MELAKA BANDARAYA WARISAN DUNIA

KELEMAHAN PEMINPIN ,MASALAH PERPADUAN,KELEMAHAN ASKAR MELAKA, DAN KEDATANGAN PORTUGIS KE TIMUR DIKATKAN DENGAN PENEMUAN JALAN LAUT,PENYEBARAN AGAMA KRISTIAN,DAN KEGIATAN PERDAGANGAN. PADA TAHUN 1511,SERANGAN PERTAMA DILANCARKAN PADA 25 JULAI 1511.PORTUGIS BERJAYA MENGUASAI MELAKA YANG DI SEBABKAN MAKLUMAT KEKUATAN PERTAHANAN MELAKA YANG TELAH DIBERIKAN OLEH SI KITOL KEPADA PIHAK PORTUGIS. SELEPAS SULTAN MAHMUD SHAH MANGKAT ,PUTERA SULTAN MAHMUD SHAH,RAJA ALI,DILANTIK SEBAGAI SULTAN YANG BARU DENGAN GELARAN SULTAN ALAUDDIN RIAYAT SHAH II (1528-1564).BAGINDA MEMBANGUNKAN USAHA JOHOR UNTUK MENGUASAI MELAKA.WALAUBAGAIMANAPUN,KERAJAAN JOHOR SENTIASA DIANCAM KUASA LUAR SEPERTI PORTUGIS,ACHEH,DAN JAMBI.

JOHOR,ACHEH,DAN PORTUGIS TELAH BERSAING ANTARA SATU SAMA LAIN BAGI MENGUASAI JALAN PERDAGANGAN DI SELAT MELAKA UNTUK KEPENTINGAN MASING-MASING.KEADAAN INI TELAH MENGAKIBATKAN BERLAKU PEPERANGAN ANTARA KETIGA-TIGA KUASA.PEPERANGAN INI BERLAKU SELAMA SERATUS TAHUN DAN DIKENALI SEBAGAI PERANG TIGA SEGI.

A FAMOSA MERUPAKAN KOMPLEKS PERTAHANAN YANG KUKUH.PORTUGIS TELAH MEMBINA KOTA TERSEBUT.APABILA BELANDA MENGUASAI MELAKA PADA TAHUN 1641,KOTA INI TERUS DIGUNAKAN.PADA TAHUN 1795,SEMASA INGGERIS MENJAGA JAJAHAN BELANDA DI TIMUR,KOTA INI TELAH DIROBOHKAN.