You are on page 1of 8

zmizelé kostely Kostel sv.

Jiří

malba podle kresby A.Kirniga z roku 1854

HORNÍ RY BÁŘSKÁ

SVATOJÍŘ

SKÁ

rekonstrukce románské podoby

Litoměřický raně středověký hrad (na místě dnešního Dómského pahorku)

-vznikl pravděpodobně v 10. st. jako dřevěná stavba -přelom 10. a 11. st. stavba kamenného kostela

Ideální rekonstrukce Litoměřic kolem roku 1200

panorama J.Willenberga (kolem r. 1600)

-přelom 11. a 12. st. stržení staré budovy stavba nové větší

středověká podoba

zrušen za císaře Josefa II. v 18. st.

F. B. Werner- panorama z roku 1733

Stabilní katastr (kolem roku1836)

historické fotogra e

1860

cca 1870

maskaron (v kašně v Michalské ulici)

-kostel byl stržen roku 1876 fragmenty z kostela sv. Jiří

kazatelna a kamenný oltář (nyní v městském muzeu) renesanční portál hřbitova