You are on page 1of 1

BORANG KEPUTUSAN PERTANDINGAN KUIZ KESIHATAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH SUBIS

SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN BEKENU, SUBIS BIL. 1 2 3 4 NAMA PESERTA MUHD NUREHSANUDDIN BIN AHYAT NUR ADILA BINTI JOHRI NURUL FASIHAH BT FAUZAN TECHONG NUR FARAH HANI BT TERMZARI JANTINA LELAKI PEREMPUAN PEREMPUAN PEREMPUAN KELAS / TAHUN 6C 6C 6B 6C TARIKH LAHIR 10.01.1998 31.03.1998 11.03.1998 07.04.1998 NO. SIJIL LAHIR O.01383/98 O.00983/98 O.02436/98 N.01359/98 MARKAH 26/40 =65 % 29/40 =73 % 25/40 =63 % 30/40 =75 %

DISEDIAKAN OLEH :

DISAHKAN OLEH :

_________________ (HASLAN BIN WASLI) KETUA PANITIA PJK SEKOLAH KEBANGSAAN BEKENU, SUBIS 98150 BEKENU

______________________ (SINJANG BT JUMAT) GURU BESAR, SEKOLAH KEBANGSAAN BEKENU, SUBIS 98150 BEKENU