ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΤΕΣΤ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
S. L
Από τον μαθηματικό Σ. Λιπορδέζη
ΟΝΟΜΑ____________________________ ΕΠΩΝΥΜΟ________________________________
ΗΛΙΚΙΑ____________________________ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ_______________________________
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ __________________________________________________________
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ___________________________________________________
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕ ΑΡΙΣΤΑ ΤΟ 200

..……………

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Το τεστ δεν δημοσιοποιείται σε τρίτους. Είναι προσωπικό και μόνο ο διαγωνιζόμενος μπορεί να
ζητήσει εφόσον το θέλει πληροφορίες.
2. Δεν είναι τεστ που θέλει μαθηματικά, πράξεις ή γενικές γνώσεις. Εξετάζεται η λογική, η
αντίληψη, η παρατηρητικότητα, η φαντασία και η ευστροφία του ατόμου που όλα μαζί
συνθέτουν την νοημοσύνη του.
3. Βέβαια εδώ ελέγχονται περισσότερο ιδιότητες που αφορούν τη θετική σκέψη και λιγότερο τα
γλωσσικά θέματα.
4. Επειδή και ο χρόνος μετράει σαν παράμετρος καλό είναι να μη «κολλάτε» σε κάποια ερώτηση
ενώ παρακάτω μπορεί να βρείτε ερώτηση που μπορείτε να απαντήσετε άμεσα και να πάρετε
μονάδες. Στο τέλος αν μείνει χρόνος ξανακοιτάτε αυτά που σας δυσκόλεψαν.
5. Όση περισσότερη προσοχή δίνετε στο πρόβλημα τόσο πιο εύκολα προκύπτει η λύση.

1

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.

Πόσα τρίγωνα μετράτε στο παρακάτω σχήμα;

Απάντηση:
(μονάδες 5)
2.

Υπολογίστε τα αθροίσματα (προσθέσεις):
1+2+3+2+1=
1+2+3+4+3+2+1=
1+2+3+4+5+4+3+2+1=
1 + 2 + 3 + … + 1000 + 999 + 998 + … + 3 + 2 + 1 =
(μονάδες 5)

3.

Υπολογίστε τα γινόμενα (πολλαπλασιασμούς):
11 ⋅ 11 =
111 ⋅ 111 =
1111 ⋅ 1111 =
111111111 ⋅

4.

111111111 =
(μονάδες 5)

Συμπληρώστε στα πλαίσια τον αριθμό που λείπει.
3, 5, 8, 12, 17,
2
, 2, 6, 18, 54,
3

, 30.
, 486
(μονάδες 5)

5. Το τριπλάσιο του διπλασίου ενός αριθμού είναι ίδιο με το διπλάσιο του τριπλασίου του αριθμού
ή μήπως είναι μεγαλύτερο;
Απ.:
(μονάδες 5)
6. Το γινόμενο δύο διαδοχικών αριθμών είναι ζυγός ή μονός αριθμός;
Απάντηση: 1. Ζυγός αριθμός
2. Μονός αριθμός
Απ.:
(μονάδες 5)
2

7.

Η διαδρομή από το Α στο Β μπορεί να γίνει
από το μεγάλο ημικύκλιο ή από τα 2 μικρά.
Ποια είναι η συντομότερη; Η πρώτη, η δεύτερη ή ίδιες;
Δίνεται μήκος κύκλου Γ = 2πR.
Α

Απ.:

Ο

Β
(μονάδες 5)

8. Βρείτε τι χρώμα είναι η μπάλα της κορυφής;
Απ.:

(μονάδες 5)
9. Στο τραπέζι υπάρχουν 18 κέρματα και δύο παίκτες Α και Β παίζουν το εξής παιχνίδι, μπορούν
να πάρουν 1 ή 2 κέρματα από τα 18. Νικητής είναι αυτός που παίρνει τα τελευταία κέρματα. Παίζει
ο Α και μετά ο Β. Πώς πρέπει να παίξει ο Β για να κερδίσει;
Απάντηση:

Α

(μονάδες 10)

Β

10.
τετράγωνος
τοίχος
Δ

τετράγωνο
πάτωμα

Η Η

Ε

Γ

Ζ

Ποια είναι η συντομότερη διαδρομή από το Α προς το Ζ
ΑΓΖ
ΑΗΖ
ΑΔΖ
ΑΔΕΖ
ΑΒΖ
(μονάδες 5)

3

11.

Πόσο ζυγίζει η μπάλα;
1kg
Απ.
(μονάδες 5)

12.

Βάλτε το κάθε κομμάτι στη σωστή θέση.
3
1 2
5
4
7
9 10
6

8

α

β

γ

11

Απάντηση :

α→

β→

γ→
(μονάδες 5)

13.

Συμπληρώστε τα τετράγωνα:
20
8
3
1

7
2

4
(μονάδες 5)

14. Όταν έχει ήλιο την Δευτέρα τότε έχει όλες τις μέρες της εβδομάδας.
Έτσι αν δεν είχε ήλιο την Πέμπτη τότε:
1) Δεν είχε ήλιο την Δευτέρα;
2) Δεν είχε ήλιο όλες τις μέρες της εβδομάδας;
3) Δεν είχε ήλιο την προηγούμενη μέρα;
4) Δεν είχε ήλιο και τις επόμενες μέρες από την Πέμπτη και μετά;
(μονάδες 10)

Απάντηση:

15. Ο κυκλικός δίσκος του σχήματος κυλάει χωρίς να σύρεται πάνω στην ευθεία και κάνει μία
περιστροφή. Να χαράξετε κατά προσέγγιση την γραμμή που θα ακολουθήσει το σημείο Α του
δίσκου κατά την περιστροφή του δίσκου.

Α

Α
(μονάδες 10)

4

16. Χρησιμοποίησε αριθμούς από το 5 έως το 9 από μία φορά τον καθένα, τους οποίους θα
τοποθετήσεις στην κάτω σειρά με τα 5 κουτάκια. Κάθε άλλο τετράγωνο ισούται με το άθροισμα
των τετραγώνων στα οποία πατάει. Στην κορυφή, στο τελευταίο τετράγωνο πρέπει να είναι
διψήφιος αριθμός. Για να το πετύχεις αυτό πως θα τοποθετήσεις τους αριθμούς;

(μονάδες 10)
17. Πόσα το λιγότερο χρώματα από το πράσινο, κόκκινο, μπλε, κίτρινο,
μαύρο, πορτοκαλί, μωβ και καφέ χρειάζεστε για να βάψετε τα διπλανά
τετραγωνάκια
ώστε
να
μην
δημιουργείται ορθογώνιο
παραλληλόγραμμο ίδιου χρώματος;
Απ.
(μονάδες 5)
18. Στο μεσαίωνα 3 κατάδικοι τοποθετούνται στη σειρά και δένονται με κορδέλα μαύρη ή κόκκινη.
Ο Δήμιος διάλεγε 5 κορδέλες εκ των οποίων 3 ήταν μαύρες και 2 κόκκινες. Πριν την αγχόνη ο
βασιλιάς είπε όπως ήταν στη σειρά οι κατάδικοι ν’ ανοίξουν τα μάτια του τελευταίου και αν
έβρισκε τι χρώμα ήταν η κορδέλα του θα κέρδιζε την ελευθερία του. Το ίδιο θα έκανε μετά στο
δεύτερο και τέλος στον πρώτο. Και οι 3 βρήκαν το χρώμα της κορδέλας και ελευθερώθηκαν.
Απαντήστε τι χρώμα κορδέλα είχε βάλει στον κάθε ένα κατάδικο ο δήμιος;
Απ. 1ος

2ος

3ος

(μονάδες 10)

19. Έχουμε 5 κομμάτια αλυσίδας και θέλουμε να τα ενώσουμε ανοίγοντας μόνο 3 κρίκους. Πως θα
γίνει αυτό;

(μονάδες 10)
Απ.:
20. Ένα θησαυροφυλάκιο ανοίγει με κώδικα ως εξής: Εμφανίζεται στην οθόνη ένας αριθμός και
εσύ πληκτρολογείς αυτόν που το ανοίγει, π.χ. αν εμφανιστεί 12 πατάς το 6 για να ανοίξει. Αν
εμφανιστεί το 8 πατάς το 4 για να ανοίξει. Αν εμφανιστεί το δέκα τι πατάς;
Βοήθεια: Με το 5 δεν ανοίγει.
(μονάδες 10)
Απ.:
5

21. Στη διάταξη των κερμάτων όπως είναι στο σχήμα μετρώ 5 κέρματα σε κάθε πλευρά του
τετραγώνου, να τοποθετήσετε άλλα 4 κέρματα και να μετρώ πάλι 5 κέρματα σε κάθε πλευρά.
Επιτρέπεται και μετακίνηση κερμάτων αλλά πάντοτε στις θέσεις που βλέπετε στο σχήμα.
Απάντηση: (με σχήμα ή με λόγια)

(μονάδες 5)

Απάντηση:

22. Ποιος αριθμός βρίσκεται μία θέση πάνω
από τον αριθμό που βρίσκεται ακριβώς δεξιά
του αριθμού που βρίσκεται δύο θέσεις κάτω
από τον αριθμό που βρίσκεται 3 θέσεις
αριστερά από τον αριθμό 18;

14
21
9
5
12

2
23
20
10
16

6
13
1
19
24

17
8
22
11
3

4
18
7
15
25

Απ.
(μονάδες 10)
23. Σε ένα πάρτι συμμετείχαν 43 άτομα από 7 παρέες. Υπήρχε οπωσδήποτε στο πάρτι μία
τουλάχιστον παρέα με 4 άτομα του ίδιου φύλλου;
Απάντηση: ΝΑΙ
ΟΧΙ
(μονάδες 10)
24.

Συμπληρώστε τα κενά:

(μονάδες 10)

6

25. Ένας κύβος αποτελείται από 27 μικρούς κολλημένους κύβους.
Πόσες έδρες μικρών κύβων δεν φαίνονται;
Απάντηση:

(μονάδες 5)

26. Με τους αριθμούς 1 έως 9 φτιάχνουμε ένα τετράγωνο 3x3 όπου το άθροισμα των αριθμών σε
κάθε πλευρά και κάθε διαγώνιο να είναι το ίδιο. Ποιον αριθμό βάζουμε στο κέντρο του
τετραγώνου.

Απάντηση:

(μονάδες 5)

27. Έχουμε 7 κέρματα εκ των οποίων ένα είναι ελαφρύτερο. Με πόσες το λιγότερο δυνατές
ζυγίσεις σε ζυγό ισορροπίας σταθερότητα μπορούμε να βρούμε το ελαφρύτερο;

Απάντηση:
(μονάδες 5 )

28. Ποια έκφραση είναι αυτή που εκφράζει το αντίθετο της πρότασης «Σήμερα κάθε μαθητής θα
σηκωθεί να πει μάθημα»;
Απάντηση:
(μονάδες 5)

29.

Για να γίνει το βέλος

χρειάστηκα 7 ευθύγραμμα τμήματα. Στο σχήμα

με τα 2 βέλη προσθέστε 2 ευθύγραμμα τμήματα και να προκύψουν 3 βέλη.
(μονάδες 5)
7

30.

Tο παρακάτω μοτίβο των 101 τετραγωνιδίων το γεμίζω με ίδια πλακίδια που επιλέγω από τα
1) Δ Ο *
2) * Δ Ο
3) Ο * Δ
έτσι ώστε το τελευταίο κουτάκι να είναι *.
Ποιο από τα 3 πλακίδια επιλέγω για να γεμίσω το μοτίβο;

Απάντηση:
(μονάδες 5)

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful