Diversitatea culturală în contextul globalizării

Cultura este un concept cheie în înţelegerea dinamicii globalizării. Înţelegerea şi cunoaşterea diferenţelor culturale sunt deosebit de importante pentru specialiştii în economie mondiala, în afaceri internaţionale. Succesul firmelor multinaţionale este condiţionat de abilitaţile de cooperare interculturala a membrilor lor. Cooperarea dar şi dezamorsarea conflictelor impune cunoaşterea valorilor promovate de membrii fiecărei culturi. Definiţia şi caracteristicile culturii Cultura reprezintă totalitatea valorilor materiale şi spirituale dobândite de un popor şi transmise din generaţie în generaţie. Ea are următoarele caracteristici: 1. Este învăţată. Cultura este dobândită prin învăţare si experienţă Ea nu este moştenită sau transmisă biologic. 2. Este împărtăşită. Oamenii aparţinând aceluiasi grup, organizaţii sau societăţi împărtăsesc cultura. Ea nu este specifică unei singure persoane. 3. Este transmisă din generaţie în generaţie. Cultura este acumulată în timp si transmisă din generaţie în generaţie. 4. Este simbolică. Cultura se bazează pe capacitatea umană de a simboliza sau de a folosi unele lucruri pentru a le reprezenta pe altele. 5. Este adaptivă. Cultura se bazează pe capacitatea umană de a se schimba si adapta. Deoarece în lume există diferenţe culturale înţelegerea impactului culturii asupra comportamentului este deosebit de importantă pentru studiul managementului internaţional. Cultura poate influenţa atitudinea managerială, ideologia managerială şi chiar relaţia dintre intreprinderi şi guvern. Poate că cel mai important lucru este influenta culturii asupra modului cum gândesc şi se comportă oamenii.
1

Oradea.Economica.Individualism/collectivism.RegieLife.19 Nicolescu Ovidiu-“Management comparat”. Ulterior în urma unor noi cercetări efectuate împreună cu specialistul Michael Bond a adăugat a cincea dimensiune: 5. 2 . Gert Hofstede identifică patru dimensiuni culturale ale managementului comparat. impactul culturii asupra managementului internaţional este reflectat de credinţele şi comportamentul oamenilor Fiecare cultură are anumite priorităţi ale valorile culturale.Controlul incertitudinii intens/redus.Ed. 2.2 Studiul cel mai elaborat privind influenţa culturii naţionale asupra practicilor de management îi aparţine omului de ştiinţa Gert Hofstede. Primele cinci priorităţi culturale ale unor ţări ale lumii sunt redate în urmatorul tabel: Priorităţi ale valorilor culturale1 Ţara 1 2 3 4 5 Suedia Libertate Relaţii Cooperare Familie Deschidere Rusia Familie Libertate Încredere în sine Deschidere Deschidere Posesia de bunuri Punctualitate Franta Încredere în sine Familie Libertate Relaţii Coreea Cooperare Relaţii Armonie de grup Senioritate Spiritualitate Japonia Apartenenţă la Armonie de grup grup Egalitate Libertate Colectivism Consens de grup Cooperare China Siguranţa familiei Armonie de grup Egalitate SUA Libertate Independenţă Încredere în sine Individualism Diferenţele culturale dintre ţari impun determinări sensibil diferite asupra intreprinderilor şi a sistemelor de management.Apropiere faţă de putere mare/mică.Abordarea pe termen scurt/lung.ro Management internaţional. fiecare constand din interacţiunea a două laturi concomitent complementare şi contrare. 3 Abrudan Maria-Madela-“Management comparat”.2007.p292.Masculinitate/feminitate. acestea fiind: 3 1. 1 2 www.În termeni generali.1997. El afirmă că este afectat atât comportamentul uman în cadrul organizaţiei cât şi funcţionarea organizaţiei ca un tot unitar. 4. Lui Hofstede îi este recunoscut meritul de a fi descoperit ca organizaţiile sunt influenţate într-adevar de cultura naţională a ţarii în care se află.Note de curs. 3. p.

ase. trebuie să măsoare riscul. urmatoarele valori sunt considerate comune: -accent pe oportunitaţile de dezvoltare personală la locul de muncă.biblioteca-digitala.p132 3 . Acelaş autor afirmă că în Europa se manifestă o tendinţă de convergenţă în planul valorilor. manifestate prin: Descreşterea valorii religiei ca sursa a obligaţiilor morale. vorbeşte despre similarităţile şi diferenţele culturilor naţionale în cultura europeană. Similaritaţi şi diferenţe ale culturilor naţionale Ovidiu Nicolescu în cartea Management comparat. în alte ţări. mai dezvoltată din punct de vedere tehnic şi economic.salariul bun. eficienţă). -Proceduri formale/informale: în unele ţări procedurile formale sunt urmate în mod rigid. Religia stă la baza similaritaţilor culturale în ţarile care împărtaşesc aceleaşi credinţe şi comportamente. Se manifestă o amplificare a participării indivizilor. -importanţa majoră pe care o au securitatea si recompensele individuale . State Olimpia-“Cultura organizaţiei şi managementul” Nicolescu Ovidiu-“Management comparat”. iar în altele participă în mod activ şi managerii de la nivelurile medii şi joase. Ele sunt similare din punct de vedere al credinţelor religioase. pe când în altele nu. -atenţia acordată aspectelor afective si plăcute la nivelul postului ocupat şi al mediului în care lucrează. -Viziune pe termen scurt/lung: unele întreprinderi se concentrează pe obiective pe termen scurt (profit. iar luarea deciziilor în condiţii de incertitudine este ceva obişnuit. altele pun valoare pe inovare şi schimbare. -Cooperare/competiţie: unele organizaţii încurajează competiţia între angajaţi. Referitor la satisfacţiile din procesele muncii. grupurilor şi organizaţiilor la dezbaterea si reformularea valorilor şi normelor cu impact asupra vieţii politice. Acest proces este mai avansat în partea nordică a Europei.Răsplata individuală/de grup: angajaţii care fac o muncă deosebită sunt răsplătiţi individual (bonusuri şi comisioane). dezvoltare tehnologică). sociale şi economice. 4 5 www. pentru alţii însă. altele sunt mai interesate de obiective pe termen lung (cota de piaţă. . altele cooperarea. în altele oamenii se identifică cu meseria lor.ro.Siguranţă/risc: unii decidenţi au mari probleme cu condiţiile de incertitudine. siguranţa locului de munca şi şansele de promovare5.Ed. -Loialitatea organizaţională înaltă/joasă: în unele societăţi oamenii se identifică puternic cu organizaţia sau cu patronul lor. În acest context popoarele se aseamană mai mult decât se deosebesc. asumarea riscurilor este încurajată. însă normele culturale cer răsplată de grup.Bucureşti.1997.Economica.Problemele managementului intercultural Cultura unei societăţi poate afecta direct practicile de management internaţional prin:4 -Centralizarea/descentralizarea deciziilor: în unele organizaţii toate deciziile importante sunt luate de top-manageri. -Stabilitate/inovaţie: cultura unei ţări încurajează stabilitatea şi rezistenţa la schimbări. .

normelor de comportament şi concepţiilor despre relitatea diferitelor culturi.Oradea. Radăceanu. Gh. multe sunt în pericol de a fi marginalizate sau de a dispărea8.Dezvoltarea de sisteme politice democratice. sugerează de asemenea o convergenţă a valorilor.are loc erodarea sau pierderea valorilor specifice. Diversitatea culturală nu înseamnă că unele culturi sunt mai bune decat altele. Autorii cărţii Globalitate şi management.p.2002 8 Badrus Gheorghe. Dacă se dezvoltă anumite valori culturale ca răspuns la nevoile de supravieţuire percepute. consideră unul dintre tipurile de creştere economică care trebuie evitate pentru a nu crea dezechilibre în plan economic şi daune condiţiilor de activitate ale factorului uman ca fiind: Creşterea economică lipsită de radăcini culturale. atunci preocupările globale nelimitate de graniţele naţionale pot duce la soluţii globale şi valori împartăşite de toti7.Rădăceanu Eduard-“Globalitate şi management”. mai pronunţat sau mai atenuat-în comportamentul economic al oamenilor şi în manierele de organizare şi de gestionare a activităţilor economice. caracterizată prin aceea că. Pe plan mondial preocuparea pentru mediul înconjurator. tradiţiile se reflectă –într-un fel sau altul.31.În Europa Occidentala aceste sisteme sunt stabile. inclusiv acţiuni de tip neconvenţional. Tipurile de cultura. pe masură ce ea se produce şi se afirmă în domeniul economic. noi forme de participare individuala şi de grup.cel al identităţii culturale .Bucureşti.All Beck. Se consideră deasemenea că diferenţele culturale existente între popoare pot deveni sursa a numeroase avantaje competitive.000 de culturi estimate a exista la ora actual în lume. Badrus şi E. având ca rezultat respectul reciproc pentru o bună colaborare şi conlucrare. 6 7 Idem 5. De aici importanţa cunoaşterii sistemelor de valori. 4 . specificurile fiecăreia. fiind încorporate în sistemele politice6.1999.p133 Abrudan Maria-Madela-“Management internaţional” Note de curs. în alt domeniu .Ed. Din cele 10.

Ed. www.biblioteca-digitala. Ed. 5. 3. 4.Abrudan Maria-Madela-“Management internaţional”.Abrudan Maria-Madela-“Management comparat”.Bibliografie 1.Universitaţii din Oradea.ase.Badrus Gh.2002. www.-„Globalitate şi management”.Ed. Bucureşti. 6. All Beck. 1997. Bucureşti.ro State Olimpia-„Cultura organizaţiei şi managementul”.ro Management internaţional.Nicolescu Ovidiu-„Management comparat”. Ed.Rădăceanu E. 2.1999.RegieLife.Universitaţii din Oradea.2007. 5 . Economica..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful