Camion Truck&Bus

Az év
haszongépjárműve
2012
Nyereménydíjas
pályázat!
General-Insped MAN flotta
Dacia Dokker Van teszt Ausztriában
Euro VI
A Versaillesban tartott zsűriteszt eredménye:
Az International Bus of the Year 2013 győztese
a Mercedes-Benz Citaro! Bus Euro Test 2012
Daimler Trucks újdonság: Fuso Canter 4x4
MAN
Megújult TG-család
Kamionos találkozó Szegeden
ZF – 8 és 9 fokozatú váltók
Solaris Urbino Electric
Győri
Gyula
NKH
Somogyi
Tamás
Volvo – Szeged
2012/9 SZEPTEMBER • ÁRA: 495 Ft
HASZONGÉPJÁRMŰ, ÁRU-
ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZAKLAP
E-MAIL: cambus@hu.inter.net
INTERNET: www.camiontruck.hu
„INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS
& COACH OF THE YEAR”
SZERVEZET HIVATALOS LAPJA
09c Borito I.indd B/I 2012.09.11 12:15:48
Az új Actros.
Üdvözöljük egy új dimenzióban.
Az új fejlesztésű Actros mérhetően gazdaságosabb, egyértelműen kényelmesebb és olyan páratlan vezetési élményt
nyújt, amellyel minden elődjét felülmúlja.
Próbálja ki, és ismerkedjen meg a távolsági fuvarozás új dimenziójával!
Érdeklődjön hivatalos márkakereskedőjénél a www. mercedes-benz.hu/teherauto_ertekesites internetes címen!
Mercedes 1_1 1204.indd 7 2012.09.11 12:17:26
202 274 i dd 1 4/13/12 2 43 PM
Renault 1_1 1205.indd 1 31.8.2012 10:13:48
TARTALOM
24
26
32
34
42
50
52
64
2
Camion Truck&Bus
Az év
haszongépjárműve
2012
Nyereménydíjas
pályázat!
General-Insped MAN flotta
Dacia Dokker Van teszt Ausztriában
Euro VI
A Versaillesban tartott zsűriteszt eredménye:
Az International Bus of the Year 2013 győztese
a Mercedes-Benz Citaro! Bus Euro Test 2012
Daimler Trucks újdonság: Fuso Canter 4x4
M
A
N
Megújult TG-család
Kamionos találkozó Szegeden
ZF – 8 és 9 fokozatú váltók
Solaris Urbino Electric
Győri
Gyula
NKH
Somogyi
Tamás
Volvo – Szeged
Cam
ion
Truck&
Bus
2012
szeptem
ber
Buszvilág
FEJLESZTÉS 42
Kühne – félmilliárdos beruházás
NEMZETKÖZI FÓRUM 43
Bus Euro Test 2012 – Versailles
AUTÓBUSZ-FEJLESZTÉS 50
Urbino Electric – prototípus midibusz
BUSZBEMUTATÓ 52
BYD eBUS–12 – hazai teszten egy
elektromos üzemű, kínai városi busz
Szakmai fórum
EXKLUZÍV 55
Bau-Trans Kft. – komplex gépszállítás
JÖVŐKÉP 56
Európa legforgalmasabb tranzitútja
mentén – látogatóban
a Volvo Hungária Kft. szegedi telephelyén
NiT HUNGARY HÍREK 58
▼ Mi lett volna, ha nincs a NiT Hungary?
▼ Hírek a NiT Hungary háza tájáról
▼ Ipartestületi törekvések
MKFE HÍREK 60
Sűrű szakmai események
SZAKMAI HÍR 61
KTI ROVAT 62
Európai Segélyhívószám
Egyesület (EENA) fórum Rigában
Kaleidoszkóp
KITEKINTÉS 64
Mack mDrive – automata váltóval
PILÓTÁK VÉLEMÉNYE 66
Baleseteim története
KAMIONSPORT 68
Futamgyőzelem Angliában!
MODELLKIRAKAT 69
Akinek a makettezés az élete
PÁLYÁZAT 70
Az év haszongépjárműve 2012 pályázat
KALEIDOSZKÓP 79
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Tartalom
K
A
M
IO
N
S
H
O
W
2
0
1
2
SZ
EG
ED
Szeptemberi horizont
AKTUÁLIS 4
Hibák, hiányosságok a KRESZ-ben
LAPZÁRTA –
ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK 6–14
A HÓNAP TÉMÁJA 16
XXII. Nemzetközi Kamionos Country
Találkozó – Szeged 2012
Jármű és felépítmény
NEMZETKÖZI BEMUTATÓ 24
Daimler Trucks újdonságok – ITOY
rendezvény
– Actros prediktív hajtáslánc kontroll
– FUSO Canter 4x4
KISTEHER-BEMUTATÓ 26
Dacia Dokker premier
– az International Van of the Year zsűri
tesztje Ausztriában
Reflektor
FELHASZNÁLÓI VÉLEMÉNY 28
General-Insped – ahol az MAN-nek
hagyományai vannak
KERESKEDELEM 30
Iveco – Auto China 2012
NEMZETKÖZI FÓRUM 32
▼ MAN „repülőstart” Hannoverben
– IAA 2012 előzetes
▼ Daimler – újdonságok minden
kategóriában – IAA 2012 előzetes
HÁTTÉRIPAR 37
VILL-TRUCK Kft.
– minőségi árukínálat
Műszaki háttér
GÉPJÁRMŰTECHNIKA 38
ZF – 8 és 9 fokozatú váltók
– az automata váltóművek legújabb
generációja
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG 40
Magasságkorlátozás
időálló korlátozott magasság…
Tartalom.indd 2 2012.09.04 10:52:12
AZ EURO 6 JÖN,
A GAZDASÁGOSSÁG MARAD
AZ ÚJ MAN TG JÁRMÛVEK
A gazdaságosság a mozgatóerônk. Tudjuk, hogy mi az, ami igazán számít a fuvarozásban, ezért folyamatosan igyekszünk
versenyelônyt biztosítani ügyfeleink számára. Ennek érdekében fejlesztettük ki az Euro 6 normáknak megfelelô új tehergépjármû
generációt: MAN TGX, TGS, TGM és TGL. Mindegyik sorozat magában is etalon gazdaságosság tekintetében a saját
osztályában. Az MAN innovativ techologiájával és megújult szolgáltatásaival ön is hatékonyabban üzemeltetheti jármûveit.
További információért látogassa meg honlapunkat: www.mantruckandbus.com/tg.
Engineering the Future – since 1758.
MAN Truck & Bus
MEGBÍZHATÓ ÉS GAZDASÁGOS
MAN TGVehicles 202x274+5 indd 1 2012 08 30 17:00
MAM 1_1 1209.indd 3 2012.09.01 10:22:47
Egy kis KRESZ történelem
Szervezett társadalom nem mű-
ködhet közlekedési szabályok
nélkül, ezért már az ókori biro-
dalomtól kezdődően voltak sza-
bályok.
Suhanjunk át gyorsan 4 000
éven!
i.e. 1500: Kréta szigetén ma is
láthatóak olyan kerékvájta kocsi-
nyomok, amelyek jobbra térnek
ki, tehát jobb oldali közlekedés
volt. • i.e. 1300: Ninive városáról
írja a Biblia; „szánom ezt a várost,
hol annyi barom van, nem tudja,
melyik a jobb és bal keze”. Tehát
vagy jobb, vagy baloldali közle-
kedés volt Ninivében. • i. e. 1200:
Hammurábi babilóniai uralkodó
fekete gránittömbbe vésett tör-
vényeiben már voltak közleke-
dési szabályok. • 147: Róma, ten-
gelysúlyszabályozások és éjsza-
kai forgalomkorlátozások léptek
életbe. • 1772: Mária Terézia ki-
adta az első közlekedési szabá-
lyozást Magyarországra. Példá-
ul: a felfelé jövőnek a dombte-
tőn elhelyezett kis haranggal kell
jelezni; „Lefelé indulok!”. • 1898:
London. Ekkor gázolták halál-
ra az első embert automobillal
és a londoni tanács elrendelte,
minden ilyen masina előtt piros
zászlóval kell futnia valakinek.
Nem sok időt ért meg. • 1901:
Magyarországon megjelenik az
első „egyoldalú” közlekedési sza-
bály. • 1926: Közlekedésrendé-
szeti Szabályzat (KRESZ) jelenik
meg. • 1933. Az utak mellett táb-
lákat helyeznek el, felirata; „lassú
hajtás, vagy gyászszertartás”. •
1941: Magyarország két lépcső-
ben áttér a jobb oldali közleke-
désre. • 1968: Bécs. Nemzetközi
szerződés a közlekedési szabá-
lyok összehangolásáról. • 1975:
Új, korszerű KRESZ, az 1/1975-ös
rendelet kiadása.
Mi jellemzi ezt a jogszabályt?
Szerkezete, felépítése logikus
rendet követ, talán nem is kel-
lene átforgatni, csak elvégez-
ni benne a szükséges javításo-
kat. Némely paragrafusa nem
jogász végzettségűek számá-
ra nehezen értelmezhető, ezért
az eddig kiadott kisalakú KRESZ
könyvekben hosszabb terje-
delmet igényelnek a magyará-
zatok, mint maga a jogszabály.
A KRESZ most nagyon hosszú,
kérdés, mennyit ismer ebből az
„utca embere”? A módosítások
ugyan néha „maguk mögé nyúl-
nak”, vagyis törlik, hatálytalanít-
ják a korábbi paragrafusokat, de
még így is meglepő a hibák, hi-
ányosságok száma. Ezek ötféle
kategóriába sorolhatóak.
▼ Benne van, de hibás. ▼ Benne
van, de ellentmondásos. ▼
Benne van, de nem a KRESZ-be
való. ▼ Nincs benne, de ott kel-
lene legyen. ▼ Benne van, de
nincs definiálva.
Hiányzó fogalom
meghatározások
Egy jogszabály akkor értelmez-
hető pontosan, ha bizonyos
használt fogalmakat egy „foga-
lommeghatározás” című fejezet-
ben közöl. Van ilyen a KRESZ-ben
is, de vannak hiányzó magyará-
zatok.
Vezetésre képes állapot: Miután
erről szinte mindenkinek más el-
képzelése van, hiányzik a szaba-
tos megfogalmazás. Például így;
józan, kipihent, egészséges, a
járművet biztonsággal vezetni
és az átlagember szintjén észlel-
ni, reagálni képes állapot. • Zava-
rás, akadályozás, veszélyezte-
tés: Nagyon fontos fogalmak, de
nem találjuk a definíciókat a jog-
szabályban. A külön magyarázat
nem jogszabály. • Lassan hala-
dó jármű: Ez nem „lassú jármű”!
Hanem mi? Nincs magyarázat. •
Megkezdett előzés: Baleset vét-
kesének megállapításához szük-
séges fogalom. Ez is hiányzik. A
gyakorlat szerint az, ha a mögöt-
tünk jövő legalább félig átlépte a
terelővonalat. A bírósági gyakor-
lat szerint az, ha teljesen átlépte.
Rendezni kellene! • Útpadka: Ta-
nultuk; az útnak az úttest mellett
lévő, útburkolattal el nem látott
része. De milyen szélességig? 1
méter? 2 méter? 5 méter? Nincs
meghatározva, ami szabad kezet
ad a szabálysértési hatóságnak.
Válogatás a paragrafusokból
▼ 4.§(2) „A gépkocsi vezető-
je menet közben kézben tartott
mobil rádiótelefont nem használ-
hat”. De a mezőgazdasági vonta-
tó, a négykerekű motorkerékpár,
a lassú jármű és a villamos nem
gépkocsi, tehát a közúton – néha
egyáltalán nem lassan – porosz-
káló traktorosaink nyugodt szív-
vel mobilozhatnak egy kézzel is.
Minden jármű vezetőjének meg
kellene tiltani.
▼13.§ A „hólánc használata kö-
telező” jelzőtábla után csak felsze-
relt hólánccal szabad közlekedni.
A 48.§ (2) szerint „hóláncot csak
havas, jeges úton szabad hasz-
nálni”. Mi történik, ha a Kárpát-
medencében oly gyorsan változó
időjárás miatt a tábla után, vala-
hol hosszabb szakaszon elolvad a
hó, vagy lefújja a havat az orkán
az útról? Esetleg kint felejtették
a táblát? Melyik szabály lesz erő-
sebb? A tábla vagy a 48.§ (2) be-
kezdése? A tábla után csak kötele-
ző felszerelésként kellene megkö-
vetelni a hóláncot és a gépjármű-
vezetőre bízni, hol szereli fel.
▼ 15.§ A kijelölt rakodóhelyen
az áruszállítást végző jármű csak
a folyamatos fel- és lerakodásá-
hoz szükséges ideig tartózkodhat,
pedig a fel- vagy lerakodást még
egyéb műveletek is kísérhetik. Pl.;
okmánykezelés, rakszerek elraká-
sa, járdafeltakarítás, stb. Életsze-
rűbb lenne a „le- és felrakodáshoz,
illetve az ehhez kapcsolódó mű-
veletek befejezéséig…” megfogal-
mazás és ezzel véget lehetne vetni
az örökös rendőr-gépkocsivezető
vitának.
Ez a paragrafus a vasúti átjáróról
is rendelkezik. Itt találjuk a sokfé-
le KRESZ tábla között a „Vasúti át-
járó kezdete” jelzőtáblát. De hol
van a vasúti átjáró vége? Meddig
kell betartani a vasúti átjárón át-
haladásra vonatkozó szabályo-
kat? Miután ilyen tábla nincs, és
szöveges szabályban sem lelhe-
tő fel, ezek szerint a vasúti átjáró-
nak soha nincs vége. Vigyázat, az
ellenirányú „Vasúti átjáró kezdete”
csak a szembejövő forgalomra vo-
natkozik!
▼ 17.§ Ha a (3) szerint egyirányú
utcában, buszsávon ellenkező
irányban is közlekedhet a menet-
rendszerű autóbusz (sőt kerékpár
is), akkor ez az utca ugyan miért
egyirányú? Ez a szabály zavart
okoz, balesethez vezethet, törölni
kellene.
▼ 18.§(1) „Előretolt kerékpáros fel-
állóhely balra bekanyarodó kerék-
párosok számára”. Értelmetlen és
veszélyes a kerékpárosokat a tilos
jelzés miatt álló járművek elé terel-
ni, mert egyrészt a balra kanyaro-
dó jármű csak lépésben cammog-
hat a kerékpárosok mögött, más-
részt a balra kanyarodás után a ke-
rékpárosoknak úgyis ki kell sorolni-
uk az út szélére. A kerékpárosokat
egy kanyarodó szaggatott sárga
kerékpársávon gond nélkül el lehet
terelni balra. S akkor még nem be-
széltünk a kereszteződés átbocsá-
tó képességének csökkenéséről és
a ráfutásos balesetek kockázatá-
ról. (Elől álló jármű még nem tud
indulni zöld jelzésre a kerékpáro-
sok miatt, de mögötte indulnak.) A
szabályt törölni kellene.
▼ 21.§ A gyalogos ott kelhet át az
úttesten, ahol a „közelben” nincs
kijelölt gyalogátkelőhely. A vég
nélküli rendőr-gyalogos viták he-
lyett ezt méterben kellene ponto-
sítani.
▼ 21.§(9)e) A gyalogosnak tilos
autópálya (és autóút) leállósáv-
ján közeledni. E szerint már az is
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Szeptemberi horizont 4
Aktuális
HIBÁK, HIÁNYOSSÁGOK
A KRESZ-BEN
Sajtóhír: Új KRESZ készül
Ki tudja, hányadszor röppent fel most újra a hír a hazai
sajtóban; új KRESZ-t fogalmaznak! Ugyanis az eddigi kísérletek
nem vezettek eredményre, mert az 1/1975.(II.5) KPM-BM
rendelet alapjaiban nem változott az elmúlt 37 (!) évben, csak
közel kéttucatnyi módosítást volt kénytelen elszenvedni. Ezek
a módosítások néha több oldalt is betöltöttek
a Magyar Közlönyben és minden időben kérdéses volt, vajon
a közlekedők mikor és hol tanulják meg ezeket a szabályokat?
Csak a biciklisek tanulták meg két nap alatt, hogy egyirányú
utcában ellenkező irányból is közlekedhetnek. Ne szépítsük,
erre a KRESZ-re valóban ráfér a teljes átfogalmazás, hiszen ha
figyelmesen olvasgatjuk, meglepően sok hibát, hiányosságot,
ellentmondást tapasztalunk benne. Ezekből gyűjtöttünk össze
jónéhányat a teljesség igénye nélkül.
04-05 aktualis.indd 4 2012.08.31 12:10:17
vontatókötél nem lehet hosszabb,
mint „a vontatott jármű hossza”.
Gondolkodjunk! Vannak 8-12-
18 méter hosszú járművek. Tehát
ennél nem lehet hosszabb a von-
tatórúd! Mi köze van a vontató-
rúd hosszának a vontatott jármű
hosszához? Semmi. Reméljük ez a
szabály nem él meg több KRESZ-
módosítást, hanem meghatáro-
zásra kerül a maximális vontató-
eszköz hossza.
Stb., stb., stb. …
Végezetül
Aki próbálta már, tudja, emberi
tevékenységet előíró szabályo-
zást készíteni nehéz feladat. A
KRESZ fogalmazóinak sincs köny-
nyű dolguk, hiszen számtalan
szempontot, nemzetközi egyez-
ményt kell figyelembe venniük
a munka során, ezért nyilvánva-
ló hogy olyan tökéletes KRESZ-t
nem lehet alkotni, amelyet soha
többé nem kell módosítani.
Csak egy a bizonyos! Ennél a je-
lenleg hatályos KRESZ-nél lehet
sokkal jobbat is alkotni!
Kíváncsian várjuk a végered-
ményt!
Tóth I. Gábor
szabálysértés, ha a műszaki hiba
miatt itt leállított gépjárműből ki-
száll a vezető és „kellő távolság-
ban” kihelyezi az elakadásjelző há-
romszöget. Az pedig kiváltképp, ha
a szalagkorláton túli terület gyalo-
gos közlekedésre alkalmatlan és
elindul a leállósávon a 100 méterre
lévő segélykérő telefonoszlop felé!
Kellenének a kivételek!
▼ 26.§ Túl sokféle a sebesség-
határ, ezeket szűkíteni kellene. A
2001-ben 10 km/órával megemelt
lakott területen kívüli sebességha-
tárok következtében évente 150-
200 emberrel több halt meg az
utakon a 2000-es bázishoz hason-
lítva, de ezzel senki nem foglalko-
zott. Legalább a lakott területen
kívüli utakon egységesíteni kellene
a tehergépkocsik és személygép-
kocsik sebességhatárát. Meg kel-
lene fontolni, hogy autópályán az
elromlott jármű vontatásának 40
km/órában maximált sebességha-
tára 60 km/órára emelhető-e? Mert
minél nagyobb a járművek közöt-
ti sebességkülönbség, annál na-
gyobb a balesetek lehetősége. Sö-
tétben még inkább. Gyorsforgalmi
utakon elő kellene írni a kötelező
legkisebb sebességet, hogy ráérő-
sen hajózgató autósok ne tudják
feltartani a kamionforgalmat.
▼ 29.§(2) Útkereszteződésben,
balra kanyarodó főútvonalról le-
térő, egyenesen tovább haladó
jármű jobbra köteles irányjezést
adni. Viszont a neki jobbról érkező
jármű vezetője azt hiheti, hogy a
másik jobbra fog bekanyarodni és
behalad a kereszteződésbe, ahol
ütközhetnek. Ez a jogszabályhely
komoly balesetveszélyt jelent! A
helyes szabályozás az lenne, ha a
kanyarodó főútvonaltól függet-
lenül az útkereszteződésben a to-
vábbhaladás irányának megfele-
lően kellene irányt jelezni.
▼ 34.§ Tilos előzni … „közvet-
lenül” vasúti átjáró előtt. Hány
méter a „közvetlenül”? Ki tudja?
Egyszerűbb lenne az első előjelző
táblától tiltani az előzést.
▼ 37.§(1) Apróság, de a „sík úton”
meghatározás laza kifejezés. A
hegyre vezető út is lehet sík. Helye-
sen; „vízszintes sík úton”.
▼ 39.§A(1) Ha lakó, pihenő öve-
zetben már több járműkategória
is behajthat pótkocsival, akkor az
áruszállító tehergépkocsi miért
nem? Inkább kétszer hajtson be?
▼ 40.§(5) A járdán megállás sza-
bályai a gyakorlatban nem min-
denütt tarthatók. Pl.; „ahol ezt jel-
zőtábla vagy útburkolati jel meg-
engedi”. E szabály alapján ezrével
lehetne kerékbilincselni a főváros
belterületein kényszerűségből jár-
dán parkoló autókat. Elegendő
lenne az 1000 kg-os tengelysúly-
határ és az 1 m-nyi szabadon ha-
gyott járda.
▼ 45.§(2) Nem forgalmi okból
álló járművön, erős ködben, vagy
sűrű hóesésben a sokat fogyasztó
tompított fényszóróval miért sza-
bad a járművet kivilágítani, köd-
fényszóróval miért nem? Arra ké-
szült.
▼ 46.§(3) „A gépkocsi első ülé-
sén csak egy személy szállítható”.
E szabály alkotói nem gondoltak
az olyan kis buszokra, furgonokra,
tehergépkocsikra, amelyekben az
első üléssor három személyre ké-
szült, sőt azokra biztonsági övvel
is ellátta a gyár. Pontosítani!
▼ 57.§(6) A vontatórúd vagy a
Szeptemberi horizont ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 5
TTC MO Kft t Tel.: +36 24/525-000 t info@ttcm0.hu www.krone-trailer.com
Jéghideg marad a legforróbb
helyzetben is.
Meggyozoen hatékony hutés: a Cool Liner Duoplex jármucsalád. ˝ ˝ ˝ ˝
04-05 aktualis.indd 5 2012.08.31 12:10:23
ügyeli a tisztességes piaci ver-
senyt és valamennyi közlekedő
jogkövető magatartását”.
Győri Gyula vezetői ars poéti-
káját összefoglalva elmondta,
hogy az ésszerűséget, a nemze-
ti érdeket és a jogszerűséget he-
lyezi tevékenységének közép-
pontjába. Tiszta, világos és min-
denki számára érthető irányvo-
nalat képvisel, amelyben fon-
tos szerepe van a rendnek és a
fegyelemnek. Hangsúlyozta: a
hatóság az ügyfelek érdekei-
nek érvényesítésére és a felada-
tok hatékonyabb végrehajtásra
összpontosít, amiből szinte au-
tomatikusan következik a folya-
matok egyszerűsítése, az átlát-
hatóság, a rövidebb ügyintézési
határidő.
Az NKH a közlekedési ágazat
mindennapjait meghatározó,
korszerű szakmai kompetenci-
ákkal rendelkező hatóság. Ki-
emelten fontos társadalmi és
gazdasági szerepet tölt be. Kor-
szerű közlekedési hatóságként
a szükséges technikai háttér és
technológiai tudás birtokában, a
legmodernebb ügyintézés lehe-
tőségeinek megteremtésével, a
közlekedés valamennyi résztve-
vője számára adaptív és átlátha-
tó módon biztosítja a hatósági
ügyintézés valamennyi elemét.
A hatóság új elnöke elmondta,
hogy elkészült az NKH új szer-
vezeti működési szabályzata,
amely sokkal inkább lehetővé
teszi az ésszerűség elvének ér-
vényesítését. Erre égető szükség
volt, a szervezet előtt álló ko-
moly feladatok a hatóság min-
den hivatalát jelentősen igény-
be veszik majd. Ilyenek például
az Út, Vasút és Hajózási Hivatal
esetében a Duna Stratégiából
eredő teendők, a Duna hajóz-
hatóbbá tétele, a MÁV-val kap-
csolatos kérdések, az útépíté-
sek és korszerűsítések. A Közúti
Gépjármű-közlekedési Hivatal
számára az e-útdíj bevezetésé-
hez kapcsolódó ügyek jelente-
nek majd nagy kihívást. Hason-
lóképpen jelentős feladat a gép-
jármű műszaki vizsgák és a jár-
művezető-képzés rendszerének
megújítása, a megyei kormány-
hivatalokkal való együttműkö-
dés. A Légügy esetében a Malév
repülési jogainak szétosztása, a
katonai területen kialakítandó
együttműködési megállapodás
és az egymásba érő nemzetkö-
zi auditok megoldása vár a ha-
tóságra.
ÁLLAMI KITÜNTETÉS
2012. augusztus 20.
Áder János köztársasági elnök,
Orbán Viktor miniszterelnök és
Kövér László, az Országgyűlés
elnöke augusztus 20. alkalmá-
ból rangos állami kitüntetéseket
adott át a Parlamentben.
A Magyar Érdemrend középke-
resztje a csillaggal (polgári tago-
zata) kitüntetést kapott Fónagy
János volt miniszter, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium állam-
titkára, fideszes országgyűlési
képviselő.
KKK
Új főigazgató
A Közlekedésfejlesztési Koor-
dinációs Központ ezúton tájé-
koztat minden érdekeltet, hogy
Völgyesi Zsolt főigazgatói meg-
bízatása 2012. augusztus 14-én
megszűnt. A főigazgatói felada-
tokat Németh Lászlóné, nemze-
ti fejlesztési miniszter asszony
kinevezése alapján, augusztus
15-től Szabó Zoltán, az intéz-
mény korábbi műszaki igazga-
tója látja el.
A vezetőváltás oka, hogy az in-
tézmény korábbi főigazgatója,
Völgyesi Zsolt munkáját a MÁV
felügyelőbizottságának elnöke-
ként, illetve a MÁV FKG Felépít-
ménykarbantartó és Gépjavító
Kft. ügyvezetőjeként folytatja.
Szabó Zoltán, az ÁKMI Kht. ko-
rábbi ügyvezető igazgatója,
2008 óta tölti be a Közlekedés-
fejlesztési Koordinációs Központ
műszaki igazgatói posztját.
KÖZLEKEDÉSI BÍRSÁG
Szeptember elsejétől csökken
Több ponton is módosulnak a
közlekedési bírságok szeptem-
ber elsején. A piros lámpás át-
hajtásért 100 ezer helyett csak
50 ezer forintot kell fizetnünk, a
tilosban megállás 30 ezer helyett
súlyosságtól függően 10-20 ezer
forintba kerülhet. Rutinellenőr-
zéskor nem lehet bírságolni, ha
nincsen nálunk elsősegélynyúj-
tó csomag. Érdemes azonban
magunknál tartani, ugyanis bal-
eset esetén ennek hiánya bünte-
tési ok.
LAPZÁRTA/ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Szeptemberi horizont 6
Győri Gyula
szakmai életrajz
1959-ben született Debrecenben.
Pályafutását sportolóként – súly-
emelőként – kezdte, 1972 és1985 kö-
zött a Debreceni Honvéd, a Debre-
ceni MVSC, illetve a Budapesti Hon-
véd versenyzője volt 85 kg-os súly-
csoportban. Junior Európa-bajnoki
V. és junior világbajnoki VI. helye-
zést ért el. Aktív sportpályafutását
követően 1994 és1998 között a Ma-
gyar Súlyemelő Szövetség elnöki ta-
nácsadója volt.
Első – külkereskedelmi – diplomáját
a Debreceni Agrártudományi Egye-
temen szerezte, majd a Debreceni
Egyetemen előbb szervezőmérnök-
ként, majd légiforgalmi logisztikai
menedzserként diplomázott. 1990-
től egészen 2011 januárjáig – az
NKH légügyi elnökhelyettesi, hiva-
talvezetői kinevezéséig – egyéni vál-
lalkozóként dolgozott, ám munkája
mellett aktív közéleti tevékenységet
folytatott.
1997-ben lett a Hajdú-Bihar Megyei
Baleset-megelőzési Bizottság el-
nökségi tagja, illetve a Hajdú-Bihar
Megyei Rendőr-főkapitányság által
alapított Közlekedés Biztonságá-
ért Alapítvány kuratóriumi elnöke.
1998 és 2011 között Debrecen Me-
gyei jogú város önkormányzati kép-
viselőjének választották, így 1999-
NKH
Az NKH új elnöke
Győri Gyula
A Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium dinamikusabb működést,
a hatósági feladatok gyorsabb
és hatékonyabb ellátását, a tár-
cát érintő uniós projektek ható-
sági engedélyezésének felgyor-
sítását várja el a Nemzeti Közle-
kedési Hatóság új vezetésétől és
biztosítja a feladat ellátásához
szükséges feltételeket – mond-
ta Schváb Zoltán, az NFM közle-
kedésért felelős helyettes állam-
titkára azon a sajtótájékoztatón,
amelyen bemutatta Győri Gyu-
lát, a hatóság új elnökét.
„Az NKH új vezetése komoly fel-
adatot kapott – folytatta. Az ál-
lampolgárok számára érzékel-
hető módon egyszerűsíteni kell
a gépjárművek forgalomba he-
lyezését, a műszaki vizsgát, a
forgalmi engedélyek, a rend-
számtáblák és a jogosítványok
kiadását. Ennek érdekében a
közlekedési hatóság részéről
sokkal aktívabb, a végrehajtást
tekintve kezdeményezőbb fellé-
pés szükséges. Tovább már nem
tűr halasztást a Magyary Zoltán
Közigazgatás-fejlesztési Prog-
ram részeként a lakossági ügyfe-
lekre háruló adminisztratív ter-
hek csökkentése, a jogszabályok
nyelvezetének közérthetőbbé
tétele érdekében elfogadott
Egyszerűsítési Program közleke-
dési elemeinek végrehajtása.”
Schváb Zoltán rámutatott: „Új
stratégia megfogalmazására van
szükség, amely biztosítja a közle-
kedési ágazat és a szolgáltatások
korszerű, eredményes működé-
sének és fejlődésének elősegíté-
sét a nemzeti érdekek mentén,
a jogszerűség és a szakszerűség
alapjain. A hatóság a közlekedők
és a közlekedési szolgáltatók ér-
dekeinek védelme mellett fel-
től 2001-ig Városi Sportügyek ta-
nácsnokaként is dolgozott. Felada-
tai közé tartozott Debrecen város
sportintézményeinek és sportszer-
vezeteinek átalakítása, a Debrece-
ni Sportcentrum Kht. létrehozása,
továbbá a későbbiekben Gyulai Ist-
vánról elnevezett Nemzetközi Atléti-
kai Edzőközpont fejlesztése.
1999–2003 között a DVSC Futball-
szervező Rt. igazgatósági elnöke
volt. 2002–2011 között Debrecen
Önkormányzatában a FIDESZ-frak-
ció helyettes vezetői, a Tulajdonosi
Bizottság elnöki, valamint az Ügy-
rendi Bizottság alelnöki tisztét töl-
tötte be. Ez idő alatt – 2002–2006
között – repülőtér-fejlesztési tanács-
nokként is dolgozott. E funkciójából
adódóan 2002–2006 között felada-
ta volt a debreceni repülőtér teljes
infrastruktúrájának átalakítása, a
volt szovjet katonai funkcióból ál-
landó határnyitású, nemzetközi ke-
reskedelmi repülőtérré szervezése.
Az elmúlt évek alatt egyre több re-
pülő szakmai képesítést is szerzett,
így egyebek között rendelkezik ke-
reskedelmi és légitársasági pilótajo-
gosítással. Az augusztus 20-ai légi
parádén éppen egy az ejtőernyősö-
ket szállító LI-2-sel láthatták a Duna
fölött repülni.
A Debreceni Egyetemen meghívott
előadóként 2002-től rendszeresen
tart előadásokat a repülés, a repü-
lőtér-fejlesztés és a légiközlekedés
témakörében, amelyben több pub-
likációja is megjelent.
06-07 lapz.indd 6 2012.09.01 12:44:02
mértékű tőkeelvonást vagy
nem várt kiadást, így más
fontos, például gyártó-
vagy csomagológépe-
ket szerezhetnek be.
A VIA Bérautó Kft.
minden felhasz-
nálói igényhez
biztos hát-
teret tud
a d n i .
VIA BÉRAUTÓ
Béreljen 12 tonnásakat, akár
rövidtávra is!
A VIA Bérautó Kft. flottájában bár
eddig is megtalálhatók voltak a
12 tonna össztömegű tehergép-
kocsik, az úgynevezett „hosszú
távú” flottában, de most 3 darab
Iveco Eurocargóval bővült a rö-
vidtávra bérbe vehető tehergép-
kocsik kínálata, sőt szeptember
elején érkezik egy negyedik. A
270 lóerős, 9 fokozatú váltóval
szerelt gépkocsik egységesen
szárazárus dobozos felépítmény-
nyel és rakodóhátfallal rendel-
keznek. Gyári specifikációjuknál
fogva kimondottan belföldi áru-
terítő vagy gyűjtőárus fuvarok-
hoz alkalmas járművek, nappali
fülkével, de rendelkeznek nem-
zetközi fuvarozáshoz szükséges
minősítéssel is.
Ezek korábban a hosszú távú flot-
tában szolgáltak. Amennyiben
valaki változatlanul hosszú távra
szeretne bérelni 12 tonnás (11,9
tonnás) gépkocsit, annak sincs
akadálya.
Budapesten viszonylag nagy te-
rületen mozoghatnak a külvárosi
részeken, behajtási korlátozások
nélkül.
A fenti 3 Eurocargo szinte azon-
nal ügyfelekhez került, sőt
mondhatni sorban álltak
értük. A beérkezett bér-
leti igények – járműfaj-
ta és dátum szerint
– rögzítésre kerül-
nek és a napra
kész adatbá-
zis alapján
előjegy-
zésbe
k e -
rülnek az ügyfelek minden eset-
ben.
Folyamatosan, napra készen kö-
vetve az igényeket, az Ivecók
mindegyike hazai rendezvény-
szervező-, kiállításépítő-bontó
cégekhez kerültek, külföldi prog-
ramokhoz szükségesek. A nagy
méret fontos tényező, hogy egy-
szerre minden, minimális szállítá-
si költséggel megérkezzen, a ra-
kodóhátfal is kiemelt szempont,
mert a rakodó-
rámpák zsúfoltak,
a targoncabér-
lés külföldön pár
órára is komoly
pénzbe kerül. A ki-
állítások, vásárok
azonban csak na-
pokig, esetleg egy
hétig tartanak, ezért került előtér-
be a rövid távú, 1-2 hónapos bér-
lés lehetősége.
A hosszú távú szerződéseknél a
szerződés lejárta előtt felaján-
lásra kerülnek a bérelt járművek
megvásárlásra vagy változatlan
bérleti díj mellett, új, ugyanolyan
fuvareszközt biztosítanak.
A bérlésből visszakerült jármű-
vek komoly műszaki átvizsgálá-
son és szükség szerinti felújítá-
son mennek keresztül, csak
ezután kerülhetnek újabb
bérlőkhöz. Akár rövid-,
akár hosszú távú bér-
lést vesz igénybe az
ügyfél, természe-
tesen ugyan-
azon korrekt
szolgálta-
tási hát-
t e r e t
és
azonos műszaki színvonalat kap!
A VIA Bérautó ügyfelei még soha
sem maradtak az út szélén, sem
belföldön, sem külföldön!
Nagy igény van hűtős járművek-
re, tavasztól nyár végéig a hazai
termelésű zöldségek, gyümöl-
csök, majd ősztől tavaszig a déli
gyümölcsök szezonja miatt, de
újabban egyre több húsipari cég
is jelentkezik. Ezért a hűtős gép-
kocsikat célszerű jóval korábban
igényelni, de a jelenlegi flottafej-
lesztés, bővítés az igények mara-
déktalan teljesítése érdekében
ebben az irányban történik. A
hűtős felépítmények az ügy-
fél igényei szerint kerülnek
kialakításra, hosszú távú
(több éves) bérleti meg-
állapodás lévén. Mivel
nincs sokmilliós ér-
tékű járműbe-
szerzés, a bér-
l eti dí j ak
nem okoz-
n a k
nagy-
Szeptemberi horizont ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 7
4
0
1
3
A közgazdaságtant és a
környezetvédelmet egyesíti
a Schmitz Cargobull az Ön
sikere érdekében
Az új jármȾvek S.KO ECO COOL pro és az S.CS ECOCARGO
már most energia- ésüzemanyagmegtakaritásra optimalizálva.
A környezet és az Ön pénztárcájának védelme érdekében
- just more.
www.cargobull.hu További információ: +36 22 814 100
/H[tRVU`ZmN
(akULSͥU`L
K
ita
rtó
in
n
o

c

va
l m
é
g
g
a
zd
a

g
o
sa
b
b
a
n
a
z u
ta
ko
n
2
7
-e
s c
sa
rn
o
k
F2
2
-e
s s
ta
n
d
Szeretettel várjuk látogatását!
2
7
-e
s c
sa
rn
o
k
F2
2
-e
s s
ta
n
d
Szeretettel várjuk látogatását!
06-07 lapz.indd 7 2012.09.01 12:44:13
KRESZ-MÓDOSÍTÁSOK
A biztonság javítása a cél,
nem a bírságolás
A Kormány más közlekedési tár-
gyú kormányrendeletekkel egy-
idejűleg, főként a szakpolitiku-
sok kezdeményezésére létrejött
munkacsoport kezdeményezé-
sei nyomán módosította, ponto-
sította a KRESZ egyes rendelke-
zéseit. A szabályozás egyértel-
műsítésének célja, hogy az elő-
írások elsősorban ne a szankcio-
nálásra adjanak alapot, hanem a
közlekedés biztonságát javítsák
az érthető és betartható köve-
telmények meghatározásával.
Már augusztusban hatályba lép
a várakozási tilalom enyhítése:
az útmenti ingatlan előtt a be-
hajtást akadályozva parkolók
nem bírságolhatók, ha a meg-
álláshoz az ingatlan tulajdonosa
(vagy az azzal rendelkezni jogo-
sult) hozzájárulását adta.
A KRESZ idén szeptembertől ér-
vényes módosítása egyértelmű-
en kimondja, hogy tilos a közúti
közlekedés hatósági ellenőrzé-
sét megakadályozni, megzavar-
ni és az ellenőrzés eredményét
befolyásolni. A határozott tila-
lom megállítja a sebességellen-
őrzés meghiúsítására alkalmas,
így közlekedésbiztonsági kocká-
zatot hordozó lézerblokkolók to-
vábbi terjedését. Az új szabályo-
zás ugyanakkor rögzíti, hogy az
ellenőrzést előrejelző eszközök
alkalmazása megengedett. A
nemzetközi gyakorlat nem egy-
séges a radardetektorok enge-
délyezésében. A módosítás elő-
készítését szolgáló szakmai vita
eredménye szerint ezek az esz-
közök nem befolyásolják olyan
mértékben az ellenőrzések ha-
tékonyságát, hogy az szüksé-
gessé tenné tilalmukat. Ugyan-
akkor használatuk kedvező ha-
tása lehet, hogy az előrejelzés
alapján az autós óvatosabban,
körültekintőbben vezet.
További újdonság a torlódások-
nál alkalmazandó biztonsági fo-
lyosó, vagyis az, hogy szeptem-
bertől a két vagy több sávos au-
tópályákon és autóutakon köz-
lekedőknek torlódáshoz érve
a legbelső sávban balra, míg a
többi sávokban szorosan jobb-
ra kell húzódniuk. A forgalmat
ellenőrző, útfenntartó, vagy bal-
esetet szenvedett személyek,
műszaki hibás járművek menté-
sét végző gépkocsik így komo-
lyabb fennakadás nélkül, zök-
kenőmentesen haladhatnak to-
vább. A felszabadult pályarészen
a megkülönböztető jelzést hasz-
náló járművek is a terelővonala-
kat átlépve folytathatják útjukat.
Az előírás a korábbi KRESZ-mó-
dosításban megnyitott lehető-
ség alapján álló kocsisorok kö-
zött szabályosan előre haladó
motorkerékpárosok biztonságát
is növeli.
A KRESZ egy ma is hatályos ren-
delkezésének pontosításával
baleset vagy egy gépkocsi ki-
gyulladása esetén a nem érin-
tett járművek vezetői kötelesek
lesznek tőlük elvárható módon
segítséget nyújtani, és ehhez a
rendelkezésükre álló elsősegély-
nyújtó felszerelést vagy tűzoltó
készüléket használni vagy átad-
ni. A pontosítás nyomán a KRESZ
szabályai alapján a felsorolt esz-
közök hiánya egy rutinellenőrzé-
sen nem szankcionálható. Az el-
sősegélynyújtó felszerelés vagy
az előírt tűzoltó készülék nélkül
közlekedő jármű vezetője azon-
ban egy baleset vagy tűzeset
kapcsán felelősséggel tartozik a
segítségnyújtás elmulasztásáért.
A módosítás a közlekedők józan
belátásában bízva csak az éssze-
rű és méltányos mértékben él a
bírságolás eszközével.
NFM–ORFK–OBB
Közlekedésbiztonsági nap
Már óvodás kortól el kell kezde-
ni a felkészítést a biztonságos
közlekedésre – figyelmeztetett
Schváb Zoltán a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium (NFM) közleke-
désért felelős helyettes államtit-
kára arra reagálva, hogy idén au-
gusztusig már 16 gyermek halt
meg közúti balesetben Magyar-
országon. A tragédiák megelőzé-
se érdekében sok mindent meg
lehet tanítani a gyerekeknek,
így például azt, hogyan vigyáz-
zanak magukra a közlekedés-
ben vagy utasként – fejtette ki
Schváb Zoltán augusztus 14-
én a Zánkai Gyermek és Ifjúsá-
gi Centrumban tartott közleke-
désbiztonsági rendezvényen.
Az eseményt a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium szervezte az
Országos Rendőr-főkapitányság
– Országos Balesetmegelőzé-
si Bizottsággal közösen (ORFK–
OBB), az Európai Bizottság 4. Eu-
rópai Közúti Biztonsági nemzeti
kísérő programjaként.
A közlekedésbiztonsági program
részeként a zánkai tábor lakói a
kerékpáros ügyességi pálya mel-
lett többek között aszfaltrajz-
versenyen vehettek részt, vala-
mint elméleti közlekedési isme-
reteiket bővítve, KRESZ teszte-
ken mérhették fel tudásukat. Az
ORFK közlekedésrendészeti fő-
osztályvezetője és az ORFK–OBB
ügyvezetője, Oberling József
szerint míg 1990-ben még 107
gyermek halt meg közúti közle-
kedési balesetben Magyarorszá-
gon, addig tavaly, 2011-ben már
12-re csökkent azoknak a gyere-
keknek a száma hazánkban, akik
utasként vesztették életüket –
vagyis a felnőttek okozták a ha-
lálukat azzal, hogy nem megfe-
lelően óvták őket.
Egy ember naponta átlagosan
másfél órát utazik, és eközben –
a statisztikai adatok szerint – két
másik ember sérül meg baleset-
ben – mondta el a zánkai ren-
dezvényen Schváb Zoltán. Az
NFM közlekedésért felelős he-
lyettes államtitkára szerint az Eu-
rópai Unió társadalmában a 18-
25 éves korosztály 10 százalékkal
képviselteti magát. A közúti bal-
LAPZÁRTA/ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Szeptemberi horizont 8
Amit kínálunk: Választható uniós és nem uniós fuvarok,
pontos kifzetési határidő, optimális kihasználtság
a kamionra, és egy eredményes együttműködés.
Ehhez keresünk vállalkozókat, akik megbízható, jó autókkal
és pontos munkával tudják teljesíteni a megbízást!
Osztrák–magyar cég
Elérhetőségünk: morvaikft@gmail.com Tel.: 06-30/204-0948
megbízható fuvarozókat keres
nemzetközi viszonylatba
megbízható fuvarozókat keres
nemzetközi viszonylatba
Gáz o laj á rak
An dor ra 1,22 euró
Auszt ria 1,45 euró
Bel gi um 1,59 euró
Bul gá ria 2,71 leva
Cseh Közt. 36,80 ko ro na
Dá nia 12,37 ko ro na
Egye sült Királyság 1,42 font
Észt or szág 1,39 euro
Finn or szág 1,57 euró
Fran ci a or szág 1,45 euró
Gö rög or szág 1,57 euró
Hol lan dia 1,53 euró
Hor vát or szág 10,22 kuna
Ír or szág 1,59 euró
Len gyel or szág 5,57 zloty
Lett or szág 0,97 lat
Lit vá nia 4,77 litas
Lu xem burg 1,32 euró
Ma gyar or szág 432,90 fo rint
Né met or szág 1,54 euró
Nor vé gia 14,08 ko ro na
Olasz or szág 1,76 euró
Orosz or szág 29,89 ru bel
Por tu gá lia 1,54 euró
Ro má nia 6,15 lej
Spa nyol or szág 1,45 euró
Svájc 1,97 frank
Svéd or szág 15,04 ko ro na
Szerbia 154,90 dínár
Szlo vá kia 1,45 euró
Szlo vé nia 1,43 euró
Ukrajna 9,50 hryvnia
08-09 lapz.indd 8 2012.09.04 12:17:37
A cél természetesen a rugalma-
sabb fuvarszervezés, a fuvaresz-
közök jobb kihasználása, az üres
futások elkerülése. Az új félpót-
kocsi alapkivitelben 5350 kilo-
gramm, műszakilag megenge-
dett össztömege 39 500 kilo-
gramm és már idén szeptem-
bertől megkezdik sorozatgyár-
tását, forgalmazását.
esetekben viszont csaknem 20
százalék az arányuk, így évente
6 ezer fiatal hal meg az Unióban
– 86 százalékuk motoron vagy
autóban szenved balesetet, és
több mint 80 százalékuk férfi –
fejtette ki Schváb Zoltán.
GOODYEAR
Környezetvédelmi díj
A Goodyear
Mar a t hon
teher gép-
k oc s i - a b -
roncsai ran-
gos környe-
zetvédelmi
dí jat nyer-
tek a Lu-
xembourg
Green Busi-
nes Summit
2012 rendezvényen. A Good-
year Fuel Saving Technológiára
épülő abroncscsalád a zöld ter-
mékeket díjazó Green Product
Awardban részesült, a gumiab-
roncsok szén-dioxid-kibocsá-
tásra gyakorolt hatásáért.
A Luxembourg Green Busines
Summit rendezvény egyik ese-
ménye a Green Business Award
átadása volt, amely a legjobb
bevett gyakorlatok és a jelenleg
létező legjobb környezetvédel-
mi megoldások népszerűsítését
és elismerését célozza. A díja-
kat egy ötventagú, cégvezetők-
ből és iparági vezetőkből álló
bizottság bírálta el. A Good year
egy projekttel nevezett: a kor-
mányzott, a húzó és a pótko-
csitengelyekhez kialakított si-
keres Marathon LHS II+, LHD II+
és LHT II tehergépkocsi-abron-
csokkal, melyek a Fuel Saving
Technológiára építenek. Ezek
az abroncsok továbbfejlesz-
tett gazdaságosságuk révén ki-
emelkedő környezeti előnyöket
kínálnak egész élettartamuk
alatt. Az ilyen jellegű informá-
ciókra többek között az új EU-s
abroncsszabályozás miatt van
nagy szükség, amely 2012. no-
vember elsejétől kívánja meg a
fogyasztásra, a nedves teljesít-
ményre és a külső zajra vonat-
kozó információk feltüntetését.
MICHELIN CHALLANGE
DESIGN
Magyar a döntőben
A Michelin kihirdette a Michelin
Challange Design nevet viselő,
évente megrendezett nemzet-
közi járműtervező versenyének
2013. évi döntőseit. A világ veze-
tő autótervezőiből és az iparág
szakértőiből álló elismert zsűri
választotta ki azt a 15 résztve-
vőt, akiknek munkáit bemutat-
ják 2013-ban Detroitban, az au-
tókiállításon.
Az idei Michelin Challange De-
sign témája: HALF! Leightweight
with a Passion – arra ösztönzi a
résztvevőket, mutassák meg,
miként tud a formatervezés
hozzájárulni a könnyebb súlyú
és így alacsonyabb fogyasztású
járművek fejlesztése érdekében
tett folyamatos erőfeszítések-
hez.
A Michelin Challange Design
versenyre több mint 100 ország-
ból 5000 versenyző nevezett
be. Döntőbe azon pályázatok
jutottak, amelyek a művészetet
és a tudományt legteljesebben
egyesítik az autófejlesztésben.
A döntősök között egy magyar
versenyző is van, Marcell Sebes-
tyén!
KÖGEL LONGPLEX
Hosszú félpótkocsi
Még széles körben el sem ter-
jedtek az úgynevezett hosszú
félpótkocsik, a Kögel máris ki-
sebb műszaki módosításokkal
tette praktikusabbá legújabb
gyártmányát, a LongPlex-et. A
14,9 méteres Euro Trailer-szé-
riával szemben a lényeges kü-
lönbség, hogy ez a félpótkocsi
alaphelyzetben 13 113 millimé-
ter és a hátsó, teleszkópos hos-
szabbítással 14 494 milliméter.
Az új félpótkocsi mintegy 50
kilogrammal könnyebb és 200
milliméterrel rövidebb, mint
elődje és még rugalmasabban,
többcélúan használható. Válto-
zatlanul 2 darab, 7,45 méteres
csereszekrény szállítására al-
kalmas, vagy 2 darab 20 lábas,
vagy 1 darab 40 lábas konténer
szállítására szintén használható.
Szeptemberi horizont ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 9
LAPZÁRTA/ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK
THAT ALSO
TRAIL
RS
THE
ENVIR NMENT
B
E
N
E
F
T
Hall 27 // Stand C06
Kögel LongPlex
08-09 lapz.indd 9 2012.09.04 11:40:35
RÁBAPARTI KFT. –
SZOMBATHELY
Új gépjárműszerelő-csarnok
Balog Zoltán, az emberi erőfor-
rások minisztere avatta fel hét-
főn a Rábaparti Kft. új gépjármű-
szerelő-csarnokát és vizsgabázi-
sát Szombathelyen.
A csaknem 130 millió forintos
fejlesztés a Nyugat-dunántúli
Regionális Operatív Program te-
lephely-fejlesztési pályázatának
támogatásával valósult meg,
amely a beruházás 50 százalékát
teszi ki.
Balog Zoltán sikertörténetnek
nevezte a száz százalékban ma-
gyar tulajdonban lévő Rábapar-
ti Kft. történetét, amely magyar
tőkéből, magyar munkaerővel
működik.
A szombathelyi Claudius Ipari
Parkban lévő, 530 négyzetmé-
ter alapterületű új szervizcsar-
nok és vizsgabázis a legkorsze-
rűbb diagnosztikai berendezé-
sekkel, műszerekkel és gépekkel
rendelkezik, tehergépkocsik, ka-
mionok, autóbuszok és személy-
gépkocsik javítását és vizsgázta-
tását egyaránt végezhetik.
CONTINENTAL
Abroncstesztfejlesztés
A Continental új abroncsteszte-
lő részleget alakított ki a német-
országi Hannover-Stöckenben
található kutatási és fejlesztési
központjában. A beruházásnak
köszönhetően az abroncsok
tesztelése gyorsabban és haté-
konyabban zajlik majd a jövő-
ben, valamint arra is lehetőség
nyílik, hogy közlekedési körül-
mények szimulációja útján vizs-
gálják az abroncsok belső alko-
tóelemeinek viselkedését. Az új
CT részlegben olyan vezetési
szituációkat lehet modellezni,
mint a fékezés, a gyorsítás és a
kanyarodás, így pontosan meg-
figyelhetők az abroncs belső ré-
szei olyan hatások alatt, ame-
lyek a leggyakrabban érik őket.
Évente 1400 személy- és teher-
gépjármű-abroncs
vizsgálására van le-
hetőség. A Conti-
nental által használt
eszköz súlya eléri a
14 tonnát, a beruhá-
zás pénzügyi vonza-
ta pedig meghalad-
ja az 1,4 millió eurót.
(A komputertomográfos vizsgá-
latokat leggyakrabban kórhá-
zakban alkalmazzák különböző
betegségek feltárása céljából.)
Ez a roncsolás nélküli abroncs-
vizsgálati eljárás különösen
hasznos, hiszen csak ezzel a
módszerrel lehetséges az ab-
roncsok alkotóelemeinek valós
körülmények között történő
vizsgálata. Az adott terhelés faj-
tájától és mértékétől függően a
belső alkotórészek megváltoz-
nak. Az abroncsban a vezetés
közben lejátszódó folyamatok
szimulációja és vizsgálata lehe-
tővé teszi a szakemberek szá-
mára, olyan prototípusok kifej-
lesztését, amelyek a lehető leg-
nagyobb mértékben ellenáll-
nak a gumiabroncsokat érő erő-
hatásoknak.
Az új LINAC (Linear Electronic
Accumulation – Lineáris Elekt-
robesugárzás) tesztrészleg be-
rendezéseinek segítségével
sokkal jobban láthatóvá válnak
az abroncs belső alkotórészei.
Emellett vezetési körülmények
szimulációjához 3 tonna oldal-
erő és 6 tonna terhelés előállítá-
sára is van lehetőség, míg a ke-
rékdőlés akár 5 fokos szögben is
állítható.
Fontos, hogy alacsony töltőnyo-
más vagy túlterhelés mellett is
elemezni tudják az abroncsok
alkotóelemeinek viselkedését.
Az abroncsfejlesztők számá-
ra lényeges, hogy termékeik a
normálistól eltérő körülmények
között is biztonságot nyújtsa-
nak. Az új tesztrészleg nagyban
hozzájárul a biztonságos közle-
kedést elősegítő erőfeszítések-
hez.
LAPZÁRTA/ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Szeptemberi horizont 10
Hungary Filtration
Cummins Magyarország
Cummins Filtration
A Cummins dízelmotorok gyári képviseletét 2004-től
cégünk látja el.
- Teljes motorfelújítás
professzionális szervízben
- Szervíz bármikor, bárhol
- Magasan képzett tapasztalt
szakemberek
- Gyári új alkatrészek,
- Gyári felújított cseredarabos alkatrészek
- Fleetguard szűrők teljes választéka
- Fleetguard fagyállók, motortisztító folyadékok,
- Valvoline Premium Blue olajok a Cummins
motorok részére kifejlesztve
- Új motorok értékesítése
a világ
vezető szűréstechnikai
megoldásokat szállító vállalata
2111 Szada, Ipari park 4333/8 hrsz
T: +36-28-503-570; F: +36-28-503-571
E: cummins.hungary@cummins.com
Cummins Ltd. HB.
info@reifen-kurz.com | www.kurz-karkassenhandel.com
Hideg technoIógiájú, tehergépjármĦ-
gumiabroncs újrafutózó teIjes gépsor újszerĦ
állapotban. Azonnal szállítható.
A következĘket tartaImazza:
1 fényezĘkamra
1 kompresszor
1 SIO gyártmányú terpesztĘgép a gumiab-
roncsok megszemléléséhez
1 Mateuzzi gyártmányú eIĘmegmunkáIó gép
44 L-aIakú horog a függĘpáIyához
1 teIjes függĘpáIya
1 elszívó berendezés
1 autokláv 22 gumiabroncs BANDAG
1 futófeIüIet- és oIdaIfaI-építĘ gép
1 vágópad
vaIamint vaIamennyi tartozék (vágó- és
burkolóasztal, vágókés, 20/22,5 collos felnik és
küIönbözĘ segédanyagok) - ár megáIIapodás
szerint EUR 110.000,00
D-73240 Wendlingen
Heinrich-Otto-Straße 19
Tel.: +49 7024 9418-0
Faks: +49 7024 9418-20
10 lapz.indd 10 2012.09.03 10:04:20
DAF FT XF105.460
Space Cab ATe Edition
º MX motor: 460 LE (340 kWj EEv
º 12 fokozatú AS-Tronic automatizalt valtó különleges
üzemanyag-takarekossagi vezerlŐprogrammal
º Automatikus motorleallitas 5 perc utan alapjaraton
º Komplett spoiler szett
º Kis gördülesi ellenallasú gumik
º Optimalizalt hajtaslanc
º Tavolsagtartó tempomat
º MX motorfek (retarderj
º DAF EcoDrive trening
További tájékoztatásért vagy tesztvezetésért hívjon minket: 06-30-381-7969
Jelen hirdetes tajekoztató jellegş, nem minŐsül ajanlattetelnek, kizarólag a fgyelemfelketes celjat szolgalja es visszavonasig ervenyes. A kep illusztració.
Hungarotruck Kft.
1172 Budapest, Vidor u. 3.
Telefon: 06-1-258-0830
e-mail: jarmuertekesites@daftrucks.com
Az Ön nyereségessége a mi célunk
A DAF Trucks bemutatja az ATe programot. A DAF Advanced Transport Effciency egy flozófa, amely kihangsúlyozza folyamatos
elkötelezettsegünket az üzemanyag-hatekonysag fokozasa es a teljes üzemeltetesi költseg tovabbi csökkentese, ugyanakkor a környezeti
hatasok merseklese irant. Az ATe program szamos atgondolt jarmşoptimalizalasi megoldast foglal magaban, többek között az erŐs, megis
hatekony PACCAR MX motor újitasait, amelyek eredmenyekent 3 százalékkal csökkent az üzemanyag-fogyasztás. Az új XF105 ATe
Edition különleges kiadas meg egy lepessel elŐrebb jar. Teljes legterelŐ-keszletevel es oldalsó szoknyaival, különleges, kis gördülesi
ellenallasú gumiabroncsaival, valamint adaptiv sebessegtartó automatikajaval az ATe Edition modelleket a maximalisan hatekony üzemeles
jegyeben allitottak össze. Az AS-Tronic automatizalt sebessegvaltó fokozatvaltasi strategiajat pedig teljes mertekben az üzemanyag-
fogyasztas csökkentesere hangoltak. Az XF105 ATe Edition modellekhez csomagban jar a DAF jarmşvezetŐ-tovabbkepzes is.
Tovabb fokozva az Ön nyeresegesseget, ami a mi celunk.
DAF 1_1 1205.indd 11 2012.08.28 12:52:14
Féken tartott lendület
Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
6000 Kecskemét, Szegedi út 49.
Tel.: +36 76 511 100 • Fax: +36 76 481 100
E-mail: sales.kect@knorr-bremse.com
www.knorr-bremse.com
www.knorr-bremsecvs.com
Disztribútoraink
Magyarországon
BUDAPEST: Major Légfék Kft. XXI., II. Rákóczi F. út. 303. +36 1 278 2522 +36 1 425 1125
TIR-SZER Kft. X., Gyömrői út 150. +36 1 260 7044
DEBRECEN: Prim Vol-Trade Kft. Ozmán u. 3. +36 52 470 212 +36 52 500 945
GYÖNGYÖS: Lédem 2000 Kft. Bene u. 59-61. +36 37 509 181
GYŐR: Biró Parts Kft. Zombor u. 1. +96 526 980 +36 96 526 981
SZEGED: Tisza Volán Zrt. Bakay N. u. 48. +36 62 560 111
TATABÁNYA: Szinkron Kft. Széchenyi út 18. +36 34 324 224 +36 34 511 835
ZALAEGERSZEG: Zala Volán Zrt. Zrínyi u. 99. +36 92 503 660
Az automata
váltó élménye
Az Allison Transmission a
haszongépjárművekben alkalmazott közepes
és nagy-teherbírású automata sebességváltók
legnagyobb gyártója a világon
AZ ALLISON SEBESSÉGVÁLTÓKKAL KAPCSOLATBAN TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETÔ:
H-1054 BUDAPEST, KÁLMÁN I. U. 1.
TEL: +36 1 475 13 56
A Magyarországon, Szentgotthárdon is gyártott Allison automata
sebességváltók 3000, 4000 és Torqmatic
®
szériái kiemelkedő
hatékonysággal és nagyobb termelékenységgel működtethetők,
miközben üzemeltetési költségük alacsonyabb.
Allison Transmission - az automata sebességváltó élménye, a
minőség, megbízhatóság, tartósság, a sokrétű alkalmazás és a
vásárlók kiszolgálásának páratlan kombinációja.
12 Hird Knorr Allison.indd 12 2012.08.28 12:56:55
Pang Qingnian (középen), a Youngman Group
elnöke, az új Viseon-részvényes a Viseon eddigi
és további részvényeseivel, Joachim Reinmuth-
tal (bal oldalon) és Bartha Ernővel
KORSZERŰ FŐÚTFELÚJÍTÁS
A forgalmas 86-os
Átadták az autósoknak a 86-os főút Zalalövő
és Rédics közötti felújított szakaszát.
A 86-os Magyarország egyik legleterheltebb
útja, így a felújításnak köszönhetően Zala
megye mellett országosan is jelentősen ja-
vulnak a közúti közlekedés feltételei. A Za-
lalövő és Rédics közötti 25 km-es, valamint
Zalalövő és a megyehatár közötti 2 km-es
szakasz korszerűsítése eredményeképpen
egyúttal megkönnyebbülhetnek az út men-
tén, illetve közelében élők is, hiszen az utat a
jelentős tranzitforgalom az elmúlt években
lényegében teljesen tönkretette.
Emiatt megerősítették a felújított útszakasz
burkolatának teherbírását 11,5 tonnás ten-
gelysúly terhelésre. Emellett a munkálatok
részeként felújítottak hét hidat, kialakítottak
három új csomópontot és forgalomcsillapító
szigeteket, valamint egy új autóbusz-fordu-
lót is építettek. A kivitelezés szerződéses ösz-
szege nettó 3 457 922 456 forint volt.
VISEON
Tőkenövelés a Youngmantől
A Viseon Bus GmbH és a China Youngman
Automobile Group Co., Ltd augusztusban
megállapodást írt alá, amely a kínai cég ré-
szesedésére vonatkozik a német autóbusz-
gyártó vállalatban. Az új részvényes több-
ségi tulajdont szerez a Viseon Bus GmbH-
ban, és a meglévő részvényekkel együtt tő-
keemelésben vesz részt. Az új részvényesi
szerkezettel jelentősen megerősödik a Vise-
on, megteremtve a további növekedés felté-
teleit annak érdekében, hogy európai piaci
jelenlétüket erősítsék és a termékpalettáju-
kat folyamatosan bővítsék.
Az új részvényes belépésével az üzleti part-
nerek szempontjából nincs változás. A ko-
rábbi részvényesek Joachim Reinmuth és
Barta Ernő továbbra is részt vesznek a cég
menedzsmentjében. A fejlesztés, a gyár-
tás Pilstingben változatlanul megy tovább.
Emellett a Youngman nemzetközi célpiacai
számára új buszmodellek tervezését és fej-
lesztését is segíti a Viseon.
China Youngman Automobile Group Co., Ltd
a nagyobb buszgyártók közé tartozik Kíná-
ban. Az elmúlt évben több mint 4800 buszt
készített.
PÉCSI BUSZFEJLESZTÉS
Milliárdos hitel
A pécsi közösségi közlekedést ellátó Tüke
Busz Zrt. 947 millió forintos hitelének felvé-
teléhez járult hozzá a pécsi önkormányzat
közgyűlése.
A pécsi közösségi közlekedés feladatait idén
áprilistól ellátó Tüke Busz Zrt. a Magyar Fej-
lesztési Bank (MFB) Közösségi Közlekedésfej-
lesztés Finanszírozási Programja keretében
igényli a közel egymilliárdos kölcsönt. A tár-
saság jelenleg a tömegközlekedési feladato-
kat áprilisig ellátó Pécsi Közlekedési Zrt. (PK
Zrt.) tulajdonában lévő, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) végrehajtási jogával ter-
helt buszokat használja bérleti díjfizetés el-
lenében. Ez azonban a PK Zrt.-t illetően ki-
alakult helyzet tükrében csak egy átmeneti
és kockázatos kényszermegoldást jelent a
város számára.
A Tüke Busz Zrt. a kötelező közszolgáltatási
feladat elvégzését úgy tudja hosszú távon
is megbízhatóan teljesíteni, hogy az ellátás
biztonságához szükséges buszokat megvá-
sárolja. A rendezett tulajdonviszony helyze-
tén túl további fontos szempont a saját jár-
műállomány állapotának megőrzési lehető-
sége, a folyamatosan és biztonságosan ellát-
ható karbantartási és javítási feladatok telje-
sítése is, hiszen jelen pillanatban a PK Zrt. tu-
lajdonában lévő buszok javítására folyama-
tosan költenie kell a Tüke Busz Zrt.-nek.
MERCEDES-BENZ
Hibrid buszok Münsterben
A világ egyik leginkább élhető városa, 2004
óta a westfáliai Münster érdemelte ki ezt a
címet. A közelmúltban hibridbusz-vonalat
„nyitott”, amely vonalon ezentúl két csuklós
hibrid busz is közlekedik majd. A közösségi
közlekedésben kizárólag környezetbarát bu-
szok vesznek részt.
A dízel-elektromos hibrid a Citaro sikeres vá-
rosi buszcsaládján alapszik. Külsőleg szin-
te nincs is különbség, hacsak a szokásosnál
magasabb tetőszerkezet nem. Nincs váltó,
ezért a rángatás is elmarad. A kerékagymo-
torok együtt 320 kW teljesítményt adnak. A
dízelmotorok 1000 kg-jához képest az ebben
a buszban dolgozó motor 450 kg, 4,8 liter lö-
kettérfogatú a 12 liter helyett. Az akkumulá-
torok teljesítménye 240 kW.
Szeptemberi horizont ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 13
LAPZÁRTA/ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK
13 lapz.indd 13 2012.09.03 10:05:26
VDL BUS & COACH
Mérföldkő Svájcban
A VDL Bus & Coach hamaro-
san 100. autóbuszát szállítja a
Twerenbold Reisen AG számára,
mely társaság 115 éve működik,
meghatározó buszos utaztatási
vállalat. Ez a svájci Bader-Rütihof
székhelyű cég már évek óta hűsé-
ges vásárlója volt korábban a VDL
Bovának, jelenleg a VDL Bus &
Coachnak.
Legutóbb 10 új buszt rendel-
tek. Hat busz közülük VDL Fu-
tura FHD2-122/140 „királyosztá-
lyú” busz, amelyben a királyság
része többek között a 2+1 ülése-
zés, a 90 centiméteres üléstávol-
ság. Ezekkel a buszokkal a cég
buszflottájának már 50 százalé-
ka „Twerenbold királyi” kategó-
riájú.
További két VDL Futura FHD2-
129/410 és két darab FHD2-
139/400 érkezik a céghez, ezek
48+1+1 és 56+1+1 személyes bu-
szok.
LAPZÁRTA/ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Szeptemberi horizont 14
Twerenbold
„királyi” buszok Drezdában
14 lapz.indd 14 2012.09.05 10:13:43
Volvo 1_1 1209.indd 15 2012.08.28 11:56:49
Pontos gyülekezés
A megnyitó előtt a parkoló fo-
kozatosan telt meg, majd az ün-
nepség végére, mire a szervezők
megadhatták a jelt az indulásra,
már legalább kilométer hosz-
szan sorakoztak a kamionok az
5. számú főút bevezető szaka-
szán. Ágoston Attila főszerve-
ző egyik kamionjának fülkéjé-
ből követtük a látványos felvo-
nulást. Hosszú útvonalon haladt
végig a konvoj a városon és érke-
zett meg a kempingbe. Feleme-
lő érzés volt látni a sok lelkes,
barátságosan integető embert.
A tömegek már türelmetlenül
várták a nyitó attrakciót, de akik
nem értek rá vagy csak útközben
voltak, azok is legalább készítet-
tek egy-két telefonos fényképet
a villamos- és buszmegállókból.
Akik átmenetileg vesztegeltek
az időszakos lezárás miatt, ők is
inkább fényképeztek és üdvö-
zölték az országutak vándorait.
Csendes kezdés,
mozgalmas folytatás
A terepversenyre ezúttal sajnos
kevés nevezés érkezett, ezért vi-
szonylag rövid lett a program a
megszokotthoz képest. Ettől füg-
getlenül voltak izgalmas pillana-
tok és egy jó öreg Rába kamion-
mentő sem maradt munka nél-
kül. A hagyományokhoz híven,
a kempingben sok más izgal-
mas verseny is zajlott a nap fo-
lyamán: kamionhúzó, rugóeme-
lés, szkander, sörivás, vizes foci,
vizespóló stb.
Természetesen volt idő ismer-
kedni a kiállítók gyártmányaival,
árukínálatával is, amit különféle
KAMIONSHOW 2012 – SZEGED
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Szeptemberi horizont 16
1. A kamionok a találkozóra
tartanak 2. Magazinunk sátra
3. Az emlékműnél
4–5. Különlegességek: Peterbilt
372 és MAN TGS 18.440 4x4
(kardános)
6. A Multicar is felvonult, fő a
lelkesedés
A hónap témája
XXII. NEMZETKÖZI KAMIONOS
COUNTRY TALÁLKOZÓ
Szeged 2012 – Ismét a régi hangulatban
Nagyon kellemes meglepetésben, gazdag és színes programban volt részük mindazoknak,
akik az idén is ellátogattak a szegedi találkozóra. Rég nem látott számú kamion érkezett
már a felvonulásra, míg a sziksósi kempingben számtalan kiállító – köztük több ismert
alkatrész-forgalmazó – várta az érdeklődőket, főleg a flottatulajdonosokat. A szombati nap
garantáltan egész napos családi kikapcsolódást nyújtott, sőt akár éjszakába nyúló bulizást is.
1 2
3
4
5 6
7 8
16-23 szeged.indd 16 2012.09.03 13:13:57
Egy keménykötésű pickup a nagy víz
túloldaláról
tudtuk, hogy ebből a típusból
7250 darabot gyártottak és Ka-
nadából került magánimport ke-
retében Magyarországra. 1999-
ben gyártották, 2000-es forga-
lomba helyezésű, 48 528 mérföl-
det, azaz 77 645 kilométert fu-
tott, ami 12 év alatt elég kevés.
Igaz, figyelembe véve az üzem-
anyagárakat, a 6 literes, V8-as,
300 lóerős, 488 newtonméteres,
benzines motor fogyasztását
érthető az alkalmi használat.
TLM Express
„Három autóval érkeztünk Alsó-
némediből. Már évek óta rend-
szeres résztvevői vagyunk a sze-
gedi találkozónak, családi, baráti
körben. Három MAN TGX vonta-
tónk van, egy 680-as, egy 440-es
Euro IV-es és egy 480-as Euro V-
ös „Efficient Line”, azaz a takaré-
kos verzió. Ez utóbbit idén feb-
ruárban vettük át Dunaharasz-
tiban. Mindhárom automatizált
sebességváltóval szerelt.
A 680-as egy bemutatójármű
volt, azt egyenesen Németor-
szágból hoztam be. A két másik
vontató a lehetőségeinkhez ké-
pest szintén jól felszerelt. A lak-
hatási komfort mellett az aktív
biztonságot növelő készüléke-
ket kiemelten fontosnak tartom,
mint például a sávkövető, adap-
tív tempomat, retarder stb. Ezek
mind benne vannak a vontatók-
ban. Az éves futásteljesítmény
átlagosan 140 ezer kilométer.
Egyedül a navigáció, ami gyári
kivitelként gyengéje más már-
káknak is, azaz nem igazán ve-
szik figyelembe a kamionok mé-
reteit. A magasságot már igen,
de a szélességet vagy hosszúsá-
got, pontosabban a kanyarodás-
hoz szükséges helyigényt még
nem tudják kezelni.
alkatrészek, járműfelszerelési-
cikkek és tartozékok, stb. képvi-
seltek. Az idén először volt jelen
egy nyelviskola is, tanfolyam-
ajánlataival, „hangos” kiadvá-
nyaival, rávilágítva a nyelvtudás
fontosságára, a mindennapos
munkavégzés során.
Amíg hangosan zajlottak a külön-
féle versenyek, vetélkedők, köz-
ben csendesen szemügyre vették
a zsűri tagjai a felsorakoztatott
kamionokat, vajon melyik lehet-
ne a legszebb? A végső sorrendet
mindig izgalmas érvelések, pont-
szám-összesítések előzik meg.
Az események folyamatosan, s
gyakran párhuzamosan pörög-
nek, észre sem venni az idő mú-
lását. Még nyári napsütésben
érkezett el a késő délutáni díj-
kiosztók sorozata, ahol a vetél-
kedők versenyzői vagy csapatai
értékes ajándékokkal, az ügyes-
ségi terepverseny és magazi-
nunk szépségversenyének díja-
zott járműveinek gépkocsiveze-
tői ismét szép trófeákkal gazda-
godhattak.
Vasárnap kora délután, ismét
nézők tömege lepte el a rak-
part lépcsőit, hogy forró aszfal-
ton, ideális körülmények között
kezdetét vegye a gyorsulási ver-
seny. Az amerikai nyergesek im-
máron szokás szerint külön ka-
tegóriában álltak rajthoz. Az eu-
rópai gyártmányok már csak két
kategóriában – 420 lóerőig és 420
lóerő felett – indultak. A teher-
gépkocsik egy összevont kate-
góriában álltak rajthoz, 7,5 tonna
felett.
Sok néző meglepődött, a szép új
vontatók lomhaságán, ami nem
a gépkocsivezetőkben keresen-
dő, hanem az egyre szigorúbb
környezetvédelmi előírások tel-
jesítésében és az eredeti funk-
ció gazdaságos teljesítésében.
A számítógépek kordában tart-
ják a paramétereket, amik elő-
ugranak, ha valóban szükséges.
Ezért maradt szinte „állva” a rajt-
nál a 750 lóerős FH16-os Volvo is,
de kiváló képességeit 70 tonna
megmozgatására tervezték,
napi egy-két megállással, amire
alapból képes, bármekkora he-
gyet is kell megmásznia.
Az izgalmas, füstös, gumiszagú
futamok után mindenki hazain-
dult a szokásos „jövőre veletek
ugyanitt” köszönéssel.
Ágoston Atilla főszervező
Amíg haladt a konvoj, Ágoston
Atilla főszervezővel beszélget-
tünk a volán mögött, de szinte
folyamatosan kellett „dolgoz-
nia”, rádión tartani a kapcsola-
tot a rendezőkkel, szervezőkkel,
a többi kamionossal, hogy rend-
ben halad-e a menet.
„22 év nagy idő, a szegedi talál-
kozó nemcsak a város, de a ka-
mionosok életébe is szervesen
beépült. Valójában ők vitték si-
kerre, ők tartják életben, nagyon
sokan csak azért vettek és vesz-
nek ki szabadságot, hogy itt le-
hessenek. Ők, a családjuk, a ba-
ráti körök varázsolják évről évre
egy fantasztikus hangulatú ren-
dezvénnyé, bulivá a találkozót.
De nemcsak nekik, hanem a sze-
gedieknek, a környéken lakók-
nak, s az ország távolabbi pont-
jairól idelátogatóknak. Nehéz
lenne megmondani, hány ezren
várják a konvoj elhaladását az ut-
cákon.
A szervezés már kora tavasztól
elkezdődik, majd 3 hónap ke-
mény munka megállás nélkül a
teljes csapatnak, de az önfeledt
szórakozás látványa ad mindig
erőt, kitartást. Jómagam már
idestova ötödik éve végzem itt
a munkámat. Minél többen jön-
nek el, annál nagyobb a siker. De
ez csak az egyik oldal.
A találkozónak minden évben
színesnek, színvonalasnak, vál-
tozatosnak kell lennie! S talán ez
a legnagyobb kihívás. Továbbá,
minden korosztályra gondolni
kell, a legkisebbekre is. Azon-
ban a támogatókról, kiállítók-
ról sem szabad megfeledkezni!
A találkozó egy nagyszerű lehe-
tőség a cégek bemutatkozásra
is, a fuvarozókkal történő, akár
hosszú távú kapcsolatépítésre.
A szervezés egyik nehéz pontja,
hogy a gyorsulási verseny köz-
ben, milyen útvonalon szabad
visszamenni a kamionoknak a
rajthoz, illetve leparkolni, akik
már nem indulnak többször.
A találkozó után mindig összejö-
vünk, megbeszéljük, kielemez-
zük a dolgokat, hogyan is sike-
rült valójában. Elrontottunk-e
valamit, voltak-e gondok, fenn-
akadások a programok vagy ver-
senyek során. Jómagam is 15
évig voltam rendszeres résztve-
vője a találkozóknak, s nem egy
szépségversenydíjat kaptam a
festett fülkés MAN-nel.
Az építőanyag-szállítás már a
múlté. Egy benzines Zil-lel kezd-
tem, majd egy DAC motoros, egy
Sisu és egy MAN. Mindig szeret-
tem a különleges járműveket, s
így jutottam el az amerikai kami-
onokig. Most három vontatóm
van: ez a Freightliner Classic XL,
egy Kenworth W900B itt mögöt-
tünk, amit a kisebbik fiam vezet,
valamint egy Peterbilt 359-es.
A vontatókat rendezvények-
re, promóciós, reklám célokra
adom bérbe. Vezetni még ma is
imádok, de már egyre kevesebb
idő jut rá. Idestova 32 éve sofőr-
ködöm, túl vagy a másfél millió
kilométeren és már egyunokás
nagypapa is vagyok.
A nagyobbik fiam 31 éves, mun-
kagépkezelő, a kisebbik 27 éves,
gépkocsivezető, gyógyszereket
szállít, a lányom 23 éves és lo-
gisztikai szakon tanul. Egyikük
sem távolodott el a fuvarozás és
építőipar világától.”
Pickup Truck
Az egyik vállalat lelkes csapata
egy Európában különlegesség-
nek számító GMC pickuppal ér-
kezett. A cégtulajdonos sajnos
nem tudott eljönni. Azonban
m e g -
Szeptemberi horizont ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 17
KAMIONSHOW 2012 – SZEGED
u
A KAMIONOS VILÁG SZERELMESEI
16-23 szeged.indd 17 2012.09.03 13:14:13
A vállalkozást 1993-ban indí-
tottam, kimondottan hűtőárus
– ezen belül zöldség-gyümölcs
– fuvarozással. A piaci igények
változásával kerültek beszerzés-
re ponyvás félpótkocsik, köztük
egy 3 méterig szélesíthető és 4,5
méterig magasítható Meisbur-
ger, ami ekkor is zárt ponyvás
marad. Sőt van egy teleszkópos,
20 méterig nyújtható Broshuis
tréler is túlméretes rakományok-
hoz. A fő útirány Németország, a
Benelux-államok, Franciaország,
Spanyolország és néha Portugá-
lia.
Én már elég sokféle kamiont ki-
próbáltam a mindennapokban.
A legelső kamionom egy DAF
ATi360-as volt, Iveco TurboStar
480 lóerős, Fuller váltóval, Mer-
cedes-Benz SK, Actros I., Actros
II., majd következtek a Scaniák.
Magával a Scaniával, mint tech-
nika, semmi bajom, azonban a
kedvezőbb szervizköltségek és
messzemenőkig ügyfélbarát ki-
szolgálás minden téren az MAN
javára billentette a döntésemet,
és a szerviz személyzete is maga-
san képzett.
A legutóbbi MAN-nel is meg va-
gyunk elégedve, komfortban, fo-
gyasztásban egyaránt. Remélem
hosszú távon is „hozza a formá-
ját”. Árban, felszereltségben is jó
az összhang. Ha valami apróbb
hibát észleltünk, elmondták mi a
megoldás, hogy azért ne kelljen
külön szervizbe menni. Ügyfél-
ként nem érzünk különbséget,
hogy nekünk csak 3 autónk van
és nem 53. Ugyanezt elmondha-
tom a finanszírozási ajánlatra is.
A kisebb javításokat mi végez-
zük otthon, a tankolás szintén
otthon, saját kútból történik.
Az „előzni tilos” rendelkezése-
ket újra kellene gondolni vagy
men 6 hónapig nem kaptam fi-
zetést, csak ígérgetést! Összesen
öten voltunk magyarok, a többi-
ekkel is ugyanezt megcsinálták.
Az elmaradt, jogos fizetésemért
másfél évig kellett pereskedni.
Az utolsó munkahelyről pusztán
a válság hozta leépítések miatt
kellett hazajönnöm, egyébként
minden rendben volt. Jelenleg
munkát keresek.
Jó lenne emelni a kamionos tár-
sadalom megítélését a hétköz-
napokban, mert itt bizony sok
értékes, keményen dolgozó,
rendes ember van. Remélem,
hogy a szegedi találkozó is sokat
segít abban, hogy a sok kívülál-
ló – értsd nem kamionos vagy
nem szállítási cég dolgozója –
látogató, rajongó ezután más-
képp lássa a munkánkat, a köz-
úti áruszállítás gazdasági jelen-
tőségét és hogy mennyi ember-
nek ad munkát országos szinten!
Kicsit lobbizom a szakmáért, de
nem pusztán kamionozni a nagy
teljesítmény, hanem ezen körül-
mények között nőnek marad-
ni! Mert vagyunk néhányan nők
ebben a szakmában.
Szabadidőmben kerámiázok,
rajzolok otthon és van már egy
kisebb kemencém is.”
KAMIONSHOW 2012 – SZEGED
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Szeptemberi horizont 18
Az MAN flotta és Pető Gyula,
Szaller Mónika, Tóth László
u
eltörölni, mert nem a személy-
gépkocsi-közlekedés mozgatja a
gazdaságot, csak erre még más
nem jött rá!
Sem Nagy-Britanniában, sem
az USA-ban nem ismerik a „te-
hergépkocsival előzni tilos” és
a „hétvégi korlátozások” fogal-
mát, a sebességhatárok szinte
azonosak a személygépkocsiké-
val. S lám, nincs annyi elalvásos
és ráfutásos baleset, mint ná-
lunk, mert nem 4-5 nap alatt kell
teljesíteni azt a fuvart, ami alap-
esetben 6 vagy 7 napos!”
Kiss Bernadett – Ecser
„A kamionozás gyerekko-
ri álmom volt, mind a szegedi,
mind még a tatabányai találko-
zók rendszeres látogatója vol-
tam. Közben sikerült megsze-
reznem minden szükséges jo-
gosítványt, s a sors úgy hozta,
hogy már első munkahelyem
is Ausztriában volt. 21 évesen
ültem volán mögé, akkor még
szükség volt külön munkaválla-
lási engedélyre is, az EU-csatla-
kozás előtt. Egy év után átmen-
tem egy másik céghez. Összesen
7 évet dolgoztam Ausztriában,
de az egyik legjobb egy fél éves
munka volt, amíg egy négyten-
gelyessel billencseztem autópá-
lya-építésen. Sajnos csak határo-
zott időre szólt a szerződésem.
Sokan azonnal mennének kül-
földre dolgozni, pedig nagyon
gyakoriak a szabálytalanságok:
nem jelentik be a dolgozót, jobb
esetben kevesebbet fizetnek,
mint amire a megállapodás szólt,
rosszabbnál nem is fizetnek a
munkáért! Próbáltam máshol el-
helyezkedni, de nagyon nehéz.
Az utolsó előtti munkahelye-
AVA HUNGARY KFT.
Bemutatkozás
a végfelhasználóknak
Magazinunkban már „találkoz-
tunk” velük: a Kale Balata és az
Ava fékbetétek nagykereske-
delmi raktárbázisa 2 éve műkö-
dik Magyarországon. Úgy érzik,
ennyi idő elegendő volt, hogy az
említett termékeket megismer-
tessék a magyar partnerekkel.
A készlet egyre nagyobb, ami a
vevői megelégedettség jeleként
is értékelhető. A recesszió elle-
nére a forgalom folyamatosan
növekszik. Mivel az AVA Hun-
gary nemcsak magyarországi,
hanem közép-európai raktárbá-
zis is egyúttal, így már vannak
partnerek is, főleg kereskedelmi
cégek Ausztriában, Romániában,
Szerbiában.
A fesztiválra azért jöttek el, hogy
a végfelhasználóknak, azaz a ka-
mionosoknak is bemutatkozza-
nak, megismertessék a termékek
nevét és magukat a termékeket.
Ezt azért is különösen fontos-
nak tartják, mert a közeljövőben
bővül a választék, a jó gyári mi-
nőségű, kedvező árú fékbetéte-
ken kívül vízhűtők, intercoole-
rek, olajhűtők is érkeznek a cég-
csoport gyáraiból a biatorbágyi
raktárbázisba.
RIEDEX KFT.
Lehetőség a párbeszédre
Budapestről érkeztek a Rie-
dex Kft. munkatársai, stílszerű-
en egy rendezvénykamionnal
a szegedi találkozóra. Először,
de nagy valószínűséggel nem
utoljára. Úgy gondolták, teher-
autóalkatrész-forgalmazóként
itt a kiváló alkalom, hogy talál-
kozhassanak vevőikkel, illetve
bővítsék az ismeretségi kört. A
közel 100 éve alapított cég bu-
dapesti leányvállalata is már
idén 20 éves. Egyik munkatár-
suk egykori kamionsofőrként
KIÁLLÍTÓK
Mogyorósi Gábor, az AVA
Hungary Kft. kereskedelmi
igazgatója és bemutató a
forgalmazott termékekből
16-23 szeged.indd 18 2012.09.03 13:14:26
további hat helyen vannak ki-
rendeltségek. A szegedi bolt ta-
valy szeptemberben nyitott, ez
az egyszerű magyarázata, miért
most vesznek részt először a ta-
lálkozón.
A szegedi üzlet is annak jegyében
jött létre, hogy a fuvarozókhoz
minél közelebb kerüljenek. Jól-
lehet ma már futárszolgálatok-
kal másnap bárhova eljuttatha-
tó a megrendelt alkatrész, de az
a tapasztalat, a fuvarozással fog-
lalkozók mindig időszűkében
vannak, egy-egy alkatrész azon-
nal kell, nem tudnak várni. A ki-
rendeltségek raktárát ezért úgy
rendezték be, hogy tekintettel
voltak a környékbeli fuvarozó
vállalkozók igényeire.
Az Unipartsnál úgy fogalmaz-
nak, náluk minden kapható, ami
csak a két lökhárító között van
– és persze még a lökhárítók is.
Ez óriási előrelépés ahhoz ké-
pest, hogy a cég fő profilja ko-
rábban, a 90-es években még a
fékdobgyártás, fékbetét-forgal-
mazás volt. Egyre bővült a pa-
letta, egyre több termékcsoport
szerepelt a kínálatban, ma már
vontatókhoz, teherautókhoz,
pótkocsikhoz, buszokhoz egy-
aránt megtalálhatók a polcokon
az alkatrészek. Különlegességük,
hogy speciális javítókészletekkel
is rendelkeznek.
KNORR-BREMSE
FÉKRENDSZEREK KFT.
Fékevesztett játékok
A fékek szakértője alaposan ké-
szült a szegedi jelenlétre, ami
helyénvaló is, hiszen a cégcso-
port haszonjármű-üzletágának
stratégiai fontosságú gyártó- és
fejlesztőbázisa, a kelet-közép-
európai értékesítés központja. A
cég munkatársai egyrészt a be-
mutató kamionban várták az ér-
deklődőket. A kamion előtt szin-
te nonstop tartott a vetélkedő.
Ez több részből állt. Az egyik: 2
tárcsafék valamelyikén mért
javasolta a szegedi részvételt.
Egyik legfontosabb feladatuk-
nak tekintik a rendszeres sze-
mélyes – műszaki, üzleti – pár-
beszédet partnereikkel, ezért is
azonnal megvették az ötletet.
A cég egyik nagybeszállítójá-
tól ezen párbeszéd biztosításá-
ra kapták a kamiont, de hogy ne
csak a szakmáról essék szó a ka-
mionosok ünnepén, ezért vízi
focipályát is felállítottak, egész
héten drukkolva persze a hétvé-
gi jó időért. Nagyon hatásosan
tették azt, mert a nagy meleg-
ben egész nap nem csökkent a
vízi foci népszerűsége.
SHELL FUELSAVE PARTNER
Hatékony üzemanyag-
gazdálkodási rendszer
A Shell FuelSave Partner 2 és fél
éve mutatkozott be Európának,
Magyarországon 2 éve indult. Az
első magyarországi tesztpartner
7,7 százalékos (!) üzemanyag-
megtakarítást ért el. Ez óriási je-
lentőségű, mert a fuvarozók ön-
költségeinek 40 százaléka fordí-
tódik üzemanyagra. Ma már 25
fölött van azon cégek száma,
amelyek – sikerrel – alkalmaz-
zák a Shell FuelSave rendszert.
Az eddigi legnagyobb tesztelő
egy 70 darabos kamionflottával
rendelkező cég volt, de jelenleg
már Magyarország legnagyobb
fuvarozó vállalatánál tart a tesz-
tidőszak.
Kihangsúlyozandó: a jelenleg
lévő sokféle rendszerhez ké-
pest ez egy üzemanyag-gazdál-
kodási rendszer, amely nyomkö-
vető és egyéb funkciókat is tar-
talmaz, de a hangsúly az üzem-
anyagon van.
Ez a termék Shell partnerek-
nek készült, azon vállalkozások
számára, amelyek Shell üzem-
anyag-kártyával rendelkeznek,
a tankolások online nyomon
követhetők. Ha valamelyik cég
nem Shell partner, akkor sajná-
latos módon önmagát zárja ki
ebből a rendszerből.
A Shell partnerség mindössze
abból áll, hogy legyen az ille-
tő cégnek Shell üzemanyagkár-
tyája.
A Shell FuelSave Partner szer-
ződés időtartama 3 év, de lehe-
tőség van fél éven át tesztelni
a rendszert. Amennyiben nem
érték el a kívánt megtakarítást,
akkor mondhatják, hogy nem
szeretnék használni a rendszert
– de ilyen eset még nem fordult
elő!
A Shell FuelSave Partner olyan
üzemanyag-gazdálkodási rend-
szer, amely minden piaci elvá-
rásnak igyekszik megfelelni,
ami egyedivé teszi, hogy olaj-
társaságtól ered. A tankolásokat
nagy részletességgel figyeli, az
üzemanyag-vételezéseket nem
manuálisan kell be-
vinni, hanem azon-
nal, online látható,
ez nagy előny!
További pozitívum: nincsenek
előzetes költségek, a rendszer
beruházási kiadások nélkül ve-
hető igénybe!
ROLLSCHOOL RT.
Nyelvtanulás online
tantermekben
Sok járművezető bár szeretett
volna, azért nem tudott külföl-
dön munkát vállalni, mert nem
tudott idegen nyelvet, legalább
annyit, ami a feladat ellátásához
elengedhetetlen. A szegedi ta-
lálkozó bemutatkozó Rollschool
Rt. nyelvcentrum ezen kíván se-
gíteni.
2002 óta ténykednek a nyelvok-
tatás területén, 2005 óta szak-
maspecifikusak. Először a taxi-
sok számára készült tananyag,
majd a MÁV dolgozói részére. A
Reining Transport felkereste fel
a nyelvcentrumot, hogy a kami-
onosok részére is készítsenek
speciális tananyagot. A fuvaro-
zócég menedzsmentje szakmai
elvárásai alapján készült könyv
és dupla CD. A tananyag min-
den olyan területet lefed, ahol
csak a kamionos a munkavég-
zése során megfordul, legyen az
rakodás, vámolás, tankolás vagy
a különböző forgalmi helyzetek.
Nemcsak kész mondatokat kap a
sofőr, hanem megtanul írásban
és szóban kommunikálni.
A tapasztalatok szerint az a leg-
hatékonyabb, ha a kamionos
megvásárolja a könyvet és a CD-t,
és vesz még mellé bérletet. A
bérlet áttekintő nyelvórára ad
lehetőséget, ez magánórának
tekinthető, hiszen csak az illető
és a nyelvtanár konzultál.
A cégnévben az Rt. nem rész-
vénytársaságot jelent, hanem a
real time rövidítéséből adódik.
Ez a nyelviskola ízig-vérig XXI.
századi. Ami eddig szinte kizárta
a kamionosokat is a tanulásból,
azaz hogy adott napok adott
óráiban be kellett ülni egy isko-
lában a padba, itt nincs. Interne-
ten is megtalálható a tananyag,
de ami az igazán fontos, hogy in-
terneten van lehetőség beszélni
a nyelvtanárral. Így mindenkit el
tudnak érni, és mindenki elér-
hető. A napszak bármely órájá-
ban lehet a tanárral konzultálni,
az időpontokat a „diák” határoz-
za meg, és itt a 45 perc valóban
45 perc.
A kamionos nyelvkönyv szerző-
je, az oktatóanyag összeállítója,
Görgicze Orsolya szerint a ka-
mionosok jó tanulók, mert mo-
tiváltak, mert már átéltek kelle-
metlen – és jó, ha csak kellemet-
len – helyzeteket a nyelvismeret
hiánya miatt. A tanárnő 20 éve
tanít felnőtteket, van bőven ta-
pasztalata, így az anyagban egy-
szerű mondatok vannak, hiány-
zik belőle a magyaroknak szo-
katlan igeidők rengetege.
UNIPARTS
Közel az ügyfelekhez
Az országos hálózat szegedi ki-
rendeltsége mutatkozott be a
kamionos találkozón. Az Uni-
parts egyébként tehergépjármű-
alkatrész-importőr. A központ
Gyálon található, az országban
Szeptemberi horizont ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 19
KAMIONSHOW 2012 – SZEGED
A Shell
a találkozó
aranyfokozatú fő
támogatója volt
u
Kun Róbert
16-23 szeged.indd 19 2012.09.03 13:14:42
időre ki kellett cserélni a fék-
tárcsákat. Egy másik: két légszá-
rító patron között féktárcsát kel-
lett gurítani, itt 3 lehetősége volt
a versenyzőnek. Volt még kár-
tyás kérdés-felelet versenyszám,
amelyben a különböző hibaje-
lenségek fellépésekor szükséges
tennivalók után érdeklődött a já-
tékvezető. Sőt, aki a nyári forró-
ságban némi fejtörésre is vállal-
kozott, Knorr-Bremse totót tölt-
hetett ki. Ebben megtalálhatók
voltak olyan kérdések, mint mit
jelent a „Bremse” szó, a Knorr-
Bremse jelmondata, de olyanok
is, mint: Miért fontos a kapcsoló-
jelek megfelelő sorrendben való
használata, vagy Mi a teendő, ha
egy EBS-szel rendelkező jármű-
vön jelentősen megnövekszik a
fékezéshez szükséges erő! Egy
további feladat a letakart ládá-
ban lévő alkatrész felismerése.
A versenyszámok közül a fék-
tárcsa-kiszerelés lett a legnép-
szerűbb, talán azért, mert ez
rutinfeladat egy szerelő számá-
ra – bár egy járművezető részé-
re már kevésbé. A legügyesebb
versenyző 23 másodperc alatt
teljesítette a feladatot, de min-
denki egy percen belül végzett
a szereléssel. Meglepő módon a
kánikula és a kánikula enyhíté-
sére szolgáló italok elfogyasz-
tása után is sokan vállalkoztak
a totó kitöltésére is. A vállalko-
zó szellemű versenyzők jutalma
sem maradt el.
a takács KFT.
Tavaly vettek részt először a
kamionos találkozón, annyira
megtetszett nekik, hogy idén
ismét eljöttek. Hogy ne csak egy
standon ajánlják magukat, ezért
az elmúlt évi sikerre való tekin-
tettel ismét megrendezték a ru-
góemelő versenyt. Tették ezt
azért, mert rugócentrumként is
működnek, laprugók, parabo-
larugók, rugólapok széles vá-
lasztékát kínálják úgy, hogy ru-
góprofik szakértelmét is adják
hozzá tanács formájában. Min-
den gépjárműhöz tudnak lap-
rugót vagy rugótagot szállítani.
Mivel rugóadatbankkal is ren-
delkeznek, abban pedig nap-
rakész információval, ezért pil-
lanatok alatt képesek a beazo-
nosításra.
A rugókon kívül foglalkoznak
mindenféle tehergépjármű- és
pótkocsialkatrésszel, több mint
200 000-féle szerepel a kínálat-
ban, forgalmazzák a Chemasol
kémiai termékcsaládot, vonó-
háromszögeket, légtartályokat,
sőt még AdBlue-t is.
KAMIONSHOW 2012 – SZEGED
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Szeptemberi horizont 20
u
GYÁRI KATEGÓRIA,
I. HELYEZETT
Új Actrosok a türkiz flottában
A szemet vonzó Szatmári Mer-
cedesek most sem hiányozhat-
tak a fesztiválról. A türkiz flotta
nemrég gyarapodott két új Act-
rosszal, közülük egy jött meg-
mutatni magát Szegedre. Szat-
mári Imre büszke az újdonsá-
gokra, mint mondta, ahogy
megjelent az új Actros, azonnal
el is döntötte, lesz ebből a vál-
lalkozásnál. Náluk az új model-
lek iránti abszolút bizalom már
hagyomány, az MP2-es után
azonnal próbálták az MP3-ast.
A vételi szándékot csak erősítet-
te a németországi próba. Min-
denféle körülmények között ki-
próbál ták,
a tesztelé-
sek minden
szempontból igen meggyőző-
ek voltak.
A két új Actros közül az egyik
mozgópadlós pótkocsit húz, a
másik egy 60 m
3
-es billencset.
Kíváncsian várják a munkás
mindennapok eredményeit, hi-
szen a vontatók mostanság áll-
nak munkába.
Amitől az első pillanattól el van-
nak ragadtatva, az a fülke, ami
egy kisebb szobának felel meg.
Nagyon tetszik nekik
a munka- és pihenő-
tér színbeli elválasz-
tása is. Minden prak-
tikus, kényelmes,
ergonomikus.
Alig vádolható
elfogultsággal
bizonygatja: az
Actros az egyik
legjobb, de min-
denképp a legszebb
jármű a piacon!
GYÁRI KATEGÓRIA,
II. HELYEZETT
Tóth Ervin, Ferenczy Kft. –
Celldömölk
„Ezt a vontatót fél éve kaptam,
eddig 77 000 kilométert men-
tem vele. Tapasztalataim szerint
32 liter körül alakul a fogyasztá-
sa, 40 tonnás össztömeg mel-
lett, cseh és szlovén fuvarok
esetében. Belföldön, mellékuta-
kon a forgalmi helyzetek és az
utak vonalvezetése miatt azért
eléri a 36-37 litert is.
CAMION TRUCK&BUS MAGAZIN SZÉPSÉGVERSENY
Szatmári
Imre és
Szegedi
Gergely
(Rebellis)
Tóth Ervin, Ferenczy
Kft. – Celldömölk
16-23 szeged.indd 20 2012.09.03 13:15:14
T. Szabó István –
Brixi-Trans Kft., Karcag
gedi találkozónak. Feleségem-
mel és három fiammal érkez-
tem. Nagyon örülök, mert két
éve is már a második helyezést
sikerült megszerezni a Volvo
FH16-ossal, most pedig az első
lehettem!
A cég kisvállalkozás, három sze-
relvénnyel végzünk konténer-
fuvarozást. Jellemzően a csepe-
li szabadkikötő és a BILK, vala-
mint a vidéki célállomások kö-
zött jelentjük az összeköttetést.
A vontató 2009-ben került a
céghez, azóta mindig igazga-
tom, szépítgetem. A dekorációs
ötletekben külföldi fotók is se-
gítettek, de természetesen nem
ugyanazt akartuk megcsinálni.
Az első hely igazolja a sok ráfor-
dított munkát.
Sokan megkérdezték, hogyan
lehet ilyen alacsonyra helye-
zett kiegészítőkkel közlekedni. A
vontató elöl-hátul légrugós, így
előrelátóan, kellő szintezéssel át
lehet hidalni a rámpákat és rosz-
szabb utakat. Az aktív biztonsá-
got szinte minden műszaki meg-
oldás segíti, ami csak rendelke-
zésre áll a Volvónál, már eleve
így rendeltük a gyárból. Az akku-
mulátorok az SCR és AdBlue tar-
tály miatt kerültek a hátsó ten-
gely mögé és rövidebb tengely-
távnál is nagyobb üzemanyag-
tartály válaszható.”
Ez volt a legelső FH16/750-es
az országban. A főnökömet,
mint régi Volvóst megkeresték
a Volvo Hungáriától, hogy itt az
első darab, meg lehet vásárolni
és ő azonnal igent mondott rá.
Sokan meglepődve tekintenek
a Ferenczy cég többi szép Vol-
vójára is, hogy billenős félpót-
kocsikat vontatunk velük. De ez
inkább csak Magyarországon
furcsa, Európa északi részén
cseppet sem. Korábban egy 540
lóerős, szintén FH16-ossal jár-
tam, de 40 tonnához az is bőven
elegendő. Az I-Shift kapcsolá-
si programja normál országúti.
A vontatmány egy 30 köbmé-
teres, hátrabillenő Schmitz fél-
pótkocsi. A nagyobb térfogat
a könnyebb fajsúlyú áruk miatt
szükséges, gabonafélék vagy
szén, ami nálunk szintén gyako-
ri rakomány. A gyorsabb fordu-
lókat, nagyobb átlagsebességet
inkább csak autópályán lehet
kihasználni.
A fülkék felszereltsége és kom-
fortja közt mondhatni semmi
különbség nincs, mivel ez mé-
rettől és az opciós listától függ.
A „750”-esbe már rendeltünk
Dynafleet gyári flottairányí-
tó-egységet is. Ezen kívül min-
den aktív biztonsági felszere-
léssel ellátott: sávkövető, adap-
tív tempomat stb. Végül szeret-
ném megemlíteni, hogy nagyon
sokat tanultunk a Volvo gép-
kocsivezető-tréningjén, azóta
mindenkinek jobb az üzem-
anyag-fogyasztása, még taka-
rékosabban tudunk dolgozni.”
GYÁRI KATEGÓRIA,
III. HELYEZETT
Minden évben még szebb lesz
Tavaly, röviddel az átvétele után
érkezett a szegedi találkozó-
ra az azóta is Magyarországon
egyetlen Scania-különlegesség,
a Black Amber vontató. A tulaj-
donos, Bendes Attila nem ké-
nyeztette el a szépséget, sokat
dolgozott vele, már 600 000 ki-
lométert sikerült beletenni, ami
annak a tudatában szép telje-
sítmény, hogy a vontató legin-
kább Bécsbe, Bécs környékére
viszi rakományát.
A tulajdonosa-vezetője nagyon
elégedett a „Blackivel”, azt
mondja, az első légrugókkal, a
hátsó 4 légrugóval nagyon ké-
nyelmes, nagyon jó vezetni.
Néha-néha nagy ritkán odaad-
ja a fiának egy fuvar erejéig, de
Attila sokat aggódik, ami indo-
kolt is, hiszen Bécsben a belvá-
rosban nagyon oda kell figyelni,
természetesen nagyon féltik a
különleges vontatót.
Szerencsére a fuvarfeladatok
maradtak, kifelé panelelemeket
szállítanak. Nemrég a Leiernek
új betongyártó üzeme kezdte el
működését, az is ad pluszmun-
kát, a győri Audi építkezésé-
hez is szállítanak. Muszáj sokat
dolgozni, a lízinget fizetni kell,
ennek a Scaniának például még
5 éve hátravan.
Bár amikor a Scania Black Am-
bert meglátta, azt mondta, ez
így tökéletes, ahogy van. Aztán
mégis elhatározta, minden
évben tesz hozzá még vala-
mit. Így került rá a felső lámpa-
sor, elöl a hűtőmaszk színre lett
fújva, fel lett matricázva. Alsó
szemöldöke is lett (egy másik
márka alsó spoileréből vágták,
hajlították). Hátra pedig jutott
egy – világítós – Black Amber
felirat. Oldalspoilerrel, krómo-
zott részekkel is gazdagodott,
alul-felül LED-sor világít…
Ha valaki azt hinné, ezt a külön-
leges járművet nem lehet to-
vább szépíteni, hát téved. Ben-
des Attila már sorolta is a ten-
nivalókat: oldalra lemezcsík
lesz vagy krómozott cső, tervez
szoknyarészt is, még több Black
Amber feliratot… azt mondja,
folyamatosan tovább szépítge-
ti. És mi lehetne ajándék a fiától,
a hallottak után nem nehéz ki-
találni, valami Black Amber-es,
például egy párna az amúgy is
igen kényelmes fülkébe.
DÍSZÍTETT KATEGÓRIA,
I. HELYEZETT
T. Szabó István – Brixi-Trans
Kft., Karcag
„Az elmúlt néhány évben rend-
szeres visszatérői lettünk a sze-
Szeptemberi horizont ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 21
KAMIONSHOW 2012 – SZEGED
u
Bendes Attila és az a bizonyos
Black Amber párna
16-23 szeged.indd 21 2012.09.03 13:15:27
DÍSZÍTETT KATEGÓRIA,
II. HELYEZETT
Richlik-Trans Kft.
„A Richlik-Trans Kft. Scania R
500-asa ezúttal a második he-
lyen végzett, de két éve szin-
tén itt volt, akkor az első díjat
sikerült megszerezni. Meg sem
látszik rajta, hogy már hatodik
éves, a festését sokan megcso-
dálják, fotózzák.
A terepügyességin ezúttal nem
vettünk részt, de a gyorsulási-
ra beneveztünk, igaz, nem a
6x2-essel, hanem egy másik
V8-assal.
Az idén sokan eljöttünk, kol-
légák, barátok, ismerősök. Na-
gyon jó a társaság, évközben
nem tudunk ilyen sokan, ilyen
hosszú időre egyszerre össze-
jönni. Igaz, egy közel 150 dara-
bos flottánál a népes társaság
könnyen összetoborozható.
Természetesen további kamio-
nok dekorálása is tervben van-
nak, de ez pénz és időfüggő, a
dekorálás miatt sem állhat túl
sokáig a jármű. Ha meg költ rá
az ember, akkor szépen és igé-
nyesen tervezze meg és kivite-
lezze, s legfőbbképpen legyen
egyedi! Egyébként fölösleges
elkezdeni.
A dekorációktól még fontosabb
az elöregedő járműpark folya-
matos cseréje, frissítése, ami a
mostani helyzetben nem egy-
szerű feladat és egy nagynak
számító flottában bizony min-
dig lesz néhány cserére érett
jármű!”
DÍSZÍTETT KATEGÓRIA,
III. HELYEZETT
Mintha új lenne
A DAF bár nem új
vontató, korát bát-
ran letagadhatja.
Ebben nagy része
van a mórahalmi
Papdi Istvánnak,
aki gondozza, ápol-
ja munkatársát. Így el-
mondható, ez a DAF igazán sze-
rencsés, előző tulajdonosa is
nagy becsben tartotta, díszítet-
te. Ez olyannyira sikerült, hogy
az új tulajdonos amikor meg-
látta, nem is tudott ellenállni,
és bár nem épp ilyen járművet
tervezett venni, mégis ezt vásá-
rolta meg. Azóta sem csökkent
a rajongás, a színe még min-
dig nagyon szép, a lámpasorok
még mindig mutatósak. Egy
szerencsepatkó került fel még
rá, a szerencse soha nem árt,
ha van. Papdi István pedig sze-
rencsésnek érzi magát, hiszen
korábbi vágya teljesült, ezzel a
nagyszerű vontatóval külföld-
re jár, Franciaországban végzi a
körfuvarokat. Így már mennek
is bele szépen a kilométerek,
mert az mégsem helyénvaló,
hogy egy 5 éves ilyen vontató-
ban csak 200 000 kilométer le-
gyen. Igyekszik gyarapítani a ki-
lométerek számát, közben nem
feledkezik meg a DAF ápolásá-
ról sem, mindig tisztán tartja,
és nagyon büszke, amikor meg-
csodálják járművét.
SZÉPSÉGVERSENY KÜLÖNDÍJ
Megbecsült veterán
A Tisza Volán Járműfenntartási
osztályának „dolgozója” a régi
Rába, pontosan Rába-MAN 812-
es. 1978-ban született, testvérei
szép számmal akadtak, mivel az
összes Volán-társaságnál Rába
járműmentők voltak rendsze-
resítve. A legtöbb társaságtól
már kikoptak, nem úgy a Tisza
Volántól. Ugyan 6 évvel ezelőtt
járműmentő munkába állítot-
tak egy Volvo FM 12-est, de az
újdonság nem szorította ki a
régi munkatársat. A társaságnál
úgy gondolták, ha már komoly,
korszerű mentőjük, akkor azzal
igyekeznek bevételt is szerez-
ni, külsős, akár még nemzetközi
mentéseket vállalni. Mivel még
sok Ikarus 400-as autóbusz van
forgalomban a társaságnál, ha
a Volvo éppen egy hosszabb
KAMIONSHOW 2012 – SZEGED
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Szeptemberi horizont 22
A különdíjas Rába-MAN 812-es
„gazdáikkal”, Szabó B. Jánossal
és Szalma Tiborral
A díjazott vontató
és a Richlik-kollektíva
16-23 szeged.indd 22 2012.09.03 13:15:40
Az öreg Rábának még előnye
a Volvóval szemben, hogy össz-
kerékhajtású, mivel mind a
három tengelye hajtott (a Vol-
vónak csak kettő), szűk helyen
sokkal ügyesebb, sőt a csörlője
is erősebb. Összegezve: a Tisza
Volánnál minden ok megvan
arra, hogy életben tartsák!
Papp Erzsébet, Kiss Bertalan
mentésen van, akkor sem ma-
radhat mentő jármű nélkül az
autóbuszpark.
Ez a Rába még drótköteles eme-
lőberendezéssel ellátott autó-
mentő, amely kiváló a régeb-
bi járművekhez, de a korsze-
rű, műanyag első résszel ren-
delkező járműveket ezzel már
nem lehet vontatni. Így az öreg
buszhoz öreg mentő megy, az
újabb járművekhez a fiatalabb
mentő. Télen, amikor a saját bu-
szaik elég gyakran elakadtak –
Szegeden nagy tél volt –, akkor
bőven volt feladata mindkét
mentőnek, a buszok nem sok
pihenőt hagytak. Bebizonyoso-
dott, szükség van a régi autó-
ra is, amely kiválóan helytállt a
260-as, 280-as Ikarusok rúdon
vontatásában.
Ez a Rába gyárilag MAN motor-
ral szerelt 812-es típus. Gyári
drótköteles felépítménnyel ren-
delkezik. Ez nemrég lett felújít-
va, némileg átalakítva, mert a
hidraulika-rendszer 34 éves volt
már, a vezérlőtömb, a hidraulika
vezérlőegysége ment tönkre.
Szeptemberi horizont ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 23
KAMIONSHOW 2012 – SZEGED
1. Terep-ügyességi
2. Rugó-emelés
3. Vízifoci 4. Sörivó verseny
5. Kamionhúzás
6–7. Gyorsulási verseny
8. Magazinunk díjait kiadói
igazgatónk, Klézl Marina adta át
VERSENYEREDMÉNYEK 2012
KAMIONOS TEREPÜGYESSÉGI VERSENY
Amerikai kamionok
1. Ágoston Attila – Szeged
Teherautó kategória
1. Balogh György – Forráskút
Nyerges vontatók
1. Sándor György – Domaszék
2. Vanyák László – Kisoroszi
3. Tóth Róbert – Szeged
KAMIONOS GYORSULÁSI VERSENY
Amerikai vontatók
1. Ágoston Attila – Szeged
Női versenyző – különdíj
Simon Anikó – Hajdúszoboszló
Nyerges vontatók
– 420 LE felett
1. B. Nagy Attila – Örkény
2. Bíró Ádám – Nemesmihályfa
3. Kovács Péter – Dabas
– 420 LE-ig
1. Veszelka György – Vasad
2. Balogh György – Forráskút
3. Kocsó Zoltán – Szeged
7,5 tonna feletti futam
1. Béni János – Szeged
2. Molnár Gergő – Földeák
3. Uzonyi Gyula – Szeged
1 2
3
4
5
6
7
8
16-23 szeged.indd 23 2012.09.03 13:15:53
Predictive Powertrain Control – PPC
Már megint egy rövidítés, azaz prediktív haj-
táslánc kontroll, ami persze nem más, mint
a korábban már jól ismert sebességtartó il-
letve követési távolság tartó automatikák
következő generációja, felvértezve újabb
okosságokkal, az előre gondolkodás képes-
ségével. Nem is gondoltam volna, hogy már
50 éve is annak, hogy bemutatta a Merce-
des az első sebességtartó rendszerét az eu-
rópai piacon. A motorelektronika fejlődésé-
vel ma már gyakorlatilag széria felszerelésről
van szó. A követési távolság tartó rendsze-
rek mára arra is képesek, hogy ha a vezető
nem figyel, akkor helyette is cselekszik, szél-
ső esetben akár vészfékezési parancsot ad
ki, hogy elkerüljön mondjuk egy ütközést az
úton lévő akadállyal. S el is érkeztünk a tudo-
mány jelenlegi állása szerinti legjobb sebes-
ségtartó rendszerhez, a PPC-hez. Bármennyi-
re is jó a vezető, egy számítógép sokszoros
sebességgel és összehasonlíthatatlanul pre-
cízebben meg tudja határozni,
mi a legjobb menetstratégia,
főleg dimbes-dombos vidéken, mikor lesz
a legkisebb az üzemanyag-fogyasztás. Per-
sze amíg nem voltak ilyen huncut automa-
tikák, csináltuk mi ezt, emlékszem, úgy hív-
tuk hogy „vitorlázás”, elengedtük a lejtőn a
kocsit had menjen, a völgy elején még gázt
is adtunk, minél könnyebben feljussunk a
hegyre, jobban belegondolva hajmeresztő
dolgokra is vállalkoztunk… Hát kérem szé-
pen tulajdonképpen erről van szó, csak el-
lenőrzött körülmények között, biztonsági
megfontolások mentén.
Azt hiszem a legérthetőbben én is azokon az
ábrákon tudom a dolgot elmagyarázni, mint
amelyeken nekünk is tették.
Szóval itt van ez a függőleges útkereszt-
metszetben ábrázolt útszakasz, emelkedők-
kel, lejtőkkel, a számítógép egészen ponto-
san tudja, hogy azok hogyan következnek
egymás után, milyen távolságok mentén,
milyen topográfiai jellemzőkkel. Ha csak
a régi sebességtartó automatikánk lenne,
akkor az egyes szakaszokon a szürke szag-
gatott vonal szerinti sebességgörbe men-
tén autóznánk. A jármű nem akarna, nem
is tehetné meg, hogy a beállított sebesség
fölé menjen az érték, hiszen lejtőn belépne
a fék, emelkedőn meg csak a nyögés marad.
És ekkor jön az újabb tudomány, azt mond-
juk a jármű sebességtartó rendszerének,
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Jármű és felépítmény 24
Nemzetközi bemutató ▼ ITOY rendezvény
DAIMLER TRUCKS ÚJDONSÁGOK
Actros prediktív hajtáslánc kontroll – FUSO Canter 4x4
Azt gondoltuk, hogy miután az Actros megnyerte az ITOY 2012-es díjat – tudjuk
milyen műszaki erőfeszítések, mérnöki triplaszaltók után –, ebből a szegmensből
már minden lehetséges üzemanyag-spórolási lehetőséget kipaszíroztak. Hát
nem! Ahogy a térképészeti, topográfiai ismereteink bővülnek, és 3D-s digitális
térképadatokat köthetünk össze a GPS-el, egy új ajtó nyílt ki. A tehergépkocsi agyát,
központi számítógépét meg lehet tanítani arra, főleg ha van sebességtartó, követési
távolság tartó automatikája, hogy gondolkozzon. Mi lenne a legjobb stratégia az
előtte lévő hegyes vidéken, mikor kellene elengedni a lejtőn a kocsit, s gázt adni
még akkor is, amikor a sima sebességtartás mellett az nem történne meg.
A Daimler Trucks palettáján a FUSO Canter képviseli a legkisebb nehéz feladatokra is
alkalmas platós szegmenst, ahol most megjelent a mechanikusan kapcsolható
4x4-es terepváltozat, melyet ki is próbálhattunk a Mercedes off-road próbapályáján.
Természetesen az Actros újdonságát is a volán mögül érzékelhettük.
1–5. Menet közben
elkélt a segítség,
a műszerekre
fokozottan figyelni
kell
6–10. A próbaút
ábrákkal
modellezve
6
7
8
9
10
1
5
4
2 3
24-25 actros_canterfuso.indd 24 2012.08.31 12:18:05
arány lehet a titok, mert jól teljesít a jármű a
6,5 tonnás szegmensben is – persze akár 3,5
tonna alatt is elérhető –, széles a spektrum,
azaz a kifejezetten nehéz feladatok megol-
dására is alkalmazható a szerkezet. Mégpe-
dig multifunkcionálisan, azaz akár egy kisebb
település téli-nyári feladatait is egyetlen jár-
művel meg lehet oldani. Mindemellett az ár
lehet a fő felhajtóerő a 4X4-es változat megal-
kotásában is. Semmi automatika, ki kell száll-
ni a kocsiból, vagy az induláskor egyszerűen
el kell fordítani mindkét oldalon az első ke-
rékcsonk közepén egy kapcsolót, s már kész
is az összkerékhajtás. Ha meg nincs rá szük-
ség, ugyanez a folyamat fordítva, azt gondo-
lom, hogy ennyi sofőrtevékenység még bele-
fér. Azaz az egyszerűség, a mégis jól kezelhe-
tőség, a gyártási költségek csökkentése miatt
lehet kedvező a vételár.
A Mercedes terepes próbapályáján vagyunk,
ahol kis versennyel kedveskedtek a szerve-
zők. A legkisebb Canter mozgékonysága,
fordulékonysága ugyanis vetekszik a SMART
ilyen tulajdonságaival. Egy szinte megoldha-
tatlannak látszó pályát jelöltek ki, mindenfé-
le kisebb részfeladatokkal, s mi magunk is
meglepődtünk, hogy mennyire könnyen ab-
szolválható volt. Az orosz fiú volt a legügye-
sebb, ő nyerte az erre kiírt különdíjat! Tehát
bemelegítettünk a nagyok próbamenetére,
meredek emelkedőkre, nyakig sáros útvesz-
tőkre. Az sem volt baj, hogy bizonyos jármű-
vekben a jobb oldalon volt a kormány. Ki-
próbáltuk, hogy milyen sokat jelent az első
kerekeknél található kapcsolók zárása, azaz
a négykerékmeghajtásra való átállás. Azt is
éreztük, pontosabban éppen hogy nem, az
Euro V-ös motor szagtalanul rótta a kilomé-
tereket, még az erölködősebb szakaszokon
is. Engem meggyőzött, keressék Önök is,
akiknek egy ilyen sokcélú hasznosítás mel-
lett kedvező áron elérhető, szuper kis jár-
gányra van szükségük.
Boncsér Sándor
hogy megengedjük, hogy a beállított érték
fölé is mehessen a sebesség érték – a Mer-
cedes jelen rendszernél 4–15 km/órával –,
ezt hívják felső hiszterézis beállításnak, van
az alsó is, ahol 0–10 km/óra a beállítási tar-
tomány. Az is kikötés, nem engedjük meg,
hogy a jármű 90 km/óránál nagyobb sebes-
ségre gyorsuljon. Azaz például egy 80 km/
órára beállított Cruise Control mellett meg-
tehetjük, hogy a 70-90 km/órás tartomány-
ban hagyjuk működni a rendszert. A cél a
kisebb üzemanyag-fogyasztás, ezért a kö-
vetkező történik az itt látható ábrák szerin-
ti szakaszokon. Az 1-es emelkedő előtt, ahol
lejtő volt, hagytuk a járművet a felső határ-
értékig gyorsulni, sőt a hegy lábánál még
gázt is adtunk, hogy a lehető legnagyobb
sebességgel vágjunk neki a lejtőnek. Így na-
gyobb átlagsebességgel, rövidebb idő alatt
jutottunk a csúcsra, bizonyosan kisebb volt
a fogyasztás. Jött a 2-es lejtő, egy pillanatig
sem nyomtuk a gázt, kvázi „vitorláztunk”,
majd amikor elértük a maximális sebessé-
get, ott tartotta azt a rendszer. Ezt követően
a lejtő vége felé majd még azt is megengedi
a rendszer, hogy a felső határértéket is túlha-
ladjuk 1 km/órával (ennek limitált ideje van,
max. 20 másodperc és nem lehet a jármű se-
bessége nagyobb, mint 90 km/ó), hogy a le-
hető legnagyobb kinetikai energiánk legyen
ahhoz, hogy tempósan nekivághassunk a 3-
as emelkedőnek, majd csak akkor kezdődik
a gyorsítás, ha az alsó határérték alá lassul-
tunk. Lankásabb részeken fokozott a jelentő-
sége az EcoRoll funkciónak, melyet már ko-
rábbról ismerünk, de itt is az történik, mint a
hegyesebb vidéken, a rendszer egy tágabb
sebességtartományban kiszámítja az opti-
mális hajtási módot, engedi hosszabb útsza-
kaszokon is gurulni a járművet. Egy viszony-
lag tömörebb kocsisorban nem érdemes a
rendszert aktiválni, de amikor arra lehetőség
nyílik, nagyon is, hiszen akár 3%-os üzem-
anyagfogyasztás-csökkenés is elérhető!
FUSO Canter 4x4
A CANTER 1963-ban mutatkozott be, s mára
szinte a föld minden országában ismerik, sze-
retik. A Daimler Trucks jelentős szegmen-
se, mintegy 1/3 gyártási potenciállal. 30 éve
az európai piacra „itthon”, azaz Európában is
gyártják, mégpedig Portugáliában, Tramagal
településen. 2011-ben egy teljes megújulá-
son ment keresztül a típuscsalád, a világon el-
sőként megjelent a kettős kuplunggal ellátott
hajtáslánc, új fülke, vadonatúj vezetőtér mu-
tatkozott be. Az automatikus Start-Stop rend-
szer és az EcoMode széria felszerelés. Kétfé-
le tengelytáv, kétféle fülke variációja mentén
rendelhető, egy igazi kompakt kisteherautó.
A 35%-os emelkedő (terep) szög sem jelent
akadályt, amint azt a bemutató során láttuk,
a rakott autó a 60%-os emelkedőn is felju-
tott különösebb erőlködés nélkül. Az ár-érték
Jármű és felépítmény ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 25
1–4. Móka kacagás,
egyben komoly
teszt, nyúzópróbán
a kis Canter
5–6. A „kapcsoló”
és az AdBlue tarály
7–8. A kétféle
kabinkínálat
9. Irány
a 60%-os emelkedő
1 2
3 4
5
6
7
8 9
24-25 actros_canterfuso.indd 25 2012.08.31 12:18:19
kosan megválasztott új neveket tanul-
gatunk, Dokker és Dokker Van, rövid,
értelmes, s magyarul is pont azt jelképezi mint
a többi nyelven. A Dokker név az angol dokk-
munkás szóból ered (dockworker), kemény és
kitartó emberi tulajdonságokat jelképez. A
mai autógyártás sajátossága is, hogy „egyedül
nem megy…”! Tehát Dacia a név, jellemzően
Renault a műszaki tartalom, egy kis Nissan-nal
vegyítve, a gyár meg Marokkóban.
Modern, robusztus, erőt sugárzó külső, a jelen
kor megfogalmazta igényeket is kielégítő,
amolyan franciás, egyszerű, de dizájnos belső.
S rögtön nem csak teherszállító, hanem szin-
te azonos hangsúllyal személygépkocsi is, il-
letve a kettő jól kombinálható, szinte végtelen
variációban.
Bécs mellé, a schwecháti repülőtér tőszom-
szédságába érkeztünk, ahol több tucat jármű
sorakozott fel, hogy lenyűgözze a szaksajtó
képviselőit szerte Európából. Nem kisebb a
tét az idén sem, a Van változat esetében meg-
lehet-e az év kishaszonjárműve, azaz a Van of
the Year 2013-as díj.
Az önbizalom érthető és megalapozott, de
nagy a verseny, olyan időket élünk, amikor
ezek a kisebb méretű áruszállítók egyre na-
gyobb szerepet játszanak életünkben. Min-
den csepp megspórolható üzemanyag, csak
picivel is nagyobb raktérfogat, ha csak kevés-
sel is de nagyobb elszállítható rakománytö-
meg és még számtalan apró részlet felérté-
kelődnek. Azaz a (költség)hatékonyság, a gaz-
daságosság, a megbízhatóság a vásárlók leg-
főbb szempontjai. S pontosan ezek a szem-
pontok azok, amiben mondjuk a Renault Kan-
goo mindig is erős volt. Nem kétséges, hogy
a Kangoo tapasztalataira épült az új Dacia. Na
meg a manapság olyan fontos környezetba-
rát szempontok. És az sem mindegy hogy érzi
magát a sofőr a volán mögé ülve…
Több prezentáció keretében mutatták be a
Dacia szakemberei a Dokkert, bennünket el-
sősorban a furgon változat érdekelt. Úgy ter-
vezték, hogy kategóriájában a legjobb ered-
ményeket mutathassák fel. S ha a bemutatott
grafikonok adatai hitelesek, már pedig miért
ne lennének azok, akkor valóban sikerült ki-
hozni a maximumot.
A személyszállító és a dobozos változat is 4,36
méter hosszú, 1,75 méter széles, valamint 1,81
méter magas, a tengelytávja pedig 2,81 méter,
ami kissé nagyobb, mint az azonos kategóri-
ájú járműveké. A Dokker Van bár picit rövi-
debb a versenytársakénál, a kivehető jobb
első ülése miatt 3,9 köbméteres rakteret kínál,
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Jármű és felépítmény 26
O
Kisteher-bemutató
DACIA DOKKER PREMIER
Az International Van of the Year zsűri tesztje Ausztriában
A kishaszonjármű-piac csak úgy vonzza az autógyárakat, akár olyanokat is,
amelyek eddig nem is gondolkodtak ebben a szegmensben. Európa jelenlegi
gazdasági helyzetében igazi húzóágazat. Komoly gazdasági megfontolások is
állnak tehát a mögött, hogy egyre több az új név az 1-2 tonnás kategóriában.
A Dacia–Renault együttműködés is igazi meglepetésnek számít ezen a területen,
a közös munka legújabb gyümölcse érett be! Persze a Renault háttér mellett
gondolhattuk volna…
A Dokker
főbb jellemzői
26-27 daciadokker.indd 26 2012.08.31 12:21:53
amivel csúcstartó lehet a kategóriában. 750 ki-
logrammos teherbírása átlagos, de valószínű-
leg lesz majd 1 tonnásra megemelt teherbírá-
sú változat is. Az ötüléses személyszállító Dok-
ker pedig 800 literes csomagteret kínál.
A Dokker Van alaphelyzetben fekete műanyag
lökhárítókkal és oldalvédő elemekkel készül,
de felárért színre fújt lökhárítókkal is rendel-
hető az autó. A raktér 3,3 köbméter térfogatú,
a hossza pedig 1,9 méter. A kapacitása azon-
ban a Dacia Easy Seat üléssel növelhető. Ez
(a jobb első) összehajtogatható utasülés, így
egy viszonylag nagy keresztmetszetben 2,42
méter hosszúságúra gyarapítja a rakteret. De
akár el is távolítható, hogy 3,9 köbméteres és
több mint 3 méter hosszúságú rakteret nyer-
jünk.
A rakteret fix ablakos válaszfal vagy kétrészes
rácsos szerkezet szeparálhatja el a vezetőtér-
től, de csak az utóbbi megoldással bővíthető
előrefelé a raktér. Alapfelszereltség az egyik
oldali tolóajtó, opcióként azonban egy mási-
kat is lehet kérni. A hátsó aszimmetrikus ajtók
derékszögig nyílnak, de a kioldható zsané-
roknak köszönhetően akár 180 fokig is kitár-
hatók.
A Dokker – ami vegyes használatra is kiváló –
belül személyautósabb kinézetű a Dokker Van
változatnál, ami az eltérő színválasztékban is
érvényre jut. A legmagasabb felszereltségi
szintnél pedig krómhatású szürke színű a kö-
zépkonzol, kétszínű a műszerfal, ami átnyúlik
az ajtópanelekre is, és jut némi króm a keze-
lőszervekre. A lényeg persze a valóban lenyű-
göző tágasság, amit az autó nyújt: öt felnőtt-
nek és poggyászának van több mint elegendő
hely. A csomagtér 800 literes, a második ülés-
sort a mindkét oldalon elhelyezett tolóajtó-
kon keresztül lehet megközelíteni.
A második üléssor 60/40 arányban dönthe-
tő és előrehajtható, de az üléstámlák külön-
külön is fokozatban állíthatóak. Az üléseket
„összecsomagolva” 1,57 méter hosszú raktér
keletkezik 3 köbméteres kapacitással. Számos
komfortot és biztonságot növelő kiegészítő
felszerelés rendelhető, mint például közép-
ső könyöktámasz, DVD lejátszó, gyermekülés,
hordozható hűtőláda, tetőcsomagtartó, stb. A
Dokker Van is személyre szabható, rendelhe-
tő hozzá például faborítású padló, méretezett
polcrendszer, acél tetőrudak stb.
A Dacia Dokker és Dokker Van modelleket fel-
árért a Lodgyban debütált Media
Nav navigációs rendszerrel is fel-
szerelik (430 Euro), amely a közép-
konzolba illeszkedik, 18 centimé-
ter átmérőjű érintőképernyőt, Blu-
etooth kihangosítót és USB/AUX
csatlakozót is tartalmaz a külső
médialejátszókhoz és okostelefo-
nokhoz. A Renault kínálatából át-
emelték a „3D Sound by Arkamys”
csúcsminőségű audiorendszert is,
ami a személyszállító Dokker mo-
dellhez érhető el. A vezetői asszisztens rend-
szerek kínálatában megtalálható a sebesség-
tartó automatika és a sebességhatároló be-
rendezés is, valamint a hátsó parkoló szenzor.
A Dacia Dokker és Dokker Van takarékos és
megbízható motorokkal érkezik. Az 1,2 TCe
115 és 1,6 MPI 85 benzinmotorokhoz a jól is-
mert 1,5 literes dCi dízel csatlakozik kétféle tel-
jesítményszinttel, 75 és 90 lóerővel. Az 1,2-es,
115 lóerős direkt befecskendezéses TCe tur-
bómotor igazi újdonság, amely a 2012-es ki-
adású Renault Mégane és Scénic sorozatban
mutatkozott be. Az erőforrás 190 Nm-es nyo-
matékot ad le (2000–4000 ford./perc között),
ráadásul ennek 90%-a már 1500-as fordulaton
megjelenik. Az optimalizált hajtáslánc ötfoko-
zatú kézi váltóval 6,1 literes átlagfogyasztást
produkál. A másik benzinmotor, az 1,6 MPI
már régi ismerős, ám a Dokker modellekben
már Euro 5-ös kivitelű. 80 helyett 85 lóerővel
és gazdaságosabb is, 8 helyett már csak 7,5 li-
tert fogyaszt 100 kilométerenként. Ugyancsak
Euro 5-ös a két 1,5 literes dCi motor, amelyek
különösen környezetkímélőek, így meg is kap-
ták a Renault-Dacia eco2 besorolását. Szabvá-
nyos átlagfogyasztásuk 4,5 l/100 km, szén-di-
oxid-kibocsásátuk pedig 118 g/km. A 90 lovas
verzió nyomatéka 200 Nm, míg a gyengébbé
180 Nm (1750 ford./perctől).
Ahogy a Dacia Lodgy, úgy a Dokker és a Dok-
ker Van is az új M0-ás platformon alapszik. Az
első MacPherson típusú felfüggesztés olyan,
mint a többi Daciában, a hátsó spirálrugós, 2
centiméter átmérőjű stabilizátorrudakkal ren-
delkező szerkezet azonban a Renault Kangoo-
tól jött. A Dokker modellek kifejezetten nehéz
körülmények között is megállják a helyüket,
ezt az 1,9 millió tesztkilométer alatt is bizo-
nyították a világ számos pontján. A Dokker
Van részt vett egy három hónapos, 850 ezer
kilométeres romániai nyúzópróbán is, a leg-
rosszabb utakon. Érdekességként említhető,
hogy az ajtókat százezerszer nyitották és csuk-
ták be a tesztelési fázisban.
Akkor induljunk útnak, Schwechat utcáin, a
környék dimbes-dombos területein. Közép-
kategóriás személygépkocsi-komfort fogad-
ja a vezetőt, a tesztkocsik mind navigációs,
képernyős középkonzolosak. Mint a nagyok!
A hangsúlyos orrész és a vezetőfülke mögött
téglatest forma, nincs ezen mit szépíteni, így
van ez, ilyen alakzatban van a legnagyobb el-
érhető térfogat. A vezetőülés kényelmes, min-
den a helyén van, a navigáció beállítva. Annyi
még látszik, hogy minden azért a lehető leg-
egyszerűbb, semmi fölösleges cicoma. Ez per-
sze jó összhangban van azzal a kimondott
gyártói céllal, hogy leginkább az árverseny-
ben akarnak jól szerepelni, azaz mennyisé-
get szeretnének eladni. Jó hosszú volt az út,
lengyel barátommal egy idő után el is feled-
keztünk arról, hogy egy Daciaban gurulunk,
csendben, ha kell akár dinamikusan. Meg is
állapítottuk, nagyon is jó ez a jól kigyúrt dokk-
munkás. Helyenként gyönyörű panorámás,
máskor gödrös mellékutcákon vezetett az út
egyre magasabbra. Azt hiszem jobb teszt utat
nem is választhattak volna. A gyakorlatilag
teljes rakománnyal problémamentes, mon-
danám szinte élvezetes volt az út. Aztán visz-
sza a bázisra, hogy kipróbáljam a többi kocsit
is, kicsit a személyszállító változattal is men-
tem, nagyon-nagyon kedvező tapasztalatok-
kal a birtokomban zártam be az utolsó út után
a kocsi ajtaját. Aztán még meghallgattam azt
az elmélkedést is, hogy a Dacia kereskedők
abban is bíznak, hogy a mintegy 8 ezer eurós
árral el tudnak csábítani olyan vásárlókat, akik
ennyi pénzért használt autókat vennének, azt
hiszem ez sem rossz megközelítés, különösen
például nálunk itt Magyarországon. Nem is
kérdéses, a DACIA Dokker Van is nyerő lehet,
akár az IYOY 2013-as díjra is…
Boncsér Sándor
Jármű és felépítmény ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 27
1–2. „Próbarakodás” 3–4. A mozgássérültekre is
gondolnak 5. Világszínvonalú gyár Marokkóban
1
2
3 4 5
26-27 daciadokker.indd 27 2012.08.31 12:22:10
cég neve az általános szóból eredez-
tethető, mivel a tulajdonos-ügyvezető
Bányai Béla több cégnek is szállított. A saját
nevét nem akarta a ponyvákra íratni, mert
mint mondta, abból csak bonyodalom szár-
mazik, ha a nevét külföldön próbálják kiejte-
ni, és mivel csak kínlódás, inkább el is felejtik.
Végül egy hajdanvolt együttes, a Generál dön-
tötte el ezt a kérdést. Az ő számaikat hallgatva
jött az ötlet, legyen a cég neve General.
Korábban a bonyhádi Volántól béreltek te-
lephelyet, de adódott egy lehetőség Hida-
son, a 6-os út mellett telephelyet vásárolni.
Itt alakítottak ki kamionparkolót, szervizt,
irodákat. A Széchenyi Terv keretén belül pá-
lyázat révén a műhelyek felszereltségét, mű-
szaki berendezését korszerűsítették, építet-
tek egy kamionmosót.
A családi vállalkozás 52 személynek biztosít
megélhetést. Tavalyelőtt és tavaly is egymil-
liárd felett volt az árbevétel, idén is hasonló-
ra számítanak.
– Nyereségünk mértéke ugyan változó, de
összességében eddig minden évet sike-
rült nyereségesen zárni. Kell is kapaszkodni,
mert vannak kötelezettségeink – két nagy fi-
nanszírozó felé is – mondja Bányai Béla.
A környékbeli cégeknek szállítunk-fuvaro-
zunk többnyire, bútorgyárnak, zománcter-
méket előállító üzemnek, kapcsolószekré-
nyeket gyártó cégnek, dunaújvárosi acélipari
vállalatoknak… Igyekszünk a jó kapcsolato-
kat maximálisan megőrizni, nemcsak a meg-
bízókkal, hanem az alvállalkozóinkkal és a
többi környékbeli fuvarozóval is.
Ellenségeskedés helyett egymás segítése
Fontos, hogy a partnereinkkel jó legyen az
együttműködés, mert csak ebben az esetben
számíthatunk rájuk. Többen, nagyobb fuva-
rozók megállapodtunk, nem megyünk olyan
cégekhez, ahol valamelyikünk már sok éve
dolgozik, nem próbálunk aláígérni a régen
ott fuvarozónak. Inkább segítünk a másikon
munkával, például alvállalkozói vagyunk egy-
másnak, így mindenki jól jár, mindenkinek jut
munka. Ez ezerszer jobb megoldás, mint az
ellenségeskedés, a bizonytalan kimenetelű
olcsóbb és még olcsóbb fuvarajánlatokkal a
cégek bombázása, az indokolatlan áralákíná-
lás! Ez az üzleti magatartás némi biztonságot
ad ebben a nagyon változó, nagyon kiszámít-
hatatlan, labilis világban.
Igazi családi vállalkozás
A társaság családi vállalkozás volta is bizo-
nyos biztonságot ad úgy a megbízóknak,
mint az itt dolgozóknak. A húgom a cég gaz-
dasági vezetője, az
unokatestvérem a
műszaki beszerzőnk,
a lányom könyvelő,
a fiam fuvarszervező – így együtt igyekszik
a család megélni ebből a vállalkozásból. Ér-
telemszerűen az a célunk, hogy a társaságot
minél jobban, hatékonyabban működtes-
sük. Nem arra törekszünk, hogy mindent ki-
vegyünk a cégből, aztán akármilyen trükkel
bedöntsük. Megbízunk egymásban, partner-
ként is megbízható vállalkozásnak tartanak.
A járművezetői állomány egy része sajnos
nem illethető a hűséges jelzővel. Jól menő,
fejlődő nyugati cégek a fellendülés idejében
3-4000 eurós fizetésekkel hitegetik-csábít-
ják őket. Nem is értem, hogyan lehet ennyit
fizetni, de elismerem, ennek nehéz ellenáll-
ni. Aztán azok a csodálatos munkakörülmé-
nyek, fizetések nem teljesen az ígéretnek
megfelelőek. Szerencsére sok járműveze-
tőnk van, akik inkább azon az állásponton
vannak, hogy inkább dolgoznak egy nyu-
godt cégnél, még ha kevesebb is a fizetség,
de legalább nincsenek túlvezetésre kénysze-
rítve, nem kell 8-10 hétig külföldön lenniük
távol a családjuktól, dolgozhatnak itthon jó
munkakörülmények között, jó járművel, a
vezetési-pihenési idők pontos betartásával.
Sebesség és fogyasztás
Folyamatosan próbálom meggyőzni a sofőr-
jeimet a sebesség és a fogyasztás összefüg-
géséről. Köztudott, hogy napjainkban egy
fuvarozócég életében a járati költségek je-
lentik a legnagyobb kiadást. Van saját üzem-
anyagkutunk, ellenőrzött módon tudjuk au-
tóinkat tankolni. Most szándékozunk beve-
zetni gépjárműkövető rendszert, amitől azt
várjuk, hogy még hatékonyabbak leszünk,
mivel a mozgás nélküli üzemanyag-kivételt
is tudjuk ellenőrizni.
Többféle márkájú járművünk van, a 31 közül
a többség MAN, Volvo és DAF vontató, de
üzemeltetünk 12 tonnás kategóriájú Renault
teherautókat, ezeket elsősorban az alacsony
önsúlyuk miatt. A félpótkocsik túlnyomó-
részt Schwarzmüller és Kögel gyártmányú-
ak, de akad Krone is. Van 3 darab bútorszál-
lítónk, ezek természetesen dobozosak, a
többi ponyvás.
A vontatókat átlagosan 800-900 000 kilo-
méter után cseréltük, de jött a válság, ez 1-2
évvel megnyújtotta a működtetési időt. A ta-
pasztalat viszont azt mutatja, célszerűbb ko-
rábban cserélni, mert idővel egyre több a javí-
tás, ami szintén nem kis költség. Remélhető-
leg visszaáll a bizalom a fuvarpiacon, és ismét
lehet gyakrabban járműveket fiatalítani, visz-
szaáll az 5 éves, szerintem ideális futásidő.
Kis étvágyú MAN-ek
Az MAN-nel kapcsolatban nekünk már ha-
gyományaink vannak, olyannyira, hogy a
kezdet kezdetén még MAN-szervizként is
működtünk. A feltételek azonban később
úgy megváltoztak, hogy azokat mi már nem
tudtuk vállalni.
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Reflektor 28
A
Schnell Richárd, az MAN Kamion és Busz
Kereskedelmi Kft. pécsi telephelyének
értékesítője és Bányai Béla, a General-Insped
Kft. ügyvezetője
Felhasználói vélemény ▼ Tiszta járművek kifogástalan műszaki állapotban
GENERAL-INSPED
– AHOL AZ MAN-NEK HAGYOMÁNYAI VANNAK
„Egy kisvállalkozás számára ma már a fogyasztás a legfontosabb szempont”
A General-Insped Kft. tavaly volt 25 éves, ebből könnyű kiszámolni, hogy
a vállalkozás már 1986-ban, azaz a rendszerváltás előtt kezdte meg működését.
Ma a Bonyhád és Pécs közötti Hidason található a 31 autós cég.
Az újoncokat már
várják a csapatban,
de hiába újak nem
száguldozhatnak,
a gazdaságosság
érdekében
a sebességük
maximum
85 km/óra lehet
28-29 general.indd 28 2012.08.31 12:32:32
Egy járművásárlásnál legfontosabb a fogyasz-
tás. Hogy ezt megtudjuk, vásárlás előtt teszte-
lünk. Ebben én is tevőlegesen részt veszek, a
személyes tapasztalat sokat nyom a latba. Az
MAN-ekkel hosszú-hosszú évek óta elégedett
vagyok, a TGA-k jók voltak, a TGX-ek úgyszin-
tén. Mi elsősorban ugyan kis súlyú rakomá-
nyokkal dolgozunk, de a most vásárolt MAN-
ek fogyasztása igencsak kedvemre való, 25-26
liter, míg az előző, más márkájú járművek elfo-
gyasztották a 28-29 liter üzemanyagot is.
A motorteljesítmények folyamatosan nőt-
tek, bár soha nem üzemeltettem erős jár-
műveket (emiatt a sofőrjeink néha elkenő-
döttek), 320 lóerősökkel kezdtünk, aztán let-
tek 360, 380, 400 lóerős vontatók. Jóllehet a
járművezetők szeretnének nagyobb teljesít-
ményt, de úgy gondolom, a 8-16 tonna felra-
kott súlyhoz a jelenlegi járművek 440 lóere-
je bőségesen elegendő. Próbáltunk mi erő-
sebb vontatókat, de a teljesítmény nem állt
arányban a fogyasztással.
Személyes ráhatással
A sofőrjeinket a 85 km/óra maximális sebes-
ség betartására „korlátozzuk”. Ezzel tudnak
olyan tempót diktálni, ami egyenletes hala-
dást biztosít, ennél is lényegesebb, ez a se-
besség 4-5 liter megtakarítást eredményez.
Nálunk is elhangzott a járművezetők részé-
ről, ha engedném a 90 km/óra sebességet,
havonta egy fuvarral többet lehetne teljesí-
teni. Ezért hasznos, ha az embernek van te-
herautó-jogosítványa, elmentem egy-két já-
ratra. Míg a „90-es kolléga” állandóan utolért
valakit, előzni ugye nem lehet, ezért fékezés-
re kényszerült, aztán megint gyorsított egy
ideig, megint fékezett, ez pedig nem használ
az üzemanyag-fogyasztásnak. Én mentem
az egyenletes 80-85 km/órával, még utol is
értem a nap végén, csak éppen spóroltam 4
liter dízelt hozzá képest!
Néha négykezes járatokra is beülök a fülké-
be. Ez pedig abból a szempontból előnyös,
hogy elbeszélgessünk a vállalkozás jelené-
ről, jövőjéről, el tudom sorolni az igényeimet,
a sofőr is elmondhatja véleményét, meglátá-
sait a cég működésével kapcsolatosan.
Tisztaság mint cégreklám
A másik „rögeszmém” (a 80-85 km/órás se-
besség mellett) a járművek műszaki állapota
és tisztasága. Azelőtt a Közlekedési Felügye-
letnél dolgoztam, ott megtanultam, milyen
műszaki elvárásoknak kell eleget tennie egy
fuvareszköznek, hogyan kell kinéznie. Csak
kifogástalan műszaki állapotú járművel sza-
bad dolgozni. A jó állapot a külsőre is vonat-
kozik, egy jármű a cég reklámja. Ha külföl-
dön jár, ha itthon áll dugóban a 6-os úton,
a jármű megjelenéséből vonnak le az embe-
rek következtetéseket a cégről magáról. Egy
szakadt, piszkos autó egyben azt sugallja, a
cég csak a pillanatnyi túlélésre koncentrál.
Ezért tartottam fontosnak a saját kamion-
mosó létét. Sajnos, még mindig sokan van-
nak, akik egy szivaccsal letörlik a fényszóró-
kat – ezzel elintézettnek tekintik a mosást,
egyszerűen nem igénylik a tisztaságot. Ez a
telephely viszont nem alkalmas arra, hogy
külsősöknek is vállaljunk mosást, ez a mosó
a General-Insped járműparkjának tisztán tar-
tására, kifogástalan megjelenésére szolgál.
Négykezes kényelem
Fontos a járművezető kényelme is. Bármi-
lyen típusát használtuk is az MAN-nek, min-
dig a legnagyobb fülkével, a legjobb felsze-
reltséggel rendeltük. Úgy hiszem, a jármű-
vezetőknél lényeges, hogy jól ki tudja magát
pihenni. Ezért nélkülözhetetlen az állófűtés,
az állóklíma, a hűtőszekrény, a sok rekesz, és
persze nem utolsósorban a légrugós ülés. Az
MAN kényelmi berendezései, az egész fülke
ergonomikus kialakítása példaértékű, már-
már túlzott is. A mi autóinkban a jobb oldali
ülés szintén légrugós. Sok a négykezes járat,
az éppen nem vezetőnek is biztosítani szük-
séges a pihenés feltételeit. Ez úgyszintén ér-
vényes az ágyakra is, nemcsak az alsó fek-
helynek, hanem a felsőnek is kényelmesnek
kell lennie. Bár idestova már hátránya is lesz a
sok kényeztető berendezésnek. Hajdanában,
amikor IFA-val, ZIL-lel, Skodával dolgoztunk,
a zaj, a rázkódás ébren tartotta a volán mö-
gött ülőt. Ma olyan komfortban, olyan csend-
ben részesülnek a vezetők, aki beleszokott az
autózásba, az már nem különösebb kaland
számára, még könnyen el is álmosodhat.
Automatizált váltó a jó fogyasztásért
Az MAN-jeink mind automatizált váltósak.
Ez nem igazán a kényelem, hanem inkább a
fogyasztás miatt van így. A jelenlegi váltók
annyira intelligensek, hogy kiválóan tudják,
mikor kell fel- vagy visszakapcsolni. A gép-
járművezető lehet figyelmetlen, elronthatja a
váltásokat, az automata váltó kiküszöböl min-
den emberi hibát, tévedést, nem fárad el, nem
kalandoznak a gondolatai – mindez igen ked-
vező hatással van a fogyasztásra! Télen ugyan
tapasztaltnak kell lenni, főleg síkos úton való
induláskor. Mecseknádasd környékét (10 kilo-
méterre vagyunk tőle) sokszor lezárják, ha hó
esik. Ilyenkor egy-két órát várunk, míg eltaka-
rítják a havat, aztán lehet fuvarba indulni.
A járművásárlás eddig említett szempont-
jai közül fontos a márkaszerviz közelsége.
E téren nem lehet ok panaszra, hiszen Pécs
egészen közel van. Az sem elhanyagolható,
miképp alakul a beszámítás, mivel a jelenlegi
vásárlás minőségi csere volt, és nem flotta-
bővítés. Ebben a tekintetben is jó partner az
MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. pécsi
telephelyének értékesítője, Schnell Richárd.
Úgy gondolom, a közeljövőben nem le-
szünk nagyobbak. Mondhatnám, az én ké-
pességem meghatározza a cég működését.
A vállalkozás ezen nagysága képességeim-
nek megfelel, ez átlátható, követhető szá-
momra. Semmiképp sem szeretnék felelőt-
len dolgokba belemenni. A mi piaci helyze-
tünk – úgy gondolom – meghatározó itt a
környéken. Az üzleti kapcsolataink 90 száza-
léka baráti kapcsolaton alapszik. A feladata-
inkat megbízhatóan megoldjuk, ez minden-
képpen hozzájárul a barátság, az együttmű-
ködés megtartásához.
A válság előnye
A válság hatásai alól mi sem mentesül-
tünk, 2008-ban a hiteleink csökkentése ér-
dekében eladtunk járműveket, ezzel lehető-
vé vált a hitelek jó részének kifizetése annak
érdekében, hogy ne kerüljünk bizonytalan
helyzetbe. Lassan, de már sikerült visszaállni
a válság előtti járműállományra.
A válság minden bajával együtt egyvalami-
re mégiscsak jó volt: a piacon csak szerencsét
próbáló, hozzá nem értő vállalkozások közül
sok eltűnt, ők irreálisan alacsony szintre le-
vitt díjakkal sok, ezen a pályán hosszú-hosz-
szú évek óta dolgozó fuvarozó elől vették el
a munkát. Könnyű volt a hitelfelvétel, vettek
1-2 autót, életükben nem foglalkoztak szállí-
tással, de alacsony áraikkal elvitték a megbí-
zásokat. Ma már többnyire sehol nincsenek,
a felelőtlen vállalkozók kimaradnak ebből a
szakmából.
Mi 26 éve a fuvarozásból próbálunk megél-
ni, egyre több munkával a megmaradás ér-
dekében. Igyekszünk megtartani piacainkat,
a járművezetőknek olyan körülményeket te-
remteni, hogy biztonságban érezzék magu-
kat. A General Kft.-nél még soha nem fordult
elő, hogy a sofőrök idejében ne kapták volna
meg a pénzüket. Még olyan áron is, hogy a
saját személyautómat adtam el a dolgozó-
ink bérkifizetése érdekében. Ez a 90-es évek
elején történt, akkor is elég sok vállalkozás
kezdte meg működését, gombamód szapo-
rodtak az ügyvezető igazgatók. Ez volt a vad-
vállalkozások kora. Azt túléltük, 2008-ban
jött a válság, remélem, még ha lassan is, de
kifelé megyünk belőle, most már mondhat-
juk, ezt is túléltük, a 26 évből lesz 27, 28…
P. E.
Reflektor ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 29
Bányai Béla: A megrendelés előtt ki is próbálom
a járműveket, a személyes tapasztalat sokat
számít. Az új MAN-ek fogyasztása igencsak
kedvemre való
28-29 general.indd 29 2012.08.31 12:32:39
Naveco, az Iveco könnyű és közepes
haszongépjárművek és minibuszok
gyártására specializálódott kínai vegyesvál-
lalata a PowerDaily termékcsalád két tagjá-
val szerepelt a kiállításon: egy luxuskivitelű
modellel, illetve egy iskolabuszként használ-
ható TurboDaily 4x4 járművel. Továbbá be-
mutatta a könnyűkategóriás Yuejin Ouka K
változatának 2012-es modelljét is, amely egy
modern stílusú, megbízható, városi szállítás-
ra tervezett jármű. A K típuscsalád a nagy tel-
jesítményű motor, a kiváló vezethetőség és a
nagy teherbírás mellett maximális biztonsá-
got és kényelmet nyújt.
A nagy teherbírású haszongépjárművek elő-
állításával foglalkozó SIH kínai vegyesvál-
lalat csúcsmodelljét, az új Genlyon modellt
mutatta be. Ez a nehézkategóriás gépjár-
mű számos változatban elérhető lesz: ilyen
például a 6x4 hajtásképletű M100 Logistic
Value-added nyergesvontató, a 6x4-es S100
nyergesvontató, amelyben elsőként dolgo-
zik az FPT Industrial Cursor 13 motorja, illet-
ve egy 8x4-es tartálykocsi. A kiállításon az ér-
deklődők emellett megtekinthették a Clas-
sic típuscsalád legújabb tagját, a Kingkan
8x4 hajtásképletű, billenőplatós teherautót
is. A 380 lóerős Cursor 9 motorral rendelke-
ző Genlyon 6x4 M100 Logistic Value-added
modell fülkés alvázas változatban is kapható
lesz, amely elsősorban szén, beton és veszé-
lyes anyagok szállítására készült.
Az FPT Industrial új Cursor 13 motorja a Gen-
lyon 6x4 S100 nyerges vontatóban mutatko-
zott be. Az erőforrás 12,9 liter lökettérfoga-
tú és soros hathengeres elrendezésű, hen-
gerenként 4 szeleppel. A motor megfelel az
Euro IV károsanyag-kibocsátási előírásnak,
amely Kínában 2013 júliusában lép érvény-
be. A motor már most készen áll, hogy meg-
tegye ezt a fontos előrelépést a károsanyag-
kibocsátás csökkentése terén, így nem igé-
nyel későbbi átalakítást. Az újratervezett
erőforrásban kiváló égési hatékonyság ér-
hető el az égéstér nagy átlagos nyomásának
köszönhetően. A merevség és a hűtési kapa-
citás növelésével a motorblokk és a henger-
fejek is jelentős módosításokon estek át.
A Kínában fejlesztett és gyártott közös nyo-
mócsöves befecskendezési rendszer eltér az
európai változattól, és a kínai piac valamennyi
speciális követelményét teljesíti. A megkerü-
lő-szelepes turbófeltöltő bevezetésének kö-
szönhetően az FPT Industrial Cursor 13 motor
480 lóerős maximális teljesítmény leadásá-
ra képes 2200 Nm forgatónyomaték mellett,
amely az erőforrás robusztus kialakításából
adódóan akár még tovább növelhető. Az új
Cursor 13 megbízhatóságának, kategóriael-
ső teljesítményének és alacsony üzemeltetési
költségének (150 ezer km-es szervizperiódus)
köszönhetően az egyik legversenyképesebb
termék a kínai piacon, és ideális választás a
felsőkategóriás haszongépjárművekhez.
„A kínai piac kiemelten fontos az Iveco szá-
mára. A belföldi piac növekedése és a ter-
mékkínálat bővítésének lehetősége mellett
maximálisan kihasználhatjuk azt is, hogy
számos fontos beszállítónk a vegyesvállala-
taink közelében található. Célunk többek kö-
zött a következő öt évre, hogy a háromszoro-
sára növeljük vegyes vállalataink értékesíté-
sét. Ezt új termékek bevezetésével, a gyártási
kapacitás növelésével és fejlesztési beruhá-
zásokkal kívánjuk elérni” – modta Alfredo Al-
tavilla, az Iveco vezérigazgatója.
2011-ben az Iveco 143 000 haszonjárművet
értékesített a kínai vegyes vállalatokon ke-
resztül, amely a vállalat globális értékesíté-
sének körülbelül a felét teszi ki. Az Iveco a
kínai piacon 1985-ben jelent meg a NAC vál-
lalattal (Nanjing Automobile Corporation)
kötött, könnyű haszongépjárművek gyártá-
sáról szóló megállapodást követően. 1991-
ben az első TurboDaily gyártósor átadásával
nagyra törő befektetési program kezdődött
Kínában. A Naveco, az Iveco és a NAC vegyes
vállalata 1996-ban jött létre, és nagyban hoz-
zájárult a kínai szállítási ágazat növekedésé-
hez, illetve az Iveco márkanév elterjedésé-
hez az ország egész területén.
2007-ben az Iveco tovább erősítette kínai
fejlesztési stratégiáját. Az egyik legnagyobb
kínai autógyártóval, a SAIC vállalattal kiala-
kított együttműködésnek köszönhetően az
első számú nemzetközi haszongépjármű-
gyártóvá lépett elő, amely a haszongépjár-
művek teljes választékát kínálja Kínában.
Az 50 százalékban Iveco tulajdonában álló
Naveco gyártja a Power Daily modellt és a
Yuejin könnyű és középkategóriás haszon-
gépjárműveket. A nehézgépjárművek pia-
cán a 67 százalékban az Iveco és a SAIC tulaj-
donában álló SAIC-Iveco Hongyan Commer-
cial Vehicle teljes termékkínálatot biztosít,
amelyben teherautók és nyergesvontatók is
találhatók. A SAIC-Iveco FPT Hongyan vállala-
tot azzal a céllal alapították, hogy csúcstech-
nológiájú és alacsony károsanyag-kibocsátá-
sú dízelmotorokkal lássa el a kínai piacot.
H. N. – Iveco
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Reflektor 30
A
1. SIH M100 Genlion 2. Naveco New Ouka
3. Naveco school bus és PowerDaily Luxury
Kereskedelem ▼ Nemzetközi fórum
IVECO
– AUTO CHINA 2012
Kiállítási és piaci körkép
Az Iveco és az FPT Industrial is részt vett
a pekingi Auto China 2012 nemzetközi
autókiállításon, az ágazat legfontosabb
eseményén Kínában. A kínai piacon
elérhető legújabb személy-
és áruszállító járműveiket vegyes
vállalataikkal közösen mutatta be a két
szervezet.
1
2
3
30 iveco_kina.indd 30 2012.08.31 12:53:12
A képen látható autó illusztráció.
* ECOSTRALIS – Változást hoz.
MÁRKAKERESKEDÉSEK: · BESSO ZRT. 7634 Pécs, Pellérol ut 72., Tel.: 06 72 257-500, |nto: kereskeoelem@besso.bu · ETS KFT. 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 6.;
Tel.: 06 23 501-930, |nto: ets@ceñn.bu · LEVANTEX KFT. 1044 8uoapest, |parl Park u. 2., Tel.: 06 1 435-3010, |nto: levante×@lveco-levante×.bu · SZALAY AUTÓHÁZ KFT.
6000 Kecskemét, Katonatelep, 441-es tĒut, Tel.: 06 76 505-600, |nto: lveco@szalayautobaz.bu · TRUCK SAVARIA KFT. 9700 Szombathely, Sárvár u.56.; Tel.: 06 94 522-070;
|nto: truck.ktt@trucksavarla.bu · FELHATALMAZOTT MARKAKERE5KEDÉ5EK: · HlLCZ & FlA KFT. 7122 Kakasd, Kossuth u. 8/0.; Tel.: 06 74 431-908;
|nto: lnto@bllcz.bu · KJGyJ ZRT. 7400 Kaposvar, Fureol ut 180., Tel.: 06 82 506-166, |nto: lveco@jarmugyarto.bu · PANNON TRUCK 2000 KFT. 8900 Zalaegerszeg,
Zrlnyl Mlklos u. 105., Tel.: 06 92 511-180, |nto: lnto@pannontruck2000.bu · TRUCK SAVARIA DEBRECEN KFT. 4030 Debrecen, Ozmán u. 3.; Tel.: 06 52 524-090;
|nto: lorlncz@trucksavarla.com · TRUCK ITALIA KFT. 3526 Mlskolc, Zslgmonol u., Tel.:06 46 413-105, |nto: truckltalla@t-onllne.bu · UNICAR AUTÓCENTRUM
KFT. 3300 Lger, KĒlyuk u. 6, Tel.: 06 36 512-010, · EUROTRADE KFT. 2948 Kisigmánd, M1 Truck Centrum; Tel.: 06 34 556-655; Info: eurotrade@eurotrade.hu
FELHATALMAZOTT ÉRTÉKE5lTÉ5l PONTOK: · lTALCAMlON KFT. 1022 8uoapest, 8em rkp. 2., Tel.: 06 1 214 6700 · 6100 Klskuntélegybaza, Szegeol ut 89,
Tel.: 06 76 430-537
A tökéletes képlet, amely egyesíti a gazdaságosságot a környezettudatossággal.
· Gazdaságos és környezettudatos: 420, 460 és 500 LE-s EEV motorok
· KapcsoIat: Blue & Me telematikai rendszer
· Biztonság: ACC – adaptív sebességtartó automatika, ESP, sávelhagyásra
figyelmeztetô rendszer, visszagurulás-gátló, guminyomás ellenôrzô rendszer
· TökéIetesség: IVECO sofôrképzés, Non-Stop segélyszolgálat
3 év teIjes körû garancia aIapáron.
E=MC
2
ECOSTRALIS MOVES THE CHANGE.
*
üzemanyag-
-megtakarítás érhetô el
az ECO5TRALl5
segítségével
7,32%
A TÜV SÜD hitelesítette
az IVECO üzemanyag-fogyasztást
összehasonlító mérését,
és igazolta, hogy az eredmények
teljes mértékben hitelesek.
A vizsgálati módszerrôl weboldalunkon
talál további információt:
www.iveco.com Auto Service
Iveco 1_1 1207.indd 31 2012.08.28 12:56:17
Euro VI MAN módra
– még nagyobb hatékonyság
Megépültek az első járművek, sorozatgyár-
tásra készek az új MAN TG sorozatú teher-
gépjárművek Euro VI-os változatai. Nincs új
a nap alatt, nem lehetett tovább tartani az
Euro V-höz még elegendő MAN szisztémát,
a tisztán EGR rendszert. A már más gyártók
által is választott útra léptek, de hozzátet-
ték speciális ismereteiket a motorfejlesz-
tés terén, s hatékonyan valósították meg a
korábban már általuk széles körben alkal-
mazott EGR, azaz kipufogógáz-visszaveze-
tés és a kipufogógáz-utókezelő, azaz SCRT
(Selective Catalytic Reduction Technology)
rendszerek együttes alkalmazását. A közös
nyomócsöves befecskendezés mellett, le-
hűtik és ellenőrzött módon visszavezetik a
kipufogógázt, kétfokozatú turbófeltöltőt is
alkalmaznak és a kipufogógáz-utókezelőbe
integrált oxidációs katalizátorral és részecs-
keszűrővel érik el a megfelelő eredményt.
Elektronikus érzékelők folyamatosan fi-
gyelemmel kísérik a részecskeszűrő illet-
ve egyéb segédberendezések, működését,
például az AdBlue adagolását. Ez a rendszer
első olvasatra, a részletes leírást a későbbi-
ekben megtesszük.
Az MAN mérnökei arra törekedtek a fej-
lesztés során, hogy tovább csökkentsék az
üzemanyag-fogyasztást az azonos teljesít-
mény-kategóriájú járművekhez képest, s
az optimalizált geometriai formába öntött
komplex kipufogógáz-kezelő rendszer mel-
lett a megszokott MAN előnyöket tovább-
ra is biztosítsák. Nem engednek a saját ma-
guknak korábban kitűzött célokból, elért
eredményekből, azaz tartják a kiváló hasz-
nos terhelés-öntömeg arányt, a maximális
megbízhatóságot és az egyszerű karbantar-
tást. A bejelentés szerinti eredmény lenyű-
göző. A „best-of-class”, azaz az adott kate-
gória legjobb üzemanyag-fogyasztása volt
jellemző az MAN TG sorozatú teherautók
Euro V / EEV besorolású járműveire a füg-
getlen kereskedelmi magazinok szerint is,
s ezt a pozíciót sem hajlandók feladni az
Euro VI esetében sem. De ma már nem csak
üzemanyagot fogyaszt a jármű, az AdBlue
fogyasztás optimalizálása is hangsúlyos cél
volt. A károsanyag-kezelés miatt szükség-
szerűen nagyobb tömeg tulajdonképpen
nem is jelent meg, mert számos más pon-
ton csökkentették a jármű tömegét, azaz a
hasznos terhelés aránya változatlan maradt.
A sikeres MAN TGX EfficientLine továbbra is
valóságos bajnok lehet az Euro VI kategóri-
ában is az üzemanyag-megtakarítás terén,
mintegy három literrel verheti 100 kilomé-
terenként a hagyományos Euro V-ös szintű
nyerges szerelvény-kialakítások fogyasztá-
sát. Új eszköz a fedélzeten a TGX EfficientLi-
ne-hoz kapcsolódó MAN TeleMatics. A hard-
ver gyári telepítéssel érkezik és az első 500
ügyfél próbálhatja ki a szoftvert ingyenesen
négy hónapon keresztül, hogy megtapasz-
talják az előnyeit ennek a hatékony flottake-
zelési rendszernek.
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Reflektor 32
Nemzetközi fórum
MAN
Kiállítási előzetes a müncheni Truck Forumban
A minden második évben Hannoverben megrendezendő IAA vásár presztízse
messze a legnagyobb az öreg kontinensen. Ezért nem meglepetés, az MAN is erre
az időpontra időzíti újdonságainak bemutatását. Az viszont már igen, hogy nem
is akármilyen innovációk alkalmazásával épített járműveket láthattunk az IAA
beharangozójának szánt sajtórendezvényen, s természetesen ezen járműveket
láthatja majd a nagyközönség is Hannoverben szeptember 20-tól 27-ig.
Sajtóbemutató
egyenes adásban
a világhálón is
Dr. Georg
Pachta-Reyhofen
(középen),
az MAN
vezérigazgatója
vezetésével
Nemzetközi sajtókonferencia
München egyik külső városnegyedében a
jól ismert TRUCK FORUM adott otthont a
nemzetközi sajtó képviselőinek egy külön-
leges találkozóra dr. Georg Pachta-Reyho-
fennel, az MAN vezérigazgatójával és a cég
vezető műszaki, pénzügyi és kereskedelmi
szakembereivel. A vezérigazgató köszön-
tötte a több száz újságírót, és azokat akik
előzetes regisztráció után az interneten ke-
resztül egyenes adásban figyelték az ese-
ményeket interaktív módon, a záporozó
kérdések a világ legtávolabbi pontjáról is ér-
kezhettek. Az MAN első embere köszöntő-
jét azzal kezdte, hogy bár nehéz időszakot
élünk, ezt ma már nem is kell nagyon ecse-
telni, de már látszik a fény az alagút végén,
sőt bizonyos kontinenseken egyenesen vi-
rágzó haszongépjármű kereskedelem zaj-
lik. A felszínen maradás titka az MAN csúcs-
technika, az utóbbi néhány évben megva-
lósultak azok a fejlesztések, amelyek
mára egy környezetbarát, hatékony
busz és tehergépjármű paletta kí-
nálatot jelentenek. A versenytár-
saktól nem lemaradva itt az Euro
VI-os motorkínálat is – gyakor-
latilag ez most a legnagyobb
szenzáció, az esemény vezető
híre –, buszokba, teherautókba
egyaránt. De nem csak motor-
fejlesztésről volt szó, megújult
külsők, komfortosabb belsők, s
az autóbuszpalettán egy már-már
elfeledett legendás név újraéledé-
se, a vadonatúj Jetliner!
„REPÜLŐSTART”
HANNOVERBEN – IAA 2012
TGM–TGL széria, új megjelenés
kívül, belül
32-33 MAN IAA elo.indd 32 3.9.2012 10:10:07
TGL és TGM prémium széria
A TGL és TGM járműszegmensek új fülke-
belsőt kaptak, mintegy felsőbb osztályba
lépve. Szálcsiszolt alumínium burkolati ré-
szek, felületén erezett műanyag és szaténk-
rómozott kilincsek mind hozzájárulnak a
prémium megjelenésű TG család színvonal-
emelkedéséhez. Az új műszerfal megteste-
síti a tökéletes funkcionalitást és a könnyű
kezelhetőséget, letisztult és világos vonalak
mentén a sofőr igazán kellemes környezet-
ben róhatja a kilométereket éjjel és nappal.
A fűtés / klímaberendezés kontrolelemei is
megváltoztak, mind-mind a könnyebb ke-
zelhetőség, az energiatakarékos üzemelte-
tés érdekében. A kapcsolók szintén újon-
nan kialakítottak, a szimbólumok finoman
megvilágítottak a gyors, biztonságos és
biztos felismerés a cél. A különböző, gon-
dos tervezés után kialakított terek bőséges
rakodóhelyet biztosítanak a kor igényeinek
is megfelelően.
Neoplan Jetliner
A buszpalettán a legnagyobb újdonság a
Neoplan Trendlinert váltó Jetliner. A név
egy közel 40 éves régi tradíciót elevenít
meg, nyilván sokan emlékeznek még rá.
Az elődhöz hasonlóan a Jetliner is az MAN
Lion’s Región alapul. A busz formája illesz-
kedik a Starliner által képviselt vonulatba,
de az oroszlános testvérével való rokonság
is jól észrevehető marad. A legnagyobb vál-
tozás a padlószint 1070 mm-re való növeke-
dése, így a csomagtér is nagyobb lett. Ez azt
is jelenti, hogy a jármű a multifunkcionális
kategóriába tartozik, kiválóan alkalmasak
menetrend szerinti helyközi, távolsági és kü-
lönjárati feladatokra is. A Jetliner 12,3 és 13
méter hosszú változatokban épül. Kizárólag
kéttengelyes kivitelben, szélességük 2,55
méter, magasságuk 3,4 méter a klímával. A
fordulási körátmérője a kisebbik változatnak
21 méter, a hosszabbiknak 23. A 12 méteres
kivitel alapesetben 53 ülő utast és 6,7 m
3

csomagot tud szállítani, a hosszabbik, Jetli-
ner C változat 57 ülést és 8 m
3
csomagteret
kínál. A buszhoz választható opciókkal igazi
már-már luxus turistabusszá varázsolható
a Jetliner. Ilyenek például a fedélzeti audi-
orendszer DVD lejátszóval és 19 colos mo-
nitorokkal, a vécé, a konyha, az állítható hát-
támlás, széthúzható ülések, vagy a síboxtar-
tó a hátfalon. A menetrend szerinti járatok-
hoz is jobban hozzáigazítható, rendelhető
több kapaszkodó, útvonalkijelzők, strapa-
bíróbb, fix ülésekkel vagy kerekesszéklifttel
is felszerelhető. Egy széles körű biztonsági
csomag áll rendelkezésre alapállapotban,
azaz széria felszerelésként is beépítve, alap-
áron jár az elektronikus fék (EBS), a blokko-
lásgátló (ABS), a fékasszisztens (BA), a me-
netstabilizáló (TCS, ESP) és a borulásgátló.
A buszhoz kérhető guminyomás-ellenőrző
(TPM) rendszer is. A
buszt AdBule nélkül
az EEV normát tel-
jesítő D20-as moto-
rok hajtják. Teljesít-
ményük 360 vagy
400 lóerő lehet. De
természetesen már
most az Euro VI-os
változat is elérhető.
A hátsó híd áttéte-
le a felhasználástól
függően háromféle
lehet, a választható
váltóművek száma
szintén három. Van
lehetőség hagyo-
mányos 6 fokozatú
kézi kapcsolású váltóra, 6 fokozatú automa-
ta ZF EcoLife váltóra, vagy a 12 fokozatú au-
tomatizált MAN TipMatic-ra. Az alapesetben
300 literes üzemanyagtartály 100–280 lite-
res egységekkel bővíthető.
Kis séta a kiállított járművek között
Az új busz persze annyira új, hogy azt mu-
száj töviről hegyire végig mustrálni, első lá-
tásra gyönyörű. Hiszen ez mégis csak egy
Neoplan! Azt hiszem jövőre vezethetem is
majd az év autóbusza választása alkalmá-
ból szervezendő összeméretésen, nincse-
nek kétségeim, hogy az egyik esélyesről
lehet szó.
A teherautók kívülről csak minimális mér-
tékben különböznek elődjeiktől, bár van
azért néhány új vonás. Mindjárt a kocsik
homlokfelületén az új logó kombináció –
az MAN felirat és az oroszlánt szimbolizá-
ló formablokk-elhelyezés. Az új TG típus-
család bemutatásával, annak az IAA-n való
megjelenésével összhangban az MAN mo-
dernizálta a járművek azonosítását is segí-
tő vizuális formákat, logóelhelyezést. Az
MAN felirat és az oroszlánt jelképező kör-
vonalas ábra összetartozása még erősebb,
még hangsúlyosabb, mintegy jelképezve a
jármű dinamizmusát, erejét.
Elsőként tekinthettünk rá a féltucatnyi jár-
műre, melyeket biztosan tömegek fognak
majd közre az IAA-n, a világ legnagyobb
haszongépjármű seregszemléjén.
Találkozunk Hannoverben.
Boncsér Sándor
Reflektor ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 33
TGA–TGX család
Euro VI-os erőforrásokkal
Neoplan Jetliner
32-33 MAN IAA elo.indd 33 2012.08.31 12:56:07
Sikeres időszak
Az elmúlt év minden tekintetben sikeres
időszaka volt a Mercedes-Benz járművek-
nek Európában és Brazíliában, a Fusóknak
Japánban, a Freightliner, Western Star áru-
és a Thomas Built személyszállítóknak az
Egyesült Államokban. A forgalom 20, az
EbIT (Earnings before Interests and Taxis
– nyereség kamatok és adók nélkül, azaz
üzemi szintű nyereség) 40, a jövedelmező-
ség pedig 6,5 százalékkal nőtt. Ez nem csak
a tavalyi dicsőség, hiszen a Daimler tovább-
ra is felszállóágban van, amit mi sem bizo-
nyít jobban, mint hogy 2012 első öt hónap-
jában az előző év hasonló időszakához ké-
pest 23 százalékkal nőtt a világszintű érté-
kesítés. A tehergépjárművek szegmensben
idén legalább olyan eredményeket várnak,
mint 2011-ben. A további tervekről is hallot-
tunk: 2013-ra már az 500 000 darab értéke-
sítése a cél, 2020-ig pedig nem kevesebb,
mint 700 000 darab eladását tűztek ki célul
a Daimler szakemberei.
Daimler Trucks Number One
A világelső pozícióra is érvényes, mint
sok minden másra, nemcsak elérni nehéz,
hanem megtartani is. A piaci helyzet meg-
szilárdítása érdekében a cég elindította a
Daimler Trucks Number One kezdeménye-
zést. A DT1 lényegében egy globális kitűnő-
ségi program, a meglévő Global Excellence
program következő fázisa, amely 2014-ig
1,6 milliárd euró nagyságrendű fejlesztést
határoz meg. Ez a jövőben is hozzájárul a
Daimler jövedelmezőségi céljainak meg-
valósításához. A fejlesztési lehetőségek az
egyes üzletágak területén, valamint az üz-
letágakon túlmutató feladatokból adód-
nak, értékesítési és jövedelmezőségi növe-
kedésre szolgáló kezdeményezésekre kon-
centrálnak, nem kevésbé a szinergia és mé-
rettényezők kihasználására hivatottak.
Az összes típusnál közös cél mi más is le-
hetne, mint a maximális szállítási hatékony-
ság a legnagyobb mérvű környezetkímélés
mellett. A Daimler tehergépjárműveket és
buszokat egyaránt ajánl Euro VI-os fokozat-
ban, amelyek a fokozat hátrányaként em-
legetett jóslásokra rácáfolva a motorok ke-
vesebbet fogyasztanak elődjeiknél. Termé-
szetesen nem kizárólag a kedvező üzem-
anyag-fogyasztásra koncentrálnak a fej-
lesztők, mivel igencsak fontos szempontok
még az ügyfeleknél a minőség, a megbíz-
hatóság, a szervizidőközök, a biztonság is.
PPC, Volumer és Loader
Az Actrosnál az a megállapítás továbbra is
helytálló, hogy a távolsági fuvarozás feltét-
len gazdaságos járműve. Hogy még inkább
az legyen, bevezették a Predicitive Power-
train Controlt, rövidítve PPC-t. Ez össze-
gyűjti az adott útszakaszra vonatkozó GPS-
információkat, és a topog-
ráfiai adatokat figyelembe
véve előrelátó (ezalatt legin-
kább üzemanyag-takarékos)
hajtásvezérlést tesz lehetővé
a megfelelő sebességfokozat
kiválasztásával.
Az Actrosnál újdonság a Vo-
lumer és a Loader kivitel. A
Volumer változatok – mint
a nevükből is kiderül – na-
gyobb térfogatú áruk szállí-
tását teszik lehetővé. A Loa-
der család tagjai pedig a na-
gyobb terhelhetőséggel bi-
zonyosan híveket szereznek a fuvarozók
köréből.
Az új Actros nemcsak az üzemanyag-fo-
gyasztása miatt felhasználóbarát, hanem
biztonsága miatt is. A vészfékasszisztens
rendszer, az Active Brake Assist az álló aka-
dály előtt is képes megállítani a jáművet,
ezzel megelőzve a ráfutásos baleseteket.
A Daimler Trucks egyik világpremierese a
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Reflektor 34
1–2. Az Actros egyik újdonsága a Predective Powertrain Control (PPC), illetve Volumer
és Loader kivitelek. A gazdaságosság mellett a biztonság sem került háttérbe, ennek bizonyítéka
a már harmadik generációs Active Brake Assist, az ABA 3 3. A világújdonság Antos
a nehéz elosztófuvarozás járműve. Loader és Volumer változatok gazdagítják a választékot.
A sajtótájékoztatót követő kiállításon büszkélkedtek a gyártók az 5840 kg saját tömegű Antosszal
4. Unimog, pontosabban még csak az alváza. Az új generációs Unimog BlueTec 6 OM 934/936 jelű 5,1,
illetve 7,7 literes, Euro VI-os motorokat kap
Nemzetközi fórum ▼ IAA-előzetes Stuttgartból
DAIMLER
– ÚJDONSÁGOK
MINDEN KATEGÓRIÁBAN
Világ- és Európa-premierek sora Hannoverben
Európa legrangosabb, legátfogóbb, a legtöbb céget és látogatót vonzó haszongép-
jármű-kiállítása, az IAA idén is szeptember utolsó harmadában, szeptember 20–27.
között várja a szakma iránt érdeklődőket Hannoverben.
A Daimler Stuttgartban egy IAA-előzetes sajtótájékoztatón ismertette újdonságait.
Világ és Európa-premierek várják a Hannoverbe látogatókat a Daimler-csarnokban.
IAA – DAIMLER ÚJDONSÁGOK
1 2
3 4
34-36 MB IAA elo.indd 34 2012.09.01 10:37:09
Mercedes-Benz Antos. Kifejezetten nehéz
elosztófuvarok számára fejlesztették. To-
vábbi „finomítást” jelentenek az újdonság
Volumer és Loader változatok. Az Antosok
kizárólag Euro VI-os motorokkal rendelhe-
tők. (A Mercedes-Benz Antosról bemutató a
Camion Truck&Bus augusztusi számában ol-
vasható.)
Bepillantást enged a jövőbe az Unimog U
400-as. Jóllehet a felépítményét még nél-
külözte a Mercedes-Benz Special Trucks
terméke, de így legalább alaposabban lehet
tanulmányozni az alváz különlegességeit. A
komplett jármű 2014-ben jelenik meg, OM
934, vagy OM 936 jelű 5,1, illetve 7,7 literes
erőforrással. A számos műszaki ötlet ered-
ményeképp elődjeinél feltétlen kompak-
tabb jármű lesz az Unimog U 400-as.
Már nem kuriózum többé
A Daimler Trucks japán „leánya” a Fuso köny-
nyű hibrid hajtású járművét tovább finomí-
totta. Az új Canter Eco Hybridet idén a III.
negyedévtől Európában is gyártják, a por-
tugáliai Tramagalban. Az új hibrid járművel
23 százalékos üzemanyag-megtakarítást
ígér a gyártó az elosztófuvarozási munkák-
ban. Az ígéret alapja a 2006 óta létező Can-
ter elődjárművek a maguk 1200 darabjával,
illetve azok tapasztalataival. Környezetba-
rátságához nem fér kétség,
de igencsak figyelemremél-
tó, hogy a 7,5 tonna össztö-
megű jármű hasznos terhel-
hetősége 4845 kg. A Fuso az
Eco Hybriddel elérte, hogy a
hibrid hajtás nem kuriózum
többé, hanem már komolyan
számításba jövő, viszonylag
rövid idő alatt megtérülő le-
hetőség az áruszállításban.
Új kategóriában a Mercedes-Benz
A kishaszonjárművek területén a legna-
gyobb újdonság, hogy bővült a család. A
Mercedes-Benz a Citánnal újabb kategó-
riában készül hódítani. A Citánnal teljessé
vált a kínálat a kis kategóriájú áruszállítók
területén. A márkatipikus megjelenés igazi
korszerű technikát rejt, akár a hajtásláncot,
a futóművet, a fülkét vagy a változatok és
felszereltségek sokszínűségét tekintve. (A
Mercedes-Benz új kishaszonjárművéről a Ca-
mion Truck&Bus májusi számában már jelent
meg cikk.)
A Citantól az amúgy is kimagaslóan jó érté-
kesítési eredmények további javulását vár-
ják. A transzporter ágazatban tavaly a nye-
reség és a jövedelmezőség területén rekord
született. Az EbIT 835 millió euró volt, ez 85
százalékkal több a 2010-es évhez képest, a
jövedelmezőség pedig 5,8-ról 9,1 százalék-
ra nőtt. A kishaszonjármű-üzletág vezetője
szerint a növekedési lehetőségek a hagyo-
mányos piacokon hamarosan kimerülnek,
de az új piacok, mint Oroszország és Kína a
további fejlődés zálogát jelentik. Reménye-
ik szerint a 2012 jó éve lesz az ágazatnak,
2015-ig 400 000 eladott egységre számíta-
nak, ez pedig 2011-hez képest 50 százalékos
növekedést jelent.
A Sprinter sem jelenhet meg egy ilyen ran-
gos kiállításon újdonság nélkül. Nem is
teszi, sőt elég szokatlan dolgot „művel”, 7
fokozatú automatikus váltóval mutatkozik
be. A 7G Tronic teljesen automatikus vezér-
léssel rendelkezik, de a transzportereknél
jelentkező speciális követelményekhez il-
lesztve. Előnye a rövid első fokozat, amely
a dinamikus indulást segíti, nagy sebesség-
nél viszont takarékos, alacsony emissziójú
és halk. Mindig a menethelyzetnek meg-
felelő fokozat áll rendelkezésre, és a foko-
zatok között ugrások egészen kicsik. Az új,
hosszú hátsó tengely áttétele i=3,692, a for-
dulatszámot mintegy 6 százalékkal csök-
kenti, ez igen kedvező alacsony fogyasztást
eredményez, konkrétan 7 litert 100 kilomé-
terenként, és ennek megfelelően kisebb
szén-dioxid-emissziót is.
A Vito E-Cell elektromos kishaszonjármű
már régóta szolgál hírekkel. Hannoverben,
az IAA-ra már a tapasztalatokkal gazda-
godva készítették el a Vito E-Cell kombit,
az első, tisztán elektromos hajtással rendel-
kező 7 üléses járművet. Emisszióérzékeny
városrészekben, természetvédelmi terüle-
teken különösen hasznos, de ezeken kívül
még számos terület van, ahol az alkalma-
zás helyén az emissziómentes személyszál-
lítónak nagy hasznát veszik. Európa 15 or-
szágában kínálják majd Finnországtól Spa-
nyolországig – egyelőre hosszú távú bérleti
konstrukcióban.
Setra világpremier
Az elmúlt évben világszinten 311 000 darab
buszt értékesítettek, ez 2 százalékkal több a
2010-es évihez viszonyítva. Daimler buszok-
ból 40 000 egységet adtak el. A komplett
buszok iránt az érdeklődés némileg csök-
kent, az alvázak iránt viszont élénk érdek-
lődés mutatkozott. Ennek a területnek sem
könnyű a helyzete, de vannak reményt adó
jelzések. Ezek közé tartoznak a különbö-
Reflektor ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 35
IAA – DAIMLER ÚJDONSÁGOK
1–2. Az Európa-premieres Fuso Canter Eco Hybrid hibrid csomagja mindössze 175 kg, a felára
8500 euró, az üzemanyag-megtakarítás 23 százalékos
3. Egy új kategóriában lép színre a Mercedes-Benz a Citan a városi kishaszonjárművel.
Háromféle hosszúságban (3,94, 4,32 és 4,71 méter) rendelhető. Kompakt méretei ellenére a rakfelület
hosszúsága 1,36 vagy 1,75 vagy 2,13 méter, térfogata 2,4 vagy 3,1 vagy 3,8 m
3
. A hasznos teherbírás
500, 635 vagy 800 kg
4. A Sprinter még dinamikusabb és gazdaságosabb lett. Ebben része van a kategóriájában egyedülálló
7 fokozatú automata váltónak, valamint az új, hosszú hátsótengely-áttételnek
5. A Vito E-Cell Kombi a Vito E-Cell üzemeltetési tapasztalatait felhasználva készült, kétüléses,
elektromos üzemű személyszállító. Shuttle feladatok ellátására szánják, belvárosokba,
természetvédelmi területekre…, minden olyan helyre, ahol nagyon fontos az emissziómentes üzem
u
1 2
4
3
5
34-36 MB IAA elo.indd 35 2012.09.01 10:37:22
ző városokból érkező szép számú meg-
rendelések. Az üzletágvezető megjegyez-
te, a Daimler Buses világpiaci részesedése
12 százalék, a 8 tonna feletti buszok értéke-
sítésében világelsők. A 2013 utáni időszak-
ban a cél a 6 százalékos jövedelmezőség.
A buszok világpremierese a Setra Comfort
Class 500. Aerodinamikus külsővel, telje-
sen új koncepcióval az utastérben és a ve-
zető munkahelyén, biztonsági rendszerek
sokaságával, új, gazdaságos Euro VI-os haj-
táslánccal hangsúlyozva az ismert mottót:
Best in Class!
Az Euro VI-os, OM 470 motornál igényes
kipufogógáz-kezelést valósítottak meg, a
fogyasztás jobb az elődmodellnél, amely
azonban nemcsak az új motornak köszön-
hető, hanem a buszhoz optimalizált könnyű
szerkezetből és a tökéletesített aerodinami-
kai kivitelből származik. A c
w
0,33 érték új
csúcsérték az ágazatban.
(Az újdonság Setráról a Camion Truck & Bus
augusztusi számában olvasható bemutató.)
A tavaly bemutatott új Citaro szériában Euro
VI-os erőforrásokat kap. Vonzó komfort-
adottságokkal rendelkezik. Számos tökélete-
sítés kompenzálja a többletsúlyt és csökken-
ti le az üzemanyag-fogyasztást. A gyakorla-
ti mérések szerint a fogyasztáscsökkenés 5
százalékig lehetséges. Figyelemre méltó az
új, üzemanyag-takarékos rekuperáció, azaz
hogy a fékezési fázisban nyert áramot tárol-
ják, majd segédberendezések, például a vilá-
gítás energiaellátására használják fel.
A Mercedes-Benz és a Setra turistabuszai-
ba H06 hipoid hátsó tengely kerül, amelyek
halkak, takarékosak, megbízhatóak. A kü-
lönböző áttételekkel illesztik a tengelyeket
a különböző járati és alkalmazási feltételek-
hez. A széria 3,909 áttétel alternatívájaként
a Travego Edition 1-nál i=3,583 hosszabb
áttétel kérhető, ezáltal a 100 km/órás autó-
pálya-tempónál a fordulatszám alig megy
1200 fölé – csökkentve ezzel a fogyasztást
és az emissziót.
Blue Efficiency Power motorgeneráció
Minden márka, azon belül minden modell
gazdaságosságának és környezetbarátságá-
nak egyik előfeltétele a tökéletes hajtáslánc.
Ebben is példát mutat a Mercedes-Benz a
Blue Efficiency Power motorgenerációval.
Kezdve az OM 471-es motorral, az OM 470-es
és OM 934/936 erőforrásokkal igen rövid idő
alatt átdolgozták a Heavy Duty és a Medium
Duty osztály motorjait. Számos műszaki új-
donságot rejtenek ezek a motorok, például
az X-Pulse befecskendezési rendszert, vagy
a dízelmotorokban elsőként alkalmazott ál-
lítható bütykös tengelyt.
Az új Actros már rövid idő alatt kitűnt me-
netdinamikája révén. Ebben nagy szere-
pe van a futóműnek, a HL6 típusú hipoid
hátsó tengelynek. A tengelyek megveze-
tése érdekes: a hatásvonal metszéspontja a
tengelyek mögött van, segítve ezzel a me-
netstabilitást. Mindenhol gyorsan reagáló 4
elemes légrugózás van. Az áttételek hézag-
mentes rendszere jó hatékonyságot nyújt
mindegyik járműváltozatnál és alkalmazás-
nál. A könyökös első tengelyek az Actrosnál
és az Antosnál acél-vagy légrugózásúak, a
rugóblokk alumíniumból készül a súlycsök-
kentés érdekében. A súlyoptimalizált teher-
gépjárművek egyelemes parabolarugózást
kapnak az első tengelyen.
A Daimler azonban nemcsak a vontatókkal,
a gépes egységekkel törődik. Erre bizonyí-
ték a Mercedes-Benz TrailerAxleSystem te-
vékenysége. Az IAA-n bemutatott tenge-
lyek közös tulajdonsága, hogy kivétel nél-
kül mind súlyoptimalizáltak.
A széles körű szolgáltatási csomag közép-
pontjában a flották telematikai rendszerein
alapuló szolgáltatások állnak. Az Antos beve-
zetésével párhuzamosan a Fleetboard elosz-
tófuvarozási feladatra szabott szolgáltatási
csomagokkal jelentkezik. A Trailer-Manage-
ment és a buszpark bővített alkalmazás-
elemző rendszere segíti az üzemeltetőt a ha-
tékonyság fokozásában.
Az összes flottainformá-
ciót a flotta- vagy a cég-
vezető figyelemmel kí-
sérheti, úgy a pillanatnyi,
mint az elmúlt időszak-
ról. Tájékozódhat a jármű
helyzetéről, a pihenő-
időkről, továbbá arról,
hogy a szállítási feladat
tervszerűen folyik-e, de
dugókból, torlódásokból
eredő késedelmekre szin-
tén gyorsan lehet reagálni, akár éjszaka is.
A Fleetboard segítségével minimalizálni
lehet a költséges állásidőket, a telediag-
nosztika és a karbantartás menedzsmen-
teket használva ez is a hatékonyságjavítást
szolgálja.
A rövid áttekintés után az elkövetkezendő
hónapokban még többször visszatérünk a
Daimler IAA-újdonságaira.
P. E.
IAA – DAIMLER ÚJDONSÁGOK
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Reflektor 36
1. Világpremier lesz Hannoverben a Setra Comfort Class 500. A luxusbusz a 0,33 c
w
-értékével egyedül-
álló. Megjelenésével, műszaki, biztonsági jellemzőivel, kényeztető belső terével magas mércét állít
2. A Citaro az első vonali busz, amely szériában Euro VI-os erőforrást kapott. Számos ötlettel járultak
a szakemberek ahhoz, hogy az ebből adódó többletsúlyt mérsékeljék
3. A Mercedes-Benz HL6 hipoid hátsó tengelynek nagy szerepe van az Actros kiváló
menetdinamikájában
4. A Mercedes-Benz TrailerAxleSystem újdonságaival is találkozhatunk majd az IAA-n. Ezek
mindegyikéről elmondható, hogy súlyoptimalizáltak, ezzel járulva hozzá nemcsak a gépes egység
mögötti rész, hanem az egész szerelvény gazdaságosságához
5. A Mercedes-Benz tavaly márciusban mutatta be – elsőként – az Euro VI-os motorját. Azóta már
motorcsaládról beszélhetünk, az OM 471-es erőforrást követték az OM 470-es (képünkön)
és az OM 934/936 motorok. Az Euro VI-os egységek számos, forradalminak számító újdonságokat
tudhatnak magukénak
u
1 2
3 4
5
34-36 MB IAA elo.indd 36 2012.09.01 10:37:33
Biztonság a raktérben is
▼ 2012-től a VILL-TRUCK Kft. forgalmaz-
za idehaza a VESETRA cég minőségi rako-
mányrögzítő termékeit. Mit kell tudni a
spanyol cégről és termékeiről?
– A VESETRA egy Baszkföldön több mint 20
éve működő dinamikusan fejlődő vállalko-
zás, mely nagy sikerrel értékesít minőségi
rakományrögzítő hevedereket (hétköznapi
nevükön spanifereket), rakományrögzítő
rudakat, különféle konténerzárakat és ezek
kiegészítőit, valamint ipari emelőket.
▼ Miért éppen a VESETRA?
– Mindig is elkötelezettek voltunk a minősé-
gi termékek iránt és már hosszú ideje keres-
tünk olyan céget, aki a rakományrögzítésben
ezen elvárásokat képviseli. Bátran állíthatjuk,
hogy a VESETRA cég a legjobb alapanyagok-
ból, a legszigorúbb uniós és nemzetközi nor-
máknak megfelelően készíti termékeit.
▼ Melyek ezek a követelmények?
–A rögzítés és a biztonsági zárak tekin-
tetében csak európai szabványoknak meg-
felelő minősítésekkel rendelkező termékek
kapnak helyet a kínálatban. Minden termék
rendelkezik AENOR / IQNet által minősített
UNE EN ISO 9001:2000 minősítéssel.
A spaniferek az Európai Szabványnak meg-
felelően EN-12195-2 minősítésűek: • A termék
nyúlása kevesebb, mint 4% • Az adatok, a hor-
dozócímkén időállóan jól láthatók a haszná-
lat során, mert a VESETRA egységesen védő-
fóliával látja el a címkéket! • A címke hátulján
nemzetközileg elfogadott ábrák is mutatják
a felhasználási lehetőségeket • Gyártási idő-
pont minden esetben van a címkén! • Min-
den fémelemben (racsni, horog, stb.) graví-
rozva szerepel a hiteles terhelhetőség!
Természetesen a rögzítőhevederekhez kü-
lönféle élvédő elemeket is forgalmazunk.
Fontos biztonsá-
gi szabály: a rög-
zítőhevedereket
szigorúan tilos
emelésre használni! Erre külön emelőheve-
derek szolgálnak.
Rakományelválasztó
és -rögzítő rudazatok
▼ Milyen fontos tulajdonságokat kell fi-
gyelembe venni a vásárláskor?
– Ezen szerelvényeknek raklapra rakodott
dobozos és rekeszes áruk esetében van fon-
tos szerepük, főleg, ha a rakomány nem tölti
ki teljesen a rakteret. Dobozos és ponyvás
felépítményekben alkalmazható típuso-
kat egyaránt forgal-
mazunk. A talpazat
anyaga lehet gumi
vagy műanyag és
minden esetben ru-
galmasan csatlako-
zik a rudazathoz.
A rudazatok nagy
szilárdságát és hosz-
szú élettarta-
mát szolgál-
ják: • Anya-
guk és min-
den elemük
horganyzott
acél, a pára-
l ec s apódás
ellen és könnyű tisztít-
hatóságért • Kereszt-
metszetük négyzetes ki-
alakítású, nagy szilárdságú
• A rudazat teljes hosszában duplafalú, nem
deformálódik • Belső rugós kialakítás a hosz-
szú élettartamért • Speciális megfeszítési
módszer a hosszú élettartamért
▼ Alkalmazható-e valamelyik típus pél-
dául kistehergépkocsik felépítményében
vagy zárt karosszériás furgonokban?
– Igen, ezek a legrövidebb, 150 centimétertől
induló hosszúságú változatok.
Konténerzárak és királycsapszegzár
▼ Melyek a minőségi és biztonsági jellem-
zők a VESETRA gyártmányainál?
– Anyaguk természetesen nemcsak egyszerű
rozsdamentes acél, hanem a durva mechani-
kai behatásoknak, eltávolítási kísérleteknek
is jól ellenállnak. A méret, a rudazat távol-
ságtól függően állítható. Zárszerkezetük a
lehető legjobb, egy egyedi kódolású úgyne-
vezett „Chicago” rendszerű zárral. Azonban
egyedi igényeknek megfelelően főkulcsos
rendszerben is rendelhetők.
▼ Az egyik zárszerkezeten a Lamberet fel-
irat és logó is szerepel. Miért?
– Ez az első típusfüggő, kimondottan a Lam-
beret SR2-es hűtős félpótkocsik zárszerkeze-
tének fokozott védelmét hivatott ellátni, le-
fedve az ajtók alsó zárait. Ez a szerkezet szin-
tén egyedi kódolású „Chicago” rendszerű
zárral érkezik. A lényeg, hogy egy csőprofilú
kulcs belsejében van a fogazás.
▼ Ejtsünk szót a királycsapszegzárról is!
– Anyagát tekintve azonos a konténerzára-
kéval, könnyű felhelyezni és levenni a hozzá
tartozó különleges lapos kulccsal, és meg-
felelő biztonságot nyújt. Természetesen ez
cserepótkocsis rendszerhez ajánlott, igaz,
fokozottan értékes áruval nem szokás hátra
hagyni, de egy üres pótkocsi ellopása is je-
lentős káresemény, különösen egy néhány
autós kisvállalkozásnak.
K. B.
VILL-TRUCK Kft.
1158 Budapest, Rákospalotai határút 14.
Tel.: 06/1/418-1423, fax: 06/1/414-0160
www.kamionosbolt.hu
Reflektor ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 37
Háttéripar
VILL-TRUCK KFT. – MINŐSÉGI ÁRUKÍNÁLAT
Biztonságos rakományrögzítés és áruvédelem
Közlekedésbiztonsági, árumegóvási és korszerű rakományrögzítési eszközöket kínál a VILL-
TRUCK Kft. a fuvarozók széles körének. Lopás, dézsmálás ellen szintén megvásárolhatók a
különféle, ajtónyitást vagy elvontatást megakadályozó zárszerkezetek. Ezen új termékek
kapcsán beszélgettünk a cég kereskedelmi igazgatójával, Holub Károllyal.
1–2.
Rögzítő-
hevederek
kínálata,
fóliás
védelemmel
ellátott
adat-
címkével
1
3–4. Rakomány-
rudazatok használata 3
4
7
2
5
6
8
5. Ajtózár
Lamberet SR2
hűtős félpóthoz
6–7. Konténer-
zárak
8. Király-
csapszegzár
37 villtruck UJ.indd 37 2012.08.31 13:30:14
Fejlesztési irányzat
A ZF gyártmányprogramjában már régóta
megtalálhatók a tehergépkocsikhoz és au-
tóbuszokhoz kifejlesztett 5 és 6 fokozatú au-
tomata váltóművek. Igaz, már személyau-
tóknál sem számítanak újdonságnak a kézi-
vagy automata, 6 fokozatú sebességváltók.
A nemrég bemutatott 8 és 9 fokozatú auto-
mata váltóművekkel jelen pillanatban még
inkább a személyautós felső kategóriás sze-
mélyautók szegmensét célozták meg, de
csak idő kérdése mikor jelennek meg kisha-
szonjárművekben vagy minibuszokban is.
Az első példa a Volkswagen Amarok pickup,
amelyet mi is vezettünk 8 fokozatú automa-
taváltóval a Hungaroring off-road szekciójá-
ban (2012/7. szám), s ez nem összetéveszten-
dő a kettős kuplunggal és automatizált kap-
csolással rendelkező, már jól ismert DSG vál-
tóművel!
Műszakilag az új váltóműveket a 300–1000
newtonméter közötti bemenő nyomatékra
tervezték, tervezik, mivel a típuskínálat még
mondhatni a kialakítás alatt áll, előzetesen
felmérve a járműgyártók érdeklődését, igé-
nyeit. A 9 fokozatú változat gyártását a ter-
vek szerint jövőre kezdik meg a ZF Dél-Karo-
linában lévő, Gray Curt-i gyárában.
A beépítés tekintetében természetesen kü-
lönböző alváltozatok is szerepelnek már a
gyártásprogramban, mint például a hibrid
egységgel kombinált megoldás, a csak front-
hajtású, illetve csak hátsókerék meghajtású
gépkocsikhoz, valamint összkerék-meghaj-
táshoz.
A fejlesztés során természetesen kiemelt
szempont, s talán az egyik legnagyobb ki-
hívás volt a változatlan méret és beépítési
helyigény, hiszen a járműgyártók már meg-
lévő és alkalmazott modelljeihez, konstruk-
cióihoz (alváz, padlólemez, kardántengely
mérete stb.) kellett igazodni.
A fő cél: a gépkocsik motorja minél több
ideig dolgozzon
az optimális for-
dulatszám-tarto-
mányban.
Környezetbarát szemlélet
A 8 fokozatú esetében hibrid egységgel ki-
egészített típusváltozat is létezik. A 9 foko-
zatúnál az eddigi teszteken elért legfonto-
sabb eredmény, hogy akár 16 százalékkal is
csökkenhet a fogyasztás. Az adott tesztet
120 km/órával, autópályán végezték és a két
tesztjármű közül a már ismert, 6 fokozatú au-
tomata váltóművel szerelt gépkocsi motorja
2890 percenkénti fordulaton dolgozott, míg
az új 9 fokozatú váltóművel szerelt gépko-
csié csak 2170-es fordulaton. A kisebb for-
dulatszám nemcsak a fogyasztásra, hanem a
motor élettartamára is pozitív hatással van.
A fogyasztás és károsanyag-kibocsátás csak
az egyik szempont. Bár a váltóművek némi-
leg bonyolultabbak és munkaigényesebbek,
ettől függetlenül szintén kiemelt tényező a
gyártás és szervizelés. A 8 fokozatú váltómű-
be hiába van 2 fokozattal több, mégis sikerült
olajjal feltöltött súlyát 89 kilogrammra csök-
kenteni, ami mintegy 2,7 kilogrammal keve-
sebb, mint a már ismert 6 fokozatú változaté.
Ennyivel kevesebb nyersanyagot kell legyár-
tani, ami éves és globális szinten tonnákat je-
lent, ezáltal csökken a környezeti terhelés és
az energia-felhasználás is. Ráadásul a feltöl-
téshez szükséges olaj mennyisége sem vál-
tozott, ami szintén pozitív szempont.
A 8HP ismertetése
A 8 fokozatú váltóművet kimondottan hátsó
és összkerék-meghajtású gépkocsikhoz ter-
vezték, valamint soros hibrid egységgel ki-
egészült hajtáslánchoz.
A bemenő tengelynél a hidraulikus ten-
gelykapcsolóhoz egy torziós csillapítóegy-
ség is kapcsolódik. Ezeket követi egy forgó-
dugattyús szivattyú, majd két fékegység, 3
darab bolygómű, 3 darab lamellás tengely-
kapcsoló, s leghátul a 4. bolygómű. Minden
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Műszaki háttér 38
A 8HP metszete
és részei
Gépjárműtechnika
ZF – 8 ÉS 9 FOKOZATÚ VÁLTÓK
Az automata váltóművek legújabb generációja
Bizony voltak idők, amikor még a kézi kapcsolású, 5 fokozatú sebességváltó is
újdonságot jelentett, az automata váltóművek sokáig csak 3, majd 4 fokozattal
készültek, magas felár és akár 10 százalékos többletfogyasztás miatt nem
terjedtek el széles körben. Ez már technikatörténet. Az automata váltóművek
legújabb generációja már szinte ugyanannyi fokozatot kínál, mint pár évtizede
egy kamion kézi kapcsolású váltóműve. Mindez a kisebb fogyasztás és fokozott
környezetvédelmi fejlesztések érdekében történik.
Hibrid egységgel
kiegészítve
Kinematikai
ábra és
fokozatáttételek
Összáttétel 7,05
Áttételváltozás Áttételek Lamellás
tengelykapcsolók
Fékek Fokozat
Forgódugattyús
szivattyú (nem látható)
Mechanikai-
egység
Nyomatékmódosító tengely-
kapcsoló és torziós csillapító
Fékek
Bolygómű 4
Bolygóművek
1–3
Lamellás
tengelykapcsolók
38-39 zf.indd 38 2012.08.31 14:02:47
bolygóműben 4 darab bolygókerék találha-
tó. Összesen 5 kapcsolóelem van, közülük
kettő mindig nyitva. Ezen műszaki megol-
dások együttesen minimálisra csökkentik a
kúszási hajlamot, az új forgódugattyús szi-
vattyú növeli a hatásfokot.
A váltómű háza rugalmasan módosítható
a mindenkori igényeknek megfelelően, le-
gyen szó olajhűtőről, úgynevezett indító-
kuplungról, motorgenerátorról vagy hib-
rid modulról. Továbbá alkalmazható állan-
dó vagy kapcsolható összkerék-meghajtás
esetén, akár központi differenciálművel ki-
egészítve.
A kalkulált elérhető üzemanyag-megtakarí-
tás a 6 fokozatú automata váltóműhöz kép-
est 6 százalék, start-stop rendszerrel 5 szá-
zalék, soros hibridnél 15, míg párhuzamos
hibrid rendszernél 25 százalék.
A 9HP váltómű
Kétségtelenül eddig ez a legnagyobb foko-
zatszámú automata váltómű. 4 bolygómű-
vet, 2 körmös és 2 lamellás tengelykapcso-
lót, valamint 2 fékezőegységet tartalmaz és
differenciálművel egybeépített. Alapvető-
en fronthajtású gépkocsikhoz fejlesztették
ki, de lehetőség van hajtáslánc-kiegészítés-
re is, a hátsó kerekek irányába.
A már említett 16 százalékos üzemanyag-
megtakarítás is hozzájárult ahhoz, hogy
megkapja a német Auto Test magazin in-
novációs díját 2012-ben. Ráadásul az össze-
hasonlító teszt során 2 másodperccel jobb
Műszaki háttér ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 39
gyorsulást sikerült elérni
100 km/órára, szemben a 6
fokozatú váltóművel. A vál-
tómű súlya olajjal feltöltve
is csak 86 kilogramm, hosz-
sza csupán 367, szélessége
differenciálművel 621, ma-
gassága 428 milliméter.
Kiss
Az első,
9 fokozatú
automata
váltómű,
a 9HP48,
metszete
és részei
Kinematikai ábra
és fokozatáttételek
Olajtartály
Vezérlő és olajszivattyú*
(nem ábrázolt)
Nyomatékmódosító
tengelykapcsoló
Differenciálmű
Lamellás tengelykapcsoló
Fék
Fék
Lamellás tengelykapcsoló
Körmöskapcsoló
Körmöskapcsoló
bolygóművek 1–4
két részből álló ház
* olajhűtő (ha szükséges)
Foko-
zat Fékek
Tengely-
kapcsolók
Körmös-
kapcsolók Áttételek
Áttétel-
változás
Össz-
áttétel:
MEGBÍZHATÓ MINÔSÉG EREDETI ALKATRÉSZEKKEL
ÉS GYÁRI TECHNOLÓGIÁVAL!
SEBESSÉGVÁLTÓK, FUTÓMÛVEK, KORMÁNYMÛVEK,
ÉS EGYÉB HAJTÁSLÁNCELEMEK JAVÍTÁSA,
ALKATRÉSZELLÁTÁSA, FORGALMAZÁSA
PROTRUCK Kft.
2142 Nagytarcsa, Váltó utca 6.
Tel.: (06-1) 999 6530, fax: (06-1) 999 6531
E-mail: protruck@protruck.hu Web: www.protruck.hu
M0 55. km kô
GPS: N 47,51089
E 19,28833
38-39 zf.indd 39 2012.08.31 14:02:57
em ez volt az első eset ezen az úton, és
sajnos nem is az utolsó, s éppen nap-
jainkban megint tele van a sajtó a legújabb
eseménnyel, az itt látható fényképek jól
ábrázolják, ez is drámai esemény volt, egy
osztrák busz futott a „bombabiztos” szer-
kezet alá.
De térjünk vissza a feltételezhetően legsú-
lyosabb eseményre, amely ennek a buta
ideológia mentén épített „kapunak” a ter-
hére is róható, s amellyel én is részletesen
foglalkoztam annak idején rovatomban. Vi-
szonylag gyors bírósági procedúra során az
első fokú ítélet nagyon súlyos volt. Négy
és fél év szabadságvesztésre ítél-
ték a buszbaleset szerb busz-
sofőrjét a Pesti Központi Kerületi Bírósá-
gon. A vád halálos tömegszerencsétlensé-
get eredményező közúti baleset gondatlan
okozásának vétsége volt. A nem jogerős
ítélet alapján a vádlottat mellékbüntetés-
ként öt évre eltiltották a közúti vezetéstől,
és három évre kiutasították az országból. A
bíró az ítélet indokolásakor kifejtette: dön-
tését elsősorban a vádlott beismerő vallo-
mására, a helyszíni szemle adataira, a tanú-
vallomásokra és a műszaki szakértő szakvé-
leményére alapozta. Mint mondta, a közúti
közlekedésben részt vevők számára köte-
lezettség a kellő figyelem, a körültekintés,
és a vádlott ennek nem felelt meg. A bíró
szerint a buszsofőr védekezését, miszerint
a baleset idején köd nehezítette a látási vi-
szonyokat, semmi nem támasztotta alá. „A
vádlott alaptalanul bízott abban, hogy nem
következik be a baleset” – fogalmazott a
bíró. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ha
csak egy táblát hagyott volna figyelmen
kívül a sofőr, az még lehetett volna figyel-
metlenség, de ő hárommal nem törődött,
és ez súlyos gondatlanság.
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Műszaki háttér 40
N
Közlekedésbiztonság
MAGASSÁGKORLÁTOZÁS
IDŐÁLLÓ KORLÁTOZOTT MAGASSÁG…
„Szerkezeti” változást és haszongápjármű-vezetői okulást kérünk…
Hír még 2006-ból: a február 25-én történt balesetben a városközpont felé haladó
szerb-montenegrói rendszámú turistabusz nekiütközött egy magasságtartó
keresztoszlopnak, a szerkezet valósággal leborotválta a jármű tetejét. A baleset
során a busz a ferihegyi gyorsforgalmi úton található aluljárón még áthaladt,
viszont nekihajtott az azt követő, a szembejövő forgalom számára kiépített,
de mindkét oldal felett átívelő, vasból készült kapunak, mintegy 60-65
kilométeres sebességgel. A buszon a sofőrön és két váltótársán kívül 44-en
utaztak, közülük egy utas a helyszínen, két másik pedig a kórházban halt bele
sérüléseibe. A balesetben öten súlyosan, huszonhatan könnyebbean sérültek.
Buszbaleset 2012 augusztus… A híd alatt egyébként 380 cm a szabad magasság,
de óvatosságból 365 cm magasan van a „védmű” alsó éle…
40-41 kozl_bizt.indd 40 2012.08.31 14:08:20
A negyedik táblánál pedig úgy ítélte meg,
hogy átfér az aluljáró alatt, holott a bíró-
ság álláspontja szerint nem tudhatta, hogy
a korlátozás még hány olyan akadályra vo-
natkozik, amely még az előtte lévő szaka-
szon van. A bíró nem fogadta el azt védői
felvetést sem, hogy túl kevés volt a tábla,
és ezért nem vette észre a sofőr a korláto-
zást. Azt mondta: kellő számú tábla volt az
úton. A döntés ellen a védelem fellebbe-
zett, ezért nem volt jogerős az ítélet. Követ-
kezett a másodfok, érdemi változásokkal.
Négy és fél évről két év nyolc hónapra mér-
sékelte a Fővárosi Bíróság a buszsofőrnek
a fogházbüntetését, akit jogerősen halálos
tömegszerencsétlenséggel járó közúti bal-
eset gondatlan okozásának vétsége miatt
mondott ki bűnösnek. A Fővárosi Bíróság
enyhítette a mellékbüntetéseket is, öt évről
három évre módosította a járművezetés-
től való eltiltás tartamát és mellőzte az első
fokon kiszabott, az országból történő ki-
utasítást is. Kimondta azt is, hogy a vádlott
büntetése felének letöltése után feltétele-
sen szabadlábra bocsátható.
A bíró az ítélet indokolásakor a magasság-
korlátozó kapuval kapcsolatban úgy fogal-
mazott: „tény és való, hogy nem szeren-
csés”, ezért a bíróság úgynevezett szignali-
zációt bocsátott ki. Ez azt jelenti, hogy írás-
ban jelzi a bíróság az illetékes hatóságnak,
hogy a kapu megléte nem szerencsés. Az
enyhítéssel kapcsolatban a bíró kifejtet-
te: a vádlott pillanatnyi oda nem figyelé-
se okozta a balesetet. Hangsúlyozta: gon-
datlan cselekmény történt és a sofőr sza-
bálysértése, hogy figyelmen kívül hagyta
a magasságkorlátozásra figyelmeztető táb-
lát a magyar joggyakorlatban sem kirívóan
durva szabálysértés. Mint mondta: nyoma-
tékosan vette figyelembe a vádlott büntet-
len előéletét, 30 éves, kifogástalan vezetői
gyakorlatát, valamint beismerő vallomását
és őszinte megbánását. Ehhez nem is fűz-
nék kommentárt, jogi oldalról nyilván ez
rendben is van.
Az ügyet szépen lassan el is felejthetnénk
már, de nem tehetjük. A kapu még min-
dig áll és jól látható-
an szedi áldozatait.
Magyarázat persze
van bőven, például
hogy azért állítottak
kapukat az aluljáró
elé, mert korábban
a rendőrségnek és
a tűzoltóságnak ne-
hézséget okozott a
beszorult járművek
kimentése. És tes-
sék mondani, a vas-
gerenda alá szorult
járműből könnyebb
a mentés? Könyör-
göm, a XXI. század-
ban élünk, annyi
okos megoldás van
már a világban, ne-
künk csak ez a „fa-
pados” megoldás
jut eszünkbe, persze ez is 15-20 millió forin-
tért! Hallottam én már fénykapuról, elmoz-
duló keresztgerendáról, mint ahogy van-
nak „rugalmas” megoldások, ahogyan az
M7–M1 elágazásnál, ahol a „tétovázó” sofőr
ha nem tudja eldönteni merre akar menni,
akkor nem egy „vasék” vágja ketté az autó-
ját, hanem egy harmónika szerűen össze-
csúszó szerkezet igyekszik az ütközési ener-
giát elnyelni. Azt hiszem vita sem fér hozzá,
változtatni kell ezen
a ferihegyi csúfsá-
gon!
Ez persze csak az
egyik oldal, s hely-
színe válogatja, le-
hetne-e ilyen-olyan
korszerű megoldás
a műtárgy védel-
mére, de mindig ott
van a másik oldalon
a pilóta, az a kamionos, aki Ausztriában az
igen feltűnő módon festett vaskeret elle-
nére is beszáguldott a híd alá. Egyébként
meg érdemes megnézni a mindkét oldali
keresztgerendát, mennyi nyom van rajta,
mennyien kóstolták meg – azért a haszon-
gépjármű-vezetőknek is van okulni valójuk
az esetekből!
Boncsér Sándor
30/986-5486
Műszaki háttér ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 41
Hivatásos
gépkocsivezető
az ilyen?
Biztosan lehetne valamilyen hasonló innovatív megoldás a Ferihegyi úton is
40-41 kozl_bizt.indd 41 2012.08.31 14:08:32
Kühne Mezőgazdasági Gépgyár Zrt.
és a Kravtex Kereskedelmi Kft. alkotta
cégcsoport az elmúlt években közel 4 milliárd
forint beruházással létrehozta Magyarország
legnagyobb autóbuszgyártó cégcsoportját.
A 150 éves múltra visszatekintő mosonma-
gyaróvári Kühne területén 2008-ban készült
el az a 11 000 négyzetméteres, korszerű au-
tóbuszgyár, amely akár évi 500 járműegység
legyártására képes. Ez, a közel 1,5 milliárd fo-
rintból megvalósuló beruházás szinte teljes
egészében önerőből létesült, a járműgyártás
területén tevékenykedő cégcsoport újabb
technológiai beruházásában azonban jelen-
tős európai uniós forrás is megjelenik.
Az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési
Operatív Programjának (GOP-2011-1.3.1/A)
keretében 2011-ben nyert 128,5 millió forint
vissza nem térítendő támogatást a Kühne
Mezőgazdasági Gépgyár Zrt. A „Vállalatok
technológiai innovációjának támogatása”
tárgyú pályázat célja egy olyan fejlesztés
megvalósítása volt, amely a K+F és a csúcs-
technológiájú eszközök beszerzése révén
hozzájárul a vállalat versenyképességéhez.
Az elnyert uniós forrás 308 millió forint saját
erővel kiegészítve kiemelkedő fejlesztést
tett lehetővé Magyarország legrégebbi, 156
éves gépgyárában.
A pályázat keretében több, a régióban egye-
dülálló fémmegmunkáló berendezést szer-
zett be a társaság. A technológiai beruhá-
zások közül kiemelkedik egy 250 millió fo-
rint értékű lézervágó berendezés, amely a
projekt legnagyobb értékű elemeként hoz-
zájárul a kiemelkedő minőségű munkavég-
zéshez. Az eszköz az országban egyedülálló
módon képes lemezek, csövek és zártszel-
vények térbeni megmunkálására, sebessége
pedig többszöröse a társaság eddig alkalma-
zott berendezéseinek. A termelő-
eszközök megvásárlásán felül jelen-
tős informatikai fejlesztést, szoftve-
rek és számítógépek beszerzését is
lehetővé tette a projekt, amely a legkorsze-
rűbb technológiát hozta el a mosonmagyar-
óvári mérnököknek.
Mintegy 50 millió forintot tesz ki a projekt
kutatás-fejlesztési eleme, amely az ország-
szerte ismert, a Volán társaságoknál 900
példányban futó autóbuszcsalád vázszer-
kezetének modernizálását eredményezte.
A 20 mérnök részvételével kidolgozott új
váz-koncepció egy teljes buszcsalád alapja,
amely alacsony tömegének és moduláris fel-
építésének köszönhetően teljesen lefedi a
hazai autóbuszközlekedés támasztotta igé-
nyeket. A Citadell, Econell és Inovell típus-
nevű járművek és a hamarosan bemutatás-
ra kerülő új intercity busz az első teljes egé-
szében hazai fejlesztésű buszcsalád, amely
megoldást kínál az egész ország közösségi
közlekedésének megújítására. A buszok mo-
duláris vázszerkezete sokféle típusvariáció ki-
alakítását, alacsony tömege pedig a verseny-
társakénál akár 20 százalékkal alacsonyabb
fogyasztást kínál. A buszok vázszerkezete is
hozzájárul a késztermék magas magyar há-
nyadához, amely árarányosan már most eléri
a 85 százalékot.
A cégcsoport képviselői bíznak benne, hogy
a jelentős támogatással megvalósuló busz-
család-fejlesztés hozzájárul a magyar autó-
buszpark régóta esedékes megújításához.
Ez teszi lehetővé, hogy az elmúlt években
alacsony kihasználtsággal működő, meglé-
vő és korszerű buszgyártó kapacitások végre
kihasználásra kerüljenek.
Süli Csaba
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Buszvilág 42
A
Credo Econell 12
Citadell 12
Fejlesztés ▼XXI. századi technika
FÉLMILLIÁRDOS BERUHÁZÁS
MAGYARORSZÁG LEGRÉGIBB GÉPGYÁRÁBAN
KÜHNE
Új buszcsalád- és gyárfejlesztés uniós forrásból
436 millió forintból átfogó autóbusz kutatás-fejlesztési projektet hajtott végre
a mosonmagyaróvári Kühne Zrt., a Credo autóbuszok vázszerkezeteinek gyártója.
A beruházás az eszközpark megújításán felül egy 50 millió forintos kutatás-
fejlesztési programot is magában foglal, amely lehetővé tette a legmodernebb,
magyar gyártmányú buszcsalád vázszerkezetének kifejlesztését is. A részben uniós
támogatás felhasználásával megvalósuló projekt eredménye – az új buszok piaci
sikerétől függően – a teljes hazai városi-elővárosi közlekedésben érzékelhető lesz.
Citadell 19 Credo Inovell
42 kuhne.indd 42 2012.09.03 12:53:33
helyi tömegközlekedési vállalat telep-
helye adott otthont a rendezvénynek.
Azaz a Versailles-i „BKV” központi buszgará-
zsában, a Keolis Csoport Phébus nevű vál-
lalatánál vendégeskedtünk, és a környéken
töltöttünk el 3 remek, dolgos napot. A mini-
mum feltételként szükséges 3 busz helyett
– ez az újságíró szervezet alapszabályából
következik – az idén is öt gyártó jelentkezett
tömegközlekedési járművével. Ez csúcsbe-
állítás a zsűri életében. A telephely a teszt-
járműveket is befogadó bázisként szolgálta
a rendezvényt, előadóterem is rendelkezés-
re állt a szokásos prezentációk megtartására.
Az előző alkalommal, 2010-ben Bukarestben
már megindult valami, megjelent az első hib-
rid busz, az idei versenyen három is – azaz
többségben voltak –, az MAN, az IRISBUS és
VOLVO is ilyen hajtáslánccal szállt versenybe,
így kicsit úgy is felvetődött a kérdés, hibrid,
vagy hagyományos dízel? A Mercedes-Benz
Citaro már jó ismerős, a 2006-os előd meg is
nyerte a díjat. A VDL az utóbbi évek sikerko-
vácsa, tavaly és tavaly előtt is sikeresen kan-
didált a kitüntető címre, azaz mind a városi,
mind a távolsági személyszállításban az
Buszvilág ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 43
A
BUS EURO TEST 2012 – VERSAILLES
1. A Phebus telephelye 2. Prezentációk 3. A nagy család, újságírók és gyártók mosolygós csapata
4–8. Szponzorok 9. Nosztalgiabusz a Renault örökségből, ezzel is utaztunk 10. Balról a zsűrielnök,
„munkában”
u
Nemzetközi fórum
BUS EURO TEST 2012 – VERSAILLES
Az International Bus of the Year újságíró szervezet tesztje és szavazása alapján:
Bus of the Year 2013 győztes városi autóbusza a Mercedes-Benz Citaro!
Francia testvérlapunk, a Bus & Car Transport de voyageurs, a Bus of the Year újságíró szervezet francia tagja vállalta fel
az idén a Bus Euro Test 2012 megszervezését, lebonyolítását. A feladatot végrehajtottuk, s a teszt végén megválasztottuk
a Bus of the Year 2013 címet elnyerő járművet. Mint kétévenként rendesen, most is a tömegközlekedési járművek, a városi
autóbuszok voltak terítéken. David Reibenberg, a lap főszerkesztője nem először vállalkozott a teszt megszervezésére.
A helyszín Versailles, a közel 100 ezres kisváros, ami persze valójában inkább Párizs, annak egyik legszebb mondjuk külső
kerülete, Párizs középpontjától mintegy 17 kilométerre délnyugatra, önálló közigazgatással, jelentős turistaforgalommal. Egy
fennsíkon helyezkedik el, lényegesen „magasabban” mint Párizs, több időszakban is ez volt a főváros, az uralkodói központ.
1
2
3
4 5
6
7
8
9 10
43-49 bustest2013.indd 43 2012.09.01 11:34:14
élen végzett, így címvédésre készült. Tehát
itt voltak az európai tömegközlekedés jelen-
legi trónkövetelő járművei.
Versailles, 2012. június
A szervezők profi munkát végeztek, előbb
megérkeztek a járművek, a gyártók képvi-
selői, majd egy nappal később az újságírók.
Június 12-én megtörténhetett az előzetes
adatfelvétel, Sascha Böhnke (Springer Trans-
port Media) vezetésével – aki a zsűri teszt-
szervezési felelőse, mindenese – elvégezték
azokat a járműdinamikai teszteket, melyek
alapadatként szolgáltak a következő napi
menetekhez. 13-án reggel aztán elkezdő-
dött az előre eldöntött időbeosztás szerin-
ti program. Minden járműgyártó képviselő-
je kapott egy-egy fél órát, hogy bemutassa
„portékáját”. A menetrend szerint a házigaz-
da, a Phebus vezérigazgatója nyitotta meg
az előadások sorát és a telephelyen is meg-
figyelhető széles gyártmányskálájú jármű-
paletta mellett a tömegközlekedés jelenlegi
viszonyai is terítékre kerültek. Például a köz-
lekedésszervezés és a környezetvédelem. A
városka egyre több turistát fogad, a város-
központon keresztülhaladó sok-sok járat
egy 1-2 kilométeres kritikus szakaszt sokszor
csak lépésben tud megtenni, nagyon nem
mindegy mi jön ki a kipufogócsövön. Kifeje-
zetten örült amikor megtudta, hogy a hibri-
dek bizony még arra is képesek, hogy időn-
ként semmi sem jön ki… Ezt követően kez-
dődött az első tesztvezetés, pontosabban
előbb az egyik járműbe mindannyian helyet
foglalva bejártuk az útvonalat, egy viszony-
lag hosszú útszakaszt, amit olyan jó 40-50
perc alatt lehetett abszolválni, a forgalomtól
függően, aztán a vége felé már rövidítettünk
is, ahogyan egyre jobban megismertük az
úthálózatot. Tehát egy olyan útvonalat sze-
meltek ki a szervezők, hogy legyen legalább
egy olyan szakasz, ahol a városi közlekedés-
ben jellemző 50 km/h sebességet tartósan is
lehetett tartani, sőt egy szakaszon 70 km/h
volt a megengedett tempó. Különleges en-
gedéllyel használhattuk a kijelölt buszsá-
vokat. Szóval teljesen úgy működhettünk,
mint egy buszvezető, megállhattunk megál-
lókban – figyelmetlen várakozó utasok még
fel is akartak szállni alkalmanként –, vagy rá-
hajthattunk 100 évvel ezelőtt megépült, jel-
lemzően kétirányú, de helyenként mindösz-
sze 3-4 méter széles utakra is, macskakővel,
amolyan „Budapest” módra. Voltak kacska-
ringók, kritikus helyek, ahol ugyancsak oda
kellett figyelni a 12 méteres szerkezetekkel,
mindenesetre a teszt helyszíne tökéletes
volt! Az alábbiakban abban a sorrendben
jegyzem le tapasztalataimat, amilyen sor-
rendben vezettem a járműveket. Még annyit
bocsátok előre, hogy az üzemanyagfogyasz-
tás-mérésről már korábban lemondtunk – a
hibridek esetében különben is problémás-
nak ígérkezett volna –, az idei évben viszont
a lassítás-gyorsítás adatokat megint publi-
káljuk – ezzel is voltak a korábbiakban ne-
hézségeink. Miután a zsűritagok mindössze
2/3-a rendelkezik jogosítvánnyal a kategóri-
ára, így én inkább a vezetés oldaláról vizsgál-
tam a járműveket. De azért utasként is meg-
tettem jó néhány kört, s a zajmérő műsze-
remmel a hátsó traktusban arra is kíváncsi
voltam, mit hallok?
VOLVO 7900 Hybrid
A jármű régi jó ismerősként köszönt vissza,
hiszen ennek elődje volt az első hibrid az
életünkben 2010-ben, ami érdekes, hogy
már akkor is egy olyan járműről volt szó, ami
Ausztriában dolgozott, azaz széria gyárt-
mány. Így az is állítható, hogy egyfajta lépé-
selőnyben a VOLVO-nak van a legnagyobb
tapasztalata az ilyen hajtásláncú jármű-
vek építésében, s a sikert mutatja az ezres
darabszámot is felülmúló futó példányok
száma. A 7900-as 2011 októberben debü-
tált, s a megrendelések száma bíztató, hal-
lottuk a VOLVO prezentáción. A kocsiszek-
rény alapszerkezetében alig változott vala-
mi, a 2010-es járműhöz képest, azonban a
külső megjelenés korszerűbb, szebb forma-
világú, elegáns, s főleg jól tervezett, prakti-
kusan kialakított autóbusz –, a tömegköz-
lekedés mondhatjuk bevált járműve. Az öt
tesztkocsi közül a „leggyengébb”, 4 henge-
BUS EURO TEST 2012 – VERSAILLES
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Buszvilág 44
u
VOLVO 7900 HYBRID
43-49 bustest2013.indd 44 2012.09.01 11:34:36
res 4,76 literes VOLVO D5F215 motort han-
goltak össze párhuzamos rendszerben az
elektromos meghajtással. Teljes egészében
VOLVO szabadalom és mindent az üzem-
anyag-takarékosság jegyében alakítottak ki.
Ezért a szerényebb teljesítményű dízelmo-
tor is, a 161 lóerőnyi teljesítmény szinte fele
a versenytársak által hozott járművekben
található erőforrások teljesítményeinek. A
tovább faragott tömegnek hála, a jármű ha-
tékonysága kiváló, az üzemanyag-fogyasz-
tás pedig már-már a hihetetlen kategóriát
döntögeti, nagy mintájú mérésük eredmé-
nye 25,7 liter/100 kilométer volt. A már is-
mert procedúra szerint indultunk, motor
be, az alapjáraton dolgozik – a levegőrend-
szert így lehet csak életben tartani –, 20 km/
h-ig az akkumulátorokban összegyűjtött,
visszanyert elektromos energiát hasznosítja
a jármű, mégpedig igen jó hatékonysággal.
Azaz szépen csendben gurultunk, mint egy
trolibusz. Na majd a dízel már nem lesz eny-
nyire virgonc, gondoltuk. De nem, bár igaz,
hogy papíron a legszerényebb gyorsítási
eredményt mutatta, de ez a volán mögött
nyugodtan állíthatom, kevéssé érződött és a
funkció miatt akár utasbarátnak is tekinthe-
tő. Azaz kissé visszafogott, de azért elfogad-
hatóan jó dinamikával lehetett a járművet
mozgatni. Persze általában is megfogalmaz-
ható a kérdés, kell-e egy tömegközlekedé-
si járműnek relatív nagy gyorsulás. Ha a ga-
rázsmenetet nézem, a sofőr szempontjából
biztosan, de a megállóból való elinduláskor,
a forgalmi szituációkban az utasok szem-
pontjából egyértelműen nem. Azaz ameny-
nyire versenyhátrány, van előnye is dolog-
nak. Egyébként a fékrendszer a vészfékezési
lassítás szempontjából az egyik legjobb mé-
rési eredményt mutatta. A párhuzamos hib-
rid rendszer 2010-ben néha még produkált
furcsaságokat, mára úgy tűnik, a mű kész,
ebből a járműből egyre többet látunk majd
az utakon, egyébként hibátlanul működött a
piros lámpánál, a dugóban a motor szépen
magától leállt. Az elv is jó, ugyanezen kaszni
mentén lehet a hagyományos dízel üzemű
járművekhez jutni, azaz a vegyes flotta ese-
tén is egységes a megjelenés, sok a közös al-
katrész. A nagy előny tehát az üzemanyag-
fogyasztásban rejlik igazából, aminek aztán
további környezetkímélő hozadéka is van.
Független mérések igazolják, a jármű azo-
nos járműdinamika, terhelés mellett közel
30%-al kevesebb dízellel is beéri, ami miatt
aztán a jármű 40-50%-al kevesebb szén-dio-
xiddal, nitrogén-oxiddal terheli a környeze-
tet, mint egy hagyományos építésű jármű.
A belső kialakítás, az utastér, a vezető kom-
fortja a jól megszokott svéd színvonal, a
hátsó traktus kicsit szofisztikált és zajos, de
ide csak az üljön, akinek „jó a lába”, mert jó
nagyokat kell lépni. Alapvetően dicséretes a
VOLVO törekvése a környezetbarát jármű-
vek gyártására, s legalább ennyire értéke-
lendő, hogy vevő is van rá!
Volvo 7900 Hybrid
– mérési eredmények
Gyorsulás álló helyzetből indulva
10 km/h: 1,6 s 20 km/h: 3,7 s 30 km/h: 7,9 s
40 km/h: 12,8 s 50 km/h: 16,3 s 60 km/h: 24,6 s
Vészfékezés 60 km/h-ról megállásig
23,9 méter
Belső zaj • Állandó sebesség 50 km/h: elöl: 65,0
dBA, középen: 66,8 dBA, hátul: 72,2 dBA
Belső átlagos zajszint: 53,2 – maximális sebessség-
nél: csúcs: 77,5 átlagos: 73,5
Mercedes-Benz Citaro Euro VI
A Mercedes Citaro első generációjával még
1997-ben találkozhattunk először, azóta sok
ezer példány fut szerte a világban. Bár első
ránézésre az új generáció csak kevéssé kü-
lönbözik a régitől, azonban a Mercedes mér-
nökök egyre több tudományt rejtenek a
külső burok alá. Az igazi műszaki mesterfo-
gás az Euro VI-os motorok bemutatkozásával
egyidőben, számos apró, igényes megoldás,
minden a gazdaságosság szem előtt tartásá-
val. BlueEfficiency, jól ismerjük már ezt a kife-
jezést is, ennek alkalmazásával fejlesztették
ki az Euro VI normának megfelelő két új mo-
torcsaládot. Így a jelen járműben ketyegő 7,7
liter lökettérfogatú OM936-ot is. Az új moto-
rok nyomatékkarakterisztikája lehetővé tette
a fejlesztőknek, hogy a korábbi motorok-
Buszvilág ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 45
BUS EURO TEST 2012 – VERSAILLES
u
MB CITARO EURO VI
43-49 bustest2013.indd 45 2012.09.01 11:34:53
nál megszokott hátsóhíd végáttételeket
hosszabbra válasszák. Így a városi forgalom-
ban bevált 7,37 helyett 6,21 lett az új átté-
tel. Ez jelentősen csökkenti a motorok for-
dulatszámát, a váltások számát, és a zajszin-
tet is. A motorok hűtött kipufogógáz-visz-
szavezetést kaptak. Az SCR és az EGR rend-
szer kombinálásával a nitrogén-oxidok kibo-
csátása 80%-kal, a részecskéké 66%-kal csök-
kent. Az eddigi mérések szerint az Euro VI-os
motorok, az Euro V-ös elődeiktől 5%-kal ke-
vesebb üzemanyagot igényelnek. Azonban
ez a fogyasztás további 2%-kal csökkenthe-
tő az új irányított gerjesztésű generátornak
és a hozzá kapcsolt ultrakondenzátornak
köszönhetően. (SuperCap) A motorirányítás
a generátort csak akkor gerjeszti, ha a busz
éppen fékez, vagy szabadon fut, azaz amikor
nem hajt a motor. Az ekkor termelt energiát
egy 24 Voltos, 6 kW teljesítményű, 1 Ah ka-
pacitású kettősréteg kondenzátortelepben
(ultrakapacitás-blokkban) tárolják. Az elekt-
romos fogyasztók innen kapják az energiát
gyorsításkor, így a motor teljesítményének
nagyobb része fordítható hajtásra, és növek-
szik a generátor(ok) élettartama is.
A jármű gazdaságos fenntartása azonban
nem merül ki az alacsony fogyasztásban. A
Citaroban folyamatosan ellenőrzés alatt van
az akkumulátorok hőmérséklete, és ennek
alapján az adott hőmérséklethez tartozó ka-
rakterisztikához igazítja az akkumulátorok
töltőfeszültségét. Ezzel növekszik az akku-
mulátor élettartama, és csökkennek az üze-
meltetési költségek.
A kicsivel több, mint 12 méteres CITARO alap-
tulajdonságai lényegében megegyeznek
a Bus of the Year 2007 győztes modellel. Az
egyik legnagyobb figyelmet a járműcsalád
átalakításánál továbbra is arra fordították,
hogy a saját tömeg a lehető legkisebb legyen,
míg a szállítható utasok számát a lehető leg-
nagyobb mértékűre állíthassák be. A vezető
környezete teljesen új, a kor követelményeit
minden tekintetben magas szinten kielégíti,
a műszerfal azt gondolom a legjobban átte-
kinthető az összes kandidáló között. A veze-
tőülés, a kormány, a kapcsolók ideális össz-
hangban beállíthatók. Mind az utastér, mind
a jármű körülötti terület jól belátható, a jobb
oldali külső tükör még a rossz útfelületen is
stabilan állt. Úgy érzékeltem a felfüggesztés
hangolása is jól sikerült, még azon a pocsék
macskaköves szakaszon is viszonylag kis me-
netzajt keltett. A gyorsítás, lassítás utaskímé-
lő módon megvalósítható volt, néha azért
„odaléptem”, egy-egy nagyobbat fékeztem,
élvezkedtem a szinte üres jármű kezelhető-
ségében. Mert messze a legjobb járműdina-
mikai tulajdonságokat mértük, elsősorban a
gyorsítás, de a lassítás területén is. Az utas-
tér barátságos, szerethető, különös tekintet-
tel a ki és beszálláskor előnyös alacsony pad-
lós kialakításra, illetve a mozgáskorlátozottak
mozgás és utazási komfortjára, az új éjszakai
belső megvilágítási rendszerre. A színharmó-
nia a teljes járműbelsőben kiegyensúlyozott,
megnyugtató, egyébként „vandálbiztos” az
ülésmegoldás. Az utastérben a leghátsó ülé-
sen utazva, a motortól mindössze pár centire
meglepő volt a kis zajszint. Kellemes élmény
volt a vezetése!
MB Citaro – mérési eredmények
Gyorsulás álló helyzetből indulva
10 km/h: 1,5 s 20 km/h: 3,1 s 30 km/h: 4,8 s
40 km/h: 6,9 s 50 km/h: 9,7 s 60 km/h: 13,0 s
Vészfékezés 60 km/h-ról megállásig
24,1 méter
Belső zaj • Állandó sebesség 50 km/h: elöl: 66,2
dBA, középen: 66,1 dBA, hátul: 68,5 dBA
Belső átlagos zajszint: 53,0 – maximális sebesség-
nél: csúcs: 76,0, átlagos: 72,1
IRISBUS Citelis
A jármű jelenléte csak azért nem okozott
nagy meglepetést, mert néhány hónappal
korábban már találkoztunk vele, még Lyon-
ban a gyárban is voltunk, ahol meggyőződ-
hettünk, az IRISBUS is komolyan gondolja
ezt a hibrid kérdést. Hiszen ebben az évben
rekordszámú megrendelés érkezett az Iveco
dízel-elektromos hibrid autóbuszaira, még-
pedig 12 és 18 méteres, azaz szóló és csuklós
változataira is. Nem kétséges, kulcsszerepet
játszanak a hibrid járművek európai elterje-
désében. A hír igazolódni látszik, hatékony
BUS EURO TEST 2012 – VERSAILLES
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Buszvilág 46
u
IRISBUS CITELIS
43-49 bustest2013.indd 46 2012.09.01 11:35:13
buszokat kínálnak vásárlóiknak, amelyek a
kényelem, az energiatakarékosság és az ala-
csonyabb károsanyag-kibocsátás terén is ki-
válóan teljesítenek. A BAE Systems vállalat-
tal kötött szoros együttműködésnek köszön-
hetően járműveiket az Észak-Amerikában és
Egyesült Királyságban már bevált technoló-
giákkal szerelték fel. A dízel-elektromos haj-
tású soros hibrid rendszer elektromos haj-
táslánc-összetevőit tehát a BAE Systems egy
együttműködési megállapodás keretében
készítette. A hajtáslánc az autóbuszok 6 li-
teres, kis lökettérfogatú FPT Industrial dízel-
motorját egy elektromos motorral és gene-
rátorral kapcsolja össze, amely visszanyeri a
lassítás során felszabaduló fékezési energiát.
A dízelmotor 25%-kal kisebb lökettérfogat-
tal rendelkezik, mint az azonos kategóriájú
hagyományos járművek erőforrásai. A dízel-
motorhoz kapcsolódó generátor biztosítja az
áramellátást, így indítómotor, külön generá-
tor és ékszíjak használata nem szükséges. A
nagyteljesítményű elektromos motor a dízel
modellekkel megegyező tengelyen keresz-
tül biztosítja a jármű meghajtását, és a soros
hibrid technológiának köszönhetően nincs
szükség sebességváltóra. A legújabb gene-
rációs lítium-ion akkumulátorok összegyűj-
tik a lassításkor felszabaduló energiát, ame-
lyet a gyorsítás során használnak fel. A kör-
nyezetvédelmi eredmények is figyelemre
méltók, hiszen a károsanyag-kibocsátás és az
üzemanyag-fogyasztás átlagosan 25–35 szá-
zalékkal csökken, így kilométerenként akár
500 grammal alacsonyabb CO
2
-kibocsátás is
elérhető. Ez a városi buszok átlagának meg-
felelő évi 50 000 kilométeres használat ese-
tén azt jelenti, hogy 25 tonnával kevesebb
károsanyag kerül a légkörbe. Na végre itt az
alkalom, birtokba veszem a járművet. A jár-
művet körbejárva, az ülések között bámész-
kodva feltűnik a magas színvonalú kidolgo-
zás, az okos elrendezés, egyéniséget ad a kö-
zépső ajtóval szemben az alacsony üvegezés,
ez tágas érzetet, több fényt, nagyobb utazási
élményt nyújt. Megtanulták a leckét, látható-
an jól ellesték azokat a praktikákat, megter-
vezték azokat a funkciókat, amelyek ma már
elengedhetetlenek. A volán mögé ülve sem
csalódtam, egy magas dobogóra ülve kiváló
pozíció, talán az egyetlen kritikai megjegyzés
a tükrök helyzete, valahogy nem találtam a
nekem tökéletes beállítást. A kezelőgombok,
a kormánykerék kézre állnak, hamar akklima-
tizálódom. Sebességváltó nincs, így egyen-
letes, tényleg fokozatmentes a gyorsítás, ami
hibridsége ellenére is nagyon jó, ezt a diag-
ramban jól megfigyelhetik. Egy jól áttekint-
hető, leegyszerűsített műszerfal, ötletes a
középen csak az éppen szükséges informá-
ciókat mutató központi egység. Könnyű ve-
zethetőség, kényelmes vezetőtér, jó kilátá-
sok. A soros elrendezés sajátja, hogy menet
közben a dízelmotor mindig ketyeg, ha nem
kell akkor is, bár csak alapjáraton. Persze a
piros lámpánál, a megállóban egy kapcsoló-
val a motor leállítható és a gázpedál érintésé-
re újra indul. Érdekes tapasztalás volt, hogy
amikor csak tisztán elektromos volt a meg-
hajtás – a dízel alapjáraton ketyegett, s biz-
tosította az olajnyomást –, amikor levettem
a lában a gázpedálról, egy kifejezetett érez-
hető fékezés mutatkozott. Mintha egy erős
motorfék húzta volna vissza a járművet, ami
persze azt is jelentette, hogy ekkor töltődött
az akkumulátor. Fene tudja, biztosan szokni
kell, több kollégámmal is egyetértettünk, ki-
csit erősnek tűnt az a fékhatás… Összesség-
ében kellemes meglepetés volt a teszt, so-
káig azt gondoltam, hogy nagy esélyes, de
ekkor még hátravolt két jármű.
Irisbus Citelis – mérési eredmények
Gyorsulás álló helyzetből indulva
10 km/h: 2,2 s 20 km/h: 4,2 s 30 km/h: 6,7 s
40 km/h: 8,9 s 50 km/h: 11,9s 60 km/h: 16,3 s
Vészfékezés 60 km/h-ról megállásig
26,1 méter
Belső zaj • Állandó sebesség 50 km/h: elöl: 65,6
dBA, középen: 70,1 dBA, hátul: 73,0 dBA
Belső átlagos zajszint: 56,5 – maximális sebesség-
nél: csúcs: 77,6 átlagos: 75,0
MAN Lion’s City
A harmadik hibrid, az MAN Lion’s City kö-
vetkezett. Egy harmadik hibrid koncepció,
szintén soros elrendezés, automatikus
Buszvilág ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 47
BUS EURO TEST 2012 – VERSAILLES
u
MAN LION’S CITY
43-49 bustest2013.indd 47 2012.09.01 11:35:29
start-stop funkcióval. Kívülről gyönyörű,
az adott város utcáinak dísze, büszkesége
lehet ez a jármű. A volán mögött hasonló az
érzet, mint a már jól megszokott dízel válto-
zatban, azt volt alkalmam többször is vezet-
ni, de azért vannak új műszerek és igazából a
gázpedálkezelés az új tudomány. Azaz 15-17
km/h alatt a busz tulajdonképpen egy tisz-
tán elektromos hajtású jármű. Ha kell a 6,9
literes 184 kW-os dízelmotor és a két össze-
sen 150 kW-os elektromotor együtt, egyszer-
re működik, de nem ez a jellemző üzem. Pél-
dául induláskor csak az elektromotor hajt, s
csak az említett sebességnél veszi át a haj-
tást a hagyományos motor. Fantasztikus volt
megtapasztalni a délutáni csúcsforgalom-
ban, amikor a kocsisor sebessége közelített
ehhez a határsebességhez, egy alkalommal
közel három kilométert gurultam, haladtam
kvázi „trolibusz” üzemmódban. Itt lép be a
járművezetői tudomány, a képesség, a kép-
zés. Azaz az üzemanyag-fogyasztás lehetsé-
ges csökkenése a hagyományos hajtáshoz
képest nagyban függ a sofőr tevékenységé-
től. Most már elhiszem, hogy egy jól képzett,
felkészült gépkocsivezető akár 30%-al keve-
sebb üzemanyaggal is javíthat a hatékonysá-
gon a hagyományos meghajtáshoz képest.
Egyik újságíró társunk számolt be a végső
értékeléskor, hogy „csúcskísérlete” során a
közel 50 perces körben 25 percig haladt tisz-
tán elektromos módban, nem rossz!
Összességében a vezetőülés, a kormány, a
kapcsolók ideális összhangban beállíthatók,
őszintén szólva a hibridek között nálam ez
volt a nyerő. Nem is lehet ezt pontos műszaki,
vezetéstechnikai paraméterekkel leírni, csak
valahogyan jól éreztem magam a volán mö-
gött, pedig a VOLVO után a „leglustább” és az
egyik legalacsonyabb vészfékezési lassulással
bíró kocsi volt. Úgy érzékeltem a felfüggesz-
tés hangolása itt is jól sikerült, az off-road sza-
kaszon is jól viselkedett a jármű, még a zaj-
hatásnak is jól ellenállt, az üléselrendezés az
egyik legjobban sikerült a versenytársakhoz
képest. Kellemes munkakörnyezet, a jármű-
vezető szempontjából kiváló megoldások-
kal, s hogy utasként is legyen fogalmam, egy
körben ezt is kipróbáltam. Jó átlagos, semmi
extra, de minek is, egy tömegközlekedési jár-
műnek mennyire kell különlegesnek lennie?
Azért erre az a válaszom, hogy ennyire feltét-
lenül, jó hogy mutatkozik egy kis „vagányság”,
játékosság, szellemesség az utastérben.
MAN Lion’s City Hybrid – mérési
eredmények
Gyorsulás álló helyzetből indulva
10 km/h: 1,5 s 20 km/h: 4,0 s 30 km/h: 6,3 s
40 km/h: 9,4 s 50 km/h: 13,6 s 60 km/h: 18,8 s
Vészfékezés 60 km/h-ról megállásig
24,9 méter
Belső zaj • Állandó sebesség 50 km/h: elől: 64,5
dBA, középen: 67,1 dBA, hátul: 69,8 dBA
Belső átlagos zajszint: 60,0 – maximális sebesség-
nél: csúcs: 73,5 átlagos: 70,5
VDL Citea
A holland autóbuszgyár – VDL Csoport, VDL
Bus&Coach ahogy manapság nevezik ma-
gukat – elődje állítólag már 1881-ben gyár-
tott ló vontatású szekereket, s olyan nevek
kapcsolódnak hozzá mint a Berkhof és a
BOVA, s immáron a tömegközlekedési jár-
művek területén is letette névjegyét. Még-
pedig éppen két éve, amikor megnyerték
a Citea-val Bukarestben a Bus of the Year
2011 díjat. Nagy kérdés, mit lehet tenni 2 év
alatt, ami mentén újra megmérkőzhet, ring-
be szállhat a Citea. Sokat, s ezt a tesztre el-
hozott jármű is jól bizonyította. Ennek egy
része látszik, hiszen kívül belül megújult
a buszcsalád, de ebben az esetben talán
hangsúlyosabb az, ami a háttérben törté-
nik. A jármű saját tömegének csökkenése,
s még inkább a gyártáshatékonyság kérdé-
se, mert kétség kívül ez volt a legolcsóbb
kiállított autóbusz. Az olcsóság egyáltalán
nem jelent igénytelenséget, „fapados” kivi-
telt, szegényes anyagfelhasználást. A jármű
esztétikai színvonala minden szempontból
felveszi a versenyt a többi kocsival. Sajnos
a cég az elővárosi Citea LLE alacsonybelé-
pésű modellt nevezte be, nem a végig ala-
csonypadlós, SLF típust, amelynek van 3
ajtós, hibrid változata is. Ezért a középső
ajtótól hátrafelé egyenletesen emelkedő
padlószint mellett alakul ki a „színházi ülés”
elrendezés. Nyilván ennek előnyei is hozzá-
járultak ahhoz, hogy 200 ezer euro környé-
BUS EURO TEST 2012 – VERSAILLES
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Buszvilág 48
u
VDL CITEA
43-49 bustest2013.indd 48 2012.09.01 11:35:51
kén hozzá lehet jutni egy ilyen Euro V-ös,
EEV fokozatú motorral épített szerkezethez.
(Itt jegyzem meg, hogy a hibridek egytől
egyig 300 ezer euro fölött kóstálnak.) Ülök
a volán mögött, felelevenítem a képeket
Bukarestből, miért is nyert ott akkor a Citea,
s amit most látok, elegendő lehet-e a győ-
zelemhez? Kellemesen tágas, letisztult, egy-
szerű formák, funkcióban is tökéletes veze-
tőtér, az új műszerfal, a vezetőtér kifejezet-
ten tetszik. De lássuk be az 5 kocsi közül ez
az egyetlen, amelyik inkább a jelen jármű-
ve, a másik négy már a jövő felé is kacsin-
gat, s egy versenyben ez nem elhanyagol-
ható tényező. Egyébként a korábbihoz kép-
est is lehet fokozni az elismerést, minden
részletében finoman kidolgozott, elegáns a
jármű. A Voith automata váltó a Cummins
motorral tökéletes összhangban működött,
jó munkahely a sofőrnek, s az utasnak sem
lehet egyetlen rossz szava sem. De hamar rá
kellett jöjjek, nem nyerhet!

VDL Citea LLE – mérési eredmények
Gyorsulás álló helyzetből indulva
10 km/h: 1,6 s 20 km/h: 3,7 s 30 km/h: 5,8 s
40 km/h: 8,7 s 50 km/h: 12,3 s 60 km/h: 16,4 s
Vészfékezés 60 km/h-ról megállásig
23,5 méter
Belső zaj • Állandó sebesség 50 km/h: elöl: 62,0
dBA, középen: 68,5 dBA, hátul: 67,6 dBA
Belső átlagos zajszint: 53,2 – maximális sebessség-
nél: csúcs: 75,0 átlagos: 71,0
Eredményre várva
Sikeres volt a teszt, elégedettek voltak a
gyártók és a zsűri tagjai egyaránt. Egy nagy
családdá kovácsolódott az egész csapat, s
azt figyeltük meg, hogy a konkurensek egy-
más járműveiben utazva figyelték a megol-
dásokat, személyes kapcsolatok, munka-
kapcsolatok szövődtek. Egy karcolás sem
esett a járműveken, megint bebizonyítot-
tuk, ránk bízhatják nagy értékű járműve-
iket. A teszt lezárásaként a zsűri összeült,
megtárgyaltuk tapasztalatainkat, dicsér-
tünk és kritizáltunk, vitatkoztunk, helyesel-
tünk, aztán mindenki magára maradt egy
kis cetlivel, amelyre felírta az általa kialakí-
tott sorrendet, a zsűrielnök összeszedte a
szavazatokat, s egy hiteles tanúval össze-
gezte is azokat. A pontszámokat nem pub-
likáljuk, sőt a sorrendet sem, csak a győztes
nevét jelentjük be, azt viszont el kell mon-
danom, hogy nagyon nehéz döntés volt, s
végül az első hely eléggé meggyőző fölény-
nyel született.
Az eredmény mára publikus, így örömmel
jelentem be, hogy a Bus of the Year 2013
győztese a Mercedes Citaro! Azaz a sok kis
apró részlet, a korábban megkezdett töret-
len fejlesztések mentén talán nem túlzás,
de a világ egyik legjobb városi autóbuszá-
val találkoztunk: az Euro VI ellenére elért
gazdaságos üzemeltetési lehetőség, eszté-
tikai, funkcionális és műszaki tartalomban is
a legkiegyensúlyozottabb járművet válasz-
tottuk, az én értékítéletemnek is megfele-
lően. Azaz győzött a hagyományos dízel a
hibriddel szemben, mégpedig az Euro VI-
os változat is kiállta a próbát. Gratulálunk!
Talán ez is jelzés értékű, még kicsit odébb
van az alternatív hajtások széles körű elter-
jedése, műszaki oldalról persze egészen
zseniális megoldásokat láttunk, de az ár
még nagyon is visszahúzó tényező. Hiszen
amikor a vásárló fejében a kérdés úgy merül
fel, hogy vegyek-e két hibridet, vagy ugyan-
azon áron három hagyományos dízelt…?
Ön hogyan döntene?
Néhány köszönetet el ne felejtsek. Elsősor-
ban David lelkes csapata munkáját szeret-
ném kiemelni, de a francia lap fotósától is
sok olyan képet kaptunk, amelyeket mi ma-
gunk meg sem tudtunk volna csinálni, kö-
szönjük Jean-Philippe Glatigny. Hibátlan
szervezés, tökéletes lebonyolítás. A Keolis-
Phebus támogatásával, vendégszereteté-
vel a vállalat telephelye tökéletes helyszín
volt! S van néhány támogatónk is, akik nél-
kül nem jöhetett volna létre ez az esemény.
Azaz az Actioil, a ZF, az Ixellium, a Prestige,
az Otocar és a Busworld jelentősen hozzá-
járultak a megvalósítás sikeréhez! Folytatás
jövőre, a Coach of the Year 2014 alkalmával,
amikor a távolsági, illetve turista buszok
lesznek terítéken.
Boncsér Sándor
Buszvilág ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 49
BUS EURO TEST 2012 – VERSAILLES
MŰSZAKI ADATOK, JÁRMŰ-DINAMIKAI MÉRÉSI EREDMÉNYEK
VOLVO 7900 Hybrid MB Citaro EURO VI IRISBUS Citelis MAN Lion’s City Hybrid VDL Citea LLE
Dízelmotor
VOLVO D5F215 4,76 liter
216 LE
OM 936 EURO VI
299 LE
EEV EURO V Tector
5,9 liter dízel, 300 LE
MAN d 0836 6,9 liter
EURO5 EEV, 250 LE
Cummins ISB6 EURO V
EEV 225 LE
Elektromos motor
(hibridnél)
70 kW (120 kW max.) –
140 kW generátor,
120 kW villanymotor
(175 kW max.)
150 kW generátor,
2x75 kW párh.
villanymotor

Sebességváltó/
fokozatok száma
automata
VOLVO AT2412D I-shift
ZF Ecolife
6 fokozatú automatizált
nincs – Voith D 854 automata
Fékrendszer
VOLVO első+hátsó
tárcsafék, ABS
első-hátsó tárcsafék,
ABS, EBS, ASR, ESP
első-hátsó tárcsafék, ABS első-hátsó tárcsafék, ABS első-hátsó tárcsafék, ABS
Kormánymű
power steering,
kb. 4,5 fordulat
a két holtpont között
ZF szervo ZF Servocom 8098 TRW THP-60613
Kerekek 275/70 R22,5 275/70 R22,5 275/70 R22,5 275/70 R22,5 275/70 R22,5
Saját tömeg/
hasznos terhelés (kg)
19 000 kg (megengedett
össztömeg)
19 000 kg (megengedett
össztömeg)
19 950 kg (megengedett
össztömeg)
12 760 (tele tank
és vezető nélkül)/18 000
14 400 kg (megengedett
össztömeg)
Hosszúság-szélesség-
magasság (m)
12,084–2,55–3,224 12,135–2,55–3,12 11,99–2,5–3,391 11,98–2,5–3,3 11,98–2,5–3,073
Tengelytáv/
mellső túlnyúlás (m)
5,945/2,704 5,9/2,805 6,12/2,71 5,875/2,7 6,2/2,38
Fordulókör átmérő (m) 21,656 21,24 21,57 22,35 20,628
Ülőhely (utas, vezető
nélkül)/álló hely (fő)
33–68 31–65 26–63 28–49 40–40
Üzemanyag tank/AdBlue
kapacitás (liter)
215/30 260/32 250/60 220/– 250/26
Légkondicionáló van van van van van
Ajtóképlet (panel szám
elől/középen/hátul)
2+2+2 2+2+2 2+2+2 2+2+2 1+2+0
43-49 bustest2013.indd 49 2012.09.01 11:36:03
Solaris Bus & Coach S. A. családi vál-
lalkozás, a tulajdonos házaspár férfi
tagja, Krzysztov Olszewski 15 éves neopla-
nos tapasztalattal a háta mögött kezdett
buszgyártásba, a Varsó és Berlin között lévő
Poznan melletti Bolechowóban 1996-ban.
Az első sikereket hazájukban, Lengyelor-
szágban érték el, de már 2000-ben kaptak
megrendeléseket Közép- sőt Nyugat-Euró-
pából is. A gyártás megkezdése óta 800-nál
több busz hagyta el a gyárat, Solaris buszok
már 24 országban közlekednek.
Széles gyártmánypaletta
A cég fejlődése folytonos és dinamikus, erről
tanúskodik a széles gyártmánypaletta. Az
Urbino buszcsaládban például van alacsony-
padlós, alacsony belépésű városi és helykö-
zi busz, de létezik 2008 óta dízel-elektromos
hibrid busz, 2011 óta elektromos autóbusz.
A kötött pályás forgalom számára is építe-
nek járműveket, 2001 óta közlekedik a So-
laris Trollino, 2009-től Poznanban alacsony-
padlós villamos, a Tramino. Speciális jármű-
veket is készítenek, többek között repülőtéri
buszokat, mobil véradó állomásokat. A gaz-
dag kínálatból nem maradnak ki a Vacanza
nevű turistabuszok sem.
Valamennyi Solaris busz jellemzője, hogy
korrózióálló, nem rozsdásodó acélból készül-
nek, a futóműmodulok és a hajtáslánc veze-
tő európai gyártóktól származnak. Két közös
sajátsága is van a Solaris buszoknak. Az egyik
az aszimmetrikus szélvédő (ez jobb rálátást
biztosít megállókban az utasokra) és a másik,
a barátságos „címerállat”, a zöld tacskó.
Tizenegy-két éve sokan még nem tudták, mi
is az a Solaris, ma a buszok 65 százaléka ké-
szül exportra, Lengyelországban a városi bu-
szok 53 százaléka Solaris, Németországban
pedig a piaci részesedésük ebben a szeg-
mensben 10 százalékos.
Elektromosbusz-premier
A Solaris Bus & Coach már 10 éve gyárt elekt-
romos energiával hajtott járműveket, 2011-
ben Kortrijkban, a nemzetközi buszkiállítás
keretein belül mutatta be elektromos hajtá-
sú busz prototípusát. A fejlesztéskor igazán
nagy hasznát vették a villamosok gyártása
során szerzett tapasztalatnak. Míg hagyomá-
nyos, belső égésű motorok gyártásában sok
titok már nincs, addig az elektromos autó-
buszok gyártása még gyerekcipőben jár, az
energiatárolók beillesztése, a vezérlő elekt-
ronikával ellátott elektromotorok, a számító-
gépek alkalmazásának megoldása még ren-
geteg fejlesztési lehetőséget rejt magában.
A Solaris Electric fejlesztői is nagy kihívások-
kal szembesültek, a teljes hajtásirányítást, a
hajtásrendszerben az energiaáramlást nul-
láról kellett megoldani. Az is óriási feladatot
jelent(ett), hogy az 1 tonna feletti akkumu-
látorokkal növelt busz saját
tömege azért ne legyen lé-
nyegesen nehezebb a for-
galomban lévő járművekhez
képest. Ennek érdekében a
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Buszvilág 50
A
Múlt év őszén mutatta be a Solaris az Urbino Electric buszát.
Az üzemelés helyén emissziómentes járművet a szakma
érdeklődéssel fogadta. Budapesten már a Solaris
második elektromos autóbusza mutatkozott be.
A 9,8 méteres LE midibuszok után 12 méteres busz
készül. Az elektromos busz jellegzetes Solaris-
jegyeket is visel, ezek az aszimmetrikus szélvédő
és persze a zöld, barátságos tacskó
Autóbusz-fejlesztés
▼ Emissziómentes, halk városi jármű
URBINO ELECTRIC
– PROTOTÍPUS MIDIBUSZ
Solaris Bus & Coach S. A. elektromos busz
A Solaris Bus & Coach egyike a legfiatalabb buszgyáraknak Európában. Valószínűleg
ez a fiatalság mutatkozik meg a példaszerű innovációs készségben. Erre csupán egy
példa a Budapesten bemutatott elektromos autóbusz, a Solaris Electric.
1. Az utastérben nincsenek
hatalmas akkumulátorok,
viszont a leghátsó helyet
foglalónak elég magasra
kell felmenni az ülőhelyhez
2. „Zöld” buszhoz illő ülések
1 2
50-51 solaris.indd 50 3.9.2012 10:37:26
karosszéria építésében teljesen új konstruk-
ciós anyagokat használnak fel.
Prototípusok
Az Urbino Electric első prototípusát a szak-
ma, az utasok is nagy érdeklődéssel fogad-
ták. Az alacsony belépésű városi midibusz
bázisán fejlesztett jármű városi forgalomban
utasokkal telítve 100 kilométert tudott meg-
tenni. Az akkumulátorok teljes feltöltéséhez
4 óra szükségeltetett.
Azzal mindenki tisztában volt, ez a prototí-
pus csak az első lépcsőfok. Nem kellett sokat
várni a második elektromos buszra sem, jól-
lehet ez még mindig prototípus. A 8,9 mé-
teres midibusznál több változás is történt
az elsőhöz képest. Ezek egyike a klímarend-
szer, ez egy különleges hűtő-fűtő rendszer,
amelynek hűtőközege szén-dioxid. A rend-
szer egyebek mellett az elektromos hajtási
rendszerben keletkezett hőmennyiség egy
részét használja fel. Ez a megoldás számos
előnyt hoz, különösen az energiafelvétel
csökkentés területén.
Különösen fontos, hogy a második prototí-
pus lényegesen hatékonyabb akkumulátor-
töltő rendszerrel rendelkezik, külső gyorstöl-
tő készülékkel is lehetséges már a feltöltés.
Az ilyen rendszerű töltőkkel az akkumuláto-
rok már 1,5 óra alatt feltölthetők (a korábbi 4
órás időtartam helyett).
A gyorstöltő csak az egyik opció, amelyet a
jövendő vásárlóknak ajánlanak. A Solarisnál
olyan elektromos busz fejlesztésén munkál-
kodnak, amely az üzemeltetőknek nagy sza-
badságot ad az elektromos hajtás saját igé-
nyekhez való illesztésében. Az egyik lehe-
tőség épp az akkumulátorokban kínálkozik:
lehetséges olyan rendszer, amely hosszabb
útszakaszokat „engedélyez”, vagy választha-
tó kisebb kapacitású akkumulátor, ez gyako-
ribb töltést igényel, de ahol erre adott az inf-
rastruktúra, ott ez nem jelent hátrányt. A fej-
lesztők dolgoznak az akkumulátortöltés azon
módján, hogy az felsővezeték-leágazásról le-
gyen megoldható.
A hajtási rendszer szíve egy 120 kW-os aszink-
ron motor, a német specialistától, a Vossloh
Kiepétől. Az energiát 2 darab, egyenként 700
kilogrammos akkumulátor tárolja. A folya-
dékhűtéses lítiumion akku-
mulátorok 600 volt névleges
feszültséggel rendelkeznek,
120 kWó tárolókapacitásúak.
Ezek az akkumulátorok 50 km/
óra sebességet és 100 kilomé-
ter megtételét teszik lehetővé.
Az akkumulátorok töltése du-
gaszos csatlakozóval történik,
3 fázis, 400 volt és 53 amper
szükséges a művelethez.
A kihívások egyike az akkumu-
látorok súlyának kompenzálá-
sa volt. Az odalpanelek, a hátsó
burkolatok, az akkumulátorburkolatok készí-
téséhez szénszálas műanyagot használnak. A
súlycsökkentésben még szerep jutott a véko-
nyabb üvegezésnek, továbbá a busz padlójá-
nál alkalmazott (plywoodot felváltó) anyagnak
is. Könnyebbek az utasülések, és ahol csak le-
hetséges, alumíniumot használnak. Az, hogy
nincs szükség üzemanyagtartályra, azonmód
300 kilogramm megtakarítást jelent. Minde-
zek együttesen azt eredményezték, hogy az
Urbino Electric a hagyományos buszokhoz vi-
szonyítva csak minimálisan súlyosabb.
Az elektromos hajtáslánc igencsak megvál-
toztatja a motorteret. Ezáltal a hátsó tengely
hátrébb kerülhetett, 310 milliméterrel növel-
ve az alacsonypadlós területet. Ennek pozi-
tív következménye a további utasülések el-
helyezése lett.
Az összes belső és külső jelző- és világító-
elem LED technológiás.
Az Urbino Electric vezetői érintőképernyővel
rendelkező műszerfalat kapnak, amely a haj-
tásrendszer, az akkumulátor töltöttségi szint
és más fontos paraméterek pillanatnyi kijel-
zésére szolgál.
Teszt a futball-Eb-n
A Solaris Urbino Electric már jól vizsgázott a
2012-es futball-Európa-bajnokság során. A
poznani repülőtér és a városcentrum között
szállította az utasokat 22 napon át. Napi 150
kilométert ment, összesen 3000 kilométert
tett meg – meghibásodás nélkül. A poznani
sikeres tesztelés bizonyította, a busz kész a
mindennapi szolgálatra.
Megállás a fejlesztésben persze nem lehet,
már elkészült egy következő jármű is, amely
azonban már nem midibusz kategóriájú,
hanem 12 méteres lesz. Ezzel egy újabb vá-
lasztási lehetőséget biztosítanak a jövendő
vevőknek. A töltésmegoldás is már többféle
lehet, így például a közúti indukciós áramel-
látás is egy alternatíva.
Budapesten a poznani teszten sikerrel sze-
repelt Solaris Urbino Electric midibusz mu-
tatkozott be. A sajtótájékoztató résztvevői
a városi tesztút során ízelítőt kaphattak a jö-
vőből – azt persze nem szem elől téveszt-
ve, amit a gyártótól érkezett szakemberek is
sűrűn hangsúlyoztak, hogy ez még prototí-
pus, bár készen állnak a sorozatgyártásra. A
Solaris képviselői azt is elmondták: az Urbi-
no Electric kizárólag a Solaris saját gyáraiban
készül, az elektromos hajtásrendszert a Voss-
loh Kiepe szállítja, az egyéb egységek vezető
nyugat-európai gyártók termékei, a meglévő
buszflottákból már ismerősek.
P. E.
Műszaki adatok
Hajtáslánc: aszinkron motor: 120 kW, 1400 Nm ▼
Akkumulátorok: Lítiumion, 120 kWh, 600 volt üzemi
feszültség, 1400 kg ▼Alváz: első tengely: ZF RL 55
független felfüggesztés ▼ Hajtótengely: DANA
G150 ▼ Központi kenőrendszer: Vogel K7BS1 di-
agnosztikával ▼ Kormánymű: ZF Servocom 8098
▼ Fékek: ABS (kétkörös) fékrendszer ASR-rel, kézi
parkolófékkel (vészhelyzetre kioldó funkcióval) ▼
Felfüggesztés: ECAS II légrugós, térdeplőfunkci-
óval ▼Karosszéria: rozsdamentes acélváz • oldal-
panelek: rozsdamentes acél és alumíniumpanelek
▼Ajtóelrendezés: 1+1, 1+2 ▼Max. belépési ma-
gasság elöl: 320 mm • középen: 320 mm ▼Kerekes
székes rámpa: a második ajtónál kézzel működtet-
hető ▼Ülőhelyek száma: specifikációtól függően
21–29+1 ▼ Szellőzés: légkondicionáló: vezetőfül-
kében és az utastérben kettős funkciójú ventilátor-
ral (szívó-nyomó) ▼Elektromos rendszer: can bus
rendszerű
Buszvilág ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 51
1. Kijelzők segítik a vezető munkáját 2. „Műszerfal” 3. Még a kerekes széknek is
jut elég hely 4. Michal Sierszynski, Modern Technológiák Vezetője válaszolt az
érdeklődők kérdéseire 5. Ez a motortér kicsit más
1 2
5
4 3
50-51 solaris.indd 51 2012.09.01 11:47:21
A BYD-ről röviden
A vállalat története csupán 1995-re nyúlik
vissza, 20 fős kisüzemből nőtte ki magát, ma
több mint 150 ezer főt foglalkoztató világ-
céggé. A BYD 11 gyártó- és 4 kutató-fejlesztő
részleggel rendelkezik Kínában, gyártmány-
porfiljuk igen széles körű, beleértve az elekt-
romos és hibrid üzemű személygépkocsikat
is, a városi mini kategóriától kezdve, a családi
egyterűeken át, a felső kategóriás luxus mo-
dellekkel bezárólag. Továbbá, a buszokkal,
de más elektronikai gyártmányokkal kap-
csolatos akkumulátor-fejlesztések és gyár-
tás, elektromos és hibrid járművekhez való
töltőberendezések fejlesztése, gyártása, va-
lamint napelemek és napelemes töltőállo-
mások gyártása. 2010-ben mintegy 88 millió
dolláros tőkével vegyes vállalatot alapítottak
a Daimlerrel közösen, az elektromos- és hib-
rid gépkocsik fejlesztésre.
Értékesítési és szervizpontjaik Japán, Korea
és Hong-Kong mellett megtalálhatók Finn-
országban, Oroszországban, Németország-
ban, Hollandiában és Dániában, valamint az
Egyesült Államok 5 városában, s innen ter-
jeszkednek Kanada irányába is.
Az elektromos buszprojekt 2008-ban kez-
dődött, következő évben meglapították a
buszgyártó részleget Changsha városában
és 2010-re már elkészült az első tisztán elekt-
romos üzemű autóbusz. Az idén útjára in-
dult a nagyszabású piacstratégiai program,
a járművek minél szélesebb körű elterjedés
érdekében, világszerte, eleget téve a helyi
piaci igényeknek is.
A legnagyobb eddigi BYD elektromos
buszflotta a 9 millió lakosú kínai Shenzhen
városában közlekedik, mintegy 500 darab,
de további 1500 járműre van megrendelés.
A már hazánkban futó és sok kritikát kapott
King Long és a BYD közötti óriási különbség,
hogy a BYD kizárólag az elektromos üzem-
mód mellett döntött és
csak városi- és előváro-
si buszokat gyárt (egye-
lőre).
A gyártásprogram-
ban szerepel még egy
10,49 méteres, 1+2+0
ajtóelosztású változat
is, eBus-10 jelzéssel, de
már javában dolgoznak
egy 12 méteres, 3 tengelyes, emeletes vá-
rosi kivitelen (eBUS-12D).
Kínában jelenleg mintegy 50 buszgyár-
tó cég tevékenykedik, ebből adódóan igen
széles a cégek profilja, kínálata és a különfé-
le járművekre történő szakosodás. Másrész-
ről gyártók és gyártók között bizony vannak
különbségek, a szorgalmas kínai embereket
sem akarjuk megbántani, de valóban tud-
nak első osztályú minőséget is gyártani, ha
akarnak.
Műszaki jellemzők
A kéthetes tartós tesztre érkezett járművet
egyenesen Shenzhen városából szállították
ide – egy hálózati töltőberendezéssel együtt
– onnan, ahol nemcsak mindennapos for-
galomban közlekednek, hanem a BYD Auto
Co., Ltd. központja is található. Az, hogy a szí-
néről többeknek a használt Citarók jutottak
eszünkbe, az totális véletlen.
Elektromos buszok közül utoljára a cseh SOR
járt hazánkban, szintén teszt céljából és mint
érdekesség, flottaszinten pont egy évszáza-
da közlekedtek utoljára elektromos üzemű
autóbuszok Budapesten.
A rendelkezésre bocsátott jármű egy 2+2+0
ajtóelrendezésű, városi kivitel volt, jelen
esetben csak 16+2 ülőhellyel, összesen 85
fős utaskapacitással. A végig alacsonypadlós
járműben csak a leghátsó üléssor került do-
bogóra, de ez az európai járművekre is jel-
lemző. A maximális ülőhelyszám 25 lehet, 55
állóhely mellett. Természetesen a BYD-nél
is lehetőség van háromajtós (2+2+2) kialakí-
tásra, valamint minden egyéb piacspecifikus
megoldásra, az utastér vonatkozásában. Né-
hány segédberendezés szekrénybe rejtve a
futóművek fölött kapott elhelyezést, ami
lehet, nem a legesztétikusabb megoldás,
de súlyelosztás, súlypont és helykihasználás
szempontjából nagyon előnyös és az utasok
mozgását sem zavarja.
Kiviteltől függően 12,6–13,8 tonna a busz
önsúlya, 22,5 collos abroncsokon fut, a ma-
ximális hatótáv névlegesen 250 kilométer,
70 km/óra volt jelen esetben a leszabályo-
zott végsebesség, de valójában 96 km/órára
is képes. Motorja 160 kilowatt (218 LE) telje-
BYD eBUS–12
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Buszvilág 52
Egy háromajtós városi
kivitel kiállításon
Hazai teszten egy újabb tisztán elektromos üzemű, kínai városi busz
Júliustól 6 héten át vendégeskedett hazánkban, Budapesten és környékén, majd
Szegeden és Székesfehérváron a kínai BYD cég elektromos üzemű autóbusza,
mindennapos, menetrend szerinti járatokon. Budaörs–Törökbálint viszonylatban
mi is felszálltunk, hogy utasként, a gyakorlatban is tapasztalatokat gyűjtsünk
és megosszuk a többi utas és az alkalmi üzemeltetők véleményét.
Buszbemutató
BYD eBUS–12
52-54 byd.indd 52 2012.09.01 11:55:46
sítményű, nyomatéka 450 newtonméter, ami
egy fix áttételen keresztül jut el a kettős, ke-
rékagyáttételes hátsó tengelyre. A maximá-
lis motorfordulat 6000/perc.
A busz vázszerkezete teljes egészében alu-
mínium, a karosszériaelemek műanyagból
készülnek. A súlycsökkentést a hátsótenge-
lyen lévő maxi szóló abroncsozás is elősegí-
ti, az elöl-hátul könnyűfém felnikkel együtt.
Az első futómű független felfüggesztésű ZF
gyártmány.
A fékrendszer elöl-hátul EBS-es tárcsafékes,
ESP-vel kiegészítve, de a fő fékezési felada-
tot maga a meghajtómotor látja el, töltve az
akkumulátorokat.
A buszban több motor is található, külön-
külön a kormánymű-szivattyúnak, a fékle-
vegő-kompresszornak, vízpumpának és a
klímaberendezés számára, azonban mind-
egyik a fő akkumulátoregységből kapja az
áramot, akárcsak a meghajtómotor.
Az energiaellátás folyamatosabb biztosításá-
ra szintén lehetőség van, a busz tetején, op-
cióként kérhető napelemek segítségével. Az
energiafelhasználás minimalizálását szolgál-
ják a kizárólag ledes hátsó lámpák, irányjel-
zők és oldalfények, valamint nappali menet-
fény. A tompított/távolsági és ködfényszóró
még normál izzóval működik. Az utasteret
ma már minden esetben takarékos fénycsö-
vek világítják be.
A busz önsúlya függ az akkumulátoregység-
től, amely legalább 250 vagy 180 kilométerre
elegendő feltöltést biztosít, 600, illetve 400
amperórás kapacitással és 324 valamint 216
kilowattórás teljesítménnyel. A töltési idő
mindössze 3,5 vagy 2,5 óra. Ami egyedülálló
egyelőre, hogy a BYD nem lítium-ion, hanem
vas-ion akkumulátorokat alkalmaz. Ennek
előnye a rövid töltési idő, hosszú élettartam
és az egyenletes feszültségcsökkenés. To-
vábbá, biztonságosak tűz- és baleset esetén
is, a tervezett élettartam legalább 10 év.
Utasként,
egy kínai busz fedélzetén
A busz megjelenése, kidolgozása minősé-
gi, esztétikus, modern megjelenésű. A Ma-
gyarországra küldött bemutatójármű nem
új volt, hanem már közel 10 ezer kilométert
futott. Ettől függetlenül kopások nem mu-
tatkoztak az utastérben.
A busz utastere alapjában véve is kellően
tágas, s nemcsak az oldalankénti 1-1 ülésel-
rendezés miatt mondjuk ezt. Szemmel látha-
tóan, a nálunk és Európában megszokott 2+1
üléselrendezésnél sem lenne szűk az utasfo-
lyosó, hiszen a kínaiaknak is globális szabvá-
nyokban kell gondolkozniuk, ha piacot akar-
nak. A járműnek eleve van egy 2+2+2 ajtós
változata is, a harmadik ajtó helye a hátsó-
tengely mögött és az utolsó, már dobogón
lévő üléssor között lenne. Ebben az esetben,
minden bizonnyal a 2. ajtónyílást is eggyel
előrébb (egy ablakosztással) lehet hozni, a
kedvezőbb utasáramlás érdekében. Az ajtó-
nyílások teljes szélessége 1250 milliméter.
Sokan meglepődtek az egyszerű, de masz-
Buszvilág ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 53
BYD eBUS–12
1–2. Vezetőállás és műszerfal 3. A belső
kamera képe a 2. ajtótól 4. Első fényszóró
5. A töltődugalj 6. A töltőberendezés monitorja
7. Elektromos segédberendezések a busz
hátuljában
u
1
2
3 4
5 6
7
52-54 byd.indd 53 2012.09.01 11:56:00
szív műanyag üléseken, amellyek láttán
mindenki az „olcsó kínai árura” asszociált,
holott a könnyű tisztíthatóság, vandálbiz-
tos megoldás volt a tervezők valódi szándé-
ka. Természetesen lehet rendelni másfajta,
akár textilbetétes üléseket is, ha a vevő úgy
kívánja. Nos, a közel +40 °C-os hőségben mi
sem izzadtunk bele, valóban nem rossz meg-
oldás, s számunkra csak azért vált körülbelül
másfél órával később kényelmetlenné, mert
mi két teljes kört mentünk az adott járaton,
majd bekísértük az alkalmi telephelyre is,
ahol a töltőberendezés telepítésre került.
A klímaberendezés hatékonyan és kelleme-
sen látta el feladatát, nem volt zajos és zava-
ró légáramlat.
A menetzaj alapjában nem volt hangos, in-
kább egy szokatlan dobozeffektust tapasz-
taltunk, mert szinte minden irányból lehe-
tett hallani, a trolibuszokra emlékeztető
motorzajt. Bár lehet, némi plusz zajszigete-
lés még javított volna a helyzeten. Egy rövi-
debb országúti szakaszon csak a sebesség-
mérőre pillantva látható, hogy 70 km/órával
suhanunk. A legjobb eredmény 250 km volt
egy töltéssel.
A menetdinamika semmivel sem volt rosz-
szabb, mint a dízelbuszok esetében, emelke-
dőkön lendületvesztés nélkül kapaszkodott
föl, függetlenül az aktuális utasszámtól. Lejt-
menetben nem nőtt, hanem csökkent a se-
besség, ha az ember levette a lábát a „gázról”,
a motorgenerátor hatékonyan töltötte az ak-
kumulátorokat. A fékpedálra csak forgalmi
helyzettől függően és megállókba történő
beállásnál van szükség.
Sajnos a hazai utak itt is okoztak pillanatnyi
hangosabb zörejeket és keményebb rázkó-
dást, de erről nem a buszgyártók tehetnek.
A gépkocsivezető(k) szintén pozitívan ítél-
ték meg a járművet munkakomfort és utas
szempontból egyaránt. A műszerfal, itt is tí-
pusfüggetlen megoldású, és csak a kormány-
oszlop állítható. A kormányon lévő kapcsoló-
helyek további opciós lehetőségre utalnak,
az Isri ülés komfortjára nem lehet panasz. A
visszapillantó tükrök optikája alapjában véve
hibátlan, de hiányoltuk a nagy látószögű,
alsó részeket. Egy kis LCD monitor a második
ajtónál lévő kamera, vagy hátramenetben a
tolatókamera képét mutatja.
Az utasok örültek, hogy ha csak átmenetileg
is, de nem olyan buszon utazhatnak, ame-
lyek felett bizony eljárt az idő. Volt, akit csep-
pet sem érdekelt, hogy hol is készült valójá-
ban a busz, a minőségi szolgáltatást fonto-
sabbnak tartotta, a kisgyermekesek és idő-
sek jól elkésett fejlesztésként tekintettek a
végig alacsonypadlós, térdeplőrendszerrel
és rámpával ellátott buszra, amely már álta-
lános, alapvető minimum elvárás. Egy idős úr
szomorúan jegyezte meg, hogy ezt nekünk
kellett / illet volna feltalálni és gyártani.
Röviden ennyit az első elektromos üzemű
BYD busszal szerzett tapasztalatokról.
Kiss B.
BYD eBUS–12
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Buszvilág 54
1–2. Az első és második ajtónyílás
3. Nyitható hátsó ablakrész
4–6. Utastér 7. Végállomás
Törökbálinton 8. Szokatlan
megoldás: nyitható oldalablakok
vészkijárat céljából 9. Útközben
u
1 2 3 4
6
7
8 9
5
52-54 byd.indd 54 2012.09.01 11:56:17
üres csarnokot kell berendezni
vagy egy-két gépet kell kicse-
rélni 30 közül. A komolyabb fel-
adatokat mindig megelőzi egy-
egy szakmai megbeszélés, mi és
hogyan kivitelezhető, s ez nél-
külözhetetlen, ne álljon meg fo-
lyamatában a fuvar vagy gépte-
lepítés.
Szolgáltatás szinten a géptele-
pítés jól kiegészíti a fuvarozási
és daruzási üzletágat. Ugyan-
akkor kulcsfontosságú tényező,
hogy a géptelepítési munka tel-
jesen független a gyárak profil-
jától, így az ügyfeleket nekünk is
meg kell tartanunk, hogy legkö-
zelebb ismét bennünket tisztel-
jenek meg bizalmukkal.
A 2012-es évben csak kisebb és
minőségi fejlesztéseket hajtot-
tunk végre – ennek része a gép-
telepítő csoport – de jövőre már
nagyobb fejlesztések is várha-
tók, beleértve néhány új fuvar-
eszközt, ezen belül kisebb, va-
riálható trélereket. Létszámbeli
bővítést nem tervezünk, a teljes
kollektíva most 80 fő, ami figye-
lembe véve a cég különleges
szakterületét, profilját nagynak
számít.
Az oktatások és továbbképzé-
sek itt a biatorbágyi telephelyen
történnek. A gépkocsivezetők,
darukezelők részére ez évente
2-3 alkalmat jelent. Jobb és ha-
tékonyabb a képzés, ha mindig
egy-egy tapasztalt kolléga ké-
szül fel az adott témakörben. Az
oktatás hatékonysága egyértel-
műen lemérhető a mindenna-
pok gyakorlatában, a munkák,
feladatok végrehajtása közben.
Ez szintén elengedhetetlen a
piaci versenyben.
Bau-Trans Kft.
2051 Biatorbágy, Rozália park 6.
tel.: 23/312-300, fax: 23/312-611
www.bautrans.hu
K. B.
túlméretes és túlsúlyos fu-
varok komplex végrehaj-
tása valójában több kisebb csa-
pat együttes munkája, amely a
szállítási-, a daruzási és a telepí-
tési feladatokból tevődik össze.
A géptelepítő csoport felada-
ta, hogy a lerakodott gépeket,
berendezéseket az udvarról az
üzemcsarnokba vagy erőmű-
vi gépterembe végső helyére
juttassa, telepítse. A géptele-
pítők feladata a gyakorlatban
a lerakodást követően kezdő-
dik. A hétköznapokban a mun-
kák nagy részét valójában a né-
hány száz kilós vagy pár tonnás
gépek adják és nem a kisebb
épületnyi óriások. Komoly, kö-
rültekintő munkára, helyszínbe-
járásra, felmérésre van szükség
a feladat megtervezéséhez, zök-
kenőmentes kivitelezéséhez.
A géptelepítői munka a Bau-
Trans Kft.-nél valójában nem új
terület, de lényeges változás,
hogy 12 év után már nem külsős
szerződött partnerrel, hanem
idén március óta már saját csa-
pattal végezzük a megbízáso-
kat. Örömmel mondhatom, erre
a jelentősen megnövekedett
géptelepítéssel egybekötött
megbízások miatt volt szükség.
Másrészről az ügyfelek igényel-
ték a magas szakmai színvonalú
kivitelezést is. Maga a géptele-
pítési szolgáltatás nagy hagyo-
mányokkal rendelkezik a Fel-
bermayr cégcsoporton belül. A
géptelepítés szintén önálló üz-
letágként működik, akárcsak a
fuvarozás és a daruzás, de a sike-
res munkához a három együtt-
működése szükséges. Rendkí-
vül összetett feladat a gyártótól
a megadott címre elszállítani és
szó szerint helyére berakni egy-
egy gépet. Ha több gépről van
szó, még a behelyezés sorrendje
is kiemelt fontosságú lehet.
Nagy kihívás, amikor egy 50-
200 tonnás vagy még nehezebb
gépet kell szó szerint milliméter
pontossággal berakni
a helyére. Lehet, hogy
csak 20-30 méterről
van szó, de semmivel
sem kisebb előkészí-
tést, tervezést igényel
a feladat, mint mond-
juk Hamburgból Bu-
dapes t r e
leszállítani
ugyanazt
a gépet!
Sőt, még
az időigé-
nye is hasonló lehet. A gépszál-
lítóknak is számtalan speciális
berendezésre (mobil sínek, gör-
gők, emelők, mobil hidraulikus
egységek stb.) van szükségük,
nem beszélve a helyszíni felmé-
résről, a tervezés fontosságáról!
Befér-e a meglévő kapun a gépe-
zet? Milyen teherbírású a födém,
a padlózat vagy egy aknafedél?
Kell-e bontani elektromos kábe-
leket, fűtés- vagy akár gázveze-
téket? El kell-e mozdítani a meg-
lévő gépek közül valamelyiket?
Mindenre fel kell készülni, nem
hiányozhat semmi, nem lehet
oda-vissza utazni, mert esetleg
elfelejtettek valamit magukkal
vinni! Ez nagyon összeszokott,
precíz csapatmunkát igényel, a
munkavédelmi szabályok szigo-
rú betartása mellett.
A szaktudás csak az egyik fele
a munkának, a másik a korsze-
rű, gyors módszerek, technoló-
giák. Bizony ezen a szakterüle-
ten, piacon is igen komoly mi-
nőségi, technikai verseny van az
ügyfelekért! Mi ezt a tényezőt
kívántuk erősíteni, versenyké-
pessé tenni a saját szakember-
gárda felállításával. Ez a mi ese-
tünkben 4 főt jelent, egy opti-
mális létszám, de összesen 100
év szakmai tapasztalattal bír-
nak. Igaz, a csapat mérete függ-
het az adott megbízás jellegé-
től, nagyságától. Nem mindegy,
hogy egyetlen gépről, vagy egy
komplett gépsorról van szó, egy
Szakmai fórum ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 55
A
Exkluzív
BAU-TRANS KFT.
– KOMPLEX GÉPSZÁLLÍTÁS
Nehézgépszállítás a legelső mozzanattól a legutolsóig
A piaci verseny késztette, hogy
egy vállalat, a nehézgép-szállítási
profilját, a legelsőtől a legutolsó lépésig
saját maga végre tudja hajtani. Ennek
egyik kulcseleme az úgynevezett
„géptelepítő csoport”, amely feladatait
Papp Zoltán cégvezető ismertette.
Néhány fuvareszköz a közúti szállítási feladatokhoz
Gép-
telepítések
pillanatai
55 Exkluziv.indd 55 2012.09.01 12:00:43
▼ Mikor nyílt meg pontosan
a szerviz és melyek a főbb jel-
lemzői?
– A pontos dátum 2010. június
15. volt, harmadikként a sorban,
az országos stratégia részeként,
csupán két héttel a polgári szer-
viz nyitását követően. A két szer-
viz egyébként méretét, struktú-
ráját tekintve azonos és termé-
szetesen igazodik egy egységes
Volvo nemzetközi követelmény-
hez. A helyszín kiválasztásánál
természetesen nagyban meg-
határozó volt az M43-as autó-
pálya közelsége, mindössze né-
hány száz méterre, de az M5-ös
M43-as csomópontja is csak 3
kilométerre van. Továbbá, a te-
lephely a szegedi ipari- és lo-
gisztikai parkban fekszik.
A műhely területe csaknem
1000 négyzetméter és egyszer-
re 3 járműszerelvény fogadásá-
ra alkalmas. Az egyik állás még
szerelőaknás kialakítású, azon-
ban itt található a fékpad és
a futómű-ellenőrző berende-
zés is és vizsgasorként műkö-
dik. Egyébként villás emelőket
használunk, amelyek a járműve-
ket a keréknél fogva emelik föl.
A futómű-beállító készülékünk
Truck-M gyártmány és teljesen
mobilan használható, még akár
nem sík területen is.
Jelenleg összesen 10 fő dolgo-
zik a műhelyben, illetve a rak-
tárban, 7–17 óráig, csúsztatott
műszakban, valamint van egy
értékesítő munkatársunk. A
Volvo márkaszervizekben csak
egyféle szolgáltatási színvonal
lehet a világ minden pontján,
így nálunk is, teljes gyári szak-
mai-, technikai- és dokumentá-
ciós háttérrel. A tehergépkocsik
mellett a Volvo és Volvo alvázas
autóbuszokra kiterjedően.
▼ Az értékesítési munka mek-
kora területet fed le?
– Három megyét: Csongrád,
Békés és Bács-Kiskun megyéket.
▼ Hogyan látja, vannak-e az
adott területre jellemző jár-
műkategóriák, melyik model-
leket keresik a Volvo kínála-
tából?
– Alapvetően nálunk is az FH tí-
pusai jellemzőek, nemzetközi
fuvarozás céljára, de az össze-
sített darabszámok szintén jól
alakulnak. Ez főleg az értékesí-
tő munkatársunk érdeme, aki
jó kapcsolatot épített ki és tart
az ügyfelekkel, nagy szakmai
tapasztalattal rendelkezik. A jó
kapcsolatot a szegedi szerviz
csak tovább erősítette. Mi úgy
érezzük, sokan a minőségi és
jól lefedett szervizhálózat miatt
döntenek végül a Volvo márka
mellett. Az elért eredményeket
és szolgáltatást folyamatosan
szinten kell tartani, erre kell tö-
rekedünk nap, mint nap.
▼ Milyen egyéb szolgáltatások
kapcsolódnak a szervizhez?
– Természetesen igyekszünk
minél szélesebb szolgáltatási
kört kiépíteni. Gumiabroncs-ér-
tékesítést már végzünk, az ab-
roncsok cseréjét és az országúti
segélyszolgálat feladatát egy al-
vállalkozó látja el. A bővítés fo-
lyamatban van, első sorban a
pótkocsik terén, mivel elég sok
vállalkozás üzemeltet vegyes
márkájú flottákat és szeretnek
mindent egy helyen elvégeztet-
ni, ide értve az igen széles kör-
ben elterjedt állóklímákkal kap-
csolatos dolgokat is.
A pótkocsik esetében márkától
függetlenül a kopó alkatrészek
cseréjére, a futómű- és fékrend-
szer, valamint a világítás javí-
tására gondolunk első sorban.
Ehhez szintén meg kell teremte-
ni a szakmai hátteret. Az állófű-
téssel és menetírókkal kapcsola-
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Szakmai fórum 56
M
Két évvel ezelőtt nyílt meg a Szeged határában lévő
telephely, amely az országos hálózat harmadik tagjaként
kezdte meg működését a Volvo azon központi
stratégiájának keretében, hogy saját műhelyeknek
kell ellátni a márkaszerviz-tevékenységet. Az eddigi
eredményekről, tapasztalatokról, fejlesztésekről
és tervekről beszélgettünk Somogyi Tamás szervizvezetővel.
Munkafelvétel…
…és az ügyfélváró
Jövőkép
Látogatóban a Volvo Hungária Kft. szegedi telephelyén
EURÓPA LEGFORGALMASABB
TRANZITÚTJA MENTÉN
56-57 Jovok_Volvo.indd 56 2012.09.01 12:03:14
busszal rendelkező utazási iro-
dák, vagy a betérő külföldi tu-
ristabuszok üzemeltetői. Öröm-
mel látnánk a hazai buszos ma-
gánvállalkozókat ügyfeleink kö-
zött, de ehhez főleg a gazdasági
körülményeknek kellene pozití-
van változni. A buszos szakterü-
lettel kapcsolatban nem régen
vettem részt egyhetes szak-
mai továbbképzésen, a Volvo
lengyelországi buszgyárában,
ezzel is bővítve szakmai ismere-
teimet, hiszen nem csak a sze-
relőknek kell érteni a számtalan
típushoz.
A lehetőségek adottak, mi fel-
készülten várjuk a kihívásokat,
reméljük, minél előbb pozitív
fordulatot vesz a világgazdaság
menete.
Volvo Hungária
6728 Szeged,
Ipari park, Hrsz. 01418/9;
5. sz. főútvonal 164. km
tel: 06/62/553-780
K. B.
tos teendők – ide értve az adat-
letöltést, archiválást – már régó-
ta általános alapszolgáltatásnak
számítanak. Műszaki vizsgázta-
tást már jó fél éve végezhetünk,
saját vizsgabiztosunk van.
A hűtőaggregát-szerviz és a bil-
lenős felépítmények hidrauli-
kájának javítása szintén meg-
oldott, jelenleg partnerszervi-
zek által.
▼ Hogyan alakult és alakul a
szerviz népszerűsége a meg-
nyitása óta?
– Egyre nagyobb, különösen a
nemzetközi tranzitforgalomból
betérők aránya növekszik foko-
zatosan. Mi nem hirdethetünk
külföldön a Volvo marketing-
stratégia alapján, ellenben min-
den új szerviz bekerül a Volvo
központi, nemzetközi, jelen
esetben európai szervizlistájá-
ba, így minden Volvo-tulajdo-
nos előbb-utóbb értesül róla.
Nagy öröm számunkra, hogy
már mind Románia, mind Szer-
bia határ menti részéről is átjár-
nak hozzánk, vagy inkább útba
ejtenek minket fuvar közben,
mert közelebb vagyunk, mint az
ottani szerviz. Több román fu-
varozó ügyfelünk már előre ter-
vezett, ütemezett karbantartást
kér tőlünk, nem csupán szük-
ségszerűen tér be hozzánk.
Mire számíthat az ügyfél a hazai
Volvo márkaszervizekben? Nos,
a magyar csapat középdöntős
első helyezése mindent elárul,
amit a „VISTA 2011” nemzetközi
versenyen elértek.
▼ Vannak-e terveik a jövőbe-
ni bővítéssel kapcsolatban?
– A műhelycsarnokot és elhelye-
zését eleve úgy tervezték, hogy
lehetőséget nyújt a további bő-
vítésre, de ugyanígy az épület-
gépészet és a szociális helyisé-
gek is képesek nagyobb terüle-
tet, illetve létszámot ellátni, ki-
szolgálni.
Nagy örömünkre szolgál, hogy
bár nehéz időket élünk, a forgal-
munk, a műhely kihasználtsága
egyre növekszik és már egy-egy
új munkatársra is szükség lett.
▼ Sikerült-e új ügyfeleket
megnyerni, akik eddig nem
Önökhöz jártak, de régóta
Volvo tehergépkocsikkal ren-
delkeznek?
– Igen, ez örökös küzdelem,
márkától függetlenül. Igaz, a fu-
varozók is joggal érveltek, mert
2010 nyaráig nem volt márka-
szerviz ebben az országrészben
és nem fognak Cinkotára járni.
Nagy örömünkre szolgál, hogy
sok hazai fuvarozó azonnal ka-
pott az új lehetőségen és nálunk
kezdték el javíttatni a gépkocsi-
kat. Mi is tudjuk, hogy a nyo-
mott fuvarpiaci árak és a márka-
szervizek valamivel magasabb
árai ma gyakran éles ellentétet
képviselnek. Azonban nem sza-
bad elfelejteni, hogy a Volvónál
mint a beépített alkatrészekre,
mint az elvégzett munkára nem-
zetközi garancia jár, függetle-
nül a javítás helyétől! Sőt, hosz-
szú távon előbb-utóbb megta-
pasztalhatja az ügyfél, nem mi
vagyunk a drágábbak, állásidő-
ket és az alkatrészek minőségét
tekintve. Amennyiben az ügyfél
átalánydíjas karbantartási szer-
ződést köt, költségeit hosszú
távra előre kalkulálhatja, nem
érhetik váratlan nagy javítá-
si számlák. Egyre többen látják
előnyeit és választják ezt a le-
hetőséget. A szolgáltatás nincs
helyhez kötve!
Továbbá, a Volvo Hungária Kft.
elindított egy akciót, hogy már
nem 1 év, hanem 2 év nemzet-
közi garancia jár minden egyes
beépített gyári alkatrészre! Re-
méljük, minél többen fontolóra
veszik az ajánlatot és élnek a le-
hetőséggel.
Amennyiben valamiért az út
szélén megállna a gépkocsi
vagy autóbusz, a szegedi mű-
hely is része a nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező „Volvo 24
Action Service” hálózatának
egy szervizfurgonnal, de ha kell
akár külföldre is tudunk műsza-
ki mentést küldeni. Hasonlóan,
a Magyarországon meghibáso-
dott, külföldi gépkocsik számá-
ra a műszaki segítségnyújtást
szintén mi látjuk el.
A legújabb Volvo által beveze-
tett szolgáltatás nagyobb szer-
vizek vagy karambolos javítás
esetén vehető igénybe, ami
nem más, mint egy bérelhető
FH-s nyerges vontató. Ez külö-
nösen néhány járműves kis flot-
táknál óriási segítség.
Az autóbuszok javításánál el-
sődleges partner a Tisza Volán
Zrt., több mint 100 darabos
flottával. Bár van saját javítóbá-
zisuk, ettől függetlenül jó a kap-
csolat és sok technikai támoga-
tást nyújtunk számukra, vagy
végzünk komolyabb javítást.
Ezen kívül számos kisebb Volán
társaság szintén igénybe veszi
szolgáltatásainkat, ugyanúgy,
mint a Volvo vagy Volvo-alvázas
Szakmai fórum ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 57
Bevetésre készen
Műhelycsarnok
56-57 Jovok_Volvo.indd 57 2012.09.01 12:03:35
Pluszteher a fuvarozókon
Az utóbbi hónapokban sok tag-
vállalkozás jelezte az ipartestü-
letnek, hogy a munkaügyi ha-
tóságok ellenőrzéseik során a
garantált bérminimum megfi-
zetését kérik számon a közúti
közlekedési szolgáltatást nyúj-
tó munkaadóktól, és végzés-
ben kötelezik őket a gépkocsi-
vezetők bérének rendezésére.
Mivel a minimálbér összege ala-
csonyabb, mint a garantált bér-
minimum, az a fuvarozó vállal-
kozó, aki az utóbbit fizeti a gép-
kocsivezetőknek, pluszkiadáso-
kat vett/vesz a nyakába. Számí-
tások szerint a munkáltatót egy
sofőr után havonta mintegy 20
ezer forint többletköltség ter-
heli, ami jelentősen ront a vál-
lalkozók versenyhelyzetén.
Igazunk van…
Ha ez igaz, akkor a szakmai ér-
dekképviseletnek kötelessége
megszólalni az ügyben. A NiT
Hungary már januárban szak-
mai párbeszédet kezdeménye-
zett a Nemzeti Munkaügyi Hi-
vatallal (NMH), melynek ered-
ményeként a hivatal felügyeleti
szerve, a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium egyértelműen osz-
totta az ipartestület álláspont-
ját, miszerint a közúti fuvarozó
a tehergépjármű- és/vagy au-
tóbusz-vezetőként foglalkozta-
tott munkavállalói részére mini-
málbért is fizethet. Ha azonban
a munkáltató a gépjármű-veze-
tői munkakörben alkalmazási
feltételként középfokú végzett-
séget ír elő, vár el, akkor termé-
szetesen a garantált bérmini-
mumot köteles fizetni a gépko-
csivezetőnek.
…de még nincs vége
Az igazunkat alátámasztó mi-
nisztériumi állásfoglalás és az
NMH-val folytatott konstruktív
együttműködés ellenére az ér-
dekképviselet nem tekinti le-
zártnak a problémát. Az ipartes-
tület szerint a végleges és meg-
nyugtató megoldás érdekében
legalább két kérdés vár válasz-
ra:
1. Mi lesz azoknak a végzések-
nek, határozatoknak a sorsa,
amelyekben a garantált bérmi-
nimum megfizetését követelik/
követelték meg a munkáltatók-
tól?
2. Mi lesz azokkal a többletkölt-
ségekkel, amelyeket azért vál-
laltak kényszerűen az érintett
munkáltatók, mert végrehajtot-
ták a hatóság intézkedésében
foglaltakat?
A tagvállalkozásokat sújtó intéz-
kedések és pluszkiadások sorsa
egyelőre bizonytalan, az viszont
biztos: ha nincs a NiT Hungary,
sokkal több fuvarozónak kel-
lett volna mélyebben a zsebé-
be nyúlnia a garantált bérmini-
mum alkalmazása miatt…
D. Zs.
NiT Hungary
1108 Budapest, Újhegyi út 3/A–5.
Tel.: 264-5040, 264-5045
E-mail: nit@nit.hu • www.nit.hu
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Szakmai fórum 58
NiT Hungary hírek
MI LETT VOLNA,
HA NINCS A NiT HUNGARY?
Minimálbért is kaphat a gépkocsivezető
Több hónapos egyeztetést követően a Nemzetgazdasági
Minisztérium osztotta a NiT Hungary álláspontját a garantált
bérminimum kontra minimálbér témakörben. E szerint a
közúti fuvarozók alkalmazásában álló gépkocsivezetőknek
minimálbért is fizethet a munkáltató. Mivel a korábbi téves
jogértelmezés miatt egyes munkaadóknál többletköltségek
keletkeztek, az ipartestület nem tekinti lezártnak az ügyet…
Reptéri anomália:
öt perc után díjfizetés
Júliusban megjelent a Budapest Airport
Zrt. közleménye és tájékoztatója a 2012. au-
gusztus 9-étől érvényes új reptéri parkolási
és várakozási rendszerről és díjszabásról. A
koncepció minden öt percnél hosszabb vá-
rakozás esetére díjszabást ír elő, az alapdíj
2000 forint. Autóbuszok számára napi két-
szeri, öt perc alatti díjmentes megállást tesz
lehetővé, minden további megállás – még
az öt percen belüli várakozás is – díjköteles.
Az ipartestület úgy véli, az új rendszer elle-
hetetleníti, illetve komoly anyagi hátrány-
nyal sújtja a reptéri buszok utaskiszolgálási
tevékenységét. Augusztus 8-án ezért leve-
let írt Manuel Morenónak, a BUD Zrt. közúti
előtér-szolgáltatások vezetőjének, azonnali
tárgyalások megkezdését sürgetve, melye-
ken a szervezetet Jakus József, az Autóbusz
Tanács elnöke képviseli.
Záhonyi vám: indokolatlan
többletköltség
A NiT Hungary július 25-én levélben hívta
fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei Vám- és Pénz-
ügyőri Igazgatósága és a NAV Központi Hi-
vatala Rendészeti és Központi Ügyeleti Fő-
osztály figyelmét a záhonyi közúti határát-
kelőhelyen az Ukrajna területéről belépő
szállítmányok esetében a vámeljárás lebo-
nyolítására biztosított háromórás időkorlát-
tal kapcsolatosan. Az érdekképviselet a be-
vezetett intézkedés jogalapját kérte, mivel a
nagy értékű szállítmányok esetében a szük-
séges vámeljárás – a kezesség beszerzésé-
nek gondjai miatt – rendszerint túllépi a
három órát. Ilyenkor a vámhivatal vámrak-
tárba betárolja a vámárut, amivel indokolat-
lan többletköltséget okoz a közúti fuvarozó
vállalkozónak.
Élet a fogyasztói árkiegészítés után
Az új személyszállítási törvény megszün-
tette a fogyasztói árkiegészítés intézmé-
nyét, ami a szervezet közszolgáltatásban
érintett autóbuszos tagjait is érintette. A
kialakult helyzetről, a megoldási lehetősé-
gekről megbeszélésre került sor az ipartes-
tület képviselői, a vállalkozások vezetői és
dr. Kerékgyártó János, a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium (NFM) Közlekedési Szol-
gáltatások Főosztálya főosztályvezetője
részvételével. Az egyeztetésen elfogadot-
tak értelmében, az érdekképviselet június
29-én megküldte a szaktárca főosztályve-
zetőjének a személyszállítási közszolgálta-
tásban érintett T-Vonal Kft., Trans-Tour Kft.
és a G-Busline Kft. által rendelkezésre bo-
csátott, forgalmi adatokat tartalmazó táb-
lázatokat.
CEMT minőségi charta
Az ipartestület a CEMT engedélyeket érin-
tő minőségi charta tervezetével kapcsolat-
ban javasolta magyar oldalról egy olyan ál-
láspont képviseletét és szabályozás elfoga-
dását, mely a jelenlegi EU-s rendeleti szabá-
lyozások terén a hazai vállalkozások részé-
ről semmilyen többletkötelezettség telje-
sítését nem teszi szükségessé, viszont „fel-
zárkóztatja” az EU-n kívüli, CEMT részt vevő
országok fuvarozó vállalkozásait az Euró-
pai Unióban a fuvarozó vállalkozásokkal és
gépjárművezetőikkel szemben támasztott
követelményekhez.
Hiányzik az érdekvédelem
Az autóbuszos piacfelügyeleti eljárásra
vonatkozó kormányrendelet tervezetéről
a szervezet július 30-án tette meg észrevé-
teleit. A dr. Szörényi Péter, az NFM Közle-
kedési Szolgáltatások Főosztály osztályve-
zetője részére írt levélben megállapította,
hogy a tervezetből hiányzik a piaci szerep-
lők érdekvédelme, a tisztességes verseny
elősegítése, és nincs szó a versenyfelügye-
lettel történő együttműködés módjáról
sem.
Átgondolatlan szabályozás
Az érdekképviselet július 25-én vélemé-
nyezte dr. Völner Pál, az NFM infrastruk-
túráért felelős államtitkára és Hegmanné
Nemes Sára vagyonpolitikáért felelős ál-
HÍREK A NIT HUNGARY
HÁZA TÁJÁRÓL
58-59 nit.indd 58 2012.09.01 12:06:34
pálya Kezelő Zrt. vezérigazgató-
jával a hazai közúti járműmen-
tés jogi szabályozásának kérdé-
seiről, valamint átadta részére
a járműmentés jelenlegi hely-
zetéről és az ipartestület eddigi
törekvéseiről, javaslatairól szóló
összefoglaló szakmai anyagot.
A megbeszélésen elhangzottak
alapján az ipartestület levélben
tett javaslatot Schváb Zoltán-
nak egy munkabizottság felállí-
tására, mely aktívan részt venne
annak a minisztériumi előterjesz-
tésnek a létrehozásában, mely a
1226/2012. (VII. 6.) Kormány ha-
tározatban foglaltak szerint 2012
decemberére készül el a közúti
járműmentés jogi szabályozásá-
ra vonatkozóan.
– D. Zs. –
▼Példa, ellenpélda. A NiT Hun-
gary továbbra is minden követ
megmozgat annak érdekében,
hogy rend legyen a hazai közúti
járműmentés területén, a szak-
vállalkozások rendezett jogi
környezetben végezhessék a
tevékenységüket. Sokan emlé-
kezhetnek még a nyár elején, a
6-os úton, Szajk és Bóly térség-
ében történt kamionbalesetre,
azt viszont már kevesen tudják,
hogy milyen szakszerű mentés-
sel sikerült rövid idő alatt – to-
vábbi károkozás nélkül – talpra
állítani a felborult szerelvényt.
A szekszárdi Euro Fuvarszerve-
ző Bt., az ipartestület Autómen-
tő Tanácsának tagja által, euró-
pai színvonalú csúcstechnoló-
gia (légzsákos emelő) alkalma-
zásával elvégzett járműmentés
körülményeiről a szervezet júli-
us 6-án tájékoztatta dr. Halmo-
si Zsolt rendőr dandártáborno-
kot, az Országos Rendőr-főkapi-
tányság rendészeti főigazgató-
ját, országos rendőrfőkapitány-
helyettest. Az ORFK-OBB alelnö-
kének figyelmét egyúttal egy
ellenpéldára is felhívta. Szintén
még a nyár első felében történt
az M7-esen az a baleset, amely-
nek következményeit csak tel-
jes útzárral voltak képesek fel-
számolni. Pedig az első esetben
alkalmazott csúcstechnológia
bevetésével, sokkal gyorsabban
meg lehetett volna szüntetni az
autópályán a felborult jármű-
szerelvény által okozott forgal-
mi akadályt.
▼ Javaslat munkabizottság
felállítására. A járműmentés
jogi szabályozását elősegíten-
dő, az érdekképviselet rendsze-
resen tájékoztatja törekvéseiről,
illetve az előforduló anomáliák-
ról a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium illetékeseit is. Folyama-
tos a kapcsolattartás ez ügyben
Schváb Zoltánnal, a tárca közle-
kedésért felelős helyettes állam-
titkárával. A NiT Hungary kép-
viselője éppen az ő javaslatá-
ra egyeztetett augusztus 8-án
Bakó Attilával, az Állami Autó-
Szakmai fórum ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 59
lamtitkár részére a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcso-
lódó egyes törvények módosításáról szóló
2012. évi XLVIII. törvényt, mely szerint 2013.
január l-jétől a helyi önkormányzatok kizá-
rólagos gazdasági tevékenységei közé tar-
tozik a helyi különcélú személyszállítási
szolgáltatás. A NiT Hungary kifejtette, hogy
a tevékenységet szakmai egyeztetéseket
és indoklásokat mellőzve vonta a jogalko-
tó a nemzeti vagyonról szóló törvény hatá-
lya alá, holott a különcélú személyszállítást
nem lehet a nemzeti vagyon fogalmába
beilleszteni. A szabályozás átgondolatlan,
szakmailag nem támogatható, és szemben
áll az Európai Unió ezen alágazatra vonat-
kozó rendeleteivel is.
D. Zs.
IPARTESTÜLETI TÖREKVÉSEK
A RENDEZETT JÁRMŰMENTŐS PIACÉRT
Schváb Zoltán, NFM közlekedésért felelős
helyettes államtitkár
58-59 nit.indd 59 2012.09.01 12:07:10
z elsőszámú hír, hogy meg-
jelent a régóta várt kor-
mányrendelet-módosítás. A Ma-
gyar Közlöny 110. számában je-
lent meg a 228/2012. (VIII.23.)
Korm. rendelet a közúti közle-
kedéssel kapcsolatos egyes kor-
mányrendeletek módosításáról,
illetve a 47/2012. (VIII.23.) NFM
rendelet egyes közlekedési tár-
gyú miniszteri rendeletek mó-
dosításáról. Ezek közül a leg-
fontosabbak: a közúti közleke-
dési szolgáltatók tevékenységé-
nek alapjait lefektető 261/2011.
(XII.7.) Kormányrendelet is e sor-
ban található, ahogy a KRESZ, il-
letve több bírságrendelet is.
Pozitív változás, hogy a 261-
esben – valamint miniszte-
ri rendelet által párhuzamosan
a 24/2005. GKM rendeletben is
– helyre tették a korábbi gép-
járművezetői képesítések érvé-
nyessége és a GKI megszerzésé-
nek kötelezettsége terén beállt
lehetetlen állapotot, így akiknek
érvényes a 2008. szeptember 10.
(személyszállítók), illetve 2009.
szeptember 10. (árufuvarozók)
előtt megszerzett képesítése,
annak a lejáratig, de legkésőbb
2013., illetve 2014. szeptember
10-ig nem kell a továbbképzésen
részt vennie és GKI-t szereznie.
A szakmai vezető képesítésé-
nek megszerzéséhez szüksé-
ges vizsgakövetelményeknél az
egyes tárgyak alóli mentességet
adó végzettségek listájában egy
pontosítás történt (tárgyak nevei
helytelenül szerepeltek), illetve
a személyszállítói körben, a Sze-
mélyszállítási ismeretek tárggyal
és ahhoz kapcsolódó végzettsé-
gekkel bővült a lista.
A tavaly decemberben kihir-
detett szabályozás alapján 10
éves érvényességi időben kor-
látozott szakmai vezetői képe-
sítések meghosszabbításához
szükséges továbbképzéseknél
az egyes tárgyak tanóráinak szá-
mát meg lehet felezni (e lehető-
séggel minden bizonnyal élni is
fognak a képzőszervek).
Nincs utaslista-vezetési köte-
lezettség a külön-célú menet-
rend szerinti járatban végzett
személyszállítás esetén, ezzel a
nem életszerű helyzetet szün-
tette meg a Kormány.
Az ellenőrzésre jogosult hatósá-
gok körébe beléptek a közterü-
let-felügyeletek is, a közterület-
felügyelő jelzésére a járművel
meg kell állni.
További lényeges információkat
tartalmaz az az összeállítás, ame-
lyet dr. Kovács Kázmér ügyvéd
készített, s külön anyagunkból
a Camion Truck&Bus Magazin
olvasói is megismerhetik. Ezzel
azonban a tájékoztatási folya-
mat nem zárulhat le, további, a
jogszabályokat elemző írásokat
olvashatnak majd egyesületünk
portálján, illetve az MKFE szak-
mai folyóiratában, de a Camion
Truck&Bus Magazin következő
számaiban is.
▼ Nyár elején sokat hallhat-
tunk a használatarányos,
elektronikus útdíj bevezetésé-
ről (ED). Történt-e ezzel kap-
csolatban valami említésre
méltó?
– Júliusban hozták nyilvános-
ságra, hogy hamarosan elkészül
az útdíjtörvény tervezete, vala-
mint készül a végrehajtási kor-
mányrendelet és a részleteket
szabályozó miniszteri rendelet.
Ígéretet kaptunk arra, hogy eze-
ket az MKFE érdemben vélemé-
nyezheti. A jelenlegi információk
szerint 6318 km lesz a díjköteles
magyarországi úthossz. Egyet-
len ajánlattevőként a Multi-Con-
tact-Clarity Konzorcium nyerte
az Állami Autópálya Kezelő Zrt.
hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzését, melyet az ED
bevezetéséhez kapcsolódó szak-
értői szolgáltatásokra írtak ki. A
nyertes konzorcium a feladatot
– az előzetesen becsült összeg-
nél jelentősen többért – 1 milli-
árd 348 millió 650 ezer forintért
vállalta. Maga a feladat pedig a
rendszer tervezéséhez, előké-
szítéséhez, kivitelezéséhez, üze-
meltetéséhez köthető szakér-
tői munka. Az MKFE elnökének
címzett levél szerint pedig nincs
adózási elvi akadálya, hogy az
útdíj majd a számlákon külön
soron szerepeljen, ezt azonban
majd az útdíjtörvényben szük-
séges szabályoz(tat)ni.
▼ A korábbi időszak érdekkép-
viseleti eredménye a kereske-
delmi gázolaj, vagyis a jöve-
déki adó visszaigénylési lehe-
tősége. Az MKFE tavaszi tagi
találkozóin azonban többen is
felvetették, hogy jó lenne, ha a
visszaigénylésre havonta nyíl-
na lehetőség…
– Egyesületünk jogosnak tart-
ja ezt az igényt, hiszen példá-
ul egy 10 kocsis vállalkozásnak
nem közömbös, hogy havonta
igényelhet vissza 500 ezer forin-
tot, vagy három havonta másfél
milliót. Most arról értesültünk,
hogy esély lehet a havi jövedé-
ki adó visszaigénylésére. Szin-
tén a már említett levél rögzí-
ti, az NGM támogatja a havi ke-
reskedelmi gázolaj adó-vissza-
igénylési lehetőséget, reméljük
ezt az Országgyűlés elé terjesz-
tik és a képviselők el is fogadják
(ígérem, tovább fogunk lobbizni
ennek elérésért).
▼ A cikkünk bevezetőjében
említett rendkívüli kánikula,
a hőségriadó miatt többször is
kezdeményezte hétvégi forga-
lomkorlátozás feloldását. Mi-
lyen tapasztalatokat szereztek
ezzel kapcsolatosan, hogyan
hatott a korlátozás feloldása a
közlekedés biztonságára?
– Az MKFE kezdeményezésére
az NFM minisztere idén nyá ron
négyszer oldotta fel (részben,
vagy teljesen) a hétvégi forga-
lomkorlátozást. Örvendetes,
hogy ezen feloldási időszakok-
ban (illetve azokat követően) a
közlekedésbiztonsági mutatók
javultak. A tehergépkocsi-veze-
tők megállták helyüket, s nem
okoztak említésre méltó bal-
esetet a nyár azon négy hétvé-
géjén, melyeken részben vagy
egészben feloldották Magyar-
országon a kamionstopot. Egye-
sületünk háromszor a rendkívü-
li hőség miatt, egyszer pedig a
nemzeti ünnep hosszú korláto-
zása miatt kérte a Nemzeti Fej-
lesztési Miniszter intézkedését.
Külön köszönet illeti a közlekedé-
si tárca illetékeseit, akik – átérez-
ve az útmenti parkolókban való
vesztegelés kellemetlenségeit
– rugalmasságukról tettek tanú-
bizonyságot, és lazítottak a ka-
mionstop szigorán. Az idei nyár
első, legmelegebb hétvégéje jú-
nius 7–8. volt. A szakminisztéri-
um már csütörtök délután köz-
leményt adott ki a kamionstop
feloldásáról. Szintén a hőség
miatt „sztornírozták” az augusz-
tus 4–5-re eső korlátozást. Szent
István király ünnepének hétvé-
géjén a jogszabály alapesetben
55 óra hosszáig késztette volna
megállásra a nehéz-tehergép-
kocsik vezetőit, azonban sikerült
elérnünk, hogy a szakminiszter
vasárnap éjjel – hétfő hajnal-
ban 8 órás „szabad” időablakot
nyisson. A nyár utolsó, forró hét-
végéje augusztus 25–26. volt;
ekkor a korlátozás rövidítésé-
nek kedvezményét kapta meg a
szakma, s csupán vasárnap dél-
után-este (7 óra hosszat) kellett
parkolóban tölteniük a gépko-
csivezetőknek, amikor az üdülő-
helyekről hazatérő személygép-
kocsi-forgalom erősödése miatt
magasabb baleseti kockázat volt
várható. Nemcsak a négy hétvé-
gén, hanem az azokat követő
első munkanapok hajnalán sem
történt tehergépjármű-vezetők
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Szakmai fórum 60
A
MKFE hírek
SŰRŰ SZAKMAI
ESEMÉNYEK
Annak ellenére, hogy az elmúlt hetekben tombolt
a kánikula, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületében
nem volt uborkaszezon
– mondja Karmos Gábor
főtitkár, amikor a közelmúlt
legfontosabb szakmai
eseményeiről kérdeztük.
Lássuk tehát, melyek
a kiemelkedő információk.
60-61 mkfe.indd 60 2012.09.04 10:55:21
problematikája, mely a jövő ja-
nuár 19-én hatályba lépő válto-
zások (a „C” és ”D” vezetői kate-
góriák minimális életkori előírá-
sainak 3 évvel történő megeme-
lése) miatt közép- és hosszútá-
von jelentős gondokat jelenthet
– mondta végezetül az MKFE fő-
titkára. R. J.
által okozott, súlyosabb baleset.
Bár előfordult szalagkorlátnak
ütközés, lakott területen kénsav-
szállító járműborulás, de ezek
szerencsére személyi sérülés
nélkül végződtek, illetve a sérü-
léssel végződött eseteknél mind-
eddig nem tisztázott, ki volt a
baleset okozója. Halálos balese-
tet tehát nem idéztek elő a szak-
ma szereplői. Fontos dolog alá-
húzni a „balesetmentesen” szót,
hiszen tehergépkocsik által oko-
zott incidens híján nem kell attól
tartani, hogy a közvélekedés a
fuvarozói társadalom egészére
ujjal mutogasson, s jó magyar
szokás szerint elinduljon a bot-
ránykeltés és a felelőskeresés la-
vinája.
▼ Az MKFE (úgyis, mint az IRU
magyarországi tagszervezete)
életében mindig is jelentős sze-
repet töltöttek be a nemzetkö-
zi kapcsolatok. Történt-e ezen
a téren is előbbre lépés?
– A nyár folyamán sikerült kap-
csolatot kiépítenünk újonnan
kinevezett közlekedési szakdip-
lomatákkal, kifejezetten előre-
mutató megbeszélést folytat-
tunk Kriston Dórával, a brüssze-
li magyar állandó képviselet új
közlekedési attaséjával. Bíztató-
ak azok az előzetes hírek is, mely
szerint talán újra lesz az Európai
Parlament Közlekedési Munka-
bizottságának állandó magyar
tagja. (A korábbi években Barsi-
né Pataky Etelka rengeteget tett
a magyar érdekek érvényesülé-
séért.)
▼ A nyár és a vakációs időszak
után bizonyára újra kezdődik a
testületi munka. Mikorra vár-
ható az első elnökségi ülés, és
milyen témákkal foglalkoznak
majd?
– Augusztusban elkészültek a
soron következő elnökségi ülés
dokumentumai is. Az ülésen
számos téma kerül megvitatás-
ra, többek között az egyesület
első félévi gazdálkodása, illet-
ve a gépkocsivezető-utánpótlás
Szakmai fórum ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 61
július végi összeolvadás után ugyan-
azt a megbízható minőséget, gon-
dolkodásmódot kínálja a cég, azonban az
egyesülése nyomán új, versenyképes szol-
gáltatás-csomagok is megjelennek a Mas-
ped Logisztika portfoliójában. Ezen felül új
informatikai megoldásokkal és nemzetközi
kapcsolatrendszeren keresztül történő in-
tenzív üzletfejlesztéssel terveznek.
A lépés következményeképp a fizikai állo-
mányt összevonják, amely segíti a szezoná-
lis kilengések kezelését, valamint hatéko-
nyabb munkaerő-menedzsmentet. Megta-
karításokkal számolnak a párhuzamos tevé-
kenységek összevonásával, többek között a
pénzügy, könyvelés, munkavédelem, kar-
bantartás területén is.
Az összeolvadást követően a Masped Lo-
gisztika nem számol jelentős eszközpark-
bővítéssel, ugyanakkor egyes kiemelt ren-
dezvényeknél extra eszközök ideiglenes
bérletével és a dolgozói létszám bővítésé-
vel kalkulálnak.
A 64 éves Masped Csoporthoz tartozó
mindkét cég a válság ellenére külön-külön
is eredményes volt a tavalyi évben:
A Hungexpo korábbi hivatalos szállítmá-
nyozója, a Masped Expo a tavalyi évben
több mint 100 hazai és külföldi rendez-
vényt szolgált ki és mintegy 1400 kapcso-
lódó megbízást teljesített, 337,8 millió fo-
rintos árbevételt elérve. A belföldi rendez-
vények logisztikai kiszolgálása terén vezető
cég eszközparkjában is a piac előtt áll: spe-
ciális 150 tonnás anyagmozgató eszköz, ruli
és 10 tonna teherbírású targoncájával is ki-
emelkedik a versenytársai közül. Emellett
kiterjedt nemzetközi és hazai partnerháló-
zattal is rendelkezik; megbízói között sze-
repel többek között Magyarország egyik
legnagyobb csirkehúsos termékeket gyár-
tó üzeme, az Osi Food Hungary, illetve szá-
mos ipari ágazat beszállítója, a Phoenix Me-
cano is.
A Masped Logisztika 1,590 milliárd forintos
árbevétellel és az előző évhez viszonyítva
8,2 százalék növekedéssel zárta 2011-et. A
többek között telekom logisztikával, jöve-
déki termékek tárolásával, ingatlan-haszno-
sítással foglalkozó társaság az elmúlt évben
350 000 megrendelést végzett. A Masped
Expoval bővült Masped Logisztikánál 2013-
ra 2 milliárd forint feletti árbevételt és meg-
közelítőleg 400 000 megrendelést tervez-
nek a tulajdonosok.
Szakmai hír
ÖSSZEOLVADÁS
A MASPEDNÉL
Új szolgáltatás-csomagokat kínál
a Masped Logisztika
A Masped Expo beolvadt
a szállítmányozás területén működő
egyik legnagyobb cégbe, a Masped
Logisztikába. A Masped Csoporton
belüli egyesülés célja a logisztikai
tevékenységek összehangolása,
valamint egységes üzleti modell
kialakítása. Az egyesülést követően
a társaság magasabb szintű,
szélesebb spektrumú szolgáltatásokat
tud nyújtani nemcsak a vásári
szolgáltatások, hanem a vámkezelés
és raktári logisztika terén is.
A
A szabályozás összetettségére tekintettel a mun-
kabizottság szakértő tagjaként az alábbiakban tá-
jékoztatást nyújtok a közvéleménynek, hogy a Bíró
Márk országgyűlési képviselő által létrehozott 17
tagú munkabizottság javaslatai nyomán a Kormány
2012. augusztus 23-án az alábbiak szerint csökken-
tette az egyes közlekedési szabályszegések esetén
kiszabandó fix összegű bírságtételeket, illetve vál-
toztatta a kapcsolódó jogszabályokat.
1. Az Országgyűlés már a nyári szünetet megelőzően
2012. szeptember 1-jével megszüntette a várakozá-
si és megállási tilalom megszegése esetén alkalmaz-
ható úgynevezett objektív felelősséget, vagyis ezen
időponttól kimentheti magát az autós, ha orvosi
vagy egyéb kimentésre okot adó körülmények ve-
zettek a várakozási vagy megállási tilalom megsze-
gésére, a jogalkotó addig is jelentősen csökkentette
a bírságösszegeket
2. Törölte a sárga jelzésen történő áthaladás esetén ko-
rábban kötelezően előírt 50 000 Ft-os bírságot
3. A továbbhaladás tilalmát jelző fényjelzés (piros
lámpa) figyelmen kívül hagyása esetén eddig köte-
lezően 100 000 Ft-ot 50 000 Ft-ra mérsékelte
4. A megállás tilalmának megszegése esetén az eddigi
kötelezően előírt 30 000 Ft-ot a tényállás súlyosságá-
tól függően egyes esetekben 20 000, illetve 10 000 Ft-ra
mérsékelte. A kijelölt gyalogátkelőhelyen történő meg-
állás 25 000 Ft vagy 50 000 Ft attól is függően, hogy
helyszínbírság vagy pénzbírság kerül kiszabásra
5. Kerékpáros, ha a szeszesital fogyasztásából szárma-
zó alkohol mértéke 0,5 ezrelék alatti és nem főúton
közlekedik, akkor emiatt nem bírságolható
6. A traffipaxot bénító eszköz használata tilos, az elő-
jelző készülék megengedett
7. A saját kapubejáró előtti megállás és várakozás az
ingatlannal rendelkezésre jogosult, és az ő hozzájá-
rulásával más számára is engedélyezett
8. A nyugat-európai példákhoz hasonlóan a két vagy
ennél több forgalmi sávval rendelkező autóúton
vagy autópályán forgalmi torlódás esetén a forgal-
mi sáv külső szélére kell húzódni középső folyosó
biztosítása érdekében
9. Nem bírságolható önmagában az elsősegélynyújtó
felszerelés hiánya, viszont a jármű vezetője segítség-
nyújtás szükségessége esetén a készenlétben tartott
elsősegélynyújtó felszerelést, valamint – amennyi-
ben ilyen van nála – a tűzoltó készüléket köteles ren-
delkezésre bocsátani
A szakértőbizottság javaslata ellenére az egyébként
általában jelentős mérséklésre került bírságok fix
összegét – szabálysértés megállapítása esetén – a
bíróság sem mérsékelheti, bár nem szabhat ki ma-
gasabb összeget sem.
Dr. Kovács Kázmér , ügyvéd
TÁJÉKOZTATÓ A BÍRSÁGOKRÓL
60-61 mkfe.indd 61 2012.09.04 10:55:27
brüsszeli székhelyű EENA
első sorban annak ér-
dekében jött létre, hogy is-
mertebbé tegye a nemzetközi
segélyhívó számot. Három bi-
zottság működik a szervezeten
belül, melyekhez az EENA tagok
szakterületüknek megfelelően
csatlakozhatnak.
▼ 112 Üzemeltetési Bizottság
(112 Operations Committee)
célja, hogy létrehozza a se-
gélyhívó szolgálatok köve-
telményrendszerét, és gya-
korlatban a legjobban alkal-
mazhatót, úgynevezett „best
practice”-t előterjessze.
▼ A Következő Generációs 112
Bizottság (Next Generation
112 Committee) célja, hogy új
generációs IP alapú segélyhí-
vó szolgáltatások technoló-
giai hátterén, és fejlesztésén
dolgozzon.
▼ A Jogi Bizottság (Legal Com-
mitte) célja, hogy biztosítsa
a megfelelő jogi hátteret és
szabályozza, egységesítse a
fejlesztéseket a mobil szol-
gáltatók, autógyártók, és se-
gélyhívó központok között,
az egységes rendszer kiépí-
tésének érdekében.
A szervezet így a három bizott-
ság együttműködésével biz-
tosítja a szakemberek közti ta-
pasztalatcserét, és a 112-es hí-
vószám széles körben való ter-
jesztését.
Az Európai Bizottságot Bara
Gyula képviselte a fórumon.
Bara Gyula ismertette az egysé-
ges európai segélyhívó-rend-
szert megalapozó jogszabályi
háttér kialakításával kapcsola-
tos jövőbeni teendőket. Az új
rendszer bevezetésével kapcso-
latban meg kell említeni, hogy
a 2009/136/EK irányelv szerint
az állampolgárok védelmében
meg kell erősíteni a segélyhívást
kezdeményező hívó fél helyének
meghatározásához szükséges
információk rendelkezésre bo-
csátásának kötelezettségét.
A 112-es hívószám hálózati to-
vábbfejlesztése a mobilhálózat
segítségével megteremti a le-
hetőséget a vészhelyzet helyé-
nek meghatározására. E szolgál-
tatás alapja az, hogy a GSM há-
lózat alkalmas a bekapcsolt mo-
biltelefon elhelyezkedésének
cella alapú meghatározására.
Ennek megfelelően a jövőben,
amint egy hívás beérkezik, a
mobil szolgáltatók-
nak a sürgősségi szol-
gálatot ellátó szervek
rendelkezésére kell
bocsátaniuk a hívó
helyére vonatkozó
információkat.
Sajnos a rendszer, ka-
librálás nélkül egyelő-
re viszonylag pontat-
lan, és sokszor csak
több száz méteres
„pontossággal” mű-
ködik (Bara, 2012.).
Ennek megfel el ő-
en a mobilszolgálta-
tóknak a sürgősségi
szolgálatot ellátó ha-
tóság rendelkezésére
kell bocsátaniuk a hívó helyére
vonatkozó információt, amint a
hívás a hatósághoz beérkezik.
A fórum előadásai közül még
kiemelendő a Göndör László
által bemutatott hazai helyzet-
kép. Göndör László bemutatta
a hazai rendszer jelenlegi álla-
potát és az EU irányelveknek
megfelelő rendszer kialakításá-
hoz szükséges jövőben terve-
zett lépéseket. Emellett kitért
az egyes rendszerszintek meg-
valósításához szükséges lépé-
sek forrásigényére.
Göndör László előadásából ki-
derült, hogy a tervek szerint
2013. március 1-én Magyaror-
szágon is elindul a segélyhívá-
sok korszerű, gyors és hatékony
kezelésére alkalmas rendszer ki-
fejlesztése. A hálózat két fő köz-
pontja Miskolcon és Sopronban
lesznek majd.
A jövőbeni hazai teendők ösz-
szegzéseként Göndör László
elmondta még, hogy a haté-
kony működés támogatása ér-
dekében a segélyhívást kezde-
ményező helymeghatározásá-
ra vonatkozó információk elér-
hetőségét biztosító jogszabályi
keretrendszer kidolgozás alatt
van. Emellett Göndör Lász-
ló még kiemelte a 112-es hívó-
szám általános ismertségének
jelentőségét, és az ehhez kap-
csolódó kampánytevékenység
fő irányait.
A jövőben tervezett rendszer-
ben a 2. ábra szerint két tevé-
kenységirányító ügyelet látja
el azokat a kommunikációs fel-
adatokat, melyek ahhoz szüksé-
gesek, hogy a segítséget kérő
személyhez a legrövidebb idő
alatt juthasson el a legközelebb
lévő egység. Mindezek mel-
lett nagyon fontos az is, hogy
az egykapus rendszerben nem
a segélyhívást kezdeményező
személynek kell eldöntenie, kit
hívjon, hanem a hívásfogadó
dönti el a megfelelő kikérdezé-
si protokoll alapján, hogy hova
irányítsa majd a hívást.
Az új rendszer esetében már
mindegy lesz, hogy a hívást
KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET ROVATA
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Szakmai fórum 62
A
1. ábra: A két új 112-es központ, és a helyi vészhívó központok
elhelyezkedése Magyarországon (Göndör, 2012.)
KTI ▼ Tudomány a gyakorlatban
AZ EURÓPAI SEGÉLYHÍVÓSZÁM EGYESÜLETE (EENA) ÁLTAL
2012. ÉVBEN SZERVEZETT EURÓPAI UNIÓS SÜRGŐSSÉGI SZOLGÁLATOK
FÓRUMÁNAK HAZAI VONATKOZÁSAI
EENA fórum Rigában ▼ Berta Tamás, Török Árpád és Berkesi Ádám tanulmánya
2012. április 18-a és 20-a között rendezte meg az Európai Uniós Sürgősségi Szolgálatok Fórumát
az Európai Segélyhívószám Egyesülete (továbbiakban EENA). A Rigában tartott fórumon Török
Árpád képviselte a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.-t (továbbiakban KTI).
62-63 kti.indd 62 2012.09.01 12:09:29
ware, Belgium: Irina Patrascu,
Jacob Bangsgaard; Vrije Universi-
tiet, The Netherlands: Killian van
Wees, 2009. : Impact assessment
on the introduction of the eCall
service in all new type-appro-
ved vehicles in Europe, including
liability / legal issues. European
Commission November 2009.
2. Göndör László, 2012.: A 112-es
hívószámra épülő egységes se-
gélyhívó rendszer. EU Emergen-
cy Services Workshop, Lettország
RIGA 2012. április 18–20.
3. Bara Gyula, 2012.: A 112-es hí-
vószámhoz kapcsolódó EU-s sza-
bályozás. EU Emergency Services
Workshop, Lettország RIGA 2012.
április 18–20.
4. Cseffalvay Mária, Török Árpád:
Közlekedésbiztonsági problémák
észlelésének és azonosításának
rendszerét leíró rendszerterv ké-
szítése. KTI – Közlekedéstudomá-
nyi Intézet Nonprofit Kft. 2012.
5. Berkesi Ádám, 2012.: Automa-
tikus közúti segélyhívó rendszer
hazai bevezetésének értékelő
elemzése. Diplomaterv – Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem.
mobil, vagy vezetékes telefon-
ról indítjuk. A jelenlegi rend-
szer még különbséget tesz a
földi, és mobil hívás között, hi-
szen vezetékes telefonról érke-
ző hívás esetén a rendszer auto-
matikusan a területileg illetékes
szervhez irányítja a bejelentőt,
míg mobilról érkező hívás ese-
tén több kapcsolás után juthat
el hívó fél az illetékes szervhez.
Az újonnan kiépített hazai
rendszer az eCall rendszer funk-
cióinak kezelésére is képes lesz.
Az eCall rendszer a 112-es rend-
szernek egy olyan speciális ága,
melyet a közúti járművekbe sze-
relhető, belső központi egység
automatikusan kezdeményez,
amennyiben a járműben elhe-
lyezett szenzorok balesetet ész-
lelnek (de akár manuálisan is
kezdeményezhető segélyhívás,
a járműben elhelyezett vészhí-
vó gomb segítségével). Aktivá-
lódása után a rendszer tárcsáz-
za a 112-es európai segélyhívó
számot, telefonos kapcsolatot
létesít a megfelelő segélyhívó
központtal és hívás közben el-
küldi a baleset adatait a men-
tőszolgálatoknak, beleértve a
baleset időpontját, a balesetet
szenvedett jármű pontos helyét
a menetiránnyal együtt (ez kü-
lönösen autópályák és alagutak
esetében fontos).
A sürgősségi központok fejlesz-
tése rendkívül aktuális téma, és
a segélyhívások kezelése Euró-
pa szerte átszervezés előtt áll.
Úgy gondoljuk az átszervezé-
sek során már egy korszerű, és
egységes megoldás megvaló-
sítása szükséges. Vizsgálataink
során kiderült, hogy egy ilyen
beruházás magas költségek-
kel jár, de ezt ellensúlyozzák a
társadalmi-gazdasági hasznok,
megtakarítások.
Irodalom
1. TRL, UK: Jonathan Francsics,
Omar Anjum, Jean Hopkin and
Alan Stevens; Inter-utXXI, Hunga-
ry: Agnes Lindenbach; TNO, The
Netherlands: Mak Joost, Mattieu
Nuijten; VTT, Finland: Niina Sih-
vola, Risto Kulmala, Risto Oorni,
Marko Nokkala; ERTICO, Belgi-
um: Monica Schettino; eSafetyA-
Szakmai fórum ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 63
2. ábra: Az átalakítás utáni vészhívások strukturális szerkezete
(Göndör, 2012.)
62-63 kti.indd 63 2012.09.01 12:09:39
kus váltóval jött. Régi ismerő-
söm kapott egy ilyen kocsit és
dicsérte nagyon, főleg azt sze-
reti, hogy nem kell kupplungol-
ni. (mi egész nap nagyvárosban
közlekedünk, sokszor dugóban
döcögve, szóval a bal láb edzés-
ben van.) Az új kocsik mindegyi-
ke 420 lovas Mack és minden so-
főrnek végig kellett nézni egy
tréningvideót a váltóról. Néhány
nappal később az én kocsim nem
találom reggel sehol, késik vele
az éjszakás sofőr, erre a főnök:
vidd el az egyik új kocsit, kiván-
csi vagyok mit szólsz hozzá. Be
kell vallanom: időbe telik hozzá-
szokni, főleg olyan valakinek aki
egész életében csak váltós ko-
csival járt és maga döntötte el
melyiket válassza a 10-13 vagy
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Kaleidoszkóp 64
18 sebesség közül. A Mack új
váltója egy 12 fokozatú automa-
tizált mechanikus váltó jelenleg
kétféle programmal kapható:
egyik nagyon egyszerű, a máso-
diknál van még pár választási le-
hetőség, ez már inkább a „vájt-
Am
erika egy igazi csõrösbõl
Balogh János (Giovanni)
tudósítása
Kitekintés
Mack mDrive
– AUTOMATA VÁLTÓVAL
Váltás – „habverő” nélkül
Úgy 15-16 évvel ezelőtt volt alkalmam először kipróbálni
egy kamiont automata váltóval. Akkoriban még nagyon
gyerekcipőben jártak a gyártók és egyáltalán nem voltam
elragadtatva az első példányoktól.
1. Az új kocsik a telepen 2. A Mack mDrive váltó
kapcsolótáblája, a kijelző mutatja a fokozatot
3. A felső négyzet alakú műszeren megjelenik
minden adat a váltóról 4. Rakott póttal is volt
alkalmam kipróbálni
ésőbb a cégem bérelt egy
5 tonnás kocsit, ezek ter-
mészetesen automataváltóval
jönnek hiszen sok olyan ember
is kibérli aki életében először
vezet ekkora kocsit mert példá-
ul költözik. Egy dimbes-dombos
környékre kellett vele elmen-
nem, hát sokkal lassabban ha-
ladtam és állandóan kapcsol-
gatott, ráadásul jóval többet
fogyasztott a sok váltás miatt.
Aztán évekig csak olvastam róla,
majdnem minden jelentős gyár-
tó megjelent a piacon automata
váltóval, mostanában pedig az
automatizált mechanikus váltók
a slágerek. Sokévi menedzser-
kedés után újra vezető pozició-
ban vagyok, (kormány mögött)
igaz csak helyben, de újra főál-
lásban kamionozok. A cég nem-
rég új kocsikat rendelt és legna-
gyobb meglepetésemre mind
automata váltóval, illetve a már
említett automatizált mechani-
K
1
2
3
4
64-65 amerika.indd 64 2012.09.01 12:10:54
Kaleidoszkóp ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 65
kezdtem megérteni a főnököm
döntését, miért vásárolt auto-
mataváltós kocsikat: ezek sok-
kal jobban tűrik a kevésbé kép-
zett sofőröket, sok-sok pénzt
megspórolva neki. Néhány nap
múlva elbeszélgettünk és el-
árulta, hogy most készül rendel-
ni 10 új vontatót, mindet ilyen
váltóval, de ha sikerül megkap-
ni a környezetvédelmi támoga-
tást akkor földgázüzemű moto-
rokkal. Várom a következő teszt-
fuvart.
Balogh János és Magdi
1. Csak két pedál
2. Kék tanksapkával
az adalék-tartály…
3. …így az új Mack
már megfelel…
4. …a legszigorúbb
Californiai
előirásoknak is.
Ez a matrica
bizonyítja, hogy
alapjáraton is tiszta
üzemű, e nélkül csak
maximum 5 percet
szabad járatni egy
kamiont
1
2
3
4
fülűeknek” való, akik szeretnek
némi beleszólást a müsorba.
Meghagytak egy „manuális” le-
hetőséget is, ebben a módban
a gépkocsivezető maga kapcsol
le vagy fel egy + vagy – gomb-
bal, de a számítógép ellenőrzi
és felülbirálja, az is elképzelhe-
tő, hogy két fokozatot kapcsol
vissza ha szükséges. Ebben az
üzemmódban a lehetséges fo-
kozatokról egy digitális kijelző
tájékoztat a műszerfalon. A szá-
mítógép mindig a gazdaságos
fogyasztásra figyel, de a „per-
formance” mód a teljesítményt
helyezi előtérbe, ha a gépko-
csivezető egy gombnyomással
ezt részesíti előnyben. Érdekes,
de érthető, hogy sebességbe
csak lenyomott fékpedál mel-
lett lehet rakni, utána kell a kézi-
féket kiengedni és lehet elindul-
ni. Külön figyelmet szenteltek az
emelkedőn való elindulásra: mi-
után sebességbe rakom és lelé-
pek a fékről az csak 3 másodperc
múlva engedi a kocsit megmoz-
dulni, ennyi időt ad arra, hogy a
lábamat átrakjam a gázpedálra.
A napot egy üres póttal kezd-
tem, kiváncsian figyeltem ho-
gyan viselkedik az autó. Meg-
lepően finoman indul el, szinte
észrevétlenül kapcsol, sokszor
csak a fordulatszám változásá-
ról vettem észre, hogy váltott.
Kipróbáltam minden lehetséges
variációt: gyorsulást full gázzal,
kézi kapcsolást, ha le kellett las-
sítanom mert messze előttem
piros volt a lámpa, a számitó-
gép úgy tűnt mindig a megfe-
lelő fokozatba kapcsolt. Rakot-
tan is ugyanúgy viselkedett, de
még a nap végén sem szoktam
hozzá teljesen, még mindig ke-
restem a két ülés között a „hab-
verőt”. Elénekelni nem lehet a
különbséget a 15 évvel ezelőtti
és a mostani váltók között, na-
gyon sokat fejlődtek, megbíz-
hatóak, a Mack 750 ezer mérföld
(1,2 millió km) garanciát vállal a
váltóra. Eszembe jutott, hogy
évekkel ezelőtt egy új kolléga
vitt el a kocsimhoz, amikor oda-
értünk kérdezte: szerinted hogy
vezetek? Akarod, hogy őszinte
legyek? Te ezt az autót annyiszor
erőszakolod meg ahányszor el-
fordítod a kulcsot, meg kellene
próbálkoznod valami más mun-
kával. Az említett próbaút után
64-65 amerika.indd 65 2012.09.01 12:11:11
P. DOMONKOS (53)
Somogyország az én hazám, ott
születtem az erdők és a dombok
között, a szüleim és az idősebb
testvéreim a község állami gaz-
daságában dolgoztak és min-
denki valamelyik irodában, jo-
gosítványa egyiknek sem volt.
Nekem viszont teljesen másfelé
vitt az utam. Tanulni nemigen
szerettem, ezért házi feladat he-
lyett szinte minden nap beset-
tenkedtem a gazdaság gépjaví-
tójába és azt lestem, mikor mit
szednek széjjel a szakibácsik
és istentelenül boldog voltam,
ha rámbíztak egy fekete zsírtól
mocskos alkatrészt, hogy mos-
sam meg benzinben. Nem za-
vartak el soha, így aztán rend-
szerint nyakig szutykosan ér-
keztem a szülői házba, ahol el-
szörnyedve fogadtak az irodá-
hoz szokott családtagjaim.
Nem volt vitás, ezt a gyereket a
Jóisten is gépszerelőnek szán-
ta, be is írattak egy vas-megyei
mezőgazdasági technikumba.
Kollégiumba kerültem, minden
este sírtam, annyira hiányoztak
a szüleim, a testvéreim, a falu-
beliek. Tanműhelyben én vol-
tam messze a legjobb, aztán
technikus lettem, majd otthon
az állami gazdaságban várt már
egy íróasztal és egy rajztábla,
de nekem nem kellett. A gép-
javítóba kértem magamat, ké-
sőbb traktorra, majd IFÁ-ra ke-
rültem, így lettem sofőr.
Az elmúlt több mint negyed
század alatt rengeteg tapaszta-
latot szereztem, és az a vélemé-
nyem, hogy ha vannak is olyan
kollégák, akik évtizedekig sem
karamboloznak, az kizárólag a
szerencsének köszönhető, nem
másnak. Mert aki a sűrű euró-
pai úthálózaton megússza bal-
eset nélkül, az igenis szerencsés
ember. Persze csak jó kapusnak
van szerencséje, aki folyton bra-
hizik az úton, az biztosan előbb-
utóbb odakoppan valahova.
Magamról annyit, hogy eléggé
temperamentumos ember va-
gyok és eleinte így is vezettem.
Kezdetben csak a megijedések
jöttek, aztán egy sajáthibás bal-
eset, amiből még nem lett nagy
baj.
Rendszeresen IFA-val jártam,
de egyszer át kellett ülnöm egy
ZIL-be amiből a kiváló szovjet
benzinmotort egy miniszteri
rendelet alapján ki kellett sze-
relni és pocsék működésű gáz-
olajos román DAC motort kel-
lett beszerelni. Akkor 1987-et
írtunk. Persze minden más volt
a ZIL-en. Az M7-esre hajtottam
fel és pipa voltam, hogy a kül-
sőben jövő kisteherautó nem
is villogott, nem is húzott be a
belsőbe, nem volt udvarias és
bevágtam eléje. Akkor azonban
hirtelen kihagyott a motor és a
mögöttem jövő hátulról nekem
ütközött. Világos, én voltam a
hunyó. Szerencsére nagy baj
nem történt, lábon elvittem a
Barkaszos fiút a mi gépjavítónk-
ba, ahol kikalapálták ami sérült
a kocsija elején, még egy bal
első lámpát is kapott.
Még ebből sem tanultam, a kö-
vetkező eset már húzósabb volt.
Pótkocsis szerelvénnyel halad-
tam országúton és előzni kezd-
tem egy másik pótost. Az meg
nem hagyta. Alig volt forga-
lom, mi ott versenyezgettünk,
amikor a rossz, foltozott úton
táncoló pótok óriási csattanás-
sal oldalvást összeakadtak. Az
én pótomról leszakadt a jobb
hátsó oldalkapocs és az útra
ömlött a sóder, a másikon elsza-
kadt a kötél és leestek az épít-
kezési állványokhoz való fage-
rendák. Megijedtünk nagyon,
szerencsére senki nem jött. Ki-
szálltunk és egyszerre mond-
tuk; „látod, de hülye vagy!”
Aztán kölcsönösen segítettünk
egymásnak lapátolni és kötöz-
ni, aki arra jött nem is sejtette
mi történt, csak azt látta, egyik
sofőr segít a másiknak. Rendőr
sehol. Rosszabbul is végződhe-
tett volna!
Tanulság? Az úton nincs helye
sem indulatnak, sem versenyez-
getésnek, sem sebességtúllé-
pésnek és az előzés írott és írat-
lan szabályai nem dajkamesék,
azokat minden esetben be kell
tartani. Pótkocsis szerelvénnyel
még annál is többet!
Ez az utóbbi eset nyitotta ki a
szememet, hogy mi is az a köz-
úti közlekedés. Azóta nem bal-
eseteztem.
SZ. TIBOR (48)
Az én szakmai történetem nem
túl érdekes. Azért lettem sofőr,
mert Rákoskeresztúron, ahol
családi házban laktunk, a mel-
lettem lévő házban a Gyula
bácsi árufuvarozó maszek volt
már a múlt század 80-as évei-
ben. Neki két lánya volt, ezért
engem pátyolgatott, tanítga-
tott a sofőrségre, és nem veszett
kárba, amit tanított nekem. Az
egyik lánya már húsz éve a fe-
leségem. Megterveztem a jö-
vőmet és minden úgy is történt,
ahogy annakidején megálmod-
tam. Autószerelő szakmai érett-
ségivel, jogosítvány mindenre,
ami haszonjármű, házasság, két
gyerek, közúti fuvarozó vállalko-
zó igazolvány. Csak egyet nem
terveztem be. Hogy hat hónap-
ra fogházbüntetést fogok kapni.
Persze, tudom én, aki vezet, az
bármikor kerülhet a bíróságra,
de egészen más, amikor tényleg
be kell lépni az épületbe.
Régi a történet. Egy 3,5 tonnás
ponyvás kisteherautóval erdei
úton haladtam talán 40-el ami-
kor láttam, szemből jön egy kis-
busz. Mögötte a motoros. Úgy
40-50 méterre lehettünk egy-
mástól, amikor a motoros vá-
ratlanul előzni kezdett, de túl
közel libbent vissza a kisbusz
elé és az megütve a motort az
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Kaleidoszkóp 66
Pilóták véleménye
BALESETEIM
TÖRTÉNETE
Amikor felmegy a pumpa
Lapunknak ebben a rovatában néha érzékeny témák is előfordulnak és ilyen esetben
a gépkocsivezető kollégák kérik, ha lehet, ne a teljes nevükkel szerepeljenek. Ilyen téma
az is, ha mesélni kell a sajáthibás balesetekről, ki, miben és hogyan hibázott és milyen
következményekkel kellett szembenézniük. Márpedig ha őszinte véleményeket szeretnénk,
akkor nem a név a fontos, hanem az eseteikből leszűrhető tanulságok.
Kár tagadni, ehhez a témához nem volt könnyű hivatásos pilótákat találni.
66-67 pilotak.indd 66 2012.09.01 12:18:35
hány balesetet előztem már
meg odafigyeléssel, egy kis kor-
mányzással, egy kis fékezéssel,
vagy valami mással.
Na, mindegy, az idegen hibás
balesetemet is el fogom me-
sélni. Annál a cégnél alig négy-
hónapos autót adtak alám, vi-
gyáztam is rá nagyon. Megáll-
tam Pesten a VIII. kerület egyik
utcájában, ahol elsőbbségadás
kötelező tábla van. Nem tapos-
tam hirtelen a fékbe, szépen ki-
gurultam a tábláig, a mögöttem
jövő azonban ki tudja mi okból,
de nem állt meg, hanem hátul-
ról belém jött és nekilökött a ke-
resztbejövő taxinak. Így aztán a
kocsim eleje is hátulja is össze-
tört, a kiömlő folyékony mosó-
szer rakományról nem is beszél-
ve.
Amikor a főnököm megtudta az
esetet, őrjöngött, hiába mond-
tam, hogy én már 4-5 másod-
perce álltam és nem én vagyok
a hibás, azonnal kirúgott. Aki
tud, tanuljon belőle.
TÓTH I. GÁBOR (A szerző)
Ejnye, itt csak másokat beszélte-
tek, ami nem sportszerű! Lássuk
az én történetemet!
A Nagyvárad téren mentem ke-
resztül, amikor látom ám, hogy
a túloldalon épp egy fickót lök-
nek rá a rendőrök a gépház-
tetőre és bilincselik. Csak egy
pillanatra néztem oda, és ez
elég volt ahhoz, hogy ráfussak
az előttem megtorpanó kocsi
szögvasakból összehegesz-
tett utánfutójára. Annak semmi
baja nem lett, de az Opel Astra
eleje igen szomorú képet muta-
tott. Ez az 54. születésnapomon
történt, mert a születésünkkor
elinduló értelmi, érzelmi és fizi-
kai bioritmus hullám akkor talál-
kozik össze, és együtt tartanak
a negatív mezőbe. Nem hittem
el. Odáig.
Tóth I. Gábor
én autóm bal elejének csap-
ta. Semmit nem tudtam tenni.
Mentők, rendőrség, a kisbusz
utasai állították én ütöttem el
először a motorost aztán a kis-
busz. Mindkettőnket bevittek a
rendőrségre és kihallgattak, én
azonban azt mondtam, ügyvéd
nélkül nem nyilatkozom. Jól tet-
tem, mert a „tanuk” és szakértők
is ellenem tanúskodtak, ugyan-
is innentől kezdve bekerültem
az igazságszolgáltatás malmai
közé, nem is részletezem a sok
meghallgatást és papírt, ami
ebben az ügyben született.
Hiába védekeztem azzal, hogy
időm se volt sem kormányt el-
kapni, sem fékezni, nem hit-
tek nekem. A szakértők is arra
hivatkoztak, hogy az ütközés
után kezdődik a féknyomom és
jobbra leaszfaltozott, jó minő-
ségű leálló sáv volt, oda elránt-
hattam volna a kormányt. Ráa-
dásul teljes terheléssel voltam
és az út nekem enyhén emelke-
dett. Egy pillanat alatt történt
minden. A mikrobuszost is azért
marasztalták el, mert a vissza-
pillantóból látnia kellett volna
a szabálytalanul előző moto-
rost. Senkit nem érdekelt, hogy
ha két egymással szembe jövő
jármű között már csak ennyi tá-
volság van, akkor épeszű ember
már nem számít a motoros vá-
ratlan előzésére.
Mind a hárman büntetést kap-
tunk a bíróságon, ahová a mo-
toros fiút tolószékben tolták be.
Öt letöltendő börtönbüntetés-
re ítélték, nem tudom, hogyan
teljesítette, hiszen nagyon ösz-
szetörte magát, még műtétek
vártak rá.
A mikrobuszos felfüggesztetett
kapott, én letöltendő fogházat.
Mind a ketten fellebbeztünk, si-
kertelenül, helybenhagyták az
elsőfokú ítéletet. A fogház ki-
bírható volt, dolgoztunk, több-
ször otthon is voltam, közben
igyekeztem nem dilisre lelkiz-
nem magamat, mert az élet a
sittkó után is folytatódik. Ak-
koriban apósom alkalmazottja
voltam, nem volt gond az, tisz-
ta-e az erkölcsim, vagy sem.
Mindenesetre azóta százszor is
végiggondoltam, tényleg előre
el kellett volna rántanom a kor-
mányt, előre kellett volna fékez-
nem egy ilyen szituációban? Va-
lóban hibás voltam, vagy nem?
Uram, önnek mi a véleménye?
T. ROLAND (36)
Nagyon jó a téma, bár az ember
a kudarcait nem szívesen emle-
geti. Eddig két saját hibás és egy
idegen hibás balesetem volt. Az
egyik még kezdő koromban,
amikor Volkswagen Transzpor-
terrel jártam, könyveket terítet-
tem az országban. Soha nem fe-
lejtem el, mert úgy megijedtem,
az hittem, ott halok meg. Bics-
két elhagyva Csákvár felé halad-
tam és mivel a könyv igen nehéz
jószág, túl is voltam terhelve.
Hosszabb volt a
fékút az esőben,
kanyarban pedig
csak lassan, oko-
san, nehogy a
rakomány elvi-
gye a hátulját ol-
dalvást. Jött egy
hosszabb egyenes, előttem egy
teherautó gömbölyű szalmabá-
lákkal. Gyérnél is gyérebb for-
galom, tehát elkezdtem előz-
ni. Nyomtam neki deszkáig és
akkor a teherautó takarásából
kibukkant elém egy traktor a
földútról és jön velem szemben
tartányos utánfutóval. Tudtam,
hogy nem fogok tudni meg-
állni. Frontálisan ütköztünk, a
Transzporter totálkáros lett,
de én is. Be voltam kötve, így
mindkét lábamon törések let-
tek, mentőhelikopter vitt Fe-
hérvárra a kórházba. Hát igen,
a nagy tanulság, hogy előzésnél
nem elég, ha nem jön velünk
szemben senki, azt is tudni kell,
bejön-e valaki jobbról takarás-
ból az útra?
A másik balesetem a figyelmet-
lenség miatt következett be. Ez
sem fordulhat elő soha még-
egyszer! Akkoriban Fiat Duca-
tóval jártam, mert szeretem a
transzportereket. Kollégát kel-
lett felvennem egy délpesti
nagy lakótelepen, de nem talál-
tam sem az utcát, sem a házszá-
mot. Ahelyett hogy megálltam
volna, elő a makográfot és hív-
tam a kollégát, közben jobbra-
balra kuksiztam és még a cigit
is le kellett hamuzni. Ez már sok
volt és valahogy nem arra néz-
tem, amerre mentem, hanem
úgy 30-al belezúgtam a parko-
ló kocsisorba, három autó há-
tulját törtem össze. Én épség-
ben szálltam ki. Most mondjam
a tanulságot? Minek? Aki vezet,
úgyis tudja. Engem majdnem
meglincseltek, mert a fél lakó-
telep összeszaladt a csörömpö-
lésre. Piszkosul szégyelltem az
ügyet.
Persze akkor lenne ez igazsá-
gos, ha azt is elmondhatnám,
Kaleidoszkóp ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 67
(Képeink illusztrációk)
66-67 pilotak.indd 67 2012.09.01 12:18:45
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Kaleidoszkóp 68
Kamionsport
FUTAMGYŐZELEM
ANGLIÁBAN!
OXXO Energy Truck Race Team
orbi tizedikként jutott be
a Super Pole-ba, ahol a
8. helyen kvalifikálta magát az
első futamra. A rajtja fantaszti-
kusan sikerült, az első kanyar-
ban ötödiknek fordult, amit
csak a második körig tudott tar-
tani, mögötte ugyan Bösiger
még gyorsabb volt nála, majd
az egyik kanyarban Norbi le-
csúszott az ívről, félig ki a fűre,
ott még ketten megelőzték, de
Mika Makkinen elé még vissza
tudott jönni.
Ettől kezdve hatalmas csatát
vívtak a futam végéig, de Norbi
szépen tartotta előnyét, és ma-
radt a nyolcadik helyen, így a
második futamban az élről in-
dulhatott!
A második rajtot is jól kapta el az
OXXO Energy Truck Race Team
pilótája, elsőnek fordult, és pró-
bálta tartani pozícióját. Pár kör
alatt Dominique L. megelőzte,
de Norbi a futam feléig maradt
mögötte a második helyen. On-
nantól viszont ráesett a mezőny,
megérkezett Hahn és a többiek.
Norbi védte az íveket, csakhogy
az egyik Renault olajat folya-
tott a pályára, amin Norbi meg-
csúszott, a mögötte lévők látva
ezt, más íven megelőzték. A 4.
hely meg is lehetett volna, de az
utolsó körben teljesen szabály-
talanul Janiec a füvön levágta
a kanyart, nekiment Norbinak,
letolta félig a pályáról, Albace-
te rögtön mellette termett, a
két kamion összeért, Norbi de-
fektet kapott. A defekt miatt Al-
bacetét kitoltuk a pályáról, de
sikerült visszajönnie, Norbi vi-
szont az utolsó kanyarokat bal
első defekttel tette meg, még a
célegyenesben is harcolt a 7. he-
lyért, amit végül csak centimé-
terekkel tudott megtartani!
Ezután az FIA 5 rajthelyes bünte-
téssel sújtotta csapatunkat, ve-
szélyes vezetésért. Több kame-
ra is minket igazolt az esetben,
hogy Janiec miatt történt min-
den, de figyelmen kívül hagyták
a felvételeket, és inkább a mar-
sallok elmondása szerint dön-
töttek…
A vasárnap reggeli warm up-on
Kiss Norbi 7. lett, majd az idő-
mérőn nyolcadikként kvalifikál-
ta magát az első futamra, de a
büntetés miatt csak a 13. helyről
rajtolhatott.
Az időjárás olyan angolos volt
vasárnap is, hol szakadt az eső,
hol tűzött a nap. Mint kiderült,
ehhez mi alkalmazkodtunk a
legjobban, ugyanis az első futa-
mon Kiss Norbi fantasztikus ver-
senyzéssel küzdötte fel magát a
tizenharmadikról a 8. helyre. A
váltakozóan száraz-vizes aszfal-
ton Norbi a 3. leggyorsabb volt
a mezőnyben, és az utolsó kör-
ben már az 5-6. helyezetteket
szorongatta.
A 8. hellyel a fordított rajtsor-
rend miatt a második futamon
az élről indulhattunk.
A nap kisütött, a pálya felszá-
radt, így elkezdtünk aggódni,
vajon meddig tudunk az élen
menni? A csapat száraz pályára
állította be a kamiont, mint ki-
derült, sikeresen!
Norbi elhozta a rajtot, és kez-
dett leszakadni üldözőiről!
Mögötte nagy csata dúlt a do-
bogóért, de Norbi egy pilla-
natra sem volt veszélyben, kör-
ről-körre szinte tizedre ponto-
san ugyanolyan köröket ment,
és nemhogy csökkent volna az
előnye, hanem még nőtt is!
A gumik jól bírták a terhelést,
most nem fogytak el a kamion
alól, csak akkor, mikor mindenki
más is elkezdett lassulni, Norbi
pedig hibátlanul vezetett, és
hatalmas előnnyel nyerte a fu-
tamot!
Büntetés ide, erős ellenfelek oda,
megmutattuk, hogy az új kami-
on is képes győzni, mert hogy
Norbi képes, azt már tudtuk!
Nehéz versenyeken vagyunk
túl, nagyon kellett ez a győze-
lem, hogy megmutassuk, igenis
ott a helyünk az élen, és hogy jó
kamiont építettünk!
Sárosi Brúnó
N
Szombat reggel szakadó esőre ébredtünk, ami az első
edzésig éppen hogy elállt, viszont a versenyzők még vizes
aszfalton köröztek. Kiss Norbi mindössze 4 kört tudott
menni, mert a futóműve rázott, így ki kellett állnia szerelni.
A második edzésen már minden rendben volt, ragyogó
napsütésben Norbi 10. lett, majd következett az időmérő.
68 sport.indd 68 2012.09.01 12:24:31
ket. Nagyon sok hazai rendez-
vényen segíti a kezdő, haladó
makettezők fejlődését. Aki kí-
váncsi a további munkáira is,
vagy szeretné nyomon követni
az építéseit, az megteheti Ákos
blogján, a http://lwcolors.blog-
spot.hu/ oldalon.
Kiss Gábor
zabó Ákos vagyok, Vas
megyében, Uraiújfaluban
élek. A makettezés szeretetét
katona nagybátyám „ültette
belém” még kiskoromban. Az
évek során a makettezés szin-
te minden ágába belekóstol-
tam, az 1:700-tól az 1:6-os mé-
retarányig, de legjobban a dio-
ráma-építés (dioráma – egy je-
lenet a valóságból, egy jármű
a környezetével együtt) és a
rozsdás, elhagyott, szétbon-
tott járművek érdekelnek, mé-
retaránytól és típustól függet-
lenül. Nem szeretek gyári új
dolgokat építeni, számomra a
kosz, por, sár, rozsda, a hasz-
nálat nyomai hozzátartoznak a
járművekhez, ezek nélkül nem
látszanak valóságosnak. A ma-
kettezésben pedig a legfonto-
sabb dolog a valóság illúzió-
ja, hogy a szemlélőben azt az
érzést keltsük, hogy nem egy
műanyag makettet, hanem a
valóság egy darabját látja.
1999 óta versenyekre is elvittem
a munkáim, legnagyobb ered-
ményem a Scale Modelworld
verseny Best of Show (a verseny
legjobbja) díja, Angliából, 2009-
ből.
Édesapám 40 év kamionvezetés
után nemrég vonult nyugdíjba,
gyerekkorom egy részét mellet-
te töltöttem a fülkében. Így sok-
féle teherutóval és kamionnal
„ismerkedtem meg”, az IFA-tól
a Renault Magnumig. A Camion
Truck & Bus sem ismeretlen szá-
momra, a kezdetektől megvan
itthon szinte minden lapszám.
Így szinte törvényszerű, hogy
Kaleidoszkóp ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 69
S
1. A magyar hadseregben illetve több ország haderejében a mai napig használatban álló KrAZ-255B szállítójármű 1:25 méretarányú makettje. A makett a hazai
Minimanfactory gyártmánya 2–3. Az előző makett átalakítása kamionmentő felépítménnyel. A KrAZ alvázakhoz a svéd Bro Bärgningsbyggen készítette
a felépítményt a 80-as években. Ukrajnában és Oroszországban a mai napig használják őket. A maketthez egy alaposan átalakított, meghosszabbított és
feljavított Italeri kamionmentő felépítményt használtam, sok saját építésű darabbal (orrsúly, gallytörö, kipufogó) kiegészítve 4. M920 amerikai vontató M870
félpótkocsival, (1:35). A kamiont az amerikai AM General készítette többféle változatban és hajtásképlettel. Ennek a négytengelyes verziónak az érdekessége,
hogy a bogizható második tengely kivételével mindegyik tengely hajtott, és ezzel a félpótkocsival 40 t volt a maximum raksúlya. A megépített példány
Németországban szolgált az 1990-es évek végén 5. UAZ-452 platós (1:35). Egy még napjainkban is előforduló orosz kisteherautó, a katonai alkalmazása mellett
számos példánya szolgált civilként 6.1926-os Mack AC teherautó dioráma (1:24) A 20-as években ezt az autót sok különféle felépítménnyel (síkplatós, billencs,
tartályos, sörös stb.) gyártották, ez a verzió az akkori daruzási és autómentési feladatok jó részét el tudta látni. Egy régi, de nagyon szép AMT gyártmányú makett
saját készítésű darus felépítménnyel és épülettel 7. 1957-es Chevrolet Stepside kisteherautó dioráma (1/24), az amerikai vidéki létforma egyik ikonikus darabja,
mára igazi kultuszautó lett. A garázs saját készítésű. A legeredményesebb polgárijármű-makettem, 7 országban ért el valamilyen díjat 8. Opel Blitz tűzoltóautó-
roncs (1:24). Ezek a tűzoltóautók a második világháborúban szolgáltak, a megmaradt példányokat általában kis falvakban használták egészen a 70-es évek
végéig. Egyik próbálkozásom a réteges, hólyagos rozsda élethű megjelenítésére 9. Büssing S8000 teherautóroncs (1:24). 8 tonnás raksúlyával az 50-es évek egyik
legnagyobb teherbírású német teherautója volt, nagy szerepet vállalt a háború utáni újjáépítésben. A platót fából és fémből készítettem el, ahogy az igazin
Modellkirakat
AKINEK A MAKETTEZÉS
AZ ÉLETE
Szabó Ákos idén KrAZ kamionmentőjével elhódította a MOK
Kupán „Az év polgári járműve” címet. Ákos mondhatni már
minden területét kipróbálta a makettezésnek, így a kamionok
sem maradhattak ki a munkából. Rá jellemző specialitás
a lerobbant, rozsdás, elhagyatott járművek megépítése,
megjelenítése, ilyen témájú diorámák elkészítése.


érdekelni kezdtek a kamion és a
teherautó-makettek is, ezekből
szeretnék párat bemutatni.
Ákos a jelen korszak egyik legsi-
keresebb, és legismertebb hazai
makettezője Európában is, több
cikket publikált már külföldi új-
ságokban, internetes oldalakon,
és ért el nagyszerű eredménye-
1 2
5
3
6
9
7
4
8
69 modell.indd 69 2012.09.01 12:25:52
CAMION TRUCK&BUS
AZ ÉV HASZONGÉPJÁRMŰVE 2012
PÁLYÁZAT
Fődíj 50 000 forint! 12×20 000 forint kategórianyeremény!
A nyertes márkák képviselőitől ajándékot vehetnek át a kategóriájukra szavazó nyertes olvasóink!
Továbbá 20 darab éves előfizetést is kisorsolunk a szavazók között!
Beküldés helye: 1141 Budapest, Mogyoródi út 127/b. Tel./fax: 06-1/390-4474
Beküldési határidő: 2012. november 1.
Camion Truck&Bus „Az év haszongépjárműve 2012” nyereménydíjas szavazólap
SZAVAZÓ NEVE: KORA: FOGLALKOZÁSA:
CÍM:
TELEFON: TELEFAX: E-MAIL:
A szavazólap elküldhető
postán, lehet faxolni,
e-mail címünkre küldeni,
fénymásolni és sok szo ro sí tani!
Egy személy egy
szavazólappal pályázhat!
A Camion Truck&Bus e-mail
címe:
cambus@camiontruck.hu
Pályázatunk az interneten
is megtalálható:
www.camiontruck.hu illetve,
www.camiontruck.com
Felhívás menűpontban
I. KATEGÓRIA
HASZONGÉPJÁRMŰ
2,5 TONNÁIG
I./
II. KATEGÓRIA
HASZONGÉPJÁRMŰ
2,5–3,5 TONNÁIG
II./
III. KATEGÓRIA
HASZONGÉPJÁRMŰ
3,5–7,5 TONNÁIG
III./
IV. KATEGÓRIA
HASZONGÉPJÁRMŰ
7,5–12 TONNÁIG
IV./
Tizenhetedszer hir det jük meg a Camion Truck&Bus „Az év ha szon gép jár mű ve” pá lyá za tun kat.
Eb ben az év ben is szá mí tunk olvasóinkra, akik a szakma legkülönbözőbb területein tevékenykednek, és az új évezred fokozódó
szakmai és technológiai fejlődését ismerve szívesen szállnak be a márkák és típusok közötti versengésbe. Minden szavazat számít
a szívükhöz kö zelebb álló márka vagy járműtípus nyertesek közé kerülésében. Rajta hát, tegyék győz tessé kedvenceiket!
NYEREMÉNYEK
u A pá lyá zatra szerkesztőségünk 50 000 fo rin tos fő dí jat sor sol ki. A beérkezett szavazatok alapján dől el, hogy kategóriánként mely
típusok nyerik el „Az év haszongépjárműve” címet. A fődíjat azok között a szavazók között sorsoljuk ki, akik a legtöbb kategóriában
a nyertes járművekre szavaztak.
u A győz tes már kák ra sza va zók kö zött ka te gó ri án ként nyer te se ket sor so lunk, akik 20 000 forintot, ok le ve let, éves elő fi ze tést,
va la mint a nyer tes már kák kép vi se le te i nek már ka a ján dé kait ve he tik át. A továbbiakban 20 darab éves előfizetést is kisorsolunk
a beküldők között. Várjuk sza va za ta i kat!
A Magyar Gépjármű impor tőrök Egy e sületének beleegyezésével idén módosítottunk a kategóriahatárokon, így már tizenkét
kate góriában versenyez het nek a Magyarországon bemuta tott és forgalmazott haszon jár művek. A pá lyázat a ma gazin augusz tusi,
szept emberi és októberi számában jelenik meg.
Szavazni az alábbi sza vazólapon lehet séges – minden kate góriánál egy járművet jelölve.
Kérjük a kitöltött sza vazó lapot – névvel, címmel, foglal ko zás sal, életkorral, tele fon-, tele fax szám mal, ha van e-mail címmel
– eljut tatni a szerkesztő ségbe. (Egy szavazótól csak egy szavazó lapot tudunk elfogadni!)
Sok sikert és ered ményes szavazást kívánunk!
AZ ÉV HASZONGÉPJÁRMÛVE 2012 – AZ OLVASÓK SZAVAZATAI ALAPJÁN
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Kaleidoszkóp 70
K
a
t
e
g
ó
r
i
á
n
k
é
n
t

í
r
j
a

b
e

a

v
á
l
a
s
z
t
o
t
t

t
í
p
u
s

s
o
r
s
z
á
m
á
t
V. KATEGÓRIA
HASZONGÉPJ. 12–24 T.
(Áruterítő, konstrukciós)
V./
VI. KATEGÓRIA
HASZONGÉPJÁRMŰ
15 TONNA FELETT
VI./
VII. KATEGÓRIA
KONSTRUKCIÓS/
TEREPES NEHÉZJÁRMŰ
VII./
VIII. KATEGÓRIA
TEREPJÁRÓ,
PICK-UP
VIII./
IX. KATEGÓRIA
MINIBUSZ, MIDIBUSZ
(9 MÉTERIG, 9 FŐTŐL)
IX./
X. KATEGÓRIA
VÁROSI, ELŐVÁROSI
AUTÓBUSZ
X./
XI. KATEGÓRIA
HELYKÖZI / INTERCITY
AUTÓBUSZ
XI./
XII. KATEGÓRIA
TURISTA-
AUTÓBUSZ
XII./
70 Paly_nyito 2012.indd 70 2012.08.29 10:40:56
II/8 Peu geot Ex pert
Tel je sít mény: 90–163 LE
Meg en ge dett össztömeg: 2,7–2,9 t
Raktértérfogat: 5–7 m
3
II/9 Re nault Master
Tel je sít mény: 100–145 LE
Meg en ge dett össztömeg: 2,2–3,5 t
Raktértérfogat: 8–17 m
3
II/10 Volks wa gen T5
Tel je sít mény: 84–180 LE
Meg en ge dett össztömeg: 3 t
Raktértérfogat: 5,8–6,7 m
3
III. KA TE GÓ RIA
HA SZON GÉP JÁR MÛ
3,5–7,5 TON NÁ IG
III/1 Citroën Jumper L4H3
HDi 180
Tel je sít mény: 180 LE
Meg en ge dett össztömeg: 4 t
Raktértérfogat: 17 m
3
III/2 Fiat Ducato
Tel je sít mény: 115–180 LE
Meg en ge dett össztömeg: 3,5–4,5 t
Raktértérfogat: 8–17 m
3
I. KA TE GÓ RIA
HA SZON GÉP JÁR MÛ
2,5 TON NÁ IG
I/1 Citroën Berlingo 1.6 HDi
Tel je sít mény: 75–90 LE
Meg en ge dett össztömeg: 1,93–
2,2 t
Raktértérfogat: max. 3,3–4,1 m
3
I/2 Dacia Logan Van
Tel je sít mény: 68–90 LE
Meg en ge dett össztömeg: 1,9–2 t
Raktértérfogat: 2,5 m
3
I/3 Fi at Doblò Work Up
Tel je sít mény: 90–135 LE
Meg en ge dett össztömeg: 1 t
Raktértérfogat: 4,2 m
2
I/4 Ford Connect SWB Van Trend
1.8 TDCi
Tel je sít mény: 75–110 LE
Meg en ge dett össztömeg: 2,04–2,34 t
Raktértérfogat: 2,8–3,7 m
3
I/5 Nissan NV200
Tel je sít mény: 89–110 LE
Meg en ge dett össztömeg: 2 t
Raktértérfogat: 4,2 m
3
I/6 Peu geot Part ner L1
Tel je sít mény: 75–90 LE
Meg en ge dett össztömeg: 1,96–
1,98 t
Raktértérfogat: 3,3–4,1 m
3
I/7 Re nault Kangoo Z. E.
Tel je sít mény: 60 LE
Meg en ge dett össztömeg: 2,16 t
Raktértérfogat: 3–3,5 m
3
I/8 Volks wa gen Caddy
RT 2.0 CR TDI Edition 30
Tel je sít mény: 75–177 LE
Meg en ge dett össz tömeg: 2,07–
2,35 t
Raktértérfogat: 3,2–4,2 m
3
II. KA TE GÓ RIA
HA SZON GÉP JÁR MÛ
2,5–3,5 TON NÁ IG
II/1 Citroën Jumpy 2.0 HDi
Tel je sít mény: 90–163 LE
Meg en ge dett össztömeg: 2,69–
2,96 t
Raktértérfogat: 5–7 m
3
II/2 Fiat Ducato
Tel je sít mény: 115–177 LE
Meg en ge dett össz tömeg: 3–3,5 t
Raktértérfogat: 8–17 m
3
II/3 Ford Transit Van Trend
300MWB 2.2 TDCi
Tel je sít mény: 85–200 LE
Meg en ge dett össz tömeg: 2,6–4,6 t
Raktértérfogat: 5,62–14,3 m
3
II/4 Iveco EcoDaily 35S17LV
Tel je sít mény: 170 LE
Meg en ge dett össztömeg: 3,5 t
Raktértérfogat: 15,6 m
3
II/5 Mer ce des-Benz Vito
113 CDI KA/L
Tel je sít mény: 136 LE
Meg en ge dett össztömeg: 2,8–3,2 t
Raktértérfogat: 5,7 m
3
II/6 Nissan Cabstar
Tel je sít mény: 110–150 LE
Meg en ge dett össztömeg: 3,5 t
Raktértérfogat: 10–20 m
3
II/7 Opel Movano
Tel je sít mény: 100–146 LE
Meg en ge dett össztömeg: 2,8–3,5 t
Raktértérfogat: 8–14,8 m
3
Kaleidoszkóp ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 71
AZ ÉV HASZONGÉPJÁRMÛVE 2012 – AZ OLVASÓK SZAVAZATAI ALAPJÁN
71-75 Paly 2012.indd 71 2012.08.29 10:49:54
III/3 Iveco EcoDaily 50C21V
Tel je sít mény: 205 LE
Meg en ge dett össztömeg: 5 t
Raktértérfogat: 17,2 m
3
III/4 Mer ce des-Benz Sprin ter
316 CDI/43 KA
Tel je sít mény: 163 LE
Meg en ge dett össztömeg: 3,5 t
Raktértérfogat: 14 m
3
III/5 Peu geot Boxer
Tel je sít mény: 110–180 LE
Meg en ge dett össztömeg: 3–4 t
Raktértérfogat: 8–17 m
3
III/6 Renault Maxity
Tel je sít mény: 110–150 LE
Meg en ge dett össztömeg: 3,5–4,5 t
III/7 Volkswagen Crafter Doka
KT 2.0 CR TDI 4MOTION
Tel je sít mény: 163 LE
Meg en ge dett össztömeg: 3,5–5 t
IV. KA TE GÓ RIA
HA SZON GÉP JÁR MÛ
7,5–12 TON NÁ IG
IV/1 Avia D120
Tel je sít mény: 160–207 LE
Össztömeg/szerelvény (t):
11,99/21,99
IV/2 DAF FA LF 45.180
Tel je sít mény: 185 LE
Meg en ge dett össztömeg: 7,5–12 t
IV/3 Iveco Eurocargo MLL 75E18
Tel je sít mény: 177 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 7,5/16,5
IV/4 MAN TGL 12.250 BL
Tel je sít mény: 250 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 12/33
IV/5 Mercedes-Benz Atego
1222/54L
Tel je sít mény: 220 LE
Összt./szerelvény (t): 11,99/24
IV/6 Renault Midlum
Tel je sít mény: 180–300 LE
Összt./szerelvény (t): 7,5–12/18
V. KA TE GÓ RIA
HA SZON GÉP J. 12–24 t
(áruterítő, konstrukciós)
V/1 DAF FA CF 65
Tel je sít mény: 250–300 LE
Meg en ge dett össztömeg: 12–18 t
V/2 Iveco Eurocargo MLL 120
E25
Tel je sít mény: 251 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 12/26
V/3 MAN TGM 13.250 4×4 BB
Tel je sít mény: 250 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 13/–
V/4 Renault Premium
Distribution 6×2
Tel je sít mény: 270–460 LE
Összt./szerelvény (t): 24–26/40
V/5 Scania P 320
Tel je sít mény: 230–320 LE
Összt./szerelvény (t): 18–20/40
V/6 Vol vo FE 6×2
Tel je sít mény: 240–340 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 24/44
VI. KA TE GÓ RIA
HA SZON GÉP JÁR MÛ
15 TON NA FELETT
VI/1 DAF XF 105 ATe
Tel je sít mény: 460 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 40–44
VI/2 Iveco Ecostralis
AS 440 S46 T/P ECO
Tel je sít mény: 460 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 18/44
VI/3 MAN TGX
Efficient Line
Tel je sít mény: 400–480 LE
Össztömeg/szerelvény (t): max. 44
AZ ÉV HASZONGÉPJÁRMÛVE 2012 – AZ OLVASÓK SZAVAZATAI ALAPJÁN
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Kaleidoszkóp 72
71-75 Paly 2012.indd 72 2012.08.29 10:50:07
VIII/4 Mazda BT-50
Tel je sít mény: 143 LE
Meg en ge dett össz tömeg: 2,8–
2,98 t
VIII/5 Mercedes-Benz G-osztály
Tel je sít mény: 184 LE
Meg en ge dett össz tömeg: 2,85–
3,2 t
VIII/6 Mitsubishi L200 Euro 5
Tel je sít mény: 178 LE
Meg en ge dett össz tömeg: 2,85 t
VIII/7 Nissan Navara V6 3.0 dCi
Tel je sít mény: 231 LE
Meg en ge dett össz tömeg: 3,01 t
VIII/8 Toyota Hilux
Tel je sít mény: 120–171 LE
Meg en ge dett össz tömeg: 2,7 t
VIII/9 Volkswagen Amarok
Highline 2.0 CR TDI 4Motion
Tel je sít mény: 122–180 LE
Meg en ge dett össztömeg: 2,82–
3,04 t
VI/4 Mer ce des-Benz Actros
1851 LS
Tel je sít mény: 510 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 18/40
VI/5 Re nault Magnum
Tel je sít mény: 440–520 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 18/40
VI/6 Scania R 480 Euro VI
Tel je sít mény: 480 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 19/40
VI/7 Vol vo FH16 750
Tel je sít mény: 750 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 18/44
VII. KA TE GÓ RIA
KONSTRUKCIÓS/TEREPES
NEHÉZJÁRMÛ
VII/1 DAF CF 85 8×4
Tel je sít mény: 410–510 LE
Meg en ge dett össztömeg: 32–44 t
VII/2 Iveco Daily 55S17W
Tel je sít mény: 170 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 5,5
VII/3 MAN TGS 42.400 8×8
Tel je sít mény: 400–540 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 42/–
VII/4 Mer ce des-Benz Unimog
U5000
Tel je sít mény: 218 LE
Össztömeg (t): 11,9–14,1
VII/5 Re nault Kerax 8×8
Tel je sít mény: 430–460 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 32–48/–
VII/6 Scania G 440, Euro VI
Tel je sít mény: 440 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 19/44
VII/7 Tat ra Phoenix 8×8
Tel je sít mény: 360–510 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 50
VII/8 Vol vo FMX 6×6
Tel je sít mény: 420–540 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 24–
32/44
VIII. KA TE GÓ RIA
TEREPJÁRÓ
PICK-UP
VIII/1 Ford Ranger XLT Limited
2.5 TDCi 4×4
Tel je sít mény: 150–200 LE
Meg en ge dett össz tömeg: 3,26 t
VIII/2 Isuzu D-Max
Tel je sít mény: 163 LE
Meg en ge dett össztömeg: 3 t
VIII/3 Land Rover Defender 130
Tel je sít mény: 122 LE
Meg en ge dett össz tömeg: 3,38 t
Kaleidoszkóp ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 73
AZ ÉV HASZONGÉPJÁRMÛVE 2012 – AZ OLVASÓK SZAVAZATAI ALAPJÁN
71-75 Paly 2012.indd 73 2012.08.29 10:50:25
IX. KA TE GÓ RIA
MINIBUSZ, MIDIBUSZ
(9 MÉTERIG, 9 FÔTÔL)
IX/1 Citroën Jumper Minibus 40
L4H2 HDi 155
Tel je sít mény: 155 LE
Meg en ge dett össztömeg: 4 t
Férőhelyek száma ülő/álló: 14
IX/2 CsM Urbanus
Tel je sít mény: 165 LE
Meg en ge dett össztömeg: 8,8 t
Férőhelyek száma ülő/álló: 25/30
IX/3 Dunabusz
Tel je sít mény: 170–205 LE
Meg en ge dett össztömeg: 7,3 t
Férőhelyek száma ülő/álló: 26–31
IX/4 Fiat Ducato
Tel je sít mény: 157 LE
Meg en ge dett össztömeg: 4 t
Férőhelyek száma ülő: 16+1
IX/5 Irisbus Thesi
Tel je sít mény: 150–210 LE
Meg en ge dett össztömeg: 7,2 t
Férőhelyek száma ülő: 29
IX/6 MB–JBUS Sprinter
518–519 CDI
Tel je sít mény: 184–190 LE
Meg en ge dett össztömeg: 5–5,3 t
Férőhelyek száma ülő: 25
IX/7 Mercedes-Benz Sprinter
City 77
Tel je sít mény: 163 LE
Meg en ge dett össztömeg: 6,8 t
Férőhelyek száma: 40
IX/8 MidiCity S 91
Tel je sít mény: 156 LE
Meg en ge dett össztömeg: 10 t
Férőhelyek száma ülő/álló: 19/23
IX/9 Peu geot Boxer
Tel je sít mény: 155 LE
Meg en ge dett össztömeg: 4 t
Férőhelyek száma ülő: 17
IX/10 Renault Master Busz
L3H2P3
Tel je sít mény: 125 LE
Meg en ge dett össztömeg: 3,87 t
Férőhelyek száma: 17
IX/11 Volks wa gen Multivan
Business 2.0 TSI DSG 4Motion
Tel je sít mény: 102–204 LE
Meg en ge dett össztömeg: 2,7–
3,08 t
Férőhelyek száma: 7
X. KA TE GÓ RIA
VÁROSI, ELÔVÁROSI
AUTÓBUSZ
X/1 BYD eBUS–12
Tel je sít mény: 218 LE
Meg en ge dett össztömeg: 19 t
Férőhelyek sz. ülő/álló: 85
X/2 Ikarus 132V2
Tel je sít mény: 280 LE
Meg en ge dett össztömeg: 18 t
Férőhelyek sz. ülő/álló: 110
X/3 Irisbus Citelis CNG
Tel je sít mény: 245 LE
Meg en ge dett össztömeg: 18 t
Férőhelyek száma: 88
X/4 Isuzu Citibus
Tel je sít mény: 204 LE
Meg en ge dett össztömeg: 14 t
Férőhelyek száma ülő/álló: 21/54
X/5 Kravtex Credo Citadell 19
Tel je sít mény: 330 LE
Meg en ge dett össztömeg: 28 t
Férőhelyek száma: 188
X/6 MAN Lion’s City Hybrid
Tel je sít mény: 250 LE
Meg en ge dett össztömeg: 18 t
Férőhelyek száma: 28+39
X/7 MB–JBUS Sprinter 33
Tel je sít mény: 190 LE
Meg en ge dett össztömeg: 5,3–5,5 t
Férőhelyek száma: 33
X/8 Mer ce des-Benz Citaro G
BlueTec Hybrid
Tel je sít mény: 218 LE
Meg en ge dett össztömeg: 28 t
Férőhelyek száma: 140+1
X/9 MJT CityMover 15
Tel je sít mény: 320– 400 LE
Meg en ge dett össztömeg: 24–26 t
Férőhelyek száma ülő/álló: 100/60
AZ ÉV HASZONGÉPJÁRMÛVE 2012 – AZ OLVASÓK SZAVAZATAI ALAPJÁN
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Kaleidoszkóp 74
71-75 Paly 2012.indd 74 2012.08.29 10:50:45
XII/5 Neoplan Skyliner
Tel je sít mény: 505 LE
Meg en ge dett össztömeg: 25,8 t
Férőhelyek száma ülő: 68–83
XII/6 Scania Touring HD
Tel je sít mény: 400–480 LE
Meg en ge dett össztömeg: 18–26 t
Férőhelyek száma ülő: 47–59
XII/7 Setra S 431 DT
Tel je sít mény: 503 LE
Meg en ge dett össztömeg: 26 t
Férőhelyek száma ülő: 87 főig
XII/8 VDL Futura FHD2-129
Tel je sít mény: 410 LE
Meg en ge dett össztömeg: 18 t
Férőhelyek száma: 57
XII/9 Vol vo 9500
Tel je sít mény: 380 LE
Meg en ge dett össz tömeg: 18 t
Férőhelyek száma: 49+1+1
X/10 NABI Sirius
Tel je sít mény: 250–290 LE
Meg en ge dett össztömeg: 18,6 t
Férőhelyek száma: 104
X/11 Scania OmniLink
Tel je sít mény: 230–360 LE
Meg en ge dett össztömeg: 18–26 t
Férőhelyek száma: 75–120
X/12 Solaris Urbino 15
Tel je sít mény: 306 LE
Meg en ge dett össztömeg: 24 t
Férőhelyek sz. ülő/álló: 31–40/
108–99
X/13 VDL Citea SLF-120
Tel je sít mény: 250 LE
Meg en ge dett össztömeg: 19 t
Férőhelyek száma ülő/álló: 26/74
X/14 Vol vo 7700 Hybrid
Tel je sít mény: 215 LE dízel, 160 LE
elektromos
Meg en ge dett össztömeg: 19 t
Férőhelyek száma: 95
XI. KA TE GÓ RIA
HELYKÖZI / INTERCITY
AUTÓBUSZ
XI/1 Kravtex Credo Inovell 12
Tel je sít mény: 264 LE
Meg en ge dett össztömeg: 16,5 t
Férőhelyek száma: 81
XI/2 MAN Lion’s Regio
Tel je sít mény: 320–400 LE
Meg en ge dett össztömeg: 18 t
Férőhelyek száma ülő: 55–59
XI/3 NABI Sirius
Tel je sít mény: 250–290 LE
Meg en ge dett össztömeg: 18,6 t
Férőhelyek száma: 95
XI/4 Scania OmniExpress
Tel je sít mény: 280–440 LE
Meg en ge dett össztömeg: 18–26 t
Férőhelyek száma ülő: 44–71
XI/5 VDL Citea XLE 145
Tel je sít mény: 361 LE
Meg en ge dett össztömeg: 26 t
Férőhelyek száma: max. 130
XII. KA TE GÓ RIA
TURISTA-
AUTÓBUSZ
XII/1 Irisbus Magelys
Tel je sít mény: 380–450 LE
Meg en ge dett össz tömeg: 19 t
Férőhelyek száma ülő: 57
XII/2 Isuzu Turquoise
Tel je sít mény: 190 LE
Meg en ge dett össztömeg: 9,8 t
Férőhelyek száma ülő: 26–31+1+1
XII/3 MB–JBUS Sprinter 519 CDI
Tel je sít mény: 190 LE
Meg en ge dett össz tömeg: 5–5,3 t
Férőhelyek száma ülő: 20
XII/4 Mercedes-Benz Travego L
„Edition 1” – Euro VI
Tel je sít mény: 476 LE
Meg en ge dett össztömeg: 24 t
Férőhelyek száma ülő: 59+2+1
Kaleidoszkóp ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 75
AZ ÉV HASZONGÉPJÁRMÛVE 2012 – AZ OLVASÓK SZAVAZATAI ALAPJÁN
71-75 Paly 2012.indd 75 2012.08.29 10:51:06
APRÓHIRDETÉS
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Kaleidoszkóp 76
ÁLLÁS
▼ Kevés gyakorlattal rendel-
kező nő C+E kategóriás jogo-
sítványnyal, tachográf kártyá-
val, TIR és PÁV II vizsgával, nem-
zetközi árufuvarozói négykezes
munkát és munkatársat keres,
olyat, akinek nem gond tudásá-
nak átadása, és nem dohányzik.
Komolytalanok kíméljenek!
Tel.: +36-70/942-2203
▼ 29 éves sofőr B, C, E kate-
góriás jogosítvánnyal és gya-
korlattal 7,5 tonnáig bezárólag,
belföldön vagy külföldön mun-
kát keres.
Tel.: +36-70/652-3210
▼ 38 éves szolnoki férfi állást
keres – C, D, E kate gó riás jogo-
sítvánnyal, sofőrkártyával, ne-
hézgépkezelői vizsgával, 8 éves
kül- és belföldi gyakorlattal –
Szolnok környéki telephelyen.
Tel.: +36-70/531-4201
▼ 37 éves férfi, B, C, E kate gó-
riás jogosítvánnyal, PÁV I., II.
KKSZ, tartányos ADR vizsgával,
15 éves gyakorlattal bel földi
sofőr állást ke re s Szegeden.
Tel.: +36-20/496-6280
▼ Kamionsofőr C, E kate gó riás
jogosítvánnyal, 22 éves vezetési
– ebből 5 év nemzetközi fuvaro-
zási – gyakorlattal állást keres.
Tel.: +36-20/537-5686
és +36-20/628-8145
▼ Kamionos – negyvenéves
gyakorlattal – fullos autón dol-
gozna.
Tel.: +36-30/710-8258
▼ Fiatalember, egyetemi dip-
lomával (művelődésszervező
szak), számítógépes ismeret-
tel (Word, Excel, Outlook, Pho-
toshop), alap fokú német nyelv-
vizsgával, vi deo műsor készítő
szakvizsgával, operatőri, tévés
gyakorlattal, hitelügyintézői
gyakorlattal és jogosítvánnyal
állást keres.
Mobil: +36-20/340-0546
▼ B, C, E kategóriás jogosít-
vánnyal, PÁV II-vel, bel földi és
nemzet közi árufuvarozói vizs-
gával, digitá lis kártyával, autó-
szerelő szakmá val, gyakorlattal,
sofőr munkát ke re sek.
Tel.: +36-70/290-6709
▼ Közgazdasági szakközépis-
ko lát végzett nő, kiegészítő köz-
gaz da sági szaktanfolyammal,
köny ve lői gyakorlattal, felhasz-
náló szin tű szá mítógépes isme-
rettel (Win dows, Ex cel), fuvaros
cégnél szerzett 3 éves gyakor-
lattal állást keres.
Tel.: +36-70/316-8205
▼ Kamionsofőr A, B, C, E kate-
góriás jogosítvánnyal, PÁV1, bel-
földi és nemzetközi vizsgával,
digitális kártyával, 35 éves gya-
korlattal munkát keres, beugrás
is ér de kel.
Tel.: +36-70/229-7575
▼ 13 év belföldi, 7 év külföldi
gya korlattal – CE, TIR, PÁV2 ka te-
góriás –, belföldön vagy külföl-
dön munkát keres, beugrás is
ér de kel.
Tel.: +36-20/537-5686
▼ Olyan európai kamionos fu-
va rozócéget keresek, amely
Dél-Afrikába és -ban fuvaroztat,
és sofőröket keres. Kérem, aki
tud valamilyen pozitív informá-
cióval szolgálni, jelentkezzen.
Tel.: +36-70/652-9296
▼ Veszélyesáru-szállítási biz-
tonsági tanácsadó vállal cégek-
nek, vállalkozóknak ADR szállí-
tási tanácsadást.
Tel.: +36-70/940-0000
Apróhirdetés
A vállalkozási célú apróhirdetések
alapegysége: 42x33 mm/3750
Ft+áfa (Több szöröse is lehet)
Meg ren de lés: levél, telefon, fax
(szer kesz tő ség).
Fizetés: a küldött csekken min-
den hó 20-ig, akkor a kö vet kező
hónapban megjelenik.
Tovább ra is té rí tés nélkül,
maxi mum tíz sor ter jede lem-
ben jelen tet jük meg:
állás, jármű, köz ér de kű szak mai,
iskolai, szer vezeti, ha tó sági hi r-
de téseket, részvét nyil vání tást,
sze mélyes tárgyak gyűj tését, cse-
réjét.
Hirdetési ügyekben hívják
a szerkesztőséget.
Tel.: 390-4474, 370-5017
▼ Profi kamionos hölgykollé-
gát keresek négykézbe, uniós
fuvarokra külföldi céghez, aki
németül vagy angolul kiváló-
an beszél és károsszenvedély-
mentes. Tar tá lyos, silós gya-
korlattal, digit kár tyával és sze-
mélyautóval.
Tel.: +36-70/652-9296
▼ 42 éves budapesti kamion-
sofőr B, C, D, E karegóriás jo-
gosítvánnyal, autószerelő szak-
mával, érettségivel, nagy veze-
tési és nemzetközi gyakorlattal
– garázsmester, – gépkocsi elő-
adó, – belföldi vagy rövidtávú
nemzetközi sofőri állást keres.
Érdeklődni: +36-70/279-9956
▼ 32 éves gépkocsivezető ma-
ximum 3 hetes uniós munkát
vál lal (digitális kártya van).
Tel.: +36-30/695-6689,
+36-30/452-7254 (belföldön)
▼ 36 éves kecskeméti férfi A, B,
C, D, E karegóriás jogosítvány-
nyal, belföldi, nemzetközi gya-
korlattal nehézgép-kezelői jogo-
sítvánnyal munkát keres Kecske-
mét és Szol nok környékén.
Tel.: 06-70/531-4201
▼ 25 éves múlt ra vissza te kin tő
au tó busz- és ha szon gép jár mű-
szer viz ke res pre cíz, agi lis mun -
ka e rőt a kö vet ke ző po zí ci ók ba:
au tó busz-sze re lő, fé nye ző, au tó-
e lekt ro ni kai mű sze rész.
Tel.: 1/220-1524,
+36-20/464-1453
▼ ADR tanácsadó munkát
keres túlméretes szállítmány
kisérésére, saját gépjárművel.
Tel.: +36-70/940-0000
▼ 38 éves, megbízható, több-
éves nemzetközi tapasztalattal,
jelenleg uniózó kamionos bel-
földi és/vagy nemzetközi mun-
kát keres, hétvégi pihenővel.
Székesfehérvár és környéke.
Tel.: +36-20/914-8413
Budapesti székhelyű fuvarozó cég
keres nemzetközi
gépjárművezetőket
C, E kategóriás jogosítvánnyal.
Feltétel: ADR-vizsga, digitális tachográf
kártya, 2 év nemzetközi gépjárművezetői,
hűtő fuvarozási gyakorlat.
Telefon:
+36-30/222-9104
MUNKAVÁLLALÁS?
VÁLLALKOZÁS?
Folyamatosan induló
szaktanfolyamok
TARGONCA, EMELÔGÉP, FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÔI
OKJ-s bizonyítvánnyal és gépkezelôi jogosítvánnyal
Telefon: +36-20/424-4843
GÉPJÁRMÛVEZETÔ KÉPESÍTÔ IGAZOLVÁNY
Munkavállaláshoz elôírt képesítés
tehergépkocsi-vezetôknek és autóbusz-vezetôknek
Telefon: +36-20/248-4700
SZAKTANFOLYAMOK
• Árufuvarozó • Autóbuszos és Taxis Vállalkozói
• Gépjármû ügyintézôi • Veszélyesáru-szállító (ADR)
• Hulladékgyûjtô és -szállító
• Túlméretes szállítmány szakkísérô
Telefon: +36-20/938-4663
Kapcsolj rá!
www.fuvinfoiroda.hu
1106 Budapest, Jászberényi út 24–36.
Telefon/fax: 06-1/261-0078, 06-1/261-9836
76, 78 Apro.indd 76 2012.09.01 12:30:32
Kaleidoszkóp ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 77
CAMION TRUCK&BUS HASZONJÁRMŰ, ÁRU- ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZAKLAP • KIADJA: CAMION
TRUCK&BUS • A KIADÓ IGAZGATÓJA: KLÉZL MARINA • IGAZ GATÓ: MOLNÁR ZOLTÁN • SZERKESZTI:
A SZER KESZTŐ BIZOTTSÁG • FŐMUNKA TÁRS: PAPP ERZSÉBET • MUNKA TÁR SAK: BALOGH JÁNOS,
BALOGH MAGDI, BONCSÉR SÁNDOR, FEKETE ÁRPÁD, KISS BERTALAN, KŐFALUSI PÁL, DR. KŐFALVI
GYULA, KRIVÁNSZKY ÁRPÁD, MERUK RÓZSA, OSCAR HOOG EN DOORN, ✞ ROSZPRIM LÁSZLÓ, TEKES
ANDRÁS, TÓTH I. GÁBOR • TERJESZTI: HÍRKER • NEM ZETI HÍR LAP KERESKEDELMI RT. • KIADÓI ÉS
LAP TER JESZTŐI KFT., VALAMINT ALTERNATÍV TER JESZTŐK • ISSN 1586–8729 • MEG NEM RENDELT
KÉZIRATOKAT ÉS FOTÓ KAT NEM ŐR ZÜNK MEG ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA. KÖZÖLT CIKKEINK ÉS
FOTÓINK ÁTVÉ TELE CSAK A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL LEHETSÉGES. HIRDETÉSEK SZERVEZÉSE:
SZERKESZTŐSÉGBEN, PIXEL-X KFT. (390-4474), ÉS ALTERNATÍV SZERVEZŐKNÉL TÖRTÉNIK.
SZER KESZTŐSÉ GÜNK JOG SZABÁLYBA ÜTKÖZŐ, ETIKAILAG KIFO GÁ SOL HA TÓ HIR DE TÉ SEK KÖZ-
LÉSÉTŐL EL ZÁR KÓZIK, A MEGJE LEN TETETT HIRDE TÉ SEK TARTAL MÁ ÉRT FELELŐS SÉGET NEM
VÁLLAL. A LAPOT SZEMLÉZI AZ OBSERVER
BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT.
TEL.: 303-4738 • FAX: 303-4744
OBSERVER BUDAPEST MÉDIA FIGYELŐ KFT.
OFFICIAL HUNGARIAN JOURNAL
OF THE INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH
OF THE YEAR AWARDS
AZ „INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH
OF THE YEAR”
SZERVEZET MAGYARORSZÁGI HIVATALOS LAPJA
SZERKESZTŐSÉG:
1141 BUDA PEST,
MOGYORÓDI ÚT 127/B
1437 Bp., Pf. 310 · TEL./FAX: 390-4474
E-MAIL:
cambus@hu.inter.net
INTERNETCÍME:
www.camiontruck.hu
MEGRENDELÉSÉT, KÉRJÜK WEB OLDALUNKON (www.camiontruck.hu)
TALÁLHATÓ ELŐFIZETÉSI LAP KITÖLTÉSÉVEL ÉS ELKÜLDÉSÉVEL TEGYE
MEG! TERMÉSZETESEN FAXON, TELEFONON 390-4474, ÉS LEVÉLBEN 1141
BUDAPEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B CÍMRE IS JELEZHETI IGÉNYÉT!
AZ ELŐFIZETÉSI DÍJ HAT HÓNAPRA 2970 FT (BRUTTÓ), TIZENKÉT HÓNAPRA 5940 FT (BRUTTÓ).
A DÍJAK AZ ÁFÁT IS TARTALMAZZÁK!
MEGRENDELEM A CAMION TRUCK&BUS CÍMŰ HAVONTA MEGJELENŐ LAPOT
HAT HÓNAPRA TIZENKÉT HÓNAPRA PÉLDÁNYBAN
CSEKKET KÉREK SZÁMLÁT KÉREK
MEGRENDELŐ NEVE:
CÍM:
IRÁNYÍTÓSZÁM:
E-MAIL CÍM:
TELEFON: ALÁÍRÁS:
FAX: DÁTUM:
MEGRENDELÉSÉT ELKÜLDHETI FÉNYMÁSOLAT, FAX, E-MAIL FORMÁBAN IS
Megrendelőlap
HIRDETÉSEK (ZÁRÓJELBEN A HIRDE TÉ SEK OLDALSZÁMA TALÁLHATÓ)
ALLISON TRANSMISSION (12) • BURG SILVERGREEN (5,
7, 9)• BURSA TRANSPORT (B/III) • CON VOY TRUCK SHOP
(80) • CUMMINS LTD. (10) • DÁVID PONYVA REKLÁM
KFT. (14) • DELTA-TRUCK KFT. (B/IV) • ERC LOGISTIC
GMBH (8) • FLIEGL TRAILER (13) • FLOTT-TRANS KFT. (14)
• HUNGAROTRUCK KFT. (11) • IbB HUNGARY (63) • IVECO
VEZÉRKÉPVISELET (31) • KNORR-BREMSE FÉKRENDSZE-
REK KFT. (12) • KRONE GmbH (5) • MAN KFT. (3) • MER-
CEDES-BENZ HUNGÁRIA KFT. (B/II) • MORVAI KFT. (8) •
NiT HUNGARY (59) • PROTRUCK KFT. (39) • PUBLICITAS
GmbH (10) • SCHMITZ CARGOBULL MAGYARORSZÁG
KFT. (7) • RENAULT TRUCKS HUNGÁRIA KFT. (1) • VOLVO
HUNGÁRIA KFT. (15)
Camion Truck&Bus – Az év haszongépjárműve 2011
pályázat kategóriagyőztesei az olvasók szavazatai alapján
I. kategória
Haszongépjármű 2 tonnáig
VOLKS WA GEN CADDY BLUEMOTION
II. kategória
Haszongépjármű 2–3,5 tonnáig
IVECO ECODAILY 35S17V
IV. kategória
Haszongépjármű 5–10 tonnáig
IVECO EUROCARGO 75E18 MLL
III. kategória
Haszongépjármű 3,5–5 tonnáig
MER CE DES-BENZ SPRIN TER 316 CDI/43 KA
V. kategória
Haszongépjármű 10–15 tonnáig
MAN TGL 12.220 EEV
VI. kategória
Haszongépjármű 15 tonna felett
MER CE DES-BENZ ACTROS 1845 LS 4×2 F13
VII. kategória
Konstrukciós/terepes nehézjármű
VOL VO FMX 8×4
VIII. kategória
Terepjáró, pick-up
VOLKSWAGEN AMAROK ROBUST
X. kategória
Városi, elővárosi autóbusz
KRAVTEX CREDO CITADELL 19
IX. kategória
Minibusz, midibusz (6 métertől)
MIDICITY S 91
XI. kategória
Távolsági, turista-autóbusz (egyszintes)
MERCEDES-BENZ TRAVEGO L
Gratulálunk
az eredményekhez,
és reményünket fejezzük ki,
hogy a korszerű,
ember- és környezetbarát
technika népszerűsítését
ez az esemény is elősegíti!
A szerkesztőség
77 Impr.indd 77 2012.09.01 12:32:18
APRÓHIRDETÉS
Camion Truck&Bus 2012/9 ▼ Kaleidoszkóp 78
Kamionosbolt M1-es autópálya,
Óbarok pihenôhely, 43. km-szelvény,
az OMV töltôállomás mellett
LEÁRAZÁS,
KÉSZLETKISÖPRÉS!
10%–20%–30% VAGY AKÁR
50% ÁRENGEDMÉNY!
SZINTE MINDEN
AZ ÜZLETBEN TALÁLHATÓ,
KÉSZLETEN LÉVÔ
ÁRU KEDVEZMÉNNYEL
VÁSÁROLHATÓ!
VÁSÁROLJON ÚTKÖZBEN
AZ M1-EN!
Nyitva tartás:
hétfôtôl péntekig: 8.30–16.30
Mobil: +36-30/947-4217,
www.kamionosbolt-m1.hu
készítést vállal nagy tapasz-
talattal rendelkező dip lomás
tanár.
Tel.: +36-20/320-6995
VEGYES
▼ Eladásra kínálom az alábbi
kiadványokat: 1972/1973/1974
Bed ford • 1975 Ford • 1972
Dodge • 1976 Saviem • 1974 Ber-
liet • 1994/1999/2001 Renault
• 1994/1995/1999/2007/2008
Iveco, MAN, Volvo, Scania •
1981 Kögel pótkocsi prospektu-
sok (46 darab) • Trucker Kamio-
nos Magazin (11 darab) • '70-es
évekbeli USA autóprospektusok
(13 darab) • Képek E-mailben.
Érd.: +36-70/215-8319,
E-mail:
alexgrand1776@gmail.com
▼ GYŰJTŐ venne vagy cserél-
ne az elmúlt évtizedekben ké-
szült képeket, kiadványokat, re-
likviákat a Hungarocamion, az
ÉPFU, a BSZV és a Volán vállala-
tokról, illetve járműveikről.
Kovács Tibor,
6100 Kiskunfélegyháza,
Perczel Mór u. 54.
Tel.: +36-20/228-9094,
E-mail: kovti@pr.hu
▼ Eladó 1/72, 1/87, 1/32, 1/35,
1/24 és 1/25-ös méretarányú,
bontatlan dobozban lévő ka-
mion-, teherautó-, munkagép
(traktor) és tűzoltóautó maket-
tek, modellek.
Herpa, Italeri, Revell, Amt, Wi-
king, Siku, Icm, Tamiya, stb.
Érd: Adame István
Mobil: +36-20/936-9557,
E-mail: adame_istvan@citro-
mail. hu
▼ Álomszép, vérpezsdítő „mo-
torzene”! – V6, V8, V12, V16-os
motorhangok CD-n. Csak „ben-
zinőrülteknek”!
Tel.: 06-46/747-675, ERNI
▼ El a dó a Camion Truck&Bus
összes lap ja 1989. 01-től posz te-
rek kel, mel lék le tek kel és az Au-
tó mo tor 1974. 01.–1981 kö zöt ti
ki a dá sai.
Tel.: +36-20/976-2616
Kamionosok!
Mozgószerviz az ország
egész területén.
WE BAS TO EBER SPÄ CHER
álló fûtések (12, 24 V), új és használt
készülékek beszereléssel is eladók.
Állófûtések és kamionok teljes körû
elektromos javí tása a hét minden napján.
Ké ke si Er nô, 2030 Érd, Mun ká csy Mi hály u. 91.
Tel.: 06-23/364-048, +36-20/973-1857
▼ Dél-pesti, 40-es, józan életű,
meg bízható, pontos, B, C, E ka-
tegóriás, KCR-Hiab autódaru-ke-
zelői végzettséggel rendelke ző,
belföldi árufuvarozó állást vál-
toz tatna költözés miatt. JCB-OK
vizs gával is rendelkezem. Gép-
kocsi-vezetői, ill. rakodógép-ke-
zelői munkát keresek, sóder-,
ho mokbánya, betonüzem
előnyben.
Tel.: +36-30/276-5897
▼ Budapesti gépkocsivezető
DJCB OK vizsgával, gyakorlat
nélkül, belföldi viszonylatban
állást változtatna. (CA, KCR)
Tel.: +36-30/276-5897
▼ Nagy tapasztalatokkal ren-
del kező 50 éves nő, képesített
könyvelői, középfokú raktár-
gazdálkodási, logisztikai ügy-
intézői végzettséggel, 20 éves
raktárvetetői gyakorlattal állást
keres. (20 év = 2 munkahely.)
Tel.: +36-20/358-2019, E-mail:
gratczeranita@yahoo.com
▼ 28 éves fiatalember, korláto-
zás nélküli belföldi és nemzetkö-
zi árufuvarozó vállalkozói vég -
zet t séggel, bel- és külföldi mun-
ka kap csolatokkal, tapasztalattal,
gya kor lattal fuvarozó- cég veze-
tését, szakmai irányítását vállalja.
E-mail: allas.iranyito@citromail.hu
JÁRMŰ
▼ Különleges technikai adott-
ságokkal, megvételre ajánlom
az FTF nyergest, 9 literes V6-os,
turbo kompresszoros Allison
motorral. 400 méteren kiváló-
an gyorsul.
Tel.: +36-30/315-1821
▼ Csepel 700-ashoz ke re-
sek (fixplatós, cementes, fo-
lyadékos, panel szállító) fél-
pótkocsit. 65–70-es évek. 344-
eshez ponyvát keresek.
Tel.: +36-30/937-3089
▼ Eladásra kínált motorok: Az
Ural M 62-es (1962) a veterán
kiállítások állandó résztvevője
(Old Timer kiállítás – Syma csar-
nok). Muzeális minősítésű mű-
szaki, forgalmi stb. Ár: 1 490 000
Huf.
Az MZ 250/ES Trophy (1971)
szintén kiállítási darab, muzeális
minősítés, stb. Ár: 490 000 Huf
Érd.: Gabor.Mujzer@dkv-euro-
service.com
Mobil: +36-30/952-4883
▼ 2 da rab 3 éves GF nye reg
1255 mm kap cso lá si ma gas sá-
gú von ta tó ra el a dó.
Tel.: +36-30/219-2696
SZOLGÁLTATÁS
▼ Ka mi on- és au tó men tés:
hely szí ni gyors ja ví tás (0–24-ig)!
Bor so di Lász ló au tó sze re lő.
Mo bil: +36-30/948-4723
▼ Épü let gé pész- és épí tész mér-
nö kök ből ál ló vál lal ko zás vál lal-
ná nor mál épü le tek, va la mint
ipa ri, rak tár- és csar nok é pü le-
tek mér nö ki ter ve zé sét épí té si
en ge dély terv szin ten.
Ér dek lő dés: TERMOTERV Bt.
Tel.: +36-30/853-5916
▼ Angol magántanítást, nyelv-
vizsgára és érettségire való fel-
ELADÓ
MAN TGA GYÁRI
„ÉTELHŰTŐ”
ÚJSZERŰ
ÁLLAPOTBAN.
Tel.: +36-20/964-3424
76, 78 Apro.indd 78 2012.09.01 12:30:45
A nálunk is népszerű Navara pickupoknál megjelent I-Way felszereltségi
csomag egyik fő jellemzője a 2 DIN méretű, az audioegységeket, telefon-
kihangosítót is tartalmazó Pioneer műholdas navigációs rendszer. Ezen
kívül tolatókamera teszi biztonságosabbá a manőverezéseket, a kamera
képét a rendszerhez tartozó 6,1 colos színes LCD monitor jeleníti meg.
A különleges felszereltségi csomag részét képezi és egyedi megjelenést
ad a gépkocsinak a matt fegyverszürke színre fényezett hűtőrács, hátsó
lökhárító, tükörházak, könnyűfém felnik, oldalfellépők. Ez az összeál-
lítás a fehér, fekete, ezüst, piros, tengerkék, acélkék, sötétkék és bors-
fekete fé-
nyezések-
hez ren-
delhető.
Kaleidoszkóp ▼ Camion Truck&Bus 2012/9 79
E havi rejtvényünk megfejtése egy különleges járművel kapcsolatos. A ke resz t rejtvény meg fejtői között a Camion Truck&Bus 1/4
éves elő fi ze té sét sorsoljuk ki. Be kül dé si ha tár i dő: szeptember 20. Augusztusi meg fej tés: 1. Jelentős üzemanyagmegtakarítás •
2. MAN TGX EfficientLine • 3. Könnyűfémfelni is segít. Nyer te sünk: Rátóti Ádám (Kaposvár).
INFORMÁCIÓK ÉS ÉRDEKESSÉGEK
HIRDETÔK LISTÁJA NISSAN NAVARA I-WAY
– ÚJ KÜLÖNLEGES KIVITEL
▼ Allison Transmission
12. old. Az automata
váltó élménye
▼ Burg Silvergreen
5., 7., 9. old. The New
Trailer Philosophy
▼ BursaTransport
Hátsó belső borító. A dinamikusan
fejlődő európai fuvarbörze
▼ Convoy Truck Shop
80. old. Tehergépjármű-
kiegészítő tartozékok
▼ Cummins Ltd.
10. old. Cummins Filtration
– vezető szűréstechnikai megoldások
▼ Dávid Ponyva Reklám Kft.
14. old. Tűnjön fel
jobb színben!
▼ Delta-Truck Kft.
Hátsó borító. Kögel
több van benne
▼ ERC Logistic GmbH
8. old. Olvassa el ezt az ajánlatot
mielőtt továbblapozna!
▼ Fiat Magyarország, Iveco
31. old. Ecostralis
Moves the Change.
▼ Fliegl Trailer
13. old. Béreljen pótkocsit
közvetlenül a gyártótól!
▼ Flott-Trans Kamion és Busz Szerviz
14. old. Volvo
szerződött partner
▼ Hungarotruck Kft.
11. old. DAF FT XF105.460 ATe
Az Ön nyereségessége a mi célunk
▼ Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
12. old. Féken tartott lendület.
Disztribútoraink Magyarországon.
▼ Krone GmbH
5. old. Jédhideg marad
a legforróbb helyzetben is.
▼ MAN Kft.
3. old. Az Euro 6 jön,
a gazdaságosság marad.
▼ Mercedes-Benz Hungária Kft.
Első belső borító. Az új Actros.
Üdvözöljük egy új dimenzióban.
▼ Morvai Kft.
8. old. Osztrák-magyar cég
megbízható fuvarozókat keres!
▼ NiT Hungary
59. old. Kamionsuli – Képzett gépkocsi-
vezető=sikeres fuvarozó vállalkozás!
▼ Protruck Kft.
39. old. Megbízható minőség
eredeti alkatrészekkel…
▼ Publicitas GmbH
10. old. Gumiabroncs újrafutózó gépsor
újszerű állapotban. Azonnal szállítható.
▼ Schmitz Cargobull Magyaro. Kft.
7. old. Hatékonyság. Az Ön előnye.
Meghívó az IAA-ra.
▼ Renault Trucks Hungária Kft.
1. old. Renault Magnum
Nyerő kombináció
▼ Volvo Hungária Kft.
15. old. Kamatmentes megoldás
Volvo FM11 nyergesvontatóra
Nissan
Navara
I-Way
79 Rejtvny hirdlist.indd 79 2012.09.01 12:38:21
C
O
N
V
O
Y
T
R
U
C
K
S
H
O
P
C
O
N
V
O
Y
T
R
U
C
K
S
H
O
P
C
O
N
V
O
Y
T
R
U
C
K
S
H
O
P
SOK SZÁZ FÉLE TERMÉKKEL VÁRJUK
SZEMÉLYES VAGY TELEFONOS ÉRDEKLÔDÉSÜKET!
www.convoytruck.hu E-mail: info@
convoytruck.hu
C
O
N
V
O
Y
T
R
U
C
K
S
H
O
P C
O
N
V
O
Y
T
R
U
C
K
S
H
O
P
C
O
N
V
O
Y
T
R
U
C
K
SH
O
P
• PÉCS SZENTLÔRINCI ÚT 15. TEL.: 72/215-183 • TEL./FAX: 72/325-520
BUDAPEST ÓCSAI ÚT 1 –3. TEL.: 287-3297 • TEL./FAX: 287-3294
SZEGED, SZEGEDI LOGISZTIKAI KÖZPONT TEL./FAX: 62/471-969
DEBRECEN BALMAZÚJVÁROSI ÚT 10. TEL./FAX: 52/530-823
GYÔR BÉCSI ÚT 14. TEL./FAX: 96/328-929
Kompresszoros hûtôk (Danfoss kompresszorral)
2 év garanciával, akciós áron!
– 30 l-es, multifunkciós elektronikus hôfokszabályzóval
és digitális hômérséklet-kijelzôvel, 12 V+24 V+220 V
(–18 ºC – +10 ºC hûtési tartomány) akkuvédelem,
– 40 l-es, multifunkciós elektronikus hôfokszabályozóval
és digitális hômérséklet-kijelzôvel, 12+24 V+220 V
(–18 ºC – +10 ºC hûtési tartomány) akkuvédelem
– 15 l-es, multifunkciós elektronikus hôfok sza bá lyo zó val
és digitális hômérséklet-kijelzôvel, 12+24 V
(–18 ºC – +10 ºC hûtési tartomány) akkuvédelem
– 35,5 l-es, ágy alá beépíthetô, 12+24 V
(–7 ºC – +10 ºC hûtési tartomány) akkuvédelem
– 25 l-es, ágy alá beépíthetô, MB Actroshoz, 12+24 V
(0 ºC – +10 ºC hûtési tartomány) akkuvédelem
valamint 33 l-es abszorpciós hûtô
24 V+gáz+220 V vagy 12 V+gáz+220 V kivitelben
Kiváló
minôségû,
a mûszerfal
középsô, illetve
jobb oldalára
szerelhetô, fa
kamionos
asztalok
széles típus-
választékban
alacsony
áron!
5 tonnás 8, 10 és 12 méteres, minôsített
rakományrögzítôk erôsített változatban is
(hosszabbított racsnival, dupla kilincsmûvel,
megnövelt standard feszítôerôvel STF=500 daN)
rendkívül kedvezô áron! Kiváló minôségû, fogasléces
függôleges kitámasztó rudak,
rugós változatban is (2,26–
2,64 m), a korábbinál is
alacsonyabb áron!
Kiváló minôségû,
európai uniós
minôsítésû
haszonjármû-
hóláncok (8 mm-es
hóláncszemek
a 22,5" kerékre),
minden méretben,
akciós áron!
Kiváló minôségû
Sirius gyártmányú
távfényszórók
és ködlámpák
kedvezô áron!
Convoy 1_1 1209.indd 80 2012.08.28 15:03:08
Bursatransport 1_1 1205.indd B/III 2012.09.11 12:26:43
Látogasson el standunkra a 2012-es IAA-n!
több van benne
h
a
I
I

2
7
,

F
1
8

12 08 24 Anzeige Cooler Highlights 202x274 HU indd 1 27 08 12 14:26
Delta Truck 1_1 1209.indd B/IV 2012.09.11 12:34:27