P. 1
Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu

Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu

|Views: 103|Likes:
Published by rahmatina2811

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER MEI/2012

HBML 4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU


PUSAT PEMBELAJARAN

:

PUSAT PEMBELAJARAN NEGERI SEMBILAN

HBML 4103

ISI KANDUNGAN 1.0 Pengenalan 1.1 Bahasa Melayu Klasik 1.2 Bahasa Melayu Moden 2 2 3

2.0 Perbezaan Bahasa Melayu Klasik dan Bahasa Melayu Mo

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER MEI/2012

HBML 4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU


PUSAT PEMBELAJARAN

:

PUSAT PEMBELAJARAN NEGERI SEMBILAN

HBML 4103

ISI KANDUNGAN 1.0 Pengenalan 1.1 Bahasa Melayu Klasik 1.2 Bahasa Melayu Moden 2 2 3

2.0 Perbezaan Bahasa Melayu Klasik dan Bahasa Melayu Mo

More info:

Published by: rahmatina2811 on Oct 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

(TEMPLET TUGASAN - VERSI BAHASA MALAYSIA

)

(MUKA SURAT HADAPAN)

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER MEI/2012

HBML 4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGENALAN: NO. TELEFON E-MEL

: : :

830706055058002 0122305360 kiapicanto_05@yahoo.com

830706055058

PUSAT PEMBELAJARAN

:

PUSAT PEMBELAJARAN NEGERI SEMBILAN

HBML 4103

ISI KANDUNGAN 1.0 Pengenalan 1.1 Bahasa Melayu Klasik 1.2 Bahasa Melayu Moden 2 2 3

2.0 Perbezaan Bahasa Melayu Klasik dan Bahasa Melayu Moden 2.1 Perbezaan dari Sudut Morfologi 2.2 Perbezaan dari Sudut Sintaksis

4 4 9

3.0 Kesimpulan 4.0 Bibliografi

15 16

2

HBML 4103

1.0 Pengenalan Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh sesuatu kelompok masyarakat bagi menyatakan sesuatu hasrat. Melalui bahasa, hubungan antara individu lain akan menjadi semakin erat. Setiap kelompok manusia mempunyai bahasa yang berlainan. Ini disebabkan oleh faktor geografi, etnik dan budaya masyarakat itu sendiri. Bahasa Melayu merupakan bahasa ketiga terbesar yang ditutur oleh kebanyakan penduduk dunia. Bahasa Melayu berasal daripada Asia Tengah atau Nusantara. Bahasa Melayu termasuk dalam filum bahasa-bahasa Austris yang mempunyai tiga rumpun utama iaitu bahasa Austroasia, Tibet-China dan Austronesia. Bahasa Melayu tergolong di kalangan keluarga Nusantara di bawah rumpun Bahasa Austronesia. Ahli bahasa membahagikan perkembangan bahasa Melayu kepada tiga tahap iaitu Bahasa Melayu Kuno, Bahasa Melayu Klasik dan Bahasa Melayu Moden.

1.1

Bahasa Melayu Klasik Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2007), ’bahasa’ membawa maksud sistem

lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia (antara seorang individu dengan individu yang lain dan sebagainya). ’Melayu’ pula bermaksud nama suatu bangsa dan bahasa (terutama di Semenanjung Malaysia). Manakala ’klasik’ pula bermaksud serius dan abadi nilainya, tertinggi mutunya dan menjadi standard kepada yang lain, (pakaian, reka bentuk, dan sebagainya) yang mempunyai gaya yang sederhana dan tidak berubah mengikut masa, mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat yang lazim (tipikal). Oleh itu, dapat disimpulkan disini bahawa Bahasa Melayu Klasik ialah bahasa yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu yang mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri. Bahasa Melayu Klasik boleh dibahagikan kepada tiga zaman penting iaitu Zaman Kerajaan Melaka, Zaman Kerajaan Acheh dan Zaman Kerajaan Johor-Riau. Antara tokohtokoh penulis yang penting pada zaman tersebut ialah Hamzah Fansuri, Syamsuddin AlSumaterani, Syeikh Nuruddin Al-Raniri dan Abdul Rauf Al-Singkel. Menurut Asmah Hj 3

HBML 4103

Omar (1985:33), bahasa abad ketiga belas dan ketujuh belas dinamakan sebagai Bahasa Melayu Klasik. Menurut Awang Sariyan (1998) pula, Bahasa Melayu Klasik merupakan tahap ketiga dalam peringkat Bahasa Melayu iaitu selepas Bahasa Melayu Purba dan Bahasa Melayu Kuno. Bahasa Melayu Klasik bermula pada abad ke-13 dan berakhir pada abad ke-19. Bahasa Melayu Klasik ini wujud setelah kedatangan Islam dan kebudayaan Islam iaitu dengan wujudnya tulisan Jawi iaitu tulisan Arab berbahasa Melayu pada awal abad ke-14. Menurut Awang Sariyan (1998), perlambangan bunyi vokal Bahasa Melayu Klasik terbatas kepada tiga sahaja iaitu ’i’, ’a’ dan ’u’. Namun terdapat andaian yang menyatakan bahawa Bahasa Melayu Klasik mempunyai enam bunyi vokal iaitu ’a’. ’e’ pepet. ’e’ taling, ’i’, ’o’ dan ’u’. Manakala konsonan Bahasa Melayu Klasik adalah sama dengan Bahasa Melayu Moden. Selain itu, terdapat persamaan bunyi diftong Bahasa Melayu Klasik dengan Bahasa Melayu Moden iaitu ’ai’, ’au’ dan ’oi’.

1.2 Bahasa Melayu Moden Bahasa Melayu Moden bermula pada abad ke-19 dan abad ke-20. Karya yang ditulis oleh Munsyi Abdullah dianggap sebagai permulaan zaman Bahasa Melayu Moden. Beliau banyak menghasilkan karya-karya yang menggunakan Bahasa Melayu Moden berbanding dengan penulis terdahulu yang menggunakan Bahasa Melayu Klasik dalam karya mereka. Penggunaan perkataan dan ayat yang menggunakan Bahasa Melayu Moden berfungsi sebagai bahasa perantaraan, pentadbiran, kesusasteraan dan bahasa pengantar di pusat-pusat pendidikan. Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 telah menetapkan bahawa bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan. Bukan itu sahaja, Bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa rasmi negara dan menjadi bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara Malaysia. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2007), bahasa bermaksud sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok 4

HBML 4103

manusia (antara seorang individu dengan individu yang lain dan sebagainya). Melayu pula bermaksud nama suatu bangsa dan bahasa (terutama di Semenanjung Malaysia). Moden pula bermaksud dari masa sekarang, berkaitan dengan masa kini, yang terbaru, cara (kaedah) baru, mutakhir. Oleh itu, dapat disimpulkan di sini bahawa Bahasa Melayu Moden ialah bahasa terkini yang digunakan sebagai bahasa pengantara di antara seorang manusia dengan manusia yang lain. Bahasa-bahasa yang digunakan mudah difahami dan memberikan gambaran yang jelas tentang sesuatu situasi kepada mereka yang mendengar dan membacanya.

2.0 Perbezaan Bahasa Melayu Klasik dan Bahasa Melayu Moden Nama Buku Penerbitan : Hikayat Panji Semirang : Pustaka Antara Kuala Lumpur

Tahun Terbitan : 1992 – Cetakan Kesepuluh (Edisi Baru)

Berdasarkan novel Hikayat Panji Semirang, aspek morfologi dan sintaksis akan dikaji bagi membolehkan perbezaan dibuat di antara perkataan dan ayat yang terdapat dalam karya tersebut. Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur, pembentukan kata dan golongan kata. Manakala sintaksis pula ialah bidang yang mengkaji tentang bentuk, struktur, binaan atau konstruksi ayat. Sintaksis juga mengkaji hukum-hukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam ayat. Perkataan dan ayat yang digunakan dalam karya tersebut iaitu Bahasa Melayu Klasik akan dibezakan dengan perkataaan dan ayat yang digunakan pada masa kini iaitu perkataan dan ayat daripada Bahasa Melayu Moden.

2.1

Perbezaan dari Sudut Morfologi Dalam Bahasa Melayu Klasik, terdapat beberapa ciri yang membezakan di antara

perkataan yang digunakan dalam Bahasa Melayu Klasik dengan perkataan yang digunakan dalam Bahasa Melayu Moden. Ciri-ciri tersebut ialah perkataan yang menggunakan bahasa 5

HBML 4103

istana, menggunakan kosa kata klasik seperti ’sahaya masygul’, ’edan kesmaran’, menggunakan perdu perkataan seperti ’alkisah’, ’hatta’, ’adapun’ dan sebagainya, menggunakan fonem yang dipinjam daripada bahasa Arab yang telah ditambah dengan beberapa huruf tambahan seperti ’sy’,’kh’ dan akhir sekali ialah menerima pelbagai jenis kosa kata Arab dan Parsi dalam pelbagai bidang bahasa seperti bidang ilmu agama, undang-undang, kesusasteraan, pemerintahan, pentadbiran, perubatan, falsafah, tasawuf dan kata-kata umum. Berdasarkan buku ’Hikayat Panji Semirang’, didapati terdapat perbezaan dari sudut morfologi di antara penggunaan perkataan Bahasa Melayu Klasik dengan penggunaan perkataan Bahasa Melayu Moden pada masa kini. Dalam buku terbitan Pustaka Antara ini, terdapat banyak penggunaan bahasa istana, penggunaan perdu perkataan, penggunaan fonem-fonem Arab dan penggunaan perkataan pinjaman Bahasa Arab. Contoh perkataanperkataan tersebut dapat dilihat berdasarkan jadual di bawah.

i)

Penggunaan Bahasa Istana Bahasa Melayu Klasik Penakawan Biti-biti Sang Nata Patih

Berdasarkan keempat-empat perkataan di atas, didapati bahawa terdapat banyak penggunaan bahasa istana di dalam buku tersebut. Antara perkataan-perkataan tersebut ialah ’penakawan’ yang bermaksud hamba pengiring dalam Bahasa Melayu Moden. Perkataan kedua dalam hikayat ini yang menggunakan Bahasa Melayu Klasik ialah ’bitibiti’. Perkataan tersebut membawa maksud dayang istana. Perkataan ketiga yang menggunakan bahasa istana ialah ’Sang Nata’ yang membawa maksud tuanku. Manakala perkataan yang keempat yang menggunakan Bahasa Melayu Klasik ialah ’patih’ yang membawa maksud perdana menteri dalam Bahasa Melayu Moden. 6

HBML 4103

Hikayat Panji Semirang ini keseluruhannya menggunakan terlalu banyak perkataan yang mempunyai ciri-ciri bahasa istana. Hal ini mungkin disebabkan oleh jalan cerita yang bertemakan istana dan kayangan. Penggunaan bahasa-bahasa istana ini memberikan sedikit kekeliruan kepada mereka yang kurang faham maksud bahasa-bahasa istana ini. Jika dibandingkan dengan karya yang menggunakan Bahasa melayu Moden sepenuhnya, dapat dilihat bahawa penggunaan bahasa istana kurang digunakan. Jika ia digunakan sekali pun, penulis tidak akan menggunakan perkataan yang terlalu klasik seperti yang dinyatakan di atas. Sebagai contoh, penggunaan perkataan biti-biti yang membawa makna dayang akan memberikan kecelaruan makna kepada mereka yang membaca karya ini jika mereka tidak mengetahui akan maksudnya yang sebenar. Oleh yang demikian, adalah penting kepada pembaca untuk mengetahui makna sebenar sesuatu perkataan yang menggunakan Bahasa Melayu Klasik terlebih dahulu supaya makna dan jalan cerita dapat difahami dan seterusnya dihayati.

ii)

Penggunaan Perdu Perkataan

Ciri-ciri perkataan yang menggunakan Bahasa Melayu Klasik dalam Hikayat Panji Semirang adalah melalui penggunaan perdu perkataan. Contoh perkataan tersebut dapat dilihat melalui jadual di bawah. Bahasa Melayu Klasik Hatta Alkisah Arakian Syahdan

Berdasarkan keempat-empat contoh perkataan tersebut, dapat dilihat bahawa terdapat penggunaan perdu perkataan seperti hatta, alkisah, arakian, syahdan dan sebagainya. Penggunaan perkataan ini adalah untuk memberi kepelbagaian dalam penggunaan perkataan supaya pengarang tidak menggunakan terlalu banyak perkataan yang sama sahaja. Selain itu, perkataan-perkataan itu digunakan adalah untuk 7

HBML 4103

mencantikkan sesuatu ayat yang digunakan. Antara contoh ayat yang menggunakan perdu perkataan adalah seperti berikut; ”Arakian maka tersebutlah Sang Ratu Kuripan tatkala melihat puteranya duduk bersemayam dengan sentosa di atas takhta kerajaannya”. Penggunaan perdu perkataan seperti di atas dapat mencantikkan lagi susunan ayat yang dihasilkan dan perkataan yang digunakan dapat memberikan ayat tersebut aura yang boleh menarik minat pembaca untuk membacanya dengan lebih lanjut. Penggunaan perkataan tersebut juga boleh menyebabkan sesuatu ayat menjadi puitis jika dibandingkan dengan perkataan yang menggunakan Bahasa Melayu Moden. Dalam Bahasa Melayu Moden, tidak terdapat lagi penggunaan perdu perkataan dalam tulisan karya-karya moden. Hal ini kerana penggunaan perdu perkataan dianggap tidak mempunyai fungsi yang khusus terhadap penceritaan sesebuah karya. Perdu perkataan ini juga boleh mengelirukan sesetengah pembaca yang tidak tahu fungsi perdu perkataan tersebut.

iii) Penggunaaan Fonem Arab Ciri-ciri perkataan yang menggunakan Bahasa Melayu Klasik dalam Hikayat Panji Semirang adalah melalui penggunaan fonem Arab. Contoh perkataan tersebut dapat dilihat melalui jadual di bawah.

Bahasa Melayu Klasik Akhirat Syarat Berdasarkan kedua-dua contoh perkataan di atas, dapat dilihat bahawa terdapat penggunaan fonem bahasa Arab melalui penggunaan ’kh’ dan ’sy’ dalam karya Hikayat Panji Semirang. Penggunaan ’kh’ dan ’sy’ merupakan fonem daripada bahasa Arab yang 8

HBML 4103

banyak digunakan dalam karya-karya pada zaman dahulu. Penggunaan fonem daripada bahasa Arab yang digunakan adalah kerana terdapatnya pengaruh tulisan Arab yang digunakan pada zaman dahulu ke dalam tulisan Bahasa Melayu Klasik. Jika dibandingkan dengan Bahasa Melayu Moden yang digunakan pada masa kini, dapat dilihat bahawa penggunaan fonem bahasa Arab ke dalam karya yang dihasilkan amat jarang digunakan. Hal ini terjadi kerana pada masa sekarang, terdapat ramai tokoh-tokoh bahasa yang boleh menterjemahkan tulisan bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Melayu tanpa perlu mengambil perkataan bahasa Arab itu secara keseluruhannya.

iv) Perkataan Pinjaman Bahasa Arab Ciri-ciri perkataan yang menggunakan Bahasa Melayu Klasik dalam Hikayat Panji Semirang adalah melalui penggunaan perkataan pinjaman bahasa Arab. Contoh perkataanperkataan tersebut dapat dilihat melalui jadual di bawah. Bahasa Melayu Klasik Fakir Duniawi

Berdasarkan kedua-dua contoh perkataan di atas, dapat dilihat bahawa terdapat pelbagai perkataan pinjaman bahasa Arab dalam Hikayat Panji Semirang. Jika dibandingkan dengan karya yang menggunakan Bahasa Melayu Moden sepenuhnya, jarang dilihat perkataan-perkataan yang berunsur bahasa Arab digunakan. Hal ini terjadi kerana kurangnya cendekiawan yang menterjemahkan pelbagai perkataan bahas Arab ke dalam bahasa Melayu sepenuhnya pada masa dahulu. Kini, terdapat ramai cendekiawan yang berjaya memperbetulkan perkataan-perkataan pinjaman supaya menjadi perkataan bahasa Melayu sepenuhnya. Hasilnya, karya yang dihasilkan pada masa kini tidak lagi menggunakan banyak perkataan pinjaman bahasa Arab dalam penulisan mereka.

2.2

Perbezaan dari Sudut Sintaksis 9

HBML 4103

Dalam Bahasa Melayu Klasik, terdapat beberapa ciri yang membezakan di antara ayat yang digunakan dalam Bahasa Melayu Klasik dengan ayat yang digunakan dalam Bahasa Melayu Moden. Ciri-ciri tersebut ialah penggunaan ayat yang panjang dan berbelitbelit, penggunaan ayat pasif, penggunaan ayat songsang dan penggunaan partikel ’pun’ dan ’lah’. Selain itu, ciri-ciri yang membezakan Bahasa Melayu Klasik dengan Bahasa Melayu Moden ialah terdapat pengaruh Arab dalam frasa dan ayat terutama dalam kitab klasik Melayu seperti frasa ’ketahuilah olehmu’ yang wujud hasil daripada terjemahan harfiah daripada teks bahasa Arab dan terdapat unsur-unsur falsafah yang wujud dalam banyak tulisan Melayu seperti unsur tasawuf, ilmu Aqa’id al-Iman dan sebagainya. Contoh ayatayat tersebut dapat dilihat berdasarkan jadual di bawah.

i) Contoh 1

Penggunaan Ayat yang Panjang dan Berbeli-Belit

Bahasa Melayu Klasik : Tersebut perkataan Raden Inu itu, tatkala mendengar khabar, bahawa segala utusannya itu telah habis ditangkap dan segala harta dan mata bendanya habis dirampas sekaliannya oleh seorang kelana yang amat gagah dan berani, dan hanya Jerude dan Kertala sahaja yang boleh melepaskan dirinya dan mengadukan hal itu kepadanya dengan termengah-mengah.

Bahasa Melayu Moden : Raden Inu telah mendengar berita bahawa semua utusannya telah ditangkap dan harta bendanya habis dirampas oleh seorang pahlawan yang gagah berani. Hanya dua orang pengikutnya yang bernama Jerude dan Kertala yang terselamat dan merekalah yang menyampaikan berita ini kepadanya. Contoh 2 Bahasa Melayu Klasik : Tidak berapa lama berjalan dengan secepat itu, sampailah 10

HBML 4103

mereka itu ke negeri Kuripan, lalu masuk menghadap duli Sang Ratu Kuripan dengan hormat dan sembah sujudnya sambil menyampaikan salam sembah Ratu Daha, sebagaimana yang telah tersebut itu. Bahasa Melayu Moden : Tidak lama selepas itu, sampailah mereka ke negeri Kuripan. Mereka masuk mengadap Duli Sang Ratu Kuripan dengan penuh hormat, lalu mereka menyampaikan salam daripada Ratu Daha kepada Duli Sang Ratu Kuripan. Contoh 3 Bahasa Melayu Klasik : Sedang bermuafakat yang demikian itu, dan permuafakatannya itu pun belum lagi selesai, tiba-tiba datanglah seorang utusan dari penjaga pintu berlari-lari mengatakan, bahawa ada seorang kelana, bernama Panji Semirang sedang berjalan dengan rakyatnya, sudah tiba tepi negeri hendak masuk menangkap Raja Mentawan. Bahasa Melayu Moden : Sedang mereka bermesyuarat, tiba-tiba datang seorang utusan memberitahu bahawa terdapat seorang pahlawan yang bernama Panji Semirang dan tenteranya sedang menuju ke istana untuk menangkap Raja Mentawan. Berdasarkan ketiga-tiga contoh ayat tersebut, dapat dilihat bahawa terdapat banyak penggunaan ayat yang panjang dan berbelit-belit dalam buku Hikayat Panji Semirang ini. Jika dibandingkan dengan buku-buku yang dihasilkan pada masa kini yang menggunakan Bahasa Melayu Moden, kesemua karya yang dihasilkan menggunakan ayat yang pendekpendek dan ringkas. Dalam satu ayat klasik, ia mempunyai dua atau tiga makna yang digabungkan dalam satu ayat. Makna-makna ini dipisahkan dengan penggunaan koma dalam ayat tersebut. Jika ada di kalangan pembaca yang mempunyai pengetahuan yang kurang dalam karya klasik, mereka akan mengalami kesukaran untuk memahami karya tersebut. Pemahaman yang kurang akan menyebabkan pembaca menjadi bosan dan mereka 11

HBML 4103

mungkin tidak akan membaca karya-karya klasik lagi. Dalam karya yang menggunakan Bahasa Melayu Moden, dalam satu ayat hanya terdapat satu makna sahaja. Ini akan memudahkan pemahaman dan membantu pembaca untuk memahami karya tersebut dengan lebih baik.

ii) Contoh 1

Penggunaan Ayat Pasif

Bahasa Melayu Klasik : Setelah berapa lamanya ia berjalan itu, maka terpandanglah olehnya sebuah gunung. Bahasa Melayu Moden: Dia terpandang sebuah gunung setelah lama berjalan. Contoh 2 Bahasa Melayu Klasik : Gemparlah oleh sekalian dayang-dayang dan inang pengasuh itu. Bahasa Melayu Moden : Dayang-dayang dan inang pengasuh itu pun gempar apabila mereka mendengar berita tersebut. Contoh 3 Bahasa Melayu Klasik : Setelah dilihat oleh Mahadewi akan hal paduka anakanda Cendera Kirana demikian itu, maka belas kasihanlah hatinya. Bahasa Melayu Moden : Mahadewi merasa belas kasihan apabila melihat keadaan anakandanya Cendera Kirana. Berdasarkan ketiga-tiga contoh ayat tersebut, dapat dilihat bahawa terdapat banyak penggunaan ayat pasif dalam Hikayat Panji Semirang. Didapati bahawa pengkaryapengkarya pada masa dahulu sering menggunakan ayat pasif dalam penceritaan mereka. Pengaruh penggunaan ayat pasif ini mungkin diperolehi daripada bahasa yang digunakan oleh orang-orang bangsawan pada zaman dahulu. Oleh sebab itu, penulis-penulis terpengaruh dengan bahasa yang digunakan. Jika dibandingkan dengan karya pada masa kini yang dihasilkan dengan menggunakan Bahasa Melayu Moden, penggunaan ayat pasif berada dalam jumlah yang sedikit dalam satu-satu ayat. Hal ini kerana ia akan mengganggu proses pembacaan mereka yang kurang mahir dengan ayat pasif yang dibaca. 12

HBML 4103

iii) Contoh 1

Penggunaan Partikel ’lah’

Bahasa Melayu Klasik : Setelah itu lalu duduklah ia sambil meraba-raba tangan Panji Semirang. Bahasa Melayu Moden: Dia pun memegang tangan Panji Semirang ketika mereka sedang duduk. Contoh 2 Bahasa Melayu Klasik : Setelah itu kembalilah Panji Semirang menuju ke istananya. Bahasa Melayu Moden: Kemudian, Panji Semirang pun kembali ke istananya. Contoh 3 Bahasa Melayu Klasik : Menjadi bingunglah mereka itu serta tergopoh-gapah ke sana ke mari dengan ketiadaan lakunya. Bahasa Melayu Moden: Mereka menjadi bingung dan tergopoh-gapah ke sana sini tanpa tujuan.

Berdasarkan ketiga-tiga contoh ayat tersebut, dapat dilihat bahawa terdapat banyak penggunaan partikel ’lah’ dalam Hikayat Panji Semirang. Penggunaan partikel ’lah’ ini digunakan untuk memberi penegasan dan mencantikkan ayat yang ditulis. Penegasan yang berlaku adalah untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca tentang situasi tertentu. Namun, jika dibandingkan dengan penggunaan ’lah’ dalam Bahasa Melayu Moden dapat dilihat bahawa tidak banyak penggunaannya dalam sesuatu penulisan. Malah, ia juga jarang digunakan terutamanya dalam urusan rasmi. Hanya dialog yang digunakan dalam perbualan seharian sahaja yang menggunakan banyak ’lah’ dalam ayat tersebut.

13

HBML 4103

iv) Contoh 1

Penggunaan Tanda Koma

Bahasa Melayu Klasik : Setelah sedarlah daripada pengsannya, Mahadewi pun segera mengambil rambut anaknya yang telah dipotong itu dengan bercucuran air matanya dan mengalir seperti manik-manik yang terhambur dari tempatnya, serta disambutnya akan Galoh itu dan dibawanya masuk ke dalam peraduannya. Bahasa Melayu Moden: Apabila Mahadewi sedar dari pengsan, dia pun segera mengambil rambut anaknya yang telah dipotong dengan bercucuran air mata. Kemudian, dia mendukung Galoh masuk ke dalam biliknya. Contoh 2 Bahasa Melayu Klasik : Setelah hari sudah pagi dan matahari sudah terbit, sekelian isi negeri itu pun bangunlah, sebab tiada tahan mendengar suara harimau dan pelandok dan burung di hutan yang berbunyi amat riuh rendah suaranya, kerana negeri itu pada kiri kanan berdampingan dengan hutan besar-besar. Bahasa Melayu Moden : Apabila sudah pagi, semua manusia pun bangun kerana mendengar bunyi harimau, pelandok dan burung di hutan. Ini kerana, negeri itu dikelilingi oleh hutan tebal. Contoh 3 Bahasa Melayu Klasik : ”Ya, memanda menteri, baiklah memanda memperbuat sebuah kota pada tempat ini, kerana hamba hendak menjadi raja pada tempat ini. Bahasa Melayu Moden : Wahai memanda menteri, binalah sebuah kota di sini. Beta ingin 14

HBML 4103

menjadi raja di tempat ini.

Berdasarkan ketiga-tiga contoh ayat di atas, dapat dilihat bahawa terdapat banyak penggunaan tanda koma di dalam buku Hikayat Panji Semirang. Penggunaan tanda koma adalah untuk menyatakan sesuatu maksud yang terdapat dalam ayat tanpa terputus dengan penggunaan noktah. Namun, jika digunakan terlalu banyak tanda koma pada satu-satu ayat, kekeliruan akan timbul dan akan menyebabkan maksud yang ingin disampaikan tidak difahami. Dalam penulisan karya yang menggunakan Bahasa Melayu Moden, hanya terdapat satu koma dalam satu ayat melainkan ayat itu ingin menunjukkan kepelbagaian benda yang ingin ditulis. Sebagai contoh ayat daripada Bahasa Melayu Moden yang menggunakan banayk tanda koma adalah seperti berikut; ”Saya ingin membeli gula, bawang, susu, teh dan garam”. Penggunaan koma dalam ayat di atas menunjukkan kepelbagaian benda yang ingin diperkatakan. Ayat di atas tidak mempunyai kesalahan dan kepincangan malah ia boleh memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca tentang maksud sebenar penulis.

3.0 Kesimpulan Kesimpulannya, Bahasa Melayu Klasik merupakan antara bahasa Melayu terawal yang digunakan selepas Bahasa Melayu Kuno. Penggunaan Bahasa Melayu Klasik dipengaruhi oleh kedatangan Islam di tanah Melayu pada abad ke 13 hingga ke 19. Selepas itu, lahirlah Bahasa Melayu Moden yang menjadi panduan kepada seluruh rakyat Malaysia sehingga kini. Kedua-dua bahasa Melayu yang digunakan mempunyai perbezaan yang ketara dari sudut morfologi dan sintaksis. Bahasa Melayu Klasik mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri seperti penggunaan ayat yang panjang dan berbelit-belit, banyak ayat pasif, menggunakan bahasa istana, penggunaan kosa kata klasik, menggunakan kata pangkal ayat, menggunakan ayat songsang dan penggunaan partikel ’pun’ dan ’lah’. Jika 15

HBML 4103

dibandingkan dengan Bahasa Melayu Moden, penggunaan ciri-ciri yang terdapat dalam Bahasa Melayu Moden adalah sangat kurang penggunaannya pada masa kini. Walaupun begitu, adalah penting kepada generasi sekarang untuk mengetahui dan memahami Bahasa Melayu Klasik yang digunakan pada masa dahulu supaya warisan rakyat yang begitu berharga tidak terkubur begitu sahaja.

BIBLIOGRAFI Asmah Hj Omar. (1985). Susur Galur Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Awang Sariyan dipetik daripada Ensiklopedia Kebudayaan Melayu (1998). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Dr Azatul Azma Binti Zainon Hamzah. Jabatan Bahasa Melayu. Universiti Putra Malaysia. http://www.scribd.com/doc/53076328/Pengertian-bahasa-Melayu-Klasik-iankaka dicapai pada 29 Jun 2012. Hj Mohd Hussin Bin Hj Baharudin. (2007). Bahasa Melayu Klasik: Pendidikan Jarak Jauh. Selangor: Universiti Putra Malaysia. 16

HBML 4103

Kamus Dewan Edisi Keempat. (2007). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. http://www.tutor.com.my/stpm/asal_usul_bahasa/asal_usul_bahasa_melayu.htm dicapai pada 30 Jun 2012. http://azhar-pejuang.blogspot.com/2012/05/perkembangan-bahasa-klasik-kajian.html dicapai pada 30 Jun 2012.

17

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->