Primăria municipiului Cluj-Napoca

05 ianuarie 2012, Cluj-Napoca Comunicat de presă REŢEA DE STAŢII SELF-SERVICE DE ÎNCHIRIERE DE BICICLETE
Municipiul Cluj-Napoca a semnat în data de 01.10.2011 contractul de finanţare pentru proiectul “REŢEA DE STAŢII SELF-SERVICE DE ÎNCHIRIERE DE BICICLETE”.

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Subdomeniul: Poli de creştere Valoarea totală a proiectului: 17.646.598,87 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 13.690.949,56 lei. Durata de implementare a proiectului: 18 luni Obiectivul proiectului este reducerea traficului auto, dezvoltarea transportului ecologic şi încurajarea folosirii bicicletei ca mijloc alternativ de transport, în vederea îmbunătăţirii mobilităţii urbane în Zona Metropolitana Cluj. Obiectivul va fi atins prin realizarea unei reţele de 50 de staţii de închiriere de biciclete în regim self-service şi dezvoltarea unei reţele coerente de piste şi trasee destinate biciclistilor, pe teritoriul Municipiului Cluj-Napoca, al comunei Floreşti şi al comunei Apahida. Implementarea în ZMC a unei campanii de promovare a bicicletei ca mijloc de transport.
Date de contact: Primăria municipiului Cluj-Napoca Str. Calea Moţilor nr. 3, 400001 Tel. 0264-596030, int. 4630, 4637 e-mail: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

www.inforegio.ro Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Pentru informaţii privind fondurile disponibile prin Programul Operaţional Regional în Regiunea Nord-Vest, vizitaţi www.nord-vest.ro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful