You are on page 1of 1

De- and recomposition of expressive timing in music performance

Wat voor een mens natuurlijk is, kan voor een machine uitzonderlijk complex zijn.
Iedereen weet bijvoorbeeld dat er in menselijke spraak kleine subtiele verandering zijn in
volume en toonhoogte. Iedereen kan zich ook voorstellen hoe deze kleine veranderingen
de betekenis van het gesprokene beïnvloeden. Het zou fantastisch zijn als wij menselijke
spraak nauwkeurig kunnen benaderen met machines: er zijn talloze toepassingen
denkbaar, bijvoorbeeld het automatiseren van telefonische helpdesks. Machines die ons te
woord staan en met hun perfecte nabootsing in nuance zo menselijk mogelijk overkomen.

Hetzelfde geldt voor muziek. Geef bladmuziek aan een machine en laat het zo menselijk
mogelijk afspelen. Dat is beslist geen triviaal probleem. In mijn afstudeeronderzoek heb
in samenwerking met de Music Mind Machine group een stap willen zetten om dit
mogelijk te gaan maken.

Er bestaat al een tijd de mogelijkheid om zelf je ringtone noot voor noot in je telefoon te
programmeren. Een mogelijke exploitatie van mijn afstudeeronderzoek zou zijn om deze
ringtone zo menselijk mogelijk af te laten spelen. Zoals een computer tegenwoordig
redelijk goed tekst kan laten uitspreken door verschillende virtuele personen, zou de
telefoongebruiker zijn ringtone kunnen laten afspelen door verschillende virtuele
muzikanten.