P. 1
Pedologia

Pedologia

|Views: 16|Likes:
Published by Moncea Andreea

More info:

Published by: Moncea Andreea on Oct 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2013

pdf

text

original

Sections

 • ROLUL PEDOLOGIEI ÎN ECOSISTEMELE TERESTRE
 • 2.2 ROLUL CLIMEI ÎN PEDOGENEZĂ
 • 2.3 ORGANISMELE VEGETALE ŞI ANIMALE
 • 2.6 FACTORUL ANTROPIC ÎN PROCESUL DE PEDOGENEZĂ
 • 3.1 ORIGINEA ŞI COMPOZI IA LITOSFEREI
 • 3.2 Dezagregarea
 • 3.3 Alterarea
 • 3.4 Produsele rezultate în urma proceselor de dezagregare şi alterare
 • 4.1 PROCESELE DE DESCOMPUNERE A MATERIEI ORGANICE
 • 4.2 PRINCIPALELE TIPURI DE HUMUS
 • 4.3 ROLUL HUMUSULUI
 • 5.1 PROCESE PEDOGENETICE DE DIFEREN IERE A ORIZONTURILOR
 • 6.2. COLOIZII SOLULUI
 • 6.3 CAPACITATEA DE SCHIMB CATIONIC A SOLURILOR
 • 6.4 INDICATORI UTILIZA I LA CARACTERIZAREA SCHIMBULUI IONIC
 • 6.4.1 Adsorb ia cationică
 • 6.4.2 Adsorb ia anionică
 • 6.5 REAC IA SOLULUI
 • 6.5.1 Importan a reac iei solului
 • 6.5.2 Capacitatea de tamponare a solului
 • 7.1.1 Clasele texturale ale solului
 • 7.1.2 Importan a texturii solului
 • 7.2 STRUCTURA SOLULUI
 • 7.2.1 Principalele tipuri de structură
 • 7.2.2 Formarea şi degradarea structurii solului
 • 7.3 DENSITATEA SOLULUI
 • 7.4 DENSITATEA APARENTĂ
 • 7.5 POROZITATEA SOLULUI
 • 7.6 GRADUL DE TASARE
 • 7.7 COMPACTAREA SOLULUI
 • 7.9 Rezisten a la lucrările solului
 • 8.1 APA DIN SOL
 • 8.1.1 For ele care ac ionează asupra apei din sol
 • 8.1.2 Poten ialul apei din sol şi suc iunea solului
 • 8.1.3 Curba caracteristică a umidită ii
 • 8.1.4 Indicii hidrofizici ai solului
 • 8.1.5 Permeabilitatea solului pentru apă
 • 8.1.6 Pierderea apei din sol
 • 8.1.7 Regimul hidric al solului
 • 8.1.8 Principalele tipuri de regim hidric
 • 8.2 ÎNSUŞIRILE TERMICE ALE SOLULUI
 • 8.2.1 Importan a regimului termic al solului
 • 8.3 AERUL DIN SOL
 • 9.1 Clasificarea solurilor în România
 • 9.2 STRUCTURA SISTEMULUI ROMÂN DE TAXONOMIA SOLURILOR
 • 10.5 ENTIANTROSOLURILE (ET)
 • 11.1 KASTANOZIOMURILE (KZ)
 • 12.2 HUMOSIOSOLURILE (HS)
 • 13.2 DISTRICAMBOSOLURILE (DC)
 • 14.1 PRELUVOSOLURILE (EL)
 • 15.3 CRIPTOPODZOLURILE (CP)

CUPRINS

CAPITOLUL 1 1.1 Situa ia fondului funciar……………………………………………………………… 1.4 Rolul pedologiei în ecosistemele terestre…………………………………………….. CAPITOLUL 2 Principalii factori pedogenetici.............................................................………………….. 2.1 Roca ca factor pedogenetic…………………………………………………………… 2.2 Rolul climei în pedogeneză.....……………………………………………………….. 2.3 Organismele vegetale şi animale……………………………………………………... 2.4 Rolul reliefului în procesul de pedogeneză ...………………………………………... 2.5 Apa freatică şi stagnantă……………………………………………………………… 2.6 Factorul antropic în procesul de pedogeneză……………………………….………… CAPITOLUL 3 Formarea şi alcătuirea păr ii minerale a solului………………………………………… 3.1 Originea şi compozi ia litosferei……………………………………………………… 3.2 Dezagregarea………………………………………………………………………..... 3.3Alterarea……………………………………………………………………………..... 3.4 Produsele rezultate în urma proceselor de dezagregare şi alterare………………….... CAPITOLUL 4 Formarea şi alcătuirea păr ii organice a solurilor………………………………………. 4.1 Procesele de descompunere a materiei organice……………………………………... 4.2 Principalele tipuri de humus………………………………………………………….. 4.3 Rolul humusului ……………………………………………………………………… CAPITOLUL 5 Formarea şi alcătuirea profilului de sol…………………………………………………. 5.1 Procese pedogenetice de diferen iere a orizonturilor…………………………………. CAPITOLUL 6 Proprietă ile chimice ale solurilor……………………………………………….………. 6.1 Solu ia solului………………………………………………………………………… 6.2. Coloizii solului……………………………………………………………………….. 6.3 Capacitatea de schimb cationic a solurilor…………………………………………… 6.4 Indicatori utiliza i la caracterizarea schimbului ionic………………………………… 6.4.1 Adsorb ia cationică…………………………………………………………………. 6.4.2 Adsorb ia anionică………………………………………………………………….. 6.5 Reac ia solului………………………………………………………………………... 6.5.1 Importan a reac iei solului………………………………………………………….. 6.5.2 Capacitatea de tamponare a solului………………………………………………… CAPITOLUL 7 Principalele însuşiri fizice ale solului……………………………………………………. 7.1 Textura solului……………………………………………………………………….. 7.1.1 Clasele texturale ale solului……………………………………………….………... 7.1.2 Importan a texturii solului………………………………………………………….. 7.2 Structura solului………………………………………………………………………. 7.2.1 Principalele tipuri de structură……………………………………………………… 7.2.2 Formarea şi degradarea structurii solului…………………………………………... 7.3 Densitatea solului……………………………………………………………………... 7.4 Densitatea aparentă………………………………………………………………….... 7.5 Porozitatea solului…………………………………………………………………..... 7.6 Gradul de tasare……………………………………………………………………..... 7.7 Compactarea solului………………………………………………………………...... 7.8 Rezisten a la penetrare………………………………………………………............... 7.9 Rezisten a la lucrările solului......................................................................................... CAPITOLUL 8 Proprietă i hidrofizice, termice şi de aera ie a solului.....………………………………... 4 5 7 8 8 8 10 11 11 13 13 14 16 19 21 23 24 24 26 26 30 30 31 32 32 32 33 34 35 36 38 38 39 39 40 41 42 42 43 44 44 45 46 46 49

1

8.1 Apa din sol..................................................................................................................... 8.1.1 For ele care ac ionează asupra apei din sol…………………………………………. 8.1.2 Poten ialul apei din sol şi suc iunea solului……………………………………….... 8.1.3 Curba caracteristică a umidită ii………………………………………….……….... 8.1.4 Indicii hidrofizici ai solului……………………………………………………….... 8.1.5 Permeabilitatea solului pentru apă…………………………………………………. 8.1.6 Pierderea apei din sol.................................................................................................. 8.1.7 Regimul hidric al solului............................................................................................ 8.1.8 Principalele tipuri de regim hidric.............................................................................. 8.2 Însuşirile termice ale solului ………………………………………………………..... 8.2.1 Importan a regimului termic……………………………………………................... 8.3 Aerul din sol………………………………………………………………………… CAPITOLUL 9 Clasificarea solurilor……………………………………………………………………... 9.1 Clasificarea solurilor în România…………………………………………………...... 9.2 Structura Sistemului Român de Taxonomia Solurilor…………………….………..... CAPITOLUL 10 Clasa Protisoluri……………………………………………………………….………... 10.1 Litosolurile…………………………………………………………………………. 10.2 Regosolurile………………………………………………………………………... 10.3 Psamosolurile………………………………………………………………………. 10.4 Aluviosolurile………………………………………………………………………. 10.5 Entiantrosolurile……………………………………………………………………. CAPITOLUL 11 Clasa Cernisoluri………………………………………………………………………... 11.1 Kastanoziomurile…………………………………………………………………… 11.2 Cernoziomurile……………………………………………………………………… 11.3 Faeoziomurile………………………………………………………………………. 11.4 Rendzinele………………………………………………………………………….. CAPITOLUL 12 Clasa Umbrisoluri………………………………………………………………………... 12.1 Nigrosolurile……………………………………………………………….………... 12.2 Humosiosolurile……………………………………………………………………... CAPITOLUL 13 Clasa Cambisoluri………………………………………………………………………... 13.1 Eutricambosoluri…………………………………………………………………….. 13.2 Districambosolurile………………………………………………………………….. CAPITOLUL 14 Clasa Luvisoluri…………………………………………………………………………... 14.1 Preluvosolurile………………………………………………………………………. 14.2 Luvosolurile…………………………………………………………………………. 14.3 Planosolurile……………………………………………………………….………... 14.4 Alosolurile…………………………………………………………………………... CAPITOLUL 15 Clasa Spodisoluri…………………………………………………………………………. 15.1 Prepodzolurile……………………………………………………………………….. 15.2 Podzolurile…………………………………………………………………………... 15.3 Criptopodzolurile……………………………………………………………………. CAPITOLUL 16 Clasa Pelisoluri…………………………………………………………………………... 16.1 Pelosolurile………………………………………………………………………….. 16.2 Vertosolurile……………………………………………………………….………...

49 49 50 51 53 56 57 57 58 59 60 60 62 62 62 68 68 69 70 71 73 75 75 76 78 79 81 81 82 84 84 85 88 88 89 91 92 95 95 96 97 100 100 101

2

CAPITOLUL 17 Clasa Hidrisoluri…………………………………………………………………………. 17.1 Gleiosolurile………………………………………………………………………… 17.2 Stagnosolurile……………………………………………………………………….. 17.3 Limnosolurile………………………………………………………………………... CAPITOLUL 18 Clasa Salsodisoluri……………………………………………………………………….. 18.1 Solonceacurile……………………………………………………………………….. 18.2 Solone urile………………………………………………………………………….. CAPITOLUL 19 Clasa Histisoluri………………………………………………………………………….. 19.1 Histosolurile…………………………………………………………………………. 19.2 Foliosolurile…………………………………………………………………………. CAPITOLUL 20 Clasa Antrisoluri…………………………………………………………………………. 20.1 Erodosolurile……………………………………………………………….……….. 20.2 Antrosolurile……………………………………………………………….………... CAPITOLUL 21 Cartarea şi Bonitarea terenurilor agricole………………………………………………. 21.1 No iuni de bonitarea solurilor şi terenurilor agricole………………….………......... 21.2 Indicatorii de bonitare……………………………………………………………...... 21.3 Poten area notelor de bonitare prin aplicarea lucrărilor de îmbunătă iri funciare şi a unor tehnologii curente ameliorative………………………………………………….

104 104 106 107 109 109 111 114 114 115 117 117 118 120 120 120 122

3

crt. iar suprafa a arabilă ocupă 39. Suprafa a agricolă reprezintă 61. 6.1 Nr.100 ha vii şi pepiniere viticole. ca urmare a utilizării nera ionale a solurilor sau ca urmare a influen ei industriei prin procesele de poluare. drumuri şi căi ferate. a determinat o mărire substan ială a terenurilor ocupate cu construc ii.100 3. prin scăderea suprafe elor ocupate cu păduri.6% din terenurile agricole din 4 . Foarte multe suprafe e ale terenurilor agricole sunt afectate de mai mul i factori restrictivi cu repercursiuni asupra produc iei.400 ha construc ii.800 ha păşune. Creşterea suprafe ei terenurilor scoase din circuitul agricol în ultimul timp. Principalii factori restrictivi ai produc iei agricole (Dumitru.CAPITOLUL 1 SITUA IA FONDULUI FUNCIAR Cuvinte cheie: fond funciar. potasiu) şi scăderea con inutului în humus al solurilor.41 ha pe cap de locuitor.000 ha fâne e. topografie.5 milioane ha terenuri arabile sunt afectate de unul sau mai mul i factori restrictivi. 627. 879. 2002) Tabelul 1. 281. condi ii edafice) sau antropici.790.100 ha terenuri arabile.512.700 ha livezi şi pepiniere pomicole.781 6.79% din teritoriul României din care rezultă o pondere de 0. cu livezi şi a suprafe elor arabile.65 ha pe cap de locuitor din suprafa a totală.300 378 614 3. 1.700 ha o reprezintă terenurile agricole.400 ha drumuri şi căi ferate.600 ha păduri şi alte terenuri cu vegeta ie forestieră. fosfor. Pe 72. calită ii acesteia şi creşterii costului de produc ie. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Factorul restrictiv Seceta frecventă Excesul periodic de apă Eroziunea hidrică a solului Eroziunea eoliană Salinizarea solului Aciditatea puternică şi moderată Caren e în microelemente (zinc) Poluarea chimică a solului Poluarea cu petrol şi apă sărată Degradări prin diferite lucrări de excavare Depunerea de reziduuri Suprafa a (mii ha) 7. 3.700 ha din care 9. din care circa 7. Suprafa a agricolă este de 14.730.358. din care 14.437 1. Se impune reconstruc ia ecologică a terenurilor degradate sau afectate de diferi i factori restrictivi naturali (climă.730.839.100 ha. 256. În ultima perioadă se petrec schimbări evidente în ceea ce priveşte utilizarea terenurilor.39% din teritoriu cu 0. func iile solului Obiective: Cunoaşterea fondului funciar al României Cunoaşterea principalilor factori restrictivi ai solurilor Care sunt principalele func ii ale solurilor Rezumat Suprafa a totală a României este de 23. Datele ob inute în cadrul Sistemului Na ional de Monitoring al Calită ii Solului au eviden iat că circa 12 milioane ha terenuri agricole.322. 388.700 ha alte suprafe e.500 900 50 30 18 La aceşti factori restrictivi se adaugă scăderea continuă a gradului de aprovizionare al solului cu elemente nutritive (azot. creşteri înregistrându-se în cazul terenurilor ocupate de fâne e şi cu vi ă de vie.300 ha ape şi băl i şi 422. factori restrictivi.

ENERGETICĂ ECOLOGICĂ SOLUL INDUSTRIALĂ INFORMATICĂ ECONOMICĂ 2. ROLUL PEDOLOGIEI ÎN ECOSISTEMELE TERESTRE În natură ca şi în societatea umană. 2002). Func ia economică: . . care sunt esen iale pentru asigurarea existen ei pe Terra.contribuie la producerea de fitomasă care serveşte ca materie primă de bază pentru producerea de alimente. aerodromuri. nisip.). Această energie se poate elibera în sol prin procesul de descompunere (mineralizare) a substan elor organice. prin intermediul func iilor solului de rezervor şi furnizor continuu de apă şi nutrien i care-i conferă proprietatea cea mai importantă respectiv fertilitatea solului. Func ia industrială: . .determină protec ia genetică a unor specii şi implicit a biodiversită ii.asigură condi iile de protec ie. 4.rol de absorb ie a radia iei solare şi transferul de căldură către atmosferă. autostrăzi.ac ionează ca un filtru de protec ie. îmbrăcăminte.semnal pentru declanşarea unor procese biologice sezoniere. reglând condi iile de dezvoltare ale plantelor. sau spa iu de instalare de cabluri şi conducte subterane. . . .reprezintă habitatul de dezvoltare al organismelor din sol. drumuri. solul îndeplineşte importante func ii globale. 5 .contribuie la reglarea compozi iei atmosferei şi a hidrosferei prin participarea solului la circuitul elementelor chimice şi respectiv al apei în natură. 5. 3.clasele de calitate II-V sunt necesare investi ii foarte mari pentru ameliorarea terenurilor şi înlăturarea factorilor restrictivi ai capacită ii de produc ie a solurilor (Dumitru. stadioane etc... . combustibil etc.face intermedierea schimbului de energie şi substan e între litosferă şi atmosferă.rol în regenerarea capacită ii de produc ie a ecosistemelor.prezintă rol de sistem epurator de substan e organice străine sau de microorganisme patogene ajunse în sol. func ionare şi evolu ie normală a biosferei. prin contribu ia esen ială la circuitul elementelor chimice în natură (prin mineralizarea materiei organice). Func ia energetică: .acumularea de energie chimică rezultată prin convertirea energiei solare prin procesul de fotosinteză în substan e organice şi acumularea par ială a acestora în sol sub formă de humus. 6. . Func ia ecologică: . lut etc. .prezintă rol de atenuare a varia iilor bruşte ale unor caracteristici ale solului. . Func ia informatică: .contribuie la stabilitatea reliefului. prevenind contaminarea apelor freatice cu diferite substan e poluante. .asigură materii prime pentru diferite ramuri industriale (argilă. . prin acumularea şi furnizarea de elemente nutritive şi energie organismelor vii şi prin asigurarea celorlalte condi ii favorabile dezvoltării acestor organisme.prezintă un rol important în infrastructură pentru diferite construc ii şi instala ii. protejând stratele adânci ale scoar ei terestre.

Fără asigurarea de către fitomasă a nutri iei cu hidra i de carbon.Pedologie. Blaga Gh. atâta timp cât utilizarea sa de către om nu influen ează negativ func ionalitatea acestuia. proteine şi al i compuşi. 6. etapele din evolu ia istorică prin păstrarea unor caractere relicte sau a unor relicve arheologice. alcătuiesc cele mai importante medii pentru produc ia de biomasă. Bucureşti. via a pe glob nu ar exista şi nu s-ar putea derula (Florea. Rusu I. Editura AcademicPress. acesta fiind o resursă regenerabilă. Rusu I.Ecopedologie cu baze de pedologie generală. Editura Didactică şi Pedagogică RA.. la scară mondială permanent producătoare.. 1996 .. AMC – USAMV Bucureşti - 6 . solul reprezintă totodată un mijloc de produc ie.. Chiri ă C. Editura Ceres. Mihalache M. folosită de om pentru a ob ine produsele vegetale de care are nevoie. solul reprezintă una din cele mai valoroase resurse naturale. principalul mijloc de produc ie în agricultură şi silvicultură. Mihalache M. Bucureşti. Solul prezintă un rol esen ial în func ionarea normală a ecosistemelor terestre şi acvaterestre. reprezentând o uzină imensă. Întrebări: 1. Bucureşti 5. Prin func iile pe care le îndeplineşte... Ilie L. Ce reprezintă func ia ecologică a solurilor? 5. Care sunt factorii restrictivi ai solurilor din România? 3.Care este fondul funciar al României ? 2. ca şi corpurile acvatice. Udrescu S.Pedologie. prin procese automorfe.înregistrează şi reflectă fidel. 2.. 4. proprietă ile şi taxonomia solurilor. Care sunt principalele func ii ale solului? 4. Filipov F. ca şi a energiei necesare. Udrescu S. 1974 . Blaga Gh. 2008 – Pedologie – Solurile României. Mihalache M. 2003)... Ilie L. 2005 .. Editura Dominor. de fitomasă care constituie baza dezvoltării organismelor heterotrofe. 2006– Îndrumător de lucrări practice privind evaluarea calitativă a terenurilor agricole. Editura Ceres.. Vasile D. Fiind folosit de om în procesul produc iei vegetale. Udrescu S.. Vasile D. Cluj Napoca. 2006 – Pedologie – geneza. 3. Bucureşti.. inclusiv a omului. Ce reprezintă func ia economică a solurilor? Bibliografie: 1. Solul.

vegeta ia şi fauna. clima. Pe rocile compacte. andezit. astfel solificarea decurge mult mai lent în cazul rocilor magmatice compacte (granit. Solul nu se poate forma şi nu poate evolua în cazul în care unul din aceşti factori nu ac ionează în procesul de pedogeneză. riolit) comparativ cu rocile sedimentare unde solificarea se desfăşoară într-un ritm rapid şi pe o adâncime mai mare. Rolul principal în formarea învelişului de sol îl au următorii factori pedogenetici: roca. relieful. acide se formează soluri debazificate cu textură grosieră. gabrou. cu un con inut ridicat de materie organică şi o fertilitate ridicată.CAPITOLUL 2 PRINCIPALII FACTORI PEDOGENETICI Cuvinte cheie: pedogeneză. Un exemplu de influen a a rocii asupra formării solurilor îl constituie rocile ultrabazice (calcare. care indiferent de zona 7 . Formarea solului este condi ionată de ac iunea complexă a factorilor pedogenetici care ac ionează între partea superioară a zonei de contact dintre litosferă cu biosfera. cu o permeabilitate ridicată. sol. sărace în humus şi în elemente nutritive. factori de solificare. To i aceşti factori sunt în strânsă interdependen ă şi au declanşat procesele de pedogeneză care au condus la formarea învelişului de sol. decât solurile din zonele de deal şi munte unde datorită rocilor compacte profilul este mai redus. timpul şi activitatea antropică. care se regăseşte şi în partea minerală a solului. compozi ia mineralogică şi chimică. Solurile formate pe roci bazice sunt soluri rezistente la debazificare cu permeabilitate redusă.1 ROCA CA FACTOR PEDOGENETIC În procesul de pedogeneză roca influen ează prin proprietă ile fizice. dolomit. atmosfera şi hidrosfera. Procesele pedogenetice se desfăşoară diferit în func ie de caracteristicile rocilor. material parental Obiective: Cunoaşterea factorilor pedologici care influen ează formarea profilului de sol Influen a climei asupra formării şi evolu iei solurilor Rolul organismele vegetale şi animale asupra solurilor Intelegerea rolului apelor freatice şi stagnante asupra învelişului de sol Cunoaşterea modului de formare a solului sub influen a reliefului şi materialului parental Cunoaşterea influen ei factorului antropic asupra formării solului Rezumat Factorii pedogenetici sunt componen i ai mediului înconjurător a căror ac iune au contribuit la formarea învelişului de sol. nisipuri) au un profil mult mai mare. Astfel solurile din zona de stepă şi silvostepă formate pe roci sedimentare (loess. Vegeta ia Fauna Clima Activitatea antropică Timpul SOLUL Relieful Roca Apa freatică şi stagnantă 2. apa freatică şi stagnantă. argile. gips).

şi anume vegeta ia. Solurile formate în zonele de pădure sunt caracterizate printr-o mare aciditate. 50 în zona de pădure şi peste 80 în zona montană. resturile organice fiind nedescompuse sau par ial descompuse. la polul opus aflându-se solurile formate pe nisipuri (Psamosolurile) care prezintă o fertilitate redusă datorită proprietă ilor materialului parental pe seama cărora s-au format. con inut scăzut în elemente nutritive. Un rol important al precipita iilor se înregistrează în cazul percolării carbonatului de calciu pe profilul de sol în zonele aride. 2. acestea antrenează de două-trei ori mai multe elemente nutritive comparativ cu resturile vegetale provenite din pădurile de conifere. Distribu ia rocilor determină şi uniformitatea învelişului de soluri. cantitatea de humus rezultată este mai mare. care ac ionează prin percolare. sau calcare bogate în oxizi de fier (Eutricambosol rodic). Descompunerea resturilor vegetale în zona de stepă. deoarece sub vegeta ia provenită din pădurile de foioase. În general bacteriile. astfel că în zonele cu precipita ii de peste 650 mm carbonatul de calciu nu se mai întâlneşte pe profilul de sol. caracteristicile morfologice sunt bine reprezentate şi prezintă o fertilitate foarte ridicată. preferă un mediu mai cald comparativ cu ciupercile. materia organică este slab humificată (se formează humus brut) iar activitatea biologică este redusă (Districambosolurile). care contribuie la descompunerea resturilor vegetale în zone mai reci. se manifestă cu o intensitate mult mai mare comparativ cu zonele mai reci. Odată cu creşterea precipita iilor acesta este levigat pe profilul de sol. 2004). Vegeta ia influen ează formarea solului prin furnizarea de materie organică solului. stagnare şi scurgere. Foarte importantă este şi provenien a resturilor vegetale. procesele de adsorb ie.temperaturile medii multianuale Indicele de ariditate prezintă următoarele valori în condi iile climatice din ara noastră: în jur de 17 în zona de stepă. mineralizarea şi humificarea resturilor vegetale. Climatul are o mare influen ă asupra proceselor de eroziune eoliană şi hidrică a solurilor prin principalele sale componente vântul şi apa. unde se formează Kastanoziomurile carbonatul de calciu întâlnindu-se de la suprafa a solului. evapotranspira ia etc. producând diferite procese care influen ează pedogeneza solurilor.2 ROLUL CLIMEI ÎN PEDOGENEZĂ Clima ac ionează în procesul de pedogeneză atât direct cât şi indirect prin intermediul vegeta iei a cărei dezvoltare şi distribu ie este influen ată de parametrii climatici (temperatura şi precipita iile). 2. Temperatura influen ează intensitatea proceselor care au loc în sol: alterarea. contribuind la acumularea humusului în sol atât în ceea ce priveşte cantitatea cât şi calitatea acestuia. Există situa ii în care roca nu are un rol hotărâtor în geneza solurilor. În cazul solurilor formate pe loess acestea au o textură mijlocie. Se constată o creştere a con inutului de argilă odată cu creşterea precipita iilor. Alte roci determină caracteristici particulare în cazul unor soluri ca de exemplu marnele (Faeozim marnic).în care se întâlnesc duc la formarea Rendzinelor. unde descompunerea este mult mai lentă. Totuşi acest factor nu poate fi considerat ca variabilă independentă deoarece este determinat de climă. 8 . acesta fiind alcătuit din acizi huminici care imprimă solurilor o culoare închisă.3 ORGANISMELE VEGETALE ŞI ANIMALE Solurile nu se pot forma în lipsa factorului biotic. în zonele de stepă pe seama descompunerii resturilor vegetale provenite de la vegeta ia ierboasă bogată în elemente bazice. Toate aceste procese sunt în strânsă legătură şi cu precipita iile. Solurile formate sunt bogate în humus şi elemente bazice care determină un grad înalt de fertilitate (Cernoziomurile). Temperatura influen ează şi activitatea organismelor şi microorganismelor din sol.precipita ii medii multianuale T . dar toate caracteristicile importante ale solurilor depind de cele ale materialului parental. Astfel. de aceea cu cât acestea sunt mai uniforme cu atât solurile prezintă o uniformitate mai ridicată. În ara noastră pentru caracterizarea climatului se utilizează Indicele de Martonne (Iar) sau indicele de ariditate: Iar = P T + 10 P . sol şi condi iile locale (Florea.

Distribuie microorganismele şi materia organică. În general vegeta ia ac ionează în procesul de solificare într-un timp foarte îndelungat. o influen ă foarte mare în procesul de pedogeneză al solurilor. Fauna existentă în sol a fost grupată în func ie de mărime în microfauna (animale cu dimensiuni <0. (1996) au stabilit influen a faunei în circuitul nutrien ilor şi rolul exercitat de acestea în procesul de structurare al solului după cum urmează (tabelele 2. Coleman şi D.1 şi 2.2-4 mm).Vegeta ia are un rol hotărâtor asupra distribu iei învelişului de sol deoarece după schimbarea asocia iilor vegetale se pot stabili limitele de soluri în teritoriu. A Orizontul O. Fragmentează resturile vegetale. Contribuie la declanşarea proceselor de humificare Tabelul 2. Activitatea faunei din sol prezintă alături de vegeta ie.C. B Collembole 1-6 mm Viermi 3-15mm 9 . macrofauna (4-80mm) şi megafauna (>80 mm).A. Mineralizează şi imobilizează nutrien ii.2): Rolul faunei în formarea solului Tabelul 2. schimbarea asocia iilor vegetale producându-se mult mai rapid decât schimbarea învelişului de sol. A. Crossley. Modifică circuitul nutrien ilor Reglează popula iile de ciuperci şi microfauna.1 Ciclul nutrien ilor Catabolizează materia organică. A Orizontul O. A. mezofauna (0.2 mm). Fragmentează resturile vegetale Constitu ia solului Produce compuşi organici care consolidează agregatele solului Hifele cimentează particulele în agregate structurale Pot afecta agregatele structurale prin actiunea microflorei Produce granule reziduale. creează biopori şi declanşează procesul de humificare Combină particulele minerale cu cele organice. D.2 Denumirea Nematozi Artropode Ostracozi Dimensiuni < 1mm < 1mm < 1mm Orizontul Orizontul O. B Orizontul O. A Orizontul O Microflora (Bacteriile şi ciupercile) Microfauna Mezofauna Macrofauna Cele mai reprezentative organisme animale întâlnite în sol Acarieni < 1mm Orizontul O. Reglează popula iile de bacterii şi ciuperci.

ac ionează în distribu ia solurilor prin reparti ia diferen iată a căldurii şi precipita iilor odată cu schimbarea altitudinii. În cazul versan ilor cu expozi ie nordică aceştia sunt mai reci. în compara ie cu carbonatul de calciu care se întâlneşte la adâncime mai mică în partea superioară şi mai mare în partea inferioară.C Un rol foarte important în sol îl au râmele care prin activitatea lor duc la acumularea în sol a diferi ilor compuşi specifici. Pe terenurile vălurite datorită aportului diferit de umiditate. În zonele depresionare pe lângă apa căzută din precipita ii. A Orizontul O. prin faptul că versan ii sudici beneficiază de o cantitate de căldură mai mare.B. Se consideră că anual trec prin tubul digestiv al râmelor o cantitate de sol cuprinsă între 50 şi 600 t/ha.A.C Râme 20-200 mm Orizontul O. 2. alunecări. colmatare. lan urile muntoase. prezintă o umiditate mai ridicată iar tipul de sol format este diferit în compara ie cu solul format pe versantul cu expozi ie sudică sau sud-vestică. Catena reprezintă o secven ă de soluri situate de-a lungul unui versant. în principal prin modificarea condi iilor locale de climă şi vegeta ie.4 ROLUL RELIEFULUI ÎN PEDOGENEZĂ Relieful influen ează procesul de pedogeneză al solurilor. evapotranspira ia este mai intensă şi umiditatea deficitară. Grosimea solului pe teren fragmentat menta Fig. Formele de mezorelief şi microrelief manifestă un rol indirect. atât direct prin procese de eroziune.Păduchi de lemn Insecte 5-12 mm Orizontul O.1 Grosimea solului pe relief fragmentat Expozi ia versantului determină procese deosebite. învelişul de sol prezintă grosimi diferite deoarece apa antrenează şi particule de sol care se depun în păr ile joase determinând grosimi diferite ale solului (fig. În anul 1935 Milne a studiat modul de formare al solurilor de pe versan i şi a introdus no iunea de catenă. Factorul principal care 10 . defla ie cât şi indirect prin captarea în mod diferit a energiei solare. Acumularea de humus este mai redusă pe coame unde stratul de sol este mai mic şi mai mare în partea inferioară.B. există un aport de apă provenit din scurgerile de pe versan ii terenurilor învecinate care determină procese de stagnare a apei la suprafa a solului favorizând procesele de stagnogleizare. a apei determinând procese de solificare diferite.1). influen ând în mod frecvent condi iile de drenaj al solurilor.A 5-20 mm Viermi 100 mm Orizontul A. În zonele montane unde relieful determină o schimbare altitudinală a climei şi implicit a proceselor pedogenetice determină o etajare pe verticală a solurilor cu profil scurt şi scheletice. Relieful prin cele trei mari tipuri geomorfologice: macrorelieful. mezorelieful şi microrelieful. 2. Macrorelieful cuprinde cele mai reprezentative forme de relief: câmpie. 2. platou.

Orizontul format prezintă culori vine ii. de care depinde permeabilitatea. În ultima perioadă datorită industrializării accelerate. Pe forme depresionare se acumulează o cantitate mai mare de apă şi astfel iau naştere soluri afectate de exces de umiditate. care poate fi de natură pluvială şi este întâlnit la terenurile aflate în arii depresionare sau de natură freatică atunci când apa freatică se află la adâncimea de unde poate influen a profilul de sol. Odată cu intensificarea tehnologiilor agricole de către om prin modificarea ecosistemului. în care au loc procese de reducere a hidroxizilor de fier şi mangan determinând apari ia culorilor albăstrui. proprietă ile se numesc hipostagnice. verzui când apa stagnează o perioadă mai lungă de timp iar orizontul se numeşte stagnogleic (W) iar solurile poartă denumirea de stagnosoluri. Atunci când apa stagnează o perioadă scurtă de timp pe profilul de sol determină apari ia culorilor gălbui. cloruri sau carbona i de sodiu determină îmbogă irea solului în săruri solubile datorită proceselor de salinizare. solurile formate se numesc solonceacuri. dar datorită ac iunii sale omul poate influen a direct sau indirect evolu ia solurilor. de hidrografie şi hidrologie care influen ează formarea şi diversificarea învelişului de sol. În func ie de relief variază şi condi iile de rocă. În urma fertilizării cu îngrăşăminte organice şi minerale a solurilor agricole se reface consumul de nutrien i în sol care au fost îndepărta i odată cu ridicarea recoltei. cenuşii.6 FACTORUL ANTROPIC ÎN PROCESUL DE PEDOGENEZĂ Activitatea antropică nu este considerată un factor natural pedogenetic.determină această secven ă de soluri este panta care condi ionează infiltra ia apei în sol. Solurile influen ate de apa freatică sunt mai bogate în materie organică. De asemenea. suprafe e însemnate sunt scoase din circuitul 11 . solurile au suferit modificări atât în sens pozitiv cât şi negativ. influen ează scurgerile de suprafa ă şi antrenarea particulelor de sol din partea superioară în partea inferioară a versantului. În cazul în care apa freatică con ine sulfa i. mari suprafe e de soluri sunt afectate mai mult sau mai pu in de diferite procese de degradare. cum sunt de exemplu zona franjei capilare şi orizonturile de suprafa ă ale solurilor cu niveluri fluctuante ale apei freatice apar culori gălbui. Introducerea sistemelor de iriga ii compensează deficitul de apă din punct de vedere climatic dar totodată pot produce creşteri ale umidită ii în sol şi sărăturarea acestuia ca urmare a utilizării apei necorespunzătoare. Proprietă ile stagnice ale solurilor sunt legate de satura ia determinată de apa stagnantă temporar la suprafa a solului sau în partea superioară a profilului de sol. Datorită excesului de umiditate. debazificarea şi procesele de eluviere-iluviere sunt reduse iar solurile formate se numesc gleiosoluri. ruginii iar orizontul se notează cu Go (glei de oxido-reducere). acestea influen ând procesele de eluviere-iluviere a diferi ilor compuşi organici sau minerali. 2. Procesele de alcalizare sunt datorate acumulării de ioni de sodiu schimbabil în sol (Solone uri). albăstrui. Pe versan i sunt intensificate procesele de eroziune ale solului sau favorizarea defla iei eoliene în cazul solurilor nisipoase. în care solurile pot suferi o acidifiere pronun ată şi o contaminare cu metale grele sau substan e chimice provenite din emisiile industriale. ca de exemplu preluvosolurile stagnice în timp ce pe terenurile plane în aceleaşi condi ii climatice se formează preluvosolurile. care ac ionează ca un filtru biologic capacitatea sa de depoluare este limitată. roşcate datorate oxidării compuşilor de fier şi mangan. bioacumularea etc. Cu toate că solul este considerat un sistem depoluator. Aceste proprietă i se numesc proprietă i reductomorfe iar orizontul format se notează cu Gr (gleic de reducere). În unele cazuri procesul pedogenetic decurge în condi ii de exces de apă. distribu ia covorului vegetal. au un orizont humifer mai profund. Prin înlocuirea sistemelor naturale cu agroecosisteme se modifică regimul hidric al solurilor prin înlocuirea vegeta iei naturale cu culturi care pot produce apari ia excesului de umiditate după defrişarea pădurilor. 2. pe profilul de sol apar culori specifice datorită aera iei slabe. iar orizontul stagnogleizat rezultat se notează w.5 APA FREATICĂ ŞI STAGNANTĂ În general formarea solurilor decurge în condi ii normale de umiditate ce caracterizează o anumită zonă. Extrac iile de petrol pot produce poluări ale solului cu petrol sau apă sărată. verzui. Atunci când alternează condi iile de reducere cu cele de oxidare.

proprietă ile şi taxonomia solurilor. 5. 3. Bucureşti. 1996 . Care este influen a reliefului asupra distribu iei solurilor? 6.. Rusu I. Mihalache M... 4. Mihalache M. Cluj Napoca. Bucureşti. 1974 ..Pedologie. Blaga Gh.. Prin aplicarea măsurilor agropedoameliorative omul poate ameliora fertilitatea scăzută a solurilor. chimice şi biologice. Cum influen ează roca proprietă ile solurilor? 5.. Vasile D. Editura Ceres. Întrebări: 1. Udrescu S.. 2005 .. Udrescu S. Editura AcademicPress. prin modificarea în sens pozitiv a însuşirilor fizice. Editura Ceres.agricol pentru exploatări miniere de suprafa ă. Bucureşti. Care este influen a apelor freatice şi stagnante asupra solurilor? Bibliografie: 1. Vasile D.Care sunt principalii factori pedogenetici care influen ează formarea solurilor ? 2. Filipov F. Blaga Gh. Ilie L. drumuri etc.Pedologie. Rusu I... 2006 – Pedologie – geneza. Ce reprezintă procesul de pedogeneză? 3. Chiri ă C. 2006– Îndrumător de lucrări practice privind evaluarea calitativă a terenurilor agricole. care modifică ecosistemul zonal. AMC – USAMV Bucureşti 12 . 2. construc ii... Udrescu S. Editura Didactică şi Pedagogică RA.Ecopedologie cu baze de pedologie generală. Cum evoluează solurile sub ac iunea factorilor climatici? 4.

9 0. având o grosime de aproximativ 70-120 de km şi este alcătuită din minerale şi roci (tabelul 3.4 33 0. Asupra rocilor mărun ite a ac ionat tot timpul factorul biologic.01 — — — — 0. hidrosferă şi biosferă (%) Elemente Hidrogen Oxigen Carbon Azot Siliciu Aluminiu Fier Calciu Fosfor Clor Sulf Litosfera 2. 3.9 60. etc.016 — 0. pondere mai ridicată prezentând cca. Argint (Ag). Rocile au rezultat prin asocierea pe cale naturală între două sau mai multe minerale.08 — 0.3 — — — — — — — Hidrosfera 66. e. 13 . Rezumat În prima fază a solificării partea superioară a litosferei era alcătuită din roci masive. d. În timp datorită proceselor de dezagregare şi alterare au luat naştere pricipalii constituen i minerali ai solurilor reprezenta i în special prin nisip.006 — 0. Cupru (Cu). praf şi argilă.017 Cunoaşterea compozi iei litosferei Cunoaşterea principalilor constituien i ai păr ii minerale a solului Influen a proceselor de dezagregare asupra rocilor Importanta proceselor de alterare asupra par ii minerale a solului Cunoaşterea produşilor rezulta i în procesele de dezagregare şi alterare În general sunt foarte pu ine elemente în stare nativă care intră în alcătuirea litosferei.9 1. Cele mai reprezentative sunt: pirita (FeS2).16 — 20.5 6. Diamant (C). determinând transformări fizico-chimice şi biochimice care au dus la formarea solurilor.1 ORIGINEA ŞI COMPOZI IA LITOSFEREI Litosfera cuprinde pătura solidă de la suprafa a Terrei.CAPITOLUL 3 FORMAREA ŞI ALCĂTUIREA PĂR II MINERALE A SOLULUI Cuvinte cheie: roca. Clasa elementelor native – Sulf (S).03 — 0. 100 dintre acestea. Platina (Pt). Aceste roci în timp au fost supuse ac iunii factorilor de mediu care au dus în prima fază la dezagregarea rocilor dure în func ie de compozi ia acestora. c.1 Biosfera 49.8 24. 2.07 0.1).4 0.9 24. alterare. b.033 0. dure rezultate prin răcirea şi consolidarea magmei telurice. minerale argiloase Obiective: a. majoritatea se găsesc sub formă de combina ii chimice care alcătuiesc mineralele.2 1.03 78.04 Atmosfera — 21 0. blenda (ZnS) şi galena (PbS).017 Tabelul 3. Mineralele în func ie de compozi ia lor au fost grupate în: 1.33 0. dezagregare. Principalele elemente întâlnite în litosferă. Sunt cunoscute peste 3000 de minerale în litosferă.27 0. atmosferă.9 0. Mineralele sunt substan e anorganice solide şi omogene din punct de vedere fizico-chimic. Clasa sulfurilor – cuprinde combina ii ale sulfului cu diferite metale sau metaloizi. Aur (Au).

fluorină (CaF2). Clasa oxizilor şi hidroxizilor – rezultă din combinarea metalelor şi metaloizilor cu oxigenul sau cu gruparea hidroxil. e. Un tetraedru de siliciu privit izolat se prezintă ca o grupare ionică având un atom de siliciu în centru şi 4 ioni de oxigen în col uri (SiO4)4-. 5. Clasa sărurilor haloide – cuprinde mineralele rezultate din combinarea halogenilor cu diferite metale – sarea gemă (NaCl). b. b) Dezagregarea datorită înghe ului şi dezghe ului (geliva ia) Se produce prin pătrunderea apei în fisurile produse de dezagregarea termică. de exemplu Si4. sunt fragmentate în păr i mai mici.pot rezulta mai multe tipuri de structuri. silica ii . Stabilitatea acestei grupări este dată de raza mică a ionului de siliciu (0.39Å) şi de raza mare a ionului de oxigen (1. în cazul apari iei temperaturilor de înghe 00 C sau mai mici. magnezitul (MgCO3) şi dolomitul (CaMg(CO)3. carbona ii . Clasa sărurilor oxigenate cuprinde săruri naturale ale acizilor oxigena i care în func ie de radicalul acidului se grupează în: a. Silica ii au la baza formării lor. fără ca natura mineralogică a rocilor să fie afectată.3. coezive. metamorfice si sedimentare sunt formate pe seama silica ilor. limonitul (FeO[OH] · nH2O). unde varia iile diurne de temperatură au o amplitudine mai mare.săruri ale acidului sulfuric: gipsul (CaSO4· 2H2O) şi anhidritul (CaSO4). rezultând o împachetare foarte strânsă a grupării SiO44-. Acest proces se manifestă în zonele înalte cu înghe uri puternice dar şi în zona temperată unde există înghe uri repetate în timpul iernii. oxizii de siliciu-cuar ul (SiO2) şi oxizii de mangan: piroluzita (MnO2). 3. La baza structurii silica ilor se află gruparea tetraedrică SiO44. cu configura ie tetraedrică.mineralele ce compun această clasă reprezintă circa 90% din volumul total al litosferei.săruri ale acidului carbonic: calcitul (CaCO3). numite „tetraedrii de SiO4”. influen ează procesul de solificare. Cei mai răspândi i sunt oxizii de fier: hematitul (Fe2O3). cu minerale reprezentative pentru fiecare tip de structură.32Å). silvina (KCl). În general toate rocile magmatice.1 Schema tetraedrului de SiO44După modul în care se angrenează tetraedrii de SiO44. 3. care produc încălzirea stratului superior al rocilor acestea dilatându-se mai mult decât stratele profunde (rocile şi mineralele sunt corpuri rele conducătoare de căldură care nu se încălzesc uniform de la suprafa ă spre interior). Interesant este faptul că ionii se pot înlocui între ei. c) Dezagregarea sub ac iunea biosferei (dezagregare biomecanică) 14 .1). a) Dezagregarea datorită varia iilor de temperatură (dezagregarea termică) Se manifestă sub influen a razelor solare. Prin înghe are apa îşi măreşte volumul cu aproximativ 9%. Dezagregarea datorată varia iilor de temperatură este mai accentuată în zonele de pustiu şi în zonele muntoase. exercitând presiuni laterale de 2000-6000 kg/cm 2 asupra pere ilor şi crăpăturilor contribuind la fragmentări ale rocilor.legătura Si-O fiind cea mai puternică din toate structurile cristaline cunoscute (fig. cu condi ia ca volumele lor ionice să fie apropiate şi re eaua cristalină să rămână neutră.2 Dezagregarea Dezagregarea este procesul fizico-mecanic prin care rocile policristaline. fosfa ii . sulfa ii .săruri ale acidului azotic: salpetru de Chile (NaNO3) şi salpetru de India (KNO3).cu Al3+. grupări de SiO4. 3. din care pot fi studiate numai acele minerale care sunt răspândite şi care sub o formă sau alta.săruri ale acidului fosforic: apatita (Ca5F(PO4)3 şi vivianitul Fe3(PO4)2· 8H2O. nitra ii . d. c. 4. Fig.

Pe cursul superior al râurilor datorită pantelor mari şi scurgerilor rapide. alcătuit din fragmente cu dimensiuni variate de la bolovani şi pietre la fragmente de dimensiuni mici de nisip fin şi praf. sedimentarea – se manifestă în momentul încetării ac iunii vântului prin depunerea la suprafa a solului a materialului transportat. 15 . de exploatare a carierelor şi a exploatărilor miniere. determină slăbirea coeziunii dintre particule. De asemenea rădăcinile pot secreta anumite substan e care prin dizolvare. Babele.8 mm şi prin târâre cel grosier. d) Dezagregarea sub ac iunea apelor curgătoare. procesul principal este determinat de transportul materialului erodat prin suspensie. de drumuri. a zăpezii şi a ghe arilor Apele curgătoare ac ionează în procesul de dezagregare în mod diferit din bazinul superior către cel inferior. acestea sunt mărun ite în fragmente din ce în ce mai mici. În urma proceselor de dezagregare se formează un strat afânat de diferite grosimi. frecare şi rostogolire. Animalele care trăiesc în sol (mamifere. Pe cursul mijlociu. unde fragmentele de rocă sunt desprinse de pe marginea abrupturilor. Acest proces are loc prin pătrunderea rădăcinilor plantelor. Materialul depus dă naştere la depozite eoliene sub formă de dune şi interdune (atunci când materialul transportat a fost nisipos). erodarea . c. Ac iunea mecanică a vântului cuprinde trei procese distincte: a.produce şlefuirea rocilor sub ac iunea intensită ii vântului încărcat cu diferite particule de roci. râme. frecare şi rostogolire. Acesta reprezintă roca mamă sau materialul parental pe seama căruia încep procesele de formare a solurilor. Sfinxul de pe platoul Bucegi. contribuind la amplificarea dezagregării prin favorizarea pătrunderii în rocă a aerului şi a apei. transportul – vântul transportă în toate direc iile prin rostogolire sau prin aer particule de diferite mărimi care în urma lovirii cu diferite obstacole sau a frecării între ele. iar în cădere se lovesc de alte roci şi se mărun esc. Factorul antropic poate contribui în mod indirect la dezagregarea rocilor prin efectuarea de lucrări de construc ii.Se desfăşoară cu intensită i mai reduse comparativ cu dezagregarea termică şi se manifestă pe arii geografice largi. Gravita ia se manifestă şi pe versan ii puternic înclina i din zonele montane unde sunt desprinse şi deplasate gravita ional blocuri mari de piatră care se mărun esc prin izbire. a căror creştere în lungime şi grosime exercită presiuni de 30-100 kg/cm2. e) Dezagregarea prin ac iunea vântului Vântul se manifestă cu intensită i diferite în regiunile în care vegeta ia este redusă sau lipseşte în general în zonele deşertice şi pe culmile mun ilor. f) Dezagregarea sub ac iunea for ei gravita ionale Se produce în zonele accidentate. Vântul reuşeşte să şlefuiască excava iuni de diverse forme şi mărimi (ex. insecte) au o ac iune indirectă. fragmentele cu diametrul mai mic de 0. Fig 3. viermi. predomină procesul de dislocare a rocilor şi de mărun ire prin izbire. (fig 3.2 Babele – Mun ii Bucegi b.2). producând mărun irea rocilor la adâncime mai mare.

cu proprietă i noi. Debazificarea are loc în urma proceselor de dezagregare unde la suprafa a fragmentelor se găsesc diferi i ioni de K. deosebite de mineralele ini iale. Procesele de alterare se desfăşoară concomitent cu procesele de dezagregare care înlesnesc desfăşurarea acestora prin mărirea suprafe ei de contact ca urmarea mărun irii materialului mineral. care participă în procesul de alterare. Dizolvarea Reprezintă procesul de dispersie în apă a substan ei minerale până la nivel molecular sau ionic. Hidratarea şi deshidratarea se manifestă la suprafa a pământului unde există oscila ii ale temperaturii. Desilicifierea reprezintă faza în care din re eaua silicatului primar se pune în libertate o parte din SiO2 sub formă de silice secundară. Mg(OH)2. Ca (OH)2. Na. Principalele procese de alterare a mineralelor sub influen a apei sunt hidratarea. Silicea secundară eliberată se depune sub formă de pulbere albicioasă. vie uitoarele) în minerale secundare. fie sub formă moleculară (H2O) fie sub formă ionică (H+ şi OH-).3. nu este disociată în H+ şi (OH)-. Ionii trec în solu ie şi formează cu grupările OH diferite baze KOH. Hidratarea – reprezintă procesul fizico-chimic care constă în atragerea apei la suprafa a particulelor minerale (hidratare fizică). Ac iunea apei în procesele de alterare Apa este principalul agent al transformărilor chimice de la suprafa a litosferei. În general hidratarea se manifestă într-un climat umed iar deshidratarea în zonele cu climat secetos. ci rămâne în stare moleculară nedisociată.3 Alterarea Alterarea este procesul chimic prin care mineralele primare din roci sunt transformate sub ac iunea factorilor externi (apa. materialul hidratat descompunându-se în mineral anhidru şi apă liberă având loc deshidratarea mineralelor. Ex. În aceste condi ii procesul de hidratare poate fi reversibil prin încălzire. Aceşti silica i sunt principalii constituen i ai argilei iar faza de formare a silica ilor secundari se numeşte argilizare. Na şi Mg. 1. desilicifierea şi argilizarea. Apa încărcată cu CO2 disociază în ioni de H+ şi OH-. Ca. Un exemplu îl constituie formarea caolinitului în urma proceselor de sinteză dintre hidroxizii fundamentali: 16 . care determină varia ii ale presiunii vaporilor de apă din atmosferă. Ionii de H având o energie de schimb foarte mare pătrund în re eaua cristalină a silica ilor şi elimină din re ea ionii de K.nucleele alumino-silicice rămase după debazificare şi desilicifiere suferă procese de hidratare dând naştere unor silica i noi denumi i silica i secundari. În climatele calde şi umede cele două etape – debazificarea şi desilicifierea ac ionează simultan practic se contopesc în una singură astfel încât hidroliza unui silicat complex se reduce la schema simplă: silicat complex + apă disociată → silice + baze.reprezintă procesul de transformare a mineralelor ca urmare a înlocuirii cationilor cu ionii de hidrogen din apă. Aceasta poate fi definită şi prin efectele pe care le produce şi anume descompunerea unor săruri în prezen a apei în acizii şi bazele din care au provenit. hidroliza şi dizolvarea. NaOH. Hidroliza . CaSO4+2H2O → Ca SO4 · 2H2O anhidrit gips Apa intrată în re eaua noului mineral. şi/sau pătrunderea apei în re eaua cristalină a mineralelor (hidratarea chimică). Hidroliza silica ilor se produce în trei etape: debazificarea. Mg şi Ca. În urma dizolvării feldspatului potasic în apă la temperatură normală nu se mai ob ine un feldspat prin evaporarea apei ci un amestec de K(OH) şi SiO2 · nH2O având o structură amorfă total deosebită de structura feldspatului. Argilizarea . În urma dizolvării se ob ine o solu ie minerală alcătuită din apă care reprezintă mediul de dispersie şi substan a dizolvată numit component solubilizat. aerul.

Prezen a compuşilor de fier şi mangan pe profilul de sol imprimă anumite culori specifice. d) cantitatea de apă determină o creştere a hidrolizei deoarece prin circula ia sa verticală elimină produşii de hidroliză. b) concentra ia ionilor de H+. Fe2O3→2Fe+3O Mn2O3→2MnO+O Însuşiri reducătoare au şi hidrogenul şi hidrogenul sulfurat din mediile anaerobe prin desfăşurarea următoarelor reac ii: Fe2O3+H2 → 2FeO+H2O FeO+H2S → FeS+H2O Procesele de oxidare şi reducere se petrec deseori concomitent în urma alternării perioadelor de aerobioză cu cele de anaerobioză. procesul de combinare a unei substan e cu oxigenul 2SO2 + O2 = 2SO3 sau pierdere de hidrogen H2S + O = H2O. compuşii feroşi şi manganoşi sunt solubili. colorit pestri . Carbonatarea – este determinată de dioxidul de carbon din apă. Dizolvarea în apă 17 . exprimată prin pH-ul apei. Acest proces are loc în condi ii anaerobe determinat de excesul de umiditate. Pe fondul vine iu-verzui al compuşilor de fier apar pete gălbui. FeCl2 + Cl =FeCl3 Ca şi în cazul fierului. c) procesul de hidroliză se desfăşoară mai rapid odată cu creşterea temperaturii în regiunile calde şi mai lent în regiunile umede.hidroliza creşte în intensitate odată cu micşorarea dimensiunii cristalelor. b. e) gradul de instabilitate a mineralelor care depinde de compozi ia chimică şi de condi iile de formare (anortit-ortoza-albitul). fiind asigurată circula ia acestor elemente în sol şi în plantă. ruginii ale oxizilor de fier şi pete brune-negricioase ale oxizilor de mangan. care ac ionează asupra bazelor rezultate din alterarea rocilor şi mineralelor dând naştere la carbona i şi bicarbona i. iar orizonturile de sol prezintă un aspect marmorat. culori roşcate până la gălbui în func ie de gradul de hidratare al fierului datorate prezen ei compuşilor oxida i ai fierului şi culori brun negricioase imprimate de oxizii şi hidroxizii de mangan. 2. În stare redusă. ca de exemplu trecerea fierului bivalent în fier trivalent sau a manganului bivalent în mangan trivalent sau tetravalent. Aceste procese de cele mai multe ori se petrec în prezen a apei.4Al (OH)3+4Si(OH)4 →Al4Si4O10(OH)8 +10H2O hidroxizi caolinit apă Viteza hidrolizei depinde de următorii factori: a) dimensiunea particulelor minerale . manganul este eliminat din re eaua cristalină a silica ilor şi suferă aceleaşi transformări. Odată cu scăderea pH-ului viteza hidrolizei creşte. Reducerea este procesul invers oxidării prin pierderea oxigenului sau pierdere de sarcini pozitive şi câştig de sarcini negative. ca o creştere a valen ei unui metal ca urmare a pierderii de electroni. Aerul ca agent al alterării La contactul cu aerul numeroase substan e devin instabile reac ionând prin reac ii de oxidare. Oxidarea poate fi definită ca: a. în timp ce în stare oxidată precipită pe profilul de sol. reducere şi carbonatare pentru a forma compuşi minerali mai stabili.

H. diverşi acizi organici etc. plantele inferioare sunt reprezentate prin bacterii (aprox. prin reducerea fierului şi manganului trivalent. care sunt uşor solubili. ciuperci (până la 1 milion/gram de sol). -ciupercile pătrund cu ajutorul hifelor în porii şi fisurile rocilor. de ordinul a 2-3mg/l şi poate precipita în sol. În zonele în care unui sezon umed îi succede unul uscat cu evapora ie intensă datorită circula iei ascendente carbona ii pot reveni în orizonturile superioare sub formă de bicarbona i. Fenomenul poartă denumirea de recarbonatare. 1 miliard de bacterii într-un gram de sol). Vie uitoarele ca agent al alterării Organismele animale şi vegetale au un rol important în procesele de alterarea a mineralelor şi rocilor. alături de dezagregarea şi alterarea chimică. -lichenii contribuie ca şi ciupercile prin acizii secreta i (acidul carbonic. alge (până la 100. condi ie necesară pentru instalarea plantelor superioare care la rândul lor continuă alterarea biologică. atât direct prin activitatea lor. NaOH) acidul carbonic duce la formarea unor carbona i foarte solubili în apă: 2KOH+H2CO3→K2CO3+2H2O 2NaOH+H2CO3→Na2CO3+2H2O Reac ia acidului carbonic cu Ca şi Mg determină formarea carbona ilor de Ca şi Mg care sunt mai pu in solubili în apă. Prin activitatea rădăcinilor plantelor superioare care extrag selectiv elementele chimice. acestea pot produce modificări ale compozi iei rocilor. cât şi indirect prin produsele rezultate din activitatea sau descompunerea lor. contribuie la formarea unui strat de 5-10 mm grosime. Acestea se fixează direct pe suprafa a mineralelor şi rocilor contribuind la alterarea lor prin elementele pe care le extrag pentru hrană şi prin substan ele acide pe care le secretă: -bacteriile anaerobe îşi asigură oxigenul necesar metabolismului lor din oxizi. Carbonatarea şi decarbonatarea sunt procese reversibile adică are loc atât formarea de carbona i cât şi levigarea lor din roci sau din soluri. unde pot trece din nou în carbona i. Fe.000/gram de sol) şi licheni. iar acizii organici rezulta i în urma descompunerii sub ac iunea microorganismelor reac ionează cu componentele minerale din roci şi sol formând complexe organominerale de tipul huma ilor de Ca. H2S. Referitor la ac iunea directă a organismelor în procesul de alterare biologică. CaCO3+H2CO3=Ca(HCO3)2 Odată cu îndepărtarea pe profilul de sol a carbona ilor la baza acestuia treptat se acumulează carbona i insolubili care duc la formarea orizontului Cca (carbonatoacumulativ). Secre iile rădăcinilor plantelor pot conduce la alterarea mai rapidă a silica ilor primari din roci. iar prin hifele cu care pătrund în pori.a CO2 determină apari ia acidului carbonic care este mult mai agresiv asupra mineralelor comparativ cu dioxidul de carbon. Organismele animale ac ionează în procesul de alterare indirect prin eliberarea de CO2. acizi minerali şi organici (rezulta i în urma 18 . CO2+H2O→H2CO3 Reac ionând cu bazele alcaline (KOH.). la dezagregarea acestor roci. Al etc. prin acizii pe care-i secretă (acidul carbonic. contribuind atât la dezagregarea lor cât şi la alterarea silica ilor primari. acidul lichenic) la alterarea mineralelor de la suprafa a rocilor. Ca (OH)2+CO2→CaCO3+H2O Solubilitatea în apă a carbonatului de calciu este foarte redusă. Dacă în apă există un exces de H2CO3 prin dizolvarea continuă în apă a CO2 carbona ii trec în bicarbona i de calciu. NH4. Alterarea biologică a rocilor dure datorată plantelor inferioare.

2 mm) şi nisip fin 0. pietre. Conform recomandărilor Comitetului de Nomenclatură al Societă ii Mineralelor Argiloase termenul de argilă se referă la un material natural alcătuit în principal din minerale fin granulate care sunt în general plastice. Mineralele argiloase. b) sescvioxizi de Fe divers hidrata i dintre care cei mai răspândi i în soluri sunt hematitul (Fe2O3) care este un oxid de fier nehidratat. feldspa i şi mice şi determină la soluri o permeabilitate ridicată pentru apă şi aer. fiind alcătuit din cuar . Praful este tot un produs al dezagregării şi alterării fiind alcătuit din particule cu diametrul cuprins între 0. trecând prin diferite faze intermediare culminând cu faza finală unde se formează hidrargilitul (Al2O3 · 3H2O) şi diasporul (Al2O3 · H2O) care este o formă deshidratată a sescvioxizilor de aluminiu.002 mm. limonitul 2Fe2O3· 3H2O şi goethitul Fe2O3· H2O. Sescvoxizii hidrata i imprimă solurilor din zona mai umedă o culoare brun-gălbuie iar sescvioxizii nehidrata i o culoare brun roşcată sau roşcată. Intră în alcătuirea rocilor sedimentare detritice löess. minerale argiloase. Oxizii şi hidroxizii În soluri apar frecvent oxizi şi hidroxizi sub formă de pelicule. pietriş. temperatură şi reac ie în soluri pot exista următorii hidroxizi şi oxizi liberi de fier: a) sub formă de geluri amorfe de Fe(OH3). Nisipul nu eliberează elemente nutritive prin alterare şi nu posedă capacitate de re inere a elementelor nutritive.2-0. având o compozi ie foarte variată din punct de vedere al alcătuirii mineralogice. Gelurile de hidroxid de aluminiu împreună cu gelul de silice în regiunile umede formează complexe silico-aluminice amorfe care în timp duc la formarea de minerale secundare argiloase. în aceste condi ii nu contribuie la fondul nutritiv. iar ca oxizi de fier hidrata i. silicea coloidală se prezintă sub formă de pulbere albicioasă şi se întâlneşte în orizonturile eluviale. la con inuturi potrivite de apă şi care se întăreşte. 3. În sol. praf. Ponderea cea mai mare în masa solului o au oxizii şi hidroxizii de Si. În regiunile montane hidroxizii de aluminiu migrează pe profilul de sol împreună cu humusul. pietrele şi pietrişul reprezintă fragmente de roci cu diametrul cuprins între 2-200 mm.4 Produsele rezultate în urma proceselor de dezagregare şi alterare În urma proceselor de dezagregare se formează particule grosiere de diferite mărimi iar în urma proceselor de alterare rezultă compuşi noi cu proprietă i diferite de rocile sau mineralele pe seama cărora s-au format. În soluri. Nisipul provine în general din dezagregarea cuar ului acesta fiind practic nealterabil. săruri. Bolovanii.descompunerii resturilor organice) care ac ionează asupra mineralelor şi rocilor prin procese de oxidare şi carbonatare. depozite löessoide. oxizi şi hidroxizi. aluviuni depuse sub ac iunea vântului sau a apei. Principalele produse rezultate în urma proceselor de dezagregare şi alterare sunt: bolovani. în prima fază aceştia apar ca un gel amorf. influen ând numai starea fizică a solurilor. ca agen i de cimentare a agregatelor de sol sub formă de concre iuni de diferite dimensiuni şi foarte rar ca acumulări singulare distincte în sol. silicea şi hidroxizii de fier şi se acumulează în orizontul B humicoferiiluvial (Podzol). Nisipul rezultă în urma proceselor de dezagregare a diferitelor minerale şi roci. 19 . nisipul se clasifică în nisip grosier (2-0. Fe şi Mn rezulta i în urma proceselor de alterare a substratului mineral.02-0. nisip.02 mm. Oxizii şi hidroxizii de aluminiu s-au format în urma proceselor de alterare a silica ilor care con in ioni de aluminiu. În func ie de diametrul particulelor. Al. Praful prezintă aceeaşi compozi ie mineralogică ca a rocii pe seama căreia s-a format. În func ie de condi iile mineralogice ale materialului parental. Silicea coloidală (SiO2 · nH2O) – se formează în soluri din alterarea silica ilor. silice coloidală. depuse la suprafa a altor minerale. Oxizii şi hidroxizii de fier provin în soluri din alterarea mineralelor care con in în re eaua cristalină o cantitate ridicată de fier. rezultate în urma proceselor de dezagregare. devenind dure la uscare sau ardere (Guggenheim şi Martin 1995). incolor care în timp cristalizează treptat. de umiditate.

. 2005 . Bucureşti. Rusu I.. 3. Cluj Napoca. 1996 .Pedologie. Editura Didactică şi Pedagogică RA. Sărurile solubile sunt spălate pe profilul de sol în func ie de gradul de solubilizare şi de cantitatea precipita iilor. 1974 . Vasile D. Ca etc. O importan ă deosebită în sol o are CaCO3 care imprimă solurilor un grad ridicat de favorabilitate prin îmbunătă irea însuşirilor fizico-chimice a acestora. Blaga Gh. Mg).Oxizii şi hidroxizii de mangan – se formează prin oxidarea ionilor de Mn din silica i (biotit. greu şi foarte greu solubile..). 4. etc. Uneori aceste neoforma ii ferimanganice sunt în întregime sau în cea mai mare parte cu caracter relict atât în soluri cât şi în materialul parental. Editura Ceres. amfiboli. proprietă ile şi taxonomia solurilor. Carbonatul de calciu devine solubil şi poate fi îndepărtat pe profilul de sol atunci când apa din precipita ii este încărcată cu dioxid de carbon şi carbonatul de calciu trece în bicarbona i. Blaga Gh. Sărurile mijlociu solubile sunt reprezentate prin sulfatul de calciu (gips). Sărurile foarte greu solubile se regăsesc în solurile acide şi sunt combina ii ale acidului fosforic cu fierul şi aluminiul. fosforic (fosfa i monocalcici şi dicalcici) şi carbonic (carbonatul de sodiu). Rusu I. Sărurile uşor solubile sunt săruri ale acidului azotic (azota i de Na..Care sunt principalii factori în procesele de alterare? 4. Ca.Pedologie. Vasile D. 2006 – Pedologie – geneza. Udrescu S. Mg... Editura AcademicPress. Care sunt principalii produşi ai proceselor de dezagregare şi alterare? Bibliografie: 1.Care sunt principalele clase de minerale care intră în compozi ia litosferei? 2.). K.. 2. Sărurile greu solubile sunt reprezentate de carbonatul de calciu şi magneziu. sulfuric (sulfa i de Na. Filipov F.Ecopedologie cu baze de pedologie generală. Întrebări: 1. piroxeni).. clorhidric (cloruri de Na. Pe profilul de sol pot fi întâlni i sub formă de pete de culoare brun-negricioasă formând neoforma ii ferimanganice sau bobovine.. Se întâlnesc alături de oxizii ferici în solurile afectate de exces de umiditate (Stagnosoluri şi Gleiosoluri) în care predomină condi ii de oxido-reducere. K. Chiri ă C.Cum actionează procesele de dezagregare asupra rocilor? 3. mijlociu. Editura Ceres. Bucureşti 20 . Bucureşti. Aceste săruri solubile având o solubilitate ridicată sunt foarte uşor îndepărtate de pe profilul de sol. Udrescu S. Mihalache M.. Sărurile – s-au format în urma reac iilor dintre baze şi acizi iar în urma gradului de solubilizare pot fi: uşor. K.

1). joacă un rol vital în nutri ia plantelor şi animalelor. În timpul fotosintezei plantele ob in aceste elemente din dioxidul de carbon şi apă. Formarea humusului reprezintă un proces esential care contribuie la fertilitatea solurilor. esuturile plantelor verzi con in o cantitate de apă cuprinsă între 60 şi 90% din greutatea totală. ierburile perene fiind mult mai bogate în proteine şi hemiceluloză decât resturile vegetale provenite de la vegeta ia forestieră (tabelul 4. b.1). 4.CAPITOLUL 4 FORMAREA ŞI ALCĂTUIREA PĂR II ORGANICE A SOLURILOR Cuvinte cheie: materie organică. Analizele efectuate în cazul resturilor vegetale. iar cenuşa şi fumul rezultate în timpul arderii sunt de 5-10 % din materialul uscat.1 Compozi ia chimică a plantelor verzi Compozi ia chimică este foarte diferită în func ie de provenien a resturilor vegetale. oxigen şi hidrogen. humus Obiective: a. au demonstrat că un procent de 90-95% din greutatea materiei organice este constituită din carbon. 21 . Apa – 75% Materie uscată – 25% Compuşi organici Celuloza – 45% Lignine – 20% Hemiceluloză – 18% Proteine – 8% Polifenoli – 2% Zaharuri şi amidon – 5% Grăsimi – 2% Componente elementare Carbon – 42% Hidrogen – 8% Oxigen – 42% Cenuşă – 8% Fig. condi ionat de natura resturilor vegetale de compozi ia acestora şi de condi iile climatice. ceea ce contribuie la formarea unui anumit tip de humus. mineralizare. 4. Compozi ia chimică a plantelor verzi cuprinde următoarele elemente (fig. În cenuşa rezultată pot fi găsite multe elemente nutritive luate de plante din sol cu toate că acestea sunt în cantită i mici. c. d. Cunoaşterea compozi iei chimice a plantelor Cunoaşterea proceselor de formare a humusului Cunoaşterea principalelor tipuri de humus Cunoaşterea importan ei humusului în sol Rezumat Descompunerea resturilor vegetale si animale în urma microorganismelor şi factorilor climatici se desfăşoară cu intensită i diferite.

ace moarte.15 5 10 .35 5 – 10 60 .000 .000 4. În pajiştile bine încheiate resturile organice din masa aeriană a ierburilor şi rădăcinilor însumează în medie cca 11000 kg. bulbilor care contribuie la formarea humusului la solurile din zona de pădure (tabelul 4..400 – 21..000 Productivitatea kg/ha. ceea ce reprezintă o cantitate de 23 ori mai mare decât materia organică provenită de la vegeta ia lemnoasă.citat din Pedogenesis and Soil Taxonomy. Kononova.000 125. 22 .80 5 – 10 50 .2).000 .3 500 200 .12 3-5 20 .000 – 450. fragmente de scoar ă.40. vegetale şi microorganisme.12 5 .40 15 10 .25 15 – 25 20 .000 – 400.35 000 1.20 Graminee 25 – 30 25 .60 - Modul de aprovizionare a solurilor cu resturi vegetale este diferit în func ie de tipul de biocenoză naturală sau cultivată. grăsimi 10 .000 . În păduri pe lângă litieră solul primeşte materie organică şi din rădăcinile arborilor. citat de Florea N.40 Specii de foioase 15 – 25 10 .000 La solurile din zona pajiştilor la suprafa a solului se acumulează materie organică provenită din partea aeriană şi subterană a plantelor.2 Tipul de ecosistem Tundră Pustiu Pajişti Păduri temperate cu frunze căzătoare Păduri de conifere temperate şi boreale Păduri tropicale şi temperate .000 120. Grosimea stratului de litieră variază în func ie de cantitatea de resturi vegetale căzute anual la suprafa a solului precum şi de tipul vegeta iei forestiere având grosimi cuprinse între 1-3 cm în zona pădurilor de conifere şi 3-6 cm în pădurile de foioase. În cazul solurilor de sub pădure predomină acumularea de resturi vegetale la suprafa a solului constituită din frunze.an 40 .4. 2005) Forma ia vegetală rădăcini frunze rădăcini frunze lemn cetină lemn Muşchi Licheni Alge Bacterii Proteine 10 – 15 12 – 20 5 – 10 4 – 10 1 5–7 1 5 – 10 3–5 10 – 15 40 – 70 Celuloză Hemiceluloză Lignină 10 .25 - Ierburi perene 20 – 25 25 .20 45 – 50 15 .20 40 – 50 20 . a rizomilor. Aceasta este specifică solurilor din zona forestieră şi prin func iile ei contribuie în mare măsură la anumite particularită i ale acestor soluri.500 20. deoarece în pajişti. vol I.800 8.calde cu frunze late Biomasa existentă kg/ha 200 . Cantită ile de resturi organice moarte sunt variabile în func ie de tipul de pajişti şi de tipul de sol.46 000 14.1 500 3.300 – 21.15 10 10 .. 1975 .30 8 .1 Ceruri.25 15 25 .M.800 – 12. păduri şi culturi agricole solurile primesc anual la suprafa ă şi în interiorul lor cantită i diferite de resturi organice moarte. conuri.700.10 Tabelul 4. Cantitatea biomasei existente şi productivitatea producătorilor primari în ecosistemele terestre (Rodin et al.Compozi ia chimică pe grupe de substan e organice a unor specii vegetale (după M. resturi organice moarte care formează o pătură continuă numită litieră. ramuri. 198) Tabelul 4. răşini.000 .30 Specii de răşinoase 20 15 . pag.000 90.

H2S. fiind mai rapidă în zonele cu temperaturi ridicate. microorganisme sunt atacate de numeroşi agen i fizici. Viteza de descompunere a resturilor vegetale şi animale este foarte mult influen ată de condi iile climatice.2). O şi N formând lan uri de lungime variabilă cu grad de polimerizare diferit. Mg2+. anual rămânând o cantitate însemnată de resturi vegetale nedescompuse sau par ial descompuse. Substan ele organice nou formate prezintă unită i structurale care sunt alcătuite dintr-un nucleu aromatic (fenolic sau chinonic) şi catene laterale (lan uri alifatice) de diferite naturi: radicali hidrocarbona i.2 Etapele descompunerii componentelor organice Humificarea este un proces complex de formare a unor substan e organice specifice solului cu un grad înalt de polimerizare. Astfel în zona de stepă caracterizată prin temperaturi ridicate şi precipita ii scăzute descompunerea resturilor vegetale se desfăşoară mult mai rapid în compara ie cu zona de pădure şi montană unde datorită precipita iilor ridicate şi temperaturilor scăzute descompunerea este mai lentă. H2. pe când la cele provenite din păr ile subterane ale plantelor descompunerea este mai lentă şi sunt transformate par ial în humus. Viteza de mineralizare şi humificare a materiei organice în soluri se desfăşoară diferit în func ie de condi iile de mediu. H2SO4. Na+ Amoniacul (NH4) MEDIUL ANAEROB CH4. HNO3. oxido-reducerea şi mineralizarea totală (fig. Mineralizarea reprezintă procesul prin care resturile organice depuse la suprafa a solurilor aerate sunt supuse următoarelor faze de descompunere: hidroliza. H2O. uronide etc. Descompunerea resturilor vegetale se desfăşoară sub ac iunea organismelor şi microorganismelor care utilizează materia organică pentru hrană şi sursă de energie. polifenolici MEDIUL AEROB Acizi HNO2. grupa fenolică (OH) şi grupa metoxil (OCH3). peptide. K+. În zonele umede şi răcoroase cu o slabă activitate biologică în condi ii de 23 . chimici şi biologici suferind diferite procese de descompunere. 4. NH3. aera ie bună şi reac ie neutră. 4. Catenele laterale prezintă următoarele grupe func ionale: grupa carboxil (COOH).1 PROCESELE DE DESCOMPUNERE A MATERIEI ORGANICE Resturile organice constituite din esuturi vegetale şi animale. H3PO4 Săruri de Ca2+.Resturile organice ierboase depuse la suprafa a solului sunt repede descompuse în întregime. CO2 Lipidele Răşinile glicerină acizi graşi Fig. Nucleele aromatice sunt legate între ele prin intermediul atomilor de C. umiditate scăzută. OXIDO-REDUCEREA -peptide -aminoacizi alifatici şi aromatici -baze purinice şi pirimidinice HIDROLIZA -acizi organici -alcooli -alcooli -amoniac -dioxid de carbon -apă -oxiacizi -acizi organici volatili -aldehide -alcooli -dioxid de carbon -apă -fenoli -chinone -dioxid de carbon -apă -acizi organici volatili -hidrocarburi -dioxid de carbon -apă MINERALIZARE Substan e proteice Hidra ii de carbon -hexoze -pentoze -aminozaharide -acizi ureici -celobioză Ligninele Substan e le tanante comp. H3PO4. N2. 4.

Phragmites (trestie) şi stuf. În func ie de natura vegeta iei se pot întâlni: . . moder şi morul. .turba mezotrofă este mai săracă în substan e minerale şi a luat naştere din resturi organice provenite de la rogoz şi muşchi. Prezintă culori brune-negricioase. humusul format este moderat acid. Se poate întâlni la unele soluri freatic umede la Gleiosoluri. 4.aciditate pronun ată. Turba eutrofă este saturată în ioni de calciu raportul C: N este mai mic de 30. -moderul de pajişti alpine se întâlneşte la solurile din zona montană se formează pe seama vegeta iei ierboase constituită din graminee într-un climat foarte umed şi răcoros. este acumulat pe grosime mică în zona pădurilor de foioase fiind alcătuit din acizi fulvici.turba eutrofă bogată în substan e minerale care s-a format pe seama resturilor vegetale provenite de la Carex (rogoz). acidă raportul C:N este de 40. Se întâlneşte în orizontul Oh la Rendzine. 1970) distinge următoarele tipuri de humus: . În func ie de zona de formare se disting două tipuri de mull: mull calcic şi mull forestier. Humusul imprimă solului culori închise contribuind la mărirea absorb iei radia iilor calorice cu implica ii 24 . Determină formarea unui orizont A molic de culoare închisă. Raportul C:N este de 15-25.se mai numeşte şi humusul brut deoarece este constituit din resturi vegetale foarte pu in descompuse este foarte puternic acid având un raport C:N de 30-40 în orizontul organic şi 25 în orizontul A. Moderul se formează în soluri slab aerate cu umiditate ridicată şi temperaturi scăzute. în care se pot observa esuturi de plante nedescompuse. negricioasă cu o reac ie neutră-slab alcalină.3 ROLUL HUMUSULUI Humusul reprezintă constituentul solului cu importante influen e asupra însuşirilor fizice. Turba .în mediul anaerob: turba şi anmoor. 4. -moderul calcic se formează din vegeta ia dezvoltată pe materiale parentale calcaroase cu un con inut ridicat de huma i de Ca de culoare închisă.2 PRINCIPALELE TIPURI DE HUMUS În func ie de resturile organice şi de condi iile ecopedologice ale proceselor de humificare în soluri sau la suprafa a acestora se acumulează cantită i şi categorii diferite de humus. . Anmor. con inut redus de azot în materia organică iar humificarea se desfăşoară foarte lent. Morul . -moderul hidromorf se formează la solurile afectate de exces de apă prelungit (Stagnosoluri) în condi ii de anaerobioză. -mullul calcic este puternic saturat în ioni de calciu. În func ie de zona de formare iau naştere următoarele tipuri de moder: -moderul forestier oligotrofic se formează pe seama vegeta iei lemnoase din păduri de răşinoase.se formează în cazul solurilor afectate de exces de umiditate periodic provenit din apa freatică. şi este constituit din materiale aluviale (argilă. Acest tip de humus este caracteristic solurilor aerate cu o bogată activitate microbiană.este constituită din resturi vegetale nedescompuse sau par ial descompuse într-un mediu saturat cu apă în cea mai mare parte a anului. Raportul C:N este în jur de 10.în mediul în care predomină procesele de aerobioză: mull. Se întâlneşte la solurile din zona montană acoperite de păduri de răşinoase (molid şi brad). Este o turbă extrem de săracă în substan e minerale. -mullul forestier este format pe substrat mineral necalcaros. În func ie de condi iile de aera ie în care are loc procesul de humificare (Duchaufour. Acesta se acumulează într-un orizont A de culoare neagră foarte acid.turba oligotrofă este constituită din muşchi în condi ii de umiditate foarte ridicată şi temperaturi scăzute din arealul montan. o reac ie slab acidă sau moderat acidă iar raportul C:N este de 12-15. praf şi nisip) şi aproximativ 30% materie organică bine humificată. se formează pe seama vegeta iei ierboase din zona de stepă fiind alcătuit din acizi huminici puternic polimeriza i. Mullul – se formează pe seama materiei organice complet humificată şi amestecată intim cu partea minerală a solului. Se formează pe materiale parentale acide. Moderul – este un tip de humus alcătuit din materie organică par ial humificată. chimice şi biologice ale solurilor cu implica ii asupra stării poten ialului de produc ie. raportul C:N este de 15-20.

. 2005 ..Pedologie. Blaga Gh.Ecopedologie cu baze de pedologie generală. În soluri humusul este nu numai o sursă continuă de elemente nutritive. 1974 . AMC – USAMV Bucureşti 25 . În urma procesului de mineralizare a materiei organice şi prin capacitatea mare de adsorb ie şi schimb cationic humusul asigură aprovizionarea continuă cu elemente nutritive uşor accesibile pentru plante fiind elementul esen ial al fertilită ii solului. Substan ele humice şi al i compuşi organici cu caracter acid provenite din humus acid eliberează ioni de H+ în sol şi măresc concentra ia acestora în solu ie crescând aciditatea solului. Cluj Napoca. 3. Humusul reprezintă un substrat prielnic pentru dezvoltarea microorganismelor.. Datorită con inutului ridicat în azot şi cationi bazici lega i sub formă de huma i. Editura Ceres.. 2006 – Pedologie – geneza.. Mihalache M. proprietă ile şi taxonomia solurilor. Filipov F. Bucureşti. Rusu I. Udrescu S. Chiri ă C. Rusu I.. ci şi un agent activ de re inere a acestor elemente date prin fertilizarea organică şi minerală care în urma interac iunii cu humus sunt levigate foarte uşor. Editura AcademicPress. moderul sunt bogate în acizi fulvici şi reprezintă o sursă importantă de ioni de H+ în sol.pozitive asupra regimului termic al solurilor. De asemenea are însuşirea de a contribui la formarea agregatelor structurale contribuind prin capacitatea sa de cimentare la formarea structurii glomerulare şi grăun oase.Pedologie. Astfel este asigurată şi intensificată dinamica biochimică a solului. 1996 . 2.. 2006– Îndrumător de lucrări practice privind evaluarea calitativă a terenurilor agricole. Turbele oligotrofe. Editura Didactică şi Pedagogică RA. Udrescu S.. 4. Ilie L. Editura Ceres.. Vasile D. Blaga Gh. Prin aceasta îmbunătă eşte indirect însuşirile aerohidrice ale solului prin mărirea porozită ii.. Această influen ă este cu atât mai însemnată cu cât humusul este mai nesaturat şi solul este mai sărac în baze. 5.Care sunt principalele tipuri de humus? 4. Udrescu S.Care sunt etapele de descompunere a materiei organice? 3.. Întrebări: 1.Care este compozi ia chimică a plantelor ierboase şi lemnoase? 2. Bucureşti. permeabilită ii pentru apă şi aer.. Mihalache M. Vasile D. Bucureşti. humusul reprezintă un rezervor de elemente nutritive pentru plante. humusul brut. Cum influen ează humusul proprietă ile solurilor? Bibliografie: 1. Împreună cu mineralele argiloase humusul formează complexul adsorbtiv al solului având rolul de re inere şi schimb de cationi. totalitatea proceselor de transformare a substan elor şi energiei în sol.

paralele cu suprafa a terenului. eluviere-iluviere Obiective: a.1 PROCESE PEDOGENETICE DE DIFEREN IERE A ORIZONTURILOR Principalele procese pedogenetice care au loc în solurile din România sunt: bioacumularea. determinări de laborator pentru completarea observa iilor din teren. Cunoaşterea proceselor de formare a orizonturilor pedogenetice Cunoaşterea proceselor de bioacumulare şi a orizonturilor rezultate Cunoaşterea proceselor de argilizare şi a orizonturilor rezultate Cunoaşterea proceselor de eluviere-iluviere şi a orizonturilor rezultate Recunoaşterea principalelor orizonturi pedogenetice 26 . argiloiluvierea. Pentru identificarea orizonturilor de sol sunt necesare totuşi. e. structura. Orizontul organic . argilizare. Orizonturile pedogenetice sunt strate de sol.sodizare şi procesele vertice. Procesul de bioacumulare este influen at de natura vegeta iei şi de condi iile climatice. saliluviere .Am. de culoare deschisă datorită humusului în care predomină acizii fulvici. în aceste condi ii din resturile organice vegetale se formează humus de tip mull forestier iar orizontul se notează cu A umbric – Au. chimic şi morfologic între ele rezultate prin procesul de formare a solului. d. prezen a sau absen a carbona ilor. relativ uniforme. 5. b. sub ire. Humusul format în urma procesului de mineralizare a resturilor vegetale se integrează cu partea minerală a solului ceea ce duce la formarea unui orizont bioacumulativ (orizontul A) sau a unui orizont de acumulare a materiei organice notat cu O sau T. provenită de la vegeta ia lemnoasă în partea superioară a orizontului mineral în condi ii în care solul nu este saturat cu apă mai mult de câteva zile pe an. cheluviere-chiluviere (eluviere-iluviere humicoferiiluvială). etc. Orizontul format se notează cu A ocric – Ao. diferen iate fizic. uneori. eluvierea. argilizarea. proprietă i care diferă de cele ale stratelor supra sau subiacente prin următoarele caracteristici uşor măsurabile în teren: culoarea. bioacumulare.CAPITOLUL 5 FORMAREA ŞI ALCĂTUIREA PROFILULUI DE SOL Cuvinte cheie: procese pedogenetice. În zonele umede cu precipita ii ridicate şi temperaturi scăzute în urma acumulării de materiale vegetale acide (păduri de răşinoase şi vegeta ie ierboasă acidofilă). gleizarea şi stagnogleizarea. astfel în zona de stepă pe seama vegeta iei ierboase bogate în elemente bazice se formează la suprafa a solului un orizont puternic humifer saturat în ioni de calciu de tip mull calcic. iar materialul parental este format din roci de solificare acide.O este un orizont format în urma acumulării de materie organică aflată în diferite stadii de descompunere. a) Bioacumularea constituie esen a procesului de pedogeneză şi constă în acumularea în straturile superioare ale profilului de sol a materiei organice aflate în diferite stadii de descompunere. a neoforma iilor. Rezumat Succesiunea de orizonturi pedogenetice care se observă pe profilul de sol de la suprafa ă până la materialul sau roca parentală constituie profilul pedogenetic. textura. c. închis la culoare notat cu A molic . În cazul solurilor tinere cu activitate biologică redusă şi în zona forestieră sub păduri cu litieră sărace în elemente bazice humificarea este redusă iar în urma descompunerii resturilor vegetale de natură preponderent lemnoasă la suprafa a solului se formează un orizont sărac în humus. consisten a.

fie slab moderat acid.alterare). alcătuit din material organic care este saturat cu apă mai mult de o lună pe an. e) Procesul de cheluviere-chiluviere (eluviere-iluviere humicoferiiluvială) Procesele de cheluviere-chiluviere caracterizează solurile din regiunile înalte în zone cu climat umed şi rece.Orizont turbos – T – este un orizont organic hidromorf. Prin chelatizare. Orizontul format are culori gălbui roşcate datorită oxizilor de fier migra i odată cu mineralele argiloase.50% orizontul format se notează cu sc şi se numeşte hiposalic. c) Eluvierea este procesul de migrare a particulelor fine de minerale argiloase şi constă în antrenarea mecanică a acestora în stare dispersată odată cu apa infiltrată care se scurge prin porii solului pe verticală sau oblic. Acest aport de apă freatică este consumat prin evapotranspira ie iar sărurile transportate rămân în orizontul superior. conducând la creşterea humusului din sol (Florea. astfel este împiedicată îndepărtarea lor din sol sau trecerea în compuşi insolubili. În aceste condi ii precipita iile favorizează levigarea CaCO3 şi debazificarea complexului coloidal unde are loc înlocuirea cationilor de Ca2+ şi Mg2+ cu cationii de H. orizont salic sa cu un con inut mai mare de 1. Reprezintă procesul în urma căruia sărurile uşor solubile provenite din pânza de apă freatică sunt depuse pe profilul de sol. Orizonturile eluviale sărăcite în argilă au culori deschise şi în func ie de cantitatea de argilă migrată din orizonturile respective se pot forma două orizonturi sărăcite în argilă şi oxizi de fier şi îmbogă ite rezidual în silice şi particule de cuar notate cu E luvic – El când se află într-o fază incipientă de eluviere şi E albic (Ea) când orizontul este puternic eluviat şi are culori mult mai deschise decât orizontul El. proces cunoscut sub denumirea de alcalizare sau sodizare.00-1. d) Argiloiluvierea este procesul în urma căruia argila eluviată din orizonturile superioare este depusă la suprafa a agregatelor structurale sub formă de pelicule. se numeşte B argic . datorită faptului că intensitatea eluvierii mineralelor argiloase este foarte slabă (subtipul argic de la Cernoziom).15 şi 1. Orizontul îmbogă it în sescvoxizi de fier şi aluminiu şi materie organică se numeşte B humicoferiiluvial . Sub această formă de chela i. f) Procesul de saliluviere şi sodizare.migrare de săruri pe profilul de sol determină creşterea cantită ii de sodiu adsorbit în complexul coloidal al solului. În perioadele cu precipita ii abundente apa infiltrată în sol nu poate transporta în adâncime toate sărurile solubile acumulate sub influen a apei freatice. Al şi Fe pot migra pe profil odată cu apa din precipita ii şi se pot insolubiliza în orizonturile inferioare ale solului formând orizonturi îmbogă ite în materie organică şi sescvioxizi (oxizi de fier şi aluminiu hidrata i).Bt (B textural).Bhs sau B spodic – Bs atunci când orizontul este îmbogă it doar în sescvioxizi de fier şi aluminiu. elementele legate sunt re inute prin legături slabe. Dacă con inutul de Na+ este mai mare de 15% orizontul format se 27 . care favorizează dispersia particulelor minerale. În general acest orizont este sărac în humus şi se deosebeşte de culoarea materialului parental prin prezen a oxizilor de fier elibera i în procesul de alterare a silica ilor primari. Există situa ii când pentru formarea orizontului Bt nu este necesară separarea unui orizont El sau Ea deasupra. Formarea orizontului Bv are loc în silvostepă şi zona forestieră (păduri de foioase) unde are loc acumularea „in situ”. Dacă con inutul de săruri solubile este cuprins între 0. 2005).50%. b) Argilizarea constă în alterarea silica ilor primari rezultând silica i secundari (minerale argiloase). Acest orizont este caracteristic solurilor din clasa Cambisoluri (Eutricambosol şi Districambosol). fie prin coagularea particulelor argiloase din dispersie şi depunerea lor orientată pe agregatele structurale. în urma alterării materialului parental a argilei. inaccesibili plantelor. Aceste procese au loc în zonele aride cu relief uşor depresionar şi apa freatică mineralizată cantonată la mică adâncime. Materia organică care participă la formarea chela ilor prezintă o rezisten ă foarte ridicată la descompunerea de către microorganisme. care determină formarea orizontului hiponatric (hiposodic) ac cu un con inut de sodiu cuprins între 5-15%. În urma acestui proces se formează în partea superioară un orizont eluvial albic – Ea de culoare deschisă sărăcit în materie organică şi sescvioxizi. Astfel se formează un orizont îmbogă it în săruri. Alternarea proceselor de acumulare .00-1.10-0. În urma procesului de argilizare se formează orizontul B cambic (cambiare .schimbare) şi se notează cu Bv (verwitterung . fie puternic alcalin. Procesul poate avea loc în anumite condi ii de pH.

orizont organic nehidromorf T-orizont turbos sau organic hidromorf Orizont A A. Orizontul format se numeşte stagnogleic – W şi prezintă culori cenuşii. verzui datorită reducerii compuşilor de fier şi mangan şi gleic de oxidare-reducere notat cu Go cînd alternează perioadele de reducere cu cele de oxidare a compuşilor de fier şi mangan şi orizontul format prezintă atât culori de reducere cât şi culori de oxidare (roşcate. În urma acestor procese de contrac ie-gonflare apar orizonturi specifice notate cu y . g) Procesele de gleizare şi stagnogleizare sunt datorate prezen ei apei care influen ează profilul de sol şi determină fenomene de reducere sau oxidare a compuşilor de fier şi mangan. ruginii). Dacă excesul de apă este temporar orizontul format se numeşte stagnogleizat este notat cu w şi se caracterizează prin culori de oxidare gălbui. sunt presate şi alunecă unele peste altele schimbându-şi unghiul de înclinare (lat. roşcate. h) Procesele vertice au loc în solurile care con in minerale argiloase smectitice (argile gonflante) in propor ie de peste 30%. albăstrui. Procesele de gleizare-stagnogleizare şi orizonturile rezultate? 28 .A umbric E – orizont eluvial El – eluvial luvic Ea – eluvial albic B – orizont de subsuprafa ă Bv – B cambic Bt – B argic Btna.Ce reprezintă procesul de bioacumulare şi care sunt orizonturile rezultate? 2.orizont neconsolidat Cca-Ccarbonato-acumulativ Orizont E Orizont B Orizont C sau R Întrebări: 1. ruginii şi neoforma iuni ferimanganice de culoare neagră.orizont vertic.B criptospodic C. orizontul format se numeşte orizont B argic-natric – Btna.Aocric Au .numeşte orizont natric. In perioadele umede datorită gonflării agregatele structurale îşi măresc volumul.orizont mineral bioacumulativ Am – A molic Ao .1 Caracterizarea orizonturilor pedogenetice O. verto – a întoarce). şi se notează cu na sau în cazul în care este înso it şi de acumulare de argilă migrată. Procesele de reducere a compuşilor de fier şi mangan datorat stagnării apei din precipita ii pe profil se numesc stagnogleizare. Ce reprezintă procesele de salinizare-alcalizare şi orizonturile formate? 5.Care sunt principalele tipuri de orizonturi organice? 4. Fig 5. Ce reprezintă procesul de argilizare şi orizonturile rezultate? 3.natric Bs – B feriiluvial Bhs – humicoferiiluvial Bcp. când există un exces de umiditate prelungit care determină apari ia unor culori vine ii. Procesele de reducere a compuşilor de fier şi mangan datorate prezen ei apei freatice poartă numele de gleizare şi determină formarea unui orizont gleic de reducere notat cu Gr. verzui. gălbui. unde în perioadele secetoase are loc contrac ia agregatelor structurale care determină apari ia unor crăpături mai mari de 1 cm.B argic.

Editura Ceres. 2006– Îndrumător de lucrări practice privind evaluarea calitativă a terenurilor agricole. Bucureşti. AMC – USAMV Bucureşti. Udrescu S. 1996 . Ilie L. Vasile D. 29 . 2005 . Blaga Gh. Editura AcademicPress.. Filipov F.. 1974 .. Editura Ceres. proprietă ile şi taxonomia solurilor.... Udrescu S. 5. Vasile D.. Bucureşti..Pedologie.Bibliografie: 1. Editura Didactică şi Pedagogică RA. Blaga Gh. 2006 – Pedologie – geneza. Rusu I..Pedologie. Mihalache M. Mihalache M.Ecopedologie cu baze de pedologie generală. 2.. 4. Rusu I. Bucureşti. Chiri ă C. Cluj Napoca... 3. Udrescu S.

K+. de intensitatea activită ii microflorei şi microfaunei. condi iile climatice de con inutul şi tipul de humus al solului. b. Factorii care contribuie la concentra ia solu iei solului în elemente nutritive sunt reprezenta i de vegeta ia.097-97 9. produse rezultate în urma metabolizării microorganismelor. acizi. c.8-2400 9. substan e organice uşor solubile aflate în stare de dispersie ionică.0-1520 16.1 SOLU IA SOLULUI Solu ia solului reprezintă apa lichidă din sol care în urma contactului permanent cu faza minerală a solului se îmbogă eşte cu ioni minerali. Mg2+. 1990) Tabelul 6. e..1).1 Ionul K+ Ca2+ Mg2+ Na+ NOH2PO4SO42ClIntervale de con inut 7. Cunoaşterea proprietă iilor chimice ale solului sunt foarte importante în alegerea sortimentului de plante de cultură a tehnologiilor de cultura aplicate precum şi a măsurilor de ameliorare a solului. HCO-. de procesele de 30 .6-14400 7. Ca2+. c) gazele existente în solu ia solului sunt reprezentate de oxigen şi CO2 care au rol important în procesele de alterare şi solubilizare. moleculară şi coloidală. NH4+. Compozi ia solu iei solului este influen ată de temperatura şi umiditatea din sol. Cl-. 6. d. de alcătuirea păr ii minerale a solului de cantitatea materiei organice din sol de activitatea biologică a solului şi de măsurile agrofitotehnice aplicate (tabelul 6. Concentra ia ionilor în solu ia solului (Lixandru. hidroxizi de fier şi aluminiu.CAPITOLUL 6 PROPRIETĂ ILE CHIMICE ALE SOLURILOR Cuvinte cheie: solu ia solului. Solu ia solului este alcătuită din următoarele substan e: a) componenta minerală alcătuită din cationi de H+.68 2.1-8165 Valori medii în soluri acide calcaroase 27 39 136 560 45 168 23 667 75 806 0. b) componenta organică alcătuită din zaharuri solubile. coloizii solului. Fe2+ şi Al3+ şi anioni OH-.9-3410 0. HPO42-.9 48 2304 18 710 Compozi ia chimică a solu iei solului depinde de cantitatea şi calitatea precipita iilor atmosferice. de metabolismul plantelor superioare. HPO4. dispersii coloidale de acizi humici.8-300 20. Cunoaşterea principalelor proprietă i chimice ale solului Cunoaşterea compozi iei solu iei solului Cunoaşterea principalilor coloizi ai solurilor şi influen a acestora in sol Cunoaşterea proceselor care influen ează reac ia solului Cunoaşterea indicatorilor care influen ează capacitatea de schimb cationic Rezumat Principalele proprietă i ale solurilor sunt influen ate de compozi ia solu iei solurilor de constituen ii organici si minerali care pot influen a proprietă ile solurilor.2-3450 9. produşi rezulta i în urma humificării substan elor organice şi secre ii ale sistemului radicular al plantelor. NO32-. SO42-. din care plantele preiau ionii necesari nutri iei. Na+. silice coloidală. baze. reac ia solului Obiective: a.

În cazul solurilor saline presiunea osmotică a solu iei solului poate atinge valori de 150-260 Mpa. Aceasta poate fi adusă la valori optime prin aplicarea celor mai bune măsuri agrochimice. care prin suprafe ele particulelor încărcate cu diverse sarcini electrice şi cu substan e aflate în dispersie ionică şi moleculară. La solurile din ara noastră se constată o creştere a concentra iei solu iei solului în orizonturile superioare. Acest proces poartă denumirea de floculare. alcătuind o re ea cu structură spa ială în care celulele re in apa. Principalii coloizi ai solului sunt mineralele argiloase şi acizii humici. Mineralele argiloase sunt electronegative. fenomen care poartă numele de coagulare.coloizi minerali – argila. iar în solu ie pătrund diverse secre ii ale rădăcinilor plantelor şi diferi i produşi de descompunere ai resturilor organice. de sol se numeşte peptizare. Coloizii solului formează partea activă a acestuia. hidroxizii de aluminiu. cu atât stabilitatea dispersiei este mai mare. Coloizii se găsesc în sol sub formă de gel. 31 . .. participă la procesele fizice şi fizico-chimice ce se petrec în sol. şi o dizolvare a diferitelor săruri care au pătruns în perioada de vară din solu ie în faza solidă a solului. În aceste condi ii preluarea apei de către plante încetează instalându-se seceta fiziologică. de la primăvară spre vară. Coagularea reversibilă se realizează în cazul în care din starea de gel coloidal substan ele pot trece din nou în stare dispersă. şi ireversibilă pentru coloizii care trec greu în starea de sol (coloizi satura i cu ioni monovalen i Na+ şi H+). iar în cazul rocilor sedimentare. În acest caz. Procesul de trecere din stare de gel în stare dispersă. .2. suspensie sau peptizare.coloizi organici – acizii humici şi alte materii humice. Coagularea poate fi reversibilă. Solu ia solului este considerată sursa directă de hrană pentru plante. deoarece în re eaua lor cristalină se găseşte gruparea hidroxil (OH-) legată de ioni de aluminiu sau datorită substituirii a unor ioni trivalen i cu ioni bivalen i. când coloizii trec uşor din starea de sol în starea de gel (cationii bivalen i şi trivalen i de Ca). formând agregate care se separă de lichid şi se depun. particulele coloidale nu se mai resping.descompunere a resturilor organice din sol. Cu cât poten ialul electrocinetic este mai ridicat. şi a proceselor de descompunere a resturilor organice în partea superioară a profilului de sol. Coloizii solului se împart în trei grupe: . prin procese de dezagregare şi alterare a mineralelor primare şi prin condensarea produşilor de alterare rezulta i. În perioadele cu precipita ii abundente din toamnă-iarnă are loc o diluare a solu iei solului. datorită concentrării umidită ii solului prin evaporare. ceea ce determină o dinamică a concentra iei solu iei solului atât zilnică cât şi sezonieră. când are loc creşterea masivă a plantelor. silicea coloidală. fier şi mangan. este foarte importantă cunoaşterea presiunii osmotice a solu iei solului. care depăşeşte suc iunea de re inere a apei de către rădăcinile plantelor de cultură (100-120 MPa). Atunci când are loc o reducere a poten ialului electrocinetic se micşorează şi for ele de respingere dintre particulele coloidale. Pentru utilizarea elementelor nutritive din solu ia solului de către plante. Coloizii solului se formează în urma procesului de solificare. 6. Substan ele coloidale disperate în apă dau naştere la solu ii coloidale. Concentra ia solu iei solului poate să crească şi în perioada primăvară-vară timpurie. în mare parte înainte de începerea solificării. coloidul se află în stare de dispersie. agrotehnice şi hidroameliorative. Men inerea particulelor coloidale în stare dispersă are loc sub ac iunea for elor de respingere datorate poten ialului electrocinetic al particulelor respective. COLOIZII SOLULUI Coloizii solului reprezintă materia din sol aflată în particule fine de ordin coloidal cu dimensiuni cuprinse între 0. urma i în ordinea importan ei de hidroxizii de fier şi aluminiu şi silicea.coloizi organo-minerali – compuşii acizilor humici şi compuşi minerali. în care particulele se unesc între ele. hidra i de carbon şi proteine. în raport cu cerin ele dezvoltării plantelor de cultură. ci se atrag. iar dacă poten ialul electrocinetic atinge valoarea 0 (punctul izoelectric). diverse minerale primare etc. trecând într-o stare numită gel.1-2µ.

6. Legea echivalen ei – cantitatea de cationii proveni i din sol în solu ia solului este echivalentă cu cantitatea de ioni deplasa i din solu ie în sol. În general./100 g sol.3 CAPACITATEA DE SCHIMB CATIONIC A SOLURILOR Datorită stării de dispersie şi a coloizilor solurile au proprietatea de a adsorbi diferite substan e minerale şi organice aflate în stare de dispersie moleculară sau ionică. iar prin trecere din solu ia solului în complexul adsorbtiv este împiedicată pierderea acestora prin levigare în sol. b) suma bazelor de schimb (SB) reprezintă suma cationilor bazici de Ca2+. Cationii bivalen i sunt re inu i la suprafa a particulelor coloidale mai puternic decât cationii monovalen i. posedă o capacitate mai ridicată de re inere a cationilor decât partea minerală. Re inerea mai puternică a cationilor se produce şi în cazul creşterii pH-ului solurilor.ionii monovalen i: 7Li < 23Na < 18NH4 < 39K < 89Pb . partea organică a complexului adsorbtiv reprezentată prin acizii humici. Acest echilibru poate fi perturbat prin aportul apei provenită din precipita ii sau în cazul administrării îngrăşămintelor minerale şi organice.4 INDICATORI UTILIZA I LA CARACTERIZAREA SCHIMBULUI IONIC 6.4. Na+. deoarece acesta este slab hidratat. Aceşti cationi adsorbi i de complexul 32 .e. Mg2+. Proprietatea de schimb cationic este reprezentată prin următorii indici: a) capacitatea de schimb cationic (T) – reprezintă capacitatea totală a cationilor adsorbi i de complexul coloidal şi se exprimă m. deoarece creşte ionizarea grupelor func ionale ale acizilor humici şi ale mineralelor argiloase. Prin deplasarea din complex în solu ia solului aceştia pot fi uşor utiliza i în nutri ia plantelor (K+. care se prezintă sub formă de H3O+ (hidroniu) şi deşi este monovalent este cel mai puternic adsorbit din solu ie. Ca2+. K+. Excep ie face ionul de hidrogen. care conferă proprietă i bazice acestuia. Mg2+). K+.ionii trivalen i: 27Al < 56Fe Cu cât gradul de hidratare al cationilor este mai ridicat. 2. Legea echilibrului – schimbul de ioni dintre solu ia solului şi complexul adsorbtiv se realizează până la stabilirea unui echilibru dinamic.ionii bivalen i: 24Mg < 40Ca < 59Co < 112Cd . La solurile din ara noastră capacitatea de schimb cationic variază între 5 şi 100 m. Na+. cu atât energia de adsorb ie din solu ia solului şi de re inere coloidală este mai scăzută. Schimbul de cationi dintre complexul coloidal şi solu ia solului se realizează după următoarele legi: 1. În aceste condi ii schimbul de cationi adsorbi i din sol şi cei din solu ie cu care interac ionează se desfăşoară în propor ii echivalente. 3. sunt: Ca2+. Al3+. 4. Na+ existen i în complexul coloidal. Mg2+. Legea reversibilită ii – ionii din sol adsorbi i sunt schimba i cu al ii din solu ie. Valorile capacită ii de schimb cationic depind de natura complexului adsorbtiv al solului şi de reac ia solului. Energia de re inere creşte odată cu creşterea masei atomice a numărului atomic în următoarea succesiune: . în timp ce cationul de H+ în cantită i ridicate imprimă o aciditate pronun ată solului. dar trece foarte greu din complexul coloidal în solu ia solului. 6.e/100 g sol uscat.1 Adsorb ia cationică Cationii schimbabili cei mai frecven i întâlni i în soluri. Legea energiei de adsorb ie – adsorb ia diferi ilor cationi variază în func ie de valen a şi gradul lor de hidratare. dar în acest caz intervine complexul coloidal care restabileşte foarte rapid acest echilibru prin eliberarea sau re inerea diferi ilor ioni.

iar anionii Cl.e. dar şi la soluri formate în zone umede pe materiale parentale calcaroase sau la solurile alcalice.2 Adsorb ia anionică În afara cationilor adsorbi i la suprafa a micelelor coloidale apar sarcini electrice pozitive. Solurile din România în func ie de zona de formare şi de materialul parental prezintă valori ale sumei bazelor de schimb între 1 m.> Cl.şi NO3. 6. neutre şi alcaline.şi SO42. capacitatea de schimb pentru hidrogen (SH) – există situa ii când în complexul adsorbtiv al solului se întâlnesc şi ioni de hidrogen. în urma interac iunii sărurilor solubilizate. dând naştere ionului de hidroniu (H3O+).nu sunt re inu i prin adsorb ie în solurile slab acide. Sarcinile pozitive apar la hidroxizii de fier şi aluminiu ale căror grupări bazice acceptă protonul.c) d) coloidal se întâlnesc la solurile din zona de stepă (Kastanoziom. 2000). Re inerea anionilor fosforici prin adsorb ie la suprafa a particulelor coloidale de fier şi aluminiu în solurile cu reac ie acidă are loc astfel: OH HO HO Al Fe OH OH + H3PO4 HO Al Fe OH OH = HPO4 + 2H2O Fixarea anionilor fosfatici de mineralele argiloase depinde de natura mineralelor şi de condi iile de reac ie: Argilă OH + CaHPO 4 OH Argilă HPO4 + Ca(OH)2 O importan ă deosebită pentru regimul fosforului din sol o reprezintă trecerea lui sub formă de ion fosfat în compuşi greu solubili sau insolubili. care re ine anionul. Re inerea anionilor are loc în următoarea ordine descrescătoare OH. acesta ajungând ca la solurile din zona montană să aibă valori de 5-10 %. care pot re ine şi diferi i anioni existen i în solu ia solului.e/100 g sol la solurile din zona de stepă.4. Propor ia ionilor de hidrogen în complexul adsorbtiv creşte odată cu intensificarea proceselor de debazificare a solurilor ajungând ca la solurile din zona montană.apărută pe suprafa a de ruptură a mineralelor argiloase. prin precipitarea la suprafa a particulelor coloidale. gradul de satura ie în baze (V%) – reprezintă propor ia în care complexul adsorbtiv al solului este saturat cu baze. Capacitatea totală de schimb cationic este de dată de suma cationilor bazici (SB) şi a cationilor de hidrogen (SH). sunt solubili şi nu sunt re inu i în 33 . Fosfa ii de Na şi K. T=SB+SH Capacitatea de schimb cationic variază la solurile din zona temperată între 10-200 m. Anionii HPO4. ei circulând împreună cu apa în sol.> 2SO4 .sunt slab re inu i./100 g sol uscat în cazul solurilor din zone umede puternic debazificate şi 50 m. Cernoziom).e. A doua formă de re inere a anionilor are loc în urma schimbului cu gruparea OH. Alte categorii de anioni (H2PO4-. HPO42-./100 g sol în func ie de natura mineralelor argiloase şi de con inutul în humus.> HPO4. Rendzina) prezintă gradul de satura ie în baze de 100 %. sub formă de compuşi insolubili. În aceste condi ii capacitatea de schimb anionic este mai ridicată cu cât creşte aciditatea solului (Lăcătuşu. formate pe roci acide să întâlnim maxim 5% ioni bazici şi restul ioni de hidrogen. V% = SB ×100 T Solurile care au complexul coloidal saturat cu baze (Kastanoziomul. PO43-) se re in puternic prin formarea de compuşi insolubili. ca urmare a substitu iilor izomorfe.> NO3.

acestea prin oxidare pot forma acidul sulfuric care produce o puternică acidifiere a solurilor. 6. În cazul solurilor alcalice reac ia este mai mare cu cât carbonatul este mai solubil. iar în solurile cu reac ie acidă sunt re inu i fosfa ii de aluminiu (Al PO4) şi fier (FePO4) care sunt insolubili.5 la solurile acide din zona montană (Podzol) unde sărurile uşor solubile şi cele greu solubile (CaCO3) sunt îndepărtate de pe profilul de sol. care este absorbit de particulele coloidale şi care produce creşterea ionului de hidrogen: Al3++ H2O → Al (OH)2++H+ 34 . şi sub formă de fosfat tricalcic Ca3 (PO4)2 care este greu solubil şi poate fi re inut în sol. valori cuprinse între 1 şi 14. concentra ia sărurilor solubile. În func ie de locul unde se întâlnesc ionii de hidrogen se disting două forme de acidită i: aciditatea actuală sau disociată şi aciditatea poten ială sau adsorbită. În solurile cu aciditate pronun ată hidroliza aluminiului duce la formarea Al(OH)2+. pH-ul (logaritmul cu semn schimbat al concentra iei ionilor de H+ din solu ia solului) poate avea teoretic. Aciditatea se stabileşte în raport cu apa distilată care are o reac ie neutră raportul ionilor de H+ şi OH fiind egal. solurile sunt îmbogă ite în ioni şi diferite substan e generatoare de ioni (acizi. Dacă în solu ia solului predomină ionii de H+ reac ia este acidă. În cazul solurilor acide nu sunt recomandate îngrăşămintele fosfatice uşor solubile (fosfat monocalcic şi dicalcic) deoarece sunt blocate în sol sub formă de fosfa i de fier şi aluminiu insolubili. care conferă solului un caracter mai acid sau alcalin. Reac ia solului apare ca rezultat al însuşirii substan elor dizolvate în solu ia solului. Principalii factori care influen ează aciditatea sau alcalinitatea solurilor sunt: compozi ia chimică şi mineralogică a păr ii minerale a solului. Dacă valoarea pH este egală cu 7 reac ia este neutră. Reac ia solului este determinată de concentra ia ionilor de hidrogen şi hidroxil existen i în solu ia solului şi se exprimă în valori pH. Reac ia solului poate fi influen ată şi de secre iile rădăcinilor plantelor sau de activitatea microorganismelor din sol prin producerea de acizi (oxalic.reac ia este alcalină. la pH = 8. etc) care pot produce modificări ale reac iei solului.5 REAC IA SOLULUI În func ie de factorii pedogenetici. acestea pot trece în fosfa i solubili (monocalcic şi dicalcic) care sunt uşor prelua i de plante. Pentru determinare se utilizează percolarea repetată cu solu ie de acetat alcalin. săruri). În soluri cel mai răspândit acid mineral este acidul carbonic. raportul dintre cationii bazici de Ca2+. dacă predomină în solu ie ioni de OH. care poate fi eviden iată şi determinată numai cu ajutorul unor solu ii care con in acceptori de protoni. K+ şi Na şi cei de H+ din complexul adsorbtiv fiind favorabil ionilor de hidrogen şi 9. con inutul şi natura substan elor organice care se găsesc în sol. Aciditatea actuală este determinată de ionii de hidrogen disocia i în apă sau în solu ii saline la contactul acestora cu faza solidă. iar cationul de Ca2+ eliberat din fosfatul tricalcic pătrunde în complexul adsorbtiv şi ameliorează reac ia acidă a solurilor. Dacă în materialul parental sunt prezente sulfurile. baze. În urma aplicării îngrăşămintelor greu solubile (fosfatul tricalcic). Re inerea în sol a fosfa ilor tricalcici are loc în solurile cu pH mai mare de 7.3. Mg2+. de a disocia electrolitic în ioni corespunzători.9-4. umiditatea solului. Aciditatea poten ială corespunde ionilor de hidrogen şi aluminiu adsorbi i în complexul coloidal al solului. Aciditatea poten ială în func ie de tăria de legare a ionului de hidrogen se împarte în: aciditate uşor schimbabilă. În cazul solurilor din România domeniul de varia ie al pH-ului se încadrează între 3. bogate în CaCO3.7 în func ie de condi iile de mediu şi de activitatea biologică.5.5 la solurile alcalice (Solone ) unde predomină sărurile cu hidroliză alcalină (carbona ii).5. care poate fi desorbită cu ajutorul unei sări neutre (KCl) şi aciditate greu schimbabilă sau dependentă de pH. acizii fulvici care pot determina valori extrem de acide ale reac iei de 3-3. O acidifiere puternică a solului este imprimată şi de acizii nesatura i cu ioni de calciu. care poate imprima un pH solului de 3. mai mică de 7 acidă şi alcalină la pH mai mare de 7.sol. procesele pedogenetice şi stadiul actual de evolu ie genetică. activitatea organismelor din sol etc. Fosfa ii cu ponderea cea mai ridicată în soluri sunt fosfa ii de calciu care pot fi întâlni i ca fosfa i monocalcici Ca (H2PO4)2 şi dicalcici Ca(HPO4) care sunt solubili. citric.

81-8.00 5. Plantele care suportă condi iile de reac ie acidă (pHH2O=4-6) sunt: ovăzul.5. au o cantitate foarte ridicată de ioni de aluminiu schimbabil care se concentrează în rădăcină.40 8. . sunt slab structurate şi uşor tasabile. 1987) pH în suspensie apoasă la un raport sol:solu ie 1:2. solurile acide au un nivel scăzut de apovizionare cu elemente nutritive.0 şi V%<50. Na+) şi precipitarea fosforului sub formă de fosfa i de aluminiu la suprafa a rădăcinii. . iar cele cu reac ie alcalină în jur de 500.6-5. care trebuiesc ameliorate prin aplicarea de amendamente şi aduse în domeniul optim al creşterii şi dezvoltării plantelor de cultură. salata.etapa a II a: soluri acide cu pH-ul cuprins între 5. În România solurile cu reac ie puternic acidă şi moderat acidă ocupă o suprafa ă de aproximativ 1. iar plantele tolerante la alcalinitate (pH H2O=7-8) sunt: orzul. de tipul fosfa ilor de aluminiu şi de fier.000 ha.00 >9.41-9. Cu toate că există şi plante tolerante la condi ii extreme de aciditate ridicată sau alcalinitate.80 5. textura luto-argiloasă şi pH-ul 5. provocând desorb ia diferi ilor cationi (Ca2+. mineralizarea materiei organice.etapa a III a: soluri cu pH-ul cuprins între 5.0-5. carbonat de calciu rezidual. secara. o activitate foarte slabă a microorganismelor.2) pentru creşterea şi dezvoltarea lor optimă.01-5.31-5. cartoful. în solurile cu reac ie acidă apar cantită i ridicate de ioni metalici. Al3+. rapi a. Totodată. K+.41-5.40 5. La administrarea lor se va avea în vedere puterea de neutralizare a amendamentelor (PNA). vişinul etc. ca urmare a solubilizării în mediul acid a compuşilor în care sunt cuprinse metalele grele (Lăcătuşu. sfecla. gradul de satura ie în baze şi de textura solului au fost stabilite următoarele priorită i de ameliorare: .5 3.51-4. Factorii limitativi ai creşterii plantelor pe solurile acide sunt: H+.1 Importan a reac iei solului Cunoaşterea reac iei solului prezintă o importan ă practică deosebită deoarece în func ie de aceasta sunt alese sortimentul de culturi cu favorabilitatea cea mai ridicată şi măsurile ameliorative privind neutralizarea reac iei acide sau alcalice a solurilor. şi Al (OH)2+.2 Interval de pH ≤ 3.80 7.6. zmeur.6-6. dolomit.8. pH-ul solului. marne.0 şi V%=70-80 pentru soluri cu textură luto-nisipoasă.21-7. Corectarea reac iei acide a solurilor.neutru (pH=6. chimice şi biologice ale solurilor.01 6.40 6.3-7. Pe lângă hidrogen şi aluminiu. Aplicarea îngrăşămintelor cu azot şi potasiu accentuează aciditatea acestor soluri. lucerna.700. varza. 2000). gradul de satura ie în baze şi con inutul de Al schimbabil (mobil) din sol. se poate face cu diverse materiale (calcare.30 4. Amendamentele calcaroase îmbunătă esc proprietă ile fizice. V%=50-70. conopida. În func ie de valoarea reac iei solului. În general plantele cultivate preferă un mediu de reac ie slab acid . Solurile care au un pH<5.81-7.81-6.000 ha. lupinul.etapa I: soluri acide cu pH-ul suspensiei apoase sub 5. V%=75-85. agriş. iar administrarea de îngrăşăminte pe bază de fosfor produce imobilizarea fosforului în compuşi insolubili. zgura de o elărie). prin favorizarea unei mai bune structurări a solului. plantele cultivate suportă mai bine condi iile de reac ie slab acide decât alcaline. Mg2+.5 Tabelul 6.Clase de reac ie a solului (după metodologia ICPA.20 7. pentru soluri lutonisipoase şi V%=75 pentru soluri argiloase şi luto-argiloase. mobilizarea Aprecierea reac iei Extrem de acidă Foarte puternic acidă Moderat-puternic acidă Moderat acidă Slab acidă Neutră Slab alcalină Moderat alcalină Puternic alcalină 35 . var.

elementelor nutritive. (1988). au arătat că efectul amendării asupra produc iei agricole. -NH2. -CH3 şi complexul adsorbtiv la solului. Eficien a amendamentelor creşte odată cu aplicarea unui complex de măsuri agropedoameliorative pentru îmbunătă irea proprietă ilor fizice. apă şi dioxid de carbon. Ca (HCO3)2 ↔CaCO3+H2O+CO2 Aplicarea în sol a materialelor cu reac ie acidă sau bazică determină apari ia anumi i produşi care modifică pH-ul solului: Ca (HCO3)2+H2SO4↔CaSO4+2H2O+2CO2 Ca (HCO3)2 +Ca (OH)2↔2CaCO3+2H2O Solurile se pot comporta ca un sistem amfoter: ac ionează ca un acid în prezen a bazelor şi ca o bază în prezen a unui acid.Care sunt indicatorii de schimb cationic? 4. NH4+.Care este rolul solu iei solului ? 2. se manifestă din primul an. . OH-. prin aplicarea amendamentelor care să conducă la scaderea pH-ului. Ca2+ şi Mg2+ din solu ia solului. Care sunt principalii coloizi ai solurilor? 3. În cazul solurilor cu un con inut ridicat de săruri solubile sau ioni de sodiu se impune corectarea reac iei acestora. şi au o capacitate redusă de tamponare.5. se folosesc amendamente pe bază de carbonat de calciu sau oxizi de calciu. şi nu se aplică îngrăşăminte bazice pe soluri care nu au capacitate de tamponare pentru baze. blocarea mobilită ii elementelor toxice (Al3+) şi dezvoltarea bacteriilor fixatoare de azot. Solurile care au un con inut redus în humus. atunci când asupra sa ac ionează diferite baze sau acizi defineşte însuşirea de tamponare pentru reac ie a solului. iar pentru a corecta reac ia alcalină a solurilor se utilizează gips sau fosfogips. Corectarea reac iei alcaline a solurilor. Capacitatea de tamponare a solurilor influen ează măsurile de aplicarea a amendamentelor şi a îngrăşămintelor: .nu se utilizează îngrăşăminte cu reac ie acidă pe soluri cu capacitate redusă de tamponare pentru acizi. Cu cât complexul adsorbtiv este mai saturat în baze cu atât capacitatea de tamponare a solului este mai ridicată pentru acizi.în cazul solurilor cu capacitate de tamponare ridicată sunt recomandate doze ridicate de îngrăşăminte la intervale mari de timp. . huma i) reprezintă factorii principali care se opun modificărilor de pH a solului. fosfogips. Rezisten a pe care o opune solul la modificarea valorii pH. argilă şi un complex adsorbtiv slab reprezentat re in cantită i mici de ioni bazici şi acizi. alumino-silicic) şi a sărurilor lor formate cu baze tari (carbona i. chimice şi biologice ale solului. Un rol foarte important în caracterul amfoter al solurilor îl are humusul prin grupările sale –COOH. În caz contrar în solurile acide se formează acidul sulfuric (H2SO4) iar pe solurile alcaline carbonatul de sodiu (Na2CO3). sulf nativ sau praf de lignit. Importanta reac iei solului pentru tehnologiile agricole? 5. Ce reprezintă capacitate de tamponare a solurilor? 36 . cu formare de carbonat de calciu. Cercetările efectuate de Ni u şi colab. K+. se face prin utilizarea de amendamente cu rol acidifiant: gips. Întrebări: 1. În cazul prezen ei acidului carbonic şi a bicarbonatului de calciu. atingând un maxim în anul V de la amendare. tendin a de acidifiere este redusă datorită descompunerii acestuia. H2PO-. clorura de calciu. 6. huminici. Prezen a acizilor slabi (carbonic. după care scade treptat ceea ce impune o nouă amendare.2 Capacitatea de tamponare a solului Capacitatea de tamponare a solului reprezintă însuşirea acestuia de a se opune tendin ei de modificare a reac iei şi a concentra iei ionilor de H+.pentru a corecta reac ia acidă a solurilor. OH-. H+.

Bucureşti. Editura Ceres.. Editura Didactică şi Pedagogică RA. Chiri ă C. Mihalache M. proprietă ile şi taxonomia solurilor. Udrescu S. Vasile D. Filipov F.. AMC – USAMV Bucureşti.Pedologie. 37 . 2006– Îndrumător de lucrări practice privind evaluarea calitativă a terenurilor agricole. 2006 – Pedologie – geneza. Bucureşti. Blaga Gh. 1974 . Cluj Napoca. Vasile D. Editura Ceres. Rusu I.Bibliografie: 1... Blaga Gh. Editura AcademicPress... Ilie L. Mihalache M... Rusu I.Ecopedologie cu baze de pedologie generală. Udrescu S. Udrescu S.. 2. Bucureşti. 3..Pedologie. 5. 2005 .. 4.. 1996 .

în care predomină cuar ul şi minerale primare nealterate. care determină textura solului. prezintă o suprafa ă specifică foarte mică. 7.02 mm) datorită alcătuirii sale mineralogice. aplicarea iriga iei şi a fertilizării sunt condi ionate de textuara solului. care influen ează majoritatea proprietă ilor solului şi anume textura solului. Praful (0. porozitatea. O propor ie ridicată a prafului determină în sol unele proprietă i nefavorabile în ceea ce priveşte compactarea solului şi contribuie la o slabă structurare a agregatelor. capacitate de re inere a apei şi a elementelor nutritive foarte redusă. Cunoaşterea principalelor proprietă i fizice ale solului Cunoaşterea texturii solurilor şi importan a acesteia Cunoaşterea principalilor tipuri de structură a solurilor Cunoşaterea influen ei densită ii aparente. Argila (<0. praf şi nisip) şi partea grosieră formată din materiale cu dimensiuni mai mari de 2 mm.002 mm) este componenta cea mai importantă a solului deoarece are un con inut redus în siliciu. cu orizonturi bine diferen iate sunt alcătuite in principal din frac iuni granulometrice cu dimensiuni < 2 mm. structura solului. densitatea aparentă. c.002) prezintă însuşiri intermediare între nisip şi argilă. Particula elementară reprezintă o particulă solidă minerală silicatică. este necoeziv şi neplastic. nu re in apa şi elementele nutritive şi nu satisfac cerin ele de creştere şi dezvoltare ale plantelor. Solurile în care predomină nisipul. a porozită ii şi compactării asupra însuşirilor fizice ale solului Rezumat Însuşirile fizice ale solului influen ează regimul aerohidric al solurilor şi dezvoltarea sistemului radicular al plantelor. creşterea compactită ii solului cu repercursiuni negative asupra dezvoltării plantelor. este alcătuită din substan e organice şi minerale. ce îndeplinesc fiecare anumite func ii şi conferă însuşiri specifice solului. sunt sărace în baze şi elemente nutritive. Solurile evoluate. În cadrul păr ii minerale silicatice se separă o serie de componente după mărimea particulelor elementare numite frac iuni granulometrice. Acestea sunt reprezentate prin partea fină alcătuită din particule cu dimensiuni mai mici de 2 mm (argilă. Textura solului reprezintă însuşirea cea mai importanta a solului în func ie de aceasta se alege tehnologia de cultura cea mai adecvată. Deoarece alcătuirea fazei solide a solului este foarte complexă din punct de vedere fizic.1 TEXTURA SOLULUI Faza solidă a solului. Aplicarea unui management defctuos atrage după sine distrugerea structurii solurilor. care nu poate fi divizată în alte particule mai mici în urma unor tratamente fizico-chimice simple ci numai prin sfărâmare sau dispersie. care reprezintă scheletul solului. Partea minerală este formată din particule elementare de diferite mărimi.CAPITOLUL 7 PRINCIPALELE ÎNSUŞIRI FIZICE ALE SOLULUI Cuvinte cheie: textura. acesta conferă solului o plasticitate şi coeziune moderată şi măreşte capacitatea de re inere a apei şi a elementelor nutritive. chimic şi mineralogic ne interesează în mod special mărimea particulelor elementare ale solului. ridicat în baze iar printre minerale predomină silica ii secundari hidrata i de tipul mineralelor argiloase. d.02-0. reprezintă una dintre cele mai importante însuşiri. favorizând formarea crustei la suprafa a solului cu repercursiuni nefavorabile asupra răsăririi plantelor. permeabilitate ridicată. compactarea Obiective: a. Nisipul (2-0. 38 . care reprezintă circa 50% din volumul total. Gradul de fragmentare a păr ii minerale în componente de diferite mărimi şi propor ia cu care acestea participă la alcătuirea solului. b.

care imprimă proprietă i specifice acestora.94 56 .50 > 51 < 79 < 14 15 .52 <46 < 67 < 79 41 . depozite organice 7.67 < 49 <79 54 .20 > 20 oricare oricare oricare oricare <1 1 . favorizând desfăşurarea proceselor fizico-chimice şi biologice din soluri.1.32 23 .45 15 .52 oricare 33 . Grupe de clase.94 56 . roci compacte fisurate şi pietrişuri (permeabile).67 Raport Nf/Ng oricare oricare <1 1 .54 < 21 oricare 61 .32 > 33 33 .94 56 .70 < 39 < 39 oricare > 71 < 29 < 29 oricare nu este cazul sedimente cu peste 40% CaCO3.20 > 20 oricare <1 1 . Textura este însuşirea cea mai stabilă a solului.002 mm < 12 <5 <5 <5 <5 6 . 1987 (tabelul 7.Solurile în care predomină frac iunile argiloase prezintă plasticitate şi aderen ă ridicată. praf şi argilă.32 oricare 46 .60 < 32 8 .32 21 .32 21 . permeabilitate şi aera ie ridicată şi ascensiunea capilară redusă.20 13 .79 23 .1). G N NG NM NF U UG UM UF M S SG SM SF SS SP L LN LL LP F T TN TT TP A AL AP AA AF O C texturi grosiere nisip nisip grosier nisip mijlociu nisip fin nisip lutos nisip lutos grosier nisip lutos mijlociu nisip lutos fin texturi mijlocii lut nisipos lut nisipos grosier lut nisipos mijlociu lut nisipos fin lut nisipos prăfos praf lut lut nisipo-argilos lut mediu lut prăfos texturi fine lut argilos argilă nisipoasă lut argilos mediu lut argilo-prăfos argilă argilă lutoasă argilă prăfoasă argilă medie argilă fină Argilă < 0.12 6 .12 6 . 7. roci compacte dure (nepermeabile).32 33 .002 – 0. La noi în ară se utilizează pentru încadrarea în clase şi subclase texturale.20 < 20 13 . clase şi subclase texturale Tabelul 7. caracteristicile agronomice şi cele ameliorative.1.87 < 67 48 .1 Clasele texturale ale solului În mod curent solurile prezintă în componen a lor propor ii diferite de nisip. Metodologia elaborării studiilor pedologice elaborată de ICPA.79 < 67 <67 14 Nisip 2 – 0. şi îmbunătă irea fertilită ii solului.67 < 34 oricare > 46 < 54 < 54 oricare 46 .87 48 .45 33 . Textura grosieră se caracterizează prin capacitate redusă de re inere a apei.87 48 .12 13 -32 < 32 13 .94 35 .45 33 .87 30 .87 < 67 48 . în func ie de care trebuiesc adaptate toate tehnologiile de cultură şi măsurile agropedoameliorative privind ameliorarea însuşirilor negative ale solurilor determinate de texturi extreme.20 > 20 oricare oricare oricare oricare oricare oricare oricare oricare oricare u m s l f t a o c 33 . În perioadele secetoase apa din precipita iile reduse 39 .20 13 .60 33 .12 6 .2 Importan a texturii solului Textura solului prezintă o importan ă deosebită în legătură cu capacitatea de produc ie a solului.02 mm > 56 > 63 > 63 > 63 > 63 56 .1 Simbol pentru: Denumire hăr i g n Calculat. capacitate mare de re inere a apei şi a elementelor nutritive. suprafa ă specifică foarte mare.02 mm < 32 < 32 < 32 < 32 < 32 < 32 < 32 < 32 < 32 < 32 > 33 < 32 < 32 < 32 < 32 33 .32 21 .20 < 20 < 20 21 .45 Praf 0.

pentru combaterea căreia se impune aplicarea unei agrotehnici adecvate prin care terenul să fie acoperit cu vegeta ie o perioadă cât mai lungă de timp. deoarece propor ia porilor ocupa i cu aer este foarte ridicată. pomi fructiferi şi un sortiment redus de culturi de câmp. În condi ii de irigare şi fertilizare pe solurile cu textură grosieră cum sunt Psamosolurile din sudul Olteniei. se poate cultiva vi a de vie. este uşor utilizată. şi au capacitate redusă de men inere a căldurii calorice. humusul. care au o influen ă negativă atât asupra circula iei apei în sol cât şi a sistemului radicular al plantelor. Însuşirile chimice sunt favorabile deoarece prezintă capacitate de schimb cationic şi de tamponare ridicate. con inut ridicat de materie organică şi un poten ial de fertilitate mai ridicat decât solurile cu textură grosieră. Se poate cultiva un sortiment larg de plante rezultate bune fiind ob inute în cazul culturilor de cereale (grâu. care au rolul de lian i de legătură. iar deseori în aceste soluri există caren e de diferite microelemente.2 STRUCTURA SOLULUI Particulele elementare de nisip. Particulele care alcătuiesc agregatele structurale sunt legate prin intermediul unor agen i. capacitatea de tamponare şi de schimb cationic este redusă. Un avantaj al acestor soluri îl reprezintă regimul termic cu temperaturi ridicate primăvara devreme.002-2 mm Argilă <0.1 Distribu ia porilor în func ie de textura solului 7. se lucrează foarte uşor şi necesită un consum de combustibil redus. Regimul hidric este puternic influen at de formarea crăpăturilor. La aceste soluri con inutul de materie organică este scăzut din cauza dinamicii ridicate a proceselor microbiologice aerobe. şi de mineralizare a materiei organice. Textura fină se caracterizează prin cantită i foarte mari de apă inaccesibilă plantelor. Textura mijlocie prezintă cele mai favorabile însuşiri fizico-chimice şi biologice având poten ialul de produc ie cel mai ridicat. care determină textura solului. Din cauza poten ialului productiv redus în zonele secetoase se impune fertilizarea şi irigarea cu norme de udare mici şi repetate. apa să stagneze la suprafa a solului datorită permeabilită ii reduse. care favorizează cultura de vi ă-de-vie şi unele legume. însuşiri mecanice şi termice pu in favorabile. Se pretează pentru majoritatea plantelor de cultură şi nu necesită aplicarea unor măsuri agrotehnice speciale. Solurile nisipoase (Psamosolurile) au rezisten ă mecanică scăzută. sunt organizate la nivel superior în forma ii complexe cu diferite forme şi mărimi. secară). praf şi argilă. se lucrează greu. Solurile cu textură grosieră sunt puternic afectate de eroziunea eoliană. 7. denumite agregate structurale ce constituie structura solului.cantitativ. Nisip 0. iar în perioadele cu precipita ii abundente se pierde foarte uşor apa datorită permeabilită ii ridicate a solului. Solurile cu textură fină au densitatea aparentă mare. porozitatea totală şi gradul de tasare prezintă valori ridicate ceea ce face ca deseori în urma unor precipita ii ridicate.02-2 mm Praf 0. cum sunt coloizii (argila. orz. 40 . Valorile densită ii aparente sunt ridicate la aceste soluri.002 mm Macropori +++ Pori medii ++ Micropori + Permeabilitate Mare ++ ++ ++ Medie + ++ +++ Mică Fig. iar cele ale porozită ii totale sunt scăzute. prezintă capacitate mare de contrac ie şi gonflare iar perioada optimă de efectuare a lucrărilor agricole este foarte redusă. oxizii de fier) şi carbona ii de calciu. aceasta reflectând valori moderate sau mici ale gradului de tasare. Dintre soluri cu textură mijlocie cele mai bune însuşiri se întâlnesc la solurile cu textură luto-nisipoasă şi lutoasă cu un con inut de argilă cuprins între 20-25%.

sau la solurile intens cultivate (fig. Prismatică – axul vertical al agregatelor structurale este de obicei mai dezvoltat decât cel orizontal. Columnară – asemănătoare cu cea prismatică dar capetele agregatelor structurale sunt rotunjite şi se poate întâlni la orizontul Btna (B argic-natric de la Solone uri) 8. Grăun oasă (granulară) – agregatele structurale sunt de formă sferoidal-cuboidă. muchii ascu ite şi fe ele elementelor se îmbină între ele. 1987) întâlnite la solurile structurate din ara noastră sunt următoarele: 1. Poliedrică subangulară – asemănătoare cu cea angulară.2).1 Principalele tipuri de structură Principalele tipuri morfologice de agregate structurale (după ICPA.7. 5. 7. Poate fi întâlnită la orizontul Bv.2 Principalele tipuri de structură 41 . Acest tip de structură poate fi întâlnit la orizontul Bv la Eutricambosoluri. 6. 3. fe ele elementelor structurale sunt de obicei plate şi se îmbină între ele. agregatele structurale având axul lung înclinat între 10 şi 600 fa ă de orizontală. Această structură este caracteristică solurilor cu orizont Am. 9. 7. bine aprovizionate cu materie organică şi cu activitate biologică intensă (Cernoziomurile). capetele sunt plate. se întâlneşte la orizontul Bt de la Preluvosoluri şi Luvosoluri. fe ele agregatelor se îmbină între ele. de formă sferoidal-cuboidă. Poate fi întâlnită la unele orizonturi Bt ale Preluvosolurilor. Structura glomerulară – particulelor elementare sunt grupate în agregate structurale aproximativ sferice. dar cu muchii rotunjite. fe e netede. 2. poroase. Sfenoidală – este un caz particular de structură poliedrică angulară. Foioasă sau lamelară – axul orizontal al agregatelor structurale este mai mult dezvoltat în raport cu cel vertical. Se deosebeşte de structura glomerulară prin aşezarea îndesată a particulelor elementare şi o porozitate mai redusă şi se întâlneşte în orizonturile Ao din zona de silvostepă. se întâlneşte în orizontul y la Vertosoluri. Columnoidă – acest tip de structură este asemănătoare celei prismatice dar muchiile sunt rotunjite. 4.2. granulară prismatică columnară poliedrică subangulară poliedrica angulară lamelară Fig 7. Poliedrică angulară – elementele structurale sunt aproximativ egal dezvoltate pe direc ia celor trei axe rectangulare. macroscopic relativ neporoase. O întâlnim la orizontul El sau Ea.

2 Formarea şi degradarea structurii solului Structura solului exercită o influen ă directă asupra regimului aerohidric şi termic al solurilor. activitatea microbiologică din sol şi agen ii de cimentare. Fe3+ şi Al3+ în solurile acide.aglutinarea prin formarea de legături între particulele de diferite dimensiuni în sol. de la înăl imea de 1-1.2. argilă-humus-argilă. Pentru asigurarea unei stări structurale favorabile creşterii în optim a plantelor. asigurând condi ii optime pentru germina ia semin elor.procesele mecanice care determină fie apropierea particulelor şi creşterea coeziunii.Fig. Determinarea structurii solului se face la o umiditate potrivită. sunt necesare anumite procese şi factori care să influen eze formarea acesteia. cuar humus-argilă. Un rol favorabil în formarea şi stabilitatea structurii solului îl au humusul saturat cu ioni de calciu. oxizii hidrata de fier şi aluminiu. . răsăritul plantelor şi dezvoltarea sistemului radicular. . deoarece dacă solul este prea uscat sau prea umed este greu de desprins agregatele structurale din masa solului. . de coloizi minerali care leagă mai multe particule. ionul de Na+ jucând un rol contrar. secre iile rădăcinilor active şi microorganismele.3. pe care îl elimină sub formă de glomerule impregnate cu diferite secre ii sau produşi de metabolism ai materiei organice (polizaharide) etc. de dispersie a agregatelor structurale. 7. creşterea rădăcinilor (la care se adaugă secre iile lor). Mărimea agregatelor structurale 7. de silice coloidală. de oxizi de fier. precum şi asupra unor însuşiri mecanice care pot condi iona necesitatea şi eficien a viitoarelor lucrări tehnologice (Canarache.5 m un volum apreciabil de material decupat din sol. Un rol principal în coagulare îl au cationii de Ca2+ în solurile saturate în baze sau cei de H+. Formarea agregatelor structurale are loc prin asocierea particulelor elementare prin procese variate. fragmentarea masei solului prin contrac ie în timpul uscării şi fărămi area masei solului prin înghe -dezghe . ca exemplu se men ionează umezirea şi uscarea solului. etc. un rol important jucând în acest sens atrac ia dintre particule (mijlocită ini ial de pelicula de apă).. fie fragmentarea masei de sol. . respectiv masa unită ii de volum: D= M g / cm 3 Vs 42 . 7. prin intermediul coloizilor organici sau organominerali de tipul cuar -humus-cuar .agregarea prin depunere de CaCO3.coagularea particulelor coloidale sub influen a for elor electrostatice de suprafa ă a particulelor care depind de cationii adsorbi i şi moleculele de apă. fie lăsând să cadă pe o suprafa ă plană.3 DENSITATEA SOLULUI Densitatea solului reprezintă raportul dintre masa şi volumul unui corp. 1990). for ele reziduale van der Walls. dintre care cele mai importante sunt: . opera ie care se face fie strângând uşor un bulgăre de sol în mână (pentru agregate mici).ac iunea coprogenă a râmelor care ingerează mari cantită i de pământ.

M – masa solului (g). Vt =Vs+Vp – volumul total al solului (cm3).20-1. În cazul unor densită i mici efectuarea lucrărilor agricole este mult îngreunată datorită traficului dificil pe aceste terenuri. cu rol determinant asupra celorlalte însuşiri fizice ale solului şi este foarte mult influen ată de textura solului. 2. DA g/cm3 = Ms Ms = Vt Vp + Vs DA – densitatea aparentă a solului (g/cm3). Valorile densită ii aparente sunt mai reduse la solurile cu un con inut ridicat de argilă. Densitatea aparentă este unul din principalii indicatori ai stării de aşezare a solului.D.45 1.2 43 .20 3 Tabelul 7.40 1.80 în cazul cuar ului. având valori mai mici la solurile bogate în materie organică. Valorile densită ii aparente variază foarte mult cu cantitatea de materie organică din sol.52-2.30-1. M-masa solului uscat (g).20-1.45 1.55 1.45 1. Poate avea valori de 2.55 0. Densitatea solului se determină prin metoda picnometrului şi este influen ată de alcătuirea păr ii solide a solului.densitatea (g/cm3).60 1.54-2. Canarache. şi poate creşte la acelaşi con inut de argilă dacă creşte con inutul în nisip grosier sau praf.25-1.50 1.20-1.25-1. Solurile pot prezenta la orizonturile superioare valori ale densită ii aparente de 2.55 0.40 1.40 1.40 1.25-1.20 1.60. Vs-volumul particulelor solide ale solului (cm3).50 1.20-1.20-1.1991) Tipul de sol Kastanoziom Cernoziom Cernoziom cambic Cernoziom argic Faeoziom greic Preluvosol roşcat Luvosol -suprafa ă -adâncime Vertosol Psamosol Gleiosol Densitatea aparentă g/cm valori medii pe adâncimea 0-100 cm La umiditatea de recoltare a probelor Corectată la capacitate de câmp 1.9 şi 1.15-1.55 1. astfel solurile intens fertilizate organic din sere sau Histosolurile pot avea valori de 0.90-1.65 g/cm3.20-1.30-0.55-2. Vs – volumul păr ii solide (cm3). aera ie redusă.25-1. 1991). Densitatea solului este folosită la calcularea porozită ii totale.40 g/cm3.40-1.35-1. Valorile densită ii aparentă la unele tipuri de soluri din România (A. 2. iar pentru orizonturile inferioare valori de 2.40 1.55 1.35-1.95 materie organică nedescompusă (Canarache.90-1.35-1.30-1. o permeabilitate foarte scăzută.85-0.65-2. 2. 1.74 feldspa i.10 mică.35-1. 7.35 1.4 DENSITATEA APARENTĂ Densitatea aparentă reprezintă raportul dintre masa solului şi volumul total de sol (volumul porilor şi volumul păr ii solide) recoltat în aşezare naturală. Densitatea aparentă variază la solurile cultivate din România între 0.35 1.78 argilă.70-3. rezisten ă mare la efectuarea lucrărilor agricole şi la pătrunderea sistemului radicular al plantelor. Soluri apar inând aceluiaşi tip de sol dar cu texturi diferite prezintă varia ii foarte mari ale densită ii aparente.80 materie organică humificată şi 0. Valori ridicate ale densită ii aparente determină scăderea capacită ii de re inere a apei.25-1.50-2.45 1.15-1.40 1.70 în func ie de textura solului.30-1. Vp – volumul porilor.

Totodată porozitatea totală este mai ridicată la solurile cu un con inut ridicat de materie organică. deoarece semnifica ia sa practică este foarte diferită de la un sol la altul în func ie de textura 44 .55 1.3 Interpret. Vt-volumul total al solului (cm3). În solurile minerale densitatea aparentă este pu in variabilă iar porozitatea totală este influen ată numai de acest factor.40 Starea de aşezare a particulelor solide ale solului poate fi reprezentată nu numai prin densitatea aparentă ci şi prin porozitatea totală a solului.25-1. 48-52% la Vertosoluri. Valorile ridicate ale porozită ii totale indică o capacitate ridicată de re inere a apei. PT % = Vp Vp × 100 = × 100 Vt Vs + Vp PT. Vs-volumul păr ii solide a solului (cm3).30-1. În general solurile luate în cultură prezintă valori ale porozită ii totale de 50-54% la Kastanoziomuri.45 1.25-1.50 1.35-1.65 1.20-1. La aceeaşi valoare a porozită ii totale solurile nisipoase pot avea însuşiri fizice foarte favorabile.45 1. în timp ce la un sol argilos însuşirile fizice pot fi nefavorabile.5 POROZITATEA SOLULUI 1. 44-48% la Preluvosoluri. 44-48% la Faeoziomuri.Solone -suprafa ă -adâncime Aluviosoluri -textură grosieră -textură mijlocie -textură fină 1. Valori (%v/v) Nisipoasă Nisipolutoasă Lutonisipoasă Lutoasă Lutoargiloasă Argiloasă Extrem de mare Foarte mare Mare Mijlocie Mică Foarte mică >53 49-53 44-48 39-43 34-38 <34 >55 51-55 46-50 41-45 36-40 <36 >56 52-56 47-51 42-46 37-41 <37 >58 54-58 49-53 44-48 39-43 <39 >61 57-61 52-56 47-51 42-46 <42 >65 61-65 56-60 51-55 46-50 <46 7. Aceste valori depind în mare măsură de factorii care determină valorile densită ii şi densită ii aparente.20-1.40 1. Clase de valori ale porozită ii totale (ICPA 1987) Tabelul 7.porozitatea totală (% v/v).45-1.6 GRADUL DE TASARE Starea de aşezare a solului nu poate fi interpretată corespunzător cu ajutorul densită ii aparente. Porozitatea totală (PT) reprezintă însuşirea fizică a solului care cuprinde totalitatea porilor capilari şi necapilari din sol.25-1. 42-52% la Luvosoluri. 55-65% la Gleiosoluri. Pentru a interpreta porozitatea solului trebuie inut cont de textura solului.25-1.45 1.30-1. permeabilitate mare şi o aera ie foarte bună în sol. Vp-volumul porilor (cm3).45 1.50 7. care reflectă volumul total al porilor exprimat în procente din unitatea de volum a solului. 49-53% la Cernoziomuri.

Planosoluri etc.163 × A GT – gradul de tasare (%v/v).. Compactarea naturală este determinată de procesele pedogenetice (argilizarea) şi este specifică solurilor din clasa luvisoluri (Preluvosoluri. -urgen a a III a pentru soluri cu gradul de tasare < 0 %.7 COMPACTAREA SOLULUI Compactarea reprezintă procesul în urma căruia are loc o creştere a densită ii aparente peste valorile normale şi scăderea accentuată a porozită ii totale a solului.P.18 > 18 7.10 11………….……. se foloseşte direct în practică pentru stabilirea necesită ii lucrărilor de afânare a solurilor excesiv tasate. Compactarea artificială se întâlneşte la solurile unde lucrările agricole nu se efectuează în perioadele optime de umiditate sau datorită traficului intens cu maşini şi animale pe aceste terenuri. 1987) Tabelul 7. Fenomenul de compactare este foarte mult influen at de alcătuirea granulometrică a solurilor. PMN – porozitatea minim necesară (%v/v). PT – porozitatea totală (%v/v).. 1 2 3 4 5 6 Denumire Extrem de mic (sol foarte afânat) Foarte mic (sol moderat afânat) Mic (sol slab afânat) Mijlociu (sol slab tasat) Mare (sol moderat tasat) Foarte mare (sol puternic tasat) Valori (%) < -17 -17………. Stângă (1978)..-10 -9…………. a stabilit ordinea priorită ilor lucrărilor de afânare ale solului după valorile gradului de tasare astfel: -urgen a I pentru solurile cu gradul de tasare > 18 %.. care afectează orizonturile subarabile ale solului la peste 40 cm. Luvosoluri. 45 . Compactarea solului se datorează atât influen ei factorilor naturali (compactare naturală) cât şi antropici (compactare artificială). numit talpa plugului.A. A – con inutul de argilă sub 0. Din această cauza a fost nevoie de un indicator care să cuprindă atât densitatea aparentă.) unde apare o compactare foarte puternică la nivelul orizontului B argic. crt. Gradul de tasare pe lângă utilizarea lui ca indicator al stării de aşezare.1 1…….. Clase de valori ale gradului de tasare (după Metodologia I. -urgen a a II a pentru soluri cu gradul de tasare cuprins între 11 şi 18 %.002 mm (%g/g). În urma efectuării lucrărilor de bază a solului la aceeaşi adâncime se formează un strat îndesat în partea inferioară a stratului arat. GT (%v/v)= PMN − PT × 100 PMN PMN= 45 + 0.4 Nr. numit gradul de tasare.acestuia. de stabilitatea agregatelor structurale şi de con inutul în materie organică a solului. Această compactare este de cele mai multe ori de origine naturală dar în ultima perioadă odată cu utilizarea unor utilaje agricole de mari dimensiuni se constată o compactare de adâncime de natură antropică..C. porozitatea totală cât şi textura solului. În func ie de adâncimea de manifestare putem întâlni o compactare de adâncime.

dislocare. Rezisten a la penetrare a solului scade pe măsură ce creşte umiditatea solului.P. Compactarea poate fi înlăturată pe cale mecanică prin lucrări executate la adâncimea stratului compact..gradul de compactitate în %. DAmax – densitatea aparentă maximă a solului (g/cm3). ridicare.5 Denumire Foarte afânat Afânat Slab compact Moderat compact Foarte compact 7.C. Clase de rezisten ă a solului la penetrare (după Metodologia I. Pentru a se realiza aceste opera ii. În vederea aprecierii gradului de compactitate a solului în teren se utilizează următoarele clase de interpretare (tabelul 7. 1988) DA max GC . crt. GC %= DA ×100 (Hakansson. răsturnare şi mărun ire a brazdei.P.8 Penetrarea Rezisten a la penetrare este capacitatea solului de a se opune la pătrunderea unui corp rigid. Pentru combaterea compactării solurilor se va urmări utilizarea unor măsuri agrotehnice corespunzătoare şi reducerea numărului de treceri cu utilajele agricole la suprafa a solului atunci când solurile au un con inut ridicat de umiditate.10) Clase de compactitate a solului (după Metodologia I. printr-o împingere puternică Cu itul nu pătrunde în sol. 1 2 3 4 5 6 Interpretare Foarte mică Mică Mijlocie Mare Foarte mare Extrem de mare Limite ≤10 11-25 26-50 51-100 101-150 ≥151 Criterii Solul nu opune rezisten ă la pătrunderea cu itului Cu itul poate pătrunde uşor în sol Cu itul pătrunde uşor în sol.C. atât în teren cât şi în laborator cu ajutorul penetrometrului. 1987) Tabelul 7.Acest strat notat cu Ap caracterizează orizonturile de tip A din solurile intens cultivate. DA – densitatea aparentă a solului la un moment dat (g/cm3). este principala ac iune de mobilizare a solului prin tăiere.6 Nr. necesitând un efort mic Cu itul pătrunde greu în sol pe 2-3 cm..A. iar săparea solului nu se poate realiza decât cu târnăcopul 7. Rezisten a la penetrare este uşor de determinat. se impune existen a unei for e de trac iune aplicată utilajelor agricole care să învingă for a opusă de sol la înaintarea maşinilor agricole. pe câ iva cm.9 Rezisten a la lucrările solului Lucrarea de bază a solului aratul.A. Determinarea rezisten ei solului la această ac iune de arat se calculează utilizând următoarea rela ie de calcul: 46 . 1987) Tabelul 7.

5-1).7 Reparti ia terenurilor arabile din România pe clase de rezisten ă specifică la arat Rezisten a specifică la arat Kgf/dm2 <36 36-45 46-55 56-60 61-75 >75 În condi ii de umiditate optimă (% din suprafa a arabilă) 4 4 22 25 41 4 În condi ii de umiditate în perioada arăturilor (% din suprafa a arabilă) 2 3 2 29 19 45 Rezisten a solului la arat depinde de o serie de factori tehnologici cât şi pedologici (însuşirile solului) fig. a – adâncimea de lucru a plugului (dm). mărun irea şi răsturnarea brazdei cu valori de 20-40 kgf/dm2. b – lă imea de lucru a plugului (m/s). ridicarea.5-2 kgf x 2 2 s /m . măsurând cele două dimensiuni ale brazdei (mărimile a şi b) şi a for ei de trac iune cu ajutorul dinamometrelor.coeficient de frecare sol-plug (valori 0. Tabelul 7. ε – coeficient de deformare prin aruncarea solului de pe cormană cu valori de 1. v. 7. (1991) privind reparti ia solurilor cu diferite categorii de rezisten ă specifică la arat reflectă o pondere mai ridicată a solurilor grele şi foarte grele. K – coeficient de deformare prin tăiere a solului. b – lă imea de lucru a plugului (dm). For a de trac iune cuprinde trei componente şi se calculează cu ajutorul următoarei formule: Fa = f × G + K × a × b + 0. a . Cercetările efectuate de Canarache şi colab. Rezisten a specifică la arat se determină în teren.Rsp= Fa a×b Rsp.4.rezisten a specifică la arat (kgf/dm2). Canarache (1990) apreciază că din for a de trac iune 41% se consumă prin frecarea sol-plug. Fa – for a de trac iune la arat (kgf). mărun ire şi răsturnarea brazdei şi numai 3% pentru aruncarea solului de pe cormană. G – greutatea plugului (kgf).viteza de înaintare a plugului (m/s). 56% prin tăiere. 47 . ridicare.01ε × b × v2 f.adâncimea de lucru a plugului (dm).

Ilie L.Factori constructivi Factori tehnologici Factori pedologici -tipul de utilaj -forma şi dimensiunea agregatelor de lucru -starea tehnică -modul de reglare -viteza de lucru -dimensiunile brazdei Însuşiri stabile -textura -materia organică -compozi ia mineralogică Însuşiri variabile -structura -densitatea aparentă -umiditatea REZISTEN A LA ARAT -adeziunea -coeziunea -penetrarea Fig. Cluj Napoca. AMC – USAMV Bucureşti. Care sunt factorii care determină compactarea solurilor? 6. proprietă ile şi taxonomia solurilor. Bucureşti. Udrescu S.. 1996 . 1974 .Pedologie. 2005 .. 7. 5. Efectuarea arăturilor la umidită i diferite de cele optime poate conduce la creşteri ale consumurilor energetice de 3-10 l/ha. 2. Vasile D. Blaga Gh. Chiri ă C.. Filipov F. Vasile D.4 Factorii care determină rezisten a solurilor la arat Rezisten a specifică la arat şi rezisten a la lucrările solului este foarte importantă pentru că influen ează consumul de combustibil.. Mihalache M. Blaga Gh. 48 . Întrebări: 1.. Bucureşti..Ecopedologie cu baze de pedologie generală. Rusu I. Editura Didactică şi Pedagogică RA. 2006 – Pedologie – geneza.Care sunt principalele însuşiri fizice ale solurilor? 2. Bucureşti.Ce este textura solului şi cum influen ează proprietă ile solurilor? 3.. Editura Ceres.. Rusu I.Pedologie. Mihalache M. Udrescu S. Care sunt măsurile de refacere a structurii solului? 5. 4. Udrescu S. Care sunt principalele tipuri de structură? 4. Editura Ceres... 2006– Îndrumător de lucrări practice privind evaluarea calitativă a terenurilor agricole.. 3. Care sunt factorii tehnologici care determină rezisten a solului la lucrările agricole? Bibliografie: 1. Editura AcademicPress..

peste 96% fiind apă sărată. în toate direc iile. Transportul diferitelor combina ii chimice. peste 68% este blocată în ghe ari. Astfel for a cu care este re inută apa în porii capilari ai solului este cu atât mai mare cu cât aceştia sunt mai mici. însumează doar 93. Aşadar. Sursele de apă dulce de suprafa ă. pe profilul de sol şi formarea orizonturilor de eluviere sau iluviere se realizează prin intermediul apei care circulă în masa solului. şi în formarea profilului de sol. e.386 milioane km3 de apa. de existen a şi modul de manifestare al apei din sol depind procesele de geneză şi de evolu ie a solului. f.1 For ele care ac ionează asupra apei din sol Apa din sol. adică cu cât textura solului este mai fină. din această cauză fenomenele capilare sunt foarte complexe.100 km3.1 APA DIN SOL Rezerva mondiala de apa este de 1. şi este supusă ac iunii unor for e diferite care ac ionează cu intensită i variabile. coeficient de ofilire. iar 30% din apa dulce se află în subteran.CAPITOLUL 8 PROPRIETĂ I HIDROFIZICE. Principalele for e care ac ionează asupra apei în sol sunt următoarele: a) For a gravita ională ac ionează asupra apei aflate în porii necapilari când solul prezintă un grad ridicat de satura ie cu apă. În sol există o “re ea” de pori de diametre şi lungimi diferite. se găseşte la suprafa a particulelor şi în porii acestuia. Din cantitatea totală de apa dulce. Apa joacă un rol foarte important în procesele de dezagregare şi alterare a mineralelor şi rocilor. c. TERMICE ŞI DE AERA IE A SOLULUI Cuvinte cheie: suctiune. Sub influen a gravita iei apa se deplasează pe verticală. regim hidric. b) For a capilară ac ionează asupra apei aflate în porii capilari şi este determinată de deficitul de presiune ce se creeză în tuburile capilare.1. permeabilitate. 8. determinând umectarea solului pe adâncimi mari. Apa capilară se mişcă lent. b. drenaj. deficit ce este invers propor ional cu raza tubului capilar. prin porii necapilari. deoarece apa este una dintre substan ele cele mai importante de pe glob. regim termic Obiective: a. Cunoaşterea principalelor proprietă i hidrofizice Cunoaşterea principalelor for e care ac ionează asupra apei din sol Cunoaşterea circuitului apei în sol Cunoaşterea principalilor indici hidrofizici Cunoaşterea principalilor tipuri de drenaj Cunoaşterea influen ei regimului termic din sol asupra plantelor Rezumat Creşterea şi dezvoltarea plantelor este condi ionată de cantitatea de apă existentă în soluri. cum ar fi râurile si lacurile. de la capilarele cu diametrul mai mare spre cele cu diametrul mai mic conform legii lui Laplace: ∆= α – tensiunea artificială r = raza tubular capilar 2α r 49 . 8. d. care reprezintă aproximativ 1/700 din procentul total de apă. minerale sau organice.

În porii solului plini cu aer se găsesc vapori de apă.1 Mişcarea apei în capilare cu diferite diametre c) For a de adsorb ie (sorb ie) ac ionează asupra apei aflate la suprafa a particulelor de sol după ce este îndepărtată apa capilară şi cea necapilară. pe măsura creşterii umidită ii. pu in variabilă. pe solurile sărăturate. Această for ă este de natură electrostatică şi se datorează caracterului dipolar al moleculei de apă şi a energiei libere de la suprafa a particulelor de sol. 50 . în sol se formează o solu ie care prezintă o presiune cu atât mai mare cu cât cantitatea de săruri dizolvaltă este mai mare. ca urmare în solurile cu solu ii concentrate apa este re inută foarte puternic. centimetri de coloană de apă etc. subsolul sau apa freatică. luându-se în considera ie numai energia poten ială. în orice caz. este de 15-20 atmosfere.). plantele suferă. chiar când sunt umede. apa aflată sub influen a acestei for e este re inută puternic şi se mişcă foarte lent. porozitate. iar la aceeaşi temperatură tensiunea creşte cu umiditatea. mai mari sau mai mici în func ie de umiditatea şi temperatura solului. e) For a de sugere a rădăcinilor plantelor se manifestă în zona rizosferei. în func ie de cantitatea de apă din sol şi de proprietă ile solului (textură. pornind de la un sol uscat. În mod curent se foloseşte adesea termenul de poten ial. g) For a hidrostatică (de submersie) se manifestă numai când la suprafa a solului se găseşte un strat de apă. Comportarea apei în ceea ce priveşte mişcarea ei în profilul de sol. For a de suc iune. o altă cantitate de apă îi ia locul. Ca orice alt corp. con inut în săruri). apa trecând din celulele plantelor în solu ia solului (secetă fiziologică). 8. Prin această for ă este re inută apa higroscopică. În acest caz apa circulă de la presiuni osmotice scăzute la presiuni osmotice ridicate.2 Poten ialul apei din sol şi suc iunea solului For ele care ac ionează asupra apei din sol sunt foarte diferite şi ele se modifică continuu.000 atm). For a cu care apa este atrasă şi re inută de sol se numeşte for ă de suc iune sau suc iune. Aşadar. şi depinde de presiunea osmotică. bogate în săruri solubile. Din această cauză. schimburile cu atmosfera. 10. 8. Acesta exprimă energia pe care o are apa în sol. la aceeaşi umiditate tensiunea vaporilor creşte cu temperatura. ce pot fi însumate. La solurile sărăturate predomină for a osmotică. studiul energetic al apei solului se poate neglija. Prin dizolvare.1. care sunt supuşi unei tensiuni (presiuni). la majoritatea plantelor. vaporii de apă vor circula întotdeauna de la zonele mai calde şi mai umede spre zonele mai reci şi mai uscate. accesibilitatea şi consumul de către acestea depind în cea mai mare măsură de energia apei din sol. ac ionează for a de adsorb ie. Astfel. Deci. Astfel. Deoarece energia cinetică este redusă şi. Este datorată greută ii stratului de apă şi amplifică for a gravita ională sau capilară. urmată de for a capilară şi apoi de for a gravita ională. în cazul de fa ă poten ialul apei solului. creându-se un curent ascendent spre rădăcinile plantelor. Pe măsură ce apa din apropierea rădăcinilor este consumată. datorită căreia exercită o anumită presiune. f) For a osmotică se manifestă numai în cazul solurilor sărăturate. cât şi energie poten ială. Cu cât un sol este mai argilos şi are pori mai mici. Datorită puterii mari de re inere (cca. apa solului are atât energie cinetică. Situa ia se întâlneşte în orezării sau pe terenurile depresionare unde apa stagnează o perioadă lungă de timp.Fig. d) For a determinată de tensiunea vaporilor de apă ac ionează asupra apei sub formă de vapori. for ele de adsorb ie şi capilară sunt mai intense. for ele sunt traduse în poten iale sau energii care se exprimă în unită i de presiune (atmosfere.

Măsurată în centimetri coloană de apă. până la pF=7. lutoasă.001 0.1 0. astfel. trecând pe abscisă umiditatea solului respectiv.78 2 2. când solul este saturat cu apă. a centimetrilor coloană de apă corespunzătoare for ei de re inere a apei de către sol. 8.1 0.1).50 1 10 15 50 100 1000 10000 Milibari 1 10 60 100 330 500 1000 10000 15000 50000 100000 1000000 10000000 8. suc iunea creşte de la solurile nisipoase spre cele argiloase. iar pe ordonată suc iunea corespunzătoare. Pentru a nu utiliza valori mari la calculul suc iunii solului. La soluri diferite suc iunea depinde şi de alte proprietă i.3 Curba caracteristică a umidită ii La acelaşi tip de sol for a de suc iune depinde de cantitatea de apă con inută şi poate creşte de la pF=0.76 7. datorită echivalen ei dintre ele se poate face transformarea în toate celelalte unită i de măsură (tabelul 8.000.06 0. când solul este uscat. în baza zece. Pentru trei soluri cu texturi diferite (nisipoasă. Valoarea minimă a indicelui pF este 0 şi valoarea maximă este 7.33 0. în primul rând de textură. care reprezintă logaritmul.06 0. Echivalen a aproximativă a unită ilor de măsură folosite pentru exprimarea suc iunii Tabelul 8.52 2. suc iunea variază de la 1 cm (sol saturat). până la 10. Curba caracteristică a umidită ii solului exprimă legătura ce există între suc iune şi umiditatea din sol şi se ob ine grafic.20 4.Suc iunea solului reprezintă presiunea la care se află apa în sol. bari sau milibari. 51 .1.01 0. se vor ob ine trei curbe cu aliuri diferite (fig.6 46 76 250 380 760 7600 11400 38000 76000 760000 7600000 Atmosfere 0.70 5 6 7 Centimetri coloană de apă 1 10 60 100 330 500 1000 10000 15000 50000 100000 1000000 10000000 Milimetri coloană de mercur 0. pascali.001 0. Indiferent de unitatea de măsură în care este exprimată suc iunea.000 cm coloană de apă (sol uscat). la aceeaşi umiditate.50 1 10 15 50 100 1000 10000 Bari 0.2).33 0. argiloasă).001 0. Schofield a introdus no iunea de pF (prin analogie cu aceea de pH). atmosfere. poate fi măsurată în centimetri coloană de apă.1 Valori pF 0 1 1. milimetri coloană de mercur.68 3 4 4.

5-1. Când apa freatică con ine şi săruri solubile ce pot duce la sărăturarea solurilor se foloseşte no iunea de mineralizare critică. iar un sol argilos este.0 45. în timp ce la 6% umiditate. Florea clasifică apele freatice în: dulci.3 Clasificarea apelor freatice din Câmpia Română după gradul de mineralizare Denumirea apelor Ape Potabile folosite dulci industrial Slab sălcii Ape Mijlociu sălcii sălcii Puternic sălcii Slab sărate Mijlociu sărate Puternic sărate Foarte puternic sărate Reziduu (g/l) sub 0. iar la soluri diferite suc iunea creşte de la solurile nisipoase la cele argiloase. putem aprecia starea reală de umiditate a solului care se poate determina foarte uşor cu ajutorul curbei caracteristice a umidită ii solului. trebuie să cunoaştem nu numai procentul de umiditate din sol.5 sub 0. sălcii şi sărate (tabelul 8. Astfel.0-2.0 g/l. slab potabile pentru animale Nepotabile Ape sărate 52 .0-4. în legătură cu aprovizionarea plantelor. suc iunea scade o dată cu creşterea umidită ii.5 4.3). practic.0 10. la acelaşi sol. După con inutul de săruri. Concentra ia de săruri la mineralizarea critică pentru condi iile din ara noastră variază între 0. 8. solul nisipos se găseşte la capacitatea de câmp (CC) şi plantele au apă în cantitate optimă.5-10.2 Curba caracteristică a umidită ii solului Acestea scot în eviden ă faptul că. un sol lutos se găseşte la coeficientul de higroscopicitate (CH).0 1.0 25.0-100 Caracterizare Potabile. uscat. Tabelul 8.0-45. ci şi for a de suc iune a acestuia. Curbele caracteristice umidită ii solului demonstrează că.Fig.5 şi 3. foarte bune Potabilitate bună Potabilitate slabă Nepotabile pentru om. ca urmare pe ambele soluri plantele nu se dezvoltă. Având în vedere aceste aspecte.0-25.0 2.2 0. pentru aprecierea stării de umiditate. N. deoarece for a lor de suc iune depăşeşte cu mult for a de sugere a rădăcinilor plantelor pentru apă.

Această umiditate depinde ca şi la CH. cu cât un sol este mai bogat în argilă. Valoarea coeficientului de higroscopicitate este influen ată de textura solului. care creează într-un mediu închis o saturare în vapori de 94%. Principalii indici hidrofizici sunt: Coeficientul de higroscopicitate (CH) Reprezintă cantitatea maximă de apă pe care o probă de sol.5) şi a echivalentului umidită ii (EU = CH x 2. în primul rând de gradul de mărun ire al solului (tabelul 8.P. Se determină în laborator folosind o solu ie de acid sulfuric 10%.4 Indicii hidrofizici ai solului Aceştia reprezintă anumite valori ale umidită ii din sol. uscată la aer.7. În general valorile acestuia (în procente de volum) sunt cuprinse între 1 şi 14% (circa 1% pentru solurile nisipoase. la 12% la cele lutoase şi 24% la cele argiloase. Valoarea CO depinde de aceeaşi factori ca şi CH şi este aproximativ 2% la solurile nisipoase. exprimată în procente sau valori pF. Indiferent de sol. o poate re ine la suprafa a particulelor. Umiditatea la coeficientul de ofilire caracterizează tipul de sol şi este independentă de plantă. Tabelul 8.4 Varia ia CH şi CO în func ie de textura solului (după Metodologia I.1.4). con ine mai mult humus şi are săruri ce se hidratează puternic. la care se petrec modificări evidente în ceea ce priveşte re inerea. cu cât textura este mai fină cu atât CH şi CO au valori mai ridicate. de con inutul de humus şi de con inutul în diferite săruri. atunci când se află într-o atmosferă saturată cu vapori. Prezintă importan ă practică deoarece serveşte la aprecierea texturii şi este folosit la calculul coeficientului de ofilire (CO = CH x 1.8.73).A. Pe curba caracteristică a umidită ii au fost stabilite puncte conven ionale. folosind o plantă test. creşte valoarea coeficientului de higroscopicitate. 8% la cele lutoase şi 14% la cele argiloase).2 şi se poate determina pe cale biologică. pe curba caracteristică a umidită ii coeficientul de higroscopicitate corespunde la un pF = 4.. Coeficientul de ofilire (CO) reprezintă limita minimă de apă din sol la care plantele se ofilesc ireversibil. indiferent de sol.5 53 .C. sau prin calcul: CO = CH × 1. Astfel. mobilitatea şi accesibilitatea apei pentru plante. corespunde unui pF = 4. care corespund unor indici hidrofizici. 1987) Categoria texturală Nisipoasă Nisipo-lutoasă Luto-nisipoasă Lutoasă Luto-argiloasă Argilo-lutoasă Argiloasă CH % <2 2-3 3-5 5-8 8-11 11-14 > 14 CO% 1-3 3-6 6-9 9-13 13-15 15-19 19-24 Coeficientul de ofilire pe curba caracteristică a umidită ii.

Astfel. Capacitatea de apă în câmp este influen ată de textura şi structura solului. g/g). al func iei de rezervor de apă a solului. şi arată cât din apa din precipita ii se poate înmagazina în sol în vederea aprovizionării ulterioare a plantelor. Se determină numai în teren prin metoda ramelor metrice. Capacitatea pentru apă în câmp (CC) reprezintă cantitatea maximă de apă pe care solul saturat cu apă o poate re ine în spa iile capilare o perioadă mai lungă de timp şi pe care o poate pune în mod treptat la dispozi ia plantelor.C. În condi ii de iriga ie.Tabelul 8. Ea este principalul indicator al rezervei poten iale de apă a unui sol dat.6 Clase de capacitate de apă utilă (după Metodologia I. CO.. g/g). g/g) mm apă/100 cm sol Foarte mică Foarte mică <3 ≤50 Mică 3-4 51-65 Mijlocie 4-5 66-80 Mare 6-7 81-100 Mică Foarte mare 8-10 101-140 Mijlocie 11-12 141-170 Mare 13-15 171-200 Foarte mare Extrem de mare 16-20 201-250 Extrem de mare >20 ≥251 54 . Capacitatea de apă utilă variază de la un tip de sol la altul în func ie de factorii care influen ează şi coeficientul de ofilire şi capacitatea pentru apă în câmp. 1 2 3 4 5 6 Interpretare Foarte mic Mic Mijlociu Mare Foarte mare Extrem de mare Procente din greutate <4 4-8 9-12 13-16 17-25 ≥26 Limite mm apă/100 cm sol <50 50-100 101-160 161-220 221-300 ≥301 Prezintă importan ă deoarece se foloseşte la calcularea capacită ii de apă utilă din sol. 1987) Nr. Pe curba caracteristică a umidită ii capacitatea de câmp corespunde unui pF = 2.C. a normei de iriga ie. la solurile lutoase este până la 32%.P.A. capacitatea de apă utilă reflectă cantitatea de apă care se poate aplica la o udare. umezind în exces o parcelă de 1/1 sau 2/2 m şi stabilind cantitatea de apă rămasă după ce s-a pierdut gravita ional excesul de apă (1-3 zile). iar la solurile argiloase până la 42%. la solurile nisipoase este de circa 6%. g/g). Intervalul dintre coeficientul de ofilire şi capacitatea de câmp constituie capacitatea de apă utilă şi reprezintă cantitatea de apă pe care solul o poate re ine şi pune la dispozi ia plantelor. parametri indispensabili lucrărilor de iriga ie.P..capacitatea de câmp (%. Tabelul 8. a normelor de udare şi a plafonului minim. crt. Solul umezit la capacitatea de câmp con ine apă re inută la suprafa a particulelor de sol (apă peliculară şi higroscopică) şi apă re inută în porii capilari.coeficient de ofilire (%.5. 1987) Soluri agricole Soluri forestiere Limite (%.A. CC.5 Clase de coeficient de ofilire (CO) (după Metodologia I. Capacitatea de apă utilă se ob ine prin calcul: CU = CC − CO CU – capacitatea de apă utilă (%.

P. Capacitatea totală pentru apă (CT) reprezintă cantitatea maximă de apă pe care o poate con ine solul atunci când to i porii sunt plini cu apă şi se determină în teren pe probe recoltate din teren. capacitatea de câmp este folosită la calcularea normei de irigare. 1 2 3 4 5 6 Interpretare Foarte mică Mică Mijlocie Mare Foarte mare Extrem de mare Limite Procente din mm apă/100 cm greutate sol <10 <150 10-20 150-175 21-25 276-350 26-30 351-400 31-40 401-500 ≥41 ≥501 Echivalentul umidită ii (EU) reprezintă cantitatea maximă de apă pe care o probă de sol saturată cu apă o poate re ine atunci când este supusă unei for e de centrifugare de 1000 de ori mai mare decât for a gravita ională. cu cilindri metalici. men inându-se în permanen ă plini. deoarece reprezintă limita superioară a apei utile pentru plante. iar scăderea acesteia determină un deficit de umiditate. de unde apa poate fi folosită de plante. Valoarea echivalentului umidită ii este aproximativ egală cu a capacită ii de câmp la solurile lutoase. în sol se creează condi ii de anaerobioză. în „franjul capilar”. în aşezare naturală. unde porii capilari se umple cu apă prin ascensiune. Se realizează numai deasupra pânzei freatice. Deoarece capacitatea de pentru apă în câmp necesită un timp de determinare îndelungat în teren. Se poate determina în laborator pe probe recoltate din teren în cilindri metalici. crt. a plafonului minim şi a capacită ii de apă utilă a solului. crescând de la solurile nisipoase spre cele argiloase şi de la cele nestructurate la cele structurate. Când umiditatea se găseşte la capacitatea totală. Capacitatea pentru apă capilară (Ccap) reprezintă cantitatea maximă de apă pe care o are solul atunci când to i porii capilari sunt plini cu apă. CT % = PT DA . Tabelul 8. care se determină mult mai uşor.. Solul aflat la CC se găseşte în condi ii optime de umiditate. Pe curba caracteristică a umidită ii corespunde un pF = 2. Mărimea capacită ii totale pentru apă depinde de porozitatea totală a solului. 55 . Prezintă importan ă numai atunci când franja capilară se ridică în profilul de sol. de multe ori aceasta este înlocuită cu echivalentul umidită ii. 1987) Nr. Împreună cu coeficientul de ofilire. deci suc iunea solului la această umiditate este nulă. Se determină în laborator prin metoda centrifugării.A.C. şi se poate calcula astfel.Cunoaşterea capacită ii pentru apă în câmp are o deosebită importan ă. a normei de udare.pe curba caracteristică a umidită ii corespunde la un pF = 0. Mărimea capacită ii capilare depinde de textură şi structura solului.7 Clase de capacitate de câmp (CC) (după Metodologia I. plantele având condi ii optime de dezvoltare. Creşterea umidită ii peste capacitatea de câmp creează în sol un excedent de apă. este mai mică la solurile nisipoase (pentru că au o capacitate mai mică de re inere a apei) şi este mai mare pentru solurile argiloase (care re in o cantitate mai mare de apă).

9). etc.0 Mică 0.Tabelul 8.1.P.A.P.3-0. o porozitate echilibrată şi raporturi foarte bune cu apa şi aerul.8 Clase de capacitate totală pentru apă (CT) (după Metodologia I. con inutul în humus. din această cauză sunt permeabile.2 ≤ 1. În timpul pătrunderii apei în sol viteza de inflitra ie este diferită.0 6-30. 1987) Nr.1-35. ceea ce face ca apa să nu poată pătrunde.1 Cunoaşterea permeabilită ii solului prezintă o deosebită importan ă atât în ceea ce priveşte procesul de formare a solului.0 Mijlocie 2.0 Foarte mică 0. Astfel.0 31-70. pe terenurile cu permeabilitate ridicată eluvierea este puternică. crt. cât şi pentru aplicarea corectă a unor măsuri hidroameliorative. Tabelul 8. Factorii care influen ează permeabilitatea solului sunt: textura.. după aceea scade.0 Mare 10. structura. Oxizii de fier prezen i în sol contribuie la cimentarea particulelor mai fine în agregate sau se depune sub formă de pelicule la suprafa a agregatelor structurale. Cu cât un sol este mai bogat în humus. Aprecierea permeabilită ii solului se poate face atât în func ie de conductivitatea hidraulică (K) cât şi în func ie de viteza finală de infiltra ie (tabelul 8. în timp ce solurile argiloase au o permeabilitate scăzută.0 71-145 Foarte mare ≥ 35. în procesul de infiltra ie se disting: viteza ini ială de infiltra ie. aceasta fiind înso ită de o serie de procese şi de transformări în condi ii de Limite Procente din greutate mm apă/100 cm sol ≤20 <360 21-25 360-400 26-30 401-450 31-40 451-520 41-60 521-600 >61 >600 56 . unde. Argila de tip montmorillonit gonflează puternic în prezen a umidită ii. compuşii fierului pot fi transloca i în adâncime.1 ≥ 146. Prezen a sodiului schimbabil şi a unor săruri solubile determină dispersia particulelor de sol şi deci reduc permeabilitatea acestuia.. Deci. 1987) Permeabilitatea În mm/h k viteza finală de infiltra ie Excesiv de mică ≤ 0. în timp ce solurile nestructurate au o aşezare îndesată. oxizii de fier.A. procentul de Na schimbabil. deoarece determină sărăcirea solurilor în coloizi şi elemente nutritive. Viteza de infiltra ie se determină pe teren sau în laborator cu ajutorul unor aparate numite infiltrometre. Solurile nisipoase sunt foarte permeabile. 1 2 3 4 5 6 Interpretare Foarte mică Mică Mijlocie Mare Foarte mare Extrem de mare 8. iar după un anumit timp se stabilizează. reducând permeabilitatea solurilor pentru apă.5 Permeabilitatea solului pentru apă Permeabilitatea este însuşirea solului de a lăsa apa să pătrundă. are o structură mai bună şi mai stabilă. imprimându-le o stabilitate bună.9 Aprecierea permeabilită ii solului (după Metodologia I.C. devenind constantă. natura mineralelor argiloase. fiind maximă la început. Permeabilitatea excesivă nu este dorită. formează straturi cimentate care sunt foarte impermeabile. Solurile structurate sunt afânate şi au o porozitate bună.1-10. Permeabilitatea scăzută duce la stagnarea apei în sol şi la suprafa a solului. ceea ce duce la formarea unor soluri cu profile bine dezvoltate. prin precipitare. cu o porozitate deficitară. În condi ii de aciditate ridicată. să circule şi să treacă prin el. viteza de infiltra ie la un moment dat şi viteza finală de infiltra ie.C.5 2-5.6-2.

pentru a nu crea băltiri la suprafa a acestuia. Intensitatea ploii la irigarea prin aspersiune. Tornthwaite a introdus termenul de evapotranspira ie poten ială (ETP). vegeta ie. acesta depinzând de permeabilitatea solului. Din totalul apei absorbită de către plantă. iar solul are un regim hidric excedentar. numai 0. sol. Transpira ia (T) – reprezintă pierderea apei datorită consumului plantelor prin fenomenul de transpira ie. re inere şi pierdere a apei din sol. cu ecua ia: Rf − Ri = (P + Af + Ss + Si + C + I ) − (T + E + A′f + S ′s +′ S ′i ) (intrări) în care: Rf . Totuşi. Pierderile de apă prin evapora ie afectează. Rode. deoarece la aceste pierderi participă plantele. transpira ie (T). Evapotranspira ia se exprimă în mm şi este diferită de la o zonă la alta în func ie de climă. Pierderile de apă din sol se fac prin evapora ie (E). Spre deosebire de evapora ie.1. Apa poate să provină din precipita ii (P). etc. restul de 99.anaerobioză. Drenajul – reprezintă pierderea de apă din sol prin scurgeri şi poate fi: drenaj extern – scurgerea apei la suprafa a terenurilor înclinate. care se stabileşte făcând o însumare algebrică a tuturor cantită ilor de apă intrate şi ieşite din sol. avem un deficit de umiditate. mai ales. de aceea mai poartă denumirea şi de consum neproductiv.2% este folosită pentru formarea substan ei organice. iar când precipita iile depăşesc evapotranspira ia poten ială. pentru o anumită perioadă. exprimă bilan ul general al apei din sol. 8. To i termenii bilan ului se exprimă în mm.este rezerva de apă din sol la începutul perioadei considerate. Ri . aportul freatic (Af). când precipita iile (P) sunt mai mici ca ETP. ETP se poate determina folosind instala ii speciale. transpira ia este considerată un consum productiv.8% este eliminată prin transpira ie. ele se exprimă împreună prin procesul denumit evapotranspira ie (ET). în practică. partea superioară a profilului de sol (30-50 cm) şi pot fi reduse prin mobilizarea solului (când se întrerup spa iile capilare) sau prin mulcire. Deoarece este greu de făcut o delimitare între pierderile de apă prin evapora ie şi transpira ie. plantele pompează din sol şi elimină prin transpira ie în atmosferă cantită i enorme de apă şi de la mare adâncime. sau a excedentului şi deficitului de umiditate. drenaj intern – scurgerea apei prin sol în profunzime. bilan ul este pozitiv. se urmăreşte reducerea la minimum a evapora iei (consumul neproductiv) în favoarea transpira iei (consumul productiv). Aceasta reprezintă cantitatea de apă pierdută prin evapora ie şi transpira ie de un sol permanent aprovizionat cu apă în optim şi acoperit cu un covor vegetal bine încheiat. prin trecerea ei în stare de vapori sub ac iunea temperaturii. Evapora ia (E) – reprezintă pierderea apei din sol. La această pierdere plantele nu participă. Pentru a putea compara datele între ele. putând asigura apa necesară dezvoltării plantelor. drenaj global – totalul pierderilor prin scurgerea la suprafa a solurilor şi în profunzime. Regimul hidric reprezintă bilan ul de apă al solului. De aceea. umiditate. Astfel.este rezerva de apă din sol la finele perioadei considerate. transpira ie şi prin drenaj.1. avem excedent de umiditate.6 Pierderea apei din sol Apa din sol se poate pierde prin: evapora ie. trebuie să fie mai mică decât viteza de infiltra ie a solului. prin condensarea vaporilor de apă (C) şi din iriga ii (I).7 Regimul hidric al solului Regimul hidric al solului reprezintă ansamblul tuturor fenomenelor de pătrundere. 8. Când intrările sunt mai mici (ieşiri) 57 . scurgeri în pânza freatică (A’f). scurgeri de pe terenurile vecine la suprafa ă (Ss) şi în interiorul solului (Si). sau cu ajutorul formulei lui Torntwaite şi serveşte la stabilirea regimului hidric al solului. mişcare. Când intrările de apă în sol sunt mai mari decât ieşirile. scurgeri spre alte terenuri la suprafa ă (S’s) sau în interior (S’i).

În practică. acolo unde pânza de apă freatică se găseşte la mică adâncime şi de unde apa se poate ridica prin ascensiune capilară până la suprafa a solului. adâncimile între care se situează sec iunea de control pentru umiditate sunt estimate în func ie de textură. cu Iar = 26-35 şi ETP ≈ P. care se ameliorează prin lucrări speciale de eliminare a excesului de apă de la suprafa ă (drenaj. adâncimea apei freatice. Când irigarea se face corect aceasta nu modifică regimul hidric natural al solurilor. care în fiecare an percolează stratul de sol până la pânza freatică.8 Principalele tipuri de regim hidric Regim hidric nepercolativ – este specific zonelor cu climat secetos (stepă) unde Iar < 26. 58 .decât ieşirile regimul hidric al solului este deficitar şi plantele suferă din cauza lipsei umidită ii scăzute din sol. dacă textura este nisipoasă. 8. între 10 şi 30 cm. cu deficit de umiditate. iar apa freatică se află la adâncime mare. Regim hidric percolativ – este specific solurilor din climate umede (zonele de pădure). 2. În aceste condi ii se creează un curent descendent permanent de umiditate. datorită evapora iei reduse. Regim hidric freatic stagnant – se întâlneşte pe terenurile cu pânza freatică la mică adâncime. În aceste condi ii umiditatea din precipita ii nu percolează solulul până la umiditatea creată datorită pânzei freatice. Planosoluri etc). dacă pe solurile cu apă freatică la adâncime nu prea mare se aplică norme de udare mari. Aceste soluri necesită lucrări de afânare profundă şi de eliminare a apei stagnante. Regimul hidric al solurilor depinde. între 20 şi 60 cm. limitele sec iunii de control sunt mai adânci. astfel: 1. curentul ascendent de umiditate (provenit din pânza freatică). În afară de aceste regimuri. Regim hidric stagnant – se întâlneşte în zonele umede. În aceste condi ii solurile prezintă o levigare mai intensă (Cernoziomuri cambice. Regim hidric exudativ – se întâlneşte în zona de stepă şi silvostepă. Cernoziomuri). adică. Solurile caracteristice acestui regim sunt puternic levigate. nu se pierde ci stagnează. irigarea nu se face ra ional. dacă textura este lutoasă grosieră. periodic. regim hidric freatic stagnant în profunzime şi regim hidric amfistagnant. Pentru ameliorarea acestora. În aceste condi ii apa freatică se ridică prin capilaritate până la suprafa a solului unde. prăfoasă grosieră. Prin evaporarea permanentă a apei se depun şi se acumulează la suprafa a solului săruri solubile. Dacă solul con ine fragmente de rocă. puternic diferen iate textural. proprietă ile solului. Cernoziomuri argice). debazificate. în unele zone se mai pot întâlni şi alte tipuri de regim hidric: regim hidric exudativ în profunzime. prăfoasă fină sau argiloasă. mai ales. provenit din precipita ii. acide. Regim hidric periodic percolativ – este caracteristic zonelor ceva mai umede (silvostepă). după care se pierde prin evporare (solul exudează). se recomandă lucrări speciale de coborâre a nivelului freatic. de climă. de la 30 la 90 cm. însă. În aceste condi ii apa din precipita ii nu se poate infiltra în profunzime. care nu absorb sau eliberează apă. relief. Astfel. În aceste condi ii curentul descendent de umiditate. percolativ etc). arături adânci. care necesită prioritar aplicarea iriga iilor. În aceste condi ii se formează solurile stagnogleice. ducând la formarea Gleiosolurilor. între ele rămânând în permanen ă un strat uscat (orizontul mort al secetei). irigări de spălare şi amendare cu fosfogips. 3. ETP > P. dacă textura este lutoasă fină. se poate ridica nivelul pânzei freatice la adâncimea critică. dar în zonele umede (de pădure). poate să întâlnească în anumite perioade mai umede. Când. cu Iar > 35 şi P > ETP. Regim hidric de iriga ie – este caractersitic zonelor irigate. Solurile corespunzătoare acestui regim sunt slab levigate (Kastanoziomuri. ci contribuie numai la completarea deficitului de umiditate pentru plante. ci stagnează la suprafa a sau în prima parte a profilului de sol. formându-se Solonceacurile. arături în coame etc). pe terenurile plane sau microdepresionare şi cu permeabilitate scăzută. provocând înmlăştinirea şi sărăturarea secundară a solurilor. vegeta ie şi activitatea omului. Acestea se ameliorează prin lucrări de desecare şi drenaj.1. solul este percolat pe întreaga grosimea. până la pânza freatică. cu permeabilitate redusă şi adesea cu exces de umiditate în partea superioară (Luvosoluri. se poate trece la un regim hidric nedorit (exudativ. au un deficit mai pu in pronun at de umiditate dar necesită şi acestea aplicarea iriga iilor.

Solurile formate în zone mai secetoase şi cu precipita ii reduse (zona de stepă şi silvostepă) primesc şi înmagazinează o căldură mai ridicată comparativ cu solurile din zonele mai înalte cu precipita ii ridicate (zona de pădure şi zona montană).00036 1 Conductivitatea termică a solului reprezintă proprietatea solului de a transmite căldura şi se apreciază prin coeficientul de conductivitate termică K.19 0. Solurile de culoare închisă absorb mai multe radia ii calorice şi se încălzesc mult mai repede decât solurile de culoare deschisă.57 0. Capacitatea de absorb ie a energiei solare reprezintă însuşirea solului de a re ine căldura acestor radia ii şi este influen ată de culoarea solului. după cum razele solare cad într-un unghi mai mare sau mai mic pe suprafa a terenului. 8.3 Sec iunea de control pentru umiditatea solului în func ie de textură 8. Totodată solurile care au un con inut mai ridicat în materie organică au o capacitate de re inere şi înmagazinare a energiei calorice mult mai ridicate. sunt influen ate în mare măsură de căldura captată de sol din radia ia solară. Configura ia terenului respectiv panta şi expozi ia măresc sau reduc capacitatea de încălzire a solului. gradul de umiditate. Intensitatea proceselor biochimice din sol.58 0.2 ÎNSUŞIRILE TERMICE ALE SOLULUI Temperatura este un factor foarte important în procesul de pedogeneză cu implica ii directe atât asupra proceselor de alterare a păr ii minerale.60 0. Solurile acoperite cu vegeta ie o perioadă mai lungă de timp se încălzesc şi înmagazinează o cantitate mai redusă de căldură decât cele fără vegeta ie. structură. textură şi de gradul de acoperire al solului cu vegeta ie. Căldura specifică a solului este exprimată prin numărul de calorii necesare pentru încălzirea 0 cu 1 C a unui gram de sol şi se exprimă în cal/g sau când căldura este raportată la unitatea de volum în cal/cm3. Tabelul 8. care este dat de cantitatea de căldură ce străbate în timp de o secundă 1 cm3 de sol.24 1 Căldura specifică cal/cm3 0.21 0. când între fe ele acestuia există o diferen ă de temperatură 59 .23 0. Textura grosieră favorizează atât încălzirea cât şi răcirea mai rapidă a solurilor în compara ie cu solurile argiloase care se încălzesc mult mai greu şi păstrează un timp mai îndelungat căldura în sol. precum şi asupra creşterii şi dezvoltării plantelor. configura ia terenului.47 0.10 Căldura specifică a principalelor componente ale solului Componente Nisip Argilă Humus CaCO3 Aer Apa cal/g 0.51 0.cm 10 cm cm 20 30 60 90 30 FINĂ MIJLOCIE GROSIERĂ Fig.

Conductivitatea termică a aerului este de 20 de ori mai mică decât a apei.1 Importan a regimului termic al solului Regimul termic al solului prezintă o importan ă deosebită pentru aplicarea tehnologiilor agricole. Conductivitatea termică a solului are valori variabile de la sol la sol în func ie de natura şi raporturile cantitative dintre diferitele păr i componente ale acestuia. Aerul din sol este indispensabil proceselor care se desfăşoară în interiorul solului precum şi creşterii şi dezvoltării plantelor. La solurile din zona montană cu temperaturi scăzute activitatea microbiană a solului este foarte scăzută. nisipul – 0. Compozi ia aerului din sol Aerul din sol este constituit din: 70-80% azot.4 Compozitia solului 25% 3% 47% 25% Partea organica Partea minerala Aerul Apa Din această cauză compozi ia aerului din sol diferă de cea a aerului atmosferic.1-10% dioxid de carbon. a rădăcinilor.00128. ocupând spa iul poros în cantită i cu varia ie invers propor ională. etc.3 AERUL DIN SOL Solul nu poate fi conceput decât ca un corp natural tridimensional alcătuit din trei faze: lichidă. Amplasarea perdelelor de protec ie în cazul solurilor susceptibile la defla ia eoliană contribuie la micşorarea gradului de răcire al solului. Aplicarea îngrăşămintelor organice şi refacerea structurii solului contribuie la o mai bună capacitate de re inere a căldurii în sol. amoniac. Regimul termic al solurilor poate fi influen at favorabil prin aplicarea unui sistem de lucrări agropedoameliorative. precum şi dezvoltarea microorganismelor din sol. 8. Faza lichidă şi gazoasă ocupă spa iul poros ce străbate faza solidă a solului şi au un caracter foarte dinamic atât prin cantitatea cât şi prin compozi ia şi calită ile lor func ionale. Fig. 8. argila – 0.0093.022. a respira iei microorganismelor. apa – 0. solidă şi gazoasă. Aerul din sol provine în cea mai mare parte din aerul atmosferic dar şi ca urmare a proceselor de descompunere a resturilor vegetale. Germina ia semin elor începe la temperaturi mai mari de 5 0C. astfel pe solurile nisipoase semănatul poate începe mult mai devreme decât în cazul solurilor argiloase. acestea se încălzesc mult mai repede şi pe adâncime mai mare comparativ cu solurile lutoase şi argiloase. Compozi ia aerului este diferită în func ie de însuşirile solului. 8. pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor. hidrogen sulfurat. Cantitativ apa şi aerul din sol sunt antagoniste. Solurile nisipoase prezintă o conductivitate termică mare. Conductivitatea termică se exprimă în cal/cm2/grad/s şi pentru principalii componen i ai solului are următoarele valori: aer 0. Transformarea resturilor vegetale sub ac iunea microorganismelor se realizează la temperaturi cuprinse între 25 şi 300C. humificarea este redusă iar resturile organice rămân într-un stadiu incipient de transformare. materia organică – 0. Efectuarea lucrărilor agricole de semănat se execută diferen iat în func ie de proprietă ile termice ale solului. 10-20% oxigen şi 0.00006.2. printr-un con inut mai redus de oxigen şi o cantitate mult mai mare de dioxid de carbon. vapori de apă.00027. iar temperaturile maxime ajung la 40-500C. etc.de 1oC. temperaturile optime de dezvoltare a plantelor de cultură sunt cuprinse între 20 şi 30oC. variază cu anotimpul şi este foarte mult influen ată de 60 . volumul aerului creşte sau scade pe măsura creşterii sau scăderii apei din sol.

Compozi ia aerului din sol este influen ată şi de anotimp prin creşterea activită ii microorganismelor în perioadele calde când are loc cea mai intensă activitate biologică şi se înregistrează cea mai ridicată cantitate de dioxid de carbon în sol acesta scade în perioada toamnăiarnă. Editura Ceres. Importan a regimului termic al solului? 6.Care sunt principalele for e care ac ionează asupra apei din sol? 2. 4.. Blaga Gh.Ecopedologie cu baze de pedologie generală. 2005 . 2006– Îndrumător de lucrări practice privind evaluarea calitativă a terenurilor agricole. Bucureşti. 1996 . Udrescu S. Udrescu S. 5.. Care este compozi ia aerului din sol? Bibliografie: 1. Vasile D...Pedologie. va trece prin difuziune în atmosferă iar oxigenul din atmosferă va trece în sol. Udrescu S. varia iile con inutului de oxigen sunt mult mai mari decât cele ale dioxidului de carbon. Editura Ceres... 2. oxigenul atingând valori în func ie de specie de 10% ceea ce reprezintă limita inferioară a oxigenului în sol. Chiri ă C. 61 . Ilie L. structură. Bucureşti... Blaga Gh. Cele mai mari cantită i de CO2 au fost înregistrate în cazul solurilor cultivate cu lupin. proprietă ile şi taxonomia solurilor. textură.. Editura AcademicPress.. deoarece acestea pot suferi din cauza lipsei oxigenului şi de cantitatea prea ridicată de dioxid de carbon. În timp. eliminând aerul din sol. Bucureşti. Mihalache M. 3. 1972).. Care sunt principalele tipuri de regim hidric? 5. Cantitatea de aer din sol este influen ată de porozitatea solului. este luat de aerul din atmosferă. În general solurile structurate şi bogate în humus con in o cantitate mai mare de dioxid de carbon decât cele nestructurate şi sărace în humus. Mihalache M. În perioada de vegeta ie. Solurile cu textură grosieră (Psamosolurile) au o cantitate ridicată de aer în jur de 30-40% în compara ie cu solurile cu textură mijlocie În solurile afectate de exces de umiditate.Pedologie. Cluj Napoca. Întrebări: 1.Care sunt principalii indici hidrofizici? 3.activitatea microorganismelor din sol. apa pătrunde în sol ocupând atât spa iile capilare cât şi necapilare. Porozitatea solului influen ează cantitatea şi compozi ia aerului astfel.. apoi în ordine descrescătoare cartofi. Filipov F. şi de con inutul de umiditate al solului. în solurile cu porozitate ridicată are loc o împrospătare continuă a aerului din sol pe seama celui din atmosferă prin difuziune. Rusu I. locul apei eliminate prin evapotranspira ie şi prin scurgere gravita ională. 1974 . ovăz şi orz (Chiri ă. Rusu I. Cantitatea de dioxid de carbon creşte cu adâncimea pe profilul de sol iar cantitatea de oxigen scade la solurile nestructurate şi tasate cu repercursiuni negative asupra dezvoltării plantelor. Editura Didactică şi Pedagogică RA. 2006 – Pedologie – geneza. AMC – USAMV Bucureşti. Ce reprezintă regimul hidric al solului? 4. Dioxidul de carbon din sol fiind în cantitate mai ridicată. Vasile D. Cantitatea de dioxid de carbon din solurile agricole este foarte mult influen ată şi de felul plantelor cultivate.

9. Ansamblul celor trei taxoni (sau categorii de sistematizare) clasă. care organizează primele studii sistematice de teren completate cu analize de laborator. familia. Tipurile genetice de sol sunt reunite într-un rang superior în categorii (taxoni) majore sol. În anul 1979 a fost elaborat un nou sistem de clasificare a solurilor care cuprindea trei unită i taxonomice la nivel superior (clasa.000 (1927) la care şi-au adus contribu ia T. elaborat de numeroşi specialişti de la OJSPA. Clasificarea solurilor se bazează pe experien a oamenilor de ştiin ă acumulată în timp.500. Florov au constituit baza studiilor pedologice şi pedogeografice din ara noastră. Această lucrare împreună cu harta solurilor României la scara 1:1. Saidel şi N. această clasificare fiind îmbunătă ită în anul 1973 când SNRSS propune un sistem de clasificare a solurilor bazat pe însuşiri morfologice uşor de identificat în teren.500.V. Cunoşaterea structurii Sistemului de taxonomie a solurilor c. Totodată se poate realiza corelarea solurilor României cu sistemele interna ionale de clasificare a solurilor. denumite clase de soluri sau pot să fie subdivizate în subunită i denumite subtipuri de sol. a fost realizată de Gheorghe Munteanu Murgoci (1872-1925). 9. Chiri ă care se baza pe caracteristicile morfologice ale profilului de sol. dr. Cunoaşterea clasificării solurilor în România b. a fost elaborată o nouă clasificare a solurilor României sub conducerea lui C. Dokuceaev. mai cuprinzătoare.2 STRUCTURA SISTEMULUI ROMÂN DE TAXONOMIA SOLURILOR Entitatea de bază în SRTS este tipul genetic de sol considerat ca unitate principală în taxonomia solurilor României.1 Clasificarea solurilor în România Prima clasificare a solurilor României bazată pe concep ia genetico-geografică a lui V. Florea. o aplicare mai consecventă a criteriilor diagnostice. I. Cunoaşterea principalelor regiuni ecologice ale României Rezumat Clasificările constituie cerin e ale oricărei ştiin e. Începând cu anul 2003 a fost introdus Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor. permi ând astfel o în elegere cât mai profundă a rela iilor dintre soluri şi o utilizare cât mai vastă în diferite domenii de activitate. tip de sol. Clasificarea solurilor trebuie să ină cont de factorii şi procesele pedogenetice care duc la formarea acestora şi trebuie să asigure un cadru de referin ă şi o terminologie unitară pentru toate solurile. tip 62 . Odată cu înfiin area Societă ii Na ionale Române de Ştiin a Solului (SNRSS) în anul 1961. Munteanu şi prof. o creştere a gradului de aplicabilitate practică şi o uniformizare a terminologiei solurilor. În acelaşi an Gheorghe Murgoci publică „Zonele naturale de soluri din România” aceasta fiind prima lucrare de referin ă din domeniul pedologiei. cunoscute pe plan mondial: Baza de Referin ă Mondială privind Resursele de Sol şi sistemul USDA-Soil Taxonomy. specia şi varianta) unde pentru identificarea unită ilor taxonomice de sol sunt utilizate orizonturile diagnostice şi caractere diagnostice. N. clase de sol. subtip de sol Obiective: a. Fa ă de vechiul sistem de clasificare a solurilor SRTS realizează o mai bună încadrare a solurilor în sistem. învă ământ şi cercetare sub conducerea prof.000 publicată în anul 1911. tipul şi subtipul) şi patru unită i la nivel inferior (varietatea. şi are ca principal scop gruparea solurilor pe bază de însuşiri asemănătoare şi deosebiri în clase de soluri. Împreună cu Emil Pache Protopopescu şi Petre Enculescu întocmesc prima hartă a solurilor Principatelor Române la scara 1:2.CAPITOLUL 9 CLASIFICAREA SOLURILOR Cuvinte cheie: taxonomia solurilor. care arată ordinea existentă în domeniul respectiv şi care necesită să fie actualizate periodic pe măsura dobândirii de noi cunoştin e. dr.

separate în cadrul unei clase de soluri. familia de sol şi varianta de sol. Florea. cu sfere din ce în ce mai restrânse şi însuşiri mai bine precizate. Tipul genetic de sol reprezintă o grupă (submul ime) de soluri asemănătoare. Următorii taxoni sau categorii taxonomice sunt folosite în acest scop: varietatea de sol. Tabelul 9. în total 32. Subtipul de sol se împarte în continuare în subunită i din ce în ce mai detaliate. 2003). ierarhizate. N. considerate elemente diagnostice specifice fiecăreia din cele 12 clase de soluri. specia texturală de sol. Clasa de sol reprezintă totalitatea solurilor caracterizate printr-un anumit stadiu sau mod de diferen iere a profilului de sol dat de prezen a unui anumit orizont pedogenetic sau proprietate esen ială. Fiecare clasă de soluri prezintă între 1 şi 5 tipuri genetice de sol. proprietă ile acvice şi cele salsodice. Ansamblul acestor taxoni. subtip sau varietate). în func ie de anumite caracteristici morfologice ale profilului de sol.(genetic) şi subtip de sol reprezintă categoriile care constituie rangurile diferite ale clasificării solurilor României la nivel superior. tasat. importante din punct de vedere practic. de anumite proprietă i ale solului sau a materialului parental. Munteanu. este utilizat în clasificarea solurilor României la nivel inferior aplicată în studiile şi hăr ile de sol la scară mare şi mijlocie. slab erodat eolian *specia de sol va fi redată în denumirea solului indiferent de gradul de detaliere taxonomică la care se redă solul (tip. STRS include o serie de categorii de diferite ranguri în sistematizarea solurilor (taxoni). de proprietă i ale solului determinate de cele ale substratului sau generate de pedogeneza anterioară ori de folosirea solului în procesul activită ii umane. Structura lui este redată alăturat şi se distinge seria de 3 taxoni corespunzători sistematizării la nivel superior şi seria de 4 taxoni corespunzători sistematizării la nivel inferior. caracterizate printr-un anumit tip specific de manifestare a uneia sau mai multora dintre următoarele elemente diagnostice: orizontul diagnostic specific clasei. alcătuind un sistem taxonomic unitar. utilizată îndeosebi în studiile de sinteză sau în studii la scări mici şi mijlocii (I.1 Taxonomia solurilor României Nivelul taxonomic Nivelul de detaliere Nivel superior Seria ierarhică de categorii Clasă de soluri Tip genetic de sol Subtip de sol Varietate de sol Nivel inferior Specia granulometrică de sol* Familia de sol Varianta de sol Exemple de încadrare a unui sol în sistemul de taxonomie a solurilor Luvisoluri (LUV) Preluvosol (EL) EL roşcat psamic-gleic (EL rs-ps-gc) Preluvosol roşcat psamic batigleic nisipolutos/lutos pe loess grosier arabil. 63 . subdiviziuni ale tipului de sol.

Tabel 9.2 Sistemul Român de Taxonomie a solurilor la nivel de clasă şi tip de sol
Clasa de sol
PROTISOLURI

Orizontul sau proprietă i diagnostice specifice
Orizont A sau orizont O (sub 20 cm grosime), fără alte orizonturi diagnostice. Urmează roca (Rn sau Rp) sau orizontul C. Nu prezintă orizont Cca. Orizont A molic (Am), orizont intermediar (AC, AR, Bv sau Bt) având în partea superioară culori cu valori şi crome sub 3,5 (la umed) sau orizont Am forestalic (Amf) urmat de orizont AC sau Bv şi de orizont Cca în primii 60-80 cm. Orizont A umbric (Au) orizont intermediar (AC, AR sau Bv) având în partea superioară culori cu valori şi crome sub 3,5 (la umed). Orizont B cambic (Bv) având culori cu valori şi crome peste 3,5 (la umed) începând din partea superioară. Nu prezintă orizont Cca în primii 80 cm. (exceptând cazul celor afectate de eroziune). Orizont B argic (Bt) având culori cu valori şi crome peste 3,5 (la umed) începând din partea superioară; nu includ solurile cu orizont B argic-natric (Btna). Orizont spodic (Bhs, Bs) sau orizont criptospodic (Bcp) Orizont pelic sau orizont vertic începând din primii 20 cm sau imediat sub Ap Orizont andic în profil, în lipsa orizontului spodic. Proprietă i gleice (Gr) sau stagnice intense (W) care încep în primii 50 cm, sau orizont A limnic (Al) ori orizont histic (T) submers. Orizont salic (sa) sau orizont natric (na) în partea superioară a solului (în primii 50 cm) sau orizont Btna. Orizont folic (O) sau turbos (T) în partea superioară a solului de peste 50 cm grosime sau numai 20 cm dacă este situat pe orizontul R. Orizont antropedogenetic sau lipsa orizontului A şi E, îndepărtate prin eroziune accelerată sau decapitare antropică.

Tipuri genetice de sol Simb. Denumire
LS RS PS AS ET KZ CZ FZ RZ NS HS EC DC Litosol Regosol Psamosol Aluviosol Entiantrosol Kastanoziom Cernoziom Faeoziom Rendzină Nigrosol Humosiosol Eutricambosol Districambosol

CERNISOLURI

UMBRISOLURI

CAMBISOLURI

LUVISOLURI

SPODISOLURI PELISOLURI ANDISOLURI HIDRISOLURI

EL LV PL AL EP PD CP PE VS AN SG GS LM SC SN TB FB ER AT

Preluvosol Luvosol Planosol Alosol Prepodzol Podzol Criptopodzol Pelosol Vertosol Andosol Stagnosol Gleiosol Limnosol Solonceac Solone Histosol Foliosol Erodosol Antrosol

SALSODISOLURI HISTISOLURI

ANTRISOLURI

Subtipul de sol reprezintă o subdiviziune în cadrul tipului genetic de sol, care grupează solurile caracterizate printr-un anumit grad de manifestare (exprimare) a caracteristicilor specifice tipului, fie o anumită succesiune de orizonturi, unele marcând tranzi ii spre alte tipuri de sol, iar altele fiind caracteristici de importan ă practică deosebită. Se deosebesc subtipuri de dezvoltare genetică, subtipuri de tranzi ie la alte entită i genetice sau subtipuri cu caractere particulare, precum şi subtipuri mixte. Varietatea de sol este o subdiviziune în cadrul subtipului de sol determinată de unele caractere genetice neluate în considerare la nivel superior sau de unele caractere particulare ale solului de regulă definite calitativ, precum şi de graduările cantitative ale unor atribute ale subtipului (sau tipului) de sol după cum urmează: gradul de gleizare (G), gradul de stagnogleizare (W), gradul de salinizare (S),

64

gradul de sodizare (A), clasa de adâncime a apari iei carbona ilor (k), clasa de grosime (profunzime) a solului până la roca consolidată – compactă (d). Specia de sol prezintă caracteristicile granulometrice ale solului în cazul solurilor minerale sau gradul de transformare a materiei organice în cazul solurilor organice (histisolurilor) şi varia ia acestora pe profil. Aceste caracteristici ale solului sunt în mare parte moştenite de la materialul parental, dar pot fi în bună măsură modificate prin pedogeneză. Familia de sol este o grupare litologică ce reuneşte solurile de acelaşi fel, dezvoltate din acelaşi material parental, mineral sau organic. Se iau în considerare 2 parametri: categoria de material parental (sau depozit de cuvertură) şi clasa granulometrică simplificată (sau gradul de transformare a materiei organice în cadrul materialelor parentale organice) la care se adaugă, când este cazul şi roca subiacentă. Specia (texturală) de sol şi familia de sol reprezintă unită i litologice în clasificare, deosebindu-se de cele anterioare care sunt unită i genetice. Varianta de sol este o subdiviziune de detaliu, care reflectă influen a antropică asupra solului (dar nu suficient de intensă pentru a fi încadrat la antrosoluri sau subdiviziuni antropice). Ea este determinată de modul de folosin ă al terenului, sau de alte modificări ale solului legate de utilizarea lui în produc ie, ori de o eventuală poluare a solului. Deoarece nici un component al mediului nu reflectă mai complet, mai integrat şi mai adecvat condi iile de habitat al plantelor decât solul, unită ile teritoriale de diferite soluri sunt practic unită i de habitat. Dacă sunt caracterizate în completare cu condi iile de climă care definesc mediul de deasupra solului şi cu specificul comunită ilor vegetale, devin practic unită i teritoriale ecosistemice. Aceste considera ii au stat la baza alcătuirii hăr ii cu unită ile ecologice din România fig. 9.1 (Florea N., 2004). Din hartă se constată larga răspândire a ecosistemelor specifice subzonei cu climat temperat moderat, umed (cca 40%), urmată de cele specifice subzonei cu climat temperat semiarid (25%) şi cele specifice subzonei temperate reci şi umede (20%); cea mai redusă răspândire au ecosistemele din subzona cu climat temperat moderat, semiumedă (cca 15%).

Fig. 9.1 Harta cu unită ile ecologice din România

65

Tabelul 9.3 Zonele, domeniile şi regiunile ecologice în România (N. Florea, 2004)
Zona şi domeniul ecologic (% din suprafa a ării) AM Domeniul (etajat) al ecosistemelor de pajişti alpine, păduri de conifere şi amestec din mun i înal i şi mijlocii ( 19,58%) Regiunea ecologică (Ecoregiunea – ER) CONDI II SOLURI DOMINANTE UTILIZARE LITOLOGICE (CLASE SAU TIPURI) DOMINANTĂ A Zona temperată rece şi umedă (15,58%) 1. ER Carpa ilor Roci magmatice şi Cambisoluri, Spodisoluri Păduri, pajişti alpine şi Meridionali (1a) şi a metamorfice şi roci (Litosoluri, Humosiosoluri) tufărişuri, pajişti montane, Mun ilor Apuseni (1b) sedimentare clastice (Luvisoluri în depresiuni) local culturi în depresiuni (5,17%; 2,09%) consolidate 2. ER Carpa ilor Roci sedimentare clastice Cambisoluri, Spodisoluri Păduri şi pajişti. Orientali, partea de est consolidate şi roci Luvisoluri (Faeoziomuri în In depresiuni culturi, pajişti şi şi sud (8,78%) metamorfice depresiuni) păduri de foioase 3. ER Carpa ilor Roci magmatice Cambisoluri, Andisoluri, Păduri şi pajişti; culturi în Orientali, partea de vest (predominant vulcanice), Spodisoluri depresiuni, alături de pajişti şi (3,54%) metamorfice şi roci resturi de păduri sedimentare clastice consolidate B. Zona temperată moderată, subzona umedă (36,2%, cu depresiuni intramontane 39,66%) 4 ER Carpa ilor Roci sedimentare clastice Cambisoluri, Luvisoluri Păduri cu elemente termofile Occidentali consolidate şi roci (Litosoluri) În depresiuni culturi, pajişti, (5,28%) magmatice şi metamorfice păduri 4’ ER depresiunilor Variate Luvisoluri, Faeoziomuri Culturi, pajişti şi păduri intramontane (3,39%) 5 ER Subcarpa ilor Roci sedimentare ter iare Luvisoluri, Cambisoluri Păduri şi pajişti, iar în Orientali (5a) şi Getici variate (Regosoluri) depresiuni culturi, pajişti şi (5b) resturi de păduri (4,76%, 1,82%) DENUMIRE GEOGRAFICA

BM Domeniul ecosistemelor de păduri de foioase din mun i scunzi (5,28%) BD Domeniul ecosistemelor de păduri de foioase din dealuri înalte şi mijlocii, înlocuite de agroecosisteme (29,42%)

6 ER Pod. Transilvaniei, de est (6a – Subc. Transilvaniei de nord (6b – Pod. Someşan); şi de sud (6c – Pod. Târnavelor şi dep. submontane (2,20%, 2,08%, 3,53%) 7 ER Dealurilor BanatoCrişene (5,11%) 8 ER Piemontului Getic (5,43%) 9 ER Pod. Sucevei (9a), Pod. Bârlad de NV (9b) şi Culoarului Siretului (9c) (1,93%, 2,04%, 0,52%) 10 ER Câmpiei Someşului de Nord (1,57%)

Roci sedimentare ter iare variate, acoperite par ial cu depozite loessoide sau fluviatile

Luvisoluri, Faeoziomuri (Pelisoluri)

Păduri, pajişti, culturi. In depresiuni şi culoare de văi domină culturile şi pajiştile

Roci sedimentare ter iare variate, acoperite frecvent cu loess sau depozite fluviatile Roci sedimentare ter iare variate (predominant argiloase) sau depozite fluviatile Depozite loessoide, roci sedimentare ter iare, depozite fluviatile Depozite fluviatile predominant lutoase şi argiloase

Luvisoluri (Aluviosoluri)

Culturi, pajişti şi păduri (cu elemente termofile) Păduri, pajişti, culturi (în sud, elemente termofile în păduri) Păduri, pajişti, culturi. In depresiuni domină culturile.

Luvisoluri, Cambisoluri (Aluviosoluri, Regosoluri) Faeoziomuri, Luvisoluri (Aluviosoluri)

BS Domeniul ecosistemelor de păduri de foioase din câmpii, înlocuite de agroecosisteme (1,57%) CS Domeniul ecosistemelor de păduri de cvercinee din câmpie, înlocuite de agroecosisteme (6,12%) CD Domeniul ecosistemelor de păduri de cvercinee şi silvostepă din dealuri

Luvisoluri, Aluviosoluri, Gleiosoluri

Culturi şi pajişti mezofile şi mezohigrofile

C Zona temperată moderată, subzona semiumedă (14,09%) 11 ER Câmpiei Române Loess, depozite argiloase Luvisoluri, Pelisoluri de nord-vest (6,12%) şi depozite fluviatile în (Aluviosoluri) lunci

Culturi, pajişti (stepizate), păduri de cvercinee

12 ER Câmpiei Transilvaniei şi Culoarului Turda-Alba Iulia (2,49%)

Roci sedimentare variate, acoperite par ial cu loess sau depozite fluviatile

Faeoziomuri, Luvisoluri (Regosoluri)

Culturi, pajişti (stepizate), păduri

66

nisipuri) şi Faeoziomuri joasă (16b) depozite fluviatile (1. Solone uri Aluviosoluri. şisturi Kastanoziomuri (Regosoluri) centrale şi sedimentelor verzi şi alte roci Dobrogei de nord.Pedologie. depozite eoliene (loess) Roci sedimentare ter iare variate. 1996 . Luvisoluri (Regosoluri) Culturi. Ce reprezintă clasa de sol? 4.83%. 3. din lunci. zone umede. 4. 3. halofile Culturi. 2. partea înaltă (13a Dealurile Dobrogei de Nord şi 13b Pod. resturi de păduri Culturi şi pajişti stepizate. subzona secetoasă (contrastantă) (26. local culturi Întrebări: 1. înlocuite de agroecosisteme (3.82%) Depozite eoliene (loess.40%) Roci sedimentare mezozoice.. Bucureşti.. higrofile. resturi de păduri (de stejar sau gorun) D Zona temperată moderată. (Psamosoluri) Aluviosoluri. pajişti. Editura Didactică şi Pedagogică RA. local halofile.24%) 20 ER Deltei Dunării şi Complexului Razem. Bucureşti 67 . Litosoluri.72%) 18 ER Câmpiei joase nedrenate a Tisei (0. deltă şi zone de divagare actuală. Cum se definesc tipurile de sol? 5. înlocuite de agroecosisteme (3. 1.53%) 14 ER Câmpiei Moldovei (14a) şi Pod.73%. Bârladului de SE (14b) (2.04%) 17 ER Câmpiei Române de nord-est (17a) şi de sud (17b) (7. argiloase) Depozite fluviatile şi fluvio-lacustre variate. silvostepă şi păduri de cvercinee din câmpii. Mihalache M. Vasile D.. Filipov F. nisipuri) Depozite fluviatile (lutoase.. Udrescu S. (Solonceacuri) Pajişti. Cluj Napoca. Blaga Gh.. Crişene înaltă (16a) şi (loessuri. partea fluviatilă (20a) şi partea fluvio-marină (20b) (1. Bucureşti. (Psamosoluri).. Psamosoluri. iviri Cernoziomuri. Babadag) (0. Care este utilizarea solurilor în func ie de aria de răspândire? Bibliografie: 1. pajişti. 4..00%) 16 ER Câmpiei BanatoDepozite eoliene Cernoziomuri. Aluviosoluri..95%) DO Domeniul ecosistemelor de stepă. Blaga Gh. Aluviosoluri..55%. Gleiosoluri. Vasile D. Gleiosoluri. Udrescu S.Care este structura Sistemului taxonomic al solurilor României? 2. Editura Ceres. Rusu I. Rendzine Păduri.19%) 13 ER Dobrogei de Nord. roci magmatice şi metamorfice. local culturi Cernoziomuri. Editura Ceres. 2005 .Pedologie. local depozite nisipoase Cernoziomuri. fluviatile şi depozite nisipoase remaniate eolian (dune) Gleiosoluri. 2006 – Pedologie – geneza. proprietă ile şi taxonomia solurilor. păduri.73%) DS Domeniul ecosistemelor de stepă.45%. resturi de păduri DL Domeniul ecosistemelor variate de zăvoaie. acoperite frecvent de loess Faeoziomuri. 2.90%) Culturi şi pajişti stepizate. pajişti şi păduri (zăvoaie) Depozite fluvio-lacustre. Aluviosoluri. înlocuite în areale drenate prin agroecosisteme (5. înlocuite de agroecosisteme (17. Chiri ă C. Editura AcademicPress. resturi de păduri Culturi. mlaştini etc. Solonceacuri Culturi şi pajişti stepizate.. Faeoziomuri.67%) 15 ER Podişului Depozite loessoide. înlocuite de agroecosisteme (4. sedimentare clastice continentală (15a) şi consolidate.98%) 19 ER Luncii Dunării. pajişti (stepizate). 1974 .Ecopedologie cu baze de pedologie generală. local depozite nisipoase litorală (15b) (2. Care sunt principalele zone ecologice? 6. Limnosoluri. Dobrogei de sud şi locale de calcare.joase şi podişuri.02%) CO Domeniul ecosistemelor de stepă şi silvostepă din dealuri joase (coline) şi podişuri. sectorul vestic (19a) şi estic (19b) ( 2. Rusu I. silvostepă şi păduri xerofile din podişuri. pajişti mezofile. Luvisoluri.

CAPITOLUL 10 CLASA PROTISOLURI (PRO) Cuvinte cheie: taxonomia solurilor. urmat în primii 20 de cm de rocă compactă continuă (Rn). Acumularea resturilor organice provenite de la vegeta ia ierboasă sau lemnoasă aflată în diferite stadii de descompunere. rocă dură) se definesc prin prezen a orizontului Ao sau O având cel pu in 5 cm grosime. material scheletic cu mai pu in de 10% pământ fin (Rp). Protisolurile apar în cadrul unor suprafe e discontinui. subtip de sol Obiective: d. lithos – piatră.1 LITOSOLURILE (LS) Litosolurile (gr. favorizând dezvoltarea de muşchi. fără orizonturi diagnostice. clase de sol. acestea influen ând varia ia pH-ului de la acid în cazul rocilor magmatice şi metamorfice acide. Succesiunea orizonturilor la Litosoluri este următoarea: Ao – R Orizontul Ao prezintă grosimi de 5-20 cm. Răspândire şi condi ii naturale de formare Litosolurile se întâlnesc pe suprafe e mici în regiuni cu relief accidentat şi roci consolidatecompacte (magmatice şi metamorfice). alge sau a vegeta iei ierboase şi uneori lemnoase. Cunoaşterea solurilor din clasa Protisoluri Cunoaşterea principalelor proprietă i ale Regosolurilor Cunoaşterea principalelor proprietă i ale Psamosolurilor Cunoaşterea principalelor proprietă i ale Aluviosolurilor Rezumat În această clasă sunt incluse solurile aflate într-un stadiu incipient de dezvoltare. g. În general solurile din clasa Protisoluri. Psamosol. fără alte orizonturi diagnostice. pe versan i sau culmi. în zone montane sau podiş având versan i puternic înclina i sau culmi înguste. determină acumularea de humus în sol printre fragmentele rocilor compacte într-un orizont Ao sau O urmat de un orizont Rn sau Rp aflat la mică adâncime. este constituit din humus aflat în diferite stadii de descompunere şi material mineral format pe seama dezagregării şi alterării rocilor. Procese pedogenetice Litosolurile reprezintă primul stadiu de formare al solului pe roci consolidate compacte. Regosol. Datorită materialului scheletic prezent pe profilul de 68 . Litosolurile prezintă o textura grosieră iar în ceea ce priveste structura în cele mai multe cazuri sunt nestructurate sau pot avea o structură grăun oasă sau poliedrică slab dezvoltată. prezintă un orizont A sau O cu grosimi mai mici de 20 cm. tip de sol. Formarea litosolurilor este influen ată foarte mult de climatul umed şi răcoros care determină dezagregarea şi alterarea rocilor magmatice şi metamorfice consolidate. Orizontul R este constituit din roci dure aflate în primii 20 cm ai profilului de sol. la bazic cum este cazul solurilor formate pe roci dure bogate în CaCO3. licheni. 10. Aluviosol şi Entiantrosol. e. pot ocupa suprafe e mari sau reduse în regiunile cu relief puternic fragmentat. Proprietă i Însuşirile litosolurilor. Alcătuirea profilului. f. Clasa protisoluri cuprinde următoarele tipuri de sol: Litosol. după care urmează un orizont Rn sau Rp dacă materialul parental este alcătuit din roci consolidate sau un orizont C dacă aceste materiale sunt neconsolidate. depind de rocile pe seama cărora s-au format. culoare brună (10YR 5/4) sau neagră (10 YR 2/2). în aria de răspândire a nisipurilor şi în luncile râurilor. având profile de sol slab diferen iate. orizont scheletic cu mai pu in de 25% material fin care pot continua până la 50 cm adâncime sau material scheletic calcarifer cu peste 40 % carbonat de calciu.

scheletic (qq). Sunt slab sau mijlociu aprovizionate cu humus şi elemente nutritive în func ie de zona de formare. eutric (eu). Dealurile Lipovei. Ao) dezvoltat pe material parental neconsolidat sau slab consolidat. plantarea de arbuşti care să stabilizeze aceşti versan i şi să fie stopate procesele de eroziune. În ultima perioadă. Subtipuri distric (di). histic (tb). având proprietă i districe cel pu in în orizontul superior. se impune în cazul litosolurilor aflate pe versan i puternic înclina i. Răspândire şi condi ii naturale de formare Se întâlnesc în regiunile de deal (Subcarpa ii de Curbură. caracter scheletic începând din primii 20 cm. luturi. folosirea îngrăşămintelor organice şi minerale precum şi târlirea. mediu compact.). 10. Orizontul C culori deschise. sol având proprietă i districe cel pu in în orizontul superior (V%<53%). Datorită efectelor procesului de eroziune geologică solificarea nu poate avansa. iar în func ie de natura materialului parental poate con ine CaCO3. de podiş fragmentat (Podişul Moldovei. Alcătuirea profilului: Profilul regosolului tipic este Ao – C Orizontul Ao prezintă grosime de 20-40 cm. Au. în condi ii climatice şi de vegeta ie caracteristice zonelor de stepă. se recomandă îndepărtarea materialului scheletic de la suprafa ă. rendzinic (rz). 69 . Subtipuri distric (di). etc. culoare brun-gălbuie. Condi iile naturale de formare. Pentru îmbunătă irea însuşirilor şi a fertilită ii acestor soluri. nu pot fi delimitate alte orizonturi. Procese pedogenetice Regosolurile ca şi litosolurile reprezintă soluri aflate în stadiu incipient de evolu ie. nestructurat. sol având orizont O de 5-20 cm grosime situat direct pe roca compactă R. dar formarea lor este condi ionată de prezen a materialului parental neconsolidat (loess. dar în general sunt soluri sărace sau mijlociu aprovizionate cu humus sau elemente nutritive din cauza volumului edafic util foarte redus.2 REGOSOLURILE (RS) Regosolurile prezintă un orizont A (Am. Podişul Târnavelor. depozite loessoide. textură mijlocie sau fină în func ie de natura materialului parental. care contracarează procesele pedogenetice ce se desfăşoară în mod natural. sunt utilizate pe suprafe e mari pentru pajişti şi fâne e naturale. argile etc).) sau piemont (Piemontul Getic). precum şi pentru diferi i arbuşti. textura diferită. cu roci sedimentare neconsolidate. etc. structura slab dezvoltată (poliedrică sau granulară) sau nestructurat. sol cu peste 75 % schelet. sol având proprietă i eutrice cel pu in în orizontul de suprafa ă (V%>53%). sol având satura ie în baze peste 53% şi material parental reprezentat prin depozit scheletic calcalifer sau provenit dintr-o rocă parentală calcaroasă.sol regimul aerohidric este favorabil. apărut la suprafa ă în urma proceselor de eroziune geologică (cu excep ia materialelor parentale nisipoase. astfel că la suprafa a solului acumularea resturilor vegetale este foarte redusă iar sub orizontul de suprafa ă. sunt strâns legate de efectul eroziunii geologice. Proprietă i Datorită texturii variate şi proprietă ile fizico-chimice sunt diferite. silvostepă şi pădure. Management Datorită fertilită ii reduse şi a volumul edafic scăzut. fluvice sau antropogene).

arbuşti dar şi pentru planta ii de pomi şi vi ă-de-vie. Alcătuirea profilului: Ao-C Orizontul Ao prezintă o grosime de 20-30 cm. scheletic (qq). nestructurat de culoare galben deschisă. se impun măsuri de prevenirea accentuării eroziunii în special prin terasare. Răspândire şi condi ii naturale de formare Psamosolurile (nisipuri solificate) ocupă o suprafa ă de circa 370.- eutric (eu). culoare brună-gălbuie. Au. 10. Valea lui Mihai. culturi de păioase în fâşii cu benzi înierbate. Foieni. sol având textură foarte fină cel pu in în primii 50 cm. pelic (pe). Se întâlnesc în Câmpia Olteniei în partea stânga a Dunării şi Jiului în zona Călmă uiului. din această cauză psamosolurile au cantitatea de humus cea mai redusă şi implicit o fertilitate foarte scăzută. lunci). Management Regosolurile prezintă o fertilitate scăzută datorită con inutului redus de elemente nutritive şi sunt utilizate pentru pajişti. molic (mo). litic (li).6% din suprafa a ării. sol având orizont sc (salinizat) în primii 100 cm sau orizont sa (salic) între 50-100 cm. Se impune utilizarea îngrăşămintelor organice pentru creşterea con inutului de materie organică din sol şi îmbunătă irea proprietă ilor fizico-chimice. pe unită i de relief joase (câmpii. sol cu rocă compactă consolidată (orizont R) între 20-50 cm. Vegeta ia naturală este constituită din plante ierboase slab dezvoltate (Tribulus terrestris. Pe suprafe e restrânse mai apar în Câmpia Banatului şi în Depresiunea Bârsei. Ocupând areale diferite. sol cu caracter scheletic (cu peste 75 % schelet). fără carbona i. psamos . lacurilor şi mării. sol având orizont A umbric (Au). Centaurea arenaria. efectuarea lucrărilor solului pe direc ia curbelor de nivel. supus defla iei eoliene. stagnic (st). Orizontul C este reprezentat de depozite nisipoase cu textură grosieră. depuse eolian. sol având proprietă i hipostagnice (orizont w) în primii 100 cm sau proprietă i stagnice intense (orizont stagnic W) între 50-200 cm. textura nisipoasă sau nisipo-lutoasă. deci în zone cu precipita ii scăzute. Ao) urmat de material parental reprezentat de depozite nisipoase.sol nisipos) sunt soluri având orizont A (Am. condi iile climatice sunt caracterizate prin precipita ii medii anuale cuprinse între 350-650 mm şi cu temperaturi medii de 7-110C.) şi păduri de salcâm. umbric (um). Pentru creşterea fertilită ii acestor soluri. având pe cel pu in 50 cm textură grosieră sau grosieră mijlocie (sub 12% argilă). Procese pedogenetice Procesul de pedogeneză în cazul psamosolurilor este încetinit de defla ia eoliană. sol având carbona i de la suprafa ă sau din primii 50 cm. Caracteristic pentru nisipuri este relieful de dune şi interdune. cu vânturi de intensitate mare. Psamosolurile sunt răspândite în zona de stepă şi silvostepă.000 ha ceea ce reprezintă 1. În partea de vest a ării. nestructurat. Cantitatea de resturi organice depusă la suprafa a solului este redusă şi în urma descompunerii aerobe se acumulează pu in humus. Urziceni. salinic (sc). Poligonum arenarium. etc. a Ialomi ei şi a Buzăului şi Câmpia Tecuciului (Hanul Conachi). de obicei în apropierea râurilor. calcaric (ka). 70 . sol având proprietă i eutrice cel pu in în orizontul de suprafa ă.3 PSAMOSOLURILE (PS) Psamosolurile (grec. psamosolurile ocupă arealul localită ilor Voievozi (Bihor). Materialele parentale care au contribuit la formarea psamosolurilor sunt reprezentate de depozite nisipoase eoliene de cel pu in 50 cm grosime. împădurirea pentru refacerea învelişului de sol. Suprafe e însemnate ocupate de psamosoluri sunt în Delta Dunării şi pe litoralul Mării Negre. sol având orizont A molic (Am).

sodic (ac). psamosoluri având orizont A molic (Am). Poa pratensis. Vegeta ia naturală caracteristică este reprezentată de plante ierboase cum sunt: Agrostis alba.5-1%. Populus nigra etc. Ao) format pe materiale parentale constituite din depozite fluviatile. umbric (um). poate fi de la acidă la alcalină. care prezintă o mare heterogenitate în ceea ce priveşte textura atât pe verticală cât şi pe orizontală. sol având proprietă i gleice (orizont Gr) între 50-100 cm. rareori depăşind aceste valori. 71 . fertilizarea organică pentru creşterea con inutului de materie organică din sol şi îmbunătă irea însuşirilor fizice. Totodată. Unele aluviosoluri apar şi pe material parental fluvic coluvial nehumifer. se pot ob ine produc ii eficiente din punct de vedere economic. Aluviosolurile apar de asemenea în câmpiile de subsiden ă actuale din Câmpia Română de est. fluvio-lacustre sau lacustre. deoarece unele depozite pot fi carbonatice iar altele salinizate. Reac ia în func ie de natura depozitelor nisipoase. de cel pu in 50 cm grosime. vi ă-de-vie.Proprietă i Psamosolurile prezintă textură grosieră care determină o permeabilitate foarte ridicată şi au capacitate foarte redusă de re inere a apei şi a elementelor nutritive. Răspândire şi condi ii naturale de formare Aluviosolurile ocupă suprafe e importante în luncile râurilor. Alopecurus pratensis. Populus alba. eutric (eu). plante leguminoase. gleic (gc). Lolium perenne şi specii lemnoase: Salix alba. Au. Materialul parental care a contribuit la formarea acestor soluri este constituit din depozite fluviatile. sol având orizont sc (salinizat sau hiposalic) în primii 100 cm sau orizont sa (salic) între 50-100 cm. În afara texturii prezintă o mare diversitate din punct de vedere chimic.). având valori cuprinse între 0. Câmpia Banatului. 10. piemont şi podiş unde versan ii au fost supuşi eroziunii hidrice. Subtipuri distric (di). prezintă proprietă i districe cel pu in în orizontul superior. Balta Brăilei unde ocupă suprafe e importante. cultivarea unor sortimente de plante care valorifică cel mai bine aceste terenuri cu fertilitate scăzută şi combaterea defla iei eoliene prin perdele de protec ie. pentru o gamă variată de culturi (grâu. pe versan i sau la baza versan ilor. fluvio-lacustre sau lacustre recente. psamosoluri având orizont A umbric (Au). pomi fructiferi etc. Management Terenurile ocupate de psamosoluri sunt considerate slab productive sau neproductive datorită fertilită ii scăzute. prezintă proprietă i eutrice cel pu in în orizontul de suprafa ă. în aceste condi ii şi gradul de satura ie în baze poate varia de la 20-100%. Con inutul de humus este redus. sunt răspândite în zonele cu teritorii eliberate de apă cum sunt Balta Ialomi ei. Aluviosolurile se pot întâlni pe suprafe e reduse şi în regiunile cu relief frământat din zonele de deal.4 ALUVIOSOLURILE (AS) Aluviosolurile se definesc prin prezen a unui orizont A (Am. Câmpia Crişurilor etc. se impune aplicarea unor măsuri ameliorative complexe cum sunt: aplicarea fertiiriga iei în doze mici şi la intervale scăzute de timp datorită capacită ii reduse de re inere a apei. orzoaică. de peste 50 cm grosime. a elementelor nutritive şi a permeabilită ii excesive. calcaric (ka) prezintă carbona i de la suprafa ă sau din primii 50 cm molic (mo). sol având orizont ac (alcalizat sau hiposodic) în primii 100 cm sau orizont na (natric) între 50-100 cm. care nu mai sunt sub influen a inunda iilor sau aceste terenuri sunt inundate la intervale mari de timp cum sunt Lunca şi Delta Dunării. salinic (sc). Pentru creşterea fertilită ii psamosolurilor. În urma aplicării acestor măsuri.

deoarece aceste plante beneficiază de aportul apei freatice cantonate la mică adâncime. calcaric (ka). ca păşuni. psamic (ps). apar frecvent pete gălbuiroşcate în urma oxidării compuşilor de fier. În general au un regim aero-hidric favorabil. pelic (pe).5.Procese pedogenetice În cazul terenurilor de luncă frecvent inundabile. sol având carbona i de la suprafa ă sau din primii 50 cm molic (mo). pot prezenta pete ruginii-gălbui datorate proceselor de gleizare. structură slab moderat dezvoltată. trecerea spre orizontul C se face treptat. Dacă efectul de inundabilitate este stopat. sol având proprietă i eutrice cel pu in în orizontul de suprafa ă. sol având orizont ac (alcalizat sau hiposodic) în primii 100 cm sau orizont na (natric) între 50-100 cm. însuşirile fizico-chimice sunt influen ate de textura materialului parental şi de adâncimea apei freatice. în aceste condi ii la suprafa ă se formează un orizont de bioacumulare foarte sub ire şi cu un con inut de humus redus. fără carbona i. gleic (gc). salinic (sc). con inutul de humus variază între 2-3%. coluvic (co). Necesită aplicarea de îngrăşăminte chimice şi organice pentru îmbunătă irea con inutului de elemente nutritive şi a materiei organice din sol. entic (en). În cazul solurilor salinizate. 72 . În timp. necesită lucrări de stopare a inunda iilor şi de desecare-drenaj. sol având orizont vertic. porumb. Datorită apei freatice aflată la mică adâncime. sol avînd orizont A umbric (Au). bine conturat şi cu o cantitate de humus mai ridicată. vertic (vs). cu stratifica ii mai pu in evidente. sol având orizont A molic (Am). Subtipuri distric (di). orizontul A are sub 20 cm grosime sau lipseşte. sodic (alcalic) (ac). solificarea decurge foarte lent din cauza aluviunilor care împiedică dezvoltarea vegeta iei. asemănător cu cel scheletic. Orizontul Ao prezintă o grosime de 20-50 cm bine conturat. sol având proprietă i gleice (orizont Gr) între 50-100 cm. Sunt favorabile pentru o gamă largă de culturi agricole grâu. sol dezvoltat pe material parental fluvic coluvial nehumifer (de peste 50 cm grosime pe versan i sau la baza versan ilor). Proprietă i Aluviosolurile con in frecvent CaCO3 de la suprafa ă. sol cu dezvoltare extrem de slabă (incipientă). ). odată cu avansarea solificării. MANAGEMENT Aluviosolurile au o stare de aprovizionare mijlocie cu elemente nutritive ceea ce le conferă o fertilitate bună. ovăz. fâne e şi pomi. eutric (eu). sol având proprietă i districe cel pu in în orizontul superior. Aluviosolurile frecvent inundabile. se impun măsuri de combatere a salinită ii. floarea soarelui. Orizontul C – reprezintă materialul parental startificat format din depozite aluviale de diferite grosimi şi cu texturi diferite. culoare brună-cenuşie. sol având o textură fină cel pu in în primii 50 cm. umbric (um). iar pH-ul între 6-8. în timp la suprafa a solului se formează un orizont A de bioacumulare. În multe situa ii se ob in produc ii mai ridicate pe aceste soluri în compara ie cu solurile învecinate. sol având o textură grosieră cel pu in în primii 50 cm. gradul de satura ie în baze 80-100%. Alcătuirea profilului . prundic (pr). Mai sunt utilizate în legumicultură. textura diferită în func ie de natura depozitelor depuse de la grosieră la fină. aluviosolurile din zonele neinundabile.Aluvisolurile au profilul Ao-C. sol având orizont sc (salinizat sau hiposalic) în primii 100 cm sau orizont sa (salic) între 50-100 cm. evoluează spre tipul de sol caracteristic zonei respective.

10. de-a lungul canalelor de drenaj din Delta Dunării. Suprafe e însemnate de 73 . în ariile cu lucrări de excavare. entiantrosol care se dezvoltă pe materiale parentale antropogene mixice. sol cu rocă compactă consolidată (orizont R) continuă în profilul de sol. entiantrosol care se dezvoltă pe materiale parentale antropogene urbice. cultivarea unor plante care să valorifice poten ialul slab productiv al acestor soluri. uneori amestecat cu material organic. materialul parental antropogen este scheletic (pe această grosime). entiantrosol care se dezvoltă pe materiale parentale antropogene garbice (deşeuri predominant organice). şi depunerile de reziduuri provenite din diferite ramuri industriale. spolic (sl). Prezintă însuşiri aerohidrice defectuoase deoarece au o textură foarte variată de la grosieră până la fină. Răspândire şi condi ii naturale de formare Răspândirea şi formarea entiantrosolurilor în România este influen ată de activită ile antropice din jurul exploatărilor miniere (exploatări carbonifere la zi). asfaltat. copertic (ct). pelic (pe). In timp în urma măsurilor de ameliorare aplicate la suprafa a solului se formează un orizont A foarte sub ire sărac în humus. betonat. Procese pedogenetice Procesele de solificare la aceste materiale sunt foarte lente datorită con inutului foarte redus de materie organică sau aceasta poate lipsi în cazul unor materiale rezultate din exploata iile miniere. având o grosime de cel pu in 50 cm sau numai de minim 30 cm dacă. sol cu strat compact artificial (pavat. pietruit. sol având o textură grosieră cel pu in în primi 50 cm. psamic (ps). În timp se poate forma la suprafa ă un orizont Ao urmat de un orizont C. Management Entiantrosolurile sunt considerate de mul i cercetători ca neproductive. cu excep ia entiantrosolurilor formate pe materiale antropogenice garbice (deşeuri organice). litic (li). entiantrosol care se dezvoltă pe materiale parentale antropogene spolice. mixic (mi). sol (în genere din tipul entiantrosol) acoperit cu sol humifer (de regulă orizont A molic) de peste 10-15 cm grosime. totodată producând şi poluarea lor cu diferi i compuşi organici toxici sau metale grele. entiantrosol având material parental (antropogen) scheletic de cel pu in 30 cm grosime începând de la suprafa ă sau imediat de la suprafa ă. fără orizonturi diagnostice în afară de un orizont Ao (cu excep ia celor copertate care pot avea orizont A molic sau A umbric).5 ENTIANTROSOLURILE (ET) Soluri în curs de formare. dezvoltate pe materiale parentale antropogene. entiantrosol care se dezvoltă pe materiale parentale antropogene reductice. Subtipuri urbic (ur). reac ia poate fi acidă sau alcalină. sol având textură foarte fină cel pu in în primii 50 cm. aplicarea unui complex de măsuri ameliorative care constau în fertilizarea organică cu gunoi de grajd. con inutul în humus şi elemente nutritive este foarte scăzut. Proprietă i Proprietă ile Entiantrosolurilor sunt foarte variate datorită heterogenită ii materialului antropogen. Alcătuirea profilului În general entiantrosolurile nu prezintă un profil de sol cu o succesiune caracteristică a orizonturilor. reductic (re). litoplacic (lp). etc) continuu. garbic (ga). Vegeta ia se instalează foarte greu pe aceste materiale reziduale şi numai după interven ia antropică. Pot fi cultivate numai după refacerea ecologică a teritoriului în care se găsesc. rudic (ru). îngrăşăminte verzi. Toate aceste materiale sunt depozitate pe suprafe e plane de teren şi conduc la scoaterea din circuitul agricol a acestor soluri.

Udrescu S.. Filipov F. 74 . Cluj Napoca. 3. Rusu I. Care sunt principalele proprietă i şi managementul Entiantrosolurilor? Bibliografie: 1. 2006 – Pedologie – geneza.. 2005 . proprietă ile şi taxonomia solurilor. Vasile D. Udrescu S. Care sunt principalele proprietă i ale Psamosolurilor? 5. Care sunt principalele proprietă i ale Erodosolurilor? 6.Ecopedologie cu baze de pedologie generală. Bucureşti. cătină şi plop care s-au adaptat foarte bine pe aceste terenuri... Bucureşti. 4. Mihalache M. Blaga Gh. Bucureşti. Editura Ceres. Rusu I.Pedologie. Vasile D. Editura 2.Pedologie.... Editura Ceres.Care sunt solurile din clasa Protisoluri? 2..entiantrosoluri au fost redate domeniului silvic prin plantarea unor specii de salcâm. AcademicPress. Blaga Gh.. 1974 . Editura Didactică şi Pedagogică RA.. Care sunt principalele proprietă i ale Aluviosolurilor? 4. 1996 . Chiri ă C. Întrebări: 1.

Acumularea unei cantită i reduse de humus şi prezen a carbonatului de calciu de la suprafa a solului determină în orizontul Am o culoare brun gălbuie sau cel mult brun închis.CAPITOLUL 11 CLASA CERNISOLURI (CER) Cuvinte cheie: cernoziom. textură lutoasă sau luto-nisipoasă. prezintă numeroase neoforma ii biogene şi carbona i de la suprafa ă.7-11. orizont AC cu valori şi crome mai mici de 3.5/3).30C şi precipita ii medii anuale de 350-430 mm. Materialul parental care a contribuit la formarea acestor soluri este constituit din löess şi depozite löessoide. include solurile cu orizont diagnostic A molic (Am) şi orizont intermediar (AC. faeoziom. Stipa capilata şi specii xerofile mediteraneene. Orizontul Cca – culoare galben pal (10YR 6/4). 11. prezintă numeroase neoforma ii sub formă de eflorescen e. Relieful este plan sau uşor înclinat şi nu depăşeşte altitudinea de 150 m. la nord de Valea Carasu şi în extremitatea nord-estică a Dobrogei. Orizontul A/C – grosime de 15-25 cm. AR. kastanoziom. rendzina Obiective: a. apar izolat şi tufişuri xerofile. Procese pedogenetice Cantitatea redusă de resturi organice provenite de la plantele ierboase cu tufă rară. Faeoziom şi Rendzină. Kastanoziomurile tipice prezintă următoarea succesiune de orizonturi: Am-A/C –Cca. Alcătuirea profilului.1 KASTANOZIOMURILE (KZ) Soluri având orizont A molic (Am) cu crome >2 (la umed). prezintă pseudomicelii de carbonat de calciu. d. nestructurat. determină o acumulare scăzută de humus în orizontul Am. vinişoare şi concre iuni de CaCO3. culoarea brun închis sau brun gălbui (10YR 2.5 (la umed) sau orizont A molic forestalic (Amf) urmat de orizont AC sau Bv (indiferent de culori) şi de orizont Cca în primii 60-80 cm. Bv sau Bt) având în partea superioară (pe minim 10-15 cm) culori cu valori şi crome <3. în care predomină specii de Festuca valesiaca. structură glomerulară moderat exprimată. culoare brună (10YR 3/3). Cernoziom. Formarea acestor soluri este condi ionată de climatul arid din zona de stepă cu temperaturi cuprinse între 10. Condi iile climatice determină o slabă transformare a substratului mineral. Răspândire şi condi ii naturale de formare Kastanoziomurile sunt răspândite în Dobrogea. Cuprinde următoarele tipuri de sol: Kastanoziom. sau pudră friabilă de carbonat de calciu (concentra ii de carbona i secundari) în primii 100 cm. Vegeta ia naturală este reprezentată de pajişti xerofile. de-a lungul Dunării şi a litoralului Mării Negre. Cunoaşterea managementului cernoziomurilor Cunoşaterea pricipalelor proprietă i ale kastanoziomurilor Cunoaşterea principalelor însuşiri fizico-chimice ale faeoziomurilor Cunoaşterea principalelor însuşiri ale Rendzinelor 75 . sărurile uşor solubile sunt îndepărtate din profil iar cele greu solubile (CaCO3) sunt par ial levigate. dar pot apare şi depozite cu texturi mai grosiere. Rezumat Clasa cernisoluri. Orizontul Am – grosime de 30-40 cm.5 (la umed). b. c. structură glomerulară slab dezvoltată sau nestructurat. cel pu in în partea superioară şi cel pu in pe fe ele agregatelor structurale şi orizont Cca în primii 125 cm. Suprafe e întinse ocupă în sectorul Cernavodă-Medgidia.

Cele mai mari suprafe e sunt în Câmpia Română. 11. plante tehnice. Câmpia de Vest (culoarul Mureşului) şi partea sudică a Câmpiei Transilvaniei.sodic (ac). In cazul cernoziomurilor formate în zona de silvostepă în care predomină vegeta ia lemnoasă. Condi iile climatice. colinele Tutovei.07-1. sunt caracterizate prin temperaturi cuprinse între 8-11. bogat în humus de tip mull calcic.Proprietă i Con inutul de humus 2-2. cais. Procese pedogenetice Datorită ponderii foarte ridicate a resturilor organice provenite de la vegeta ia ierboasă la suprafa a solului se formează un orizont de bioacumulare Am. . Management În general datorită proprietă ilor fizice.30 sunt soluri moderat slab afânate ceea ce determină executarea lucrărilor agricole în condi ii foarte bune. care trebuie suplinit prin aplicarea iriga iei.tipic (calcaric). Lygustrum vulgare.5%. Crataegus monogyna. Stipa capilata. Dobrogea. Sunt utilizate pentru cereale (grâu. Kastanoziomurile au însuşiri favorabile creşterii şi dezvoltării plantelor. Bv. datorită precipita iilor mai ridicate au loc procese de alterare a materialului parental (se formează orizontul B cambic . Poa bulbosa.maronic (mr). sol cu orizont Am forestalic (Amf). Materialul parental pe care s-au format cernoziomurile este alcătuit din löess. Bothrichloa ischaemum. 10-15 cm).Bv). o constituie deficitul de umiditate din sol. Agropyron cristatum. .salinic (sc). Bt) având culori cu crome şi valori sub 3. cireş şi nuc). 76 . sol având orizont sc (salinizat sau hiposalic) în primii 100 cm sau orizont sa (salic) între 50-100 cm. în cazul cernoziomurilor nisipoase cu orizont B). Dealurile Fălciului şi câmpia Moldovei. sol având o textură grosieră cel pu in în primii 50 cm. planta ii de vi ă-de-vie şi pomi fructiferi (piersic. Vegeta ia naturală de stepă este caracterizată prin specii ierboase Festuca valesiaca. . iar în zona de antestepă şi silvostepă pe lângă speciile de plante ierboase predomină specii lemnoase de Quercus pedunculiflora şi Quercus pubescens şi diferi i arbuşti de Acer tataricum. . Subtipuri .5 (la umed) cel pu in în partea superioară (pe cca. porumb şi sorg). Principala restric ie în utilizarea acestor soluri. .2-8.50C iar precipita iile cresc de la 380 mm din zona Dobrogei până la 600-650 mm în Câmpia de Vest. Kastanoziomurile prezintă un con inut mijlociu de elemente nutritive (azot. şi chiar levigarea argilei din orizontul superior şi formarea unui orizont B argic-Bt. depozite löessoide. sol care reprezintă conceptul central al tipului de sol. se impune fertilizarea organo-minerală pentru suplimentarea rezervelor de elemente nutritive şi îmbunătă irea con inutului de materie organică din sol.gleic (gc). iar pe suprafe e restrânse unele cernoziomuri s-au format pe depozite argiloase (Câmpia Moldovei şi Câmpia Transilvaniei) şi nisipuri (sudul Olteniei şi Bărăganul central). Stipa lessingiana. fosfor şi potasiu) iar proprietă ile hidrofizice sunt favorabile pentru circula ia apei şi a aerului. sol având proprietă i gleice (orizont Gr) între 50-100 cm. Totodată.8. pH-ul 8. gradul de satura ie în baze 100%. orz. cel pu in pe fe ele agregatelor structurale şi orizont Cca sau concentrări de pudră friabilă de CaCO3 (carbona i secundari) în primii 125 cm (200 cm în cazul texturii grosiere) sau soluri având orizont A molic forestalic (Amf) orizont intermediar (AC sau Bv) indiferent de culoare şi orizont Cca care începe din primii 60-80 cm de la suprafa ă. Răspândire şi condi ii naturale de formare Cernoziomurile sunt răspândite pe suprafe e plane sau uşor înclinate care nu depăşesc altitudini mai mari de 550 m. orizont intermediar (AC. sol având orizont ac (alcalizat sau hiposodic) în primii 100 cm sau orizont na (natric) între 50-100 cm.2 CERNOZIOMURILE (CZ) Soluri având A molic (Am) cu crome ≤ 2 la umed (sau mai mici de 3 la materialul în stare umedă.psamic (ps). densitatea aparentă 1.

Sărurile uşor solubile sunt îndepărtate odată cu apa din precipita ii pe profilul de sol, iar CaCO3 este îndepărtat din partea superioară spre baza profilului unde se formează un orizont bogat în carbonat de calciu (Cca). Alcătuirea profilului. Cernoziomul tipic prezintă următoarele orizonturi: Am – A/C - Cca. Orizontul Am - grosime 40-50 cm, textură lutoasă, luto-nisipoasa sau luto-argiloasă (în func ie de natura materialului parental), culoare brun închisă sau neagră (10YR 2/2), structură glomerulară sau grăun oasă medie bine dezvoltată, prezintă o activitate foarte bună a faunei din sol, fiind prezente numeroase crotovine, coprolite şi cervotocine. Orizontul AC - grosime 15-25 cm, prezintă culori brune închise în partea superioară (10YR 2/2), textură lut-nisipoasă sau luto-argiloasă, structură grăun oasă, în partea inferioară a orizontului apar efluorescen e şi pseudomicelii de CaCO3. Orizontul Cca - grosime de 50-150 cm, culoare brună în partea superioară şi brun gălbui deschis în partea inferioară, textură luto-nisipoasă, prezintă numeroase acumulări de carbona i sub formă de eflorescen e, vinişoare şi concre iuni calcaroase. Proprietă i Cernoziomurile prezintă proprietă i diferite în func ie de natura materialului parental, de natura vegeta iei şi de condi iile climatice, fiind caracterizate printr-un con inut de humus cuprins între 2,56%, gradul de satura ie în baze 85-95%, pH-ul variază între 6,5-8,3, densitatea aparentă poate avea valori cuprinse între 1,25-1,45 g/cm3. Proprietă ile hidrice şi de aera ie sunt bune iar con inutul ridicat de materie organică determină o aprovizionare bună cu elemente nutritive. Subtipuri - tipic (ti), sol care reprezintă conceptul central al tipului de sol; - psamic (ps), sol având o textură grosieră cel pu in în primi 50 cm; - pelic (pe), sol având textură foarte fină cel pu in în primii 50 cm; - vertic (vs), sol având orizont vertic situat între baza orizontului A (sau E dacă există) şi 100 cm; - gleic (gl), sol având proprietă i gleice (orizont Gr) între 50-100 cm - aluvic (al), sol format pe seama unor materiale parentale fluvice (în lunci, terase recente, zone de divagare etc.); - kastanic (kz), cernoziomuri calcarice având crome de 2 la umed (în general se găsesc în condi ii climatice mai pu in umede şi relativ calde şi au profil de sol mai pu in profund decât celelalte cernoziomuri; fac tranzi ia spre kastanoziomuri); - cambic (cb), sol având orizont B cambic (Bv); - argic (ar), sol având orizont B argic (Bt); - calcaric (ka), sol având carbona i de la suprafa ă sau din primii 50 cm; - greic (gr), sol având suborizont Ame (partea inferioară a orizontului Am “pudrată” cu granule de cuar fără pelicule de coloizi, vizibile pe suprafa a agregatelor structurale la uscare şi structură poliedrică mare subangulară sau nuciformă); - salinic (sc), sol având orizont sc (salinizat sau hiposalic) în primii 100 cm sau orizont sa (salic) între 50-100 cm; - sodic (ac), sol având orizont ac (alcalizat sau hiposodic) în primii 100 cm sau orizont na (natric) între 50-100 cm; - maronic (mr), sol cu orizont Am forestalic (Amf); - litic (li), sol cu rocă compactă consolidată (orizont R) continuă în profilul de sol; Management Datorită însuşirilor fizico-chimice şi a condi iilor climatice în care sunt răspândite cernoziomurile, acestea au fertilitatea naturală cea mai ridicată fiind utilizate pentru o gamă foarte variată de culturi. Astfel, se ob in produc ii foarte ridicate la grâu, orz, ovăz, porumb, floarea soarelui. Cele mai mari suprafe e sunt cultivate cu grâu şi porumb. Sunt pretabile de asemenea, pentru pomi fructiferi şi vi ă-de-vie în special în zona Dobrogei şi sudul Olteniei. Factorul limitativ al cernoziomurilor formate în zona de stepă, îl constituie deficitul de umiditate din perioada de vegeta ie

77

a plantelor prăşitoare. Fertilitatea cernoziomurilor poate fi mărită prin aplicarea de îngrăşăminte chimice cu azot şi fosfor, a îngrăşămintelor organice şi suplimentarea rezervei de apă prin iriga ie. 11.3 FAEOZIOMURILE (FZ) Faeoziomurile sunt caracterizate prin prezen a orizontului A molic (Am) şi orizont subiacent (AC, Bv sau Bt) având culori cu crome şi valori mai mici de 3,5 cel pu in în partea superioară şi cel pu in pe fe ele agregatelor structurale şi fără orizont Cca sau concentrări de carbona i secundari în primii 125 cm sau 200 cm în cazul texturii grosiere. Răspândire şi condi ii naturale de formare Faeoziomurile sunt răspândite în zonele mai înalte din Câmpia Română, Câmpia Banatului, Câmpia Tecuciului, Moldova (Podişul Sucevei, Podişul Bârladului, depresiunea Neam , depresiunea Cracăului, terasele Siretului) în Transilvania (podişul Transilvaniei, depresiunea Braşov, Târgu Secuiesc, Ciuc, Sibiu şi în estul Câmpiei Transilvaniei) în Subcarpa i şi podişul Getic. Faeoziomurile ocupă areale cu clima mai umedă decât cernoziomurile, precipita iile având valori cuprinse între 500-700 mm, temperaturi de 7-90 C, iar evapotranspira ia 600-650 mm. Vegeta ia naturală este reprezentată prin pajişti mezohidrofile sau păduri de stejar în amestec cu tei, carpen şi ar ar. Materialele parentale sunt constituite din depozite löessoide, luturi, argile, marne şi marne argiloase. Procese pedogenetice Procesul de bioacumulare favorizează acumularea unei cantită i însemnate de humus de tip mull calcic în orizontul Am, iar datorită precipita iilor are loc o migrare a coloizilor de humus şi argilă şi depunerea acestora într-un orizont Bt sub formă de pelicule la suprafa a agregatelor structurale şi în fisurile dintre agregate. Prin îndepărtarea par ială a coloizilor organici din orizontul A, solul se deschide foarte mult prin uscare comparativ cu solul umed. Totodată, în urma migrării par iale a humusului din orizontul Am, la baza orizontului se poate forma un orizont Ame (Faeoziom greic) cu acumulări reziduale de particule grosiere de cuar . Alcătuirea profilului. Faeoziomul tipic prezintă următoarea succesiune de orizonturi: Am-BtC sau Cca. Orizontul Am – grosime 40-50 cm, culoare brun închisă (10YR 2/1) în stare umedă şi brun cenuşiu (10YR 3/2) în stare uscată, structură grăun oasă, textură lutoasă. Orizontul Bt – grosime 70-150 cm de culoare brun închis în partea superioară şi brun gălbui în partea inferioară (10YR 5/3), structură columnoid prismatică sau prismatică, textură luto-argiloasă sau argiloasă, pete frecvente de oxizi de fier şi concre iuni ferimanganice. Orizontul Cca – apare la adâncimi de peste 180 cm, culoare deschisă este nestructurat şi poate con ine CaCO3 sub formă de pete şi vinişoare. Proprietă i Faeoziomurile prezintă o textură lutoasă sau luto-argiloasă, con inutul în humus este de 3-4,5 %, gradul de satura ie în baze 70-90%, pH-ul 5,5-6,5, densitatea aparentă în orizontul Am este mică de 1,20-1,30 g/cm3 şi foarte mare la nivelul orizontului Bt de 1,6-1,8 g/cm3. Subtipuri tipic (ti); calcaric (ka), sol având carbona i de la suprafa ă sau din primii 50 cm; cambic (cb), sol având orizont B cambic (Bv); argic (ar), sol având orizont B argic (Bt); greic (gr), sol având suborizont Ame (partea inferioară a orizontului Am “pudrată” cu granule de cuar fără pelicule de coloizi, vizibile pe suprafa a agregatelor structurale la uscare şi structură poliedrică mare subangulară sau nuciformă); psamic (ps), sol având o textură grosieră cel pu in în primi 50 cm; pelic (pe), sol având textură foarte fină cel pu in în primii 50 cm; vertic (vs), sol având orizont vertic situat între baza orizontului A (sau E dacă există) şi 100 cm;

78

-

gleic (gl), sol având proprietă i gleice (orizont Gr) între 50-100 cm; stagnic (st), sol având proprietă i hipostagnice (orizont w) în primii 100 cm sau proprietă i stagnice intense (orizont stagnic W) între 50-200 cm; clinogleic (cl), sol cu stagnogleizare (w) din primii 50 cm şi gleizare (Go) în primii 200 cm, excesul de apă fiind provenit atât din precipita ii sau izvoare de coastă, cât mai ales prin curgere laterală prin orizonturile profilului de sol situat pe versant; aluvic (al), sol format pe seama unor materiale parentale fluvice (în lunci, terase recente, zone de divagare).

Management Utilizarea Faeoziomurilor este foarte variată, aceste soluri având o fertilitate bună sunt utilizate pentru cereale, cartof, sfeclă de zahăr, planta ii de pomi şi vi ă-de-vie (Pietroasele, Nicoreşti, Panciu) dar şi pentru păşuni şi pădure. Pentru creşterea poten ialului productiv al acestor soluri sunt recomandate fertilizările organo-minerale, lucrări de afânare adâncă pentru îmbunătă irea regimului aerohidric al solurilor şi combaterea eroziunii, în cazul Faeoziomurilor amplasate pe versan i. 11.4 RENDZINELE (RZ) Sunt caracterizate printr-un orizont A molic (Am) şi orizont intermediar (AR, Bv, AC) având culori cu crome şi valori sub 3,5 (la umed) cel pu in în partea superioară şi cel pu in pe fe ele agregatelor structurale, dezvoltate pe materiale parentale calcarifere sau roci calcaroase care apar între 20 şi 50 cm. Denumirea de rendzină este de origine poloneză (rzendic - a tremura), aceste materiale calcaroase scheletice fac ca în timpul lucrărilor agricole utilajele să tremure. Răspândire şi condi ii naturale de formare Rendzinele sunt soluri intrazonale şi ocupă areale restrânse în Carpa ii Orientali (Ciuc, Bucegi), Carpa ii Meridionali (Lotru, Sebeş, Vâlcan), Carpa ii Occidentali (Anina, Bihor, Gilău, Codru, Pădurea Craiului etc.), în Subcarpa i, Dobrogea, etc. Condi iile de climă şi vegeta ie în care se găsesc rendzinele sunt variate, de la vegeta ie lemnoasă la vegeta ie ierboasă, unde există materiale parentale calcaroase. Materialele parentale care duc la formarea acestor soluri sunt reprezentate de calcare, dolomite, magnezite, gipsuri, gresii calcaroase, conglomerate calcaroase. Procese pedogenetice Datorită materialului parental bogat în CaCO3 şi a resturilor vegetale în cantitate ridicată, este favorizată formarea şi acumularea de humus saturat în ioni de calciu într-un orizont Am. Totodată, prezen a la mică adâncime a rocilor dure bazice, blochează procesele de debazificare şi iluvierea anumitor compuşi organici sau minerali. Alcătuirea profilului: Am-A/R-R Orizontul Am – grosime 20-30 cm, culoare neagră sau brună foarte închisă (10YR 2/2), textură lutoasă, structură grăun oasă bine dezvoltată, este poros, permeabilitate ridicată, activitatea microbiologică redusă şi con ine fragmente de rocă dezagregate. Orizontul A/R – grosime de 10-15 cm închis la culoare, con inutul de schelet creşte odată cu adâcimea. Orizontul R – reprezintă rocile dure calcaroase, este de culoare deschisă şi apare foarte aproape de suprafa ă solului. Proprietă i Rendzinele prezintă însuşiri fizice şi hidrofizice bune, textură mijlocie, sunt bine structurate, con inut ridicat în humus 4-8%, gradul de satura ie în baze de 100% iar reac ia este neutră-slab acidă (pH-ul mai mare de 7). Datorită volumului edafic, redus rendzinele au un poten ial productiv scăzut şi nu posedă capacitate ridicată de re inere a apei şi a elementelor nutritive. Subtipuri cambic (cb), sol având orizont B cambic (Bv);

79

De asemenea. Vasile D.Ecopedologie cu baze de pedologie generală. podiş şi pentru culturi de câmp în regiunile joase. Care este managementul rendzinelor? Bibliografie: 1. sol având carbona i de la suprafa ă sau din primii 50 cm (face efervescen ă la adăugare de acid clorhidric 1:3). iar pentru protec ia acestor soluri sunt necesare măsuri de împădurire.. Management În func ie de zona de răspândire. 3. E sau B excesiv scheletice. Editura Ceres. Filipov F. Care sunt principalele caracteristici ale faeoziomurilor şi modul de utilizare? 5. Rusu I. Bucureşti 80 .- calcaric (ka). Bucureşti. se impune aplicarea de îngrăşăminte chimice şi înlăturarea materialului scheletic din partea superioară a profilului de sol. 2. Editura Ceres. Mihalache M. Blaga Gh.Care sunt solurile din clasa Cernisoluri? 2. Pentru creşterea fertilită ii. Udrescu S. Cluj Napoca..Pedologie. eutric (eu)... 4. păduri în regiunile muntoase. Chiri ă C.. proprietă ile şi taxonomia solurilor. fâne e... 1996 . Editura Didactică şi Pedagogică RA. sunt supuse eroziunii hidrice. Rusu I. Udrescu S. 2006 – Pedologie – geneza.. Care sunt principalele însuşiri ale cernoziomurilor? 4. scheletic (qq).Pedologie.. Blaga Gh.. Rendzinele care ocupă suprafe e înclinate. Întrebări: 1. sol cu caracter scheletic (cu peste 75% schelet) având orizonturi A. 1974 . fără carbona i. pentru pomicultură şi viticultură în regiunile de deal. Editura AcademicPress. Bucureşti. Vasile D. 2005 . Rendzinele sunt utilizate pentru păşuni. sol având proprietă i eutrice cel pu in în orizontul de suprafa ă.

Cunoaşterea solurilor din clasa umbrisoluri b. prezintă numeroase rădăcini de plante ierboase. În compozi ia humusului de tip mull moder sau moder predomină acizii fulvici (raportul acizi huminici/acizi fulvici este de 0. Proprietă i Textura nigrosolurilor variază de la luto-nisipoasă până la luto-argiloasă şi este nediferen iată pe profil. iar în acest caz se formează sub orizontul de bioacumulare un orizont de alterare B cambic – Bv. Urmează orizontul C alcătuit din roci neconsolidate.5 (la umed). Orizontul Bv – grosime 30-50 cm. Cunoaşterea principalelor însuşiri ale humosiosolurilor Rezumat În această clasă sunt cuprinse solurile care au următoarele elemente diagnostice specifice: orizont A umbric (Au) urmat de un orizont intermediar (AC. Deşi con inutul în humus de 3-5% pe 81 . Agrostis tenuis. Cunoaşterea ariei de distribu ie şi a principalelor proprietă i ale nigrosolurilor c. la altitudini cuprinse între 8001000 m în Carpa ii Orientali. acide sau R (roca dură) pe seama căruia s-au format nigrosolurile.5 (la umed) cel pu in în partea superioară şi cel pu in pe fe ele agregatelor structurale. humosiosol. granodiorite.3-0. Bv) cu grad de satura ie în baze < 53% şi culori cu crome şi valori sub 3. Pot avea şi orizont O. culoare neagră (10YR 2/1) sau brun închisă. În partea superioară a profilului solurile sunt foarte afânate ceea ce determină o bună permeabilitate pentru apă iar drenajul extern este foarte bun. Clasa umbrisoluri cuprinde următoarele tipuri de sol: Nigrosol şi Humosiosol. gresii şi conglomerate). unde se întâlnesc în acelaşi areal cu districambosolurile. culoare brun închis în partea superioară iar în partea inferioară brun gălbui sau roşcată. textura luto-argiloasă. Materialul parental este format din materiale rezultate în urma produselor de dezagregare şi alterare a rocilor acide (granite. datorită prezen ei oxizilor de fier. AR. humus Obiective: a.1 NIGROSOLURILE (NS) Soluri având orizont a umbric (Au) cu crome < 2 (la umed) urmat de orizont intermediar (AC. Răspândire şi condi ii naturale de formare Nigrosolurile sunt caracteristice pentru arealul montan cu relief puternic fragmentat. structură poliedrică subangulară moderat-slab dezvoltată. şisturi cristaline. Vegeta ia naturală este constituită din păduri de fag simple sau amestec şi vegeta ie ierboasă acidofilă alcătuită din Festuca Rubra. În partea inferioară a orizontului pot fi prezente în cantită i reduse fragmente de rocă. Datorită condi iilor climatice alterarea mineralelor primare este intensă iar argila formată nu migrează în adâncime decât în cantită i reduse.5). Procese pedogenetice Acumularea resturilor vegetale ierboase acidofile în cantitate ridicată la suprafa a solului. Alcătuirea profilului: Au-Bv-C sau R Orizontul Au – grosime de 20-35 cm. 12. structură grăun oasă. Clima este rece şi umedă cu temperaturi medii multianuale de 4-60C.CAPITOLUL 12 CLASA UMBRISOLURI (UMB) Cuvinte cheie: nigrosol. cu drenaj extern bun. textură lutoasă sau luto-argiloasă. AR sau Bv) având în partea superioară (pe minimum 10-15 cm) culori cu valori şi crome sub 3. şi precipita ii medii anuale cu valori de 700-1100 mm. determină formarea unui orizont de bioacumulare A umbric. Oxalis acetosella etc.

Răspândire şi condi ii naturale de formare Humosiosolurile sunt caracteristice etajului alpin fiind răspândite în zona pajiştilor alpine la altitudini de peste 1800 m din Carpa ii Meridionali şi Carpa ii Orientali. Proprietă i Datorită texturii grosiere şi a volumului edafic redus. Pentru mărirea fertilită ii acestor soluri sunt recomandate îndepărtarea scheletului de la suprafa a solului. iar alterarea este slabă şi se formează o cantitate foarte redusă de argilă. AR. fertilizarea minerală şi târlirea. Alcătuirea profilului: Au-A/R-R Orizontul Au – grosime de 15-25 cm. fertilitatea acestor soluri este foarte scăzută. Procese pedogenetice Datorită climatului umed şi răcoros. Management Fertilitatea nigrosolurilor este scăzută. Festuca supina (păruşcă).5 (la umed) în partea inferioară. Vegeta ia naturală este constituită din plante ierboase cum sunt: Carex curvula (coarnă). sol având orizont B cambic (Bv). afânat în partea superioara a orizontului cu frecvente rădăcini sub formă de pâslă care re in partea minerală a solului. litic (li). Nardus stricta ( epoşica) şi plante lemnoase Salix Herbacea (salcie pitică). zone de divagare etc. Cu toate că sunt foarte bogate în materie organică. format din roci compacte sau foarte pu in dezagregate. 12. textură nisipo-lutoasă. Vaccinum myrtillus (afin). Reac ia este moderat acidă (pH 4. aluvic (al). con ine materie organică humificată segregabilă de partea minerală silicatică. dar rezultă cantită i importante de hidroxizi ferici care se depun pe granule de nisip grosier din partea inferioară a profilului. textură nisipoasă sau nisipo-lutoasă. sol care reprezintă conceptul central al tipului de sol. metamorfice şi sedimentare. aceasta este par ial descompusă iar 82 . sol format pe seama unor materiale parentale fluvice (în lunci. Subtipuri tipic (ti). caracterizându-se prin temperaturi medii anuale foarte scăzute de 0 şi –20C iar precipita iile sunt foarte ridicate cu valori cuprinse între 1200-1400 mm.5-6. nestructurat şi cu fragmente mici de rocă. acide magmatice. activitatea biologică este redusă şi descompunerea materiei organice se desfăşoară foarte încet şi incomplet. culoare brună cenuşie închisă sau neagră 10YR 2/1.adâncimea 0-50 cm este mare (200-300 t/ha).2 HUMOSIOSOLURILE (HS) Soluri având orizont A umbric (Au) cu crome < 2 (la umed). Rhododendron kotschyi (smirdan). terase recente. Materialele parentale sunt alcătuite din produsele de dezagregare a rocilor consolidate. nestructurat. cambic (cb). Orizontul A/R grosime de 10-15 cm. În aceste condi ii.). acesta este acid iar aprovizionarea cu elemente nutritive este slabă. şi datorită arealului în care sunt răspândite sunt utilizate în special pentru păşuni naturale şi păduri de foioase simple sau în amestec cu răşinoasele. culoare cenuşiu închis (10YR 3/2). imprimând un colorit brun sau brun gălbui. aplicarea de amendamente calcice. scheletic (qq). B). resturile organice provenite de la vegeta ia ierboasă acidofilă sunt slab humificate iar prin uscare se separă foarte uşor de partea minerală. Orizontul R apare la adâncimi de 30-40 cm. Juniperus communis (ienupăr) etc. Clima este umedă şi rece. cu grad de satura ie în baze mai mic de 53% şi culori cu crome şi valori sub 3.0) şi prezintă un grad de satura ie în baze scăzut (V<53%). Dezagregarea este foarte intensă. sol cu caracter scheletic (cu peste 75 % schelet) . sol cu rocă compactă consolidată (orizont R). urmat de orizont intermediar (AC. datorită activită ii biologice reduse.

Rusu I. Cum sunt utilizate nigrosolurile şi principalele măsuri de ameliorare? 3. Udrescu S. Udrescu S. Pentru creşterea fertilită ii acestor soluri. iar pentru îmbunătă irea covorului vegetal este recomandată supraînsămân area. Editura Ceres. aplicarea de îngrăşăminte organice şi minerale. Care sunt principalele proprietă i ale humosiosolurilor? Bibliografie: 1.. scheletic (qq)..Care sunt solurile din clasa Umbrisoluri? 2. Bucureşti 5.. Bucureşti 83 . 2009 – Pedologie-Solurile României. proprietă ile şi taxonomia solurilor. 2006 – Pedologie – geneza.. Filipov F.Blaga Gh. Blaga Gh.Mihalache M.. Reac ia solurilor este acidă (pH-ul 4. Vasile D. Ilie L. sol cu caracter scheletic (cu peste 75 % schelet).. Editura Dominor. Rusu I.5-5) iar gradul de satura ie în baze poate ajunge la 10 %. Întrebări: 1.. 1974 .Chiri ă C. Editura 2.Mihalache M. Management Pentru că ocupă zonele cele mai înalte de la noi din ară şi datorită fertilită ii scăzute Humosiosolurile sunt utilizate doar pentru pajişti alcătuite din specii cu valoare nutritivă mică. Bucureşti. 2005 . AcademicPress. sol care reprezintă conceptul central al tipului de sol. 1996 .Pedologie. litic (li).. Editura Ceres. Editura Didactică şi Pedagogică RA. se impune aplicarea amendamentelor calcaroase pentru corectarea reac iei acide. Subtipuri tipic (ti).humusul brut rezultat (con inut 7-10%) este acid şi sărac în elemente nutritive. sol având orizont B cambic (Bv).Ecopedologie cu baze de pedologie generală. sol cu rocă compactă consolidată (orizont R). Cluj Napoca. cambic (cb). 4... Vasile D. 3.. Bucureşti..Pedologie.

culoare brună (10YR 4/4). terase şi lunci înalte fiind răspândite la altitudini de până la 1200-1300 m în Subcarpa i. clase de sol. conglomerate. calcare şi bauxite bogate în oxizi de fier. dar datorită materialului parental calcaros bogat în elemente bazice. Dobrogea de Nord. bine dezvoltată. Nu prezintă orizont Cca în primii 80 cm. textură luto-argiloasă. Am) urmat de orizont intermediar cambic (Bv) cu valori şi crome peste 3. Răspândire şi condi ii naturale de formare Eutricambosolurile se întâlnesc în areale cu relief reprezentat de culmi şi versan i cu diferite înclinări şi expozi ii. Piemontul Getic. textura lutoasă sau luto-argiloasă. alcătuit din humus de tip mull forestier saturat în baze. La solurile care prezintă material Cunoaşterea solurilor din clasa cambisoluri Cunoaşterea pricipalelor însuşiri ale districambosolurilor Cunoaşterea pricipalelor însuşiri ale eutricambosolurilor Cunoaşterea măsurilor de ameliorare ale eutricambosolurilor districambosolurilor şi 84 . Procese pedogenetice Pe seama descompunerii vegeta iei lemnoase şi ierboase la suprafa ă se formează un orizont de bioacumulare Ao. gresii calcaroase. ceea ce conferă un regim aerohidric satisfăcător. dar şi în Carpa ii Meridionali şi Occidentali. Cuprinde tipurile: Eutricambosol şi Districambosol. Clima este umedă cu precipita ii cuprinse între 600-800 mm. f. 13. pure sau în amestec cu răşinoase şi o vegeta ie ierboasă reprezentată de Asperula odorata. fag. e. bine dezvoltată. Rezumat Această clasă include solurile care prezintă orizont diagnostic B cambic (Bv). tip de sol.5 (la umed) cel pu in pe fe ele agregatelor structurale începând din partea inferioară. g. Podişul Transilvaniei. conuri proluviale. Materialul parental rezultă din roci foarte variate dar bogate în baze: argile. având culori cu valori şi crome peste 3. structura poliedrică angulară. Podişul Mehedin i. Alcătuirea profilului: Ao-Bv-C sau R Orizontul Ao – grosime de 10-40 cm. Vegeta ia naturală este constituită din păduri de stejar. Nu prezintă orizont Cca în primii 80 cm.CAPITOLUL 13 CLASA CAMBISOLURI (CAM) Cuvinte cheie: taxonomia solurilor. Dentaria bulbifera. culoare brună închisă sau brună cenuşie (10YR 4/2). Allium ursinium etc. Orizontul C – apare la grosimi variabile în func ie de caracteristicile materialul parental iar dacă acesta este reprezentat prin roci consolidate apare orizontul R. migrarea pe acestor componente pe profilul de sol este stopată de reac ia neutră sau slab acidă. proprietă i eutrice (V>53%) în ambele orizonturi. astfel că sub orizontul de bioacumulare se formează un orizont de alterare B cambic – Bv. Podişul Moldovei. Piemonturile Vestice. şisturi argiloase sau marnoase. Proprietă i Textura solului variază în func ie de natura materialului parental de la luto-nisipoasă până la luto-argiloasă. luturi. marne. Orizontul Bv – grosime 20-80 cm. subtip de sol Obiective: d. structură grăun oasă. Alterarea este moderată şi se formează argile şi sescvioxizi de fier. fiind depăşită evapotranspira ia în toate lunile şi temperaturi medii multianuale de 6-100C.5 (la umed) începând din partea superioară.1 EUTRICAMBOSOLURILE (EC) Soluri având orizont A ocric sau molic (Ao.

Subtipuri În func ie de natura materialului parental şi a proceselor pedogenetice Eutricambosolurile prezintă un număr foarte mare de subtipuri: . .0-7. .litic (li).litoplacic (lp). zone de divagare etc. sol având proprietă i hipostagnice (orizont w) în primii 100 cm sau proprietă i stagnice intense (orizont stagnic W) între 50-200 cm. E sau B excesiv scheletice.pelic (pe). sol având orizont sc (salinizat sau hiposalic) în primii 100 cm sau orizont sa (salic) între 50-100 cm. . sol cu rocă compactă consolidată (orizont R) continuă în profilul de sol . sol cu orizont B avînd în partea inferioară şi cel pu in în pete (în propor ie de peste 50%) în partea superioară culori în nuan e 5YR şi mai roşii. sol având o textură grosieră cel pu in în primi 50 cm. . ibleş).psamic (ps). . terase recente. etc) continuu.2 DISTRICAMBOSOLURILE (DC) Soluri având orizont A ocric sau umbric (Ao. Gutâi..vertic (vs). floarea soarelui. În orizontul Ao şi Bv eutricambosolurile prezintă o aprovizionare bună cu elemente nutritive. Totodată se impune alegerea corectă a modului de folosin ă şi executarea lucrărilor agricole de-a lungul curbelor de nivel. Răspândire şi condi ii naturale de formare Sunt răspândite în arealele montane. care impun executarea unor lucrări antierozionale specifice pentru fiecare zonă.sodic (alcalic) (ac). Pentru combaterea eroziunii pe terenurile cu pantă accentuată se impune plantarea anumitor specii de arbuşti sau împăduriri pentru ocuparea terenurilor cu vegeta ie forestieră.5 şi gradul de satura ie în baze 60-80%. Apa nu mai reprezintă un factor limitativ pentru culturile agricole. dar pe terenurile înclinate se manifestă procese de eroziune. betonat. cartof etc.salinic (sc). planta ii de pomi şi vi ă-de-vie. sol cu strat compact artificial (pavat.aluvic (al). 85 . . . Management Eutricambosolurile prezintă o fertilitate mijlocie şi sunt utilizate în func ie de natura materialului parental şi al zonei de formare pentru diferite culturi de câmp cum sunt: grâu. . Con inutul de humus este între 3-10%. pietruit. 13..gleic (gc). asfaltat.molic (mo). pH-ul 6.tipic (ti). Carpa ii de Curbură. sol având orizont vertic situat între baza orizontului A (sau E dacă există) şi 100 cm.. Mun ii Apuseni.).rodic (ro). . Au) urmat de orizont intermediar cambic (Bv) cu valori şi crome peste 3. .5 (la umed) cel pu in pe fe ele agregatelor structurale începând din partea superioară. ceea ce constituie un factor restrictiv pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor. sol format pe seama unor materiale parentale fluvice (în lunci. proprietă i districe (V<53%) de la suprafa ă şi cel pu in până în prima parte a orizontului B. subdiviziuni ca la “litic”. fără a îndeplini parametrii necesari pentru proprietă i andice ca să fie încadrat la Andosol. sol având proprietă i gleice (orizont Gr) între 50-100 cm. Rodnei. .scheletic volumul edafic util este redus. sol având textură foarte fină cel pu in în primii 50 cm.stagnic (st). pornind de la altitudini de 600-700 m până la limita superioară a pădurilor 1000-1200 m din Carpa ii Orientali (Mun ii Maramureşului. . . sol având orizont ac (alcalizat sau hiposodic) în primii 100 cm sau orizont na (natric) între 50-100 cm. porumb. sol având material amorf (provenit din rocă sau materialul parental) cel pu in în unul dintre orizonturi.scheletic (qq) sol cu caracter scheletic (cu peste 75% schelet) având orizonturi A.andic (an). iar în zonele înalte pentru păduri de fag şi răşinoase. sol având orizont A molic (Am).

granodiorite etc. sol având orizont A umbric (Au). textura lutoasă. Soldanella montana. textură lutoasă sau luto-nisipoasă. o permeabilitate ridicată pentru apă şi o capacitate scăzută de re inere a elementelor nutritive.).grosime 30-40 cm. culoare brună în stare umedă (10YR 5/3). sol cu rocă compactă consolidată (orizont R) continuă în profilul de sol. structură grăun oasă slab dezvoltată. litic (li).). 86 . scheletic (qq). terase recente. combaterea eroziunii solului pe versan ii puternic înclina i prin împădurire şi ameliorarea compozi iei floristice a pajiştilor cu plante ierboase valoroase din punct de vedere nutritiv. Materialele parentale sunt reprezentate prin depozite de pantă rezultate în urma dezagregării şi alterării rocilor acide magmatice şi metamorfice (şisturi cristaline. Entodon). iar cele de la altitudini mai mari sunt utilizate pentru planta ii de arborete. Management Districambosolurile care ocupă zonele cu altitudine joasă.C Orizontul Ao . cu precipita ii cuprinse între 800-1200 mm şi temperaturi de 380C. andic (an). Alcătuirea profilului: Ao – Bv . poate prezenta schelet în cantită i variabile. granite.5-5. Nardus stricta. sol acid cu orizont B cambic (Bv) prezentând acumulare de sescvioxizi (îndeosebi Al2O3). trifoi. Subtipuri tipic (ti). sunt recomandate: amendarea calcaroasă. Con inutul mare de schelet determină un volum edafic util mic. Dicranum. aplicarea de îngrăşăminte organice şi minerale.5 iar gradul de satura ie în baze prezintă valori cuprinse între 20 şi 50%. care determină o debazificare treptată şi acidifierea complexului coloidal. aluvic (al). sol care reprezintă conceptul central al tipului de sol. sol având o textură grosieră cel pu in în primi 50 cm. Pentru creşterea fertilită ii Districambosolurilor. structura poliedrică. fără orizont spodic. sol având proprietă i gleice (orizont Gr) între 50-100 cm. Orizontul R . Prezen a ionilor de Al2+ liber în cantitate ridicată. Proprietă i Districamosolurile. sol format pe seama unor materiale parentale fluvice (în lunci. Con inutul în humus este de 5-8% dar poate ajunge şi la 20 % (humus brut). gleic (gc). reac ia este puternic acidă 4.Clima este umedă şi răcoroasă. Vegeta ia naturală este reprezentată prin păduri de fag. sunt utilizate pe suprafe e restrânse pentru cultura cartofului. psamic (ps). zone de divagare etc. umbric (um). Procese pedogenetice Condi iile climatice şi resturile vegetale provenite de la vegeta ia lemnoasă şi ierboasă acidofilă. favorizând precipitarea acesteia pe loc şi formarea unui orizont de alterarea B cambic (Bv). E sau B excesiv scheletice. prezintă o textură nediferen iată sau slab diferen iată pe profil ceea ce determină un regim aerohidric satisfăcător. alcătuit din roci acide magmatice şi metamorfice.reprezintă materialul parental consolidat. păduri de foioase în amestec cu răşinoasele sau amestec de răşinoase şi fâne e ori păşuni. prespodic (ep). sol cu caracter scheletic (cu peste 75% schelet) având orizonturi A. Orizontul Bv . împiedică migrarea argilei pe profilul de sol. determină formarea unui humus acid de tip mull sau moder cu o pondere ridicată a acizilor fulvici. Agrostis tennuis şi muşchi verzi (Hylocomium. culoare brună gălbuie (10YR 6/4). sol având material amorf (provenit din rocă sau materialul parental) cel pu in în unul dintre orizonturi.grosime 15-25 cm. grâu. amestec de fag cu răşinoase sau molid cu brad iar vegeta ia ierboasă este constituită din plante cu caracter acidofil: Oxalis acetosella.

Care sunt principalele proprietă i ale eutricambosolurilor? 4.Care sunt solurile din clasa Cambisoluri? 2. 4. Cum sunt utilizate districambosolurile şi care sunt măsurile de ameliorare? 3... 2005 . Filipov F. Vasile D. Editura Ceres. Rusu I. 1974 .Blaga Gh. Rusu I.. Blaga Gh.Mihalache M. Editura Dominor. Bucureşti.. Vasile D.. Ilie L. Bucureşti. 2009 – Pedologie-Solurile României. Udrescu S. 3.. Care sunt principalele plante de cultura pretabile pentru eutricambosoluri? Bibliografie: 1.. Bucureşti. 2. Bucureşti 87 ..Pedologie. 1996 .. proprietă ile şi taxonomia solurilor. 5. 2006 – Pedologie – geneza. Editura AcademicPress.Chiri ă C.Mihalache M...Întrebări: 1..Pedologie. Editura Ceres. Udrescu S.Ecopedologie cu baze de pedologie generală.. Cluj Napoca. Editura Didactică şi Pedagogică RA.

în aceste condi ii humificarea este moderată iar humusul format este alcătuit în propor ii egale atât din acizi humici cât şi fulvici (AH/AF este egal cu 1 sau mai mic de 1). Vegeta ia caracteristică. Datorită materialului parental cu un con inut ridicat în baze. Piemonturile Vestice. Corydalis solida (brebenei). Clima specifică zonei de răspândire a preluvosolurilor este caracterizată prin temperaturi medii multianuale de 7-11. Planosol şi Alosol.CAPITOLUL 14 CLASA LUVISOLURI (LUV) Cuvinte cheie: preluvosol. compact. Quercus cerris (cer). planosol. precipita ii medii 550-950 mm şi evapora ia sub 650 mm. Podişul Getic. prezintă pelicule de argilă la suprafa a agregatelor structurale Cunoaşterea solurilor din clasa Luvisoluri Cunoşaterea principalelor caracteristici ale Preluvosolurilor Cunoşaterea principalelor caracteristici ale Luvosolurilor Cunoşaterea principalelor caracteristici ale Preluvosolurilor Cunoşaterea principalelor caracteristici ale Planosolurilor 88 . Datorită condi iilor climatice caracterizate prin precipita ii mai ridicate procesele de alterare sunt foarte accentuate şi duc la formarea de argilă.5 (la umed) cel pu in pe fe ele agregatelor structurale. d. 14. Am) urmat de orizont intermediar argic (Bt) având culori cu valori peste 3. luvosol. Orizontul Bt –grosime 50-120 cm. culoare brun gălbui închis (10YR 4/4). Rezumat Solurile din această clasă sunt caracterizate printr-un orizont B argic (Bt) având culori cu valori şi crome mai mari de 3. este reprezentată prin vegeta ie naturală lemnoasă alcătuită din păduri de: Quercus petrae (gorun). humusul rezultat în urma mineralizării resturilor organice este saturat în cationi bazici de tip mull forestier şi determină formarea unui orizont de bioacumulare Ao. e. şi compuşi ferici (oxizi şi hidroxizi de fier) care migrează pe profilul de sol şi formează un orizont B argic (Bt) de culoare gălbuie-ruginie. În această clasă nu sunt incluse solurile cu orizont B argic-natric (Btna). conglomerate etc.1 PRELUVOSOLURILE (EL) Soluri având orizontul A ocric sau molic (Ao. Clasa Luvisoluri cuprinde următoarele tipuri de sol: Preluvosol. structură prismatică. Materialele parentale provin din rocile sedimentare şi sunt alcătuite din depozite loessoide. b. structură grăun oasă sau poliedrică bine dezvoltată. Răspândire şi condi ii naturale de formare Sunt răspândite pe suprafe e mari în podişurile şi piemonturile de la exteriorul Carpa ilor. Podişul Someşan. culoare brun sau brun cenuşie (10YR 4/3). textura lutoargiloasă. Procese pedogenetice Descompunerea resturilor vegetale provenite de la vegeta ia lemnoasă şi ierboasă este realizată atât de bacterii cât şi de ciuperci. Alcătuirea profilului: Ao – Bt – C Orizontul Ao – grosime 20-30 cm. argile.50C. Podişul Bârladului. textură lutoasă sau luto-argiloasă. începând din partea superioară şi grad de satura ie în baze (V) peste 53%. Dentaria bulbifera etc. Luvosol. cum sunt Podişul Transilvaniei. c. Cîmpia Română şi zona subcarpatică. Quercus frainetto (gârni ă). iar în zonele înalte apare şi Fagus silvatica (fagul) şi o vegeta ie ierboasă constituită din Asperula odorata (vinari ă). luturi. alosol Obiective: a.5 la materialul în stare umedă începând din partea superioară a orizontului. Pulmonaria rubra.

porumb. litic (li). aplicarea îngrăşămintelor organice şi minerale pentru creşterea con inutului de elemente nutritive din sol. sol având textură foarte fină cel pu in în primii 50 cm. sol având orizont ac (alcalizat sau hiposodic) în primii 100 cm sau orizont na (natric) între 50-100 cm. pe lângă orizonturile men ionate. depresiunile Oaş. Podişul Someşan. orizont vertic. nestructurat.5 cm). molic (mo). urmat de orizont eluvial E (El sau Ea) şi orizont B argic (Bt) cu grad de satura ie în baze (V) peste 53% cel pu in într-un suborizont din partea superioară. Proprietă i Preluvosolurile prezintă o textură lutoasă sau luto-argiloasă şi prezintă o slabă diferen iere texturală pe profilul de sol (Idt=1. schimbare texturală semibruscă (pe 7. 14. proprietă i stagnice intense (W) sub 50 cm. se impune combaterea proceselor de eroziune prin terasare. sol cu orizont B argic (Bt) având în partea inferioară şi cel pu in în pete (în propor ie de peste 50%) în partea superioară culori în nuan e de 7. sol cu rocă compactă consolidată (orizont R) continuă în profilul de sol. E sau B excesiv scheletice. sol având orizont vertic situat între baza orizontului A (sau E dacă există) şi 100 cm.ac). Con inutul de argilă mai ridicat la nivelul orizontului Bt.) în zonele mai pu in înalte. fânea ă. textură diferită în func ie de natura materialului parental. sol cu orizont B având în partea inferioară şi cel pu in în pete (în propor ie de peste 50%) în partea superioară culori în nuan e 5YR şi mai roşii. agroterase sau prin acoperirea terenului cu planta ii de arbuşti ori împădurire. sodic (alcalic . Podişul Sucevei. sol având orizont carbonato-acumulativ sau calcic (Cca) sau pudră friabilă de CaCO3 în primii 125 cm (sau în primii 200 cm în cazul texturilor grosiere). Podişul Târnavelor. Pot fi folosite pentru cultivarea cerealelor (grâu. ovăz etc. Management Datorită arealului în care se formează (Preluvosolurile sunt caracteristice pădurilor de foioase). nu prezintă schimbare texturală bruscă (între E şi Bt pe <7. cartofi.2-1. psamic (ps). sol având proprietă i gleice (orizont Gr) între 50-100 cm. roşcat (rs). poate prezenta carbona i reziduali şi se notează cu Ck.5YR. sol având orizont A molic (Am). foarte multe suprafe e sunt cultivate cu diferite plante de cultură deoarece aceste soluri prezintă însuşiri fizico-chimice şi biologice favorabile dezvoltării plantelor. Con inutul de humus are valori cuprinse între 2-4%. vertic (vs). Subtipuri tipic (ti). rodic (ro).5-15 cm) sau trecere glosică (albeluvică).Orizontul C – apare la adâncimi mai mari de 130 cm. în zona deluroasă planta ii vitipomicole. sunt răspândite în zonele de dealuri şi podiş ocupând suprafe e mari în Subcarpa i. reac ia solului este slab acidă 6.2 LUVOSOLURILE (LV) Soluri având orizont A ocric (Ao). determină un regim aerohidric mai deficitar comparativ cu orizontul de suprafa ă. 89 . Podişul Getic. culoare gălbuie. stagnic (st).0-6. sol având proprietă i hipostagnice (orizont w) în primii 100 cm sau proprietă i stagnice intense (orizont stagnic W) între 50-200 cm. sol cu caracter scheletic (cu peste 75% schelet) având orizonturi A. orizont O. Pot să prezinte. pelic (pe).4). păşune şi pădure. Pentru creşterea fertilită ii sunt recomandate efectuarea lucrărilor agricole în intervalul optim de umiditate. calcic (ca). gleic (gc). sol având o textură grosieră cel pu in în primi 50 cm. scheletic (qq).7 iar gradul de satura ie în baze 7090%. În cazul terenurilor amplasate pe versan i. Răspândire şi condi ii naturale de formare Luvosolurile. orz. plante tehnice.

calcic (ca). sol cu orizont B avînd în partea inferioară şi cel pu in în pete (în propor ie de peste 50%) în partea superioară culori în nuan e 5YR şi mai roşii. textura diferită în func ie de caracteristicile materialului parental. Procese pedogenetice În urma descompunerii preponderent de către ciuperci a resturilor vegetale provenite de la vegeta ia lemnoasă şi ierboasă acidofilă. ceea ce determină însuşiri aerohidrice nefavorabile pe profil. reac ia este moderat acidă 5-5. iar dacă este alcătuit din roci dure orizontul se notează cu R. con inutul în humus este foarte scăzut 1. Genista tinctoria. Subtipuri tipic (ti). textură luto-argiloasă sau argiloasă. Alcătuirea profilului: Ao-El-Bt-C sau Ao-Ea-Bt-C Orizontul Ao . silvatica) pure sau în amestec (gorun cu stejar sau fag cu brad) şi o vegeta ie ierboasă reprezentată în general prin specii acidofile (Poa nemoralis. Sunt slab aprovizionate cu elemente nutritive. Ha eg. culoare brun gălbui (10YR 5/6) cu pete roşcate (7. structura prismatică.grosime 10-20 cm. gresii. Orizontul Bt – grosime 60-120 cm. psamic (ps). Braşov. rezicalcaric (rk). umbric (um). foarte compact. culoare cenuşiu deschis (10YR 6/4). Proprietă i Luvosolurile. capătă un colorit deschis la culoare.5. textură lutoasă sau luto-nisipoasă. prezintă numeroase rădăcini ierboase şi lemnoase.Baia Mare. textură luto-nisipoasă. sunt foarte variate şi alcătuite din roci sedimentare: luturi. este alcătuită din păduri de gorun (Q. Datorită condi iilor fizico-geografice şi a materialului parental sărac în elemente bazice. în care predomină acizii fulvici. deoarece este foarte sărac în argilă şi sescvioxizi şi bogat în silice coloidală (Eluviere-E). 90 . culoare brun cenuşiu sau brun cenuşiu foarte închis (10YR 4/2). structură grăun oasă sau poliedrică. sol având orizont carbonato-acumulativ sau calcic (Cca) sau pudră friabilă de CaCO3 în primii 125 cm (sau în primii 200 cm în cazul texturilor grosiere).5YR. Condi iile climatice în care s-au format luvosolurile sunt caracterizate prin temperaturi medii anuale de 6-9 0C şi precipita ii medii de 600-900 mm acestea depăşind evapotranspira ia.5 %. sol care prezintă orizont C cu carbona i reziduali începând din primi 125 cm.). sau materiale rezultate în urma proceselor de dezagregare şi alterare a rocilor magmatice şi metamorfice.5 sau puternic acidă la subtipurile albice în jur de 4. argile. la suprafa a solului se formează un orizont de bioacumulare Ao cu humus pu in. gradul de satura ie în baze mai mic de 60% iar în orizontul Ea poate avea valori de 15-20%. sol având orizont A umbric (Au). Făgăraş. structura lamelară sau nestructurat. Argila şi sescvioxizii migra i din orizonturile superioare. roşcat (ro). nestructurat. Luzula albida. neoforma ii ferimanganice frecvente (bobovine). prezintă pete de oxizi ferici. la uscare devine albicios. deoarece con inutul de argilă în orizontul Bt poate fi de 1.5-2. sărurile sunt îndepărtate rapid pe profilul de sol iar în urma proceselor de alterare se formează argilă şi sescvoxizi care migrează din orizonturile superioare. rodic (ro). Vegeta ia naturală. Materialele parentale. Deschampsia flexuosa etc. astfel că orizontul subiacent orizontului de bioacumulare. se depun într-un orizont B argic (Bt).5-2 ori mai mare decât în orizontul Ea. Orizontul El sau Ea – grosime 10-40 cm. precum şi în partea de nord a Câmpiei Române şi Câmpia Someşului. Dacă materialul parental este bogat în CaCO3 se formează un orizont Ck.5YR 6/8). Petraea) şi fag (Q. Orizontul C – apare la adâncimi mai mari de 150 cm. sol cu orizont B argic (Bt) având în partea inferioară şi cel pu in în pete (în propor ie de peste 50%) în partea superioară culori în nuan e de 7. care este mai mică de 600 mm. sol având o textură grosieră cel pu in în primi 50 cm. activitate biologică redusă. sol care reprezintă conceptul central al tipului de sol. sunt soluri moderat sau puternic diferen iate textural. în orizontul Ea poate să scadă sub 1%. foarte compact şi greu permeabil. prezintă pelicule argiloase la suprafa a agregatelor structurale. activitate biologică redusă. conglomerate şi nisipuri care sunt sărace în elemente bazice.

se impune. efectuarea lucrărilor agricole în perioadele optime de umiditate şi aplicarea de îngrăşăminte organice şi minerale pentru suplimentarea rezervei scăzute de elemente nutritive. Fenomenul de stagnogleizare (w) se manifestă foarte accentuat. predomină acizii fulvici iar orizontul format în urma acestui proces este de tip A ocric .- vertic (vs). aplicarea unor măsuri de ameliorare complexe cum sunt: amendarea calcică pentru luvosolurile cu reac ie acidă. orizont vertic şi proprietă i stagnice intense (W).. planic (pl). Pot fi pretabile pentru culturi de câmp cum sunt: grâu. stagnic (st).3 PLANOSOLURILE (PL) Soluri având orizont A ocric urmat de orizont eluvial E (El sau Ea) şi orizont B argic (Bt). produc iile ob inute fiind în general scăzute. trifoi sau pajişti. format prin depunerea argilei sub formă de pelicule argiloase este un orizont B argic (Bt) cu o textură argiloasă. Răspândire şi condi ii naturale de formare Planosolurile ocupă suprafe e reduse în Podişul Getic. Pot să prezinte orizont O. albic (ab). porumb. Podişul Târnavelor. S-au format sub o vegeta ie asemănătoare Luvosolurilor caracterizată prin păduri de Quercus petraea şi Fagus silvatica pure sau în amestec şi o vegeta ie ierboasă alcătuită din specii acidofile cum sunt Festuca sp.Ao. sol având orizont eluvial care pătrunde în limbi în orizontul B (E+B) (trecere glosică sau albeluvică). material parental şi drenaj deficitar şi a permeabilită ii reduse a orizontului Bt. sol având orizont ac (alcalizat sau hiposodic) în primii 100 cm sau orizont na (natric) între 50-100 cm. temperaturi de 6-90 C. dar spre deosebire de acestea ocupă zone mai depresionare. Podişul Sucevei şi în Subcarpa i fiind răspândite în acelaşi areal cu Luvosolurile. lucrări de mobilizare profundă pentru eliminarea excesului de apă şi îmbunătă irea permeabilită ii solului. Luzula sylvatica etc. 14. Procese pedogenetice Procesul de bioacumulare este redus. Materialul parental este format din depozite lutoase sau argiloase care determină un drenaj slab şi o permeabilitate redusă. sol având proprietă i hipostagnice (orizont w) în primii 100 cm sau proprietă i stagnice intense (orizont stagnic W) între 50-200 cm. formându-se sub orizontul de bioacumulare un orizont El sau Ea sărăcit în argilă şi îmbogă it rezidual în silice şi oxizi ferici de culoare deschisă.5 cm). Datorită condi iilor de relief. prezentând schimbare texturală bruscă (între E şi Bt pe <7. în depresiunile intramontane Baia Mare. sol cu schimbare texturală bruscă între orizontul eluvial E (El sau Ea) şi orizontul B argic (Bt) pe 7. E sau B excesiv scheletice. Târgu Jiu. glosic (gl).5-15 cm. Pentru ob inerea unor produc ii ridicate. luvosolurile prezintă o fertilitate scăzută pentru majoritatea plantelor de cultură. sol cu rocă compactă consolidată (orizont R) continuă în profilul de sol. Ha eg. sol având orizont eluvial albic (Ea) de minimum 10 cm (cu excep ia cazurilor în care a fost sub iat prin includere în stratul arat). sub influen a cărora s-au format Planosolurile sunt caracterizate prin valori de 600-900 mm. Datorită proceselor de alterare şi debazificare intense au loc procese pronun ate de migrare a argilei pe profilul solului. Management Datorită slabei aprovizionări cu elemente nutritive şi a diferen ierei texturale pe profilul de sol. scheletic (qq). sol având orizont vertic situat între baza orizontului A (sau E dacă există) şi 100 cm. floarea soarelui. iar evapotranspira ia nu depăşeşte precipita iile. gleic (gc). Orizontul de iluviere. iar humusul format este de slabă calitate. planta ii de pomi şi vi ă-devie. Precipita iile. 91 . sol cu caracter scheletic (cu peste 75 % schelet) având orizonturi A. litic (li). sodic (ac). sol având proprietă i gleice (orizont Gr) între 50-100 cm.

culoare brun cenuşiu (10YR 5/4) sau brun gălbui (10YR 5/6). prin uscare devine cenuşiu deschis. albic (ab). şi numeroase „bobovine”. deoarece rădăcinile acestora pătrund foarte greu în sol. de orizontul B argic (Bt) având proprietă i alice (sunt caracteristice materialelor acide cu con inut ridicat de Al schimbabil care au T peste 24 me/100 g sol. Pentru creşterea poten ialului productiv al planosolurilor. lucrări de desecare-drenaj. 14. prin uscare devine albicios. sunt greu permeabile şi foarte compacte. Con inutul în humus variază între 2-2. datorate reducerii oxizilor ferici în urma proceselor de stagnogleizare. Management Planosolurile datorită însuşirilor hidrofizice şi chimice nefavorabile au fertilitatea scăzută. stagnic (st). Podişul Getic precum şi spre zona montană. în care solurile au fost supuse unor procese intense de alterare chimică.Alcătuirea profilului: Ao . textura argiloasă este nestructurat şi nu prezintă carbona i de calciu. respectiv Al/T·100. structură prismatică.4 ALOSOLURILE (AL) Soluri având orizont ocric sau umbric (Ao. prin aplicarea de amendamente calcaroase. reac ia acidă (pH 4-5). Proprietă i Planosolurile prezintă un drenaj deficitar. bogat în argilă nu sunt recomandate pentru planta ii de pomi fructiferi. culoare brun cenuşiu (10YR 4/2) cu pete gălbui. Cea mai mare suprafa ă din aria acoperită de planosoluri este acoperită cu păduri şi pajişti iar suprafe e reduse sunt utilizate pentru cultura cerealelor. ocupând suprafe ele vechi pleistocene. poate prezenta pete cenuşii. afânare pentru eliminarea excesului de umiditate şi administrarea de îngrăşăminte organice şi chimice pentru creşterea con inutului de nutrien i din sol. Poate prezenta orizont organic sau proprietă i stagnice moderate (w) sau intense (W) sub 50 cm adâncime. Orizontul Elw – grosime 10-20 cm. textură argiloasă. Podişul Târnavelor. prezintă numeroase neoforma ii ferimanganice. sol având orizont eluvial albic (Ea) de minimum 10 cm (cu excep ia cazurilor în care a fost sub iat prin includere în stratul arat). sunt recomandate măsuri pentru corectarea reac iei acide. structură grăun oasă.Elw – Btw – C Orizontul Ao – grosime 10-20 cm. vertic (vs).5%. Datorită orizontului B argic. solone cu orizont eluvial (E luvic sau E albic) cu grosime de peste 15 cm sau Planosoluri cu orizont Bt hiponatric. Podişul Someşan. textură luto-nisipoasă. trecere bruscă spre orizontul Bt. Subtipuri tipic (ti). solodic (sd).grosime 120-150 cm. foarte compact. sol având orizont vertic situat între baza orizontului A (sau E dacă există) şi 100 cm. gradul de satura ie în baze 30-60%. prezintă pelicule de argilă la suprafa a agregatelor structurale. textură luto-argiloasă. valori mai scăzute înregistrându-se la nivelul orizontului Ea. Orizontul Btw . este foarte friabil. mai mare de 60% şi pH-ul în KCl sau CaCl2 < 4) pe cel pu in 50 cm. sol având proprietă i hipostagnice (orizont w) în primii 100 cm sau proprietă i stagnice intense (orizont stagnic W) între 50-200 cm. 92 . procese de stagnogleizare. între 25-125 cm adâncime (sau pe cel pu in jumătate din orizont dacă apare orizont R sau C la adâncime mai mică). Au) urmat direct sau după un orizont eluvial (E). structură poliedrică sau lamelară. Răspândire şi condi ii naturale de formare Alosolurile sunt răspândite pe suprafe e restrânse în acelaşi areal cu luvosolurile. culoare brună cenuşiu închis 10YR3/2. Sunt sărace în humus şi elemente nutritive şi deseori apa stagnează la suprafa a solului determinînd. satura ie în Al. Podişul Sucevei. Orizontul C – se întâlneşte la adâncimi mai mari de 180 cm. în zonele de dealuri şi podiş ocupând suprafe ele mai umede în Subcarpa i.

datorită reac iei puternic acide. nestructurat sau structură lamelară. culoare cenuşiu gălbui sau brun gălbui. sol având orizont A umbric (Au). greu permeabil. textura luto-argiloasă sau argiloasă. este îmbogă it rezidual în silice coloidală care îi imprimă un colorit mai deschis decât orizontul Ao. Vegeta ia naturală caracteristică. bor. provenite de la vegeta ia acidofilă. aplicarea de îngrăşăminte organice pentru îmbunătă irea 93 . Datorită condi iilor aerohidrice deficitare sunt greu permeabile şi deseori se manifestă procesele de stagnogleizare în prima parte a orizontului Bt. sunt caracterizate prin temperaturi medii anuale de 6-7 0C şi precipita ii medii de 700-1000 mm. dar cu un con inut ridicat de aluminiu schimbabil. la suprafa ă se formează un orizont de bioacumulare sărac în humus în care o pondere foarte ridicată o au acizii fulvici. con inut mic în humus. E sau B excesiv scheletice. textura lutoasă. sol cu orizont B argic (Bt) slab conturat şi fără orizont eluvial (E). litic (li). structură grăun oasă. Subtipuri tipic (ti). preluvic (el). umbric (um). Orizontul C – apare la adâncimi mai mari de 200 cm. Majoritatea suprafe elor ocupate de aceste soluri. Proprietă i Con inutul de humus este scăzut 1. Având un con inut ridicat în ioni de aluminiu. Datorită condi iilor climatice şi a materialului parental. Alcătuirea profilului: Ao – El – B t –C Orizontul Ao . gresii care sunt foarte sărace în elemente bazice. astfel că acestea au con inut redus de minerale alterabile. conglomerate. activitatea biologică este foarte redusă. nu sunt recomandate a fi utilizate pentru culturi de câmp. culoare deschisă. îmbunătă irea regimului aerohidric prin lucrări de afânare adâncă şi subsolaj. Orizontul El – grosime 20-30 cm. foarte compact. textura lutoasă sau luto-argiloasă. argile.grosime 15-20 cm. culoare cenuşiu deschis. albic (ab). este alcătuită din specii lemnoase şi ierboase acidofile. Pentru refacerea fertilită ii sunt necesare măsuri de ameliorare complexe cum sunt: corectarea reac iei solului prin aplicarea de amendamente calcaroase. desfăşurarea procesele pedogenetice au condus la o transformare intensă a păr ii minerale. sol cu rocă compactă consolidată (orizont R) continuă în profilul de sol. Datorită precipita iilor ridicate şi a reliefului uşor depresionar profilul de sol este intens debazificat iar procesele de migrare a compuşilor minerali sunt accentuate. Procese pedogenetice În urma descompunerii resturilor vegetale. gradul de satura ie în baze 30-40% şi sunt sărace în elemente nutritive. Aceste procese conduc la o debazificare foarte accentuată a complexului coloidal şi la creşterea acidită ii solului. Management Alosolurile. culoare cenuşie. se manifestă accentuat caren a în fosfor şi în microelemente cum sunt: molibden.5-2%. cobalt şi zinc. nestructurat şi nu con ine CaCO3.5. iar mineralele silicatice cu structură 2:1 trec în stadiul de degradare sau mobilizare a ionilor de aluminiu. structură prismatică cu pelicule de argilă la suprafa a agregatelor structurale. Materialul parental este reprezentat de roci sedimentare cum sunt: luturi. Orizontul Bt – grosime 150-200 cm. sol cu caracter scheletic (cu peste 75 % schelet) având orizonturi A. scheletic (qq). sol având orizont B cu caractere de orizont cambic în prima parte şi de orizont argic în a doua parte. reac ia puternic acidă 4-4. sol având orizont eluvial albic (Ea) de minimum 10 cm (cu excep ia cazurilor în care a fost sub iat prin includere în stratul arat).Condi iile climatice în care s-au format Alosolurile. sunt utilizate ca păşuni şi în domeniul silvic. sol având proprietă i hipostagnice (orizont w) în primii 100 cm sau proprietă i stagnice intense (orizont stagnic W) între 50-200 cm. stagnic (st). prezintă pete de reducere (cenuşii-verzui) ca urmare a procesului de stagnogleizare. cambiargic (cr).

Mihalache M. Blaga Gh.. Mihalache M. proprietă ile şi taxonomia solurilor.con inutului de humus. 4... Vasile D. Udrescu S. Chiri ă C. Ilie L. Rusu I.. AMC – USAMV Bucureşti 94 . cultivarea unor plante cu toleran ă mare la aciditate. 1996 . Bucureşti. Cluj Napoca. Vasile D. Care sunt principalele proprietă i ale luvosolurilor? 4. 2005 ... Editura Didactică şi Pedagogică RA.. Editura 2. 5. Udrescu S. Întrebări: 1. potasiu şi microelemente. 1974 . aplicarea de îngrăşăminte minerale cu azot. Editura Ceres.Pedologie.. Editura Ceres. Filipov F.Pedologie.. Rusu I.Care sunt solurile din clasa Luviosoluri? 2. Bucureşti. Editura Dominor.. 2009 – Pedologie-Solurile României. 6. Blaga Gh.... 2006– Îndrumător de lucrări practice privind evaluarea calitativă a terenurilor agricole. 3. Ilie L. fosfor. Bucureşti. Cum sunt utilizate preluvosolurile? 3.Ecopedologie cu baze de pedologie generală. Udrescu S. Mihalache M. 2006 – Pedologie – geneza. Care sunt principalele măsuri de ameliorare ale planosolurilor? Bibliografie: 1. AcademicPress.. Bucureşti.

orizont spodic Obiective: a. poate prezenta fragmente mici de rocă. Con inutul ridicat de acizi fulvici. Bs) sau orizont criptospodic (Bcp). culoare brună închisă sau brun negricioasă (10YR 3/2). fiind reprezentat de roci acide dezagregate sau consolidate. Cunoaşterea măsurilor de amelioarea ale solurilor din clasa spodisoluri c. Pot avea un orizont Ea discontinuu şi pot prezenta orizont organic nehidromorf O (folic) sub 50 cm grosime. caracterizate prin temperaturi scăzute. textură nisipo-lutoasă. Podzol şi Criptopodzol.1 PREPODZOLURILE (EP) Soluri având orizontul A ocric sau umbric (Ao. Relieful. Această clasă include următoarele tipuri de sol: Prepodzol. Orizontul de bioacumulare Ao sau Au. Cunoaşterea principalelor însuşiri ale podzolurilor Rezumat Cuprinde soluri cu orizont spodic (Bhs. nestructurat. textura luto-nisipoasă. Vegeta ia este alcătuită din păduri de molidişuri sau amestecuri de răşinoase (brad şi molid) şi mai rar amestecuri de răşinoase cu foioase (brad. Orizontul Ao (Au) – grosime 10-15 cm.CAPITOLUL 15 CLASA SPODISOLURI (SPO) Cuvinte cheie: prepodzol. Cunoaşterea principaleor caracteristici ale solurilor din clasa spodisoluri b. granodiorite. Orizontul R – apare la adâncimi de 50-80 cm. este alcătuit din resturi vegetale nedescompuse sau par ial descompuse (moder sau moder brut). criptopodzol. care caracterizează această zonă este cuprins între 50-70. granite. nestructurat. 95 . şisturilor cristaline. precipita ii ridicate şi vegeta ie provenită de la pădurile de răşinoase. determină o humificare lentă şi formarea unui orizont organic la suprafa a solului. culoare brună roşcată (5YR 6/4) determinată de prezen a oxizilor de fier migra i din partea superioară a profilului. în Carpa ii Meridionali şi pe arii restrânse în Mun ii Apuseni la altitudini de peste 1300-1500 m. caracteristic prepodzolurilor este reprezentat prin versan i cu diferite pante şi expozi ii sau culmi înguste (pe versan i cu înclinare mică se formează podzolurile). Alcătuirea profilului : O . determină migrarea pe profilul a oxizilor de fier şi aluminiu care se acumulează într-un orizont B spodic –Bs. Procese pedogenetice Condi iile climatice. Orizontul Bs – grosime 25-70 cm. 16. podzol. prezintă grăun i de cuar vizibili cu ochiul liber sau cu lupa. conglomeratelor.R Orizontul O . este caracterizat printr-un con inut ridicat de materie organică par ial descompusă iar humusul care se formează este humus brut cu o cantitate ridicată de acizi fulvici. Condi iile climatice sunt caracterizate prin temperaturi medii anuale de 4-60C şi precipita ii cuprinse între 850-1200 mm.Ao(Au) – Bs . Materialul parental este constituit din produse provenite din dezagregarea şi alterarea gresiilor.grosime 2-3 cm. molid cu fag) sau păduri de fag pure. Au) urmat de orizont B spodic feriiluvial (Bs). Răspândire şi condi ii naturale de formare Prepodzolurile sunt răspândite în zona montană a ării în nordul Carpa ilor Orientali. Indicele de ariditate.

care determină formarea unui orizont iluvial Bhs. iar evapora ia poten ială medie este foarte scăzută 450 mm.. Soldanella montana). Vegeta ia naturală este alcătuită din păduri de molidişuri şi ericacee (Vaccinium sp. Rhododendron sp. iar materialele parentale sunt roci cu caracter acid: gresii. Orizontul format. sol cu caracter scheletic (cu peste 75 % schelet) având orizonturi A.. fertilizarea organică şi minerală. etc) şi plante ierboase (Luzula silvatica. umbric (um).Proprietă i Prepodzolul. a vegeta iei de litieră bogată în substan e rezistente la descompunere şi a activită ii microbiologice scăzute. sărăcit în oxizi de fier şi aluminiu este un orizont eluvial E albic-Ea. şisturi cristaline şi roci magmatice acide. Temperaturile scăzute determină o activitate scăzută a microorganismelor din sol ceea ce imprimă o humificare lentă a resturilor vegetale iar humusul format fiind acid determină o aprovizionare foarte scăzută cu elemente nutritive. Clima este umedă şi rece.. are un con inut de humus propriu-zis de 1-2%. Datorită condi iilor de relief şi prezen a a numeroase fragmente de rocă pe profilul solului. sol având orizont O (folic) de 20-50 cm grosime la suprafa ă sau sol având orizont T (turbos) de 20-50 cm grosime la suprafa ă sau în primii 50 cm. histic (tb-turbos). procesul de humificare este foarte lent iar la suprafa ă se formează un orizont de bioacumulare A umbric. Subtipuri tipic (ti). oxizi şi hidroxizi de fier şi aluminiu care sunt îndepărta i prin percolare în orizontul subiacent. Pot prezenta orizont organic nehidromorf O (folic) sub 50 cm grosime şi proprietă i criostagnice. Pentru îmbunătă irea poten ialului productiv. migrează din partea superioară şi humusul. E sau B excesiv scheletice. sol care reprezintă conceptul central al tipului de sol. Bs). litic (li). Reac ia solului. îmbogă it rezidual în silice.. Făgăraş. cu temperaturi medii anuale de 2-40C şi precipita ii de 900-1400 mm. Odată cu migrarea oxizilor de fier şi aluminiu. Sphagnum sp. particule cuar oase care imprimă o culoare albicioasă. scheletic (qq). constituit din humus brut cu o pondere ridicată a acizilor fulvici. conglomerate. dar datorită arealului de răspândire sunt utilizate în silvicultură pentru păduri de molid şi brad. În etajul alpin inferior podzolurile sunt acoperite de jnepenişuri sau pajişti cu Nardus stricta. 15. Indice de ariditate este aproximativ 70. humico-feriiluvial sau feriiluvial (Bhs. Au) urmat de orizont eluvial albic (Ea) şi orizont B spodic.2 PODZOLURILE (PD) Soluri având orizont O şi/sau A ocric sau umbric (Ao. Management Prepodzolurile datorită însuşirilor fizico-chimice nefavorabile au o fertilitate scăzută. iar gradul de satura ie în baze 10-40%. sunt recomandate aplicarea amendamentelor calcaroase. drenajul este foarte bun.5. Sunt folosite şi ca pajişti secundare dar productivitatea acestora este mică. combaterea eroziunii solului şi însămân area unor plante ierboase cu valoare energetică mare. este foarte puternic acidă 4-4. Procese pedogenetice În condi iile unei clime umede şi răcoroase. Bucegi. 96 . Răspândire şi condi ii naturale de formare Sunt răspândite în zonele montane cu altitudini de peste 1800 m din Mun ii Meridionali (Mun ii Rodnei. etc) muşchi (Hypnum sp. sol cu rocă compactă consolidată (orizont R) continuă în profilul de sol. Relieful este constituit din culmi largi şi versan i slab înclina i. Parâng şi Retezat-Godeanu) şi suprafe e reduse în Carpa ii Orientali şi Occidentali. Datorită mediului puternic acid. dar con inutul de humus brut alcătuit din resturi vegetale nedescompuse poate ajunge şi la 25% la suprafa a solului. bogat în sescvioxizi de fier şi aluminiu şi humus. sol având orizont A umbric (Au). în urma alterării materialului mineral rezultă silice.

Materialul parental este alcătuit din depozite de pantă (deluviale. umbric (um).grosime 10-15 cm. Proprietă i Podzolurile sunt soluri puternic acide pH 3. sol cu proprietă i criostagnice în profil. provenite prin alterarea rocilor magmatice acide sau intermediare. Pentru creşterea productivită ii sunt recomandate corectarea reac iei acide. Pe profil sunt întâlnite numeroase fragmente de rocă care determină un volum edafic util scăzut. textură nisipoasă.Alcătuirea profilului: Au – Ea – Bhs – R Orizontul Au . 24% în orizontul Ea şi 10-15% în orizontul Bhs. sol având orizont A umbric (Au). au o fertilitate naturală scăzută. fertilizarea cu îngrăşăminte organo-minerale şi târlirea. nestructurat.3 CRIPTOPODZOLURILE (CP) Aceste soluri prezintă la suprafa ă un orizont O şi/sau orizont A foarte humifer urmat de orizont B criptopodzolic (Bcp) humifer. Sunt soluri slab aprovizionate cu elemente nutritive şi prezintă o activitate biologică scăzută. mezolitic între 50-100 cm. prin supraînsămân are cu specii valoroase. batilitic între 100-150 cm). textură luto-nisipoasă. litic (li).grosime 10-50 cm. Condi iile climatice. sol cu caracter scheletic (cu peste 75 % schelet) având orizonturi A.grosime 5-15 cm. scheletic (qq). con inutul de humus brut alcătuit din acizi fulvici este cuprins între 10-20% în orizontul Au. histic (tb-turbos). Subtipuri tipic (ti). sol având orizont spodic feriiluvial (Bs) în care raportul Fe :C organic este peste 6. criostagnic (cs).5.5-4. Agrostis tenuis şi Nardus stricta. Este necesară îmbunătă irea compozi iei floristice a pajiştilor. sol cu rocă compactă consolidată (orizont R) continuă în profilul de sol (epilitic orizont R între 20-50 cm. cuprind temperaturi medii anuale de 1-30C şi precipita ii în jur de 1000 mm. Vegeta ia naturală. textură nisipolutoasă. de solifluc iune) scheletice. Sunt utilizate pentru păduri de molidişuri şi pajişti naturale. poate prezenta fragmente mici de rocă. a imobilizării elementelor nutritive în orizontul superior şi a volumului edafic util mic. prezintă resturi vegetale nedescompuse. care au o componen ă floristică cu valoare nutritivă redusă. în cazul unor terenuri amplasate pe versan i. Management Podzolurile din cauza condi iilor fizico-geografice. se aplica la solurile din zona montană rece (înalta). sol având orizont O (folic) de 20-50 cm grosime la suprafa ă. Agrostis rupestris. Pot prezenta orizont organic nehidromorf O (folic) sub 50 cm grosime. cuprinde asocia ii de Festuca ovina. nestructurat sau slab structurat. aceasta fiind imprimată şi de aciditatea ridicată. 15. culoare cenuşiu deschis (10YR 7/2). Răspândire şi condi ii naturale de formare Criptopodzolurile. Orizontul Bhs . Orizontul Ea . gradul de satura ie în baze variază între 620%. E sau B excesiv scheletice. culoare neagră în stare umedă (5YR 2/1) şi brun roşcat închis (5YR 2/2). se întâlnesc în acelaşi areal cu podzolurile dar spre deosebire de acestea ocupă etajul montan înalt al pajiştilor subalpine din Carpa ii Meridonali şi Carpa ii Orientali. care caracterizează pajiştile din etajul subalpin. Trebuie evitat păşunatul excesiv. culoare brun închis sau neagră (10YR 3/2). 97 . feriluvic (fe). Festuca rubra. fără structură. care poate favoriza accentuarea proceselor de eroziune.

3. textură luto-nisipoasă sau nisipoasă... Orizontul C sau R – apare la adâncimi mai mari de 60 cm. Rusu I.5. Orizontul Bcp . porozitate ridicată. rezultat pe seama descompunerii plantelor ierboase acide variază între 10-20%. Editura Ceres. litic (li). scheletic (qq). AcademicPress. Care sunt principalele măsuri de ameliorare ale solurilor din zona montană? Bibliografie: 1. Blaga Gh. 1974 . Rusu I.. 2005 .. au o fertilitate scăzută. 98 . Bucureşti. Cluj Napoca. este mascat de con inutul ridicat în materie organică (peste 10%). histic (tb-turbos). Întrebări: 1. 1996 . Con inutul de humus brut. este cel de criptopodzolire. foarte poros. care creşte odată cu adâncimea.Ecopedologie cu baze de pedologie generală. Proprietă i Datorită texturii nisipoase şi a con inutului de schelet. reac ia este puternic acidă 4-4.. Editura Didactică şi Pedagogică RA. este alcătuit din produse ale dezagregării şi alterării rocilor acide.grosime 20-30 cm.. predominant humic şi aluminic şi în aceste condi ii coloritul roşcat specific orizontului spodic. E sau B excesiv scheletice. sol cu caracter scheletic (cu peste 75 % schelet) având orizonturi A. structura poliedrică subangulară. Bucureşti. care favorizează apari ia orizontului Bcp. Cu toate că însuşirile fizico-chimice ale acestor soluri.Pedologie. Editura 2. culoare brun închis. iar gradul de satura ie în baze 20-30%. culoare brun cenuşiu sau brun închis.. Udrescu S. este recomandată târlirea care conduce la îmbunătă irea covorului vegetal cu plante cu valoare furajeră ridicată. şi datorită arealului în care se întâlnesc sunt utilizate doar pentru pajişti. Subtipuri tipic (ti)...Pedologie. Vasile D. structură poliedrică subangulară. partea minerală a solului este strâns re inută într-o pâslă de rădăcini provenite de la vegeta ia ierboasă. Pentru creşterea fertilită ii acestor soluri.Care sunt solurile din clasa spodisoluri? 2. textură nisipoasă. Care sunt principalele proprietă i ale podzolurilor? 4. Vasile D. Orizontul Au – grosime 20-30 cm. Management Criptopodzolurile. sol care reprezintă conceptul central al tipului de sol. impun aplicarea unor măsuri ameliorative complexe. Udrescu S. Filipov F. datorită condi iilor fizico geografice în care sunt întâlnite aceste soluri măsurile ameliorative sunt dificil de aplicat. sol cu rocă compactă consolidată (orizont R) continuă în profilul de sol. Orizontul criptospodic este un orizont spodic cu acumulare iluvială de material amorf activ. sol având orizont O (folic) de 20-50 cm grosime la suprafa ă sau sol având orizont T (turbos) de 20-50 cm grosime la suprafa ă sau în primii 50 cm. Alcătuirea profilului A -Au-Bcp-C sau R Orizontul A – grosime 3-5 cm. Criptopodzolurile au o permeabilitate ridicată. Chiri ă C..Procese pedogenetice Procesul caracteristic acestor soluri. Blaga Gh. Care sunt utilizate aceste soluri? 3.

2009 – Pedologie-Solurile României. 5.. Editura Ceres. Udrescu S.4. 2006– Îndrumător de lucrări practice privind evaluarea calitativă a terenurilor agricole.. 2006 – Pedologie – geneza. Bucureşti.. proprietă ile şi taxonomia solurilor. 6. Mihalache M. Ilie L. Editura Dominor. Mihalache M. AMC – USAMV Bucureşti 99 .. Bucureşti. Mihalache M. Ilie L.

structura poliedrică angulară mică şi medie pu in dezvoltată. Această clasă cuprinde două tipuri de sol: Pelosolul şi Vertosolul. brun cenuşiu 10 YR 4. poate prezenta bobovine frecvente. în urma gonflării apar fe e de alunecare discontinui. Cunoaşterea principalelor însuşiri ale pelosolurilor Rezumat În această clasă sunt cuprinse solurile care au ca element diagnostic orizontul pelic (z) sau orizont vertic (y) care încep de la suprafa ă sau din primii 20 cm şi se continuă până la peste 100 cm. structură poliedrică mare. permeabilitate Obiective: a. sunt răspândite în acelaşi areal cu Vertosolurile în Subcarpa i. Materialele parentale. con in peste 30% argilă în toate orizonturile până la cel pu in 100 cm adâncime. pelosol.5/2) în stare uscată. Quercus robur şi vegeta ie ierboasă caracteristică zonei de silvostepă. Podişul Transilvaniei. na). Condi iile climatice sunt caracterizate prin temperaturi medii anuale de 6-100C. Alcătuirea profilului de sol: Ao-Bzw-C Orizontul Ao – grosime 15-25 cm. în care humusul are o pondere mai ridicată de acizi fulvici decât acizi huminici. Procese pedogenetice În urma descompunerii resturilor vegetale preponderent lemnoase la suprafa a solului se formează un orizont de bioacumulare Ao. aceste procese se desfăşoară cu intensită i mai reduse. Orizontul Bzw – grosime 80-100 cm. proprietă i gleice (Gr) sau proprietă i salsodice intense (sa. foarte compact. textura luto-argiloasă. 16. textură argilo-lutoasă. Piemonturile Vestice. Orizontul C – apare la adâncimi mai mari de 125 cm. Răspândire şi condi ii naturale de formare Pelosolurile. se manifestă şi procesele de stagnogleizare la nivelul orizontului Bz unde apar pete cenuşii verzui. crăpături de 2-3 cm grosime. Datorită con inutului ridicat în argilă nesmectitică de peste 45% au loc frecvent procese de gonflare-contrac ie. inclusiv argile marnoase. textura argilo-lutoasă.CAPITOLUL 16 CLASA PELISOLURI (PEL) Cuvinte cheie: argilă. precipita ii 550-800 mm iar vegeta ia naturală este alcătuită din specii lemnoase de Quercus petrea. cenuşiu închis (10 YR 3. prezintă separa ii ferimanganice şi bobovine mari. crăpături frecvente. culoare brun cenuşiu închis (10YR 3. Nu prezintă în primii 50 cm proprietă i stagnice intense (W). Cunoaşterea solurilor din clasa pelisoluri b. Totodată. sunt reprezentate de depozite argiloase de diferite origini. vertosol. slab exprimate sau acestea nu sunt vizibile. Podişul Sucevei precum şi în zonele de câmpie cu depozite lacustre sau fluviolacustre. 100 .1 PELOSOLURILE (PE) Sunt soluri care prezintă orizont pelic (z) la suprafa ă sau la cel mult 20 cm (sub stratul arat) şi care se continuă până la cel pu in 100 cm.5/2) în stare umedă. culoare brun cenuşiu foarte închis (10YR 3/2) în stare umedă. În zonele mai umede.5/2) în stare uscată. Cunoşaterea principalelor proprietă i ale vertosolurilor şi măsurile de ameliorare ale acestora c. iar fisurile rezultate în perioadele secetoase sunt mai mici decât la vertosoluri. În compara ie cu argilele smectitice. ca urmare a reducerii compuşilor de fier şi mangan.

Pentru ameliorarea însuşirilor fizice sunt recomandate. sol având în orizontul superior culori relativ deschise. fisurile sunt astupate şi apa nu mai pătrunde în sol. umezind solul. Datorită materialului parental bogat în argilă. pot prezenta condi ii nefavorabile de înrădăcinare pentru speciile silvice. stagnic (st).5-110C şi precipita ii medii cu valori cuprinse între 550-900 mm. efectuarea lucrărilor agricole. ceea ce determină fenomene de stagnogleizare frecvente. argic (ar). Subtipuri tipic (ti) . sol având orizont B argic (Bt). Management Pelosolurile. Se impune aplicarea de îngrăşăminte organice şi chimice pentru îmbunătă irea con inutului de materie organică a solului şi a necesarului de elemente nutritive.002 mm (frecvent 50%) predominant gonflantă.2-8) în func ie de con inutul de CaCO3.Proprietă i Datorită texturii argiloase pelosolurile prezintă orizonturi foarte compacte ceea ce imprimă solului un regim aerohidric deficitar. Procese pedogenetice În partea superioară a profilului de sol acumularea humusului are loc până la adâncimea de 100 cm. brunic (br). Con inutul în humus 3-4% iar reac ia variază de la slab acidă (pH 5. în Câmpia Banatului şi Crişanei. Vegeta ia naturală este reprezentată de păduri de quercinee (Quercus frainetto şi Quercus cerris) sau de pajişti mezofile. cu crome peste 2. duce la formarea structurii sfenoidale şi produce la 101 . iar intervalul optim de efectuare a lucrărilor agricole este foarte scurt. apa pătrunde prin crăpături. Presiunile exercitate în urma gonflării mineralelor argiloase determină alunecarea agregatelor structurale unele peste altele (verto-întoarcere. În perioadele secetoase primii centimetri de la suprafa a solului (strat afânat de automulci) se fărâmi ează foarte uşor la presare în agregate col uroase. con in peste 30% argilă în toate orizonturile până la cel pu in 100 cm adâncime. sol având proprietă i gleice (orizont Gr) între 50-100 cm. Materialul parental este constituit din depozite argiloase de origine lacustră sau fluvio-lacustră. necesită un consum de combustibil ridicat. umezind numai suprafa a solului sau scurgându-se la suprafa ă. dar şi pentru cultura cerealelor şi plantelor tehnice. De asemenea. Răspândire şi condi ii naturale de formare Ocupă suprafe e însemnate în partea de nord a Câmpiei Române dintre Argeş şi Olt. Fenomenul de vertisolaj. datorită rezisten ei specifice la arat foarte mare. prezintă o fertilitate scăzută. Podişul Transilvaniei şi în Câmpia Moldovei. În perioadele umede. în anotimpul secetos aceste soluri argiloase crapă puternic formându-se crevase largi şi adânci şi numeroase fisuri. Clima se caracterizează prin temperaturi medii anuale de 9. Aceste agregate sunt antrenate pe crăpături în perioadele umede şi determină un colorit închis pe o adâncime foarte mare. deoarece au o permeabilitate redusă a apei. care con in peste 30% argilă <0. La adâncimi mai mari de 50 cm. Prin umezire agregatele solului gonflează.8-6. răsturnare) formându-se suprafe e de alunecare lustruite şi oblice cu un grad de înclinare de 10-600 fa ă de planul vertical. Podişul Getic. lucrări de afânare adâncă pentru creşterea porozită ii solului şi crearea unor condi ii aerohidrice favorabile creşterii şi dezvoltării plantelor. care împreună cu argila şi oxizii de fier formează combina ii organominerale care imprimă solului un colorit negru cenuşiu. a regimului hidric contrastant şi a reliefului orizontal sau uşor depresionar. 16.8) până la slab alcalin (pH 7. sol având proprietă i hipostagnice (orizont w) în primii 100 cm sau proprietă i stagnice intense (orizont stagnic W) între 50-200 cm.2 VERTOSOLURILE (VS) Soluri având orizont vertic (y) de la suprafa ă sau de la cel mult 20 cm (sub stratul arat) care se continuă până la cel pu in 100 cm. gleic (ge). Sunt utilizate pentru diferite specii de stejar.

suprafa a solului formarea unor denivelări de la câ iva centimetri până la un metru numite „gilgai” sau „coşcove”. Alcătuirea profilului: Ay-By-C Orizontul Ay - grosime 15-25 cm, culoare cenuşiu închis sau neagră (10YR 3/2), textură argiloasă, structură poliedrică angulară sau nestructurat, moderat compact. Orizontul By – grosime 30-100 cm, culoare brun închis (10YR4/2), textura argiloasă, structura sfenoidală cu muchii şi unghiuri ascu ite, prezintă fe e de alunecare lucioase oblice (10-600), foarte compact, concre iuni ferimanganice. Orizontul C – apare la adâncimi mai mari de 100 cm, culoare brun gălbuie (10YR 5/4) cu pete roşcate sau ruginii, textură argiloasă. Proprietă i Vertosolurile sunt soluri profund humifere, dar cu un con inut redus de humus, astfel în orizontul Ay con inutul de humus este cuprins între 2,5-3% şi scade spre baza orizontului By la 11,5%, pH-ul oscilează între 6-7 iar gradul de satura ie în baze 75-85%. Datorită con inutului ridicat de argilă (peste 40%) au permeabilitate redusă iar capacitatea pentru apa utilă este mică. Sunt soluri compacte, grele, care se lucrează foarte greu, iar intervalul optim de umiditate pentru efectuarea lucrărilor agricole este foarte scurt. Subtipuri tipic (ti), sol care reprezintă conceptul central al tipului de sol; brunic (br), sol având în orizontul superior culori relativ deschise, cu crome peste 2; stagnic (st), sol având proprietă i hipostagnice (orizont w) în primii 100 cm sau proprietă i stagnice intense (orizont stagnic W) între 50-200 cm; gleic (gc), sol având proprietă i gleice (orizont Gr) între 50-100 cm; nodulo-calcaric (nc), vertisol care prezintă noduli calcaroşi disemina i în masa solului în primii 100 cm; salinic (sc), sol având orizont sc (salinizat sau hiposalic) în primii 100 cm sau orizont sa (salic) între 50-100 cm; sodic (ac), sol având orizont ac (alcalizat sau hiposodic) în primii 100 cm sau orizont na (natric) între 50-100 cm;

Management Vertosolurile, datorită texturii argiloase, au însuşiri fizice nefavorabile, ceea ce constituie un factor restrictiv pentru majoritatea plantelor de cultură. Sunt utilizate pentru culturi de grâu, porumb, floarea soarelui dar şi pentru păşuni şi fâne e. Vertosolurile, sunt contraindicate pentru sfeclă de zahăr, cartof, pomi fructiferi şi vi ă-de-vie. Pentru ameliorarea acestor soluri cu fertilitate redusă sunt recomandate lucrări de drenaj pentru eliminarea apelor stagnante, efectuarea de lucrări de afânare adâncă pentru îmbunătă irea permeabilită ii solului, efectuarea lucrărilor solului în perioadele optime de umiditate şi încorporarea de îngrăşăminte organice bine descompuse sau resturi vegetale pentru mărirea con inutului de materie organică din sol.

Întrebări: 1.Care sunt solurile din clasa Pelisoluri? 2. Cum sunt principalele însuşiri restrictive ale solurilor din aceasta clasă? 3. Cum sunt utilizate vertosolurile? 4. Care este pretabilitatea pelosolurilor pentru plantele de cultură?

Bibliografie: 1. Blaga Gh., Filipov F., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 2005 - Pedologie, Editura AcademicPress, Cluj Napoca;

102

2. Blaga Gh., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 1996 - Pedologie, Editura Didactică şi Pedagogică RA, Bucureşti; 3. Chiri ă C., 1974 - Ecopedologie cu baze de pedologie generală. Editura Ceres, Bucureşti; 4. Mihalache M, 2006 – Pedologie – geneza, proprietă ile şi taxonomia solurilor. Editura Ceres, Bucureşti; 5. Mihalache M., Ilie L., 2009 – Pedologie-Solurile României, Editura Dominor, Bucureşti; 6. Udrescu S, Mihalache M., Ilie L., 2006– Îndrumător de lucrări practice privind evaluarea calitativă a terenurilor agricole, AMC – USAMV Bucureşti

103

CAPITOLUL 17
CLASA HIDRISOLURI (HID) Cuvinte cheie: regim hidric, gleizare, stagnogleizare, pretabilitate Obiective: a. Cunoaşterea modului de influen ă a apelor freatice şi stagnante asupra proprietă ii solurilor b. Cunoaşterea principalilor factori restrictivi ai solurilor din aceasta clasa c. Modul de ameliorare ale solurilor din clasa hidrisoluri Rezumat Această clasă cuprinde solurile care au următoarele elemente diagnostice specifice: proprietă i gleice (G) sau stagnice intense (W) care încep în primii 50 cm sau orizont A limnic (Al) ori orizont histic (T) submersibil. Clasa hidrisoluri cuprinde următoarele tipuri de sol: Gleisol, Stagnosol şi Limnosol. 17.1 GLEIOSOLURILE (GS) Soluri având orizont O şi/sau orizont A (Am, Ao, Au) şi proprietă i gleice (orizont Gr) care apar în profil din primii 50 cm ai solului mineral. Răspândire şi condi ii naturale de formare Aria de răspândire a gleiosolurilor este foarte mare acestea ocupând suprafe e slab drenate din Câmpia de vest a ării (Câmpia joasă a Timişului şi Begăi, Câmpia Crişurilor, Câmpia Mureşului), Câmpia Română (zona de subsiden ă Râmnic-Buzău, Ploieşti, Câmpia Băileşti), în depresiunile Podişului Moldovei (Rădău i, Liteni) în depresiunile submontane Făgăraş, Ha eg, Beiuş precum şi în Lunca şi Delta Dunării. Condi iile naturale de formare a gleiosolurilor sunt diferite în func ie de zona de răspândire, temperaturile medii anuale au valori cuprinse între 7-110C iar precipita iile 400-700 mm, indicele de ariditate 19-40. Vegeta ia naturală este predominant mezofilă sau higrofilă reprezentată prin specii erbacee de fânea ă ca: Alopecurus sp., Agrostis sp., Typha sp., Juncus sp., Carex sp., dar se poate întâlni şi vegeta ie lemnoasă alcătuită din pâlcuri de păduri: Quercus robur, Ulmus foliacea, Fraxinus excelsior şi vegeta ia ierboasă în care pot fi întâlnite Viola silvestris, Geum urbanum, Anemone nemorosa. Materialele parentale sunt reprezentate de depozite fluviatile sau fluvio-lacustre cu textură lutoasă sau luto-argiloasă dar Gleiosolurile se pot forma şi pe loess, depozite loessoide, nisipuri sau argile. Factorul principal în formarea gleiosolurilor este reprezentat de prezen a apei freatice cantonată la mică adâncime (1-2 m), care influen ează profilul solului prin ascensiunea capilară a apei care ajunge aproape de suprafa a solului. Procese pedogenetice Excesul de apă şi condi iile de anaerobioză determină o descompunere şi mineralizare lentă a materiei organice şi o acumulare a humusului în partea superioară a profilului de sol într-un orizont de bioacumulare Am, Ao sau Au în func ie de zona de formare. Influen a periodică sau permanentă a apei freatice nemineralizate sau mineralizate (bicarbona i de Ca şi Mg) determină procese de gleizare, favorizând reducerea compuşilor de fier şi mangan care imprimă solului un colorit cenuşiu, verzui albăstrui şi apari ia orizontului gleic. La suprafa a solului excesul de umiditate este periodic iar compuşii de fier şi mangan sunt oxida i în contact cu aerul şi precipită ca hidroxizi ferici şi manganici care se depun sub formă de pete de culori gălbui-roşcate sau ca neoforma ii ferimanganice (bobovine). Alcătuirea profilului : A-A/Go-Gr

104

Pentru eliminarea acestui factor restrictiv se impun următoarele măsuri de ameliorare: . sol având proprietă i districe cel pu in în orizontul superior. În general aceste soluri sunt nediferen iate textural dar pot fi întâlnite gleiosoluri care prezintă o textură contrastantă (mijlocie/grosieră. distric (di). Datorită excesului de apă sunt soluri compacte. tionic (to). molic (mo). prezintă separa ii ferimanganice frecvente. zone de divagare etc. P şi K. sol având textură foarte fină cel pu in în primii 50 cm.). sol având orizont molic care se continuă cu culori de orizont molic în prima parte a orizontului intermediar. sol format pe seama unor materiale parentale fluvice (în lunci. reci şi slab structurate. sol având orizont O (folic) de 20-50 cm grosime la suprafa ă sau sol având orizont T (turbos) de 20-50 cm grosime la suprafa ă sau în primii 50 cm. Orizontul Gr – apare la adâncimi mai mici de 50 cm. În func ie de textura solului adâncimea corespunzătoare a drenurilor este de 1. Apa freatică aflată la mică adâncime determină un regim aerohidric defectuos. slab structurat sau nestructurat. cernic (ce). . textura diferită în func ie de materialul parental. sol având o textură grosieră cel pu in în primi 50 cm. structură grăun oasă sau poliedrică. sol având proprietă i eutrice cel pu in în orizontul de suprafa ă. sol având orizont B cambic (Bv). Management Excesul de umiditate provenit din pânza freatică constituie un factor restrictiv pentru culturile agricole. eutric (eu). mijlocie/fină sau fină/grosieră). secară) şi legume. porumb.Orizontul A (Am. . sol având orizont sulfuratic în primii 125 cm.amendarea calcaroasă pentru corectarea reac iei acide în cazul gleiosolurilor cu reac ie moderat acidă. culoare cenuşie. fără carbona i. terase recente. Con inutul în humus este ridicat 2-15%. Proprietă i Textura Gleiosolurilor este luto-argiloasă până la argiloasă şi variază pu in pe profilul solului. aluvic (al). Ao sau Au) – grosime 15-30. sol avînd orizont A umbric (Au). ovăz. În urma aplicării acestor măsuri de ameliorare a solurile pot fi ob inute produc ii ridicate în cultura cerealelor (în special grâu. culoare cenuşie cu pete gălbui – roşcate datorate proceselor de oxidare. Orizontul A/Go – grosime 20-30 cm. Gleiosolurile sunt contraindicate pentru vi ă de vie şi pomi. psamic (ps). . poate prezenta slabe acumulări de carbona i sub formă de pete sau concre iuni şi de săruri solubile în zonele de stepă. brun cenuşie sau neagră (10 YR 2/2).5) iar gradul de satura ie în baze 75-100%. În condi ii naturale sunt utilizate ca păşuni şi fâne e. histic (tb-turbos). cambic (cb). Subtipuri calcaric (ka). textură lutoasă sau luto-argiloasă. 105 .lucrări de desecare şi drenaj pentru coborârea nivelului apelor freatice la o adâncime la care transportul prin capilaritate spre suprafa ă să nu depăşească 1 mm/zi. umbric (um). sol având carbona i de la suprafa ă sau din primii 50 cm. culoare cenuşie sau vine ie.5-1.fertilizarea organo-minerală pentru creşterea con inutului de elemente nutritive al solului. reac ia solului poate fi moderat slab acidă până la alcalină (pH 5-8. pelic (pe).8 m. sunt bine aprovizionate cu macroelemente N. sol având orizont A molic (Am).lucrări de afânare adâncă a solului pentru mărirea spa iului lacunar al solului care declanşează procese de oxidare şi humificare a materiei organice şi a compuşilor minerali.

cenuşii atât pe fe e cât şi în interiorul elementelor structurale în propor ie de peste 50%. Stagnosolurile sunt soluri cu o fertilitate scăzută deoarece au un con inut redus de elemente nutritive. Materialul parental este format din materiale argiloase sărace în carbonat de calciu. structură columnoid – prismatică sau nestructurat. Crişuri). sol cu orizont eluvial luvic (El şi orizont B argic (Bt) sau argic-natric (Btna). luvic (lv). Clima este caracterizată prin temperaturi medii anuale de 7-90C iar precipita iile medii anuale de 600-800 mm. Orizontul C – apare la adâncimi mai mari de 120 cm.17. culoare cenuşiu-vine iu. foarte compact în stare uscată. Vegeta ia naturală este alcătuită din păduri de cvercinee (Q. gleic (gc). Formarea stagnosolurilor este condi ionată de climatul umed. textura luto-argiloasă. sol având proprietă i gleice (orizont Gr) între 50-100 cm. nestructurat. Orizontul BtW – grosime 50-100 cm. Alcătuirea profilului: Aow-BtW-C Orizontul Aow – grosime 20-30 cm. vine ii. Proprietă i Datorită proceselor de stagnogleizare şi a texturii argiloase sunt soluri pu in aerate. reac ia slab moderata acidă 5-6. Lotus corniculatus. vertic (vs). etc). prezintă pete de oxido-reducere de culoare ruginie. depozite löessoide etc. Trifolium repens. în depresiunile intracarpatice (Giurgeu-Ciuc. cu drenaj extern şi intern defectuos. fraineto) şi din specii ierboase de fânea ă (Poa pratensis. foarte compacte în stare uscată şi se lucrează greu. ara Bârsei. reci. materialul parental cu permeabilitate redusă şi formele uşor depresionare ale reliefului. cum ar fi terasele râurilor şi câmpia piemontană din vestul ării (Timiş. sol având orizont eluvial albic (Ea) de minimum 10 cm (cu excep ia cazurilor în care a fost sub iat prin includere în stratul arat). luturi. care determină acumularea şi stagnarea apei din precipita ii. Braşov. culoare cenuşie. 106 . Podişul Cotmeana. textură argiloasă. aceştia precipită şi se depun în masa solului sub formă de pete de culori albăstrui. sol având orizont vertic situat între baza orizontului A (sau E dacă există) şi 100 cm. frecvente neoforma ii ferimanganice. structura grăun oasă sau poliedrică subangulară slab dezvoltată. Excesul de umiditate determină procese de reducere a compuşilor de fier şi mangan. con inutul în humus 2-3%. petrea şi Q. Subtipuri tipic (ti). Piemontul Getic. plastic şi foarte adeziv în stare umedă. textură argiloasă.2 STAGNOSOLURILE (SG) Soluri având orizont A ocric (Ao) şi orizont eluvial E (Ao+El sau Ea) urmat de orizont B argic (Bt) la care se asociază proprietă i stagnice intense (orizont W) începând de la suprafa ă sau din primii 50 cm ai solului mineral şi care continuă pe cel pu in 50 cm grosime. albic (ab). cu pete brun-gălbui. aspect marmorat. iar gradul de satura ie în baze este cuprins între 60-80%. Răspândire şi condi ii naturale de formare Stagnosolurile apar pe forme de relief plane. Bega. culoare brun cenuşie sau cenuşiu-vine iu (10YR 5/2). Podişul Sucevei. prezintă neoforma ii ferimanganice. Podişul Târnavelor. Ha eg) etc. Podişul Someşan. Procese pedogenetice În partea superioară a profilului de sol (la baza orizontului A şi în prima parte a orizontului Bt) se manifestă fenomenul de stagnogleizare datorită stagnării apei din precipita ii care determină formarea orizontului stagnogleic (W) deasupra unui orizont greu permeabil.

sol cu schimbare texturală bruscă între orizontul eluvial E (El sau Ea) şi orizontul B argic (Bt) pe 7. Cele mai mari suprafe e sunt întâlnite în Delta Dunării (Munteanu. consisten ă foarte moale. sol având orizont O (folic) de 20-50 cm grosime la suprafa ă sau sol având orizont T (turbos) de 20-50 cm grosime la suprafa ă sau în primii 50 cm. cenuşiu-verzui. este mai compact. nămol. Nuphar luteum. de sulfuri (pirita FeS2) prin reducerea compuşilor cu sulf. Proprietă i: Proprietă ile limnosolurilor sunt variate în func ie de compozi ia materialului mineral sedimentat.. Potamogeton sp. Pentru creşterea con inutului de elemente nutritive sunt necesare aplicarea îngrăşămintelor organice şi minerale. 107 . angustifolia). Vegeta ia plutitoare este foarte variată şi predomină Lemna minor. textură variată. produc iile ob inute sunt mici şi de calitate slabă. Myriopyllum verticillatum. Pentru îmbunătă irea proprietă ilor fizico-chimice ale acestor soluri sunt necesare lucrări profunde de afânare. pipirig (Schoenolectus lacustris). Management Excesul de umiditate provenit din apa pluvială. resturi alge. scarificări pentru mărirea spa iului lacunar al solului şi crearea unei permeabilită i mai ridicate la nivelul orizontului B argic. Vegeta ia emersă este dominată de stuf (Phragmites australis). 17. are loc formarea calcar lacustru. În urma secării băl ilor sau lacurilor. A de de de Alcătuirea profilului: Al . Procese pedogenetice Principalul proces pedogenetic în cazul formării Limnosolurilor (formarea orizontului limnic) constă în acumularea subacvatică de suspensii sau precipitate minerale şi organice. Nymphaea alba. iar în cazul unor ape foarte adânci numai în zona marginală unde se dezvoltă o vegeta ie subacvatică. cu grosime sub 50 cm. Trapa natans. Răspândire şi condi ii naturale de formare Limnosolurilor se formează pe fundul băl ilor. Denumirea de limnosol provine din latină (limnus-mâl. culoare cenuşie. Se impun lucrări hidrotehnice de drenare a excesului de umiditate prin drenuri absorbante care să preia excesul de umiditate de la suprafa ă şi să fie eliminat într-un emisar natural. cenuşie albăstruie. Nymphoides peltata. micşorarea volumului şi formarea de crăpături mari.- planic (pl). histic (tb)-(turbos). papură (Typha latifolia si T. Orizontul CGr – apare la adâncimi mai mari de 50 cm. schimbarea culorii în gălbui sau brun cu pete ruginii şi mineralizarea unei cantită i însemnate de materie organică (Florea 2004).CGr Orizontul Al – grosime 40-100 cm.3 LIMNOSOLURILE (LM) Soluri subacvatice (din lacuri de mică adâncime) având orizont A limnic (Al) sau orizont histic sau turbos (T) submers. stratificare evidentă. plante şi animate subacvatice. nestructurat. reprezintă un factor restrictiv pentru majoritatea plantelor cultivate şi pajiştilor. În perioadele secetoase orizonturile superioare devin foarte compacte. Totodată. Materialul parental este format din diferite suspensii alcătuind depozite de mâl sau nămol. Vegeta ia este reprezentată prin plante submerse cum sunt speciile Ceratophyllum submersum. cenuşiu-oliv sau neagră care în contact cu aerul devine brună sau oliv. con ine peste 1% materie organică. lacurilor şi lagunelor. producerea şi degajarea metan rezultat în urma transformărilor anaerobe a materiei organice. mlaştină).5-15 cm. Helodea canadensis. iar reac ia este neutră-slab alcalină datorită prezen ei carbonatului de calciu. limnosolurile evoluează în timp spre gleiosoluri sau aluviosoluri prin pierderea ireversibilă a apei. Spirodela polyrhiza. 1984). variat humificate sau turbificate. Salvinia natans. culoare cenuşiu-verzuie. nestructurat.

Pedologie. Blaga Gh. tionic (to). Bucureşti. psamic (ps). sol având orizont sc (salinizat sau hiposalic) în primii 100 cm sau orizont sa (salic) între 50-100 cm.. sol având orizont O (folic) de 20-50 cm grosime la suprafa ă sau sol având orizont T (turbos) de 20-50 cm grosime la suprafa ă sau în primii 50 cm. sol având orizont sulfuratic în primii 125 cm. Ilie L. sol având proprietă i districe cel pu in în orizontul superior..- Subtipuri: distric (di).. Cum sunt utilizate stagnosolurile şi care sunt măsurile de ameliorare? 3.... Editura AcademicPress. Întrebări: 1. AMC – USAMV Bucureşti 108 . Management: Limnosolurile din punct de vedere agricol nu prezintă importan ă. 4. În urma efectuării lucrărilor de desecare în timp limnosolurile pot fi cultivate cu plante de cultură. Vasile D. 2005 ...Ecopedologie cu baze de pedologie generală. Bucureşti. 2. fără carbona i. Editura Ceres. sol având carbona i de la suprafa ă sau din primii 50 cm. entic (en). Cluj Napoca. sol având proprietă i eutrice cel pu in în orizontul de suprafa ă. 3. 6. 2009 – Pedologie-Solurile României. calcaric (ka). proprietă ile şi taxonomia solurilor. 1974 . 2006– Îndrumător de lucrări practice privind evaluarea calitativă a terenurilor agricole. Editura Ceres. Editura Didactică şi Pedagogică RA. Mihalache M. Chiri ă C. Mihalache M.. sol având dezvoltare extrem de slabă (incipientă). eutric (eu). Vasile D. Udrescu S. pelic (pe). 1996 . Ilie L. Udrescu S.. Udrescu S. acestea reprezintă o sursă de nutri ie pentru vegeta ia subacvatică şi indirect pentru piscicultură. Mihalache M. Bucureşti. sol având textură foarte fină cel pu in în primii 50 cm. 2006 – Pedologie – geneza. histic (tb)-(turbos). Care sunt principalele proprietă i negative ale gleiosolurilor? Bibliografie: 1. Bucureşti. sol având o textură grosieră cel pu in în primi 50 cm.. Editura Dominor. salinic (sc)..Pedologie.Care sunt solurile din clasa Hidrisoluri? 2.. Blaga Gh. Rusu I. Rusu I.. 5. Filipov F..

. Sinoe. fapt pentru care Solonceacuri sunt denumite popular „chelituri”.5-11. Adâncimea maximă de la care apele freatice mineralizate pot duce la formarea de solonceacuri poartă denumirea de adâncime critică. în multe cazuri. 1. iar indicele de ariditate (Iar). Praid şi Ocna Mureş.5-3. Balta Albă. În aceste condi ii apele freatice mineralizate se ridică prin capilaritate până la suprafa a solului. 0.2 g/l. Ianca.a. La noi în ară. Sovata. Bârlad etc. Siretul inferior. Călmă ui. Vegeta ia este rară. În Podişul Moldovei sunt răspândite pe cursurile inferioare ale râurilor Prut.50C.5-3. d. are valori cuprinse între 17-22. pe interfluviile Bega-Mureş. c. .CAPITOLUL 18 CLASA SALSODISOLURI (SAL) Cuvinte cheie: săruri solubile.5 m stepă) şi încărcate cu săruri uşor solubile. adâncimea critică şi mineralizarea critică a apelor freatice variază astfel: . Jijia. salinizare. 18. în luncile râurilor Ialomi a. Salsola soda. Crişu Repede.5-2. Am) şi orizont intermediar la care se asociază orizont salic (sa) în primii 50 cm. Răspândire şi condi ii naturale de formare Solonceacurile se întâlnesc de-a lungul litoralului în preajma lagunelor.0 g/l. cu multe goluri. Bahlui.5-0. Golovi a. în Câmpia subcarpatică Mizil-Stâlpu. apa se evaporă. Techirghiol. Condi iile climatice sunt caracterizate prin precipita ii medii anuale cuprinse între 350-550 mm şi temperaturi medii anuale de 10.8 m în antestepă şi 2.8 g/l. Cunoaşterea principaleor tipuri de sol din clasa Salsodisoluri Cunoaşterea principaleor proprietă i ale solonceacurilor Cunoaşterea principaleor proprietă i ale solonceacurilor Cunoaşterea metodelor de ameliorare ale solone urilor şi solonceacurilor 109 . alcalizare. Fundata. Aceste soluri se caracterizează prin acumulările de săruri solubile în orizonturile superioare. Suaeda maritima. În zonele înalte şi umede (zonele de pădure) solonceacurile au evoluat direct pe depozite salifere (uneori „ajunse la zi” prin procese de eroziune şi alunecări).5-3. lacurilor Razelm.0 m şi respectiv. Evapotranspira ia poten ială oscilează între 650 şi 700 mm. Amara. pe văile unor râuri din Câmpia Transilvaniei. unde sunt condi ii pentru o intensă evapotranspira ie a apelor freatice situate aproape de suprafa ă (1. Buzău. cea mai mare parte dintre solonceacuri s-a format sub influen a apelor freatice mineralizate. Prezen a sărurilor solubile în cantitate mare este determinată. Artemisia salina. MureşCrişu Alb. pete etc. cum sunt: Salicornia herbacea.7-1. Cele mai întinse suprafe e se găsesc în zonele cu climă uscată unde evapotranspira ia este foarte intensă. luturi şi chiar nisipuri salifere. b. 0.5 m şi respectiv. iar mineralizarea corespunzătoare a apelor se numeşte mineralizare critică. solone Obiective: a. Solonceacurile se formează în zonele de stepă şi silvostepă. Obione verrucifera ş.pentru zona de silvostepă 1.pentru zona de pădure sub 1 m şi respectiv.1 SOLONCEACURILE (SC) Soluri având orizont A ocric sau A molic (Ao. în Câmpia de Vest. Vegeta ia naturală caracteristică pentru formarea solonceacurilor este alcătuită din specii adaptate la condi iile de salinitate. Rezumat Clasa salsodisoluri cuprinde solurile care au orizont salic (sa) sau orizont natric (na) în partea superioară a profilului (în primii 50 cm) sau orizont B argic-natric (Btna) şi include tipurile: Solonceac şi Solone . iar sărurile se depun sub formă de crustă. şi de rocile parentale reprezentate prin marne salifere. argile. în Lunca şi Delta Dunării. Babadag. În condi iile ării noastre. aflate la mică adâncime şi în zone cu o intensă evapotranspira ie. Crişul Negru. în jurul lacurilor sărate Movila Miresei.pentru zona de stepă între 2.

5% sulfa i. con ine săruri sorubile de peste 1% cloruri şi peste 1. humusul rezultat este în cantitate mică (1-2%). Agentul principal de transport al sărurilor solubile este apa aflată la adâncime mică astfel că pe lângă procesele de salinizare. Orizontul Aosa prezintă grosimi de 15-20 cm. s-a putut constata că. în cazul unei mineralizări mai reduse. în cazul salinizării clorurice şi de cel pu in 1. Procesele de geneză dominate ale solonceacurilor sunt cele care determină acumularea de săruri solubile. cu sodă (so). în adâncime se continuă cu orizontul C. Aceasta apare sub formă de mici pâlcuri. Acestea. a lagunelor şi lacurilor sărate. reac ia neutră sau slab alcalină 8-8.Salinizarea mai poate fi determinată de apele mării. profilul morfologic de tipul: Aosa-A/Gosc-Grsc sau Aosc-Aosa-ACsc-Csc. 110 . con ine concre iuni calcaroase. determinat de prezen a sărurilor solubile pe profil. din cauza condi iilor nefavorabile de humificare şi a cantită ilor reduse de resturi organice. Capacitatea de apă utilă este mică (5-13%) datorită coeficientului de ofilire ridicat (10-15%). sau de cel pu in 0. gradul de satura ie în baze 100%. Ca urmare. grosimea acestor orizonturi este de 10-20 cm. apele de revărsare sau de impulveriza ii (depunere la suprafa a solului a sărurilor aflate în stropii de apă. în cazul solonceacului tipic. au loc şi procese de gleizare. de apele de infiltra ie. compozi ia chimică a apei este de tip bicarbonatic. procesul de salinizare a solului evoluează concomitent cu procesul de mineralizare a apei. dacă este sulfatică. este dur în stare uscată. sol având carbona i de la suprafa ă sau din primii 50 cm. Astfel. nisipoasă la cele formate în zona litoralului şi Delta Dunării şi lutoasă sau argiloasă la cele din zonele de câmpie şi podiş. iar uneori Go sau Gr cu culori gălbui roşcate sau vine ii-verzui datorate proceselor de oxidare sau reducere a compuşilor de fier şi mangan. sol având orizont A molic (Am). sol caracterizat prin prezen a sodei (carbonat şi bicarbonat de sodiu) cu con inut mai mare de 10 mg (0. vegeta ia s-a dezvoltat foarte slab. la mineralizări mai ridicate devine sulfatică. se acumulează în primii 50 cm în cantită i de peste 1% cloruri. molic (mo). cifrele men ionate sunt valabile pentru solurile cu textură mijlocie. calcaric (ka). în primul rând. determinat de sărurile solubile acumulate la suprafa ă sau aproape de suprafa a solului.5% sulfa i în primi 50 cm. structură grăun oasă cu agregate slab dezvoltate. iar la mineralizări puternice este clorurică. culoare cenuşie-deschisă sau cenuşie-măslinie. nu acoperă terenul şi lasă anual cantită i reduse de materie organică. pe orizontul Ao. Formarea unor solonceacuri sau soluri salinizate poate să aibă loc şi din cauza exploatării nera ionale a unor soluri. În general. Proprietă i Solonceacurile prezintă o textură variată. acestea se micşorează cu 20% pentru solurile cu textură grosieră şi se măresc cu 15% pentru solurile cu textură fină.e. Datorită texturii variate pot avea un con inut de humus cuprins între 2-3%. după cum solul se află sau nu sub influen a apelor freatice.7% dacă solul con ine sodă. în general. care determină formarea unui orizont Go în partea superioară a profilului de sol şi un orizont Gr în partea inferioară a profilului. Sărurile solubile se depun în acest orizont sub formă de eflorescen e sau cristale de săruri. prin irigare cu apă încărcată cu săruri solubile se produce o salinizare secundară. este deschis la culoare (cenuşiu-deschis). Orizontul de tranzi ie poate fi AC sau AGo. Permeabilitatea solului este redusă pe profilul solului datorită compactării ridicate./100 g sol. Procese pedogenetice În condi iile unui mediu salin. astructurat.33 m.5. sol care reprezintă conceptul central al tipului de sol. În aceste cazuri rezultă orizontul salic (sa) grefat. antrena i de vânt din valurile lacurilor sau a mărilor). Subtipuri tipic (ti). Alcătuirea profilului Solonceacurile tipice prezintă. acumulat într-un orizont Ao îmbogă it cu săruri uşor solubile.

Indicele de ariditate are valori ce variază între 17-28. determină o dezvoltare slabă a vegeta iei spontane. În urma aplicării acestor măsuri ameliorative se pot cultiva plante cu toleran ă ridicată la salinitate. vertic (vs). sol având textură foarte fină cel pu in în primii 50 cm. Matricaria chamomilla etc. 18. psamic (ps). sol având orizont vertic situat între baza orizontului A (sau E dacă există) şi 100 cm. care se caracterizează prin temperaturii medii anuale de 9. înso ită de fertilizarea cu azot şi fosfor. se întâlnesc în Câmpia Brăilei. Am) urmat direct sau după un orizont eluvial E (El.- sodic (ac). Mureş-Crişul Alb. Presiunea osmotică ridicată limitează capacitatea plantelor de preluare a apei şi a elementelor nutritive. Din această cauză solonceacurile nu pot fi utilizate pentru plantele cu sistem radicular dezvoltat şi pentru vegeta ia arborescentă. îmbogă irea complexului coloidal cu ioni de Na+. Am) urmat de orizont intermediar natric (na) de la suprafa ă sau în primii 50 cm ai solului. Solone urile se asociază cu solonceacuri sau gleiosoluri molice. formarea şi depunerea carbonatului de sodiu. Materialul parental este alcătuit din depozite aluvionare cu textură mijlocie sau fină (lutoargiloasă sau argiloasă). caz în care ocupă păr ile mai înalte de relief sau cu cernoziomurile gleice. afânarea pentru creşterea permeabilită ii. determină o fertilitate scăzută. Vegeta ia naturală sub care s-au format solone urile este slab dezvoltată şi dominată de plante halofile: Statice gmelini. Ameliorarea solonceacurilor se poate realiza prin stoparea procesului de salinizare. sol având proprietă i gleice (orizont Gr) între 50-100 cm. pelic (pe). prin efectuarea unui drenaj. Răspândire şi condi ii naturale de formare Răspândirea solone urilor condi ionate de clima uscată şi prezen a unei surse de săruri cu sodiu. Buzău şi Siretul inferior. reprezentată prin specii adaptate condi iilor de alcalinitate. Solone urile se formează în condi iile unui climat de stepă sau silvostepă. regimul aerohidric nefavorabil şi con inutul scăzut de elemente nutritive. Datorită reac iei alcaline sunt recomandate amendamente cu gips sau fosfogips. Unele solone uri au evoluat şi pe marne sau argile salifere. 111 . Management Con inutul ridicat în săruri uşor solubile. De asemenea. În Câmpia Română se găsesc răspândite în luncile râurilor Cricov. Artemisia maritima. unde Solonceacurile se întâlnesc în zonele mai joase cu apa freatică mineralizată aflată la adâncimi cuprinse între 3-5 m. acesta se acumulează într-un orizont Ao scurt. Solone urile s-au format prin următoarele procese: desalinizarea solonceacurilor sau salinizarea şi desalinizarea altor soluri.2 SOLONE URILE (SN) Soluri având orizont A ocric sau molic (Ao. gleic (gc). Puccinellia distans. Crişul Negru-Crişul Repede.5-11 0C şi precipita ii medii anuale de 350-380 mm. Procese pedogenetice Alcalinitatea ridicată. Ialomi a. formate pe sedimente vechi salifere. îndepărtarea sărurilor solubile prin aplicarea apei de irigare şi evacuarea acestora într-un emisar natural. în vederea coborârii nivelului apelor freatice sub adâncimea critică. care dau produc ii scăzute. Sunt folosite pentru păşuni cu valoare furajeră redusă. Evapotranspira ia poten ială este foarte ridicată cu valori de 680-720 mm. Ea) de un orizont argic-natric (Btna) indiferent de adâncime. cu un con inut ridicat în huma i de sodiu. Călmă ui. în Câmpia subcolinară Mizil-Stâlpu. Sunt răspândite în partea de vest a ării în sectoarele slab drenate din interfluviile Timiş-Bega. sau soluri având orizont A ocric sau molic (Ao. sol având o textură grosieră cel pu in în primi 50 cm. iar resturile vegetale în cantitate redusă determină o acumulare foarte scăzută de humus în sol. sol având orizont ac (alcalizat sau hiposodic) în primii 100 cm sau orizont na (natric) între 50-100 cm. Pot fi întâlnite pe suprafe e reduse pe culmi sau versan i în Câmpia Moldovei sau în Transilvania. Mureş-Bega.

sol având orizont eluvial albic (Ea) de minimum 10 cm (cu excep ia cazurilor în care a fost sub iat prin includere în stratul arat). sol având carbona i de la suprafa ă sau din primii 50 cm . are loc spălarea sărurilor solubile din solonceacuri şi transformarea lor în solone uri. Reac ia acestor soluri este neutră în orizontul Ao şi puternic alcalină în orizontul Btna. în general. 112 . structura grăun oasă sau prăfoasă. Solone urile sunt. Orizontul Btna are o grosime de 20-60 cm. săruri solubile şi pete de gleizare. şi din regim hidric exudativ propriu-zis se ajunge la regim hidric exudativ în profunzime. sol care reprezintă conceptul central al tipului de sol. Subtipuri tipic (ti). deteriorarea agregatelor structurale. având densitatea aparentă în Btna cuprinsă între 1. Orizontul Ao este scurt. sol având orizont A molic (Am).8 g/cm3. con ine neoforma ii calcaroase. Asemenea procese au loc atunci când pânzele freatice mineralizate prezintă un nivel oscilant. calcaric (ka). Solone urile pot rezulta şi din alte soluri. Alcătuirea profilului: Ao-Btna-CGo sau C. are culoarea cenuşie-deschisă. albic (ab).Desalinizarea solonceacurilor are loc atunci când. pânzele de apă freatică mineralizate coboară. dintr-o cauză oarecare (adâncirea văilor). în continuare. rezultă clorurile de calciu şi de magneziu care. în stare uscată devine foarte compact iar în stare umedă devine plastic şi impermeabil. iar activitatea biologică a solului este foarte redusă. În acest caz. datorită pătrunderii ionilor de Na+ în complexul coloidal al solului. prezintă eflorescen e de săruri în partea superioară. De asemenea. iar ionii de Ca2+ şi Mg2+ elibera i din complex trec sub formă de carbona i greu solubili. culoarea brună-cenuşie spre brună-închisă. a clorurilor şi pătrunderea ionilor de Na+ în complexul coloidal. Prin aceasta se accelerează disocierea. molic (mo). de la 2-5 cm până la 10-15 cm. iar porozitatea sub 40%. Proprietă i Proprietă ile negative ale solone urilor sunt determinate de orizontul Btna. structură columnară. Procesele alternante de salinizare şi desalinizare sunt înso ite de alcalizare. Orizontul CGo sau C prezintă grosimi de 30-70 cm.6-1. luvic (lv). respectiv de înlocuirea Mg2+ şi Ca2+ din complexul adsorbtiv cu Na+. Odată cu procesul de alcalizare se formează carbonatul de sodiu: [Sol ]Na + Ca(HCO3 )2 → [Sol ]Ca + 2 NaHCO3 (→ Na2CO3 ) Na Na [Sol ]Na + H 2CO3 → [Sol ]H + NaHCO3 (→ Na2CO3 ) Na Formarea carbonatului de sodiu se poate face şi pe cale biologică. sunt soluri slab aprovizionate cu elemente nutritive. situat aproape de suprafa ă (în primii 50 cm). fa ă de sulfa ii de sodiu. prin reducerea de către microorganisme a sulfatului de sodiu (în condi ii de anaerobioză şi în prezen a materiei organice): Na2 SO4 → Na2 S + 2O2 Na2 S + CO2 + H 2O → Na2CO3 + H 2 S Procesul de alcalizare produce dispersia argilei şi a humusului. migrarea şi depunerea argilei într-un orizont Btna cu un con inut de peste 15% ioni de sodiu adsorbi i în complexul coloidal. soluri tasate. cu pHul 9-10. unde satura ia în Na schimbabil atinge valori de 20-80% din capacitatea totală de schimb cationic. Ca urmare a reac iei de schimb. fiind solubile. [Sol ]Ca + 4 NaCl → Na [Sol ]Na + CaCl2 + MgCl2 Mg Na Na Ca Na [Sol ]Mg + 2 Na2 SO4 → Na [Sol ]Na + CaSO4 + MgSO4 Na Schimbarea calciului şi magneziului din complexul adsorbtiv este mult mai activă în cazul clorurilor de sodiu. vor fi spălate în profunzime. sol cu orizont eluvial luvic (El şi orizont Bargic (Bt) sau argic-natric (Btna). care sunt supuse alternativ proceselor de salinizare şi desalinizare. Con inutul în humus este scăzut (1-2%) şi predomină humatul de natriu. culoarea brună-gălbuie cu pete vine ii.

În primii ani de la ameliorare sunt recomandate plante cu toleran ă ridicată la alcalizare. Chiri ă C. 1974 . sol având proprietă i hipostagnice (orizont w) în primii 100 cm sau proprietă i stagnice intense (orizont stagnic W) între 50-200 cm. 6.). solone cu orizont eluvial (E luvic sau E albic) cu grosime de peste 15 cm.Care sunt principalele însuşiri ale solonceacurilor? 2. 2. stagnic (st).. 1996 .. Cum se formează solone urile şi care sunt caracteristicile acestora? 4. 2009 – Pedologie-Solurile României... sol având orizont sc (salinizat sau hiposalic) în primii 100 cm sau orizont sa (salic) între 50-100 cm. Editura Didactică şi Pedagogică RA. Ilie L. sulf.. sol având dezvoltare extrem de slabă (incipientă). Rusu I. Bucureşti. Editura AcademicPress. Bucureşti. pelic (pe). etc. prezintă însuşiri total nefavorabile pentru creşterea plantele de cultură: în perioadele umede se îmbibă puternic cu apă. Cluj Napoca. Bucureşti. Blaga Gh. entic (en). iar pe timp uscat înregistrează un deficit pronun at de umiditate. îngrăşăminte verzi. sol având proprietă i gleice (orizont Gr) între 50-100 cm. sol având o textură grosieră cel pu in în primi 50 cm.. Rusu I. 4..Pedologie. Udrescu S. 3. Bucureşti 5. Mihalache M. Vasile D.. Udrescu S. Blaga Gh. Editura Dominor. Editura Ceres. Filipov F.Ecopedologie cu baze de pedologie generală. Pot fi utilizate pentru pajişti de calitate slabă sau mijlocie. psamic (ps). Ilie L. sunt sărace în elemente nutritive. 2005 . solodic (sd)..Pedologie. Udrescu S. Management Solone urile datorită proceselor de alcalizare. afânare adâncă şi fertilizare complexă (organică.. Mihalache M. AMC – USAMV Bucureşti 113 . 2006– Îndrumător de lucrări practice privind evaluarea calitativă a terenurilor agricole.. 2006 – Pedologie – geneza. gleic (gc). pentru a înlocui sodiul schimbabil cu calciu. Pe aceste soluri sunt necesare şi măsuri de drenare.. proprietă ile şi taxonomia solurilor.. Editura Ceres. Care sunt metodele de ameliorare ale solonceacurilor? 3. Întrebări: 1. minerală.- salinic (sc). gips etc. Vasile D. Mihalache M.. pentru redarea în circuitul agricol necesită un complex de măsuri agropedoameliorative. Ameliorarea solone urilor se face cu fosfogips. sol având textură foarte fină cel pu in în primii 50 cm. Care sunt măsurile de ameliorare ale solone urilor? Bibliografie: 1.

Typha. Materialele parentale sunt reprezentate de diferite roci magmatice. metamorfice şi sedimentare. culoare închisă. Histosolurile se formează sub influen a unui exces de apă permanent şi a vegeta iei alcătuită din plante higro şi hidrofile. mun ii Semenic şi Bihor din Carpa ii Occidentali în Delta Dunării. b. procesul de descompunere se întrerupe iar resturile organice se turbifică. depresiunile intracarpatice Borsec. În ara noastră principalele zone de formare a acestor soluri sunt situate la altitudini mai mari de 900 de m. Condi iile de anaerobioză împiedică procesele de descompunere a resturilor vegetale. Cunoaşterea modului de formare ale histisolurilor Cunoşaterea principlelor caracteristici ale histisolurilor Cunoaşterea principalelor caracteristici ale foliosolurilor Cunoaştere utilizării foliosolurilor 114 . Maramureş. Juncacee.CAPITOLUL 19 CLASA HISTISOLURILOR (HIS) Cuvinte cheie: histic. depresiunea Făgăraş şi bazinul superior al râului Sebeş în Carpa ii Meridionali. Răspândire şi condi ii naturale de formare Histosolurile sunt răspândite pe suprafe e mici în mun ii Oaş. c. foliosol Obiective: a. Clima se caracterizează prin temperaturi medii anuale de 4-60C şi precipita ii medii cuprinse între 700900 mm. con ine resturi de muşchi.Gr Orizontul T – grosime mai mare de 50 cm. alcătuit din resturi organice aflate în diferite stadii de descompunere. d. Călimani. Rezumat Clasa histosoluri are ca elemente diagnostice orizont folic (O) sau turbos (T) în partea superioară a profilului de peste 50 cm grosime. hidrogen sulfurat) inhibă activitatea bacteriilor aerobe. Salix. histosol. mediu descompus sau hemic (de culoare brun cenuşie.1 HISTOSOLURILE (TB) Soluri constând din material organic (orizont organic hidromorf histic sau turbos T) cu o grosime de cel pu in 50 cm (cel pu in 40 cm pentru T sapric sau hemic şi cel pu in 60 cm pentru T fibric) în primii 100 cm ai solului. Phragmites. sub influen a unei vegeta ii hidrofile abundente. sau numai 20 cm dacă este situat pe orizontul R. Populus. Procese pedogenetice Histosolurile se formează în mediu saturat cu apă. Această clasă cuprinde două tipuri de sol: Histosolul şi Foliosolul. aflate în diferite stadii de descompunere. În aceste condi ii se formează la suprafa ă un orizont turbos T cu o grosime mai mare de 50 cm. Orizontul Gr – se formează sub orizontul T. Are loc un proces de turbificare care constă în acumularea an de an de materie organică incomplet descompusă. Braşov din Carpa ii Orientali. Poate fi slab descompus sau fibric (de culoare brun-gălbuie cu peste 75% resturi vegetale nedescompuse). muşchi şi specii lemnoase: Betula. Substan ele reduse (metan. aceasta poate avea grosimi foarte mari (2-10 m şi mai mult). este nestructurat. Ciuc. cu 25-75% resturi organice nedescompuse) şi intens descompus sau sapric (de culoare neagră cu mai pu in de 25% resturi nedescompuse). Alcătuirea profilului: T. Vegeta ia hidrofilă este alcătuită din specii de Carex. Cyperacee. 19. prezintă culori vine ii-verzui datorate proceselor de reducere a compuşilor de fier şi mangan. orizontul T începând în primii 50 cm de la suprafa ă. reprezentate prin versan i pu in înclina i sau suprafe e orizontale.

saturat cu apă o perioadă scurtă. sol având orizont sc (salinizat sau hiposalic) în primii 100 cm sau orizont sa (salic) între 50-100 cm. sunt greu permeabile. Proprietă i În func ie de natura resturilor vegetale. deoarece prezintă un con inut ridicat în azot şi totodată se poate utiliza drept combustibil dar este de calitate inferioară. eutric (eu). Alcătuirea profilului: O – R Orizontul O – grosime peste 20 cm. gradul de satura ie în baze >50% con inut de materie organică peste 50%.2mm/h). Foliosolurile se formează prin acumulări succesive de materie organică care se descompune foarte lent. Histosolurile districe se întâlnesc în zone montane cu precipita ii ridicate. deoarece ele sunt alcătuite aproape exclusiv din materie organică. orizontul T con ine resturi de muşchi. Orizontul R . drenare. Cyperacee. tionic (to). densitatea aparentă mai mică de 1 g/cm3.2 FOLIOSOLURILE (FB) Soluri constituite din material organic (orizont organic nehidromorf sau folic. fără carbona i. histisol având orizont mineral de peste 30 cm grosime situat în primii 100 cm. reac ia slab acidă sau slab alcalină. materie organică peste 35% din care 20% carbon organic.Proprietă i În condi ii naturale histosolurile con in foarte multă apă (70-90%). Histosolurile eutrice apar în zone cu apă freatică la mică adâncime. conductivitate hidraulică redusă (< 0. teric (te). Procese pedogenetice Foliosolurile se formează pe seama resturilor vegetale acumulate în depresiuni sub influen a apelor de scurgere de pe versan i. În urma depunerii resturilor vegetale la suprafa a solului se formează un orizontul organic (O folic) alcătuit din peste 35% materie organică. dar prezintă risc ridicat de autoaprindere şi spulberare eoliană. sol având proprietă i eutrice cel pu in în orizontul de suprafa ă. sol având proprietă i districe cel pu in în orizontul superior. salinic (sc). prezintă o permeabilitate ridicată iar densitatea aparentă are valori cuprinse între 0. foliosolurile pot avea o reac ie slab acidă sau slab alcalină.4 115 . Clima este umedă şi rece cu temperaturii medii anuale 690C şi precipita ii medii anuale de 900 mm. iar sub păduri de conifere 4-6 t/ha). Subtipuri distric (di). Cantitatea de resturi vegetale care se depune la suprafa a solului depinde de speciile dominante (în cazul pădurilor de foioase se depun 2-3 t/ha.2-0. sunt utilizate pentru păşuni şi fâne e de calitate slabă. O) cu grosimea de cel pu in 50 cm sau de minimum 20 cm dacă este situat direct pe rocă (R). Management Histosolurile au o fertilitate scăzută. culoare brun deschisă în partea superioară şi brun închis în partea inferioară. Orizontul turbos poate fi utilizat prin compostare ca substrat nutritiv în sere şi solarii. 19. Pot fi ameliorate prin lucrări de desecare. Juncacee. de densitatea acestora şi de condi iile climatice. La aceste soluri nu se poate vorbi de textură şi structură. câteva zile pe an. afânare adâncă şi aplicarea de amendamente în cazul histosolurilor districe. Răspândire şi condi ii naturale de formare Sunt răspândite în arealele montane şi ocupă ariile depresionare înconjurate de versan i acoperi i cu păduri de foioase sau răşinoase. sol având orizont sulfuratic în primii 125 cm.apare la adâncimi mai mari de 50 cm şi este format din roci dure magmatice sau metamorfice. prezintă un orizont T care con ine resturi vegetale acide provenite de la Sphagnum iar gradul de satura ie în baze este mai mic de 50%. După efectuarea lucrărilor de drenaj şi coborârea franjului capilar pot fi cultivate.

Sunt utilizate numai în domeniul silvic pentru păduri de foioase şi răşinoase. Care sunt factorii restrictivi ai utilizării histisolurilor? 3. Editura Ceres. sol având proprietă i districe cel pu in în orizontul superior. 2005 .Pedologie..Care sunt principalele proprietă i ale histosolurilor? 2.. 6. Filipov F. Bucureşti.. Chiri ă C..g/cm3.. Cluj Napoca.. Blaga Gh. Udrescu S. sol cu rocă compactă consolidată (orizont R) continuă în profilul de sol (epilitic orizont R între 20-50 cm. Ilie L. Vasile D.Ecopedologie cu baze de pedologie generală. 2. sol având proprietă i eutrice cel pu in în orizontul de suprafa ă. 2009 – Pedologie-Solurile României. Întrebări: 1. Editura Didactică şi Pedagogică RA.. Mihalache M. 1974 . Rusu I. 4.. Subtipuri distric (di). Care sunt metodele de utilizare ale foliosolurilor? 4.. 3. Mihalache M. Blaga Gh. batilitic între 100-150 cm).. Vasile D. Mihalache M. Udrescu S.. Editura AcademicPress. litic (li). 5. 2006– Îndrumător de lucrări practice privind evaluarea calitativă a terenurilor agricole. fără carbona i.. Editura Dominor. 2006 – Pedologie – geneza. Bucureşti.Pedologie. proprietă ile şi taxonomia solurilor. În urma proceselor de descompunere a resturilor vegetale humusul rezultat este în cantitate mică şi alcătuit din acizi fulvici. Management Fertilitatea foliosolurilor este foarte variată şi depinde de natura materialului parental şi de gradul de descompunere a materiei organice. Editura Ceres.. Bucureşti.. AMC – USAMV Bucureşti 116 . Care sunt principalele însuşiri fizico-chimice ale foliosolurilor? Bibliografie: 1. Bucureşti. eutric (eu). Udrescu S. Ilie L. 1996 . Rusu I. mezolitic între 50-100 cm.

1 ERODOSOLURILE (ER) Soluri puternic erodate sau decopertate ca urmare a ac iunii antropice astfel că orizonturile rămase nu permit încadrarea într-un anumit tip de sol. ca urmare a interven iei antropice se formează erodosolurile.10-15 cm grosime. Cunoaşterea solurilor formate in urma influen ei antropice b. Cunoaşterea principalelor proprietă i şi a modului de formare al antrosolurilor Rezumat Această clasă include solurile care au ca element diagnostic orizont antropedogenetic sau lipsa orizonturilor A şi E îndepărtate prin eroziune accelerată sau decapitare antropică. nestructurate. textură variată. sau din AC sau AB având sub 20 cm grosime. Orizontul C . şi în zonele de câmpie unde există depozite nisipoase. texturi diferite. B sau C. antrosol Obiective: a. iar la suprafa ă apare un orizont A/C. Formarea erodosolului este condi ionată de procesul de eroziune accelerat ca urmare a interven iei antropice în ecosistemele terestre şi dereglarea echilibrului natural existent prin cultivarea terenurilor amplasate pe versan i sau a solurilor nisipoase. În urma interven iei antropice se intensifică procesele de eroziune care determină îndepărtarea orizontului superior. Formarea acestor solurilor are la bază bilan ul a două procese antagoniste. Răspândire şi condi ii naturale de formare Erodosolurile sunt răspândite în zonele de deal şi podiş pe versan i puternic înclina i unde nu au fost executate lucrări ameliorative de combaterea eroziunii solului. apari ia rocilor la suprafa ă. prezintă la suprafa ă un orizont Ap provenit din orizont B sau C. Sedimentele (materialele parentale) scoase la zi prin eroziune sau prin decopertare sunt considerate roci şi încadrate ca atare. Podişul Bârladului. Atunci când dintr-un proces de pedogeneză se trece la un proces de reliefogeneză. Suprafe e însemnate se întâlnesc în Subcarpa i. Clasa antrisoluri cuprinde două tipuri de sol: Erodosolul şi Antrosolul. fără aplicarea unor măsuri de conservare a solului. 20. nestructurate. procesul de pedogeneză care determină formarea solului şi diferen ierea pe verticală a orizonturilor şi procesul de reliefogeneză (denuda ie. erodosol. Pot fi întâlnite în zone de câmpie dacă solul nisipos a fost erodat prin defla ie eoliană după desfiin area perdelelor de protec ie. Podişul Transilvaniei. sărace în humus şi elemente nutritive.).. Proprietă i 117 . Alcătuirea profilului: Ap-C Orizontul Ap . De regulă. sedimentare) care frânează procesul de formare a solurilor (Florea şi colab.CAPITOLUL 20 CLASA ANTRISOLURI (ANT) Cuvinte cheie: influen a antropica. 2004). deschise la culoare.reprezintă materialele parentale. cu implica ii negative asupra ecosistemelor naturale. albiile râurilor etc. Când bilan ul este în favoarea pedogenezei se formează soluri cu diferite grade de dezvoltare iar când este în favoarea reliefogenezei solurile nu se mai formează (ex. culoare brun gălbuie. Pentru erodosolurile rezultate prin decopertare se poate folosi denumirea de decosol. Cunoaşterea proprietă ilor erodosolurilor c. Podişul Getic. Astfel soluri evoluate în perioade foarte lungi de timp sunt transformate într-un timp redus în Erodosoluri fără a se putea regenera.

psamic (ps). andic (an). pelic (pe). sol având orizont B argic (Bt). reac ia poate fi acidă sau alcalină. erodosol cu orizont spodic sau rest de orizont spodic la suprafa ă. orizontul B sau orizonturi de tranzi ie A/B sau A/C. stagnic (st).Erodosolurile sunt caracterizate printr-un profil de sol intens trunchiat în care se întâlneşte de la suprafa ă orizontul C. calcaric (ka). batilitic între 100-150 cm). în sere şi solarii unde au fost aplicate elemente fertilizante şi norme mari de irigare care au dus la transformări profunde ale solului ini ial. sol având orizont B cambic (Bv). Aplicarea unor norme foarte mari de irigare produce o compactare a solului şi o acumulare de săruri solubile ceea ce determină o degradare a însuşirilor fizico-chimice. sol având proprietă i eutrice cel pu in în orizontul de suprafa ă. litic (li). sol cu rocă compactă consolidată (orizont R) continuă în profilul de sol (epilitic orizont R între 20-50 cm. Brăila. Dolj. sol având proprietă i hipostagnice (orizont w) în primii 100 cm sau proprietă i stagnice intense (orizont stagnic W) între 50-200 cm. îngrăşăminte minerale pentru o mai bună aprovizionare cu elemente nutritive. eutric (eu). deoarece foarte multe erodosoluri au apărut ca urmare a efectuării lucrărilor agricole şi a parcelării terenului din deal în vale. Fertilizarea intensă determină formarea la suprafa ă a unui orizont puternic humifer cu o grosime de peste 50 cm. Răspândire şi condi ii naturale de formare Antrosolurile sunt răspândite în areale relativ restrânse. 118 . Sunt utilizate pentru culturi de câmp. 20. administrarea de îngrăşăminte organice pentru refacerea materiei organice din sol. sol cu caracter scheletic (cu peste 75 % schelet) având orizonturi A. spodic (sp). sol având carbona i de la suprafa ă sau din primii 50 cm. fragmente de ceramică etc. E sau B excesiv scheletice. Management Erodosolurile datorită con inutului redus în humus şi a elementelor nutritive prezintă o fertilitate foarte slabă. Au un con inut scăzut în humus 1-2%. Constan a şi Olt) unde au fost efectuate lucrări de nivelare şi compactare a solului precum şi men inerea unui strat de apă o perioadă lungă de timp la suprafa a solului. păşuni şi fâne e dar produc iile ob inute sunt reduse. sol având material amorf (provenit din rocă sau materialul parental) cel pu in în unul dintre orizonturi. scheletic (qq). sol având textură foarte fină cel pu in în primii 50 cm. Pentru ameliorarea lor se impune aplicarea unor măsuri de combaterea eroziunii solului. În lipsa unui con inut ridicat în materie organică prezintă un regim aerohidric deficitar. Procese pedogenetice Formarea antrosolurilor din sere şi solarii este influen ată de un regim hidric şi termic care determină o mineralizare rapidă a resturilor vegetale. care poate con ine materiale organice amestecate cu diferite materiale reprezentate prin incluziuni de cărămizi. iar gradul de satura ie în baze prezintă valori cuprinse între 40-90%. În urma adaosului de material organic se formează un orizont antropogen numit A hortic (Aho) bogat în humus şi cu o activitate biologică intensă. mezolitic între 50-100 cm. argic (ar).2 ANTROSOLURILE (AT) Soluri caracterizate printr-un orizont superior antropedogenetic de cel pu in 50 cm grosime (format prin transformarea unui orizont sau strat al solului prin fertilizare îndelungată şi lucrare adâncă sau prin acre ie) format ca urmare a unei lungi perioade de cultivare şi irigare. fără a îndeplini parametrii necesari pentru proprietă i andice ca să fie încadrat la Andosol. Subtipuri cambic (cb). Sunt întâlnite şi în zonele orizicole (Ialomi a. sol având o textură grosieră cel pu in în primii 50 cm. aplicarea lucrărilor agricole dealungul curbelor de nivel.

Care sunt principalele măsuri de ameliorare ale erodosolurilor? 3.. prezintă numeroase resturi vegetale. nestructurat.. calcaric (ka). sunt foarte bine aprovizionate cu elemente nutritive deoarece şi consumul acestora datorită sistemului intensiv de exploatare este ridicat. 1974 . Management În urma fertilizării masive cu îngrăşăminte organice şi a condi iilor de mediu controlat. distric (di).. Prezintă o activitate microbiologică bună. Rusu I. Mihalache M..grosime 50 cm. 6. Orizontul B – grosime 20-30 cm. sol având proprietă i antracvice. proprietă ile şi taxonomia solurilor.. Proprietă i Antrosolurile prezintă proprietă i variate în func ie de tipul de sol modificat antropic şi de materialele organice depuse la suprafa a solului. Vasile D. Ilie L. 2006 – Pedologie – geneza. Care este managementul antrosolurilor? Bibliografie: 1. Totodată se impune aplicare unor metode eficiente de combatere a buruienilor (în special a stufului) prin erbicidare. antracvic (aq). culoare brun închis (10YR 3/3). Cluj Napoca. Bucureşti. Care sunt principalele caracteristi ale antrosolurilor? 4. textură variată.. Bucureşti. 2005 . Udrescu S. con inut ridicat în materie organică. Editura Didactică şi Pedagogică RA. gradul de satura ie în baze mai mare de 53%. Bucureşti. Editura Dominor. reac ia variază de la slab acid până la slab alcalin. Chiri ă C. 2009 – Pedologie-Solurile României. 3. Filipov F. Udrescu S.poate apare la adâncimi mai mari de 100 cm. Bucureşti. sol având textură foarte fină cel pu in în primii 50 cm. textură lutoasă.Alcătuirea profilului: Aho-B-C Orizontul Aho .Pedologie. 1996 . Ilie L. textură luto-argiloasă. structură columnoid prismatică sau prismatică Orizontul C . sol având carbona i de la suprafa ă sau din primii 50 cm.. Pot avea textură nisipo-lutoasă sau luto-argiloasă. Rusu I. 4..Care sunt principalele proprietă i ale erodosolurilor? 2. pelic (pe). culoare brună sau brun deschis. AMC – USAMV Bucureşti 119 . 2. Udrescu S. con ine carbonat de calciu. Blaga Gh. Editura Ceres. Mihalache M. eutric (eu). sol având proprietă i districe cel pu in în orizontul superior. Ciclul intensiv de exploatare necesită aplicarea corespunzătoare a tuturor verigilor tehnologice.. Antrosolurile utilizate la cultura orezului necesită aplicarea de îngrăşăminte chimice şi efectuarea unor lucrări de îndiguire şi drenaj. Întrebări: 1. 2006– Îndrumător de lucrări practice privind evaluarea calitativă a terenurilor agricole.Ecopedologie cu baze de pedologie generală. Vasile D. Editura AcademicPress. fără carbona i. Editura Ceres. castrave i.. De efectuarea acestor lucrări de drenaj depinde prevenirea salinizării orezăriilor cât şi a terenurilor limitrofe... culoare brun gălbuie. sol având orizont A hortic (de peste 50 cm grosime). Subtipuri hortic (ho). Mihalache M. psamic (ps). compact în partea superioară. con inut ridicat în humus. sol având proprietă i eutrice cel pu in în orizontul de suprafa ă..) şi pentru floricultură.Pedologie. sol având o textură grosieră cel pu in în primi 50 cm.. ardei etc. Blaga Gh. 5. fertilitatea Antrosolurilor este foarte mare pentru cultura legumelor (tomate.

în lucrările de cartare: . a tehnologiilor agricole etc. la scară mare furnizează de asemenea şi datele necesare pentru stabilirea măsurilor de ameliorare a solurilor acide şi pentru efectuarea lucrărilor de bonitare.CAPITOLUL 21 BONITAREA ŞI EVALUAREA TERENURILOR Cuvinte cheie: bonitare. b. În ara noastră. 21.temperatura medie anuală – valori corectate – indicator 3 C. d. În cadrul acestor grupe de factori se folosesc următorii indicatori mai importan i. .precipita ii medii anuale – valori corectate – indicator 4 C. se iau în considerare cele mai importante elemente şi anume. Exprimarea favorabilită ii pentru diferite plante se face prin note de bonitare în condi ii naturale şi poten area notelor de bonitare. care se găsesc de obicei. .2Indicatori de bonitare Având în vedere multitudinea condi iilor de mediu care caracterizează fiecare unitate de teren (UT sau TEO). se utilizează indicatori de poten are. în scopul aprecierii capacită ii de produc ie. de hidrologie şi de însuşirile fizico-chimice ale solului. Pentru calculul notelor de bonitare în condi ii naturale se folosesc anumi i indicatori. clasa de calitate. Rezumat Studiile de sol (memoriile agropedologice şi hăr ile de sol). 1987.gleizarea – indicator 14. poten are Obiective: a. de stabilire a gradului de favorabilitate a acestor condi ii pentru fiecare folosin ă şi cultură (deoarece un teren poate fi nefavorabil pentru anumite folosin e şi culturi. . . iar pentru poten area notelor de bonitare prin aplicarea lucrărilor de îmbunătă iri funciare şi a unor tehnologii ameliorative. dar favorabil pentru altele). bonitarea se face pe baza Metodologiei de elaborare a studiilor pedologice. de resursele climatice.stagnogleizarea (pseudogleizarea) – indicator 15. .textura în Ap sau în 0-20 cm – indicator 23 A. la modificarea în bine a factorilor de mediu în aprecierea capacită ii de produc ie a terenurilor respective este necesar să se ină seama de acest lucru (să se introducă aşa numitele elemente de poten are). Cunoaşterea metodologiei de bonitare în condi ii naturale Cunoaşterea metodologiei de bonitare în condi ii poten ate Care sunt clasele de calitate ale terenurilor Care sunt metodele de evaluare ale terenurilor horticole 120 . condi iilor legate de relief.1 NO IUNI DE BONITAREA SOLURILOR ŞI TERENURILOR AGRICOLE Bonitarea terenurilor agricole reprezintă o ac iune complexă de cercetare şi de apreciere cantitativă a principalelor condi ii care determină creşterea şi rodirea plantelor.salinizarea sau sodizarea (alcalizarea) – indicator 16 sau 17. prin aplicarea lucrărilor de îmbunătă iri funciare şi a unor tehnologii curente ameliorative. evaluare. c. denumi i indicatori de bonitare. În situa iile în care s-au executat lucrări de îmbunătă iri funciare ce duc de regulă. 21.

clasa a III a 41-60 puncte.rezerva de humus în stratul 0-50 cm – indicator 144. clasa a II a 61-80 puncte. în func ie de folosin ă sau de cultură sunt în "Instruc iunile de lucru pentru bonitarea terenurilor agricole" elaborat de I. piersic (PC). . vie-vin (VV). trifoi (TR). vie struguri de masă (VM). care variază între 1 şi 0 (zero). clasa a IV a 21-40 puncte.volumul edafic – indicator 133.poluarea – indicator 29. Cu cât valoarea coeficien ilor se apropie mai mult de valoarea 0 (zero) şi limita inferioară a notei de bonitare va tinde spre zero (chiar când un singur indicator are coeficientul 0 .păşuni (PS). floarea-soarelui (FS). Pentru a ob ine notele de bonitare pe folosin e şi culturi se înmul eşte cu 100 produsul coeficien ilor celor 17 indicatori: y = (x1 . când factorul este cu totul nefavorabil (limitativ). .panta – indicator 33. La stabilirea notelor de bonitare fiecare din indicatorii enumera i mai sus participă printr-un coeficient de bonitare. lucernă (LU).reac ia în Ap sau în 0-20 cm – indicator 63.excesul de umiditate la suprafa ă – indicator 181. Tabelele cu scările valorice şi mărimea coeficien ilor de bonitare pentru fiecare indicator.81-100 puncte. Coeficientul de bonitare maxim (adică 1) când un factor (indicator) este în optim fa ă de exigen ele plantei luate în considera ie şi respectiv valoarea zero.con inutul de CaCO3 total pe 0-50 cm – indicator 61. 100 în care: y .. . x2 ·x3………. păr (PR).inundabilitatea – indicator 40.nota de bonitare. x2. in-ulei (IU).porozitatea totală în orizontul restrictiv – indicator 44. cartof (CT). . În func ie de valoarea notei de bonitare. dar şi de la o plantă la alta. . in-fuior (IF). şi a cărui valoare diferă pe scara respectivă.valorile coeficien ilor indicatorilor.adâncimea apei freatice – indicator 39. . Când to i aceşti factori sunt în optim fa ă de cerin ele plantei luate în considera ie (to i indicatorii au coeficient egal cu 1) nota de bonitare va avea valoarea maximă egală cu 100. soia (SO). clasa a V a 0-20 puncte. pentru una şi aceeaşi folosin ă sau cultură. .P.x17) . sfeclă de zahăr (SF). măr (MR). . .A.……x17 . se stabilesc 5 clase de bonitare ale terenului notate cu cifre romane de la I la V: clasa I . . x1. prun (PN).alunecări – indicator 38.gradul de satura ie în baze în Ap sau în 0-20 cm – indicator 69. . cânepă (CN). 121 . cireş-vişin (CV). mazăre-fasole (MF).nota de bonitare este zero).C. fâne e (FN). cais (CS). grâu (GR). orz (OR). Culturile care se iau în considerare sunt următoarele: . legume (LG). porumb (PB).

2 Poten area notelor de bonitare prin aplicarea lucrărilor de îmbunătă iri funciare şi a unor tehnologii curente ameliorative Poten area constă în mărirea valorii coeficien ilor de bonitare ai însuşirilor asupra cărora se ac ionează prin lucrările tehnologice sau de îmbunătă iri funciare.8 8.îndiguire.007 1. 122 .3 26.Tabelul 21.0 Vii mii ha 231 10 60 76 75 10 % 100 4.717 917 3.1 41.4 10.7 32. folosindu-se în acest scop anumi i coeficien i.3 Livezi mii ha 227 1 23 82 95 26 % 100 0.4 26.5 Legenda 0-20 puncte 21-40 puncte 41-60 puncte 61-80 puncte 81-100 puncte Alte utilizări Fig.9 32.060 % 100 6. şi deci. Pentru poten area notelor de bonitare naturală sunt utiliza i următorii indicatori: Lucrări de îmbunătă iri funciare: .1 28. denumi i de "poten are".943 2.0 32. . 21.4 25.756 3.1 35.213 100 1.9 11.4 18.1 Încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate 21.1 41.647 3.3 26.1 6.0 Arabil mii ha 9.845 51 311 1263 2.041 4.414 855 2.1 Repartizarea terenurilor agricole pe clase de calitate Clase de calitate Suprafa a totală din care: Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IV Clasa V Total agricol mii ha 141. Poten area notelor de bonitare se face numai pentru acele lucrări care au un efect de durată şi care modifică substan ial nivelul de productivitate al terenurilor.2 20.8 14.5 4.1 36. corespunzător noii situa ii create în urma lucrărilor cu care s-a intervenit.desecare. care înmul i i cu coeficien ii de bonitare (în condi ii naturale) măresc valoarea acestora. nota finală de bonitare.335 1766 811 % 100 9.6 Păşuni şi fâne e mii ha % 4.

Îndiguirea are ca principal scop apărarea terenurilor de revărsarea apelor curgătoare. prezintă o deosebită importan ă pentru evaluarea terenurilor agricole.prevenirea şi combaterea eroziunii (fără terasare) . 123 . iar terenurile agricole sunt încadrate în clase de calitate. 3.combaterea poluării. Lucrări agropedoameliorative: . . Lucrări agropedoameliorative: 1. Desecarea de suprafa ă elimină efectul negativ al stagnării apei la suprafa a solului. sfeclă de zahăr şi lucernă şi 130 pentru restul culturilor.combaterea salininită ii şi alcalinită ii. stabilirea cât mai corectă a folosin elor şi alegerea culturilor celor mai indicate pentru anumite teritorii. Afânarea adâncă a solului (fără întoarcerea brazdei) îmbunătă eşte porozitatea totală a solului şi diminuează penalizările datorate porozită ii scăzute a solului. valoare ce reprezintă punctajul maxim al celui mai bun teren în condi ii naturale. dar nu poate depăşi valoarea de 150 pentru porumb. refacerea capacită ii productive şi înlătură penalizăriile determinate de indicatorul de poluare a solului.terasarea terenurilor în pantă. Această lucrare anulează penalizările introduse de coeficien ii de bonitare prin inundabilitate. Prevenirea şi combaterea eroziunii solului determină reducerea penalizărilor determinate de panta terenului şi alunecările de teren. 2. se pot face previziuni ale evolu iei produc iei. 4. Poten area notelor de bonitare naturală este valabilă numai pentru situa iile în care au fost executate lucrări de ameliorare a solurilor iar acestea sunt func ionale pentru scopul în care au fost proiectate. Eliminarea excesului de apă de la suprafa ă conduce la ameliorarea stării de stagnogleizare al solurilor. Lucrări de îmbunătă iri funciare: 1. . Aceste lucrări anulează penalizările determinate de diferite grade de salinizare şi alcalizare. 2. . .iriga ie. Coeficien ii de poten are pentru desecarea de suprafa ă anulează penalizările produse de coeficien ii de bonitare pentru precipita ii medii anuale. 4. Combaterea poluării solului urmăreşte depoluarea acestuia. Iriga ia realizează aprovizionarea solului cu cantită i de apă suplimentare fa ă de cele primite în mod natural din precipita ii.drenaj de adâncime.afânarea adâncă (scarificarea). Iriga ia elimină efectul negativ al deficitului umiditate datorat precipita iilor insuficiente şi poate determina creşterea notei de bonitare la peste 100. 6. Bonitarea terenurilor agricole de pe un anumit teritoriu. . pe baza însuşirilor intriseci ale solurilor. 5. atât al apei provenite din precipita ii cât şi din alte surse. 3.amendarea cu calcar şi gips.. . Combaterea salinită ii şi alcalinită ii solului se realizează prin îndepărtarea sărurilor solubile sau a ionului de Na+ din sol. În urma efectuării lucrărilor de bonitare se poate stabili poten ialul productiv al solurilor pentru diferite culturi. Drenajul de adâncime se efectuează pentru coborârea nivelului apei freatice şi elimină efectul negativ al apei freatice situată la mică adâncime şi a stării de gleizare a solului. 7. pentru excesul de umiditate de suprafa ă şi pentru stagnogleizare.fertilizarea ameliorativă (radicală). Fertilizarea ameliorativă contribuie la creşterea con inutului de materie organică a solului şi anulează penalizările produse de rezerva mică de humus. Amendarea cu calcar şi gips urmăreşte corectarea în sens favorabil a reac iei solului şi anulează penalizările produse de reac ia acidă sau alcalină a solului. Terasarea terenurilor în pantă are ca rezultat reducerea pantei naturale şi favorizează în acelaşi timp re inerea în sol a unei cantită i mai mari din apa din precipita ii.

Udrescu S. Care sunt clasele de calitate ale terenurilor? 3. Mihalache M... Mihalache M. Care sunt indicatorii utiliza i la poten are? 4. 4... Editura Dominor. 2005 . Care sunt metodele de evaluare ale terenurilor? Bibliografie: 1.. Vasile D. Editura Ceres.Întrebări: 1. Blaga Gh. Bucureşti. Blaga Gh. 2009 – Bonitarea terenurilor agricole. 2. 3.Care sunt principalii indicatori utiliza i la bonitarea terenurilor? 2. 2006 – Pedologie – geneza. Chiri ă C. Cluj Napoca. Bucureşti.Pedologie... 5.. Bucureşti 7. Ilie L. Filipov F. Bucureşti..Pedologie. 6. 1974 . proprietă ile şi taxonomia solurilor. Udrescu S. Mihalache M. 2006– Îndrumător de lucrări practice privind evaluarea calitativă a terenurilor agricole. 1996 . Editura Didactică şi Pedagogică RA.Ecopedologie cu baze de pedologie generală. Vasile D. AMC – USAMV Bucureşti.. Editura AcademicPress. Ilie L. Ilie L.... 2006– Îndrumător de lucrări practice privind evaluarea calitativă a terenurilor agricole. Mihalache M.. AMC – USAMV Bucureşti 124 . Rusu I. Udrescu S. Editura Ceres.. Udrescu S.. Rusu I.

125 .

PEDOLOGIE 3 .

PEDOLOGIE 3 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->