You are on page 1of 6

Božidar Radišič Kobilje 33f 9227 Kobilje

I Kpr 47924/2012

Murska Sobota, 02.10.2012

OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI 9000 Murska Sobota

ZADEVA: Pritožba zoper sklep o uvedbi preiskave Kpr 47924/2012 z dne 25.9.2012 V kazenskopreiskovalni zadevi zoper mene zaradi kaznivega dejanja po členu prvem odstavku 186. Člena Kazenskega zakonika (KZ-1B) vlagam PRITOŽBO Zoper sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti, s katerim je preiskovalni sodnik proti meni uvedel sklep o uvedbi preiskave zaradi navedenega kaznivega dejanja po prvem odstavku 186. člena Kazenskega zakonika (KZ-1B). Na podlagi 5. Odstavka 169. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) vlagam pritožbo zoper sklep o uvedbi preiskave, zaradi kršenja določil ZKP, ZPol in Pravilnika o policijskih pooblastilih. Iz kazenskega spisa je namreč razvidno, da so policisti Policijske postaje Murska Sobota eklatantno kršili določila ZKP s tem, ko so pred izdajo ustrezne odredbe o hišni preiskavi preiskali ograjen vrt in kot sami navajajo zaprt rastlinjak. Republika slovenija ima na področju drog dva predpisa , ki obravnavata delikte s področja drog in sicer Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD) in KZ-1B. Po zagotovilih Ministrstva za zdravje, podanih na lanskoletni Correlation Conference v Ljubljani, ki ga je organiziralo isto ministrstvo, so predstavniki Republike Slovenije mednarodni javnosti zatrjevali, da v Sloveniji ni možno izreči zaporne kazni za posest katere koli droge za lastno uporabo. Edini in izključni razlog za uvedbo kazenskega postopka mora biti izkazan s preprodajo ali namenom preprodaje, kar pa mora biti dokumentirano. Samozdravljenje je osnovna človekova pravica in temeljna svoboščina, vendar mi jo država s tem, ko mi preprečuje posest eklatantno krši slovensko zakonodajo in človekove pravice in temeljne svoboščine.

1

Konopljo za samozdravljenje uporabljam že desetletja, tudi zaradi mojih zdravstvenih težav v preteklosti. S konopljo sem se ozdravil in jo uporabljam tudi in predvsem iz zdravstvenih razlogov. S tem, ko mi država krati pravico do mednarodno priznanega in učinkovitega zdravila, mi eklatantno omejuje in krši moje človekove pravice in svoboščine! Sam uporabljam konopljo zaradi zdravstvenih težav in sicer pred leti prebolene hude bolezni ledvic, visokega krvnega pritiska, težav s prostato in zvišanega holesterola. Vse te bolezni so v mednarodni klasifikacija zdravljenja s konopljo! Očitno povsod po svetu, razen v RS, ker so slovenski politiki in državni uradniki verjetno najbolj ali nesposobni, nerazgledani, neinformirani, neizobraženi ali pa škodoželjni. S tem krišijo vsem državljanom RS pravico do učinkovitega mednarodno priznanega zdravila. In ker je uporaba konoplje že dolgo izključno politično in ne strokovno vprašanje se smatram za politično preganjanega. Eklatantno kršenje določil Zpol, Pravilnika o policijskih pooblastilih, so policisti naredili s tem, da so protipravno pregledali celoten ograjen vrt, zaprt rastlinjak in celotno dvorišče, čeprav za to niso imeli nobene zakonske osnove. To utemeljujem na podlagi dokumentov v sodnem spisu, kjer policisti sami navajajo potek in kronologijo celotnega postopka pred izdajo ustrezne odredbe o hišni preiskavi. Podlaga za obisk policistov je po njihovih navedbah bilo moje elektronsko sporočilo, ki sem ga dne 5.9.2012 ob 13.02 poslal direktorju PUMS in v katerem sem izjavil, da zaradi šikaniranja ne bom več upošteval navodil policistov. Policisti so v razlogih za obisk, ki jih navajajo v Predlogu SKP-PUMS pozabili navesti predvem navedbo, ki sem jo v istem elektronskem sporočilu poslal direktorju PUMS, v katerem sem mu navedel tudi, da se zaradi groženj kriminalista, ki mi je prišel grozitna dom, počutim ogroženega! Zanimivo je, da tega niso preverjali ne policisti ne ODT. Ker je od mojega elektronskega sporočila do obiska policistov in kriminalistov omenjenega dne (21.9.2012) minilo kar 16 dni, je več kot očitno, da policisti PUMS niso imeli nobenega razloga, da bi me zaradi nujnosti postopka vabili ustno, ampak bi mi v skladu s 37. členom ZPol (ki je bil dejansko podlaga za obisk policistov) morali poslati pisno vabilo z razlogom vabljenja, za kar bi si v 16 dneh od mojega elektronskega sporočila verjetno lahko vzeli čas! Ne ZPol, ne Pravilnik o policijskih pooblastilih in še posebej ne ZKP policistom ne daje nobenih pooblastil, da bi se brez prisotnosti lastnika sprehajali po dvorišču, ograjenem vrtu in kot sami navajajo pregledali (kot sami navajajo) celo zaprt rastlinjak na ograjenem vrtu. Da bi policisti zavohali konopljo na celih 30 m in to iz zaprtega rastlinjaka je milo rečeno privlečeno za lase, saj iz zaprtega rastlinjaka ni moč zaznati vonja po konoplji vse do trenutka dokler ga nekdo ne odpre! Naj izrecno omenim, da mi policisti nikoli niso izročili nobenega vabila glede mojega elektronskega sporočila, niti me nikoli niso o tem povprašali, kar je le še eden od dokazov, da je bil to le izgovor za nezakonito izvedeno hišno preiskavo, pred izdajo ustrezne odredbe pristojnega sodišča o odrejeni hišni preiskavi! Razen vabljenja na podlagi 37. Člena ZPol, druge pravne osnove za obisk na mojem domu, zaradi mojega elektronskega sporočila policisti pač niso imeli. Elektronsko sporočilo sem na PUMS poslal zaradi dejstva, da se tako jaz kot moja partnerko dejansko že bojiva za lastno življenje, saj sem v istem elektronskem sporočilu zapisal tudi, da nama kriminalisti ponoči hodijo domov grozit in svetit skozi okna! Za te navedbe imam prav tako tudi priče, vendar to očitno ne zanima ne policije in ne tožilstva! Do sedaj me glede mojega elektronskega sporočila policisti niso obiskali niti v priporu. Čeje bil namen obiska moje elektronsko sporočilo bi verjetno to morali storiti po službeni dolžnosti, vendar se jim to očitno ne zdi več pomembno! 2

37. člen ZPol Policisti lahko vabijo v uradne prostore osebe, ki bi lahko dale koristne podatke za izvrševanje nalog, določenih z zakonom, v primerih, ko vabljenje ni mogoče na podlagi drugih zakonov. Pisno vabilo mora vsebovati ime in priimek vabljene osebe, čas, kraj in razlog, zaradi katerega je vabljena, in v kakšni vlogi, ter opozorilo, da bo prisilno privedena, če se vabilu ne bo odzvala. PRAVILNIK O POLICIJSKIH POOBLASTILIH v 20 členu določa: »20. člen(1) Policist praviloma vabi osebo z vabilom, ki ga pošlje po pošti ali ga osebno vroči. (2) Policist osebo neposredno ustno vabi praviloma takrat, ko je potrebno podatke ali obvestila pridobiti nujno in takoj.??? Da postopek ni bil nujen še enkrat dokazujem s tem, da so policisti rabili kar 16 dni da so prišli do mene, se pravi da postopek ni bil niti slučajno nujen, da bi me morali obiskati na podlagi 2. Odstavka 20.člena pravilnika o policijskih pooblastilih, mi v predalčniku pustiti vabilo, na katerega bi se sigurno odzval, saj sem bil že kar nekajkrat na PUMS, tudi pri direktorju! O sestanku z direktorjem PUMS obstaja tudi zvočni zapis iz katerega je razvidno, da sem na nepravilnosti in nezakonitosti dela PUMS opozarjal že neštetokrat! Da so si policisti celotno zgodbo izmislili in je to še samo eno izmed novih kršitev in šikaniranj policistov PUMS nedvoumno izhaja tudi iz same odločbe o pridržanju, kjer so policisti sami navedli celo kronološki potek dogodkov, ki navaja, da so policisti iz Murske Sobote odšli ob 15.00 z namenom razjasnitve mojega elektronskega sporočila. Od Murske Sobote do Kobilja kjer prebivam je 25 km, se pravi da ob normalni vožnji traja najmanj 20 minut, da policisti prevozijo teh 25 km, policisti so tako v rekordnih 18 minutah prevozili 25 km, mi zvonili na vratih, nezakonito preiskali (kot sami navajajo) celotno dvorišče, ograjen vrt, ki je od vhodnih vrat oddaljen najmanj 30 m, pregledali celoten ograjen vrt, odprli zaprt rastlinjak in ga pregledali, se vrnili cca 2 km do kraja kjer so me opazili, da se peljem z avtom, ki sem ga peljal ta dan prvič, ker mi ga je posodil prijatelj (svojega nimam) in mi že ob 15.18 odvzeli prostost. Te trditve enostavno ne vzdržijo, ampak kažejo na to, da so policisti grobo kršili določila ZPol in ZKP in da je celoten postopek dejansko še eden od konstruktov in še eno od šikaniranj, ki se vrstijo že vse od leta 2008, ko je moja partnerka s sestro odprla trgovino CANNAJOY. Policisti in kriminalisti so namreč že večkrat grozili z zaprtjem trgovine, za kar prav tako imam priče! Da je celoten postopek konstrukt utemeljujem tudi z dejstvom, da me policisti o vsebini mojega elektronskega sporočila nikoli niso niti povprašali, kaj šele da bi mi vročili vabilo, zaradi katerega so sploh prišli na moj dom! O mojem elektronskem sporočilu me niso povprašali niti na zaslišanju na PP MS, kar je razvidno iz dokumentacije oz. iz sodnega spisa! Iz odredbe preiskovalnega sodnika o hišni preiskavi št. I Kpd 47924/2012-2 z dne 21.9.2012 je razvidno, da je preiskovalni sodnik odredil tudi preiskavo vozil Mercedes C220 reg. št. MS SD-932 in MS CK-261, obe last g. Samuela Friškiča, stanujočega Trubarjeva 19 iz Kroga. Iz zapisnika o preiskavi stanovanja in drugih prostorov po odredbi sodišča je razvidno, da g. Samuel Friškič o preiskavi vozil ni bil niti obveščen, kaj šele pri preiskavi prisoten! ZKP v 1. odstavku 216. člena izrecno določa, da: » Pri hišni preiskavi ima pravico biti navzoč tisti, čigar stanovanje ali prostor se preiskujejo ali njegov zastopnik«. To je še ena od bistvenih kršitev določil ZKP, zaradi katere je po mojem mnenju hišna preiskava bila izvedena nezakonito in pomeni grobo kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zato niti preiskovalni sodnik ne bi smel odrediti pripora, saj so dokazi, pridobljeni s kršitvijo zakonodaje in kratenjem človekovih pravic in temeljnih sovobščin nedopustni in je tako izvedena 3

hišna preiskava nezakonita, prav tako pa je na podlagi istih razlogov nezakonit tudi odrejen pripor. Prav tako je izdana odredba o hišni preiskavi izdana protizakonito. Naslednja kršitev policistov je bila storjena z zasegom ročno zvite cigarete s filtrom, ki je bila najdena ob pridržanju, ki mi je bila odvzeta ob varnostnem pregledu, kar je nedopustno, saj 38. člen ZPol natančno določa obseg in namen varnostnega pregleda: »38. ZPol določa: »Člen Pri opravljanju nalog, določenih z zakonom, lahko policisti v primerih, ko obstaja verjetnost napada ali samopoškodovanja s strani določene osebe, opravijo varnostni pregled te osebe. 22. Člen Pravilnika o policijskih pooblastilih določa: »(1) Pri varnostnem pregledu policist z rokami pretipa oblačila osebe, rokavice, pokrivalo in lase ter pregleda obutev. Če pri tem zazna predmet ali snov, ki bi ju oseba lahko uporabila za napad ali samopoškodovanje, predmet ali snov vzame in pregleda. Policist pregleda tudi druge predmete, ki jih ima oseba pri sebi in bi lahko bilo v njih skrito orožje ali drugi nevarni predmeti. Preiskavo ali osebno preiskavo brez odredbe sodišča lahko policist izvede le na podlagi 4. Odstavka 215. Člena ZKP: » (4) S preiskavo se lahko začne tudi brez poprejšnje izročitve odredbe in brez poprejšnje zahteve za izročitev osebe ali stvari, če se pričakuje oborožen odpor ali če je potrebno, da se preiskava opravi takoj in nepričakovano, ali če se opravi preiskava v javnih prostorih.« Menim, da je celoten primer konstrukt PUMS s sodelovanjem ODT, da je izdana odredba o hišni preiskavi izdana v nasprotju z določili ZKP in je tako tudi odrejen pripor in sklep o preiskavi nezakonit, saj menim, da izpodbijana sklepa ugotovitev o obstoju utemeljenega suma gradita na nezakonito pridobljenih dokazih, ter da je zato podana bistvena kršitev določb kazenskega postopka . Po mojem mnenju je bila odredba o hišni preiskavi izdana ob pomanjkanju pogojev 214. člena ZKP. Sodišče se pri odločanju o obstoju utemeljenega suma za izdajo odredbe o hišni preiskavi in o odreditvi pripora ne bi smelo opreti na dokaze, ki so bili pridobljeni s kršitvijo ustave in ZKP. Poudarjam, da v času odredbe sodišča o hišni preiskavi ni bil podan razlog utemeljen sum, da bi jaz kot obdolženec storil obravnavano kaznivo dejanje. Razen zapisnikov in potrdil izdanih ob priliki hišne preiskave ni nobenega indica, suma, kaj šele razloga za utemljen sum, da bi jaz storil očitano mi kaznivo dejanje! Obstoj razloga za utemeljen sum mora namreč biti izkazan pred izdajo odredbe o hišni preiskavi. Nedopustno je namreč, da se razlogi za utemeljen sum dokazujejo za nazaj, na podlagi zapisnikov in potrdil izdanih ob priliki hišne preiskave. NAČELO LEGALITETE – oz. načelo zakonitosti je poudarjeno v Ustavi RS, kjer je v 3. členu določeno, da je RS pravna država. Legaliteta pomeni zakonitost in zahteva uskladitev postopkov države (državnih organov) z veljavnimi zakoni. Je eno izmed temeljnih načel za uporabo policijskih pooblastil. Vsako uradno dejanje vsak postopek mora temeljiti na zakonu in vsako pooblastilo mora biti izvedeno na način, ki je predpisan z zakonom ali podzakonskim aktom. ZA DRUG PROSTOR, V KATEREGA POLICISTI BREZ POPREJŠNJE ODREDBE NE SMEJO VSTOPITI SE ŠTEJEJO: vsi zaprti objekti, ograjeni zasebni prostori in zaprti bivalni prostori prevoznega sredstva, ki niso namenjeni javni uporabi.

4

Policist o vstopu v tuje stanovanje in druge prostore izda potrdilo lastniku, najemniku ali uporabniku. V potrdilu navede razloge za vstop in morebitne poškodbe, ki so nastale pri vstopu. Če bi policisti res vstopili na ograjen vrt, bi mi morali v skladu s tozadevno zakonodajo izdati tako potrdilo, vendar kot je razvidno iz sodnega spisa tega potrdila ni! Sodišče bi se moralo ravnati tudi po načelu iskanja materialne resnice, ne pa da pavšalno navaja in povzema ugotovitve policije in ODT: »ISKANJA MATERIALNE RESNICE sodišče in državni organi, ki sodelujejo v KP, morajo po resnici in popolnoma ugotoviti vsa dejstva, pomembna za izdajo zakonite odločbe namen: nihče, ki je nedolžen naj se ne obsodi, storilcu KD pa izreče kazenska sankcija ob pogojih, ki jih določa KZ in na podlagi zakonitega postopka (1.čl.)

Razlogi, ki utemeljujejo potrebno stopnjo verjetnosti, da je določeni storilec storil kaznivo dejanje, morajo biti podani v času odreditve hišne preiskave, izkazani pa morajo biti tako, da je ex post mogoče preizkusiti obstoj pogojev za izdajo odredbe. Teh tudi ni mogoče utemeljevati za nazaj z dokazi, pridobljenimi s hišno preiskavo. Poudarjam, da sklep ugotavlja utemeljen sum na podlagi dokazov, ki so pridobljeni s kršitvijo moje ustavno zavarovane človekove pravice do nedotakljivosti stanovanja (36. člen Ustave Republike Slovenije). Po mojem mnenju je preiskovalni sodnik odredil hišno preiskavo, ne da bi za to bili podani utemeljeni razlogi za sum, da bi jaz storil kaznivo dejanje. Zato je bila odredba o hišni preiskavi izdana v nasprotju z 214. členom ZKP in se po mojem videnju pri odločanju o obstoju utemeljenega suma za odreditev ali podaljšanje pripora sodišče ne bi smelo opreti na dokaze, pridobljene ob hišni preiskavi oziroma na tiste, pridobljene na podlagi teh dokazov. Po 1. odstavku 214. člena ZKP se preiskava stanovanja in drugih prostorov obdolženca ali drugih oseb sme opraviti, če so podani utemeljeni razlogi za sum, da je določena oseba storila kaznivo dejanje, in je verjetno, da bo mogoče pri preiskavi obdolženca prijeti ali da se bodo odkrili sledovi kaznivega dejanja ali predmeti, ki so pomembni za kazenski postopek. Utemeljeni razlogi za sum pomenijo višjo stopnjo suma od razlogov za sum in se po kvaliteti in kvantiteti zbranih podatkov in njihovi preverljivosti v veliki meri približujejo utemeljenemu sumu (odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-25/95 z dne 27.11.1997). Utemeljen sum pa pomeni visoko stopnjo artikulirane, konkretne in specifične verjetnosti, da je določena oseba storila kaznivo dejanje (odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-18/93 z dne 11.4.1996). Razlogi, ki utemeljujejo potrebno stopnjo verjetnosti, da je določeni storilec storil kaznivo dejanje, morajo biti podani v času odreditve hišne preiskave, izkazani pa morajo biti tako, da je ex post mogoče preizkusiti obstoj pogojev za izdajo odredbe. Teh tudi ni mogoče utemeljevati za nazaj z dokazi, pridobljenimi s hišno preiskavo. Razloge oziroma okoliščine, s katerimi se utemeljuje sum, da je določena oseba storila kaznivo dejanje, je potrebno konkretizirati in določno izraziti v tolikšni meri, da razumnega človeka prepričajo v obstoj suma, po drugi strani pa omogočajo sodno presojo. Takšna sodna presoja ni mogoča, kadar se utemeljen sum ali utemeljeni razlogi za sum vzpostavijo samo na podlagi splošnih, verjetnostnih okoliščin, ki same po sebi ne pomenijo niti ne nakazujejo na obstoj kakršnegakoli kaznivega dejanja.

5

Iz sklepa o uvedbi preiskave je razvidno, da sodišče utemeljenost suma ugotavlja na podlagi vsebine zapisnikov o opravljeni hišni preiskavi in zapisnika o zasegu predmetov, fotografske dokumentacije in zaseženih predmetov in obstoj razlogov tako utemeljuje z zapisniki o hišni preiskavi, čeprav je to izrecno v nasprotju z določili ZKP. Po izdanih sodnih odločbah Vrhovnega sodišča v tej zadevi dejstva in okoliščine, na podlagi katerih je policija predlagala odreditev hišne preiskave, ne zadostujejo za zaključek o obstoju utemeljenih razlogov za sum in v takem položaju tudi ne za odreditev hišne preiskave in posledično o odreditvi pripora. Hišna preiskava je bila tako odrejena v nasprotju z določbo 1. odstavka 214. člena ZKP. Izpodbijani pravnomočni sklep se glede obstoja utemeljenega suma kot zakonske podlage za podaljšanje pripora opira na dokaze in podatke, ki so bili pridobljeni z navedeno kršitvijo. Brez teh pa je utemeljen sum omajan v tolikšni meri, da temeljni pogoj po 201. členu ZKP za uvedbo preiskave zoper mene ni podan. Ob vsem naj povem še, da za mene predstavlja grobo žalitev in tudi kršenje svobode govora navajanje preiskovalnega sodnika in ODT, da je moje zagovarjanje in opozarjanje na nepravilnosti in nezakonitosti dejstvo, da prav zaradi tega preiskovalni sodnik meni, da je moje glasno zagovarjanje mojih pogledov in stališč eden od glavnih razlogov za odreditev pripora! To je nedopustno! Prav tako je nedopustno, da sodnik zamenjuje svobodo govora z napeljevanjem oz. naj bi bilo moje zagovarjanje dekriminalizacije konoplje aden od glavnih pripornih razlogov! Ker nikoli nisem storil kaznivega dejanja preprodaje prepovedanih drog, pač ne morem priznati takšnega kaznivega dejanja. V Republiki Sloveniji je na področju drog nevzdržno stanje, saj je področje drog edino področje v slovenskem pravosodju, kjer represivni organi in pravosodje samo posest prejudicira kot namen prodaje, čeprav v spisu ni nobenega indica, suma ali dokaza o preprodaji ali vsaj namenu preprodaje! To je absolutno v nasprotju s slovensko zakonodajo in ustavo, saj mora biti kaznivo dejanje storjeno, da je lahko nekdo za njega tudi pravnomočno obsojen! Tak način dela državnih organov in pravosodja je tudi absolutno kršenje človekovih pravic in temeljnih sovoboščin, saj uživanje drog ne predstavlja kaznivega dejanja, ampak kaznivo dejanje lahko predstavlja samo preprodaja ali posest z namenom preprodaje. S tem se prav tako krđijo človekove pravice in svoboščine, saj s tem vsem uživalcem drog v RS država omejuje in posledično prepoveduje in onemogoča uživanje konoplje in ostalih drog. Za samo posest bi me sodiščemoralo obravnavati na podlagi ZPPPD in šele če bi mi policija dokazala vsaj eno preprodajo ali njen namen, bi me lahko ovadila na podlagi KZ-1B. Ker so zaradi navedenega vsi dokazi v spisu,ki se na našajo na očitano mi kaznivo dejanje pridobljeni v nasprotju s tozadevno zakonodajo in s tem nedopustni in pridobljeni protizakonito in jih sodišče zaradi tega ne bi smelo upoštevati pri svojih odločitvah senatu predlagam, da postopek proti meni ustavi. Lep pozdrav!

Božidar Radišič

6