Principii etice in relatiile cu angajatii firmei, cu partenerii de afaceri si cu institutiile publice

• Responsabilitatea sociala a firmei Aceasta presupune ca deciziile sa fie luate in conformitate cu anumite standarde si sa duca la efecte favorabile asupra celor interesati in activitatea firmei. • Sensibilitatea sociala a firmei Acest concept se defineste prin dezvoltarea produselor decizionale care orienteaza practicile firmei in vederea adoptarii unei conduite corecte din punct de vedere social ( prin deontologia managerilor si a colaboratorilor lor) Ingloband si sintetizand etica profesionala, responsabilitatea si sensibilitatea sociala, se ajunge la politica sociala a firmei care defineste comportamentul firmei de afacetri exprimat prin: • Relatii si interactiuni care se stabilesc intre firma si mediul social intern si extern, autohton si international, care include: actionarii, angajatii, clientii, furnizorii, organele de stat, concurentii; • Problemele care rezulta din actiunile firmei sau din interactiunile dintre firma si mediul sau ambient, social. Aceste probleme variaza, in timp si spatiu, sub aspectul valorilor si relatiilor organizatorice, fapt ce implica solutionarea lor pe termen lung; • Abilitatea firmei de a diagnostica o problema, a stabili alternativele de solutionare a acesteia si de a o rezolva inainte ca ea sa devina presanta; • Normele si valorile( criteriile) pentru evaluarea actiunilor firmei- sunt folosite pentru a aprecia , judeca si evalua comportamentul firmei vs fiind:etic, responsabil, sensibil, bun correct, legal, armonios, care nu dauneaza etc; • Scopurile stabilite in contextu problemei date- au in vedere, pe de o parte, impactul actiunilor asupra firmei, iar pe de alta parte, impactul actiunilor asupra mediului social; • Adoptarea deciziilor- include informarea si stabilirea obiectivelor si a cailor de actiune care sa conduca la realizarea obiectivelor in conformitate cu criteriile de politica sociala a firmei. In concluzie, actionand in cadrul unui sistem coerent si modern de gandire, firma de afaceri moderna, contemporana, poate si trebuie sa-si asigure o politica sociala eficace, care sa-i permita sa fie integrate si agreeata de mediul social in care actioneaza sis a transforme avantajele politici sale sociale in efecte de economie durabile. Aceasta este alternativa care se dovedeste viabila, in comparative cu optiunile unor firme care vor sa castige enrom in timp scurt si care, prin aceasta, nu pot sa-si consolideze o piata pe termen lung. Practica a dovedit ca afacerile cu caracter speculative nu sunt viabile pe termen lung. Ele dau nastere la tensiuni in relatiile cu mediul social, duc la pierderea clienetelei si chiar la lichidarea afacerilor: “Un client satisfacut este expresia unui producator puternic” ( etica in afaceri). Managaerii acorda o atentie deosebita semnificatiei morale a actiunilor firmei si consecintelor acestor actiuni aspra societatii. Etica profesionala are ca element central reflectarea morala , si ca termen de referinta pentru comportamentul unei firme sau al persoanelor din cadrul firmei. •David Murray, in lucrarea sa “Cele 7 valori esentiale.IMM-urile si beneficiarii lor”, identifica 7 valori esentiale pe care o companie ar trebui sa le aiba in

• • • • • • •

vedere, prin managerii si angajatii sai, pentu o desfasurare cat mai etica a activitatii sale, si anume: Consideratie -fata de semenii nostri; Atentie – in pastrarea standardelor etice; Creativitate – in economisirea resurselor si in protectia mediului; Servirea – clientilor cat mai bine; Corectitudine – fata de furnizori, beneficiari , personalul angajat, asociati, comunitate; Transparenta – eliminarea minciunii in comunicare cu partenerii, clientii, furnizorii, personalul angajat, organelle statului; Interdependenta – fata de comunitatea in care traim si ne desfasuram activitatea. • Murray a mai elaborat 12 provocari morale in viata de afaceri:

• • • • • • • • • • • • • • • •

Aprecierea demnitatii muncii Bunele relatii in afaceri Servirea impecabila a clientilor Moralitate in achizitionare Moralitate in desfasurarea competitiei Tratarea personalului cu demnitate si respect Remunerarea corecta a personalului Respectarea legilor Protejarea mediului inconjurator Incheierea de afaceri fara mituire Mentinerea onestitatii in afaceri Supravietuirea in caz de schimbari majore •Obligatiile etice ale unui manager se refera la: Obligatiile fata de actionari: gestiune corecta, loialitate, informare, transparenta, confidentialitate Obligatiile fata de angajati: remunerarea echitabila, dezvoltarea profesionala, respectful vietii personale etc. Obligatiile fata de clienti: produse/servicii de calitate, graduarea sigurantei in utilizare, informare Obligatiile fata de comunitate: protejarea mediului, contributie la solutionarea problemelor sociale, respectarea diversitatii culturale •În activitatea lor de afaceri, întreprinzătorii sunt invitaţi să acţioneze pentru: realizarea afacerilor în deplină transparenţă, asigurându-se în condiţiile legii, accesul la informaţii privind produsele şi serviciile oferite de firmă. Este contrară principiilor eticii utilizarea afacerilor pentru desfăşurarea de activităţi clandestine sau având ca unic scop obţinerea de beneficii, facilitaţi, preferinţe, subvenţii sau alocaţii de la bugetul statului; prevenirea oricărei situaţii în care administratorii afacerii şi angajaţii acesteia oferă sau cer mită pentru indiferent ce serviciu sau contract. Plăţile firmei să reprezinte suma convenită şi cuvenită pentru serviciul furnizat; evitarea intrării în conflict de interese cu propria firmă, prin alte afaceri, realizarea sponsorizărilor în condiţii de transparenţă şi în strictă conformitate cu legea; înregistrarea corectă a operaţiunilor financiare ale firmei în documentele contabile, în condiţii de transparentă stabilite de reglementările legale în vigoare;

• • •

neangajarea în activităţi comerciale sau financiare de orice fel având ca finalitate acte teroriste, traficul de arme sau droguri, spălarea de bani, alte forme de crima organizată. ETICA

•Etica in relatia cu furnizorii Relaţia de afaceri cu furnizorii trebuie să se bazeze pe respect reciproc, în acest sens, întreprinzătorii au următoarele responsabilităţi: • să caute corectitudinea şi încrederea în toate relaţiile cu furnizorii, inclusiv în ceea ce priveşte preţurile, licenţele şi alte drepturi; • să asigure furnizorii de implicarea firmei, fără lobby. presiuni şi litigii inutile; • să creeze relaţii de afaceri corecte, de lungă durată, cu furnizorii ce respectă principiile şi etica întreprinzătorului; • să schimbe informaţii cu furnizorii şi să-i antreneze în procesul de planificare al firmei; • să-şi achite obligaţiile către furnizori la timp şi în concordanţă cu raporturile contractuale; • să caute, să încurajeze şi să prefere furnizorii a căror practici, în relaţia cu personalul angajat, respectă demnitatea umană. •Etica în relaţia cu competiţia Prosperitatea şi progresul unei naţiuni se bazează pe o competiţie dreaptă. Responsabilitatea întreprinzătorului în relaţia cu competitorii vizează respectarea următoarelor principii: • să promoveze un comportament competitiv benefic din punct de vedere social şi al protecţiei mediului; • să dovedească respect faţa de competitori; • să nu facă afirmaţii false sau să întreprindă acţiuni care ar putea să afecteze imaginea sau prestigiul competitorilor; • să nu caute favoruri care să garanteze "securitatea" competiţiei; • să respecte atât proprietatea tangibilă, cât şi pe cea intelectuală; • să refuze procurarea informaţiilor comerciale prin mijloace neoneste şi nonetice. • • • • • • • • • • •Etica în relaţiile cu angajaţii promovarea unei culturi în care fiecare angajat să ştie că este respectat şi apreciat corect; încurajarea comunicării şi opiniilor libere şi deschise; menţinerea în cadrul firmei a unui mediu corespunzător, orientat spre performanţă; utilizarea tehnologiilor de lucru (hardware, software, metode, proceduri) optime in funcţie de raportul efort-efect; să stimuleze orientarea angajaţilor spre protejarea proprietăţii bunurilor şi informaţiilor; recompensarea performanţelor prin elaborarea unui sistem de politici salariale şi de stimulente materiale care să ofere un grad de satisfacţie profesională, proporţional cu efortul depus în cadrul firmei; neacceptarea nici unei forme de discriminare; receptivitate la opiniile celorlalţi; evidenţierea spiritului de echipă şi a obiectivelor comune; accentuarea importanţei unei atitudini corespunzătoare specificului.

•Etica în relaţiile cu autorităţile statului Fiecare întreprinzător are dreptul la un tratament corect, echitabil, fără abuzuri din partea autorităţilor statului, întreprinzătorul, în relaţia cu autorităţile statului va avea o atitudine cooperantă, demnă şi corectă, întreprinzătorul are dreptul la asistenţă din partea instituţiilor statului în vederea aplicării corecte a noilor cerinţe legislative. Întreprinzătorul se va conforma legislaţiei specifice domeniilor activităţii sale cum ar fi: • activitatea comercială; • fiscalitate; • asigurări sociale; • siguranţa şi sănătatea angajaţilor; • securitatea şi condiţiile de muncă; • siguranţa mediului, controlul poluării; • managementul ineficient, managementul riscului; • evitarea conflictelor de interese; •Relaţiile cu partenerii de afaceri În îndeplinirea acestei exigenţe, este eficient ca întreprinzătorii să acţioneze în următoarele direcţii: • eforturi constante pentru câştigarea reputaţiei de partener de afaceri de încredere, integru şi competent; • desfăşurarea activităţii la cele mai înalte standarde de profesionalism şi moralitate, în vederea atingerii unui nivel de performanţă şi satisfacerii intereselor şi exigenţelor partenerilor de afaceri; • cultivarea respectului faţă de toţi partenerii de afaceri, neutilizarea metodelor neloiale şi incorecte in raporturile cu aceştia, indiferent de dimensiunea afacerii, de profilul activităţii, de natura proprietăţii; • promovarea concurenţei loiale în raporturile de afaceri, neîncurajarea formelor de concurenţă monopolistă sau neloială în afacerile proprii sau ale altor operatori economici; • abţinerea de la promovarea în contracte a unor clauze abuzive în relaţia cu consumatorii sau clienţii care nu au furnizori alternativi; • căutarea unor soluţii amiabile, prin negocieri, mediere şi compromisuri, în cazul diferendelor apărute pe parcursul realizării raporturilor de afaceri; • respectarea deciziilor definitive şi irevocabile, date în litigiile contractuale, de instanţele judecătoreşti, Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCIRB, comisiile de arbitraj de la camerele de comerţ şi industrie teritoriale, alte organisme jurisdicţionale interne şi internaţionale; • utilizarea formelor corecte de reclamă şi publicitate şi abţinerea de la acţiuni care ar putea prejudicia imaginea, interesele sau produsele altor întreprinzători; respectarea drepturilor de proprietate industrială şi intelectuală ale tuturor partenerilor de afaceri şi luarea de măsuri pentru protecţia drepturilor proprii. •Relaţiile cu asociaţii /acţionarii firmei În relaţiile cu asociaţii sau acţionarii firmei, întreprinzătorii sunt invitaţi să

asigure: • înscrierea în actul constitutiv al firmei, în condiţii de transparenţă, a unor prevederi clare privind rolul, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile asociaţilor sau acţionarilor, administratorului, ale Consiliului de Administraţie, ale conducerii executive, în condiţiile legii. • respectarea întocmai a drepturilor asociaţilor sau acţionarilor, inclusiv ale acţionarilor minoritari; • apărarea intereselor asociaţilor sau acţionarilor firmei în concordanţă cu legea;

• •

informarea asociaţilor sau acţionarilor firmei despre evoluţia economică şi operaţiunile acesteia, prin punerea la dispoziţie, în mod sistematic şi la cerere, de informaţii privind firma, de rapoarte contabile şi financiare verificate şi validate potrivit reglementarilor în vigoare; respectarea regulilor de cvorum şi a drepturilor de vot în adunarea generală pentru toate categoriile de asociaţi sau acţionari; crearea unui cadru de comunicare între asociaţii sau acţionarii firmei, pentru rezolvarea pe cale amiabilă a oricăror eventuale diferende. •Relaţiile cu angajaţii firmei În raporturile dintre întreprinzător şi angajaţii săi, acesta va acţiona pentru: evitarea practicilor discriminatorii în recrutarea, selecţionarea, angajarea, aprecierea, promovarea şi plata drepturilor angajaţilor; asigurarea unui climat propice de muncă prin evitarea oricărui tip de discriminare; asigurarea cadrului necesar unor servicii de calitate şi consultarea angajaţilor asupra condiţiilor de muncă şi a problemelor lor specifice, concomitent cu aplicarea strictă a normelor de protecţie şi securitatea muncii; susţinerea salariaţilor în vederea perfecţionării profesionale continue; reflectarea în mod clar şi transparent, în contractele colective de muncă, a politicii firmei privind condiţiile generale de salarizare şi de muncă; acceptarea participării la negocieri cu reprezentanţii sindicatului sau ai salariaţilor; elaborarea regulamentelor şi a modalităţilor specifice de acţiune destinate soluţionării conflictelor de muncă şi informarea salariaţilor asupra acestora; popularizarea recompenselor acordate celor merituoşi şi a măsurilor adoptate în cazurile de comportament inadecvat; realizarea, împreună cu sindicatele, reprezentanţii salariaţilor, agenţiile de angajare a forţei de muncă şi autorităţile, de acţiuni menite să diminueze gradul de neocupare a forţei de muncă. •Relaţiile cu partenerii comerciali Întreprinzătorii sunt îndrumaţi să acţioneze pentru: protejarea drepturilor partenerilor comerciali prin produse şi servicii corespunzătoare exigenţelor calitative; implementarea unui sistem de control al calităţii produselor sau serviciilor oferite; respectarea normelor de fabricaţie, a standardelor internaţionale, pentru ca produsele şi serviciile oferite de firmă să nu dăuneze sănătăţii şi mediului; asigurarea unor produse şi servicii competitive pe un fond concurenţial onest; prezentarea corectă şi completă a indicaţiilor de utilizare a produselor şi serviciilor; crearea unui sistem de asigurare a garanţiei calităţii bunurilor şi serviciilor oferite pe piaţă, •Relaţiile cu comunitatea locală protejarea drepturilor consumatorilor prin produse şi servicii corespunzătoare calitativ, la nivelul exigenţelor pieţei evitarea propagării informaţiilor exagerate, inexacte sau neconforme cu realitatea în ceea ce priveşte calitatea produselor şi serviciilor oferite; aplicarea legilor şi reglementarilor în vigoare privind conservarea şi protecţia mediului, prevenirea creării de surse de poluare prin activitatea proprie; promovarea comerţului liber; prioritate în realizarea obiectivelor politicii naţionale; acceptarea nediscriminatorie, faţă de comunitate, a diversităţii sale religioase,

• • • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• •

etnice, culturale, etc; realizarea şi încurajarea de acţiuni, proiecte şi programe în sprijinul comunităţii locale, inclusiv prin sponsorizări, donaţii, mecenat, în domeniul educaţional, cultural, de mediu; încurajarea sistemului de parteneriat public-privat;

•Relaţiile cu autorităţile şi alte instituţii ale statului În relaţiile cu autorităţile şi instituţiile statului, întreprinzătorii vor asigura condiţiile de: • menţinerea reputaţiei de bun contribuabil a firmei, prin respectarea termenelor şi nivelurilor obligaţiilor fiscale, realizarea raportărilor în condiţiile legii; • asigurarea transparenţei necesare la licitaţiile organizate pentru diverse contracte, cu furnizarea tuturor informaţiilor despre firmă, cerute de lege' • promovarea colaborării cu instituţiile statului pentru definirea, elaborarea şi aplicarea de strategii şi politici vizând sectorul de activitate în care se încadrează firma, pentru utilizarea unor programe sau fonduri destinate României de organisme ale Uniunii Europene; • realizarea colaborările necesare pentru un parcurs optim al .firmei prin îndeplinirea formalităţilor de obţinere a autorizaţiilor, licenţelor, avizelor şi aprobărilor cerute de lege. • Relaţiile cu ONG-urile sau alte entităţi neeconomice În relaţiile cu ONG-urile sau alte entităţi ne-economice, întreprinzătorii trebuie să aibă în vedere: • respectarea şi promovarea drepturilor omului şi a instituţiilor democratice; • recunoaşterea obligaţiei legitime a guvernului faţă de societate şi sprijinirea practicilor şi a politicilor care promovează dezvoltarea umană prin relaţii armonioase între domeniile de afaceri şi celelalte segmente ale societăţii; • colaborarea cu acele forţe din comunitate, dedicate creşterii standardului de viaţă, îmbunătăţirii învăţământului şi educaţiei, sporirii siguranţei locurilor de muncă şi a bunăstării; • promovarea şi stimularea dezvoltării susţinute şi militarea activă pentru protecţia mediului şi conservarea resurselor naturale; • sprijinirea păcii, a securităţii şi a integrării sociale; • susţinerea şi încurajarea donaţiilor caritabile, prin contribuţii personale în domeniul cultural şi educaţional; • participarea activă la activităţile comunităţii de afaceri. •Relaţiile cu organizaţia patronală afiliată În activităţile pe care le desfăşoară, întreprinzătorii sunt invitaţi să: îşi intensifice participarea în cadrul organizaţiei patronale căreia este afiliat pentru ca organizaţia patronală să devină şi să se menţină ca un partener de dialog real în societatea naţională şi cea europeană; participarea la structurilor organizaţiei patronale; pentru interesul acesteia, al comunităţii de afaceri pe care o reprezintă: participarea la formularea de propuneri de îmbunătăţire sau de promovare a unor acte normative în interesul comunităţii de afaceri apelându-se la sprijinul CNIPMMR; participarea la activităţile organizate de CNIPMMR în conformitate cu statutul acestuia, în interesul dezvoltării activităţii de afaceri. abţinerea de la acţiuni care ar putea compromite sau zădărnici eforturile desfăşurate de către CNIPMMR în interesul comunităţii de afaceri. folosirea serviciilor oferite de CNIPMMR, fără tentative de intervenţie ilicite, sau de corupţie a angajaţilor acestuia;

• • • • • •

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful