KURSUS: EDU3105

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Topik 7:
Asas Fotografi
Pensyarah; Dr. Sajap Maswan Sumber: Modul BPG
kurtek.upi.edu/media/sources/sejarah

Pengenalan

Asas Fotografi • Sejarah perkembangan fotografi • Bahagian-bahagian asas dan fungsi kamera • Jenis-jenis dan aksesori kamera • Jenis-jenis filem • Teknik penggambaran • Komposisi

Pengenalan
• Ada beberapa jenis kamera yang terdapat di pasaran. Antaranya ialah;
– – – – – – kamera piring (disk), kamera segera (instant), kamera katrij( cartridge), kamera pembalikan(reflects) dan kamera format besar (large format view). Kamera digital

• Semakin kompleks binaan/struktur sesebuah kamera, semakin lengkap mekanismanya. • Kelengkapan serta kecekapan mekanisma ini akan turut memberi kesan terhadap hasil fotograf yang dihasilkan

Bahagian-Bahagian Asas Fotografi • Pada asasnya kamera sama saja, sama ada dari jenis yang murah mahupun yang mahal. • Secara kasarnya kamera adalah sebuah kotak yang mempunyai lubang untuk mengawal cahaya pada satu bahagian dan mempunyai ruang untukmeletakkan filem dibahagian yang lainnya. • Lubang ini membolehkan cahaya masukke dalam kotak dan menyinari filem yang telah sedia dimasukkan untuk membentukimej.

Bahagian-Bahagian Asas Fotografi

Bahagian-Bahagian Asas Fotografi

Untuk menghasilkan kerja yang sempurna, sesebuah kamera mestilah mempunyai : a. Satu alat memandang yang membolehkan pengguna mengarahkan kamera itu kepada sasarannya. Bahagian ini dinamakan tingkap penilikpandang.

Bahagian-Bahagian Asas Fotografi

b.Lubang yang dipanggil aperture untuk membolehkan cahaya masuk ke dalam kamera. c.Lensa untuk menerima cahaya dan memancarkan imej ke atas filem. d.Alat penutup dan pembuka lensa yang boleh diubahsuai dinamakan shutter.

Bahagian-Bahagian Asas Fotografi

e. Satu punat yang dinamakan pelepas shutter, yang apabila ditekan, akan dibuka sekejap, cukup untuk membolehkan cahaya masuk bagi membuat imej ke atas filem. f. Filem dengan permukaannya yang sensitif mengadap lensa. g. Alat untuk menggulung filem.

Jenis-jenis dan Aksesori kamera
Kamera Satu Lensa Refleks (SLR)
•Kamera SLR tidak mempunyai tingkap penilik pandang disebelah depannya. •Ia hanya mempunyai tingkap menenang di sebelah belakang. •Imej yang dilihat pada tingkap penilik pandangan masuk melalui lensa yang memancarkan imej ke filem. •Ia dilengkapkan dengan sistem lensa yang boleh ditukar ganti. •Lensa boleh ditukar walau pun kamera sudah diisi filem, tanpa merosakkan filem. •Ia juga boleh menggunakan lensa telefoto, lensa sudut luas ( wide angle lens), lensa mikro ( micro lens), dan alat tambahan lain.

Jenis-jenis dan Aksesori kamera

Jenis-jenis dan Aksesori kamera

Jenis-jenis dan Aksesori kamera

Jenis-jenis dan Aksesori kamera
Fotografi digital,
•Bebanding dengan kamera filem, ia menggunakan sensor elektronik yang di panggil CCD (Charge-coupled device) atau CMOS (Complementary metal–oxide– semiconductor ) untuk merakam imej sebagai data binary. •Ini memboleh imej disimpanan dan disuntingan menggunakan komputer peribadi. Jualan kamera digital sekarang telah melampaui jualan kamera filem; dan mempunyai fungsi-fungsi yang tidak terdapat pada kamera filem seperti merakam video dan suara. •Sebahagian peranti yang lain seperti telefon mudah alih, juga sekarang telah dilengkap dengan fungsi fotografi digital.

Jenis-jenis dan Aksesori kamera

Fotografi digital

Jenis-jenis dan Aksesori kamera
Ketogeri Kamera Digital: 1. Single Lens Reflek (SLR) 2. Semi SLR 3. Kompak 1. Single Lens Reflek (SLR) Kamera SLR memiliki ciri-ciri professional. Banyak komponen dalam kamera analog terdapat pada DSLR. Contoh penggunaan Aperture, Shutter Speed. Ciri-ciri lain seperti lens yang boleh ditukar. Penggunaan filter yang boleh membantu pada perubahan mutu gambar.

Jenis-jenis dan Aksesori kamera
2.Semi SLR Kamera jenis ini hampir menyamai kamera SLR. Tapi lensnya tidak boleh ditukar kerana ia disediakan dalam bentuk tetap. Penggunaan zoom ialah dengan menggunakan sistem optikal zoom, samaada 8,10,12 atau 18 optikal zoom. 3. Kompak Sementara jenis kompak termasuklah kamera yang terdapat pada telefon bimbi

Jenis-jenis Filem
Filem
Filem adalah kepingan plastik khas yang mempunyai satu permukaan bahan kimia peka cahaya. Bahan kimia tersebut akan membentuk imej apabila cahaya dibiarkan jatuh ke atasnya. Kepekaan filem disukat berdasarkan beberapa skala seperti: •ASA ( American Standard Association), •JIS ( Japan Industrial Standards), •DIN ( Deutche Industrie Norme) dan • ISO ( International Standards organisations).

Jenis-jenis dan Aksesori kamera

Jenis-jenis dan Aksesori kamera

Sejarah Perkembangan Fotografi

Sejarah Perkembangan Fotografi

Sejarah Perkembangan Fotografi

Sejarah Perkembangan Fotografi Fotografi Praktis

Sejarah Perkembangan Fotografi

Fotografi dengan media filem

Sejarah Perkembangan Fotografi

Fotografi Digital

Jenis-Jenis

Teknik Mengambil Gambar

Teknik Mengambil Gambar

Teknik Mengambil Gambar

Teknik Mengambil Gambar

Teknik Mengambil Gambar

Teknik Mengambil Gambar

Teknik Mengambil Gambar

Teknik Mengambil Gambar

Teknik Mengambil Gambar

Teknik Mengambil Gambar

sajap@iptb.edu.my/sajap@sajadstudio.info http://www.sajadstudio.info

Sekian Terima Kasih

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful