Mentor; Student

:
Tvrtko Sarić, v.pred. Danijel Čorić
Glazba u Indiji
संगीत भारत मे

• glazba imala važno mjesto
• smatrali su je božjim darom
• jedna je od najstarijih, živih,
neprekinutih glazbenih tradicija na svijetu
• počeci prije 3000 godina- u hinduističkim
svetim spisima Vedama
• Mahabharata i Ramajana
• u Samanima teorijska klasifikacija nota
• dolaskom islamskih osvajača spajanja
glazbenih tradicija Perzije, arapske glazbe s
tadašnjom glazbom u Indiji
• u 14. st. nastaje hindustanska glazba
• indijska klasična glazba potiče
od rage
• postoji 12 nota
• postoje milijuni različitih kompozicija
• majstori pamte melodija i prenose ih s
koljena na koljeno učenicima
• raga se improvizira, pojedine se izvode u
određenom dijelu dana
• dijeli oktavu na 22 dijela- sruti
• Kvarta se tvori od 9 a čista kvinta
od 13 srutija
• postoji ljestvica od 7 tonova, bilo ih je 28
• najstarija indijska glazba imala je samo
tri trajanja: lagano, teško i otegnuto
• indijski napjev poseban
• duhovni napjevi nazivani su 'saman',
a svjetovni 'raga'.
• Glazbi se pripisujumagične moći i božansko
podrijetlo
• u dvorskom životu glazba je obilno zastupana
• glazba je najsigurniji put prema spajanju s
Brahmom
• instrumentarij bogat.
• udaraljke ;kastanjete, gong,
zvonaca, bubnjevi i timpan,…
• puhački instrumenti ;razne frule ,
oboe, gajde ,trublje i rogovi, šankha,
ghanta, šringa,…
• žičani instrumenti; vina, setar, surbahar,
tambura, taus, esraj, rabab,…
• gudački instrumenti – 'ravanastra' i sarangi'
Instrumenti
vina
timpan 'Nagara'
gajde ( mosguq)
razne frule
rabab
Pakhawaj
Dholak
Tabla
tambura
sitar
surbahar
esraj
kastanjete
sarangi
taus
surnai
morsing
ghatam
ravanastra
tavil
gong
Indija ima kulturu velike
raznolikosti i tolerancije,
veselu i optimističnu,
jednu od
najbogatijih
kultura
današnjice.
Hvala na pozornosti!
आऩका धयान के लऱए धनयवाद

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful