“Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele” Ioan 14:15

Volume 13, Episode X

October 2012

Lua 24:25-26 “Atunci Isus le-a zis: „O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au spus proorocii! Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri, şi să intre în slava Sa?”

În numerele trecute (apărute în limba engleză) am discutat unele aspecte despre discipline spirituale, intimitatea cu Duhul Sfânt și un pic despre medi-

Cine este

pentru tine?

tația spirituală creștină. Acum mă simt îndemnat de Duhul să scriu tot în această direcție, dar dintr-un unghi diferit. Aș dori să vă prezint o provocare cu care eu însumi am fost provocat: Cine este Isus pentru tine? Înainte de a pleca în misiune în zona zona Seattle – Portland, în prima parte a lunii septembrie, Duhul Sfânt a impresionat profund inima mea prin pasajul din Luca 24:13-33. Bazat pe revelația aceasta, intenționez să vă împărtășesc câteva gânduri și idei care decurg din aceste versete. Rugăciunea mea insistentă și fierbinte este ca și inimile noastre să înceapă să „ardă în noi” așa cum au ars inimile celor doi ucenici pe drumul Emausului, cu aproape două mii de ani în urmă. De asemenea, sper că, în urma aprinderii cauzate de Cuvântul revelat al lui Dumnezeu și noi vom părăsi zona noastră de confort și vom păși ca ucenici ai lui Hristos, cu convingere și dedicare, ca cei doi ucenici. Dacă doriți să înțelegeți pe deplin ceea ce am de gând să vă împărtășesc, vă rog să citiți Luca 24:1-12, care ne descrie contextul istoriei celor doi ucenici de pe drumul Emausului. Imediat după lucrurile descrise în prima parte a pasajului din cap. 24, Luca trece la istoria celor doi: „În aceeaşi zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat, numit Emaus, care era la o depărtare de şaizeci de stadii de Ierusalim” (Luca 24:13). Desigur, știrile de ultimă oră erau în legătură cu ce avusese loc în Ierusalim – Răstignirea Domnului Isus. Luca scrie: „. . . şi vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase” (Luca 24:14). Să ne imaginăm, pe durata acestui mesaj, că suntem martori oculari ai evenimentelor rutiere de pe drumul Emausului. În conformitate cu Luca 24:13 (versiunea engleză), distanța călătoriei era de aproximativ șapte mile. Deci, să ne imaginăm șapte (7) etape (milestones) de-a lungul acestui drum. Să ne imaginăm că suntem atât de aproape de ei încât putem vedea și auzi tot ce s-a întâmplat cu cei doi ucenici cu aproape două mii de ani în urmă. De fapt viața ucenicului lui Hristos pe acest pământ este o ISTORIE și un DRUM. Cu alte cuvinte este o călătorie de la „CEVA” spre „UNDEVA”. ÎNTREBARE: Dacă nu știi unde trebuie să mergi, cum crezi că vei ajunge acolo? Dragii mei, viața creștină este un PROCES care începe cu Ioan 1:12-13 și țintește spre Romani 8:14. FAZA # I—Isus ca un STRĂIN: Cuvântul Domnului ne spune că, chiar în acest context, un „STRĂIN” se alătură celor doi ucenici în mijlocul „crizei” în care se găseau. „Pe când vorbeau ei şi se întrebau, Isus S-a apropiat şi mergea pe drum împreună cu ei” (Luca 24:15). Prima APLICAȚIE: Isus, chiar dacă pare că este un străin, El ni se alătură pe cale, El vine de-a lungul drumului aproape de fiecare dintre noi. Eu nu sunt singur în călătoria mea. Isus este cu mine. Tu nu ești singur în drumul tău. Eu nu sunt sigur prin ce confuzie sau „criză” treci tu chiar acum. Dar știu un singur lucru – Isus este aproape. Isus are un răspuns pentru tine. Mai mult decât atât – Isus este răspunsul. Avem nevoie de o „chirurgie spirituală.” Biblia ne spune că: „Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască” (Luca 24:16). De multe ori, Domnul Isus este printre noi, ca un „incognito” – necunoscut. Chiar dacă El nu este departe de nici unul din noi (Fapte 17:27); totuși noi nu-L putem vedea. Nu e de mirare că Pavel se roagă pentru credincioșii din Efes ca „ochii inimii” să fie iluminați cu privire la CINE este Hristos. (Vezi Efeseni 1:18).

Să ne RUGĂM:  Pentru toți studenții/ucenicii înrolați în UCA oferită de URFM.  Pentru ca sămânţa de creştere spirituală să aducă mult rod în toate bisericile unde s-a semănat.  Pentru proviziile necesare pentru a continua misiunea la care ne-a chemat Domnul.  Pentru noi studenți/ucenici gata să se înscrie în Clasa 2013 de UCA. Amin!

Luca 24:32 “Şi au zis unul către altul: „Nu ne ardea inima în noi, când ne vorbea pe drum, şi ne deschidea Scripturile?”

46993 Manhattan Cir., NOVI, MI 48374, USA, WWW.URFM.ORG, valy@urfm.org, (734) 972-5717

PAGE 2

VOLUME 13, EPISODE X

Realitatea este, că mulți dintre noi astăzi, avem nevoie de o „chirurgie spirituală”, de o operație specială astfel încât ochii noștri să-L recunoscă pe El, așa încât să putem vedea CINE este El cu adevărat. Mulțumesc lui Dumnezeu că Domnul Isus, prin Duhul Sfânt, se ocupă de toate „intervențiile chirurgicale” de care avem neMii de mulțumiri!!!: voie d.p.d.v. spiritual. Dar El nu va face lucrul acesta (așa cum vom vedea Pentru sprijinul în RUGĂCIUNE mai târziu) decât la INVITAȚIA noastră. RUGĂCIUNE: „O, Duhule Sfânt al lui Dumnezeu, te rugăm și noi, ucenicii din secolul XXI, deschide-ne ochii, pe perioada misiunii pe care am astfel încât să-L putem vedea pe Isus cu claritate în făcut-o 29 Aug — 18 Sept 2012, toate activitățile, chiar și în cele care ni se par așa de banale – ca mersul nostru pe drumul vieții”. FAZA # II - Isus ca un INTRUS: Hristos știe CUM și CÂND să intervină: „El le-a zis: „Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbaţi între voi pe drum?” Şi ei s-au oprit, uitându-se trişti” (Luca 24:17). A doua APLICAȚIE: De multe ori, Domnul Isus parcă este un „intrus” în viețile noastre. Cei doi ucenici de pe drumul Emausului „s-au oprit, uitându-se trişti.” Eu nu știu detaliile din viața ta: poate o boală, poate pierderea unei persoane dragi din viață, poate o criză financiară, poate o „dramă” oarecare în familie (sau chiar în biserică) sau poate cu totul altceva. Eu nu știu ce tristețe porți în inimă chiar în clipele acestea. Dar știu un singur lucru – Hristos știe despre criza inimii tale. Hristos știe CUM și CÂND să intervină. Isus ȘTIE și va INTERVENI. Chiar atunci când te simți cel mai trist și disperat. El este un „INTRUS” de care toți avem nevoie d.p.d.v. spiritual. FAZA # III – Isus ca un ÎNVĂȚĂTOR biblic: Unul din ucenici, Cleopa, a luat inițiativa și și-a „vărsat amarul inimii” în prezența acestui „STRĂIN”: „. . . „Tu eşti singurul străin aici în Ierusalim, de nu ştii ce s-a întâmplat în el zilele acestea?” (Luca 24:18). Domnul Isus, Marele Maestru în cele sprituale, ȘTIE cum să intre în lucruri adânci, atunci când este vorba de STUDIU BIBLIC: „Ce?” le-a zis El. . . .” (Luca 24:19a). Îmi place nespus stilul Domnului Isus. Ați observant? El știe cum să pună o întrebare bună, stârnitoare și provocatoare. El i-a întrebat: „Ce lucruri ?” Această întrebare (la prima vedere simplă și inocentă), de fapt a acționat ca o grenadă lacrimogenă și a provocat un studiu biblic așa de profund. Răspunsul ucenicilor: Ei i-au spus străinului tot ceea ce au știut inclusiv percepția lor, atât despre aceste evenimente cât și despre Isus. (Vezi Luca 24:19b-24). Studiul Biblic oferit de Marele Învățător: „Atunci Isus le-a zis: „O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au spus proorocii! Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri şi să intre în slava Sa?” Şi a început de la Moise şi de la toţi proorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El” (Luca 14:25-27). Acest studiu biblic a durat aproape două (2) ore. A treia APLICAȚIE: Când „studentul” este gata, apare „profesorul” cu lecția. Nu este minunat lucrul acesta??? Ucenicii, după evenimentele dramatice din timpul acela, au plecat de la Ierusalim plini de confuzie și extrem de dezamăgiți. Însă pe drumul Emausului erau gata să primească o nouă interpretare asupra celor întâmplate. Eu nu știu cu ce confuzie din Biblie te confrunți tu fie că ești tânăr sau mai în vârstă. Dar știu un lucru – Isus are interpretarea corectă, reală și adevărată pentru tine. Isus este UNICUL și SINGURUL care te poate învăța.

Seattle, WA & Portland, OR.

FAZA #IV – Isus ca OASPETE sau MUSAFIR: Îmi place foarte mult tranziția aratată mai departe în Luca 24:28-29: „Când s-au apropiat de satul la care mergeau, El S-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de El şi au zis: „Rămâi cu noi, căci este spre seară şi ziua aproape a trecut.” Şi a intrat să rămână cu ei.” Ați observat lucrul acesta? Așa cum am lăsat să se înțeleagă mai devreme (la acest nivel)—Domnul Isus nu se autoinvită în viețile noastre. El nu forțează nota.

DONATE ONLINE [ Using Visa or PayPal ] Go to www.urfm.org Click << DONATE >> Fill out your information Follow the instructions

A patra APLICAȚIE: (La acest nivel) Hristos vine numai atunci când este INVITAT. Ești gata să-L inviți și să devii parte dintr-un nivel mai profund de părtășie ? Vrei ca El să fie INVITATUL tău special astăzi? Nu știu condiția casei tale, dacă este aspirat sau nu, dacă vasele sau rufele sunt curate. Dar un lucru știu sigur: că Isus va veni și va intra numai dacă este INVITAT cu INSISTENȚĂ. Ești gata să insiști ca și cei doi ucenici de pe drumul Emausului? „Dar ei au stăruit de El, şi au zis: „Rămâi cu noi, căci este spre seară şi ziua aproape a trecut.” Şi a intrat să rămână cu ei.” (Luca 24:29). RUGĂCIUNE: „Doamne Isuse, fără Tine nu putem trăi. Tu ești totul pentru noi. Vino, Te chemăm cu insistență. Dorim un NIVEL mai mare de INTIMITATE cu Tine.

„RĂMÂI cu NOI” Te rugăm.” (Va urma . . . )
With LOVE in HIS Service,

Valy Vaduva
PS: Dacă doriți material de creștere spirituală vă rog să ne contactați la www.urfm.org sau să ne trimiteți un e-mail la valy@urfm.org. Vă mulțumim!!!

URFM oferă cursuri de Ucenicie Creştină Avansată (UCA) pe INTERNET. Orice persoană interesată, oriune pe glob, poate beneficia. Vă rog să ne contactaţi pentru cerinţele de înscriere. O nouă Clasă va începe în ianuarie 2013 cu Modulul I—Biblia. Vă așteptăm!!!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful