Vrei sa te alături mişcării interna ionale de luptă împotriva traficului de persoane? 1.

Gândeşte-te la un spa iu deschis şi aglomerat din comunitatea ta. Poate să fie o zonă pietonală, pia ă, campus universitar, curtea şcolii, a fabricii, etc. 2. Verifică zona în momente diferite ale zilei şi observă când sunt ce mai mul i trecători. În func ie de asta stabileşte ora la care va avea loc evenimentul. Ora de referin ă este ora 17:00. 3. Acum gândeşte-te la organiza ii, institu ii sau grupuri active din comunitatea ta. Spune-le despre mişcarea interna ională şi invită-i să se alăture. 4. Redactează o cerere către primărie sau autorită ile locale prin care solici i acordul şi sprijinul în organizarea evenimentului într-un spa iu public. 5. Postează ac iunea pe site-ul: www.october18.notforsale.ro. Începând din 2012, mi carea interna ională împotriva traficului de persoane are o platformă proprie. Folosind Ushahidi, participan ii din întreaga lume pot adauga informa ie în timp real folosind: - Tweeter i tag-ul # october18 la sfârşitul tweet-ului, scriind un email la adresa october18@notforsale.ro sau adăugând ac iunea direct pe site-ul www.october18.notforsale.ro. Vă rugăm completa i formularul de înregistrare şi urmăreşte instruc iunile.

Informa ia primită prin aceste canale va fi actualizată automat după aprobarea administratorului de site. 6. i-am pregătit mai multe materiale ce po i să le foloseşti la eveniment. Pe site-ul www.october18.notforsale.ro găseşti layout pentru banner, afiş, ecuson, tricouri. În func ie de bugetul disponibil, resursele locale po i să le foloseşti pentru a transmite un mesaj cât mai clar şi transparent comunită ii din care faci parte. 7. Şi acum.... să promovăm evenimentul: Spune-le tuturor prietenilor şi cunoscu ilor, şcolilor, ONG-urilor sau oamenilor de afaceri din comunitate să- i fie alături, să vină în 18 octombrie la ora stabilită de tine în loca ia aleasă îmbrăca i în negru, Po i să inviti direct, prin mesaje online, sms-uri, po i să trimi i comunicat de presă, să foloseşti toate re elele de socializare, Fiecare participant să îşi pregătească o pancartă cu drepturile omului ce pot fi încălcate prin traficul de persoane. Exemple: îmi aleg partenerii sexuali, aleg sa devin părinte etc, Tu împreună cu partenerii tăi ve i purta haine albe iar pancartele voastre reflectă drepturile omului încălcate prin traficul de persoane: Exemple: nu am putut să-mi aleg partenerii sexuali, nu am putut să spun NU etc, Spune-le că fix la ora stabilită o sa audă un sunet de fluier. În acel moment trebuie să ia pozi ia de freeze şi pentru 4 minute să afişeze pancarta şi să păstreze liniştea.

-

După 4 minute tu sau cineva din echipa ta va fluiera din nou. Acela este momentul când ac iunea se încheie şi lupta comunită ii tale împotriva traficului de persoane va fi începută.