Kende B.

Hanna

HARRY POTTER TITKA

OSIRIS ZSEBKÖNYVTÁR

Kende B. Hanna

HARRY POTTER TITKA
A gyermek csodavilága

OSIRIS

BUDAPEST, 2001

Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli hozzájárulásához van kötve. © Osiris Kiadó, 2001 © Kende B. Hanna, 2001

Tartalom A HARRY POTTER-JELENSÉG Pro és kontra Gyermekirodalom vagy mindenki könyve A TITOK NYOMÁBAN HARRY POTTER MEGJELENIK Az átmeneti tárgy A szemüveges kisfiú HARRY A ROGERS-ISKOLÁBAN A tábor Beszélgetés az iskola tizenegy-tizenkét éves gyerekeivel GYEREK A FELLEGEKBEN Szimbiózis és távolságtartás A farkas megszelídítése Konklúzióelemek IDENTIFIKÁCIÓ A rossz tündér. barátság. szerelem 7 7 10 17 26 27 30 39 39 44 51 55 62 65 67 72 75 82 . a jó varázsló és a megfélemlített szolgák Az ijedtszívû gyerekek Anyakapcsolat.

A FESZÜLTSÉG KIVÁLTÁSÁNAK ESZKÖZEI Helyzetek.6 TARTALOM A RÓZSASZÍNÛ FANTOM ÉS A FEKETE KÍSÉRTET ROWLING FANTÁZIAVILÁGA Szorongásûzés a pszichodráma eszközeivel A MÛ SZERKEZETE. gondolatritmus. csavarások Keret. hasítás A Mindentlátó hal Deus ex machina Rowlingnál és a gyerekek csodavilágában Humoros elemek A JÓ ÉS A ROSSZ HARCA Mardekár vagy Griffendél HÕS ÉS ELLENHÕS HARRY A GYEREKEK CSODAVILÁGÁBAN UTÓHANG A JÓ ÉS A ROSSZ HARCÁHOZ A KÖTET MUNKATÁRSAI IRODALOM KÉPEK 94 105 116 122 123 129 134 139 143 149 155 158 167 178 181 183 191 . fordulatok.

2001 októberéig százmilliónál több példányt adtak el belõle. a Bloomsbury Kiadó arra kérte Joanne Kathleen Rowlingot. talán nagyobb sikerre számíthat egy gyerekeknek szánt regény. hogy férfi a szerzõje.-val. A könyvtárakban sorban állnak a rá várakozók. A mû szenvedélyeket szít fel. kivételesnek számít. gyerekrajongóik klubokba szervezõdnek. Milliók olvassák. felnõttek is. színielõadásokat rendeznek. . Rowling ma köztudomásúlag a világ legolvasottabb írója. köztük a nagy nyelveken kívül albán és zulu tolmácsolásban is. táborokat. A Bloomsbury. a Harry Potter fordítási jogát közel ötven országnak adta már el. Kínában a majdnem másfél milliós példányszám. mint ismeretes. Magyarországon eddig háromszáz-hatvannégyezer példány fogyott el. Az interneten közel hétszázezer web-oldalon foglalkoznak vele. a többség lelkesedik érte. úgy tûnik. K. Kína Népi Irodalmi Kiadóvállalata zöld papírra nyomta. J.A HARRY POTTER-JELENSÉG PRO ÉS KONTRA 1997-ben. a hajdani kis kiadó rendkívül nagy forgalmat bonyolít. A könyv több mint negyven nyelven látott eddig napvilágot. hogy megkülönböztesse a hamisítványoktól. Hét kötetre tervezett mûvébõl négy jelent meg eddig. Ha feltételezik. és baráti körben is kölcsönzik egymástól. ellenségei támadják. elégedjen meg keresztneve kezdõbetûinek rövidítésével. mûsorokat. hogy ne írja ki teljes nevét a Harry Potter-sorozat elsõ történetének címlapjára. Azóta ország-világ ismeri a nevét.

Rowling nem szívesen válaszol az újságírók kérdéseire. ritkán nyilatkozik. Jótékony célra megjelentetett két kis humoros kötetet. a másik Göthe Salamander: Legendás állatok és megfigyelésük. mert alkata szerint visszahúzódó. és nem tudtam megadni a lányomnak azt. az egyik Tudor Hushpush: A kviddics évszázadai. Albus Dumbledore elõszavával. hogy az újságíróktól megszabaduljon. rivaldafényt kerülõ szerzõ. hogy részt vesz a negyedik kötet kibocsátásakor rendezett ünnepségen.” Rövidesen forgalomba kerül az elsõ Harry Potter-kötet alapján forgatott film. A siker nem szállt a fejébe. igyekszik kivonni magát mindenféle közszereplésbõl.8 A HARRY POTTER-JELENSÉG Az elsõ kötet. hogy eljátszhassák a világ leghíresebb . Igen szûkös körülmények között élt. Helyettesítõ tanárként és szociális munkásként dolgozott. akivel a nagyon rövid idõ alatt felbomlott házasság után visszaköltözött Angliába. Különbözõ kitüntetésekben részesült. amit szerettem volna. Negyvenezer gyerek jelentkezett Harry Potter szerepére. és mint mondja: „Elkeseredett és dühös voltam. A Bloombery Kiadó iránti hálából elvállalta ugyan. mert összekuszáltam az életemet. Született egy kislánya. majd Portugáliában egy újságíró feleségeként angolt tanított. és végre a gyerekekkel beszélgethessen. a Harry Potter és a Bölcsek Köve megjelenéséig Rowling neve teljesen ismeretlen volt. Rowling egyetemet végzett francia és klasszika-filológia szakon. két álszerzõ nevében. amelyek jövedelmét a világ szegényeit támogató Comic Reliefnek ajánlotta fel. ahol alig várta. hogy egy bentlakásos iskola nem érdekelheti az olvasóközönséget. Ezt a mûvét is három kiadó utasította el. A kiadók hárításában különbözõ érvek szerepeltek. ezek közül legjelentõsebb az Erzsébet angol királynõ születésnapja alkalmából 2000 júniusában kapott Angol Birodalmi Érdemrend (Order of the British Empire). például az.

mint az öntetszelgõ. A Tûz Serlegének hivatalos megjelenése elõtt nagy volt a titkolózás. és beülteti egy taxiba. hajnalig nyitva tartottak. jobbak. hogy a film még hatalmasabb reklámkampányt fog elõidézni. szendvicsekkel felszerelt rajongók álltak sorba. igazságtalan és elfogult. trikók. akkor majd megkérdezi tõle. még ha valószínûleg nagyon rózsás képet kapnak is arról. Rowling úgy látta. hogy milyen szenvedélyes olvasási lázt váltott ki növendékekben. ez azóta is folytatódik. Rowling ezt a tényt megerõsítette. nagyotmondó Lockhart professzor vagy Piton. A varázsiskola. mint amilyennek a felnõttek hiszik õket. Ebbõl úgy látszik. Mikor egyszer Rowlingot megkérdezték. hogy a gyerekek még sincsenek elrontva. tud-e játszani. mert amikor megnézte a Daniel Radcliffe angol kisfiúval készült próbafelvételeket. fülön fogja. hogy a tanárok lejáratására buzdít.PRO ÉS KONTRA 9 varázslóját. azt mondta: jártában-keltében bizonyára találkozik majd vele. aki gyûlölködõ. hogy milyen Angliában iskolába járni. amelyben a cselekmény játszódik. tipikus angol college. játékfigurák. hogyan fogja a címszereplõt megtalálni. többen szólnak elismeréssel arról. Vannak a könyvben kifigurázott tanárok. Már a negyedik kötet megjelenése elõtt tömegével jelentek meg emléktárgyak. hogy tökéletesen megfelel a célnak. de a roxforti gyerekek még velük szemben sem viselkednek tiszteletlenül.” Néhány amerikai tanár azonban a könyv kitiltását követelte az iskolából. az üzletek ajtajai elõtt hálózsákkal. de hozzátette: „Azt tapasztalom. ellenkezõleg. hogy a gyerekeknek mindenfelé tetszik a történeteknek ez a jellegzetesen brit atmoszférája (és ironikus fordulattal hozzáteszi). iskolaszerek. nem lett semmi. Magyarországon nem tapasztalhattunk ehhez hasonló tiltakozást. majd a felhajtás: a könyvesboltok éjfélkor kezdték el a negyedik kötet árusítását. A Mentor címû pedagógiai lapban egy budapesti tanár levonja a következtetést: „Azt jelzi ez.” . mondván. Félõ.

mert nem rekeszthetõ ki a kultúrából. Ezzel szemben a New York állambeli Syracuse város székesegyházának vasárnapi iskolájában Harry Pottert Jézushoz hasonlítják. Rendeztek is a szegedi piarista gimnáziumban egy elsõ magyarországi Harry Potter-konferenciát. Érzéketlennek tartotta a kiadót. például azért. Ez a konferencia bizonyos értelemben válasz volt az Új Ember címû lapban és másutt megjelent kritikákra. a legkülönbözõbb ürügyekkel. Egyetértett viszont azzal. ha lehet. Ebbõl a szempontból a Harry Potter leginkább a gyermekirodalom egyes nagy- . még ennél is élesebben támadták a Potter-könyveket. mert boszorkányságra. hogy vakok vagy olvasásképtelenek számára CD-t jelentessenek meg. hogy most már bármilyen unalmas. hogy a szemüveg elválaszthatatlan a Potter-jelenségtõl. GYERMEKIRODALOM VAGY MINDENKI KÖNYVE Jobb kifejezés híján mindenki könyvének fordítottam az angol. ahol tizenévesek vitáznak Harryrõl. ilyen kissé abszurd szöveget is: „Engem a Harry Potter-kötetek segítettek ahhoz. szeptemberben az IM-NET Fórumban. kötelezõ olvasmányt is ki tudjak olvasni. amelyek közül egyesek sátánistának nevezték Rowling könyveit. Az USA-ban a fundamentalista keresztények. amikor egy olasz kiadás borítólapján megjelent egy szemüveg nélküli Harry.” Katolikus körökben Magyarországon élénk pro. az abortusz pártolására bátorít (!?).10 A HARRY POTTER-JELENSÉG Rowling megharagudott. homoszexualitásra. mert Harry sebezhetõségét jelzi. és az õ történetén keresztül csinálnak kedvet a hittan tanulásához. A hálón.és kontra polémia alakult ki. hogy a Harry Potter nem rekeszthetõ ki a hitbõl. sok érdekességet találunk. hogy „megfejtsék a Harry Potter-õrület titkát”. aki nem értette meg. Máté-Tóth András valláskutató úgy vélte. sokkal kifejezõbb crossover bookst.

Bár Rowling eredetileg a hétévesnél idõsebb gyerekeknek szánta. Hozzájuk sorolhatnánk egy másik. gyakoribb a jelenség fordítottja. akiknek anyjuk vagy apjuk olvassa fel a szöveget. nehogy valamely epizódot elmulasszon). a kilencvenes évek második felében megjelent háromkötetes fantáziaregényt a Világok keresztezõdésérõl. a csodák csodáját szokták idézni. Lewis Caroll Alice csodaországban-ját. mint nagyobb testvérük. Philip Pullman tollából. hogy mindenfajta közönséghez szól. a szereplõket. és nem értik. ezek közül Tolkientõl A Gyûrûk Urát és a Hobbitot.GYERMEKIRODALOM VAGY MINDENKI KÖNYVE 11 szerû mûveivel rokonítható. számos olyan óvodáskorú gyereket ismerek. . olykor az unokák lelkesedése kelti fel a felnõttek figyelmét. A Time hétoldalas melléklete címben emeli ki a Harry Potter kapcsán: „Egy fiatal varázsló tevékenysége gyerekeket és felnõtteket egyaránt lenyûgözött. de ismerek olyan családcentrikus. amely egyik olvasója szerint ugyancsak „korhatárok nélkül olvasható”. hanem szenvedélyesen benne élnek a rowlingi világban. valamint Frank Baum könyvét. mi ragadja magával általános iskolás vagy kamaszkorú gyereküket. Egyes ötévesek nemcsak ismerik a történeteket. amit „Harry Potter bûvöletének” neveznek. Azután õk vagy beleesnek abba. az Oz. egy angol szerzõ. és akik nem kevésbé izgatottan várják a folytatást. hogy le ne maradjon. amikor a gyerekek. és már elõrébb jár. aki a maga saját tempójában olvas. vagy kisvártatva leteszik a könyvet. aki gyöngéd csodálkozással figyeli férjének és gyerekeinek (gyerekének) szenvedélyes érdeklõdését. ha például az édesanya annyira együtt rezdül gyerekeivel. Néha egyenesen családi feszültséget okoz.” A sorozat jellegzetességeihez tartozik. viszont erre az univerzumra nem befogadóképes anyát. hogy közösen olvassák lefekvéskor (és a család minden tagjának fontos. Barrie Peter Panját. amelyeknek „titka” a Harry Potterével rokon. A kezdeményezés ez esetben sem feltétlenül a szülõktõl származik. a családfõ pedig kirekesztettnek érzi magát.

neki soha senki mesét nem mondott. aki úgy véli. Felmerül a kérdés azoknak a felnõtteknek kapcsán. hogy a fantasztikus világ számára megközelíthetetlen.12 A HARRY POTTER-JELENSÉG A fent említett könyvek közös vonása tehát. hogy nem szerette a népmeséket sem. akik sohasem meséltek maguknak mesét. hogy magának ábrándvilágot teremtsen? Vagy ezeknél a csodavilág-tagadóknál nem egyszerûen arról van-e szó. Egy ilyen hárító. hanem nagyon sokféle közönséget ragadnak magukkal. serdülõket. Olyan megkérdezett gyerekek szerint. a Kék ház drámacsoportnak a vezetõje). fiúkat és lányokat egyaránt. gyerekeket. intézményének. számukra ez a világ kevésbé tûnik félelmetesnek. aki nem szorul rá arra. Habár minden korcsoportban elõfordulnak olyanok is. öregeket és fiatalokat. felnõtteket. Van azonban olyan felnõtt. legyenek azok szenvedélyes olvasók vagy betûfóbiások. hogy ha volt is ábrándviláguk. akik elutasítják. nem álmodták bele magukat egy másféle világba: létezhet-e vajon olyan boldog gyerek. akik az átváltozásoknak ebben a szürrealista világában magukra. A kisebb gyerekek azonban gyakran elutasítják. saját szorongásaikra ismernek. elutasító tanárnõ és egy szociológiaprofesszor azt fogalmazta meg. hogy õ gyerekkorában sem olvasott soha fantáziaregényt. az egyszerûen nyomtalanul eltûnt vagy el- . mert egyaránt zárt világot ábrázolnak. Alice közvetítésével képesek azokat újraélni és feldolgozni (errõl számol be a francia pszichoanalitikus. míg a kamaszok és a felnõttek egy jelentõs része könnyebben befogadja. akik mindkettõt élvezték. Maud Manoni. a Harry Potter és a Gyûrûk Ura azért lebilincselõ. Lewis Carroll világa például az iskoláskorú gyerekek egy részének visszautasításába ütközik – kivételt képeznek a pszichikusan sérült. autisztikus vagy skizoid gyerekek. amelybe beleélhetik magukat. legfeljebb apja mesélt olykor valós történeteket. akik sohasem hallottak. hogy nem egy adott olvasóréteghez szólnak. elõbbi hozzátette.

valamint egy utópista társadalomábrázolás igénye. amelyek során az eredetileg felnõtteknek szánt fantáziaregények válnak gyermekolvasmányokká. és az. aki gyerekkori ábrándvilágát nem képes felidézni. amennyiben metaforikus formája mögött politikai pamflet jellege is megmutatkozik. hogy a Gyûrûk Urának és a Harry Potternek. ami azt példázza. mert valamit visszahoznak gyerekkorukból. azért váltanak ki generációkfölötti érdeklõdést. Christine Baker. nem arra szolgál. úgy véli. és amit elfelejtettek. Valamit. hogy egy nem pullmani értelemben (aki végtelen számú. Egy tizenhárom éves francia fiú. A fantáziaregényekrõl elmondhatjuk.GYERMEKIRODALOM VAGY MINDENKI KÖNYVE 13 felejtették? Ahogy ezt egy fiatal édesanya megfogalmazta: gyerekeink még benne élnek. Van tehát olyan felnõtt. hogy egy összefüggõ koherens világot teremtenek. tehát a 19. amelyek eredeti vagy részben átdolgozott formában bekerültek a gyermekirodalomba. nem arra akarja tanítani a gyerekeket. hogy nincs didaktikus hangvétele. amit szerettek. századot megelõzõ korszakból származó – történeteket. valamint a Pullmantrilógiának közös vonzerejük éppen a terjedelmük. hogyan viselkedjenek. hogy kioktassa õket. Gondolunk Daniel Defoe Robinson Crusoejára de különösen Swift Gulliver utazásaira. egymással össze nem . Utóbbi lényegesen különbözik azonban a fentebb felsoroltaktól. azért olvassák õket a gyerekeken kívül a felnõttek milliói. Matthias. mi már nem emlékszünk rá. hogy milyenné is kellene az emberi társadalomnak válnia. Rowling regénycsaládjának jellegzetes vonása. az író a gyereket magával egyenértékûnek tekinti. Ezzel ellentétes folyamatokat is ismer a gyerekirodalom. de a gyermekirodalomnak tekintett fantáziaregények talán éppen azért váltak crossover booksokká. „Rowlingnál nyoma sincs semmi lebecsülõ. Ide sorolják azokat a – még a gyerek felfedezése elõttrõl. leereszkedõ hangvételnek” – állapítja meg egy angol kritikusa. például olyat.

Elõfordul. In Pszichoterápia és pszichodráma. mert a felnõtté válás kétségkívül gyarapodás (hányszor adnak hangot idõs felnõttek annak a vágyuknak. és hajlamos arra. a költõkkel vagy egyes érzékeny mûvészekkel egyetértésben úgy vélte. élményének intenzitása a regény hatóerejének. hogy fantáziavilágba merülve a felnõttnek egy elfelejtett. hogy ezek egymástól függetlenül alakulnak… A gyerek két dimenzióban létezik egy idõben. hogy ez a megkettõzés a legkevésbé is megzavarná. készségek elsorvadása. az úgynevezett „konzervek” rabja. vonzatának nem jelentéktelen tényezõje. de egymással párhuzamosan létezõ világ egyidejû jelenlétét feltételezi) egy valóságtartalommal nem rendelkezõ. „A gyerek saját érzelmi világa két irányban formálódik. amelybe a gyerek. de ugyanakkor elszegényedés is.14 A HARRY POTTER-JELENSÉG függõ. hogy bizonyos fontos gyermeki készségek és képességek a fejlõdés folyamán elsatnyulnak. elveszett vagy elvesztett dimenziót kell pótolnia. a különbözõ fejlõdési fázisok egymásutánját tekinti kívánatosnak. anélkül azonban. hanem virtuális világba vezetnek be. kettõs tudattal. hogy jelenlegi tapasztalataikkal gazdagodva szeretnének ifjúkorukba viszszatérni). a felnõtt sokkal inkább a banalitások. a fixációt betegségforrásnak tekintse. Lehetséges. visszafejlõdnek. vagyis nem valós. a sztereotípiák. bizonyos természetes képességek. akár a játékba. A pszichológiai iskolák fejlõdéselmélete a gyermekkor meghaladását. A pszichodrámát megalapító nemzetközi tekintélynek örvendõ Moreno álláspontja annyiban különbözik a fejlõdésvonal egyoldalú.” (Moreno: Az alkotó személyiség kialakulása és szerepe. többnyire egyenes vonalú ideális útjának doktriner meghatározásától. 1965) Moreno egyes pszichológiai iskolákkal ellentétben. az egyik valóságos. a másik képzeletbeli. Ezzel állítja szembe a gyermeki . hogy õ a gyermekkorban a világba illeszkedés kettõs párhuzamos kialakulási folyamatát fedezi fel. de nem kis beleéléssel lép be. hogy a regresszivitást vagy a múlthoz rögzülést.

õ ebben látta a kreatív személyiség legfontosabb jegyeit. . Moreno a pszichodráma egyik fontos funkciójának tekintette a felnõttet saját képzeleti. hogy visszanyerje saját valós vagy potenciális gyermeki gazdag képzeletvilágát.GYERMEKIRODALOM VAGY MINDENKI KÖNYVE 15 képzelõerõ lényeges összetevõit. intuitív. Egyik terápiás célkitûzése azoknak a gátlásoknak az elhárítása volt. amelyek a felnõttet elszegényítik. a spontaneitásfaktort és a kreativitást. kreatív gazdagságához visszavezetni. és akadályozzák abban. Magyarországon ilyen szellemben mûködnek a különbözõ felnõtt pszichodrámacsoportok.

a videojátékokban találkoznak. több mint ötven nyelvre lefordították.” Az eredmény annál is figyelemre méltóbb. „Harry Potternek a fiatal olvasók körében elért sikerébõl többek között azt a tanulságot vonhatjuk le. Az új gyerek pszichológiája címmel 2001 nyarán Benoit Virole francia pszichológus tollából megjelent egy kis kötet. Ezzel magyarázza a könyv elképesztõ népszerûségét. alcímben jelzett hipotézisének megfelelõen próbálja kimutatni. úgy tûnik. „A fiatal varázsló kalandjainak történetét az egész világon mindenütt kiadták. a szereplõk interakcióinak . Ezek az új típusú szimbolikus operátorok ma már tisztán felismerhetõk. ennek felét az Egyesült Államokban adták el. Megvásárolt példányainak száma felülmúlja a hatvanhat milliót. hogy Harry Potter sikerének titka az. elsõsorban a televíziónézés és a televíziós játékok hatására. hogy egy új életérzést fejez ki. erõsen lecsökkent. a fiatal nemzedékek [sic!] a szövegben ugyanazokat a szimbolikus mutatókat (opérateurs symboliques) keresik. mondja. soha nem látott átütõ sikerét. a mai modern gyerek életérzését. amelyekkel a képek világában.A TITOK NYOMÁBAN A TITOK NYOMÁBAN Harry Potter bûvölete. Franciaországban az elsõ három kötet egy és negyed millió példányban kelt el. hogy az ismeretek elsajátításának és kezelésének terén valóságos mutációnak vagyunk tanúi. A cselekvés különbözõ leíró paramétereit. A szerzõ saját. a rajzfilmekben. mert a fiatalok olvasási készsége.

a helyzetváltozás és a cselekmény lélegzetelállítóan gyors egymásutánja valóban mai mûfajok. hogy J. de figyelemre méltó. aki valóságos éber álomba merül. és az eredetileg ugyan nem gyerekeknek íródott. amely a cselekvésdinamikát kiváltja. felnyársalják. de aminek semmiféle tartós hatása nincs. Stílusa egyfajta virtuális hiperaktivitásra való készséget alakít ki. (A Walt Disney-figurák folytonosan változatos halált halnak. ami a gyereket felizgatja vagy esetleg lecsendesíti. egy szellemes magyar kritikusa tovább megy. és ez a mûvelet mindig újrakezdhetõ. az egér a macskát. A Harry Potter-jelenségnek a gyerek (esetleges. a Woody Woodpeker a rókát stb. eltemetik. K. az üsd-vágd dinamikának megfelelõ pillanatnyi kisülés. Vajon nem kalandregények voltak-e a gyermekirodalom klasszikusai. Hozzátehetjük: társul ehhez a cselekvés értelmetlensége és fõként a halál állandó jelenléte és reverzibilitása. megsütik.) Ezeknek a mûveknek van néha valamiféle tartalmi mondanivalójuk. megkopasztják õket.A TITOK NYOMÁBAN 17 hátterét a tér-idõ koordinátái alkotják. a cselekmény egy végcél megvalósításával ér véget. Felmerül bennünk a kérdés: vajon a gyerek cselekvésszükséglete új jelenségnek. a Verne Gyulák. Egyetértünk abban. megfõzik. klinikailag leírt hiperkinéziséhez semmi köze. hogy ez a gyerekirodalom elsõ akciókönyve.” A szerzõ úgy véli. az agresszió – többnyire öncélú. hogy a Harry Potter cselekvéscentrikus. például a rajzfilmtechnika sajátossága. Rowling megtalálta azt az írásmódot. és úgy határozza meg. feltételezett) túlmozgásosságához.). de magukat a gyerekirodalomban kiteljesítõ Gulliver és Robinson? A hiperkinetizmus. Rabul ejti az olvasót. önigazolás-igényük: a kisebbek aratnak gyõzelmet a nagyobbak felett (a macska legyõzi a kutyát. a Stevensonok. hogy az agresszivitás – ha úgy tetszik. . a Cooperek. modern mutációnak tekinthetõ-e. a Hector Malot-k. ezek a személyek egy elõzetesen kialakított cselekmény megoldási dinamikájában tevékenykednek.

hanem az mindenkori szükséglete volt. hiszen az valamire irányul. b) ez kiegészítendõ a cselekvés céljával. aki úgy véli. Ilyen értelemben (mint ezt a továbbiakban módunk lesz elemezni) mindenfajta automatikus mozgástól. a Harry Potternek is van fejlõdéselméleti mondanivalója. A kalandregény. Úgy vélem. az önmegvalósítás kérdését. úgymint szeretetszükségletre. hogy cselekvésszükségletére redukálható – akármennyit hallgat is tévét. beavatási szertartása a felnõtté válást készíti elõ. acting out jellegû kitörésektõl mentes. amely kielégítésének egy formája. azt. érzésvilága sokrétû szükségletrendszerbe ágyazott. leegyszerûsíti. fázisait jeleníti meg. és tölti ki idejét számítógépes játékokkal –. c) a mai gyerek. Szerintünk a) a cselekvés nem új szükséglete a gyereknek. Szimbolikus. vagy aki azt állítja. nem redukálható pusztán cselekvésigényére. rágalmazza a ma gyerekét az. nem rángatja görcsösen a kezét-lábát. beleértve a játékot. rohantában nem megy neki a falnak. hogy modernizmusát ezzel lehetne jellemezni. . ha úgy tetszik. hanem sokkal szélesebben érinti a gyerek hõsszükségletét. önmegvalósításra való törekvésre.18 A TITOK NYOMÁBAN Harry nem a levegõben vagdalkozik. Mint a legtöbb fejlõdésregénynek. metafizikus dimenzióját is. de ezenfelül vannak csodavilágés képzeletépítési szükségletei is. mint a serdülõknek szánt irodalom nagy része. a hõs útkeresésének és feladatvállalásának különbözõ állomásait. hogy ne mondjuk. fantasztikus áttételben veti fel az emberré válás. útra kelésen. hogy mi végbõl is van a világon. a fának. öncélú erõszaktól. Ezek közül Harry Potter nem kizárólagosan és talán nem is elsõdlegesen a cselekvésszükségletet elégíti ki. rettenetesen behatárolja. legyen bár kiskamasz. sõt ezen túlmenõen felmutatja az embergyerek morális. ami a szenvedélykiváltó ifjúsági regények többségében túlmutat az egyéni útkeresésen. nem vet bukfencet.

Paul Gray a TIME Magasine The magic power of Harry Potter címû cikkének írója – aki hétoldalas tanulmányát azzal a szándékkal adja közre. A továbbiakban úgy véli. hogy ne egyszerûen meghallgasson vagy elolvasson egy történetet. amit történetmesélõk Homéroszig viszszamenõen ne ragadtak volna meg. mint rejtélyes képessége arra.” Mintha azt fejezné ki a fenti idézet. hogy képes olvasóit elvarázsolni. de veszélyes helyzetekbe. hanem hogy azt át is élje. és ne használtak volna eredményesen. egy adott ponton így összegez: „Tulajdonképpen nem különösebben nehéz felderíteni a Harry Potter-könyveket jellemzõ szabályokat. hogy Rowling titka varázserejében van. Õ abban keresi a magyarázatot. hogy miért olyan jelentõs az ifjúsági irodalom az angolszász országokban. miért csigázták fel ezek a könyvek érdeklõdésünket – sokoldalúan közelíti meg a könyv sikerének titkát. hogy a hatvanas–hetvenes évek végén Ang- . De mint ezt Harry Potter lelkes rajongói megtanulták. Bár olykor bizonyos érettségrõl tesznek tanúságot. amerikai regényírónõ érvrendszerében felújítja – anélkül hogy megnevezné – az Encyclopaedia Britannica gyermekirodalom-szakértõjének érvelését arról. filozófusok és nevelõk hangsúlyozták. titokban valójában nagy gyerekek maradnak (ebben már bizonyos sztereotip tipológiát ismétel meg). hogy a gyerekkor valami nagyszerût és különlegeset jelent. század végétõl kezdve a költõk. hogy „az angolok és az amerikaiak nem nõttek fel”. hogy megmagyarázza. abban. hogy az emberek varázslatéhségét táplálja: tudja. ha valaki ismer egy varázsigét. Helyezz vonzó jellemeket érdekes. az nem egyenértékû azzal. és a lehetõ leghosszabb ideig késleltesd a megoldást! Nincs ebben semmi újszerû. hogy varázsolni képes. a fiatalság a jósággal és a nagylelkûséggel egyenértékû. Alison Lurie. Rowling titka olyan egyszerû és titokzatos. semmi. akik saját kiskoruk élvezeteinek és privilégiumainak nosztalgiájában élnek… A 18.A TITOK NYOMÁBAN 19 Egy másik szerzõ. hogyan élessze fel az olvasó vágyát arra.

K. repülõ seprûk. Rowling skót szerzõ” tevékenységének jellegét. (Mikor Rowlingot megkérdezték. hogy az ilyen személyiségek a gyerekek pártját fogják a felnõttekkel szemben. vagy mind a kettõ (!)… A fõhõs titkos hatalma a népmesék klasszikus eszközeit használja… (úm. hogy a gyerekek bátrabbak.”) Alison Lurie a gyermekirodalom kultuszát összekapcsolja szerzõinek gyermeteg tulajdonságaival: a Babar írójának fia és könyvének folytatója. míg a felnõttek ostobák vagy kegyetlenek. De a gyermeki hatalom a képzelõerõ. és hogy a felnõttvilág törvényeit meg kell semmisíteni.20 A TITOK NYOMÁBAN liában és Amerikában az ifjúság romantikus idealizálása komoly mértéket öltött. menynyire távol érzi magát mindenfajta speciális.” Ezekbõl az elõzményekbõl vezeti le „Joanne K. mivel minket annyian megszálltak. a humor metaforájaként is értelmezhetõ. „Olyan világot teremtett – mondja Lurie Alison –. érdekesebbek a felnõtteknél.” Érvelésének megerõsítésére kiemeli. bemutatják ambícióikat és kudarcaikat. . Laurent de Brunhoff például hetvenéves korában még élvezettel mászott fára. Azt válaszolta: „Anglia fantasztikus folklórtradícióval bír. többé-kevésbé rejtetten azt sejtetik. hogy maga Rowling nem is titkolja. akárcsak Lewis Carroll. elátkozás és bájital). A fenti érvekkel azt hangsúlyozza: „nem csodálatos. minek tulajdonítja. hogy az angolok olyan jók a fantáziairodalomban. Mintha Alison Lurie azt venné rossz néven. kiderült. túlhangsúlyozásához. szimpatikusabbak. Rowling is olyan regresszív lénynek tekinthetõ. metamorfózis. nemzeti jelleg hangsúlyozásától. ahol a gyerekek különleges hatalommal vannak felruházva. szívesen tartózkodott gyerekek társaságában (!). hogy a gyermekirodalom nagyjaihoz hasonlóan J. milyen közel érzi magát saját gyerekkorához. aki visszatér a gyerekkor értékeinek idealizálásához. Kigúnyolják a felnõtteket. A Peter Pan szerzõje. a kreativitás. és hogy könyveik a szó legmélyebb értelmében tekintélyrombolók.

A TITOK NYOMÁBAN

21

Ez volna vajon Harry Potter írónõjének titka? Boldizsár Ildikó négy pontban foglalta össze Harry Potter sikerének titkát, és bizonyos lényeges vonatkozásban közel került az elsõnek idézett Benoit Virole felméréséhez, aki a tempókülönbséget különösen kiemeli. „Rowling megírta a gyermekirodalom elsõ akciókönyvét, figyelembe véve a modern gyerekvilág felgyorsult tempóját, hisz a bit-agyú gyerekek (akik a számítógépes játékokon és a televízió képernyõjén nõttek fel) egész másképp viszonyulnak a valósághoz, mint társaik, akik számára minden lassúnak tûnik, ami nem változik kb. hat másodpercenként, a rajzfilmekben ugyanis ennyi idõ telik el két akció között.” A továbbiakban kiemeli, hogy a cselekmény a valóság és a képzelet határán zajlik, majd a siker harmadik okaként Harry Potter alakját emeli ki, mely a gyerekeknek azonosulási modellt biztosít, a siker negyedik oka pedig a Rowling nyújtotta folyamatos humorral átitatott képzelet- és fantáziatréning. Vajda Zsuzsa pszichológus 2000 augusztusában adott interjújában arra a kérdésre, hogy miért váltott ki a könyv ilyen felfokozott érdeklõdést, mindenekelõtt leszögezi: „A Harry Potter tényleg nagyon jó könyv, és tulajdonképpen sok tekintetben követi a legjobb gyermek- és ifjúsági regények hagyományait” (itt az angol gyermekirodalmat, név szerint Dickenst és a Tom Sawyert említi). Ehhez a tradícióhoz kapcsolódik abban, hogy viszonylag nagy idõintervallumot ölel fel, és csapatban, iskolában, tehát olyan közegben játszódik, amely az összes gyerek életében meghatározó szerepet tölt be. Késõbben hozzáteszi: „Nagyon vonzó a valóság és a fikció elegyítése”, és ezen belül kiemeli, hogy „a varázslatok nem öncélúak, hanem eszközök, nem teszik feleslegessé a fejtörést… a bátorságot”. „A Harry Potter érdekessége éppen abban rejlik, hogy írója a teljes ismeretlenségbõl bukkant fel, és a megérdemelt sikerhez nem volt szüksége reklámra.” Ez a helyzet azonban azóta radikálisan megváltozott. Florence Noville már a Le Monde 2000. novemberi cikkében ki-

22

A TITOK NYOMÁBAN

fejezte azoknak a megrökönyödését, akik a negyedik kötet összehangolt mediatikus fogadtatásának elõkészítését kifogásolták: „Míg az elsõ három kötet híre elsõsorban szájról szájra terjedve nyerte meg a gyerekekbõl és a felnõttekbõl álló olvasókat, ami csodálatos, nem értem, miért kell a negyedik kötet beharangozásának a Halloween típusú szomorú ünnepekhez hasonlítania.” Azóta, mint tudjuk, tovább romlott a helyzet. Szegény Harry Potter mindenféle marketingakció, közhasznú cikkek és gyerekjátékok népszerûsítésének reklámtárgyává vált, és további frontális reklámkampány várható a film nyilvános kijövetelekor… Kálmán C. György Harry Potter játékai címû cikkében azzal kezdi ismertetését, hogy ettõl az egész fantáziavilágtól elhatárolja magát. „Én mugli vagyok.” Vagyis, ha nem is a Karinthy szerinti ESEÁSz, de egy ember, aki megtagad minden eleven kapcsolatot a szimbolizmussal, más szóval a varázsvilággal. E sorok írója nem állítana magáról hasonlót. Lehet, hogy választás esetén inkább tekinteném magamat boszorkánynak. Említettem ezt egyszer egy öt és fél éves kisfiúnak, Ádámkának – amikor Harry Potterrõl beszélgettünk –, aminek õ határozottan örülni látszott. „Talán némelyikünk – mondja Kálmán C. György – …az angol felsõoktatás [miért felsõoktatás?] mikrotársadalmának rajzát élvezi a leginkább.” Megszorításként hozzáteszi: „legalábbis a felnõttek körében ez így lehet”. Ez számomra akkor sem tûnne valószínûnek, ha nem találkoztam volna Potter-rajongó felnõttekkel. Ezek után a cikkíró bonyolult háromsíkú játékszerkesztés-elméleti fejtegetése következik: „Az életszerû indítás konkrét anyagától a realitás és fikció kettõsségével a kviddics-játék nevelõ hatásán át a játékok harmadik köréig, ami nem más, mint játék a játékban. Ezt a beszédmódok és mûfajok játékának nevezhetném, amely hol paródia, hol ironikus rájátszás, hol eljátszás a lehetõségekkel, hol egy-egy mûfaj megjátszása vagy kijátszásuk egymás ellen.” Az az érzésünk, hogy amennyiben ezek a

A TITOK NYOMÁBAN

23

síkok egyáltalán relevánsak, csak mellékvonatkozásai valaminek, aminek a varázsvilág csak egzotikus kerete, ami azonban a gyereket, és ha hozzátehetném, a felnõttet sem zavarja meg valami másnak (talán az értelemnek?) keresésében. Fischer Eszter pszichológus a Fordulópont címû folyóiratban közzétett kitûnõ írásában sok érdekes szempontot felvet, és a könyvet sokrétûen elemzi. A Roxfort-iskola hangulatában mindenekelõtt határozottan a mai angol iskolai szellemet véli felismerni: „Nem valamikor, valahol játszódik, hanem most és Angliában… Hisz végül is nem nagy különbség, hogy kémiaórán vagy bájitalórán vagyunk.” „A tipikus angol iskolák levegõje mellett a könyv a kelta mondavilág levegõjét is árasztja. Az is végtelenül angol, hogy az iskolában a világ legtermészetesebb módján élnek a kísértetek.” A cikkíró felhívja figyelmünket arra, hogy az angol kastélyokban mindig is voltak kísértetek. (A Rowlingéihoz hasonló mulatságos kísértetekkel valóban találkozunk a 20. század elsõ felében, gondoljunk csak az Eladó kísértetre vagy Oscar Wilde vidám kísérteteire.) Fischer Eszter szerint a Harry Potter a manapság – fõként Amerikában – divatos, színvonal szempontjából meglehetõsen egyenlõtlen úgynevezett fantasy könyvek közé sorolható. Futólag említi ugyan, hogy ezt a mágikus világot, amelyben a történet játszódik, mindannyian ismerjük, „két-három éves korunkban számunkra is ilyen volt a világ…”, de mintha az archaikus világkép – szerinte – nem volna a könyv vonzerejének lényeges tényezõje. Végezetül, mintegy megengedõen hozzáteszi: „Biztosan van, akit a mágikus világ nyûgöz le, mást leginkább talán az izgalmas krimi ragadja magával”, de mintha a könyv népszerûségét elsõsorban gazdagságával és sokrétûségével magyarázná. Megpróbáltuk követni a Harry Potterrel foglalkozó cikkírók, pszichológusok, kritikusok néhol sok érdekes és lényeges szempontot felvetõ kérdésfeltevését és válaszkísérletét arról, mivel magyarázható Rowling könyvének ez a frenetikus

24

A TITOK NYOMÁBAN

sikere, amihez évezredek óta csak a Biblia olvasottsága hasonlítható. Ezek után, ha nem állítjuk is, hogy megtaláltuk a Bölcsek Kövét, megpróbáljuk a fenti válaszkísérleteket saját hipotézisünkkel kiegészíteni. Úgy éreztük, hogy egyéni élményanyagunk akkor sem kielégítõ, ha azt más csodavilág-idézõ gyermekirodalmi olvasmányokkal összevetjük. Egy másik megközelítés vagy megértéskísérlet abból állt, hogy az olvasóknak, gyerekeknek és felnõtteknek közvetlenül feltettük a kérdést: mi az, ami õket a Harry Potter-könyvekben annyira megérintette. Sokakat megkérdeztünk, és a válaszok, ha nem bizonyultak is olyan apologetikusnak, mint a kiadók által idézett gyerekekéi – õk többnyire elragadtatásukról tanúskodnak, vagy olvasókedvük fellángolásáról stb. –, mégsem mennek túl bizonyos, sokszor sztereotip megjegyzéseken, és nem is mindig lényeglátók. El is csodálkoztam azon, hogy egyes tanulmányok szerzõi milyen banális „gyerekszáj”-idézetekkel vélik fejtegetéseiket alátámasztani. Megpróbáltam olyan alternatív iskola gyerekeivel beszélgetni, akik nemcsak véleményt nyilvánítottak, hanem bele is játszották magukat Rowling csodavilágába. Elsõsorban azonban megkíséreltem a Harry Potter-regények hatását nem önmagában szemügyre venni, hanem a gyerek képzelõerejének oldaláról feltenni a kérdést: mivel magyarázható és hogyan jelenik meg a gyerek csodavilág-szükséglete. A gyerekek álmaikban és játékaikban megmutatkozó csodavilága gyakran egyszemélyes, és sokszor annyira csodás, hogy nehezen foglalható szavakba, mert nehezen racionalizálható. A Rowlinghoz hasonlító nagy gyerekírók szerencséje, hogy a gyerekek, kiskamaszok képzeletvilágát képesek kifejezni, közvetíteni, továbbadni úgy, hogy ebbe a csodavilágba nekünk, gyerekeknek és felnõtteknek egyaránt szabad bejárásunk van. Mi úgy gondoljuk, hogy a gyerekek csodavilágába, vagy ahogy Alfred Adler megfogalmazza, titkos önépítõ mûhelyébe leginkább a játékterápiás kapcsolatteremtés útján és a gyermekpszichodrámán keresztül pillanthatunk be.

. hogy behatolhassak csodavilágukba egyéni és csoportos pszichoterápiájuk során. Dávidka sárkányvilágát stb. akik bábközeget választottak. a kis Aranykát és a kiskamasz Rolandot. kifejezzék csodavilágukat. Félicie-t.A TITOK NYOMÁBAN 25 Azoktól a gyerekektõl kértem tehát segítséget. de leginkább szüleit tüntette el. hogy általuk elmondhassák. A „Mindentlátó hal” története úgy született meg. hogy egy felnõttekbõl álló csoport felidézi saját gyerekkorának érzésvilágát. amelyrõl Rowling beszél: õ minden nehézség nélkül képes volt beleélni magát saját tizenegy éves lelkivilágába. bántalmazott gyerekek azonos kiszolgáltatottságuknak másfajta megoldási kísérletét hozzák színre. aki rémálmainak kísértetûzõjét mágikus nagymama szerepével ruházta fel. mert azokban a Harryéhez hasonló sorsú. Két gyerekcsoportjátékot azért választottunk. akik megengedték. és egy Harry Potter-inspirációjú varázslóinas is elõfordul. Fülöpöt. A harmadik típusú képzeletjáték abból az alaphelyzetbõl indul. amelyben gyerekek és varázslók szerepelnek. aki varázserejével bárkit. ebbõl kiindulva írta meg Harry Potter történetét. Felidézünk két különleges fantáziájú francia gyereket. és ebbõl alakít ki egy közösen eljátszott történetet.

Ezek után Harry Pottert fel kellett még fedeznem. Nem volt az az érzésem. amely az olvasók számára sohasem lesz hozzáférhetõ. és a vonat menet közben megállt. de ebben az idõben „egész világát” is kidolgozta olyan részletességgel. Rowling az ablakból egy tehéncsordát vett szemügyre. hogy valami jó ötleted támadt. mintha teljes egészében én találnám ki õt. inkább ösztönös író.HARRY POTTER MEGJELENIK Úgy tûnik. nagyon érzékeny és intelligens kérdezõjének. Támadtak már olyan gondolataim. A következõ öt évben az õ történetének elsõ könyvén dolgozott. Még nem tudta. Rowling kevéssé tudatosító. hogy nem tudta? És jelet viselt a homlokán. Az egyik interjújából az tûnik ki. Malcolm Jonesnak az élményt valóságos mágikus eseményként írta le: „Fizikai ütésként ért. Harry jelent meg elõször ilyen hatalmas lökéssel. szinte Pallasz Athéné megjelenéséhez hasonlóan. amelyek tetszettek nekem. Egy késõbbi. hogy õ varázsló. Az adrenalinszint megugrása mindig annak a jele. miért. De ezt valóságos fizikai sokként érzékeltem. Regényhõse felbukkanásának eseményét az írónõ kétféleképpen kommentálta. hogy Harry Potter. Errõl tanúskodik Harry Potter csodálatos felbukkanása. megjelent neki Harry Potter. 1990-ben Manchester és London között vonaton utazott. a fejébõl teljesen megszerkesztve pattant ki. amikor hirtelen. hogy létezik. mintegy varázsütésre. de ekkor még nem tudtam.” . de sohasem ilyen erõvel. ami ilyen intenzitással soha nem fordult még elõ velem.

de nem is kívülrõl. akit szenvedélyesen szeret. de leggyakrabban ezt a szerepet a maci tölti be. mert ez állandóságát veszélyeztetné. és különös tárgyakhoz kapcsolódhat: lehet gyapjúdarab. Védelmet nyújt a szorongás ellen. Az a gyerek. tárgy vagy jelenség. amely nem belülrõl jön. Az átmeneti tárgy megvédi társát és tulajdonosát a magányosságtól. olykor bántalmazza is. Winnicott szerint ez az elsõ olyan birtoklás. tartása. különösen a depressziós szorongás ellen. Az átmeneti tárgy kapcsán tilos feltenni a gyereknek a kérdést: Ezt a tárgyat magad teremtetted. egy melódia. ahogy Winnicott – a zseniális angol gyermekgyógyász és nagy tekintélyû pszichoanalitikus – gyerekekkel folytatott beszélgetések és saját megfigyelései alapján az átmeneti tárgy fogalmát meghatározta. A maci a gyerek hasonmása. A gyereknek ezt az elsõ birtokát – véli Winnicott – még kimosni sem szabad. bizalmasa. vagy egyszerûen találtad? Ez a gyereknek olyan tulajdona. pelenka – egy szó. amely valahol az én és a nem-én között foglal helyet. a gyerek nincs többé egyedül. de a külvilághoz sem. takaró csücske. Az átmeneti tárgy a kisgyerek életében egészen korán megjelenik. helyettese.AZ ÁTMENETI TÁRGY 27 AZ ÁTMENETI TÁRGY Rowling fogalmazása kísértetiesen hasonlít ahhoz. Minden egészséges gyerek kialakítja a maga átmeneti tárgyát. egy mozdulat. amely a kisgyerek számára életbevágó jelentõségre tesz szert. mozgása van. beszélgetõpartnere. amely nem tartozik az egyénhez. és valamiféleképpen õrá hasonlít. aki nem képes magának átmeneti tár- . A gyerek számára egy idõben jelenti az elsõ szimbólum használatát és az elsõ játéktapasztalatot. A tárgynak melegséget kell közvetítenie. de néha vele fizetteti meg elszenvedett sérelmeit. A gyerek a továbbiakban különbözõ tulajdonságokkal ruházza fel az átmeneti tárgyat.

Hát igen. Elmagányosodik.” Mert az írónõ addig eléggé kételkedett önmagában. ez azután potenciális vagy átmeneti térré – Rowling esetében egyenesen könyvfolyammá – szélesedik. a költészet kivételével. ha arról van szó. hogy megszervezzem magamat. de az pocsék volt. hogy az egyetlen dologban. hogy gyerekeknek is írjak. legfeljebb egy hétig bírja ki írás nélkül. Az átmeneti tárgy a gyereket megnyugtatja és boldoggá teszi. „Az igazat megvallva. sohasem gondoltam arra. de Rowling megnyilvánulásai aláhúzzák könyvének ezt a jellegét. verset is írtam. Nem mintha erre büszke volnék. ebben semmi elbûvölõ vagy excentrikus vonást nem tudok felfedezni. és bárki. megmondhatja. valóságos obszesszió. aki valaha a földön járt. Nem akarjuk ezzel azt állítani. „Amikor befejeztem õket. egyedül marad. írnia kell. majdnem minden mûfajt kipróbáltam. Rosszul mûködtem. de végeztem hivatali munkát is. . de egyiket sem volt képes befejezni. A gyerek számára a késõbbiekben játékszerek veszik át az átmeneti tárgy szerepét. de egyszerûen csõdöt mondok. jobban kellett volna mûködnöm. hogy én a legrosszabbul szervezõ személy voltam.” Rowling számára az írás valóságos létszükséglet. nem kellett csalódnom.28 HARRY POTTER MEGJELENIK gyat teremteni. Vicces módon. Drámával.” A Harry Potter elõtt – mondja – két könyvet írt volna felnõtteknek. szeretek is tanítani. Rowling hangsúlyozza. amelyre képesnek éreztem magam. aki velem dolgozott. novellával is próbálkoztam. hogy a könyvek megírása mennyire boldoggá tette õt. Ahhoz. hogy minden irodalmi mû vagy akár csak a gyerekirodalom alkotásai átmeneti tárgyak. boldogabb lettem. A Harry Potter-könyvek megerõsítették Rowling önmagába vetett bizalmát is: „Az is boldoggá tett. hogy jól érezze magát. másra nemigen vagyok alkalmas… közepes tanár vagyok.” „A Harry Potter elõtti két könyvemet felnõtteknek írtam. sõt belebetegszik.

Az én belsõmbõl származik. de mintha az anyák gyerekükkel kialakított kapcsolatukban saját csecsemõkorukat élnék újra. „Azt mondtam neki. ez jó dolog. míg hétéves leszel. Nem szeretné. Semmi olyan nincs benne. hanem más forrásból. hogy valaki saját gyerekét és annak játékait építse bele egy könyvbe. hogy hatéves korában nem is engedélyezte számára a Potter-regények olvasását.AZ ÁTMENETI TÁRGY 29 Úgy tûnik tehát.” Kislánya függetlenségét annyira tiszteletben akarta tartani. leginkább azt nem. mert a regény bennem. Az eseményt az írónõ saját gyerekkori emlékanyagával hozza összefüggésbe. Sajátos. hogy Harrynek semmi köze sincs Jessicához. mint említettem. Azt hiszem. várjunk. nagyobbrészt már születése elõtt kialakult. lehetetlen ötletnek tartja. hogy Harryvel bármiféle kapcsolatba kerüljön. hogy Jessicát valaha is Harry Potter lánytestvérének nevezzék. Állítása szerint semmi nehézségébe nem került. A kisgyerekes anyák általában ráhangolódnak saját gyerekeikre. hogy iskolatársai mind tudtak Harry viselt dolgairól. Ha az anyák viszonyát nem feltétlenül azonosítjuk is az átmeneti tárggyal. hogy Harry Potter átmeneti tárgyként robban be Rowling életébe. Christopher Robinra (Milne fiára. mert iskolába kerülve Jessica felemás helyzetbe került volna azáltal. hogy Rowling regényének világát a kislányától teljesen függetlenül. . amit a kislányomtól kaptam volna. kizárólag saját gyerekkora élményei alapján alakította ki. hogy felelevenítse saját tizenegy éves korának érzelmi világát. Rowlingtól magától tudjuk tehát. Róbert Gidára) hivatkozva. Hangsúlyozza: „a könyvben elõforduló minden gyerek érzésvilága az én emlékeimre épül. annyira óvakodott attól. hogy valaha is Harry Potterrel azonosítsák. akit egészen hetvenöt éves korában bekövetkezett haláláig az emberek a Micimackóval kínoztak. mégpedig saját gyerekkori élményeibõl jött létre.” Elhatározását csak azért volt kénytelen módosítani. az én gyerekkori élményeimbõl.

Meg kell próbálni kikászálódni belõle. Nagybátyjának családja viszonylag jómódú körülmények között él. szorongásmentesítse és szimbolikusan feldolgozza gyerekkori érzésvilágát. Felmerül a kérdés. az I.30 HARRY POTTER MEGJELENIK Az írás Rowling életében betöltött szerepének értelmezésére még visszatérünk. Harry anyjának húga. amelyeknek itt még eléggé korlátozott szerepük van). nem ülhet ölbe tett kézzel. Egyik interjújában hangsúlyozta. minden érzékeny kritikusa megállapítja: Harry Potter vonzerejének egyik fontos vonása. hogy a legtöbb. feldolgozza. amely egy bántalmazott gyerekrõl szól. bántalmazott. olvasáshoz nem szokott gyereket. Harry csupa szorongás. Harry Potter sorsa a Dursley családban minden szempontból megfelel a gyermekbántalmazás kritériumainak. hogy szemüveges. átértékelje. Amikor az ember hullámvölgybe kerül. aki kézbe veszi a Harry Potter elsõ kötetét. kötet elsõ hatvan oldala eléggé banális történet. Ez bennem is mindig megvolt. hogy nem tudja letenni. milyen mértékben fejezi ki Harry a szerzõ problematikáját. Harry is különösen nehéz családi helyzetû gyerekként indul. a történet annyira magával ragadja. Miben áll a regény bevezetõ fejezeteinek felszólító jellege? Azt mondhatnánk (és egyelõre megpróbálunk a varázselemektõl eltekinteni. Petunia néni. csak a szerencse és az elszántság teszi õt bátorrá. Akár a népmese hõse. hogy van az. nem sírdogálhat. aki lehetõvé teszi. kisfia nevelésének szenteli ma- . A SZEMÜVEGES KISFIÚ Minden megkérdezett gyerek kiemeli. a családfõ egy fúrógyártó cég igazgatója. hátrányos helyzetû gyerek. mondja.” Harry Potter ezek szerint Rowling átmeneti tárgya. hogy újraélje. felesége. aki gyakran a legkisebb fiú. és Rowling hozzáteszi: „Harryt az akaraterõ viszi elõre.

A SZEMÜVEGES KISFIÚ

31

gát. London külvárosában a Privet Drive 4. szám alatt laknak. A családi ház négy hálószobája közül az egyik a szülõké, a másik a vendégszoba, a harmadik és negyedik pedig a kis Dudleyé, míg Harrynek a lépcsõ alatti pókhálós gardrób a hálóhelye. Dudley dagadt, elkényeztetett, fegyelmezetlen és agresszív fiú, akit szülei fenntartás nélkül imádnak és csodálnak, és akinek minden kívánságát teljesítik. Tizenegyedik születésnapján rendkívüli ajándéktárgyakkal lepik meg, van köztük bicikli, kamera, arany karóra, tizenkét komputeres játék stb., mégis elégedetlen. Harry születésnapjáról általában nem emlékeznek meg, legfeljebb Vernon bácsi viselt zoknijait örökli. Harry külsejérõl a könyvben a következõk derülnek ki: „Talán a sötét gardróbban eltöltött tíz év tehetett róla, talán más, mindenesetre Harry, korához képest kicsi és alulfejlett volt. Sovány arca, pipaszár lába, fekete haja és csillogó zöld szeme volt. Kerek szemüvegét szigetelõszalag tartotta egybe, mivel az a Dudleytõl kapott orrba verések következtében több helyen is eltört.” Dudley büntetlenül bántalmazhatta unokaöccsét, az iskolában pedig bandájával, amelynek õ, a legkövérebb és a legbutább volt a vezére, együtt kínozta. Harry tehát megkülönböztetetten rossz bánásmódban részesült. Hajnalban Petunia néni felrázta, mert az õ feladata volt a reggeli elkészítése, õ sütötte a tükörtojást és a szalonnát. Nagynénje figyelmeztette: nehogy el merd égetni nekem! Vernon bácsi gyakran megalázta, kétségbe vonta szavait, és a legkisebb vétség miatt olykor hetekig tartó fogságra gardróbodújába számûzte. Érzelmi elszigeteltségében Harry senkire sem számíthatott. Vernon bácsi nõvére, Marge ki nem állhatta, az iskolában pedig nem volt barátja, senki sem mert Dudley bandájával ujjat húzni. Dursleyék ugyanis elhatározták, hogy szigorúan fogják és megnevelik ezt a kisfiút, eltagadván elõtte szülei valódi kilétét és sorsát. Mindenfajta szabálytalan gesztusáért szigorúan büntették.

32

HARRY POTTER MEGJELENIK

A regény elején tehát Harry majdnem olyan helyzetben van, mint a dickensi gyerekek és a gyerek- és világirodalom számos más bántalmazott gyereke, például Victor Hugo Nyomorultak címû regényének kis Cosette-je. Nevelõanyja pedig emlékeztet a bántalmazók prototípusának tekintett Tenardier mamára. Harry sorsa teljesen reménytelennek látszik, helyzetén csak a csoda segíthet. És valóban csoda történik. Megjelenik a jó óriás. (Már ebbõl is kiderül, hogy a Harry Potter-regényekben a népmesék rémisztõ figuráinak egy része pozitív elõjelet kap, mert a legjobbak a boszorkányok és a varázslók, mellettük foglal helyet Hagrid, a melegszívû óriás.) A Dursley családot, Harryt is beleértve, Vernon bácsi autón utaztatja árkon-bokron keresztül, nehogy megkapja Harry a Roxfort-iskola behívólevelét. Ítéletidõben, sivár vidéken, elhagyott kunyhóban húzódnak meg, amikor kirajzolódik az ajtóra a pártfogó óriás árnyéka, aki azért jött, hogy szorultságából kimentse Harryt. Az erõviszonyok és az arányok azonnal felcserélõdnek: Vernon bácsi kerül kiszolgáltatott helyzetbe. Az óriás, aki Harry védelmezõje, esernyõjével úgy sarokba szorítja, hogy mozdulni sem mer. De az óriás csak egy küldött. Vele jelenik meg egy másik világ, a csoda világa. Az olvasó nem teljesen osztozik a helyzet reménytelenségében, mert mi már a regény elejétõl fogva be vagyunk avatva Harry titkába. Az elsõ fejezetbõl tudjuk, hogy Harry nem egy közönséges gyerek. Még egyéves sem volt, amikor megfosztotta hatalmától Voldemortot, a nagy hatalmú, gonosz varázslót. Voldemort megölte a gonosz hatalomnak ellenálló Lilyt és Jamest, Harry szüleit, akik maguk is nagyszerû varázslók voltak, és kisfiukat is el akarta pusztítani, de ez csodálatosképpen nem sikerült neki. Nem tudott elbánni ezzel a kisgyerekkel. Voldemortot, akinek senki sem tudott ellenállni, egyszerre elhagyta az ereje, amikor Harryre támadt – eltûnt. Harry pedig

A SZEMÜVEGES KISFIÚ

33

túlélte a nagyúr támadását, mindössze egy sebhely, egy villám alakú jegy maradt a homlokán. Hogy került hát Harry Dursleyékhez? A sötét nagyúr ellenfele Dumbledore, a Roxfort-iskola igazgatójának akaratából, aki úgy gondolta, hogy ha a varázsvilágba kerül, Harrynek ott rendkívüli tekintélye, nimbusza lesz. „Nincs az a gyerek, aki ezt ép ésszel kibírná. Még járni sem tud, de máris híres ember. Harry még csak emlékezni sem fog arra a hõstettre, amiért ünnepelni fogják.” Dumbledore azt akarta, hogy csak akkor szerezhessen tudomást róla, amikor már fel tudja dolgozni. Az óriás megjelenése azzal függ össze, hogy Harryt behívták elsõéves varázslóiskolai hallgatónak, de a neki küldött leveleket a nagybácsi szigorúan elzárta elõle. Az egyébként többé-kevésbé realista regénykezdetnek van egy szürrealista vonatkozása: a levelek egyre nagyobb számban érkeznek, eleinte egyetlen példányban, a végén már százával ostromolják a Dursley család tartózkodóhelyeit (lakásukat, majd Vernon bácsi kétségbeesett menekülésének különbözõ állomásait). A bácsi a leveleket mind megsemmisítette, széttépte vagy elégette. Dursleyék mugli (nem varázsló) család, akiknek fõ erõfeszítése arra irányul, hogy Harry sohase tudja meg származásának titkát. Azt állítják például, hogy szülei autóbalesetben pusztultak el. Rettegnek attól, hogy Harrybõl is kiütközik szülei varázslóvére, és minden erre való legkisebb utalást is megpróbálnak elnyomni. Hagrid éppen ezt rótta fel Harry nevelõszüleinek, hogy a leglényegesebbet, varázsló voltát tagadták el a kisfiú elõtt. Ettõl a csodálatos beavatkozástól kezdve ismeri meg Harry saját valódi történetét, és megpróbálja felfogni, hogy õ varázsló, és ezen belül is kiválasztott. Így érti meg azokat a „furcsaságokat”, amelyek annyira bosszantották nagynénjét és bácsikáját. Ezeket a „csodatetteket” olyankor hajtotta végre, amikor félt vagy dühbe gurult. Egy alkalommal, amikor Dudley bandája

34

HARRY POTTER MEGJELENIK

üldözte, egyszerre csak az iskola háztetõjén találta magát. Amikor Petunia néni kopaszra nyírta, az a gondolat nyomasztotta, mennyire kiteszi magát emiatt az osztálytársai gúnyolódásának, akik eddig is kinevették Dudleytõl örökölt lötyögõ ruházatáért. És ekkor sikerült egy éjszaka alatt visszanövesztenie a haját. De a leglátványosabb csodatette azért mégis Dudley ellen irányult. Az állatkertben az óriáskígyó terráriuma elõtt haladtak el, az óriáskígyó unottan szundikált, és hiába próbálta õt Dudley kõdobálással felébreszteni, meg se mozdult. Harry sajnálkozott a kígyó sorsán, azt gondolta, „ennél még az is jobb, ha az ember egy gardróbban alszik”. A kisfiúnak sikerült felvennie a kapcsolatot az óriáskígyóval, aki elõször fejmozgással és kacsintással jelezte, hogy értik egymást, majd Harry érteni vélte sziszegését. „Megyek Brazília… Kösssssz, amigo…” Ekkor még nem tudta, milyen kivételes tulajdonság, ha valaki ért a kígyók nyelvén. Igazi csoda történt: a boa constrictor terráriumának üvegfala eltûnt, a kígyó kiszabadult, megijesztette Dudleyt, aki úgy vélte, hogy a kígyó meg akarja marni, és attól rettegett, hogy rátekeredik. Nem lehet kizárni, és ezt késõbbi epizódok is igazolják, hogy amikor a lealacsonyítás és a megalázás elviselhetetlen méreteket ölt, akkor folyamodik Harry saját, fel nem ismert, de mozgósítható varázshatalmához. A bántalmazott gyerekek többsége ilyenfajta elégtételt gyakran elképzel ugyan, de ez többnyire csak megvalósíthatatlan, kompenzáló ábránd. Egyetlen bántalmazott gyereknek sem kellene képzeletvilágba menekülnie, ha ilyen varázsereje volna. Ezekben az elsõ fejezetekben a varázsvilág egyes elemei azért már jelen vannak. Harry váratlan megnyilvánulásain túl is megjelennek Dursleyék mugli világában a varázslók. Voldemort eltûnésének hírére zajlik a népünnepély varázslóéknál. Különösen öltözött taláros alakok izgatott csoportjai vonulnak az utcákon, éjjeli baglyok nappal keringenek. Az általános felbolydulásban egy nõstény macska ül mozdulatlanul, órákon át a kerítés falán. Dumbledore-ra vár, aki

a család minden tagjának kiosztotta a maga szerepét. hanem eseményekben gazdag epizódok. hogy itt találom. és nagyszerû vacsorát készített. hogy Vernon bácsi. a melegszívû. hanem azoknak a szerkesztési szempontoknak felelnek meg. meg nem értõ környezetben sok szenvedésnek volt kitéve. és nem egyszerûen helyzetleírások. hûséges. hozzáfordul és megszólítja: „Örülök. Felmerül a kérdés. üzletfelét feleségével együtt meghívta otthonába. Fogadásukat gondosan elõkészítette.” A macska ugyanis valójában a Roxfort-iskola igazgatóhelyettese. amelyek a kötetek azonos felépítését jellemzik. a Privet Drive-on zajló események mindegyik kötetben másképp alakulnak. hogy másutt tölthesse iskolai szabadságának idejét. a vele való bánásmód alig változik. hogy meg se jelenjen. A további három kötet mindegyike a mugli világban kezdõdik.A SZEMÜVEGES KISFIÚ 35 amikor megjelenik. nagyszámú fúrógép eladását tervezte. Ha az érzelmi alapállás azonos is. szobájában la- . a maguk olykor megalázást kiegyensúlyozó indulati töltésével. ahol státusa. legrosszabb születésnapja. homlokán megjelölt kisgyerekkel. aki életének legjobb üzletét. szenvedéssel teli idõszakaitól? Ennek talán nem tartalmi oka van elsõsorban. mint az egész könyvben a továbbiakban. az úgynevezett mugli világ párhuzamosan van jelen. különös óriás a pokrócba csavart. Harry néma szerepet kapott. Ebben az elsõ részben a varázselemek épp csak felcsillannak. Miért nem talált az írónõ olyan alternatív megoldásokat. vagyis azt. miért nem találtak módot arra. Ez Harry tizenkettedik. A Bölcsek Kövének elsõ négy fejezetében. amelyek Harryt megszabadították volna életének ismétlõdõ. Petunia néni lazacszínû estélyi ruhába öltözött. a varázsvilág és a „normális”. hogy mivel Harry ebben a kisstílû. A Titkok Kamrája családi jelenete egy rövid és mozgalmas fejezetre korlátozódik. felsziporkáznak. Történt ugyanis. mert bár a továbbiakban ez nem Harry egyetlen életformája. de vakációit minden évben nagybátyjáéknál tölti. Végszóra megjelenik Hagrid. McGalagony professzor.

Vernon bácsi pontosította Marge néninek. és ebben a jelenetben teljesen passzívan viselkedett. aki a konyhába beosonva Harryre öntötte a tejszínhabos pudingot. Harry nem bírta tovább. A dühöngõ nagybácsi Harryt szobájába számûzte. ahol – mint kiderült – nádpálcát is használnak. Marge néninek látogatásáról szól. hogy a Szent Brútusz az ilyen reménytelen esetekre specializálódott intézet. Harry bevallotta. Harry itt az elõzõnél is megalázóbb szerepre kényszerült. hogy õ a Szent Brútusz Szigorított Javítóintézet növendéke. mert nemcsak el kellett hallgatnia.” És mindez a születésnapján. Ez a helyzetkép annál megdöbbentõbb. börtönében egy nyíláson át táplálták. és úgy teszek.36 HARRY POTTER MEGJELENIK puljon. A nagybácsiék és vendégeik kitódultak a konyhába. és óriási léggömbbé fújta fel Marge nénit. Nem is ettõl csordult ki a pohár. hanem amikor Marge néni rágalmazni kezdte szüleit. A harmadik kötet családjelenete Harry tizenharmadik születésnapjára esik. csöndben maradok. aktív és eredeti kisfiút megismerni. mivel elõzetesen módunk volt a varázslóközegben egy másik Harryt. majd nagy pukkanással köddé vált. Harry betartotta volna a kiszabott feltételeket. Harry kiszolgáltatottsága és bántalmazottsága mintha még fokozódott volna. Olyannyira. annak kijáratait szigorúan lezárta. megbecsült. egy szeretett. mintha nem is léteznék. mert Marge néni nem tud beteges dolgairól). Kénytelen volt nagybátyjáék önkényét elszenvedni. ablakát berácsoztatta úgy. hogy egy nagyszerû varázslóképzõ intézetben tanul (Vernon bácsi figyelmeztette. hogy engedelmesen elismételte a rá kiosztott szerepet: „Én ülök a szobámban. nem akar semmiféle furcsaságot látni. és nagybátyja nõvérének. hogyha váratlan látogatóként fel nem bukkan Dobby házimanó. hanem azt is el kellett vállalnia. Vernon bácsi Harry gyenge idegzetére hivatkozva próbálta eltussolni az incidenst… de az üzlet füstbe ment. hogy a fiú szobáját el sem hagyhatta. . hogy ott õt is gyakran elnáspángolják.

megbûnhõdött. Ebben a jelenetben Dursleyék érzelmi viszonya Harryhez mit sem változott. szokásos hopp-por technikájával. Ronnak a családja. elbeszélését indulatosan azzal zárta: megölöm. A helyzet annyiban változott. nem varázsló „mugli” bántalmazott gyerek csak kompenzáló képzeletvilágát használhatja: helyreállítja a világrendet. agyontáplált unokatestvérét. a másik. A Tûz Serlegében a tizennégy éves Harryvel találkozunk. Az egyik. azután apámat is megölöm. amitõl nyelve félméteresen türemlett ki szájából. Harrynek is elege volt Dursleyékbõl. kiszolgáltatott unokaöccsüket bántalmazó mugli család elszenvedte méltó büntetését. Nagyon szemléletesen megmutatkozik a varázseszközök bevetésének funkciója Rowlingnál.A SZEMÜVEGES KISFIÚ 37 Ez a jelenet teljesen összecseng a bántalmazott gyerekek bosszúelképzelésének vágyálmaival. A diétába az egyszerûség kedvéért Harryt is bevonták: miért lettek volna tekintettel vékony testalkatára? Harryt a vakáció utolsó két hetére meghívta barátjának. Dudleyt fogyókúrára fogták. hogy végre megszabadulhasson tõle. Egyik õszinte kis kliensem. . és bosszút áll az elszenvedett bántalmakért. hogy ezt a jelenetet Dudley nem úszta meg szárazon. amire egy normális. de új elem került a regénybe. ellensúlyozza az önkényt. mivel az egész Weasley család megérkezett. kiderült. és bácsikájában két indulat viaskodott. A mohó fiatalember elszopogatta Ron ikerbátyjainak varázscukorkáját. akkor legalább megtanulják. kiegyensúlyozza az igazságtalanságot. a kandallón keresztül. és egyszerûen megszökött. hogy szerezzen-e örömet nevelt fiának (ezt tizenhárom évig sikerült elkerülnie). Arra szolgál. amikor elmesélte hasonló típusú konfliktusait. rosszindulatú. anyámat megölöm. A két utolsó jelenetben – mint láttuk – az érzéketlen. hogy kövér. ugyanis mugli világuk varázslókkal szembesült. Mikor a család Harrystól ugyanazon az úton távozni készült.

gyenge gyerek. kiskamasz sérelmeiért revánsot vehet. A varázsvilág az a közeg. . Hozzátehetjük.38 HARRY POTTER MEGJELENIK Feltehetjük. Lehet. nagyszabásúan kibontakozó varázsvilág a gyerekek szenvedélyes odafordulásában. hogy ezen túlmenõen a regény folyamatában a bántalmazás nem marad büntetlen. hogy ezzel a titkos szándékkal robbant be Harry Potter Rowling életébe. hogy a gyerekek érzelmi érdeklõdését a bántalmazott gyerek sorsa váltja ki. Az elsõ kötet elején még csak sejtetett és az egész regényciklus folyamán izgalmasan. olvasásigényük felébresztésében és ébrentartásában fõszerepet játszik. ahol az elnyomott.

Mozart operáját feldolgozó Varázsfuvola-táboruk. vágyaik teljesülése csak rajtuk múlik. ufó-táboruk. ahol minden lehetséges. mit tennének. ha meglelnék a Bölcsek Kövét. ezek témája minden évben változik. Volt már indiántáboruk. mit csinálnának. Elhatározták. színdarabokat. A TÁBOR Érdekes és részleteiben gazdagon kidolgozott példája a Rogers-iskola 1999 nyarán megvalósított nyári tábora annak. és tanáraikkal együtt megvalósítanak egy olyan varázsvilá- . Ilyenkor a gyerekek leköltöznek vidékre. De közös vonásuk. Rögtön az elsõ kötet – Harry Potter és a Bölcsek Köve – elolvasása után felnõttek és gyerekek egyaránt bekerültek varázsvilágának igézetébe. ha mindenhatóvá lennének. lovagtáboruk stb. A felkészüléshez azt a nehéz kérdést kellett megoldaniuk. bevetítik magukat egy olyan világba. hogy a Harry Potter-könyvek nyomán iskolai és magánkörök Harry Potter-klubokat. csoportokat alakítottak. A Rogers-iskola az iskolaév befejezése elõtt mindig közös tábort rendez az elsõ–hatodik osztályos gyerekeknek. hogy csodavilágba varázsolják a gyerekeket. mire vágyódnának.HARRY A ROGERS-ISKOLÁBAN Rendkívüli hatást gyakorolt a Rogers-iskola tanáraira és diákjaira is Rowling sorozata.

mert mondjuk nehezen képzelhetõ el. hogy bizonyos elõkészületek szükségeltettek a táborhoz. mert a nyári meleg miatt délután nem volt kötelezõ a talárviselet. A tanári kar varázslókból állt. de ez nem lett kimondva. azonnal megértették egymást. e mögött három tanár vitatta. hogy egy problémásnak mondott kisfiú megkereste a drámaszakkört vezetõ tanárt. A tanárok között voltak segítõk és gonoszok egyaránt. ki milyen. Ehhez hozzájárult. hiszen ennek lettek volna technikai akadályai is. Egyes gyerekek annyira beleélték magukat a történetbe. nevüket õk is anagrammaként formálták ki. és egy. amelyben nevüktõl kezdve minden megváltozik. A téma megválasztása után a gyerekek fantáziája meglódult. 1999-ben körkérdést tettek fel a gyerekeknek. és a tanulók által javasolt nevek közül sajátjuknak ismerték el a legsikerültebbeket. A megvalósított gyermektábor Harry Potter Varázslóképzõ Iskolának nevezte magát. hogy a Teszlek Süveg a jelen levõ hetven gyereket négy házba osztotta be. nevüket átalakították. a gyerekeknek kellett menet közben felismerniük. mint a történet Denemje. hogy egy süveget elhelyeztek bizonyos magasságba. hova is helyezzék a soron . A tábor bevezetõ szertartása. hogy megmutassa. amikor már a fõhõsrõl iskolát neveztek el. neki bizony jel van a homlokán.40 HARRY A ROGERS-ISKOLÁBAN got. amelyet elvben a varázsiskolában kötelesek voltak hordani. akár a Roxfortban. Mivel a tanárnõnek is volt ilyenje. hogyan tudnának a gyerekek seprûkön lovagolni. Egyhangú volt a válasz: Potter-tábor legyen. mégpedig úgy. Nem szolgaian másolták a Harry Potterkönyv varázsvilágát. a tanárok által gondosan kidolgozott csodavilágban élnek. találják meg az õ valódi varázsnevüket. hogy megkérték a gyerekeket. A gyerekek is hasonló technikával változtattak nevet. mert egy késõbbi idõpontba helyezte a cselekményt. és a táborban csak varázsnevükön szólították egymást. alsó részét drapéria takarta. vagyis akkorra. hogy milyen témával szeretnének táborozni. Azért elvben. Ez úgy történt. A gyerekek már otthon elkészítették saját talárjukat. azzal kezdõdött.

Minden házban különbözõ korú gyerekek voltak. valamint képfestõ szakkör. éjfekete stb. a gyerekekkel gyógyfüveket szedett. ez mit sem változtatott azon. Volt ezenfelül varázspálca-készítõ mûhely is. A csikeszt egy pici alumíniumfólia golyó helyettesítette. volt borostyánsárga.” Amit a gyermekcsoport azután élõkép vagy színdarab formájában el is játszott. és azokból különbözõ.A TÁBOR 41 következõ gyereket. amelynek szikráztatása fokozta a varázshatást) és végül varázsszínház-óra. amelyek közül a gyerekek kiválaszthatták a nekik megfelelõt. Volt varázsfõzetóra: a botanikatanár. aki egyben geológus is volt. változatos eszközökkel oldották meg a kviddics-sport áttételét nem-boszorkánygyerekek lehetõségeire. hogy a védõ csak négykézláb közlekedhet (ez a mozgássérült kislány és a kevéssé fürge kisebb gyerekek szerepkörének biztosítása végett történt) – egyszóval nagyon szellemesen. ahol a gyerekeknek elvarázsló szövegeket kellett fogalmazniuk. Délelõttre iskolai órákat hirdettek meg. A háznevek nem a roxforti. A házak között kialakult a kvid- . jóízû fõzeteket készített. ahol megfestették a tanárok mozgóportréit. hogy tekintettel legyenek a gyerekek baráti kapcsolataira. se mást. varázskõóra (szerencsére a terepen kovakõ leletet találtak. füvön játszották le. hogy izgatottan várták a Teszlek Süveg döntését és azt. egyáltalán méltónak találja-e õket arra. amelyben minden gyerek megláthatta. hanem a rogersi tradíciót követve különbözõ színeknek feleltek meg. varázsigeóra. és az egyenlõtlenségek kiegyensúlyozásának érdekében a szabályok közé felvették. hogy részt vehessenek a táborban. mit?… „Se többet. És bár a gyerekek tisztában voltak azzal. Ez utóbbi a Bölcsek Köve Edevis tükrének helyébe egy üres keretet helyezett. de a rendezõk vigyáztak arra. varázstáncóra. akik a meccseket nem seprûnyélen. hanem mezítláb. mint szívük legmélyének leghõbb vágyát. ki rejtõzik a paraván mögött. A sportszakkörben a gyerekek kviddics-meccset játszottak.

például azzal. A tábor utolsó próbája egy éjszakai erdei akadályverseny volt. amelyet egy szakkör gyerekei kekszporból állítottak elõ. akiknek próbával kellett javaikat visszaszerezniük. Az egyik pártfogó tanárt Voldemort gonosszá varázsolta. lekvárt. mindenféle más csínyekkel bosszantotta a gyerekeket. amely nagyon félelmetesnek bizonyult. ebben a minõségében a magányos gyerekeket különbözõ átkokkal sújtotta. amelynek segítségével nem . meg is ijedtek. és aki idõ elõtt megette. olyan varázseszközökre és varázserõre tettek szert. amihez mindenféle ízeket: fokhagymát. Volt ott mindenízû-drazsé. már nem vásárolhatott. melyet tanáraik természetesen nem mugli nevükön írták alá. A tábornak sajátos pénze is volt csokiból és szezámrudacskából. és talárjaikat levetve visszavették nevüket. kifestett gyerekeket mindenféle váratlan veszély fenyegette. de a csoport az átok hatásának lejárta elõtt nem tudhatta. és amelyet pénzért árultak. hogy tíz percig nem beszélhettek. amely mindent legyõz. Ez az éjszakai nyomkeresés valóban próbára tette a gyerekek bátorságát. hogy a megátkozottak miért nem hajlandók velük szóba állni. csokit kevertek hozzá. Ezt követõen minden gyerek megkapta a saját varázsnevére szóló diplomáját. borsot. A tábor záró mûveleteként a gyerekek egyenként visszabukfenceztek a kapun. A gyerekek a Potter-táborban úgy érezték.42 HARRY A ROGERS-ISKOLÁBAN dics-bajnokság. amelynek döntõjét iskolazáráskor a szülõk jelenlétében játszották le. összekötötte a cipõfûzõket. amikor vaddisznórobajt hallottak. Az eseményekben gazdag táborban a gonosz tanár ellopta a talárokat. amelyeket a szervezõk segítõiként a hatodikosok készítették elõ. amelyet a tanárok tartottak. A maszkos. Igen ám. olyan tudás birtokába jutottak. visszaváltoztak muglikká. akiknek tevékenysége szintén nem volt teljesen veszélytelen. hogy csodavilágba kerülnek: teljesen másokká válnak.

az a gyerekek kiválasztottságtudata. Az az érzés. Szedett egy csokor mindenféle virágot és bement az erdõbe. dobd bele! A kisfiú úgy tett. felnõttek egyaránt haboztak: mivel ez varázstárgy. De a tábor alkalmassá tette a gyerekeket arra is. Ez a kisfiú egy este csak sírt és sírt (mert a papája nagyon leszidta). a gonosz világ hatalma. szorongásaikat. talán okosabb lenne nem élni vele.” A harmadik–hatodikosok különleges történeteket kapcsoltak a Bölcsek Köve keletkezéséhez. Ami visszamaradt.” „A Bölcsek Köve megmutatja a múltat. hogy szombaton kimegy egy rétre. Mikor már álomba sírta magát. A máglyán egy üst állt. többnyire rajzban válaszoltak.A TÁBOR 43 fog rajtuk a sötétség. Ott különös meleget érzett. hogy nincs benne egy fia virág sem. Idézzük példának Tünde Harry Potter inspirációjú történetét. hogy nem tanul jól. mi történhet. „A Bölcsek Köve egy kõ. hogy önmaguk megerõsítésével legyõzzék félelmeiket. szidta és szidta. egy hátul kullogó kisfiú osztályelsõvé válik. A kérdésre. ahol különös virágok nyíltak. Az elsõ és másodikos kicsik. Színjátszó. ha- . szóval csak sírt és sírt. Az elsõ történetet a Bölcsek Kövének értelmezése inspirálta. sötét belsõ erõiket. Egy kisfiú csinálta. Gyerekek. Mert a papája csak szidta. A kisfiú csodálkozva látta. mellette tábla. Például a rosszul tanuló kisfiú mindentudóvá. de nem akármilyen. mire szolgál a Bölcsek Köve. ez volt rajta: Ha van nálad egy csokor virág. Azt álmodta. akiknek még nehéz az írásos fogalmazás. A gyermeki varázsvilágban minden lehetséges. nem feltétlenül banális válaszok születtek. egy-egy sor írással kommentálták a képeket: „A varázslást a varázslók és a boszorkányok csinálják. hogyan használnák föl azt. Egy óra múlva elaludt a máglya. csudás álmot látott. ki tudja. A tábor befejezése után a gyerekek az iskola folyóiratában válaszoltak arra a kérdésre. hogy titokban varázslók maradtak. A rossz hatalmak külsõ erõként jelentek meg. Odaért egy máglyához. elindult a meleg irányába.

hogy mindent megmagyarázzanak. nincs illetékesebb csapat ennél a lelkes társaságnál a Harry Potter-élmény megbeszélésére. elsõsorban a gyerekek értelmezési. ami a regényben magával ragadta õket. A gyerekeknek tehát zömükben a három elsõ kötet élményanyaga állott rendelkezésére. megtörtént vele ugyanaz: mindent tudott. Így született a Bölcsek Köve. A csoport többsége csak az elsõ három kötetet ismerhette. Közülük egy kisfiú már angolul elolvashatta. indulati. nem fordulnak elõ a cselekményben olyan. A tábor még a varázsvilágba költözésrõl. december 10-én került sor. tanáraik véleménye szerint sokat beszélnek. három gyerek kivételével. mi az.” ÉVES GYEREKEIVEL BESZÉLGETÉS AZ ISKOLA TIZENEGY-TIZENKÉT BESZÉLGETÉS AZ ISKOLA TIZENEGY-TIZENKÉT ÉVES GYEREKEIVEL Amikor hallottam a Rogers-iskola nyári táboráról. Így jött létre. Szombaton csudák csudája. A kezébe vette s úgy érezte. . úgy gondoltam.44 HARRY A ROGERS-ISKOLÁBAN nem csak egy kõ. mindent tud! Ez a kõ színjátszó volt. az érzelmi. Azóta a papája se szidta. de még nem jutott el a kötet végére. Drinóczky Viktória részvételével találkozásom a Rogers-iskola gyerekeivel. a fekete mágiához hasonló típusú drámai történések. a másik kettõ elkezdte a magyar kiadás olvasását. mint amilyenek Voldemort újjászületését kísérik. inkább büszke volt rá. Mert a Rogers-iskolában a gyerekek. és meg szerettem volna kérdezni tõlük. hiszen a negyedik kötetig a mû hangvétele kevésbé tragikus. húsz önkéntes gyerek és egyik tanáruk. képzeletbeli beleélésrõl szólt. racionalizálási készségérõl tanúskodik. Ebbõl megérthetünk bizonyos hangsúlyeltolódásokat. három nappal a magyar nyelvû negyedik kötet (Harry Potter és a Tûz Serlege) megjelenése után. ezzel szemben a beszélgetés ettõl teljesen különbözõ hangvételû volt. A beszélgetésre 2000. és hajlamuk van arra.

Meg csalnak. lám. sokat akarnak. – Szerintem bátor. Piton tanár is. Lehet rá számítani. Harry nem ilyen. vagyis az. meg gonoszkodnak. sorozatban levont pontokat a Griffendéltõl. Az alapdilemma: Griffendél vagy Mardekár? – Például Harrynek azt mondta a Teszlek Süveg. – Kedves a barátaival. – Folyton nagyképûsködnek. – A Mardekárban gonoszok voltak. Harryrõl így vélekedtek: – Harry. – Azt nem szereti. és hogyan vonatkozik ez az egyes gyerekekre. a legokosabb.BESZÉLGETÉS AZ ISKOLA TIZENEGY-TIZENKÉT ÉVES GYEREKEIVEL 45 A gyerekek képzeletvilágát leginkább a jó és a rossz kérdése foglalkoztatta. ha tologatják. de õ nem akart a Mardekárba menni. de nem õ a legjobb. hogy valaki hová. – A mesében úgy van. – A mardekárosok közé tartozott Malfoy. mint hülye. – A hülye nem a legjobb kifejezés. . Nem a kitûnõ gyerek mintája. mint a címlapon is. inkább szemét. Jó. most menj ide. kivel lehet együtt érezni. nagyon kicsi és vékony. Hermione a legokosabb. hogy milyen helyet jelöl ki magának Harry a jó és a rossz skáláján. hogy õk a legjobbak mindenben. – A mardekárosok becsvágyóak. hogy a királyfi a legjobb. – A mardekárosok nagyon gonoszak a nem mardekárosokkal. a legokosabb. hogy õ a Mardekárba való. hogy õ a fõszereplõ. most menj oda. a jók vagy a rosszak közé zárkózik fel. a Mardekárnak pedig plusz pontokat adott. Fennhordják az orrukat. ha parancsolnak neki. és mindig azt hiszik. Törõdik a másikkal. és mitõl függ. A regény néhány szereplõjének kétértelmûsége miatt felmerült annak kérdése. egy nagy hülye.

egy régi prefektus. Amikor az egyéves Harryt megátkozta. jó. megszólalni a kígyók nyelvén. hogy feldühít valamelyik. – Voldemort…? Minden rossz tõle ered! – A könyv olyan változatos. hogy arra gondolt. jó. de Harryben is viszszamaradt valami belõle. Egyszerûen nem tudom azt mondani: õ a legjobb. Hermionét és Harryt is szeretem. hogy kicsit mindenkivel együtt lehet érezni. hogy Harry valahogy a Voldemort rokona. Amikor az kiskorában azt az átkot rászórta. Mondott is valami olyat a Teszlek Süveg.) – Azt tudom mondani. hogy ki a rossz. akkor tényleg átszállt Harryre egy csomó képessége. – Hagridot. hogy most Harry a legszimpatikusabb alak. amikor a kígyóval harcolt. akkor visszaszállt Voldemortra az átok. jöjjön . – Én nem tudok nyilatkozni. Sokszor szó esik róla. soha nem lehet tudni. jó tanuló. hogy Harry nagyon hasonlít Voldemortra. mert a Voldemort is tudott. – Szerintem még az is lehet. Amikor találkoztak. de nem azt.46 HARRY A ROGERS-ISKOLÁBAN Kérdés: Ki a kedvencetek? – Harry. és végül azért tudott Harry párszaszájú lenni. – Itt van ez a Denem. – Én Ront. Azt gondolom. Voldemortból kifogyott az erõ. (Van úgy. hogy a Mardekárban sokra vihetné. a harmadik részben fordult elõ. õt bizonyára ezért akarta a Mardekárba beosztani a Teszlek Süveg. és azt gondolom. mert olyan szemét. – Azt hiszem. akiben elbújt Voldemort. – Én legjobban a Harryt – Dumbledore-t. vagy az a gyámoltalan hogyishívják. hogy rokon pálcájuk van. Aztán megsajnálom. hogy szétverik. és nagy bajban volt. hogy feltétlen oda kell neki menni. hogy megszidják. az ereje átszállt Harrybe. hogy milyen rossz neki. a Mógus. – Nekem néha még Voldemort is szokott tetszeni. – Én Harryt meg Ront. – Érdekes.

hogy Harry nagyon szeretné végre kisuvasztani a Dursleyéket. hogy milyen. Szó esett a regény és a mese közötti különbségrõl. benne is van gonoszság.BESZÉLGETÉS AZ ISKOLA TIZENEGY-TIZENKÉT ÉVES GYEREKEIVEL 47 neki valami segítség. akkor biztos tud valamit tenni azért. – Szerintem Harry a Griffendélbe és a Mardekárba is tartozik. – Meg hogy milyen akar lenni. Szerintem ezért habozott beosztásakor a Teszlek Süveg. de ebben nem volna semmi nehézség. hogy valaki milyenné válik? – Azon. – Az is fontos. De ha rossz akar lenni. mint a Harryékben. ha a Teszlek Süvegtõl azt a kardot kapta. Utóbb azt mondta neki Dumbledore. Mindenkiben van néha. de mivel Voldemort egy csomó tulajdonsága rászállt. Tehát õ nem is illik a Mardekárba. markedáros is. ha õ a Mardekárba került volna. A beszélgetés során a gyerekek több más szempontot is felvetettek. Meg káröröm. hogy milyen házba került. hogy mibõl van benne több. és Jancsika levágja a fejét. De szerintem ezt õ nem akarta. rosszaság meg jóság. akkor azért fog tenni valamit. aki maga is nagyon griffendéles. és akkor megjelent egy griffendéles kard meg egy madár. Kérdés: Azt mondod. – Az. mert hiszen az apja a Griffendélben volt. – Az is van. akkor legfeljebb az lenne benne borzalmas. Amibõl persze több van a mardekárosokban. hogy csak annak jelenhet meg ilyen kard. hogy az író egy jó emberrõl írja a történetet. persze. Mert azért a jó mindig legyõzi a rosszat. hogy a hétfejû sárkány tüzet okád. azon is múlik. . Szóval. – Hogyha ez egy normális tündérmese lenne. Mert ha nagyon jó akar lenni. Akkor min múlik. Egy kicsit más lenne a történet. hogy mindenkiben van gonoszság. hogy jó legyen. nem egy rosszról.

a kapitány. – Az egész nagyon izgalmas. akkor annyira izgalmas volt. – Végül ez is egy tündérmeseféle. ott szálltam le. nagyon érdekes. egy fizikailag sérült kislány véleménye: – Én nem szeretek és nem is nagyon tudok olvasni. és akkor megkapja a fele királyságot. akkor uncsi lenne. hogy elolvastam a végéig. de varázslók is vannak benne. az úgy van. de csak félig tündérmese. Vannak benne fordulópontok. Anglia van benne. Ugyanilyen fordulatos a Piszkos Fred. és Skócia van benne. Saci. hogy a legkisebb királyfi elveszi a legkisebb királylányt. a harcot Voldemorttal. hogy ez is egy kitalációs történet. de ebben hasonló. és tévedésbõl egészen a végállomásig mentem. szándékos dolog. akik a mostani világban élnek. az ember nem tudja letenni a könyvet. – A Rejtõ-könyvek általában viccesek… a Harryben is van humor. egy kicsit túlmentem. de aztán kiderül. nem is varázsos. miután levágja három sárkánynak az összes fejét. . mert vannak benne valódi dolgok is. ami egyáltalán nem Harry Potter-es. Villamoson olvastam éppen a legvégét. hogy nem lehet elõre tudni. hogy mi fog történni. Mert vannak benne olyan emberek. Megmenti. – Talán ha nem lennének benne veszélyes dolgok. azt elõre tudni lehet. Kérdés: Aztán a másodikat is elolvastad? – Már a harmadiknál tartok. – Szerintem az nagyon jó. Kevés az ennyire fordulatos könyv. bár kétségtelen. – Egy ilyen mese sokkal valóságosabb. hogy a fordulópontnak van egy másik fordulata. varázslat nélküli emberek is vannak benne. A történetet a gyerekek többségükben izgalmasnak érzik. – Nagyon fordulatos. de énnekem azért az anyu olvassa. De amikor az elsõnek végén anyunak el kellett menni valami koncertre. de nem olyan sok. hogy eléri az író: valakire gyanakodni fog az olvasó. van benne vicc.48 HARRY A ROGERS-ISKOLÁBAN – Hát igen.

Talán még a felnõttkorát is meg kell írni. aztán elkezd dicsekedni. de akkor talán még nem is fogja abbahagyni. – Ezt a könyvet nem lehet abbahagyni. és úgy adta vissza. mert elvárják az írótól. mielõtt Harry kijárja az iskolát. hogy ez a Harry Potter egy drogos. azt csinálja. hogy nemcsak neki írta. hogy miért mondta ezt. Ott tartott az elején. ennyit olvasott el belõle kb. mert meg kell írni Harry felnõttkorát. Mindig azt mondja. A végén talán ezeroldalas lesz.BESZÉLGETÉS AZ ISKOLA TIZENEGY-TIZENKÉT ÉVES GYEREKEIVEL 49 Akiknek nem tetszik a regény: – Volt anyukámnak egy régi páciense. hogy hétrészes lesz. nagyon gyerekes. A folytatásról: – Az elsõ kötetet az író a gyerekének írta. aztán nem olvasta végig. hogy ilyen nagyon hosszú. hogy mindenbe belekezd és abbahagyja. aztán biztos lesz gyereke… akkor majd meg kell írni a gyerekét… – Szerintem az. A Harry Pottert is elkezdte. nem tudom. Pedig nálunk az egész család elolvasta. nem értettük. az nem annyira jó. két hónap alatt. Most már mindegyik kötet egyre hosszabb lesz. mindenféléket kitalál. hogy neki nagyon nem tetszik. – Anyuék voltak Angliában. amikor még nem is került Dursleyékhez. akinek az volt a véleménye. hogy a hetedik kötet után Rowling már nagyon meg fogja unni az írást. és odafele vagy visszafele a buszon utazott egy Winnie nevû gyerek. hogy egyre hosszabbat írjon. hogy megcsinálja. hány éves. hogy csinál egy pulóvert. és a végén már . és nem lehet már gyorsan feldolgozni. aztán sohasem csinálja meg. – Van nekem egy unokatestvérem. aki kölcsönkérte tõlünk a Harry elsõ részét. megígérte. mert nagyon sok minden történik benne. összevissza képzelõdik. (?) A másodikon és a harmadikon már látszik. Például horgol valamit. – Nekem az a véleményem.

Hogy tudniillik Harry hivatása a rossz legyõzése és a jó gyõzelemre segítése. Harry egész aprócska rajta. – Egy levélben azt írták. hogy meghal-e a harcokban – akkor már nem annyira izgalmas. az a varázsvilág. látszik. a tábor után már nem is volna többé számukra jelentõsége. akinek az angol kiadás került a kezébe. Lehet hogy már meg is unta egy kicsit. mert az a leghosszabb. hogy ne csak hét kötet. . hogy mennyire koncentrál. Egy fiú. Amikor egy kötetet többször elolvasunk akkor már tudjuk. Érveik között szerepelt: – Olyan együgyûnek néz ki a rajzon… – Egy kicsit komolyabb is lehetne. – Nem is így képzelem el Harryt. és talán azért írt most egy még hoszszabbat. varázsmondatoknak. varázseljárásoknak most. – Nem vidám. Tudod. hogy mi benne a lényeg. hogy amirõl nem esett szó. – Szerintem lányos. az az elhivatottság. hanem sokkal hoszszabb legyen a regénye. mintha a varázslatoknak. és megmondanám. – Valaki ezt írta neki: szeretnék elrepülni az írónõhöz. A könyv grafikájáról a gyerekek elmarasztalóan beszéltek. hogy a harmadik kötet a legjobb. ne legyen vége soha. hogy aranyos címlapja van. dicsérte. A beszélgetést átgondolva feltûnt. nagyon sötét. Amirõl ugyancsak kevés szó esett.50 HARRY A ROGERS-ISKOLÁBAN csücsülhet a pénzén és minden.

melyeknek egyikével-másikával a mesékben vagy a mítoszokban már találkoztunk. Egy megszerkesztett. legalábbis részben. holott elmondhatjuk. személyiségalkotó kreativitás hangsúlyozása. gazdagsággal stb. strukturált varázsvilág azonban. színes fantáziavilággal rendelkezik.GYEREK A FELLEGEKBEN GYEREK A FELLEGEKBEN A Harry Potter varázsvilága egy teljesen önálló. hogy nemcsak gazdag. új funkciót tulajdonít. hogy a gyereknek saját csodavilág kialakításához külsõ (irodalmi vagy népmesei) ösztönzésre van szüksége. szabályok érvényesek rá. hanem képzeletvilága egyénisége kialakításának elengedhetetlen alkotóeleme. valós elemeinek ellenére (mint például az angol kollégiumi élet és szabályainak hierarchikus vagy egyenesen autoriter vonásainak beépítése Rowlingnál) teljesen más világ. Úgy vélhetnénk. és minden lehetséges. intézményekkel. amelyek gyökeresen megkülönböztetik a valóságtól. saját szabályokkal. ott minden másképpen van. és olyan törvények. . rendelkezõ öntörvényû világ. legyen az irodalmi. amelyeknek. Mint minden képzeletben megszületett csodavilág. kimunkált. A képzeletvilág egy más létforma. Az összehasonlító individuálpszichológia fontos elméleti megállapítása és megkülönböztetõ jegye más mélységpszichológiáktól éppen a különleges. technikával (helyesebben technikahárítással). mûvészi vagy egyszerûen gyermeki fantáziában keletkezõ. Csodalények népesítik be. létezõ valóságelemekbõl is építkezik.

önerõsítõ. önteremtõ igénye a Rowlingtípusú fantáziavilággal. figyelmetlen. ellenõrzõ könyvekben már az alsó tagozatosoknál is találkozhatunk ilyen bejegyzésekkel: álmodozó. hogy velünk legyen. föld alatti világba. önvédelmi. Õt az önújjáteremtés. hogy ezt a magánszférát a maga számára fontosnak tartotta. hogy melyek a gyermeki képzeletvilág jellemzõi. és gyakran vonult el a felnõttek számára hozzáférhetetlen underground. és azt. nem képes rá. néha izgett-mozgott. Ez az önteremtés álomban. hogy õ a saját undergroundját néha valóban a kanapé alatt. néha azonban magasan a föld felett. játékban valósul meg. Tanítók minõsítéseiben. hozzátéve. ahol megtanulhatna együtt élni a többiekkel… Láttunk már kislányt. mi váltja ki a gyerekek csodavilág-szükségletét. hogy egész fiatal korában álmodozó gyerek volt. Nem az öröklött és a szerzett tulajdonságok egyszerû függvénye. Ezt Adler a gyerek önteremtõ tevékenységének tulajdonítja.52 GYEREK A FELLEGEKBEN A determinista elméletekkel szemben azt gondoljuk. aki az órákon álmodozott. hogyan találkozik a gyerekek feszültségoldó. hogy a gyerek sorsa nem egyedül öröklésanyaga és családviszonyai által meghatározott. hanem eredeti alkotás. Rowling kapcsán merül fel annak a kérdése. embertársaival. ha úgy tetszik. Mi történhetett vele ekkor? Ezt próbáljuk kideríteni Aranykával. Van ilyen gyerek. szórakozott. Megpróbálom néhány. illetve belsõ feszültségei feloldásának szükséglete gátolja abban. . máskor mintha elkalandozott volna. elábrándozó gyereknek: Mire gondolsz? Sidonie vagy François. hogy beilleszkedjék az iskolai közegbe. egy felhõn valósította meg. Rowling azt állítja magáról. Karola vagy Marika egyaránt azt felelte: Nem tudom. Mi járt az eszében? Gyakran tettem föl a kérdést az ilyen szórakozott. kisfiút. Feltételezhetõ. csodavilág-szükségletét. különösen gazdag képzelõerõvel rendelkezõ gyerek pszichoterápiában megvalósított képzeletjátékával illusztrálni a gyerekek csodavilágigényét.

Olyankor mintha jelen se lett volna. azt mondta éppen az apja: „– Néha mintha a holdon volna Aranyka. Mert „a képzelet ritkán fejezõdik ki eszmékben. hogy akkor riadt fel. akik a fellegekben járnak. álmodozó gyerekeket.” . Ezek a teremtõ korszakai olykor hónapokig tartottak. személyisége megteremtésével van elfoglalva. amelyeket ez a borderline-nak tekintett fiatalember kreativitása különleges kirobbanásainak idején festett. a következõn az utolsók közt szerepelt.GYEREK A FELLEGEKBEN 53 Felnõtt pszichoterápiás kliensem mesélte (ez valószínûleg nem jelentkezett ilyen élesen Rowlingnál. mindannyiunkkal megesik: álmaink döntõ többségérõl mi sem tudunk számot adni. Mirõl is álmodnak? Az történik talán velük is. hanem képekben hozta el. elábrándozó. Azt a különös világot. amelyrõl nincs közlendõnk. ilyesmit: sirály. hogy a szórakozott. A gyerek „távollétekor” önmagában és önmagáért van. egy olyan világban talán. megközelíthetetlen. és õ a kisasztalnál rajzolgatott. szólítják. hol járt. akirõl feltételezem. aki elmerülten rajzolni látszott. mi történik velük. és amelyek néha félelmetesek. egyszerûen tudhatatlanok.” A kislány. Másutt vagyunk álmunkban. megállj! Ilyenkor úgy vélte. Egyszer. feszültségeit oldja. Nem érdemes ellenállásról beszélni. amikor édesapjával beszélgettem. Fontos. nincsenek rá szavaink. de mindig csodálatosak voltak. hogy mindig jó tanuló volt): iskoláskorában az egyik héten õ volt a legjobb tanuló az osztályban. amelyet megfogalmazhatatlannak vélt. és erre megint az osztályban találta magát. elfelejtjük õket. megtudni. Csak arra emlékszik. Aranyka terápiás kliensem volt Franciaországban. nem szavakban. próbáljuk megérteni. helyesbített: „– Inkább a kis felhõcskémen. Pszichoterápiája során megpróbálta kifejezni. ábrándozik. Amikor a fellegekben van. amikor a családnevéhez – nevezzük Királynak – hasonlító szavakat hallott. mi készteti õket a távollétre. ami velünk. többnyire az érzelmekben és az indulatokban rejtõzik… és az önmegvalósításra irányul” (Adler: Az élet értelme).

csodaszív és egy befalazott. Ez volt a tündérkert. (Össze kell magát húznia. . Mindez az enyém. házszerûsített. hogy hozzá hasonlítson. a templom belsejében kert (ez nem is látszik). mágikus hely. Te nem ehetsz ebben a vendéglõben. csodalepke. egy kicsit kedves és egy kicsit gonosz. Egy befalazott.** „– A tündér az enyém.) Ott minden kellemes és tökéletesen veszélytelen (csodalégy. egy csodás légy. És nem tudok a tanító nénire figyelni. Egy csodálatos katicabogár. hogy meg sem jelenik a továbbiakban). csodakatica. hogy a tolvajtól ajándékot kapjon. egy csodás lepke.”* A felhõjén volt egy templom.” Mi van a fellegekben? A felhõ befogadó. Mindaz. ahol minden csodálatos. egy csodás kockafejû kisfiú. egy csodapálca. * Visszájára fordítás: a tolvaj ajándékot hoz. egy csodaszív.54 GYEREK A FELLEGEKBEN Le is rajzolta a felhõt (errõl lásd az Aranyka felhõcskéje címû ábrát). Csak a tündér és én ehetünk ott. és a kis tündér én vagyok (leguggol). A felhõ az én iskolai felhõm. És a tolvaj meg is ajándékozta. ami a felhõn van. benne a vendéglõ. aki lekicsinyítette magát. A felhõ szép. annyira csodálatos kisfiú. mert álmodoztatja a kis tündért az iskolában. csodálatos. és közben kommentált: „– Volt egy tündér. Ezért hoz ajándékot? ** Inkább kisfiúház. De én nem vagyok a tündéré. Van egy csodakastély. aki Aranyka miniatûr mása. Lekicsinyítette. A felhõ azért nem kedves. a tündért is beleértve. tehát nem igazi lény. Ki a tolvaj? Aki be akar pillantani az õ csodavilágába? Ahol minden megkisebbedik. immobilizált.

se hamva. akkor alakul ki a menekülés a valóságból. Szülõknek se híre.SZIMBIÓZIS ÉS TÁVOLSÁGTARTÁS 55 A ház-kisfiú talán azt példázza. Van esetleg egy potenciális kisfiú. kiválásának hangsúlyozása. amelybõl mindenkit kitilt. „Te nem ehetsz ebben a vendéglõben. Amely nem megosztható. a pszichózis. ami leképezi. nem potenciális tér. A tündér önmaga hasonmása. egy arculata. Mert „csak a tündér meg én ehetünk ott”. az az énje. saját önállóságáé. hanem belvilág. Va- . és még ha különbözik is tõle. meg nincs is. meg nem is. valamiféle túl közeli anya– gyerek egységének meghaladására. mert saját alkotása. Ha az anya nem képes a gyereket külsõ és belsõ izgalmaitól megvédeni. SZIMBIÓZIS ÉS TÁVOLSÁGTARTÁS A tündér õ is. társa.” A tündér Aranyka átmeneti tárgya. nem idegeníti õt el. amely a felhõn tartózkodik. az Aranyka fantáziaképe. Másrészt azt is kifejezi. hogy ez nem a játéktér. de még sincs egyedül! Nincs vele más élõlény a tündéren kívül. Csak a tündér és én ehetünk ott. Átmeneti tárgy: az õ alkotása. az õ iskolai felhõjén. azokat leszerelni. amit – majdnem filozófiai nyelvezettel – fantasztikusan fejez ki: „A tündér az enyém. teremtménye. de „én vagyok a tündér” – ez is elhangzik. A tündér fejezi ki belsõ fantáziavilágát.” A tündér a kislánynak egy vonatkozása. de nem meríti ki õt. hogy egyedül van a felhõn. de megkettõzése is. különállásának. A gyerek így viszonyul saját alkotásához: az az övé. megkettõzése olyan kettõs. aki van is. de segédeszköz is önmegvalósításához. Ami a felhõn van. de én nem vagyok a tündéré. Ez az alteregó másfelõl kísérlet. az õ belvilága: „Mindez az enyém!” Saját birtokba vehetetlenségének. amelyben már csak azért is övé a vezetõ szerep.

Béketeremtõ. ahol három napig az igazak álmát aludta. és megállapítja. mert már bizonyos távolságból tudta nézni õket. Mr. sem Leonardó- . irracionális csodavilága él. Mert az emberiség legõsibb vágyai teljesülnek. mint a jouvet-i álom. mint a köznapi életben. akik állandóan ott tartózkodnak a fellegekben). Pszichoterápiájának vége felé azonban már tudott róla beszélni. van ez megfordítva is!) Ami sem Ikarusznak. ez seholsincs ország. Hát igen. képzeletvilágában él. mielõtt szokásos életébe visszatért volna. Volt Ázsiában és Amerikában. Hyde). az õ álma. az kizárólagosan az övé. Talán mert hosszasan idõzött már a játékterápia képezte potenciális térben. Dr. A felhõ tehát nem tartozik a potenciális terek közé. némi racionalizálásra képesnek érezte magát. de azért ez is eléggé csodálatos. hiszen azokban szavakkal nehezen kifejezhetõ. Játék közben Aranyka már sok országot bejárt. azért volt képes kifejezhetetlen átéléseire utalni. de néhol a lélek megtestesítõje (lásd Chamisso). A fellegekrõl csak kivételes alkalmakkor tud beszélni. és ami – természetesen – kívül fekszik az õ egyszemélyes világán. Aranyka ezt a világot képzeletben csak magának alkotta meg. aki fantáziájában. senkivel meg nem osztja. Õ más is (és ebben különbözik a pszichotikusoktól. hogy eredetileg az egyén behelyettesítõje. A felhõélmény nem egykönnyen foglalható szavakba. Ilyen értelemben megbékéltetõ. Gólyakalifa. illetve az például. Otto Rank egy nagyszerû tanulmányban a hasonmásról beszél.56 GYEREK A FELLEGEKBEN gyis Aranyka csak részlegesen azonosul azzal. élettelen és ártalmatlan tárgyak népesítenek be. Jekill. amirõl hiába ábrándoztak az alkimisták: a kõ arannyá változik. az õ csodatere. amelyet csodálatos. kiegészítõje volt (lásd Musset). Itt is másféle törvények érvényesülnek. (De mint meglátjuk. Ebbe a felhõbe nekem nem lehet bejárásom. A menekülés földje. vagy ellentéte (lásd Koldus és királyfi. ahova engem is beengedett.

aki jól megértette velünk. A képzeletvilágba való elkalandozás funkciója az. Ezen túlmenõen általánosságban is úgy véli. A két fiú nagyon összetartott. Az anya gyerekkora öt évvel idõsebb bátyja és az azzal egyidõs. Aranykának két bátyja van. Fájdalmas elszigeteltségérzését újraélte lányán keresztül. Aranyka azért is tartózkodott gyakorta a kicsiny fellegen.) Amit Rowling hoppanálással és zsupszkulcs-tárgyakkal. Errõl Compan doktorral egyetértve elmondhatjuk. bátyja és mongoloid. seprûre ültetéssel old meg. nagyon visszamaradott húga között. melyeket húga ébresztett benne. s állandó védelemre van szükségük. Ebben a világban õ is – hipp-hopp – ott lehet. a család legkisebb gyereke. Apja a három testvér közül a második gyerek. hogy a lányok alapvetõen különböznek a fiúktól természetüknél fogva. gyengéd érzelmeit. Az apa szorongása lánya testi és szellemi épségére irányul. anyai ágon egyaránt örökölte. nehogy fogyatékosnak bizonyuljon. . Ennek a különleges kislánynak. velük együtt élõ fiú-unokatestvér társaságában telt. hogy a család élményanyagának kereszttüzében helyezkedett el. az történik. Saját elmondása szerint ez olyan mértékû. hogy megerõsíti a gyerek önértékérzetét (Adler: Az élet értelme). mellõzve érezte magát. amit akar. volt egy központi problémája. szorongással terhes anyától származott. repülni tud az embergyerek. mit keres a gyerek a fellegekben. akivel nagyon intenzív. hogy idõnként Aranykát tévesen Elvirának szólítja (így hívják a húgát). illetve Csikócsõrrel vagy egy könnyed gesztussal. mert a szorongást apai. (Ezt látni fogjuk a Rózsaszínû fantomnál. Az apa átvitte lányára azokat az ambivalens. bátyját is mozdulatlanságra ítélve istenhez hasonlónak képzelheti magát (ez az adleri Gottähnlichkeitsstreben). õ pedig mindig lebecsülve. Anyja eléggé nyugtalan. Ebbõl az idõbõl erõs bizonytalanság. madárközvetítéssel. fél.és elhagyatottságérzés maradt benne. majdnem szimbiotikus kapcsolatot alakított ki. ahol akar.SZIMBIÓZIS ÉS TÁVOLSÁGTARTÁS 57 nak nem sikerült.

hogy mindjárt a pszichoterápia elején világossá vált: õ valóban megbélyegzett kislány. Anyja rettenetes anyai szorongásokat testesít meg. amely részben úgy is jelentkezett. Úgy érezték. Aranyka egyik fülére süket. Folyton sírt. akit a széltõl is óvni kell. De a fent említett okoknál fogva szülei képzeletvilágában Aranyka eleve törékeny gyerek volt. aggódtak életéért. mert nem tudta elhessegetni magától kislánya sérültségének gondolatát. akik már a . azok közé tartozik. ami akkor számomra nem tûnt túl nyugtalanítónak. és nem tudott megszabadulni bûntudatától. aki oly nagy pusztítást végzett a férfiszívekben (Mahlertõl Werfelig). Próbáltam az anyát Alma Mahler példájával vigasztalni. Azt hiszem. hogy ez a süketség örökletes. a kislány biztonságérzetének hiányát a szülõk képzeletvilágából is lehet magyarázni. Négy és fél éves volt. és súlyos depresszióba esett. Nem sikerült megállapítani. az elkényeztetést mindkét szülõ igen buzgón gyakorolta. vagy korai károsodás okozta. Beteges gyerekként született. szervi fogyatékosságához fûzõdõ szülõi elvárásokat megerõsítette és utólag igazolta ez a diagnózis. hogy egy süket gyerek elszigeteltségre van ítélve. keresztezõdésében élt. hogy saját életstílusának alapproblémáját. Az Aranyka kisebbértékûségéhez. és aki fél fülére süket volt – de ez nem tudta õt eléggé megnyugtatni. aki kényeztetésre szorult. és ezt a védõfunkciót. félelmeik beigazolódtak: a lányok tényleg különösen sérülékeny lények és Aranyka más. A szülõk szenvedése tetõfokára hágott. De úgy esett. veleszületett volt-e. amikor szülei felkerestek enurézise (ágybavizelése) miatt.58 GYEREK A FELLEGEKBEN Aranyka tehát a két szülõ élettörténetének. mint a többi gyerek (ezt nevezi Adler a szervek kisebbértékûségének). Az anyán erõs szorongás vett erõt. magányosságérzetét lányára vetítve attól rettegett. azok szorongásainak találkozásában.

ilyen változatos formában kifejezni a halálfélelmet (lásd errõl Polcz Alaine könyvét). nem élte bele magát a fogyatékos gyerekek jellegzetes magatartásába. Ritkán hallottam fiatal gyerektõl ilyen meggyõzõen. Ami viszont megbélyegzõen hatott. sajátos gyermeki követelést fejez ki. és amelyeket többnyire mágikus. egészségesen kompenzálnia szervi csökkentértékûségét. Õt hallgatva és vele játszva megértettem. és aki ezzel az érzésével. Darabjai úgy kezdõdnek. de nem kevésbé poétikus formában alkotott meg. és végezetül sikerült eredményesen túlteljesítenie. a regresszió és az elmúlás. hol sok más egyéb módszerrel is. hogy habár a túlságosan óvott és elkényeztetett gyerekek problematikája nem volt Aranyka életstílusától teljesen idegen. Adler az enurézisen keresztül megvalósuló kommunikációt a „hólyag zsargonjának” vagy „egy szerv dialektusának” nevezi. és hozzáteszi. Szerinte az enurézis felszólító jellege az anya felé irányul. ami ellen védelmül megtalálta a békés felleget. „íme az elkényeztetett gyerek típusa”. nem kevésbé szimbolikus területe a játék a kismalaccal. a tenger és a méhen belüli élet. Sietek hozzátenni. sem azok az ellenséges szörnyállatok. mint láttuk.SZIMBIÓZIS ÉS TÁVOLSÁGTARTÁS 59 nõi szerepet is (mint Adler megállapítja) „megaláztatásnak és csökkentértékûségnek tartják”. Ami ellen hol szuper miniatürizálással védekezett. mint költõi ihletésû fellegecskéjét. az az õt körülvevõ szorongáslégkör. Aranyka készített egyszer egy rajzot – az enurézisrõl szólt – arról. segélyt kérõ. hogy . Képzeletvilágának egy másik. a gyámolatlanságot túlhangsúlyozó életvitel idegen maradt számára. amit ez az õ esetében jelent. a kezdet és a vég. hogy több elem keveredik képzeletében: a víz és a vizelet. Az elbizonytalanodott. „Az enuretikus gyerekek – mondja – egy bizonyos típusú kapcsolatot keresnek”. amelyek egyébként fantáziavilágában gyakran megjelentek. ahová sem a szülõi szorongás nem hatolhatott be. sohasem rendezkedett be rá. melyeket gazdag fantáziája sugallt. a szülõpárban nem áll egyedül.

Aranyka ezért kénytelen volt elhagyni a játékteret. egy darabot is eljátszott. Hozzá kell tennünk. a föld alatti világot… és a halált.60 GYEREK A FELLEGEKBEN a malacka a kanapé alatt van a „tengerben”. mi lesz velük. és teljes erõvel rájuk nehezedett. amely az õstengert. hogy a szülõknek nem lehet bejárásuk az õ undergroundjába. hanem a kanapé alatti teret. A kisbabát és az állatokat õ is elkíséri. és nem tudják. hogy felkeresse az õsi fantáziavilágot. hogy keressék a kanapé alatt. mert nem találják a gyereküket.) Végül is a béka menti meg õt. Azon a napon. a tengert. nem a kanapét. Ferenczi értelmezése szerinti Thalasszát. A kis felhõ nem tudta rábízni titkát a pszichoterapeutára. megoszthatatlan képzeletvilágot kereste fel. Igazság szerint ekkor még nekem sincs. hogy a szülõk nem tudnak úszni. képzeletvilágába. ami mindenkit * Az „anyában” (franciául: mer/mère) . amelyet a játékterápiában a kanapé képvisel. hogy ennek a kislánynak gyakoriak az ilyen „merülései”. „Ez a farkas (nagyon fél tõle). csak a béka és a víziló tud úszni. amikor a rajzot készítette. Annál is kevésbé. mi zajlik a kanapé alatt.* Szülei sírnak. (Ami azt jelenti. Nehezen tudnak beilleszkedni a potenciális tér keretei közé. Azt javaslom. igen gyakran tartózkodik a kanapé alatt. szubjektív. átváltozott egy hatalmas kõvé. Aranyka ellenkezik. Azt mondhatnánk. Csak a kisbabának. hiszen nem látom. Összeszedett több bábot a kanapéra. A kicsi gyerekek nehezen tudják betartani a térnek azt az egységét. hogy elhagyja a potenciális teret. mondván. az õsi vizeket képviselte. a vízi állatoknak és Aranykának van bejárása ebbe a világba. a kanapé alatti felleget (vajon olyan messze esnek egymástól a víz [a vizelet] és a felleg)? Ez a tér egyszerre jeleníti meg számára a méh belsõ üregét. aki eltörte az egyik lábát. mert az õket szorongató fantáziavilág egy része nem megosztható. Az egyszemélyes.

megvédelmezlek a rablóktól. Aranyka rablóktól reszketett. saját gyerekkori konfliktusaikból. de a képzelt rablóktól nem. Azzal. illetve képzeletvilágukból. amit ez a kislány tudtunkra ad! Enurézise nemcsak hívást. édesapja fel is ment a szobájába. Az életadó víz a mesék életvizével rokon. az itt nem az anya jelenlétét/távollétét idézi. Mikor éjszaka félt. erõs vagyok. amelyet a szülõk saját gyerekkori viszonylataik rossz feldolgozásából hoztak magukkal. Aranyka érzelemvilágába belejátszik a szülõk elutasítása. Ha ez a kislány nem tudta a kísértetek. A víz és a vizelet összekeveredik. apja azt mondta: „Itt vagyok. fantomok elleni védõberendezéseket felépíteni – ez talán a transzgresszión. hogy védelmezõ folyékony környezetet teremt maga körül. mert „túl melegük volt” (konkrét és átvitt értelemben). hogy megtestesíti a halálhozót.” Aranyka hosszan nézett rá.SZIMBIÓZIS ÉS TÁVOLSÁGTARTÁS 61 agyonnyom” (a játékban õ nyomja õket agyon). Kommentár: A kõvé alakult farkas két halálfélelem keveredése. majd így szólt: „Persze hogy meg tudsz védelmezni a valódi rablóktól. bepisil. És mindannyian szeretnének uszodába menni. A bábok végül is kijönnek a nagy kõ alól. Milyen tragikus és nyomasztó. Szemben Harry Potterrel – akit szülõszeretet véd –. Éjszakai szorongását úgy ûzi el. Ez ellen az állandó szorongás ellen megpróbáltam az apját mozgósítani. amikor túlságosan nyomottnak érzi magát. nemcsak az anyjával való szembenállását fejezi ki. „megértette” a játéknyelvezetet. hanem az élet–halál alternatívát. a képzeletbeli transzgresszión múlt. Amit Freud „fort-da”-nak nevez.” Ez a kislány láthatóan nagyon is kitanulta. hanem a halál elleni védekezését is szolgálja. a szimbolikus és a valóságos világ közötti különbséget. mint be . amikor Aranyka nem tud szorongásaival mit kezdeni. Ezt hajlamosak lennénk úgy értelmezni. talán elûzi és valamiképpen uralja is a halált. A játéktérben azonban jelentõs fordulat áll be: a lányka játssza az elnyomó szerepét.

Aranyka nemcsak hogy nem fél az elnyeletéstõl. tetszés szerint elhagyhatja a farkas gyomrát. Ezt megelõzõen – ez a szorongásai feloldásában szüleitõl nem segített gyerek – saját mágikus erejét mozgósította. hogy a regresszív vágyódás már nem egy rettegett halál vonzó ábrándképét jelenti. hogy belehalt. Így sikerült neki leigáznia rettenetes ellenfelét.62 GYEREK A FELLEGEKBEN nem vallott. El is nyelte az iciri-piciri kislányt. A FARKAS MEGSZELÍDÍTÉSE Aznap egy icipici babát hozott magával. nem tudatosított halálvágyat. A terápiának ebben a szakaszában megpróbáltam szimbolikus apaszemélyt mozgósítani. Rowling boszorkányaihaz és varázslóihoz hasonlóan a farkas képe is elõjelet változtatott. Egy elsõ fázisban a pici babának mágikus közlekedési lehetõséget biztosít. Varázserejével elhagyta a sárkány hasát. a farkasszimbólum védelmezõvé lett. a farkast. Itt közlekedést engedélyezett a legkisebbnek. Hanem egyszer csak a farkas is megjelent. hogy tündér képében legyõzze a félelmeket. A picurka kislány ekkor elõkereste barátait. annyira. a nyuszit. Ezt a kislányt lenyelte a sárkány. amelyet a „kulturális gát” nem engedett megnyilvánulni. és az attól elválaszthatatlan anyaölbe való regresszív visszakívánkozáson. hanem hogy megvédje. Õ is jó barát lett. és maga helyett egy követ tett oda. a patkányt és az egeret. aki tetszése szerint hagyta el és kereste fel újra a farkas veszélytelenített belsejét. A sárkánynak nagyon fájt a hasa. ami a valódi kislányt egyszerre vonzotta és elborzasztotta. de nem rosszaságból. hanem úrrá lett elnyeletési szorongásán. De az icipici leányzónak mágikus ereje volt. . de ennek akkor még nem érkezett el az ideje. amikor valami gonosz állat bántani akarta volna. a baglyot. Ami a legkülönösebb. Íme a megszelídített farkashas. ezek mind szelídek voltak és jó barátok.

hogy Aranykának van egy szenvedélyes vonzalma az arany. Játékában olykor a nap országába helyezi magát. . XIV. Nem az öröklött és a szerzett tulajdonságok egyszerû függvénye. sem a szimbolikus apa mozgósításával (olyasmivel kísérleteztünk. Az adleri individuálpszichológia sajátossága éppen ennek a különleges egyénteremtõ kreativitásnak a felismerése: a gyerek sorsa nem eleve determinált. Már úgy hittük. Lajos ifjúságáról szóló filmet is – bár kisgyerekeknek nem javasolták. Miért az arany. (Van egy nap alakú ékszerem. mint „a világ legerõsebb embere”). de nem valami híresen sikerült. Mikor itt tartottunk – az év utolsó elõtti terápiás ülésén –. Nem boldogultunk sem az igazi. nagynénitõl vagy egyéb felmenõtõl). gyûjtötte a róla készült képeket. Több rajzot készített a királyról (lásd a mellékletben a XIV. és ha nélküle lát – ha elfelejtettem felvenni a terápiás órán –. át is csináltatta velem). legegyénibb. ami a legsajátosabb. Aranyka reklamálja.) Rajzaiban is kivételes helyet foglal el a nap. Új szenvedélyét behozta a pszichoterápiába is. a nap azok a fétistárgyak. Egy egyedül álló napkorong volt. majd megkért. semmi más. a kincsek. Egy napon azonban Aranykában új szenvedély ébredt. családilag nem terhelt személyi jellegzetessége: keresztneve (amelyet szerencsére nem örökölt semmiféle nagyszülõtõl. még olyan súlyos örökség esetében sem. amelyek feloldhatnák Aranyka rettenetes belsõ feszültségeit. „napimádó”. mint ezé a kislányé. hogy kifogytunk az eszközökbõl. készítsek egy Napkirály-bábfigurát (sokat dolgoztam rajta. az ékszerek. Könyveket olvasott róla.A FARKAS MEGSZELÍDÍTÉSE 63 Mondhatnánk. melyek ellenállhatatlanul vonzzák? Ezek összefüggnek azzal. Lajos-rajzot). Lajos volt a tárgya. Majd a következõ szöveget írta alá: „A NAPKIRÁLY VÉDÕPAJZSA”. hanem eredeti alkotás. Ez az õ személyes tulajdona. az ékszerek és a nap iránt. gyönyörû napot ragasztott egy kartonlapra aranypapírból. szimbólumok. megnézte a XIV.

) Vagyis kifejezte a pszichoterápiás áttétel lényegét. Mi hangzott el ezen a megbeszélésen? Aranyka azt mondta: „– Nagyon vidám dolog iskolába menni. fantasztikusan kifejezõ módján. Az utolsó. Úgy hívták: „ANNA TORNYA”. hogy akkor fejezzük be. nem volt „titkos”. a „metaforikus kifejezés” megtalálása után Aranyka megkérdezte: „– Minek járok én hozzád? Hiszen már nem pisilek be?” Azt javasoltam neki. Az elsõ egy rajz volt.” A következõ alkalomkor.64 GYEREK A FELLEGEKBEN Õ volt a Napkirály. hogy metaforikus kifejezést adunk neki. hogyan épített védõgátat a szorongás ellen. és mint mindig. õsszel még kétszer is eljött. mert nevet kapott. majd megjegyezte: ha apu is ott lesz. mely hatalmas gátat emelt a várúrnõ és a kiterjedt vízmedence közé. Aranyka kicsit visszakozott. részt akar-e venni rajta. képzeletbeli szülõképe. azt.* (Lásd a rajzmellékletben. mert szokásos metaforikus. Aranyka szellemi atyja. névadó édesapja. hogy az hozzásegítette õt a képzelet nyelvén. . mert még volt mondanivalója. megkérdeztem Aranykát. hogyan gyõzte le az ólálkodó halált: toronyépítéssel. amelyben összefoglalta. játéknyelven vetette fel a problémát: „– És mi van akkor. Elõször habozott. én is megyek. úgynevezett záróülésre meghívtam a szülõket mérlegkészítés céljából. Nagyon szórakoztató!” * Franciául a H néma. ha újra csecsemõt akarok játszani?” Késõbb. De ez a védõtorony. a metafora nyelvén saját önvédelmének kiépítéséhez. megjelenítette. „Egy probléma megoldásához vezetõ út – mondja Alfred Adler – gyakran úgy nyitható meg.

abban sem. KONKLÚZIÓELEMEK Honnan ered kettõnk viszonyában a bizalomnak ilyen elõlegezése. gyerekek. Szóval. nem mondják többé rólam. a marionettek és én. mintha Aranyka leállította volna a keresztezett szülõszorongás által reá háruló. hogy „az emberi lény mindenekelõtt tökéletességre törekszik”. melyet a fellegek nem takarnak annyira. ebbõl el lehet képzelni.” Így miniatürizálta azt a világot. . a kivárás? Adlerrel azt mondjuk. Kommentár: „Ez a te házad. Pedig megõrizte egyéniségét. hogy jól teljesítsen az iskolában. hogy hallásnehézségei nem akadályozzák abban. a bábok. mint az anyám.KONKLÚZIÓELEMEK 65 Megbeszéltük együtt. a te kertdarabod. hogy ne melegítsen. Még a szülõk is csodálkozva jegyezték meg: „Nem is gondolunk rá. Az égen csodálatos fellegek.” Kérdeztem Aranykától: „– Olykor felvonulsz a fellegekbe? – Különös. Aranyka édesanyja megjegyezte: „– Sohasem éreztem magam olyan aggodalmasnak.” Milyen lehetett a nagymama. a kisház. Egyáltalán nincsenek káros következményei.” Tudniillik a tanítók. A kis forgószelek nem túlságosan veszélyes méretûek. hogy jó kapcsolatokat építsen ki. amelyben sok mindent elmondott és sok mindent befalazott. dacolva a fizikai fogyatékossággal. reá szabott szorongásbélyeget. és ott a nap. Aranyka ekkor is – beszélgetésünkkor – készített nekem egy búcsúrajzot. különleges kreativitását. amelyet elhagyni készült.

66 GYEREK A FELLEGEKBEN Aranyka szépnek találta a felhõvilágot. A gyerekkor iránti nosztalgiát némely pszichoanalitikusok megvetõen regreszsziónak mondják.” Lehozni a gyereket a fellegérõl nem elszegényítését jelenti? Vagy másképpen szólva: a szórakozottság. és azt gondoljuk. vagy helyesebben géniuszát. Nem feltétlenül válik mûvésszé. mivel – Winnicott-tal egyetértve – nem hiszünk a játék–gondolkodás. nehogy szárnyát szegjük a fantáziának azzal az ürüggyel. hanem a mi fellegünkhöz is: „A gyerekkorban találjuk meg a felnõtt ember különös ábrándjainak csíráit. De vigyázni kell. képzelet–realitás ellentétpárban. és egyes mûvészek nagyra értékelik.” (VII. hogy a kultúrateremtés a játéktevékenység egyenes folytatása. nagy alkotóvá. hogy más gyerekeknek tudjon segíteni. Matisse például úgy véli. de Bálint Mihály a gyógyulás emelõjének tekinti. hogy a gyerek álljon két lábával a földön. Talán ez az õ hozzájárulása. . nehogy mi zárjuk be elõtte a kaput. a középiskola elvégzése után pszichiáternek készül. Óvakodjunk attól. az ábrándozás akadálya-e az ismeretek elsajátításának. zsenivé minden álmodozó gyerek. Rilke a gyerekkor élményintenzitását emeli ki: „A sors a gyerekkor töménysége. ekloga) Baudelaire a Paradis Artificiels-ben kerül legközelebb nem egyszerûen a gyerekkor felmagasztalásához. az iskolai alkalmazkodásnak? Azt gondoljuk. Annál is inkább. Ami Aranykát illeti. mint a világot a gyerek szemével látni”. így kíván részt vállalni a jó és a rossz harcából. hogy „mûvésznek lenni annyi. hogy ezek hozzátartoznak a gyerek gazdagságához is.

Különös világ. A Hobbitból pedig az iskolában olvastunk kötelezõ olvasmányként egy fejezetet – utáltam. szemüveges és olykor ügyefogyott kisfiú. „Egy hónap alatt olvastam el mind a négy kötetet. a Harry Potter valószerûbb. A Gyûrûk Urától egyenesen viszolyogtam. A varázslótanulók iskolába járnak. Vagy azért. Ez a világ kevésbé különös. Többé-kevésbé normálisak. Harry Potterben minden gyerek magára ismer. vékony dongájú. A kísértetek. . mert õ szereti másságát kifejezni. a lényegesebb – mert azonosulni képes vele. Realistább.” Kivel? Erre Jeanne nehezen tud válaszolni. mert együtt érez a szegény kiszolgáltatott elhagyatott árva gyerekkel. Például Dumbledore. mint a Csillagok háborúja. Túlságosan jóságos…” Hogy mi a jó a Harry Potterben? „Azonosulni lehet vele. vagy legalábbis ez kezdetben cseppet sem jellemzi. Mert nincsenek emberfeletti tulajdonságai. A szereplõknek varázspálcájuk van. rendkívüli képességekkel nem rendelkezik. Van egy közigazgatási rendszerük. nem volt kedvem elolvasni. mint a sci-fi regények általában. Az a beképzelt Lockhart… A tanárok egy része nem tûnik valódinak. kis növésû. Pedig utálom a sci-fit. mint a többiek.IDENTIFIKÁCIÓ IDENTIFIKÁCIÓ Harry Pottert a gyerekek többsége megszereti. azokat ismerjük. vagy – és ez talán az általánosabb. nem akar olyan lenni. Jeanne tizenhárom éves francia kislány. a tanári karban az ember felismerni véli saját tanárait.

sok a váratlan fordulat. még ha nem bántják is. hogy azért válik gyakran mesehõssé a legkisebb fiú. Weasley kiváló. hogy miért váltott ki benne a regény olyan hatalmas olvasási szenvedélyt.68 IDENTIFIKÁCIÓ Nem Harryvel azonosul. Utálom a pókokat. hogy Hagrid barátait. okos kislány a Potter-regények jellegébõl sok mindent megérzett. A regény ezt egyenesen eltúlozza. például ahhoz. amikor az óriáspók azt mondta: Megtiltottam a fiaimnak és a lányaimnak. „Ronnal” – mondja. A nagynénje kutyakekszet ad neki. A pókoknak nincs is szájuk. nem . amit a meseirodalom lényege és funkciója kapcsán Bettelheim is megjegyzett. mert minden gyerek úgy érzi néha. Ilyen. nagy sztár. A bántalmazott gyerek is azért vált ki együttérzést. hogy bántalmazott.” Ez az eredeti. A gyermeki kiszolgáltatottságra Rowling is nagyon érzékenyen reagál. Mrs. A gyerek kisebbrendûségi érzete egyébként az összehasonlító individuálpszichológiaelméletének egyik fontos pillére. Veszélyes helyzetekbe kerül. Jeanne azután mégis Harryrõl beszél. kedvem volna nekiugrani… Harry eleinte egy normális kisfiú. titeket megegyenek. hogy Hagridot bántsák. mert olykor minden gyerek a legbutábbnak. holott én már nem vagyok kisgyerek. se családja. Jeanne szavaiból kiderül. De arra a kérdésre. Õ egy örökké bántalmazott gyerek. Ha engem bántalmaznak. És fontos gondolatokhoz is eljutott. hallgat. egy nyomorult pénzdarabot. Élete fabatkát sem ér. kilencen vannak. Mindenki azt gondolja magáról. És szegények. karácsonyra semmit. se barátai. Nagyszerû anyjuk van. Rémes dolgok történnek vele. De azt nem tilthatom meg nekik. Majd különös dolgok történnek ezzel a fiúval. hogy méltatlanul bánnak vele. Nagy családja van. mert õ egy híres. Sajnálatra méltó. Õ pedig mit tehet? Kicsi még. mennyire beleélte magát Harry Potter és társai sorsába. például ha apám büntetõ feladatot ad. „Bántalmazzák. a legelesettebbnek érzi magát. akinek senkije se volt.

iskolaszerek mennyire zavarják. a megtorlás igénye. hogy a gyerekek szülei majd megvegyék a videokazettát. a reklámkampány. Harrynek voltak ellenfelei. az egyesületek. Ha eltekintünk a kisfiú családba helyezésének regényes és fantasztikus epizódjától. Nincs szó . a bosszúvágy. és azzal gyanúsítják. mert a szünidõben kötelezõen vissza kellett térnie családjába. és Hagrid. például az õt állandóan provokáló Draco Malfoy és testõrei. Dursleyékhez. mert azt feltételezik. hogy a Harry Potterkönyvek olvasásából erõt merítesz? Határozottan tiltakozik. elragadtatás. aki a szüleit gyalázza. Kérdem: úgy érezted. amikor Ron és Hermione kivételével az iskola összes gyereke kiközösíti õt. A statisztákat fizetik. hogy ilyen elõzmények mellett nem alakul ki benne a bántalmazott gyerekekre jellemzõ érzelmi elfásultsággal elegy ambivalencia. hogy sok helyütt forgatják a filmet. hogy mutogathassák: „Íme. Harry bántalmazottsága azonban nemcsak azért nem ért véget. kivéve amikor felfújja Marge nénit. lealacsonyítják. Meglepõ. Hogy van az. hogy a regény körüli felhajtás. amelyben szerepet játszik az igazgatóhelyettes. lágy szívû óriás. a kis Harryvel valóban rosszul bánnak. A reklámcél bizonyára az. ekkor már tudatában van varázserejének. jellemében az agresszivitás. megalázzák. Voldemort szövetségese. Még hozzáteszi.” Rowling hõsével. de ez semmiféle reakciót nem vált ki belõle. Sõt majdhogynem gyûlölet övezi. a klubok. de ez késõbben történik. a lányom is benne van. de mindenütt kevés idõt töltenek. hogy õ változtatta sóbálvánnyá Mrs. Argus Frics macskáját. milyen kevéssé agresszív a mugli közegben ez a gyerek. a gyermeteg. a vele örökké elégedetlen és igazságtalan professzor. hogy õ Mardekár utóda. Norrist. McGalagony macska alakban. Azt hallotta. hanem a Roxfort-iskolában sem egyértelmû a gyerekek körében a Harry iránti csodálat. Piton. ajándéktárgyak. Crak és Monstro.IDENTIFIKÁCIÓ 69 tud válaszolni. Van olyan periódus. nem is igen ismerjük a varázslóiskolába kerülését megelõzõ tizenegy évének történetét. vagy ellenkezõleg.

Kivétel az iskola igazgatója. amikor helyzete reménytelenre fordul (például Mógus–Voldemorttal vagy az óriáskígyóval vívott harcában). mindig attól tartanak. mit jelent mások szeretete. hogy ellenséges világban élnek… a gyerek úgy véli. amely biztonságot nyújt számukra. Mivel kevéssé becsüli önmagát. ezek félelemérzést váltanak ki belõle. és egyben Harry példaképe. biztosan azért. fölöttes-énje és egyetlen. A folyamatot Alfred Adler a következõképpen jellemzi: „Figyeljük meg a nem igazán szeretett. az utolsó pillanatban mindig megmenti a végveszélytõl. Az ilyen gyerekek állandó bizalmatlanságban és szorongásban élnek. akik úgy érzik. és olyan helyet keresnek. A bántalmazott gyerek könnyen válik veszélyeztetett gyerekké. nagyon erõs kisebbértékûségi érzése alakul ki. kialakul az önlebecsülésnek egy nagyon intenzív érzése. És aki. akinek bizalma Harryben megingathatatlan. Õ az akadálya a gonoszság térhódításának. hogy õ a leggyengébb és a legeslegkisebb. megpróbálják az iskolából kivonni magukat. Azokban a gyerekekben. mint otthon. majdhogynem teljhatalmú ideális apja. . nincsen más lehetõsége.70 IDENTIFIKÁCIÓ egyöntetû elismertségrõl. Az ilyen típusú gyerek nem csatlakozik semmiféle csoporthoz. hogy elõnytelenül különböztetik meg õket.” Mivel a gyerek ebben a közegben él. nem eléggé elfogadott gyerekek különleges és tragikus fejlõdését. Ez a kudarcelvárás iskolai pályafutásukat is befolyásolja – a gyerek iskolában sem jobb. Dumbledore egyébként fontos szerepet játszik az egész varázsvilág és Harry életében is. akitõl Voldemort is tart. A meglevõ emberi kapcsolataiktól is szabadulni igyekeznek… Az ilyen gyerekek önmagukban és jövõjükben sem bíznak. mint a család róla alkotott véleményét elfogadni. a kétely benne és körülötte is mindig felmerül. mert megérdemlem. sohasem érzékelte. akiket saját családjukban rendszeresen bántalmaznak. az egyetlen varázsló. amelyet így foglalhatunk össze: „ha engem bántanak.

Ha ilyen gyerekkel az iskolában is szigorúan bánnak. ha a Harryéhez hasonló szerencsével kiemelik õket bántalmazó környezetükbõl. Aminek híján más kifejezési lehetõségeket kell rendelkezésükre bocsátani. Az elsõt egy olyan gyerekcsoport hozta színre. hogy kifejleszthessék potenciális nagyszerû lehetõségeiket. Lehetetlen. ezzel csak megerõsítik a világról és magáról kialakított rossz véleményét. egyenként háromszemélyes pszichodráma-jelenetet szeretnék bemutatni. hogy az õ lázadásuk egészen másképp alakul. hogy önerejére támaszkodva képes legyen kiharcolni egy gyerekhez jobban méltó életformát. hogy mindenáron és bármilyen módon bizonyítania kell. ahol irányító szerepre tarthatnak igényt. Látni fogjuk. amelyet – Harryhez hasonlóan – parancsszavakkal. táplálékmegvonással irányít egy anyaszerepet játszó gonosz tündér. kiutat keres a teljes reménytelenségbõl. 1958. szeretne fellázadni. A második jelenet gyerekei már két éve élnek pszichodramatistájukkal egy olyan csodavilágban. lehetõleg csodavilágba ültetik át õket. . Lassacskán kialakul az az érzése. hogy felszínre hozhassák és képzeletviláguk mozgósításával maguk élhessék ki elfojtott érzelmeiket. ahol megszûnik minden önbizalmuk és jövõbe vetett hitük annyira. Elérkezik egy pillanat.) A bántalmazott. hogy végül nem érzik magukat az emberiség egészéhez tartozónak. Mintha a világ irántuk csak ellenségességet. de túlságosan meg van félemlítve ahhoz.” (Adler–Jahn. rossz bánásmódot és erõszakot tanúsítana. kivéve. megalázott gyerekek többnyire agresszívvá válnak. egy másik. A három kisfiú boldogtalan. szabadulni szeretne. õ is valaki.IDENTIFIKÁCIÓ 71 Az iskolában idegen testként kezelik õket. Ennek illusztrálására két. hogy mindezek ellenére sem teljesen nulla. hogy egy gyerek állandóan saját alkalmatlanságának érzésével éljen. egyéniségük teljes figyelembe nem vételével.

igazságtalanságoknak kitett MEGFÉLEMLÍTETT SZOLGÁK A ROSSZ TÜNDÉR. amikor már a gyerekek jobban egymásra hangolódtak. A család pszichoszociális körülményei nem túl kedvezõek. de mégsem tudja még képzeletben sem saját sorsának megváltoztatását elérni. Az itt bemutatott játék a negyedik. elszánása vagy önmegvalósulás-igénye áttöri a reménytelenség paszszívvá tevõ gátját. A JÓ VARÁZSLÓ ÉS A MEGFÉLEMLÍTETT SZOLGÁK A nehéz sorsú. és amelytõl az édesanya szenved. Mert erõsen függ a családi körülmények nyomásától? De hisz a csodavilágnak éppen az az egyik sajátossága. amelyet ezer titok övez. akiknek belsõ energiatartaléka. ha úgy tetszik. A JÓ VARÁZSLÓ ÉS A gyerekek csodavilág-igénye életkörülményeik megváltoztatására irányuló vágyaik miatt ébred fel. Ez fájdalmas téma. a tanév utolsó hónapjaiban verbuválódott ez a háromtagú gyermekcsoport Egyháziné Oroszlán Anett vezetésével. Oroszlán Anett gyermekcsoportja tulajdonképpen a varázsvilág-arzenál minden eszközével rendelkezik. hogy bármiféle nehézségek leküzdhetõk azon gyerekek számára. A négyta- . Néhány bemelegítõ találkozás után. Három évvel fiatalabb fiútestvérével szemben kialakult – fõként dühkitörésekben megmutatkozó – féltékenysége miatt hozták a nevelési tanácsadóba. István problémái az érzelmi hovatartozás és a válás köré csoportosulnak. bántalmazott. Péter kilencéves. Egy kisvárosi nevelési tanácsadó keretein belül.72 IDENTIFIKÁCIÓ A ROSSZ TÜNDÉR. édesapjával nincs kapcsolata. Szülei négy éve elváltak. A gyerekek István hét és fél éves. legutolsó találkozáskor került színre. négy alkalommal játszottak pszichodrámát.

A ROSSZ TÜNDÉR, A JÓ VARÁZSLÓ ÉS A MEGFÉLEMLÍTETT SZOLGÁK

73

gú család egy szobában él, házukat a nagycsalád több tagjával kell megosztaniuk, s ez a szoros együttélés sok konfliktust eredményez. Emellett az apa korábban rendszeresen italozott, így ez fokozta a problémákat. Terápiába kerülésekor ezek a gondok már enyhülni látszottak. Viktor nyolcéves, óvodáskora óta dadog. Anyja erõteljesen korlátozó és határozott elvárásokkal élõ személy (aki elmondása szerint gyerekkorában szintén hasonló problémákkal küzdött, és „megfelelési kényszere” volt). A gyereknél ez heves szorongást, gátlást, valamint a vártnál alacsonyabb teljesítményszintet eredményez.

A játék
A tündér (terapeuta) három szolgájával él palotájában (a három kisfiú), akik minden parancsát azonnal teljesítik. Õ azonban nem elégedett, folyton kritizálja, semmibe veszi õket, még enni sem ad nekik. Egy napon, amikor a tündér éppen sétálni megy, egy varázsló téved a palotába, és csodálkozással szemléli a munkálkodókat. Meghallván történetüket, megpróbálja õket szép szóval rávenni arra, hogy álljanak ellen a tündér parancsának, cselekedjenek a saját akaratuk szerint, kezdeményezése azonban hatástalannak bizonyul. A varázsló így saját eszközéhez, a varázspálcához folyamodik, és bûbáj segítségével oldja meg a problémát. Ennek hatására a szolgák felhagynak a munkával: felszabadult mozgásba, játékba, evésbe kezdenek. A tündér, visszatérve, értetlenül, tehetetlenül szemléli a helyzetet. Saját módszeréhez nyúl: varázsolni próbál, de hasztalan. Hosszas próbálkozás után csak a Kenguru szolgát sikerül visszatéríteni, aki a pártjára áll. A tündér elbocsátja a másik két szolgát, akik fellázadnak, s Peti egy váratlan pillanatban elfoglalja a tündér trónját, majd megosztja társával, Viktorral.

74

IDENTIFIKÁCIÓ

Számtalan paranccsal halmozzák el a tündért, aki azokat robotként igyekszik teljesíteni. Kenguru szolga is részt vesz a kiszolgálásban. A tündér a lázas munka során ledobja „szolgasapkáját”, amit a második szolga visszaparancsol a fejére. Peti feláll a trónról, a varázspálcát a tündér felé nyújtja, s jelentõségteljesen a trón felé néz. A tündér érti a gesztust, visszaveszi a hatalom jelképeit, de megbánja tetteit, és megígéri, hogy jól fog bánni a szolgákkal.

Kommentár
A mese alaphelyzete a gyermeki lét kiszolgáltatottságát tükrözi. A szabályok egy felsõbb hatalomtól erednek, aki kizárólag a saját igényeinek megfelelõen kialakított parancsaival árasztja el szolgáit. Az õ részükrõl a legjobb teljesítmény sem elegendõ, csak becsmérlés, megfélemlítés a jutalmuk. Még az alapvetõ szükségleteik sem kielégítettek. A varázsló felbátorítaná õket, de a gyerekek megtorpannak, és csak varázseszközökkel lehet õket arra rábírni, hogy fellázadjanak. A szolgagyerekek végül átveszik ugyan a hatalmat, de vissza is szolgáltatják. Itt különös szereposztás alakul ki: a fehér ruhás, koronás tündér képviseli a gonosz szülõszemélyt, míg a varázsló nem a szokványos gonosz, hanem – akár a Harry Potterben – a gyerekek szövetségeseként a pozitív erõ. Egy adott pillanatban Peti bátor gesztussal elfoglalja a trónt, de azon nyomban meg is osztja azt szolgatársával. A hatalmat vesztett tündérnek lealacsonyító feladatokat kell végeznie eddigi szolgái parancsára. Ekkor váratlan fordulat következik be. Peti visszaadja a megszerzett varázspálcát, és átengedi a tündérnek a trónt. A tündér pedig tanul a történtekbõl: és stílust változtat, nem parancsolgat többé. Ebbõl a gyerekfantázia szülte jelenetbõl láthatjuk, hogyan jut kifejezésre játékukban a gyermeki kiszolgáltatottság nyo-

AZ IJEDTSZÍVÛ GYEREKEK

75

masztó érzése. De lázadásukat nem képesek vállalni. Megijednek, látszólag kompromisszumot kötnek, de feltételek nélkül leteszik a hatalom jelvényeit. Pisti, a kis szolga-kenguru – aki talán belsõ bizonytalansága miatt – kezdettõl nem mer a parancsolóval szembeszállni, bármi áron ragaszkodik a függõ viszony fenntartásához. Láthattuk, hogyan volt képes egy gyerekcsoport a drámajáték kereteit felhasználni a gyermeki lét alapvetõ problémáinak felvetésére, és olyan varázsvilágba vetítenie azokat, amelyben ha nem oldotta is meg, de átélte és talán kijátszotta alapkonfliktusát. Ezek a gyerekek még nem képesek arra, hogy függetlenedési késztetéseiket – akár a csodavilágban – egyértelmûen kifejezzék; a varázsló varázspálcája kellett ahhoz, hogy a rettenetes bánásmód ellen fellázadjanak, majd amikor gyõzhettek volna, inkább visszaszolgáltatták a hatalmi jelvényeket (trónt, varázspálcát). Másképpen alakítja egy régebben együtt játszó gyerekcsoport a szigorú, de igazságtalan szülõi bánásmód elleni lázadását. Igaz, hogy a keret is más, mert mint Harrynél, ott sem a valódi szülõk a bántalmazók. A csoport tagjai gyenge iskolai teljesítményû, majdhogynem fogyatékosnak tekintett gyerekek, akikrõl kiderül, milyen családi, érzelmi frusztrációk okozzák teljesítményképtelenségüket. A játszócsoport tagjai már a lejátszandó darab címével megadják kiszolgáltatottságuk költõi kifejezését. Hogyne azonosítanák magukat Harry Potterrel az ijedtszívû gyerekek…?

AZ IJEDTSZÍVÛ GYEREKEK
A Zalaegerszegi Nevelési Tanácsadóban Bogdán Marianna gyermekpszichodráma-csoportja találta ki és játszotta le az Ijedtszívû, más néven a Kétségbeesett gyerekek vagy a Sátoro-

76

IDENTIFIKÁCIÓ

zó gyerekek alternatív címet viselõ, itt következõ csoportjátékot. A csoport három éve mûködik, az ijedtszívû gyerekeknek ez a 20. csoportjátéka. Résztvevõi két tíz-tizenegy éves kisfiú és egy kislány, a kilencéves Viktória. A történet elõkészítése, kimunkálása során, amikor a gyerekek felvázolták, mit is óhajtanak játszani, azt jelezték, hogy kétségbeesett gyerekekrõl lesz szó, akik elhatározzák, hogy megszöknek, mert boldogtalanok. Eleinte nem derült ki egyértelmûen, honnan is szöknek meg, valódi családjuktól, ahol roszszul bánnak velük, vagy intézetbõl, ahová kihelyezték õket, vagy befogadó családból. Egyértelmûen vázolták fel azonban az alaphelyzetet, a gyerekek boldogtalanságát, megfélemlítettségét (ijedt szívûek), változtatásigényét és lázadását. Valódi szüleiket (amennyiben nem velük élnek) a játéktéren kívülre helyezik, azt híresztelik ugyan róluk, hogy meghaltak, de ez nem igaz, a gyerekek úgy gondolják, hogy anyjuk bizonyára él. Az indításkor kialakított helyzet hasonlít Harry Potteréhez: mostoha körülmények, elkeserítõ bánásmód, változtatásigény. Ám ezek a gyerekek nem számíthatnak külsõ segítségre, nincs egy alternatív varázsvilág-lehetõségük, hanem mint története során többnyire Harry is, magukra vannak utalva. A színre hozott történetben Mariannára, a pszichodramatistára osztják ki a gonosz örökbefogadó, más néven a boszorkány szerepét. (Láthatjuk, hogy a gyerekek fantáziavilágában Harry Potter univerzumának megjelenése elõtt, mint ebben az 1998-ban lejátszott színdarabban, a boszorkány tradicionális, népmesei formájában jelenik meg, abban a formában, amelyet a meseelemzõk a negatív anyakép megtestesítõjeként, a jungiánusok pedig bizonyos megkötésekkel egy anyai archetípusként értelmeznek). Marianna a rossz anya vagy a boszorkány szerepében és iskolai minõsítésük ismeretében játssza meg az elutasító nevelõanyát, aki nagyon szigorú és türelmetlen, a gyerekeket hajszolja, tanulásra buzdítja, írott dolgozataikat „rondának” minõsíti és szétszaggatja, kötelezi õket, hogy újrakezdjék. Bálint, a kevésbé

Felrohannak a padlásra. látnak ugyan gyanús tutajokat. ami talán rosszul is végzõdhetett volna. hogy elhagyják a házat. uga-buga” csatakiáltással érkeznek az indiánok a nagyfõnök vezetésével. vagy meghaltok! Az egyik eszkimó gyöngéd közeledési kísérletet tesz a kislány felé (édesemnek szólítja). el nem tûnnek a láthatárról. és érvelni próbál. Közelharcba keverednek. tutajt ácsolnak. ha a gyerekek idejében nem menekülnek. Hogyha fagyizunk. ezek egyike bejelenti: Mi vagyunk az eszkimó szörnyek. engedetlenség esetére vacsoramegvonással fenyegeti a gyereket. de a másik eszkimó azonnal más fordulatot ad a történetnek – Helló! Együk meg ezt! Társa azonnal belemegy a játékba: – Finom hús lesz belõle! A legfinomabb! Én vagyok a legjobb szakács! Megöljük! . és felelõsségre vonjuk a betolakodókat. elõször egy rettenetes medvével találkoznak. hõsi helytállásaik és beavatásaik kalandos története. Ahogy a sátor mélyébe vonulva tutajon leúsznak a folyón és kikötnek.” Ekkor kezdõdik vándorlásuk. A második próba: „Uga-buga. mert elhatározzák. a gyerekek megélénkülnek. de mégis kikötnek. Amint az anya kiteszi a lábát. vele a kisfiúknak meg kell küzdeniük. mondván: „Sokkal jobban tudunk akkor tanulni.” De ez a humoros észérv nem hatja meg a boszorkányt. mondta a tanár néni. akkor sokkal jobb lesz az eszünk. és elindulnak a folyón. – Mit keresel a földünkön? Majd kiderülnek rabló hajlamaik: – Ide a pénzt.AZ IJEDTSZÍVÛ GYEREKEK 77 kiszolgáltatott kisfiú fagylaltot szeretne. Továbbmennek a vízen. Ekkor különös fajzattal kerülnek szembe. Márk indokolásul meg is jegyzi: „Én nem szeretem ezt a mamát. amelyre sátort húznak.

78 IDENTIFIKÁCIÓ Kiderül. ezek megesznek minket. A tutajos gyerekek gyorsan megrakják a kazánt szénnel. – Úristen.” A gyerekek kénytelenek megpihenni. uga-buga – elkapják a kislányt. legjobb lesz. a játékfázis elõkészítõ szakaszában említett rendõrök nem jelennek meg. Márk úgy határoz. Bálint banánt kínál. A szerkezet azonban csütörtököt mond. úgy határoznak. Uga-buga. De azért felveszik a harcot. hogy egyszer jó lesz az esküvõi üst. amelyet lakályossá kell tenni. hogy új . leütik a kannibálvezért. uga-buga! A gyerekek észbe kapnak. Visszaszólítják Mariannát. ha erõt gyûjtenek. Az elõre jelzett büntetés elmarad. amelyet magával hozott (mert indulás elõtt a tutajozók felszerelték magukat élelemmel is). és kijelentik: – Be kell öltöztetni esküvõi halálos ruhába! (Hoznak egy üstöt. hogy át kell festeni a tutajt. hogy az eszkimók nagyon modern felszereléssel rendelkeznek. „Azzal gyorsabban megyünk”. lézersugaras kamerájukkal akarják a betolakodókat megsemmisíteni. az önállósodott gyerekcsapatnak hiányérzete maradt.) Az egyik tutajosfiú védelmébe próbálja venni a kislányt: – Vigyázz onnét. Bálint megjegyzi [félre]: – Tudtam. mit nézel? A banánt egész végig nézted? Edd meg! Te is egyél! Ezzel véget is ér a kalandos utazás. maradjon a sátor belsejében. megkötözik. Bálint Viktóriát biztatja banánevésre. hogy ezek az eszkimó szörnyek kannibálok. engedd el a testvéremet! De a kannibál lihegve újra hallatja csatakiáltását: Ugabuga. és eliramodnak a folyón. magukkal hurcolják. meghagyják Viktóriának. „Pont egy Kanárisziget elõtt. Ekkor egy kissé kétértelmû játék alakul ki a banán körül. – Hé. tûnjünk innét. a gyerekek új életet kezdenek a tutajon. Valahogy mégis úgy tûnik. Kiderül.

egy tíz év körüli gyerek nem lehet meg ideális szülõkép nélkül. mint a festékek istennõje. Viktória – a darab néma szereplõje – szülei alkoholisták. mint hogyishívják. – Mariann néni. az iskolában rosszul tanult. nem is ismeri. Az . A kezdeti ingadozások akörül alakultak. most jöjjön maga újra. kifejezi ijedtszívûségük. hogy Márk az apját. aki õket kétéves korában elhagyta. A színre hozott jelenet különlegessége. Képzelõerejük gazdagsága azonban ellentmond a róluk alkotott iskolai értékelésnek. hogy felderíti. kevés beszédû. vagy a nem valódi család. hogy valódi szüleik elhanyagolók-e. a gyerek retardált. és a tér és idõ korlátai miatt olykor elliptikus. szeretethiánya váltja ki a lázadást. A gyerekek életkörülményeirõl annyit. egyenesen veszélyeztetettnek mondott. hangfelismerése) elégtelen.AZ IJEDTSZÍVÛ GYEREKEK 79 szerepben. Iskolai teljesítménye (helyesírása. és a pszichodramatikus kifejezés eszközeinek sajátosságai folytán (ezek a jelenetrõl készült videofelvételen is szemlélhetõk) a részletekben természetesen sokkal színesebben és plasztikusabban elevenedik meg. A két fiú helyzetének különbözõségén túl ez a habozás a valódi szülõk. gyerekéért életét is feláldozó anyaideálját. Bálintnak baleset következtében epileptikus tünetei voltak. lásd errõl Harry szeretõ. elégtelen iskolai teljesítményû gyerekek különleges fantáziavilágába. majd végleg nagyanyjára bízta. Ez a rövid pszichodráma bevezet minket kevéssé intelligensnek tekintett. anyja különbözõ élettársakat váltott. szociálisan és családi körülményeikben hátrányos helyzetû. Mondanivalója cselekménygazdag. õmiattuk boldogtalanok. tömör. anyapótló tündér vagy õsszellem szerepében jelenjék meg. figyelemzavaros. anyák meg nem nevezését. kilencéves korára lett szobatiszta. az árvaház vagy az örökbefogadó környezet ridegsége. Amely improvizált jellege ellenére. kétségbeesésük okait: „felnõttek segítõ jelenlétére” õk is nagyon kevéssé számíthatnak. kímélését szolgálja.

Hagridra. hogy a valódi szülõk. talán kevésbé ijedtszívû gyerek. A kétévi játékterápiás tapasztalat után a három. hogy felfedeznek egy képet (bizonyos értelemben Harrynek is fokozatosan sikerül szüleinek képét álomban és közlésekbõl felidéznie). (Ezt a pszichodramatistának mondja. és akkor maga már elment jó messzire. Bálint arra is utal. akár az életükre törõ primitív emberevõ szörnyekkel. hogy ez a fajta veszélyeztetettség Rowlingnál. Bálint arról. . de felsõbb osztályba léphetett. hogy valódi szüleik arculatát nem ismerik: – Csak azt mi nem tudjuk. elég ügybuzgó tanuló. az elfogadottság hiánya. amin maga rajt lesz. Ebben az általuk megteremtett csodálatos világban képesek lettek különbözõ ellenségekkel megbirkózni. nem képesek tanulni. felhatalmazza szõrös lábú alattvalóit a kisfiúk elfogyasztására) nem fordul elõ. Az orális veszély (félelem a lenyeletéstõl. legalábbis az anya léteznek valahol a messzi távolban. A jelenetbõl az derül ki. Hogyan lehetne kedve tanulni egy gyereknek. különös. akit állandóan megaláznak? Harry Potterre nem érvényes ez a mechanizmus (de a veszélyeztetett gyerekek egy részének is sikerül. a vak óriáspók végül úgy dönt. akár az állati fenyegetéssel (a medve). Õ ha nem osztályelsõ is. Viktóriát is beleértve. év végén pótvizsgával ugyan. a védettség. megevéstõl) nagyon archaikus réteget mozgósít a gyerekek fantáziájában. a néma szereplõt. hogy ilyen érzelmi légkörben nem hajlandók. hogy hiába hivatkozik Harry és Ron közös barátjukra. meghaladni állandó lebecsültségükbõl adódó teljesítményképtelenségüket). Ami a bántalmazott gyerekek többségére valóban jellemzõ. hátrányos helyzetû gyerekek alapproblémája a meg nem értés.80 IDENTIFIKÁCIÓ elõkészítés során felmerült. talán az egy pókvilág-epizód kivételével (emlékezzünk. nem kiváló. aki a játék szimbolikus terében már anyahelyettesként jelenik meg. többnyire külsõ segítséggel. esetleg elutaztak. és találunk egy fényképet. de teljesítésképes.) Mit közvetít ez a pszichodráma a gyerekek képzeletvilágáról? A veszélyeztetett. akit beleképzel az anya képébe.

a tehetséges és eredeti gyermek-pszichodramatista a következõképpen foglalja össze: „Szakadatlan küzdelem az elfogadásért.” Rowling mondanivalójához hasonlító gondolatok ezek. Õk voltak az ijedtszívûek és az agresszorok. mint láttuk. Harry Potternél és olvasóinál. A gyerekekkel kapcsolatos célkitûzéseit Bogdán Marianna. pusztító fegyverrel rendelkezõ kannibál eszkimó szörnyek. de úgy. Vagyis megtalálták a módját. aki szerint a törekvés az élet jobbá tételére nem feltétlenül eredményes. Mintha a kislány egyszerre ébresztene szexuális és agresszív érzéseket a két kisfiúban. egyaránt kérdés formában merül fel ugyanennek a kettõsségnek eredete és jellege: Griffendél vagy Mardekár. hogy egyaránt kijátsszák saját emancipációs szükségletüket és agresszív késztetéseiket. Átöltöztek. Mert hozzátehetjük. hogy spontánul átváltozzanak gyerekbõl állatba. az emberi kompetenciák megszerzéséért. Egy másik sajátos vonása a fenti pszichodrámában megjelenített gyerekfantáziának a szexualitás és az agresszió összetartozó. A játékban vállalják és kipróbálhatják e kettõs érzést” – mondja a drámavezetõ. de még a medve is. a lézersugaras. A kislányt az eszkimók nem egyszerûen fõzik bele az üstbe. de szükséges. hogy a kisfiúk kettõs szerepben játszották meg a harci jeleneteket. az elhagyattatás ellen. Az indiánok. vagy a róla készült videofelvétel nézõje egyaránt érzékeli: talán nem egyszerûen a szereplõk kis számának tulajdonítható. rézbõrûbe. amiért élni érdemes: megtartani a vágyat. egymástól elválaszthatatlan ábrázolása. hogy végül a gonoszok legyõzõivel azonosultak. . hanem beöltöztetik. Mintha egyenértékû lenne a feleségül vevés és az orális bekebelezés. Valamiért. eszkimóba. hogy önmagukban hordozzák egyidejûleg a megtámadó és a megtámadott. hogy az élet még jó is lehet. az áldozat és a támadó lényét. a bizalomért. és ezt a darab valamennyi olvasója. „kifejezve azt is. a támadók és a védelmezõk.AZ IJEDTSZÍVÛ GYEREKEK 81 nála nincsenek humanoid emberevõk. ez a fenti fantáziajáték egyik legeredetibb kifejezése „esküvõi halálos ruhába”.

A varázsló. kiparancsolja a gyengélkedõbõl azokat. Weasleyre esik. sem megbecsülésre nem számíthat. hat fia és egy lánygyereke mindennapi életét. de nem alakul ki köztük semmiféle intenzív érzelmi kapcsolat. Ellenkezõleg. de ezúttal önerejével kellett szemtõl szembe megvívnia a fekete mágiát gyakorló szörnyeteg. Rowling világosan kimondja. valahányszor beteg. sem figyelemre. Miután Harry eddigi életének legnagyobb megpróbáltatását átélte. a tanárok között az iskolai fegyelem egyik legmeggyõzõdésesebb õre. Odaadóan gondoskodik Harry fizikai jólétérõl és egészségi állapotának helyreállításáról. Az írónõ érezteti. akik szerinte zavarnák Harry nyugalmát. akinek anyai ösztönei saját lehetetlen. mindig rossz a lelkiismerete. Az igazgatóhelyettes. Választása a hétgyerekes Mrs. igen nagy tekintéllyel irányítja férje. az írónõ szükségét érzi. õsgonosz Voldemorttal. hogy a továbbiakban szeretõ anyai gondoskodásban nemigen volt része. Harry mintha félne tõle. aki egyben a Griffendél-ház vezetõje. hogy ez a szigorú asszony – bár érzelmeit ritkán mutatja ki – szereti Harryt. dagadt. és attól fél.82 IDENTIFIKÁCIÓ ANYAKAPCSOLAT. BARÁTSÁG. Mme Pomfrey. Petunia néni. nyafogó fiacskájának elkényeztetésében és Harry iránti érzéketlenségben merülnek ki. hogy valamiféle nõi személyt mellé rendeljen vigasztalónak. anyai nagynénje szörnyû nõszemély. A történet további menetében felmerül az anyapótlás szükséglete. a javasasszony gondozza Harryt. hogy büntetés vár rá. Ennek ellenére nem mondhatjuk. McGalagony.és boszorkányképzõ iskolában eltöltött éveinek során találkozott még más nõi személyekkel is. . hogy Harry érzelmi életében jelentõs szerepre tett volna szert. aki papírforma szerint egy varázslócsalád anyaszemélye. amikor negyedízben. mert valahányszor hívatja. SZERELEM Eltekintve Harry életének elsõ évétõl. Tõle a kisfiú semmiféle anyai szeretetre.

szegénynek mondott Weasley asszony elképesztõ mennyiségû táplálékkal és egyéb földi jóval látja el kis védencét. . Harry drágámhoz mindig van egy jó szava. Harry érzelmi életének alakulására tehát jellemzõ az anyahiány.ANYAKAPCSOLAT. De az eddig megjelent négy kötetben erre a kérdésre választ nem kaptunk. Egyszóval jobb híján… de jelenléte Harry mellett nagy megpróbáltatásának rettenetes óráiban nem igazán meggyõzõ. hogy az édesanyja áldozata védelmet biztosít neki: „Az édesanyád az életét adta érte. kis fantáziájú nagycsaládos anyukára hasonlít. míg õ. és úgy tûnik. hogy hatalmából. A magyar viszonyokat ismerõ gyerekek számára ez az ágrólszakadt. BARÁTSÁG. és tõle telhetõen dédelgeti. Harry Potter csodálatos megmenekülésének rejtélye már a regény legelején felmerül. Ennek ellensúlyozására jelenik meg álmaiban az anyai önfeláldozás. Dumbledore a titkot egyelõre nem fedte fel elõtte. hogy Harryt bármikor nagylelkûen befogadja. Voldemort összeomlott egy szinte konzisztencia nélküli testetlen árnyékká. hogy megmentsen téged… Egy olyan mély érzés. az egyéves gyereken nem fogott a világ leghatalmasabb gonosz szellemének. Harry anyja önfeláldozásának köszönhette megmenekülését. SZERELEM 83 de aki jellemében inkább egy szorongó. a halálfalók zsarnok fõnökének kivédhetetlen Adava Kedavra átka. jótét lélek. Harry életét édesanyja saját életével váltotta meg. Kétségtelen. amikor fiacskája és Voldemort közé vetette magát. Harry fel is teszi Dumbledore-nak a kérdést: miért akarta õt Voldemort legyilkolni. amelynek hála. aggodalmas. egyéves korában gyõzte le a kisded a nagy hatalmú kényurat. jellegébõl valami átszállt a kisgyerekre. engedetlen ikerfiait. Elsõ szembesülésekor Voldemorttal. Emlékezzünk a képszerûen és dramatikus hangsúllyal idézett jelenetre: Harryt ne! Harryt ne! – kiáltotta édesanyja. csak azt jelezte. Ha lehordja is nagy fantáziájú. az anyai szeretet vonta a kisgyerek köré azt a misztikus védelmet. hogy ennek még nem jött el az ideje… Azt azonban már az elsõ kötet végén megtudjuk.

a primer duális kapcsolat jelentõségérõl a pszichoanalitikus iskola különbözõ teoretikusai számos könyvet írtak. Az újszülöttnek édesanyjával való kapcsolata. a kölcsönösség. Bálint Mihály. Adler úgy véli. bõre teljesen kisebesedett. Ez az erõ ott van a bõrödben. és minden további emberi kapcsolat prototípusa. hogy érzelmi világát másokkal megossza. a Budapesti Iskolából elindult jelentõs angol pszichoanalitikus az anya–gyerek viszonyt primer szeretetnek nevezi. Moreno segéd-énként jelöli meg. gyerekvédõ. õsmodelje. A dualis viszony mintájára valósulnak meg a késõbbi emberi kapcsolatok. hogy létezhet egy olyan partner. amelyet primer vagy primitív tárgyszeretetnek nevezünk. Ez egy olyan kétszemélyes viszony.84 IDENTIFIKÁCIÓ mint édesanyádnak az irántad való szeretete. eredeti kialakulása. duális kapcsolat a gyerek születésekor (az sem kizárt. akiben feltétel nélkül megbízhat. Nem sebhely vagy más látható jel formájában… Akit egyszer ennyire szeretett valaki – aki talán már rég nem is él –. Harry…” Dumbledore itt Harry második veszélyes találkozásának kimenetelét kommentálja. Nem tudta a kezét használni. örök nyomot hagy maga után. másokkal közösen alakíthassa. „A tárgykapcsolatnak az a fajtája. hogy ekkor alakul ki a gyerek õsbizalma. Õstípusa. amelynek jellegzetes vonatkozása. az ún. válik a gyerek alkalmassá arra. amely szerinte az egyén fejlõdését döntõ módon befolyásolja. azt a szeretet ereje mindhalálig védelmezi. mert amikor hozzá ért. hogy Voldemortnak a turbánjában rejtekhelyet biztosító gonosz Mógus képtelen volt megölni õt. más misztikusabb jungiánus gyerekanalitikusok egységvalóságként. a fejlõdés kezdeti állomásához kötött. az az érzése. egyfajta kétszemélyes összemûködés. Harry különleges védettségének egyik eleme tehát ez a gyerekóvó. arra utal. Ezt a viszonyt egyesek primér kapcsolatként. már az anyaméhben) keletkezik. A fejlõdésnek ez a fázisa elengedhe- . mert tenyerén az eleven húsig átégett a bõr. hogy azt megelõzõen. gyerekmentõ anyai szeretet.

tehát különleges jelentõségû anyai kapcsolatnak megnevezésére Bálint Mihály az angol primary love kifejezést használja. hogy érzelmileg kiteljesedjen. figye- . hogy az anyja nemcsak rendkívül erõsen szerette õt. Nála persze többrõl is szó volt. ez a hiány nehezen pótolható. hanem ez az anyai szeretet olyan határtalan volt. amit Bálint Mihály õstörésnek. A primér anyakapcsolat egy eredeti érzelmi töltés biztosítója. gyakran passzívvá. a gyereklélek meghibásodásának nevez. és mivel kapcsolatot nehezen tudnak teremteni. Ekkor áll be az. hogy meggyógyuljon. amelyek ebben a nehéz korszakban is éltették. mert ennek a gyereknek olyan érzelmi tartalékai voltak. amelyben az. Ez a primér szeretet „a békés nyugalom és a kölcsönösség mindent átfogó érzése”. az életben örömet nem lelõ. Ezt a jelenetet alakította ki Németh Mariann gyerekpszichodráma-csoportjában egy Pisti nevû tizenkét éves kisfiú. gyakran ellenséges érzésekkel. akiknek nem volt részük édesanyjuk odafordulásában és intenzív szeretetében. A nem kielégítõen jó kisgyerekkori anyakapcsolat a gyereket megakadályozza abban. de amelyben kirajzolódnak azok a feltételek. Errõl szól egy nagyon röviden összefoglalható kis jelenet. hogy a tíz nehéz évben. hogy az életösztönnél is erõsebbnek bizonyult. Ez az egyéves koráig átélt intenzív anyakapcsolat óvta meg Harry Pottert attól. a rossz bánásmód teljesen felõrölje önbizalmát. morcos egyénekké válnak. SZERELEM 85 tetlen.ANYAKAPCSOLAT. amelyet a Dursley családnál töltött. Ez egy olyan közösségi viszony. A kisfiú passzív.” Ennek a gyerek egész további életét meghatározó. ami az egyiknek jó. a másiknak is megfelel. Azoknál a gyerekeknél. arról. hogy másokban és önmagában megbízzon. amelyek között remény van arra. vagy egyenesen kiközösítéssel is találkoznak. visszahúzódó. Ez volt Harry Potter védettségének egyik fontos forrása. hiszen Lily Potter életét adta kisfiáért. Az így induló gyerekeknek nincsen energiatartalékuk. érdektelenné. BARÁTSÁG. amely a reményt vesztett gyerek magáramaradottságáról ad hangulati képet.

volt egyszer egy királyfi. a gyerek az apánál maradt. tündér formájában. kopog. a királyfi feláll. A négy kisfiúból és egy kislányból álló pszichodrámacsoportban Pistit gyakorta megtámadták a többiek. fogadjon be. Kérem. Egyik nap bekopogott hozzá egy öreg varázslónõ. és a kislánnyal csak ketten voltak. Mariannának kellett megvédenie. (Sári jön tündérként. az öregasszony. mint hogy gyerekével foglalkozzék. egy öregasszony. rossz tanulmányi eredményei miatt került a nevelési tanácsadóba. elátkozta a királyfit. odamegy. . (Közeledik a hajlott hátú öregasszony. amikor a többiek hiányoztak. és nem tudok hol aludni. Hát egy nap múlva az öregasszony újra jön. vállán palást. akinek nem volt hol aludnia. ám Pisti nem is reagált. aki nem akart semmit sem csinálni Szín: A A KIRÁLYFIRÓL. aki soha nem akart semmit. NEM AKART SEMMIT Pisti (narrátorként): Hol volt. no azért! (Visszaül. és megint eljött. tessék. ameddig a rózsának a szirmai… ameddig el nem hervad a rózsa. Az itt következõ pszichodrámát a csoport a 2000/2001-es tanév utolsó ülésén játszotta. Szülei elváltak. A királyfi addig elátkozva marad. ki az? Sári (tündérként): Én vagyok az. Mese a királyfiról. és a nagymamája neveli. Pisti (királyfiként): Itt sem fog aludni! Menjen el! No gyorsan. Bekopogtat. kopogtat. tündérré változott az öregasszony.86 IDENTIFIKÁCIÓ lemzavaros gyerekként.) Sári (öregasszonyként): Szabad bejönnöm. AKIFején korona. fején varázslósüveg. SEM CSINÁLNI MESE királyfi ül egy széken.) Pisti (királyfiként): Igen. fenyegették. anyjának kisebb gondja is nagyobb. Pisti: Már megint te vagy? Sári: Megint.) Hát ez meg mit akart? Pisti (narrátorként): Másnap tündér formájában. kérem? Nagyon esik az esõ. és szállást kért. hol nem volt.

két szirma. Pisti (narrátorként): Hát teltek. S amíg valaki nem szeret meg a szörnyeteg külsõd alapján. hogy változz szörnyeteggé. és boldogan éltek. míg meg nem haltak. hogy igazán megkedvelte. és boldogan éltek. hogy õt már nem szereti meg senki. az országban. Addig elátkozlak. hogy igazán megkedvelte. Akkor a szörnyeteg egy napon elment. Bonyolult érzelmi hiányhelyzetet fejez ki ez a kisfiú. amíg lehull az utolsó szirma. pontosan az elõtti napon jött egy lány… Sári (közbeszól): Azt mondta neki. el leszel átkozva. örökre így maradsz. amiért a külsõ alapján ítéltél meg. akit elõször nem szívesen fogadott a szörnyeteg. és soha nem akart semmit. S mikor az utolsó napon a rózsának az utolsó szirma lehullott volna – a szörnyeteg egész végig azt hitte. Semmit! Egy nap egy lány jött az udvarba.MESE A KIRÁLYFIRÓL. múltak a napok. Mint a Széplány és a szörnyetegben. nem is volt képes bármit is csinálni. Itt van ez a rózsa. a rózsának egy szirma. Tudniillik ez a szörnyeteg nagyon-nagyon mogorva volt. hogy szeretethiánya okozta paszszivitását. s hogy ilyen lesz a külseje örökre – s mielõtt lehullott volna az utolsó szirma a rózsának. míg meg nem haltak. és egyben megérteti velünk azt is. és a szörnyeteg visszaváltozott herceggé. ezentúl. De aztán összebarátkoztak. Pisti (narrátorként): S utána lehullott a rózsa utolsó szirma. és a szörnyeteg visszaváltozott herceggé. AKI NEM AKART SEMMIT SEM CSINÁLNI 87 Pisti: Te szutykos! Paraszt! Sári: Amiért nem fogadtál be. És elvette a lányt feleségül. És elvette a lányt. kiment a kertbe. Ezért nem akart. s ha téged addig senki sem szeret meg a külsõd alapján. Hát ennyi. de senki nem szerette meg a szörnyeteget. három szirma már lehullott. Pisti (narrátorként): …azt mondta neki. életkedvhiányát. a kis- . Sári (közbeszól): S utána lehullott a rózsa utolsó szirma. el leszel átkozva.

hanem a mesék szokásos fordulatával találta meg. hogy deus ex machina-szerûen. társadalomellenes cselekvésbe menekülnek. vagy mint a fentebb idézett szöveg folytatásában Adler megállapítja: „Hogy a szégyen és megaláztatás bûvös körébõl kiszabaduljanak. zsarnoki világot teremtett volna meg. „a szörnyeteg egész végig azt hitte. jött egy lány”. hogy minden helyzetben megtalálja a módját annak. Harry élete kockáztatásával vállalta. amelyben választási lehetõsége van. akkor is. szörnyeteg külseje szinte lehetetlenné tette. hogy Voldemort új életre kel. Hogy a továbbiakban boldogan élhessen. azt jelentené. mert a Bölcsek Köve által nyerhetõ életelixír nevû folyadék megszerzése. nem mondanánk. Ha olyan helyzet adódik. hogy a könnyebb megoldás helyett a jót válassza. Harry vállalja ezt a szembesülést. Hát ennyi.” Harryt ez a veszély nem fenyegeti. hogy megakadályozza Voldemortot a hatalom birtoklását biztosító csodálatos kõ megszerzésében. amely nemcsak új életet. míg meg nem hal. hanem bûnözõkké. Harryre azonban jellemzõ a bizonyításkényszer. Ellenkezõleg. akitõl mindenki annyira retteg. amikor Harry másodszor kerül szemtõl szembe Voldemorttal. hogy õt már nem szereti meg senki. hogy kifejezze elbátortalanodásának okát. ebben kellett õt megakadályozni. hogy még a nevét sem meri kimondani. az õ jellemének legfontosabb vonása. A . a nehezebb utat választja.88 IDENTIFIKÁCIÓ fiú visszahúzódása. hanem halhatatlanságot biztosít fogyasztójának. ha döntését – mint ez gyakorta elõfordul – habozás elõzi meg. hogy bárki is közeledjen hozzá. könnyen válnak nemcsak passzívvá és életunttá. Az elsõ kötet végén. Pisti a csodavilágban módot talált arra. Kiteszi magát a halálos veszélynek. A megoldást. Azok a gyerekek. akiknek nincs a Harryéhez hasonló érzelmi tartalékuk. akkor Harry mindig a helyes. A nagyúr hatalmának újraéledése igazságtalan. mikor a rózsának az utolsó szirma lehullott volna. Ekkor azonban csoda történt.

hogy végre talált valamit. azt hihetnék. A közös cselekvés oldja meg Az ijedtszívû gyerekek magáraha- . hanem. hogy megijedtem Pitontól. hanem az utóbbi száz év legjobb fogójának bizonyul. hogy a halálos ellenségének tartott Piton vezeti a következõ – Harry háza. hogy a varázsiskola sportjában. nem acting outban. de erre Harry képtelen. társai arra biztatják. Képzeletvilágukban a kiutat a gyerekek gyakran úgy találják meg. A kétségbeesett gyerekek kapcsán egy másik olyan kérdés is felmerül. AKI NEM AKART SEMMIT SEM CSINÁLNI 89 kisfiú mûködési dinamikájának ezt a sajátos vonását összefüggésbe hozhatjuk azzal. bódult örömmel döbben rá. ugyancsak kihívásra válaszolva. feladatvállalását annál nagyobb kétségek elõzik meg. barátságukra építenek. az õ segítségükre. akár saját élete veszélyeztetése árán is. és milyen csodálatos”. Harryrõl kiderül. Amikor új feladatok elé kerül. hogy gyerektársaik együttérzésére apellálnak. a kviddicsben nemcsak tehetséges. Majd én megmutatom nekik. empátiájukra. és minél kiválóbbnak bizonyul egy adott feladat teljesítésében. hogy a felnõtt vagy szülõhiányos gyerekek hogyan tudják anya. „Játszom a meccsen – hangzik döntése –.” Harry tehát a kevéssé szeretett gyerekektõl és a kiválasztottság tudatával nem rendelkezõ gyerekektõl eltérõen saját önérvényesítõ tevékenységét nem rosszaságban. hogy kisgyerekkorában képességeit mindig kétségbe vonták. abban.vagy szeretethiányukat kiegyensúlyozni. jelentsen beteget. mint Harry Potternél. nem bûnözésben találja meg.MESE A KIRÁLYFIRÓL. ha meghátrálnék. „hisz repülni nagyon könnyû. Majd amikor. a Griffendél számára döntõ – mérkõzést. mégis. mielõtt elõször seprûre száll. hogy tevékenységét mások. pánikba esik arra a gondolatra. és az az érzése. Harry többnyire kishitû is (ez Rowling írói fogásai közé tartozik). elõször megpróbál repülni. hogy egy teljesen új tevékenységben kell képességeit megmutatnia. amit tanulás nélkül is tud. ellenkezõleg. hogy a többieknél sokkal ügyetlenebb. amikor kiderül. Egy ízben. az egész varázsvilág jövõje megjavításának szolgálatába állítja.

akit éppen végveszélytõl mentenek meg. Harry Ron társaságában Hermione keresésére indul. Ronnal az iskolába indulásakor a Roxfort Expresszen ismerkedett meg. hogy egybõl kitárta szívét vörös hajú. amely õt két évfolyamtársához. ami Ron oldaláról bizonyos csodálattal társult. és önálló életet él. Sirius Black és . hogy a legendás Harry Potterrel került össze. hogy õt illeti a vezetõ szerep. Ronnal és Hermionéval alkot. Hermione eleinte nem nyerte meg a két fiú tetszését. mintha õ lett volna a hibás. Hermione vállalja a felelõsséget. mondhatnók. hogy a csapat (többnyire három gyerek) elvonul. talán legfontosabb érzelmi kapcsolata az a barátság. Abban a hármasban. és a kiszolgáltatott. Magányos és nem kifejezetten boldog gyerekek történetei gyakran végzõdnek úgy. Ami Harryt illeti. lapátkezû útitársa elõtt. Ha a fiúk késlekedtek volna.90 IDENTIFIKÁCIÓ gyottságát. meglepõ. ellenkezõleg. Harry egész kollégiumi életének fontos. amint szabálytalanságba bonyolódtak – idegesítette õket. A kettejük közötti kölcsönös kapcsolat elég hamar kialakult. Hermione a rettenetes troll áldozatává válik. sõt olykor „beavatottabb” Hermionénak. amikor természetes segítõkészségétõl hajtva. a kislányra bízzák a ház õrizetét). Ronhoz és Hermionéhoz kötötte. mert felismerte. de olykor a valóságban is az ilyen típusú happy endet. Viszonyuk akkor változott meg. Ez szilárdra kovácsolja barátságukat. rosszul szeretett gyerekek gyakran választják képzeletalkotásaikban. (Ez itt a két fiú és Viktória munkamegosztásában mutatkozik meg: a két fiú elindul fát vágni. Például amikor – a harmadik kötetben – Dumbledore. akinek ezt megelõzõen sohasem volt barátja. hogy ijedten figyelmeztette õket a törvények betartásának szükségességére. szeplõs. de amikor rajtakapják õket. tudálékosságával és konformizmusával – ami abban nyilvánult meg. amely a továbbiakban töretlen. de azért ezt néha átengedi a nála okosabb és mûveltebb. amelyet két ház. A fiúknak azonban nem lett volna szabad a harmadik emeleten tartózkodniuk. Ilyen érzelmileg megerõsítõ szerepet játszik a rowlingi világban a Hermione–Ron–Harry hármas.és osztálytársával.

Hermione biztatóan megjegyzi: „– Harry… te nagyon nagy varázsló vagy. és semmi varázslóvér nem folyik ereiben. bátorsága és hûsége fontos eleme a gyerekek érzelmi egyensúlyának. Mindezt Hermione nem stréberségbõl. vagyis mugli származású. A három barát összetartása. Ta- . azt is mondhatnánk. AKI NEM AKART SEMMIT SEM CSINÁLNI 91 Csikócsõr megmentésének feladatával bízza meg õket. és önmaga feláldozásával megnyeri a partit. Rendkívüli buzgalmára jellemzõ. hanem szerénységbõl mondja. Ron elsõsorban ítéleteinek józanságával (ha nem egy seprûnyélen lovagló varázslógyerekrõl lenne szó. Amikor a rettenetes ellenség ellen a Bölcsek Kövének meghódításáért indul. de átveszi a vezetést.MESE A KIRÁLYFIRÓL. Harry érzelmi magányát nagymértékben oldja az. Hermione egészen sajátos jelenség. hogy mentegetõzve ugyan. Viszonyuk a kölcsönös szereteten és egymás kölcsönös megbecsülésén. Félreértések olykor ugyan adódnak. minden tanórán jelen akar lenni (a tantárgyak egy része választható). hogy két pajtása barátságára mindig is számíthat. Tudásszomja nem ismer határt. és a varázslás történeti és aktuális. állandóan a könyveket bújja. például amikor a Bölcsek Köve keresésekor az eleven sakkfigurákkal megoldja a varázsfeladatot. egymást segítése. minden csínját-bínját kívülrõl ismeri.” Harry zavartan szabadkozik. akárcsak a valóságban. hanem tudásvágyból teszi. szülei fogorvosok. Vele is elõfordul. és egy idõben több órán is jelen legyen. hogy kitolja az idõt. Eredetét tekintve õ sárvérû. Harryt. amelyek lehetõvé teszik. egyenrangúságon alapul. mondván: „– A nyomodba sem érek. Szorgalma határtalan. Harry sohasem kezeli fölényesen barátait.” És ezt nem udvariaskodásból. a megvalósítás eszközét (az idõ visszaforgatását) kettejük közül csak Hermione ismeri. hogy csodaeszközökhöz folyamodik. például amikor Ron kétségbe vonja Harrynek azt az állítását. hogy nem maga dobta be nevét a Tûz Serlegébe. hogy földközeliségével) segíti barátját.

akinek tetszett. akit apja egyedül nevelt. Például behatol Pitonhoz. hogy a csecsemõt magukhoz véve gyerekcsaládot alapítottak. megsebesítik magukat.92 IDENTIFIKÁCIÓ lán azért is. veszélyeztetett gyerekek fantáziavilágában sûrûn elõfordul. rendkívüli szorgalmán túl. hogy kiállhassa a különbözõ próbákat. Szívére veszi a házimanók sorsát. Jobb meggyõzõdése ellenére néha. groteszk lények gazdáiknak kiszolgáltatva. odáig menõen. akiknek tulajdonát képezik. azonnal súlyosan megbüntetik. Minden nehéz helyzetbe került vagy ügyefogyott. talán ez sem független sárvérûségétõl. érzékenysége a másság iránt és mindenkori segítõkészsége. Hermione és Harry összetartanak. hogy Ron. mert rendkívül kiterjedt ismereteivel ellensúlyozza azt a handicapet. amit származása jelent. Hermione legfõbb ismérve. amelyek segíthetik barátját. amelyben egy elhanyagolt kisfiú. hogy ellopja a varázsfõzet egyik nélkülözhetetlen alapanyagát. Hermione érdekükben valóságos rabszolga-felszabadító hadjáratot indít. Hermione Harry igaz barátja és szövetségese a gonosz erõk ellen vívott harcában. ami miatt egyébként a felsõbbrendû aranyvérû gyerekek ki is pécézik. Ezt a harmonikus barátságot meg is irigyelte egy tizenhárom éves magyar kislány. hogyha a legkisebb kritikai megjegyzést megengedik maguknak azokkal a varázslókkal szemben. és csecsemõ húgát vásárlás után egy nagy áruház elõtt gyerekkocsijában felejtette. és egy kislány. Ezek a kis. Ezek a gyerekek nemcsak a csodavilágban tá- . úgy kezdtek új életet. (A mi osztályunkban nincs ilyen – mondta. akinek édesanyja állandóan a televíziót nézte. Például gyakran segíti ki a kétbalkezes Neville-t. éjszakákon át tartó könyvtározással kutatja fel azokat a varázseszközöket és -eljárásokat. A kollégiumban õk a láthatatlan konyhások. teljes függõségben élnek. pedig más nembe tartoznak.) A barátság kialakításának szükséglete az elszigetelt. védtelen lénynek segítségére siet. a jó ügy érdekében maga is szabálysértõvé válik. Harrynek feltétel nélküli barátja és szövetségese. magukra hagyott. Egy Brúnó nevû nyolcéves kisfiú kitalált egyszer egy színdarabot.

Krumot szabad ideje nagy részében a könyvtárban találjuk. õk gyakran ünnepelnek. amelyek valamelyest átalakítják. hogy táncpartneréül felkérje. te lány vagy!” Kölcsönös vonzalom alakul ki a kétségtelenül nõiessé vált Hermione és az országos kviddics-bajnok Krum között. de érdeklõdik irántuk. hanem mert az Hermione kedvenc tartózkodási helye. A Krum és Hermione között kialakuló idill Ront valamelyest zavarni látszik. hanem a pszichodrámacsoportban is szilárd és egymást segítõ baráti kapcsolatokat alakítottak ki. pajtásai csodálkozva jegyzik meg: „Hermione. és élelemben sohasem szenvednek hiányt. hogy reménytelenül szerelmes Harrybe. piknik alapon. A három jó barát szerelmes érdeklõdése felébred ugyan. Többnyire a szabadban. mintha tudományos érdeklõdése túláradó volna. mint a valódi szerelmi kaland ideje. hogy nem képes a bolgár fiúra haragudni. Féltékenységét az is fokozza. a szépséges francia lány azonban nem igazán érdeklõdik iránta. Ron azért legjobban Fleur jelenlétében jön zavarba. Harry is csak tisztes távolból vonzódik Chóhoz. mert sportteljesítménye miatt rendkívül tiszteli. A rosszindulatú Rita Vitrol újságcikkében kiszerkeszti Hermionét. A tizennégy éves kor még – úgy tûnik – inkább az ábrándozás. . Kisebb gyerekeknél a feloldás. de téved. nem a trió tagjai iránt. de nem egymás. Mme Pomfreynél sikerül kisebbfajta fogszabályozást kieszközölnie úgy. A negyedik kötettõl kezdõdõen jelennek meg a regényben a kamaszkor igazi problémái. mert õ még nem érkezett el a párválasztás korába. ha nem is szerelmes. kapcsolódásvágyát. vagy legalábbis kiszélesítik a gyerekek kapcsolódáskészségét. a kislány már elígérkezett. és mire rászánja magát. aki a bolgár kollégium kijelölt versenyzõje. Amire a roxforti gyerekeknek nincs szükségük. de nem azért. amikor lezajlik és megoldódik egy drámai történet: barátaikkal együtt közös ünnepet ülnek.MESE A KIRÁLYFIRÓL. Hermione kozmetikai átalakuláson megy át. hogy amikor a három kollégium versenyének megnyitó ünnepén megjelenik. AKI NEM AKART SEMMIT SEM CSINÁLNI 93 maszkodtak egymásra. és majd minden lányba.

változatos és eredeti fantáziavilágú volt. A Bemutatkozáskor a tizenegyÉS A Roland kijelentette: RÓZSASZÍNÛ FANTOM éves FEKETE KÍSÉRTET „– Nekem nincsenek tulajdonságaim. (Lásd Elisabeth Badinter X. amelyet talán éppen az õ lelkében. Roland úgy tett. a kis Roland mit sem tudott. errõl a regényhõsrõl. Ez a kis francia fiú egyrészt rendkívül gazdag képzelõerejû. A tulajdonságok nélküli embernek parafrázisa. mert ez nála összefüggött azzal. A „tulajdonságnélküliség” nála az apjához való hasonlóság tagadását jelentette. mert hasonlóságot vélek felfedezni a Harry Potter-i világ és általában a gyerekek. mint akit semmiféle kötelék nem kapcsol apjához. Harry Potter csecsemõkorában elvesztett apja idealizált emlékébõl merített erõt. Hozzáfûzte: FEKETE KÍSÉRTET A RÓZSASZÍNÛ FANTOM ÉS A . másrészt önújjáteremtésének folyamatában ugyancsak meg kellett járnia az utat. aki – úgy tûnik – a férfinem identifikációs válságát fejezi ki a két világháború közötti Ausztriában.A RÓZSASZÍNÛ FANTOM ÉS A FEKETE KÍSÉRTET Ezt a történetet azért mondom el itt. hanem egyenesen zárójelbe teszi önmagát. amely lehetõvé tette.” Ily módon fejezte ki. hogy nem vállalta az összetartozást édesapjával és általában a férfinemmel. címû regényét. Y. Ez a kijelentés természetesen nem Robert Musil regénycímének.) Roland önleértékelésében valami hasonló tényezõ játszhatott közre. a jó és a gonosz vív meg egymással. itt Roland csodavilága között. hogy õ nem egyszerûen lebecsüli. hogy rettenetes kisgyerekkori élményeit feldolgozva felismerje helyét abban a harcban.

„Ez a rémalak megölt egy asszonyt. Csak késõbben mesélte el édesanyja. Az asszony férje halála után még évekig rettegett. hogy az élõ apa is milyen félelmetes volt. Megfélemlítette õt is. Az elsõben azt álmodta. kísértette õt férje emléke.” Apját ez a gyerek. hogy korai halála változtatta kísértetté az apát. egy hulla. Roland. nem tudta. Mire visszatértek. féltékenységével üldözte. hogy fiában egyszer csak kiütköznek apja vonásai. tabu téma volt a családban. Nekem szerencsére sikerült idõben elmenekülnöm. amikor meghalt. anyja. „– Ezért vagyok bizalmatlan – mondta. erõszakos természetû ember volt. hogy a fürdõkádba beszállt valaki.” Amíg az apa halálának valódi körülményeit nem ismertem.A RÓZSASZÍNÛ FANTOM ÉS A FEKETE KÍSÉRTET 95 „– Apám semmit sem hagyott rám örökül. visszautasította a táplálékot. és mindannyiunkat meg akart gyilkolni. Kicsi korában két visszatérõ rémálma volt. pánikba esett. anya és fia lecsillapodott. még azt gondoltam. ami mint Harry szülei halálának körülményei. a családra nehezedõ titokkal. aki szinte hallucinációs élességgel vélte férjét a zárt szekrénybõl elõbukkanni. Hogy megnyugodjon. de rögtön hozzátette –: Roland szerencsére csak rám hasonlít. ha nem volt anyja karjaiban. piros szemû embert látott. azt álmodta. Roland tehát beleszületett a kísértetvilágba. neki is rémálmai voltak. Amikor apja meghalt. hogy a halott apa visszajött a fiáért. De álmaiban kísértett. Anyja ezenfelül attól is tartott. nyolc hónapos voltam. Mintha . nem merte vállalni. de semmit nem örökölt. paroxisztikus reakciókat produkált. majd kikelt onnan egy rettenetes csontváz. úgy látszik. Roland apja. aki terrorizálta családját. akitõl fia semmit. Alig aludt.és közveszélyesként jellemezte egykori férjét. A másikban egy fekete. leköltözött a nagyszülõkhöz.” Így szembesültem a rettegést kiváltó fekete kísértettel. megveszekedett. csecsemõ fia. Az anya ön.

az õ történeteinek – ugyanúgy mint Rowlingéinak – vannak oly- . Egy szép napon ezzel a különleges. rózsaszínû. amikor problémáival szemben tehetetlennek érezte magát” (Adler: Az élet értelme). Roland még annak a gyanúját sem merte vállalni. amelyekben – anélkül. hogy elmondta volna – feldolgozta saját problémáit. amely „lehetõvé tette személyiségének felerõsítését. hogy mindennapi használatra kialakította saját álszemélyiségét. bátortalansága. Ebbõl a dilemmából Roland nem tudott másként szabadulni mint úgy. Rolandnak meg volt tiltva. Rolandot képzelõerejének mozgósítása segítette ki ebbõl az énhasadással fenyegetõ. hanem abból.96 A RÓZSASZÍNÛ FANTOM ÉS A FEKETE KÍSÉRTET a kisfiú páni félelmét kezdettõl fogva az anyai szorongások táplálták volna. Roland tulajdonságnélkülisége tehát nem az apa korai halálából származó identifikációs nehézségeibõl származott. Mint látni fogjuk. olyan kitalált meséket. egy konformista személyiséget. Errõl a „hasításról”. Ez valamenynyire hasonlít Harry magatartásához a Dursley családban. hogy emlékét felidézze vagy szüleire hivatkozzék. Roland ugyanis anyja segédletével egy bábut fabrikált magának. Roland az apakomplexumot leszorította a tudattalanba. mint Harrynek is egyébként. keresztlécekkel mozgatott marionnett-tel állított be. Nem szeretném itt a két év fantáziamunkáját visszaadni… Inkább a Rózsaszín fantom megjelenésénél kezdeném el. ha bármilyen apai (értsd nem anyai eredetû) vonást felmutatott volna. Ezáltal valósult meg nála a gyerekek csodálatos öngyógyító képessége. de nála ez csodálatosképpen nem járt egyéniségtorzulással. hogy anyja tilalma révén az apa tabu személlyé vált. Roland ekkor már két éve játszott velem. álmatlansága. nyomasztó helyzetébõl. rémálmai. hogy hozzá bármiben is hasonlít. nagy szemû. lelki meghasonlottságáról tanúskodtak betegségtünetei. Szeretetmegvonás veszélye fenyegette volna. iskolai fegyelmezetlensége. kerek fejû. õ is igyekezett nem ellentmondani a családi normáknak.

F.: Hát igen. Kutya: Ez szép! Mondd meg nekem. F. carramba kiáltással szólítja oda a boszorkányt. Története úgy kezdõdik..: Ti vagytok az emberek (?!). F. Társaival. . (Úgy vélte.: Megjárja. Mindezt gazdag váltságdíj reményében. haza. Kutya: És milyen a te bolygód? R. T. hogy „az egyetlen jó fej volt ebben az egész rohadt bandában”!) Õ a Rózsaszínû fantom.: Ott mindenki barátságos. egy Iá és egy Vau-vau (vagyis egy szamár és egy kutya) elhatározzák. más néven a fekete kísértet. az Ördöggel és a Boszorkánnyal egy bûnszövetkezet tagjai. aki különös. más néven az R. F. hogy gazdag látogatók érkeztek. bár Roland játékvilágát is át. és megparancsolja neki. F. a fõnök. robotszerû vagy földöntúli hanghordozással (Roland végig ilyen mûhangon beszélteti) a „Vau-vau”-hoz és az „Iá”-hoz fordul: R.: Dehogyis. A boszorkány ennek során be akarta õket lökni a medencébe. beszélek hozzád! Szereted-e a földi népet? R. hogy az elvarázsolt parkba mennek. nem baj? R. F. hogy két barát. amelynek igazgatója a rossz.: E. De vannak gonoszok is. közli vele. és hogy vagytok? Kutya: Hát te ki vagy? R. illetve szellemvasúton a kutyus és barátja találkozott egy különös lénnyel.A RÓZSASZÍNÛ FANTOM ÉS A FEKETE KÍSÉRTET 97 kor realitáselemei is. Telefon. hogy amikor a hullámvasút a hullámhegyre érkezik. siklassa ki a szerelvényt. szereted-e a földi lakókat? R. F. A fekete kísértet. a nevem.) Kutya (vissza szeretné tartani): Hová mégy.meg átszövi egy csodás meselégkör. Kutya: Mondd meg nekem… Én csak egy kis kutya vagyok. (Távozni készül. és egy bolygóról jöttem. rablók. de maga esett bele. Menet közben azonban a hullám-. kedves fantom. aki felkeltette a kiskutya érdeklõdését.

nincs nagy kedvem maradni. F.: Ez nehéz ügy. Kutya: És kapcsolatba léphetek veled. de nem érek rá. és mivel tolvajokkal találkoztam.: Ez perszonális. hogy megadhatom-e neked.: Nem tudom. F. mint père sonne. hogy az emberek reakcióit megismerjem. F.98 A RÓZSASZÍNÛ FANTOM ÉS A FEKETE KÍSÉRTET Kutya: És ki vagy te.: Igen. Kutya: Kérlek szépen! * Az eredeti francia szövegben a Rózsaszínû fantom itt personnelt mond. E.: Várj csak. vagyis az apa csenget. Kutya: De hogyan? R. én mindig kedves vagyok.: Nem – a felvételnek… vagyis a telefonnak. ami lefordíthatatlan szójáték. Ez az egyetlen rejtett utalás az apára az egész jelenet folyamán. F. F.: Dee… néhanapján. azokkal sem fogsz kommunikálni. jó volna viszontlátni téged. Szeretnélek megtanítani repülni. a Rózsaszínû fantommal? R. F. Kutya: Kinek van vége. Kutya: Ezek rossz reakciók voltak… De ha mondjuk jó emberekkel találkozol.: Én vagyok a Rózsaszínû fantom.: Igen. és rövidesen indulok. Kutya: És viszontláthatlak valamikor? R. F.: Igen. mondjuk a telefonszámomat. amikor a bolygódon leszel? R. Úgy hangzik. nekem? R. megkérdezem a… szüleimtõl. Mit tegyek? R.* személyes. F. . Kutya: Megadod? R. Azért jöttem a földre. Viszontlátásra! Kutya: És kedves leszel? R. különben vége. F. Kutya: Azt mondom magamban. F.? R. Kutya: Mert vissza akarsz térni a bolygódra? R. T.

megütöttem magam! R. spontán improvizációban: Roland beszéltette a Rózsaszínû fantomot. repülsz! Kutya: Nem igaz. A gondolattal repülünk? R. hogy repülsz. hogy elképzelt egy különleges. R. indulattal. F.: Arra gondolj. R. (Hangot vált.A RÓZSASZÍNÛ FANTOM ÉS A FEKETE KÍSÉRTET 99 R. ha valami rosszra gondolsz.: Megértetted? Kutya: Megütöttem az orromat. hogy a ke- . Kutya: Arra gondolok. Semmit sem értek.) És mit képviselt a Rózsaszínû kísértet? Roland játékából kiderülni látszik. mint amelyek Harryben Sirius Black iránt akkor ébredhettek. hogy repülsz. R.: Ezt a jelenetet ketten játszottuk minden elõkészítés nélkül. különös lényt. hogy repülök. Rózsaszínû fantom. F. Arra gondolj. jóindulatú kísértettõl. aki a kiskutyával (mely valaha Roland identifikációs bábját jelentette) valamiféle pártfogói kapcsolat.) R. aki meg akarja érteni.: Nem. aztán gondolj rá. Kutya: Nem repülök. F.: Ide nézz. Ha mindent beleadsz… Próbálj koncentrálni. vagy esetleg érzelmi viszony kialakítására törekszik. és mint kiderült.) Rád gondolok. F. ha rosszra gondolok… (Orra bukik. F. és hajlandó a segítségére sietni. idegen bolygóról érkezett. én a kiskutyát. így csinálsz (mutatja). ez nem lehet igaz. és már repülsz is. mit várhat a váratlanul megjelent. A gondolattal repülök. F. ez nagyszerû. F. rád gondolok. A kiskutya szerepében azt a kisfiút szólaltattam meg.: Kivéve. egy más világból. Kutya: Ha rosszra gondolok. A Rózsaszínû fantom olyan típusú reményeket ébresztett a kiskutyában.: Viszlát! Kutya: Viszlát! (NB. Kutya: Egymás szemébe nézünk erõsen.: Gondolj rá! Igen. amikor megtudta róla.

hogy belépett egy csodálatos. vagy ideális apává szélesedett. mert míg Rowling világában a halál végleges és visszafordíthatatlan folyamat. a halottakat feltámasztó ellenfantomként jelenik meg a Rózsaszínû fantom. A következõkben Roland álmában jelent meg csodatevõ varázslóként. ahol egy vallási õrületben szenvedõ kopasz férfi (valami szkinhedféle) elmetszette a gyerekek torkát. a Rózsaszínû fantom folytatta csodálatos pályafutását. lerántja róluk a halotti leplet. Azzal a különbséggel. viharos idõben egy erdõben találta magát. Ebben az álomban Roland talán azért volt képes egy rettenetes szorongást és halált átélni. Bemenekültek egy erdei kunyhóba. A jelenet befejezése után Roland elmondta. de beszéltetni is tudta varázsvilágának máshonnan jött teremtményét. nagy fekete szemekkel. nyomasztó gyilkos álomban. . ez a Rózsaszínû fantom a továbbiakban nagyszerû apaideállá. hogy míg Sirius Black nem váltotta be Harry reményeit. attól kezdve. Álmában Roland három barátjával. mielõtt gyilkosság áldozatává válnának). és a gyerekek azon nyomban feltámadnak. eredeti fekete fantomja ellenszerepében nem gyilkosként. Ekkor megjelenik a Rózsaszínû fantom. aminek során Roland nemcsak megteremtette. Ebben a jelenetben – amelyet bizonyos értelemben gyerekkori rémálmai ellenjátékaként is értelmezhetünk –. hogy másfajta kísértetek elõállításával is kísérletezett. nagy hatalmú varázsló. Roland messzebbre ment az õ csodavilágában. Ennek a kulcsjelenetnek a lejátszása után. majd lepedõvel (szemfedõvel) takarta le a tetemeket. bár igazán gyerekes külsejû. hogy csinálhatna egy borzalmas fantomot foszforeszkáló szövetbõl. a halál visszafordítható. és felvetette. hanem a gyilkosság feloldójaként.100 A RÓZSASZÍNÛ FANTOM ÉS A FEKETE KÍSÉRTET resztapja. ami valóban rettenetes volna. mert õ volt a legyilkolt három gyerek egyike (holott a gyerekek általában felriadnak álmukból. hanem a világ megsegítésére vállalkozott. aki nemcsak a kiskutya.

amelynek addig nem volt szabad megnyilvánulnia. A Fõnök. vagy ha úgy tetszik. Mintha Roland ezzel a bábfigurával talált volna módot arra. hogy a szimbolikusan rehabilitált apaszemély funkcióba lépett. a valaha az anyját kísértõ fekete kísértet analógiájára (amelyrõl a kisfiúnak állítólag nem is volt tudomása). a haramiafõnök. akiben a kisfiú megalkotta saját miniatûr karikatúráját. és kiszabadult a lefojtott agresszivitás. hogy megbirkózzék mindazzal az elfojtott agresszivitással. illetve kisgyerekek megmentõjeként lép fel. és meglép a bevétellel. már színre tudta hozni saját eltagadott agresszivitását. és amely A haramia megjavul címet viseli. pár héttel késõbb. Pollux. Ennek a történetnek a címe: A Rózsaszínû fantom elûzi a gonoszokat. rózsaszínû és apróka – ugyancsak Roland gyártotta – kesztyûbáb. megjelent egy új. A színjáték címe ezúttal „magatartás” síkon fogalmazódott meg egy olyan bábjátékban. a haramiafõnök. .A RÓZSASZÍNÛ FANTOM ÉS A FEKETE KÍSÉRTET 101 A fantáziavilág-teremtés álomból megint játékba fordul. Roland állati megfelelõjének. Arra is történik utalás. hogy kirabolta a Francia Nemzeti Bankot. Ez volt a rosszcsont. A haramia versenyeket is szervez. Feloldotta a tulajdonságnélküliség zárójelét. amelyben az eredetileg nagyon elvetemült haramia a késõbbiekben már jobb belátásra tér. Roland elõ sem vette. oh!). A Rózsaszínû fantom hatósugara kiszélesedik. ezzel a kis identifikációs bábbal tudta ekkor agresszív késztetéseit kifejezni. a Rózsaszínû fantom is szekrénylakó kísértetté vált. hanem kozmikus méretben képviseli a pozitív erõket. nagy jutalmakat helyez kilátásba (televízió. És valóban. a Chef. Itt már az emberformát is vállalni tudta. Ez lehetett volna a történet végszava. De egy napon. Kifosztanak egy McDonald’s vendéglõt. név szerint Pollux. Most. nemcsak egy kiskutya. látni sem kívánta. átmeneti tárgyának pártfogójaként. a Rózsaszínû fantom ezután beköltözött a szekrénybe. egy kutyacsapat élén áll. A kutyák élelmiszert lopnak.

mert ártatlanok meggyilkolását tervezi. kifejezhette agresszív hajlamait. füstölt lazac stb. és kereken visszautasított mindennemû rokonítást. aki végez vele. és elvezeti. hogy a haramiafõnököt megfékezze. A Rózsaszínû fantom szembekerült ugyan egy kis gonosz egyeddel. a börtönben? A rendõr jót mulat ezen. Roland újra beszólítja a Rózsaszínû fantomot. Mintha az önkéntes megjavulási szándék nem lenne kellõen meggyõzõ módja a jobb útra térésnek. kaviár. Ez a jó és a rossz majdnem egyenlõ erõinek szembekerülése formájában valósult meg. Ebben a jelenetben a rózsaszínû ellenfantom. de csak azért. Mert végezetül felbukkant a fekete kísértet. de mégsem sikerült kifejezetten borzalmasra. Roland jobbik énje. hogy feladja magát. Elhatározza. Pollux. de a Rózsaszínû fantom ezt nem vállalta. Pollux azt állította. egyet meg is öl cinkostársával. védelmezõje és mitikus oltalmazója került szembe . a haramiafõnök. hogy õ a Rózsaszínû fantom húga/öccse. Egy következõ játékterápiás ülésen Roland másképpen közelíti meg a haramiavezért. Még hátravolt a végsõ küzdelem színre hozása. pedig letölti büntetését. hogy módja legyen a Rózsaszínû fantom közbelépésével leszerelni és megsemmisíteni ezt a kis haramiát. Ebben a jelenetben a haramiafõnök sokkal elvetemültebb gonosztevõnek bizonyul. Roland a Rózsaszínû fantomot mozgósítja megfékezésére. A Haramiafõnökkel kijátszhatta. pihenésre vágyik. aki félelemkeltõ színekben jelent meg.102 A RÓZSASZÍNÛ FANTOM ÉS A FEKETE KÍSÉRTET Ez a rettenetes gonosztevõ (!) egy napon megelégeli ezt a mozgalmas életet. A játék folyamán felmerült a Haramiafõnök és a Rózsaszínû fantom rokonságának kérdése. De elõtte megérdeklõdi az ellátás minõségét: van-e pezsgõ. A kutyacsapatot befogadja az Állatvédõ Liga. de itt nem beszélhettünk még egyenlõ erõviszonyokról.

Roland megfogalmazásában. de míg Harry egy valódi pozitív apaképhez tud visszanyúlni. a rettegett halottat. többszörösen félelmetes apaimágó helyett megteremtse a fantomûzõt. preverbális élményanyagához. vizuálisan kevéssé éles. aki – a Harry képzeletében megjelenõ patrónus analógiájára – a kisfiú jó szellemének és a Jó személyes képviselõjének bizonyult.A RÓZSASZÍNÛ FANTOM ÉS A FEKETE KÍSÉRTET 103 a csecsemõkora óta rettegett gonosz. addig Roland egy fantomot alkotott. mert nõi pszichoterapeuta. különlegesebb annyiban. A jelenet Roland belsõ dinamikájának szempontjából azt mutatja. aki Ágasnál mitikusabb. a csecsemõ felnagyított. az apaszemélyhez való mindennemû folyamodás. Így hozta létre Roland saját kiteljesítésére. „a becsület és õszinteség szelleme gyõzedelmeskedett”. azt gondolhatjuk. A Rózsaszínû fantom funkciójában a Patrónushoz hasonlít. Hogyan? Ha szabad a szimbólumokat értelmezni. rejtélyesebb. Mindehhez járult egy másképpen félelmetes. kevéssé tagolt. elszemélytelenítõ. * Kamaszkora küszöbén Roland az anyjával élt közeli kettõs kapcsolatban. rettenetes létbizonytalanságának elûzésére azt a képzeletbeli ideális apaszemélyt. kegyetlen küzdelem volt. Hiányzott a harmadik elem. hivatkozás már csak azért is lehetetlen volt. elnagyolt képéhez az apabirtoklás történelem elõtti korából. félelmetes. sõt mint láttuk. Roland azért kereste fel a csodavilágot. fekete kísértettel. hogy – mint Harry Ágas felfedezésekor – Roland is visszanyúlt egy nagyon korai. mert teljes érzelmi kiközösítéssel fenyegetett. hogyan változtatta pusztulással fenyegetõ ártó hatalomból segítõvé és egyben önmaga rehabilitációjának eszközévé a rettenetes. de végül. hogy a tulajdonságoktól megfosztó. hogy valódi mása sohasem létezett (vagy ellenke- . Elkeseredett.

kezdeményezõ szerepet játszik. Roland ezután kilépett a varázsvilágból. fantasztikusan jó dolgozatokat ír. saját képzeletvilágának szülöttét. A Rózsaszínû fantom eltûnt. éjjel nem kéredzkedik többé anyja ágyába. és Roland számára lehetõvé teszi. Legyõzésére Roland maga teremtette meg a Jóság szellemét. Roland jól tanul az iskolában.104 A RÓZSASZÍNÛ FANTOM ÉS A FEKETE KÍSÉRTET zõleg. de átfutása nem maradt következmények nélkül. egy más bolygóról odaszólított lényt. Nem húzódik többé vissza. Megteremtett egy csodalényt. Csecsemõkori percepciójához visszanyúlva tehát egy olyan apát kreált. Alvásproblémái megszûntek. gyilkos. A gyerek csodálatos öngyógyító képessége hozta mozgásba Roland képzelõerejét. aki nemcsak az anya által is közvetített rossz apának ellenlábasa. aki legyõzi a gonosz erõket. inkább Voldemorthoz. egy különleges varázserõvel bíró jó kísértetet. de félelmetes agresszivitásától megszabaduljon. feltûnést kelt különösen változatos. alkalmassá arra. de megszületett a tulajdonságokkal bíró fiú. fekete kísértet). Ilyenformán teljesedett ki Roland világképe. . érdekes dolgozataival. hanem harcos megtestesítõje a szinte metafizikus méreteket öltött jónak. Harryhez hasonlóan. hogy saját letagadott. hisz õ volt a piros szemû. és vált õ is. hogy szerepet vállaljon a jó és a rossz harcában. barátai vannak. mint Ágashoz hasonlított.

aki idõnként megrémíti a gyerekeket légbõl kapott borzalmakat jelzõ jóslataival. A fogalom elõjelváltozásával születtek meg a roxforti varázslók és boszorkányok. nagy hatalmú varázslóként igyekszik bemutatkozni. Weasleyt és Hermionét is beleértve). olyan nevetségesen gyávának és jelentéktelennek bizonyult. de nagy ritkán ráhibázik az igazságra. haját bodorító. van jövendõmondó tanerõ. varázsfõzetekkel. elképesztõ és kevésbé elképesztõ mûveletek. akinek ezenfelül számos tankönyve szerepel a kötelezõ könyvlistán. rendkívül eredményes. A tanárok jelleme is gondosan kidolgozott. aki magát kelletve egy sokat próbált. aki ideig-óráig elkápráztatja fõként nõi hallgatóságát (Mrs. virágszínû talárokba öltözött Lockhart professzor. varázsmûveletekkel. varázstémákkal. Vannak köztük mulatságos. A legnevetségesebb az önmaga dicsõségét zengõ. A boszorkányok mint a világ igaz- . hogy állításaiból semmi sem igaz. és amilyen magasra igyekezett magát a hallgatók szemében feltornázni.ROWLING FANTÁZIAVILÁGA ROWLING FANTÁZIAVILÁGA A Harry Potter-regények vonzereje nem választható el az írónõ fantáziavilágának rendkívüli gazdagságától. A varázsiskola szakmai életének részletes leírásában találkozunk varázsmondatokkal. varázstárgyakkal. Errõl a tanárról derül ki aztán. komplikált. varázsfeladatokkal. varázskönyvekkel. mint az állandó transzban élõ Trelawney tanárnõ. minden helyzetre megoldást ismerõ. Mindegyik tantárgy megjelenítése függ az elõadó tanár személyiségétõl. mint például a holt anyag átalakítása elevenné.

a macska alteregóval rendelkezõ McGalagony. 1 készlet üvegvagy kristályfiola. helyenként a szerzõnevek a legsejtelmesebbek. 1 db teleszkóp.106 ROWLING FANTÁZIAVILÁGA ságtalanságának helyrehozói. A tankönyvek felsorolása is nagyon változatos. aki apró bogárrá zsugorodva hallgatja ki a bizalmas beszélgetéseket. olyanok mint: Bircsók Bathilda. a Reggeli Próféta munkatársa. mint például 1 db varázspálca. Olyanok szerepelnek benne. hogy csak az elsõévesek irodalomjegyzékét idézzük. hogy a virágvázát például Eiffel-toronynak nézte. (A magyar fordítás leleményessége külön említést érdemel. olykor nevettetõ listát tartalmaz.. Tapmancs. Féregfark és Holdsáp. külön fejezetet jelent. az én praxisomban ebbe a csoportba tartozott a Benoit nevû francia kisfiú teremtette Fekete Varázsló. hogy a fontoskodó jellegû felsorolás ellenére sem veszi komolyan az említett irodalmat. 1 db rézmérleg stb. szép vagy… És az asszony ettõl visszanyerte emberi méretét. Tízszer kellett neki azt mondani: Szép vagy. mint Rita Vitrol. és lábjegyzet jelzi: ezenfelül minden tanuló magával hozhat 1 db baglyot. . hogy idõnként állatformát. Reskesh Quentin.. Dilifánit egy tévedésbõl felhörpintett varázsital iciri-picire zsugorította. macskát vagy varangyos békát. amely a magát kicsinek képzelõ Dilifáni asszonyt visszaváltoztatja. szép vagy. Ott vannak mindenekelõtt az animágusok. Salamander Göthe stb. akinek Dilifáni asszonyt kellett helyreállítania. mindaddig. Ripsropsky Emeric. Ágas és az õ barátai. Már a roxforti iskola behívólevelében felsorolt nélkülözhetetlen tárgyak jegyzéke is egy részleteiben nagy gonddal kidolgozott. mégpedig egy bizonyos állatformát vehessenek fel. amíg Hermione palackba nem zárja. akiknek a Mágiaügyi Minisztérium engedélyezi. a címeknél is humorosabbak. A Fekete Varázsló (a színnek itt nincs pejoratív értelme) megtalálta az ellenvarázslatot. A szerzõ mintegy jelzi. Ebbe a csoportba tartoztak Harry apja. és az illegális animágusok. Ilyen varázsló a gyerekek játékában is megjelenik néha.) Rowling állatvilága nagyon sokrétû. olyannyira. Ezek többnyire tapasztalt varázslók.

ahol számos vad és szelíd. valódi és képzeletbeli állat közül választhatnak. de nagyrészt ez utóbbiak is képesek az emberrel kommunikálni. a mackó szerette a mézet. aki megszabadította a szorongást kiváltó vadaktól. mint ahogy beszélni tudnak Hagrid tiltott rengetegének más szörnyetegei is. Ilyenek például az érzékeny lelkû. amelyet végül leváltott egy gyerek-. hogy feldolgozzák. a szamár semmit sem értett. Látjuk.ROWLING FANTÁZIAVILÁGA 107 Vannak embernyelven beszélõ vagy nem beszélõ állatok. Nem lehet tudni. amely õt van hivatva megszemélyesíteni. A fenti állatok közül a malac mindig félt. a malackutya haszontalankodott. a gyerek kiválaszt egy olyan állatot. A bábjátékban. mert például az óriáspók. végül a Vau-vau töltötte be ezt a szerepet. Guillaume egy iskolában rosszul teljesítõ. 10 éves francia kisfiú sokáig egy malackutyát részesített elõnyben. az oroszlán az állatok királya volt stb. Kázmér. igen korán belép az átmeneti tárgy. könnyen megsértõdõ postabaglyok vagy Hagrid kutyái. gyakran azért. majd egy keresztes lovag figura. majd a szamár. mik a beszéd képességének kritériumai. akiket többnyire maguk helyett beszéltetnek. Az átmeneti tárgyakhoz hasonlóan ezek a választott szereplõk a gyerekek lehetséges lelki állapotának csak egy aktualizált vonatkozását hozták színre. aki elkísérte õt az iskolába. házi és erdei. de embernyelven szólal meg. Mikor már elhagyta a békát és a tavirózsás kislányt.. és megszabaduljanak tõle. majd egy oroszlánhoz hasonló kutyát. A gyerekek fantáziavilágában jelentõs helyet kapnak az állatok. Aragóg. recsegõ hangon. hogy a gyerekek kora és a felajánlott játéktechnika függvényében alakul az állatbábok . Aranyka tündérré akart válni. a tanító nem is mert rászólni. Rolandnál elõször a malac. és amelyet többnyire maga mozgat. már szerepváltása is fejlõdésvonalát jelzi. Gyártottunk is neki egy varázserejû tündért. bár nehezen érthetõ. egy iskolában sokszor megalázott 9 éves francia kisfiú pedig önerõsítésül egy olyan oroszlán-testõrt választott. vagyis a gyerek pillanatnyi énképét és szerepét jelenítette meg.

ami növeli személyisége kivetülésének lehetõségeit. A pszichodrámában. nem könnyen talált módot arra. Nála (aki többek között Swiftre is hivatkozik. ábrándos lelkületû lények. ezt hasonló motivációból teszik: van valami mondanivalójuk. ez az alteregó egyszerre õ is. akik az ember-. Jászon és Akhilleusz nevelõje. A gyerek nemcsak egymás után. De már ott is megjelent egy másfajta. akinek a fantáziáját a kentaurok megihlették. sem a modern kentaurváltozatokhoz nem hasonlít. Kheirón. Absztrakt. De volt olyan állatazonosuló gyerek. hogy kibújjon állatbõrébõl. A kentaur olyan hibrid lény. akik elrabolták az emberek asszonyait. aki különösen jártas volt az orvostudományban. Rowling is megalkotta a maga kentaur-fantáziáját. a nyers természeti erõ és a féktelen ösztönösség megtestesítõi voltak.) Rowling állatvilágának bájos teremtménye a kentaur. Rowling nem az egyetlen. Cyrill elég kitartóan tanyázott egy sebzett kisbika vagy ördög bõrében. amit közvetlenül nem képesek kifejezni. Mint említettük.108 ROWLING FANTÁZIAVILÁGA szerepe. (Lásd a mellékletben Cyrill rettenetes szuperfantomját. aki szerinte kentaurokról beszélt. visszavehetõ. amikor a gyerekek állatszerepet vállalnak. jövõbe látó lények. gondoljunk csak Csányi Vilmosnak tavaly megjelent kentaur-rehabilitáló mûvére. bölcs kentaur. holdba nézõ. meg nem is õ – ez talán inkább hasonlítható Rowling animágusaihoz: felvett szerep. A görögöknél az állatiasság. amihez állati áttételre van szükségük. kettõs biológiai alkatú kultúrlények. illetõleg a varázsvilág számukra idegen . a kifinomult humánum megtestesítõi. hanem egy idõben is játszhat két vagy több kesztyûbábbal. amely sem az antik. Az õ kentaurjai különleges. távlatkeresõ. aki Lupinhoz hasonlóan. amelyet Makovecz illusztrált. beszélnek. csak diszkrécióból nevezte õket lovaknak) a kentaurok különleges. amely az ókor óta foglalkoztatja az emberek fantáziáját. akiknek értékrendje különbözik az emberekétõl. semmivel sem összehasonlítható. A kentaurok az ember számára érthetõ módon fejezik ki magukat.

mert a tiltott erdõ õre. akihez a kissé perverz óriás anyaként ragaszkodik. de újabban a Jurrasic-park lakói és egyéb dinoszauruszok mintha kiszorítanák õket. de a gyerekekében is – fontos szerepet játszanak a különbözõ szörnyek. amelybõl egy gyorsan fejlõdõ. Goron és Ronan ellenérzésével nem törõdve. de ezenfelül vannak különbözõ szörnyek. Rowling állatvilágában – nem utolsósorban azért. Megindítja õt az ártatlan egyszarvúak lemészárlása. mint a madár. A hatéves. De egyszer csak felbukkan a jóérzésû. Hibrid állatok a gyerekek fantáziájában ritkábban fordulnak elõ. Charlie. aranyos kentaurlány. Leó Boszorkánya nevezetû szfinxszerû lényt anyakötöttségének ábrázolására. még óvodás Dávidka Hagridhoz hasonlóan minden szörnnyel azono- . Firenze. Bizonyos értelemben talán ide sorolhatjuk az animágusokat. öntörvényû. A melegszívû Firenze. Különös galibába bonyolódnak a gyerekek. akitõl minden taktikai meggondolás idegen. Régebben a gyerekek fantáziavilágában a sárkány gyakran elõfordult.és állatkombinációból született. Sirius Black hátaslovaként szolgáló Csikócsõr. Az állatvilágban másfajta hibriditás is elõfordul.ROWLING FANTÁZIAVILÁGA 109 konfliktusaitól távol tartják magukat. hogy sárkánytojást ajándékoznak neki. agresszív sárkánygyerek kel ki rövidesen. amikor Hagridot – a szörnyek iránti szenvedélyére építve – az ellenséges erõk úgy környékezik meg. s akikkel a jelölteknek meg kell harcolniuk a Tûz Serlege elnyerésének egyik próbájában. Ez a kedves jelenet csak egy Rowling regényének változatos eredeti fordulataiból. a Mágiaügyi Minisztérium által halálra ítélt. hátára veszi és kimenti Harryt a halálos veszéllyel terhelt rettenetes erdei világból. Hagrid szenvedélyesen szereti õket. akiknek nevelõje Ron egyik idõsebb testvérbátyja. de Harry és Hermione által megmentett. akiket Voldemort erõsítésére vampirizálnak. Kázmér azonban megteremtett egy Boszorkány Leó. kentaurtársai. Ebben a csoportban számos sárkány fordul elõ.

110

ROWLING FANTÁZIAVILÁGA

sult (lásd a mellékletben Godzilla-rajzát), és kialakult egy valóságos dinoszaurusz-szenvedélye: voltak dinoszauruszai minden mûfajban és minden méretben. A dinoszauruszok az õ hatalmas identifikációs állatai, velük azonosulva erõs, legyõzhetetlen lett. És kiélhette gyilkos agresszivitását: leszúrta, lekaszabolta, toronyból ledobta, felperzselte, lenyelte, szétmarcangolta ellenfeleit és ellenségeit, a gonoszokat (ördögöt, boszorkányt) és a jókat egyaránt, és még a legkisebbet is nehezen tudta megkímélni. De egyszer nála is elérkezett a dinoszaurusz megfékezésének, megszelídítésének ideje… Az antik, fõleg a germán mitológiában nehezen választható el a sárkánytól az óriáskígyó, a pikkelyes, mérges, tüzet okádó, undorító hüllõ. Egyik példányukkal, Baziliskus óriáskígyóval gyûlt meg komolyan Harry baja. A szörny, miután Hisztis Myrtlet megölte, sóbálvánnyá változtatta Mrs. Norrist, Hermionét és egy elsõéves kisfiút, végül Griffendél Godzik kardjának segítségével Harry végzett vele. Van más veszélyes szörny is ebben a világban, például a nagy erejû, óriási troll, aki egyszer beszabadul a Roxfort belsõ tereire, és akit csak úgy mellékesen, fél kézbõl gyõz le a három gyerekbõl, Ronból, Harrybõl és Hermionéból álló kis csapat. Az eddig említett szörnyeken kívül Hagrid számos más, ismeretlen fajta felderítésével és tenyésztésével is foglalkozik. (Lásd errõl azt a kis kötetet, amelyet Rowling Göethe Salamander szerzõi álnéven megjelentetett.) A gyermeki képzeletvilágot is szörnyek népesítik be. A szörnyek képviseletét gyakran a farkas veszi át, õ a fõmumus. Egy elsõs elemista francia kislány, Justine sokáig félt tõle, mindaddig, míg játékterében egyszer megjelentette és ártalmatlanította. Méghozzá igen eredeti módszerrel: a nagymama influenzás lett, bedugta fejét a farkas torkába, a farkas megkapta a grippét, és szörnyet halt. És varázsmódszere csodálatosképpen bevált: nem félt többé a farkastól. Szerepelnek még a regényben gyerekekkel testi közelségben élõ állatok, Hermione Csámpása (akit a lány azért karolt

ROWLING FANTÁZIAVILÁGA

111

fel, mert senkinek sem kellett), Neville varangyos békája, Ron jelentéktelen, nyomorult patkányállata (aki nem más, mint Harry szüleinek elárulója, és késõbb Voldemort megfélemlített csatlósa, Féregfark). Van egy olyan, Mrs. Norrisnak becézett macska, aki a gondnoknak, Argus Fricsnek ellenszenves felderítõje és szolgája. Elõfordulnak törpe lények a regényben, mint az ostoba burgonyafejû kártevõk a varázslók kertjeiben, kis daloló, üzenetközvetítõ törpécskék, és a fontos szerepet játszó, nagy fülû, teniszlabdaszemû rabszolgák, a varázserejû házimanók. Van egy teljesen egyedülálló, nagyszerû, semmihez sem hasonlítható gyönyörû madár, az idõnként meghaló, majd poraiból újraéledõ fõnixmadár, Fawkes, Dumbledore madara, aki, így tudja a fáma, az ötödik kötetben fõszerepet kap. Ez a csodatevõ fõnix Harry életébe kétszer is beavatkozik, egyszer, amikor a negyedik kötetben rettenetes harcát vívja az újjáéledt Voldemorttal, ott biztató háttérzenével szolgál, és amikor ebbõl a harcból Harry megtér a Roxfortba, sebeit könnyeivel meggyógyítja. Ezt megelõzõen a Titkok Kamrájában megmenti a kígyóméreggel halálra sebzett Harry életét úgy, hogy könynyével hatástalanítja és begyógyítja a méregfog ejtette sebet. Megjelenése nem tekinthetõ a véletlen mûvének. Harry tanúságot tett a Dumbledore iránti megingathatatlan hûségérõl, semmi más, csak ez szólíthatta hozzá Fawkest. A rowlingi állatvilág tipikus madara a mindenféle színû és méretû, egy meghatározott feladatra kondicionált bagoly. Ezek a baglyok postaszolgálatot teljesítenek, de a postagalamboknál sokkal hatékonyabban, mert míg utóbbiak a telephelyükre képesek csak visszatérni, addig a varázsbaglyok irányítás nélkül, mondhatni intuitíve megtalálják a levél címzettjét, bárhol tartózkodik is, majd a válasszal haladéktalanul visszatérnek küldõikhez. A személyhez kötöttség és a hivatástudat különös elegyei (mert az intézménynek vannak mindenki által használt, tehát nem személyi tulajdont képezõ baglyai is), mint már fentebb céloztunk rá, érzelmi vi-

112

ROWLING FANTÁZIAVILÁGA

szonyban állnak tulajdonosaikkal, ragaszkodnak ahhoz, hogy szolgálataikat értékeljék és megköszönjék, „személyiségüket” tiszteletben tartsák. Számos ismert meseelem jelenik meg a roxforti kastélyban, találkozunk például a Terülj asztalkám!-nak az intézménybe beépített formájával. Étkezési idõben, de különösen ünnepi lakomák alkalmával, varázsütésre jelenik meg a gyerekek asztalain a különleges aranyteríték, amelybe jobbnál jobb falatok kerülnek: különbözõ hal- és húsételek, édességek változatos sora. Harry barátai közül Ron különösen értékeli a meggyes lepényt, a habostortát, amelybõl igen nagy mennyiséget képes elfogyasztani. Az ebédlõ rituális étkezésein kívül az ételbõség úgy is megmutatkozik, hogy például amikor Harry és Ron egyszer elkésik, az igazgatóhelyettes egy tál szendviccsel kínálja õket, és a tál a fogyasztás ütemében újra feltöltõdik. Egy másik varázseszköz, a germán mitológiából átszármazott és Rowlingnál jelentõs szerepet betöltõ láthatatlanná tevõ köpeny az egyetlen tárgy, amelyet apja örökül hagyott Harryre. A fiú fel is ölti, valahányszor a kollégium szabályait át akarja hágni, behatol a titkos folyosókba vagy a tiltott erdõbe, egyedül vagy másod-, illetõleg harmadmagával. A varázsköpeny alatt rejtõzködõ, eredetileg inkább diszkrétnek mondható Harry olykor akaratlanul is kihallgat titkos beszélgetéseket. Ez a varázsköpeny kiszélesíti hatósugarát, mozgásterét, akciólehetõségeit. A láthatatlansághoz hasonlóan mindenkori ábrándja a mesevilágnak, a gyereknek, mondhatni az emberiségnek a repülés képessége, amirõl a fajfejlõdés folyamatában a madarak javára lemaradtunk. A mitológiának vannak szárnyasított állatai, mint Pegazus, Rowlingnál a sárkányok és Csikócsõr, vagy a kis repülõ elfek. Harry varázsvilágában a repülés ábrándja, a „hipp-hopp, ott legyek, ahol akarok”, három különbözõ formában is megvalósul, a hopp-porral át lehet lendülni egyik kandallóból a másikba. Hoppanáláshoz porra és kandallóra nincs szükség, csak tudásra és jogosítványra. A helyváltozta-

ROWLING FANTÁZIAVILÁGA

113

tónak módja van megválasztani landolásának helyét a zsupszkulcsokkal. Ezek a legkülönbözõbb tárgyak lehetnek, amelyek egy bizonyos elõre meghatározott helyre szállítják használójukat. Ezek segítségével érkeztek például Weasleyék és Harry a Kviddics Világkupa mérkõzésére. Van egy tragikus zsupszkulcsepizód is, mert a Kupor által megbabonázott Tûz Serlege Harryt egyenesen Voldemort karjaiba szállítja. A varázsvilágba talán nem tartozik bele szervesen a Mr. Weasley által mugli autóból repülõvé alakított varázsautó, amely azonban történetünkben háromszor is életmentõnek bizonyul. A repülés legáltalánosabb és legkedveltebb eszköze azonban a varázslók világában a varázsseprû. Az elsõévesek, Harry kivételével még nem birtokolhatnak saját seprût, de az iskolának vannak rendelkezésükre bocsátható példányai. A varázsseprûnek a rowlingi világban a motorbiciklihez hasonló reprezentatív szerepe és ennek megfelelõ kínálata van. Legnevezetesebb presztízsnek a Nimbusz 2000-es és a Tûzvillám örvend. Harry Nimbusz 2000-ese a tanári kar ajándéka, mert elõlegezték a rendkívüli gyereknek a rendkívüli teljesítményt. Valódi értelmét a seprûnyélen lovaglás a kviddics-meccseken nyeri el. A gyõzelem kivívásának feltétele a jó szerszám, a játékos rátermettsége, ébersége, szemfülessége, de elsõsorban a különleges adottság. A repülésvágy a gyerekek fantáziavilágában is megjelenik. Roland más bolygóról érkezett lebegõ, táncoló, repkedõ Rózsaszínû fantomja, mint láttuk, úgy emeli magához a földi csetlõ-botló kiskutyát, hogy megtanítja repülni. Az átváltozások elég komoly szerepet játszanak a varázsvilágban. Egyrészt van átváltozástan, ott inkább tárgyakat kell élõvé változtatni, vagy eleveneket tárgyiasítani. De van olyan folyamat is, amelyben egy különösen bonyolult varázsfõzet elkészítése és megivása lehetõvé teszi a varázsló ideiglenes beköltözését egy tetszés szerinti testbe. Ehhez folyamodnak a barátok, Harry, Ron és Hermione, amikor ki akarják kémlelni, milyen szerepet játszik Draco Malfoy a

eredeti kísértet a Hisztis Myrtle. pattanásos és sértõdékeny kamaszlányra hasonlít. hanem többször is Harry segítségére siet. Egyesek közülük egészen határozott jellemmel rendelkeznek. Akármennyire testetlen és átlátszó . hogy forduljon el. mert az így eljátszhatott tanári szerepben jelentõs részt vállalhatott Voldemort újjászületésének és Harry halálra ítélésének elõkészítésében. Az ilyen típusú eljárás is jellemzõ Rowling tréfacsináló humorára. hogy teljesen ártalmatlanok. hogy a lányvécében lakik. és ezen nem változtat az sem. Például amikor a prefektusi fürdõszoba kádjában illatfelhõbe burkolt Harry észreveszi Myrtlet. a szemérmes kisfiú megkéri. hogy lányszerepben is megnyilvánuljon. de akiknek közös tulajdonságuk. és amelynek említésével megfélemlíthetõ. mert örömét leli mások ijesztgetésében. boszszantásában. egymásra uszításában. Roxfortban számosan tanyáznak. akiknek tragikus sorsa idõnként feldereng. Cracknak és Monstrónak alakját.114 ROWLING FANTÁZIAVILÁGA Titkok Kamrájának felnyitásában. akinek megjelenésére nemcsak megjuhászodik. mondhatnánk. De van egy szellem. A fiúknak az ital által sikerül felölteniük Draco két testõrének. hanem macskává változik tõle. Minden háznak saját. aki leginkább egy rettenetes rosszcsonthoz hasonlít. azdag jellemû. Myrtlet kísértetvolta nem akadályozza meg abban. mint például Hóborc. A metamorfózisok közül a legveszélyesebb Kupor beköltözése Rémszem Mordon testébe. A próbák idején a rejtély megoldásában ad hasznos tanácsokat. Hermione viszont technikai tévedés folytán nem kislánnyá. hanem kifejezetten alázatosan viselkedik. Minden valamirevaló angol kastélynak mindig is megvolt a maga kísértete. amelytõl ismeretlen oknál fogva rettenetesen fél. és ez a Véres Báró. Ezek leginkább több száz éve halott lovagok. Hisztis Myrtle nemcsak nem félelmetes. míg el nem takarja magát a törülközõvel. Egy másik. Idõnként le is csúszik a vezetéken. örökké elégedetlen. senki máshoz nem hasonlító kísértete van. megjelenik ott a kísértetek változatos világa. Õ leginkább egy nyafogó. és õ fedi fel a Titkok Kamrájának bejáratát is. a kopogószellem.

A kísértetek ártalmatlanná tételének legeredményesebb módja éppen az. hogy nem vették fel a Fejetlenek Klubjába. egyik nagy hiányérzetük abban áll. mert csak egy centi bõr és ín tartotta helyén a fejét. õk a zárt kollégiumi bejáratok õrei. október 31-én kivégzett Sir Nicholas de Mimsy-Porpington. Amikor egy délceg szellem száját kitátva átsétált egy bûzlõ lazacon. penészes. sajnálatát fejezi ki amiatt.. az áthaladáshoz megkövetelik a jelszók ismeretét. hogy az ünnepi esten a fejnélküliek bemutatták a népes kísértetközönség lelkes tapsviharával jutalmazott kedvenc sportjukat. legyenek véresek. Harry kíváncsian megkérdezte. hogy Harry életben maradt. mert amikor a Titkok Kamrájából megtért. és Hisztis Myrtlehez hasonlóan nagyon érzékenyek. erõs bûzt áraszt. ha átmegy rajta. Ezeknek is megvan a maguk egyénisége és funkciója. félig levágott fejûek stb. a fejzsonglõrködést és a fejpólót. megelevenednek.ROWLING FANTÁZIAVILÁGA 115 is a kísértetlány. A kísértetek. mint a már említett Véres Báró vagy a Kövér Dáma. Roxfort mágikus világának további elemei a képeken megjelenõ kísértetfélék. és tovalebegett. más néven Félig Fej Nélküli Nick kimúlásnapi partiján az ezüsttálakon felszolgált ételek közül szinte valamennyi férges. A klub elnöke. Az 1492. hogy érzi-e az ízét. halottként ugyanis szívesen megosztotta volna vele… vécékagylóját.” Nick ezt igazságtalanságnak érezte. testetlenek. Az elutasítás jogosultsága nyilvánvalóvá válik az olvasó elõtt. hogy nevetségessé teszik õket. Félig Fej Nélküli Nick kísértetlétének tragédiája. hogy természetüknél fogva képtelenek táplálkozni. valamennyien szabadon lebegõk. Sir Patrick Delaney-Podmore elutasító levelében sajnálattal közölte: „…kizárólag olyan elhunytat áll módunkban felvenni. „Majdnem!” – felelte szomorúan a kísértet. amikor megtudja. mégis gyöngéd érzelmeket táplál Harry iránt. rothadt. ezeket a kipárolgásokat a kísértetek legalább érzékelni vélik. szabadon átjárnak egyik festménybõl a másikba. . akinek a feje elválasztatott a testétõl. holott ez a tevékenység Rowling világában az élvezet fontos forrása.

a dementorokról. hogy is tehette volna. Mintha Harryt átmeneti tárgyként Rowling saját egzisztenciális szorongásának feloldására használná. vörös szemû. felbomlást és kétségbeesést okoznak. amelyre nem emlékszik. SZORONGÁSÛZÉS A PSZICHODRÁMA ESZKÖZEIVEL A képzelõerõ mozgósításának egyik fontos funkciója a szoESZKÖZEIVEL SZORONGÁSÛZÉS A PSZICHODRÁMA rongás oldása. hanem egy gonoszûzõ ellenfantom megteremtésével. akiket megközelítenek. nevetséges.116 ROWLING FANTÁZIAVILÁGA Mondotta is egyszer a hétéves Andriska. (Harrytõl eltérõen õ nem személyesen mérkõzött meg a fekete kísértettel. kiûzik a békét. Nem csoda. A dementorok a legsötétebb. Harry eleinte elájult. Lupin segítségével sikerült túljutnia dementorfóbiáján. legundorítóbb helyeken tenyésznek. traumatikus emlékeibõl viszszakísértõ. Roland egész pszichoterápiája során felvette a küzdelmet azzal a kisgyerekkori. hogy „most már nem félek a kísértetektõl”. vicces lények. amikor ez a jelenség képzeletvilágának szülötte volt. Ha dementorok közelébe kerülsz. de ugyanez nem mondható el a kísértetek egy különleges fajtájáról. depressziós periódusának szörnyszülöttei. A gyerekek képzeletvilágában elõforduló kísértetek olykor kevésbé derûsek. akinek bátyja olvasta fel Harry Potter kalandjait. mert túl . csontváz alakú fekete kísértettel. hogy a rémalakok leszerelése Harrynek komoly pszichikai erõfeszítésébe került.) Rowling kísértetei tehát általában veszélytelen. ha csak megpillantott egy dementort. Harry szorongásának forrása eredetileg a traumatikus élmény. nem is emlékezhet. A dementorok – mint Rowling egyik interjújában elmondja – saját rémképei. Mindazokból az emberekbõl. a reményt és az örömöt. aki. rémálmaiban megjelent. azok minden jó érzést és minden boldog emléket kiszívnak belõled. mint Harrynek is.

hogy képzelje el Piton professzort a Longbottom nagymama öltözetében (kalappal a fején. Lupin tanár. azt mondhatnánk. . kiáltja a fiú – a mumus abban a pillanatban felrobban. amikor a dementorokkal elõször találkozik. a szorongás. hogy változtassa nevetségessé. amelyek a pszichodráma-technikával nagyon rokon módon szerelik le a gyerekek félelemérzeteit. dolgot. azzal a kifejezett célzattal.SZORONGÁSÛZÉS A PSZICHODRÁMA ESZKÖZEIVEL 117 kicsi korában következett be. a „pszichodráma-gyakorlat” vezetõje azt javasolja Neville-nek. vagy egyenesen üldözõ Piton tanártól retteg. Ha a konkrét élmény nem maradt is meg Harry emlékezetében. rókaprémmel díszített zöld ruhában. piros táskával a karján stb. melyet egy kitömött keselyû ékesít. hogy a rettegett eseményt. Neville Longbottom. Minden gyereknek azt kell felidéznie. a rettegés lenyomataként egy fóbikus elem. központi obszesszióit. de különösen Hermione ügyefogyott védence például az õt gyakran megalázó. Neville-nek sikerül Piton professzort varázsszóval komikus nagyanyaként elõhívnia. személyt távolítsa úgy. és ezért lereagálására nem volt módja. amelynek felismerése akkor következik be. amitõl a legjobban fél. a jelenség hangos nevetésre készteti az osztályt. mégis visszamaradt az átélt borzalmak. az obszesszió tárgya a mumus. õt kell ártalmatlanná tenni. hanem az egész életét meghatározó konfliktusnak egyik elsõ fázisa. Lupin a „Gonosz varázslatok elhárítása” címû tananyagának keretében olyan gyakorlatokat javasol. fóbikus elemeit. De ez az élmény nem egy múló pillanat Harry életében. Ez a szorongást kiváltó gyerekkori trauma a regény folyamán kifejtõdik. de amelynek fizikai nyoma a homloksebe. és így enyhítse horderejét. Comiculissimus!. és lelki nyomát is viseli. A félelem.). vagy egyenesen megszabaduljon tõle. Ezt a fóbiát dolgozza fel a Lupin által kezdeményezett gyakorlatok során. Harryék.

hangosan felkiáltott. Egyéni játékaikban pedig mágikus eszközökhöz folyamodnak szüleik vagy más zavaró tárgyak eltüntetésére. mert nála keveredett a posszesszív anyaszemély elleni lázadás saját agresszív énképével. bábjátékában boszorkányfigurát (a boszorkány nála is a szövetséges szerepét játssza) ruházott fel varázserõvel. de biztos. majd arra.) Ugyanõ máskor is folyamodott elvarázsolástechnikához. Az õ mumusa tehát egy komplikált. múmiát megidéznie. „Tûnj el a zsákban”. figyelni fogok az órán! – ezt a mondatot bezárta egy kartondobozba. nem pergamenre. és a Comiculissimus varázsigével ártalmatlanná tennie. de csalódottságomat látva engem is felhatalmazott használatára. és amikor a farkasbábot meglátta. és lehetõvé tette. egy diszfáziás kislány. Félicie. óriáspókot. kannibalisztikus felvezetés után meghaladnia úgy. . ahonnan kiemeltük. A varázserõ szigorúan gyerekeknek volt fenntartva. sikító szellemet. Tünés! – mondta. mint a roxforti gyerekek): Abrakadabra. és a szülõk már sehol sem voltak. hogy pár hónap múltán a kislány megbékéljen a farkassal. Egyik kis kliensem. Hozzátehetem. például felírta egy papírdarabra (igaz. a második elemista Aranyka a farkastól félt. A gyerekek pszichodrámában gyakran élnek hasonló eszközökkel. (Lásd ott. és átnyújtotta nekem. hogyan lehet boszorkányvarázslattal Tünés! felkiáltással bárkit eltüntetni és visszahívni. hogy ilyen technikához egyéni terápiában számos gyerek saját kezdeményezésébõl is folyamodik.118 ROWLING FANTÁZIAVILÁGA A továbbiakban Harry osztálytársai mindegyikének sikerült rettegésének tárgyát. amelyet sikerült is egy eléggé morbid. Ezzel a felkiáltással tüntette el szüleit. A gyerekeket gonosz kacajra tanítja. hibrid anya-gyerek együttes volt. hogy a farkas ártalmatlanná tétele egyetlen farkasûzõ kiáltással történt. hogy ez a csatakiáltás varázsformulává vált. Kázmér ördögûzõ mechanizmusa nem volt ilyen egyszerû. természetesen visszakerült a többiek közé. Nem állítom. amelyre ráírta: Szigorúan titkos!. amikor meg akarták szidni. mire a báb.

amely a dementorok képe mögött meghúzódott. fogd Harryt. akik felidézik mindenkinek a legborzalmasabb emlékeit. Harry obszesszióját a dementorok testesítették meg. hogy képes legyen elûzni a dementoroktól való páni félelmét. Elõször anyja hangját hallja: Harryt ne. Az ilyen típusú párhuzamok abból a szempontból is érdekesek. amelynek során szülei tragikusan elpusztultak. Harrynek fel kellett idéznie azt az emléket. és menekülj! Õ az! Fuss! Menekülj! Majd én feltartóztatom… Úgy is mondhatnánk: ahhoz. Anyja kifejezetten Harry védelmében áldozta fel életét. bosszúálló lények. ostoba! Egy következõ órán aztán felidézõdnek a jelenet elõzményei. Harryt ne. hogy egy Comiculissumus! felkiáltással elintézhetõ. a varázsvilág fegyõrei. Harrynek sem egy varázspillanatban sikerült szorongásait felidézni és feldolgozni. hogy fiát a gyilkos Voldemorttól megóvja. amire ezek a fóbikus tárgyak (személyek) utaltak. lélektelen. vak. A Lupin tanárral folytatott önerõsítés. . A dementorok a rowlingi univerzum. hisz mindez egyéves korában történt.SZORONGÁSÛZÉS A PSZICHODRÁMA ESZKÖZEIVEL 119 hogy megalkotott egy különös hibrid lényt. mint ahogy Aranyka sem egy csatakiáltással lett úrrá szorongásán. amelyre nem is emlékezhetett tudatosan. vagy ha úgy tetszik. életének. könyörgök. Rowling sem úgy ábrázolja egy komoly fóbia megszüntetését. csak õt ne! Aztán egy másik rikoltó hangot: Állj félre! Állj félre. Harryben az a kisgyerekkori emléke merült fel. Harry képzeletvilágának legvisszataszítóbb jelenségei közé tartoznak. kisgyerekkorának tragikus élményét. hogy bevilágítanak a gyermeki fantázia és a Harry Potter közös világába: mindkettõ a képzelet szorongásûzõ erejét képes mozgósítani. Harry apja lép be a képbe: – Lily. Rolandnak idõre volt szüksége a fekete kísértet legyõzésére. amelyet a boszorkány Leójának vagy Leó boszorkányának nevezett. vagyis a mumus ûzésének idején fokozatosan felidézõdött ez a kora gyerekkori emlék.

vérfarkassá változott. de Roland végül két évvel késõbb hívta elõ és gyõzte le rémálmainak rettenetes fekete kísértetét. és majd minden óra végén javasoltam. a kiáltásukkal halált okozó mandragórákat. és aki Harry szüleinek legjobb barátai közé tartozott. apjának fantasztikus alteregóját. mert a többiek (Ágas. Baziliskus óriáskígyót. Egy év elteltével megjelent egy kicsike. Ez a jó érzésû és intelligens tanár. A mumusûzés kifejezetten pszichológiai eszközökkel valósítja meg a gyerekterápia ismert eljárását: egy fóbikus esemény vagy eseménysor szimbolikus feldolgozását. Lupinnal az észak-germán mitológia ismert állata. Ilyenkor feltartóztathatatlanul agresszív. aki a gyerekeket a rettenetes varázsátkok kivédésére tanította. mágikus vagy meseelemet találunk. Tapmancs vagy akár McGalagony professzor asszony macskaváltozata) saját akaratukból vették fel állat alakjukat. fantáziagazdag képzeletvilágában még sok más varázslatos. Rowling rendkívül sokrétû. aki állati átváltozásainak nem volt ura. . Majd a Hold változásával újra visszanyerte emberi alakját. mert akire ránézett. akinek leszerelésére csak legközelebbi barátai vállalkozhattak. de legközelebb sem volt fantom. Õ teliholdkor ellenállhatatlanul gonosz ragadozóvá. vérszomjas lény lett. Lupin volt az egyetlen. képzeletében.120 ROWLING FANTÁZIAVILÁGA Harrynak végül sikerült saját védelmére. a csodaszarvast. fekete kísértet. Ágast megidéznie. Rolandnak. Sokáig ismételten rablós jeleneteket játszott. de nem a banális fajtából való. animágus volt. úgymint az alkimisták minden fémet arannyá változtatását és az örök életet biztosító Bölcsek Kövét. akár a görög mitológia kígyóhajú Meduzájának szemét. a Rózsaszínû fantom megalkotójának is sokáig nehezére esett az álmaiban visszatérõ fekete kísértetet játékterápiájában megjelentetni. amelynek tekintetét. a vérfarkas jelenik meg a könyvben. hogy legközelebb játsszunk kísértetest. Nem mondott ellent. halálnak halálával halt. gonoszkodó. el kellett kerülni.

s amely annyiban sorolható Rowling fantáziájának termékei közé. mert ez ábrándvilágba vezetné: „Rossz úton jár. de a sportesemények a magyar gyerekeket is izgalomban tartják. õ sohasem szerette a fantáziaregényeket. amely nem a valóságot és nem a jövõt. hogy túl gyakran igénybe vegye a tükröt. seprûnyélen repülve játsszák. mert hiszen Harry Potter folytonosan varázsvilágban él. Harry különleges tulajdonságai közé tartozik kivételes sporttehetsége. krikett.SZORONGÁSÛZÉS A PSZICHODRÁMA ESZKÖZEIVEL 121 A mágikus tárgyak közül megemlíthetjük még Edevis tükrét. amely az utolsó száz év legtehetségesebb fogójává teszi. és közben elfelejt élni. amelyet nem könnyû az ábrándvilágtól megkülönböztetni. A regényben fontos helyet foglal el a kviddics-játék. . aki álmokból épít várat. és csak amikor az Unikornis megjelent. Az angol kollégiumi életben a sportnak bizonyára sorsdöntõ jelentõsége van. hanem a belenézõ vágyálmát jeleníti meg. hogy õ fantáziaregényt ír. Dumbledore óva inti Harryt – aki a tükörben egész családját felismerni véli – attól. hoki) állítottak össze. Ez azt jelzi.” Dumbledore intése kissé paradoxnak tûnik. amelyet különbözõ reális sportok elemeibõl (futball. mondván. akkor döbbent rá. amennyiben varázssport. kiváló seprûirányító technikája. hogy az írónõ elkülöníti magát a fantáziavilágtól. Harry a roxforti kviddics-sport Puskás Öcsije.

Sok mindent a titok légköre övez. mert összefüggései. beleélheti magát. Ezt számos gyerek tanúsítja. a helyzeteket a történéseket más megvilágításba helyezik. felejti a hétköznapi világot. Matthias. Érzése szerint azonban a Gyûrûk Ura koherensebb. hogy aki oda belép. ez elindított egy nagyszabású. minden részlete. Ahogy a cselekmény elõrehalad. Rowling 1990 és 1995 között írta meg a történet elsõ kötetét. amelyek a jellemeket. kreatív folyamatot. amelybe az olvasó belevetítheti. Egy egész zárt univerzumot alkotott meg. aki szerint a Potter-könyvek vonzerejéhez hozzátartozik az.A MÛ SZERKEZETE. A FESZÜLTSÉG KIVÁLTÁSÁNAK ESZKÖZEI KIVÁLTÁSÁNAK ESZKÖZEI A MÛ SZERKEZETE A FESZÜLTSÉG Amikor Harry Potter berobbant a vonatablakban szemlélõdõ Rowling képzeletébe. ám ezzel párhuzamosan már ebben az öt évben kialakult benne a regénysorozat egész koncepciója. olyanok is. hogy második olvasásra értelmük megváltozik. . csodavilágának rejtett bugyraiba a szerzõ csak idõnként engedélyez bepillantást. mind újabb és újabb összefüggéseket fedezünk fel. mert idõközben megismerünk olyan összefüggéseket. egyebek között tizenöt éves unokám. elõzményei jobban ki vannak dolgozva. amelyeket nem szándékozik az olvasóval közölni. feltárul elõttünk ennek az univerzumnak rejtettnek látszó világa. Az események leírása olyan sokértelmû.

Rowling is szívesen alkalmazza. idõvel kiderült. hogy felnõttek és gyerekek éjszakákat áldoznak rájuk. . A feszültség ébren tartásának. Már eleve volt a jelenségben valami valószínûtlenség: egy páncélos lovag lehet nagy hõs vagy néma levente. de végül õ esett áldozatul. Fontos személyiségváltások vagy jellemfordulatok akadnak néha. A felvezetés azonban nem félrevezetõ szándékkal történt. gondosan adagolja és variálja a detektívés a kalandregény ehhez hasonló módszereit. A gyerekek által kidolgozott történetek már rövidségük miatt is kevéssé alkalmasak a bonyolult szerkesztésre. a gyermeki csodavilágban ritkák az ilyen típusú vonalváltozások. FORDULATOK. Az õ játékvilágában a boszorkány megváltozott: „A boszorkány kedves. akit õ eleinte Csupaszívnek nevezett. Ez is inkább tragikus életérzését (az ördög-boszorka páros ekkor a szülõket. hanem valós gonosz banya volt. Csuti játékában volt olyan szerepcsere is. Kiderül. Amanda Cross vagy Bernhard Schlink) gondosan ügyel arra. CSAVARÁSOK Nincs olyan gyerek. Minden magára adó detektívregény-író (legyen az Agatha Christie. és a regények megjelenése közötti idõben feszülten várják a folytatást. FORDULATOK.HELYZETEK. Ezt úgy is fogalmazzák. amelyben elõször a béka akarta a boszorkányt és az ördögöt bekebelezni. CSAVARÁSOK 123 HELYZETEK. nagyon kedves. No de mindegy. és fõként félrevezesse az olvasót.” Pedig eredetileg nem is rowlingi. aki – ha a Harry Potter vonzerejérõl kérdezik – ne említené. a válófélben levõ szülõk közül Csuti az anyjához zárkózott fel. John Le Carré. egy páncélos lovag. hogy ne legyen képes kitalálni. hogy Csupaszív volt a leggonoszabb. ki a gyilkos. hogy a végkifejletet ne lehessen elõre tudni. felcsigázásának Rowling alkalmazta módszerei leginkább a detektívregény fogásaihoz hasonlítanak. de ritkán csupaszív. hanem a kisfiú apaviszonyának átalakulását tükrözte. milyen izgalmasnak találja. hogy a kötetek letehetetlenek. Csuti nevû kis páciensemnek volt például egy apaszemélye a bábjátékban.

állandóan visszatérõ motívuma: a gonosz erõk Harry életére törnek. megtévesztõen vannak ábrázolva. rettenetes ellenfél. felkészül ellene. sem az iskola tanári kara. hogy Voldemort Harry Pottert keresi. amelyekrõl Harry környezetének tudomása van. a szemben álló erõk természetét illetõen mindig félre vagyunk vezetve. nem a cselekmény cseles kiforgatását. kedves. aki véletlenül kihallgatta a gonoszok beszélgetését. amelyekbe az olvasó éppen hogy nincs beavatva. a feszültségkeltést az elhallgatott. A feszültség kialakításában és fokozásában az írónõ tudatosan komponált eszközöket használ. És megjelenik egy központi. mert elõre tudja. De ami a harc állomásait illeti. A titkos tervet még senki sem ismeri. és ez Lupin. A kertész. akinek órái élvezetesek. akinek látszólagos célja Harry megsemmisítése. mert érti és tiszteletben tartja Harry belsõ történéseit. Ez az írónõ tudatos módszere. szerkesztési alapállása. hogy Harry hivatása a rossz szellem uralomra jutását meggátolni. A negyedik kötet legeleje például elõre vetíti a fenyegetõ veszélyt. amelynek minden eddigi kötet egy-egy epizódja. De az olvasó azért is izgul. sem a kiszemelt áldozat.124 A MÛ SZERKEZETE A FESZÜLTSÉG KIVÁLTÁSÁNAK ESZKÖZEI a béka pedig õt magát jelenítette meg) fejezte ki. Másutt ezzel ellentétesen. Az olvasó rögtön az elsõ fejezetbõl megtudja. Dumbledore-t is beleértve. A személyek valóságos motivációi ugyanis nemcsak hogy rejtve maradnak. Az Azkabani Fogolyban például szerepel egy problémátlan. mi következik. A regények szerkesztésének komoly szempontja. akinek nem kell sokat magyarázni. A cselekmény kibontakozása az olvasóban sokszor a ténylegesen bekövetkezõvel ellentétes várakozásokat ébreszt. ezért szökött meg az azkabani . hanem egyenesen a valóditól teljesen eltérõen. Úgy is fogalmazhatjuk. Sirius Black. bekövetkezendõ események szolgáltatják. Az olvasóval azonban az írónõ szükségesnek látja közölni a jövõt. jóindulatú tanár. Itt a feszültség forrása a rettenetes események elõrevetítése. sejtetett. halállal lakol.

Madam Rosmertát is) az derül ki. hogy ezt megtudhassuk. akinek testvéri barátja volt. és amelybe valamilyen ismeretlen okból. semmihez kétség sem férhet. arra a kötet végéig kell várnunk. Hagrid. a mágiaügyi miniszter. Cornelius Caramel. CSAVARÁSOK 125 börtönbõl tizenkét év fogság után. Ebbõl a helyzetrajzból semmi sem igaz. megrögzött. tanárok és barátok veszik állandóan körül abban a meggyõzõdésben. McGalagony helyettes igazgatónõ. mások gyanút ébresztenek. hogy alkalma legyen Harry megölésére. holott éppen a bûvös kõ elrablását akarja megakadályozni. A gye- . holott Voldemort cinkosai. Az elsõ kötetbõl úgy tûnik ki. talán a tanárok demokratikus szellemét hangsúlyozandó. és számos más kiismerhetetlen szereplõre. egy kis esetlen. amelynek jó néhány mugli áldozata is volt – könyörtelenül megsemmisített. Ez a tendenciózus beállítás jellemzõ Sirius Blackre. tehát mintha õ akarná megkaparintani a Bölcsek Kövét. kövér diák. Pettigrew. hogy Sirius átállt Voldemorthoz. mint késõbb kiderül. valamint Flitwick professzor. addig megoszthatjuk Harry gyûlölködését és gyilkos indulatait az apját galádul eláruló gonosz ellenféllel szemben… Ebben a kötetben Harry végig árnyékharcra van ítélve. Egyesekrõl jót feltételezünk. mintha egy kviddics-meccs vezetését csak azért vállalná. a behemót parkõr. hogy az Azkabani Fogoly a közelben ólálkodik valahol. holott. fondorlatos és félelmetes. a pszeudoellenségre. erõfeszítése Harry megmentésére irányul. Pitont örökké gyanakvás övezi. bevonták a kocsmárosnét. és életére tör. Ugyanilyen kétértelmûen van bemutatva egész tevékenysége. A tanárok beszélgetésébõl (melynek résztvevõi mind a lehetõ legegyértelmûbben szavahihetõ varázslók. holott jó szándékúak. becstelen és gyilkos ellenség. Harry igaz barátja. FORDULATOK. akit Sirius Black – provokált balesetben. gonosz. hogy volt egy hû barátja. a valóság ennek a teljes ellentéte. õ árulta el Harry apját. Õ a megtestesült. Mint ahogy ahhoz sem. Ezt az írónõ egyértelmûen vezeti fel.HELYZETEK.

Kupor költözött be. az többé meg sem jelent. Ami az ördögöt illeti. hogy megmérgezi. érzelmi feloldódást. Jeromos – apja által bántalmazott kisfiú – apját eleinte nagyon gonosznak ábrázolta. amelyet õ Lupinnak készít. Az ijedt kisdiák hálát érez a jóságos Mordon iránt. Rémszem Mordon testébe Voldemort leghívebb. és az olvasó megszereti ezt a nagyszerû. mert mint késõbb kiderül. A bajnokok arany csodatojását kiejtette. úgy vélik. kibékülést jelentett. és kimenti Harryt szorongatott helyzetébõl. mint bármiféle cselesen betervezett fordulatot. amely a lépcsõn hevert. holott ez valójában ellenméreg. Máskor egy vadász képviselte. aki magát elõször kutyamalac- . lélegzetelállító jelenete. Vállalja. hogy egy szereplõ jelleme és szerepe szempontjából látványosan átalakul. itt az alkalom. nemritkán ördög képében. aki csendháborítás miatt Hóborcra vadászik. és úgy érzi. féllábú tanárt. sõt egyetlen komoly csatlósa. mert lába beleakadt a lesüllyedt lépcsõfokba. Egy francia kiskamasz.126 A MÛ SZERKEZETE A FESZÜLTSÉG KIVÁLTÁSÁNAK ESZKÖZEI rekek gyanakszanak Piton fõzetére. amelyet Mordon old meg. aki bántalmazta. az kinyílt. megfélemlíti Pitont. torz. és nem is hasonlított arra. és végül Rémszem Mordon. hogy õ vesztette el a Tekergõk Térképét. Piton. A Tûz Serlegében is van ilyen negtévesztõ típusú – mint ezt egy Rogers-iskolás gyerek éles elméjûen megfogalmazta – kétszeres csavarás a Rémszem Mordon-ügyben. rikácsolt. A negyedik kötet izgalmas. Megjelenik egymás után Frics úr Mrs. aki kiskutyájával kegyetlenül bánt. aki a láthatatlanná tevõ varázsköpeny ellenére látja Harryt. A játékterápiában is elõfordul. a vérfarkassá válást akadályozza. aki régóta szeretné Harryt tetten érni. hogy Harry varázsköpenyben van ugyan. A kisfiú. Kiúttalan drámai helyzet állt elõ. elkobozza az aranytojást. Norrissal. de mozdulni sem tud. Ez is inkább egy folyamatot. Elejtette a Tekergõk Térképét. nem is volt vadász. Terápiájának vége felé Jeromos rehabilitálta apját. de többnyire pozitív irányban. Holott… holott minden másképpen van.

hanem a Harryre leselkedõ veszedelemén. Féregfarkot megbüntetni szökött el. minden feltételezés hamis. õ Harry legigazibb szövetségese. hanem valódi életstílus-változásaikat fejezték ki a csodavilág bûvös légkörében. cápából egy cápamegjobbító gép segítségével emberbaráttá változott. Mikor Sirius megszökik. megbízható hozzátartozója Dudleyéken kívül. és hõsi szerepeket vállalt. atyai. A Tûz Serlegében azonban nem emberi jellemek. hogy Harryvel végezzen – és csak nagy sokára derül ki. terápiája vége felé bejelentette. azért szökött ki a börtönbõl. FORDULATOK. Holott Harry éppen akkor és azáltal kerül veszede- . Az egész cselekménysor arra exponál. hogy végre van igazi. A Harry Potter harmadik kötetének önálló szerkezete van. jár ez a harcosoknak). patrónusi vonal aztán nem folytatódik. A negyedik kötetben a bujkáló Sirius Black csak nagyon jelentéktelen szerepet játszik – az együttérzõ távoli bujdosó nem lehet Harry igazi védelmezõje. nem a szövetségesek vagy ellenségek vonalán bontakozik ki a fõ feszültség és a félreérthetõségi elem. CSAVARÁSOK 127 ként játszotta meg. Volt olyan kisfiú. aki vérengzõ szörnyetegbõl. Vagyis szándéka. akire számíthat. valami közbejön. ezért bukkan fel minduntalan Roxfort közelében. mint segédszülõ vagy szimbolikus patrónus nem tölt be jelentõs szerepet a továbbiakban. hogy Harryt akkor fenyegeti veszély. hogy lovat és lovagot igényel (meg is kapta.HELYZETEK. amit egész végig hittünk róla (mert egyértelmûen így volt felvezetve). De mindezek a váratlan átváltozások nem stílusgyakorlatai voltak a gyerekeknek. ha a próbák egyikén kudarcot vall – mintha ez volna elbukásának. De ez az érzelmi. akkor sem játssza végig szerepét: megzavarják. mindenki attól retteg. Sirius Harry szüleinek árulóját. Harryt nagyon boldoggá teszi az a tudat. jelleme és szerepe szerint éppen az ellentéte annak. Még amikor konkrét segítség kellene tõle. Sirius mint apaszemély. hogy van egy varázsló keresztapja. sõt halálának alkalma.

hanem azzal végzõdik. ez fõként Ron és Harry szabálysértéseire vonatkozik. hogy az olvasót a szerzõ tudatosan félrevezeti. hanem az események elõrejelzésekor is használja. ahová elvben tilos lett volna menniük. gyerekeknél legfeljebb pszichodrámában fordul elõ. akik az iskola elõírásait nem mindig tartják be. Ilyenkor a szigorú és olykor ellenséges tanárok. amely a fenti példától eltérõen abban áll. ha a kupa minden próbáján diadalt arat.” Harry és Ron ezekre a szavakra nagyon megijed. hogy egy ünnepélyesen kilátásba helyezett büntetés elmarad. búcsút veszünk egymástól. de igazságos McGalagony professzor oda módosít. Halálos veszély akkor fenyegeti. azonnali kicsapást ígérnek. ha még egyszer engedetlenséget követnek el. például egy tündérnek álcázott mostoha alakjában. Ez az eljárás. hiszen mihez kezdene õ. hogy ha még egyszer kihágáson kaplak benneteket. Elõfordul az érdeklõdés felcsigázásának más módszere is. hogy néha bizony a legjobbaknak is meg kell szegniük a szavukat”. párharcba Voldemorttal. hogy a két kisfiú megkapja az „Önzetlenül az Iskoláért” különdíjat. amelyet a szigorú. Az írónõ szerkesztésmódjának egyik eleme tehát a negatív elvárások és a pozitív kimenetel közötti ellentét alkalmazása. ha minden próbát szerencsésen kiáll. Rowling azonban ezt a módszert nemcsak a jellemek felvezetésekor. Elõfordul például. amely feszültségkiváltó. hogy kicsapás fenyegeti õket. de egyben feszültségoldó is.128 A MÛ SZERKEZETE A FESZÜLTSÉG KIVÁLTÁSÁNAK ESZKÖZEI lembe. a legutóbb azt ígértem. hogy az írónõ egy . de Dumbledore mosolyogva így folytatja: „Ami azt mutatja.) Amikor Harry és Ron visszatér a Titkok Kamrájából. a ravasz önmagát álcázó intrikusé. A folyamat tehát abból áll. Dumbledore felidézi a kilátásba helyezett büntetést: „Ha jól emlékszem. (Az iskolából való kicsapás egyébként mindhárom gyerek. ha kitennék Roxfortból. és elnyeri a Tûz Serlegét. és számos szereplõnek jellemével ellentétes cselekvést és magatartást kölcsönöz. de különösen Harry lelkében rettenetes ijedelmet okoz. mint Piton például. és a jelenet nemcsak a büntetés elmaradásával.

amelynek megszakí- . váratlan. Ezek azért elkerülhetetlenek. legalábbis vázlatosan. hogy visszajusson a kollégiumba). honnan szerezte információját Dobby. de tragikus eseményt jóval bekövetkezése elõtt meghirdet. a második tanév kezdetén nehogy visszatérjen Roxfortba. az is elõfordul. hogy megakadályozza Harryt abban. mert az írónõ szerkesztési elvei között nyilvánvalóan az is szerepel. Az írónõ nyitva hagyja azt a kérdést. Másrészt Harry Privet Drive-i életében valóságos katasztrófát okoz. Máskor azonban a történet sztereotip elemei olyan hangsúlyosak. de megvalósulásának körülményeit titokban tartja. HASÍTÁS A regény nem mentes az ismétlésektõl. GONDOLATRITMUS. akik büntetésbõl Harryt úgyszólván befalazzák szobájába. HASÍTÁS 129 elõ nem készített. hanem izgalmas feszültséget is teremt. GONDOLATRITMUS. Ez az eljárás Rowling szerkesztési módszerének egy másik jellegzetessége. A második kötet második fejezetében például megjelenik egy kis új figura. és ki tör majd Harry életére. hogy a regényfolyam olvasását bármely kötettel el lehessen kezdeni.KERET. Dobby. mert a házimanó zajongása megzavarja Dursleyék üzleti tárgyalását. a házimanó. KERET. mint Harry Potternél. egy folyamatot jelez. a keret állandóságát. Gyerekek is gyakran bonyolódnak ismétlésekbe. amire a gyereknek saját csodavilágának megszerkesztése elején valóban szüksége lehet. hogy egymás után többször is – ugyanazokkal a szereplõkkel – hasonló történetet játszanak. Ezért a történet megelõzõ részeit különbözõ ürügyekkel. Ez néha. hogy alkalmazásuk egyenesen obszessziós jelleget ölt. aki könyörög Harrynek. mert ott halálos veszély fenyegeti. Ez nemcsak az érdeklõdést csigázza fel. egy adott folytonosságot. A jelenetnek a cselekmény két egymást keresztezõ síkján van funkciója. Egyrészt jelzi a fenyegetõ veszélyt (Dobby egyébként mindent meg fog tenni. minden kötetben el kell mondani.

oroszlán. A könyv szerkezeti egységéhez tartozik a miliõk periodikus egymásra következésén túl az idõbeni tagolás. ott egy másik Harryvel. kígyó. Innen kerül át a roxforti varázsközegbe. peremvárosi házukban. de magát az iskolában visszatartó kisfiúé. bátor. ahol nyoma sincs a megnyomorított. állandóan megbüntetett gyereknek. aki ismételten és váltott bábokkal (sárkány. Ilyen történet például – hogy két végletet említsünk – az erõs. az oroszlánt. a libát és a rókát. de csak azért. két különbözõ kisfiú áll elõttünk. mint a kínai akrobataiskola gyerekei.130 A MÛ SZERKEZETE A FESZÜLTSÉG KIVÁLTÁSÁNAK ESZKÖZEI tása éppen az együtt játszó terapeutára vár. elfojtott agressziótól túltengõ. Tehát úgyszólván azt mondhatnánk. farkas. Idõbe tellett. egy nagyszerû. míg játékának dinamikája átalakult. Harry mindegyik kötetben megjelenik bántalmazott gyerek képében. Minden kötet egy iskolaévet ölel magába. ördög) csak öldöklést játszik. õt traumatizáló esemény szimbolikus felidézésével lehet véget vetni. önzõ rokonok Harryvel szemben alkalmaznak. Rowling regényeiben találunk bizonyos gondolatritmust. Harry minden kötetben . hogy teljes harmóniában összehozza egy kunyhóban a farkast. sõt örömmel végrehajtotta. gonosz és meg nem értõ bánásmódnak. amelyet ezek a varázslatra érzéketlen. a nyuszit. lehurrogott. megbecsült. a leglehetetlenebb feladatokat is engedelmesen. rosszul táplált. Hiába kértem – idomárként – az elefánttól a cirkuszban lehetetlen feladatok teljesítését. Visszatérõ elemként említenénk Harry muglik közötti életét. a pingvint. dínó. hogy a környezettõl függõen majdhogynem hasítással. tisztelt varázslóval találkozunk. Az elsõ fejezetekben újra meg újra tanúi vagyunk annak a rettenetes. a Dursley házaspárnál tölti a nagyvakációt. A rendkívül visszahúzódó Margitka vad és szelíd állatokat egyaránt választott játékterébe. az általa játszott elefánt. és ennek a folyamatnak csak az eredeti. Semmiképp sem volt mód bármiféle ellentétet vagy konfliktust provokálni az állatok között. medve. Harry mind a négy kötet elején nagybátyjáéknál.

hogy hasonlítanak a mítoszok és a mesék szerkezetéhez. amely azonban nem felel meg a kezdeti hiányhelyzetnek. ezekhez elnyeri különbözõ személyek. Itt többnyire rettenetes ellenféllel. gyenge. Útjának során próbákat kell kiállnia. GONDOLATRITMUS. amelynek során a történet fõszereplõje különbözõ vidékeken halad át. mivel útjáról – melynek során menyasszonyt. hogy a hõs visszakerül eredeti helyzetébe. és megfelel bizonyos kiegyensúlyozott. és boldogan élnek. Ezek hiányhelyzettel vagy traumatikus helyzettel kezdõdnek (például azzal. míg végre különleges helyre érkezik. A különösen vonzó történetek struktúrájáról megállapították.KERET. míg meg nem halnak. A narratív struktúra formai és tartalmi jegyeihez tartozik. százfejû hidrával. hanem a jó és a gonosz megszemélyesítõi között zajlik. olykor egy elõzetes próba során beszerzett eszköz segítségével. A keret stabilitása cselekvési dinamikát tesz lehetõvé. a már említett legkisebb fiú. A harcoló felek leggyakrabban a hõs és az ellenhõs. visszatérés a mugli világba. A kötetek szerkesztése egy bizonyos azonos keretben zajlik: nyári szabadság vége a mugli közegben. egész vagy fele királyságot nyert – meggazdagodva tért meg. sárkánnyal (amelyet a mai gyerekek fantáziájában a dinoszauruszok gyakran helyettesítenek) vagy más félelmetes lénnyel találkozik. a cselekmény kibontakozása. Sok gyerekük lesz. Ebbõl a helyzetbõl indul el a hõs. a cselekmény elõrejelzése. állatok vagy tárgyak segítségét. HASÍTÁS 131 egy-egy évvel idõsebb. rejtett elbeszélõ struktúrának. hogy a harc többnyire nem barát és ellenség. Ez az eseménysorozat beavatási szertartás jellegét is öltheti. Az elbeszélés szerkezetének általános formai elemeivel különbözõ szerzõk foglalkoztak. Eredeti tartózkodóhelyét elhagyja. ahol a valódi próbát kell kiállnia. Ennek kapcsán mélylélek- . Az eseménysor többnyire úgy végzõdik. Ennek a hiányhelyzetnek a feloldására vállalkozik a gyakran szegény. Az ellenfelet párharcban gyõzi le. hogy kiteszik a kisgyereket. elrabolják a királylányt). Roxfortba érkezés. és az ellenség vereséget szenved. szörnyeteggel.

De úgy is tekinthetjük. Az iskolaév elején kezdõdõ történetben bejelentés érkezik. hogy a regényfolyam egészére hogyan vonatkozik. milyen rettenetes harc kereszttüzébe került. Voldemorttal. hogy eddig minden egyes kötetben fellelhetõ. amelyek egy idõben vonatkoznak egy külsõ tárgyra. de biztos. és magára a gyerekre is. Inaséveiben megtanulja a varázslás mûvészetét. megtaláljuk benne a fent említett szerkezeti elemeket. Ezt a kettõsséget. Az említett szerkezetrõl nem tudjuk még. de a harc kettõssége már Harry Potternél is megjelenik. De amint ezt a modern csecsemõkutatás kimutatta. ez a skizoparanoid fázis nem a kisgyerekre jellemzõ. Sirius Black . mind a gyerekek (és nemcsak a gyerekek) lelkében is lezajlik. A struktúrát megpróbálták összekötni a fajfejlõdés során kialakult biológiai változásokkal. De már itt megjegyeznénk. a jó és a rossz tárgyra hivatkozni. Harry ezután válik a történet hõsévé.132 A MÛ SZERKEZETE A FESZÜLTSÉG KIVÁLTÁSÁNAK ESZKÖZEI tanilag szoktak a Melanie Klein-féle ellentétpárra. Így a kis Harry sem érzékelhette egyéves korában. és végül párharcot vív az ellenhõssel. hogy Harry eredeti hiányhelyzete a Dursley családban alakul ki. hanem sokkal inkább a felnõtt ösztönvilágának visszavetítése. barátokra tesz szert Ron és Hermione személyében. hogy a jó és a rossz harca mind a külvilágban. Ha Harry történetét strukturális elemzésnek vetjük alá. és ez Harry eredeti harmonikus családi világa. amely rettenetes eseményeket vetít elõ. Ez az eredeti helyzet változik Voldemort beavatkozásával traumatikus helyzetté. a jó és a rossz harcát a jungi mélypszichológia archetípusok összeütközésének tekinti. Számos népmeséhez hasonlóan õ is segítõkre. akiben az agresszivitás és a szeretetképesség harcol meg egymással. amely esetleg a történetet megelõzi. amit majd a hõs tárgyalásakor kifejtünk. Az említett narratív struktúrában ez külsõ ellenség elleni harcként jelentkezik. az anyára. Van egy kiindulópont. Dobby megjelenése a második. és amirõl a Rogers-iskola gyerekei is beszéltek.

Ennek az improvizált történetnek vannak a sémának meg nem felelõ elemei. aki társul egy skót rendõrt választott (!?). mert egy gonosz boszorkány el akarja tenni láb alól. Benoit Virole ennek a strukturális egyezésnek messzemenõ következményeket tulajdonít. HASÍTÁS 133 szökésének célja a harmadik. gyakran találkozunk ehhez hasonló struktúrával. A skót rendõr segítségével a lovag elfogja a bérgyilkost. aki karperecet adományoz a boszorkánynak. de figyelembe vehetjük. A boszorkány jó útra tér. hogy õ legyen helyette a királynõ (drámai esemény jelzése. talán a mesék analógiájára. de a lovagban és a skót rendõrben megjelenik a negatív anyakép iránti ambivalencia. ellentéteit”. De azért ez a történet is beilleszthetõ a fent említett struktúrába. Tény az. Csodálatosnak tartja. még nem igényli a trónt. egy kilencéves kisfiú. hogy õt is mint felbujtót meggyilkolják. Másrészt azt feltételezi. 2001. felmerül annak a lehetõsége. Egyrészt úgy gondolja. hogy a gyerekcsoportok által színre hozott pszichodrámák szerkezetében. míg végül lord Voldemorttal vagy valamelyik csatlósával kell megküzdenie. Az ország királynõje veszélyben forog. és ebben is felfedezni véli a regény titkát. GONDOLATRITMUS. A boszorkány is kézre kerül. mert úgy határoznak. Marci. mindenki elégedett. amit a gyerekek a számítógép kezelésekor éreznek. a lovag elnyeri jutalmát. Ezt követik Harry roxforti kalandjai. hogy Marci még kisfiú. célja a veszélyben lévõ királynõ megmentése és a negatív anyakép rehabilitálása. hõslovag). Beöltözött lovagnak. .KERET. hogy itt egy rejtett megfelelésrõl van szó a gyerek lelke és a fent említett struktúra között. hogy Rowling szerkesztési módjában fellelte „a történetszerkesztés archetipikus ellentmondásait. hogy egy jó tündérhez fordulnak. gonosz intrikus. kardjával leszúrja. október végén csoporttársaival eljátszott pszichodrámájában vállalta a maga által kitalált történet hõsének szerepét. amely megjavítja õt. hogy egy tudattalan struktúra felelõs azért az élvezetért. a Sötét Jegy megjelenése a negyedik vészjósló motívum.

A gyerekek nem szerettek éjjel egyedül maradni. hogy feltartóztassa a hajót. Dori és Isti. A kisfiú kérte a nõvérét. csak ne Micimackót! [Ezt már bizonyára sokszor hallotta. – Mindegy. hol nem volt. A harc sokáig tartott. Végül már a földön elnyúlva hevert. mert a Mindentlátó halat egy varázsló õrizte. Hajón utaztak. és a cápalányt [mert a cápát egy szépséges leányzó alakította] elkezdte kardélre hányni. Egyszer csak hatalmas vihar kerekedett… Amikor a mesében ide ért a kislány. hogy szüleik hollétérõl legalább képet kapjanak?] Ám ez nem volt könnyû feladat. kaszabolni. akik elhatározták. majd le is játszottak. Mégis elindultak. hogy felnõttek idézték fel gyerekkori élményeiket. [Talán. hová. Végül természetesen a kisfiú gyõzött. hogy megszerzik a Mindentlátó halat. – Milyen mesét? – kérdezte a kislány. ez a történet is úgy született. A gyermek-pszichodramatisták képzésében ez standard gyakorlat: úgy játszani. hogy meséljen neki egy mesét. a jelenet megelevenedett: a két gyerek egy hajóban ült. mintha gyerekek volnánk.134 A MÛ SZERKEZETE A FESZÜLTSÉG KIVÁLTÁSÁNAK ESZKÖZEI A következõ varázslós mese rokonítható Rowling képzeletvilágának beindulásával. . amelyet maga talált ki: – Hol volt. féltek. és a hullámokkal harcolt. A kisfiú vette fel vele a harcot. Ekkor hatalmas cápa került útjukba.] A kislány erre olyan mesébe kezdett. holott a cápa gyengén védekezett. talán vendéglõbe mentek vagy moziba. A MINDENTLÁTÓ HAL Volt egyszer két testvér. volt egyszer két testvér. Otthon egyedül hagyták õket a szüleik. hogy ebbõl varázstörténetet alkossanak. úgy improvizálni. akik elmentek valahová. amelyet elõbb kigondoltak. de a fiú nem szûnt meg dorongjával dögönyözni a már rég mozdulatlanul heverõ állatot. a gyerekek nem is tudták. gyermeki valójukat.

Amilyen ütemben elhagyta majom formáját. A fiút magával hurcolta. és egybõl majommá változtatta. az elfáradt fiút egy gonosz varázslóboszorkány. és arra kérte. mert nõvére õt soha meg nem találja. és titkon azt remélte. Dori ekkor újból megkereste a varázsinast. De ez a kisfiúnak cseppet sem volt ínyére. Szerencsére találkozott egy barátságos varázslóinassal. Ekkor arra repült egy hatalmas sasmadár: „Már régóta körözök itt felettetek – mondta. Amikor elindultak. magukkal vitték a Mindentlátó halat is. Eközben a kislány fût-fát megmozgatott. aki adott neki egy olyan kulcsot. úgy zsugorodott egyre kisebbre és kisebbre a gonosz varázslóboszorka. hogy adja vissza öccsének emberi formáját. ahogy körbe-körbe repülte. Isti azonban egyre jobban dühöngött. . Áterpáter elfogta. hogy kisöccse nyomára bukkanjon. õ még csak egy manótanonc. kinyitotta a ketrec ajtaját. amellyel minden zárat kinyithat. A szegény kisfiút elõször békává. mindenféle átváltoztatási fortéllyal próbálkozott. Dori behatolt a varázslóboszorkány várába. Ez a varázsló tartotta fogva a Mindentlátó halat is. hogy alig látszott ki varázskalapja alól. hogy egy ilyen nehéz feladatot nem képes megoldani. attól tart. De bár kiszabadult a fiú. ha nála marad. A fiatal varázslót az átváltozások egyébként szemmel láthatóan mulattatták. Azért csábítgatta is: felajánlotta. – Hagyjátok õt békén. de „félrevarázsolt”. Dori pedig egyre kétségbeesettebbé vált. bízzátok rám a dolgot.A MINDENTLÁTÓ HAL 135 A harc során a testvérek elsodródtak egymástól. majd én visszavarázsolom. mert õ még csak negyedéves varázslóinas. és kiszabadította testvérét.” És valóban. hogy nõvére eljön érte. a rácsot rázta türelmetlenségében. A varázslótanuló jelezte. mondván. Ez valóban csodakulcs volt. Folytonosan ijesztgette. hogy végképp búcsút mondhat otthonának. Nagyon boldogtalan volt a ketrecben. majd hallá változtatta. Végül annyira összetöpörödött. majombõre megmaradt. Isti visszanyerte eredeti gyerekalakját. és hazavitte varázsvárába. hogy szívesen veszi.

A fiú így szól nõvéréhez: – Most pedig én mesélek neked. A rossz varázslóboszorka az odüsszeuszi . ám mégis újra hozzá fordultak segítségért. hogy mindenféle próbák. Haza is értek. amely a szeparációs szorongásról szól és arról. amelyet a varázslóinas mindig maga után húzott). mert szerettek volna hazajutni. hogy megnézze. és berendezkednek. Beavatási próbáik. most már én sem akarom tudni. Ez emlékeztet a rowlingi varázsvilág-koncepcióra. beavatási szertartások (a cápa legyõzése. szorongásuk ellensúlyozására inkább gyógyító mesére vagy egymás kölcsönös segítségére támaszkodnak. De ez a mesélés egy adott pillanatban mintha valóságos cselekvéssé válna. Ez egy szép elliptikus történet. A fiatal varázsló ekkor adott nekik egy zsupszkulcsot (ez nem volt más mint egy egér. õ mesél) kiegyensúlyozott. leszámolnak felnõttszükségletükkel. – Fölösleges. vízipróba. Ekkor Dori így szólt öccséhez: – Kérjük talán meg a Mindentlátó halat. amely úgy tesz. akivel a fiú eléggé szadista gesztusokkal végez. varázsütésre. a kezdet (a kislány mesével nyugtatja kisöccsét) és a végjelenet (a fiú átveszi a mesevilágba segítés tisztét. foglyul esés) után a gyerekek visszakerülnek otthonukba.136 A MÛ SZERKEZETE A FESZÜLTSÉG KIVÁLTÁSÁNAK ESZKÖZEI A testvérek kifejezték ugyan elégedetlenségüket a varázsinassal szemben. A két gyerek megint otthon van tehát. hajózásuk során sok csodálatos dolog történik: megjelenik a szörny-ellenség cápa képében. Majd különbözõ varázslók jönnek. mintha valós és nem képzeletben lejátszódó volna a cselekmény. hogy elsõsorban önmagukra vannak utalva. hol vannak szüleink. Belátják. és félelmük. majd így szólt: – Jól van. Dori kicsit habozott. A mese szerkezete. nem vagyok rá kíváncsi – mondta Isti.

bár rövid és jól szerkesztett történetben nyomait látjuk a jó és a rossz harcának: a gonosz varázslóboszorkány elváltozik.A MINDENTLÁTÓ HAL 137 Kirkéhez hasonló férfielvarázsoló. szándékában legalább. hanem beavatási szertartásai során nagyfiúvá érik. Azért vajon. hogy áldozata emberré lett. aki feloldja azt a bûbájt. csak kimerült és zsákmányra. de szerepére végül is a szorongásuktól megszabadult gyerekek nem tartottak igényt. ebben is hasonlít a Harry Potter-regényekre. ide számíthatjuk a Mindentlátó halat is. A két történet szerkezetében Mihály Blanka. mert a cápával olyan csúnyán elbánt? Vagy mert nem volt hajlandó a varázslóboszorkány szerelemvágyát kiszolgálni? Úgy tûnik. Mindent látott. felkapja és megforgatja nõvérét. címadó lett. az egyik a sasmadár. hanem erõssé is válik. és szájával ki-be szippantotta a vizet. a Harry Potteren nevelkedett varázslóinas nem utánozza Harry személyiségét. A pozitív erõket két varázslény is képviseli. amely majommá varázsolta a fiút. Nem nyilvánvaló azonban. Harmadiknak. a gyerekek viszont valamelyest felnõnek. de úgy járt. vagy Voldemorthoz hasonlóan. A történet egyébként szabályos narratív struktúrával rendelkezik. hanem a maga mulatságára és huncut kedvének megfelelõen áll vagy nem áll kötélnek. a másik a huncut Varázslóinas. Hogyan is volt a Mindentlátó hallal? Az csak nézett és nézett. a jó pillanatra vár. mint Jonescu Kopasz énekesnõje. mesére szoruló kisfiú. Ebben a változatos. Ezenfelül megjelenik a fejedelmi és nagyszerû varázserõvel rendelkezõ sasmadár. nemcsak mesél. férficsábító. vajon elpusztult-e. már nem a gyámoltalan. az egyik résztvevõ a következõ hasonlóságokat fedezte fel: . hogy mikor újra emberbõrbe kerül Isti. összetöpörödik attól.

annyira. Az események különbözõ síkjai keresztezik egymást. hogy minduntalan váratlan és elõre láthatatlan történéseknek vagyunk tanúi. hogy az események fonalát követni tudják. Szülõhiány Szülei meghaltak A szülõk elmentek otthonról 2. Szövetségesekre. Harc a gonosszal. remekül emlé- . az intenzitása. Kalandok. Ez is kedves történet. A regények pergõ ritmusa azonban nem akadályozza meg a gyerekeket abban. Felhagynak a gyerekkor idézésével (regresszióval) Lemond Edevis tükrérõl Lemondanak a szülõlátásról A tét természetesen nem összemérhetõ. Ron és Varázsinas. Ez a felgyorsult ritmus magával ragadja a gyerekeket. és a gyerekek önállósodásának folyamatával. hogy egyes kritikusok nemcsak a regény vonzerejét tulajdonították a könyv tempójának.138 A MÛ SZERKEZETE A FESZÜLTSÉG KIVÁLTÁSÁNAK ESZKÖZEI Harry Potter A Mindentlátó hal 1. mivel a harc itt – mint a mesékben általában – családi méretre redukálható. a szerzõ ötletgazdagsága olyan nagymértékû. Elhagyja otthonát 3. Fontos eleme az írónõ szerkesztésmódjának és a feszültség ébrentartásának az események gyors pergetése. Hermione Sasmadár 5. próbák 4. hogy Rowling regénye a modern gyerekeknek a gyors változásokra irányuló szükségletét elégíti ki. aki nem semmisül meg Áterpáter Voldemort 6. hanem egyenesen azt látták benne. támogatókra talál Dumbledore. autonómiájuk megszerzésével kapcsolatos. de – természetesen – a Harry Potternek nagyobb a feszültsége.

Ez az eljárás kiutat biztosít a legkülönbözõbb. hogy többször is elolvassák a könyvet. kiszámíthatatlan. egyes rejtélyek felmerülnek anélkül. Ekkor folyamodik Rowling a görög drámák módszeréhez. Rowling gyakran választja ezt a megoldást. felszerelését elkobozták. Esetleg arra kapnak általa biztatást. néhol mindennapos. A cselekmény többnyire elõreláthatatlan. néhol tragikus kimenetellel fenyegetõ drámai jelenetekbõl. ajtaját bezárták. a sorsszerû beavatkozásnak kedvez. A helyzet annál is kilátástalanabb.DEUS EX MACHINA ROWLINGNÁL ÉS A GYEREKEK CSODAVILÁGÁBAN 139 keznek a részletekre is. amikor szinte elviselhetetlenné fokozódik a feszültség. Harry tehát két világban él. amelyek egy idõben és párhuzamosan léteznek. mert az õ kontrasztos szerkesztésének. ablakára rácsot szereltek. baglyának ketrecét lelakatolták. hogy elhagyja szobáját. hogy megakadályozza a muglikat abban. többnyire isteni beavatkozást jelez. a világok hasítása. a muglik és a varázslók világában. mert úgy vélik. . Példaként idézhetnénk a fent említett Dobby-epizódot. néha csak jelzések. de anélkül. lebecsült tagja a Dursley családnak. meg nem hallgatott. és amelybõl semmiféle kiút nem képzelhetõ el. A Mágiaügyi Minisztérium állandó erõfeszítése arra irányul. hogy érintkeznének. hogy a varázsvilág eseményeirõl. a deus ex machina alkalmazásához. A második kötetben az elsõéhez hasonló helyzetrajz. A Dobby megjelenése okozta katasztrófa csak kiélezte az amúgy is drámai helyzetet: Harrynek megtiltották. intrikus viszonyok tanúi vagyunk: Harry újra bántalmazott. hogy mindig találnak benne érdekfeszítõ újdonságot. ami váratlan. máskor meg egyenesen titok övezi õket. DEUS EX MACHINA ROWLINGNÁL ÉS A GYEREKEK CSODAVILÁGÁBAN A regény MACHINA ROWLINGNÁL ÉS A GYEREKEK CSODAVILÁGÁBAN DEUS EXfolyamán számos olyan helyzet adódik. sõt létezésérõl tudomást nyerjenek. megalázott. Ez egy más típusú megkettõzés. hogy a megoldásukra végleges választ kapnánk.

mivel sem elõtte. machinán. és barátjukat az ablakon át kimentették. a repülõ autónak. Harry édesanyjának önfeláldozása. miután felpuffasztotta Marge nénit. A mugliktól szerzett és Ron apja által repülõ autóvá varázsolt jármû a regények folyamán még kétszer jelenik meg gyerekmentõ masinaként. és találkoznak a szõrös óriáspókkal. Hasonlóan kétségbeesett családi helyzetében Harry. a magasból. Rowling pillanatnyi mentõötleteként született. de másrészt elfogyasztásra ajánlja fel gyerekeinek és alattvalóinak a két gusztusos gyereket. de akkor saját kezdeményezésébõl megjelenik a légbõl az elveszettnek hitt masina. Egyszer. aki a Titkok Kamrája ötven év elõtti megnyitási rejtélyének titkát részben felfedi ugyan. sem utána nemigen említi a szerzõ. mert úgy látszik. Ez valahogy megkettõzése a másik masinának. Vészhelyzet. és a párharc kimenetele bizonytalannak tûnik. kilátástalanság. A Bölcsek Kövének zárójelenetében. és másodszor egy eléggé rémisztõ helyzetben. hogy mugli környezetben varázseszközeikhez folyamodjanak. Ezt a szerepet tölti be az anyai közbelépés. hogy ilyen funkciójú közlekedési eszköz egyáltalán létezik. váratlanul. amikor Harry szemmel láthatóan nem bírná . olykor hívatlan külsõ segítségként érkezik a nem kifejezetten isteni jellegû deus ex machina. amely elszállítja õt Londonba. Ron és ikerbátyjai az apjuktól „kölcsönvett” jármûvön siettek Harry segítségére. az Abszol útra. reménytelenség – no.140 A MÛ SZERKEZETE A FESZÜLTSÉG KIVÁLTÁSÁNAK ESZKÖZEI mivel az iskola szabályai megtiltották a gyerekeknek. A Kóbor Grimbusz annál inkább deus ex machina jellegû. Valahányszor Harry élethalálharcot vív Voldemorttal és cinkosaival. egyszerûen meglép. amikor az izgalom a tetõpontjára hág. amikor Ront és Harryt másodéves diák korukban visszasegíti a kastélyba. az útfélen rekedt boszorkányok és varázslók segélyjáratával. És deus ex machina gyanánt szerencsére találkozik a Kóbor Grimbusszal. értsd: csodaautón érkezett. amikor a kisfiúk a Tiltott Rengetegben felderítõ útra mennek. A deus ex machina itt szabályszerûen a légen át.

mi lenne. . hogy Dávidka ragaszkodott édesanyja jelenlétéhez. hogy az ember úgy érzi. õ volt az egyetlen. ezért aztán az erõszakos jeleneteket mindketten. hogy deus ex machinaként ez az icipici állat beindította a kisfiú fékezhetetlen agresszivitása korlátozásának lehetõségét. akinek kicsisége kiváltotta Dávidka részvétét és identifikációs készségét. A helyzetet súlyosbította. mivel minden. Elmondhatjuk. Megütközéseinek sorozatában azonban Harry egyre inkább képes arra. így jelenik meg a Titkok Kamrájában Harry teljes kiszolgáltatottságának ellensúlyozására a fõnixmadár és Griffendél Godrik kardja. a játéktérben megjelenõ figurát a kisfiú könyörtelenül lemészárolt. legfeljebb deus ex machinára számíthat. de saját életét megmenti. Nem lehet kizárni. az anyja és én is elszenvedtük. Ezúttal a deus ex machinát nem is a gyerek kezdeményezte.DEUS EX MACHINA A GYEREKEK CSODAVILÁGÁBAN 141 a harcot a Voldemortot rejtegetõ Mógus ellen. öncélú agresszivitást fejez ki. Stefi maci. ha nem gyõzi is le véglegesen az újjáéledt gonosz Voldemortot. és ebben sem elevenek. hogy édesanyja jelenléte fokozta Dávidka agresszív indulatait. Dávidka hosszú heteken keresztül játszott rettenetes jeleneteket. úgy tûnt. Deus ex machina az apa ideálképének megidézése. holtponthoz érkezik. arra gondoltam. és az addigi játéklogika szerint nem talál kiutat. Egy magyar nagycsoportos óvodás kisfiú. A pszichoterápia során CSODAVILÁGÁBAN a GYEREKEK DEUS EX MACHINA A gyerekek képzeletvilágában is elõfordul. Ez volt Stefi maci. aki ily módon. a deus ex machinát Dumbledore váratlan megérkezése jelenti. saját erejének mozgósításával álljon helyt. már nem élõ személyek fellépése. hogy mint a rajzfilmekben. akiknek jelenléte morális megerõsítést ad Harrynek. akit a szörny nem mészárolt le. Mintha elsõsorban magára kellene számítania. „a legkisebb és a legokosabb” megúszta. egyszerûen indokolatlan. és végül egy bonyolult varázspálca-összecsapási jelenetben olyan. ha egy icipici kis játékszert vezetnénk be. hogy valódi külsõ segítség nélkül. sem holtak nem lehetnek segítségére.

hogy ott éjszakáznak. Egy francia kislány. aki megnyugtatja: ez csak álomkép volt. Így aztán elhatározzák. hogy valódi gyerekké váljon. Fülöp borderline kisfiú. Volt egy nem kevésbé kísértetszerû állat is. hogy át lehet hatolni rajta. hogy a kísértetek adják vissza a kislány és az állatok eredeti formáját. Ezt elmeséli a nagymamának. eleinte úgy vélték.142 A MÛ SZERKEZETE A FESZÜLTSÉG KIVÁLTÁSÁNAK ESZKÖZEI Egyéb deus ex machinát gyerekek maguk találtak ki reménytelen helyzetek váratlan megoldására. A mágikus nagymama nem ijed meg. ellenõrzi és helyükre teszi a szobrokat. A kísértetoroszlán és a kísértetnyúl a kislányt is kísértetté változtatja. Félicie annál is kiszolgáltatottabbnak érezte magát szüleivel szemben. Volt ott egy elefánt. ez volt az a deus ex machina. egy nyúl. Az elsõ éjszakán különös dolgok történnek. A mágikus nagymama mozgósítása a kísértetek ártalmatlanná tételére. A kislány egy repülõ oroszlánt lát. A fordulatot a Kísértetvár címû játéka hozta: A nagymama és kislány unokája éjjel egy sötét erdõben bolyonganak. Nála a kísértetvilág nem egyszerûen a csodavilág elemeként jelent meg. hogy be van rendezve. és csodálkozva állapítják meg. hogy valóságos tárgy. hogy megnyugodjon. Ekkor deus ex machinaként Fülöp beszólítja a nagymamát. és tegye lehetõvé. aki elrendeli. Fülöp ily módon fejezte ki elvárását a pszichoterapeutával szemben. Egy kastélyra lelnek. Rettenetes dolgok történnek: megelevenednek a lovagok szobrai (kísértetek mozgatják õket). a haláltól való egzisztenciális szorongás formájában. A következõ éjszakán egyikük sem alszik. amely Fülöpöt visszahozta a kísértetvilágból. mivel alkatilag diszfázikus volt. egy rémálom. vagyis nehezére esett a szavak rögzítése és helyes kiejtése. Az õ csodavilágába a boszorkány lépett be deus ex . a kandallóban ég a tûz. A kislányt saját ágyába fekteti. képzeletvilága nem volt mentes a pszichotikus elemektõl. hanem behatolt a valóságába is. menedéket keresnek. de kiderült. hogy segítse ki õt félelmetes irrealitásából. virrasztanak.

HUMOROS ELEMEK 143 machinaként. ugyanígy okoz Rowlingnak talán nem az élete. problémáikra megoldást találjanak. hogy krónikus szorongásait ellensúlyozza. Megemlíthetjük még. élete férjével a folytonos játék jegyében telt. hogy elûzze a kísérteteket. Ezt a varázseszközt Félicie elsõsorban szüleivel szemben alkalmazta. hogy bárkit bármikor eltüntethetett. a legeslegcsodálatosabb varázseszköz. Egyik interjújában Rowling elmondta. Lajost szólította be szimbolikus apaként. hogy az írás számára igen nagy örömöt okozott. Ahogy Clare. amelytõl – . hanem az írás permanens örömet és nevetési ingert. mert ez át. amely megszabadította a gyerekkora óta õt nyugtalanító fekete kísértettõl. majd visszahívhatott. HUMOROS ELEMEK Rowling humoráról azért is nehéz beszélni. gyengeségükbõl erõt merítsenek. Erre szolgál. menynyire érzékeny a gyerekek kiszolgáltatottságára. elképzelhetetlenül szórakoztatta a regények megírása. nevetünk. szinte azt mondhatnánk. Winnicott felesége emlékirataiban említi. A szerzõnõ ironikus humora mindenütt jelen van (kezdve azon a meglepõ felálláson. A humor egyébként elválaszthatatlan Rowling szemléletmódjától. annak állandó életeleme. hogy ellenkezõjére változtatja a varázslók. mint Rowlingnál is. és különösen a boszorkányok státusát). Aranyka pedig deus ex machinaként XIV. majd továbblapozunk. mert olyan hatalommal ruházta fel a gyereket.és átszövi mûveit. minduntalan humoros részekre bukkanunk. az elõreláthatatlanságában hatásos deus ex machina. hogy ez fõ eszköze az élet igazságtalanságának helyreállítására. hogy – mint láttuk – Rolandnál a deus ex machina szerepét egy maga gyártotta Rózsaszínû fantom töltötte be. Rowling elmondotta. mert errõl nincs tudomásunk. A gyerekek csodavilága – láthattuk – arra való.

. Ez egyébként a kisgyerek elhárító mechanizmusainak ismert fordulata: remegésbõl a nevetésbe. nem utolsósorban saját mohóságának következményeként. Úgy véli. mint a hazudozó újságírónõ. a súlyos események és hatásuk távolítását szolgálja. hogy a család üdvöskéje. legkínosabb helyzetek. Hagrid varázsbotjának jóvoltából. A nagyképûek. nagy fenekû vetélytárs sem ússza meg szárazon. máskor nyelve dagad ki rettenetesen. A humor a Harry Potter-regényben is a feszültség elhárítását. Az egyik a varázsvilágba távozás. agyondédelgetett. A humornak Rowlingnál sokféle forrása van. a szorongás csökkentését. Fred és George varázscukorkájától. undok. a másik a humor. A Harry Potterben két fõ eszköze van annak. Pszichológiai nyelven ezt a jelenséget Anna Freud nyomán reakciós formációnak nevezzük. elõbb-utóbb megbûnhõdnek. Elõfordul például.144 A MÛ SZERKEZETE A FESZÜLTSÉG KIVÁLTÁSÁNAK ESZKÖZEI mint késõbb kiderül – a felnõttek sem mentesek. de hozzátehetjük. már kevésbé félünk tõle. Amint valamit vagy valakit kinevetünk. hogy az élet igazságtalanságán nehéz változtatni. Rita Vitrol. hogy az élet elviselhetetlen könnyûségétõl vagy nehézségeitõl megszabaduljunk. Errõl már a Dursley család kapcsán említést tettünk. A humor nála az igazságtalanság ellensúlyozásának és bizonyos értelemben az emberi méltóság helyreállításának eszköze. az elviselhetetlen nyomás vagy rettegés ellensúlyozásaként lép be a nevetségessé tétel. Dudley megbüntetését talán nem túlzás a testvérféltékenység megnyilvánulásaként és levezetéseként értelmezni. elkényeztetett. a kivételezett. Egyszer farka nõ. hogy õrá senki sincs tekintettel. Az egyik a valóság és az abszurditás váratlan találkozásából áll elõ. A módszer paradigmájának talán a comiculissimus-technikát tekinthetjük: a legszorongatóbb. a hatalmaskodók. és büntetésük eszközei között együtt szerepel a varázsfortély és a kinevettetés. hogy egy régen halott kísértet emberi érzékenységet és sértõdékenységet mutat föl (például Hisztis Myrtle egy ízben kifejti. a nagy hangú gonoszok.

Itt a gyerekek vannak a helyzet magaslatán. Mikor Ron és Harry magukkal viszik a Titkok Kamrájába. Mert míg Harry szerény. ami a gyerek álomvilágában leginkább kísért. kiderül. és hangsúlyozza: attól. hogy csak hencegett. hogy folyton mellébeszél. hogy minél nagyképûbb és dicsekvõbb a tanár. Errõl már szó esett a kísértetek kapcsán. félelmetes helyzeteket.HUMOROS ELEMEK 145 mindig csúfolják. megszeppent. ennek karikaturizált példája az egyik tanár. hogy önéletrajzának hõsi cselekedeteit mindig másoktól kölcsönözte. ki az igazi hõs. hogy a valódi tettekre nem õ. Lockhart esetében ez elõször úgy mutatkozik. nevetségessé teszi magát. félelmetes jelenségeket ártalmatlanná tegye. annál nevetségesebb. Mert mi az. Ami a nagyképû önelégültség leleplezését illeti. aki minden kísérletet elvet. és ettõl kezdve azzal nevetteti meg az olvasót. mert úgy vélik. nem nevetségessé tételükkel. a nagy tapasztalatú tanár segítségükre lehet. Harry már legyõzte Baziliskust. de megjátssza a mindent lebíró hõst. hogy a félelmetes egyedeket. és akirõl kiderül. A szembesítéskor kiderül. addig Lockhart cselekvésképtelen. A humor arra is szolgál. még lehet érzékeny). A hazudozó. A jelenet záróképe tömör egyszerûséggel figurázza ki az eltájolt professzort. Semlegesítésére a gyerekek kénytelenek õt felejtésátokkal sújtani. nagyzoló.” Rowling humorának másik forrása az ellentétes szerkesztés. valójában gyáva. a kígyót. így köszönti Ront és a vérlepte Harryt: „– Szervusztok! Fura egy hely ez! Ti itt laktok? – Nem – felelte Ron. ha nem a kísértet meg a sárkányok. Lockhart esete. aki narcisztikus. nagyképû személy. bizonyos értelemben Harry ellentéte. De ez utóbbiakkal más módszerekkel bánik el. nyilvánvalóan. hogy halott. amikor Lockhart magához tér. hanem a gyerekek képesek. nagyot mondó szépfiú. hátramozdítójává válik közös cselekvésüknek. A humor szorongásûzõ funkciója Lupin már említett comiculissimus-technikájában jelenik meg. itt valóságos pszi- . de nehéz helyzetben mindig megállja a helyét.

hogy az iskola írómappájának fejlécén a következõ szöveg áll: Albus Dumbledore (Merlin-díjas. A Zsebpiszok közben egy fogatlan boszorka például emberkörmöket ajánl megvételre. stréber testvérbátyja. hogy ezek itt híres varázslók és boszorkányok képei. és ennek ártalmatlanná tételét játsszák meg. amely csak annak világít. akik idõnként kilépnek a képbõl.146 A MÛ SZERKEZETE A FESZÜLTSÉG KIVÁLTÁSÁNAK ESZKÖZEI chotechnikai.. alázatos tekintélytisztelettel imádja fõnökét. Amikor a gyerekek különbözõ megpróbáltatásokon vagy megrázkódtatásokon estek át. hogy az adminisztratív nyelvezetet. Barty Kuport. Egy eredetileg semleges tárgy alakul át a gyerek képzeletvilágában kísértõ mumussá. Édességekbõl. a hivatalos fontoskodást kinevesse. de a felkínált áru olykor más jellegû. nyalánkságokból is nagy a választék. mint „normálisan”. hanem általános varázsszerként is szerepel. dióval. Az eljárás a Színház a színházban technikájához hasonlít. lelküket a tanárok. Fõmágus. Az egyik üzletvezetõ olyan kalózkezet árul.) A valóságos világ árucikkei. Berti Bott drazséi valóban mindenízûek. pacallal. rajongó. és ezért tolvajok és betörõk számára igen hasznos. Igaz. akirõl – és ez is bizonyítja Rowling szubverzív módszerét – kiderül. A regény a varázsvilág ürügyén kifigurázza a tisztségviselõk és hivatalnokok intrikáit és sznobizmusát. Befoly. Kedvelt édesség a csokibéka: minden darab tartalmaz a reklámfogásokból ismert gyûjthetõ és cserélhetõ portrékat. van köztük borssal. Szöv. elnökh. spenóttal. legf. okl. szokásai a varázsvilágban szerepet kapnak ugyan. az osztályelsõ és prefektus voltára nagyon büszke Percy. majd visszatérnek. Nagym. A címek. A varázsvilág lehetõséget ad arra. a Varázslók Nemzetk. hogy méltatlan hivatalviselõ. mert halottfaló fiát. rangok kigúnyolásának egy példája. aki kezében tartja. A csokoládé nemcsak árucikként. Ron nagyképû. pszichodramatikus eszközökhöz folyamodik az írónõ. mogyoróval töltött drazsé is. de különösen Mme . pénze. Bûbáj-rend aranyfok. a Mágiaügyi Minisztériumba bekerülve. Voldemort feltétlen hívét rejtegeti.

a gyengélkedõ tudós javasasszonya csokitömbökkel enyhítik. animágus. a Durmstrang hallgatói igen primitív tört angolsággal (értsd: magyarsággal) fejezik ki magukat. . az olyan beszélõ nevekrõl nem is beszélve. illetõleg a népi latin kifejezések alkalmazása varázsigeként. Milyen felemelõ tudat. Teszlek Süveg. hanem gyógyszerfogyasztás! Ron testvérbátyjai. Ronnak is õrült jó bemondásai vannak. Fred és George képviselik a kopogószellem mellett a rosszcsont egy másik típusát. zsupszkulcs. Mme Maxime franciásan tört angolt beszél. a Beauxbatons növendékei és igazgatónõje. a varázsiskola egyetlen kísértettanára. Rowling nyelvi humora: a varázsvilág sajátos jelenségeinek megnevezésére Rowling eredeti szavakat alkot. egyszerûen tovább tanított. hogy csokoládét enni nem torkoskodás. A regényben a különbözõ miliõk és személyek beszédmodora a verbális humor forrása. a bolgár kollégium. fúriafûz. Rowling vicces improvizációi kifogyhatatlanok. ûzik a csínytevõ varázsmágiát. hopp-por. ami különösen zavaró a Kviddics Világkupa bajnoka. aranyvérû. Csikócsõr. saját anyjuk is összetéveszti õket. cockneyt beszélnek. Például a francia boszorkányés varázslóiskola. Viktor Krum esetében.HUMOROS ELEMEK 147 Pomfrey. hogy meghalt. Ilyen humoros ötlet például a kimúlásnapi parti. félrevezetik. eltorzítják fogyasztóikat. mint Félig Fej Nélküli Nick. Néha kórusban beszélnek. sárvérû. olyanokat mint mugli. valamint a Kóbor Grimbusz kocsivezetõi is külvárosi angolt. nem vette észre. A regényfolyamatot számtalan apró ötlet tarkítja. Hisztis Myrtle stb. halottfaló. Kedvüket lelik mások lebõgetésében. Már ikervoltuk is humor forrása. dementorok. és miután testét elhagyta. A nyelvi humor külön forrása a latin. varázstárgyakat állítanak elõ. Kisöcscsüknek. általálmányaik zavarba hozzák. Binns. Az angol eredetiben Hagrid. aki Hermionénak teszi a szépet. amit azonban az írónõ elég diszkréten kezel. Hogy a kísérteteknél maradjunk.

az eredeti Grubbly-Plank „magyar” neve: Suette-Pollts (ejtsd: szúette polc). mint egyes eredetiek. menõ dolog stb. Arra is gondja volt. Hisztis Myrtle vécéjét klotyónak nevezi. mint csúcs. olyasmiket használ. Az egyik deszkasovány. míg Tóth Tamás Boldizsár megtartotta a kifejezõbb dementor kifejezést. hogy egyes beszélõ angol kifejezéseknek ne keressen magyar megfelelõt. amikor a varázsváros fõ ütõerét Abszol útnak. A gyerekszlengnek számtalan találó kifejezése fordul elõ a magyar szövegben. vannak szavak. élvezetes és gördülékeny. folyamatok megnevezésében rendkívüli találékonyságról tett tanúságot. A különös tárgyak. eredeti. lerobbant boszorkány profeszszorasszony.148 A MÛ SZERKEZETE A FESZÜLTSÉG KIVÁLTÁSÁNAK ESZKÖZEI A magyar fordítás egészében nagyon jó. váratlan megfelelõt talált a rowlingi fogalmakra és szójátékokra. Rowling Tóth Tamás Boldizsárban. amelyek néha mintha jobban fednék a jelenségek lényegét. de rendkívül eredeti és ötletgazdag fordítóra talált. ha Rowling iránti tiszteletbõl nem merem is állítani. hogy csak egyeseket említsek. hogy kongeniális. tök jó. a tanszerkereskedést Czikornai és Patzának nevezi. hanem értelmi analógiák figyelembevételével alakította ki. Különösen ráhibázott a kifejezésekre. így például a kastély angol Hogwarts nevét Roxfortra magyarította. . Számtalan szellemes. az elragadtatás szavaiban nagy választéka van. a gyerekeket eligazító varázskalapot Teszlek Süvegnek. Például a francia fordító a dementorokat détraqueur-nak fordította. A fogalmak egy részét nem egyszerûen egybehangzás.

Eliade szerint a görög drámának és az antik Közel-Kelet évváltást megünneplõ rituális játékainak közös vonásuk két ellentétes erõ összecsapása. Ez a harc minden kötetben újrakezdõdik. tehát a gonoszság és a jóság között. alaktalan. önálló életre képtelen masszává zsugorodik.A JÓ ÉS A ROSSZ HARCA A JÓ ÉS A ROSSZ HARCA A jó és a rossz harcának különbözõ aspektusairól beszélnek a gyerekek a Harry Potter-könyvek kapcsán. az egyik az a kozmikus harc. az Isten és a sárkány. de amint láttuk. hogy az erõk egyenlõtlensége ellenére mégis a jó gyõzelmének lehet majd tanúja. az élet és a halál. amely világméretben állítja szembe a gonosz erõket az ellenük harcoló jóval. Bukásának okait csak részben tárja fel az írónõ. . Voldemort elveszíti emberformáját. A Harry Potter-könyvek ilyen értelemben egy olyan drámai sorozatnak foghatók fel. Voldemort az alig egyéves Harryre támad. mindegyikben egy gyerek és egy sötét nagyúr között – teljesen egyenlõtlen erõkkel – tombol. A Harry Potter-sorozat egyik alapgondolata éppen ez a drámai harc. a jó és a rossz megmérkõzése. Ennek a lényegében Voldemort és Harry között lezajló párharcnak fontosabb állomásai: 1. és maga bukik bele. a varázsvilág igazgatásának despotikus vagy demokratikus eszközökkel történõ vezetéséért zajlik. amely az úgynevezett varázslók lelkéért. az elmúlás és az újjászületés. amelyben az ellentétes erõk megmérkõznek. ennek fontos eleme a Harryt körülvevõ anyai szeretet intenzitása. Az olvasó izgatottan reméli.

újjászületik. aki ízig-vérig griffendéles. és barátai segítségével egymaga száll harcba a Nagyurat rejtegetõ Mógussal. ezúttal Dumbledore fõnixmadara. Nicolas Flamel alkimista által feltalált. A kard megjelenése itt is a hõsi kiválasztottságot jelzi. amellyel halálos csapást mér a rettenetes szörnyre. Nothung egyedül Siegfried számára volt hozzáférhetõ. háromfejû rettenetes fenevada õriz. azt csak egy hõs Wälsung-ivadék ránthatta ki. A titkos tárgy a Dumbledore régi munkatársa. Így lesz Harry Potter a sárkányölõ hõsök rokonává. akit a pre-Voldemort Denem rejteget a Titkok Kamrájában Harry elpusztítására. A Roxfort-kollégiumban titkos kincset õriznek. enyhe képzavarban. hatalmát visszaállíthatja. akinek harapása és tekintete egyaránt halálos. mint a Bölcsek Kövérõl szóló kötetben is. a csodálatos Fawkes jelenik meg. Dumbledore végül is megsemmisíti. amint ezt késõbb Dumbledore meg is jegyzi: „Ezt csak olyan ember húzhatta elõ a süvegbõl. Amennyiben Voldemortnak sikerül megkaparintania ezt a csodakövet. magának kell a rettenetes túlerõvel felvenni a harcot. 3. akinek könnye ártalmatlanítja a kígyóméreg okozta sebet. A végveszélyben. így teszi ártalmatlanná. míg Rowlingnál. valahányszor a gonosszal szembesül. Griffendél Godrik kardját. A harmadik összecsapás Harry és Baziliskus óriáskígyó között zajlik. minden fémet arannyá változtató és örök életet biztosítani képes Bölcsek Köve (The Philosopher’s Stone). Griffendél Godrik kardja a kritikus pillanatban egy süvegbõl emelkedik ki. amelyet ötféle varázs és Hagrid Bolyhoska nevû. A veszélyt Harry Potter felismeri. A Bölcsek Kövét a gonoszoknak nem sikerül megkaparintaniuk. Harrynek. Harry Dumbledore-tól kap segítséget.” . majd a Teszlek Süveg közvetítésével megkapja a csodafegyvert.150 A JÓ ÉS A ROSSZ HARCA 2. amelynek kimenetele végzetesnek látszik. A Niebelung-ciklusban Wotan fatörzsbe ékelt kardja. Ez egy különleges hatalmakkal bíró sárkányfajzat.

(Lásd errõl a Rózsaszínû fantomot is. A felvillanó jelenésben önmagát véli felismerni.A JÓ ÉS A ROSSZ HARCA 151 4. hisz neki nem volt senkije. Akit megcsókolnak. vagyis egy nagyszerû patrónust idéz meg. élettelen állapotba hozzák. bántalmazott gyerek. ahol a fenyegetett Harry nem Voldemorttal szembesült. mint az elõzõ két végjátékban. apjának szimbolikus megtestesítõjét idézi meg. amelyet Harrynek meg kellett vívnia. valódi apa hiányában idézi meg a fölöttes-ént. és meg is mutatkozik. testetlen rémalakok. a halálnál is rosszabb. 5. aki egy másik idõtérbõl bukkan fel. mert itt újra magával lord Voldemorttal került szembe. aki csodás ötvözete a hõsi idealizált apának és a belsõ erõnek. Dementorûzõ varázslóként Ágast. kísérteties. sivár és értelmetlen. hogyan talál erõforrást önmagában egy tehetetlen. mind között a legrettenetesebbnek bizonyult. A negyedik összecsapás nem közvetlenül Harry és a nagyúr. Eltávolításukra Harry az Expecto patronum varázsmondathoz folyamodik. akik segítésünkre sietnek életünk nehéz pillanataiban. Ez a regény eddigi legtragikusabb epizódja. a patrónus õ maga. Az édesapád ott él benned. akinek segítségét kéri. mert itt sor kerül a fekete mágia . valahányszor szükséged van rá. Ha nem félnénk a banalitástól. azt megfosztják az élet örömétõl. Az ötödik csata. A dementorok szörnyû. Ezt a jelenetet Dumbledore így értelmezte Harrynek: „Akiket igazán szeretünk.” A belsõ apakép jelent meg tehát szarvas alakban. a tizenhárom éves Harry. hanem Harry és a dementorok között zajlik.) „Magamban bíztam eleitõl fogva” – parafrazeálta József Attila a zsoltárt. Harry Potter története is azt jelzi. A visszatérõ rémálmait benépesítõ dementoroktól Harry mindig is rettegett. azt mondhatnánk. A helyzet ugyanolyan reménytelennek látszott. Ez egyébként eddig az egyetlen olyan harci jelenet. azok haláluk után sem hagynak magunkra minket… Õk az elsõk. Harry. Az ideális apa keresésében találja meg Harry önmagában a megmentõ patrónust. de ebben a végharcban mégis meg kellett velük küzdenie. amikor Harry patrónusát szólította.

amelyet neki Voldemort állított. hogy a csapda. A testetlenné vált nagyúrnak ugyanis ekkor sikerült saját újramegtestesülésének elemeit összehozni. egy vörös-fekete bõrû csupasz lényt. csontsovány. Mikor a férfi kilépett az üstbõl. A trófea ugyanis zsupszkulcsnak bizonyult. s elmondta a harmadik varázsmondatot: „Ellenség… a véred… erõvel vétetik… s feltámad ellened. A gúzsba kötött Harry felé fordult ezután. . éppen azon a feltételen alapult. Amint hozzáért. majd visszatántorgott az üsthöz. majd amikor a szikraesõ elállt. A találkozás akkor jön létre. és elmondta az elsõ varázsigét: „Halott apa. a serleg elragadta. ami három éve kísértette lidérces álmaiban: Voldemort nagyúr újra testet öltött. Féregfarknak az egyik karja. és beleeresztette azt. a fortyogó folyadékból lassan kiemelkedett Voldemort magas. amikor Harry Potter a varázskollégiumok vetélkedõjének utolsó próbáit is kiállja. míg oda nem ért. akinek karja és lába nem volt több vékonyka csökevénynél. a másik egy szövetségesnek.152 A JÓ ÉS A ROSSZ HARCA bevetésére. és bedobta az üstbe. Az üst fortyogó tartalma gyémántszínû szikrákat szórt.” Féregfark tõrével Harry karjából pár csepp vért folyatott egy üvegfiolába. csontod tudatlan adatik. és a Tûz Serlegének birtokosává válik. és beleöntötte Harry vérét. meztelen alakja. és meg sem állt vele. újjászületésének harmadik fontos eleme pedig Harry Potter vére. Harry ott látta maga elõtt az arcot. folyadékkal teli üstöt cipelt elõ. ahol õrá Voldemort és annak hû csatlósa. Féregfark hatalmas. Ekkor derült ki. felforralta. Elsõnek Voldemort apjának elporladt csontjait emelte be Féregfark az üstbe. Féregfark várakozott. arca rémítõ volt. s új testet ölt fiad!” Ezután a rettegõ Féregfark elmondta a varázsigét: „Szolga… élõ húsod… ím önként adatik… s életre kel urad. Az egyik elem Voldemort saját kezûleg meggyilkolt apjának csontváza volt.” Majd lemetszette saját karját. lapos. vörösen izzó szempárral. Harryre Voldemortnak átváltozásához volt szüksége. kígyószerû szörnypofa. hogy Harry megnyerje a Tûz Serlegét. ami Voldemortból megmaradt.

Harry. Harrynek ezt a hõsi helytállását Dumbledore elismerõen kommentálta: „Bátrabbnak bizonyultál. Ezt a harcot Harry egyedül vívta meg. felemelte a pálcáját. mert harcoltak a hatalma csúcsán álló Voldemort ellen. és nem roskadtál össze alatta. ha eltekintünk Dumbledore fõnixmadara. és hogyan alakul a jó és a rossz harcának küzdelme. mint Harry egyéves korában: „Adava Kedavra!” Két varázspálca szegült egymásnak. mint azok voltak. hogy a következõ három kötetben hogyan szembesülnek majd. míg Harrynek sikerült elmenekülnie. Cedric árnyéka. hogy a sötét erõket kormányzó gonosz önkényúr. Nála a gonosz erõket fekete. hogy szembefordult Harryvel.” Bár Harry gyõzött ebben az összecsapásban. amelyek a jelenet dinamikájában kívülrõl. morálisan erõsítették meg. akit édesapja követett. mint én vagy bárki más feltételezte rólad. Felvette a harcot a halálhozó gyilkos erõkkel. megjelent Harry édesanyja. Egy felnõtt varázsló gondját vetted a válladra.A JÓ ÉS A ROSSZ HARCA 153 Az újjászületett Voldemort elsõ cselekedete az volt. megbüntette a rossz útra tért bûnözõ gyereket. és felkiáltott: „Crucio!” Ezek után visszaadatta Harry varázspálcáját. akik életüket vesztették. megsemmisítette a sötétség erõit. Nem tudjuk. Ezek az árnyalakok tartóztatták fel Voldemortot mindaddig. Voldemort ugyanazt a kivédhetetlen varázsformulát használta. Voldemort és Harry szembesülése újra Harry gyõzelmével végzõdött. kétségtelen. Fawkes énekétõl és a segítségére felidézett szellemektõl. A jó és a rossz harca a regényfolyamban a varázsiskola . ahol megelevenedtek Voldemort áldozatai. majd egymás után jelent meg Voldemort két régebbi áldozata. és hirtelen vékony fénysugár feszült a két pálca között. Elõször Harry kollégiumi társa. Ugyanolyan bátornak. A gyerek-fantáziajátékokban a jó és a rossz harcát Roland esetében is láthattuk. és párbajra hívta ki. és hozzátehetjük. Voldemort újjászületett. a jóságos önzetlenség erõit pedig a rózsaszínû fantom testesítette meg.

sõt halállal fenyegetik. Néhány száz évvel késõbb élezõdtek ki az iskolaalapítók ideológiai nézeteltérései. aki bûnbánatot gyakorolt és az események idején a Mágiaügyi Minisztérium befolyásos alkalmazottja – és testõrei képviselik. Nem hívei az egyenjogúságnak. Voldemort természetes leszármazottai képviselik az obskurantista szellemet. Amikor egyikük Voldemort lába elé vetette magát és kegyelemért könyörgött. de a nevérõl elnevezett házba a Teszlek Süveg a legtalálékonyabb. a bajkeverésben örömüket lelik. mások összeugrasztásában. köztük a már említett Griffendél Godrik és Mardekár Malazár alapította.154 A JÓ ÉS A ROSSZ HARCA gyerekei között is folyik. majd visszakúsztak a helyükre. türelmetlenek. õ kegyetlenül kijelentette. A gyengéket megvetik. Mardekár elhagyta ugyan az iskolát. ezek között voltak Harry szülei. a nem aranyvérû. kizárással. szigorúbban kell megválogatni a Roxfortba felvett diákokat. Voldemort fénykorában korlátlan hatalommal rendelkezett hívei fölött. fölényeskedõk velük. amelyben õk vezetõ pozíciót foglalnának el. hogy neki halálbüntetés terhe mellett. hanem olyan hierarchiát szeretnének megvalósítani. A Roxfort-kollégiumot több mint ezer éve a kor négy „legjelentõsebb” varázslója. Roxforton belül õk. megcsókolták a nagyúr talárját. hogy nem felejt és nem . mert elárulták a nagyurat. Harry korosztályában ezt a szellemet leginkább Draco Malfoy – egy olyan halálfaló fia. hogy a gyûlölködés szellemét terjesztik. és a mágiatanítást kizárólag varázslócsaládok gyerekeire akarta korlátozni. a mardekárosok. a legeltökéltebb és a jóra legkevésbé hajlamos diákokat osztotta be. A negyedik kötetben már képszerûen láthattuk. vagyis nem tisztán varázslói származású diáktársaikat üldözik. Mardekár úgy vélte. hogy a Voldemort hívó szavára odasereglett halálfalók hogyan gyakorolnak bûnbánatot azért. akiket gátlástalanul legyikolt. feltétel nélkül engedelmeskedjenek. Térden csúszva közelítették meg Voldemortot. Jellegzetességük. Csak a legbátrabbak mertek neki ellenállni. rábírta a gyengébb jellemû varázslókat.

az olvasót minduntalan meglepetések érik. holott a kegyetlen Nagyúr titkos kiszolgálója. Ilyen Mógus. bár a feszültség fontos forrása. akit Harry ellenségének tart. mondván: élen jár. a varázsiskola igazgatója. Minden kötetben vannak álellenségek és álbarátok. Elsõéves korában a gyerekek elosztását megvalósító Teszlek Süveg úgy vélte. amely visszatérõen Harry hovatartozásának kérdését veti fel: Mardekár vagy Griffendél? Mert a jó és a rossz harcának van egy szubjektív vetülete. ilyen Kupor. akinek esélye volt eddig. ez a harc minden egyes gyermeklélekben belül is lejátszódik. hogy a Mardekárban nagyon sokra vihetné. a kétarcú ember. és aki azért haragszik a gyerekre (micsoda görcsös érzéseltolás). de talán még jobban álcázva. ami. meggyõzõbben int óvatosságra. hogy számos olyan tulajdonsága van. akitõl tartott. ha alkalom adódik. hogy felvegye vele a harcot. aki ügyefogyottnak és ártalmatlannak látszik. mint a valahai halottfalók bûnbánata vagy a makulátlanoknak vélt minisztériumi tisztségviselõk árulása. egy kis mugli kínzásra. Ilyen Piton. egymásba játszását jelzi a szerzõ. amely a Mardekár-házba sorolhatta volna. a varázslóiskola igazgatója és a jó védelmezõje megerõ- . az egyetlen. a rossz szellem fészekadója. Kérdésére Dumbledore. mert Harry apja megmentette az életét. ugyanebben a mûfajban.MARDEKÁR VAGY GRIFFENDÉL 155 bocsát meg. Lucius. Itt a jó és a rossz elválaszthatatlan összefonódását. akit a nagyúr megdicsér. A Harry Potter-regényfolyamban nehéz megállapítani ki a jó és ki a rossz. Közöttük van Draco apja. MARDEKÁR VAGY GRIFFENDÉL Harry felfedezi. A kettõsség ennél is élesebben vetõdik fel Harry kapcsán abban a folytonos mérlegelésben. Voldemort tántoríthatatlan ellenfele. Dumbledore. Harry Potter pedig Albus Dumbledore zászlóvivõje.

az eltökéltség… és mégis a jók közé. mintegy belsõ történést játszik. a találékonyság. (Szerintem az Ördög és hologramja a 10 éves Szilárdnak olyan zseniális ötlete. õt elárasztással fenyegetõ gonosz. Saját intenzív interriorizációs képességére jellemzõ. Más gyerek a pszichodramatista segítségét kéri a benne mûködõ. Aki vele teljesen azonosnak látszott. amelyben két ellentétes erõ. mint láttuk. illetve önmagának a jó és rossz skáláján minden gyerek. ördögszerû volt. Oláh Ibolya kis páciense. hogy védtelen. Ez elég központi helyet foglalt . de a pszichodramatistára bízta az ördög hologramjának szerepét. A Rogers-iskola gyerekei számára. testetlen és ezért veszélytelen leképezése volt. ezt ellensúlyozzák a Harry Potterhez hasonló történetek. hogy nincs kiút. és elõfordul. gyilkos erõkkel szemben. és nem kér hozzá segítséget. a leginkább izgalmas kérdésnek az alapbeállítódás látszott. vagy egyenesen a halált választja. Errõl szólt egy magát agresszívnak tekintõ kisfiú pszichodrámája. az ördögnek csak hologramja.) Olykor más a folyamat: a bántalmazott gyerek oly mértékben elhiszi. hogy nem akar mardekáros lenni. hogy õ reménytelenül gonosz. hogy ezt a harcot maga vívja meg. Ezt a metafizikus belsõ küzdelmet. játékában bábjáték közben olykor hátat fordít a pszichológusnak. amely Rowling képzeletvilágában is megjelenhetett volna. Ettõl csak a halál szabadíthatja meg. hogy Harry rendelkezik számos mardekári (vagyis a gonosz hatalmakra jellemzõ) tulajdonsággal. A párbeszédbõl kiderül. a Griffendélbe került. hogy a rossz martalékává válik. a félelmet attól. a kígyónyelv ismerete (a párszaszó). hogy erõtlen és akaratgyenge – hisz kicsi és kiszolgáltatott –. de nem volt igazi. az ördög és a királyfi mérkõzik meg egymással. amelyben saját magát ördögnek ábrázolta.156 A JÓ ÉS A ROSSZ HARCA sítette. Peti. vagyishogy milyen helyet jelöl ki Harrynek. pl. és kétszereplõs játékot. mert kijelentette. mint Mardekár Malazár legjobb tanítványainak. hogy képzeletben a nemlétet. és nem tudja felvenni a küzdelmet. hogy van sok olyan tulajdonsága.

egyéni akarati tényezõk is számítanak: mibõl van több benne vagy mit választ. nem pedig képességeinkben mutatkozik meg. Ezt befolyásolhatják öröklött vonások (az apai jóság. másfajta környezetbe). A Rogers-gyerekeknél az individuális. És utat mutat. Ha nem válhat is mindenki olyan kiváló.MARDEKÁR VAGY GRIFFENDÉL 157 el értelmezésükben: kivel lehet együtt érezni. Vagyis mintha megértették és magukévá tették volna Dumbledore értelmezését: „Döntéseinkben. a jókhoz vagy a rosszakhoz zárkózik-e fel. hogy valaki hová. hogy kik is vagyunk valójában.” A Harry Potter ily módon biztatást és választási lehetõséget nyújt a magukban nem eléggé bízó gyerekeknek. mint a mi kis Harrynk. a feltételezett Mardekár-leszármazás). rettenthetetlen. . de lehet belsõ struktúrával összefüggõ. alakíthatják pusztán a körülmények (ha a Mardekárba került volna. azért a jó választás útja mindenki elõtt nyitva áll. és mitõl függ. világméretû feladatot vállára vevõ hõssé.

Azért. akiknek helyzetébe beleélheti magát. La Fontaine megállapítása szerint „On a souvent besoin d’un plus petit que soi. apátlan. rendkívüli életét megosztja. Indításkor dickensi együttérzést kiváltó az atmoszféra. nem a legkiválóbb. akivel igazságtalanul bánnak. nem a legokosabb. mert nem emberfeletti hõsi tulajdonságok letéteményese. Másképpen ez egy szinte atavisztikusnak mondható játék a veszéllyel. Ez nem egyszerûen az elhagyott. amelyekkel a kiskamasz gyerekek szívesen játszanak: a veszélyhelyzetnek. Anyátlan. Harry sorozatosan ki van téve olyan helyzeteknek. azonosulásérzetet. akiknek tetteit elvállalja. akiben kezdettõl minden gyerek magára ismer. – Hisz a 11–12 éves gyerekekben nagyon elevenen él a hõsszükséglet.HÕS ÉS ELLENHÕS Harry Potter titka elsõ megközelítésben úgy fogalmazható. megbántott gyerekekben vált ki szimpátiát. nem a legerõsebb. igazságtalanul kezelt mostohagyerek. hanem a gyerekek többségében. aki egy másikkal szemben kirívó hátrányt szenved (lásd testvérféltékenység aktivizálása). Nem egyszerûen átlagos. hogy találtatik egy olyan fõhõs. magányos. az ideálkeresés. empátiát. Nem a legszebb. (Lásd errõl a Rogers-iskolások véleményét).” Gyakran szükségünk van egy magunknál kisebbre. Ezzel együtt vagy ennek ellenére válik Harry azzá a nagyszerû hõssé. akivé minden gyerek lenni vágyik. az ideálválasztás igénye. Átéli azt a rettegést és . bántalmazott kisfiú. hanem egy nehéz sorsú.

akiknek elhivatottsága. fantáziájában ezzel a helyzettel szembesül. állatok által adoptált és táplált gyerekek. amely elfogja. Egyes gyerekfantázia-elemzõk úgy vélik. Harry Potterrel azonosulva a gyerek erõsnek és bátornak érzi magát a döntést kívánó helyzetekben. mint Dionüszosz stb. és a veszély által kiváltott frusztrációt próbálja megoldani úgy. Harryéhez hasonlóan korán megmutatkozik. mint Pallasz Athéné. átlagos. villámszerû jel a homlokán. a másik. a mélységpszichológiák ismerõje a mitológia lényegérõl közösen írott könyvükben kifejtik. nevelõcsaládjában lebecsült. apjuk fejébõl kipattantak. A görög mitológia legõsibb elemei között szerepel ez a motívum. hogy alig egyéves korában megfutamodásra kényszerítette a sötét erõk vezérét. ha nehéz helyzetbe kerül. és arra utal. apjuk combjában kihordottak. Kerényi Károly és Karl Gusztav Jung. õ is a helyzet magaslatán áll. az egyik az Urkind [Az õsgyerek]. Ferenczinél csodagyerekként jelentkezik a „tudós csecsemõ”. bántalmazott kisfiú volna. sõt „furcsaságai” miatt nem beszámítható. hanem gyõzelmet arat. Vannak köztük számosan kitett gyerekek (Ödipusztól Siegfrieden át Mózesig). Vannak rendkívüli sorsú csecsemõk és kisdedek a görög mitológiában. hogy „Az erre rárímelõ mesemotívum a gyerek anyanyelvén beszél” (Mérei–Binet. a rettegett Voldemortot. ha nem lenne a különleges. Ez a sebhely rendkívüliségét jelzi. Kerényi Károly szerint (aki a témának két nagyobb tanulmányt is szentelt. Így jelenik meg a rowlingi varázsvilágban a csodálatos csecsemõ ismert mitológiai motívuma. Mint ezt a nemzetközi tekintélyû magyar mitológus. hogy a veszélybõl nemcsak megmenekül. A hõssé válás kritériumai közé sorolják a mítoszkutatók a különleges születést.MARDEKÁR VAGY GRIFFENDÉL 159 kudarcelvárást. a tudomásom szerint valaha magyarra is lefordított Göttlicher . 1970). a nagyra hivatott istenek és hõsök egyik közös jellegzetessége a rendkívüli születés. Harry Potter középszerû fizikumú.

amelyet Alfred Adler Gottähnlichkeitsgefühlnek nevez. Heraklész mítosza eléggé közel áll Harry korai csodatettéhez. Heraklész és Erósz. Hermész aprócska csecsemõ volt még. Számos mitologémák õsgyermeke nem más. mind a szárazföldi görög vallás õsi rétegeiben. vagy mint mindentudó. csodálatos gyereket. .” (Kerényi. mindenható. Az õ mítosza eleveníti meg a tilalmakat még nem ismerõ. a delfinháton lovagoló. az ábrándok… Minél kisebb és mellõzöttebb. mint az isteni egy kifejezési formája. szárnyas kisfiú. nagyszerû isteni gyermek. de háromnapos korában elrabolta Apolló ötven tehenét. kisebbértékûségének ilyen kompenzálására a gyerek a valóságban természetesen képtelen. 1939) „Ebben a viszonylatban – mondja Kerényi Károly – a gyermekség nem jelent kisebb hatalmat… ellenkezõleg. elsõ epizódja – akárcsak Harrynél – további nagyszerû. Kerényi Károly úgy fogalmaz. amelyeket Héra. a legerõsebb a leggyengébbõl lép elõ. mint Erósz. szigonyos. mindenkit felülmúló. Az erõviszonyok megfordítására. hogy egy csodálatos ideált alkot magának. Ez a kígyóhistória Heraklész elsõ csodatette. annál inkább törekszik értékérzetének (Wertgefühl) növelésére. Ezt a vágyképzetet a görög mitológiában az isteni gyermek valósítja meg. hõsi erõpróbái sorozatának. fantáziavilágában a gyerek úgy igyekszik tehetetlenségérzetétõl megszabadulni. Heraklész tíz hónapos korában két óriáskígyóval mérkõzött meg.160 HÕS ÉS ELLENHÕS Schelm [Az isteni kópé]) a preolümposzi õsi mítoszokban elõfordul egy ezerarcú gyermekisten.” (Kerényi. leleményes. minél hátrányosabb helyzetben van. Ebben a mitikus alakban valósul meg az az ábránd. Hermész. hogy „az õsgyermek feltalálható mind Krétán. annál magasabbra tör. 1984) A görög mitológiában is gyermekisten formájában jelenik meg három csodálatos gyerek. a képzeletjátékok. ezt ellensúlyozzák a mesevilág. Zeusz felesége küldött elpusztítására.

ha megszoríthatják a kezét. sugárzó gyermeki istenség. aki nem tudja elnyomni magában azt a titkos érzést. mert õneki különleges képesség jutott osztályrészéül. akinél önállótlanabbat és kiszolgáltatottabbat elképzelni sem lehet. valahányszor Voldemort a közelében tartózkodik. csecsemõkori vagy kisgyerekkori hõstetteik hozzátartoznak élettörténetükhöz. a másik meg egyéves sincs. amely sajogni. Erósz. Mert – nem utolsósorban elsõ gyerekkorának negatív tapasztalatai miatt – közönséges gyereknek érzi magát. halálbíróvá válik. az isteni gyerekeknek utóda Harry. A gyerekistenek életére bizonyos folytonosság jellemzõ. fájni kezd. megtiszteltetésnek tartják. hogy ezt õ valójában nem érdemli meg. aki sorsdöntõ erõvel rendelkezik. amelyek közül az elsõ még csecsemõ. vagy ha a nagyúr valami galádságot tervez ellene. Ezeknek a csodálatos gyermekisteneknek. lelkesedéssel fogadják. ez Harry Potter? Híressége olykor zavarja a szerény természetû kisfiút. erõssé. A többiekhez hasonlóan az õ sorsának elsõ állomása is késõbbi elhivatottságának elõjele. Álmában azonban a történet kezdett kirajzolódni. akaratától függetlenül következett volna be. Errõl a jelrõl Harryt mindenki felismeri. Harry viszont életének ebbõl az elsõ epizódjából csak egy zöld villanásra emlékezett.MARDEKÁR VAGY GRIFFENDÉL 161 A fentebb idézett két mitikus gyermekalak. Az esemény valódiságáról tanúskodik Harry villám alakú homlokbélyege. Éretlen. csodálják a varázsvilágban. és minduntalan felhangzik körülötte a csodáló moraj: ez valóban õ. és bárkit képes nyilával halálos szerelemre gerjeszteni. Eleinte csak anyja hangját hallja: Harryt ne! Harryt ne! – de az eseményt magát nem tudja felidézni. Õ a szerelem érzésének felkeltõje. ugyancsak nagy hatalmú gyerek. A görög mitológia harmadik istengyereke. mintha az esemény az õ aktív beavatkozásától. ezért indokolt egyik olvasójának kérdése: . sõt ami Heraklészt illeti. játékos. a varázslótársadalom tisztelete õt méltánytalanul éri.

Bár Harry egyke. mint már említettük. hogy más pillanatokban nem fogja el a kétség az iránt. – Talán ezúttal is szerencsém lesz. Ám õ ezt kétkedéssel fogadta. hogy képes lesz-e a várakozásoknak megfelelni. elhivatottságában hinni tudó gyerekké avatta volna. mert bántalmazott. Loyer-Dolghin. hogy Harry Potter különbözik a modern hõsöktõl. szemüveges kisfiú.” Ez azonban nem jelenti azt. egy átlaggyerek.” – „Egyszer már megúsztam – feleli Harry. és a villám alakú sebhelyre mutatott. Õ inkább hasonlít normális gyerekhez. és van esélye arra. valahol a lelke mélyén meg van gyõzõdve arról. iskolába kerülését közvetlenül megelõzõleg. lebecsült tagja a Dursley családnak. Harry azért is különleges helyet foglal el a hõsök sorában. hogy nehéz harcaiból gyõztesen kerüljön ki. mások tanácsára és segítségére szoruló kisfiú. C. Harry éppen erre az eseményre utal vissza. hogy Tudodki is vele van. Hagrid közölte vele. A megkérdezett gyerekek többsége és a mû úgyszólván valamennyi kritikusa felismeri.162 HÕS ÉS ELLENHÕS – Mikor tudta meg elhivatottságának titkát? Szülei elpusztulásának és saját rejtélyes megmenekülésének történetét elsõnek. ami magabiztos. Õ egy olykor bizonytalan. de unokabátyjánál. A népmese hõse gyakran a legelesettebb. öntudatos. M. Harry leginkább mesehõshöz hasonlít. mint egy szuperman típusú ideálhoz. a dagadt Dudley kölyöknél kisebb. A magyar népmesehõs . francia mesekutató szerint a mesék felidézik az õsi beavatási rítusokat: leírják az emberek lelki kalandjait és elindítják az átalakulások folyamatát. rettenetes erõvel felruházott hõseihez. hogy szülei halála õt helytállásra kötelezi. amikor az elsõ kötet végén Hermione aggódik: „– De Harry… Lehet. nyápic. egy every man. hátrányos helyzetû gyerekként indul. Ez a tudás nem adott neki olyan erõt. csalhatatlan. legkisebb fiú. És mégis. Nemcsak azért. mert nem hasonlít a népmesék vagy a kalandregények mindentudó. és próbatételeiben a helyzet magaslatán állni.

és gyõzedelmeskedjék bármilyen túlerõvel szemben. az ismert német individuálpszichológus professzor a mesehõs jellegzetességei közül kiemelte azt a vonást. A hõs van egyedül hivatva arra.” (Loyer-Dolghin. Mircea Eliade. 1990) Ebbõl az idézetbõl az derül ki. akinek boszorkánypróbákat kell kiállnia. de anélkül hogy beletörõdne.” Ez érvényes a rowlingi deus ex machinára is. az ismert valláskutató és mitológus szerint a próbák a beavatási szertartás módozataiként értelmezhetõk. A népmesék hõseinek a mágikus segítséget jó tulajdonságaikkal kell kiérdemelniük. jóindulatú varázslóktól. amely Harryre is annyira jellemzõ: „A hõs nagysága az. Próbában Harrynél sincs hiány. Harmadik próbájának értelmezésekor Dumbledore hangsúlyozta. például Baziliskus óriáskígyóval. habár a boszorkánypróbák ebben a világban másképp értelmezendõk. hogy részese ugyan a hiányállapotnak. és a sárkánypróbán kívül mindenféle más szörnnyel meg kell birkóznia. A Harry Potter-regényben a megoldandó drámai helyzet varázsvilág. hõsünknek vagy hõsnõnknek becsületességrõl. Neki hét évet kell a varázslóiskolában kijárnia. Ahhoz. hogy sikerrel járjon. hogy megoldja a kritikus helyzetet. de belsõ titkos kreatív erõitõl nem függetlenül következik be. hogy a jó varázslókat nem Rowling találta ki. meg kell küzdenie a sárkánnyal stb. Ulrike Lehmkuhl. akiknek támogatását erkölcsös cselekedeteikkel váltják ki. A sötét erõk a világ egyensúlyát veszélyeztetik. mert a fent említett mesekutató is hivatkozik rájuk. hogy a csoda csak azért következhetett be. „A mesehõsök halálos veszélyeknek vannak kitéve. három évet kell szolgálnia. egyszerûségrõl. ami szerinte a mese strukturáló alapjelensége. a »szerencsés« véletlen csoda folytán. . csodálatos segítséget nyernek állatoktól. A mese többnyire drámai helyzettel indul – ezt nevezi Ulrike Lehmkuhl hiányállapotnak –. A megoldás. mert azt Harry kiérdemelte. illetve emberiség méretû.MARDEKÁR VAGY GRIFFENDÉL 163 néha egy olyan világgá ment fiú.

A veszélyeztetett gyerek önarcképének egyik legszembetûnõbb vonása éppen önmagáról alkotott képének negatív jellege. (Lásd errõl Cyrill Szuperfantom-önarcképét a mellékletben. Egy lebecsült. Hallottunk olyan gyerekekrõl is. de nála az ellenhõs. Már a népmesében is szerepel a hõs és az ellenhõs alakja. hogy saját belsõ agresszivitásuk felszínre tör – ezt képezi le a szörnyeteg. Élõ Halott. hogy elmondta. . olykor költõi neveket adott. aki annyira együtt érez a bajba jutottakkal. nem kellõen elismert. például Színek Szörnyetege vagy Jégmezõk Kísértete. elégtelenül szeretett gyerek rajzaiban és a pszichodrámában gyakran szörnyetegnek ábrázolta magát. Mert ezek a gyerekek rettegnek attól. mint a gyõzelem. Az ellenhõs ugyancsak egy mindenkiben jelen levõ kísértés vagy lehetõség. néha még Voldemorttal is szimpatizál.) Ennek különbözõ. gonoszkodó. A veszélyeztetett gyerek a szörnyeteget egyszerre véli magában és a külvilágból fenyegetõ ellenségként felfedezni.164 HÕS ÉS ELLENHÕS a segítségnyújtásban és érzelmeiben nagylelkûségrõl kell tanúságot tennie. Kísértet stb. Ezt a kettõsséget a Rogers-iskola gyerekei õszintén kifejtették. empatikus gyerek. Rowling a szörnyetegek egy részét rehabilitálja ugyan – talán a sárkányt legkevésbé –. Voldemort egy. veszélyeztetett gyerekek egyik feltûnõ sajátossága. Az ellenhõs egyik megjelenési formája tehát a szörnyeteg. de ember formájú szörnyeteg. Ezt a feszítõerõt Harryben nem tapasztaljuk. hogy magukat szörnyként ábrázolják. Az ellenhõst a népmesében többnyire szörnyetegek képviselik. megértõ. Harry szerény. a fekete mágia eszközeivel újjászületett. ismeretlen kislány megmentése. de máskor Ördög. A halmozottan hátrányos helyzetû. akik az irigy. hogy a Tûz Serlegének egyik próbáján vállalja: kifut az idõbõl és kudarcot vall. Vámpír. mert fontosabb számára a szerinte életveszélyben forgó – vízbe leláncolt –. gyûlölködõ Draco Malfoyhoz érezték magukat közel. egyikük olyan messzire elment.

amely megváltoztatható. legfeljebb egyes fiatalok agresszivitásának ideiglenes levezetésére alkalmas. A Supermanlogikában a gonosz nem más. Harry teljes ellentéte a hõs (vagy az ellenhõs?) egyik modern megjelenítésének. hogy minden körülmények között bízzanak önmagukban”. Superman az igazság bajnoka. hisz csak õ párszaszájú. a kígyóbeszédet. a változó. amennyiben hovatartozását latolgatja a Griffendél és Mardekár között. hisz nem is öregszik. Õ egy nem fejlõdõ. valójában ember formájú robot. A veszélyeztetett gyerekek egy részének éppen a bennük lakó szörnyeteget kell legyõzniük. Míg Harry ember. Azonnal hármasával veszi a lépcsõket. Tökéletes és végleges. amit barátai nem érzékelnek. otthagyja Ront és Lockhart ta- . ellensége a tökéletlen. Harry megérzi. Erre szolgálhat a pszichoterápia. nem kínál tökéletes mintát. A hõs vagy az ellenhõs lehetõsége benne is felmerül. de van egy különös alaptulajdonsága. A Superman-ideál tökéletességében utánozhatatlan.és gyerekközelben van. õt a veszélyhelyzet ellenállhatatlanul. Harry ennek ellentéte. mert hallja azt. szinte delejesen vonzza. A Titkok Kamrájának föld alatti járataiban. ezt a funkciót töltheti be a Harry Potter olvasása is. mint egy hibás vagy rosszul beprogramozott szerkezet. Mint ahogy a csataló a fülét hegyezi. a pszichodráma. a regény „bátorítást ad a gyerekeknek. kortalan. ha képzeletviláguk mozgósítása hozzáférhetõvé teszi számukra saját hõssé válásuk lehetõségét. a Supermannek. A második kötetben. úgy siet a tett színhelyére. amikor beomlik a fal. amikor éppen a Félig Fej Nélküli Nick kimúlásnapi partijáról érkeznek Ronnal és Hermionéval. vagy amint ezt egy pszichológus kolléga. Superman egy technokratikus teljesítményideológiát testesít meg – mondja Lehmkuhl. Superman ideális képe az ember elidegenedését szimbolizálja. statikus lény. amint meghallja a harci kürtöt. hogy valahol gyilkosság készül.MARDEKÁR VAGY GRIFFENDÉL 165 legfeljebb annyiban. Körössy Judit megfogalmazza.

” A másik személy. egyedül vívja meg harcát a Voldemortot testébe befogadó gonosz Mógus professzorral. Harry nem hagyja magát megfélemlíteni: „– VOLDEMORT! – ordította… – Szemtõl szemben álltam vele. mi okunk volna rá. Dumbledore mellett õ az egyetlen.” . aki ki meri mondani Voldemort tabu nevét. hogy féljünk kimondani Voldemort nevét? – Önnek semmi – felelte McGalagony –. a sötét nagyúrral. és barátait nem hagyja cserben semmilyen helyzetben. a regények során újból és újból szembesül és megküzd a sötétség erõinek fõvezérével. Mindenki tudja. Dumbledore egy ízben így szól McGalagony professzor asszonyhoz. hanem az alaphozzáállást jelzi. A Bölcsek Köve megszerzésének idején is úgy adódik. még akkor sem. ha nincs esélye.” Ez nem szimbolikus hangvétel. Bátor. Harry eltökéltsége teljesen egyértelmû. Harry hallatlanul bátor. és igenis kimondom a nevét. hogy ön az egyetlen. Egy tizenhárom éves magyar kisfiú felismerte Harry dinamizmusát: „Harry nem ad fel semmit. hogy végül Ront és Hermionét lehagyva. maga rohan a veszély elébe. akit a többiek csak Tudodki vagy Tudjaki néven neveznek. aki nem használja a Tudodki kifejezést. akivel nem mer ujjat húzni. de ön kivétel. az Harry. õ mindig nevén nevezi a sötét fõurat. „– Kérdem én.166 HÕS ÉS ELLENHÕS nárt.

ahol otthon érzi magát. amit a legnehezebb megírni. a képzelet világába vannak áttéve. de ami potenciálisan. de ez csak azért lehetséges. amelyeknek misztikus légkörük van (ide tartozik szerintem már Tolkientõl A Gyûrûk Ura is. Ez a világ számára egyszerre otthonos és csodás. Ebben különbözik más csodás gyerekkönyvekétõl. hogy a mindennapok eseményeirõl beszéljenek neki.” Florent. Bettelheim szerint „A gyereknek szüksége van arra. Vagy ahogy Rowling mondja: „A varázslat mindenütt megmozgatja a fantáziát. a Pullman-regényekrõl nem is beszélve).” A gyerek otthon érzi magát benne. egy tizenkét éves francia kisfiú ezt igen játékosan fejezte ki: „A Harry Potterben az iskola az iskolához hasonlít. hogy azok a képzelet birodalmába legyenek helyezve. mert a Rowling-regények világa valóságközeli. Abban a csodavilágban találja magát. de úgy. általa nem kifejezhetõen benne él. hogy azután csak a végén kerüljenek vissza a mindennapokba. rendkívül fantáziagazdagon tartalmazza a gyerek csodavilág-szükségletének fontosabb elemeit. fordulatosan. fejest ugrik egy olyan csodavilágba. mintha saját életének eseményeirõl volna szó. mert az események valamilyen teljesen más közegbe. ehhez nagy mûvészre van szükség.HARRY A GYEREKEK CSODAVILÁGÁBAN „Én is álmodhattam volna. de nem az iskola. amelyet õ nem lenne képes kifejezni. Ez az.” A Harry Potter-regény változatos formában.” (Lóri) Amint a gyerek elkezdi a Harry Pottert olvasni. .

azt mondhatnánk. Harry egész világának kiindulópontja: mi lenne. a báli ruha és az aranycipõcskék. hogy erre a kiegészítõ. „Én nem hiszek a varázslatban úgy. Mert mit tehetett mást Hamupipõke. Rowling. Ezt a jelenséget különbözõképpen fogalmazhatjuk meg. ha valóban így létezne. De hát úgy látszik. hogy a tündér. Ezzel be is kerülünk a csoda. rettenetes kiszolgáltatott. sõt a késõbbi. ha valóban így történne?” Ezt a mondatot értelmezhetjük vágyteljesítésnek. igazságtalan felnõttvilággal szemben.168 HARRY A GYEREKEK CSODAVILÁGÁBAN Ha röviden akarnánk jellemezni a csodavilágot. hogy széppé varázsolják a kis szurtos leánykát. mintha” világa.– ha úgy tetszik –. hogy ez tiszta képzeletvilág. hogy „hátha mégis úgy lehetne”. igazságosnak és szükségesnek találtam. képzeletvilág-szükségletnek vagy nevezhetjük imaginációnak. . mondhatjuk varázsvilág-. jóval késõbbi Walt Disneyt is beleértve) kevésbé voltak obszessziósak nálam. elégtételvételt a fantáziátlan. párhuzamosan és egyidejûleg létezõ fantáziavilágra elsõsorban a frusztrált. ahogy a könyveimben leírom. Gyerekkoromban ezt én is teljesen érthetõnek. minek a vágyálmát? Visszavágást. mostohaanyjának áldozata. Vágyálmot valósít meg. a hátrányos helyzetû gyereknek van szüksége. miért nem esik szó Hamupipõke elõzetes megmosakodásáról. Úgy vélhetnénk. bevallja. vagy fogalmazhatjuk úgy. a mesevilágba: varázseszközökkel áll elõ a nagyszerû csodahintó lakájostól. mintegy leleplezve saját titkát. vagy pedig feltételezték. hogy a valós világban reménytelen helyzetét csak valami csoda változtathatja meg. hogy ez az „úgy tenni. ezzel fejezi ki. A csodavilág-idézés a gyerek alapszükségletei közé tartozik. De nagyon szeretném. mint azt. csak azon csodálkoztam. hogy megtisztulása szépülési folyamatának természetes tartozéka. teljes mértékben elfogadhatónak. megalázó helyzetének módosítására. hogy a mese kitalálói (a Grimm testvéreket. helyesebben saját halott anyja megidézéséhez folyamodik.

kiszolgáltatottságot és hatalomtól megfosztottságot. powerlessness of kids az adleri kisebbértékûségi érzés értelmezésének hat. a közönséges gyerekek erõtlenségének ábrázolása szolgáltatja-e. milyen korlátolt hatalommal rendelkeznek akkor is. a hibás beszédûeknek. amely valóban meghatározó az ember létére. amit Adler kisebbértékûségi érzésnek. Hogy megvigasztalódjanak. ahol erõsek. mert kicsik és kiszolgáltatottak. a tikkelõknek (Dávidka) vagy a Marcihoz hasonló súlyosan dadogóknak van szükségük. Erikson. frusztrált helyzete az egyik fontos tényezõje annak. a Newsweek riporterének adott. ahol megbecsülik õket. és ahol hivatásuk van. kimentéssel. mint a diszfáziás Félicie. mert egyszerre jelent erõtlenséget. vajon könyveinek átütõerejét. aki megkérdezte. mert ez nem speciális alkatukból. Visszatérek Rowling talán legérdekesebb interjújára. a Rolandhoz hasonló „dagadt” gyerekeknek. hanem a gyermeki státusból következik. De a megfosztottság érzetén túl ösztönzés is a hiányérzet kompenzálására. Ez egy kompenzáló varázsvilág. amikor már felnõttek. Kompenzálása annak. hogy fiatal (és nem csak fiatal) olvasói együttérzéssel és izgatottan reménykednek sorsának jobbrafordulásában. A varázsvilágnak az a jellegzetessége. a félfülükre süketeknek (Aranyka). hozzátéve. Az angol kifejezés. amelyet Malcolm Jonesnak.MARDEKÁR VAGY GRIFFENDÉL 169 Hamupipõkééhez hasonlóan Harry „hiányállapota”. Rowling powerlessness of kidsnek nevez. hanem megoldást is kínál. A képzeletvilág erre a frusztrációra keres megoldást. azért. beleképzelik magukat egy olyan ellenvilágba. Amire az írónõ szenvedélyesen helyeselt. Adlernél ez olyan hiányhelyzetet jelent. Varázsvilágra nemcsak a bántalmazottaknak vagy a szemüvegeseknek. hogy felnövekedvén arra is ráébrednek. fõ vonzerejét fiatal olvasók számára nem a gyerekek. a hiányhelyzet feloldását mozdítja elõ. ügyesek. hogy nem elégszik meg a kimeneküléssel. a kultúrpszichoanalízis jelentõs teoretikusa más összefüggésben ezt így fogalmazza meg: „Megteremti a gyerek magasabbrendûségi érzetét azál- .

a térbeli kötöttségeket. mint Dávidka. akik apagyilkosok. kicsiség. illetve relativizálja a szokásos logikai kategóriákat.” Ez egy mágikus világ. inerciát. amit a gyerekek játékában például a nyuszi gyõzelme fejez ki az oroszlán felett). kiszolgáltatottság. ahol bármibõl bármi lehet. Jung szerint: „Az öreg varázsló és a boszorkány a negatív szülõk archetípusát jeleníti meg a tudattalan mágikus világából. láthatatlanná válik (Félicie). Kupor) képeznek.170 HARRY A GYEREKEK CSODAVILÁGÁBAN tal. a magányosból társaktól körülvett gyerek. ahol a gyenge gyõz az erõs felett (ez már a Harry–Voldemort-párharc alapállása. a gyerek csodavilágában így lesz a törpébõl óriás. a gyengeség. de mindezekben a képzeletjátékokban szülõgyilkosság-tilalom van. A csodavilágban a gyerek a madarakkal repül. a mellékletben). és tetszés szerint eltünteti magát. A nagyságrendek és bizonyos értelemben az értékszempontok is megváltoznak. aki egy szép poétikus csodavilágot teremtett magának (lásd errõl rajzát: Táncoló kislány sugárzó napfényben. hatalomtól megfosztottság kompenzálódik. az Abszol út nyalánkságairól és az egészségügyi célzattal elõírt csokifogyasztásról nem is beszélve. tehetetlenség. Erre szolgál a varázsvilágban a varázserõ. Ebben a világban tehát minden másképp van. Marci még a gyilkos boszorkányt is megkíméli. vagy inkább revánsindulat: például egy Gregoire nevû kisfiú párharcba kerül apjával. Egy igazságtalan világban igazságot szolgáltat.” Rowling mágikus világában az öreg varázslók és a boszorkányok a prózai emberekkel ellentétben pozitív archetípusokat jelenítenek meg. A legyõzött szülõ a történet végére többnyire valahogy megjavul. A gonosz azonban sokszor rossz véget ér. mint Stephanie A fejetlent megölik címû bábjátékában. A varázsvilágban van bosszú. hogy érvényteleníti. Így lesz a bántalmazott kisfiúból nagyszerû varázsló. A Harry Potter világában a va- . Kivételt Rowling világában csak a gonoszok (Voldemort. aki a cápát cápamegjavító gépbe teszi. a rosszul táplált kisfiú terülj asztalkámra lel.

a láthatatlanhoz. Ami a boszorkányt illeti. Említettük. hogy barátnõjét. ha „öreganyádnak” szólítod. a szörnyek. Olyan emberekkel. A rossz tündér. Egy válófélben levõ házaspár fia. megjelenik például Oroszlán Anett csoportjátékának címében. a csodálatos. nagy hatalmú. varázsló szülõpárt. Kisgyerekek elképzeléseit támasztja alá. hogy lelkében keveredett a jó és a rossz anyakép. akivel élt. amiért Rowlingnál. hogy õk különleges. hogy ezek jó szörnyetegek. Így fordította szimbolikus jelenetbe és játszotta . hatalommal rendelkezõ gyerekek” – mondja Alison Lurie. elõkelõ és nagyszerû szülõpárt. Játékában megjelentek a boszorkány anyuka és barátai. vagyis mert varázserõt kölcsönöz neki. a valódi családjukkal szemben képzeletben teremtenek maguknak egy másik. a jó varázsló és a megfélemlített szolgák. hogy a jó varázsló már a népmesékben is elõfordul. akiknek semmi közük a váratlanhoz. Jósága azonban nem akadályozta meg a boszit abban. Harry Potternek erre nincs szüksége. a kedves katicabogarat üstben fõzze és szörnybarátaival együtt elfogyassza. de õt is segítõvé változtathatod. arra. Félicie-nél a boszorkány azért jó. amivel megzabolázhatja szüleit. A varázsvilág nagyszerûbb a közönséges halandók varázstalan világánál. Csuti. akik nem értenek meg. számára a regényírónõ eleve megteremtette a nagyszerû származást. lehetõleg gazdag. „Egy gazdag képzelõerejû gyerek számára a világ tele van muglikkal. apjától. Lurie itt egy ismert pszichológiai jelenségre céloz. olyan sok rosszat hallott anyjáról. A gyerekek játékában azonban vannak jó és rossz varázslók egyaránt (lásd A Mindentlátó hal meséjét). kivételes. akik hülye szabályokat állítanak fel. hogy ezek a morcos családok nem az õ igazi családjuk.MARDEKÁR VAGY GRIFFENDÉL 171 rázslók nevetséges taláraikban jönnek-mennek… és csodálatosak. õ többnyire gonosz ugyan. hogy családjukkal elégedetlen gyerekek tíz-tizenegy éves korukban kialakítják a családregényt. akikrõl kijelentette. amerikai regényírónõ egy Rowlingról írott cikkében. Az elõjelváltás gyerekeknél is gyakori.

a fent említett boszianyukához került. amelyet minden játékszer lehetõvé tesz: a felnõttvilág törpéje. hanem a jövõjét is elõkészítette. Ez a félelmünk nem igazolódott. õ a szövegíró. és érzelmi kettõsségét. hogy beöltöznek.172 HARRY A GYEREKEK CSODAVILÁGÁBAN ki a hatéves Csuti azt az elemi félelmet. álmában és fantáziajátékaiban folytatta. megteremtette a maga csodavilágát. a gyerek az irányító. a gyerekek úgy bújnak bele szerepükbe. bármikor helyreigazíthatja a terapeutát. Ez adott neki erõt ahhoz. lejátszásában. A pszichodráma potenciális terét pedig kijelölik. A semmi máshoz nem hasonlító területen folyik a játék. amit a szimbolikus bábjátékában elkezdett. A bábjáték Csutinál nemcsak aktuális problémáinak és sérüléseinek meghaladására szolgált. attól kezdve. ez utóbbiak óvták õt. Irányító szerepe van a történet kialakításában. a hátha mégis úgy lehetne szellemében. a jó és a rossz szülõkép összemosódása miatt tartani lehetett attól. hogy – mint Moreno mondja – „játékképes”. amelyet anyja ébresztett benne. Hozzájárult ahhoz. hogy a bábok csodavilágába vetítse magát. Ezt a dimenzióváltást az individuálpszichológia a bábterápiában kiegészíti a vezetõ–vezetett viszonyának megfordításával. hanem csellel szerelte . elmondotta. Egy súlyosan dadogó kisfiú pedig nemcsak hogy nem dadogott ebben a csodavilágban. és a nagy érzelmi hasítás. amelyben õ volt a vadállatok úrnõje. A válóper után Csuti anyjához. hogy félelmeit feldolgozza. alkotó személyiséggé váljon. A négyes ikrek legkisebbje és egyetlen lánytagja például olyan játékot talált ki. a rendezõ és a fõszereplõ. õ találja ki a történetet. Kezdjük azzal a dimenzióváltással. hogy anyjához került. neki engedelmeskedtek. és kijátszotta szorongásait. Mikor tizenöt éves korában találkoztunk Csutorával. ambivalenciáját meghaladja. Az értékek és a viszonylatok átértékelése megkönnyíti a gyerek számára. vagyis képzeletben. a gyerek óriás lesz a játékok birodalmában. hogy lelki egyensúlya felborul. ha nem az õ elképzelése szerint játszik.

Az arisztotelészi katarziselmélet kimondja: „A tragédia egy teljes és nagyszerû cselekmény felidézésével részvétet és együttérzést kelt. hogy a történés iszonyú rémületet kelt benne. vagyis a mitikus személyek sorsának közvetett átélése váltja ki a passzív katarzist. és benne is kiváltódnak ezek az indulatok. a gyerekek beléphetnek a csodavilágba. indulataiba. amelyet aktív és passzív katarzisként jelölhetnénk meg. indulataiba. testre szabott. és a belsõ érzelmi realitás megszabadítja. hogy a történet megrázza (feldúlja. a pszichodráma mesevilágát nekik maguknak kell kidolgozniuk. vagyis arról. így benne is felébrednek azok az indulatok. megtisztítja õt.MARDEKÁR VAGY GRIFFENDÉL 173 le a háromfejû sárkányt. a két örömforrás különbségét. hogy míg Rowlingnál a megteremtett nagyszerû világot készen kapják. hanem drámai eseményeket él át. Azzal a különbséggel. míg az aktív változat követelménye.” Ami Mérei Ferenc. A kijelölt pszichodrámatérben. beleéli magát a hõs világába. Azzal a különbséggel. majd sztentori hangon parancsolta ki a királylány kezére pályázó vetélytársait. tudatába. ha úgy tetszik. Ebbõl adódóan az átélés más típusú. ez az érzés együttérzéssel párosul. a szánalom együttérzéssé a tragikus hõs iránt. hogy Harry Potterrel remélhetõleg nem tragédiát. a történet talán kevésbé poétikus és gazdag. Ez felveti a két megközelítési. s ezzel a rémületbõl és szánalomból fonódó együttérzéssel a nézõ beleéli magát a hõs világába. felizgatja) a gyereket. . tudatába. akár a Harry Potter-könyvek olvasása közben. Errõl tanúskodnak a gyerekek által lejátszott jelenetek és színdarabok. a magyar pszichodráma-iskola megalapítójának értelmezésében úgy hangzik. Az ilyen típusú élmény. A Rowling-regény által kiváltott intenzív érzelmek kapcsán is beszélhetünk talán katarzisról. a két önmegvalósítási mód. de jobban individualizált. és ez megtisztít az ilyenfajta szenvedélyektõl. majd ez a rémület átváltozik szánalommá. hogy a fent említett eseményeket maga az átélõ hozza színre.

ellenkezõleg. akit francia örökbefogadó szülei ötéves korában Lengyelországban adoptáltak: súlyosan bántalmazott gyerek volt. Megismertem egy tizenöt éves. koponyáján számos dudor éktelenkedett. hogy a felnõttek és a gyerekek izgalmát nem ugyanazok a tényezõk váltják ki. például lehetõvé teszik számára. A Harry Potter-regények kielégítik a gyerek különbözõ szükségleteit. válófélben levõ szülei konfliktusaiban rosszul eligazodó és azoktól szenvedõ kislánnyal. a kamaszszerelem. mint Edevis tükrének a kérdése: ki mit lát benne? Mint minden mûvészi alkotás befogadásakor. Érzelmi életébe ezek után robbant be az elsõ komoly élmény. Egyik kolléganõnk találkozott egy szomorú. amelyeknek begyógyítása idõbe tellett. eredeti traumájának feloldásához. olyannyira. depresszivitásának meghaladásához.174 HARRY A GYEREKEK CSODAVILÁGÁBAN A gyerekek érzelmi belevetülése kapcsán felmerül. Az õ alapproblémája. a passzív katarzis esetének több példájával is találkoztunk. beszélhetünk találkozásról. ez kiderül a gyerekek számos nyilatkozatából az ebben a könyvben is szereplõ idézetekben. a kezébe nyomta a Harry Pot- . zárójelbe tegye. amelyben él. hogy életének elsõ öt-hat évérõl semmiféle emlékképet nem volt képes felidézni. Alexandre nevû francia kamaszfiút. bántalmazottságának közvetett újraátéléséhez. sõt szerencsés esetben általa feldolgozható. nem ugyanarra reagálnak. összecsengésrõl. és az is valószínû. szeretõ nevelõanyja nem volt képes érzelmi hiányérzeteit. meghaladja azt a nyomasztó valóságot. Az olvasók nem feltétlenül ugyanarra érzékenyek. Ezenfelül sajátos egyéni élményanyag is belevetíthetõ. Alexandre egyébként Harrytól azt vette zokon. hogy „nem mutatkozott eléggé hálásnak”. Alexandre-t a Harry Potter olvasása segítette hozzá saját kisgyerekkori frusztráltságának. Ez nem jelentett számára semmiféle kiválasztottságot. szeretethiányát pótolni. A passzív beleélés. A regényciklus gazdagsága alkalmat ad a passzív katarzisok egész sorának átélésére. hogy derék és odaadó. beleélésrõl. rettenetes nyomokat hagyott benne. hogy elhagyja.

Az álom tehát feldolgozza a kínos. hogy a varázsvilág nyújtotta meghaladási eszközök eltávolíthatják valós problémáitól. amikor problémáival szemben tehetetlennek érzi magát. Jouvet. A legelemibb ilyen mechanizmus az álom. neves francia biofiziológus professzor kísérletileg igazolta. hogy az álom tartalmai nincsenek kontroll alatt. ahol hatalmassá válhatott. lehetõvé teszi a felgyülemlett. hogy míg a gyerekek szorongásának egyik fontos . hozzájárul az egyén személyiségének kialakulásához. hogy ha a nap folyamán sok feszültségben van részünk. amely Adler szerint erõt kölcsönöz neki. amely „a cselekvõ megoldásokat tudatosan és esetenként szorongáspótlékként. vagyis béketeremtõ.MARDEKÁR VAGY GRIFFENDÉL 175 tert. Ilyen értelemben elmondhatjuk. vagy legalábbis szorongásait enyhítse. ez az a terület ahol – mint ezt már a csodavilág kapcsán megemlítettük – minden másképpen van. hogy a legtöbb gyereknek szüksége van arra. A gyerek számára is ezt a funkciót tölti be a képzelõerõ. vagyis a mugli világban. beépülnek az ember struktúrájába. hogy kreatív. A gyerek belejátssza magát a csodavilágba. és minden lehetséges. a nehézkedés törvényei érvényüket vesztik. Ezt a mechanizmust választotta a regényíró is: amikor már súlyossá. hogy szorongásaitól megszabaduljon. mint ez a rowlingi világ elemzésébõl és a gyerekek fantáziajátékaiból is egyértelmûen kiviláglik. Az álom másik funkciója Jouvet szerint. képzeletszülte varázsvilágba helyezte át. Különös. A szorongásoldás különbözõ lehetõségei közül egyesek fiziológiai jellegûek. szorongáselhárításként mozgósítja” (Piaget). A játékkal már megközelítettük a gyerek irracionális világát. és ezért sokkal több szorongáselemet aktivizálnak. A képzelõerõ egyik fontos funkciója a szorongás oldása. szorongató élményeket. énteremtõ. mintegy elmenekíthetik a számára nyomasztó valóságból. mint a játék. szinte elviselhetetlenné vált Harry élete a valódi. és egy teljesen más jellegû. kiemelte onnan. Nyilván úgy vélte. ez meghosszabbítja az éjszaka elsõ álmát. túlságosan intenzív feszültségek levezetését. A játéknak is van hasonló funkciója. amely egyrészt „peacemaker”. azzal a különbséggel.

amely fontos forrása az iskolás gyerekek és a kiskamaszok szorongásainak. bátorságának. Harrynek saját képességeit illetõen nincsenek különösebb kételyei. fontosabb kérdések foglalkoztatják. másrészt akaraterejének. hogy az írónõ különösen okosnak vagy mûveltnek mutatná be hõsét. Harry egyébként határozottan meg-megújuló és intenzív szorongását más típusú feladatok váltják ki. Harrynél az iskolai meg nem feleléstõl. mert a vizsgaperiódusokban a gyerekeket más. vagy olykor egyenesen a sikertelenség lehetõsége. tehát a vakációs periódusok. amelyekhez képest az iskolai eredmények teljesen másodlagosak. amelyek vele akkor történnek. de Rowling hasításos szerkesztésébõl következõen. A másik terület. Lehet. . elõfordul. amelynek megoldását egy varázsiróntól várta. az iskolai teljesítmény. szorongást nem váltanak ki többé. Kázmérnál az iskolai kudarc érzése valóságos kisebbértékûségi komplexum méreteit öltötte. mintha elvágták volna. mint Az ijedtszívû gyerekek. amint a varázsvilágba kerül. ismételten felújítják saját bántalmazottságát. a rossz iskolai teljesítménytõl való félelem nem tartozik bele a szorongató élményanyagba.176 HARRY A GYEREKEK CSODAVILÁGÁBAN területe a családi élet. hogy azért. hõsi feladatainak teljesítéséhez kapcsolódnak. amikor a Dursley családban él. Harry életének azok az eseményei. De belejátszik olyan pszichodrámákba is. Nem így a valódi világ gyerekeinél. anélkül. a szülõkonfliktus. de ha meg van is említve a felkészülés szükségessége. többször kerül sor dolgozatírásra. Rowling világában ez nem így jelentkezik. hogy az elõírt dolgozatból még pár centi hiányzik (a pergamentekercsre írott szöveget centire mérik). Ugyancsak a gyerekek iskolai teljesítményének kérdése merül fel a Rogers-iskola Tündéjének Bölcsek Köve-interpretációjában. Másrészt úgy tûnik. melyek egyrészt általános veszélyeztetettségéhez. ez mindig mellékes szempont marad. A regény folyamán vannak vizsgaidõszakok. õket nevelõanyjuk tanulásügyben szüntelenül egzecíroztatja. Az iskolai követelmények teljesítése nem tartozik Harry próbatételei közé.

hogy a nehézségeket leküzdhetõnek ábrázolja. mert az ilyen típusú történetnek kétségtelenül énerõsítõ funkciója is van. Ilyen értelemben Harry Potter hõssé válása a szorongás legyõzésének metaforája. A kérdés. nem egyszerûen az. hanem hogy minden helyzetben ennek ellenére képes helytállni. a gyengeségek kompenzálása – mindezek a negatív megfogalmazások arra utalnak. vajon a Harry Potterszenvedély felkelti-e a gyerekek kedvét arra. kiskamasznak. Vagy ahogy ezt Bettelheim kifejezi: a mese (ami természetesen a csodavilág idézésének egy évezredek óta gyakorolt. amelyet õsidõk óta. átalakultak-e ambíciói. egy Potter-szerû hõs bátorságot kölcsönöz a gyerekeknek. ha a rowlingival nem is teljesen megegyezõ módszere) azzal. bátorságot kölcsönöz és alapvetõ optimizmust sugároz. dinamikussá tegye. talán a világmindenség kezdete óta vívnak egymással a világosság és a sötétség erõi. Nem a gyerek leszerelése. hogy más könyveket is elolvassanak. módosítsa embertársaival és a világgal kialakított viszonyát. a konfliktusok feldolgozása. mennyi nyomasztó érzéssel képesek a gyerekek a csodavilágban megküzdeni. hanem az. ha a gyerek megtelepszik a csodavilágban) kreatívvá. . amely Harry Potter fantasztikus népszerûsége kapcsán felmerül. ami természetesen sokkal nehezebben ellenõrizhetõ: megváltozott-e a Harry Potterolvasó életérzése. hogy nem szorong. önbecsülésének megerõsödése (mindezek a folyamatok megvalósulhatnak. hogy önbizalmának megnövekedése. kreatívvá vált-e. Rowling Harry Pottere. hanem az. aki nem ismeri a lehetetlent. kislánynak. és minden kisfiúnak.MARDEKÁR VAGY GRIFFENDÉL 177 Harry Potter eredetisége nem az. megerõsíti a gyerek harci kedvét. ifjú lánynak szerepe lehet abban a világméretû küzdelemben. kezdeményezõvé. hogy érdemes és lehetséges felvenni a harcot. közömbösítése a cél. célkitûzései? A szorongás ellensúlyozása. azt. De ez nem minden. saját énképének megváltozása.

hogy észhez tértem. tagadása – amelyet sajnos átvett a posztmodern ideológia – a legveszélyesebb. akik a pánikhelyzetet felhasználva embertársaik ijeszt- . Nem vitás persze. Voldemort tanításáról a halottfalók egyike így beszél: „Bolond ifjonc voltam. dugig volt a fejem nevetséges eszmékkel a jóról és a rosszról. az embert leginkább elidegenítõ felfogás. hogy a fanatizmussal szemben mindenfajta pedagógiai vagy pszichológiai ambíció kudarcra van ítélve. az emberi szolidaritás megtagadása jellemzi a modern terrorizmust. A jó és a rossz megkülönböztetésének elsatnyulása azonban azoknak a jelentéktelen kis bûnözõknek a tetteiben is megmutatkozik. A Harry Potter-könyvek egyik rendkívül pozitív vonása. csak hatalom van. Õ tanított meg rá. hogy megpróbálja a gyerekeket felvértezni ez ellen a „minden egyremegy”. a belenyugvást és az agresszivitást igazoló elméletekkel szemben. a rossz igazolása. Voldemortnak köszönhetem. árnyékká zsugorodott.” A sötét nagyúr a sárvérûekben és a pórnépben jelöli meg az elnyomandókat és kiirtandókat. elvesztette kényúri hatalmát alattvalói felett. aki az elsõ három kötetben a csecsemõ Harryvel való összeütközése után legyengült. hogy nincs jó és rossz. hogy Voldemortot Hitlerrõl mintázta. A hatalom öncélúsága. amelyek következményeivel világméretekben szembesülünk.UTÓHANG A JÓ ÉS A ROSSZ HARCÁHOZ A negyedik kötetben újjászületik Voldemort. a legcinikusabb. Rowling egy interjújában megemlítette. A jó és a rossz relativizálása.

hanem hozzájárulnak az emberek megfélemlítéséhez. A nevelés feladata éppen abban áll. legyen energiájuk. (2001 októberében) . fertõzõ anyagot küldenének szét. eltökéltségük. Gondolunk azokra. akaratuk. akik napjainkban krétaporos csomagokat küldözgetnek. a maguk varázslatos és közvetett módján a Harry Potter-könyvek erre készítik fel a gyerekeket. Úgy gondoljuk. mintha mérget.MARDEKÁR VAGY GRIFFENDÉL 179 getésében lelik örömüket. laboratóriumi vizsgálatok. hogy az embereket már gyerekkorukban felkészítsék: arra. ellenõrzés). és ezzel nemcsak anyagi kárt okoznak (fertõtlenítés. hogy képesek legyenek ellenállni a rossznak.

.

Lóri és Matthias. . Mihály Blanka és a gyermekpszichodráma-kiképzõ csoport többi tagja.A kötet munkatársai Csontos Magda. akik beengedtek csodavilágukba: Aranyka. hogy a gyerekek kevésbé legyenek ijedtszívûek. spontán. Dávidka. pszichodráma. a legötletgazdagabb pszichodramatista. Bogdán Marianna. kritikájával. Stéphanie és sokan mások. Félicie. Egyháziné Oroszlán Anett pszichológus. akik a Mindentlátó hallal idézték fel gyerekkoruk csodavilágát. pedagógus. és mindazok a gyerekek. akivel valaha együtt voltunk József Attila-kollégisták. okos és érzékeny gyerekei. újságíró. Drinóczky Viktória pedagógus. az aszódi gyerekcsoport szabadulásigényének meghallója. hogy szeretetre méltó. Németh Mariann pszichológus. akinél még a dadogó gyerek is szónokká válik. akinek csoportjában egy magányos kisfiú felismerte. Guillaume. Csuti. Alexandre. aki beleérzõ empátiájával járul hozzá ahhoz. Jeanne. Fülöp. és a Rogers-iskola kedves. a téma iránti intenzív érdeklõdésével és kitûnõ stílusérzékével aktívan járult hozzá e kis könyv létrejöttéhez. Kristóf. a Zalaegerszegi Nevelési Tanácsadó gyerekpszichodráma-csoport vezetõje.és bábszakkörvezetõ. Roland. valamint unokáim. Tompáné Varga Margó.

.

Móra. Pannon-Klett Kiadó. 1994.: Pán Péter. 1990.: Praxis und Theorie der Individualpsychologie. 1997. J.: Emberismeret. Anzieu. 1994. la psychanalyse et la psychothérapie de groupe. 1920. Baudelaire. 2001. A.: Über den Nervösen Charakter. Göncöl. Bálint M.: Óz smaragdvárosa. Bettelheim. 1990.: Az elég jó szülõ. hermeneutika. Badinter. A. Fischer.: Les Paradis Artificiels. 1979. E. B. B. 1958. A. 1998. D. 1928. F. Gondolat.: Életünk értelme. A.: A Gólyakalifa.: Religion et psychologie Individuelle comparée. kategóriák. PUF. Gondolat. Móra. 1983. Adler. Kossuth. 1970. 1992. 1982. Arisztotelész: Poétika.: Les Enfants difficiles. D. Payot. Lire. Odile Jacob. L. 1996. Fischer. Barrie. Adler. Babits M.: La Catharzis dans le théâtre.: Az Õstörés. Barrucand.: Le Psychodrame analytique chez l’enfant et l’adolescent. Epi. . E.: A mese bûvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Bettelheim. Adler.: XY. Adler. A. Akadémiai. – Jahn.Irodalom IRODALOM Adler. In Adler. Szépirodalmi. M. Ch. Baum. A.

Móra. Cross. L. 1929.. Fabula. 1980. M.: Les Ruses de l’intelligence. S. Defoe. 1998. Evol. Avon. B. psychiat. – Klein. Magvetõ. Payot. 1955.: A tudós csecsemõ (Der Traum vom Gelehrten Saugling). A. In Art et Thérapie.: Schule für höhere Töchter. Ferenczi. Carroll.-P. Cicero. Szépirodalmi. Ch. 1982. De Brunhoff. Ferenczi S. L. La métis des Grecs. E. Európa. . Pantheon. 36/37. 1994. H. A.: La thérapie comme constitution de son mythe originel. L. R. G. Bettelheim. 1990. 1971. P. 4. Eichborn. 2000.: The Uses of Enchantment. Osiris. Eliade. 2000. Knopf.: Fantasme et réalité en thérapeutique dramatique.: The Informed Heart. Európa. J. Erikson. Ferenczi S.: Vallási hiedelmek és eszmék története. H. Flammarion. Norton.: Adolescence et crise. 1976. 1968–1982. Diatkine. Erikson. Dickens. I–III. 1974.: Alice tükörországban. 1972. – Vernant.: Gyilkosság az Orient expresszen. 1973. I–IV. Bordas. 1990. M. Durand. Detienne.: Misztikus születések. E. Holnap.: Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Autonomy in a Mass Age. Christie. 1976. 1999. 1999. a kiselefánt.: Thalassza.: Babar.184 IRODALOM Bettelheim. Darrault. XIX.: Robinson Crusoe. Katasztrofák a nemi mûködés fejlõdésében. Zeischrift für Psychoanalyse.: Copperfield David. Carroll.: Toys and Reasons. Eliade. B.: Oeuvres complètes.: Les structures anthropologiques de l’imaginaire. Flammarion. D. J.: Alice csodaországban. J. M. Ferenczi S. 1954.

Hogarth Press. E. Európa. 1995.IRODALOM 185 Franz. 1995. K.: Az elfelejtett nyelv. Móra. Európa. Hetvenhét magyar népmese. Girard. – Jung. H. 2000. C. Európa. 1.: A kopasz énekesnõ.: Gyermek a játékok birodalmában. Fromm. 1965. A gyermek lelki élete magyar írók. A. Kerényi. tudósok önéletrajzában. 1939.: Das Urkind (Az õsgyermek). K.: Der göttliche Schelm. Freud. 1996. V. C. Hermann I. Green. In L’Arc – Duponchelle.: La Violence et le sacré. G. 1996.: A gyermeki mindenhatóság ábrázolása a görög mitológiában. Háttér.): Klinikai gyermekpszichológiai tanulmányok. (szerk. Jung.: Az ember és szimbólumai. In Az individuálpszichológia útjain. 1993. In Az induviduálpszichológia útjain. G. M. K.: Az én és az elhárító mechanizmusok. 1972.: La Royauté appartient à l’enfant. 1998. Hugo. 1954. Kerényi. H. C. Kende B. Animula. 1.: Einführung in das Wesen der Mythologie. Kerényi. Göncöl. Rhein Verlag. von: Az árnyék és a gonosz a mesében.: A Nyomorultak. Rhein Verlag. Gerõ Zs. 1959. 1994. Kende B. – Hermann A. 1977. Jonesco. – Jung. Homérosz: Odüsszeia. R.. Akadémiai. 1998. Klein. A. . Európa. 1995. Humanistische Seelenforschung. M. L. 1994. G. 1932. Grasset.: The Psychoanalysis of Children.: Az elsõ tíz év. E. mûvészek.

1991.: Aspects du conte et du mythe dans un processus de transformation. Beacon House. III. II. 1959. – Ramin.: Psychodrama. 1977. Gondolat. Ph. J. Pullman. Action therapy and principles of practice.: The Subtle Knife. J. 1997.: Northern Lights. R.-L. 1969. Móra. H. 1970. 1996. Aquila. K. U. Petzold.: Psychothérapie de groupe et psychodrame. Scholastic Ltd. 1946. Mérei F. Mérei F.: A mese morfológiája. V. Katalizátor Iroda. Osiris. Pullman. Beacon House. Scholastic Ltd. 1948. . 1992. Moreno. Integrative Therapie.: Micimackó.: Az együttes élmény. – Binét Á. PUF. Milne. Propp.: A kém. J. Ph. 36–37. Moreno. Petzold. 1995. Pullman. J. – Opie.: Psychodrama.-L. 2000. Gondolat. Polcz A. A. G. Oxford Univ.: Az agresszió. J. Loyer-Dolghin.-L.-L. In Art et Thérapie 1990. 1999. Musil. Akadémiai. Piaget. aki bejött a hidegrõl.: Gyermeklélektan. 1956. Press.: Meghalok én is? 1993.: The Amber Spyglass. J.: Szimbólumképzés a gyermekkorban.: Psychodrama. Mérei F. 1975. J.: Az utalás. 1978. Officina.: Fairy Tales. Beacon House. H. Reinhardt.: Gyermek-pszichoterápia.: Entwicklung und Individuation.: Masken und Märchenspiel in der Integrativen Therapie. 1974. 1988. C. Moreno. Leprince de Beaumont: A Széplány és a szörnyeteg. I. Századvég. Scholastic Ltd. Európa. B. Osiris. I.: A tulajdonságok nélküli ember. Foundations of psychotherapy. In Opie. 1975. Lehmkuhl. 1995. J. Lorenz. Moreno. A. Ph.186 IRODALOM Le Carré. M.

Vernant: Mythe et pensée chez les Grecs. W.: A canterville-i kísértet. Rowling.: Don Juan und der Doppelganger. R. Slavson.: Harry Potter és az Azkabani Fogoly.: Harry Potter és a Bölcsek Köve. 2000.: Harry Potter és a Tûz Serlege. Est. O. Animus. Rowling. a kapitány. 1930. Tolkien. Genius. Animus. R. 1952. Winnicott. Virole. H.: Dr Jekyll és Mr Hyde különös esete. Rilke. . Psychoanalytic Review. R. J. J. 1956. Saint-Exupéry: A kis herceg. 38. M. L. Rejtõ J.: Koldus és királyfi. Európa. Twain. Animus.: L’enchantement Harry Potter. O. 1932. Móra. no. B. Twain.IRODALOM 187 Rank. K. D. Rowling. Stuttgart. 1999. R. Zulliger. Szépirodalmi. Diogenes. 2001. D.: Der Vorleser. Rank. J. Winnicott. Stevenson. J. Rowling. Verne. M. Unikornis. Swift. 2001. Animus. Wilde. 2000. W. Athenaeum. J. Animula. 2000. Rowling.: Primary Maternal Preoccupation. K. Maspero. J. 1913. 1999.: Gulliver utazása.: A Gyûrûk Ura. K.: A kviddics évszázadai. La psycologie de l’enfant nouveau. 1994. J. 1962. Európa. K. K. Rowling. K. 2001. J. 1951. Schlink B. 1983. S.: Harry Poter és Titkok Kamrája. Animus. B. 2001.: Összes mûvei. Archives Contemporaines.: Tom Sawyer kalandjai.: Catharsis in Group Psychotherapy.: Legendás állatok és megfigyelésük. Animus. In Collected Papers. Európa. 1999. 1966. 1952. 1982–2001. 1997. Móra.: Heilende Kräfte im kindlichen Spiel. M.: Piszkos Fred. 1996.: Versei. J. R. Agora Kft.: Játszás és valóság.

.

KÉPEK .

.

kép. Aranyka felhõcskéje .1.

Aranyka ideális apaképe .2. kép. A Napkirály.

3. Anna tornya – a várúrnõ védõbástyája . kép.

kép.4. A Rózsaszínû fantom és a Fekete kísértet harca .

Stéphanie: Táncoló kislány sugárzó napfényben .5. kép.

kép.6. Dávidka egyik kedvenc szörnyetege: GODZILLA .

kép.7. a szuperfantom . Cyrill önarcképe.

Alice csodaországban – egy nyolcéves kislány rajza .8. kép.

.

osiriskiado. Budapest www. munkája Tördelõ Künsztler Klára Nyomta és kötötte a Széchenyi Nyomda Kft. Gyõr 2001.hu A kiadásért felel Gyurgyák János Szöveggondozó Sebes Katalin A sorozatot tervezte Környei Anikó Mûszaki szerkesztõ Kurucz Dóra A szedés és a tördelés az Osiris Kft.K-3297 Felelõs vezetõ Nagy Iván ügyvezetõ igazgató ISBN 963 389 177 9 ISSN 1518-1222 .Osiris Kiadó.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful