Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
45Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bilgisayarla Ic Mekan Detay Cizimi

Bilgisayarla Ic Mekan Detay Cizimi

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 18,231|Likes:
Published by bekir aslan

More info:

Published by: bekir aslan on Jan 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEK
İ
E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
İ
N
Ş
AAT TEKNOLOJ
İ
S
İ
 B
İ
LG
İ
SAYARLA
İ
Ç MEKÂN DETAYÇ
İ
Z
İ
M
İ
 
ANKARA 2007
 
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
 Karar
ı
ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndakademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retimprogramlar
ı
nda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelikgeli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retim materyalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
,denenmek ve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul veKurumlar
ı
nda uygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir veyap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerindenula
ş
abilirler.
 
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarakda
ğı
t
ı
l
ı
r.
 
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
 i
AÇIKLAMALAR..............................................................................................................iiiG
İ
R
İŞ
..................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-1.................................................................................................31. DÖ
Ş
EME NOKTA DETAY Ç
İ
Z
İ
M
İ
...............................................................................31.1. Dö
ş
eme Detay Çizimler............................................................................................31.1.1. Düz (Dikdörtgen Kesitli) Dö
ş
eme Detay
ı
...........................................................31.1.2. Dü
ş
ük Dö
ş
eme Detay.........................................................................................81.1.3. Asmolen Dö
ş
eme Detay...................................................................................101.2. Yaz
ı
lar....................................................................................................................171.3. Ölçülendirme..........................................................................................................181.4. Tarama Çizim.........................................................................................................19UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...........................................................................................21ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.................................................................................22Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
- 2.............................................................................................242. DUVAR NOKTA DETAY Ç
İ
Z
İ
M
İ
................................................................................242.1. Duvar Detay Çizimleri............................................................................................242.1.1. D
ış
Duvar Detay
ı
.............................................................................................242.1.2.
İ
ç Duvar Detay
ı
................................................................................................272.1.3. Asansör Perde Duvar Detay
ı
.............................................................................292.1.4. Temel Perde Duvar Detay
ı
...............................................................................302.2. Yaz
ı
lar....................................................................................................................342.3. Ölçülendirme..........................................................................................................342.4. Tarama Çizim.........................................................................................................34ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.................................................................................35Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
- 3.............................................................................................373. MERD
İ
VEN NOKTA DETAY Ç
İ
Z
İ
M
İ
.........................................................................373.1. Merdiven Detay Çizimleri.......................................................................................373.1.1. Merdiven Basamak- R
ı
ht Detay Çizimi............................................................393.1.2. Merdiven Korkuluk- Küpe
ş
te Detay Çizimi......................................................423.2. Yaz
ı
lar....................................................................................................................483.3. Ölçülendirme..........................................................................................................483.4. Tarama Çizimler.....................................................................................................48ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.................................................................................49Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
- 4.............................................................................................514. AYDINLATMA NOKTA DETAY Ç
İ
Z
İ
M
İ
...................................................................514.1. Ayd
ı
nlatma Detay Çizimleri....................................................................................514.1.1. Salonda Ayd
ı
nlatma Nokta Detay
ı
....................................................................544.1.2. Odalarda Ayd
ı
nlatma Detay
ı
............................................................................554.1.3. Ofiste Ayd
ı
nlatma Detay
ı
.................................................................................574.1.4. Ma
ğ
azalarda Ayd
ı
nlatma Detay
ı
......................................................................574.2. Yaz
ı
lar....................................................................................................................594.3. Ölçülendirme..........................................................................................................59ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.................................................................................60Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
- 5.............................................................................................625. SIHH
İ
TES
İ
SAT NOKTA DETAY Ç
İ
Z
İ
M
İ
...................................................................625.1. S
ı
hhi Tesisat Detay Çizimleri..................................................................................62
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (45)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dilek Akdeniz liked this
Muhammed Eyüp Odacı liked this
Ferruh Arslan liked this
Mesut Ekmen liked this
Tugrul Kaan liked this
Ugur Kochabıcak liked this
kemcet liked this
Halil Ibrahim Çetin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->