P. 1
2740-سنجش عملكرد اثربخش در بانكهاي ايران با نگاه استراتژيك و رويكرد مدل امتيازات متوازن

2740-سنجش عملكرد اثربخش در بانكهاي ايران با نگاه استراتژيك و رويكرد مدل امتيازات متوازن

|Views: 13|Likes:
Published by spitraberg

More info:

Published by: spitraberg on Jan 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2014

,-,, ç-»',-' _='= µ

-|-
-'~--' ; _-','- ~,',; ,;'~-
Zargar110¡gmail.com
-',- ~-- '~;--
J'-~ ,',|- _~--|- ; _-- -='; -',' -'×~-'- µ;=~-'-
nniknejad83¡yahoo.com
\
.. . ¸ ...¸.,. .¸:... ¸>.. ¸¸¸.. ¸.. _.¸..±.,.
(Protti, °°) :
_..... _¸.. ¸ ·,¸,
·.,¸. _¸.. ¸ ·,¸, - .....
,¸, ·.,¸. _¸.. ¸ · - ¸.× ¸.
·.,¸. _¸.. ¸ ·,¸, - ...... ) _¸.¸, .¸¸ (
¸¸.. ¸ ·¸.¸ ¸.¸¸, _.¸.¸¸
_.¸¸. ¸¸.± _.¸.¸¸
_.... ¸¸.., _.¸.,..¸¯
¸...¸ _.. _¸. .....L. / ¸.¸¸±
¸,¸, _¸.. _.¸.¸¸
¸.¸¸_..± _¸.. ·¸,. ¸ ¸..,¸ _¸.....
·:,. _¸.. ¸ ·,¸,
_.. .._ _.¸.¸¸
¸.. ¸. ·± _¸:,. ..±.,. ¯¯° ¸.. ... ... _¸L.
¸¸¸.. .¸.¸..
°
¸¯ ¸.¸¸, ·, ·.. ¸. ·± ...., ¸.
¸¸.¸_ ¸. .
_¸!¸l. o!¸1,l.! ¸:.
_¸, .¸¸¸.. ..:... ¸ ¸¸.¸¸. .,¸,. ¸ ¸._.± .¸,¸
_., ·, ·± ...¸. ¸>¸L ¸ _.. ¸..±¸.± .¸:... ¸>..
._.. _..¸.¸.. ¸, .¸±.. ..¸¸. ¸,.._ ., ¸,..¸.¸.. ¸
.¸¯ ... ¸ .¸. ¸. ...... " ·, ¸..¸.. _¸.¸. ·.¸.
¸. ¸ .±¸. ¸.. ,._ ¸.>.. ·± .. ¸,..¸.¸..
...± _.... ¸..¸.. ." .¸.¸.. ¸.. ¸ ¸ ¸.. ¸, .¸¯
.. .. ¸¸. ¸.¸_ _... ·± ...¸... ¸¸¸.. (Kaplan and
Norton, `ºº\) :
( . _1. ¸¸: ¿1 : ·± ..¸ ¸....,. _¸, ·± ¸,.¸ ¸,...
..¸ ._¸¸¯.¸. _... ...± ¸. ¸>.. ¸ .¸. ¸.
_..... ..¸¸. ¸¸¸ .·,..¸. ..±¸., ...¯¸.
) EVA ( ,.¸. ¸¸¸ ¸ .
° ( _í>!: _1>:l,!¸æ _1. ¸¸: : .¸:... ·, ·,¸. ¸, ·±
..¸. .¸,¸ ¸.± ¸ ,.± ¸. ·± ¸.>. _....,¸.
>¸, _... ...± ¸. ¸±¸. ..¸.¸± _¸L. _..¸.¸.. ¸ ¸
·.,¸. ¸ ·>¸_ ¸..¸ ._¸¸ .¸¸ .
• ( _¸&. _1.¸¸: : _¸.. _....,..¸ ¸ ..¸.¸. ¸, ·±
...> _¸L. _... ..¸. ¸±¸. ¸¸., ,¸. ., ,.....
¸...¸ ...> ¸..¸ ¸ _....,..¸ €¸. .¸...¸ .
• ( _&¸¸.! ¸ _¸1sl,! _1.¸¸: : ¸.¯ .¸..¸. ¸¸. ·, ·±
. _.¸.>..¸,¸ ¸ .¸. ..¸. ,¸.... ·,¸. ¸..¸.
\
-Balanced Scorecard
Y
_....,..¸ ._¸:. _.. ¸,¸. _... _.¸.± _..¸.¸..
..., ¸. .‚¸.¸. ·..¸. ¸ .¸¸., .¸..> .¸...¸.± .
¸ ..¸.¸.. _¸.> ƒ¸> ¸¸¸.. .¸.¸.. ¸.. :,
.. ¸..¸_ ¸ _„.¸ _.¸.>.. . ¸..¸_ _..¸.¸.. ) ¸,... (
_..¸.¸.. ¸ .. ..... ¸.... ·_ ·± ..,¸± ¸. _„.¸
) .¸:... _.¸.... ( ¸.... ·_ ·± ...± ¸. ¸¸, ¸¸_
.... ..¸> . .¸.,¸. ¸.,¸.. ¸.¸¸, ¸,... .¸.…. _¸,
¸ _.. _¸, ¸..¸.. ¸,.. †>.. .. ¸:‡ ._> ......
,ˆ.…. ¸ ..., ¸..±¸.± ¸.... . †>.. ¸ ..¸.¸.. ¸,
..¸.. ,._ _¸¸ ¸ ¸ _¸... ¸ ... ·L,¸ ., .,., ..
..¸. ·..¸± ¸.:, . _:. .¸.…. _¸, ¸. ¸ ¸.. ‰,¸¸
.±¸. ¸¸¸.. .¸.¸.. ¸.. ¸. _.¸.± _..¸.¸.. ¸.¸.
IBM ... ¸. ¸... . .¸,¸ ·± ..± ¸. Š¸. ¸.. ¸,
...> .¸.¸± ..¸. _.‚¸.¸. _¸,. ¸ ¸.¸¸. _.¸.¸.,.. /
¸ ¸.,¸.. .,..¸ .¸,¸ ·, .ˆ...± ¸ ..¸.· ¸ .¸¸.·
¯ _¸...¸ _.. .¸:... .¸,¸ ·, .¸> ¸¯ ·± .¸. ¸¸... .¸
.¸. ¸. ¸>.. ¸¸., ,¸. ¸ . ¸. ‰,¸¸ _¸,. ¸, ‹¸.
¸ :,¸.¸. ...¸... _¸, ....L ¸ ... ¸ ......
.. ,¸. ¸.¸., ¸..¸... (Hoisington, °) .
_:. : .. ¸.. ¸. ...,L ¸.¸. ¸.. ..L.,.¸ .¸.¸
¸¸¸.. IBM
_¸!¸l. o!¸1,l.! ¸:. J×± ¸ o¸3 L1J.
¸.¸¸± ·.¸ .¸.. ¸, .¸., ¸.>.. .¸.¸.. ¸ ¸:,
¸. ·± .. ¸..¸.. ¸.± ¸ ¸... ¸.... ¸ ¸..· ¸ _..,
¸..¸.. _,... ¸..· ..., ¸. __± ,¸... _..,. ..¸.
._± ¸¸. . ¸ _¸.¸. .. .. ¸... ¸.. ¸, ¸¸L ¸·
¸ ¸¸.· ¸ __± .¸.. _,.. ... ·, ¸ ¸..¸.. ....
·, ¸ ¸..¸.. _¸.¸. .¸:,. .¸.,. ·, ., ¸ ..± _,.,.
,¸. ¸ _..
¸¸.,
.¸.¸±
¸¸.· ¸
...>
¸ .¸.
.‚¸.¸.
.,..¸
¸ _¸..
...¸ _¸
..¸.· ¸
.ˆ...±
_.. _¸.. ¸.>.
__±..,
:
.,.. ·.¸. ¸.± ¸ ¸..¸... ... . .¸.¸.. ¸:,. ¸
.¸. .¸.. _,. .¸¸. ·, ¸¸. ¸. ¸.. ¸, (Kanji. and Mara,
) :
¸..¸.. ·.¸± ¸. ., ¸.±¸.. ¸ ..L.. _,..
¸..± ¸..± ¸ ,¸. ¸.¸.. _.¸... .... ¸, ¸±¸.
‰,.¸. _. ....L
_¸.. ¸ ¸¸., ¸, ..,¸ ¸±¸.
¸.. ¸..¯ __±¸.:, ¸ __±..,
¸, ¸, ¸¸. ¸..¸, .... ¸±. .¸. Œ... ,.¸ ¸..
¸ ...¸.,. .¸¯ ¸ ¸>¸, ·± .. ¸¸... ¸.. :
¸ .. ¸.¸¸.. ¸.. :, .¸.. ¸¸¸.. .¸.¸.. ¸..
·, ¸. __± .¸.. ¸.. :, ·, _,.,. _,.. ¸>¸
..., .
..¸. ...... _,.. _¸.¸, .. .¸¸> _,.... Œ.,.¸ .
¸.¸_ ¸. ·:., .¸.. ¸..¸.. ·, _.., .¸:,¸¸ :,
.,¯ ¸. ¸.± ·, ¸.± .¸¸> .
.. ¸±¸... ¸,... ¸, .¸.. .
.. ¸±¸... ¸.._ ·, .., .¸:... ¸>.. ¸, .... .
. ¸. ¸ ·..., ¸.. ¸.± ¸¯ ¸. ¸..¸.. ·± ¸L¸· ¸,¸.
._± ¸. ¸L. ¸. ...± ¸. .
:
_¸!¸l. o!¸1,l.! ¸:. :¸,¿
¸ ¸:, .¸.. ¸¸.¸¸. ¸ ¸._.± ¸¸¸.. .¸.¸.. ¸..
†¸•.. ¸¸.. ·, ·± .. .¸:... ¸>.. _.¸...¸. Ž¸.
·± ¸>.. _..¸.¸.. ¸ _ ..¸.± ·.¸.• ·, .±¸. ¸.¸.
... _.., ..:. ....± ¸... .¸,¸, ...., ¸..±¸¸., .¸:
.. ...¯ . ¸¸.,¸ ·•..

.¸...¸. ._¸.. _..¸.. ,._ .
.. ..¸. ¸,¸.. ¸ .¸. ¸ ....,¸. . _..¸.¸.. Malcolm
Baldrige _..¸.¸.. _.¸.¸¸± .¸¸ .¸:... ¸,... _¸,
.. ..¸. _.., ·.,L ·.¸.• ¸._ ¸. ¸ .¸:... ) .¸¸± •
¸ • ¸.. ¸.¸.. ¸. ° .... ,... ,. ¸. :(
- _¸..
° - ¸¸., ¸ _..
• - ¸.... _,...
• - .±¸. ¸ ¸.±...± ¸... .¸:...
• - ¸...¸.. ¸.× ¸.
¸. ¸ .. ¸¸¸.. .¸.¸.. ¸.. ·¸,. ‘...± ·.¸.• ¸,
¸. ¸±... ·, ¸¸¸.. .¸.¸.. ¸.. ¸. ¸.¸.. ¸. ...¸.>
.,., †¸.’ ...,L ¸, ¸ ¸:, ·, ..¸. . ¸¸L, ._,. ¸.
..> ¸¸.± ¸. “” ·, ¸ ...,L ¸, ¸ :, ¸. · . ·,¸.
·, ·.., ,•... _.¸..¸.. ¸. •.> _..¸.¸.. ·± .¸.±
¸. ... ..¸. ¸,..¸ .... ¸. ¸.¯ ·± _.¸.± _.¸....
..., . _:. ° _¸, _..¸..¸_ _.¸.± _..¸.¸.. ¸ ¸>¸,
... ¸. ¸... ¸ ¸¸, ¸. ¸.¸. :.., :, .
&. ¸, ¸&¸2 _1>¸1,×. _¸
·.¸.¸, ¸..¸.. .¸:... ·, Œ¸,¸. _.¸.>.. ¸ ..¸.¸..
¸ .,..¸ ,¸.... _..¸.¸.. _... ·± .¸. ¸. ..,. ¸.,¸..
¸.. ... ¸ ¸ ¸.¸¸¯ ..., ._¸.. –.> ._¸.. ¸,..¸..
.¸..> _... ¸ _¸.. .,.:. .¸.,¸.. _.¸..> ¸ ¸.,¸..
.¸. ¸. ·... ..... . . ¸.,¸.. .,..¸ _.¸.>.. ¸:,. _..
..¸ ¸ ..,…. Ž.,¸ ._¸...¸ .... ‹¸. ¸¸¸ _..¸.¸..
..., ¸. _¸.. ., Œ.,.¸ . ¸. _..> .,., _¸.. .,..¸
,., ·>¸_ _.¸..¸ ¸ ...> .¸.¸± .¸¸.· .¸.¸± .¸¸. ·.
.¸. . .±¸. .¸.…. _¸, •M ¸. .¸.... ¸¸.¸> .... ¸. ·±
¸.,¸.. ·, ¸¸.¸> ,¸.... ¸.±...± _,¸¸. ¸ ...±
.¸¸± ¸,.¸ ¸.±...± .¸.. ·:¸..> ¸. ...± ¸. ......
..... ,¸. . _..¸.¸.. ....> ·>¸_ _.¸..¸ ¸ .¸.¸±
·:¸..> ¸. ...... ¸.±...± _,¸¸. _¸, .,..¸ _.¸.±
¸,.¸ ¸.±...± .¸.. _¸, .,..¸ ¸.. †>.. .¸¸.· .¸.¸±
.. . _..¸.¸.. •M .. ¸,¸ .¸¸. _... (Geanuracos, ¯¯•) :
¸¸...¸. ·, ...> _¸L.
Y
- Raytheon
¯
_.¸— _.. ¸ _˜
¸¸... _¸.:.
_¸¸L. ¸.±¸ ¸..¸
_:. ° : ¸.>.. ¸ ..¸.¸.. ¸.¸. :.., .¸:... _.
¸¸... ·>¸_ ¸..¸
¸.±...± ¸... ., ·..... ..¸¸.
¸.,¸.. ·, ...> .¸,. ., ¸.. ..¸¸.
¸.,¸.. ¸,..¸.. ¸ ..:.. _>
_.. ¸ _˜ .>.
¸¸.· .¸.¸± ¸ .¸:...
¸¸. ...> ¸ ¸¸.· .¸:... _.¸.>.. ¸ ..¸.¸.. ..¸..,
. ¸:..,· ,,¸. ·± _¸, ...¸. ¸. ¸.,¸.. .,..¸ ., _¸
..... ,.... ¸.¸± ¸¸.± . ¸.…. _¸, STMicroelectronics .
_¸..... ¸.. ·± ¸ _,L.... _.¸.¸. _.. ·.¸.· ....
¸. __:¸_ ...¸. ¸.,¸.. ¸ ... ...,¸. ..,.:. ¸.
..± . ¸..· _.¸.× _¸, ¸...· _..¸.¸.. ¸ ,.. .¸¯
...... ¸.,¸.. ...± ¸. . ..¸,.· _,... .·.¸. _¸,
_.. ·.., ·.¸
.,., ¸....>
_¸¸ .¸¸
.¸... ...¸. ¸ ¸
¸.¸.L.
...> ·>¸_ ¸..¸
¸...¸
¸. ....,.. ....
:.., _.¸..>
... ,.. _.¸ _.
·,..¸. ¸¸¸.
_¸.±
·,..¸. .¸. ..¸.
_¸.±
..¸_. .¸. ¸¸¸.
¸>.¸_
.,¸.
¸..±¸.± ¸,.¸.,
¸..±¸.± .,..¸
¸..±¸.± ¸.׸.
¸¸¸.¯ ¸,¸.±
..,.:.
...¸..¸_ €¸.
¸¸.. ¸. ,.. ....
¸.,¸..
¸ ..,.:. ....
....,..
·, ¸,¸:•.._ ¸..¸
¸.,¸..
·, ¸,¸:•.._ .¸™
¸.,¸..
_.. ·.., ....
... ·,¸ ¸....>
.¸:...
¸..±¸¸.,
_¸..
¸ _..
¸¸.,
_,...
¸....
_..
¸.,
¸
..±¸.,
¸,¸.
..±¸.,
·,..¸.
¸..¸... .¸.
·, ..¸.
¸¸., ,¸.
¸,¸, ¸¸¸.
:..,
¸... ¸.±...±
¸ .±¸.
¸.׸.
¸...¸..
Y
·± _.¸.± _..¸.¸.. ...¸. ¸¸., ·, ·>¸_ ...¸¸..
¸ _˜ ¸..¸ .¸ ...¸.,. ..¸. ¸. ...¸¸.. ¸, ·, Œ¸,¸.
._,¸. ¸... .¸,¸:•.._ ¸. _>.. ._¸,._ ..L.. ._..
¸,¸:•.._ .¸.¸± ¸ ¸..¸.L .¸.,.. ¸ .¸.¸± . _..¸.¸..
¸.. ¸. _¸.. ¸, ¸±¸. _¸. ·, ¸.¸. :.., _¸, _..¸..¸_
.. ¸,¸ :
¸.,¸.. ¸¸.. ¸. ,.. ....
....,.. ¸ ..,.:. ....
¸.,¸.. ·, ¸,¸:•.._ ¸..¸
¸.,¸.. ·, ¸,¸:•.._ .¸™
... ·,¸ ¸....> _.. ·.., ....
,¸.... Œ.,.¸ ¸ ...¸..¸_ ¸ ...... ,..¸.
¸!¸1, ¸ ¿1. _1>¸1,×.
¸.¸.. ¸.± ¸¸L, .¸.. .¸, ..¸ „.¸ ·..¸, _.. _..
¸¸.. _¸, ,.. ¸ ..¸. ¸. __:¸_ .±¸. ¸.± .¸:... __±
.¸. ¸. ...... ..¸ ¸..¸... _¸, ¸.¸¸:. ¸.._ .
..±¸., ...¯¸. _... .. ¸:‡ _.. .¸:... _..¸.¸..
_,. .¸. ·¸..> .¸..¸... .¸. .·,..¸. ..±¸., .¸,¸.
_± .¸¸ ...¸... ¸ ¸. _¸ ·, ..¯¸. ... ¸,¸. ¸ _
..., ¸:.,... _..¸.¸.. ¸:,. ¸ .,¸. . .... :, ¸.
·,..¸. ¸, ¸±¸... ) ¸.. ·,..¸. ( .... .....
.š.¸.¸, _.. ¸ _˜ .±¸. ¸.…. _¸, .¸,..¸_¸.
¸,¸. ..±¸., .¸¸¸. ..±¸., ._.. _.¸.± _..¸.¸..
.... ¸,¸. ¸.¸± †..> ¸ .†..> . ¸:,. .¸L ¸ .±¸. .
Ritz-Carlton Hotel ‹.¸.. ¸ ‹.¸.. ...¸... ¸ _,. ..¯¸. .
¸¸.. ·, ¸ †..> .¸. ¸ ._¸. _.. ·.,¸. .·...,.
..± ¸. ¸¸.± _.¸.± _.. †>.. . _.. .¸:... †>.. :,
.¸.¸± ·.,¸. .....¸.

(COQ) .,¸.¸ _¸, ¸¸,.. ·± ..
¸. ¸ ¸.¸.¸_ ¸ ¸>.. _.. .›¸¸_ ·, ¸.. ¸.× ¸. ¸.
...± ¸. ...... ¸¯ ¸ _.., .¸.¸± _.¸.... .
¸¸., .¸:... _.¸.>.. ) ¸±¸. ¸..±¸¸., ( ,¸. _...
_..¸¸., ., .,., ¸¸.· ..¸., ..¸ _..¸.¸.. .¸¸.,
¸. ¸¸. .,., ¸¸.· ¸¸¸. ..¸. ¸ .... .¸¸ ¸,.¸.¸.,
...., ,.... ...¸. . ·± ..± ¸¸., :, ¸. Sunny Fresh Food
¸¸., ,¸. _... .¸:... _.¸.... ...± ¸. .,..¸ ¸¯ ¸.
.. ... ·.>¸¸. _.. œ¸. ,’ _. ¸ .:,¸.¯ . _..¸.¸..
¸.¸. :.., _¸, _..¸..¸_ ¸.. ¸. ¸¸., ¸ _.. ¸, ¸±¸.
.. ¸,¸ _¸. ·, :
¸..¸... .¸.
¸,¸. ..±¸.,
·,..¸. ..±¸.,
:
- Cost OI Quality (COQ)
I
,¸. ¸. _¸ ·, ..¯¸.
¸¸., ,¸.
., ¸,¸, ¸¸¸. :.
º
_.1..! ¿,1l. _1>¸1,×.
.¸· ,.¸ ·, ¸ ¸.... _,... ¸,... .¸.±¸. ¸ _¸.¸.,
..¸.¸± ¸ _.¸:... ... ·, ¸,.¸... ¸. .¸.... _,...
...± ¸. __± .¸.. . ¸. ¸.... _,... _..¸.¸..
.¸:... .·..¸. ¸ ¸¸¸.¯ ..,..¸ ....¸ ·, Œ¸,¸. ...¸.
.±¸.± ¸.× ¸. ¸ ._¸.± ,..¸. ¸¯ _.ˆ.…. ·± ...., ¸.
¸. ¸..±¸.± .,..¸ ¸ .¸..±¸.± ¸,.¸., ..,¸. .¸• _...
..., . .¸¸¸.¯ ¸±.¸.± _... .. ¸:‡ ..¸.¸.. ¸:,.
..., _.. ¸.× ¸. ¸. _.¸,¸ _..¸.¸.. ¸ ¸¸¸.¯ ¸.׸. .
.±¸. Texas Nameplate ,.± ·...¸, _¸, †..> ..¯¸. ..¸. .
¸> :.,¸ _..,. ¸, ¸ ,¸. ...± ¸. __± .¸.. ¸ .
.,..¸ ¸ ¸¸¸:. ._¸¸ .¸¸ ¸, _¸..... ¸¸L, ¸,¸
.¸. _... ¸..±¸.± . ¸.± ¸..± .š.¸.¸, _.. ¸ _˜ .±¸.
.¸,¸ ¸.¸± ¸.± ¸¸¸ ¸¸.. ·, ¸ ... ¸.¸L ..... ,..
..± ¸. __:¸_ _¸±¸.± _.. ·,... ., ..L.,.¸ . Ritz-
Carlton ¸..±¸.± ¸,.¸., ..¸. _.¸.± †>.. :, ¸¸.. ·, ¸
¸¸¸.¯ ¸ ƒ.•.. _....,¸. ¸.× ¸. ¸ ¸..±¸.± .,..¸
..± ¸. __:¸_ ¸.. . ¸. ¸.... _,... ¸, ¸±¸. _..¸.¸..
.. ¸,¸ _¸. ·, ¸.¸. :.., _¸, _..¸..¸_ ¸.. :
.,¸.
¸..±¸.± ¸,.¸.,
¸..±¸.± .,..¸
¸..±¸.± ¸.׸.
¸¸¸.¯ ¸,¸.±
...¸..¸_ €¸.
1,×. 1&¸& ¸ _1i:ll& _.i3 :¸sí.. _1>¸
¸ _˜ ..¸.¸± .¸.±...± ¸... .¸:... _.¸.± _..¸.¸..
.. ..¸. ¸ .....> ._.. . €¸. ·.¸.¸, .. ¸:‡ .¸.¸±
¸ .¸..¸.L .¸.,.. ._ ·.¸L¸ .¸:... ..¸.,.:. .†..
.¸.…. _¸, ..¸. ¸>.. _¸.¸:. .¸.,.. STMicro electronics .
.,¸. ..,.:. .... ¸ .¸.,¸.. ¸ ¸.±...± ¸... ¸.
¸. ¸>.. ¸ ¸..¸> .¸¸¸, _.¸..:. ¸, ¸..¸ ¸:..¸.
..± . _... ,.. _.. ¸ _˜ ¸ ....> .¸:... _.. ...
.¸. ¸. ¸:¸.:. ¸..,¸.._ ¸ ...... .¸.,.. .¸,¸:•.._ .
Ritz-Carton ·± ¸..±...± ¸... .... ž €¸. ¸,¸¸ ., ..¸.
.¸¸±¸,¸ ¸... ¸. ,.± ¸ ....± ¸... ·...¸.¸± ¸.¸¸, _
..± ¸. ¸¸.± ¸ ....± . .,¸,.. ¸, ¸±¸. ¸,¸. .,
.·.,¸. ._>. _¸. .¸.±¸. ¸ _¸.¸., .¸... ._,¸
....,.. ¸. ¸..± ._.., ¸... ._,¸ .,¸,.. _.. ·.,¸.
¸, ¸ ¸ .¸¸ ..L.,.¸ _.¸.>.. ¸ ·>¸_ ¸..¸ ¸ _.¸,¸.
_,¸L ¸ ·± _¸,. ¸. ...¸. ¸. _.· :¸.¸¸:. .¸.,
...¸± . ¸... ·± ,¸,., ¸. ¸. ¸.¸. :.., ¸. ·...L. .,
¸.· ..¸.> ¸. .:.., ¸.. ¸.,>.. ¸ :.., ¸.±...±

..... ¸.,¸.. . ¸... ¸, ¸±¸. _..¸.¸.. ¸,¸,..,
..¸. ¸. ..¸Ÿ¸, _,. _¸. ·, ¸.±...± :
_¸.± ·,..¸. ¸¸¸.
¸.± ·,..¸. .¸. ..¸. _
¸>.¸_ ..¸_. .¸. ¸¸¸.
¸.,¸.. ....
_1.¸1. _&> ¸3! _1>¸1,×.
.¸:... _.¸.>.. ¸ ..¸.¸.. _... _.., ·.,L ¸,
.¸. ¸. ¸..,¸.._ ¸ _˜ ..¸.¸. .¸>¸L _....,¸. .
¸ ...¸.,. ¸¸... _..¸.¸.. ¸ ¸,.ˆ.…. : .·>¸_ _.¸..¸
_.¸..¸ ..¸.¸. _¸,._ ..L.. ....> ¸ ¸¸.· .¸.¸±
_.. ¸ _˜ .¸:... ¸ .¸¸., ¸..¸ .,¸L.. _.¸..¸ ._>.. .
.·.¸. _¸, A&T Boeing ¸ ._... ¸, ¸..¸ ¸:..¸.
¸,¸. ...± ¸. __:¸_ ¸ ¸,....¸_¸. ¸¸>. _¸.¸:.
¸,..¸_¸. _.¸...¸. .¸.¸± .¸,¸ ..... ¸... ¸..¸ ¸,
.. . .¸. _.. ¸,¸¸> ¸, ...> ¸ ¸¸.· .¸.¸± _.. †>.. .¸
¸.±¸.... ) _L.... ( ƒ¸¸.. .... ., .>¸ ¸. _¸ ·,
.. .>¸ ¸. _¸ ·, .. . ¸ †..¸... ¸.. _.... _¸..,
.¸..¸.L .¸.,.. _....... ¸. ¸¯ .¸..., .¸,¸.±
....± ¸. ...... _,L.... .›¸ ¸ .¸..¸.. ¸ _¸.¸.,
...., ƒ¸¸.. ¸¸.. .¸¯ ¸ _.... .,,¸.. ·_ ¸± . ¸.
, ., _¸.±¸.. _¸, ..¸. ¸¸L, .›¸ ¸. ¸. ¸ .¸. ¸
.¸. ¸. ...... ..¸,. . ¸.¸.. :, ... ¸....> ¸.
_¸ ·, ...L> ..>¸ ¸. _¸ ·, .¸¸¸.. ·¸,. .¸.¸±
.. ..¸. . ¸..· Ž¸. _¸, ..¸. :, _¸.. _.... ¸.
.¸¸¯ ¸. ,.¸. ¸ ...L> .
, ...L> ., .>¸ ¸. _¸ ·, .. _,L.... _¸ ·
¸¸¸.¸. ., ¸¸. _¸ ·, _.. €¸. ¸¸.., ,.. ...¸.
..... . ¸¸¸.¸. _¸ ·, .. ƒ¸¸.. .¸¸... ¸.¸.. :,
..¸. ) dpmo ( .. . ƒ¸¸.. €¸. :, ¸,¸,.., ° _¸ ·,
¸.... ¸¸. °. dpmo .. . _.. ·..>¸.± ¸ ¸>¸, ¸.
_¸ ·, ,¸. ¸.¸.. ·± .. ƒ¸.L. ¸...¸ .¸.¸± .¸¸¸.¸.
. ..., .¸.¸.¸ !
...± ¸. _.., ·.,L ·. ¸. ¸ .¸,¸. .¸.±¸. ¸ ¸>¸,
(Hayes and Romig, ¯) :
_31,> _1¡,,. : ¸ .¸... ·± .. _¸. .¸..¸> ,¸. :,
_¸, ¸• ,.. ‰,¸. _L. ¸¸L, ·± ... ¸... ·,¸,
,.... .¸:... ¸ ¸ .¸¸¯ ¸. .¸,¸, •.•. ......
.¸± ..¸> __±¸., ¸¸.· .
,. _íæ! , : ...¸. ¸..¸> ·± .. _¸. ¸.. ,¸. :,
_,.. ¸¸L, ., .¸, ..¸> ..:. ·>¸.. ‘....> ..
¸L. ¸. ... _¸, ¸.¯ ...... .¸.,.. ·L>..
... ¸. ¸..± ... ·..¸± .
``
_,¸, ,,. : ¸¸L, ¸ ‘....> ·± .. _¸. .¸,¸, ,¸.
¸L. ¸. ... _¸, ¸.¯ ...... .¸.,.. ·L>.. _,..
.¸± ...... ., ¸L.,.¸ ¸ ... ¸. ¸..± ... ·.
.¸.. .>¸ ¸..¸... ., ¸.¡. .
_¸... ., _., ,.¸. ·, ¸¸... .. ¸:‡ ¸..¸> _.¸,¸.
... ·, .,., .¸,¸,.., ..¸. ¸¸.· ¸..¸.L .¸.,..
..¸. ¸¸.± ¸ ¸.¸¸, . ¸:‡ ¸,¸, _.. ,¸. .¸:,. .¸L ¸
.¸¯ ¸,¸ ...¸.. ¸¸.± _¸.. ¸¸L, .. ., _.,L. ¸,
..¸.. _... ...... . ...¸.· ¸ _¸.¸., _¸, .·_ ¸±
.¸. _¸.. ¸,..¸.. ·, ¸¸... .. ¸:‡ ¸,¸, _.¸,¸. ¸> .
ƒ..> ·, ¸ ·.,L ¸. ·:., _¸, .¸.±¸. ¸ _¸.¸.,
¸.. ¸ ¸..¸> _.¸,¸. ·:¸..> ¸. ¸.± ·,.. :, ...¸¸.¸,
..¸. ¸,¸, _.¸,¸. ·, .,.. _¸.¸, ¸¸¸ ...± ¸. ..¸ . .
.¸.…. _¸, FedEx ·± .¸. ..¸.± .¸.¸± .,¸,.. ,..¸. :,
...> .¸.¸± †>.. ·± _¸±¸. ¸.¸.. :, _¸. ) SQI (
_. ·± .. ..¸. ¸. ..¸... .¸.L.. ·± .. ¸....
...± ¸. ¸:... ¸ ¸..¸.. .¸:... ¸ ¸.,¸.. . FedEx SQI
¸¸., ¸. ° .. ... ... ¸... . _.¸¸¸ ¸. .¸· ..¸....
·.., :, ¸.. ,± .·.¸. _¸, ...± ¸. ¸:... ¸ ..:.
_>.. ·.¸.. .._ ., ·.., :, ·± .. ¸¯ ¸ ¸. _., ¸.¸>
..¸, . _..,.¸, ¸ .¸. ¸. ¸¸¸± ¸:... ¸¸L, ·,..
..¸. ¸. ·..> ·..... .
1L> _¸. ¿¸&
_¸¸
- ... ·..¸± ¸. ¸ .,.:. - _> ¸ .., ¸.,¸.. ..,.:.
.¸. ¸. ·..¸± ¸. ¸ ¸,..¸.. .

° - ..,. ·... _.. ·.., - ., ¸.:.¯ ·... ., _.. ·..,
_>.. ., ¸. ¸ ƒ¯ ., ƒ¯ ., ·... ·.¸.¸, ...,.. ., ¸.·
_˜ .

• - ¸... ¸, - _.‚.¸... .¸:... ¸>.. ¸ _¸±¸. .¸¸> :,
¸... ¸, .
• - . _.¸.,... .¸...¸¸ - .>.¸_¸., _¸, ¸.,¸.. _.....
... ...... ., ¸..¸ _.¸... .¸¸. ¸. .

• - _¸¸¯ _. ¸.¸. _>.. - ¸..¸ ¸ ¸.¸,. ·± ¸,.. ·..,
..¸. ¸. _¸¸¯ _. ._¸¸¯ _. .

- ... ,± _.. ·.., - ¸.. ,± ., .. ·.., ¸.. ,± _...
.¸¯ ..,¸.· .

- _˜ ... ¸.. ,± - . ....L _¸...¸. ... ·± ¸,..¸¸.±.
..¸.. _˜ .

ž - ¸¸>. _.. ... _>.. - ¸. ... Š¸. ¸..¸ ¸ .., _˜
¸¸>. ¸¸¸ .

¯ - ¸,.,.¸ - ,..¸. ¸. ·± _˜ _....... ... ¸ ·.., ...>
_¸.¸¸_..± COSMOS IIB ..¸. .

- ..,.. ¸¸¸ _>.. - ..,.. ¸¸¸ ¸. _˜ . •
¸¸., : ° .¸.>.. .±¸. ....> .¸.¸± _.¸. ¸ FedEx
`\
.¸:... ¸, ¸...¸.. ¸.× ¸. _..¸.¸.. ¸ _¸.¸.,
..,¸. ) ¸..,¸.._ ,. ¸ ¸.. .... ,. ( ..¸. ¸±¸. .
_.L> ¸ †.. _.. €¸. ...¸. ¸. ....,¸. _.. ...
¸,¸.± _..¸.¸.. ,.. ....± ¸:... ¸ ¸..¸. _.‚.¸...
¸ ...¸.,. : .·>¸_ ¸..¸ .·.,¸. .¸:... ._¸¸ .¸¸
_¸.¸:. _.¸.¸.... ...¯ ¸... ¸..¸ ¸..± ._..,...¸
.¸. .¸.. ¸ _›¸. ¸,¸.± ._:.. _¸.¸ €¸. .·._:.¸_
,.> . ¸. ¸ _..,¸. ¸. .,,¸.. .¸¸¸.¸. .¸.…. _¸,
,. ¸ ...L> ,. ¸ .. †.. ,.. ,. ...± ¸. ¸>.. .±¸.
¸..¸ . ..± .¸..±¸¸., _.¸.± ... ¸ ¸:, ¸..¸ _± ¸
·>¸_ ) .>.¸_ .. _¸.. ¸.¸. ¸.¸L ·L.. ¸ ¸..¸
.±¸. ·, ¸.¸, ·...... ( .. . ¸¸¸. _....,¸. ¸...
¸,.,¸¸., ¸ .¸.¸. .¸¸... .¸¸¸ .¸>¸L _... ..±¸.
¸. ¸>.. ·>¸_ _.¸..¸ ¸ .L> _.. €¸. ¸. .¸,¸ _¸,
..¸. . ¸¸:.¸.. American Express ¸, ¸ ¸... ....:. . ƒ. _
·, ...> _.. ·,., ¸:,. ¸ _.... .>. ... ¸. ..±¸. ¸
...± ¸. ¸¸.± _¸.. . ¸ ¸¸:.¸.. _.‚¸... ¸, .¸.±¸.
_..¸.¸.. Œ.,.¸ ._..... _..¸:..± ¸. ¸.,¸.. _.‚¸...
...± ¸. ¸¸.. ¸ •.> ¸.>. . ¸, ...> ·± ¸..:..
.¸± .., ¸.>. .¸:... _..¸.¸.. ¸ _¸.. .,..¸ . ) _¸,
....¸ ¸. ƒ¸> ¸L. ·, ¸.>. _..¸.¸.. ·± ¸..:.. .·.¸.
.. ¸,._ _¸.. .,..¸ ¸¸.. .. ( .. ¸.>.. _¸. .±¸.
..± ¸. ¸>.. ¸ ..,.. _..¸¸_ ·± . .¸.±¸. .¸,¸,..,
..... ¸,¸.> ¸ ¸.>. _.. ... ·.,... ...¸.¸. .
, ¸.¸, ¸.¸. :.., _¸, ¸...¸.. ¸.׸. _..¸.¸.. ·
..¸. ¸. ..¸Ÿ¸, ¸,¸ _¸. :
.,., ¸....> _.. ·.., ·.¸
_¸¸ .¸¸
¸.¸.L. ¸ ¸.¸... ...¸.
¸...¸ ...> ·>¸_ ¸..¸
:.., _.¸..> ¸. ....,.. ....
.¸.¸± ... ,.. _.¸ _.
_! <.,1J. _1> ·:!: ¸J.
..¸. ¸. ·.,... _¸, ¸,..,. ¸¸., .. ... ·, ..:.
¸.. ·, ¸¸... ¸±... ·, ‰.. ,¸ " ¸,.¸... " .¸. . .¸..¸..
_.¸.¸:..¸. _¸,. ¸ _ ·.,... _.. ... ...¸.¸.
¸..¸, ¸L. ¸. ¸,.¸±.. ¸ ..,.¸ .¸:... ¸,¸¸ .....
..... . .¸,¸ .. ¸:‡ .¸:... ¸.¸.. :, .¸.…. _¸,
.¸..¸.. :, _¸, .....L ¸, ¸¸., .. ...., .....
., ¸.¯ _...¸,¸ ·, ¸.¸. †¸•.. š..¯ ·, ¸.¸.× ..¸.
.¸, ..¸> _:.. ·.... ¸.¸± :,.¸. _¸, _¸.. . ....L
..¸.¸_ .¸¸:. ....± ¸... ,.. ...,. ¸ _ ·.,...
..... ...¸,¸ .
`Y
¸ ¸.¸. ·.¸.¸, .,., _ ·.,... _.. ...
_.. ·...¸, ¸ ...., ...¯ .¸,¸, ¸..¸.. _.¸.,¸.¸
. ¸±¸. ¸,..¸ _¸.¸. ¸. ¸. ¸..¸> ...., ·.. . ...
·± .¸¸¯ ..., ¸...· _¸L ¸ ¸¸. ¸. ¸ _ ·.,... _..
_¸.±¸.¸.. _.¸..±.,. ¸ ·.¸.· ,¸. :, _.. ¸.¸¸, _...
..., ¸. . _.. .·.¸. _¸, Ritz-carlton ¸ _¸.± €¸. ¸
_¸_. _.. ¸¸¸± ¸ _.. ¸ _˜ .... .¸.... ¸,¸,
¸,..¸ .¸..¸ ·, ¸,.¸... .¸, .¸¸¸. ¸. ...... .¸>
..± . .±¸. Boeing A&T ¸ .¸> ....L _,.. ·. ¸ ¸¸.
..± ¸. ¸>.., :
&l,.¸, ¸: _,¸¿ : _,¸L ¸ .., .¸:... ., _....,¸.
..¸. ¸. ¸,¸.. .±¸. ¸L. ¸. ¸..· _..¸¸. .
o×læ ¸: _,¸¿ : ¸..· ¸±¸. _,¸L ¸ .¸.±¸.
_¸.¸,¸:.

¸, _¸.¸,¸:. _._.,._ _.. . .¸...
...± ¸. ¸,¸.. ¸..±¸¸., ¸.>. ‰¸· ¸>.. .¸¸± ¸ .
_.1¡, ¿L. ¸: : ¸.±..¸, .,. _¸._ _.¸.±¸. _„.¸
¸... .¸.,¸.. _..¸,... ¸:,. ., .¸... ¸, ¸,¸,
.... ¸.±„> ¸ .¸.±...± .
_:. • _,¸. .. ¸¸... ...,¸. ¸ _>.. ¸..¸ .¸:...
.±¸. _¸, ¸ Texas Namepgate ) TNC ( ... ¸. ¸... . ¸,...
TNC ¸.¸¸, _,¸L ¸ .... ¸:..¸. ¸ .,.¸ ¸.¸.. ¸. _¸,
.. ... ·.,... ,. ., ·.¸.· ,¸. :, . ¸. ¸... ¸,...
.±¸. ·± .... TNC ..¸.¸.. ¸, ¸. _.¸. _„.¸ :, .¸¸·
.. ..¸± –.> ¸ . ·.,... _.. _¸.¸,¸:. ƒ¸> _,.. :,
...¸, _.¸..¸.. .¸:... ._ Baldrige .. .
_:. • : .±¸. .¸:... ¸,... Texas Nameplate _˜ _>.. ¸..¸ _¸,
_.. ¸
¸>¸3! :¸sí.. ¸>l. _1¡.l.,. _>!¸L
:
- Benchmarking
·
`

``

``
¯·
¯`
¯·
¯`

`°°¯ `°°` `°°° `°°` `°°^
Comp. A
Comp. B
Ìndus. Avg.
TNC
`:
¸¸_ ¸. .,., .¸..¸.. ..¸:... ¸>.. _.¸...¸. ¸>¸L ¸.
.._:, ¸L. ¸. ¸ : ...¸> ¸. ..¸.¸.. ·.¸:_ .¸¸
..¸ ¸,¸, ¸,.. .¸:... _¸:.¸., _¸,¸ ·...¸, ¸
?...± ¸..,¸.._ ¸ ¸..¸.. ¸.± .... ¸.¸, .¸, ¸..¸..
¸ ..¸. _.. ¸¸¸ ¸. ...¸> ¸. ..¸.¸.. ·.¸:_ .,¸.
¸...¸.. ...¸.¸. ..¡. ¸, ·, ¸.._ ?..,.. __± ,¸...
_¸.¸. ¸ ¸.. ,._ ., ¸ .¸> ¸>.. ,..¸. ·± ..
¸ ..,¸. ¸L. _..¸.¸.. ¸ ..¸. ¸.· .¸> ......
..± ƒ.•.. . ,., _¸. ..,.. ¸. .¸..¸.. ¸ _¸.¸.,
.... ¸. ) : ( ., .±¸. .¸:... ¸. ·± _.¸.± _.¸¸±¸,¸
¸ ...± ¸. ¸>.. ¸ ..... ¸..¸> _¸.. .,..¸ ) ° (
...± ¸. ƒ.•.. ¸ Œ¸,¸. _. ¸ ,...... _..¸.¸.. . ¸.
_¸.. .¸.L.. ·, ¸.¸.¸ ¸. ,.. ¸..¸.. .¸¸ .¸¸. .,
.¸>.. ,..¸. .¸.¸. ¸. ¸ .¸¸> ¸. ..:. _.¸:... ...
.¸· ¸.,¸.. _¸, ·± ..± ¸. _ ¸>¸. ·, ,¸.... ·,¸.
... ¸. ¸.. ¸ _,... ¸ ¸..¸ ¸,¸,.., ..¸.. . ¸L. ·,
¸±.¸¸¸_ ¸ .¸.. ., ..¸:... _.¸.>.. .... ..¸ ¸.
...., ..¸ ¸.> ¸. ¸..¸.. . ..¸..¸.. ¸ _¸.¸., ¸.
. ¸ ..... ... ..., ¸...¸ _. :, ¸. .¸:... _.¸.>.
¸ ¸± ..>± ‘....> ·± ..,¸:, ...¸. ¸. ¸.± ¸¸,..
.. ·..., ·..¸. .¸¯ ·.¸:_ . ‰.. ..¸¸. ¸ _¸.¸., ¸.
.. ..¸, ƒ¸> .>± ¸. ·± .._± ¸. ,¸... .¸. ¸>¸, .
_.. ....> .±¸. .¸.…. _¸, IDS ·, ·..,¸ American
Express ¸.¸± ¸.. ..... ¸.,.L¸ ¸ . ¸ .¸._ _¸.±.± ...
·... ..... ¸¸,._ ¸ ¸¸, ¸>.. _¸, .. • _.¸.¸.±
¸. ...... ..± . Š¸.. ¸. ..¸.± ¸, ¸ _¸.¸.,
..... ¸.¸¸., ..¸. . ,..¸. ..• ¸>¸L ¸ ¸_ .¸¸.±
..,¸,.. ....L IDS ‰.. . ž ¸. ¸>.. ¸ ¸....> ..,¸.
¸ ..± ..± ¸. ...... _¸..¯ __± ·.¸. ¸ .
_¸3!¸.! <, 1>¸1,×. ¸1a3!
¸¸¸.. .¸.¸.. ¸.. ..±.,. ) BSC ( _..¸.¸.. ¸,¸.. ¸.
_¸.¸. ¸ ¸.. ,._ ., .¸¯ ¸,¸.· ·.¸.¸, .¸¸>.
..± ¸. :.± ¸...¸.. . ,¸¸.. ....± ¸... ..±.,. ¸,
± _¸,¸ ·...¸, _¸, _,... †¸.’ ¸ ¸.¸L.. ... ...¸
¸ ¸,¸. ... ¸,¸.· .¸L.,.¸ _.. _¸.¸.. ....
¸ ..¸:... ·, ¸,¸, ¸... ._¸.¸. ., .¸.
.. ¸...¸.. ¸¸¸.¯ _¸, ¸¸>¸., ¸..,¸.._ .
¸..±¸¸., _¸.¸. ., ·± ¸.× ¸. .¸:... _..¸.¸..
..... ¸, ....± ¸¸.. ·± ¸..¸. ·.¸.¸, ...... ¸.·
.¸. _¸, ¸¸_ ·_ ·± ¸.. .?.. ,¸. ¸.± ¸ ,.± ¸. .¸.
...¸± ¸. _,. .¸¸. _... ·± ..¸. ¸. :
.±¸. ....> ¸ ..¸.· .¸...
¸.. ¸ ±¸¸, _..¸¸.,
`:
.¸¯ _.¸:... ¸ .¸.¸± ...¸¸.. ¸ ¸.. ¸.,¸..
¸.. ,._ ¸ .¸.,¸¸... .... ·, ¸...¸.. š..¸.
.±¸.
¸ ..¸¸.. _¸,. ¸ ¸.. _.. ¸:..,.. ¸ .¸.¸.,..
.. _›¸.¸.:.
.±¸. ¸ ¸.±...± ¸... ..L.,.¸
¸.¸.L. ‰¸·
¸,..¸ ‰¸· ¸ ¸¸., ..:,.,
_¸,. ¸ .¸,..¸ .¸..¸. ....± ¸... ¸.. _.¸.
_¸¸ .¸¸ ..¸ ., .·.,¸. ¸..± .¸¸.· _¸¸¯¸.
._¸.. ¸ .,., ¸¸.· _¸,. ¸ ¸... ¸.± ¸ ,.± .¸,
.,., _¸., _....¸¸_ ¸ ¸¸.,
.…. _¸, ·± .¸.¸_ ¸..,¸.. ¸ ¸±.:¸. ¸. ¸:.., .¸
¸. ¸L. ¸. ¸¸.· :, ƒ¸> .¸.¸± _¸, ¸,.¸¸±¸,¸ ·_ .¸¯
.¸.¸ .¸¸±¸,¸ ¸¯ ·, ¸¸. ¸. ·.¸:_ ¸ .._± . .. ¸.._
¸ ...¸.,. : ¸,¸:•.._ ¸ ...... ...¸... ¸,¸.± ..>.
¸.,¸.. ·, . ·..¸. _.. †>.. ....± Ž¸¸. .. ¸.._ ¸,
_¸,. ¸ .¸.¸± ¸±.¸.¸ ¸..¸ .ƒ..> .¸¸. ¸.¸± .¸¸ .>.
Œ¸L> ¸ .·.., _¸... ..,¸. ¸..¸ .¸.,¸.. ..:.. _.¸ ¸
..... ¸¸_ ¸.... ¸...¸ . ,¸. ....± .¸.¸. .±¸. :,
_.. ... _¸¸¯ _. ·, _¸.¸. .,.,. ¸.¸¸_..± ¸¸.
¸. ...., ·... ¸L¸· .¸.¸± “>.,. .¸¸. ¸. ¸....
¸,.¸.¸. .±¸. :, ·:¸..> .. ¸¯ ...¸.¸. .,.¸. ¸¸., . .
¸ ... _¸, ¸ ...¸... ·± ¸.¸¸. ¸.¸_ ¸±..,.. :,
·.¸.• ..± ¸. _˜ ¸..:... ·L¸· .¸L ¸. .. ¸.,
·, .,.. .¸:... _.¸.>.. ¸ ..¸.¸.. ¸ ¸.¸....
·.... ¸, ¸ ,¸¯ ¸L¸· ¸:,..· ¸. ·± _¸:,. ¸±..,..
.¸. ... . .¸..¸.. :, .¸,¸,.., ‰¸· ¸.¸.¸. ·, ¸¸
...¸.¸. ¸.¸¸. _.¸.¸.,.. ¸ .¸¸., ...¸¸.. .¸,..¸
.. .
,._ _¸.:. ¸¸ ,., _¸, ¸..¸.. :, ·± ¸,..¸¸_
,.. ..¸. ¸.¸. ¸¯ ·, .¸> ¸.. " _.¸.± _.¸.
¸..±¸¸., " ., " _.¸.± .¸..¸. _.¸. " ·± ..... ¸.
..± ¸. ., ¸..,.,.¸ ¸ ¸ ¸..¸.. ·± ¸ ¸,..¸¸_ ..
Œ... ¸ _¸.¸, .¸¸ _¸, ¸ .¸. Œ... ¸ .... ¸. ¸...
..,.. ¸. ¸,¸.. ¸¸>.. _¸, ¸ ¸.. . ¸¸L, ..¸.¸..
...., ... .¸.. _.¸. ¸, ·, .,., ¸.L.. . _..¸.¸..
·...¸, ¸ .. _¸.¸. _...¸ ¸. .,., .¸:... _.¸.±
..., ¸..¸... _.. . ¸,..,. .¸.¸.. ¸. _¸, ... ¸¸..
_¸, .¸¸¯ ¸. ,.¸. _¸.¸. ·..¸. . _:. • ¸ _.….
_¸.,.. .±¸. Mevridl Lynch ) MLCC ( .... ¸. ¸... MLCC
¸,¸.. .¸> ... ..., _.. _¸.¸. ¸ ¸..¸> ... .._
.. ..¸. : ¸ ¸..±¸¸., ..¸ ..±¸. .,..¸ ._¸.. .,..¸
,.¸. ¸.,>.. ¸¸¸ . .¸¯ .... ¸, ¸ :, ¸. _¸,

± _..¸.¸.. ·± _¸¸_ ·.¸.¸, ¸ ... ¸ .¸:... _.¸.
¸. __± .¸.. ... ·, ¸.¸.¸ _,... ¸. ¸ ..¸.¸_
...± ¸. ¸,¸.. ...± .
:l,!¸æ ¿L. _1> __i ·¸!:.!
?.¸¸¯ ¸. .¸,¸, ƒ¸> .¸:... ¸>.. ,..¸. :, _¸¸_ ·_
.¸., ¸.>.. ¸ •.> _..¸.¸.. .¸..¸.. ¸ _¸.¸., _ ¸
.. ¸ .. †>.. ƒ.•.. _¸, ..,.. ¸. ¸,¸.. .¸± . .¸¯
¸, _ . _¸L. ¸ ¸,.ˆ¡. ...¸.¸.. ¸¸.. ¸ ..¸.. . _¸,
.¸.…. IBM ..¸_ ¸. ¸ _,. _.ˆ¡. :
¸. .,.˜ ¸ .. .,¸¸... ¸ ....¸ .¸>.. ,... .,¯
?..±
..¸> .,¸,.. _¸.. ., ¸¸... .¸>.. ,..¸. .,¯
?.¸,
?.¸, ..¸> ,¸. .. ¸.,¸.. _¸, ¸¯ .,¯
¯ .,¯ ?.. ¸.¡. .¸:... __± .¸.. ¸. ¸
?.. ¸.¡. ¸,... ¸¸, ¸¸_ ¸. ¸¯ .,¯
?.. ¸..¯ ¸ .... ¸¯ ,¸. .,¯
·.,¸. ¸,¸.± .,¯ / .. ... _¸¸¯ _. _¸, ¸...¯
?.¸. .¸,¸
?.¸. ,.>.. ¸ ¸.,.. __± .¸.. .,¯
¸ ..... .¸,¸.± _,.. .ƒ¸> _..¸.¸.. ¸ .¸.>..
...¸... _¸, ¸,..,. ...¸¸ ¸. ¸.:, ·± ¸>L. ¸.
..¸¸¯ ¸. ,.¸. . .¸:... _..¸.¸.. ..¸ _¸,
.. ¸.¸. .¸¸. ,L.. ..,¸. :, ..¸.. .
( o!¸1Ll.! ¸ o1.¸¸í. ¸ :,,1. J,¸×3 !¸ ¡l.,. _1,¸&. _.12
:,l& ¸>&. !¸ 1¡! . ..¡. ¸, ·, ¸.._ ...¸.¸. .¸..¸..
..... _.¸.± : ...... ¸...± ·_ ¸. ¸.,¸.. ¸
¸, _¸, _¸.¸., _..¸¸, ?..¸_ .¸¯ .¸.L..
¸±¸. .¸.,¸.. _.. ¸.¸¸, _... ·± ..¸. .¸,¸ ·.>¸.
·...¸, ¸ .¸.¸¸± ¸, .. ¸.±...± ...... _.. .
_¸.. ¸..¸ ...± ¸. _¸.. .¸.L.. ·:., ·, ·,¸. .,
·..¸± ¸.:, .,., ,L.. ¸¸>¸., ¸,¸,.., ...± ¸.
.¸. .
° ( & :l,!¸æ J,¸×3 .:¸¸! _. ¡>!¸æ !¸ o.:> 1, ¸¸as <& _¸1
:,l& . ¸ ...¸.,. _.¸.± ..¡. : ¸, ·± ,¸.± ¸.± ·_
?..¸_ ¸. ..,¸. ¸ ?¸¸.:, _... ¸.,¸.. _..¸.¸.
¸. ....,¸. ·... ,.¸ _¸, .‚¸._¸.. ¸ ......
¸.>. ¸.,¸.. ..L.,.¸ ¸ _¸.± ..,¸. ¸,¸.. ..¸.
- ¸ ....± ¸... ..± _¸.. ·¸,. .
• ( _. j,s&3 !¸ :l,!¸æ <& _q1l. ¸ 1¡l,.1×æ ·:¸¸æ! ¸¸¸!
:,l& J,¸×3 .:l>: . ¸¸¸ ·± ¸,.¸.¸.... ·.>¸. ¸,
·, ¸ ..± ¸. ., ..,¸. ¸ ¸ ..¸.. ..¸¸.
... ¸. †¸.’ ¸,¸.± ,.. ¸ ...,.. . ... ,., _¸..
`Y
·, ¸ ..,¸. ¸¸¸. ¸.>. ¸.,¸.. .·.>¸. ¸, ¸.
¸· ..± ¸. ¸,¸.. ¸...¸.L.. ¸ ..¸.¸. . .
• ( :,>: <×.¸3 !¸ :¸sí.. ¸1> _1> ¸>1& ¸ _1>¸1,×. . ¸.
·.>¸. ¸. ... ¸,¸.. _.¸.± .¸.... • ¸..¸> ·L.. :, .
_¸.. _¸, ¸,¸¸> ·, ¸¸¸ ·± ¸,., ¸. ) ¸.>. ( _..,
¸... ¸ ..¸. .¸.¸. ¸,.¸ ¸,¸¸> .. .¸. ¸. ..¸¸.
... ¸. . ¸.± Œ... ¸, ¸. ¸¸. ¸. ¸ .¸:... .¸
.¸± __± .¸.. . ¸ ...¸.,. _.¸.± ..¡. : ·_
¸, ¸ ¸,¸> ·, ..,¸. ·.¸:_ ·± ...± ¸. ¸¸.. ¸..¸.
¸...¸™ ·_ ?.,.. ¸. .¸.¸. _¸.. _.¸,...¸.¸. _,L
€¸ ..¸. ¸. ¸.¸... _,... ·_ ?... €¸ ..¸. ¸.
?...
• ( ,J. ¸! _1l,.L! _!¸, !¸ :¸sí.. _1>¸1,×. ¸>l. _1&.:¸, :
:,l& . ¸ ...¸.,. ·L¸,¸. ..¡. : ¸.:, _..¸.¸.. .,¯
¸¸¸ _.¸.¸.... ·± ..... ¸..¸> Œ... ¸. ... ·..¸±
?..... ¸¸.± _,.. ..¸.¸.. .,¯ ?.... ¸. €¸ ..¸¸.
¸.¸.. ¸. _¸, ¸.¸. .¸¸. _.. ... ·, ¸,.¸... .,¯
¸.¸.. ¸. _¸, ¸..¸... _.¸.,¸.. .,¯ ?.. ¸...
, _¸.. ¸,¸.. .¸..¸... _.¸.,¸.. ?.. ... ·..¸± ¸.:
..¸.. ,.¸ ·± .. ¸,..¸.¸.. . ¸..:.. .¸.…. _¸,
·± " ¸.¸± ¸... ƒ...¸¸. _...L> " ..¸. ¸. __± .¸..
_¸¸_ ·_ ¸ ...L> _¸¸_ ·_ ·:., ¸ _¸.. ¸,¸.. :,
..., ¸. ¸.¸. .¸¸. ...¸. .L> . ,.. ¸ _... .L> .,¯
.L ¸±.... ?.. ¸,.. ‰.. ., ...,.. ....L ....
¸ .¸¸¯ ¸. ,.¸. ¸ ¸.¸.. ,¸. :, ¸..¸... _.¸.,¸..
..± ¸. .,¸.. ¸ ¸...¸.. ¸¸¸. Œ.,.¸ .
_¸!¸l. o!¸1,l.! ¸:. :1q! :l,!¸æ j>!¸.
.. ¸.. ... .¸.. ·± ¸¸L..· ¸ ¸.. ..¸. ¸¸¸.. .¸. , ¸
¸.¸. ¸ ....¸ _ ¸. ¸.¸_ .. ¸ ¸..¸.. ..¸ ) ¸ , .
..... ¸.. Malcolm Baldrige . ·.¸.• ¸._ ¸. ( . ,.¸. . ¸
.¸¸¯ . ¸. , ·..¸. .. , .. ¸.. : ¸ . ¸. ¸¸¸.. .¸. , _
.. ... ·..> (Olve, N., Roy, J. and watter, N. ) :
- ¸ ¸.. ,._ ¸.. ¸, ¸ ¸..¸.. ¸.. ,._
¸.. ‹¸.. ..L.,.¸ , ¸ , ¸ .. .. ¸, . .
° - .¸¸. .± †•.. ¸ .. . ¸ . .
• - ¸ ¸.. ,._ ..¸¸. ¸. _,L ¸, ¸:_¸± .¸¸. ·,
¸ ..¸. .¸> .± ... ¸ ¸.¸. _ .± ·.¸.¸. ¸ ¸ . .
• - ..¸. _.¸. ¸ > . ¸ .. ¸ ¸.. ¸ , .± ¸ ¸ . - ·±
¸.¸. _ ¸, .. _ , _ ·_ ·:. ¸ ..¸ ¸, ¸, _ ..¸. ¸ ,._ .
¸..., _.¸. ,.± ¸ .. ,¸. ¸.. , ... ¸ _ .. ¸. ¸ > ·
. “” ..¸. ¸ ¸ .¸. .
• - .. ¸ ..¸. _ .± ¸ . _ ..¸ ·, Œ¸,¸. _ ..¸. _.¸. ¸ .
> ¸ .. ¸ >.. ¸.:. ·...L. ¸ ¸ ¸ >¸, .. ¸ ¸ .. ¸>..
`I
¸, ¸ ¸..>.. ¸..¸· ¸ ... ·..¸. _ ¸.±¸.. _ .L.. ¸
) _¸... ¸ ... ( .¸¸, ¸ .± ¸ . .
- .. ¸.. ¸ :.. ¸ _.., .¸. ¸ .. _ ¸ . .
- .. ¸.. ¸ .. ¸ .¸. ¸ ¸ ..¸. .¸, ¸ .>¸ ·.
...¸.. ¸ ) . ..>¸ , .¸ , .L¸ . , ¸., ¸ _ ..±¸. . , .¸¸± .
¸.± _ ( .¸.× ·, _ .± .¸> ¸:_¸± ¸ . .
ž - .± ·.¸.¸. ¸ ... ¸ . . ·± .,¯ ¸ .±¸.
. ¸ ... ... ..., ,. ¸ ... ...¸± ... ,. ...¸.
., ... , ¸, . _ .. ¸. ¸ ¸ _¸L ¸. , ¸ _ ...., ... .
¸,.., , . ¸ ... ¸ ¸ ¸¸. _ ¸¸L, ¸ .¸¸, ·..¸ ¸ ¸ ..¸.
>.. ..... .,¸¸. .¸¸. ¸. ¸ .. ,., ¸ .
¯ - .. ·...¸, _ ... ¸ ,._ ¸ ... ., ¸.· ¸
¸¸¯ ,.¸. ..¸.. , . .
- .. ¸.. ¸ „, ¸.:, ¸ ¸¸¸.. .¸. , . .
_ _ ¸ _ _¸. _>¸. ¸ _ .¸¸., ¸ ¸¸¸. ·..¸ _ ...
¸,.., , ¸ BSC ¸_ ¸¸, ¸¸.. ·, , . _ .. , ¸ , ¸ . _.. ¸
..± . .. ¸.. ·± ...¯ ·,¸. _,.. ·.:. ¸ ¸¸¸.. .¸.
., , .. ·,., ¸. ¸ ¸..¸.. ¸.¸. ¸. . _ ¸¸¸ ¸. _ .. , ¸ , .
.¸. ...... .
__i <>,l.
¸¸¸.. .¸.¸.. ¸.. .¸.,.

¸ ¸._.± .¸,¸ ·.¸.¸,
.,.¸.· _,... ¸. .¸¸¸.. ..:... ¸ ¸¸.¸¸. .,¸,.
_¸L. _¸.,..> ¸.. _..¸.¸.. .¸¯ ... ·± .. ...
" ¸.>.. ·± .. ¸,..¸.¸.. ·, ¸..¸.. _¸.¸. ·.¸.
...± _.... ¸..¸.. ¸. ¸ .±¸. ¸.. ,._ ." ¸..
.. .. ¸¸. ¸.¸_ _... ¸¸¸.. .¸.¸.. :
- _.. _.. ¸¸.
° - . ¸.>. _....,¸. _.. ¸¸
• - _¸.. _..¸¸.
• - ¸.¸¸.¯ ¸ _¸.:., _..¸¸.
._.± ¸¸¸.. .¸.¸.. ¸.. ¸ ¸:, .¸.. ¸¸.¸¸. ¸ ¸
†¸•.. ¸¸.. ·, ·± .. .¸:... ¸>.. _.¸...¸. Ž¸.
·± ¸>.. _..¸.¸.. ¸ _ ..¸.± ·.¸.• ·, .±¸. ¸.¸.
.¸,¸, ...., ¸..±¸¸., .¸:... _.., ..:. ....± ¸...
.. ...¯ . _..¸.¸.. Malcolm Baldrige .¸:... ¸,... _¸,
.¸:... _..¸.¸.. _.¸.¸¸± .¸¸ ·.,L ·.¸.• ¸._ ¸. ¸
.. ..¸. _.., ) .¸¸± • ¸ • ¸.. ¸.¸.. ¸. ° ,. ¸.
.... ,... :(
- _¸..
° - ¸¸., ¸ _..
• - ¸.... _,...
¯
- Balance Scorecard

• - .±¸. ¸ ¸.±...± ¸... .¸:...
• - ¸...¸.. ¸.× ¸.
¸. ¸ .. ¸¸¸.. .¸.¸.. ¸.. ·¸,. ‘...± ·.¸.• ¸,
¸¸¸.. .¸.¸.. ¸.. ¸. ¸.¸.. ¸. ...¸.> ¸. ¸±... ·,
.,., †¸.’ ...,L ¸, ¸ ¸:, ·, ..¸. .
¸¸¸.. .¸.¸.. ¸.. ..±.,. ) ( ¸,¸.. ¸.
¸ ¸.. ,._ ., .¸¯ ¸,¸.· ·.¸.¸, .¸¸>. _..¸.¸..
..± ¸. :.± ¸...¸.. _¸.¸. . ....± ¸... ..±.,. ¸,
_¸,¸ ·...¸, _¸, _,... †¸.’ ¸ ¸.¸L.. ... ,¸¸..
.... ...¸± ¸,¸. ... ¸,¸.· .¸L.,.¸ _.. _¸.¸.
¸ ..¸:... ·, ¸,¸, ¸... ._¸.¸. ., .¸. ¸
.. ¸...¸.. ¸¸¸.¯ _¸, ¸¸>¸., ¸..,¸.._ . ¸. , ..
·..¸. , .. ¸.. : ¸ ¸. ¸¸¸.. .¸. ¸.., ·.,L ·.>¸. ..
..¸± ¸¸. _.¸¸, .¸¸. ·± .. ... .
_¸, ¸¸¸.. .¸.¸.. ¸.. ·.... ¸, ¸. :.., :,
¸, _..¸.¸.. ¸>¸L ¸. ¸ ..¸± ¸¸. ¸.¸¸, .¸¸. ¸.¸.
_..¸.¸.. ¸ .¸.. Malcolm Baldrige ¸¸ .¸:... ¸,... _¸,
.. ...... . ¸ ¸:, ..¸. ¸. ¸¸¸.. .¸.¸.. ¸..
·....... ·± ..., ¸¸, ¸. ¸×¸. .¸:... ¸>.. _.¸.¸¸
¸. ¸¸¸ ¸, __±¸.:, ¸¸¸. ¸ ¸.¸.. ¸..¯ .¸,¸ ¸¸,
.¸.. . ¸... L.. ¸ ¸¸, ¸. ¸¸.. ¸.. ¸, ·± .,¯ ¸
¸ ..¸ .... :,.¸. ...,¯ ¸. .. .¸¸ ¸. .¸. .. ._¸.
,¸.., .¸..¸.. ¸. ¸¯ __±¸.:, .

¿,1l. :
¸.. _. ._¸.. .¸. ¸ _.¸. .¸. .¸.¸. ) •ž° .(
¸¸¸.. .¸.¸.. ¸.. : ¸× ¸. .¸:... ¸>.. _¸, ¸,¸:.
.¸.¸. .¸.Ÿ ..,¸,.. .....L. ·...... • ¸ •ž .
Amaratunga, Dilanthi, Haigh, Richard, Sarshar, Marjan and Baldry David
(`··`). Application oI the balanced score-card concept to develop a conceptual
Iramework to measure Iacilities management perIormance within NHS Iacilities,
International Journal oI Health Care Quality Assurance, ``, ¯/`; ABI/INFORM Global
Evans, James R. and Lindsay, William M. (`··`). The Management and Control
oI Quality, FiIth edition, South-western.
Arora, Ravi (`··`). Implementing KM - a balanced score card approach, Journal
oI Knowledge Management, °, ¯, pg. `¯·.
Geanuracos, John and Meiklejohn, Ian (`°°¯). PerIormance Measurment: The
New Agenda: Using Non Financial Indicators to Improve ProIitability, London:
Business Intelligence.
Hayes, Glenn E. and Romig, harry G. (`°``). Modern Quality Control, Encino
CA: Benziger Bruce & Glencoe Inc.
Hoisington, Steven H. and Huang, Tse-His (`··`). Customer SatisIaction and
Market Share: An Empirical Case Study oI IBM`s AS/¯·· Division, in customer
centered six sigma, Earl Naumann and steven H. Hoisington, Milwaukee, WI: ASQ
Quality Press.
Huge, Ernest C. (`°°·). Measuring and Rewarding PerIormance in Total
Quality: an Executive`s Guide Ior the `°°·s, Ernts & Young Quality Consulting Group
Homewood IL: Irvin.
Kanji. G. K and Mara, F. (`··`). Kanjis Business Scorecard, Total Quality
Management, Vol. `¯, No. `, `¯-``.
Kaplan, Robert S. and Norton, David P. (`°°`). The Balanced Scorecard-
Measures That Drive PerIormance, Harvard Business Review, ``-`°.
Kaplan, Robert S. and Norton, David P. (`°°°). The Balanced Scorecard,
Harvard Business School Press, Boston, MA.
Kaplan, Robert S. and Norton, David P. (`···). The Strategy Focused
Organization, Harvard Business School Press, Boston, MA.
Martin, Justin (`°°°). Are you as Good as you Think you Are?, Fortune,
September ¯·, `¯`-```.
Olve, N., Roy, J. and watter, N. (`°°°). PerIormance Drivers: A Practical Guide
to Using the Balance Scorecard, John Wiley & sons.
Protti Denis(`··`). A proposal to use a balanced scorecard to evaluate
InIormation Ior Health: an inIormation strategy Ior the modern NHS (`°°^`··`),
Computers in Biology and Medicine ¯`, ````¯°.
Wise, Robert I. (`°°°). A Method Ior Aligning Process Level and Startegy
Level PerIormance Metrics, American Society Ior Quality, ``th annual Quality
Management ConIerence, See also Robert I. Wise, A method Ior Aligning Process
level and startegy level perIormance Metrice, The Quality Management, Forum ``,
no. `, ¯-°.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->