Apa itu MBMMBI | Peranan guru dalam melaksanakan dasar MBMMBI Seperti yang kita tahu, MBMMBI atau

Memartabatkan Bahasa Melayu & Memperkukuhkan Bahasa Inggeris adalah fokus utama bagi pendidikan bermula tahun 2012 ini. Pada tahun 2012 ini, MBMMBI akan dilaksanakan dengan lebih agresif di sekolah dan perkara utama yang menjadi teras kejayaan MBMMBI ialah Peranan Guru dalam Melaksanakan Dasar MBMMBI.

Peranan guru dalam melaksanakan dasar MBMMBI Sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai Peranan Guru dalam Melaksanakan Dasar MBMMBI ini, apa kata kita lihat dahulu definisi MBMMBI ini. Definisi MBMMBI atau Memartabatkan Bahasa Melayu & Memperkukuhkan Bahasa Inggeris

Memartabatkan Bahasa Malaysia bermaksud meletakkan Bahasa Malaysia pada tempat yang sepatutnya, sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam Perkara 152, Perlembagaan Malaysia. Bahasa Malaysia juga merupakan bahasa pengantar utama pendidikan berdasarkan Akta Pendidikan 1996. Memperkukuh Bahasa Inggeris membawa maksud memantapkan penguasaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa yang wajib dipelajari, bahasa komunikasi dan bahasa ilmu di peringkat nasional dan antarabangsa.

Peranan Guru dalam Melaksanakan Dasar MBMMBI 1. Pendekatan Modular Kurikulum Bahasa Malaysia – Penguasaan asas kemahiran berbahasa diperkukuh melalui pendekatan modular yang bersepadu, seimbang dan holistik menerusi modul P&P. 2. Asas Berbahasa (Basics To Basics) – Pengukuhan asas berbahasa dilakukan secara berstruktur dan sistematik. Asas berbahasa pradengar, prabunyi, prabaca dan pratulis diperkukuh melalui modul P&P yang menerapkan elemen menyeronokkan dalam seni bahasa. P&P tatabahasa adalah berasaskan sistem bahasa yang betul dan dilakukan secara bersepadu dalam konteks. 3. Didik Hibur – Pendekatan P&P Bahasa Malaysia akan menyediakan suasana yang lebih menyeronokkan dan menarik melalui pelbagai kaedah. Kemahiran mendengar, bertutur, membaca, menulis, tatabahasa dan seni bahasa akan disulam dengan dengan aktiviti penerokaan, pencarian maklumat, pelaporan dan penghasilan produk.

Melalui cara ini perluasan ilmu melalui pembacaan dalam Bahasa Malaysia dapat dipergiat. laman sembang dan laman web dapat menyediakan P&P yang bersifat interaktif serta nenghiburkan. seterusnya menggalakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Penggunaan Bahasa Malaysia Standard Merentas Kurikulum – Penggunaan sistem bahasa yang betul dalam mata pelajaran lain akan menyokong P&P Bahasa Malaysia. pelajar serta pengguna Bahasa Malaysia untuk berbincang. keceriaan dan keselamatan di sekolah dipertingkatkan dari masa ke semasa bagi memastikan saiz kelas. 5. Satu portal akan diwujudkan untuk menghimpunkan bahan penulisan serta menyediakan forum bagi penggiat bahasa. 10. para pendidik. Buku Sastera Sekolah Rendah . Amerika dan Asia perlu diperhebatkan. 8. 9.4. sasterawan. Program Bacaan – Program bacaan seperti Komponen Sastera dalam Bahasa Malaysia (KOMSAS). Guru Bahasa Malaysia Berkualiti – Guru yang mengajar mata pelajaran ini perlu beropsyen Bahasa Malaysia untuk memastikan kualiti dari segi ilmu pedagogi. 6. e-mel. Bacaan Awal Berstruktur dan NILAM diteruskan. Guru digalakkan menghadiri kursus peningkatan profesionalisme yang memberikan pendedahan tentang perkembangan terkini ilmu pedagogi dan juga perkembangan bahasa daripada pakar dari dalam dan luar negara. Kolaborasi Antarabangsa Kursi Bahasa Malaysia di Universiti Luar Negara – Satu kolaborasi yang mantap antara Malaysia dengan negara lain akan diwujudkan dengan menubuhkan kursi Bahasa Malaysia di universiti luar negara. Beberapa penambahbaikan akan dilakukan supaya pembacaan bahan sastera dapat ditingkatkan. Penggunaan Bahasa Malaysia juga mestilah tekal dan mantap dalam semua urusan rasmi agar hasrat 1Malaysia terlaksana melalui identiti negara bangsa. 11. . Syarat Layak Masuk Institut Pengajian Tinggi – Pelajar yang mengikuti pengajian di universiti hendaklah diwajibkan mendapat kepujian dalam Bahasa Malaysia di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia sebagai syarat masuk. serta keadaan fizikal bilik darjah dan sekolah lebih kondusif untuk P&P. Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam P&P – Penggunaan teknologi makluamt seperti perisian. Persekitaran Pembelajaran yang Kondusif – Pemantauan daripada aspek kebersihan. Bahasa Malaysia Bahasa Ilmu dan Komunikasi – Usaha menterjemah karya agung dari Eropah. mengkaji dan mencari maklumat tentang Bahasa Malaysia. 7. Penggunaan dialek tempatan atau bahasa pasar mesti dipantau agar tidak menjejas standard dan mutu Bahasa Malaysia itu sendiri.

“Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris” yang akan dilaksanakan oleh Kerajaan bermula pada tahun 2012 adalah satu dasar baru yang merupakan sebahagian daripada proses penambahbaikan berterusan dasar pendidikan di negara kita. penyediaan buku teks. kurikulum. Pihak Kementerian juga telah membentuk enam Jawatankuasa Kecil sebagai persiapan untuk melaksanakan dasar baru ini. Satu pendekatan soft-landing akan diambil untuk memastikan pencapaian pelajar-pelajar yang sedang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik di bawah dasar PPSMI tidak akan terjejas. Tahun Empat. Pelaksanaan • Bermula dengan Tahun Satu. kita akan dapat mencapai matlamat menambahbaik kualiti pendidikan di negara kita secara berterusan demi kepentingan masa depan negara. • Penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar telah mantap bagi semua mata pelajaran yang dimulakan sejak tahun 1970an. Kementerian Pelajaran sedang melakukan persiapan untuk melaksanakan dasar ini dengan sebaik mungkin tanpa menjejaskan pencapaian pelajar-pelajar yang akan terlibat dalam proses transisi pada tahun 2012 nanti. Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk memperincikan aspek latihan guru. Pada masa yang sama Bahasa Cina digunakan di SJKC dan Bahasa Tamil di SJKT • Perubahan tidak melibatkan Tingkatan Enam dan Matrikulasi . • Kebanyakkan negara di dunia berusaha keras untuk memartabatkan bahasa kebangsaan mereka masing-masing sebagai bahasa ilmu. sokongan dan usaha berterusan seluruh warga pendidik dalam menjayakan dasar baru ini. Tingkatan Satu dan Tingkatan Empat. Melalui kefahaman. lojistik. personel dan penerangan. Rasional • Penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar pengajaran Sains dan Matematik di sekolah rendah dan menengah menghakis kepentingan bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu dalam bidang tersebut.

guru dari luar negara dan IPTS selain daripada pengambilan melalui IPGM dan IPTA • Menyediakan guru BI di luar norma iaitu 2 orang guru bagi setiap kelas berenrolmen tinggi (contoh: melebihi 35 murid) • Menyediakan bahan bacaan Bahasa Inggeris • Memperkenalkan language arts dalam P&P Bahasa Inggeris Strategi Memartabatkan Bahasa Malaysia • P&P Sains dan Matematik dalam Bahasa Malaysia di Tingkatan Satu hingga Lima di SMK dan SK manakala.com . Bahasa Cina di SJKC dan Bahasa Tamil di SJKT • Menambah waktu P&P Bahasa Malaysia di SJKC dan SJKT • Menggunakan ICT dalam P&P Bahasa Malaysia • Menyediakan bahan bacaan Bahasa Malaysia • Memperkenalkan seni bahasa dalam P&P Bahasa Inggeris Sumber : http://suzanalelawatty.blogspot.• Perubahan sepenuhnya mengambil masa selama 3 tahun • Bermula pada tahun 2012 • Peperiksaan SPM Sains dan Matematik dalam dwi bahasa sehingga 2015 Strategi Meningkatkan Penguasaan Bahasa Inggeris • Menyediakan guru BI yang mencukupi menerusi pengambilan guru bersara.

murid tahun satu yang baru memasuki persekolahan tidak terlibat dengan dasar lama. pelaksanaan lebih awal itu . tingkatan satu dan tingkatan empat pula akan bermula pada tahun 2012. Muhyiddin yang juga Menteri Pelajaran bagaimanapun berkata. Tambah beliau lagi. adalah untuk membolehkan Kementerian Pelajaran membuat persiapan rapi dengan mengambil kira semua keperluan pengajaran dan pembelajaran disediakan secara teratur. berbanding cadangan asal pada 2012. Sumber : Kosmo online 21 oktober 2009 MBMMBI Mampu Bela Pelajar Tercicir Keputusan kerajaan untuk mengkaji mempercepatkan pelaksanaan dasar baru memartabatkan Bahasa Melayu dan memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI) bagi murid Tahun Satu mulai 2011. kerajaan komited tidak akan kembali kepada dasar pengajaran dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) kerana dasar baru iaitu MBMMBI adalah selaras dengan keperluan negara untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Sementara itu. Akhbar melaporkan keputusan kerajaan mengkaji mempercepatkan pelaksanaan MBMMBI bagi murid Tahun Satu mulai 2011. katanya. perkara ini bergantung kepada beberapa faktor antaranya bilangan guru yang mencukupi. kesediaan kurikulum baru serta buku teks untuk mata pelajaran sains dan matematik sekiranya ia dapat disiapkan pada akhir tahun 2010.Dasar MBMMBI Murid Tahun Satu Mulai 2011 Kerajaan sedang meneliti kemungkinan untuk melaksanakan dasar baru iaitu memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkukuh bahasa Inggeris (MBMMBI) bagi murid tahap satu mulai tahun 2011. berkata pelaksanaan dasar baru yang menggantikan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) itu tidak boleh dilengahkan lebih lama kerana sejak PPSMI diperkenalkan enam tahun lalu. ia memberi kesan negatif kepada pelajar sekolah rendah terutama di luar bandar. pelaksanaan dasar MBMMBI bagi murid tahun empat. Profesor Datuk Dr Zainal Kling. Universiti Pendidikan Sultan Idris (Upsi). Menurut beliau. Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata. Penyandang Kursi Tun Abdul Ghafar Baba. Timbalan Perdana Menteri. berbanding cadangan asal pada 2012 mampu membela nasib pelajar sekolah rendah yang sebelum ini keciciran berikutan subjek Sains dan Matematik diajar dalam bahasa Inggeris. kepada pemberita di lobi Parlimen semalam. Muhyiddin yang juga menteri pelajaran menegaskan. Langkah itu.

Matematik dan Bahasa Inggeris yang perlu disiapkan akhir tahun depan. Selain itu. Pengerusi Gerakan Mansuhkan PPPSMI (GMP). Sumber : Berita Harian . ucapan pemimpin negara dan papan tanda juga perlu menggunakan bahasa Melayu.bergantung kepada beberapa faktor termasuk bilangan guru yang mencukupi. Datuk Dr Hassan Ahmad turut menyokong dasar baru itu berharap bahasa Melayu akan dijadikan teras utama dalam pembinaan gagasan 1Malaysia. Prof Datuk Dr Abdul Latiff Abu Bakar. berkata keputusan kerajaan itu selaras dengan kehendak pertubuhan itu yang mahu pelaksanaan dasar itu dipercepatkan. Sementara itu. Zainal berkata. Ketua Dua Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia (Gapena). kesediaan kurikulum baru serta buku teks untuk Sains. pelaksanaan pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Melayu tidak memberi banyak masalah kerana ia pernah dilaksanakan sebelum PPSMI diperkenalkan. Mereka juga ingin menggesa kerajaan supaya dasar itu dilanjutkan pula di peringkat institusi pengajian tinggi selain tidak mengabaikan usaha untuk memperkasakan bahasa Inggeris.

"Kementerian Pelajaran memerlukan tempoh sekurang-kurangnya dua tahun untuk menyediakan segala keperluan seperti buku teks. menambah jumlah guru. perkara ini tidak sepatutnya berlaku (mengajar dalam BM) kerana sukatan pelajaran. "Lagipun. Ketua Pengarah Pelajaran. Beliau berkata. "Tempoh yang panjang itu juga perlu bagi mengelakkan kecelaruan di kalangan pelajar kerana selama ini mereka mengikuti pengajian mengikut dasar PPSMI.com. perisian komputer dan buku teks subjek Sains dan Matematik masih dalam BI. sejajar keputusan Kabinet." katanya. semalam. Mengenai dasar PPSMI." katanya pada sidang media mengenai hasil mesyuarat meja bulat panel MBMMBI di sini. selain memastikan guru benarbenar bersedia melaksanakan dasar baru ini.Kementerian beri 5 alasan MBMMBI dilaksana pada 2012 Oleh Azrina Ahzan bhnews@bharian.my PUTRAJAYA: Kementerian Pelajaran semalam mengemukakan lima sebab bagi menjawab persoalan dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Penguasaan Bahasa Inggeris (MBMMBI) dilaksanakan pada 2012. guru besar dan pengetua diminta memastikan guru terus melaksanakan dasar itu hingga 2012. kurikulum. katanya. latihan kepada guru. guru yang gagal berbuat demikian boleh dikenakan tindakan kerana melanggar dasar ditetapkan kerajaan. Lima alasan itu berkaitan penyediaan buku teks. mengenal pasti buku rujukan yang sesuai dan menyediakan perkakasan seperti makmal Bahasa Inggeris (BI) yang mencukupi. menggubal kurikulum. Beliau berkata demikian ketika mengulas gesaan beberapa pihak yang mahu MBMMBI dilaksanakan tahun depan dan bukannya pada 2012 berikutan keputusan kerajaan memansuhkan PPSMI pada Julai lalu. berkata tempoh yang panjang juga dapat memastikan segala kelemahan sewaktu pelaksanaan program Pembelajaran dan Pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) tidak berulang. mengenal pasti buku rujukan yang sesuai dan lain-lain perkakasan seperti makmal BI. latihan kepada guru. . "Guru besar dan pengetua perlu memantau keadaan kerana dasar PPSMI akan kekal sehingga 2012. Tan Sri Alimuddin Mohd Dom. bukan pada 2010 seperti didesak beberapa pihak.

kebanyakannya membabitkan sekolah di kawasan bandar kerana sekolah di luar bandar selalunya memilih mengadakan peperiksaan dalaman dalam dwibahasa iaitu BM dan BI. khasnya mengembangkan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. 5) Menggunakan ilmu dan kemahiran mendidik serta nilai keguruan merangsang perkembangan pelajar . Alimuddin berkata.Mengulas tindakan sekolah mengadakan peperiksaan dalaman dalam BI. 3) Meyemai dan memupuk amalan nilai-nilai murni dan etika keguruan kepada diri dan pelajar selaras dengan tuntuana Falsafah Pendidikan Guru 4) Menyempurnakan tanggungjawab dan akautabiliti sebagai insan guru yang sentiasa mencari ilmu serta mengamlkannya bagi memenuhi tuntutan keperluan pendidikan dan masa depan. khasnya mata pelajaran KBSR. demokratik. progresif dan berdisiplin. serta pengetahuan ikhtisas keguruan 2) Mengamalkan pengajaran dan pembelajaran selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Guru. Berita Harian Online: 20 Ogos 2009 PERANAN GURU DALAM MEREALISASIKAN MBMMBI 1)Guru hendaklah melengkapkan diri dengan pengetahuan am dan pengetahuan dalam mata pelajaran.