You are on page 1of 4

9 s tht cng ngh c th bn cha bit

Facebook v Google kim tin bng cch no? Ti sao tn sn phm ca Apple bt u bng ch i? V u nhng ch chim Angry Birds li ni gin? Ti sao Twitter gii hn 140 k t? Ban u, Twitter khng c gii hn v k t. Cc tin nhn vt qu 160 k t (s lng in hnh ca tin nhn SMS) s c chia thnh nhiu vn bn v ln lt pht i. iu ny khin Twitter phi x l s lng tin nhn khng l v c th xy ra li trong qu trnh ng tng on thng ip ring l. Twitter gii quyt vn bng cch gii hn mi tweet ch c ti a 140 k t. 20 k t cn li dnh cho a ch ngi gi. Facebook kim tin bng cch no? Facebook thu c 2 t USD doanh thu mi nm t qung co, game, qu tng v th tin mt (cash card) trn mng x hi

Trong a s thu nhp ca Facebook n t qung co. Ngoi ra, Facebook cn bn thng tin tm l khch hng da trn thng tin ngi dng cho cc nh qung co. Cc mc qung co c hin th pha bn phi trang Facebook. Facebook cng thu c tin t game trn mng x hi. Cc game nh nht ca Facebook nh Mafia Wars v Farmville u do Zynga cung cp. Zynga bn tin o v vt phm cho mt s ngi chi ly tin v chia phn trm hoa hng cho Facebook. Thm vo , bng vic a game ln Facebook, Zynga cng thu ht c mt lng ngi

khng nh truy cp vo website ca hng. Tt nhin, Zynga phi tr cho Facebook mt s tin cho li ch ny. Ngi dng c th mua v gi qu tng trn Facebook cho bn b. a s cc phn qu min ph nhng mt s loi qu tng phi dng tin mua. Khch hng c th mua th tin mt (cash card) s dng trn Facebook t cc ca hng nh Walmart. Ti tn gi sn phm ca Apple bt u bng ch i? T iMac ra i nm 1998 cho ti iPod, iPad v iPhone, cc sn phm Apple lun c tn bt u bng ch i. Theo gii thch ca Tng Gim c Apple Steve Jobs, ch i i din cho rt nhiu th: Internet, Individual (c nhn), Instruct (ch dn), Inform (thng bo) v Inspire (truyn cm hng). Nhng t ny miu t chc nng ca cc sn phm do Apple cung cp: l thit b c nhn, d s dng, gip ngi dng thu thp thng tin trn mng Internet v gi ngun cm hng cho Apple tip tc sng to cho tng lai. Google kim tin bng cch no?

Ging Facebook, Google ch yu kim tin nh qung co. Dch v qung co u gi Google Adwords ca Google cho php cc nh ti tr xut hin trang u tin khi khch hng tm kim vi nhng t kha nht nh. iu ny s gip cc nh ti tr tip th website ca mnh n ng i tng khch hng mt cch c chn lc v hiu qu nht. Sau khi xc nh t kha mun qung co, nh ti tr s ng k vi Google. Mi khi c mt khch hng click vo mu qung co ca nh ti tr trn trang lit k kt qu tm kim ca Google, nh ti tr s phi tr 1 khon tin nht nh cho Google (s tin ny c cc nh ti tr u gi trc). Ngoi ra, Google cn c chng trnh Google AdSense cho php t qung co ca Google trn trang web ca ngi dng Internet. Khi c ngi nhn vo qung co, Google s tr tin cho ngi dng .

Qung co Google xut hin nhiu dng khc nhau. C nhng kt qu tm kim c ti tr v c thut ng v hnh nh. Ngoi ra cn c qung co trn Gmail. Google cng kim tin bng cch cp giy php s dng cc ng dng nh Gmail, Google Search v Google Map cho in thoi chy Android. Ti sao li gi l cng ngh Bluetooth? Cng ngh Bluetooth c hi vng s thng nht cc cng ty a quc gia, kt ni cc thit b khng dy v iu khin t xa. V vy, cc nh pht minh t tn cng ngh ny theo tn v vua an Mch Harald Gormsson c cng thng nht nhiu lnh th. Vua Harald Gormsson cn c tn Blatand pht m gn ging BlueTooth. Bit danh ny xut pht t vic ng rt thch n qu vit qut (blueberry) v rng ng thng xuyn b i mu v loi qu ny. Ti sao logo Facebook c hai mu trng v xanh? Tr li phng vn trc thi bo New York, Tng Gim c Facebook Mark Zuckerberg cho bit anh b chng m mu -xanh, chnh v th v gim c ny coi mu xanh l mu sc lng ly nht. Ti sao a ch trang web cn c du gch cho (http://)? Thc ra khng cn thit, cc du gch cho ny ch nhm mc ch trang tr. Googol l g? Google xut pht t Googol tn ca thut ton 1100100. Cch t tn ny th hin s mnh ca Google l p ng nhu cu tm kim thng tin khng l ca ngi dng ton th gii. Ti sao nhng ch chim Angry Bird li ni gin? V bn ln xanh nh cp trng trong .

Khi pht trin Angry Birds, hng sn xut Rovio phi bn khon chn la nhn vt phn din nh cp trng ca cc ch chim. Vo thi im , bnh cm ln (H1N1) ang honh hnh ton th gii v l ch nng hi, cc nh sng to quyt nh chn hnh nh nhng ch ln lm i tng tn cng cho cc ch chim khng chn, khng cnh ng nghnh ny.