P. 1
Modif-CF-cu-2012

Modif-CF-cu-2012

|Views: 3|Likes:
Published by Stoenica Eugenia

More info:

Published by: Stoenica Eugenia on Oct 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2012

pdf

text

original

MODIFICARI ALE CODULUI FISCAL CU DATA DE 1 IANUARIE 2012 A. REGLEMENTATE PRIN OG NR. 30/2011 ( publicata in MO 627/2.09.2011).

A.1. Dispozitii generale 1. Începând cu 1 ianuarie 2012, se vor înregistra la organul fiscal competent şi contractele încheiate de persoanele fizice rezidente şi sediile permanente din România ale unor persoane juridice străine (şi nu doar de persoanele juridice române), cu persoane fizice nerezidente şi persoane juridice străine în vederea executării unor operaţiuni pe teritoriul României ( lucrări de construcţii, consultanţă, asistenţă tehnică). A.2. Impozit pe profit 2. Începând cu 1 ianuarie 2012 sunt obligate la plata impozitului pe profit şi asocierile cu personalitate juridică ,din care fac parte persoane juridice străine şi persoane fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România. În prezent sunt obligate la plata impozitului pe profit doar asocierile fără personalitate juridice, din care fac parte aceste entităţi. 3. Începând cu 1 ianuarie 2012, declaraţia anuală de impozit pe profit se va depune până la data de 25 martie inclusiv a anului următor ( în loc de 25 aprilie), cu următoarele excepţii: - organizaţiile nonprofit- care depun declaraţia anuală până pe 25 februarie inclusiv a anului următor; - contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor,plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură; - persoanele juridice care în cursul anului fiscal se dizolvă cu lichidare, care au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la data depunerii situaţiilor financiare la organele teritoriale ale ANAF; - persoanele juridice care în cursul anului fiscal se dizolvă fără lichidare, care au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile; Impozitul pe profit datorat pentru anul 2011 se declară şi se plăteşte potrivit prevederilor legale în vigoare la 31 decembrie 2011. 4. Sunt cheltuieli realizate în scopul obţinerii de venituri şi cheltuielile reprezentând investiţii în mijloace fixe pentru înfiinţarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, conform art.24 din Codul fiscal, aceste cheltuieli fiind deductibile integral la calculul impozitului pe venit la data punerii în funcţiune sau pot fi recuperate pe calea amortizării. Această prevedere se va aplica doar pentru achiziţiile de mijloace fixe realizate după data de 1 ianuarie 2012.

A.3. Impozit pe veniturile obtinute de persoanele fizice

5. În cazul veniturilor a căror impunere se realizează prin stopaj la sursă( venituri din drepturi de proprietate intelectuală, convenţii civile, din consignaţie,etc), cota de impozit de 10% se aplică la venitul brut din care se scad contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă. În prezent baza de impozitare o reprezintă venitul brut integral. 6. Începând cu 1 ianuarie 2012, plătitorii de impozit pe venituri din salarii şi asimilate salariilor nu vor mai depune la organul fiscal fişe fiscale, ci vor depune o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar pe venit, ca şi plătitorii celorlalte venituri pentru care impozitul se reţine prin stopaj la sursă ( probabil declaraţia informativă D205). Termenul de depunere a acestei declaraţii va fi doar ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul expirat, eliminându-se termenul de 30 iunie până la care se depunea declaraţia informativă pentru veniturile impozabile prin stopaj la sursă cu impozit final. Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului( inclusiv impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor), vor avea obligaţia să elibereze la cererea persoanelor fizice un document din care să rezulte veniturile obţinute, deducerile acordate şi impozitul calculat şi reţinut. Pentru anul 2011, plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor vor depune tot fişe fiscale până în ultima zi a lunii februarie 2012. 7. Persoanele fizice vor depune declaraţia anuală privind veniturile realizate (formular 200), până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor ( în loc de 15 mai). 8. Începând cu 1 ianuarie 2012, persoanele fizice care desfăşoară activităţi de transport în regim de taxi au voie să opteze din nou pentru impunerea pe bază de norme de venit. Opţiunea se exercită până la 31 ianuarie inclusiv de către contribuabilii care au desfăşurat activitate în cursul anului 2011. Ca urmare a modificării art.69 din Legea 38/2003-Legea taximetriei, începând cu 1 ianuarie 2011, impunerea veniturilor din activitatea de taximetrie se putea realiza doar pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă, abrogându-se prevederea conform căreia această activitate s-ar fi putut impune şi pe baza normelor de venit. A.4. Accize 9. Începând cu 1 ianuarie 2012, autorizarea antrepozitelor fiscale pentru producţia exclusivă de vinuri realizată de către contribuabili, alţii decât cei mari şi mijlocii, precum şi micile distilerii ( cele deţinute de o persoană fizică sau juridică care realizează o producţie de alcool etilic/distilat-inclusiv ţuică şi rachiu, de până la 10 hl alcool pur/an şi sunt autorizate ca antrepozite fiscale), se va face prin comisii constituite la nivelul structurilor teritoriale ale ANAF, conform ordinului care se va aproba de ministrul finanţelor publice.

. materii prime cu un nivel mare al accizelor în vederea obţinerii unor produse finite cu un nivel al accizelor mult inferior (Ex: prelucrează motorină şi reziduuri petroliere în vederea obţinerii de păcură). 11. S-au restricţionat condiţiile de autorizare a antrepozitelor fiscale. altele decât bere şi vinuri.Acordarea competenţei consiliilor locale de hotărî scutiri de la plata impozitului pentru clădirile reabilitate termic şi arhitectural . Cu această ocazie acestea au fost actualizate şi s-au introdus şi noi contravenţii. în cazul clădirilor care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă şi a unei cote între 30% şi 40% în cazul clădirilor care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă 15. Reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri şi pe terenurile aferente imobilelor utilizate pentru prestarea de servicii turistice (situate pe litoralul Mării Negre) pe o durată de minimum 6 luni în cursul unui an calendaristic. precum şi dovada constituirii capitalului social minim în cuantumul legal. S-a introdus obligativitatea aplicării marcajelor şi pentru băuturile fermentate. 12. 17. A. Dispozitii finale 19. 14.10. în sensul că nu se vor mai autoriza cele care intenţionează să proceseze. S-au preluat în Codul fiscal sancţiunile contravenţionale la regimul produselor accizabile prevăzute în Codul de procedură fiscală. cererea de obţinere a autorizaţiei de antrepozit fiscal trebuie să fie însoţită şi de autorizaţia de mediu sau dovada că s-au iniţiat demersurile pentru obţinerea acestei autorizaţii.Menţinerea în sfera de impozitare şi a acelor imobile care nu au fost înscrise de proprietarii lor în cartea funciară având la bază principiul prevalenţei economicului asupra juridicului în impozitare . Începând cu 1 ianuarie 2012.6. indiferent de categoria de cazare 18.5. Stabilirea unei cote minime a impozitului pe clădiri de 5% pentru clădirile cu destinatie turistica ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic 16. conform documentelor de autorizare. Impozite si taxe locale 13. având în vedere nivelul mare al accizelor pentru aceste produse (100 euro/hl de produs). Introducerea unei cote a impozitului pe clădiri cuprinse între 10% şi 20% din valoarea nereevaluată a acestora. A.Stabilirea unei cote unice de 1% pentru taxa hotelieră.

Beneficiarii care achiziţionează bunuri/servicii de la contribuabilii înscrişi în Registrul contribuabililor inactivi nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi TVA aferente achiziţiilor respective. care desfăşoară activităţi economice în perioada inactivităţii. 3. Dispozitii generale 1. REGLEMENTATE DE OUG NR. d) contribuabilul nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic nici un decont de TVA. 4. . cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită. Se exceptează de la aceste prevederi livrările de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită.lit. Contribuabilii al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art.alin.9.9. b)-e) din Codul fiscal. dar sunt supuşi obligaţiei de plată a TVA colectate. nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferentă achiziţiilor efectuate în perioada respectivă.alin. pentru nedesfăşurarea activităţii la sediul declarat).9.B.153. 153. Codul fiscal va reglementa şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente. 2.c)-lit. b)-e) din Codul fiscal b) contribuabilul se află în inactivitate temporară înscrisă la ORC. c) asociaţii/administratorii persoanei impozabile. lit. sau chiar persoana impozabilă au înscrise fapte în cazierul fiscal.1. dar nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a TVA aferente achiziţiilor efectuate în perioada respectivă.alin. cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită. 781 din Codul de procedură fiscală ( pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale pe parcursul unui semestru calendaristic. pentru sustragerea de la efectuarea inspecţiei fiscale. sunt supuşi obligaţiei privind plata impozitelor şi taxelor prevăzute de Codul fiscal. şi nu doar contribuţiile datorate de angajaţi şi angajatori. Contribuabilii declaraţi inactivi conform art. Incepand cu 1 ianuarie 2012.beneficiarii care achiziţionează bunuri/servicii de la contribuabilii inactivi ca urmare a inactivitatii temporare inscrisa la ORC nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferentă achiziţiilor respective.beneficiarii care achiziţionează bunuri/servicii de la contribuabilii inactivi ca urmare a incadrarii in celelalte situatii de inactivitate prevazute la art. lit. Incepand cu 1 iulie 2012. 125/2011PENTRU MODIFICAREA CODULUI FISCAL B. 153. cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită. şi care desfăşoară activitate economică în perioada în care nu sunt înregistraţi în scopuri de TVA.e) nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferentă achiziţiilor respective. Cazurile prevăzute la art.

B. în limita a 50%. In cazul in care se inlocuiesc parti componente ale unor mijloace fixe cu durata normala de utilizare expirata.500 kg şi cu un număr mai mic de 9 locuri. cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere destinate exclusiv transportului de persoane cu o greutate maximă mai mică de 3. prin diminuarea acesteia cu valoarea fiscala ramasa neamortizata aferenta partilor inlocuite si majorarea cu valoarea fiscala aferenta partilor noi inlocuite. Sunt deductibile la calculul impozitului pe profit. . nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/servicii. agenţii guvernamentale şi alte instituţii naţionale şi internaţionale. Impozitul pe veniturile obtinute de persoanele fizice 10. pentru determinarea amortizarii fiscale se va stabili o noua durata normala de utilizare de catre o comisie tehnica sau un expert tehnic independent. Sunt neimpozabile veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor prin centrele de colectare.500 kg şi cu un număr mai mic de 9 locuri. (Până acum aceste cheltuieli erau nedeductibile integral). au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul pe profit până la data depunerii situaţiilor financiare la organele fiscale competente din subordinea ANAF ( şi nu până la data depunerii situaţiilor financiare la ORC). (Până acum aceste cheltuieli erau nedeductibile integral). Persoanele juridice care în cursul anului fiscal se dizolvă cu lichidare. Sunt nedeductibile la calculul impozitului pe venit.2. Valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe se recalculeaza in mod corespunzator. 8. care fac obiectul programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice. 7. cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere destinate exclusiv transportului de persoane cu o greutate maximă mai mică de 3.e) în deconturile de TVA depuse pentru 6 luni consecutive în cadrul unui semestru calendaristic ( pentru persoanele cu perioadă fiscală-luna calendaristica) şi pentru două perioade fiscale consecutive în cadrul unui semestru calendaristic (pentru persoanele cu perioadă fiscală-trimestrul). potrivit legii. cheltuielile reprezentand valoarea fiscala ramasa neamortizata aferenta partilor inlocuite reprezinta cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit. 6. 11. In cazul in care se inlocuiesc parti componente ale unor mijloace fixe cu valoare fiscala ramasa neamortizata. 9. in vederea dezmembrarii. B. de la guvern. în limita a 50%.3. Impozit pe profit 5. pe durata normala de utilizare ramasa. Sunt considerate deductibile la calculul impozitului pe profit şi cheltuielile înregistrate ca urmare a restituirii subvenţiilor primite.

având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere.1.IV al anului anterior celui in care urmeaza a se aplica.000 euro( calculat la cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR la sfârşitul anului). Pe baza normei anuale de venit: a) Norma anuala de venit corespunzatoare unei camere de inchiriat se determina de directiile generale ale finantelor publice judetene.Plata anticipata va fi luata in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal competent. vor depune o declaraţie de venit estimat până la 31 ianuarie inclusiv. dar nu mai tarziu de data de 30 noiembrie a anului anterior celui in care urmeaza a se aplica. 15. in cursul trim. urmatoarele: veniturile din consignatie. platitorul venitului va calcula si retine prin stopaj la sursa cota de impozit de 16% asupra venitului brut.IV.obligatiile privind calculul. Persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit au obligaţia să completeze Registrul de încasări şi plăţi. acest impozit reprezentand plata anticipata in contul impozitului anual datorat de catre respectiva persoana. valorifica bunuri mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii. retinerea si virarea impozitului reprezentand plati anticipate sunt cele in vigoare la data platii veniturilor. Incepand cu data de 30 decembrie 2011.stabilite in sistem real. Persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit şi care în anul anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare de 100. şi nu de direcţiile judeţene ale finanţelor publice. pentru fiecare . Aceste propuneri se transmit anual de catre Ministerul Dezvoltarii.12. veniturile realizate in baza unui contract de comision si cele realizate in baza unui mandat comercial. b) Directiile generale ale finantelor publice judetene au obligatia publicarii anuale a normelor anuale de venit. c) Contribuabilii au obligatia sa depuna la organul fiscal competent. Ministerului Finantelor Publice. Nomenclatorul activităţilor pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor de venit se elaborează de către MFP. Pentru veniturile de aceasta natura realizate in baza contractelor aflate in derulare la data de 1 octombrie 2011(data intrarii in vigoare a noului Cod civil). Sunt considerate venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi veniturile obţinute de către proprietari din închirierea în scop turistic a camerelor. Regulile de impozitare a acestor venituri sunt urmatoarele: 17. In cazul in care o persoana fizica autorizata care obtine venituri din activitati independente . dar numai partea referitoare la încasări. 16. 14. 17. pe baza criteriilor stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale si al ministrului finantelor publice si a propunerilor Ministerului Dezvoltarii privind nivelul normelor anuale de venit. situate în locuinţe proprietate personală. 13. in cursul trim. În acest scop. începând cu anul următor au obligaţia să determine venitul net anual în sistem real. s-au eliminat din categoria veniturilor din activitati independente pentru care impozitul se stabilea si se retinea prin stopaj la sursa.

d) Organul fiscal stabileste platile anticipate prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual estimat din Declaratia privind venitul estimat/norma de venit si emite decizia de impunere. Pe baza acestei declaratii. f) Plata impozitului se efectueaza in cursul anului.Declaratia privind venitul estimat/norma de venit pentru anul in curs. prin completarea Declaratiei privind venitul estimat/norma de venit pentru anul in curs si depunerea acestui formular la organul fiscal pana la data de 31 ianuarie inclusiv. Regulile de impozitare a acestor venituri sunt urmatoarele: a) Daca in cursul unui an fiscal un contribuabil realizeaza venituri din inchirierea a unui numar mai mare de 5 camere. dupa data de 31 ianuarie inclusiv. g) Pentru anul 2012. Sunt de asemenea venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi veniturile obţinute de către proprietari din închirierea în scop turistic a unui număr mai mare de 5 camere. in doua rate egale. e) Impozitul anual datorat se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra normei anuale de venit. Ministerul Dezvoltarii va transmite propunerile de norme de venit anuale catre Ministerul Finantelor Publice pana la data de 10 ianuarie 2012. in doua rate egale. e) Contribuabilii au obligatia de a depune Declaratia privind venitul realizat la organul fiscal. organul fiscal va calcula impozitul anual datorat si va emite Decizia de impunere. venituri din inchirierea a 1-5 camere. situate în locuinţe proprietate personală. In cazul in care contribuabilii incep sa realizeze in cursul anului. contribuabilii sunt obligati sa efectueze plati anticipate cu titlu de impozit catre bugetul de stat. pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. acestia au obligatia completarii si depunerii Declaratiei pentru anul in curs. In cazul in care contribuabilii incep sa realizeze in cursul anului. acesta este obligat sa notifice depasirea numarului de 5 . venituri din inchirierea a 1-5 camere. 17. c) In cursul anului. astfel: 50% din impozit pana la data de 25 iulie inclusiv si 50% din impozit pana la data de 25 noiembrie inclusiv. 18. dupa data de 31 ianuarie inclusiv.an fiscal. Directiile generale ale finantelor publice judetene au obligatia determinarii si publicarii anuale a normelor anuale de venit pana la data de 15 ianuarie 2012. pana la data de 31 ianuarie inclusiv. in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla. b) Optiunea se exercita pentru fiecare an fiscal.2. impozitul fiind final. acestia au obligatia completarii si depunerii Declaratiei pentru anul in curs. d) Organul fiscal stabileste impozitul anual pe baza Declaratiei si emite Decizia de impunere la termenul si potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui ANAF. astfel: 50% din impozit pana la data de 25 iulie inclusiv si 50% din impozit pana la data de 25 noiembrie inclusiv. pentru fiecare an fiscal. In cazul optiunii pentru determinarea venitului net in sistem real a) Contribuabilii care obtin venituri din inchirierea a unui numar de la 1 la 5 camere au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului anual in sistem real. catre bugetul de stat.

impozitul fiind final. Pentru perioada din anul fiscal in care venitul a fost determinat pe baza normei de venit conform preverilor impunerii pe baza de norme a veniturilor obtinute din inchirierea a unui numar de la 1 la 5 camere. 21. organul fiscal va recalcula norma de venit si platile stabilite in contul impozitului anual datorat. Au fost excluse din categoria veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor . astfel: 50% din impozit pana la data de 25 iulie inclusiv si 50% din impozit pana la data de 25 noiembrie inclusiv. Veniturile obtinute din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala. organul fiscal va calcula impozitul anual datorat si va emite Decizia de impunere. contribuabilii sunt obligati sa efectueze plati anticipate cu titlu de impozit catre bugetul de stat. valorifica bunuri mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii. In cursul anului. Impozitul se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. In cazul in care o persoana care obtine venituri din cedarea folosintei bunurilor.b) c) d) e) f) g) camere de inchiriat organului fiscal. Impozitul pe venitul din arendă se calculează prin reţinere la sursă de către plătitorul de venit la momentul plăţii. venitul brut se stabileşte pe baza raportului juridic/contractului încheiat între părţi şi reprezintă totalul sumelor în bani încasate şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură primite. 20. prin aplicarea cotei de 16% la venitul net. in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. În cazul veniturilor din arendă. Organul fiscal stabileste platile anticipate prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual estimat din Declaratia privind venitul estimat/norma de venit si emite decizia de impunere. 19. . pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. conform procedurii care se va aproba prin ordin al presedintelui ANAF. in vederea stabilirii platilor anticipate pentru veniturile aferente perioadei ramase pana la sfarsitul anului fiscal. Venitul net se stabileşte prin deducerea din venitul brut a cotei forfetare de 25% asupra venitului brut. avand o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de inchiriat. cu exceptia inchirierii a unui numar de la 1 la 5 camere sau peste 5 camere. in termen de 15 zile de la data producerii acestei modificari.stabilite in sistem real. platitorul venitului va calcula si retine prin stopaj la sursa cota de impozit de 16% asupra venitului brut. sunt calificate ca venituri din activitati independente pentru care venitul net anual se determina pe baza de norma de venit sau in sistem real. Contribuabilii sub obligati sa depuna la organul fiscal competent Declaratia privind venitul estimat/norma de venit. referitor la regimul de impozitare si declarare. veniturile obţinute din arendarea bunurilor agricole. Pe baza acestei declaratii. Contribuabilii au obligatia de a depune Declaratia privind venitul realizat la organul fiscal. . in doua rate egale.Plata anticipata va fi luata in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal competent. acest impozit reprezentand plata anticipata in contul impozitului anual datorat de catre respectiva persoana.venitul net se stabileste in sistem real. Pentru perioada ramasa din anul fiscal. pentru fiecare an fiscal.

sticla si altele asemenea. valorifica bunuri mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii.22.74 alin. In cazul in care o persoana fizica autorizata care obtine venituri din activitati agricole stabilite in sistem real. 25. precum si a modificarilor ulterioare. in contractul/raportul juridic incheiat . în anul anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare de 100. Contribuabilii care determină venitul net din activităţi agricole. de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă. vor depune o Declaraţie de venit estimat/norma de venit până la 31 ianuarie inclusiv. In cazul in care opteaza pentru determinarea venitului net din arenda in sistem real. in termen de 15 zile de la incheierea/producerea modificarii acestuia. astfel: 50% din impozit până la data de 25 septembrie inclusiv ( in loc de 1 septembrie inclusiv ) şi 50% din impozit până la data de 25 noiembrie inclusiv ( in loc de 15 noiembrie inclusiv). 26. contribuabilii sunt obligati sa precizeze in scris aceasta optiune.care fac obiectul Programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice. hartie. precum si cei pentru care impozitul se calculeaza potrivit prevederilor art. Nu se datoreaza plati anticipate in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din arendare si care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real. in vederea dezmembrarii. pe baza normelor de venit.Plata anticipata va fi luata in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal competent. In cazul in care. 23. platitorul venitului va calcula si retine prin stopaj la sursa cota de impozit de 16% asupra venitului brut. Contribuabilii care obtin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal au obligatia inregistrarii contractului incheiat intre parti. Au fost incluse in categoria veniturilor din alte surse obtinute de persoanele fizice si veniturile obtinute din valorificarea prin centrele de colectare a deseurilor de metal. 24. la momentul incheierii acestuia. Contribuabilii care desfasoara activitati agricole pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit. în stare naturală. la organul fiscal competent. unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi. doar partea referitoare la incasari.000 euro( calculat la cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR la sfârşitul anului). cu exceptia veniturilor din valorificarea bunurilor mobile prin centrele de colectare. începând cu anul fiscal următor au obligaţia să determine venitul net anual în sistem real. datorează plăţi anticipate către bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit. În acest scop. plata impozitului anual efectuandu-se potrivit deciziei de impunere emisa pe baza Declaratiei privind venitul realizat. în două rate egale. pentru utilizare ca atare) au obligatia sa completeze Registrul-jurnal de incasari si plati. către unităţi specializate pentru colectare.4 din Codul fiscal (2% aspra venitului din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare. . acest impozit reprezentand plata anticipata in contul impozitului anual datorat de catre respectiva persoana. 27.

daca livrarea acestora intervine dupa data de 1 ianuarie 2012 inclusiv. fractiunea de luna consideranduse o luna calendaristica intreaga. Anularea inregistrarii se realizeaza de catre organul fiscal din oficiu. Organele fiscale au obligatia de a solutiona solicitarile de scoatere din evidenta platitorilor de TVA a persoanelor impozabile cel tarziu pana la finele lunii in care a fost depusa solicitarea. B. respectiv 50% din TVA aferentă achiziţiilor de combustibil destinat utilizării vehiculelor cu aceste caracteristici. ( Înainte acest TVA era nedeductibil integral). persoanei impozabile ii revin toate drepturile si obligatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA. calculat proportional cu perioada scursa de la inceputul anului. de la „data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru” la „data de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru”.28.000 euro pentru anul in curs. b) Daca a intrat in inactivitate temporara. Anularea va fi valabila de la data comunicarii deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA. Anularea inregistrarii se realizeaza de catre organul fiscal din oficiu.000 lei). Taxa pe valoarea adaugata 29. c) Daca asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi . 31. În cazul vehiculelor rutiere destinate exclusiv transportului de persoane cu o greutate maximă mai mică de 3. cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire de 35. S-au modificat termenele pentru efectuarea platilor anticipate.500 kg şi cu un număr mai mic de 9 locuri. inclusiv depunerea ultimului decont de TVA pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost comunicata decizia de anulare. inainte de data de 1 ianuarie 2012. şi. se deduce 50% din TVA aferentă achiziţiei acestora. inscrisa la ORC . Pana la comunicarea deciziei de anulare. Aceasta prevedere se aplica inclusv in situatia in care au fost emise facturi si/sau au fost platite avansuri.4. sustragerea de la efectuarea inspectiei fiscale.anularea inregistrarii produce efecte de la data inscrierii mentiunii la ORC. 32. Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate. nedesfasurarea activitatii la sediul declarat) – anularea inregistrarii produce efecte de la data declararii ca inactiva. Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA care in cursul anului calendaristic precedent nu depaseste plafonul de 35. 30. Organele fiscale anuleaza inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA in urmatoarele situatii: a) Daca este declarata inactiva conform art 781 din Codul de procedura fiscala (nedepunere declaratii fiscale pe perioada unui semestru. poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.000 de euro ( 119. pentru contravaloarea partiala a vehiculelor rutiere.

nu au fost evidentiate achizitii. Daca in deconturile de TVA depuse pentru 6 luni consecutive in cadrul unui semestru calendaristic(in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica). si nici livrari de bunuri/servicii realizate in cursul acestor perioade de raportare . daca indeplinesc toate conditiile prevazute de lege ( prezentarea deconturilor nedepuse. persoana impozabila va declara pe propria raspundere ca va desfasura activitati economice cel mai tarziu . organele fiscale vor anula codul de inregistrare in scopuri de TVA si nu vor mai aproba alte cereri de reinregistrare in scopuri de TVA.anularea inregistrarii produce efecte din prima zi a celei de-a doua luni urmatoare respectivului semestru calendaristic. In acest caz. dar nu este in situatiile de la literele a) si b) de mai sus .anularea inregistrarii produce efecte din prima zi a celei de-a doua luni urmatoare respectivului semestru calendaristic. numai dupa o perioada de 3 luni de la anularea inregistrarii.daca asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise fapte in cazierul fiscal. Anularea inregistrarii se realizeaza de catre organul fiscal din oficiu. Daca persoana nu era obligata sa solicite inregistrarea sau nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA. d) La solicitarea persoanei impozabile . In acest caz. organele fiscale reinregistreaza persoanele impozabile in scopuri de TVA astfel: a) Din oficiu. Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA conform literelor a)-e) de mai sus. Anularea inregistrarii se realizeaza de catre organul fiscal la solicitarea persoanei impozabile sau din oficiu. 33. Anularea inregistrarii se realizeaza de catre organul fiscal din oficiu. Daca abaterea se repeta ulterior reinregistrarii.d) e) f) g) au inscrise fapte in cazierul fiscal . si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic(in cazul persoanelor care au perioada fiscala trimestrul calendaristic).000 euro ( 119. b) La solicitarea persoanei impozabile . nu au fost evidentiate achizitii. si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic(in cazul persoanelor care au perioada fiscala trimestrul calendaristic).000 lei). In situatia in care contribuabilul solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA ca urmare a faptului ca in anul precedent nu a depasit plafonul de 35. . si nici livrari de bunuri/servicii realizate in cursul acestor perioade de raportare.Daca a fost declarata inactiva conform art 781 din Codul de procedura fiscala. c) La solicitarea persoanei impozabile . prezentarea unui angajament de a depune deconturile de TVA la termenele legale). inscrisa la ORC.daca in deconturile de TVA depuse pentru 6 luni consecutive in cadrul unui semestru calendaristic(in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica).anularea inregistrarii produce efecte de la data comunicarii deciziei de anulare de catre organele fiscale. Daca nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic nici un decont de TVA. Anularea inregistrarii se realizeaza de catre organul fiscal din oficiu.de la data incetarii situatiilor care au condus la anularea inregistrarii dupa cum urmeaza: .Daca a intrat in inactivitate temporara. Anularea inregistrarii se realizeaza de catre organul fiscal la solicitarea persoanei impozabile.daca nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic nici un decont de TVA. persoanele impozabile vor fi reinregistrate in scopuri de TVA.

152 din Codul fiscal pana la data inregistrarii in scopuri de TVA. Persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat in situatiile prevazute mai jos: . 37. inscrisa la ORC . fiind obligate sa aplice prevederile art. 1531 din Codul fiscal.11 si 13. In situatia in care persoana impozabila nu depune o cerere de inregistrare in scopuri de TVA in maxim 180 de zile de la data anularii. si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic(in cazul persoanelor care au perioada fiscala trimestrul calendaristic). si in cazul in care persoana impozabila isi inceteaza activitatea. 35. . in termen de cel mult 3 zile de la data comunicarii. si care nu au efectuat ajustarile de TVA in ultimul decont depus inainte de scoaterea din evidenta platitorilor de TVA sau au efectuat ajustari incorecte. .daca nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic nici un decont de TVA. adica nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor si a TVA aferentă achiziţiilor efectuate în perioada respectivă. Declaratia se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit aceasta obligatie. Data inregistrarii in scopuri de TVA este data comunicarii deciziei.daca in deconturile de TVA depuse pentru 6 luni consecutive in cadrul unui semestru calendaristic(in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica). sau la cerere. . din oficiu.daca a intrat in inactivitate temporara.pentru operatiuni intracomunitare. dupa comunicarea deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA. dar sunt supuşi obligaţiei de plată a TVA colectata. pot depune o Declaratie privind sumele rezultate ca urmare a ajustarilor TVA sau privind corectia ajustarilor efectuate. 36.daca este declarata inactiva conform art 781 din Codul de procedura fiscala (nedepunere declaratii fiscale pe perioada unui semestru. nu au fost evidentiate .daca asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise fapte in cazierul fiscal. organele fiscale nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA. Organele fiscale vor anula inregistrarea in scopuri de TVA conform art. . 34.000 euro. 153 din Codul fiscal a fost anulata. 153 din Codul fiscal si Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. Persoanele impozabile pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata ca urmare a realizarii unei cifre de afaceri in anul precedent mai mica de 35. Persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA din cauzele mentionate mai sus nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru micile intreprinderi prevazut la art. 153 din Codul fiscal a fost anulata se face de catre organul fiscal. 38. Inscrierea in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. nedesfasurarea activitatii la sediul declarat. ANAF organizeaza Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. sustragerea de la efectuarea inspectiei fiscale.in cursul lunii urmatoare celei in care a solicitat inregistrarea. 11 alin.

achizitii. Organele fiscale vor radia din oficiu din Registrul operatorilor intracomunitari urmatoarele categorii de persoane impozabile: -persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de organul fiscal. .2688 cat a fost pentru anul 2011.03 euro/1000 litri. trebuie sa depuna o Declaratie privind TVA colectata . dupa caz. 42. Pana la prima inmatriculare/inregistrare in Romania. Dupa prima inmatriculare/inregistrare . Incepand cu data de 1 ianuarie 2012.153 care in anul urmator inscrierii in Registru nu au mai efectuat operatiuni intracomunitare. Accize 41. B.3001. Impozite si taxe locale 43.6.persoanele inregistrate conform art. . mijlocul de transport este considerat marfa. B. Accizele la cafea raman nemodificate. utilizate pentru activitatea proprie a acestora. Sunt scutite de la plata impozitului si cladirile aflate in domeniul privat al statului concesionate.51 euro/1000 litri la 316. institutiilor publice cu finantare de la bugetul de stat.5. si nu pentru toti asociatii. 153 sau 1531 din Codul fiscal care solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA. date in administrare sau folosinta. Totodata s-a modificat si cursul de schimb comunicat pentru calculul accizelor pe anul 2012. 44. in conditiile in care au desfasurat activitate economica in aceste perioade in care codul de TVA nu a fost valabil. respectiv de la 302. . accizele la motorina cresc de la 358 euro/tona la 374 euro/tona.care trebuie platita pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrarile/achizitiile efectuate. si nici livrari de bunuri/servicii realizate in cursul acestor perioade de raportare.persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala in legatura cu realizarea unor operatiuni intracomunitare. 40. inchiriate. 39. fata de 4. mijlocul de transport nu mai poate fi considerat marfa si pentru acesta se datoreaza impozit pe mijloacele de transport. acesta fiind de 4. La inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari se va solicita cazierul judiciar doar pentru asociatii care detin minim 5% din capitalul social al societatii. .persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art.

după cum urmează: Cap. . Contributii sociale 45. Prevederile referitoare la contribuţiile sociale sunt structurate pe 3 capitole.Au fost introduse în categoria veniturilor exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale următoarele venituri: .sumele acordate de angajatorii persoane fizice şi juridice. 2.B. . activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică – art. după data de 1 iulie 2012 urmând a fi preluate spre administrare de către ANAF.7. Până la data de 30 iunie 2012. 2962 . asimilate salariilor şi venituri din pensii. Până la data de 30 iunie 2012. asimilate salariilor şi venituri din pensii. Cap.ajutoarele de deces.sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de . 29627 – 29632. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special. Cap. personalului militar. după data de 1 iulie 2012 urmând a fi preluate spre administrare de către ANAF. Cap. I – Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din salarii. aceste contribuţii sunt reglementate prin legislaţia specifică ( Legea 263/2010-pentru asigurări sociale. 29620. următoarele venituri: .art.ajutoarele lunare şi plăţile compensatorii care se acordă. companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome. II – Contribuţii sociale obligatorii pentru persoanele care realizează activităţi independente. Legea 92/2006-pentru asigurări de sănătate şi Legea 76/2002 – pentru şomaj).Au fost introduse în categoria veniturilor asupra cărora nu se calculează contribuţii sociale. precum şi persoanele aflate sub protecţia sau în custodia statului – art. III – Contribuţii de asigurări sociale de sănătate privind persoanele care realizează alte venituri. Aceste contribuţii erau reglementate tot prin Codul fiscal şi până la data de 31 decembrie 2011. aceste contribuţii sunt reglementate prin legislaţia specifică ( Legea 263/2010-pentru asigurări sociale.suma reprezentând participarea salariaţilor la profit.indemnizaţiile lunare de neconcurenţă prevăzute în contractele individuale de muncă. Legea 92/2006-pentru asigurări de sănătate şi Legea 76/2002 – pentru şomaj). precum si persoanele care nu realizeaza venituri – art. . . peste limita legală stabilită pentru cheltuieli de delegare/detaşare. -remuneraţia administratorilor societăţilor comerciale. precum şi persoanele aflate sub protecţia sau în custodia statului 1. I – Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din salarii. indemnizaţiile acordate urmaşilor personalului militar din armată decedat ca urmare a participării la acţiuni militare şi indemnizaţiile lunare de invaliditate acordate personalului militar din armată ca urmare a participării la acţiuni militare. Au fost excluse următoarele venituri: . 29626. 29621 – art.

din activităţi de natura celor prevăzute la art.sumele reprezentând participarea la profitul unităţii pentru managerii cu contract de management. 4. 8.administraţie 3. 52 alin.indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial. 6. în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit.ajutoarele lunare şi plăţile compensatorii care se acordă personalului militar. 1 din Codul fiscal (venituri din drepturi de proprietate . precum şi sumele primite pentru participarea în consilii. comitete şi altele asemenea. . contribuţiile sociale se calculează şi se reţin la data efectuării plăţii şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume.sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite.remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane. .sumele primite de membrii comisiei de cenzori. plătitorul de venit este obligat la declararea contribuţiilor sociale individuale.indemnizaţiile lunare de neconcurenţă prevăzute în contractele individuale de muncă. comisii. Au fost excluse sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie. . A fost exclusă suma reprezentând participarea salariaţilor la profit. 5.sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie . poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special.drepturile de salariu lunar acordate poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.venituri.participarea la profitul unităţii pentru managerii cu contract de management. 7. .sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite.ajutoarele lunare şi plăţile compensatorii care se acordă personalului militar. comitetului de audit.Începând cu 1 iulie 2012. prin depunerea declaraţiei D112 lunar/trimestrial. şi pentru persoanele care realizează urmatoarele venituri: .Prevederile referitoare la depunerea declaraţiei D112 în cazul încetării calităţii de salariat în cursul unui trimestru se aplică şi în cazul în care aceştia beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. Au fost introduse în categoria veniturilor exceptate de la plata contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale următoarele venituri: .Se introduce prevederea conform căreia. . în baza contractului de mandat . în cazul sumelor reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. .Au fost introduse in categoria veniturilor scutite de plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate: . .Au fost introduse în categoria veniturilor exceptate de la plata contribuţiei de asigurări pentru şomaj: . .

venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil. precum şi a contractelor de agent. din activităţile agricole prevăzute la art. activităţi agricole şi asociaţii fără personalitate juridică.intelectuală.52.52. precum şi a contractelor de agent.venituri. venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică plătitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor. de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă. venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică. în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit. g)persoanele care realizează venituri din activităţile agricole prevăzute la art.alin. 13. Veniturile de la art. către unităţi specializate pentru colectare. d) persoanele care realizează venituri din profesii libere. e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală. în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat. Veniturile de la art. cultivarea şi valorificarea arbuştilor.1 sunt: venituri din drepturi de proprietate intelectuală. c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice. în stare naturală.e) sunt veniturile obţinute de persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române. 71 lit. 1. h)persoanele care realizează venituri.lit. exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea).a-c din Codul fiscal (cultivarea şi valorificarea florilor. venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil. 13. plantelor decorative şi ciupercilor. b) membrii întreprinderii familiale. judiciară şi extrajudiciară. f) persoanele care realizează venituri. unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi. care nu generează o persoană juridică). II – Contribuţii sociale obligatorii pentru persoanele care realizează activităţi independente. e) din Codul fiscal (veniturile obţinute de persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române. în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit ( conform art. de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate . în stare naturală. venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică. pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică. din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare. 13 lit. care nu generează o persoană juridică. la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă simplă. lit. .venituri din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art.e din Codul fiscal. 71 lit. legumelor şi zarzavaturilor.d) din Codul fiscal (valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare. în regim de reţinere la sursă. pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică). venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică plătitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor.29621): a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale. alin. ( in vigoare de la data de 1 iulie 2012).Persoanele care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii şi la cel de asigurări sociale de sănătate sunt (art. Cap. judiciară şi extrajudiciară. . pentru utilizare ca atare.1 din Codul fiscal) şi din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art.

care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut ( pentru anul 2012 venitul mediu brut este 2.pct. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat.persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare. 2.alin. către unităţi specializate pentru colectare. pct. dar.b. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.c. c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice. Persoanele care obţin veniturile de mai sus.1.6. .cadrele militare trecute în rezervă. denumite în continuare şomeri. ordinii publice şi siguranţei naţionale. alin. nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile prezentate în acest capitol. precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil. din drepturi de autor şi drepturi conexe .117 lei) şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.cadrele militare în activitate. persoanele menţionate nu datorează contribuţie de asigurări sociale. în condiţiile legii. beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii sau sunt deja asigurate ale sistemului public de pensii conform art. e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală. în condiţiile legii. .persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă. ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj.funcţionarii publici. 6. . . I-III şi V din Legea nr. . legislative ori judecătoreşti.a.1. altele decât cele salariale. Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele care realizează următoarele venituri: .venituri din drepturi de proprietate intelectuală. raportat la cele 12 luni ale anului este mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut. ordinii publice şi siguranţei naţionale. 2. . din domeniul apărării naţionale. la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă simplă. este venitul declarat.I-III şi V din Lege 263/2010: . d) persoanele care realizează venituri din profesii libere. inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari. unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi. Dacă venitul net stabilit pe baza datelor din evidenţa contabilă sau venitul anual stabilit pe baza normelor de venit . Contribuţia de asigurări sociale 2. Persoanele asigurate conform art.persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive. pentru utilizare ca atare). pe durata mandatului.în arendă. concomitent. 263/2010. soldaţii şi gradaţii voluntari. din domeniul apărării naţionale.persoanele care realizează venituri de natură profesională. 2. care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat. precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti. b) membrii întreprinderii familiale. Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru următoarele persoane: a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale. .

Baza de calcul nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară.d. care nu generează o persoană juridică. . 3. cultivarea şi valorificarea arbuştilor. în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat. diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala forfetară de 20%.1 din Codul fiscal) şi din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care realizează venituri. sau valoarea normei anuale de venit raportată la cele 12 luni ale anului. sau venitul din asociere. legumelor şi zarzavaturilor.din cultivarea şi valorificarea arbuştilor.c. judiciară şi extrajudiciară. este venitul net determinat fie în sistem real.52. . către unităţi specializate pentru colectare.alin. 2. este venitul brut stabilit prin contractul încheiat între părţi. plantelor decorative şi ciupercilor.. 71 lit. Nu datorează contribuţia de asigurări sociale următoarele categorii de persoane: .a-c din Codul fiscal (cultivarea şi valorificarea florilor.a. fie pe baza normei anuale de venit. . Contribuţia de asigurări sociale de sănătate 3. pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică. 3. Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care realizează următoarele venituri: . din activităţile agricole prevăzute la art.din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea.în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală. Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru aceleaşi persoane menţionate la pct.e din Codul fiscal.care realizează venituri din asocieri cu persoane juridice române.venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil.în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală.lit. respectiv 25% .b.b) din prezentul material este venitul net( exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale).d) din Codul fiscal (valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare. unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi. . pentru utilizare ca atare). în stare naturală.care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică plătitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor. diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala forfetară de 20%. dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia. în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat.venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică. 71 lit. 3. este venitul brut stabilit prin contractul încheiat între părţi. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mică . în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit ( conform art. . exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea). în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit.care realizează venituri din activităţile agricole prevăzute la art. legumelor şi zarzavaturilor. precum şi a contractelor de agent. plantelor decorative şi ciupercilor.care realizează venituri. raportată la cele 12 luni.2. Această bază nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut. . de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă. respectiv 25% .din cultivarea şi valorificarea florilor. 13.

. care nu generează o persoană juridică.din cultivarea şi valorificarea florilor. plantelor decorative şi ciupercilor. legumelor şi zarzavaturilor.d.din indemnizaţii de şomaj.decît un salariu de bază minim brut pe ţară. către unităţi specializate pentru colectare. în stare naturală. . pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.din pensii mai mici de 740 lei. . . dacă veniturile obţinute sunt sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară lunar şi respectivele persoane nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social.venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică. dacă obţin concomitent şi următoarele venituri: . în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit. 71 lit.din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea). asimilate salariilor. 3. cultivarea şi valorificarea arbuştilor.venituri din asocieri cu persoane juridice române. precum şi a contractelor de agent. exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea). 3. .venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică plătitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor. către unităţi specializate pentru colectare.venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil.din activităţi economice desfăşurate ca ca persoane fizice autorizate . unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi. . . dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia. plantelor decorative şi ciupercilor. . 71 lit.din activităţi economice desfăşurate în cadrul unei întreprinderi familiale. este o treime din salariul de bază minim brut pe ţară.d) din Codul fiscal (valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare. de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă. . Persoanele care obţin într-un an fiscal veniturile menţionate mai sus. . datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate asupra tuturor acestor venituri.din activităţile agricole prevăzute la art.din profesii libere. . în stare naturală. unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi.e. . cu excepţia celor din drepturi de proprietate intelectuală. din pensii şi alte venituri obţinute ca urmare a faptului că aceste persoane sunt sub protecţia sau în custodia statului. .din cultivarea şi valorificarea arbuştilor. legumelor şi zarzavaturilor. Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care realizează următoarele venituri: . în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat. Nu datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală. din activităţile agricole prevăzute la art.venituri. în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat.din activităţi economice desfăşurate ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale. de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă. judiciară şi extrajudiciară.din salarii. pentru utilizare ca atare).a-c din Codul fiscal (cultivarea şi valorificarea florilor. pentru utilizare ca atare).din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare. . .

persoanele menţionate nu datorează contribuţie de asigurări sociale.membrii întreprinderii familiale. în 4 rate egale.a-c din Codul fiscal (cultivarea şi valorificarea florilor. iar plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează trimestrial. în Decizia de impunere.persoanele care realizează venituri din profesii libere. Pentru contribuabilii prevăzuţi mai jos. până la data de 25 septembrie inclusiv şi 25 noiembrie inclusiv. în 4 rate egale.persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice.pe baza declaraţiei de venit estimat sau a declaraţiei privind venitul realizat. sau pe baza normelor de venit anuale.persoanele care realizează venituri din profesii libere. Plăţile anticipate la contribuţia de asigurări sociale se stabilesc pe baza venitului declarat.c. exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea). cultivarea şi valorificarea arbuştilor. Plăţile anticipate la contribuţia de asigurări de sănătate se stabilesc de organul fiscal competent. 71 lit. în Decizia de impunere. Pentru contribuabilii prevăzuţi mai jos. în Decizia de impunere. . până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru: . baza de calcul se va evidenţia lunar. . iar plata se efectuează semestrial.membrii întreprinderii familiale. iar plata se efectuează trimestrial. 4. legumelor şi zarzavaturilor. . . -exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea). Pentru contribuabilii care obţin veniturile agricole enumerate mai jos: -cultivarea şi valorificarea florilor.4.a.b. în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat. . prin decizie de impunere. până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru: . baza de calcul se va evidenţia lunar.persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală. în 2 rate egale. plantelor decorative şi ciupercilor. la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă simplă. Contribuabilii obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale sunt: . care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale. 4.persoanele care realizează venituri din activităţile agricole prevăzute la art. în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat. baza de calcul se va evidenţia lunar. Plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale 4. . plantelor decorative şi ciupercilor. -cultivarea şi valorificarea arbuştilor. raportat la cele 12 luni ale anului este mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut. la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă simplă.persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice. . . Dacă venitul net stabilit pe baza datelor din evidenţa contabilă sau venitul anual stabilit pe baza normelor de venit . . legumelor şi zarzavaturilor.întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale.persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală.persoanele care realizează venituri din profesii libere. plătitorii de venituri având obligaţia calculării. respectiv a lunii următoare trimestrului în care s-a plătit venitul. . . . în funcţie de perioada aleasă de plătitorul de venit. datorează contribuţii sociale individuale în cursul anului.întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale. .venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil. . reţinerii şi virării sumelor respective.e. 4. sub forma plăţilor anticipate. judiciară şi extrajudiciară.membrii întreprinderii familiale. unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi. . . care nu generează o persoană juridică.venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică.d. . pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică. pentru utilizare ca atare).. .venituri din drepturi de proprietate intelectuală. Persoanele care obţin veniturile enumerate mai jos: .venituri din drepturi de proprietate intelectuală.f.venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică plătitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor.venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil.persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice. în stare naturală.veniturile obţinute de persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române. . de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă. pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil. precum şi a contractelor de agent. 71 lit. judiciară şi extrajudiciară.venituri. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate reţinută şi virată în cursul anului fiscal de către plătitorii următoarelor venituri reprezintă obligaţie finală: . . precum şi a contractelor de agent. .venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică. către unităţi specializate pentru colectare. în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit. . 4. Contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută şi virată în cursul anului fiscal de către plătitorii următoarelor venituri reprezintă obligaţie finală: . la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă simplă.venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică plătitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor. .venituri din drepturi de proprietate intelectuală. judiciară şi extrajudiciară. din activităţile agricole prevăzute la art.d) din Codul fiscal (valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare.veniturile obţinute de persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române. precum şi a contractelor de agent.venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică. . Contribuţiile se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul. 4. care nu generează o persoană juridică. .

către unităţi specializate pentru colectare..b. în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit. este cota integrală corespunzătoare condiţiilor normale de muncă ( 31. Declararea veniturilor care reprezintă baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale se realizează prin depunerea unei Declaraţii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii. pentru utilizare ca atare). este cota individuală (5. Pentru de asigurări sociale de sănătate. astfel cum sunt prevazute la art.b. unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi.5%). Cotele de contribuţii 6. din activităţile agricole prevăzute la art. 5.Contributia de asigurari sociale de sanatate se datoreaza si de catre persoanele care realizeaza venituri din: a) cedarea folosintei bunurilor. 6.venituri. b) investitii ( dividende.din salarii. dobanzi. precum si persoanele care nu realizeaza venituri ( in vigoare cu 1 iulie 2012) 1.etc. 78 din Codul fiscal. precum şi a Declaraţiei de venit estimat. 6. 6. pe care o calculează.c.a. definitivarea şi plata contribuţiilor sociale 5.d) din Codul fiscal (valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare. de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă. e) alte surse. modalitatea de depunere şi de gestionare a Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se aprobă prin ordin comun al preşedintelui ANAF şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice. Cap. 71 lit. Stabilirea obligaţiilor anuale de plată se realizează prin Decizia de impunere anuală. pe baza căreia se regularizează sumele datorate cu titlu de plăţi anticipate.) c) premii si castiguri din jocuri de noroc. Pentru de asigurări sociale .5%). III – Contribuţia de asigurări sociale de sănătate privind persoanele care realizează alte venituri. reţine şi virează plătitorul de venit. în stare naturală. conţinutul.a. conform titlului III din Codul fiscal. Modelul.3%). asimilate salariilor. daca nu obtin urmatoarele categorii de venituri : . Declararea veniturilor care reprezintă baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează prin depunerea Declaraţiei privind venitul realizat. din pensii şi alte venituri obţinute ca urmare a faptului că . Declararea. şi se achită în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei. Contribuabilii care obţin venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit datorează contribuţia individuală de asigurări sociale ( 10. 5. d) operatiunea de fiducie. tranzactii cu valori mobiliare.

3.din indemnizaţii de şomaj.din pensii mai mici de 740 lei. transferuri de titluri de valoare altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise. din activităţile agricole prevăzute la art.a-c din Codul fiscal (cultivarea şi valorificarea florilor. care nu generează o persoană juridică. Pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor: .Venitul net din inchirierea de camere in scop turistic stabilit pe baza normelor de venit sau in sistem real . . respectiv veniturile din dobanzi.venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică. . din dividende. in cazul in care venitul net se stabileste prin diminuarea venitului brut cu cota de 25% din venitul brut.b. către unităţi specializate pentru colectare.din activităţile agricole prevăzute la art.Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor. 3. unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi.venituri din asocieri cu persoane juridice române. pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor. cultivarea şi valorificarea arbuştilor. operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen(declaratia 200). c) Declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit (declaratia 205). pentru utilizare ca atare). pe baza informatiilor din: a) Declaratia privind venitul realizat – pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor. judiciară şi extrajudiciară. . .aceste persoane sunt sub protecţia sau în custodia statului. . Contributia de asigurari sociale de sanatate se stabileste de organul fiscal. . . Pentru veniturile din operatiunea de fiducie – remuneratia fiduciarului.din activităţi economice desfăşurate în cadrul unei întreprinderi familiale. . legumelor şi zarzavaturilor. 2. etc. Venitul net se poate stabili in sistem real sau prin deducerea cotei forfetare de 25% din venitul brut. .a. inclusiv arenda.d) din Codul fiscal (valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare. 71 lit.din activităţi economice desfăşurate ca ca persoane fizice autorizate . d) Evidenta fiscala. exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea).venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil. Baza de calcul 3. precum şi a contractelor de agent. . plantelor decorative şi ciupercilor. . pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.c. cu exceptia veniturilor din inchirierea camerelor in scop turistic.din profesii libere. în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit. 71 lit. 3. în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat. de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă. Pentru veniturile din investitii.baza de calcul o reprezinta sumele care constituie baza de calcul si pentru impozitul pe venit.din activităţi economice desfăşurate ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale.venituri. în stare naturală.pentru veniturile din tranzactii cu titluri de valoare altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise (declaratia 225). prin Decizie de impunere anuala. . b) Declaratia de impunere trimestriala . .venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică plătitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor.

Plata contributiei se efectueaza lunar. precum si solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative prin care s-a facut stabilirea. sau din indemnizatii de somaj.HG 1397/2010 privind Declaratia unica ( formular 112) se va abroga la data intrarii in vigoare a ordinului comun al ministrului finantelor publice. prin aplicarea cotei individuale de contributie(5. si. Pentru veniturile din premii si jocuri de noroc – venitul net.8. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia. 6. Calculul contributiei Contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza in anul urmator. totodata.3.2.3. si nici nu se incadreaza in categoriile de persoane care beneficiaza de asigurare fara plata contributiei. ministrului muncii si ministrului sanatatii.d. 6. Prin exceptie. revin caselor de asigurari sociale. 3.5%) 6. 4. determinat ca diferenta intre venitul brut si suma neimpozabila de 600 lei. competenta de solutionare a contestatiilor impotriva actelor administrative prin care s-a facut stabilirea acestora. 3. B. Competenta de administrare a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012.e.Incepand cu 1 iulie 2012 se abroga prevederile referitoare la calculul contributiilor sociale pentru veniturile profesionale ( veniturile din drepturi de proprietate intelectuala si veniturile obtinute in baza unor contracte/conventii incheiate in baza Codului civil). 5. 6. Pentru veniturile din alte surse – venitul brut. perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2012 cu titlu de contributii aferente anului 2012. competenta de administrare a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice revine ANAF. 4.Persoanele fizice care nu realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor enumerate in Codul fiscal. au obligatia platii contributiei individuale lunare de asigurari sociale de sanatate( 5. stabilirea contributiilor sociale. 2. .5%) asupra bazelor de calcul mentionate mai sus. in cazul efectuarii inspectiei fiscale pentru perioade anterioare datei de 1 ianuarie 2012. Contributia de asigurari sociale de sanatate privind persoanele care nu realizeaza venituri. revin organelor fiscale ale ANAF. sau din pensii. potrivit legislatiei aplicabile fiecarei perioade. Incepand cu data de 1 iulie 2012. Baza lunara de calcul o reprezinta valoarea salariului minim brut pe tara( pentru anul 2012 este de 700 lei). Plata contrbutiei Sumele reprezentand obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilite prin Decizia de impunere anuala se achita in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei. Dispozitii finale 1.1.

Pentru contributiile sociale care vor fi administrate de catre ANAF.Dupa stabilirea contributiilor sociale aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012. pe titluri de creanta si pe scadente.5. ministrului muncii si ministrului sanatatii. pe baza protocolului si a procedurii care se va aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice. perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2012 cu titlu de contributii aferente anului 2012. 9. pana cel tarziu la data de 30 iunie 2013. 7. in vederea colectarii. actele indeplinite anterior ramanand valabile. Predarea-preluarea se face pana la data de 30 septembrie 2012. . care se subroga in drepturile si obligatiile caselor de asigurari sociale.Incepand cu data de 1 iulie 2012. 8. stabilite si neachitate pana la data de 30 iunie 2012. 6. contributiile sociale datorate de persoanele fizice se achita la unitatile Trezoreriei statului din cadrul organelor fiscale in raza carora sunt luati in administrare contribuabilii. Incepand cu data de 1 iulie 2012.Sumele reprezentand contributiile si accesoriile aferente. pentru care dreptul de a stabili/sau dreptul de a cere executarea silita s-au prescris pana la data preluarii in administrare a acestora de catre ANAF raman in responsabilitatea caselor de asigurari. in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei OUG in Monitorul Oficial. casele de asigurari sociale predau organelor fiscale din subordinea ANAF. creantele reprezentand contributiile sociale datorate de persoanele fizice. procedurile de executare silita aflate in derulare la data de 1 iulie 2012 vor fi continuate de catre ANAF. casele de asigurari sociale transmit ANAF o copie a titlurilor in care sunt individualizate contributiile astfel stabilite.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->