MEDICATIA ANTIVIROTICA

Cuprinde SM care acţionează asupra viruşilor în diferite etape ale replicării. CLASIFICARE  Antivirotice antivirusuri ARN  Antivirotice antivirusuri ADN  Antivirotice antiretrovirusuri  Interferonii

Antivirotice antivirusuri ARN Amantadina = VIREGYT Acţiune farmacodinamica:  antivirotică - virus gripal A=> împiedică replicarea virală pentru că împiedică penetrarea particulelor virale în celulă;  antiparkinsoniană - pentru că favorizează transmiterea impulsului nervos în sistemul nigrostriat. Utilizări terapeutice:  infecţii cu virus gripal A: pneumonie, gripă Administrare: orală
1.

 herpes labial.2. genital. Aciclovir = ZOVIRAX  antivirotic .  Zona Zoster şi varicela. i. perfuzie. varicelo .zosterian şi virus Epstein .virus herpetic. ocular.v. Administrare: oral. Antivirotice antivirusuri ADN A.Bar Utilizări terapeutice:  infecţii cutaneo mucoase virale.  keratoconjunctivita herpetică.  infecţia herpetică a nou născutului. extern .

: Zona Zoster  keratoconjunctivita herpetică Administrare: extern .virus herpetic simplu Utilizări terapeutice:  infecţii cu herpes cutaneo-mucoase.B. ex.unguent antivirotic . Idoxuridina = DENDRID – colir. HEVIZOS .

Antivirotice antiretrovirusuri Zidovudina = RETROVIR .prelungeşte viaţa + scade nr.virus HIV( creşte limfocitele T .3. infecţiilor .Helper) Utilizări terapeutice: .Hepatita virala B Efecte adverse: ! toxicitate medulară mare ! => deprimare medulară Administrare: orală .SIDA .infectia cu virusul Epstein Barr .nucleotidă sintetică  antivirotic .

directă prin prelungirea duratei ciclului celular. IFN. peginterferon alfa Acţiune farmacodinamica:  antivirală pe virus herpetic.indirectă prin recunoaşterea şi distrugerea celulelor tumorale de către leucocitele citotoxice.  imunomodulatoare prin creşterea activităţii limfocitelor T "Killer" şi a monocitelor . zosterian. hepatitic  antiproliferativă (antitumorală) . Interferonii  glicoproteine biologice  IFN . citomegalic.4. . IFN .

ROFERON A Interferon beta: BETAFERON Peginterferon alfa: PEGINTRON.  infecţii herpetice oculare severe recidivante  LMC  mielom multiplu Reprezentanti: Interferon alfa: INTRON A. PEGASYS . meningoencefalite.Utilizări terapeutice:  hepatite cronice active cu virus B şi C.  infecţii virale severe: encefalite.

MEDICATIA ANTIMICOTICA .

.SM care opresc dezvoltarea ciupercilor. Sunt:  sistemice .acţiune topică. fungilor fungistatice.acţiune generală.fungicide.  locale . sau le distrug .

fluconazol.Clasificare      Derivati azolici: ketoconazol. itraconazol Antibiotice macrolidice polienice: amfotericina B Antibiotice antifungice: nistatin Analogi pirimidinici: 5-fluorocitozina Echinocandine . miconazol. clotrimazol.

alti ioni .potasiu .macromolecule => distrugerea fungilor  .Mecanism de actiune Antimicoticul se leaga ireversibil de ERGOSTEROL si de alti STEROLI din membrana celulelor fungice => PORI MEMBRANARI prin care se pierd: .

Blastomices. Criptococcus Utilizări terapeutice:  infecţii micotice sistemice şi de organ. externă . Ketoconazol = NIZORAL  antimicotic cu spectru larg: Candida. vaginală. cutanată Administrare: orală. mai ales formele cronice ! candidoza cutaneo-mucoasă orală.A. Derivati azolici: 1.

2. stomatita angulară cu candida Administrare: orală. Miconazol . Clotrimazol  antimicotic cu spectru larg Utilizări terapeutice: candidoza cutaneo mucoasă.idem Ketoconazol 3. externă .

Itraconazol . SIDA. infectii pulmonare.idem Fluconazol . cutanate) . etc) in: -criptococoze (meningita. Fluconazol = DIFLUCAN antimicotic cu spectru larg Utilizări terapeutice: la gazde normale sau cu imunodepresie (transplant. externă 5.candidoze ale mucoaselor .candidoze genitale .dermatomicoze (onicomicoze) Administrare: orală.4.candidoze sistemice .

activ pe: Candida albicans.perfuzie.B. Antibiotice macrolidice polienice: AMFOTERICINA B  antimicotic fungistatic sau fungicid. Blastomices.i. infecţii micotice generalizate .v.v. Histoplasma Utilizări terapeutice: infecţii cutaneo-mucoase. extern . perfuzie ! are nefrotoxicitate Administrare: i.

Criptococus. extern . NISTATIN = STAMICIN  antimicotic . Histoplasma  fungistatic sau fungicid pentru că se fixează pe membrana fungilor =>  permeabilitatea  dezorganizează schimbul ionic Utilizări terapeutice: candidoze buco-faringiene sau gastro-intestinale Administrare: oral.ATB cu acţiune pe Candida albicans.C.

MEDICATIA ANTITUBERCULOASA .

.DEFINITIE = un grup de SM care deşi cu structură chimică diferită au ca numitor comun acţiunea antituberculoasă adică efectul bactericid asupra Mycobacterium tuberculosis (bacilul Koch) agentul etiologic al tuberculozei pulomonare şi extrapulmonare.

CLASIFICARE : sunt de 2 tipuri: Antituberculoase "majore" IZONIAZIDA ETAMBUTOL RIFAMPICINA PIRAZINAMIDA STREPTOMICINA Antituberculoase "minore" sau "de rezervă" ETIONAMIDA CICLOSERINA AMIKACINA CLARITROMICINA CIPROFLOXACINA SPARFLOXACINA .

în tuberculoză sunt necesare asocierile bactericide de antituberculoase . • durata tratamentului trebuie să fie de 6 .24 luni. după caz • Tratament standardizat si strict supravegheat (TSS) .PRINCIPII DE TRATAMENT antiTBC • scheme polichimioterapice pentru a preveni rezistenţa BK .

pleura. prin inhibiţia sintezei peretelui bacterian Farmacocinetică: . caverne pulmonare. Izoniazida = HIDRAZIDA (HIN) Acţiune: antiTBC pe BK.Absorbţie digestivă foarte bună . traversează placenta. selectivă şi intensă. LCR (pătrunde excelent).Distribuţie bună în ţesuturi. seroase şi organe: plămâni.1. cu mari variaţii individuale (în funcţie de zestrea de enzime cu rol în aceste procese): acetilatori lenti si acetilatori rapizi . lichid de ascită.Se metabolizează hepatic prin reacţii de acetilare. trece în laptele matern .Se elimină renal .

de aceea se administrează doar în scheme de tratament (în asocieri).Spectru de acţiune: Activă numai pe bacilul Koch. Utilizări terapeutice: TBC pulmonară şi extrapulmonară ! în scheme de tratament polichimioterapice . Rezistenţa bacilară faţă de HIN se dezvoltă repede.

şi fiole: deseori se asociază HIN şi vit. febră. Contraindicaţii: insuficienţa hepatică severă. atrofie optică.Efecte adverse:  hepatotoxicitate exprimată prin creşterea transaminazelor . sarcina Administrare şi prezentare: cpr. . B6. mai frecventă în asocierile cu rifampicina.reprezintă citoliza (este dependentă de doză).  neurotoxicitatea: neuropatie periferică (prin deficit de vitamina B6) nevrită optică.  reacţii alergice: cutanate. sindrom lupic.

în faza de multiplicare a germenilor Farmacocinetică: Absorbţie digestivă bună (80%).2. selectivă şi intensă. PZM. . HIN. slabă în LCR. Spectru de acţiune:  Bacteriostatic. numai pe bacilul Koch Utilizări terapeutice:  tuberculoză pulmonară şi extrapulmonară alături de RFM. Etambutolul Acţiune: antiTBC pe BK. distribuţie bună în ţesuturi.

 reacţii alergice. priză unică .nevrita optică retrobulbară.impune examene oftalmologice periodice. cu restrângerea câmpului vizual . Contraindicaţii: nevrita optică Prezentare şi administrare: Etambutol cpr. este bine tolerat în sarcină. tulburări de vedere cu dificultate în perceperea culorilor (roşu şi verde). Frecvenţa reacţiilor adverse la toate antituberculoasele obligă la monitorizarea acestei terapii ! Nu are efect teratogen. orale.Reacţii adverse:  neurotoxicitatea .  intoleranţă digestivă.

Bd > 60%. LCR şi salivă. Farmacocinetică: . Rifampicina (RFM) Este un ATB ce face parte alături de Rifabuten din clasa ansamicinelor. . os.RFM are absorbţie digestivă bună.difuzie bună în ţesuturi.Se elimină urinar. rinichi.legare de proteinele plasmatice 80%.3.Pătrunde intracelular. se metabolizează hepatic prin glucuronoconjugare. colorează urina în roşu. ficat. plămâni. . Mecanism de acţiune: Efect bactericid pentru că inhibă ARN polimeraza bacteriană. . . . .

b. Hansen. inclusiv Bacteroides fragilis .Spectru de acţiune:  Mycobacterium tuberculosis (b. meningococ. Koch). gonococ.  anaerobi Gram pozitivi şi negativi.  stafilococi.

.Utilizări terapeutice:  tuberculoza pulmonară şi extrapulmonară (osoasă.  stafilococii severe (osteomielită.  meningite cu meningococ sau Hemophilus influenzae. pleurezia TBC) tratament curativ în asociere cu Izoniazida. renală.  lepră. meningială. endocardită) în asociere cu aminoglicozide sau fluorochinolone.

Reacţii adverse:  hepatotoxicitate (mai ales în asociere cu Izoniazida sau cu alcoolul).  tulburări hematologice: trombocitopenie. vărsături.  reacţii alergice cutanate. anemie hemolitică.  colorează urina şi sputa în roşu. .  tulburări digestive: greţuri.

Prezentare şi administrare: Rifadine.  asocierea Rifampicină + Izoniazidă este contraindicată în cursul anesteziei generale. în formula 2/7 (două zile pe săptămână). Sinerdol capsule orale. porfirie. Observaţie: Rifampicina este inductor enzimatic .Contraindicaţii:  sarcină. copil mic sub 1 an. administrare a jeun.

alături de alte antituberculoase. . Pirazinamida (PZM) Farmacocinetică: Absorbţie digestivă bună cu o distribuţie bună în ţesuturi şi organe. Spectru de acţiune:  Bactericid numai pe bacilul Koch. Utilizări terapeutice:  tuberculoză pulmonară şi extrapulmonară.4. inclusiv LCR.

cpr orale.  intoleranţă digestivă.  hiperuricemie. dimineaţa . sarcină şi alăptare.  reacţii alergice: cutanate. Prezentare şi administrare: Pirazinamida. Contraindicaţii: insuficienţă hepatică şi renală.Reacţii adverse:  hepatotoxicitate frecventă. febră. hiperuricemie. priză unică. fotosensibilizare. dependentă de doză cu creşterea transaminazelor.

RIFATER = IZONIAZIDA + RIFAMPICINA +PIRAZINAMIDA MYRIN = IZONIAZIDA + RIFAMPICINA + ETAMBUTOL RIFAN – IZO = RIFAMPICINA + IZONIAZIDA .Combinatii de antituberculoase RIFAN TRI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful