Anexa nr.

1

Ghid pentru redactarea şi prezentarea lucrării de licenţă
Teza de licenţă reprezintă o componentă esenţială a evaluării activităţii studentului. Aceasta testează abilităţile de a concepe şi a realiza o cercetare independentă, precum şi a de a redacta cercetarea conform regulilor comunităţii ştiinţifice. Prezentul Ghid pentru redactarea şi prezentarea lucrării de licenţă are următoarele obiective: - eficientizarea activităţilor de coordonare a lucrărilor de licenţă; - facilitarea redactării corecte de către student/absolvent a lucrării de licentă; - creşterea nivelului calitativ al lucrărilor de licenţă; - evaluarea unitară a absolvenţilor care îşi susţin lucrarea de licenţă.

Capitolul 1. Structura lucrării de licenţă
Lucrarea de licenţă este structurată pe capitole şi include următoarele elemente obligatorii: 1. Coperta – informaţiile care trebuie să apară pe coperta lucrării de licenţă sunt: - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucuresti - Facultatea de (Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, FMAM) - Lucrare de licenţă - Coordonator ştiinţific: - Absolvent: - Anul:

Macheta coperta Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila. București Facultatea de Medicină LUCRARE DE LICENŢĂ “…titlul lucrării” Coordonator științific ________________ Absolvent _________ 2012 ... București Facultatea de Medicină Macheta primei pagini din interior LUCRARE DE LICENŢĂ Coordonator științific ________________ Absolvent _________ 2012 Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila.

care va descrie stadiul actual al cunoaşterii în domeniu şi o parte reprezentată de cercetarea științifică a studentului. . 6. Bibliografia . opinia personală privind rezultatele obţinute precum şi potenţiale direcţii viitoare de cercetare legate de tema abordată. .este echivalentul unei sumare puneri la punct a temei pentru cei care nu o cunosc bine. Cuprins – lucrarea de licenţă va avea un cuprins care să conţină titlurile tuturor capitolelor însoţite de numărul paginii la care începe fiecare capitol. . . FMAM) Lucrare de licenţă Titlul exact al lucrării Coordonator ştiinţific: Absolvent: Anul: 3. . Lucrarea de licenţă va avea o parte generală. .motivaţia alegerii temei. . gradul de noutate al acesteia.bibliografia conţine lista tuturor surselor de informaţie utilizate de către absolvent pentru redactarea lucrării de licenţă.2. Medicină Dentară. 5.concluzii sunt ideile cele mai importante. Conţinutul tezei – lucrarea de licenţă va conţine între 3 şi 8 capitole numerotate crescător. Introducere – conţine următoarele aspect: .un indice bibliografic poate fi citat de mai multe ori într-o lucrare.precizează particularitățile și importanța temei abordate. .concluziile lucrării de licență nu trebuie să fie în număr mai mare de 10-15. 4. Farmacie.introducerea nu se numerotează ca şi capitol.indică succcint scopul și obiectivele generale ale lucrării de licență.bibliografia nu se numerotează ca şi capitol al lucrării. 7.referințele bibliografice trebuie să fie selectate și redactate într-un număr strict necesar pentru documentarea lucrării fără a se ajunge la o bibliografie exhaustivă . Pagina de titlu – informaţiile care trebuie să apară în pagina de titlu a lucrării de licenţă sunt: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucuresti Facultatea de (Medicină. Concluzii .concluziile lucrării de licență nu se numerotează ca şi capitol. .

Crist WM.s lymphoma in chijdhood. 5. acesta se inserează în subsolul paginii. Crist WM – Non-Hodgkin. din care să rezulte că lucrarea îi aparţine. dar numărul pe pagină apare doar începând cu Introducerea. Engl J Med 334 ( 19 ): 1238-48. se numerotează în ordinea apariţiei în text. Numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu până la ultima pagină a lucrării. In: Pizzo PA. 7. St.s lymphoma. Anexa 2. 71-74 Sandlund JT.se recomandă ca bibliografia să fie în ordine alfabetică. 4th ed. 2. etc).indicele bibliografic este inserat în text imediat după enunţarea informației şi înainte de punct. 1993: 537-75 Sandlund JT. 6. 2nd ed. Anexele se numerotează crescător (Anexa 1. Imprimarea tuturor paginilor lucrării se va realiza doar pe o faţă a fiecărei foi. Louis: Mosby-Year Book.Pleural effusion is associated with a poor treatment outcome in stage III small non-cleaved cell lymphoma. 1996 - - - 8.B. et al . Capitolul 2: Reguli de redactare a lucrării de licenţă 1. Lucrarea se va redacta cu font Times New Roman 12 la 1. Declaraţie standard – lucrarea de licenţă va conţine o declaraţie pe propria răspundere a absolventului. 4. centrat sau în dreapta jos. se numerotează în ordinea apariţiei în text. Principles and practice of pediatric oncology. 1991:337-53 Magrath IT – Malignant non. . Philadelphia: J. Anexe (dacă este cazul) – acestea apar într-o secţiune separată. Hutchison RE. 3. Capitolele încep întotdeauna pe pagina nouă. Tabelele au un număr (cifre romane) şi un titlu. nu a mai fost niciodată prezentată şi nu este plagiată (a se vedea regulile de evitare a plagiatului) . Formatul întregii lucrări este A4. Leukemia 1991. Vietti TJ. care nu se numerotează ca şi capitol. Downing JR. Poplack DG. Figurile au un număr (cifre arabe) şi un titlu. datată şi semnată în original.. Crist WM – Non-Hodgkin. Lippincott. In Fernbach DJ.Hodgkin. Clinical pediatric oncology. Fiecare anexă se va menţiona cel puţin o dată în textul lucrării. Abromowich M. eds. eds.s lymphoma in children. N.5 randuri. Exemple pentru redactarea bibliografiei: Sandlund JT. numărul recomandat de pagini fiind între 60 şi maxim 100 pagini.

inclusiv cele de pe internet. Îndrumător științific DECLARAȚ IE Prin prezenta declar că Lucrarea de licență cu titlul__________________ ______________________________________________________________ este scrisă de mine si nu a mai fost prezentată niciodata la o altă facultate sau instituție de învățământ superior din țară sau străinătate.Aviz. . sunt scrise între ghilimele și dețin referința precisă a sursei. declar că toate sursele urilizate. chiar și în traducere proprie din altă limbă. cu respectarea regulilor de evitare a plagiatului: • toate fragmentele de text reproduse exact. sunt indicate în lucrare. De asemenea.

• rezumarea ideilor altor autori deține referința precisă la textul original. __________________________ Data:______________________ .• reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de către alți autori deține referința precisă. Absolvent.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful