UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET SARAJEVO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarajevo, 18.05. 2012.

Domaća zadaća 5 iz INŽENJERSKE MATEMATIKE 2
(DZ 5 iz IM2 u akademskoj 2011/2012. godini)
1. Izračunajte površinu oblasti D u ravni Oxy ograničene dijelovima kružnica čije su jednačine

x 2  y 2  x , x 2  y 2  2 x , za y  0 ,
te dijelom pravca zadanog jednačinom x  y 3 , a zatim izračunajte (dvojni Riemannov) integral y  arcsin x 2  y 2 d x d y . D

2. Odredite funkciju f tako da vektorsko polje

 a   x, y f x , z f ' ' x   x 2



bude bezizvorno i da je f 0  1, f ' 0  0 , a zatim nađite vektorsku liniju toga polja koja prolazi tačkom A1,1,1 . Izračunajte fleksiju i torziju u tački A dobijene vektorske linije.
********** Napomene: 1. Izrada svakog od dva gore postavljena zadatka Domaće zadaće 5 (DZ5) donosi maksimalno jedan bod. 2. Na naslovnoj stranici izrade zadataka potrebno je navesti sljedeće podatke: naziv Fakulteta,broj zadaće, mjesto i datum, ime i prezime studenta čija je zadaća, broj grupe za tutorijal, broj indeksa, naziv odsjeka, uz svojeručni potpis. 3. Izradu (samostalnu) DZ5 potrebno je predati (urađenu na uvezanim listovima formata A4, uloženih u odgovarajuću plastičnu fasciklu) predstavniku svoje grupe neposredno poslije redovnog 2. parc. ispita iz IM2 (2011 - 2012), s tim da predstavnik svake grupe skupi sve njemu predate zadaće u jednu fasciklu i preda ih predmetnom nastavniku (za IM2) istoga dana u vremenu od 12:10 do 12:40, u kabinetu I - 28. Naknadno dostavljene izrade DZ5 neće biti prihvaćene! 4. Po pitanjima provjere da li je svaki od kandidata samostalno riješio (u predatim svojim izradama) svaki od postavljenih zadataka u ovoj domaćoj zadaći studenti će biti na odgovarajući način obaviješteni na časovima predavanja iz IM2. ----------------------------------------------------- @ -----------------------------------------------------

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful