You are on page 1of 8

Epocile Istorice

Evoluţia omului

Epocile Istorice
Definiţie Epoca istorică-o perioadă îndelungată de timp. În ordine cronologică: • Epoca străveche • Epoca veche • Epoca medievală • Epoca modernă • Epoca contemporană

Epocile istorice
Epoca străveche (Preistoria)

Epocile Istorice
Epoca veche (Antichitatea)

Epocile Istorice
Epoca medievală (Evul Mediu)

Epocile Istorice Epoca modernă

Epocile Istorice

Epoca contemporană

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.3 ,,Dimitrie Cantemir’’ Feteşti-Ialomiţa Str. Călăraşi, Nr. 568 Tel/Fax: 0243/361821 E-mail: sc_nr3_fetesti@yahoo.com

Profesor propunător: Viorel Dobre