You are on page 1of 21

PLAN PREDAVANJA

Kosti donjeg ekstremiteta

•Kratko obnavljanje kostiju i zglobova karličnog pojasa koji predstavlja FIKSIRANI DEO KOSTURA DONJEG EKSTREMITETA •KOSTI POKRETNOG DELA DONJEG EKSTREMITETA

Doc.dr.med.sc.Stojanka Arsić
23.02.2009.g.
studenti I godine medicine

•KOSTI NATKOLENICE (BUTA) FEMUR •KOSTI POTKOLENICE FIBULA TIBIA

ZGLOBOVI DONJEG EKSTREMITETA
I) KOSTI KARLIČNOG POJASA
1) OS COXAE 2) OS SACRUM II) KOSTI SLOBODNO POKRETNOG DELA DONJEG EKSTREMITETA 1) FEMUR – butna kost 2) PATELLA – čašica 3) FIBULA – lišnjača 4) TIBIA – golenjača 5) KOSTI STOPALA A) OSSA TARSALIA B) OSSA METATARSALIA ( 5) C) OSSA DIGITORUM PEDIS
JUNCTURAE MEMBRI INFERIORIS

I) Spojevi između kostiju karličnog pojasa
( juncture cinguli pelvici)
1. Symphisis pubica- preponska simfiza 2. Art. Sacroiliaca- krsno bedreni zglob 3. Sindesmoses cinguli pelvicI vlaknasti spoj između krsne i sedalne kosti
Membrana obturatoria Canalis obturatoriius

II) Zglobovi slobodno pokretnog dela noge
(juncture membri inferioris liberi)
1. Art. Coxae s.Articulatio coxofemoralis – zglob kuka 2. Art. Genus – zglob kolena 3. Međusobni zglobovi kostiju potkolenice
Articulatio tibiofibularis Syndesmosis tibiofibularis

4. Zglobovi stopala

KRATKO OBNAVLJANJE
REPETITIO EST MATER STUDIORUM !!!
• KOSTI KARLICE • ZGLOBOVI KARLIČNOG PRSTENA

1

I) KOSTI KARLIČNOG POJASA
1) OS COXAE 2) OS SACRUM
OS COXAE

REPETITIO EST MATER STUDIORUM !!!

OS ILIUM OS PUBIS OS ISCHII

OS ILIUM
delovi

OS ILIUM

1) CORPUS OSSIS ILII 2) ALA OSSIS ILII

Spoljšnja strana (facies glutealis) • Linea glutea anterior • Linea glutea posterior • Linea glutea inferior var.

M m. glutei

ALA OSSIS ILII
SPOLJAŠNJA STRANA pripoji mišića m.gluteus minimus m.gluteus madius m.gluteus maximus GORNJA IVICA Crista iliaca* Labium externum Labium internum Linea intermedia m.obliqus externus abdominis m.obliqus internus abdominis m.transversus abdominis zadnja 1/3 m. latissimus dorsi m.quadratus lumborum PREDNJA IVICA spina iliaca anterior superior incisura iliaca anterior spina iliaca anterior inferior ZADNJA IVICA spina iliaca posterior superior spina iliaca posterior inferior

OS ILIUM ALA OSSIS ILII
unutrašnja strana

Linea arcuta Fossa iliaca ( m. iliacus) Facies sacropelvica facies auricularis tuberositas iliaca

2

Ramus superior 3.Corpus ossis pubis Na spoju između 2grane 2.SACROILIACA OS PUBIS OS PUBIS DELOVI 1.Ramus inferior OS PUBIS unutrašnja strana OS PUBIS pripoji mišića Pripoj mišića 3 .OS ILIUM Ala ossis ilii unutrašnja strana Linea arcuta Fossa iliaca ( m. iliacus) facies sacropelvica facies auricularis tuberositas iliaca ISPITNA PITANJA OS ILIUM Alla ossis ilii Crista iliaca Spina iliaca anterior superior Spina iliaca anterior inferior HIATUS SUBINQUINALIS Lacuna musculorum Lacuna vasorum ACETABULUM ART.

Ramus ossis ischii Spaja se donjom granom pubične kosti i gradi Foramen obturatum Membrana obturatoria OS ISCHII unutrašnja strana OS ISCHII spoljašnja strana pripoj mišića pripoj mišića ISPITNA PITANJA OS ISCHII Ramus ossi ischii Ramus ischiopubicus Tuber ischiadicum Spina ischiadica Foramen ischiadicum majus Foramen ischiadicum minus Foramen suprapyriforme Foramen infrapyriforme ACETABULUM ACETABULUM Fossa acetabuli Incisura acetabuli Facies lunata Limbus acetabuli 4 .Corpus ossis ischii Tuber ischiadicum Spina ischiadica 2.ISPITNA PITANJA OS PUBIS Ramus superior Ramus inferior Ramus ischiopubicus SYMPHISIS PUBICA OS ISCHII DELOVI 1.

APERTURA PELVIS MINORIS SUPERIOR gornji otvor male karlica Linea terminalis granična linija PELVIS MAJOR velika karlica PELVIS MINOR mala karlica APERTURA PELVIS MINORIS INFERIOR donji otvor male karlice TRANSVERZALNI I KOSI PREČNICI SAGITALNI PREČNICI ( KONJUGATE) Inclinatio pelvis Axis pelvis ISPITNA PITANJA linea terminalis Sagitalni prečnici male karlice Transverzalni prečnici male karlice Kosi prečnici male karlice Inclinatio pelvis Axis pelvis Appertura pelvis minoris superior Appertura pelvis minoris inferior Trigonum anale Trigonu urogenitale OS SACRUM 5 .

Sacralia interossea Ligg. ventrales nn.. pelvina Facies posterior s.OS SACRUM OS SACRUM -oblik klina ili 4 strane piramide 4 STRANE BAZA VRH STRANE: Facies anterior s. ANTERIOR Foramina sacralia pelvina s. Sacralia dorsalia Lig. Sacrotuberale OS SACRUM BOĆNA STRANA Facies auricularis m. dorsalis 2 bočne strane FACIES PELVINA S. posteriora Crista sacralis lateralis ligg. sacrotuberale BASIS OSSIS SACRI Canalis sacralis Partes laterales Processus articularis superior ( zadnja ivica) 6 .errector spinae) Crista sactalis intermedia processus articularis superior ( u gornjem deli) cornua sacralia ( u donjem delu) Foramina sacralia dorsalia s. anteriora ( rr. Piriformis margo pelvinus osssi s sacri promontorium OS SACRUM FACIES DORSALIS Crista sacralis mediana ( srastanje spinalnih nastavaka) Nedostaje kod S5 Hiatus sacralis Sulci dorsales ( m. sacrales) m. Gluteus maximus Lig.

VERTEBRAE LUMBALES (5) DELOVI: Corpus vertevrae – bubrežastog oblika Foramen vertebrale – trouglast Arcus vertebrae pediculus arcus vertebrae lamina arcus vertebrae L 5 NAJVEĆI TELO OBLIKA KLINA prednja strana viša na donjim zglobnim nastavcima zglobne glačice gledaju NAPRED OS COCCYGIS Nastavci procesus spinosus – horizontalan. kratak procesus costarius** Procesus articularis superior processus mamillaris ** Vertebrae lumbales RENTGEN ANATOMIJA KOSTIJU KARLIČNOG POJASA FIKSIRANOG DELA SKELETA DONJEG EKSTREMITETA 7 .

GORNJI OKRAJAK (extremitas proximalis) 2.butna kost DELOVI 1.ISPITNA PITANJA OS SACRUM OS COCCYGIS ART.DONJI OKRAJAK ( ekstremitas distalis) FEMUR.butna kost GORNJI OKRAJAK (extremitas proximalis) 1) Caput femoris fovea capitis femoris ( lig. Capitis femoris) 2) Collum femoris 3)Trochanter major 4)Trochanter minor 5)Linea intertrochanterica 6)Crista interttrochanterica 1) Caput femoris fovea capitis femoris ( lig. Capitis femoris) 2) Collum femoris “kolodijafizni ugao” 125-130 stepeni 3)Trochanter major 4)Trochanter minor 5)Linea intertrochanterica 6)Crista interttrochanterica 8 .TELO ( corpus femoris) 3.butna kost/ GORNJI OKRAJAK(extremitas proximalis) FEMUR.SACROILIACA II) KOSTI SLOBODNO POKRETNOG DELA DONJEG EKSTREMITETA 1) KOSTI BUTA/NATKOLENICE FEMUR – butna kost PATELLA – čašica 2) KOSTI POTKOLENICE FIBULA – lišnjača TIBIA –golenjača 5) KOSTI STOPALA A) OSSA TARSALIA B) OSSA METATARSALIA C) OSSA DIGITORUM PEDIS 1) KOSTI BUTA/NATKOLENICE FEMUR – butna kost PATELLA – čašica FEMUR.butna kost • os longum • najduža kost u telu • jedina kost buta FEMUR.

coxae) i spaja se sa acetabulumom.rentgen anatomija proksimalnog okrajka femura • RENTGEN ANATOMIJA GORNJEG OKRAJKA FEMURA Rentgenski snimak gornjeg okrajka femura 9 .trohanteri (veliki i mali) – predstavljaju tzv.naročito kad starijih osoba .koja za posledicu ima često je potrebno ugradidti veštački kuk (nekroza) .gluteus minimus GORNJA IVICA m.dovodi do tzv.butna kost/ GORNJI OKRAJAK(extremitas proximalis) TROCHANTER MAJOR Oblika izduženog kvadra STRANE SPOLJAŠNJA STRANA m. naročito kod osteoporotičnih kostiju (menopauza.Ako se pokida pri padu na kuk.iliofemorale Bertini Lig.značaj tzv.Geometrijski OBLIK vrata femura imaklinički značaj zbog adekvatne pozicije šrafova kojima se pričvršćuju delovi kosti kod fraktura(preloma) vrata femura .iliopsoas NAPRED LINEA INTERTROCHANTERICA Lig. zglobnom čašicom na karličnoj kosti (os coxae) -Glava femura nosi lig.krvni sud koji ishranjuje glavu femura .FEMUR.butna kost/ GORNJI OKRAJAK(extremitas proximalis) FEMUR.obturator internus – iznad mm.gluteus medius UNUTRAŠNJA STRANA Fossa trochanterica m.obturator externus m. avaskularne nekroze glave femura.Klinički značaj ima i tzv. poremećaj metabolizma kalcijuma kod nekih endokrinih bolesti i sl.gemelli PREDNJA IVICA m.Vrat femura (collum femoris) – česte frakture.capitis femoris -trofički ligament kroz koji prolazi a capitis femoris . subcapitalnih fraktura .pubofemorale NAZAD CRISTA INTERTROCHANTERICA m..klinički tzv“proksimalni femur“ -Glava femura (caput femoris) nosi zglobnu glačicu za zglob kuka (art.quadratus femoris TUBERCULUM QUADRATUM Klinički značaj gornjeg okrajka femura : 1.) . Kolodijafizalni ugao .“trohanterični region“ gornjeg okrajka femura .piriformis TROCHANTER MINOR m.gornji okrajak (ekstremitas proksimalis).

butna kost TELO (corpus femoris) 3 strane facies anterior facies lateralis m.biceps femoris-caput breve U GORNJM DELU daje 3 grane LINEA ASPERA U GORNJM DELU daje 3 grane Spoljašnja ( tunerositas glutealis) M. ADDUCTORES m.popliteus-tetiva m. gastrocnemius –caput laterale 2) EPICONDYLUS MEDIALIS Tuberculum adductorium (m.adductor magnus i m.adductor magnus facies poplitea NEZGLOBNI DELOVI 1) EPICONDYLUS LATERALIS SULCUS POPLITEUS m. gluteus maximus Srednja ( linea pectinea) M.butna kost /DONJI OKRAJAK(extremitas distalis) LINEA ASPERA U DONJEM DELU daje 2 grane Idu prema epikondilima LINEA SUPRACONDILARIS LATERALIS m.vastus intermedius m. pectineus Unutrašnja / nastavlja se napred na Linea intertrochanterica) FEMUR.articularis genus facies medialis 3 ivice Margo lateralis Margo medialis Margo posterior ZADNJA IVICA LINEA ASPERA LINEA ASPERA 2 USNE LABIUM EXTERNUM S.biceps femoris –caput breve LINEA SUPRACONDILARIS MEDIALIS m. pectineus Unutrašnja ( nastavlja se napred na Linea intertrochanterica) U DONJEM DELU daje 2 grane Idu prema epikondilima Ograničavaju FACIES POPLITEA Spoljašnja ( tunerositas glutealis) M.vastus lateralis m.butna kost TELO (corpus femoris) 3 strane facies anterior facies lateralis facies medialis 3 ivice Margo lateralis Margo medialis Margo posterior ZADNJA IVICA LINEA ASPERA* FEMUR.adductor brevis m.adductor longus m. gluteus maximus Srednja ( linea pectinea) M. MEDIALE m.FEMUR. LATERALE m.Vastus mediale U međuprostoru se pripajaju MM.gastrocnemius –caput mediale ZGLOBNI DELOVI CONDILUS LATERALIS CONDILUS MEDIALIS Fossa intercondilaris Linea intercondilaris FACIES PATELLARIS 10 .vastus lateralis LABIUM INTERNUM S.Adductor magnus) m.

ivice i pripoji mišića FEMUR – extremitas distalis Epicondylu lateralis – pripoji mišića Epicondylus medialis – pripoji mišića PATELLA .quadriceps femoris –tetiva Vrh (apex patellae) lig.patellae 11 .ZGLOBNE POVRŠINE NA GORNJEM I DONJEM OKRAJKU FEMURA Ispitna pitanja: FEMUR – extremitas proximalis Trochanter major et minor (morfologija i pripoji mišića) CORPUS FEMORIS Strane.sezamoidna kost (razvija se u tetivi m.vastus medialis) Baza ( basis patellae) m.vastus lateralis) •Unutrašnja (m.quadruceps femoris-a 2 strane – prednja i zadnja 2 bočne ivice Baza ( basis patellae) Vrh ( apex patellae) PATELLA .sezamoidna kost 2 bočne ivice •Spoljašnja (m.sezamoidna kost 2 strane – prednja i zadnja PREDNJA STRANA foramina nutricia ZADNJA STRANA\(facies articularis) *linea eminens patellae Spoljašnje polje je veće PATELLA .sezamoidna kost 2 strane – prednja i zadnja PREDNJA STRANA foramina nutricia ZADNJA STRANA\(facies articularis) *linea eminens patellae Spoljašnje polje je veće PATELLA .

PATELLA – položaj u zglobu kolena FEMUR I PATELLA KLINIČKA ANATOMIJA ISPITNA PITANJA Patella (morfologija i pripoji) Intertrohanterična fraktura i njena hirurška fiksacija Hirurška fiksacija femura i bilateralne frakture patellae Hirurška fiksacija fraktura femura i gornjeg okrajka tibiae 12 .

Prof. Koriscenjem metoda "Mitkovic" do sada je leceno preko 12. Tesla. bescementnih. član Srpske Akademije Medicinskih nauka. direktor ortopedsko-traumatološke klinike KC-a Niš. 13 .000 pacijenata. osteoartroze itd. ukljucujuci i u cilju povecanja rasta niskih osobai to kako koriscecem svojih dostignuca sa motorizovanim unutrasnjim fiksatorom. Dobitnik je brojnih međunarodnih i domaćih nagrada i priznanja (Zlatne medalje i plakete: EurekaBrisel. sa "Mitkovic" spoljnim fiksatorom i koriscenjem kombinacije spoljne i unutrasnje fiksacije Ugradnja vestackih kukova (cementnih. zatim kod reumatoid artrita.com profesor hirurgije na Medicinskom fakultetu u Nišu.com profesor hirurgije na Medicinskom fakultetu u Nišu. hibridnih. deformitete posle preloma. Instituta za Traumatologiju iz Rige. direktor ortopedsko-traumatološke klinike KC-a Niš. KC-a Niš i td Najvisi nivo hirurskog rada dostigao je u sledecim oblastima: * Korekcija razlicitih vrsta deformiteta ukljucujuci kongenitalne deformitete. kod urodjenih iscasenja i td. Produzenje ekstremiteta. dr Milorad Mitković Ortopedski hirurg mitkovic@gmail.) *Pronalasci Profesora Mitkovica su u rutinskoj primeni u 60 klinika. direktor ortopedsko-traumatološke klinike KC-a Niš.Mitkovićev spoljašnji i unutrašnji fiksator Post-traumatske frakture femura sa hirurškom fiksacijom Mitkovićev dinamički unutrašnji fiksator Mitkovićev spoljašnji i unutrašnji fiksator Prof.com profesor hirurgije na Medicinskom fakultetu u Nišu. Pupin. viziting profesor u Švajcarskoj član je svetskog udruženja ortopeda i traumatologa (SICOT). dr Milorad Mitković Ortopedski hirurg mitkovic@gmail. dr Milorad Mitković Ortopedski hirurg mitkovic@gmail. Predsednik sekcije ortopeda Srbije (1999-2001). Prof.

Femur Frakture hirurška tehnika • Retrogradni Intramedularni “ Nailing” – Supinatio – flexio kolena 50° vodi pristupu Blumensaat-ovoj liniji UGLOVI INKLINACIJE I TORZIJE FEMURA Morfometrijski parametri gornjeg okrajka femura Specifičnost vaskularizacije gornjeg okrajka femura ZNAČAJ OČUVANJA KRVNIH SUDOVA PRI HIRURŠKIM YAHVATIMA !!! Specifičnost vaskularizacije gornjeg okrajka femura ZNAČAJ OČUVANJA KRVNIH SUDOVA PRI HIRURŠKIM YAHVATIMA !!! 14 .

golenjača 15 .golenjača 1) KOSTI POTKOLENICE FIBULA .AVASKULARNA NEKROZA GLAVE FEMURA 1) KOSTIPOTKOLENICE FIBULA .lišnjača TIBIA .lišnjača TIBIA .

peroneus longus m. peroneus tertius FACIES POSTERIOR crista medialis LATERALNO POLJE m. extensor hallucis longus m. tibialis posterior FIBULA . peroneus longus m. EXTREMITAS PROXIMALIS 2.tibiofibularis proximalis) 2)Collum fibulae n. extensor digitorum longus m.FIBULA FIBULA spljašnja kost potkolenice duga kost DELOVI 1. flexor hallucis longus MEDIALNO POLJE m.extremitas proximalis CORPUS FIBULAE •3 STRANE •3 IVICE STRANE FACIES LATERALIS m. peroneus brevis FACIES MEDIALIS m. facies articularis malleoli lateralis 2. peroneus tertius FACIES POSTERIOR crista medialis LATERALNO POLJE m.extremitas distalis Malleolus lateralis 1. peroneus s. extensor digitorum longus m. CORPUS 3. extensor hallucis longus m. EXTREMITAS DISTALIS FIBULA . flexor hallucis longus MEDIALNO POLJE m. peroneus brevis FACIES MEDIALIS m. sulcus malleoli lateralis 16 . fibularis communis CORPUS FIBULAE •3 STRANE •3 IVICE STRANE FACIES LATERALIS m. tibialis posterior 1)Caput fibulae facies articularis capitis fibulae (art. fossa malleoli lateralis 3.

EXTREMITAS DISTALIS GOLENJAČA(TIBIA) GORNJI OKRAJAK ( EXTREMITAS PROXIMALIS) oblika 4 strane pitamide vrh se nastavlja telom GORNJA STRANA (BAZA) se naziva FACIES ARTICULARIS SUPERIOR facies articularis condyli lateralis facies articularis condyli medialis eminentia intercondilaris tuberculum inercondylare laerale tuberculum intercondylare mediale ispred i pozadi su 2 polja area intercondilaris anterior meniscus medialis .zadnji kraj SPOLJAŠNJA STRANA CONDYLUS LATERALIS facies articularis fibularis tuberculum tibiae . cruciatum anterius meniscus lateralis .prednji kraj lig. cruciatum anterius meniscus medialis . EXTREMITAS PROXIMALIS 2. CORPUS 3.TIBIA GOLENJAČA(TIBIA) unutrašnja kost potkolenice duga kost DELOVI 1. tractus iliotibialis fasciae latae GORNJA STRANA (BAZA) FACIES ARTICULARIS SUPERIOR TIBIAE Oštećeni lateralni meniscus Ruptura lig.prednji kraj area intercondilaris posterior meniscus medialis .zadnji kraj lig.crutiatum posterius GOLENJAČA(TIBIA) GORNJI OKRAJAK ( EXTREMITAS PROXIMALIS) oblika 4 strane pitamide vrh se nastavlja telom TIBIA –facies articularis superior 17 .

guščija noga ( 3 mišiča) m. bez mizićnih pripoja otud ime "golenjača SEM U GORNJEM DELU "PES ANSERINUS" . sartorius m.lateralno TIBIA DONJI OKRAJAK ( EXTREMITAS DISTALIS) oblik zarubljene 4 strane piramide .malleolus medialis -lig. sartorius m. tibialis posterior .tetiva SPOLJAŠNJA STRANA -incisura fibularis 18 . deltoideum .facies articularis malleoli medialis . flexor digitorum longus . quadriceps femoris) NAZAD FACIES POPLITEA m. semitendinosus m.Soleus CORPUS TIBIAE oblik trostrane prizme 3 strane 3 ivice STRANE FACIES MEDIALIS FACIES LATERALIS FACIES POSTERIOR IVICE MARGO ANTERIOR MARGO MEDIALIS MARGO INTEROSSEUS CORPUS TIBIAE FACIES MEDIALIS "GOLA".TIBIA CORPUS TIBIAE oblik trostrane prizme 3 strane 3 ivice STRANE FACIES MEDIALIS FACIES LATERALIS FACIES POSTERIOR IVICE MARGO ANTERIOR MARGOMEDIALIS MARGO INTEROSSEUS TIBIA / gornji okrajak UNUTRAŠNJA STRANA "PES ANSERINUS" .UNUTRAŠNJA STRANA . popliteus donje polje m.guščija noga ( 3 mišiča) m. Popliteus LINEA MUSCULI SOLEI m.sa spoljašnje strane -sulcus malleoli medialis . soleus) na gornje polje FACIES POPLITEA ( m.kod zadnje ivice m.DONJA STRANA ( BAZA) se naziva (FACIES ARTICULARIS INFERIOR) . semitendinosus m. greacilis FACIES LATERALIS m. greacilis NAPRED TUBEROSITAS TIBIAE lig patellae (m.medialno m. tibialis anterior FACIES POSTERIOR podeljena je sa kosom linijom LINEA MUSCULI SOLEI ( m.medialno m.lateralno CORPUS TIBIAE FACIES POSTERIOR podeljena je sa kosom linijom LINEA MUSCULI SOLEI ( m. popliteus) donje polje m. tibialis posterior . flexor digitorum longus . tibialis posterior . soleus) na gornje polje FACIES POPLITEA ( m.na unutrašnjoj strani .

superfitialis et profundus Frakture kostiju potkolenice (polomljene tibia i fibula) sa hirurškom fiksacijom KOSTI POTKOLENICE KLINIČKA ANATOMIJA 19 . Fibularis communis.TIBIA – pripoj mišića Odnosi kostijupotkolenice sa mekim tkivima i neurovaskularnim elementima Odnosi kostijupotkolenice sa neurovaskularnim elementima A.tibialis anterior et posterior / N.

Frakture kostiju potkolenice (polomljene tibia i fibula) sa hirurškom fiksacijom Frakture kostiju potkolenice (polomljene tibia i fibula) sa hirurškom fiksacijom Fraktura desnog skočnog zgloba Hirurška fiksacija distalnog okrajka desne fibulae i tibiae Stress Fracture Tibiae i Fibulae Frakture desne potkolenice sa hirurkom fiksacijom FRAKTURE LEVOG FEMURA I KOSTIJU DESNE POTKOLENICE preoperativno stanje hirurška fiksacija postoperativno stanje stanje nakon povrede hirurška fiksacija 20 .

rentgenski snimak 21 .Post-traumatske frakture potkolenica sa hirurškom fiksacijom Hirurška fiksacija bilateralnih fraktura kostiju potkolenice Post-traumatske frakture kostiju potkolenice – hirurška fiksacija Post-traumatske frakture kostiju potkolenice – hirurška fiksacija Post-traumatske frakture kostiju potkolenice – hirurška fiksacija Post-traumatske frakture kostiju potkolenice .