You are on page 1of 1

Signtake Resources Sdn. Bhd.

BORANG PENDAFTARAN PELANGGAN


I)

MAKLUMAT PERIBADI

a)

Nama Penuh (Huruf Besar):

b)

Jantina: Tarikh lahir.................. Umur:.............

c)

No. Kad pengenalan (Baru) :. (Lama)

d)

Nama syarikat : ..................................................

e)

Alamat surat menyurat :

H/P :
Telefon:

f)

E-mail :
Fax :

Aktiviti perniagaan:
.............................

II)

MAKLUMAT PENDIDIKAN TERTINGGI (Sila potong mana yang tidak berkenaan)

a)

Taraf Pendidikan Tertinggi : SIJIL/DIPLOMA/IJAZAH/LAIN-LAIN

b)

Institusi Pengajian: ..................................................................................................

c)

Bidang Pengajian:.

PENGAKUAN PEMOHON
Saya mengakui bahawa maklumat yang dikemukakan dalam borang permohonan ini adalah
benar.
Tarikh :

Tandatangan :