You are on page 1of 2

Novac vedski - ideje bosanske

Pie: Kris Babic Olssen http://www.sinteza.org/novac_svedski_ideje_bosanske.htm

Prema rijeima dr. Esada Melkia iz Centra za razvoj civilnog sektora svatko tko je ikad bio u BiH dulje od jednog dana, shvaa da je najvei problem Bosne i Hercegovine javna uprava. Nekom sa strane, neupuenom u mistino tkanje balkanskog orijenta teko je objasniti neto tako kompleksno i sofisticirano kao to je bosanskohercegovaka javna uprava. Zemlja od 3,8 milijuna stanovnika ima javnu upravu na kojoj bi joj pozavidjela najrazvijenije zemlje svijeta, a koja obuhvaa dravnu, entitetsku, kantonalnu, lokalnu upravu te distrikt Brko. Svaka od njih ima svoja ministarstva, pa ih je ukupno mnogo vie od svih skandinavskih drava zajedno. Tako, primjerice, uz 10 dravnih ministarstava, entitetska uprava BiH obuhvaa jo 16 ministarstava i vie drugih upravnih institucija Federacije Bosne i Hercegovine te 16 ministarstava i vie drugih upravnih institucija Republike Srpske, dok kantonalna uprava u Federaciji BiH obuhvaa takoer ministarstva i druge upravne institucije u Sarajevskom, Tuzlanskom, Zeniko-dobojskom, Hercegovako-neretljanskom, Zapadnohercegovakom, Bosansko-podrinjskom, Srednjobosanskom, Unsko-sanskom, Livanjskom i Posavskom kantonu dok prava Brko distrikta isto tako obuhvaa vie ministarstava i drugih upravnih institucija. I dok je veina evropskih promatraa odavno odustala od pokuaja da pronikne u orijentalne mandale bosanskohercegovake javne uprave, veani su odluiti taj suptilni mehanizam reformirati i podmazati odreenom koliinom novca. Tako je prije nekoliko dana ambasador Kraljevine vedske u BiH Bosse Hedberg potpisao s predsjedavajuim Vijea ministara BiH Vjekoslavom Bevandom Posebni sporazum za projekte/programe izmeu Vijea ministara BiH i Kraljevine vedske kojim se vedska obavezuje platiti 3,1 milijuna eura za reformu javne uprave u BiH. Ideja da stranci plaaju reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini nije nova. Sukladno prastarom i opepoznatom konceptu ideje nae novac va, jo 2007. godine osmiljen je koncept Fonda za reformu bosanskohercegovake javne uprave u koju bi inozemni donatori uplaivali dogovorene svote.

Proklamirani cilj ovog fonda je stvaranje moderne administracije osposobljene za preuzimanje i implementiranje evropskog zakonodavstva te da BiH postane dio evropskog administrativnog prostora. vedska se obvezala da e u prvoj fazi u Fond su uplatili jedan i po milijun eura, a u drugoj tri milijuna eura za period 2012., 2013. i 2014. godina. Budui da su veani i drugi donatori Fonda iskazali iznenaenje zbog injenice da nijedna od mnogobrojnih vlada u BiH nisu uope izdvajale novac iz svojih prorauna kao konkretan doprinos financiranju Fonda, ove je godine napravljen povijesni iskorak: bosanskohercegovaka Vlada u Fond za reformu bosanskohercegovake javne uprave uplatila 75 tisua eura, a Vlada je tom prilikom pozvala i sve ostale bosanskohercegovake vlade da slijede njihov primjer. Po prvi put u 5 godina, otkako je Fond ustrojen. Ambasador Hedberg je prigodom potpisivanja Sporazuma izjavio kako se vedska kao potpisnice sporazuma obavezala da e pomoi BiH u provoenju reforme javne uprave te osigurati harmonziran pristup i podrku implementaciji projekata u Bosni i Hercegovini. Mnogo toga preostalo uiniti, ne samo da bi se ispunila oekivanja Bruxellesa ve posebno oekivanja i naroda BiH. Mnoge znaajne reforme su neophodne za obine graane bez toga da su one dio agende prikljuivanja Evropskoj uniji, a BiH je do sada izgubila dosta dragocjenog vremena. vedska kao snaan zagovornik daljem proirenju EU i blizak prijatelj BiH je tu da pomogne Bosni i Hercegovini. Meu mnogim sektorima u kojima je reforma neophodna, osobito vezano za suradnju s ogromnom mainerijom EU, meu tim sektorima je i javna uprava, a ova je injenica takoer spomenuta i naglaena u Izvjetaju o napretku. Svrha potpisivanja Sporazuma je da se pomogne BiH u provoenju onog to mi zovemo reformu u vlasnitvu, ime bi se omoguilo raznim administrativnim nivoima u zemlji da usvoje i provedu zakonsku teevinu EU. Drugi dio je da se na neki nain osigura harmoniziran pristup u cijeloj zemlji o pitanju provoenja razliitih projekata koji su navedeni u posebnim planovima akcije I i II. Na doprinos ovoj fazi je oko 3,1 milijuna eura koji e se isplaivati u tranama u naredne tri godine, izjavio je ambasador Hedberg. Bosanskohercegovaka strana predvoena predsjedavajuim Vijea ministara BiH Vjekoslavom Bevandom je primila sa zahvalnou vedsku donaciju kako bi nastavila reformu dravne uprave koja traje koliko i drava i trajat e dok god bude inozemnih donatora spremnih da tu reformu financijski pomau.