You are on page 1of 1

FZK5505 Nkleer Modeller Fizik Anabilim Dal

Dersin Dnemi / Dzeyi Dersin Kodu ve Ad Kredisi / ECTS Kredisi Dersin zellii Gz / Yksek Lisans FZK5505 Nkleer Modeller 3.0 / 5.0 Semeli

Dersin Amac ve Hedefi Nkleer Fizik alannda lisans st renim yapmak isteyen rencilere bilinmesi gerek temel ekirdek modellerini kavramasn salamak Dersin erii ekirdek Yaps Temel Modeller Shell Modeli Kollektif Model Fermi Gaz Modeli Bileik ekirdek Modeli Dorudan Etkileme Modeli Optik Model zel Modeller (Rotasyonel Model, Vibrasyonel Model, Nillson Model, Alfa Parack Modeli, Bozon Modeli) Dersin n art / neriler Lisans seviyesinde ekirdek Fizii dersini alm olmal, yeterli kuantum mekanii bilgisine sahip olmaldr. . Kaynaklar Fundamentals of Nuclear Physics, Atam. P. Arya, Allyn and Bacon, Boston (1966) Nuclear Models, Walter Greiner and Joachim A. Maruhn Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1996, retme ekli Ders teorik olarak aktif ve pasif teknikleriyle verilecektir. Deerlendirme dev %50 Yaryl Sonu Deerlendirmesi %50 Eitim Dili Trke renme

Dersin retim yesi Prof. Dr. Gkay KAYNAK Dersin web sayfas --letiim 0 224 29 41777 / e-posta: kaynak@uludag.edu.tr

Ders 1. 2. 3. 4.

Bilgi formu hazrlanmasnda dikkat edilecek noktalar: Kenar boluklar: Sa, Sol, st ve Alt: 2.5 cm Dersin Kodu ve Ad: 16 punto ve Bold Anabilim Dal : 16 punto ve Bold ve Italic Formun hazrlanmasnda Cambria yaz tipi seilmeli ve 11 punto kullanlmaldr.