You are on page 1of 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Nama Guru : Muhammad Zufar bin Abdul Razak Tarikh Hari : 13/02/2012 : Isnin Kelas Masa Sekolah : 5 Ikhlas : 8.30-9.30 : Sekolah Kebangsaan Sungai Rawang

KUMPULAN

BEN10

ULTRAMEN

DORAEMON

Nama Murid

1. Iwanis 2. Luqman

3. Syamimi 4. Aidil

5. Ismail 6. Haziq

Tajuk/Tema

Alam Haiwan

Kemahiran

(Kemahiran 20) Perkataan KVK+KVKK 20.3 Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkataan

(Kemahiran 19) Perkataan V+KVKK 19.3 Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkataan

(Kemahiran 18) Perkataan KV+KVKK 18.3 Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkataan.

Hasil Pembelajaran:

1. Murid

boleh

memadankan 1. Memadankan kurangnya dua

sekurang- 1. Murid dapat memadankan suku suku kata kata KV+KVKK untuk membentuk

sekurang-kurangnya 4 dari 5 suku

kata yang dipaparkan guru di hadapan kelas. Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 2. Murid dapat mengeja sekurangkurangnya dua daripada tiga suku kata yang telah dibentuk dengan betul.

daripada tiga suku kata V+KVKK sehingga yang terbentuk perkataan

perkataan yang bermakna pada gambar yang telah disediakan.

bermakna

berdasarkan 2. Mengeja 3 daripada 5 perkataan berdasarkan gambar yang telah disediakan oleh guru.

gambar yang disediakan dengan betul.

2. Mengeja

sekurang-kurangnya

tiga daripada lima suku kata yang betul. telah dibentuk dengan

Pengetahuan Sedia Ada: Murid sudah menguasai Murid sudah menguasai (kemahiran18) KV+KVKK Murid sudah menguasai

(kemahiran19) V+KVKK

(kemahiran17) KVKK

Bahan Bantu Mengajar

Kad gambar Kad perkataan Pensel warna Kad manila

Pen marker Gunting Lembaran kerja

Nilai Murni

Bekerjasama Tolong Menolong Menghargai

Kemahiran Berfikir

Menjana Idea Menyenaraikan Mengkategori

LANGKAH PENGAJARAN

LANGKAH

BEN10

ULTRAMEN

DORAEMON

Set induksi 5 minit

1. Murid diminta berada dalam kumpulan masing-masing mengikut tahap kemahiran yang telah ditetapkan 2. Guru memperkenalkan beberapa gambar kepada murid-murid 3. Guru bersoal jawab dengan murid seperti:

a) Haiwan apakah yang selalu dipelihara di rumah? Jangkaan jawapan : kucing, arnab. 4. Guru menasihati murid supaya kasih kepada haiwan. 5. Guru mengaitkan aktiviti soal jawab dengan isi pelajaran yang akan disampaikan dalam sesi Pengajaran dan Pengajaran (P&P) pada hari ini.

KUMPULAN

BEN10

ULTRAMEN

DORAEMON

Langkah 1 15 minit

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Murid melihat kad gambar yang ditunjukkan oleh guru satu demi satu iaitu kad gambar : a) Kucing b) Burung c) payung d) udang e) abang 2. Kemudian, guru meminta seorang murid menulis perkataan yang disebut oleh guru. 3. Setiap murid diberi peluang ke hadapan untuk menulis perkataan pada papan putih berdasarkan gambar yang ditunjukkan oleh guru. 4. Murid mengikut guru mengeja suku kata dan menyebut perkataan yang terdapat pada papan putih.

KUMPULAN

BEN10

ULTRAMEN

DORAEMON

Langkah 2 15 minit

LEMBARAN KERJA

PERMAINAN

1. Murid

diminta

menjawab 1. Murid diminta berkumpul di hadapan kelas dan duduk di atas tikar yang disediakan. 2. Murid mencari kad gambar pada ruang yang telah disediakan guru,

lembaran kerja.

(Lembaran Kerja )

manakala rakannya mencari kad perkataan yang sesuai dengan gambar. 3. Murid seterusnya menyebut perkataan yang telah disediakan.

KUMPULAN

BEN10

ULTRAMEN

DORAEMON

Langkah 3 15 minit

PERMAINAN

LEMBARAN KERJA

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1. Murid diminta berkumpul di 1. Murid hadapan kelas dan duduk di atas tikar yang disediakan. 2. Murid pada mencari ruang kad yang gambar telah

diminta

menjawab

1. Murid melihat kad gambar yang ditunjukkan oleh guru satu demi satu iaitu kad gambar : 2. Kemudian, seorang guru murid meminta menulis

lembaran kerja.

disediakan rakannya

guru,

manakala kad

mencari

perkataan yang disebut oleh guru. 3. Murid mengikut suku kata guru dan

perkataan yang sesuai dengan gambar. 3. Murid seterusnya yang menyebut telah

mengeja

perkataan disediakan.

menyebut perkataan yang terdapat pada papan putih

4. Kemudian, murid mengeja suku kata yang telah

dibentuk

beramai-ramai

berulang kali.. 5. Langkah dua hingga enam diulang sehingga habis kad gambar yang ditunjukkan

oleh guru.

Penutup 10 minit

Kognitif: 1. Guru membuat soal jawab dengan murid-murid tentang perkataan yang telah dipelajari . Apakah perkataan yang telah kita pelajari pada hari ini? 2. Guru merumuskan isi pelajaran pada hari ini kepada murid-murid.

Sosial : 1. Guru mengucapkan tahniah kepada semua murid kerana memberikan kerjasama yang baik. 2. Murid bertepuk tangan kerana berjaya mengikuti pembelajaran pada hari tersebut. 3. Guru memberi hadiah berbentuk token kepada murid-murid.

Refleksi : ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ Komen Pensyarah Pembimbing : ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________