You are on page 1of 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Nama Guru : Muhammad Zufar bin Abdul Razak Tarikh Hari : 14/02/2012 : Selasa Kelas Masa Sekolah : 5 Ikhlas : 9.00-10.00 : Sekolah Kebangsaan Sungai Rawang

KUMPULAN

BEN10

ULTRAMEN

DORAEMON

Nama Murid

1. Iwanis 2. Luqman

3. Syamimi 4. Aidil

5. Ismail 6. Haziq

Tajuk/Tema

Alam Haiwan

Kemahiran

(Kemahiran 20) Perkataan KVK+KVKK 20.7 Memahamkan ayat-ayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek

(Kemahiran 19) Perkataan V+KVKK 19.4 latih tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.

(Kemahiran 18) Perkataan KV+KVKK 18.4 latih tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.

Hasil

1. Murid

boleh membaca

empat 1. Memadankan

sekurang- 1. Murid dapat memadankan suku

Pembelajaran:

daripada lima ayat yang yang dipaparkan guru.

kurangnya

dua

suku

kata

kata KV+KVKK untuk membentuk perkataan yang bermakna pada gambar yang telah disediakan. dapat mengeja dan

daripada tiga suku kata V+KVKK sehingga terbentuk perkataan

Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :

2. Murid

dapat

menjawab

yang

bermakna

berdasarkan 2. Murid

daripada 5 soalan yang telah dibaca pada buku latihan.

gambar yang disediakan dengan betul.

menyebut 3 daripada 5 perkataan berdasarkan gambar yang telah disediakan oleh guru.

2. Mengeja

dan

menyebut empat

sekurang-kurangnya

daripada lima suku kata yang telah dibentuk dengan betul.

Pengetahuan Sedia Ada: Murid sudah menguasai Murid sudah menguasai (kemahiran18) KV+KVKK Murid sudah menguasai

(kemahiran19) V+KVKK

(kemahiran17) KVKK

Bahan Bantu Mengajar

Kad gambar Kad perkataan Pensel warna

Sampul surat Kad manila Pen marker Gunting Lembaran kerja

Nilai Murni

Bekerjasama Tolong Menolong Menghargai

Kemahiran Berfikir

Menjana Idea Menyenaraikan Mengkategori

LANGKAH PENGAJARAN

LANGKAH

BEN10

ULTRAMEN

DORAEMON

Set induksi

1. Murid diminta berada dalam kumpulan masing-masing mengikut tahap kemahiran yang telah ditetapkan

5 minit

2. Guru melukis beberapa gambar haiwan yang telah dipelajari pada pnp yang lepas. 3. Guru bersoal jawab dengan murid seperti: a) Haiwan apakah yang terdapat pada papan putih? Jangkaan jawapan : udang, harimau 4. Beberapa orang murid menulis perkataan yang telah dilukis oleh guru. 5. Guru mengaitkan aktiviti soal jawab dengan isi pelajaran yang akan disampaikan dalam sesi Pengajaran dan Pengajaran (P&P) pada hari ini.

KUMPULAN

BEN10

ULTRAMEN

DORAEMON

Langkah 1 15 minit

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Murid melihat kad gambar yang ditunjukkan oleh guru satu demi satu iaitu kad gambar : a) Kucing b) Burung c) payung d) udang e) abang 2. Guru menulis beberapa ayat mudah berdasarkan gambar yang telah dipaparkan. 3. Beberapa orang murid membaca ayat mudah yang ditulis oleh guru.

KUMPULAN

BEN10

ULTRAMEN

DORAEMON

Langkah 2 15 minit

LEMBARAN KERJA

PERMAINAN

1. Murid

diminta

menjawab 1. Murid diminta berkumpul di hadapan kelas dan duduk di atas tikar yang disediakan. 2. Murid diagihkan mengikut kumpulan yang telah ditetapkan.

lembaran kerja.

(Lembaran Kerja )

3. Seorang murid disediakan.

mengambil kad perkataan dari kotak yang telah

4. Murid tersebut membuat aksi untuk diteka oleh rakannya. 5. Proses itu diulangi sehingga habis semua kad perkataan.

KUMPULAN

BEN10

ULTRAMEN

DORAEMON

Langkah 3

PERMAINAN

LEMBARAN KERJA

PENGAJARAN DAN

15 minit 1. Murid diminta berkumpul di 1. Murid hadapan kelas dan duduk di atas tikar yang disediakan. 2. Murid diagihkan yang mengikut telah diminta menjawab

PEMBELAJARAN 1. Murid melihat kad gambar yang ditunjukkan oleh guru satu demi satu iaitu kad gambar : 2. Kemudian, seorang mengambil dari kotak guru murid meminta menulis

lembaran kerja.

kumpulan ditetapkan.

3. Seorang murid kad perkataan

perkataan yang disebut oleh guru. 3. Murid mengeja mengikut suku kata guru dan

yang telah disediakan. 4. Murid tersebut membuat aksi untuk diteka oleh rakannya. 5. Proses itu diulangi sehingga habis semua kad perkataan.

menyebut perkataan yang terdapat pada papan putih

4. Kemudian, murid mengeja suku kata yang telah

dibentuk

beramai-ramai

berulang kali.. 5. Langkah dua hingga enam diulang sehingga habis kad gambar yang ditunjukkan

oleh guru.

Penutup 10 minit

Kognitif: 1. Murid menyebut perkataan yang telah dipelajari pada hari ini. 2. Murid menulis semula ayat mudah yang ditulis oleh guru. 3. Guru merumuskan isi pelajaran pada hari ini kepada murid-murid.

Sosial : 1. Guru mengucapkan tahniah kepada semua murid kerana memberikan kerjasama yang baik. 2. Murid bertepuk tangan kerana berjaya mengikuti pembelajaran pada hari tersebut. 3. Guru memberi hadiah berbentuk token kepada murid-murid.

Refleksi : ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ Komen Pensyarah Pembimbing : ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________