You are on page 1of 37

hng dn iu chnh my RICOH af 1060

1.Khi thay th cp ko dn scanner pha trong hoc pha ngoi :

Nhng iu chnh sau khi thay th.

1. iu chnh v tr ca dn gng s 1,s 2 bng cch ko dn gng s 1 vo v tr cht c cht (A) pha trc sau vn cht vt c nh (B) vo cp ko . 2. sau dch cuyn b gng s 2 vo v tr cm c cht (A) pha sau sau vn cht vt gi b gng s 2 vi cp ko.

2. Thay th khi LD (E) :

1. Bt buc phi t SP3901 v v tr ON. 2. Ci t tham s dng th 2 ghi trong tem dn khi LD theo th t t tri qua phi vo cc m tng ng SP2115 001 , 002 , 003.

iu chnh Cn bng sau khi thay th khi LD (tip theo):

3. Vo m SP2902 003 018 in mt bn test mu vo kh giy A4.

iu chnh Cn bng sau khi thay th khi LD (tip theo):

4. Nu bn in test b lch nh hnh v trn phi iu chnh cn bng tr li. 5. iu chnh cn bng : ni cc vt sau dnh chuyn khi LD sao in bn test tha mn: - Khong cch (A) 1mm. Nu khng t phi dch chuyn LD v pha sau . - Khong cch (B) 1mm. Nu khng t phi dch chuyn LD v pha trc .

3. Khi thay th khi t :

1. In mt bn test kim tra trn my c khi t nu bn chp bnh thng. 2. sau vo m SP2220 trn my bnh thng v ghi li gi tr VREF ca my . 3. Thay khi t ca my tt vo my cn thay th khi t. 4. Sau vo m SP2220 ci t gi tr VREF ghi vo my cn thay.

4. Thay dy cao p sc :

Sau khi thay dy cao p sc phi vo m SP2001 001 iu chnh li gi tr ca cao p sc.

5. Thay trng :

1. Vo m SP2001 001 a v gi tr mc nh. 2. Ci SP3901 v ON SP2962 t ng iu chnh tham s theo trng.

5. Thay th sensor o in th mt trng (A)

Bt buc phi t SP3901 v ON SP2962 t ng iu chnh tham s khi c trng.

6. Thay th ID sensor (A)

1. Phi vo SP3901 ci v ON. 2. Vo SP3001 001 iu chnh t ng gi tr ban u ca ID sensor.

7. Thay th bt t (E).

1. Sau khi thay t bt buc phi thc hin m SP2801.

8. Thay th TD sensor (A).

1. Phi t SP3901 v ON. 2. Thc hin m SP2801 ly tham s ban u ca TD sensor.

9. Thay cun giy lau trc sy.

1. Khi ht giy lau sy my s bo SC550. 2. Sau khi thay giy lau phi vo m SP1902 001 t li tham s cho giy lau sy. 3. Ch khi thc hin m xa b nh SP5801 cng phi vo m SP1901 001 t li tham s cho giy lau trc sy.

10. iu chnh lc p ca trc p ln trc sy

1. Tin hnh copy mt bn A4 khi giy nm trong khi sy th tt my. 2. Sau khi ly t giy nm trong khi sy ra tin hnh o khong cch (A)= 9.0 0.7mm. 3. Nu khong cch (A) khng tha mn phi iu chnh cng ca l xo (B). 4. Ch : Phi ci t nhit sy SP1105 tng ng vi giy th.

11. iu chnh v tr ca chn kh giy trong Duplex.

1. Ni lng vt (A) tm nha gi dy cua roa c th t do. 2. Dch tm (B) sang tri hoc sang phi sao cho chn giy nm ng v tr ban u, sau vn cht vt (A).

12. iu chnh kh giy khay 1.

1. Vo m SP5959 001. 2. Sau ci t kh giy nh bng trn.

13. iu chnh lc p ca bnh xe nhn giy.

1. Ni vt hm (A). 2. Dch bnh rng (B) sang tri l gim lc p chy giy dy. 3. Dch bnh rng (B) sang phi l Tng lc p chy giy mng.

14. iu chnh kh giy ca khay tay.

1. Vo m SP1904 001 v y chn giy khay tay vo v tr nh nht sau nhn OK. 2. Vo m SP1904 002 v y chn giy khay tay vo v tr ln nht sau nhn OK.

15. iu chnh lc p ca bnh xe nhn giy khay tay.

1. Tho phanh hm v tho cht hn ch bnh rng (A). 2. Dch bnh rng (A) sang tri tng lc p ca bnh xe nhn giy.

16. Thay bng BCU (B).

Sau khi thay th phi thc hin m SP3001 002 ly li gi tr ban u ca ID sensor.

17. Thay bng iu khin (C).

Thay bng iu khin (C) , phi lp NVRAM ca bng c vo bng mi.

18.Khi thay NVRAM hoc HDD.

Khi thay NVRAM hoc HDD ti liu trong Server s b xo. Bi vy phI chn thi im thch hp nht thay. Sau khi thay phI Format ton b HDD _ SP5832 001

19. Thay NVRAM :

1. Vo SP5990 001 in bo co SMC. 2. Tho np y khe cm th nh (A) vo bng iu khin. 3. Vo m SP5824 copy tham s vo th nh. 4. Tt my rt dy ngun ra khi in tho NVRAM (B). 5. Lp NVRAM (B) mi vo bng iu khin. 6. Ni dy ngun v bt in ngun ca my. 7. Thc hin m xo b nh SP5801. 8. Thc hin m SP5825 copy tham s ca NVRAM c vo NVRAM mi. 9. Sau tt my bt li. 10. Vo m SP5590 in bo co v so snh 11. Thc hin m SP3001 002 ly li gi tr ban u ca TD sensor. 12. Thc hin m SP5907 ghi nhn hiu v tn my.

20. iu chnh hnh nh khi copy/in.

iu kin phi iu chnh hnh nh . Sau khi thay cc vt t thuc cc khi sau phI iu chnh hnh nh : - Cp ko dn scanner. - Khi thu knh. - ng c scanner. - ng c gng nhiu cnh. - Chn kh giy ca khay kp. - Xo ton b b nh ca my.

a. In bn test kim tra.

1. Vo m SP2902 003 No 11 in bn test kim tra. 2. Sau khi in xong phI a SP2902 003 v v tr 0.

b. iu chnh cnh trc v hai cnh bn.

1. iu chnh cnh trc bng m SP1001 sao cho A = 3 2 mm. 2. iu chnh cnh bn bng m SP1002 theo bng trn.

C. iu chnh cnh trc cnh sau v cnh trI cnh phi.

iu chnh cnh rng ca cnh trc, cnh sau , cnh bn trI v cnh bn phI bng m SP2001.

d. iu chnh un cong ca giy

iu chnh un cong ca giy cc khay bng m SP1003 trong bng trn.

21.iu chnh hnh nh khi scanner khi s dng np y bn gc :

1. iu chnh bin trc (A) khi scanner bng m SP4010. 2. iu chnh cnh bn (B) khi scanner bng m SP4011.

iu chnh co scanner dn chnh :

1. in bn test mu bng m SP2902 003 No05, 2. iu chnh scan chnh bng m SP2909 003 sao cho tho mn A = 2%.

iu chnh co dn scanner ph :

1. Ly bn test t vo mt knh v thc hin scanner. 2. iu chnh scanner ph bng m SP4008 . Thng s k thut cho php 0.9%.

22. iu chnh khi scanner qua ADF.

1. iu chnh dng k dc en : SP4018 : iu chnh trc quang Scanner. - SP4018 003 : iu chnh v tr dng scanner. - SP4018 004 : Tham s c nh trong my.

iu chnh khi scanner qua ADF.(tip theo)


2. iu chnh lch giy khi scanner.

lch theo chiu dc cho php : 0.5/200mm. Nu khng t tiu chun phI Ni vt (A) v iu chnh v tr ca ADF.

iu chnh khi scanner qua ADF.(tip theo)


Sau khi iu chnh v tr ca ADF iu chnh theo SP6006 :

23. iu chnh tm mn hin th phm bm cm ng :

1.Bm phm sau bm v bm gi 5 sec m Self diagnostics menu. 2.Mn hin th s hin th :

3. Bm vo phm Touch screen Adjust hoc phm trn mn hnh sau :

iu chnh tm mn hin th phm bm cm ng (tip theo)

4. Dng bt bm vo phm bn tri. 5. Dng bt bm vo phm bn phi. 6. Dng bt dch du (+) vo ng tm mn hnh. 7. Nhn phm OK trn mn hin th hoc phm 8. Nhn phm Exit ng mn hnh iu chnh li.