You are on page 1of 9

'SAIFUL HUKAMA

Friday, October 8, 2010


Pedoman Dzikir Majelis Dzikir Ash-Habul Karomah..1. Keselamatan atasmu wahai utusan Allah. 3 x
2. Keselamatan atasmu wahai kekasih Allah. 3x


.Keselamatan atasmu wahai tuan para nabi dan utusan. 3x


.
.

3.

4. Keselamatan atasmu wahai nabi Muhammad SAW. 3x

5. Keselamatan atasmu wahai yang punya keutamaan. 1x


6. Keselamatan atasmu wahai yang punya kemuliaan. 1x

7. Keselamatan atasmu wahai raja para wali, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailaniy. 1x

8. Keselamatan atas kamu sekalian wahai seluruh para wali dari petama sapai terakhir, modah-modahan Allah
meridoi mereka. 1x
9. Saya mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung. 7x

10. Saya bersaksi tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Yang Esa titiada sekutu bagi-Nya, dan
saya bersaksi bahwa Muahmmad. 3x

.
.

11. Tuhan kami, Engkau adalah tujuanku dan keridoan-Mu yang kami cari, berilah kepada kami kecintaan-Mu
serta makrifat-Mu. 2x

.
) (

) (


12. Tuhan kami, Engkau adalah tujuanku dan keridoan-Mu yang kami cari, berilah kepada kami kecintaan-Mu
(Ya Allah x) serta makrifat-Mu (Ya Allah 3x). 1x
Untuk ziarah kubur ditambah:


.
kesejahteraan senantiasa tetap bagi kalian wahai ahli kubur dari orang-orang mukminin dan

Semoga
muslimin. Insya Allah kami akan bertemu dengan kalian, kami mohon keselamatan kepada Allah SWT.,
untuk kami dan untuk kalian.
Apabila yang diziariahi termasuk waliyullah, maka ditambah salam berikut ini:

).......(.
Salam sejahtera kepada engkau ya Wali Allah ............ yang berkaromah, kami datang untuk berziarah di
tempat makam ini, kami berdoa untukmu bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad
utusan Allah.

1.


) (.
.

Kepada haribaan nabi yang terpilih junjungan dan kecintaan kami Rasulullah Muhammad SAW.,. modahmodahan Allah memberikan rahmat, keselamatan kepada beliau dan kepada keluarga, para sahabat serta
ahli baitnya.

2.

3..) (.


Kemudian kepada semua para Nabi, Rasul dan semua Malaikat Muqarrabin Kurubiyyin, khususnya
malaikat Jibril. Mikail, Israfil, dan Azrail., dan kepada malaikat yang bersemayam di langit dan semua
malaikat yang berada di darat dan di laut.

) (.Kemudian kepada semua shahabat Rasulullalullah terdiri dari Shahabat Anshar, Ahli Uhud, Ahlii Badar

dan Ahli Baiatur Ridhwan,khusus kepada yang mulia Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali serta Ahli Bait
Rasulullah khusus sayidina Hasan dan Husain serta Sitti Fatimah Az-Zahra dan kepada yang mulia semua
istri-istri Rasulullah, yaitu Ibu daripada orang mukmin

4.

5.


) (.

Kemudian kepada para arwah Empat Imam Mujtahid, ahli Qiraat, Ahli Tafsir, Ahli Hadits dan para Ulama
yang mengamalkan ilmunya dari timur dan barat. Semoga Allah mengampuni, menyayangi, dan
mengangkat derajat mereka di dalam surga.

.

,) (.

Kemudian kepada semua guru-guru kami para wali, Nuqaba, Nujaba, Aqraab, Autad, Abdal, Ghauts,
Rijalul Ghaib, Qutub Zaman berikut arwah mereka dimana saja berada baik di timur, di barat maupun di
darat dan di laut. Khusunya keharibaan Rajanya para wali Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Aljilani, dan
kepada yang mulia Qutub Zaman Ahmad Al Badwi, Qutub Zaman Ibrahim Ad-Dasuki, Qutub Zaman
Ahmad Ar-Rifai, Qutub Auliya Abu Hasan As-Syadzili.modah-modahan Allah meridhoi mereka


) (.

6.

Kemudian kepada arwah guru-guru dzikir dan tauhid, nenek moyang dan keturunannya yang telah
mengijazahkan kepada kami dan kepadanya, berikut kepada arwah kedua orang tua kami dan orang tua
mereka, Modah-modahan Allah mengembalikan barokah, asrar (rahasia) dan ilmu-ilmu mereka kepada
kami dan memberikan pertolongan dengan pertolongan mereka dan memberikan perlindungan dengan
perlindungan mereka didalam agama, dunia dan akhirat.

) (.

Kemudian kepada arwah bapak-ibu kami, saudara laki-laki dan saudara perempuan kami, saudara bapak


7.

laki-laki dan saudara bapak perempuan kami, saudara ibu laki-laki dan saudara ibu perempuan kami,
nenek laki-laki dan nenek perempuan kami, guru dan guru-guru kami dari orang Islam laki-laki, perempuan,
mukmin laki-laki, mukmin perempuan yang hidup maupun yang mati. Semoga Allah mencurahkan kasih
sayang dan amunan-Nya kepada mereka serta menempatkan mereka di dalam surga dengan kasih
sayang-Nya.
8.

9.

) (. .

Kemudian kami haturkan pahala Fatihah kepada khadam hari ini
) (.

Dengan berkat Alfatihah ini, kami memohon kepada Allah agar menyampaikan semua maksud dan
mengabulkan hajat kami serta menetapkan keselamatan kepada kami dari kejahatan jin dan manusia dan
orang-orang yang berkehendak jahat kepada kami.1. Surat Al-Ikhas
2. Surat Al-Falaq
3. Surat An-Nas
4. Surat Al-Fatihah

7x
1x
1x
3x.
.

.
.

.
.

.

.
.

.
.

.
.


.
.


.


.
.


.


.
.
.

.
( )

( )


.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

.


.
..
...


.


.


.
.

.
.


.
.
.
.


( )

( )

)
(

. ( )
..

.


.
.

.

( )
.

)
(

*


*

) (
.

Posted by Harfa el-Hasaniy at 8:15 PM


Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
Labels: dzikir
No comments:
Post a Comment
Newer Post Older Post Home
Subscribe to: Post Comments (Atom)

Penelusuran

Labels

Agenda Kegiatan (1)


Artikel (1)
dzikir (14)
Renungan (3)

Blog Archive

2011 (5)

2010 (16)
o December (2)
o October (11)
AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH
Sifat Riya (Virus bagi Manusia)
CARA PRAKTIS MENGHITUNG SELAMATAN ORANG
MENINGGAL
Pengalaman Spritual di Area Pesarean Kanjeng Suna...
TUJUH PERJANJIAN NABI SULAIMAN AS.
PENGARUH DZIKIR PADA KEHIDUPAN
AMALAN, HIZIB DAN AZIMAT
Pedoman Dzikir Majelis Dzikir Ash-Habul Karomah

Hizib Hirzul Jausyan Kabir, Syekh Mahrus Ali Lirbo...


Undangan
Ilmu Khadam
September (3)

Harfa el-Hasaniy
View my complete profile

Pengunjung
21971
Picture Window template. Powered by Blogger.