You are on page 1of 28

IMSEL DOKMAN HAZIRLAMA BIL

SCIENTIFIC WORKPLACE 5.5 GR.GR. SLEYMAN CENGIZ


ANKIRI KARATEK N IN IVERS ITES I

DERS 1

scengiz.blogspot.com (Matematik)

MAT421

DERS 1

1 / 15

DERS IN IER IGI


Yaz m genel zellikleri l n Dokman oluturma s Matematiksel yaz teknikleri m Dokmanekillendirme s Dokmanbasma ve baskzellikleri Grak ve tablo oluturma s Matematiksel hesaplama teknikleri Stil uygulamalar Paket uygulamalar

scengiz.blogspot.com (Matematik)

MAT421

DERS 1

2 / 15

TEMEL ZELL IKLER


Mant ksal dizaynsayesinde yazma ile biimlendirme ilemlerini ay r s r

scengiz.blogspot.com (Matematik)

MAT421

DERS 1

3 / 15

TEMEL ZELL IKLER


Mant ksal dizaynsayesinde yazma ile biimlendirme ilemlerini ay r s r Al olduunuz Windows uygulamalar benzediinden kullan k s g na g m kolay ve pratiktir

scengiz.blogspot.com (Matematik)

MAT421

DERS 1

3 / 15

TEMEL ZELL IKLER


Mant ksal dizaynsayesinde yazma ile biimlendirme ilemlerini ay r s r Al olduunuz Windows uygulamalar benzediinden kullan k s g na g m kolay ve pratiktir Yazve matematik yan yana bulunur

scengiz.blogspot.com (Matematik)

MAT421

DERS 1

3 / 15

TEMEL ZELL IKLER


Mant ksal dizaynsayesinde yazma ile biimlendirme ilemlerini ay r s r Al olduunuz Windows uygulamalar benzediinden kullan k s g na g m kolay ve pratiktir Yazve matematik yan yana bulunur Sadece yazma ilemi deil aynsayfada matematiksel hesaplama ve s g grak izimi de yap labilir

scengiz.blogspot.com (Matematik)

MAT421

DERS 1

3 / 15

TEMEL ZELL IKLER


Mant ksal dizaynsayesinde yazma ile biimlendirme ilemlerini ay r s r Al olduunuz Windows uygulamalar benzediinden kullan k s g na g m kolay ve pratiktir Yazve matematik yan yana bulunur Sadece yazma ilemi deil aynsayfada matematiksel hesaplama ve s g grak izimi de yap labilir Sablonlar sayesinde otomatik ve kolayca biimlendirilmi, bask haz s ya r dokmanlar haz rlan r

scengiz.blogspot.com (Matematik)

MAT421

DERS 1

3 / 15

YAZILIMIN GENEL ZELL IKLER I

scengiz.blogspot.com (Matematik)

MAT421

DERS 1

4 / 15

YAZILIMIN GENEL ZELL IKLER I

File (Dosya): A, kaydet, yazd vb. dosya ilemleri r s

scengiz.blogspot.com (Matematik)

MAT421

DERS 1

5 / 15

YAZILIMIN GENEL ZELL IKLER I

File (Dosya): A, kaydet, yazd vb. dosya ilemleri r s Edit (Dzenle): Yaz ydzenle, sil, kopyala vb. ilemler; bulma, s deitirme, geri alma ilemleri gs s

scengiz.blogspot.com (Matematik)

MAT421

DERS 1

5 / 15

YAZILIMIN GENEL ZELL IKLER I

File (Dosya): A, kaydet, yazd vb. dosya ilemleri r s Edit (Dzenle): Yaz ydzenle, sil, kopyala vb. ilemler; bulma, s deitirme, geri alma ilemleri gs s Insert (Ekle): Matematiksel nesneler ve yazma ileminde ait zel s iaret, not, forml ekleme s

scengiz.blogspot.com (Matematik)

MAT421

DERS 1

5 / 15

YAZILIMIN GENEL ZELL IKLER I

File (Dosya): A, kaydet, yazd vb. dosya ilemleri r s Edit (Dzenle): Yaz ydzenle, sil, kopyala vb. ilemler; bulma, s deitirme, geri alma ilemleri gs s Insert (Ekle): Matematiksel nesneler ve yazma ileminde ait zel s iaret, not, forml ekleme s View (Grnm): Pencere ve ara ubuklar n grnmlerini n ayarlama

scengiz.blogspot.com (Matematik)

MAT421

DERS 1

5 / 15

YAZILIMIN GENEL ZELL IKLER I

File (Dosya): A, kaydet, yazd vb. dosya ilemleri r s Edit (Dzenle): Yaz ydzenle, sil, kopyala vb. ilemler; bulma, s deitirme, geri alma ilemleri gs s Insert (Ekle): Matematiksel nesneler ve yazma ileminde ait zel s iaret, not, forml ekleme s View (Grnm): Pencere ve ara ubuklar n grnmlerini n ayarlama Go (Git): Dokman farklblmlerine ani eriim, gemii izleme n s s

scengiz.blogspot.com (Matematik)

MAT421

DERS 1

5 / 15

YAZILIMIN GENEL ZELL IKLER I

File (Dosya): A, kaydet, yazd vb. dosya ilemleri r s Edit (Dzenle): Yaz ydzenle, sil, kopyala vb. ilemler; bulma, s deitirme, geri alma ilemleri gs s Insert (Ekle): Matematiksel nesneler ve yazma ileminde ait zel s iaret, not, forml ekleme s View (Grnm): Pencere ve ara ubuklar n grnmlerini n ayarlama Go (Git): Dokman farklblmlerine ani eriim, gemii izleme n s s Tag (Etiket): Etiket dzenleme ve uygulama

scengiz.blogspot.com (Matematik)

MAT421

DERS 1

5 / 15

YAZILIMIN GENEL ZELL IKLER I

Typeset (Dizgi): Yaz ydizgiye haz rlama, dizgi seeneklerini dzenleme

scengiz.blogspot.com (Matematik)

MAT421

DERS 1

6 / 15

YAZILIMIN GENEL ZELL IKLER I

Typeset (Dizgi): Yaz ydizgiye haz rlama, dizgi seeneklerini dzenleme Tools (Aralar): Kullan cve sistem ayarlar yaz denetim, otomatik , m girdi, stil dzenleyici

scengiz.blogspot.com (Matematik)

MAT421

DERS 1

6 / 15

YAZILIMIN GENEL ZELL IKLER I

Typeset (Dizgi): Yaz ydizgiye haz rlama, dizgi seeneklerini dzenleme Tools (Aralar): Kullan cve sistem ayarlar yaz denetim, otomatik , m girdi, stil dzenleyici Compute (Hesapla): Matematiksel ilemler ve grak s

scengiz.blogspot.com (Matematik)

MAT421

DERS 1

6 / 15

YAZILIMIN GENEL ZELL IKLER I

Typeset (Dizgi): Yaz ydizgiye haz rlama, dizgi seeneklerini dzenleme Tools (Aralar): Kullan cve sistem ayarlar yaz denetim, otomatik , m girdi, stil dzenleyici Compute (Hesapla): Matematiksel ilemler ve grak s Window (Pencere): Pencereleri dzenleme

scengiz.blogspot.com (Matematik)

MAT421

DERS 1

6 / 15

YAZILIMIN GENEL ZELL IKLER I

Typeset (Dizgi): Yaz ydizgiye haz rlama, dizgi seeneklerini dzenleme Tools (Aralar): Kullan cve sistem ayarlar yaz denetim, otomatik , m girdi, stil dzenleyici Compute (Hesapla): Matematiksel ilemler ve grak s Window (Pencere): Pencereleri dzenleme Help (Yard m): Yard ve a m klamalar

scengiz.blogspot.com (Matematik)

MAT421

DERS 1

6 / 15

YAZILIMIN GENEL ZELL IKLER I


ARA UBUKLARI

17 adet ara ubuundan istenen View mensnden Toolbars... g seeneinden grnr hale getirilebilir. g

Tan m
Standart Ara ubuu g

scengiz.blogspot.com (Matematik)

MAT421

DERS 1

7 / 15

YAZILIMIN GENEL ZELL IKLER I


ARA UBUKLARI

Tan m
Matematik Ara ubuu g

scengiz.blogspot.com (Matematik)

MAT421

DERS 1

8 / 15

YAZILIMIN GENEL ZELL IKLER I


ARA UBUKLARI

Tan m
Sembol Panelleri Ara ubuu g

scengiz.blogspot.com (Matematik)

MAT421

DERS 1

9 / 15

YAZILIMIN GENEL ZELL IKLER I


ARA UBUKLARI

Tan m
Sembol Haf zasAra ubuu g

Bu ara ubuunda ok kulland z sembolleri toplar Kullan g g m z. lacak sembol, sembol panellerinden srklenerek buraya eklenebilir.

scengiz.blogspot.com (Matematik)

MAT421

DERS 1

10 / 15

YAZILIMIN GENEL ZELL IKLER I


ARA UBUKLARI

Tan m
Hesaplama Ara ubuu g

Daha fazla seenek iin Hesapla mensn kullan z. n

scengiz.blogspot.com (Matematik)

MAT421

DERS 1

11 / 15

YAZILIMIN GENEL ZELL IKLER I


ARA UBUKLARI

Tan m
Etiket Ara ubuu g

Ekran alt n nda yer alan bu ubukta, var olan etiketi kald rma ile dokman iindeki teorem tipi ifadeleri, blmleri ve yazstillerini ieren blme yer al r.

scengiz.blogspot.com (Matematik)

MAT421

DERS 1

12 / 15

YAZILIMIN GENEL ZELL IKLER I


ARA UBUKLARI

Tan m
Dzenleme Ara ubuu g

scengiz.blogspot.com (Matematik)

MAT421

DERS 1

13 / 15

YAZILIMIN GENEL ZELL IKLER I


ARA UBUKLARI

Tan m
Dizgi Ara ubuu g

scengiz.blogspot.com (Matematik)

MAT421

DERS 1

14 / 15

YAZILIMIN GENEL ZELL IKLER I


ARA UBUKLARI

Tan m
Dizgi Nesneleri Ara ubuu g

Dokman yap nglendirmek iin kullan alt dokman, bibliyogra, n s lan at al f, ntve Tex kod alaneleri bulunur. g

scengiz.blogspot.com (Matematik)

MAT421

DERS 1

15 / 15