You are on page 1of 2

RIM Rim je nastao na prostorima Apeninskog poluotoka. Geo.poloaj: Apeninski poluotok nalazi se u sredinjem dijelu Sredozemnog mora.

Najvedi otoci su: SICILIJA, SARDINIJA,KORZIKA Nizije: LACIJ KAMPANIJA, APULIJA, PADSKA NIZIJA Najstariji ljudski tragovi datiraju iz starijeg kamenog doba i pronadjeni su na vie lokaliteta u Italiji. Vilanova kultura: u selu Vilanovi kod Bolonje. Stanovnitvo stare Italije nazivalo se jednim imenom ITALCI. Doselili su se krajem 2. milenija. Plemena: UMBRI, SAMNIDANI, LIGURI, LATINI i dr. (GALI KELTI) Grke kolonije: Sirakuza, Trent, Napolis Etrurski gradovi: Vulci, Tarkvinij, Fidena, Ceri Rim su osnovala seljaka plemena koja su u 8. st.pr.n.e. naselili brda Kapitol i Palatin uz rijeku Tibar. Rim je razvio i jaku vojsku. Rim su prema legendi osnovali Romul i Rem 753.g.st.e. Period Rimskog kraljevstva trajao je od osnivanja grada do 509.g.st.e. Drutvo je podijeljeno na dvije klase: Patrticije i Plebejce. PATRICIJI su bili privilegovani sloj drutva dok su PLEBEJCI predstavljali pokoreno, a kasnije doseljeno stanovnitvo. Brak izmeu ovih skupina je zabranjen. Nekoliko srodnikih porodica inilo je rod GENS, deset rodova bratstvo - KURIJU, a deset bratstava pleme TRIBU. Posljedni rimski kralj TARKVINIJE OHOLI svrgnut je 509.g. Umjesto kralja vlast je preuzeo senat, ime je uspostavljena Rimska republika koja de trajati oko 500.g. Na elu drave stajala su dva konzula, koji su vrili politiku i vojnu vlast. Diktator imao neogranienu vojnu i upravnu vlast. Postojali su i PRETORI upravljali sudovima, CENZORI uloga i je bila da odreuju rimske klase po bogatstvu graana i izabiru senatore, EDILI - brinuli su se za gradske trgove, KVESTORI upravljali dravnom blagajnom. ZAKONI 12 PLOICA patrijci su morali dopustiti da se uvedu prvipisani zakoni po kojima se sudilo KOMICIJA skuptine koje su potjecale iz ranijeg perioda i s vremenom izgubile vanost PUKE SKUPTINE birale su puke TRIBUNE CENTURIJSKE SKUPTINE I SKUPTINE TRIBUTA birale konzule i magistrate NOBILI bogati dravni inovnici (prela vlast u njihove ruke ) Robovlasnika republika ovako ureenje se odralo dugo, a prve izmjene je napravio Oktavijan uvoenjem tzv. primapata 31.g.st.e. PUNSKI RATOVI voenu u periodu od 246 146.g. u tri navrata. Nakon PRVOG PUNSKOG RATA Rimljani su zauzeli veliki dio sredozemnih otoka SICILIJU, SARDINIJU, KORZIKU. Trajao je od 246 241 g.st.e. i ostao je upamden po velioj bici koja je voena 256. g. kod rta Eknoua. U DRUGOM PUNSKOM RATU Hanibal je preko Alpa prodro u Italiju i razbio rimsku vojsku. Trajao je od 218 201 g.st.e. Presudna bitka je voena 202 g.st.e. kod ZAME.

TREDI PUNSKI RAT Rimljani su Kartagu sravnili sa zemljom. Ovaj posljednji rimski rat trajao je 149 146 g.st.e. RIMSKO ROPSTVO iako je repstvo u Rimu postojalo i u ranijem periodu, tek je ratnim osvajanjima u 3. i 2. st.st.e. rimska privreda u cjelosti utemeljena na robovskoj radnoj snazi. Naime, u poetku su robovi uglavnom dolazili iz reda ratnih zarobljenika. Najede se robom i postajalo padanjem u zarobljenitvo, ali je pored toga mnogobrojno stanovnitvo rimskih provincija usljed nemogudnosti pladanja dravnih poreza, zbog duga pretvarana u robove. Broj im je dodstno povedan gusarstvom koje je bilo razvijeno po Sredozemnom moru i nj. obalama. Najveda pijaca robova je bio otok Del u Egejskom moru gdje se svakodnevno prodavalo na hiljade robova. Robovi su mogli biti dravno ili privatno vlasnitvo.