You are on page 1of 2

Cka nenkuptojm me te drejten e mediave?

E drejta e mediave nenkuptojm te drejten e hapjesdhe shfritzimitte radiostacionevedhe stacioneve televiziveme qellim te emitimit te pikpamjevee mendimeve e qendrimeve nepermjet te fjales ,fotografis dhe formave tjera te informimit. Cfar rendesie kane mediate shkruara dhe elektronike? Mediat e shkruara dhe elektronike kane rendesi dhe vler te madhe ne informimin e opinionit publik lidhur em rrjedhat dhe zhvillimet ne vend dhe jashte. Shpjego mbi funksionet shoqrore? Kemi dy funksione shoqtrore edhe ate:1) funksioni I pare I cili bene te mundur komunikimin ne mes grupeve shoqrore,duke filluar nga elita e deri te masa e gjere e njerzve. 2)funksioni I dyte ndikon ne pasqyrimin e spektrit shoqror,politik,ekonomik apo kulturor,ne orientimin e auditorit ne jeten e perditshme permes proceseve emituese te realiteteve bashkohore. Cfar kuptojm me media? Me media nenkuptojm mejt transmetimi e nderlidhje shoqrore. Me nocionin komunikim nenkuptojm? Mundesia e hyrjes ne lidhje te shkembimit te mendineve dhe marrveshjeve ne mes dy apo em shume njerzve ,te individeve apo te grupeve shoqrore . Shpjego mbi pluralizmin e mediave? Pluralizmi medial eshte arsye dhe kerkes e domosdoshme e nje shoqrie bashkohore. Munde te perkufizohet si ceshtje e ideve te ndryshme qe ne nje kuptimtjeter paraqet vler te demokracis,konkurenc idesh,kuptim I jetes plurale,kuptim kerkesash dhe interesash te kundert te shoqris,te klases politike,pastaj et klases se pasur ,asaj te varfur etj. Ne shtetet perendimore kuptohet si perpjekje per ekzistenc te pronarve privat te ktyre mediave ,e pastaj per perfitime pasurore. Ne sa shtresa zgjat zhvillimi historik I shtypit? Shtypi gjate historis se vet zhvillohet ne dy shtresa edhe ate si I lire dhe si I panvarur. I lire eshte ne etapen e pare te paraqitjes atehere kur thjeshte ishte si vetem mjet informimi. I panvarur eshte per shkak te pamundesis sd e ekzinstences financiare por edhe represionitadministrativ per te bere ate te degjueshem.

Ekzistojn 5 nivele sociologjike pa te cilet nuk kaopinion pozitiv: 1)niveli I marrjes se dijes 2)niveli I interesimit 3)niveli I vlersimit 4)niveli I eksperimnetimit 5)niveli I pranimit. Opinionin publik e paraqesin:agjencit e lajmeve,gazetat e perditshme ,televizioni,revistat,radioja,dhe interneti. Dallimi ne mes marrdhenieve me opinion dhe reklamave? 1) Merrdheniet em opinion jane me reale,me rolin mediatik,perdoren si en sqarimet kulturore ashtu edhe en ato kombetare. 2) Vendosja ereklamave eshte e kushtueshme ,ndersa ipinioni eshte I lire 3) Reklamat nuk ndryshojn sjelljet per kohe shumete gjate,ndersa opinioni eshte I vazhdueshem. 4) Ne marrdheniet me opinion ndikon gjuha dhe kultura ,ndersa te reklamat jo.