Amb el programa Irfanview és molt senzill crear una línia/ mosaic d’imatges .

L’orientació de la nova imatge pot ser horitzontal o vertical i també es poden afegir línies de divisió de color.

1. Per començar ,cliquem l’opció “ Imatge” de la barra superior i a continuació l’apartat “ Crea una imatge panoràmica”.

2. Quan s’obre la nova pantalla , escollim la direcció ( horitzontal o vertical ) i anem afegint del nostre ordinador les imatges escollides.

3. Les imatges es reordenen segons el nom dels fitxers i cal que les desplacem per disposar-les en l’ordre que triem. 4. Finalment cliquem “Crea Imatge” La imatge apareixerà a l’escriptori d’Irfanview per desar-la o fer les modificacions que desitgem. Per fer les modificacions , escolliu entre les diverses opcions de l’apartat Imatge de la barra superior dreta Exemple : afegir un marc

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful