KERTAS 1

UPSR 2003

Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Antaranya ada satu sahaja jawapan yang betul. Pilih jawapan yang betul itu. Kemudian, pada kertas jawapan kamu, hitamkan ruang yang mempunyai huruf yang sama dengan jawapan yang telah kamu pilih itu. 1. 30 006 4 ÷ 60 = A 500 baki 6 B 501 C D 5 000 baki 6 5 001

2.

41 207 apabila dicerakinkan menjadi A 41 000 + 20 + 7 C 40 000 + 1 000 + 20 + 7 B 41 000 + 200 + 7 D 40 000 + 1 000 + 200 + 7 Berapakah mesti dikurangkan daripada 70 supaya nilainya menjadi 27.98? A 27.28 C 43.02 B 42.02 D 57.98 5 2 1 + + = 6 9 3 7 1 A 18 7 B 18 124 × ( 8 ÷ 16) = A 60 baki 2 B 61 baki 8

3.

4.

C D

4 9 1 1 9 62 248

5.

C D

6.

2 × = 480 5 Apakah nombor yang mesti ditulis dalam A 96 C 1 200 B 192 D 2 400 12 – 4 A B 1 = 5 4 7 5 1 7 5

di atas?

7.

C D

1 5 4 8 5 8

8.

7.4 kg ÷ 20 = A 0.37 g B 3.7 g

C37 g D370 g

9.

Antara nombor berikut, yang dibundarkan kepada puluh ribu yang hampir menjadi 5 490 000? A 5 499 042 C 5 494 374 B 5 495 047 D 5 484 916

KERTAS 1

UPSR 2003

10.

Tukarkan 0.24 kepada pecahan. 6 12 A C 25 25 3 2 2 B D 125 5 Purata bagi 2 ℓ, 1.25 ℓ, 0.5 ℓ dan 450 mℓ dalam mℓ, ialah A 350 C 800 B 600 D 1 050 Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor.
300 350 X 500

11.

12.

Rajah 1

20% daripada X ialah A 30 C 90 B 80 D 160 13. Jadual 1 menunjukkan berat empat jenis buah. Buah Durian Tembikai Nangka Betik Berat 2 060 g 2 600 g 2kg 6g

2.6kg Jadual 1 Buah yang sama berat ialah A tembikai dan nangka B tembikai dan betik 14.

C D

durian, nangka dan betik durian, tembikai dan nangka

Dalam Rajah 2, kawasan berlorek dilukis pada segi empat sama yang sama besar.

Rajah 2 Berapakah pecahan daripada keseluruhan rajah itu dilorek? 1 1 A C 2 4 1 1 B D 3 6

KERTAS 1

UPSR 2003

15.

1 daripada 18 tahun ialah 4 A 4 tahun 6 bulan B 4 tahun 5 bulan

C D

4 tahun 3 bulan 4 tahun 2 bulan

16.

Seorang penternak memelihara ayam, itik dan kambing. Bilangan ayam ialah 2 506 ekor. Bilangan itik adalah 184 ekor lebih daripada bilangan ayam. Bilangan kambing adalah 1 896 ekor kurang daripada bilangan itik. Berapakah jumlah teraakan itu? A 4 586 C 5 980 B 5 806 D 5 990 Rajah 3 menunjukkan jalan yang menghubungkan tiga buah bandar P, Q dan R.

17.

Rajah 3 Jarak dari Q ke R adalah 6 kali jarak dari P ke Q. Berapakah jarak, dalam km, dari P ke R melalui Q? A 1 170 C 1 638 B 1 404 D 1 692 18. 1 daripada harga sebuah basikal. 4 Berapa banyak wang lagi yang diperlukan oleh Ah Chong untuk membeli basikal itu? A RM125 C RM65 B RM75 D RM50 Ah Chong ada RM25. Wang itu ialah Umur Liza 12 tahun. Umur Lili 10 tahun 8 bulan. Berapakah umur Lela jika purata umur mereka bertiga ialah 11 tahun 10 bulan? A 10 tahun 10 bulan C 12 tahun 10 bulan B 11 tahun 4 bulan D 13 tahun 4 bulan Rajah 4 menunjukkan kandungan air di dalam empat bekas.

19.

20.

Rajah 4 Semua air di dalam empat bekas itu dicampurkan dan kemudian diisi sama banyak ke dalam 3 bikar. Berapakah kandungan air, dalam ml, bagi setiap bikar itu? A 320 C 480 B 360 D 690

KERTAS 1

UPSR 2003

21.

Sebuah bas bertolak dari Kuala Lumpur menuju ke Kota Bharu pada pukul 9.20 p.m. 3 Perjalanan itu biasanya mengambil masa 10 jam tetapi bas itu tiba di Kota Bharu 10 4 minit lebih awal pada hari berikutnya. Waktu bas itu tiba di Kota Bharu ialah A 7.30 a.m. C 8.05 a.m. B 7.55 a.m. D 8.15 a.m. Panjang segulung reben ialah 4 m. Alvin memotong reben itu kepada tiga bahagian. Panjang bahagian pertama ialah 1 m 5 cm. Panjang bahagian kedua ialah 85 cm. Hitungkan panjang, dalam cm, bahagian ketiga. A 235 C 190 B 210 D 165 Dalam Rajah 5, RST ialah sebatang kayu lurus.

22.

23.

Rajah 5 RS adalah 35 cm lebih panjang daripada ST. Berapakah panjang RT, dalam m? A 2.65 C 5.65 B 3.35 D 6.35 24. Rajah 6 menunjukkan berat 5 biji mangga.

Rajah 6 Selepas 2 biji mangga itu dikeluarkan, bacaan penimbang menunjukkan 2.6 kg. Berat bagi 2 biji mangga itu ialah A 20 g dan 40 g C 250 g dan 350 g B 35 g dan 45 g D 300 g dan 500 g

KERTAS 1

UPSR 2003

25.

Jadual 2 yang tidak lengkap menunjukkan bilangan murid dalam tiga kelas. Kelas Maju Jaya Tekun Lelaki 18 22 24 Perempuan 31

Jadual 2 Bilangan murid perempuan dalam Kelas Jaya adalah 9 orang lebih daripada bilangan murid perempuan dalam Kelas Tekun. Jumlah murid dalam tiga kelas itu ialah 140 orang. Berapakah jumlah murid dalam Kelas Tekun? A 33 C 42 B 38 D 45 26. Piktograf 1 menunjukkan bilangan mata yanj diperoleh empat rumah sukan. Rumah Kuning • • • • • Rumah Hijau Rumah Biru • • • • • • • •

Rumah Merah •mewakili 20 mata Piktograf 1 Rumah Merah memperoleh mata yang paling tinggi tetapi belum dicatat lagi. Bilangan mata Rumah Merah adalah 40 lebih daripada rumah yang kedua tinggi bilangan matanya. Bilangan yang perlu diisi untuk Rumah Merah i ialah A 5 C9 B 7 D10 27. Ahmad membeli 8 buah songkok dengan jumlah harga RM25. Dia menjual songkok itu dengan harga RM5 sebuah. Berapakah peratus untung yang diperoleh daripada jualan semua songkok itu? A 15 C 60 B 40 D 65 Carta Palang 1 menunjukkan bilangan buku yang dijual dalam tempoh empat bulan.

28.

KERTAS 1

UPSR 2003

Carta Palang 1 Purata bilangan buku dijual sebulan ialah A 400 C 800 B 575 D 2 300 29. Carta Palang 2 menunjukkan bilangan pekerja di pejabat P, Q, R, S dan T.

Carta Palang 2 1 daripada jumlah pekerja adalah pekerja lelaki. 3 Berapakah jumlah pekerja perempuan di kelima-lima pejabat itu? A 1 200 C 600 B 800 D 400 30. Pak Wee mengisi 40 biji botol dengan air limau. Setiap botol diisi lebih kurang 280 ml air limau. Anggarkan isipadu, dalam /, air limau yang diperlukan untuk mengisi semua botol itu. A7 C 70 B 11 D 110 Piktorgraf 2 menunjukkan jarak tiga buah pekan P, Q dan R dari pekan S.

31.

KERTAS 1

UPSR 2003

P Q R mewakili 20 km Piktorgraf 2 Antara berikut, yang manakah menunjukkan kedudukan P, Q, R dan S yang betul?

32.

Dalam Rajah 7, HJKL ialah sebuah segi empat tepat.

Rajah 7 Perimeter kawasan tak berlorek ialah 15 cm. Carikan perimeter, dalam cm, kawasan berlorek. A 11 C 23 B 16 D 27 33. Dalam Rajah 8(i), bahagian berlorek dilukis pada beberapa petak segi empat sama yang

KERTAS 1

UPSR 2003

sama besar. Rajah 8(ii) menunjukkan sebuah segi empat tepat WXYZ.

Rajah 8(i) Rajah 8(ii) Luas bahagian berlorek dalam Rajah 8(i) adalah sama dengan luas WXYZ. Carikan panjang YZ, dalam cm. A 4 C 10 B 6 D 12 34. Rajah 9 menunjukkan sebuah bekas berbentuk kuboid yang berisi air. Luas tapak kuboid itu ialah 12 cm2.

Rajah 9 Isi padu air di dalam bekas itu adalah sama dengan isi padu kubus yang bersisi 6 cm. Hitungkan nilai h. A 4 C 18 B 9 D 24 35. Rajah 10 menunjukkan sebuah segi empat tepat KLMN. KPM dan LPN adalah garis lurus.

Rajah 10 Luas kawasan berlorek ialah 10 cm2. Antara pernyataan berikut, yang manakah TIDAK benar? A Luas segi tiga KPN ialah 5 cm2 B Luas segi tiga LMP ialah 10 cm2 C Luas segi tiga KLP ialah 10 cm2

KERTAS 1

UPSR 2003

D 36.

Luas segi empat tepat KLMN ialah 40 cm2

Rajah 11 menunjukkan waktu mula dan waktu tamat ujian pada suatu pagi.

Rajah 11 Cikgu Tini menganggarkan Zainal menyiapkan ujian itu dalam masa 80% daripada tempoh yang ditetapkan. Zainal menyiapkan ujian itu dalam masa 55 minit. Berbanding dengan tempoh yang diambil oleh Zainal, anggaran Cikgu Tini adalah A lebih 5 minit C kurang 25 minit B lebih 20 minit D kurang 15 minit 37 Berdasarkan perbualan berikut, Roni Sani Roni : : : Berapa tinggi kamu, Sani? 30 cm lebih tinggi daripada adik saya, Toni, yang tingginya 132 cm. Berapa pula tinggi kamu? 40 cm kurang daripada kakak saya, Ummi, yang tingginya C D Toni Ummi

A Sani B Roni

38.

Rajah 12 Rajah 12 menunjukkan lima meminta empat orang murid masing-masing membentuk satu nombor. Nombor itu mesti mengandungi kad angka 3 yang nilai digitnya ialah 300. Berikut ialah nombor yang dibentuk oleh empat murid itu: Ros : : Tan : Selva : Uda :

KERTAS 1

UPSR 2003

: Siapakah yang telah membentuk nombor mengikut arahan En. Zain? A Selva sahaja C Ros dan Uda sahaja B Uda sahaja D Selva dan Tan sahaja

39.

Bil yang tidak lengkap dalam Rajah13 menunjukkan barang yang dibeli oleh Fauziah. Kuantiti 2.5 kg 3 kg 1 kg Barang Udang Sotong Ikan Jumlah Fauziah membayar pekedai itu dengan wang RM100. Antara berikut, barang yang manakah dapat dibeli dengan wang bakinya itu? A 5 kg udang C 1 kg ikan dan 2 kg sotong B 6.5 kg sotong D 1 kg ikan dan 2 kg udang Harga Seunit RM8 RM10 RM16 RM16 Harga

40 Dalam Rajah 14, segi tiga P, Q, X, Y dan Z dilukis pada petak segi empat sama yang sama besar.

KERTAS 1

UPSR 2003

Rajah 14 Segi tiga yang manakah mempunyai ciri yang sama dengan P? A W C Y B X D Z

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful