Nama: _____________________________________________ Kelas : ______________ SULIT Matematik Kertas 2 Set 1/2005

PEPERIKSAAN PERCUBAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH PORTAL PENDIDIKAN UTUSAN 2005 MATEMATIK KERTAS 2

Arahan Am: 1. Kertas soalan ini terdiri daripada 20 soalan. Jawab semua soalan. 2. Jawapan hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan. 3. Kerja mengira mesti ditunjukkan dengan jelas. Anda mungkin kehilangan markah jika langkah-langkah penting tidak ditunjukkan.

Portal Pendidikan Utusan 2005 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur

1

[ 40 markah ] Jawab semua soalan

1

Tuliskan angka bagi “tujuh puluh empat ribu tiga puluh lapan“.

[ 1 markah ]

2

Bundarkan 48 612 kepada ribu yang terdekat.

[ 1 markah ]

3

42 736 + 5 613

=

[ 1 markah ]

4

6 519

_

374

=

[ 1 markah ]

5

705

×

13

=

[ 1 markah ]

Portal Pendidikan Utusan 2005 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur

2

6

2

1 2 + = 2 5

[ 2 markah ]

7

Nyatakan 3

2 dalam bentuk nombor perpuluhan. 100

[ 2 markah ]

8

4·07 + 23·2 =

[ 2 markah ]

9 Rajah 1 menunjukkan sebuah bulatan yang dibahagikan kepada 8 bahagian yang sama besar. Tuliskan pecahan bagi kawasan yang berlorek. RAJAH 1 Berikan jawapan dalam bentuk terendah.

[ 2 markah ]

Portal Pendidikan Utusan 2005 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur

3

10

45 + 14 × 13 =

[ 2 markah ]

11

Tukarkan

1 jam kepada minit. 3

[ 2 markah ]

12

50 sen
10 sen

50 sen
5 sen

20 sen 20 sen
RAJAH 2

20 sen

Hitungkan jumlah wang seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2 di atas.

[ 2 markah ]
13 Bilangan Satah Sisi JADUAL 1 Lengkapkan Jadual 1 di atas bagi ciri sebuah piramid bertapak segi empat sama. [ 2 markah ]

Portal Pendidikan Utusan 2005 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur

4

14

Hitungkan 4·6 l − 1 ·25 l . Nyatakan jawapan dalam m l .

[ 2 markah ]

15

A

B

C

Rajah 3 menunjukkan segi empat tepat ABEF dan segi empat sama BCDE.

8 cm F E 12 cm
RAJAH 3

Berapakah perimeter, dalam cm, kawasan yang berlorek?

D

[ 2 markah ]

16 Berdasarkan senarai harga dalam Jadual 2, berapakah jumlah harga yang perlu dibayar oleh Ahmad jika dia ingin membeli 3 biji karipap dan 1 bungkus nasi lemak?

Makanan Karipap Nasi lemak

Harga seunit 35 sen RM1.20

[ 3 markah ]

JADUAL 2

Portal Pendidikan Utusan 2005 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur

5

17
11 10 9 8 7 6 5 12 1 2 3 4

Pagi

RAJAH 4 Satu ujian matematik akan tamat 40 minit dari waktu yang ditunjukkan pada muka jam dalam Rajah 4. Berikan jawapan dalam sistem 24 jam.

[ 3 markah ]

18

1 daripada 3 kg tepung untuk membuat kuih. 5 Berapa banyakkah baki tepung yang masih belum digunakan?
Puan Salmah menggunakan Berikan jawapan dalam g. [ 3 markah ]

Portal Pendidikan Utusan 2005 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur

6

19 Nama Aini Amira Anisah Ainon Umur 15 tahun 3 bulan 14 tahun 10 tahun 4 bulan 6 tahun 9 bulan JADUAL 3 Jadual 3 di atas menunjukkan umur empat orang adik beradik dalam satu keluarga. Berapakah purata umur mereka? [3 markah]

20

X

Y Z

2l

1030 ml RAJAH 5

0·53 l

Rajah 5 di atas terdiri daripada tiga bekas air, X, Y dan Z. Berapakah jumlah air tersebut, dalam ml? [3 markah]

.

- KERTAS SOALAN TAMAT -

Portal Pendidikan Utusan 2005 © Hak Cipta Terpelihara Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur

7