P. 1
Ratuke Nov. 2010 (Fi)

Ratuke Nov. 2010 (Fi)

|Views: 1|Likes:
Published by Irmeli Aro

More info:

Published by: Irmeli Aro on Oct 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2014

pdf

text

original

Qaiku | #seminaarikannu | Turvallisuus alkaa minusta - RATUKE -hankk...

http://www.qaiku.com/channels/show/seminaarikannu/view/a7578214e...

Home
#seminaarikannu

Pulse

Discover

Logged in as ConnectIrmeli Exit

Settings

Search

< Previous

Next >

ConnectIrmeli said

Tools

Publicity
These messages are public and can be seen by anyone.

Turvallisuus alkaa minusta - RATUKE -hankkeen seminaari torstaina 11.11.2010, Kansallismuseon auditorio
ConnectIrmeli posted to #seminaarikannu 11.11.2010 (fi)

31 comments

Copyright Rohea Oy 2010 | Mobile version | Feedback | API | T erms of Service | Applications and tools

1 / 15

14.10.2012 14:50

Qaiku | #seminaarikannu | Turvallisuus alkaa minusta - RATUKE -hankk...

http://www.qaiku.com/channels/show/seminaarikannu/view/a7578214e...

31 comments Ohjelma http://www.ratuke.fi/liitteet/2010092... RATUKE -hankkeesta http://www.ratuke.fi/index.php?s=ratu...
ConnectIrmeli commented on posted to #seminaarikannu 11.11.2010 (fi)

Bottom

Otan päivän näkökulmaksi työturvallisuuden johtamisen -> siitä näkökulmasta jota käsiteltiin mm. lähes kaikissa eilisissä IBM Cognos -bisnesanalytiikkaseminaarin esityksissä - että johtaminen ei tapahdu (ei saa tulevaisuudessa tapahtua) enää johtoportaassa, vaan jokaisen organisaatiossa työskentelevän pään sisällä
ConnectIrmeli commented on posted to #seminaarikannu 11.11.2010 (fi)

Työkyky ja sen ylläpito, Ylilääkäri Timo Leino Työterveyslaitos Suomalainen työssä: 50% - altistuu kemiallisille aineille tai työilman epäpuhtauksille 37% - työtapaturmariski erityisen suuri 52% - työssä usein kiirehdittävä 46% - työssä usein haitallisia keskeytyksiä - mainittiin "online oleminen" 34% - univaukeuksia viikottain 19% - muisti- ja keskittymisvaikeuksia toistuvasti 53% - ylipainoa 40% - päivittäin innostunut työstään 80% - tyytyväinen työhönsä Työterveys 2015 - työterveyshuollon kehittämislinjat - tavoitteita: työssä jaksamisen ja jatkamisen tukeminen -> 2-3 v. pitemmät työurat sairauspoisaolojen vähentäminen/ lyhentäminen työterveyspalvelujen turvaaminen ja kehittäminen Mikä kannustaa yli 45 -vuotiaita jatkamaaan työssä yli 63 -vuotiaana: 42% EI MIKÄÄN 18% hyvä terveys 14% hyvä eläkekertymä 13% mielenkiintoinen työ 7% joustava työaika 7% kevyempi työ 7% hyvä työympäristö
ConnectIrmeli commented on posted to #seminaarikannu 11.11.2010 (fi)

Fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn vaikuttaa: liikunta-aktiivisuus ylipaino ja ruokavalio alkoholi tupakointi uni ja vireys työstressi Työssä selviytymiseen vaikuttavia terveyden riskitekijöitä: huono ruokavalio yli- tai alipaino korkea kolesteroli fyysinen inaktiivisuus

Your chat is offline

2 / 15

14.10.2012 14:50

Qaiku | #seminaarikannu | Turvallisuus alkaa minusta - RATUKE -hankk...

http://www.qaiku.com/channels/show/seminaarikannu/view/a7578214e...

kova stressi henkinen tyytymättömyys korkea verenpaine tupakointi sokeritasapainon häiriö (ylipainon ja liikunnan vähyyden aiheuttama metabolinen oireyhtymä) alkoholi => Työtä ei kehitetä johtamista tai pelkkiä työmenetelmiä tai -välineitä tai vaikkapa tiimityötaitoja kehittämällä. Terveyden vakavasti ottaminen on erittäin suuri haaste.
ConnectIrmeli commented on posted to #seminaarikannu 11.11.2010 (fi)

Terveydestä ja työ- ja toimintakyvystä huolehtimiseen kasvattaminen on äärimmäisen tärkeä prosessi, kun nuoria työntekijöitä aloittaa uusissa työpaikoissa. => Ammatillinen osaaminen => Asenne-, arvo- ja motivaatio-osaaminen => Työoloihin, työn sisältöön ja vaatimuksiin, työyhteisöön ja organisaatioon sekä esimiestyöhön ja johtamiseen liittyvä osaaminen => TYÖKYKY on kaikkien edellisten summa - kokonaisuus ontuu, jos jostakin osa-alueesta ei huolehdita <= perheen, lähiyhteisön ja yhteiskunnan tuki (tai sen puuttuminen) vaikuttaa merkittävästi Työpaikan toimintatavat edistävät tai heikentävät työkykyä ja terveyttä: (Yrityksen menestyminen ja henkilöstön hyvinvointi 1997-2007 -tutkimus, TTL) EDISTÄVÄT TEKIJÄT - työtoiminnan hyvä organisointi - avoimuus ja yhteistyö - kehittymis- ja vaikuttamismahdollisuudet - hyvä johtaminen ja työntekijöiden voimavarojen tukeminen HEIKENTÄVÄT TEKIJÄT - liian suuret työn psyykkiset ja fyysiset vaatimukset - ristiriidat ja epävarmuus työpaikalla Työkyvyn hallinnan johtamiseen työpaikoilla kuuluu: - ennakointi - johtamisjärjestelmä - reagointi / toiminta - työkyvyn hallinta - mittaus, seuranta - tunnuslukutietojen seuraaminen => perustuu lakiin; näitä ei voi sysätä työterveyshuollolle => suomalaisissa yrityksissä tämä osa-alue on erittäin huonosti hoidettu - vedotaan, "että työterveyshuolto on järjestetty" => tarvittava toiminta- ja käyttäytymiskulttuurimuutos on se, että avun tarvitsija tunnistetaan myös kaikkina niinä päivinä, kun hän ei käy työterevyshuollon tarkastuksissa => kyse ei ole "kaverin polttamisesta", joksi mentaliteetiksi tästä asiasta puhuminen nykyään liian helposti ymmärretään Uusi sairausvakuutuslaki edellyttää, että sairauspoissaolot ja työhönpaluun tuki - miten asia on järjestetty työpaikalla - käsitellään; tätä ei millään verukkeella voi jättää hoitamatta Toimintakykyyn investoiminen tuo aina sijoituksen korkojen kera takaisin TYÖKYKYTAULU: älä tee liikaa töitä tarkista työolosi ja työtapasi ole hyvä työtoveri huolehdi kunnostasi syö terveellisesti nuku riittävästi älä tupakoi äläkä käytä alkoholia liikaa => NÄE SITKEÄSTI JA PITKÄJÄNTEISESTI PÄIVITTÄISIN MIKROASKELIN NÄIDEN ASIODEN ETEEN VAIVAA
ConnectIrmeli commented on posted to #seminaarikannu 11.11.2010 (fi)

Kahdella kysymyksellä: Miten tunnet itse jaksavasi kahden seuraavan vuoden ajan? Onko eläkeodotuksia? MUTTA, ihan oikeaa tutkimusta ja diagnooseja tarvitaan - mahdollsimman varhaisessa vaiheessa. Ja kun on diagnoosi, tarvitaan työnantajan, työterveyshuollon ja kuntoutuksen nopeaa yhteistoimintaa. Kun tämä on onnistunut, niin on saatu konkreettisia hyviä kokemuksia mm. nopeammin työhönpaluusta / terveempänä työskentelystä pidempään.
ConnectIrmeli commented on posted to #seminaarikannu 11.11.2010 (fi)

Your chat is offline

3 / 15

14.10.2012 14:50

Qaiku | #seminaarikannu | Turvallisuus alkaa minusta - RATUKE -hankk...

http://www.qaiku.com/channels/show/seminaarikannu/view/a7578214e...

Projektinjohtajan ja päätoteuttajan työturvallisuushaasteet, Liiketoimintajohtaja Juha-Pekka Ojala SRV Toimitilat Tärkein viesti - turvallisuuden edellytykset: jämptiys, kuri tiedonkulku seuranta vastuu sitoutuminen jatkuva kehitys => yhteistyö
ConnectIrmeli commented on posted to #seminaarikannu 11.11.2010 (fi)

Aliurakoitsijan vastaus työturvallisuushaasteisiin, Toimitusjohtaja Jukka Karhu Mestarinikkarit Oy Tärkein viesti: Kertakaikkiaan kokonaan kaikilta läpi organisaation pois se asenne, että "tekevälle sattuu". RISKIENHALLINTA - yrityksen riskit kartoitettu, vastuu TJ:llä - joka hallituksen kokouksessa oltava vähintään yksi kartoitettua riski kunnossa -> aloitettu turvallisuusriskeistä - vyörytetty läpi organisaation SUURIMMAT PUUTTEET ALIURAKOITSIJAN NÄKÖKULMASTA 1) Siisteys ja järjestys 2) Telinetyöt / putoamissuojaus / porrassuojaus 3) Henkilökohtaiset suojaimet TURVALLINEN TEKEMINEN - palaverikäytäntö - joka palaverin aloitusasia => pidettävä jatkuvasti esillä => jatkuva kehittäminen jatkuttava - turvallisuusteemat

Your chat is offline

4 / 15

14.10.2012 14:50

Qaiku | #seminaarikannu | Turvallisuus alkaa minusta - RATUKE -hankk...

http://www.qaiku.com/channels/show/seminaarikannu/view/a7578214e...

- "läheltä piti" -raportointi - auttaisiko raportoinnista palkitseminen?! - työnhaku / perehdyttäminen - testausmenetelmä kehitetty yhteistyössä Tampereen työ- ja elinkeinotoimiston kanssa - toiminut hyvin - Lasse Listoittaja - kirjallinen ohjeistus, jossa kerrotaan minkä vaiheiden kautta uusi työntekijä etenee töihin tulosta ensimmäiseen palkan maksuun asti - yhteistyötä eri tahojen kanssa - fysioterapia SIDOSRYHMÄT - perheet -> vuoropuhelu; käytämme kaikesta ajastamme n. 10% työntekoon - muun ajan sisältö ja sujuminen on äärimmäisen tärkeä turvallisen työkäyttäytymisen ja asenteiden kannalta - tilaajat -> käytäntöjen tuntemus, vastuu TJ:llä - materiaalitoimittajat -> määrävälein keskustelu turvallisuusasioista, vastuu hankintapäälliköllä - muut, mm. työeläkevakuutusyhtiöt jne. KEHITETTÄVÄÄ - turvallisuusasiat saatava valtakunnallisesti samalle tasolle - informaation kulku - dokumentointi - työturvallisuusohjeiden noudattaminen - turvallisuussuunnitelma - "läheltä piti" -raportointi
ConnectIrmeli commented on posted to #seminaarikannu 11.11.2010 (fi)

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto, Toimitusjohtaja Tarmo Pipatti Rakennusteollisuus RT ry "Tiedetään, mitä pitäisi tehdä, mutta mitään / riittävästi ei tapahdu." Asiantuntijat / esimiehet puhuvat väärällä tavalla. Nykytilanteessa tehdään vain omin päin päinvastoin, vaikka ohjeistettaisiin ja ohjeistettaisiin kuinka vuodesta toiseen. Tämä on rakennusalalla iso ongelma. Lähivuosikymmeninä käydään taistelua uusista nuorista työntekijöistä toisten toimialojen kanssa. "Koulutusjärjestelmä tukee tällä hetkellä liikaa pehmo-, kulttuuri- ja digitaalialojen valitsemista." Rakennusalan mm. turvallisuuskäytänteet - siis käytännössä - on saatava kuntoon. [VAU, sanon minä.] "Asenne on ihan ylivoimaisesti vaiken asia" - työturvallisuuden korostamisesta työhyvinvoinnin korostamiseen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ - investoinnit, johtaminen yrityksen ylimmän johdon tulee aidosti sitoutua työturvallisuuden parantamiseen ja toimia itse esimerkkinä ennakoivan nolla tapaturmaa -ajattelun vieminen osaksi toimintaa kaikki työtapaturmat ja uhkaavat vaaratilanteet tulee tutkia välittömästi vääriä toimintatapoja ja laiminlyöntejä ei tule kenenkään hiljaisesti hyväksyä; jokaisen tulee puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin välittömästi -> isoin korjattava asia ja kaikkein vaikein johtamisen alue on, että saadaan aikaan se, että epäkohtiin aletaan iljetä ja kehdata puuttua mikroaskelilla => käyttäytymiskulttuurin muuttaminen lähtee siitä, että lopetetaan sen hokeminen, että "tuo työntekijä(ryhmä) / pomo nyt aina on ollut tuollainen..." henkilöstölle tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa henkilöstöä tulee kannustaa hyviä käytäntöjä ja kokemuksia tulee jakaa ja niiden käyttöä edistää HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ - tilaaja yhteisen rakennustyömaan velvoitteet koskevat kaikkia osapuolia

Your chat is offline

5 / 15

14.10.2012 14:50

Qaiku | #seminaarikannu | Turvallisuus alkaa minusta - RATUKE -hankk...

http://www.qaiku.com/channels/show/seminaarikannu/view/a7578214e...

tilaaja huolehtii hankkeen valmistelun ja suunnittelun aikana työturvallisuusasioiden ennakoinnista ja järjestelmällisestä huomioon ottamisesta ja luo edellytykset hankkeen turvalliselle toteutukselle halpa hinta ei saa olla tilaajan ainoa peruste urakoitsijan tai toimittajan valinnassa => on kyettävä luomaan joitakin relevantimpia mittareita; tämä tie on kuljettu loppuun eettisesti toimiva tilaaja on aidosti kiinnostunut urakoitsijan ja tämän tuotantoketjun tapaturmien määristä ja niiden kehittymisestä työturvallisuustoiminnan ja sen tason ei pidä eri yrityksissa poiketa suuresti toisistaan HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ - asenne minun pääni sisällä on minun vastuullani <- vastuun kantamisen edellytykset tulee tuntea ja laittaa kuntoon henkilöstö on tärkein energianlähde ja voimavara kaikkeen; jokainen henkilöstöön kuuluva => tämä on myös jokaisen oman vastuun kannon paikka, mikroaskelin joka päivä => vaatia itseltä ja toisilta, oppia sietämään ja selvittämään sanaharkkoja rakennustyömaan ja työpaikan työnjohto ja työntekijät yhdessä tunnistavat ja arvioivat vaaroja ja pyrkivät löytämään keinot niiden poistamiseksi uhkaavat vaaratilanteet sekä sattuneet vakavat tapaturmat tulee käydä lävitse ja hakea yhdessä keinoja vastaavien tilanteiden välttämiseksi työturvallisuutta kehitettäessä on tärkeä ymmärtää asenteiden merkitys HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ - koulutus alan yritysten velvollisuutena on varmistaa, että niiden henkilöstö ylläpitää työturvallisuusosaamistaan koko työuran ajan työvoiman ja palvelujen vapaa liikkuvuus Euroopan Unionin alueella tuo uusia haasteita. Kaikkien työntekijöiden huolellinen perehdyttäminen on entistä vaativampi tehtävä. perehdyttämisen jatkona tulee aina olla riittävä työhön opastus. kaikkien työmaalla ja työpaikalla työskentelevien on kyettävä viestimään ymmärrettävästi toistensa kanssa työyhteisön monikulttuurisuus on otettava entistä enemmän huomioon yritysten, työpaikkojen ja työmaiden viestinnässä sekä kaikkien työntekijöiden perehdytyksessä Käytännössä: - nyt on päässyt käymään niin, että työmailla on valtava määrä työntekijöitä, joiden kanssa ei osata kommunikoida <- erikielisten työohjeiden / tullkkauksen tarve on jätetty huomiotta - monikulttuurisuus ei ole enää jotain joka opetellaan joskus tulevaisuudessa - se tuli jo arkipäivään - "epämääräisten" ryhmien / yritysten kanssa tulee tietoisesti oppia kommunikoimaan - esim. urakan saannin kynnyskysymykseksi, että yritys on hankkinut koulutusta suomalaisesta lainsaadannöstä jne.
ConnectIrmeli commented on posted to #seminaarikannu 11.11.2010 (fi)

Äsken kuulin ruokajonossa kommentointia, että "me olimme ihan väärä porukka täällä kuulemassa äskeistä poisopittavia asenteita käsitellyttä puheenvuoroa" - paikalla olisi pitänyt olla työnjohto- eikä suunnittelutasoa. -Tässä kristallisoituu käytännössä se, että muutos nähdään aina jonkun toisen organisaatiotason, työryhmän tai osaston asiana. Ajatellaanpa mikä voima suunnittelu- ja hallintoväellä itse asiassa on -> kuvitellaanpa että alettaisiin tänään tai viimeistään huomenna kääntää mikroaskel kerrallaan sen hokeman aiheutusta, että "eihän siellä mikään toimi", "sinne on ennenkin aloitteet hautautuneet" jne. Vaikka se kyrsii kuinka hyväksyä, niin erilaisissa tietotyön tehtävissä vuosia ja vuosikymmeniä työskennelleet ovat omalla mikrokäyttäytymisellään sallineet sen, että on päästy sanomaan, että noi ne on aina olleet tollaisia... ja toisaalta nyt sitten ylläpidetään tätä sillä, että ei lähdetä itse näyttämään esimerkkiä erilaisesta käyttäytymisestä kuin eilen ja viime vounna... => kaikki seminaarit pitäisi ainakin muutaman seuraavan vuoden ajan olla draamaopetusta, joissa rautalangasta vääntäen kokeillaan ja harjoitellaan ja kädestä pitäen neuvotaan, miten mennään hämmentäjäksi tilanteisiin, joissa vuosikymmenten ajan sorvautunut käyttäytymiskoodi on, että ei tästä ennenkään ole kukaan viistinyt ottaa turhaa sanomista omaan niskaansa... Eilisessä analytiikkaseminaarissa perusteltiin monelta kantilta, miten on liian kauan keskitytty kulujen karsimiseen ja tehojen nostoon. On tuijotettu tilastoja ja raportteja ja ihminen on hukkautunut johonkin. Tämän päivän esitykset täydentävät tätä todellisuutta aika karmaisevalla tavalla esittämällä tilastoja siitä, että omasta ruokavaliosta, unesta jne. huolehtimisen arvostamisen palauttaminen - ja osaaminen! - on haaste. Siinä mielessä voisi uskoa, että ainakin jossakin toimintojen ulkokehillä on asennemuutostä käynnistelyssä... Enpä ole tähän mennessä missään omassa työpaikassa tai missään seminaarissa kuullut virallista huolta siitä, että miten perheen tai työntekijän muiden lähiyhteisöjen vaikutus otetaan huomioon - molempiin suuntiin.
ConnectIrmeli commented on posted to #seminaarikannu 11.11.2010 (fi)

Työhyvinvointi ja kuntoutus, Sosiaalisihteeri Tiina Nurmi-Kokko Rakennusliitto 3T Työterveystutkimus, Työolot, terveys ja työkyky rakennus-, metsä-, maatalous- ja satamaalalla vuosina 1998, 2001, 2004 ja 2008, 138 s.
ConnectIrmeli commented on posted to #seminaarikannu 11.11.2010 (fi)

Your chat is offline

6 / 15

14.10.2012 14:50

Qaiku | #seminaarikannu | Turvallisuus alkaa minusta - RATUKE -hankk...

http://www.qaiku.com/channels/show/seminaarikannu/view/a7578214e...

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista, Tutkija Sari Tappura TTY, Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Sari Tappura kertoo, että hän osallistui eilen ydinvoima-alan turvallisuusseminaariin ja siellä tuli täsmälleen samat ongelmat / haasteet esiin kuin tämän seminaarin aamupäivän osuudessa. Kyseisessä seminaarissa oli korostettu, että asenteet eivät muutu sillä, että yritetään muuttaa asenteita. Ainoa tähän asti toimivaksi todettu keino on lähteä muuttamaan käyttäytymistä - eli niitä jokapäiväisiä mikroaskeleita, jotka joko otetaan niin kuin eilen ja aina tai sitten askel kerrallaan eri tavalla. Esimiesten ja johtajien esimerkki tässä toiminnassa korostuu - ei siis asenteiden vaan käyttäytymisen muuttamisessa. Asenteet ovat jokapäiväisten käyttäytymisvalintojen tulos - ei jossakin aivolokerosssa irrallaan muutettavissa oleva palanen.
ConnectIrmeli commented on posted to #seminaarikannu 11.11.2010 (fi)

Kaiken mitattavan ja tutkittavan taustalla ja päämääränä on turvallisuuskultuurin kehittäminen: on jatkuva prosessi - ei koskaan onnistu projektina onnistumisen edellytyksenä on tiedon saaminen turvallisuuden ja yleensäkin lähtötason todellisista olosuhteista TURVALLISUUSKULTTUURIN TEKIJÄT (Reason, 1997): 1) Myönteinen suhtautuminen turvallisuuden raportointiin -> todellista tietoa päätöksenteon pohjaksi 2) Oikeudenmukaisuus -> rohkaiseminen kehittämiskohteiden rakentavaan esille tuontiin sekä selkeä käsitys sallituista ja ei-sallituista toimintatavoista (seuraukset / sanktiot) 3) Joustavuus toimia muuttuvissa tilanteissa -> riittävä osaaminen ja taidot (erityisesti esimiehet) 4) Oppiva ja kehittyvä organisaatio -> halu ja kyky tehdä oikeita toimenpiteitä em. tiedon perusteella SUOSITELTAVA LÄHTÖTASON MITTARISTO 1) Tapaturmataajuus tai tapaturmien esiintyvyys 2) Tapaturmapoissaoloprosentti 3) Sairauspoissaoloprosentti 4) Vaaratilanne- tai läheltä piti -ilmoitusten, turvallisuushavaintojen tai vastaavien määrä 100 henkilä kohti

Your chat is offline

7 / 15

14.10.2012 14:50

Qaiku | #seminaarikannu | Turvallisuus alkaa minusta - RATUKE -hankk...

http://www.qaiku.com/channels/show/seminaarikannu/view/a7578214e...

Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että (turvallisuus)kulttuurin kehittämiseen löytyy alkuvaiheessa paljon ideoita ja innostustakin. Toimenpiteiden onnistumisen arviointi ja korjatun tilanteen vakiinnuttaminen on vähiten huolehdittu osa-alue.
ConnectIrmeli commented on posted to #seminaarikannu 11.11.2010 (fi)

Harmaa talous ja työturvallisuus, Johtaja Kaarina Myyri-Partanen Etelä-Suomen aluehallintovirasto Harmaan talouden ja ulkomaalaisten (urakoitsijoiden) valvominen tuli viranomaiselle ikään kuin puun takaa. Työsuojeluviranomaiselle ei kuulu (taloudellinen) edunvalvonta - vaan työ(turvallisuus)olosuhteet. Uusi tilanne toi syrjintäkysymyksiä, joka kuuluu "perinteiseen" viranomaisvalvontaan. Myös tilanne, jossa enenvässä määrin ei nykyään tiedetä, ketä työmaalla on töissä (tunnistekortit puuttuu) kuuluu työsuojelulain valvonnan piiriin. Pitkät alihankintaketjut hämärtää. Jos ketjussa on jossakin vaiheessa itsensä työllistävä esim. hitsaaja, niin tarkastusketju katkeaa siihen - itsensä työllistäviä on yhä useammassa alihankintaketjussa 60%:ssa tehdyistä tarkastuksista ilmeni puutteita vuonna 2009
ConnectIrmeli commented on posted to #seminaarikannu 11.11.2010 (fi)

Polttava kysymys: "Annammeko rakennustyömaiden pysyä hämärämiesten pelikenttänä vai teemmekö korjausliikkeitä, joilla alasta tehdään rehtien rakentajien ala?" Joitakin käytännön mahdollisuuksia harmaan talouden torjumiseksi tunnistekortteihin veronumero tilaajavastuulain kehittäminen -> laiminlyöntimaksun korottaminen, "toiminnan vakiintuneisuuden" poistaminen ja selvitysvelvollisuuden ulottaminen koko ketjuun julkisen rekisterin perustaminen riittävä valvonta työmaalla, myös viikonloppuisin

Your chat is offline

8 / 15

14.10.2012 14:50

Qaiku | #seminaarikannu | Turvallisuus alkaa minusta - RATUKE -hankk...

http://www.qaiku.com/channels/show/seminaarikannu/view/a7578214e...

ConnectIrmeli commented on posted to #seminaarikannu 11.11.2010 (fi)

Miten se oltais voitu estää -haastattelututkimuksen tuloksia, Tutkija Tarja Mäki, Mittaviiva Oy Tutkimuksen idea: Pitää kertoa tarinoita. ihmiset uskovat tarinoita paljon paremmin kuin mitään muuta valistusta. (Timo Airaksinen) Tutkimuksen toteutus: Haastatteluaineisto (27 kertomusta, 17 tuntia puhetta, 31 sivua puhetta) ja narratiivinen analyysi (kertomusten kulku, tyyppikertomukset, syyt ja seuraukset sekä työnjohdon ja työtovereiden kertomukset Tutkimustulokset kertovat siitä, miten tapaturma vaikuttaa ihmisen elämään, miten paluu työelämään onnistuu ja millaisia ongelmia ihmiset kohtaavat arjessaan. Tutkimuksen tuloksista voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, miten rakennusalan tapaturmien ennaltaehkäisyä, turvallisuuskoulutusta ja asennekasvatusta tulisi suunnata ja miten tapaturman kohdanneita voitaisiin tukea paremmin onnettomuuden jälkeisessä elämässä ja töihin paluussa. Tutkimusraportti on piakkoin ladattavissa Mittaviiva Oy:n sivuilta
ConnectIrmeli commented on posted to #seminaarikannu 11.11.2010 (fi)

EK:n johtaja: Palkkaneuvottelut siirtymässä yrityksiin Työpaikkakohtaiset palkkaneuvottelut testaavat yrityskulttuuria Työnantajien järjestettävä maahanmuuttajille kielikoulutusta
ConnectIrmeli commented on posted to #seminaarikannu 11.11.2010 (fi)

Pitkäaikaistyöttömillä hoitamattomia mielenterveyshäiriöitä ...miten tämä joukko seuloutui esille vasta, kun heitä on palloteltu vuosia työttömyyskortistossa. Yksikään sairaista ei ollut saanut hoitosuositusten mukaista hoitoa. ...Ei näitä ihmisiä auta työ, vaikka se olisi vieressä tai vaikka koulutuspaikkoja olisi maailma täynnä, jos he eivät yksinkertaisesti pysty sinne menemään. Kunnat jatkavat henkilöstösäästöjä Henkilöstösäästöjä suunnitellaan kuitenkin hieman harvemmissa kunnissa kuin viime vuonna. Vuosina 2010 - 2013 henkilöstöstä aikoo supistaa 40 prosenttia kunnista. Noin neljäsosa kunnista suunnittelee yleisen käyttötalouden leikkauksia sekä kouluja koskevia säästöjä.
ConnectIrmeli commented on posted to #seminaarikannu 12.11.2010 (fi)

Mahtavaa rapoa. Thx.
Kitti commented on posted to #seminaarikannu Helsinki 12.11.2010 (fi)

Seminaariesitykset nyt PDF:inä katseltavissa & ladattavissa RATUKE -hankkeen sivuilla Samasta lähteestä linkit myös seminaariesityksiin 2007-2009
ConnectIrmeli commented on posted to #seminaarikannu 26.11.2010 (fi)

Your chat is offline

9 / 15

14.10.2012 14:50

Qaiku | #seminaarikannu | Turvallisuus alkaa minusta - RATUKE -hankk...

http://www.qaiku.com/channels/show/seminaarikannu/view/a7578214e...

Em. työturvallisuusseminaarista - jossa moneen kertaan sanottiin, että vaikka ydintoimintaympäristö oli rakentaminen, niin monet asiat ovat tulleet samansuuntaisina esille monia muita aloja koskevissa tutkimuksissa - jäi jotenkin sellainen tunnelma, että nyt täältä kateederilta katsellaan sinne missä duunareilla on ongelmia. Toki myös moneen kertaan sanottiin, että ison iso ongelma, on miten esimiehet saavat käytännössä sanotuksi ja puututuksi asioihin aina, kun tarvetta on. Tämä SK:n uutinen valottaa yhtä ongelmapuolta: Helsingin virkamiehet ratkoivat kerjäläisongelmaa alkoholin voimalla Romaniassa Transformatiiviseen eli uudistavaan oppimiseen - sosiaalinen ja innovatiivinen oppiminen ja poisoppiminen liippaavat läheltä myös - kuuluu erottamattomasti, että kenellekään ei voi opettaa sellaisia muutoksia, joita ei ole itse opetellut ensiksi. Nyt kun eletään verkostoituneessa ajassa, niin lisään, että opettelemista voi ja kannattaa tehdä samalla, kun siitä jo kertoo muille. Tuki kulkee molempiin suuntiin. Alkoholin käytön vähentämisen vaatiminen muilta näyttämättä samalla itse esimerkkiä on mahdoton yhtälö.
ConnectIrmeli commented on posted to #seminaarikannu 26.11.2010 (fi)

Tästä seminaarista jäi pyörimään mielikuva siitä, kun työterveyslääkäri kertoi, että rakennustyömailla työskentelee henkilöitä, joiden fyysinen kunto on vuosien saatossa heikentynyt niin, ettei henkilö jaksa nousta portaita. -Tämä sama ilmiö on olemassa henkisen / tietotyön tekijöillä... Pari uutisleikettä: Jo lähes miljoona suomalaista käyttää mielialalääkkeitä selvitäkseen arjen ja töiden paineista. Jopa kolmekymppiset käyttävät dementialääkkeitä pitääkseen töissä yllä supervaihdetta. Finanssimaailmassa tunnetaan myös toimistokokaiinin teho. – Työelämä on sairasta, sanoo tutkija. (Taloussanomat) Yhä useampi käyttää lääkkeitä selvitäkseen työn haasteista. Vuorokausia valveilla pitävien mielialalääkkeiden ja jopa dementialääkkeiden käyttö on varsinkin nuorten koulutettujen keino pärjätä. Asiantuntija sanoo, että kemiallinen doping on tullut työelämään. (YLE)
ConnectIrmeli commented on posted to #seminaarikannu 29.12.2010 (fi)

Lopettelen juuri ikävien muutosesimerkkien keräilyä, mutta olen näitä siksi koonnut ikäänkuin riittävästi muistiin, että kun olen monessa viime aikojen seminaarissa kohdannut eri alojen pitkän kokemuksen omaavia henkilöitä, niin kun puhun (työ)käyttäytymiskulttuurin korjaamisesta - niin saan ihmettelevän vastauksen, että "mutta jotainhan pitäisi olla ensiksi vialla...". -Kättä pidempää tulevaa käyttöä varten nämä linkit... "Pilaako tämä myrkkypommi kotisi?" /Taloussanomat ...2-etyyliheksanolia löytyy tänä päivänä upouusistakin asunnoista, ja syy löytyy vallitsevasta rakennustavasta. – Betonilattioiden ei anneta kuivua kunnolla, eikä niiltä siivota sahanpuruja ja muita orgaanisia jätteitä ennen tasoitteiden levittämistä. Näin orgaaniset jätteet jäävät lattian sisään anaerobisten mikrobien ravinnoksi. Uudessa talossa 2-etyyliheksanolilöydös liittyykin yleensä lattiatasoitteen mikrobivaurioon...
ConnectIrmeli commented on posted to #seminaarikannu 18.02.2011 (fi)

-Kaukoidästä alettaisiin tuottaa halpatyövoimaa, kiinalaisia, vietnamilaisia, monessa Euroopan maassa jo tällainen liikenne käynnissä on. Sehän tarkoittaa sitä, että me saamme ehkä vielä pahemman ongelman kuin mitä se tällä hetkellä on. Ulkomaisten rakentajien määrä kasvaa /YLE
ConnectIrmeli commented on posted to #seminaarikannu 16.06.2011 (fi)

Geraldine1203 replica longines watch:http://www.putwatches.com/longines-au... that the members of the the expéditions polaires fran?aises – missions paul-emile victor wore was a stainless steel wristwatch with a centre seconds. a centrally mounted second hand was still quite rare in the 1940s but apparently met the need for easy reading,designer watch:http://www.joinwatches.com/patek-phil... , as illustrated by the use of luminescent coating on the hour symbols,watches on sale:http://www.joinwatches.com/iwc-classi... , the numerals and the hands. a point of interest is that the replica longines 12.68n calibre used in this model had an anti-shock device that was different from the standard feature in other replica longines watches:http://www.putwatches.com/longines-au... . :http://www.ppwatches.org/chanel-j12-3... replica longines has decided to re-issue the timepiece that accompanied the scientists who took part in the expéditions polaires fran?aises – missions paul-emile victor as a tribute to these expeditions to the arctic and antarctica to explore the remotest corners of our planet. the replica longines expéditions polaires fran?aises – missions paul-emile victor watch is an accurate reproduction of the instrument used at the time by the geologists,aviation watches:http://www.joinwatches.com/rolex-air-... , geodesists,seiko sportura chronograph:http://www.putwatches.com/watches-swi... , meteorologists,watch discount:http://www.joinwatches.com/tag-heuer-... , physicists,army swiss watches:http://www.joinwatches.com/swiss-role... , biologists,ladies watches on sale:http://www.joinwatches.com/ferrari-ch... , geographers,classic mens

Your chat is offline

10 / 15

14.10.2012 14:50

Qaiku | #seminaarikannu | Turvallisuus alkaa minusta - RATUKE -hankk...

http://www.qaiku.com/channels/show/seminaarikannu/view/a7578214e...

watches:http://www.joinwatches.com/ , glaciologists and film-makers that joined the expedition. fitted with a self-winding mechanical movement,best cheap watches:http://www.putwatches.com/corum-cheap... , this model has a date aperture at 3 o’clock and a silvered dial with hour symbols and arabic numerals, as well as hands coated in super-luminova. it is available on a strap in either genuine brown alligator skin or black leather. the replica longines expéditions polaires fran?aises – missions paul-emile victor watch is engraved on the back of the stainless steel case,ulysses watches:http://www.ppwatch.org /ulysse_nardin-... , recalling the two geometrically opposed destinations of these legendary expeditions – the arctic and greenland, and the antarctic and the adélie coast. :http://www.watcheslick.net/vacheron_c... based in st. imier in switzerland since 1832,seiko divers watches:http://www.putwatches.com /cartier-bal... , the watchmaker replica longines can look back on more than 175 years of non-stop craftsmanship,citizen watches:http://www.ppwatch.org/ , as well as a solid heritage as timekeeper for world championships in various sports and collaborator with different international sports federations. known for the elegance of its timepieces,ladies citizen watches:http://www.ppwatch.org/citizen-watche... , replica longines is a member of the swatch group ltd,mens swiss army watches:http://www.putwatches.com/alain-silbe... , the world’s leading manufacturer of horological products. with the winged hourglass as its emblem,sale watch:http://www.joinwatches.com/montblanc-... , the brand has outlets in over 130 countries.

bold dimensions:http://www.qaiku.com/channels/show/se... keep ahead of time cartier roadster watches replic:http://www.qaiku.com/channels/show/se... http://www.ppwatch.org/ebel-watches.html
Geraldine1203 commented on posted to #seminaarikannu 4 days ago (zh)

Geraldine1203 Posted by Silke ,leopard wedges:http://www.mapshoes.net/gianmarco-lor... We all want to feel special,red bottoms:http://www.mapshoes.net/autumn-collec... , loved and appreciated,desert boots:http://www.lawshoe.com/tall-boots.htm... , especially on a day like Valentine’s Day. Remember it’s the thought not the pricetag that counts. If you ever received a homemade Valentine’s card from your sweetie than you know what I’m talking about. Making homemade gifts can be fun and rewarding. Unfortunately not all of us are crafty. By the time you buy?the supplies and redo the same card over and over again you’re might not feel very romantic anymore. Here are some Valentine’s Day ideas that she will love,knee high boots:http://www.mapshoes.net/ , are easy to make?and won’t break your bank account: Does she love music? Burn a CD with the her (or your) favorite love songs. Label the disc with her name and the year or a romanic sentiment. Does she love poetry? Find a romantic poem online and copy it,pumps high heels:http://www.lawshoe.com/pumps.html , including the author. Add a nice border or appropriate picture,silver high heels:http://www.mapshoes.net/miumiu.html , print it out and place it in a nice frame. Does she love flowers? Instead of buying expensive roses,bronze pumps:http://www.mapshoes.net/gianmarco-lor... , pick a bouquet of loose flowers like daisies and add?some personal touches to it like an inexpensive bracelet or a photo of the both of you. Does she love to shop online? Frame her computer screen with post it notes,womens pumps:http://www.mapshoes.net/pumps.html , pink or red if you have them,gold glitter pumps:http://www.mapshoes.net/gianmarco-lor... , and write loving notes on each of them. Does she love high heel:http://www.mapshoes.net/miumiu.html s? Sign her up for the She will love all of the great information on sexy shoes and might just win?our next?gift giveaway. Do you have a Valentine’s idea,tall leather boots:http://www.lawshoe.com/tall-boots.htm... , please share with us and leave a comment. link s knowledge-sharing and other personal:http://www.qaiku.com/channels/show/se... you may never in almost all of the high prices:http://www.qaiku.com/channels/show/se... http://www.lawshoe.com/
Geraldine1203 commented on posted to #seminaarikannu 4 days ago (zh)

This past summer Sharrone and her team at created a Hot Shot film for Cara & Lance to screen on their wedding day. What makes this such an aprapos short film to feature today is that Lance proposed to Cara on the bridge in Central Park,nokona baseball gloves:http://www.ringdress.com/Gloves.html , NY … and now they have a tradition of staying at every Valentine's Day,mother bride dress:http://www.wingdress.com/Mother-of-th... ! So we're hoping they're there … and we're hoping they re-live this exhilarating experience over

11 / 15

link

Your chat is offline

14.10.2012 14:50

Qaiku | #seminaarikannu | Turvallisuus alkaa minusta - RATUKE -hankk...

http://www.qaiku.com/channels/show/seminaarikannu/view/a7578214e...

and over again … Never seen one of Sharrone's Hot Shot Films? You're in for a REAL TREAT,mens bikini briefs:http://www.howcostumes.com/Mens-Latex... ! from on . From … What an amazing time we had,strapless sweetheart dress:http://www.ringdress.com /wedding-dres... ! Our good friend Steve from Cinci () came out to join us and rocked the steadicam,club dress:http://www.howcostumes.com/New-just-c... ! Special thanks to Josh as well. We were so happy to be a part of this special shoot and Cara & Lance's amazing wedding. Congratulations you crazy cats,maternity evening dresses:http://www.ringdress.com /wedding-dres... ! Hope you're having a lovely first Valentine's Day as newlyweds,girl vampire costumes:http://www.howcostumes.com , Cara and Lance,cop costume:http://www.howcostumes.com/Cops-Robbe... ! "Forget dark chocolate and oysters. If you want to get in the mood,red waps:http://www.talkdress.org/Wraps.html , pop in a flick" – Event DV Magazine Link Melanie Slavin of:http://www.qaiku.com/channels/show/se... I could not believe it:http://www.qaiku.com/channels/show/se... http://www.talkdress.org/celebrity-dresses.html
Adalgiso commented on posted to #seminaarikannu 4 days ago (zh)

Geraldine1203 Elegant ,tea length mother of the bride dresses:http://www.cropdress.com Best /Tea-Length-M... purple Bridesmaid Dresses:http://www.cropdress.com/Inexpensive-... to Choose,girls bras:http://www.thusdress.com/Bras.html ! Buy purple bridesmaids dress at dress.vponsale.co.uk,plus size prom dresses cheap:http://www.raildress.com/prom-dresses... , you can choose best fitted gown in high quality freely. Our website focus on online various bridesmaid gowns sales. Welcome to check out our huge collection. Tips of choosing bridesmaids dress: For brides,weddings accessories:http://www.raildress.com/Discount-Wed... , bridesmaid dress:http://www.raildress.com/bridesmaid-d... is the same important as wedding dress:http://www.cropdress.com/WEDDING-DRES... to be considered. Once the bridal gown is determined,wedding ring sets:http://www.cropdress.com/Rings.html , the bridesmaid gown will follow and match it,designer handbags:http://www.areaclothes.com/Handbags.h... , in color and style. Generally,vintage bridal headpieces:http://www.cropdress.com/WeddingHead... , we may choose some dress that’s formal and modest as bridesmaid dress:http://www.thusdress.com/bridesmaid-d... ,winter ball dresses:http://www.raildress.com /wedding-dres... , also simple design,gloves:http://www.areaclothes.com/ , as wedding ceremony is formal and special.In case that you wish to make the wedding somehow special,vintage headpieces:http://www.raildress.com/Wedding-Head... , you can have a try of a unique design that’s form of open for each bridal dress and bridesmaid dress:http://www.raildress.com/bridesmaid-d... . Nevertheless short or floor length,tea length wedding dress:http://www.thusdress.com/wedding-dres... , strapless or halter best style,strapless prom dress:http://www.thusdress.com/wedding-dres... , just keep in mind that bridesmaid dress:http://www.thusdress.com/bridesmaid-d... is assistance and serving for brides and her wedding. This will be the theme. And what’s more,Swatches:http://www.raildress.com/Weekly-Speci... , bridesmaid dress:http://www.raildress.com is not like wedding dress,cut resistant gloves:http://www.thusdress.com/Gloves.html , it could also be dressed up in some other specific occasions like homecoming,silicone bracelets:http://www.thusdress.com /Bracelets.ht... , evening party and etc. Incoming search terms:link I still love our stamp we used:http://www.qaiku.com/channels/show/se... like beautiful flowers bloom.:http://www.qaiku.com/channels/show/se... http://www.areaclothes.com/Little-Black-Dress.html
Geraldine1203 commented on posted to #seminaarikannu 4 days ago (zh)

xiaoyude

It is common sense to know that every sport has a specific shoe designed only for that sport. The shoe may help enhance performance or help in preventing injuries. Whatever it is,citizen quartz watch:http://www.milkwatches.com/cartier-sa... , a professional will always make sure he has the right shoe for the task assigned to him. But most people do not think that weightlifting shoes are required when lifting free weights. This is a very common error and most people wear other shoes to the gym,longines watches online:http://www.quietwatches.com/watches-l... , just making sure they are comfortable.Weightlifting shoes are designed for a reason and,replica hublot cheap watches:http://www.watch59.org/hublot-cheap-w... , just like any other sport shoe; they help

12 / 15

Your chat is offline

14.10.2012 14:50

Qaiku | #seminaarikannu | Turvallisuus alkaa minusta - RATUKE -hankk...

http://www.qaiku.com/channels/show/seminaarikannu/view/a7578214e...

with increasing the athlete's performance as well as provide safety. No one would wear a pair of spikes for a long distance run,polar watches:http://www.milkwatches.com/ , and in the same way,cheap longines watches:http://www.watch59.org/longines-cheap... , it would be rather silly to use running shoes for weightlifting.The first advantage of weightlifting shoes is that it increases stability by having a raised heel. :http://www.mixshoes.net/http://www.mi... This raised heel allows bending of the ankle joint while keeping the feet flat on the floor. This bending is done in order to descend to a low height to lift heavier weights. By keeping the feet flat on the ground,men swiss army watches:http://www.quietwatches.com/swiss-rol... , a weightlifter does not lose balance and will find it easier to lift the weights in a controlled way.The Second thing weightlifting shoes do is prevent harm to the body. :http://www.lawshoe.com/short-boots-47... Damage can occur because of stability loss. The pressure that is exerted on the body is a lot and by doing tasks such as jerks,swiss army watch bands:http://www.milkwatches.com/swissrole... , the body's ligaments can tear if there is no proper base the body can rest on.Next,cool cheap watches:http://www.milkwatches.com/chopard-ch... , these specially designed shoes facilitate fuller activation of the lower muscles. The shoes hard sole does not allow the force which is used for lifting to get dissipated against the floor. Instead,luxury watches online:http://www.satwatches.net/longines-wa... , the kinetic energy that comes from the feet is channeled to lifting the weights. These shoes help use all the force which is produced to lift the weight so that it becomes easier for you to lift.Another important aspect of weightlifting shoes is the grip. The sole of the shoe must have neoprene or crepe so that you do not slip or lose balance while lifting heavy weights. These shoes must be flexible in nature because the weightlifters feet bend and straighten quickly while doing weightlifting exercises. A flexible shoe also allows some elastic energy to be stored which is caused by the quick bending and straightening. But because a weightlifting shoe bends so much the pressure might push the foot in an angle which will make a person slip. :http://www.mixshoes.net/http://www.mi... This is why a weightlifting shoes grip is so important.Now that you've read all about the benefits of weightlifting shoes,seiko kinetic:http://www.quietwatches.com/corum-che... , you might want to consider picking up a pair for yourself and feel the difference. You'll be more balanced while lifting weights and will perform a lot better.Find the best deals and get reviews on all brands of weightlifting shoes for men and women. Adidas,baume and mercier watch:http://www.milkwatches.com/watches-ba... , Pendlay,stainless steel watches:http://www.milkwatches.com/cartier-to... , Otomix,iwc replica watch:http://www.watch59.org/iwc-classic-wa... , Do-Win weight lifting shoes and more,best mens watch:http://www.milkwatches.com/rolex-sea-... !

not all of them are good in quality.:http://www.qaiku.com/channels/show/se... as a result:http://www.qaiku.com/channels/show/se... http://www.watch59.org/rolex-submariner-watches.ht...
xiaoyude commented on posted to #seminaarikannu 4 days ago (zh)

13 / 15


Stuart is from the small town of Seattle wedding dresses on sale:http://www.airweddingdress.net/ wedding dresses on sale, Washington, and Sarah hails from the booming metropolis of Fremont, Nebraska.?They both spent their childhood and college years visiting various points on the globe bridal party:http://www.bigweddingdress.net bridal party, and when it came to choosing a location for their wedding, they wanted to choose a spot that meant something to both them.?Estes Park was the shoe-in choice to fit the bill, and so the planning began. Sarah and Stuart ‘officially’ met in 2005 in Estes Park, Colorado, while working at the summer camp they both spent years attending as children.It wasn’t until 2007 when they re-connected in the Rocky Mountains that they both quickly realized this relationship was one that was bound to grow into something very special.?Grow it did over the next four years, and in July, 2010, Stuart asked Sarah to be his bride on a hike in Estes Park, Colorado (notice a trend?). We have a full-blown, high altitude induced wedding crush on this Colorado soiree, planned by LBBer?. It’s breaks every preconceived?notion you’ve got about a mountain wedding at a summer camp. The rustic charm is ridiculously glamourous, the day is classic black tie layered with mason jars and wildflowers from . And the lovely couple are a stunning display of polkadot bowties and lace dresses. It’s time to rethink the mountain wedding, á la and Photographer: /?Wedding Planner: Heather Dwight,??/?Ceremony Site: /?Reception site: /?Caterer: /?Baker: /?Florist: /?Musicians: /?Decor & Lighting Company: /?Hair Stylist: Sonia Warden /?Make Up Artist: /?Letterpress invitations: ?/ Photobooth: We have SO many bright memories of our wedding day.??Spending the weekend amongst our friends and family joining together in a celebration of our love was an unforgettable feeling! We chose a classic color scheme (navy and grey) with a pop of whimsy (bright wildflower bouquets) that complimented the natural rustic surroundings.?Sarah collected milk glass vases from local thrift stores, Stuart engineered two delicious homebrews for the guests (Nupti-Ale and Labor Day IPA), and lavender was tossed as the newly minted husband and wife joined the cocktail hour.?The wedding cake by Living the Sweet Life was a coconut cake with vanilla crème cheese frosting, topped with crushed pistachios and was one of many cakes on the dessert bar (how can you pick just one?!).?The night capped with both families representing very well on the dance floor and creating long lasting ‘memories’ in the photo booth.

link

Your chat is offline

14.10.2012 14:50

Qaiku | #seminaarikannu | Turvallisuus alkaa minusta - RATUKE -hankk...

http://www.qaiku.com/channels/show/seminaarikannu/view/a7578214e...

Related Article: designer wedding dresses-Here’:http://www.qaiku.com/channels/show/An... http://www.bigweddingdress.net
jiajia commented on posted to #seminaarikannu 4 days ago (zh)

Wayne Dyer said, "If you change the way you look at things, the things you look at change." Get innovative and change the way you look at crafting! Further Resources makes one of a kind jewelry from reclaimed antique glass gathered from local glass dumps and forests. Handcrafting something is a rewarding feeling, but crafting green reaps an even greater sensation. (And it's easier to do than you might think.) Reusing found objects in your craft diverts them from ending up in a landfill. Using natural or sustainable materials supports smart environmental stewardship. Selecting materials that can be reused again and again after serving their purpose in your craft is another simple way to be environmentally responsible when crafting. Brandy of lives in North Carolina, where she works part-time as a barista in a local coffee shop. When she's not serving up fair-trade, organic coffee, she can be found creating candles using all natural wax in her countryside studio. In her spare time, Brandy enjoys hanging with her friends, watching live music,casual dresses:http://www.pastshop.com , spending time outdoors and gardening. With an AAS in Landscape Architecture, Brandy has a background in environmentally conscious design and this heavily influences all of her creations. Find out more by visiting her website: For Jane of , working from what is at hand makes the challenge more fun. She's always looking for things to re-appropriate in her work, like recycled fabrics, soda pop cans, small toys, seashells, old keys and anything shiny found in the street. At her workplace, Patchwork Central, they offer an arts program for children and adults with an emphasis on recycling. The group keeps a garden as well, where they practice organic and sustainable techniques. It was there that she had this experience: "When a young, special needs girl from our inner-city neighborhood asked me why we compost our apple cores instead of throwing them away, I told her we needed to be good stewards and take care of the land. I wondered about using the word steward with her, but she seemed to take it in. After a moment, her face lit up and she said, ‘Oh! I see, Martha Stewart would want us to compost.'" Jane thought this was pretty funny, as she believes the kids learn more from what we do than what we say. There are endless ways to incorporate earth-friendly materials into your crafting. When sewing, Kristine of chooses reclaimed fabric over new. She says, "When you choose to use reclaimed fabric, you're reducing and reusing, and your sewing projects become eco-friendly and very unique." Try your hand at crafting green with a handmade funky fruit stand! Tiffany of has come up with this neat idea by recycling empty paper tubes. "You'll be on a recycling roll when you attack this project!" Everything you need to know about how to do-it-yourself, plus a whole lot of other earth-friendly projects can be found in the . Using what you already have at hand as materials in your craft is an excellent idea. of La Bolsa Chica makes items by crocheting plastic bags. "When visiting family in Peru, I saw a woman crocheting a water bottle holder out of plastic bags and thought what a great idea this was. I also started thinking of all the things I could make with plastic and how much plastic could be reused by doing this. I started reading more about how plastic is impacting our environment and this just fueled my passion for recycling even more." saves the lids from detergent bottles for her friend, who uses them for mixing paint in lieu of buying new, disposable paper or plastic cups. is one of many sellers on dress who provides responsible supplies, ready for use in your next green project! Here are some more examples of sellers getting innovative with their crafting: Your craft doesn't have to be 100% natural or recycled in order to be green. Shawna of finds that it is "sometimes difficult for an artist to use 100% recycled materials, because our culture makes us believe we must maintain an archival quality with our work. Art school especially influences this concept." So she now tries to combine found materials with this desire to make things that last. Some of these materials include cardboard, paper, fabric and wood. She's even going to try her hand at making her own walnut ink,womens clothing:http://www.pastshop.com ! uses recycled circuit boards to make totally unique products. creates hand knitted goods from unraveled forgotten sweaters. Dear crafters, today's installment of highlights the positive aspects of crafting green with . She and the and Teams have come together to highlight the many possibilities for recycling and

Your chat is offline

14 / 15

14.10.2012 14:50

Qaiku | #seminaarikannu | Turvallisuus alkaa minusta - RATUKE -hankk...

http://www.qaiku.com/channels/show/seminaarikannu/view/a7578214e...

upcycling in your craft. You can start with the smallest thing: even those count big! As Morgen of and points out, making the switch to crafting green can be gradual. She would suggest making a list of all the areas where you can make your craft more eco-friendly and then gradually introduce those sustainable improvements. She says, "When considering your supplies, try introducing organic, natural, or fair trade materials. Try to keep yourself informed about new innovations in your craft that may be friendlier to the environment." Whether you plant a tree, pick up litter, or simply take a stroll outside, these are but a few of the fabulous ways to celebrate Earth Day. Chances are you've already done some of these things in years past and now you are like me, completely addicted to dress and all the handmade goodness it offers. This year, in a collaborative effort of the and Teams, we're combining making things and being earth conscious: crafting green! Related Article: little black dress- with demanding schedules:http://www.qaiku.com/channels/show/li... http://www.pastshop.com
dresses2013 commented on posted to #seminaarikannu 4 days ago (zh)

Top Add a comment Writing language English Suomi

Ping

Link / Embed

Upload

Location

ConnectIrmeli Kitti

Geraldine1203 Adalgiso xiaoyude jiajia

dresses2013

Some markup allowed: *strong*, _emphasis_, [linktext](http://www.qaiku.com), #channel and @username

Send

Your chat is offline

15 / 15

14.10.2012 14:50

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->