PERBENTANGAN AJK PUBLISITI BAGI PROGRAM MESRA BAKTI

TEMPAT : PPDK KEM DESA PAHLAWAN TARIKH : 24 SEPT – 28 SEPT 2012
NUR SYAMIRA BINTI MOHAMAD SHUKRI 901224-02-5770 PISMP SEMESTER 6 PK ( BM ) PJ/PSV

.

. ia mendefinisikan publisiti sebagai "maklumat yang direka untuk muncul dalam pelbagai media komunikasi yang bertujuan menjaga nama baik orang atau syarikat kepada khalayak umum atau menarik minat orang ramai terhadap aktiviti yang diusahakan. 2000).“ Secara keseluruhannya. publisiti boleh dimakasudkan sebagai satu hebahan atau sebaran yang mengandungi maklumat tertentu yang ditujukan kepada khalayak ramai atau sasaran khusus melalui media penyiaran atau liputan meluas. "publisiti merupakan maklumat daripada sumber luar yang digunakan oleh media kerana maklumat berkenaan mempunyai nilai berita Manakala dalam The Random House Handbook of Business Terms (Nisberg. . 1988).DEFINISI PUBLISITI Menurut Effective Public Relations(Broom et al.

BIDANG TUGAS Membina buku program dan pemplet program Mengambil dan merakam setiap aktiviti yang di jalankan Membuat banner program Membina power point untuk pembentangan .

9\SEM 6\PRINT PDK\buku program pdk.pub .CONTOH BUKU PROGRAM D:\Backup 30.

9\SEM 6\PRINT PDK\pamplet lawatan PDK.CONTOH PAMPLET D:\Backup 30.pub .

BANNER .

SEBELUM .

SEMASA .

SELEPAS .

KEKUATAN Penghasilan buku pogram dan pemplet dengan Penggunaan perisian Microsoft Publisher Penggunaan kamera dan telefon bimbit masingmasing untuk menangkap dan merakam setiap aktiviti yang berlangsung Pertolongan rakan-rakan sepasukan dalam membantu tugas sebagai AJK publisiti .

KELEMAHAN / MASALAH Terdapat kesalahan ejaan setelah menyiapkan 10 buku program walaupun telah disemak oleh setiap ahli dan terpaksa mencetak semula buku program tersebut. Dapat menghasilkan 7 buku program sahaja setelah dicetak semula kerana kehabisan dakwat pencetak Kehabisan bateri kamera yang cepat Sukar untuk mengehadkan jumlah slaid supaya besesuaian dengan masa yang diperuntukan untuk pembentangan .

PENAMBAHBAIKAN Membuat semakan secara berulang kali dan meminta pensyarah untuk menyemak buku program Membekalkan dakwat pencetak tambahan sebelum mencetak kerana sesetengah pencetak memerlukan ink yang banyak Meminjam bateri kamera yang sesuai dengan jenis kamera daripada ahli kumpulan .

SEKIAN. TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful