P. 1
25 Piramida Drevnog Sveta - Semir Osmanagić

25 Piramida Drevnog Sveta - Semir Osmanagić

|Views: 13|Likes:
Published by jedna_natasha

More info:

Published by: jedna_natasha on Oct 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2014

pdf

text

original

Egipatske piramide impresioniraju prosječnog čovjeka svojom starošću,
grandioznoš
ću, svrhom i brojem. I to su iluzije kojih se moramo riješiti. Egipatske
piramide nisu najstarije na Planeti. Niti su najve
će. Nisu nikada bile “grobnice
faraona”.
Čak nisu ni najbrojnije.

BIJELA PIRAMIDA

U dokazivanju ovih teza zaputićemo se na Daleki istok. U središnjoj kineskoj
provinciji Shensi nalazi se preko stotinu gigantskih piramida potpuno nepoznatih
široj svjetskoj javnosti. Rije
č je o zabranjenoj zoni oko grada Xian.

Prva vijest o postojanju gigantskih piramida u Kini se pojavila u lokalnom
ameri
čkom dnevnom listu "Rocky Mountain News" i datirana je 31.03.1947.
Pukovnik ameri
čke vojske Maurice Shehan, u to vrijeme direktor dalekoistočnog
sektora avio kompanije Trans-World Airlines, je bio autor teksta. Uz tekst je
priložio fotografiju koju je 1945. snimio ameri
čki pilot tokom II svjetskog rata u
doba kada su kineske vlasti odobravale slobodni prelet ameri
čkim avionima.
Analizom fotografije ustanovljeno je da je piramida visoka blizu 300 metara
čime je
dvostruko premašila najvišu piramidu u Egiptu. Kasnije
će se, meñu arheolozima,
ova piramida nazvati “Bijela piramida”.

11

“Bijela piramida” u Kini, sa 300 metara je najviša

piramida na Planeti

Ova vijest je ubrzo zaboravljena. Desetak godina kasnije, 1957., kratkotrajno joj je
život dao mali
članak u američkom Life Magazinu, u kome je rečeno da je
fotografiju napravio ameri
čki pilot-dobrovoljac koji je prevozio zalihe za kinesku
armiju preko Himalaja. On je tada i snimio ovu piramidu oko 100 km jugozapadno
od grada Xian.

Trebalo je proći gotovo pola stoljeća da bi kineske vlasti dozvolile pristup prvom
Evropljaninu u njihovu zabranjenu zonu. Austrijanac Hartwig Hausdorf dva puta
posje
ćuje Kinu 1994. Rezultat su dvije knjige na njemačkom: “Bijela piramida” i
“Sateliti Bogova”.

Tokom prve posjete, u aprilu 1994., Hausdorf je imao priliku da vidi šest piramida
u blizini grada Xian. Na povratku u Kinu, u avgustu iste godine, Hausdorf je snimao
video kamerom ovu oblast (18 minuta) i na snimcima je uspio prebrojati preko 100
piramida!

12

ZABRANA ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA

Neke od piramida su u prilično ruiniranom stanju. Uglavnom su grañene od tvrde
gline. Lokalno stanovništvo je oštetilo neke od njih koriste
ći ih kao grañu za svoje
ku
će. U razgovoru sa kineskim arheologom Xia Nai, Hausdorf je uspio doći do
zvani
čnog stava kineskih vlasti. Vlada ne dozvoljava nikakva istraživanja, a stav je
da
će tek buduće generacije vršiti proučavanja. Meñutim, Kineska vlada je naredila
zasa
ñivanje brzorastućih četinara koji su već prekrili veći dio piramida. Za
dvadesetak godina ovdje
će biti guste šume tako da će na upit o piramidama oni
mo
ći odgovoriti protupitanjem: “Koje piramide? Zar ne vidite da je riječ o brdima
sa šumom.”

Prva referenca u kojima se pominju piramide je vezana za dva australijska trgovca
iz 1912. godine. Oni su u razgovoru sa budisti
čkim sveštenikom, saznali da se ove
piramide prvi put pominju u pisanim dokumentima starim pet hiljada godina i ve
ć
tada se označavaju kao "veoma stare".

Austrijanac Hausdorf je imao velike poteškoće da bi dobio dozvolu da doputuje u
Shensi provinciju. Nije mu bilo dozvoljeno arheološko iskopavanje, a nakon što je
objavio snimke sa svog putovanja kineske vlasti nisu više dozvolile nijednom
strancu posjetu ovom regionu.

Čak, štaviše, u blizini lokacije Bijele piramide, podigli su lansirnu rampu za svoj
svemirski program i time zvani
čno proglasili tu zonu vojno zaštićenom i
nedodirljivom.

Arhitektura piramida sliči onima u Centralnoj Americi sa platoom na vrhu; na
nekima od njih se mogu vidjeti ostaci hramova. Ove fotografije kineskih piramida
zaraslih u rastinje me podsje
ćaju na piramide Maja koje sam sretao u džunglama
Guatemale, Meksika, Salvadora i Hondurasa na svojim putovanjima.

U objašnjenju porijekla i starosti ovih piramida treba se osloniti na pronañene
artifakte i hijeroglife u njihovoj blizini i na njihovim zidovima. Prema tri postoje
ća
izvora (pomenute knjige Hausdorfa, zatim knjige be
čkog autora Peter Krassa iz

13

1974. i 1984. koji je i ko-autor knjige “Sateliti Bogova”, te tekstova Australijanca dr
Hurtaka) u okolini piramida postoje grobovi sa kosturima. Rije
č je o čudnim
humanoidnim bi
ćima sa velikim glavama i nesrazmjerno malim tijelima od metar i
dvadeset visine. U grobnicama je prona
ñeno stotine kamenih diskova sa nepoznatim
hijeroglifima. Dosada jedini pokušaj prevo
ñenja od strane nekog kineskog
arheologa (Konferencija u Japanu 1967. godine) je objašnjenje da je rije
č o “udesu
kosmi
čke letjelice prije više od 12 000 godina”?!

Preko stotinu piramida je smješteno u Shensi oblasti od 2000 kvadratnih kilometara.
Visina im je u prosjeku od 25-100 metara. Na svima je planski zasañeno drveće.

14

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->