KURSUS INDUKSI JU KSSR TAHUN 3 2012

MATEMATIK

“Peneraju Pendidikan Negara”

“Peneraju Pendidikan Negara”

“Peneraju Pendidikan Negara”

BIDANG PEMBELAJARAN
Nombor dan Operasi Sukatan dan Geometri Perkaitan dan Algebra Statistik dan kebarangkalian

“Peneraju Pendidikan Negara”

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK
Dokumen KSSR Matematik (Tahun 3) Modul Pengajaran dan Pembelajaran Nombor dan Operasi Sukatan dan Geometri Statistik dan Kebarangkalian

“Peneraju Pendidikan Negara”

BIDANG PEMBELAJARAN

NOMBOR DAN OPERASI PERKAITAN DAN Nombor Bulat SUKATAN DAN ALGEBRA Penambahan GEOMETRI Koordinat Penolakan Masa dan Waktu Pendaraban Ukuran Panjang Nisbah dan Perkadaran Pembahagian Timbangan

Operasi Bergabung Isipadu Cecair STATISTIK DAN Pecahan KEBARANGKALIAN Bentuk Tiga Dimensi Perpuluhan Perwakilan Data Bentuk Dua Dimensi Peratus Wang
Purata
“Peneraju Pendidikan Negara”

KANDUNGAN KSSR MATEMATIK TAHUN 3

NOMBOR DAN OPERASI Nombor Bulat Tambah Tolak Darab Bahagi Pecahan

SUKATAN DAN GEOMETRI Masa dan Waktu Panjang Jisim Isi Padu Cecair Ruang

Perpuluhan Peratus Wang

STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN Perwakilan Data
“Peneraju Pendidikan Negara”

Nombor dan Operasi

“Peneraju Pendidikan Negara”

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.

“Peneraju Pendidikan Negara”

“Peneraju Pendidikan Negara”

“Peneraju Pendidikan Negara”

“Peneraju Pendidikan Negara”

“Peneraju Pendidikan Negara”

“Peneraju Pendidikan Negara”

“Peneraju Pendidikan Negara”

“Peneraju Pendidikan Negara”

“Peneraju Pendidikan Negara”

“Peneraju Pendidikan Negara”

“Peneraju Pendidikan Negara”

“Peneraju Pendidikan Negara”

“Peneraju Pendidikan Negara”

“Peneraju Pendidikan Negara”

“Peneraju Pendidikan Negara”

Sukatan dan Geometri

“Peneraju Pendidikan Negara”

“Peneraju Pendidikan Negara”

“Peneraju Pendidikan Negara”

“Peneraju Pendidikan Negara”

“Peneraju Pendidikan Negara”

“Peneraju Pendidikan Negara”

“Peneraju Pendidikan Negara”

Statistik dan Kebarangkalian

“Peneraju Pendidikan Negara”

“Peneraju Pendidikan Negara”

“Peneraju Pendidikan Negara”

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful