Bab 8: Perubahan Penduduk

PENGENALAN Sesebuah negara akan mengalami perubahan penduduk dari semasa ke semasa. Perubahan ini melibatkan pertambahan dan pengurangan penduduk.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN PENDUDUK Perubahan penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor utama iaitu: a. Kadar kelahiran b. Kadar kematian c. Migrasi p/s: Photostat atau lukis Rajah 8.1 muka surat 89 dalam buku teks

A. Kadar Kelahiran 1. Kadar kelahiran ditakrifkan sebagai jumlah kelahiran bayi berbanding dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun bagi setiap 1000 penduduk. Kadar ini dipanggil kadar kelahiran kasar. 2. Formula kadar kelahiran kasar:

Kadar Kelahiran Kasar = X Contoh : Jumlah penduduk Negara Somalia pada pertengahan tahun 2012 Jumlah bayi nyang dilahirkan pada tahun 2012 Oleh itu, kadar kelahiran kasar pada tahun 2012 adalah:

X 1000

= 1 300 000 orang = 90 000 orang

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran ialah: p/s: Lukis Rajah 8.2 muka surat 90 dalam buku teks

2.3 muka surat 92 dalam buku teks C. kadar kelahiran kasar pada tahun 2012 adalah: X 1000 = 1 300 000 orang = 10 000 orang 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran ialah: p/s: Lukis Rajah 8. Emigrasi pula adalah perpindahan penduduk keluar dari Negara. Imigrasi adalah perpindahan penduduk memasuki sesebuah Negara. Kadar ini dipanggil kadar kematian kasar. Formula kadar kelahiran kasar: Kadar Kematian Kasar = X Contoh : Jumlah penduduk Negara Somalia pada pertengahan tahun 2012 Jumlah kematian pada tahun 2012 Oleh itu.B. Orang yang terlibat dalam emigrasi dipanggil emigran. Contoh: (Warganegara Malaysia yang berhijrah keluar dari Malaysia dipanggil emigran Negara Malaysia) Proses penghijrahan memasuki negara IMIGRASI NEGARA EMIGRASI Proses penghijrahan keluar dari negara RUMUSAN p/s: Lukis Rajah RUMUSAN pada muka surat 98 dalam buku teks . Migrasi 1. Migrasi yang ditakrifkan sebagai perpindahan penduduk samada ke luar atau memasuki sesebuah Negara. 2. Kadar Kematian 1. Kadar kelahiran ditakrifkan sebagai jumlah kematian berbanding dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun bagi setiap 1000 penduduk. Contoh: (Penduduk Indonesia yang berhijrah memasuki Malaysia dipanggil imigran Negara Malaysia) 3. Orang yang terlibat dalam imigrasi dipanggil imigran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful