You are on page 1of 2

9

..... , ......
Na pustm pobe za indinskou vesnic jsem narazil na erstv stopy.
Hnijcmi chaluhami, moskmi kokosy a bambusem mne zavedly a ke
svmu pvodci, blmu mui s okzale pstnou bradkou, kter s ohrnu-
tmi nohavicemi, vykasanou kazajkou a v ohromn epici z bob koe-
iny nabral ajovou likou kvrovit psek a prohlel ho tak souste-
dn, e si mne viml, teprve kdy jsem na nho ze vzd lenosti deseti
yard zavolal. A tak se stalo, e jsem se seznmil s dok torem Henrym
Goosem, lkaem londnsk smetnky. Jeho nrodnost mne nikterak
nepekvapila. Na dn map nenaleznete msto tak beztn i ostrov
natolik vzdlen, aby lovk uchliv se tam nenarazil na Angliana.
Copak na onom oputnm mst nco ztratil? Sml bych mu na-
bdnout pomoc? Doktor Goose zavrtl hlavou, rozvzal kapesnk a se
zejmou pchou mi ukzal jeho obsah.
Zuby, ven pane, jsou sklovinov grly hledajcch. Za dvnch
as bvalo toto arkadick pobe hodovn sn kanibal, tak, tak, pr-
v zde silnj hltav polykali slab. A vyplivovali jejich zuby, jako by-
chom se vy nebo j zbavovali teovch pecek. Jenome tyto molry,
pane, projdou transmutac ve zlato. A jak? Jist felar, kter na Piccadi-
ly vyrb pro aristokracii zubn protzy, za lidsk klofky slun plat.
Jestlipak, ven pane, vte, kolik vynese takov tvrtina libry?
Piznal jsem se, e nevm.
Nu, j vm do tto vci jasno nevnesu, mil pane, neb jest to profe-
sionln tajemstv! Poklepal si prstem na nos. Pane Ewingu, neznte
se nhodou s markzou Grace z Mayfairu? Ne? Ono je to pro vs asi
lep, protoe je to takov mtoha v suknch. Ji pt let uplynulo od
doby, kdy tahle baba zmalovan popinila m jmno obvinnmi, ano,
co nakonec vedlo k mmu vylouen ze spolenosti. Doktor Goose se
zahledl na moe. Prv v on temn hodin zapoalo m putovn.
10
Atlas mrak
11
Tichomosk denk Adama Ewinga
Vyjdil jsem sv politovn nad situac, v n se doktor ocitl.
Dkuji vm, pane, velice vm dkuji, avak tyto zuby, pravil a za-
chrastil kapesnkem, jsou mmi andli spsy. Dovolte mi, abych vm
to osvtlil. Markza nos uml chrup zhotoven onm zubaem. A
o ptch Vnocch ta navonn nna zahj ples velvyslanc, j, Hen-
ry Goose, ano prosm, j povstanu a prohlsm tak, aby to jeden ka-
d slyel, e nae hostitelka vk pomoc lidoroutskch zub! D se
pedpokldat, e mne sir Hubert vyzve k pedloen dkazu. ,Buto
dolote, zaburc ten neurvalec, ,nebo vs dm o satisfakci! A j
odvtm: ,Dkaz, sire Huberte? Vdy j sm jsem posbral zuby pro
vai mti z plivtka v jinm Tichomo! Zde, pane, maj sv druhy!
a mrsknu j ty zuby do msy se elv polvkou. Tohle, pane, to bude zase
moje zadostiuinn! Uvann rozumbradov properou tu studenou
markzu ve svch pltcch a pt rok bude moci mluvit o tst, kdy
dostane pozvnku alespo na ples mstnho chudobince!
Spn jsem se s Henrym Goosem rozlouil. Mm dojem, e to nem
v hlav v podku.
,.. ......
V primitivn lodnici hned pod mm oknem pokrauje pod vedenm
pana Sykese prce na elenn nlce. Pan Walker, hospodsk v jedin
mstn krm, je rovn obchodnk se stavebnm dvm a asto se chlu-
bv lty strvenmi jako stavitel lod v Liverpoolu. (Jsem ji sdostatek
znal etikety protinoc, proe nechme tak nepravdpodobn fakta
bt.) Pan Sykes mi povdl, e to bude trvat cel tden, ne dostane
Vtkyn bristolsk kabt. Bt sedm dn uvznn u Mukety zn dosti
neradostn, kdy si vak vybavm biovn vodnmi pvaly, lkan mo-
skch ohlaovatelek smrti a mue padajc pes palubu, zd se mi m
souasn situace mn smoln.
Dnes rno potkal jsem doktora Goose na schodech a spolen jsme
posndali. U Mukety se ubytoval ji v pli jna, kdy se na brazilsk
obchodn lodi Namorados piplavil z Fidi, kde v tamn misii provozo-
val sv emeslo. Nyn ek na zpodnou australskou tuleskou lo
Nellie, kter ho m dopravit do Sydney. V kolonii pokus se dostat na
plavidlo smujc do rodnho Londna.
Mj soud nad doktorem Goosem byl nespravedliv a ukvapen. lo-
vk mus bt cynick jako Diomedes, m-li uspt v m profesi, cynis mus
vak nedopv zraku na rozlien jemnjch ctnost. Doktor je sice
vstedn a za hlt portugalskho pisca (nikdy pespli) sv vstelky
s radost popisuje, dovoluji si vak tvrdit, e je to v tto zem pisn ce
jedin dal gentleman na vchod od Sydney a na zpad od Valparai-
sa. Mohl bych mu dokonce sepsat doporuujc dopis pro Partrigeovy
v Sydney, protoe doktor Goose a Fred jsou ze stejnho tsta. patn
poas mi pekazilo rann vychzku, proe jsme se usadili u ohnit
ivenho raelinou a hodiny nm v drunm rozhovoru ut kaly jako
minuty. Vykldal jsem obrn o Tild a Jacksonovi a zmnil jsem se
o svch obavch ze zlat horeky v San Francisku. Nae pov dn stoilo
se pak z mho domovskho msta k povinnostem note vykonvanm
v Novm Jinm Walesu, odtud pes pijavice a lokomo tivy na Gibbonse,
Malthuse a Godwina. Zdvoil konverzace pat k utiujcm prosted-
km, jich se mi na palub Zvstovatelky hrub nedostv, a doktor je
navc skutenm polyhistorem. Mimo to je maji telem rozkon arm-
dy achovch gurek vyezvanch z velryb kosti, kter hodlme za-
mstnat, dokud neodpluje Zvstovatelka, nebo nepipluje Nellie.
.... , ......
Vychzejc slunce jasn jako stbrn dolar. N kuner v ztoce vyhl-
alostn. Na behu le na boku indinsk vlen knoe. Ve svten
nlad jsme s Henrym vyrazili na Hodovn pl a rozmarn jsme se
poklonili slutice, kter de pro pana Walkera. Ta zakabonn dvka
prv vela prdlo a pranic si ns nevmala. M v sob kraptek ern
krve, proe se domnvm, e matka jej je nejsp spznn s lidmi
z dungle.
Kdy jsme mjeli indinskou vesnici, vzbudil nai zvdavost jaksi
bzukot a my se rozhodli zjistit, odkud pichz. Osada obehnna jest
rozpadajcm se plotem z kl, take dovnit by se dalo vejt nejm-
n tuctem dr. Olysal fena zvedla hlavu, u ani zub nemla a vlastn
umrala, take ani netkla. Vnj ps chatr zvanch ponga (hlinn
zdi, stropy z roho a vtv) se kril ve stnu honosnch pbytk, de-
vnch staveb s vyezvanmi nadedvenmi peklady a primitivnmi