You are on page 1of 2

Backup maken:

1. Maak map op bureaublad en geef de naam met datum:


backup+datum
2. Maak in die map de submappen:
a. Email
Outlook express : Ga op PostvakIn en klik rechts voor
eigenschappen. Zie naarwaar gelinkt word. Kopieer de link
zonder Postvak in en ga naar verkenner. Plak daar de link.
Enter. Ga een map hoger en je vindt outlook. Kopieer die map
volledig.

Adresboek: Bestand-Exporteren
Accounts:Extra- account per account exporteren
b. Favorieten: bestand-exporteer
c. Mijn documenten: alles
d. Bureaublad: selecteer alles en kopieer (snelkoppelingen en
andere)
e. C (alle documenten, prg-tjes, etc…)
f. IP en andere instellingen noteren
3. Vergeet in WINNT het bestand Route.ini niet !!!
4. Neem het bestand WINDIALOG in program files- filemaker – system
mee!!! Voor Maestro

Backup terugzetten:

1. email: Spoor de huidige map op zoals hierboven. Kopieer


outlook-gegevens in deze map. Let wel, outlook (exp.) moet
hiervoor afgesloten zijn.
2. Adressen importeren via bestand
3. Accounts importeren via extra-accounts-importeren

Kijk alle snelkoppelingen na


Stel de Ip e.d. in
Installeer de printer
Test Maëstro
Installeer Winzip-Acrobat-Rotariaatsoftware-IPBAS-….