You are on page 1of 1

Transactie: 2009/0166

Page 1 of 1

Status: Gemeld op: Eiland transactie: Transactin r: Transactie Transactiesoort: Indicator 1: Indicator 2: Indicator 3: Stadium: Datum: Plaats: Tijdstip:

Gemeld aan MOT 16 Jun 2009 Curacao 2009/0166

CHAR B9710232

Sub 1: Sub 2: Sub 3:

Uitgevoerd 04 Jun 2009 Willemstad 15:17

Van: Rek. nr.

Valuta:

Bedrag:

Naar: Rek. nr. 106377

Valuta: ANG

Bedrag: 30,000

Teaenw.Naf.: 30,000

Situatiebeschrijvinq: EEN BEDRAG VAN ANG 30000 CASH GESTORT OP DE REKENING VAN DE HEER GERRIT SCHOTTE. HIJ ZEGT DIT BEDRAG T E HEBBEN GELEEND VAN IEMAND. OP 4 JUNI HEEFT HIJ TWEE OVERBOEKINGEN GEDAAN TEN GUNSTE VAN INTERNATIONAL SCHOOL ANG.17000.0 INTERNATIONAL SCHOOL ANG.21950.00 Naam van de verzender: Voornaam: Achternaam: Land: . . KE Natuurlijke Persoon 1 Subiecttvpe: Eigennaam: Voorvoegsels: Voornamen: Straatnaam: Huisnummer: Plaats: (Ei)Land: Geslacht: Geboortedatum Geboorteplaats: Rekeningnr: Begunstigde, Uitvoerder Schotte Gerrit Kaya Felpa 64 Willemstad Curacao Man 09 Sep 1974 Curacao 106377 Gehuwde naam: Voorvoegsels: Q H~

Toevoeging:

Nationaliteit:

Nederlandse

Legitimatiebewijs: Soort: RIJB Plaats v. uitgifte: Willemstad Datum v. uitgifte: 05 Sep 2006

Nummer: 48330 Land v. uitgifte: Curacao