You are on page 1of 1

4

Dit vonnis is gewezen door mr. R.WJ. vaa Veen, rechter in het Gerecht voormeld, en uitgesproken in het openbaar op Curacao ter terechtzitting van 16 augustus 2004 in tegenwoordigheid van de griffier.