You are on page 1of 1

Advies op maat: Vergelijk mijn energiegebruik

U gebruikt minder energie dan anderen in uw situatie.


U hoort bij de 30% huishoudens in Nederland met het laagste energiegebruik.

Specifieker: gas/warmte en elektriciteitsgebruik U bent een gemiddelde elektriciteitsgebruiker. 50% van de huishoudens in een vergelijkbare situatie gebruikt meer elektriciteit. U gebruikt per jaar 3076 kWh. Normaal in uw situatie is een gebruik van 3350 kWh.

U bent een heel zuinige gas/warmte gebruiker. U hoort bij de 20% huishoudens in Nederland met het laagste gas/warmte gebruik. U gebruikt per jaar 719 m3 gas. Normaal in uw situatie is een gebruik van 1300 m3 gas.

U kunt aan het Advies op maat geen rechten ontlenen. Het Advies geeft een indicatie van uw energiegebruik; dit kan afwijken van de werkelijkheid.